WYDOLNOζ FIZYCZNA
Liczba odnalezionych rekord贸w: 65

Operacje globalne Zmie艅 format:        | Nowe wyszukiwanie
Operacje dot. bie偶膮cej strony               
1/65

IDT: .

Autorzy: Hebisz Rafa, Hebisz Paulina, Borkowski Jacek, Zato Marek.

Tytu艂 orygina艂u: Effects of concomitant high-intensity interval training and sprint interval training on exercise capacity and response to exercise- induced muscle damage in mountain bike cyclists with different training backgrounds

Czasopismo: Isokinetics and Exercise Science

Szczeg贸艂y: 2019 : vol. 27, nr 1, s. 21-29, bibliogr. 41 poz.

Sygnatura: PNNP09055

p-ISSN: 0959-3020
e-ISSN: 1878-5913

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

DOI: 10.3233/IES-183170

Afiliacja: Hebisz Rafa 0000-0002-8474-6461 [*];034;WWF, Hebisz Paulina 0000-0003-1788-2129 [*];034;WWF, Borkowski Jacek 0000-0002-5535-5955 [*];034;WWF, Zato Marek 0000-0003-1252-0727 [*];034;WWF

Dyscypliny czasopisma na podstawie wykazu konsultacyjnego MNiSW z 30.10.2018: in縴nieria biomedyczna;nauki biologiczne;nauki medyczne;nauki o kulturze fizycznej;nauki o zdrowiu

Tytu艂 czasopisma w wykazie konsultacyjnym MNiSW z 30.10.2018 (WOS): ISOKINETICS AND EXERCISE SCIENCE

Tytu艂 czasopisma w wykazie konsultacyjnym MNiSW z 30.10.2018 (Scopus): Isokinetics and Exercise Science


2/65

IDT: .

Autorzy: Hebisz Rafa.

Tytu艂 orygina艂u: Kszta硉owanie i ocena wydolno禼i fizycznej kolarzy g髍skich za pomoca trening體 o r罂nej intensywno禼i

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Developing and assessing physical perfomance of mountain bikers through variable intensity training

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu, 2019

Opis fizyczny: 138 s. : ryc. tab. bibliogr. s.134-136 sum.

Seria: Studia i Monografie Akademii Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu ; nr 132 ; 0239-6009

Sygnatura: PNNP09128

p-ISBN: 978-83-64354-42-7

Liczba arkuszy: 9,8

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Hebisz Rafa 0000-0002-8474-6461 [*];034;WWF


3/65

IDT: .

Autorzy: Michalik Kamil, Glinka Szymon, Danek Natalia, Zato Marek.

Tytu艂 orygina艂u: Interval training with active recovery and the physical capacity of recreational male runners

Czasopismo: Polish Journal of Sport and Tourism

Szczeg贸艂y: 2018 : vol. 25, nr 4, s. 15-20, tab. bibliogr. 35 poz.

Sygnatura: PNNP09081

p-ISSN: 1899-1998
e-ISSN: 2082-8799

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Charakt. merytoryczna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Adres url:

Afiliacja: Michalik Kamil 0000-0002-1296-0434 [*];024;000, Glinka Szymon [ ];000;000, Danek Natalia 0000-0002-7697-6881 [*];024;000, Zato Marek 0000-0003-1252-0727 [*];034;WWF

Dyscypliny czasopisma na podstawie wykazu konsultacyjnego MNiSW z 30.10.2018: nauki medyczne;nauki o kulturze fizycznej;nauki o zarz眃zaniu i jako禼i;nauki o zdrowiu

Tytu艂 czasopisma w wykazie konsultacyjnym MNiSW z 30.10.2018 (Scopus): Polish Journal of Sport and Tourism


4/65

IDT: .

Autorzy: Michalik Kamil, Zalewski Igor, Zato Marek, Danek Natalia, Bugajski Andrzej.

Tytu艂 orygina艂u: Trening interwa硂wy mocy tlenowej z dodatkow obj阾o禼i oddechowej przestrzeni martwej a wydolno舵 fizyczna triathlonist體 amator體

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: High intensity interval training with added dead space and physical performance of amateur triathletes

Czasopismo: Medycyna Sportowa

Szczeg贸艂y: 2018 : vol.34, nr 4, s.247-255, tab. bibliogr. 30 poz.

Sygnatura: PNNP09067

p-ISSN: 1232-406X
e-ISSN: 2084-431X

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

Charakt. merytoryczna:

J臋zyk publikacji: ,

Punktacja MNiSW:

Adres url:

DOI: 10.5604/01.3001.0012.9668

Afiliacja: Michalik Kamil 0000-0002-1296-0434 [*];024;000, Zalewski Igor [ ];000;000, Zato Marek 0000-0003-1252-0727 [*];034;WWF, Danek Natalia 0000-0002-7697-6881 [*];024;000, Bugajski Andrzej [ ];000;000

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin


5/65

IDT: .

Autorzy: Michalik Kamil, Glinka Szymon, Danek Natalia.

Tytu艂 orygina艂u: Wp硑w treningu metod zmienn na wydolno舵 fizyczn rekreacyjnie biegaj眂ych m昕czyzn

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: II Og髄nopolska Konferencja dla M硂dych Naukowc體 "Wiecz髍 Naukowca 2018 : wok蟪 cz硂wieka " : program i streszczenia : 10-11.05.2018, Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu / red. S砤womir Winiarski [i in.].

Adres wydawniczy: Wroc砤w : cop. [Wydawnictwo] AWF Wroc砤w, 2018

Opis fizyczny: s. [30-31] : tab., bibliogr. 2 poz.

Uwagi: ISBN 978-83-64354-34-2

Sygnatura: PNNP08795

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Michalik Kamil 0000-0002-1296-0434 [*];024;000, Glinka Szymon [ ];000;000, Danek Natalia 0000-0002-7697-6881 [*];023;000


6/65

IDT: .

Autorzy: Danek Natalia, Michalik Kamil.

Tytu艂 orygina艂u: Znaczenie rozgrzewki w diagnostyce wydolno禼i fizycznej za pomoc testu progresywnego typu RAMP

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: II Og髄nopolska Konferencja dla M硂dych Naukowc體 "Wiecz髍 Naukowca 2018 : wok蟪 cz硂wieka " : program i streszczenia : 10-11.05.2018, Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu / red. S砤womir Winiarski [i in.].

