ZANIECZYSZCZENIE ODOWISKA
Liczba odnalezionych rekord贸w: 42

Operacje globalne Zmie艅 format:        | Nowe wyszukiwanie
Operacje dot. bie偶膮cej strony               
1/42

IDT: .

Autorzy: Little Bert B., Ignasiak Zofia, S砤wi駍ka Teresa, Pos硊szny Pawe, Malina Robert M., Wiegman David L..

Tytu艂 orygina艂u: Blood lead levels, pulmonary function and agility in Polish schoolchildren

Czasopismo: Annals of Human Biology

Szczeg贸艂y: 2017 : vol.44, nr 8, s.723-728

p-ISSN: 0301-4460
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

DOI: 10.1080/03014460.2017.1387284

Afiliacja: Little Bert B. [ ];000;000, Ignasiak Zofia 0000-0001-8656-9107 [*];047;WWF, S砤wi駍ka Teresa 0000-0002-7217-5868 [*];047;WWF, Pos硊szny Pawe 0000-0002-8735-7840 [*];047;WWF, Malina Robert M. [ ];000;000, Wiegman David L. [ ];000;000

Dyscypliny czasopisma na podstawie wykazu konsultacyjnego MNiSW z 30.10.2018: in縴nieria biomedyczna;nauki biologiczne;nauki farmaceutyczne;nauki le秐e;nauki medyczne;nauki o kulturze fizycznej;nauki o kulturze i religii;nauki o zdrowiu;nauki socjologiczne;psychologia;rolnictwo i ogrodnictwo;technologia 縴wno禼i i 縴wienia;weterynaria;zootechnika i rybactwo

Tytu艂 czasopisma w wykazie konsultacyjnym MNiSW z 30.10.2018 (WOS): ANNALS OF HUMAN BIOLOGY

Tytu艂 czasopisma w wykazie konsultacyjnym MNiSW z 30.10.2018 (Scopus): Annals of Human Biology

Data wprowadzenia: 2017/11;2017/12; 2019/01

Sygnatura: PNNP08518


2/42

IDT: .

Autorzy: Durkalec Maciej, Kolenda Rafa, Owczarek Tomasz, Szkoda J髗ef, Nawrocka Agnieszka, Grzegrz蟪ka J阣rzej, Dzi阦iel Piotr, Socha Piotr, Ko砤cz Roman, Schierack Peter, 痬udzki Jan, Posyniak Andrzej.

Tytu艂 orygina艂u: Expression of metallothionein in the liver and kidneys of the red deer (Cervus elaphus L.) from an industrial metal smelting area of Poland

Czasopismo: Ecotoxicology and Environmental Safety

Szczeg贸艂y: 2017 : vol.137, s.121-129, ryc. tab. bibliogr. 79 poz. sum.

Uwagi: doi: 10.1016/j.ecoenv.2016.11.018

p-ISSN: 0147-6513
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Durkalec Maciej [ ];000;000, Kolenda Rafa [ ];000;000, Owczarek Tomasz [ ];000;000, Szkoda J髗ef [ ];000;000, Nawrocka Agnieszka [ ];000;000, Grzegrz蟪ka J阣rzej [ ];000;000, Dzi阦iel Piotr 0000-0002-8292-1385 [*];064;WF, Socha Piotr [ ];000;000, Ko砤cz Roman [ ];000;000, Schierack Peter [ ];000;000, 痬udzki Jan [ ];000;000, Posyniak Andrzej [ ];000;000

Dyscypliny czasopisma na podstawie wykazu konsultacyjnego MNiSW z 30.10.2018: geografia spo砮czno- ekonomiczna i gospodarka przestrzenna;in縴nieria biomedyczna;in縴nieria chemiczna;in縴nieria 秗odowiska, g髍nictwo i energetyka;nauki biologiczne;nauki chemiczne;nauki farmaceutyczne;nauki le秐e;nauki medyczne;nauki o Ziemi i 秗odowisku;nauki o kulturze fizycznej;nauki o zdrowiu;psychologia;rolnictwo i ogrodnictwo;technologia 縴wno禼i i 縴wienia;weterynaria;zootechnika i rybactwo

Tytu艂 czasopisma w wykazie konsultacyjnym MNiSW z 30.10.2018 (WOS): ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETY

Tytu艂 czasopisma w wykazie konsultacyjnym MNiSW z 30.10.2018 (Scopus): Ecotoxicology and Environmental Safety

Data wprowadzenia: 2017/01

Sygnatura: PNNP08101


3/42

IDT: .

Autorzy: Pos硊szny Pawe.

Tytu艂 orygina艂u: Aktywno舵 fizyczna a sprawno舵 motoryczna i sk砤d cia砤 dzieci z teren體 przemys硂wych

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: XIX Mi阣zynarodowa Konferencja Naukowa "Zdrowie dzieci w 秗odowisku przemys硂wym, miejskim i wiejskim" . Legnica, 24-26 listopada 2016

Adres wydawniczy: Legnica : Edytor, 2016

Opis fizyczny: s.29-30

Uwagi: ISBN 978-83-64553-06-6

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Pos硊szny Pawe 0000-0002-8735-7840 [*];047;WWF

Data wprowadzenia: 2016/12

Sygnatura: PNNP08070


4/42

IDT: .

