Typy publikacji - charakterystka formalna
Każdy opis bibliograficzny oznaczony jest jednym z poniższych kodów, charakteryzującym typ danej pracy pod względem formalnym.
W celu wyszukiwania prac wg typu (np. artykuły polskie, zagraniczne streszczenia zjazdowe, polskie referaty zjazdowe) należy wybrać pole Charakterystyka i wpisać właściwy kod. Następnie wybrać przycisk Indeks lub Szukaj.


Nowe typy publikacji obowiazujace od roku 2015

DOIArtykul w druku z nadanym identyfikatorem dokumentu elektronicznego

Nowe typy publikacji obowiązujące od roku 2012

KMpublikacja w materiałach z konferencji uwzględnionej w Web of Science
RProzdział w podręczniku
REPredakcja podręcznika
PODpodręcznik

PA polski artykuł
PDO polski doktorat
PDS polski doktorat streszczenie
PF polski fragment
PFM rozdział w monografii w języku polskim
PFP rozdział w podręczniku w języku polskim
PH polska habilitacja
PK polski komentarz
PL polski list
PM polska monografia
PP polski podręcznik
PPA polski patent
PRC polska recenzja
PRE polska redakcja
PRZ polski referat zjazdowy
PSC polskie streszczenie w czasopismie
PSK polski skrypt
PSM polskie streszczenie w książce
PSP polskie sprawozdanie
PSZ polskie streszczenie zjazdowe
PW polski wywiad
R raport
V varia
ZA zagraniczny artykuł
ZDO zagraniczny doktorat
ZDS zagraniczny doktorat streszczenie
ZF zagraniczny fragment
ZH zagraniczna habilitacja
ZK zagraniczny komentarz
ZL zagraniczny list
ZM zagraniczna monografia
ZP zagraniczny podręcznik
ZPA zagraniczny patent
ZRC zagraniczna recenzja
ZRE zagraniczna redakcja
ZRZ zagraniczny referat zjazdowy
ZSC zagraniczne streszczenie w czasopismie
ZSK zagraniczny skrypt
ZS zagraniczne streszczenie w książce
ZSZ zagraniczne streszczenie zjazdowe
ZW zagraniczny wywiad