ZAKRES RUCH覹
Liczba odnalezionych rekord贸w: 27

Operacje globalne Zmie艅 format:        | Nowe wyszukiwanie
Operacje dot. bie偶膮cej strony               
1/27

IDT: .

Autorzy: Hawrylak Arletta, Chromik Krystyna, Ratajczak Barbara, Barczyk-Pawelec Katarzyna, Demczuk-W硂darczyk Ewa.

Tytu艂 orygina艂u: Spinal range of motion and plantar pressure in sport climbers

Czasopismo: Acta of Bioengineering and Biomechanics

Szczeg贸艂y: 2017 : vol.19, nr 2, s.169-173, ryc. tab. bibliogr. 24 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

DOI: 10.5277/ABB-00647-2016-01

Afiliacja: Hawrylak Arletta 0000-0002-2329-8941 [*];065;WF, Chromik Krystyna 0000-0002-5790-6300 [*];062;WNS, Ratajczak Barbara [*];065;WF, Barczyk-Pawelec Katarzyna 0000-0001-5745-4167 [*];065;WF, Demczuk-W硂darczyk Ewa 0000-0002-3328-2089 [*];065;WF

Data wprowadzenia: 2016/12; 2017/08

Sygnatura: PNNP08087


2/27

IDT: .

Autorzy: Ba駅osz Ziemowit, Pawlaczyk Katarzyna, Lewandowski Mieczys砤w.

Tytu艂 orygina艂u: Accuracy in reproduction of movement range and pressure force in sportsmen

Czasopismo: Trends in Sport Sciences

Szczeg贸艂y: 2016 : vol.23, nr 2, s.95-103, ryc. tab. bibliogr. 25 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Ba駅osz Ziemowit 0000-0001-7488-6172 [*];055;WNS, Pawlaczyk Katarzyna [ ];000;000, Lewandowski Mieczys砤w [*];055;WNS

Data wprowadzenia: 2016/07

Sygnatura: PNNP07901


3/27

IDT: .

Autorzy: Ba駅osz Ziemowit, Winiarski S砤womir.

Tytu艂 orygina艂u: Ocena przebiegu ruchu w wybranych stawach w czasie uderze topspinowych w tenisie sto硂wym

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: VI Sympozjum "Wsp蟪czesna my秎 techniczna w naukach medycznych i biologicznych" : materia硑 konferencyjne. Wroc砤w, 19-20 czerwca 2015

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Polska Akademia Nauk. Oddzia we Wroc砤wiu, 2015

Opis fizyczny: s.13-14 : ryc. bibliogr. 5 poz.

Konferencja/zjazd - tytu艂: Komisja In縴nierii Biomedycznej Wroc砤wskiego Oddzia硊 Polskiej Akademii Nauk

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Wroc砤w : 19-20.06.2015

Uwagi: ISBN 978-83-934204-8-3

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Ba駅osz Ziemowit 0000-0001-7488-6172 [*];055;WNS, Winiarski S砤womir [*];002;WWF

Sygnatura: PNNP07379


4/27

IDT: .

Autorzy: Glibowski Edmund.

Tytu艂 orygina艂u: Ocena wybranych parametr體 narz眃u ruchu u pacjent體 ze zmianami zwyrodnieniowo-zniekszta砪aj眂ymi staw體 biodrowych

Czasopismo: Medycyna Manualna

Szczeg贸艂y: 2015 : t.19, nr 2 i 3, s.3-8, ryc. bibliogr. 33 poz. streszcz. sum.

p-ISSN: 1428-0604
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Glibowski Edmund [*];024;000

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin

Data wprowadzenia: 2016/11

Sygnatura: PNNP08033


5/27

IDT: .

Autorzy: Hawrylak Arletta, Wojna Dorota, Chromik Krystyna.

Tytu艂 orygina艂u: Spinal and shoulder girdle range of motion in elite female volleyball athletes

Czasopismo: Polish Journal of Sport and Tourism

Szczeg贸艂y: 2015 : vol.22, nr 3, s.143-147, ryc. tab. bibliogr. 39 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

DOI: 10.1515/pjst-2015-0021

Afiliacja: Hawrylak Arletta 0000-0002-2329-8941 [*];014;WF, Wojna Dorota 0000-0003-1336-2329 [*];014;WF, Chromik Krystyna 0000-0002-5790-6300 [*];056;WNS

Data wprowadzenia: 2016/02

Sygnatura: PNNP07687


6/27

IDT: .