Autorzy: Fugiel Jaros砤w.

Tytu艂 orygina艂u: Koordynacyjne zdolno禼i motoryczne dzieci wiejskich z Legnicko-G硂gowskiego Okr阦u Miedziowego

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: XIX Mi阣zynarodowa Konferencja Naukowa "Zdrowie dzieci w 秗odowisku przemys硂wym, miejskim i wiejskim" . Legnica, 24-26 listopada 2016

Adres wydawniczy: Legnica : Edytor, 2016

Opis fizyczny: s.47-48

Uwagi: ISBN 978-83-64553-06-6

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Fugiel Jaros砤w 0000-0001-8333-6412 [*];047;WWF

Data wprowadzenia: 2016/12

Sygnatura: PNNP08072


5/42

IDT: .

Autorzy: Fugiel Jaros砤w.

Tytu艂 orygina艂u: Zmienno舵 rozwoju wybranych zdolno禼i koordynacyjnych na tle budowy morfofunkcjonalnej dzieci i m硂dzie縴 z teren體 przemys硂wych

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu, 2014

Opis fizyczny: 132 s. : ryc. tab. bibliogr.

Seria: Studia i Monografie ; 119 ; 0239-6009

p-ISBN: 978-83-64354-01-4

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Fugiel Jaros砤w 0000-0001-8333-6412 [*];047;WWF

Data wprowadzenia: 2015/01

Sygnatura: PNNP07111


6/42

IDT: .

Autorzy: Little Bertis B., Ignasiak Zofia, S砤wi駍ka Teresa, Malina Robert M..

Tytu艂 orygina艂u: Impact of elevated blood lead on growth, maturation and physical fitness : research in the Copper Basin of Southwestern Poland

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Growth and maturation in human biology and sports : Festschrift honoring Robert M. Malina by fellows and colleagues / eds. Peter Todd Katzmarzyk, Manuel J. Coelho e Silva

Adres wydawniczy: Coimbra : Coimbra University Press, 2013

Opis fizyczny: s.97-109 : ryc. tab. bibliogr. 40 poz.

Seria: Investigacao

Uwagi: ISBN 978-989-26-0561-6

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Little Bertis B. [ ];000;000, Ignasiak Zofia 0000-0001-8656-9107 [*];047;WWF, S砤wi駍ka Teresa 0000-0002-7217-5868 [*];047;WWF, Malina Robert M. [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2013/12

Sygnatura: PNNP06631


7/42

IDT: .

Autorzy: Jednora Gabriela, Ignasiak Zofia.

Tytu艂 orygina艂u: Ocena rozwoju morfofunkcjonalnego m硂dzie縴 z regionu ekologicznie zagro縪nego w aspekcie wybranych czynnik體 spo砮czno-ekonomicznych

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Evaluation of morfofunctional development level in adolescents ecologically threatened region in aspects of socioeconomic factors

Czasopismo: Wychowanie Fizyczne i Sport

Szczeg贸艂y: 2012 : t.57, nr 2, s.85-93, tab. bibliogr. 27 poz. streszcz. sum.

p-ISSN: 0043-9630
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Jednora Gabriela [ ];000;000, Ignasiak Zofia 0000-0001-8656-9107 [*];047;WWF

Data wprowadzenia: 2013/06

Sygnatura: PNNP06338


8/42

IDT: .

Autorzy: S砤wi駍ka Teresa, Ignasiak Zofia, Little Bertis B., Malina Robert M..

Tytu艂 orygina艂u: Short-term secular variation in menarche and blood lead concentration in school girls in the copper basin of southwestern Poland: 1995 and 2007

Czasopismo: American Journal of Human Biology

Szczeg贸艂y: 2012 : vol.24, nr 5, s.587-594, ryc. tab. bibliogr. 39 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: S砤wi駍ka Teresa 0000-0002-7217-5868 [*];047;WWF, Ignasiak Zofia 0000-0001-8656-9107 [*];047;WWF, Little Bertis B. [ ];000;000, Malina Robert M. [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2012/05

Sygnatura: PNNP05692


9/42

IDT: .

Autorzy: 痷rek Grzegorz.

Tytu艂 orygina艂u: The school performance of boys from rural schools in Lower Silesia in the light of lead concentration in blood

Czasopismo: Medycyna odowiskowa

Szczeg贸艂y: 2012 : vol.15, nr 1, s.27-31, tab. bibliogr. 22 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: 痷rek Grzegorz 0000-0002-1795-4367 [*];047;WWF

Data wprowadzenia: 2012/03

Sygnatura: PNNP05646


10/42

IDT: .

Autorzy: Ignasiak Zofia, S砤wi駍ka Teresa, Malina Robert M., Little Bertis B..