Adres wydawniczy: Wroc砤w : cop. [Wydawnictwo] AWF Wroc砤w, 2018

Opis fizyczny: s. [63-64] : tab., bibliogr. 5 poz.

Uwagi: ISBN 978-83-64354-34-2

Sygnatura: PNNP08797

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Danek Natalia 0000-0002-7697-6881 [*];023;000, Michalik Kamil 0000-0002-1296-0434 [*];024;000


7/65

IDT: .

Autorzy: Pawlaczyk Weronika, Malik Agnieszka, Dziubek Wioletta.

Tytu艂 orygina艂u: 2-minutowy test chodu w miejscu jako alternatywa dla 6-minutowego testu korytarzowego u pacjent體 z przewlek潮 niewydolno禼i nerek oraz po przeszczepie nerki

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Two-minute step test as an alternative to a 6-minute walking test in patients with chronic renal failure and renal transplant

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: X Mi阣zynarodowe Dni Fizjoterapii "Jako舵 i styl 縴cia w 秝ietle nowoczesnej rehabilitacji". Wroc砤w, 23-25.11.2017. Streszczenia

Opis fizyczny: s.73

Sygnatura: PNNP08609

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Afiliacja: Pawlaczyk Weronika [ ];000;000, Malik Agnieszka [ ];000;000, Dziubek-Rogowska Wioletta 0000-0003-3511-7623 [*];067;WF


8/65

IDT: .

Autorzy: Rogowski ., Kusztal M., Buli駍ka Katarzyna, Zembro-cny A., Go酬biowski T., Pawlaczyk W., Klinger M., Wo糿iewski Marek, Dziubek Wioletta.

Tytu艂 orygina艂u: Ocena wydolno禼i fizycznej i funkcji mi甓ni z uwzgl阣nieniem parametr體 elektrofizologicznych u pacjent體 dializowanych z powodu niewydolno禼i nerek uczestnicz眂ych w programie 鎤icze

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: III Og髄nopolskie Sympozjum Rehabilitacja w Chorobach Nerek i Uk砤du Moczowego. Streszczenia Prac. : 20-21.10.2017, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

Adres wydawniczy: [Krak體] : [AWF Krak體], [2017]

Opis fizyczny: s. 17

Sygnatura: PNNP08802

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Rogowski . [ ];000;000, Kusztal M. [ ];000;000, Buli駍ka Katarzyna 0000-0002-4233-176X [*];067;WF, Zembro-cny A. [ ];000;000, Go酬biowski T. [ ];000;000, Pawlaczyk W. [ ];000;000, Klinger M. [ ];000;000, Wo糿iewski Marek [*];067;WF, Dziubek-Rogowska Wioletta 0000-0003-3511-7623 [*];067;WF


9/65

IDT: .

Autorzy: Ro縠k-Piechura Krystyna, Kurzaj Monika, Okrzymowska Paulina, Stod蟪ka Jacek, Ma鎘a砤 Krzysztof, Kucharski Wojciech.

Tytu艂 orygina艂u: Trening mi甓ni wdechowych a wydolno舵 fizyczna biegaczy d硊godystansowych

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: XXXII Mi阣zynarodowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej : 80-lecie medycyny sportowej w Polsce - wyzwania na przysz硂舵. Streszczenia : 12-14 pa糳ziernika 2017, Wroc砤w

Opis fizyczny: s.32-33

Sygnatura: PNNP08592

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Ro縠k-Piechura Krystyna 0000-0001-5589-4978 [*];067;WF, Kurzaj Monika 0000-0002-8755-6145 [*];067;WF, Okrzymowska Paulina [ ];000;000, Stod蟪ka Jacek 0000-0001-8373-5739 [*];035;WWF, Ma鎘a砤 Krzysztof 0000-0001-6750-4316 [*];035;WWF, Kucharski Wojciech 0000-0003-0218-0749 [ ];000;000


10/65

IDT: .

Autorzy: Michalik Kamil.

Tytu艂 orygina艂u: Wp硑w treningu interwa硂wego pojemno禼i glikolitycznej na wybrane parametry wydolno禼i fizycznej os骲 amatorsko trenuj眂ych biegi d硊gie

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: V Og髄nopolska Konferencja M硂dych Naukowc體 "Wychowanie fizyczne, sport, turystyka oraz zdrowie w badaniach naukowych. 11.06.2015 r. : program i streszczenia wystapie

Konferencja/zjazd - tytu艂: Uniwersytet Szczeci駍ki

Sygnatura: PNNP07812

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

Afiliacja: Michalik Kamil 0000-0002-1296-0434 [*];024;000


11/65

IDT: .

Autorzy: Wierzbicka-Damska Iwona, Zato Marek, Bako駍ka-Paco Ewa, Murawska-Cia硂wicz Eugenia.

Tytu艂 orygina艂u: Wp硑w zm阠zenia (zwi眤anego z brakiem snu) na sprawno舵 psychomotoryczn i wydolno舵 fizyczn m硂dzie縴 licealnej

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The impact of fatigue (asociated with lack of sleep) on psychomotor performance and exercise capacity of secondary school students

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Edukacja i zdrowie w dobie globalizacji / red. nauk. Wojciech Kojs, Eugenia Rosta駍ka, Katarzyna W骿cik

Adres wydawniczy: D眀rowa G髍nicza : Wy縮za Szko砤 Biznesu, 2015

Opis fizyczny: s.111-121 : tab. bibliogr. 22 poz. streszcz. sum.

Seria: Prace Naukowe Wy縮zej Szko硑 Biznesu w D眀rowie G髍niczej

Uwagi: ISBN 978-83-64927-12-6

Sygnatura: PNNP07451

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Wierzbicka-Damska Iwona 0000-0002-3466-7132 [*];034;WWF, Zato Marek 0000-0003-1252-0727 [*];034;WWF, Bako駍ka-Paco Ewa 0000-0002-4765-5720 [*];034;WWF, Murawska-Cia硂wicz Eugenia 0000-0001-8512-7278 [*];034;WWF


12/65

IDT: .

Autorzy: Hebisz Paulina, Hebisz Rafa, Zato Marek, Madej Wojciech.

