Cytowania dla pracowników są dokonywane w oparciu o bazę Web of Science. Analizę przeprowadza się metodą "cited reference search". Cytowania pracowników są aktualizowane w cyklu rocznym.

Aby upewnić się, czy cytowania i indeks Hirscha danej osoby są aktualne, należy skontaktować się z Ośrodkiem Informacji Naukowej (tel.347 3233, e-mail: oin@awf.wroc.pl).

Aby uzyskać indeks Hirscha dla danego autora, należy w polu wyszukiwawczym "szeregowanie" wybrać pozycję: do obliczenia indeksu Hirscha.Przy wyszukiwaniu należy korzystać z podpowiedzi automatycznego indeksu

Łączenie warunków

Zawężanie wyników
Rok cytowania:    wszystkie lata   wybrany rok   zakres lat   Baza jest w trakcie tworzenia.
Format: Szeregowanie:

©  Biblioteka Główna AWF we Wrocławiu
System Expertus® SPLENDOR Poznań