Tytu艂 orygina艂u: Blood lead concentrations in children from industrial areas in Southwestern Poland in 1995 and 2007

Czasopismo: Polish Journal of Environmental Studies

Szczeg贸艂y: 2011 : vol.20, nr 2, s.503-508, tab. bibliogr. 30 poz. sum.

p-ISSN: 1230-1485
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Ignasiak Zofia 0000-0001-8656-9107 [*];047;WWF, S砤wi駍ka Teresa 0000-0002-7217-5868 [*];047;WWF, Malina Robert M. [ ];000;000, Little Bertis B. [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2011/04

Sygnatura: PNNP05156


11/42

IDT: .

Autorzy: Pokrywka Jakub, Fugiel Jaros砤w, Pos硊szny Pawe.

Tytu艂 orygina艂u: Cz阺to舵 wad postawy cia砤 u dzieci z Zag酬bia Miedziowego

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Prevelance of postural disorders in children from Cooper Basin in Poland

Czasopismo: Fizjoterapia

Szczeg贸艂y: 2011 : t.19, nr 4, s.3-10, tab. bibliogr. 33 poz. streszcz. sum.

p-ISSN: 1230-8323
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Pokrywka Jakub [*];047;WWF, Fugiel Jaros砤w 0000-0001-8333-6412 [*];047;WWF, Pos硊szny Pawe 0000-0002-8735-7840 [*];047;WWF

Data wprowadzenia: 2012/11

Sygnatura: PNNP06013


12/42

IDT: .

Autorzy: Dziubek Wioletta, Ignasiak Zofia, Ro縠k Krystyna.

Tytu艂 orygina艂u: Influence of industrial environments on the development of respiratory systems and morphofunctional features in preadolescent boys

Czasopismo: Journal of Human Kinetics

Szczeg贸艂y: 2011 : vol.30, s.161-171, tab. bibliogr. 45 poz.

p-ISSN: 1640-5544
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

DOI: 10.2478/v10078-011-0084-z

Afiliacja: Dziubek-Rogowska Wioletta 0000-0003-3511-7623 [*];042;WF, Ignasiak Zofia 0000-0001-8656-9107 [*];047;WWF, Ro縠k-Piechura Krystyna 0000-0001-5589-4978 [*];042;WF

Data wprowadzenia: 2010/12

Sygnatura: PNNP05531


13/42

IDT: .

Autorzy: S砤wi駍ka-Ochla Teresa, Ignasiak Zofia, Fugiel Jaros砤w, Pokrywka Jakub.

Tytu艂 orygina艂u: St昕enie o硂wiu we krwi dzieci szkolnych z teren體 Zag酬bia Miedziowego a poziom rozwoju somatycznego w momencie urodzenia

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Lead concentration in blood of school children from copper mining area and the level of somatic development at birth

Czasopismo: Medycyna odowiskowa

Szczeg贸艂y: 2011 : vol.14, nr 4, s.42-48, ryc. bibliogr. 29 poz. sum.

p-ISSN: 1505-7054
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: S砤wi駍ka Teresa 0000-0002-7217-5868 [*];047;WWF, Ignasiak Zofia 0000-0001-8656-9107 [*];047;WWF, Fugiel Jaros砤w 0000-0001-8333-6412 [*];047;WWF, Pokrywka Jakub [*];047;WWF

Data wprowadzenia: 2012/01

Sygnatura: PNNP05572


14/42

IDT: .

Autorzy: Pokrywka Jakub, Fugiel Jaros砤w, Pos硊szny Pawe.

Tytu艂 orygina艂u: Zr罂nicowanie postawy cia砤 dzieci zamieszkuj眂ych 秗odowisko zagro縪ne ekologicznie

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Variability of posture types in children from polluted environment

Czasopismo: Medycyna odowiskowa

Szczeg贸艂y: 2011 : vol.14, nr 1, s.43-49, tab. bibliogr. 30 poz. sum.

p-ISSN: 1505-7054
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Pokrywka Jakub [*];047;WWF, Fugiel Jaros砤w 0000-0001-8333-6412 [*];047;WWF, Pos硊szny Pawe 0000-0002-8735-7840 [*];047;WWF

Data wprowadzenia: 2011/04

Sygnatura: PNNP05150


15/42

IDT: .

Autorzy: Jednora Gabriela, Ignasiak Zofia.

Tytu艂 orygina艂u: Ocena poziomu rozwoju morfofunkcjonalnego m硂dzie縴 z teren體 ekologicznie zagro縪nych - doniesienie wst阷ne

Czasopismo: Antropomotoryka

Szczeg贸艂y: 2010 : vol.20, nr 52, s.51-57, tab. bibliogr. 29 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Jednora Gabriela [ ];000;000, Ignasiak Zofia 0000-0001-8656-9107 [*];047;WWF

Data wprowadzenia: 2011/04

Sygnatura: PNNP05198


16/42

IDT: .

Autorzy: 痷rek Grzegorz, Ignasiak Zofia.