Tytu艂 orygina艂u: Zmiany wydolno禼i fizycznej pod wp硑wem trening體 pojemno禼i glikolitycznej i pojemno禼i tlenowej wykonywanych z zastosowaniem powiekszonej obj阾o禼i oddechowej przestrzeni martwej

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: XXXI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej "Od profilaktyki do sukcesu sportowego" : program. Zielona G髍a 17-19.09.2015

Sygnatura: PNNP07648

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Hebisz Paulina 0000-0003-1788-2129 [*];034;WWF, Hebisz Rafa 0000-0002-8474-6461 [*];034;WWF, Zato Marek 0000-0003-1252-0727 [*];034;WWF, Madej Wojciech [ ];000;000


13/65

IDT: .

Autorzy: W阦rzynowska-Teodorczyk Kinga, Lejczak Andrzej, Nowakowska Katarzyna, zorczyk Ma砱orzata, Paleczny Bart硂miej, Olesi駍ka Martyna, Josiak Krystian, Jankowska Ewa Anita, Ponikowski Piotr, Wo糿iewski Marek.

Tytu艂 orygina艂u: Low physical fitness is related to poor exercise capacity and increased ventilatory response to exercise in patients with chronic heart failure

Czasopismo: European Journal of Heart Failure Supplements

Szczeg贸艂y: 2014 : vol. 16, Suppl.2, s.81

Uwagi: Heart Failure Congress 2014 and The 1st World Congress on Acute Heart Failure; Athens, Greece, 17-20th May 2014

Sygnatura: PNNP07316

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: W阦rzynowska-Teodorczyk Kinga [*];042;WF, Lejczak Andrzej [ ];000;000, Nowakowska Katarzyna [ ];000;000, zorczyk Ma砱orzata [ ];000;000, Paleczny Bart硂miej [ ];000;000, Olesi駍ka Martyna [ ];000;000, Josiak Krystian [ ];000;000, Jankowska Ewa Anita [ ];000;000, Ponikowski Piotr [ ];000;000, Wo糿iewski Marek [*];042;WF


14/65

IDT: .

Autorzy: W阦rzynowska-Teodorczyk Kinga, Lejczak Andrzej, Nowakowska Katarzyna, zorczyk Ma砱orzata, Paleczny Bart硂miej, Olesi駍ka Martyna, Josiak Krystian, Banasiak Waldemar, Ponikowski Piotr, Jankowska Ewa Anita, Wo糿iewski Marek.

Tytu艂 orygina艂u: Obni縪ny poziom sprawno禼i fizycznej wsp蟪istnieje z nadmiern odpowiedzi wentylacyjn na wysi砮k fizyczny i nisk wydolno禼i fizyczn u chorych z niewydolno禼i serca

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Nowa kardiologia - Nowa rehabilitacja : XVIII Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysi砶u Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Adres wydawniczy: Ustro, 2014

Opis fizyczny: 1 s. nlb. : tab.

Konferencja/zjazd - tytu艂: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Ustro : 12-15 lutego 2014

Sygnatura: PNNP07315

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: W阦rzynowska-Teodorczyk Kinga [*];042;WF, Lejczak Andrzej [ ];000;000, Nowakowska Katarzyna [ ];000;000, zorczyk Ma砱orzata [ ];000;000, Paleczny Bart硂miej [ ];000;000, Olesi駍ka Martyna [ ];000;000, Josiak Krystian [ ];000;000, Banasiak Waldemar [ ];000;000, Ponikowski Piotr [ ];000;000, Jankowska Ewa Anita [ ];000;000, Wo糿iewski Marek [*];042;WF


15/65

IDT: .

Autorzy: Fortuna Ma砱orzata, Demczyszak Iwona, Konieczna-Gorysz Anna.

Tytu艂 orygina艂u: Zastosowanie spirometrii w grupie kobiet w przedziale wieku 70-80 lat do oceny poziomu wydolno禼i fizycznej

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The use of spirometry in group of women in the age range 70-80 years, to assess the physical fitness level

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Badania naukowe w piel阦niarstwie i po硂縩ictwie. T.1. / pod red. Izabelli Uchmanowicz, Joanny Rosi馽zuk, Beaty Jankowskiej-Pola駍kiej

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Continuo, 2014

Opis fizyczny: s.63-69 : tab. bibliogr. 9 poz. streszcz. sum.

Uwagi: ISBN 978-83-62182-38-1

Sygnatura: PNNP07085

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Fortuna Ma砱orzata [ ];000;000, Demczyszak Iwona [ ];000;000, Konieczna-Gorysz Anna 0000-0002-9897-3542 [*];014;WF


16/65

IDT: .

Autorzy: Szafraniec Rafa, Jethon Zbigniew, Frydlewicz Dagmara.

Tytu艂 orygina艂u: Ocena wydolno禼i fizycznej ratownik體 w g髍nictwie miedziowym

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Wybrane kierunki bada ergonomicznych w 2013 roku / red. nauk. Jerzy Charytonowicz

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego PTErg. Oddzia, 2013

Opis fizyczny: s.189-196 : ryc. tab. bibliogr. 11 poz.

Seria: Zastosowania Ergonomii ; 1898-8679

Uwagi: ISBN 978-83-926630-9-6

Sygnatura: PNNP06396

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Szafraniec Rafa 0000-0003-1215-6590 [*];059;WNS, Jethon Zbigniew [ ];000;000, Frydlewicz Dagmara [ ];000;000


17/65

IDT: .

Autorzy: J阣rzejewski Grzegorz, Osi駍ka Ewa, Kozak Krzysztof, Chwa砪zy駍ka Agnieszka.

Tytu艂 orygina艂u: Prozdrowotny styl 縴cia m硂dzie縴 gimnazjalnej na przyk砤dzie Gimnazjum im. Odkrywc體 Polskiej Miedzi w Chocianowie. Cz.3. Zale縩o舵 wydolno禼i fizycznej i wska糿ika BMI na przyk砤dzie uczni體 gimnazjum w Chocianowie

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: A healthy lifestyle of junior high school students in example of Gymnasium Odkrywc體 Polskiej Miedzi in Chocian體. P. 3. Relation of physical efficiency to the Body Mass Index (BMI) on the example of students of the gymnasium in Chocian體

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: VIII Mi阣zynarodowe Dni Fizjoterapii "Fizjoterapia, terapia zaj阠iowa, kosmetologia - razem czy osobno?" = VIII International Days of Physiotherapy "Physiotherapy, occupational physiotherapy, cosmetology - together or apart?" 7-8 czerwca 2013, Wroc砤w : program , streszczenia

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu, 2013

Opis fizyczny: s.48-49

Sygnatura: PNNP06504

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Afiliacja: J阣rzejewski Grzegorz [ ];000;000, Osi駍ka Ewa [ ];000;000, Kozak Krzysztof [ ];000;000, Chwa砪zy駍ka Agnieszka 0000-0003-1359-2570 [*];040;WF


18/65

IDT: .

