Opisy zawarte w bazie mogą być wyszukiwane poprzez jednostki organizacyjne autorów.
W celu wyszukiwania prac wg jednostek należy wybrać pole Jednostki organizacyjne i wpisać skrót jednostki (lub jego początek) wg poniższego wykazu. Następnie wybrać przycisk Indeks lub Szukaj.

Jednostki organizacyjne - wykaz skrótów i pełnych nazw obowiązujących od roku 2017
WIRKatedra Rekreacji
WITKatedra Turystyki
WFBKatedra Fizjologii i Biochemii
WBSKatedra Biostruktury
WPKKtedra Pedagogiki Kultury Fizycznej
WZGKatedra Zespolowych Gier Sportowych
WLGKatedra Lekkoatletyki i Gimnastyki
WHEKatedra Humanistyki Edukacyjnej
WKPKatedra Plywania
WBCZaklad Biomechaniki
WZSZaklad Zarzadzania w Socjomotoryce

SDSKatedra Dydaktyki Sportu
SKZKatedra Komunikacji i Zarzadzania w Sporcie
SBMKatedra Biologicznych i Motorycznych Podstaw Sportu
SSPKatedra Sportu Paraolimpijskiego

FKKKatedra Kosmetologii
FFIKatedra Fizjoterapii
FTZKatedra Terapii Zajeciowej
FRCKatedra Rehabiblitacji w Chorobach Wewnetrznych
FDNKatedra Fizjoterapii w Dysfunkcjach Narzadu Ruchu
FKIKatedra Kinezjologii
Jednostki organizacyjne - wykaz skrótów i pełnych nazw obowiązujących od roku 2013
WIAKatedra Aktywnosci Ruchowej w Srodowisku Wodnym
WIRKatedra Rekreacji
WITKatedra Turystyki
WBMKatedra Biomechaniki
WBSKatedra Biostruktury
WDWKatedra Dydaktyki Wychowania Fizycznego
WFBKatedra Fizjologii i Biochemii
WHZKatedra Nauk Humanistycznych i Promocji Zdrowia
WLGKatedra Lekkoatletyki i Gimnastyki
WZGKatedra Zespolowych Gier Sportowych

FPFKatedra Podstaw Fizjoterapii
FFJKatedra Fizjoterapii i Terapii Zajeciowej
FMZKatedra Fizjoterapii i Terapii Zajeciowej w Medycynie Zachowawczej i Zabiegowej
FFDKatedra Fizjoterapii i Terapii Zajeciowej w Dysfunkcjach Narzadu Ruchu
FKIKatedra Kinezjologii

SDSKatedra Dydaktyki Sportu
SMSKatedra Motorycznosci Sportowca
SKZKatedra Komunikacji i Zarzadzania w Sporcie
SBPKatedra Biologicznych Postaw Sportu
SSNKatedra Sportu Osob Niepelnosprawnych
Jednostki organizacyjne - wykaz skrótów i pełnych nazw obowiązujących od roku 2010


WID Katedra Dydaktyki Sportu
WIK Katedra Komunikacji i Zarządzania w Sporcie
WIM Katedra Motoryczności Sportowca
WIZ Katedra Zarządzania i Coachingu
WIA Katedra Aktywności Ruchowej w Środowisku Wodnym
WIR Katedra Rekreacji
WIT Katedra Turystyki
WIP Katedra Promocji Zdrowia
WBM Katedra Biomechaniki
WBS Katedra Biostruktury
WDW Katedra Dydaktyki Wychowania Fizycznego
WFB Katedra Fizjologii i Biochemii
WHK Katedra Humanistycznych Podstaw Kultury Fizycznej
WLG Katedra Lekkoatletyki i Gimnastyki
WZG Katedra Zespołowych Gier Sportowych
FFJ Katedra Fizjoterapii
FFD Katedra Fizjoterapii w Dysfunkcjach Narządu Ruchu
FMZ Katedra Fizjoterapii w Medycynie Zachowawczej i Zabiegowej
FKI Katedra Kinezjologii
FKN Katedra Kultury Fizycznej Niepełnosprawnych
FPF Katedra Podstaw Fizjoterapii
Jednostki organizacyjne - wykaz skrótów i pełnych nazw obowiązujących do roku 2009
WAN Katedra Antropomotoryki
WBM Katedra Biomechaniki
WBK Katedra Biomedycznych Podstaw Kultury Fizycznej
WDW Katedra Dydaktyki Wychowania Fizycznego
WGI Katedra Gimnastyki
WHK Katedra Humanistycznych Podstaw Kultury Fizycznej
WLE Katedra Lekkoatletyki
WMS Katedra Metodyki Dyscyplin Sportowych
WNS Katedra Nauk o Sporcie
WPW Katedra Pływania
WTR Katedra Turystyki i Rekreacji
WZG Katedra Zespołowych Gier Sportowych
FSK Katedra Społecznych Podstaw Kultury Fizycznej
FFJ Katedra Fizjoterapii
FFD Katedra Fizjoterapii w Dysfunkcjach Narzšdu Ruchu
FFM Katedra Fizjoterapii w Medycynie Zachowawczej i Chirurgii
FKF Katedra Klinicznych Podstaw Fizjoterapii
FBE Katedra Biologii i Ekologii Człowieka
FKI Katedra Kinezjologii
WAK Katedra Antropokinetyki
WFB Katedra Fizjologii i Biochemii
WLG Katedra Lekkoatletyki i Gimnastyki
WKZ Katedra Komunikacji i Zarządzania w Sporcie
WAR Katedra Aktywności Ruchowej w Środowisku Naturalnym
WMD Katedra Medycyny Sportowej
WTM Katedra Teorii i Metodyki Dyscyplin Sportowych
WID Katedra Dydaktyki Sportu
WIK Katedra Komunikacji i Zarządzania w Sporcie
WIM Katedra Motoryczności Sportowca
WIZ Katedra Zarządzania i Coachingu
WBS Katedra Biostruktury
FPF Katedra Podstaw Fizjoterapii
FKN Katedra Kultury Fizycznej Niepełnosprawnych
FMZ Katedra Fizjoterapii w Medycynie Zachowawczej i Zabiegowej
MBG Biblioteka Główna
MJO Studium Języków Obcych
OPE Pracownicy Emerytowani
OST Studenci
ODO Doktoranci