Autorzy: Kaczorowska Antonina, Katan Aleksandra, Ignasiak Zofia.

Tytu艂 orygina艂u: Ocena ruchomo禼i wybranych staw體 u starszych kobiet, pensjonariuszek dom體 pomocy spo砮cznej

Czasopismo: Post阷y Rehabilitacji

Szczeg贸艂y: 2014 : t.28, nr 1, s.15-22, ryc. tab. bibliogr. 29 poz. streszcz. sum.

p-ISSN: 0860-6161
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Kaczorowska Antonina [ ];024;000, Katan Aleksandra [ ];024;000, Ignasiak Zofia 0000-0001-8656-9107 [*];047;WWF

Dyscypliny czasopisma na podstawie wykazu konsultacyjnego MNiSW z 30.10.2018: nauki medyczne;nauki o kulturze fizycznej;nauki o zdrowiu

Tytu艂 czasopisma w wykazie konsultacyjnym MNiSW z 30.10.2018 (Scopus): Postepy Rehabilitacji

Data wprowadzenia: 2014/05

Sygnatura: PNNP06801


7/27

IDT: .

Autorzy: Massalski kasz, Demczuk-W硂darczyk Ewa.

Tytu艂 orygina艂u: Wp硑w terapii metod McKenzie na ruchomo舵 l阣紈iowego odcinka kr阦os硊pa u os骲 po discektomii

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The effects of the McKenzie method on the mobility of lumbar vertebrae in patients after discectomy

Czasopismo: Fizjoterapia

Szczeg贸艂y: 2014 : t.22, nr 3, s.3-9, tab. bibliogr. 25 poz. streszcz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Punktacja MNiSW:

DOI: 10.1515/physio-2014-0003

Afiliacja: Massalski kasz [ ];000;000, Demczuk-W硂darczyk Ewa 0000-0002-3328-2089 [*];014;WF

Data wprowadzenia: 2016/12

Sygnatura: PNNP08084


8/27

IDT: .

Autorzy: Kassolik Krzysztof, Andrzejewski Waldemar, Brzozowski Marcin, Wilk Iwona, G髍ecka-Midura Lucyna, Ostrowska Bo縠na, Krzy縜nowski Dominik, Kurpas Donata.

Tytu艂 orygina艂u: Comparison of massage based on the tensegrity principle and classic massage in treating chronic shoulder pain

Czasopismo: Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics

Szczeg贸艂y: 2013 : vol.36, nr 7, s.418-427, ryc. tab. bibliogr. 29 pz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Kassolik Krzysztof 0000-0003-2836-3703 [*];014;WF, Andrzejewski Waldemar 0000-0002-0010-3021 [*];014;WF, Brzozowski Marcin [ ];000;000, Wilk Iwona 0000-0003-4914-8391 [*];014;WF, G髍ecka-Midura Lucyna [ ];000;000, Ostrowska Bo縠na 0000-0002-0135-9547 [*];014;WF, Krzy縜nowski Dominik [ ];000;000, Kurpas Donata [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2013/08

Sygnatura: PNNP06417


9/27

IDT: .

Autorzy: Ignasiak Zofia, Nowak Alicja, Domaradzki Jaros砤w, Falkenberg Jacek.

Tytu艂 orygina艂u: Wp硑w 8-tygodniowego treningu nordic walking na wybrane parametry somatyczne i zmiany zakres體 ruch體 w stawach starszych kobiet

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Effects of 8-week nordic walking training on selected somatic parameters and changes in the range of movement in the joints of older women

Czasopismo: Antropomotoryka

Szczeg贸艂y: 2013 : vol.23, nr 62, s.39-46, ryc. tab. bibliogr. 41 poz. sum.

p-ISSN: 1731-0652
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Ignasiak Zofia 0000-0001-8656-9107 [*];047;WWF, Nowak Alicja [ ];000;000, Domaradzki Jaros砤w 0000-0001-8057-3033 [*];047;WWF, Falkenberg Jacek [ ];000;000

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin

Data wprowadzenia: 2014/07

Sygnatura: PNNP06870


10/27

IDT: .

Autorzy: Bolach Eugeniusz, Bolach Bartosz, Rachwalik Wojciech, Bialic Ma砱orzata.