Autorzy: Nowacki Wojciech, J阣rzejewski Grzegorz, Chwa砪zy駍ka Agnieszka.

Tytu艂 orygina艂u: Prozdrowotny styl 縴cia m硂dzie縴 gimnazjalnej na przyk砤dzie Gimnazjum im. Odkrywc體 Polskiej Miedzi w Chocianowie. Aktywno舵 fizyczna a wydolno舵 m硂dzie縴 w wieku gimnazjalnym na przyk砤dzie uczni體 gimnazjum w Chocianowie

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: A healthy lifestyle of junior high school students in example of Gymnasium Odkrywc體 Polskiej Miedzi in Chocian體. Physical activity and exercise capacity adolescents for example secondary school students in Chocian體

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: VIII Mi阣zynarodowe Dni Fizjoterapii "Fizjoterapia, terapia zaj阠iowa, kosmetologia - razem czy osobno?" = VIII International Days of Physiotherapy "Physiotherapy, occupational physiotherapy, cosmetology - together or apart?" 7-8 czerwca 2013, Wroc砤w : program , streszczenia

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu, 2013

Opis fizyczny: s.49-50

Sygnatura: PNNP06505

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Afiliacja: Nowacki Wojciech [ ];000;000, J阣rzejewski Grzegorz [ ];000;000, Chwa砪zy駍ka Agnieszka 0000-0003-1359-2570 [*];040;WF


19/65

IDT: .

Autorzy: Chwa砪zy駍ka Agnieszka, Pluskiewicz Wojciech, Syrycka Joanna, Bolanowski Marek.

Tytu艂 orygina艂u: Quantitative ultrasound at the hand phalanges in adolescent boys in relation to their pubertal development and physical efficiency

Czasopismo: Endokrynologia Polska

Szczeg贸艂y: 2013 : vol.64, nr 5, s.353-357, ryc. tab. bibliogr. 23 poz. streszcz. sum.

Sygnatura: PNNP06587

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Chwa砪zy駍ka Agnieszka 0000-0003-1359-2570 [*];040;WF, Pluskiewicz Wojciech [ ];000;000, Syrycka Joanna [*];040;WF, Bolanowski Marek [ ];000;000


20/65

IDT: .

Autorzy: Wierzbicka-Damska Iwona.

Tytu艂 orygina艂u: Zmiany wybranych wska糿ik體 budowy i sk砤du cia砤 oraz wydolno禼i fizycznej pod wp硑wem r罂nych bod糲體 treningowych

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Effects of different training stimuli on selected indicators of body structure, body composition and physical fitness

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu, 2013

Opis fizyczny: 77 s. : ryc. tab. bibliogr.

Seria: Studia i Monografie ; 111 ; 0239-6009

Sygnatura: PNNP06330

p-ISBN: 978-83-89156-32-7

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Wierzbicka-Damska Iwona 0000-0002-3466-7132 [*];034;WWF


21/65

IDT: .

Autorzy: Paw硂wska Katarzyna, Malicka Iwona.

Tytu艂 orygina艂u: Fizjoterapia pacjent體 z ograniczeniami sprawno禼i i wydolnosci fizycznej po leczeniu nowotwor體 z硂秎iwych

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Fizjoterapia w onkologii / red. nauk. Marek Wo糿iewski

Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2012

Opis fizyczny: s.90-100 : ryc. tab.

Sygnatura: PNNP05586

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Siewierska Katarzyna 0000-0002-6433-0821 [*];042;WF, Malicka Iwona 0000-0002-7668-001X [*];042;WF


22/65

IDT: .

Autorzy: Choudhary Rajeev, Kulmatycki Les砤w, Meena Tilak Raj.

Tytu艂 orygina艂u: Trend of the effects of four varieties of yoga bhastrika pranayama on physical efficiency index

Czasopismo: Archives of Budo

Szczeg贸艂y: 2012 : vol.8, nr 2, s.117-124, ryc. tab. bibliogr. 19 poz. sum.

Sygnatura: PNNP05871

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Choudhary Rajeev [ ];000;000, Kulmatycki Les砤w 0000-0002-6396-534X [*];051;WWF, Meena Tilak Raj [ ];000;000


23/65

IDT: .

Autorzy: Zato Marek, Smo砶a kasz.

Tytu艂 orygina艂u: Circulatory and respiratory response to exercise with added respiratory dead space

Czasopismo: Human Movement

Szczeg贸艂y: 2011 : vol. 12, nr 1, s.88-94, ryc. tab. bibliogr. 26 poz.

Sygnatura: PNNP05108

p-ISSN: 1732-3991
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Zato Marek 0000-0003-1252-0727 [*];034;WWF, Smo砶a kasz [ ];024;000


24/65

IDT: .

Autorzy: W阦rzynowska-Teodorczyk Kinga, zorczyk Ma砱orzata, Rudzi駍ka Eliza, Nowakowska Katarzyna, Kowalska-Superlak Ma砱orzata, Banasiak Waldemar, Jankowska Ewa Anita, Ponikowski Piotr, Wo糿iewski Marek.

Tytu艂 orygina艂u: Warto舵 prognostyczna testu korytarzowego 6-minutowego w obserwacji 12- i 36- miesi阠znej

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Rehabilitacja kardiologiczna i prewencja chor骲 uk砤du kr笨enia. Diagnostyka funkcjonalna w rehabilitacji : XIV Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji

Adres wydawniczy: Katowice : Elsevier. Urban&Partner, 2011

Opis fizyczny: s. 39

Konferencja/zjazd - tytu艂: Zarz眃 G丑wny Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Katowice : 16-17.09.2011

Sygnatura: PNNP08700

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: W阦rzynowska-Teodorczyk Kinga [*];042;WF, zorczyk Ma砱orzata [ ];000;000, D眀rowska Eliza [*];042;WF, Nowakowska Katarzyna [*];000;000, Kowalska-Superlak Ma砱orzata [*];042;WF, Banasiak Waldemar [ ];000;000, Jankowska Ewa Anita [ ];000;000, Ponikowski Piotr [ ];000;000, Wo糿iewski Marek [*];042;WF


25/65

IDT: .

