Rankingi Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Uwaga: do wyszukiwań bibliograficznych służy baza danych dokumentująca dorobek naukowy pracowników:
dostęp do bibliografii od 2002 roku pod adresem http://aleph.awf.wroc.pl/expertus/www_expertus/p
dostęp do bibliografii do 2001 roku pod adresem http://aleph.awf.wroc.pl/expertus/www_expertus/s
dostęp do analizy bibliometrycznej od 2002 roku pod adresem http://aleph.awf.wroc.pl/expertus/www_expertus/a

Uwaga: W rankingach uwzględnione są wyłącznie pełne teksty artykułów opublikowanych w czasopismach (tylko z afiliacją AWF we Wrocławiu) oraz monografie. Rozdziały z książek, referaty i streszczenia nie wchodzą w zakres rankingów. Od roku 2006 ranking uwzględnia wszystkie punktowane publikacje.
Baza tworzona przez Bibliotekę Główną AWF we Wrocławiu.
© Biblioteka Główna AWF, Wrocław
Oprogramowanie Expertus © SPLENDOR, Poznań
Rok
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Kryterium
Rodzaj rankingu
Pomijaj autorów i jednostki z punktacją zerową


Strona główna Biblioteki