Tytu艂 orygina艂u: Zmiany zakresu ruch體 w stawach kr阦os硊pa i pojemno禼i 縴ciowej p硊c oraz ocena b髄u u pacjent體 z chorob niedokrwienn po by-passach

Czasopismo: Pedagogika, Psihologia ta Medico-Biologicni Problemi Fizicnogo Vihovanna i Sportu

Szczeg贸艂y: 2012, nr 3, s.141-148, ryc. tab. bibliogr. 13 poz. sum.

Uwagi: (Tytu r體noleg硑: Pedagogics, Psychology, Medical-Biological Problems of Physical Training and Sports)

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Bolach Eugeniusz 0000-0003-1857-0522 [*];041;WF, Bolach Bartosz 0000-0002-3433-4434 [*];041;WF, Rachwalik Wojciech [ ];000;000, Bialic Ma砱orzata [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2012/07

Sygnatura: PNNP05785


11/27

IDT: .

Autorzy: Bolach Bartosz, Rachwalik M., Bialic M..

Tytu艂 orygina艂u: Zmiany zakresu ruch體 w stawach kr阦os硊pa i pojemno禼i 縴ciowej p硊c oraz ocena b髄u u pacjent體 z chorob niedokrwienn po by-passach

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Pain evaluation and change of spinal range of motion, lungs volume in patients with ischaemic heart disease after bypass surgery

Czasopismo: Fizjoterapia

Szczeg贸艂y: 2010 : t.18, supl., s.80

Uwagi: (VII Mi阣zynarodowe Dni Fizjoterapii, Wroc砤w 28-30 maja 2010)

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Afiliacja: Bolach Bartosz 0000-0002-3433-4434 [*];041;WF, Rachwalik M. [ ];000;000, Bialic M. [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2010/11

Sygnatura: PNNP04905


12/27

IDT: .

Autorzy: Wojna Dorota, Skolimowski Tadeusz.

Tytu艂 orygina艂u: Badanie czynno禼iowe kr阦os硊pa piersiowo-l阣紈iowego

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Badania czynno禼iowe narz眃u ruchu w fizjoterapii / pod red. Tadeusza Skolimowskiego

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2009

Opis fizyczny: s.107-126 : fot.

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Wojna Dorota 0000-0003-1336-2329 [*];014;WF, Skolimowski Tadeusz [*];014;WF

Data wprowadzenia: 2009/09

Sygnatura: PNNP04253


13/27

IDT: .

Autorzy: Wojna Dorota, Skolimowski Tadeusz.

Tytu艂 orygina艂u: Badanie czynno禼iowe kr阦os硊pa szyjnego

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Badania czynno禼iowe narz眃u ruchu w fizjoterapii / pod red. Tadeusza Skolimowskiego

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2009

Opis fizyczny: s.89-106 : fot.

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Wojna Dorota 0000-0003-1336-2329 [*];014;WF, Skolimowski Tadeusz [*];014;WF

Data wprowadzenia: 2009/09

Sygnatura: PNNP04252


14/27

IDT: .

Autorzy: Demczuk-W硂darczyk Ewa, Skolimowski Tadeusz.

Tytu艂 orygina艂u: Badanie czynno禼iowe stawu biodrowego

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Badania czynno禼iowe narz眃u ruchu w fizjoterapii / pod red. Tadeusza Skolimowskiego

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2009

Opis fizyczny: s.311-342 : fot. ryc. tab.

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Demczuk-W硂darczyk Ewa 0000-0002-3328-2089 [*];014;WF, Skolimowski Tadeusz [*];014;WF

Data wprowadzenia: 2009/09

Sygnatura: PNNP04260


15/27

IDT: .

Autorzy: Ostrowska Bo縠na, Skolimowski Tadeusz.

Tytu艂 orygina艂u: Badanie czynno禼iowe stawu kolanowego

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Badania czynno禼iowe narz眃u ruchu w fizjoterapii / pod red. Tadeusza Skolimowskiego

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2009

Opis fizyczny: s.343-370 : ryc. tab.

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Ostrowska Bo縠na 0000-0002-0135-9547 [*];014;WF, Skolimowski Tadeusz [*];014;WF

Data wprowadzenia: 2009/09

Sygnatura: PNNP04261


16/27

IDT: .

Autorzy: Barczyk Katarzyna, Skolimowski Tadeusz.

Tytu艂 orygina艂u: Badanie czynno禼iowe stopy

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Badania czynno禼iowe narz眃u ruchu w fizjoterapii / pod red. Tadeusza Skolimowskiego

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2009

Opis fizyczny: s.371-415 : ryc. tab.