Tytu艂 orygina艂u: Osi眊ni阠ia edukacyjne uczni體 szk蟪 wiejskich z LGOM w 秝ietle poziomu o硂wiu we krwi

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: XVI Mi阣zynarodowa Konferencja Naukowa "Zdrowie dzieci a czynniki 秗odowiskowe, klimatyczne i spo砮czne". Legnica, 21-22 maja 2010 : zbi髍 streszcze

Opis fizyczny: s.28

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: 痷rek Grzegorz 0000-0002-1795-4367 [*];047;WWF, Ignasiak Zofia 0000-0001-8656-9107 [*];047;WWF

Data wprowadzenia: 2012/05

Sygnatura: PNNP05670


17/42

IDT: .

Autorzy: Barej R., Kwa秐icki R., Chojnacka K., Bolanowski Janusz, Dobrza駍ki Zbigniew, Pokorny Przemys砤w.

Tytu艂 orygina艂u: Mercury content in rural and industrial regions in Lower Silesia

Czasopismo: Polish Journal of Environmental Studies

Szczeg贸艂y: 2009 : vol.18, nr 4, s.547-552, tab. bibliogr. 47 poz. sum.

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Barej R. [ ];000;000, Kwa秐icki R. [ ];000;000, Chojnacka K. [ ];000;000, Bolanowski Janusz [*];015;WF, Dobrza駍ki Zbigniew [ ];000;000, Pokorny Przemys砤w [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2009/12

Sygnatura: PNNP04361


18/42

IDT: .

Autorzy: Domaradzki Jaros砤w, Ignasiak Zofia, S砤wi駍ka Teresa.

Tytu艂 orygina艂u: Poziom rozwoju somatycznego i funkcjonalnego ch硂pc體 na tle wybranych czynnik體 秗odowiska bytowego

Czasopismo: Wychowanie Fizyczne i Sport

Szczeg贸艂y: 2009 : t.53, nr 3, s.153-156, ryc. tab. bibliogr. 31 poz.

Uwagi: (artyku dost阷ny w j陑yku angielskim w wersji elektronicznej czasopisma "Biomedical Human Kinetics")

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Domaradzki Jaros砤w 0000-0001-8057-3033 [*];047;WWF, Ignasiak Zofia 0000-0001-8656-9107 [*];047;WWF, S砤wi駍ka Teresa 0000-0002-7217-5868 [*];047;WWF

Data wprowadzenia: 2009/12

Sygnatura: PNNP04389


19/42

IDT: .

Autorzy: Domaradzki Jaros砤w, Ignasiak Zofia, S砤wi駍ka Teresa.

Tytu艂 orygina艂u: Wp硑w wybranych czynnik體 秗odowiskowych na cechy somatyczne i funkcjonalne m硂dych dziewcz眛

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The influence of some environmental factors on basic somatic and functional traits of the young girls

Czasopismo: Medycyna odowiskowa

Szczeg贸艂y: 2008 : vol.11, nr 2, s.61-66, tab. bibliogr. 17 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Domaradzki Jaros砤w 0000-0001-8057-3033 [*];033;WWF, Ignasiak Zofia 0000-0001-8656-9107 [*];033;WWF, S砤wi駍ka Teresa 0000-0002-7217-5868 [*];033;WWF

Data wprowadzenia: 2009/01

Sygnatura: PNNP04017


20/42

IDT: .

Autorzy: Ignasiak Zofia, 痷rek Grzegorz, Miedzi駍ki Bogdan, Zhang J. G., Liu J. J..

Tytu艂 orygina艂u: Analysis of dust in village primary schools in the area of Legnicko-G硂gowski Copper District

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: II Mi阣zynarodowe Sympozjum Naukowe "odowiskowe 紃骴砤 zagro縠 zdrowotnych". Kazimierz Dolny, 26-28 kwietnia 2007. T.2

Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo POLIHYMNIA Sp. z o.o., 2007

Opis fizyczny: s.329

Konferencja/zjazd - tytu艂: Katedra i Zak砤d Higieny AM w Lublinie; Polskie Towarzystwo Higieniczne - Oddzia Lubelski

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Kazimierz Dolny : 2007.04.26-28

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Ignasiak Zofia 0000-0001-8656-9107 [*];033;WWF, 痷rek Grzegorz 0000-0002-1795-4367 [*];033;WWF, Miedzi駍ki Bogdan [ ];000;000, Zhang J. G. [ ];000;000, Liu J. J. [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2008/02

Sygnatura: PNNP03473


21/42

IDT: .

Autorzy: Dobrza駍ki Zbigniew, Bolanowski Janusz, Pokorny Przemys砤w, Patkowska-Soko砤 Bo縠na, Zawadzki Wojciech.

Tytu艂 orygina艂u: Badania nad bioakumulacj rt阠i w wytworach sk髍y u cz硂wieka i zwierz眛 w terenach zurbanizowanych

Czasopismo: Acta Scientiarum Polonorum. Medicina Veterinaria

Szczeg贸艂y: 2007 : vol.6, nr 3, s.3-9, tab. bibliogr. 29 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Dobrza駍ki Zbigniew [ ];000;000, Bolanowski Janusz [*];015;WF, Pokorny Przemys砤w [ ];000;000, Patkowska-Soko砤 Bo縠na [ ];000;000, Zawadzki Wojciech [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2008/05

Sygnatura: PNNP03595


22/42

IDT: .