Autorzy: Kocha駍ki Maciej, Szafraniec Rafa, Szczuka Edyta.

Tytu艂 orygina艂u: Aktywno舵 fizyczna os骲 z ograniczon zdolno禼i motoryczn

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Physical activity in persons with the limited motor ability

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2010, nr 30, s.13-19, ryc. tab. bibliogr. 22 poz. sum.

Sygnatura: PNNP04916

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Kocha駍ki Maciej 0000-0002-3320-9180 [*];014;WF, Szafraniec Rafa 0000-0003-1215-6590 [*];041;WF, Szczuka Edyta 0000-0002-1987-5304 [*];041;WF


26/65

IDT: .

Autorzy: Ochmann Bartosz, Smo砶a kasz.

Tytu艂 orygina艂u: Metoda oceny wydolno禼i beztlenowej p硑wak體

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: V Mi阣zynarodowe Sympozjum "Nauka i P硑wanie" : streszczenia = V International Symposium "Science and Swimming" : abstracts / red. Marek Rejman

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Akademia Wychowania Fizycznego, 2010

Opis fizyczny: s.38 : bibliogr. 2 poz.

Sygnatura: PNNP04965

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Ochmann Bartosz 0000-0002-9068-1430 [*];034;WWF, Smo砶a kasz [ ];000;000


27/65

IDT: .

Autorzy: Jastrz阞ska Agnieszka.

Tytu艂 orygina艂u: Metody oceny wydolno禼i fizycznej

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Testy fizjologiczne w ocenie wydolno禼i fizycznej / red. nauk. Marek Zato, Agnieszka Jastrz阞ska

Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010

Opis fizyczny: s.42-75 : ryc. tab. bibliogr. 13 poz.

Sygnatura: PNNP04656

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Jastrz阞ska Agnieszka 0000-0002-5672-6666 [*];034;WWF


28/65

IDT: .

Autorzy: Zato Marek, Zato Krystyna.

Tytu艂 orygina艂u: Pr骲a racjonalizacji ocen efektywno禼i treningu p硑wackiego

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: V Mi阣zynarodowe Sympozjum "Nauka i P硑wanie" : streszczenia = V International Symposium "Science and Swimming" : abstracts / red. Marek Rejman

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Akademia Wychowania Fizycznego, 2010

Opis fizyczny: s.56 : bibliogr. 2 poz.

Sygnatura: PNNP04969

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Zato Marek 0000-0003-1252-0727 [*];034;WWF, Zato Krystyna 0000-0003-1736-3687 [*];048;WWF


29/65

IDT: .

Autorzy: niewski Jacek, Szczegielniak Jan, Bogacz Katarzyna.

Tytu艂 orygina艂u: Standardy testu sze禼iominutowego marszu

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Six-minute walk test standards

Czasopismo: Fizjoterapia

Szczeg贸艂y: 2010 : t.18, supl., s.28-29

Uwagi: (VII Mi阣zynarodowe Dni Fizjoterapii, Wroc砤w 28-30 maja 2010)

Sygnatura: PNNP04888

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Afiliacja: niewski Jacek [ ];000;000, Szczegielniak Jan [ ];041;WF, Bogacz Katarzyna [ ];000;000


30/65

IDT: .

Tytu艂 orygina艂u: Testy fizjologiczne w ocenie wydolno禼i fizycznej / red. nauk. Marek Zato, Agnieszka Jastrz阞ska

Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010

Opis fizyczny: 180 s. : ryc. tab. bibliogr.

Sygnatura: PNNP04652

p-ISBN: 978-83-01-16318-1

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Zato Marek 0000-0003-1252-0727 [*];034;WWF, Jastrz阞ska Agnieszka 0000-0002-5672-6666 [*];034;WWF


31/65

IDT: .

Autorzy: B砤ch Wies砤w.

Tytu艂 orygina艂u: Testy i pr骲y wydolno禼iowe w judo (i innych sportach walki)

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Testy fizjologiczne w ocenie wydolno禼i fizycznej / red. nauk. Marek Zato, Agnieszka Jastrz阞ska

Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010

Opis fizyczny: s.87-104 : ryc. tab. bibliogr. 29 poz.

Sygnatura: PNNP04658

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: B砤ch Wies砤w 0000-0002-3559-9151 [*];043;WWF


32/65

IDT: .

Autorzy: Piechura Jerzy Rafa, Ro縠k Krystyna, Wo糿iewski Marek, Skrzek Anna.

Tytu艂 orygina艂u: The influence of systemic cryotherapy on chosen efficiency parameters in healthy men

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: International Cryogenic Engineering Conference 23 and International Cryogenic Materials Conference 2010 : conference program and abstract booklet

Adres wydawniczy: Wroc砤w : University of Technology, 2010

Opis fizyczny: s.82

Konferencja/zjazd - tytu艂: Wroc砤w University of Technology; Faculty of Mechanical and Power Engineering

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Wroc砤w : 2010.07.19-23

Sygnatura: PNNP04723

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Piechura Jerzy Rafa 0000-0003-0385-4354 [ ];015;WF, Ro縠k-Piechura Krystyna 0000-0001-5589-4978 [ ];042;WF, Wo糿iewski Marek [ ];042;WF, Skrzek Anna 000-0003-1533-0291 [ ];015;WF


33/65

IDT: .

Autorzy: Jastrz阞ska Agnieszka.

Tytu艂 orygina艂u: Wydolno舵 fizyczna

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Testy fizjologiczne w ocenie wydolno禼i fizycznej / red. nauk. Marek Zato, Agnieszka Jastrz阞ska

Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010

Opis fizyczny: s.1-11 : ryc. bibliogr. 35 poz.

Sygnatura: PNNP04653

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Jastrz阞ska Agnieszka 0000-0002-5672-6666 [*];034;WWF


34/65

IDT: .

Autorzy: J蠹wiak kasz, Stod蟪ka Jacek.

Tytu艂 orygina艂u: Charakterystyka treningu wysokog髍skiego w biegach 秗ednich na przyk砤dzie zawodnika poziomu klasy mistrzowskiej

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Characteristics of Alpine training in middle distance runs on the example of master class level competitor

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2009, nr 29, s.679-684, ryc. tab. bibliogr. 10 poz. sum.