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Barczyk-Pawelec Katarzyna 0000-0001-5745-4167 [*];014;WF, Skolimowski Tadeusz [*];014;WF

Data wprowadzenia: 2009/09

Sygnatura: PNNP04262


17/27

IDT: .

Autorzy: Bie Ewa, Skolimowski Tadeusz.

Tytu艂 orygina艂u: Og髄ne zasady badania czynno禼iowego narz眃u ruchu

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Badania czynno禼iowe narz眃u ruchu w fizjoterapii / pod red. Tadeusza Skolimowskiego

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2009

Opis fizyczny: s.5-46 : fot. ryc.

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Bie Ewa [*];014;WF, Skolimowski Tadeusz [*];014;WF

Data wprowadzenia: 2009/09

Sygnatura: PNNP04249


18/27

IDT: .

Autorzy: Wysocka Katarzyna, Tomaszewska Anna, Sikora Aleksandra.

Tytu艂 orygina艂u: Wp硑w formy aerobiku ABT na sprawno舵 fizyczn i zakres ruchu w stawach biodrowych

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The influence of ABT aerobics on physical fitness and range of movement in the hip joints

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2009, nr 29, s.546-550, ryc. tab. bibliogr. 9 poz. sum.

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Wysocka Katarzyna [ ];000;000, Tomaszewska Anna 0000-0002-8805-8930 [ ];035;WWF, Sikora Aleksandra 0000-0002-7921-230X [*];035;WWF

Data wprowadzenia: 2010/01

Sygnatura: PNNP04457


19/27

IDT: .

Autorzy: Sipko Tomasz, Bie Ewa, Demczuk-W硂darczyk Ewa, Ciesielska Barbara.

Tytu艂 orygina艂u: Ruchomo舵 kr阦os硊pa w odcinku szyjnym oraz r體nowaga cia砤 u os骲 z chorob przeci笨eniow kr阦os硊pa

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Mobility of cervical spine and postural equilibrium in patients with spinal overload syndrome

Czasopismo: Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja

Szczeg贸艂y: 2007 : vol.9, nr 2, s.141-148, ryc. bibliogr. 14 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Sipko Tomasz 0000-0002-8646-4855 [*];014;WF, Bie Ewa [*];014;WF, Demczuk-W硂darczyk Ewa 0000-0002-3328-2089 [*];014;WF, Ciesielska Barbara [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2007/06

Sygnatura: PNNP03079


20/27

IDT: .

Autorzy: Szpala Agnieszka, Rutkowska-Kucharska Alicja, Tabiszewska Marta.

Tytu艂 orygina艂u: Zakres ruchu w wybranych stawach studentek Akademii Wychowania Fizycznego i Politechniki Wroc砤wskiej uczestnicz眂ych w zaj阠iach fitness

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Wybrane zagadnienia biomechaniki ruchu cz硂wieka / pod red. Czes砤wa Urbanika

Adres wydawniczy: Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego, 2007

Opis fizyczny: s.39-53 : ryc. tab. bibliogr. 10 poz.

Uwagi: ISBN 978-83-89630-68-1

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Szpala Agnieszka 0000-0001-5173-5654 [*];002;WWF, Rutkowska-Kucharska Alicja 0000-0001-7196-2985 [*];002;WWF, Tabiszewska Marta [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2008/03

Sygnatura: PNNP03514


21/27

IDT: .

Autorzy: Stefaniak Tadeusz, Witkowski Kazimierz, Burdzie硂wska Ma砱orzata, Warzecha Rafa.

Tytu艂 orygina艂u: Wp硑w treningu si硂wego na poziom sprawno禼i psychomotorycznej os骲 w podesz硑m wieku

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Proces doskonalenia treningu i walki sportowej. T.2 / red. Anna Kuder, Krzysztof Perkowski, Dariusz edziewski

Adres wydawniczy: Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego J髗efa Pi硈udskiego, 2005

Opis fizyczny: s.249-252 : ryc. tab.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Stefaniak Tadeusz 0000-0002-6564-4582 [0];008;WWF, Witkowski Kazimierz 0000-0003-1503-9904 [0];008;WWF, Burdzie硂wska Ma砱orzata [0];008;WWF, Warzecha Rafa [0];000;000

Data wprowadzenia: 2005/12; 2019/03

Sygnatura: PNNP02039


22/27

IDT: .