Autorzy: Ignasiak Zofia, S砤wi駍ka Teresa, Ro縠k Krystyna, Malina Robert M., Little Bert B..

Tytu艂 orygina艂u: Blood lead level and physical fitness of schoolchildren in the copper basin of south-western Poland : indirect effects through growth stunting

Czasopismo: Annals of Human Biology

Szczeg贸艂y: 2007 : vol.34, nr 3, s.329-343, tab. bibliogr. 38 poz.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Ignasiak Zofia 0000-0001-8656-9107 [*];033;WWF, S砤wi駍ka Teresa 0000-0002-7217-5868 [*];033;WWF, Ro縠k-Piechura Krystyna 0000-0001-5589-4978 [*];042;WF, Malina Robert M. [ ];000;000, Little Bert B. [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2007/09

Sygnatura: PNNP03211


23/42

IDT: .

Autorzy: Opoka Dorota, Prystupa Eugeniusz, Migasiewicz Juliusz.

Tytu艂 orygina艂u: The level of carotenoids in students of PWSZ at Legnica as an effect of environmental contamination

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: II Mi阣zynarodowe Sympozjum Naukowe "odowiskowe 紃骴砤 zagro縠 zdrowotnych". Kazimierz Dolny, 26-28 kwietnia 2007, T.1.

Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo POLIHYMNIA Sp. z o.o., 2007

Opis fizyczny: s.258

Konferencja/zjazd - tytu艂: Katedra i Zak砤d Higieny AM w Lublinie; Polskie Towarzystwo Higieniczne - Oddzia Lubelski

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Kazimierz Dolny : 2007.04.26-28

p-ISBN: 978-83-7270-489-9

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Opoka Dorota [*];037;WWF, Prystupa Eugeniusz [*];037;WWF, Migasiewicz Juliusz 0000-0002-0855-0512 [*];039;WWF

Data wprowadzenia: 2007/07

Sygnatura: PNNP03107


24/42

IDT: .

Autorzy: Domaradzki Jaros砤w, Ignasiak Zofia, S砤wi駍ka Teresa, 痷rek Grzegorz.

Tytu艂 orygina艂u: The level of morphofunctional development of boys on the background of some environmental factors

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: II Mi阣zynarodowe Sympozjum Naukowe "odowiskowe 紃骴砤 zagro縠 zdrowotnych". Kazimierz Dolny, 26-28 kwietnia 2007. T.2

Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo POLIHYMNIA Sp. z o.o., 2007

Opis fizyczny: s.130

Konferencja/zjazd - tytu艂: Katedra i Zak砤d Higieny AM w Lublinie; Polskie Towarzystwo Higieniczne - Oddzia Lubelski

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Kazimierz Dolny : 2007.04.26-28

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Domaradzki Jaros砤w 0000-0001-8057-3033 [*];033;WWF, Ignasiak Zofia 0000-0001-8656-9107 [*];033;WWF, S砤wi駍ka Teresa 0000-0002-7217-5868 [*];033;WWF, 痷rek Grzegorz 0000-0002-1795-4367 [*];033;WWF

Data wprowadzenia: 2008/02

Sygnatura: PNNP03470


25/42

IDT: .

Autorzy: Bako駍ka-Paco Ewa, S砤wi駍ka Teresa, Ignasiak Zofia.

Tytu艂 orygina艂u: Urinary lead concentrations in children with various standards of living

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: II Mi阣zynarodowe Sympozjum Naukowe "odowiskowe 紃骴砤 zagro縠 zdrowotnych". Kazimierz Dolny, 26-28 kwietnia 2007. T.2

Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo POLIHYMNIA Sp. z o.o., 2007

Opis fizyczny: s.318

Konferencja/zjazd - tytu艂: Katedra i Zak砤d Higieny AM w Lublinie; Polskie Towarzystwo Higieniczne - Oddzia Lubelski

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Kazimierz Dolny : 2007.04.26-28

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Bako駍ka-Paco Ewa 0000-0002-4765-5720 [*];034;WWF, S砤wi駍ka Teresa 0000-0002-7217-5868 [*];033;WWF, Ignasiak Zofia 0000-0001-8656-9107 [*];033;WWF

Data wprowadzenia: 2008/02

Sygnatura: PNNP03472


26/42

IDT: .

Autorzy: Ignasiak Zofia, Ro縠k Krystyna, S砤wi駍ka Teresa, 痷rek Grzegorz.

Tytu艂 orygina艂u: Biological status of children from the Copper Mine District

Czasopismo: Polish Journal of Environmental Studies

Szczeg贸艂y: 2006 : vol.15, nr 2B, cz.1, s.253-256, ryc. tab. bibliogr. 13 poz.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Ignasiak Zofia 0000-0001-8656-9107 [*];033;WWF, Ro縠k-Piechura Krystyna 0000-0001-5589-4978 [*];042;WF, S砤wi駍ka Teresa 0000-0002-7217-5868 [*];033;WWF, 痷rek Grzegorz 0000-0002-1795-4367 [*];033;WWF

Data wprowadzenia: 2006/6

Sygnatura: PNNP02469


27/42

IDT: .

