Konieczna instalacja Javy firmy Sun: zainstaluj
Analiza bibliometryczna Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Uwaga: do wyszukiwań bibliograficznych służy baza danych dokumentująca dorobek naukowy pracowników:
dostęp do bibliografii od 2002 roku pod adresem http://aleph.awf.wroc.pl/expertus/www_expertus/p
dostęp do bibliografii do 2001 roku pod adresem http://aleph.awf.wroc.pl/expertus/www_expertus/s
dostęp do rankingów od 2002 roku pod adresem http://aleph.awf.wroc.pl/expertus/www_expertus/r

Baza tworzona przez Bibliotekę Główną AWF we Wrocławiu.
© Biblioteka Główna AWF, Wrocław
Oprogramowanie Expertus © SPLENDOR, Poznań
Sposób wyszukiwania:
Prezentacja danych:
Sposób wyszukiwania patrz - instrukcja
tylko prace afiliowane
Wybór lat: (brak wyboru - wszystkie lata)
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Wyświetlaj liczbę publikacji oraz:
liczbę prac z: Impact Factor punktacją KBN Index Copernicus
procentowy udział prac z: Impact Factor punktacją KBN Index Copernicus
łączną wartość: Impact Factor punktacji KBN Index Copernicus
średnią wartość: Impact Factor punktacji KBN Index Copernicus
W tabelach stosuj


Strona główna Biblioteki