Wydziały - wykaz skrótów i pełnych nazw
Opisy zawarte w bazie mog± być wyszukiwane poprzez wydziały, z których pochodz± autorzy.
W celu wyszukiwania prac wg wydziałów należy wybrać pole Wydziały i wpisać skrót wydziału (lub jego pocz±tek) wg poniższego wykazu. Następnie wybrać przycisk Indeks lub Szukaj.

JM Jednostki Międzywydziałowe
WF Wydział Fizjoterapii
WWF Wydział Wychowania Fizycznego
WNSWydzial Nauk o Sporcie