Autorzy: Bako駍ka-Paco Ewa, S砤wi駍ka Teresa, Ignasiak Zofia.

Tytu艂 orygina艂u: Concentration of cadmium in the urine of children from various environments

Czasopismo: Polish Journal of Environmental Studies

Szczeg贸艂y: 2006 : vol.15, nr 5B, cz.1, s.352-355, ryc. bibliogr. 23 poz.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Bako駍ka-Paco Ewa 0000-0002-4765-5720 [*];034;WWF, S砤wi駍ka Teresa 0000-0002-7217-5868 [*];033;WWF, Ignasiak Zofia 0000-0001-8656-9107 [*];033;WWF

Data wprowadzenia: 2007/01

Sygnatura: PNNP02842


28/42

IDT: .

Autorzy: Ignasiak Zofia, S砤wi駍ka Teresa, Ro縠k Krystyna, Little Bert B., Malina Robert M..

Tytu艂 orygina艂u: Lead and growth status of schoolchildren living in the copper basin of south-western Poland: differential effects on bone growth

Czasopismo: Annals of Human Biology

Szczeg贸艂y: 2006 : vol.33, nr 4, s.401-414, ryc. tab. bibliogr. 42 poz.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Ignasiak Zofia 0000-0001-8656-9107 [*];033;WWF, S砤wi駍ka Teresa 0000-0002-7217-5868 [*];033;WWF, Ro縠k-Piechura Krystyna 0000-0001-5589-4978 [*];042;WF, Little Bert B. [ ];000;000, Malina Robert M. [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2006/10

Sygnatura: PNNP02646


29/42

IDT: .

Autorzy: Kochan Katarzyna, Ignasiak Zofia, 痷rek Grzegorz, Czajka Kamila.

Tytu艂 orygina艂u: Ocena cz阺to禼i wyst阷owania bocznych skrzywie kr阦os硊pa u m硂dzie縴 z teren體 przemys硂wych

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The evaluation of the occurance frequency of the lateral spine deviation in the youth from the industrial regions

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Og髄nopolska Konferencja Naukowa "Uwarunkowania 秗odowiskowe i profilaktyka chor骲 wieku rozwojowego", Lublin 16-18 listopada 2006 : streszczenia

Adres wydawniczy: Lublin : Akademia Medyczna, 2006

Opis fizyczny: s.35

Konferencja/zjazd - tytu艂: Akademia Medyczna w Lublinie

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Lublin : 2006.11.16-18

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Afiliacja: Kochan-Jache Katarzyna 0000-0003-2632-3556 [*];033;WWF, Ignasiak Zofia 0000-0001-8656-9107 [*];033;WWF, 痷rek Grzegorz 0000-0002-1795-4367 [*];033;WWF, Czajka Kamila 0000-0002-6013-8146 [*];033;WWF

Data wprowadzenia: 2012/05

Sygnatura: PNNP05687


30/42

IDT: .

Autorzy: Bako駍ka-Paco Ewa, Ignasiak Zofia, S砤wi駍ka Teresa.

Tytu艂 orygina艂u: Social-economic factors and the concentration of some metals in urine of children's from regions of various environmental pollution

Czasopismo: Polish Journal of Environmental Studies

Szczeg贸艂y: 2006 : vol.15, nr 2B, cz.1, s.19-22, ryc. bibliogr. 21 poz.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Bako駍ka-Paco Ewa 0000-0002-4765-5720 [*];034;WWF, Ignasiak Zofia 0000-0001-8656-9107 [*];033;WWF, S砤wi駍ka Teresa 0000-0002-7217-5868 [*];033;WWF

Data wprowadzenia: 2006/6

Sygnatura: PNNP02428


31/42

IDT: .

Autorzy: Kochan Katarzyna, Ignasiak Zofia, 痷rek Grzegorz, Czajka Kamila.

Tytu艂 orygina艂u: The evaluation of the incidence of the lateral spine deviation in the youth from the industrial regions

Czasopismo: Polish Journal of Environmental Studies

Szczeg贸艂y: 2006 : vol.15, nr 5B, cz. 2, s.450-453, ryc. bibliogr. 17 poz.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Kochan-Jache Katarzyna 0000-0003-2632-3556 [*];033;WWF, Ignasiak Zofia 0000-0001-8656-9107 [*];033;WWF, 痷rek Grzegorz 0000-0002-1795-4367 [*];033;WWF, Czajka Kamila 0000-0002-6013-8146 [*];033;WWF

Data wprowadzenia: 2007/01

Sygnatura: PNNP02791


32/42

IDT: .

Autorzy: Ignasiak Zofia, Domaradzki Jaros砤w, Krynicka Iga, S砤wi駍ka Teresa.