Sygnatura: PNNP04465

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: J蠹wiak kasz [ ];000;000, Stod蟪ka Jacek 0000-0001-8373-5739 [*];035;WWF


35/65

IDT: .

Autorzy: Szczegielniak Jan, Bogacz Katarzyna, niewski Jacek.

Tytu艂 orygina艂u: Kryteria kwalifikacji do poszczeg髄nych modeli usprawniania chorych na POCHP

Czasopismo: Post阷y Rehabilitacji

Szczeg贸艂y: 2009 : t.23, nr 2, s.94

Uwagi: I Mi阣zynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji i Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii "Rehabilitacja polska"

Sygnatura: PNNP04481

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Szczegielniak Jan [ ];041;WF, Bogacz Katarzyna [ ];000;000, niewski Jacek [ ];000;000


36/65

IDT: .

Autorzy: Ro縠k-Piechura Krystyna, Wierzejski W砤dys砤w, Ostrowska Bo縠na, Idzik K..

Tytu艂 orygina艂u: Ocena skuteczno禼i kr髏kotrwa砮go post阷owania fizjoterapeutycznego na wybrane parametry funkcjonalne uk砤du oddechowego u pacjent體 z zaawansowan przewlek潮 obturacyjn chorob p硊c

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Assessment of the effectiveness of the short-term physiotherapy conduct to chosen functional parameters of the respiratory system at patients with chronic obstructive pulmonary disease

Czasopismo: Post阷y Rehabilitacji

Szczeg贸艂y: 2009 : t.23, nr 2, s.91-92

Uwagi: I Mi阣zynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji i Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii "Rehabilitacja polska"

Sygnatura: PNNP04475

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Afiliacja: Ro縠k-Piechura Krystyna 0000-0001-5589-4978 [*];042;WF, Wierzejski W砤dys砤w [*];042;WF, Ostrowska Bo縠na 0000-0002-0135-9547 [*];014;WF, Idzik K. [ ];000;000


37/65

IDT: .

Autorzy: Skrzek Anna, Ignasiak Zofia, Ro縠k-Piechura Krystyna, S砤wi駍ka-Ochla Teresa, Steciwko Andrzej, Domaradzki Jaros砤w, Fugiel Jaros砤w, Pos硊szny Pawe.

Tytu艂 orygina艂u: Wst阷na ocena kondycji biologicznej senior體 z Wroc砤wia

Czasopismo: Gerontologia Polska

Szczeg贸艂y: 2009 : t.17, nr 4, s.163

Uwagi: XI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, 10-12 grudnia, Warszawa

Sygnatura: PNNP04408

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Skrzek Anna 000-0003-1533-0291 [*];015;WF, Ignasiak Zofia 0000-0001-8656-9107 [*];047;WWF, Ro縠k-Piechura Krystyna 0000-0001-5589-4978 [*];042;WF, S砤wi駍ka Teresa 0000-0002-7217-5868 [*];047;WWF, Steciwko Andrzej [ ];000;000, Domaradzki Jaros砤w 0000-0001-8057-3033 [*];047;WWF, Fugiel Jaros砤w 0000-0001-8333-6412 [*];047;WWF, Pos硊szny Pawe 0000-0002-8735-7840 [*];047;WWF


38/65

IDT: .

Autorzy: So硉ysik Mariusz, Toczek-Werner Sylwia.

Tytu艂 orygina艂u: Wybrane sposoby oceny budowy cia砤, zdolno禼i motorycznych oraz sprawno禼i i wydolno禼i fizycznej cz硂wieka

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Mniej odpad體? Tak! / pod red. Mariusza So硉ysika, Krzysztofa ierkosza

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Stowarzyszenie Ekologiczne "EKO-UNIA";Stowarzyszenie "EKO-EDUKACJA", 2009

Opis fizyczny: s.115-119 : bibliogr. 7 poz.

Sygnatura: PNNP04392

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: So硉ysik Mariusz 0000-0002-0317-0705 [ ];011;WWF, Toczek-Werner Sylwia [ ];011;WWF


39/65

IDT: .

Autorzy: Bolach Eugeniusz, Bolach Bartosz, Kozaruk Karolina.

Tytu艂 orygina艂u: Zastosowanie testu korytarzowego 6-minutowego w ocenie wydolno禼i wysi砶owej pacjent體 po wszczepieniu pomost體 aortalno-wie馽owych we wczesnej rehabilitacji szpitalnej

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The use of the 6-minute walk test for the assessment of exercise tolerance of post-CABG patients in early hospital rehabilitation

Czasopismo: Fizjoterapia Polska

Szczeg贸艂y: 2009 : vol.9, nr 1, s.75-83, ryc. bibliogr. 10 poz. sum.

Sygnatura: PNNP04150

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Bolach Eugeniusz 0000-0003-1857-0522 [*];041;WF, Bolach Bartosz 0000-0002-3433-4434 [*];041;WF, Kozaruk Karolina [ ];000;000


40/65

IDT: .

Autorzy: Pieczarka Grzegorz, Jastrz阞ska Agnieszka, Kosendiak Jan.

Tytu艂 orygina艂u: Zmiany parametr體 fizjologicznych w te禼ie maksymalnym a obci笨enia treningowe biegaczy

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Changes of physiological parameters in maximum power test and the runners' training loads

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2009, nr 29, s.498-504, tab. bibliogr. 12 poz.

Sygnatura: PNNP04453

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Pieczarka Grzegorz [ ];000;000, Jastrz阞ska Agnieszka 0000-0002-5672-6666 [*];034;WWF, Kosendiak Jan [*];043;WWF


41/65

IDT: .

Autorzy: So硉ysik Mariusz.

Tytu艂 orygina艂u: Aktywno舵 ruchowa w 秗odowisku przyrodniczym - plenerowe metody oceny podstawowych cech motorycznych, sprawno禼i i wydolno禼i fizycznej

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Wybieram zdrowie : konspekty zaj赕 lekcyjnych dla nauczycieli szk蟪 gimnazjalnych i 秗ednich / red. nauk. Ewa Przysi昕na, Mariusz So硉ysik

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Stowarzyszenie Ekologiczne "EKO-UNIA", 2008

Opis fizyczny: s.103-107 : bibliogr. 9 poz.