Autorzy: Chwa砪zy駍ka Agnieszka.

Tytu艂 orygina艂u: Zakres ruchu w stawach, zasi阦 i powierzchnia u縴tkowa r阫i w diagnostyce czynno禼iowej przeci笨e zespo硊 barkowego

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Mobility range of joints, the range and operating hand area as a functional diagnosis in shoulder's overload

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Obci笨enie uk砤du ruchu : przyczyny i skutki / pod red. Ryszarda Palucha, Marcina Kuli駍kiego, Rafa砤 Michalskiego, Komitet Ergonomii PAN

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroc砤wskiej, 2005

Opis fizyczny: s.135-144 : ryc. bibliogr. 15 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Chwa砪zy駍ka Agnieszka 0000-0003-1359-2570 [0];016;WF

Data wprowadzenia: 2005/07

Sygnatura: PNNP01744


23/27

IDT: .

Autorzy: Stefa駍ka Ma砱orzata.

Tytu艂 orygina艂u: Metody wyznaczania charakterystyk si硂wo-pr阣ko禼iowych mi甓ni ko馽zyny g髍nej

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Methods of determination of the force-velocity parameters of upper limb's muscles

Czasopismo: Fizjoterapia

Szczeg贸艂y: 2003 : t.11, nr 2, s.96-102, ryc. bibliogr. 10 poz.

Uwagi: Sygnatura czasopisma: P C.182 III

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Stefa駍ka Ma砱orzata 0000-0003-2070-8535 [0];024;000

Sygnatura: PNNP00446


24/27

IDT: .

Autorzy: Stefa駍ka Ma砱orzata.

Tytu艂 orygina艂u: Metody wyznaczania charakterystyk si硂wo-pr阣ko禼iowych mi甓ni ko馽zyny g髍nej

Czasopismo: Fizjoterapia

Szczeg贸艂y: 2003 : t.11, nr 2, supl.1, s.49

Uwagi: Sygnatura czasopisma: P C.182 III

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Stefa駍ka Ma砱orzata 0000-0003-2070-8535 [0];024;000

Sygnatura: PNNP00447


25/27

IDT: .

Autorzy: Rutkowska-Kucharska Alicja, Szpala Agnieszka.

Tytu艂 orygina艂u: EMG activity in flexion movements executed with different velocity and external loads

Czasopismo: Acta of Bioengineering and Biomechanics

Szczeg贸艂y: 2002 : vol.4, suppl.1, s.612, ryc. bibliogr. 3 poz.

Uwagi: Proceedings of the 13th Conference of European Society of Biomechanics, Wroc砤w, 1-4.09.2002

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Rutkowska-Kucharska Alicja 0000-0001-7196-2985 [0];002;WWF, Szpala Agnieszka 0000-0001-5173-5654 [0];002;WWF

Sygnatura: PNNP00016


26/27

IDT: .

Autorzy: Demczuk-W硂darczyk Ewa, Bie Ewa, Migda Sylwia, Boerner Ewa.

Tytu艂 orygina艂u: Ocena zakres體 ruch體 wybranych staw體 u zawodniczek trenuj眂ych akrobatyk sportow

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Movements range assessment of choosed joints in girl acrobats

Czasopismo: Acta Bio-Optica et Informatica Medica

Szczeg贸艂y: 2002 : vol.8, nr 3, s.79-81, ryc. bibliogr. 5 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Demczuk-W硂darczyk Ewa 0000-0002-3328-2089 [0];014;WF, Bie Ewa [0];014;WF, Migda Sylwia [ ];000;000, Boerner Ewa [0];014;WF

Sygnatura: PNNP00312


27/27

IDT: .

Autorzy: Demczuk-W硂darczyk Ewa, Domos砤wska Daria.

Tytu艂 orygina艂u: Zmiany kinetyczne kompleksu stawu barkowego u pi砶arzy r阠znych

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Kinetic changes of handball players' shoulder joint complex

Czasopismo: Advances in Clinical and Experimental Medicine

Szczeg贸艂y: 2002 : vol.11, no. 1, suppl.1, s.65-72, ryc. tab. bibliogr. 5 poz. sum.

Uwagi: Cz硂wiek, Medycyna, Kultura Fizyczna

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Demczuk-W硂darczyk Ewa 0000-0002-3328-2089 [0];014;WF, Domos砤wska Daria [ ];000;000

Sygnatura: PNNP00030


Nowe wyszukiwanie | Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc艂awiu