Tytu艂 orygina艂u: The influence of the environmental pollution on functional traits of the youth

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: New horizons : 24th - International Counsil for Physical Activity and Fitness Research Symposium : 24th-ICPAFR Symposium, 9-11 September 2006 Wroc砤w, Poland / ed. Stanis砤w Czy, Franco Viviani

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Elsevier Urban & Partner, 2006

Opis fizyczny: s.95

Konferencja/zjazd - tytu艂: International Counsil for Physical Activity and Fitness Research

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Wroc砤w : 2006.09.09-11

Uwagi: ISBN: 10 83-60290-16-4; ISBN 13 978-8360290-16-3

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Ignasiak Zofia 0000-0001-8656-9107 [*];033;WWF, Domaradzki Jaros砤w 0000-0001-8057-3033 [*];033;WWF, Krynicka-Pieleszek Iga [*];033;WWF, S砤wi駍ka Teresa 0000-0002-7217-5868 [*];033;WWF

Data wprowadzenia: 2006/9

Sygnatura: PNNP02594


33/42

IDT: .

Autorzy: Ignasiak Zofia, Domaradzki Jaros砤w, S砤wi駍ka Teresa, Krynicka Iga.

Tytu艂 orygina艂u: The level of biological condition of the youth and environmental pollution degree in the light of discrimination analysis

Czasopismo: Polish Journal of Environmental Studies

Szczeg贸艂y: 2006 : vol.15, nr 5B, cz.1, s.122-124, tab. bibliogr. 14 poz.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Ignasiak Zofia 0000-0001-8656-9107 [*];033;WWF, Domaradzki Jaros砤w 0000-0001-8057-3033 [*];033;WWF, S砤wi駍ka Teresa 0000-0002-7217-5868 [*];033;WWF, Krynicka-Pieleszek Iga [*];033;WWF

Data wprowadzenia: 2007/01

Sygnatura: PNNP02838


34/42

IDT: .

Autorzy: Rohan-Fugiel Anna, Ignasiak Zofia, Fugiel Jaros砤w, Domaradzki Jaros砤w, S砤wi駍ka Teresa.

Tytu艂 orygina艂u: The level of morphofunctional development of 10-year-old boys from Copper-Mining District related to the lead level in blood

Czasopismo: Polish Journal of Environmental Studies

Szczeg贸艂y: 2006 : vol.15, nr 5B, cz.1, s.130-133, ryc. tab. bibliogr. 13 poz.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Rohan-Fugiel Anna [ ];000;000, Ignasiak Zofia 0000-0001-8656-9107 [*];033;WWF, Fugiel Jaros砤w 0000-0001-8333-6412 [*];033;WWF, Domaradzki Jaros砤w 0000-0001-8057-3033 [*];033;WWF, S砤wi駍ka Teresa 0000-0002-7217-5868 [*];033;WWF

Data wprowadzenia: 2007/01

Sygnatura: PNNP02839


35/42

IDT: .

Autorzy: Ro縠k Krystyna, S砤wi駍ka Teresa, Ignasiak Zofia, Domaradzki Jaros砤w.

Tytu艂 orygina艂u: The relationship between adiposity and lung ventilation parameters and physical efficiency in the youth from industrial regions

Czasopismo: Polish Journal of Environmental Studies

Szczeg贸艂y: 2006 : vol.15, nr 2B, cz.3, s.678-681, tab. bibliogr. 14 poz.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Ro縠k-Piechura Krystyna 0000-0001-5589-4978 [*];042;WF, S砤wi駍ka Teresa 0000-0002-7217-5868 [*];033;WWF, Ignasiak Zofia 0000-0001-8656-9107 [*];033;WWF, Domaradzki Jaros砤w 0000-0001-8057-3033 [*];033;WWF

Data wprowadzenia: 2006/6

Sygnatura: PNNP02470


36/42

IDT: .

Autorzy: S砤wi駍ka Teresa, Bako駍ka-Paco Ewa, Ignasiak Zofia.

Tytu艂 orygina艂u: Urinary concentrations of copper and zinc in children from various family environments

Czasopismo: Polish Journal of Environmental Studies

Szczeg贸艂y: 2006 : vol.15, nr 5B, cz.1, s.301-303, tab. bibliogr. 14 poz.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: S砤wi駍ka Teresa 0000-0002-7217-5868 [*];033;WWF, Bako駍ka-Paco Ewa 0000-0002-4765-5720 [*];034;WWF, Ignasiak Zofia 0000-0001-8656-9107 [*];033;WWF

Data wprowadzenia: 2007/01

Sygnatura: PNNP02841


37/42

IDT: .

Autorzy: Patkowska-Soko砤 Bo縠na, Bodkowski Robert, Dobrza駍ki Zbigniew, Zygadlik Katarzyna, Bolanowski Janusz.