Uwagi: ISBN 83-978-83-925260-5-6

Sygnatura: PNNP03718

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: So硉ysik Mariusz 0000-0002-0317-0705 [ ];037;WWF


42/65

IDT: .

Autorzy: Andrzejewska Justyna, Burdukiewicz Anna, Pietraszewska Jadwiga.

Tytu艂 orygina艂u: The cluster analysis of body build in aspect of functional traits in boys aged 7-14

Czasopismo: Family Medicine and Primary Care Review

Szczeg贸艂y: 2008 : vol.10, nr 4, s.1272-1277, ryc. bibliogr. 20 poz.

Sygnatura: PNNP04114

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Andrzejewska Justyna 0000-0002-3662-0944 [*];033;WWF, Burdukiewicz Anna 0000-0002-1397-9516 [*];033;WWF, Pietraszewska Jadwiga 0000-0002-1319-9755 [*];033;WWF


43/65

IDT: .

Autorzy: Wierzbicka-Damska Iwona, Murawska-Cia硂wicz Eugenia, Bako駍ka-Paco Ewa, Jastrz阞ska Agnieszka.

Tytu艂 orygina艂u: Zwi眤ki budowy cia砤 z poziomem wydolno禼i fizycznej i wynikiem sportowym zawodnik體 dw骳h dyscyplin narciarskich

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Correlation between body build, physical efficiency and sport result of sportsmen in two ski disciplines

Czasopismo: Antropomotoryka

Szczeg贸艂y: 2008 : vol.18, nr 44, s.55-59, tab. bibliogr. 11 poz. sum.

Sygnatura: PNNP04053

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Wierzbicka-Damska Iwona 0000-0002-3466-7132 [*];034;WWF, Murawska-Cia硂wicz Eugenia 0000-0001-8512-7278 [*];034;WWF, Bako駍ka-Paco Ewa 0000-0002-4765-5720 [*];034;WWF, Jastrz阞ska Agnieszka 0000-0002-5672-6666 [*];034;WWF


44/65

IDT: .

Autorzy: Paw硂wska Katarzyna, Chwa砪zy駍ka Agnieszka, Malicka Iwona.

Tytu艂 orygina艂u: Aktywno舵 ruchowa jako czynnik wp硑waj眂y na zdolno舵 wysi砶ow kobiet po odj阠iu piersi

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Physical activity as a factor affecting physical efficiency in women after mastectomy

Czasopismo: Medycyna Sportowa

Szczeg贸艂y: 2007 : vol.23, nr 6, s.219-223, tab. bibliogr. 13 poz. sum.

Sygnatura: PNNP03565

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Siewierska Katarzyna 0000-0002-6433-0821 [*];042;WF, Chwa砪zy駍ka Agnieszka 0000-0003-1359-2570 [*];040;WF, Malicka Iwona 0000-0002-7668-001X [*];042;WF


45/65

IDT: .

Autorzy: Burdukiewicz Anna, Andrzejewska Justyna, Pietraszewska Jadwiga.

Tytu艂 orygina艂u: Budowa somatyczna i wydolno舵 fizyczna dziewcz眛 w 秝ietle analizy skupie

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The cluster analysis of morphological and functional traits in girls aged 7-14

Czasopismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Sk硂dowska Sect.D Med.

Szczeg贸艂y: 2007 : vol.62, suppl.18, nr 1, s.326-332, ryc. bibliogr. 13 poz. sum.

Sygnatura: PNNP03040

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Burdukiewicz Anna 0000-0002-1397-9516 [*];033;WWF, Andrzejewska Justyna 0000-0002-3662-0944 [*];033;WWF, Pietraszewska Jadwiga 0000-0002-1319-9755 [*];033;WWF


46/65

IDT: .

Autorzy: Obmi駍ki Zbigniew, B砤ch Wies砤w.

Tytu艂 orygina艂u: Objawy zm阠zenia u m硂dych zawodnik體 judo po d硊gim okresie treningowym

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The symptomps of fatigue in young male judo players after long-term training period

Czasopismo: Medycyna Sportowa

Szczeg贸艂y: 2007 : vol.23, nr 2, s.79-85, tab. bibliogr. 40 poz. sum.

Sygnatura: PNNP03022

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Obmi駍ki Zbigniew [ ];000;000, B砤ch Wies砤w 0000-0002-3559-9151 [*];039;WWF


47/65

IDT: .

Autorzy: Wierzbicka-Damska Iwona, Murawska-Cia硂wicz Eugenia, Baranowski Seweryn.

Tytu艂 orygina艂u: The comparative analysis of the build and of the physical function level in children from primary schools in Legnica examined in 1996 and 2006

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: II Mi阣zynarodowe Sympozjum Naukowe "odowiskowe 紃骴砤 zagro縠 zdrowotnych". Kazimierz Dolny, 26-28 kwietnia 2007. T.1.

Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo POLIHYMNIA Sp. z o.o., 2007

Opis fizyczny: s.192

Konferencja/zjazd - tytu艂: Katedra i Zak砤d Higieny AM w Lublinie; Polskie Towarzystwo Higieniczne - Oddzia Lubelski

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Kazimierz Dolny : 2007.04.26-28

Sygnatura: PNNP03497

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Wierzbicka-Damska Iwona 0000-0002-3466-7132 [*];034;WWF, Murawska-Cia硂wicz Eugenia 0000-0001-8512-7278 [*];034;WWF, Baranowski Seweryn [ ];000;000


48/65

IDT: .

Autorzy: Surynt Agnieszka.

Tytu艂 orygina艂u: Wydolno舵 fizyczna jako pozytywny miernik zdrowia

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Aktywno舵 ruchowa dzieci i m硂dzie縴 / pod red. Tadeusza Koszczyca, J髗efa Wo硑馽a, Haliny Gu硑-Kubiszewskiej, Zdzis砤wa Paligi

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2007

Opis fizyczny: s.25-28 : fot. tab.

Sygnatura: PNNP03623

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Surynt Agnieszka 0000-0001-6668-8010 [*];004;WWF


49/65

IDT: .

Autorzy: Murawska-Cia硂wicz Eugenia, Wierzbicka-Damska Iwona, Zawadzki Marcin, Januszewska Lidia, Jastrz阞ska Agnieszka, Ochmann Bartosz, Paprocka-Borowicz Ma砱orzata.