Tytu艂 orygina艂u: Human and animal hair as bioindicator of environmental pollution in Legnicko-G硂gowski Copper Region (LGOM)

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: New agrochemicals and their safe use for health and environment : ed. by Henryk G髍ecki, Zbigniew Dobrza駍ki, Pawe Kafarski

Adres wydawniczy: Jesenik : CZECH-POL TRADE, 2004

Opis fizyczny: s.494-502 : ryc. bibliogr. 15 poz.

Seria: Chemistry for Agriculture ; vol.5

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Patkowska-Soko砤 Bo縠na [0];000;000, Bodkowski Robert [0];000;000, Dobrza駍ki Zbigniew [0];000;000, Zygadlik Katarzyna [0];000;000, Bolanowski Janusz [0];015;WF

Data wprowadzenia: 2005/02

Sygnatura: PNNP01529


38/42

IDT: .

Autorzy: Fugiel Jaros砤w, Ignasiak Zofia, Rohan-Fugiel Anna, 痷rek Grzegorz.

Tytu艂 orygina艂u: Poziom o硂wiu we krwi a rozw骿 zdolno禼i koordynacyjnych dzieci wiejskich

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: odowisko a zdrowie dziecka : udzia 秗odowiska miejskiego i wiejskiego w kszta硉owaniu zdrowia dzieci : zbi髍 prac / red. nauk. Zbigniew Rudkowski

Adres wydawniczy: Legnica : Fundacja na Rzecz Dzieci Zag酬bia Miedziowego, 2004

Opis fizyczny: s.128-130 : ryc. tab. bibliogr. 7 poz.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Fugiel Jaros砤w 0000-0001-8333-6412 [0];001;WWF, Ignasiak Zofia 0000-0001-8656-9107 [0];001;WWF, Rohan-Fugiel Anna [0];000;000, 痷rek Grzegorz 0000-0002-1795-4367 [0];001;WWF

Data wprowadzenia: 2005/03

Sygnatura: PNNP01549


39/42

IDT: .

Autorzy: Zygadlik Katarzyna, Bodkowski Robert, Dobrza駍ki Zbigniew, Bolanowski Janusz, Patkowska-Soko砤 Bo縠na.

Tytu艂 orygina艂u: W硂sy ludzkie jako bioindykator ska縠nia 秗odowiska

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: XIX Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, Wroc砤w 22-24 wrze秐ia 2004 : farmacja - tradycja i nowoczesno舵 : streszczenia. T.2

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, 2004

Opis fizyczny: s.526-527

Konferencja/zjazd - tytu艂: Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Wroc砤w : 2004.09.22-24

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Zygadlik Katarzyna [0];000;000, Bodkowski Robert [0];000;000, Dobrza駍ki Zbigniew [0];000;000, Bolanowski Janusz [0];015;WF, Patkowska-Soko砤 Bo縠na [0];000;000

Data wprowadzenia: 2005/02

Sygnatura: PNNP01530


40/42

IDT: .

Autorzy: Ignasiak Zofia, Skolimowski Tadeusz.

Tytu艂 orygina艂u: Cz阺to舵 wyst阷owania bocznych skrzywie kr阦os硊pa u m硂dzie縴 z teren體 ska縪nych

Czasopismo: Post阷y Rehabilitacji

Szczeg贸艂y: 2002 : t.16, supl.3, s.27

Uwagi: IX Sympozjum Naukowe Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji : Post阷y w leczeniu bocznych skrzywie kr阦os硊pa, Wroc砤w 18-19 pa糳ziernika 2002

Adnotacje: Sygnatura czasopisma: P C.951 II

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Ignasiak Zofia 0000-0001-8656-9107 [0];001;WWF, Skolimowski Tadeusz [0];014;WF

Sygnatura: PNNP00069


41/42

IDT: .

Autorzy: Rubi-Kulczycka Jolanta, Ignasiak Zofia.

Tytu艂 orygina艂u: Dynamika morfofunkcjonalnego rozwoju m硂dzie縴 w rejonie ekologicznie zagro縪nym

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2002

Opis fizyczny: 110 s. : ryc. tab.

Seria: Studia i Monografie ; Akademia Wychowania Fizycznego ; 62 ; 0239-6009

p-ISBN: 83-87389-85-4

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Rubi-Kulczycka Jolanta [ ];000;000, Ignasiak Zofia 0000-0001-8656-9107 [0];001;WWF

Sygnatura: PNNP00094


42/42

IDT: .

Autorzy: Domaradzki Jaros砤w, Ignasiak Zofia.

Tytu艂 orygina艂u: Zr罂nicowanie poziomu rozwoju cech somatycznych i funkcjonalnych dzieci zamieszkuj眂ych tereny o r罂nym stopniu zanieczyszczenia

Czasopismo: Cz硂wiek i Ruch

Szczeg贸艂y: 2002, nr 1(5), s.14-20, ryc. tab. bibliogr. 37 poz. sum.

Uwagi: Sygnatura: Pr.Np.-0371

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Domaradzki Jaros砤w 0000-0001-8057-3033 [0];001;WWF, Ignasiak Zofia 0000-0001-8656-9107 [0];001;WWF

Sygnatura: PNNP00523


Nowe wyszukiwanie | Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc艂awiu