Tytu艂 orygina艂u: Correlation of oxidative stress with physical performance in young cyclists

Czasopismo: Polish Journal of Environmental Studies

Szczeg贸艂y: 2006 : vol.15, nr 5B, cz.1, s.276-280, ryc. tab. bibliogr. 35 poz.

Sygnatura: PNNP02848

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Murawska-Cia硂wicz Eugenia 0000-0001-8512-7278 [*];034;WWF, Wierzbicka-Damska Iwona 0000-0002-3466-7132 [*];034;WWF, Zawadzki Marcin [ ];000;000, Januszewska Lidia [ ];000;000, Jastrz阞ska Agnieszka 0000-0002-5672-6666 [*];034;WWF, Ochmann Bartosz 0000-0002-9068-1430 [*];034;WWF, Paprocka-Borowicz Ma砱orzata [ ];000;000


50/65

IDT: .

Autorzy: Murawska-Cia硂wicz Eugenia, Wierzbicka-Damska Iwona, Ka硍a Ma砱orzata, Milczarska Joanna, Paprocka-Borowicz Ma砱orzata, Januszewska Lidia, Zawadzki Marcin, Pier骻 Beata.

Tytu艂 orygina艂u: Homocysteine, vitamin B12 and folic acid concentration in blood of men and women after endurance exercise up to exhaustion

Czasopismo: Polish Journal of Environmental Studies

Szczeg贸艂y: 2006 : vol.15, nr 2B, s.1442-1445, tab. bibliogr. 22 poz.

Sygnatura: PNNP02672

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Murawska-Cia硂wicz Eugenia 0000-0001-8512-7278 [*];034;WWF, Wierzbicka-Damska Iwona 0000-0002-3466-7132 [*];034;WWF, Ka硍a Ma砱orzata 0000-0001-6190-6015 [*];039;WWF, Milczarska Joanna [ ];000;000, Paprocka-Borowicz Ma砱orzata [ ];000;000, Januszewska Lidia [ ];000;000, Zawadzki Marcin [ ];000;000, Pier骻 Beata [*];034;WWF


51/65

IDT: .

Autorzy: Zato Marek.

Tytu艂 orygina艂u: Testy wydolno禼iowe : rozmowa z prof. dr. hab. Markiem Zatoniem kierownikiem Katedry i Zak砤du Fizjologii AWF we Wroc砤wiu

Czasopismo: Magazyn Rowerowy

Szczeg贸艂y: 2006, nr 1-2, s.42-43, tab.

Uwagi: ISSN 1643-8744

Sygnatura: PNNP02293

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Zato Marek 0000-0003-1252-0727 [*];034;WWF


52/65

IDT: .

Autorzy: Ro縠k Krystyna, S砤wi駍ka Teresa, Ignasiak Zofia, Domaradzki Jaros砤w.

Tytu艂 orygina艂u: The relationship between adiposity and lung ventilation parameters and physical efficiency in the youth from industrial regions

Czasopismo: Polish Journal of Environmental Studies

Szczeg贸艂y: 2006 : vol.15, nr 2B, cz.3, s.678-681, tab. bibliogr. 14 poz.

Sygnatura: PNNP02470

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Ro縠k-Piechura Krystyna 0000-0001-5589-4978 [*];042;WF, S砤wi駍ka Teresa 0000-0002-7217-5868 [*];033;WWF, Ignasiak Zofia 0000-0001-8656-9107 [*];033;WWF, Domaradzki Jaros砤w 0000-0001-8057-3033 [*];033;WWF


53/65

IDT: .

Autorzy: Sztuba Magdalena, Gaca Beata, Wronecki Krzysztof.

Tytu艂 orygina艂u: Wyniki rehabilitacji kardiologicznej pacjent體 po zabiegach kardiochirurgicznych a skala EuroScore

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Assessment of cardiac rehabilitation effects in patients after cardiac operation in accordance to the EuroScore scale

Czasopismo: Fizjoterapia

Szczeg贸艂y: 2006 : vol.14, nr 2, s.19-25, ryc. tab. bibliogr. 22 poz.

Sygnatura: PNNP02650

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Sztuba Magdalena [ ];000;000, Gaca Beata [ ];000;000, Wronecki Krzysztof [*];040;WF


54/65

IDT: .

Autorzy: Andrzejewska Justyna, Burdukiewicz Anna, Grabarczyk Marzena, Mia砶owska Janina, Pietraszewska Jadwiga.

Tytu艂 orygina艂u: Budowa somatyczna a wydolno舵 fizyczna w 秝ietle analizy skupie

Czasopismo: Przegl眃 Antropologiczny

Szczeg贸艂y: 2005, supl.4, s.16

Uwagi: Czterdziesta Og髄nopolska Konferencja Polskiego Towarzystwa Antropologicznego, Pozna, 29-31.08.2005

Sygnatura: PNNP01855

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Andrzejewska Justyna 0000-0002-3662-0944 [0];001;WWF, Burdukiewicz Anna 0000-0002-1397-9516 [0];001;WWF, Grabarczyk Marzena [0];001;WWF, Mia砶owska Janina [0];001;WWF, Pietraszewska Jadwiga 0000-0002-1319-9755 [0];001;WWF


55/65

IDT: .

Autorzy: Wochy駍ki Zbigniew, Sobiech Krzysztof Andrzej, Majda Jacek.

Tytu艂 orygina艂u: Wska糿ik lipidowy (WS) w ocenie wydolno禼i fizycznej

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The lipid index in the assessment of physical exercise

Czasopismo: Nowiny Lekarskie

Szczeg贸艂y: 2005 : 74, 1, s.39-44, tab. bibliogr. 13 poz. sum.

Sygnatura: PNNP01722

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Wochy駍ki Zbigniew [0];000;000, Sobiech Krzysztof Andrzej 0000-0002-8078-759X [0];019;WF, Majda Jacek [0];000;000


56/65

IDT: .

Autorzy: Kraso Sebastian, Jethon Zbigniew, Celeba駍ki Jaros砤w, Wierzbicka-Damska Iwona, Targo駍ki Jan.

Tytu艂 orygina艂u: Zmiana sprawno禼i i wydolno禼i 縪硁ierzy wojsk rakietowych i artylerii w wyniku pobytu na poligonie

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The change of fitness and efficiency of rocket and artillery forces soldiers as a result of exercises on the target range

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Kultura fizyczna w wojsku na pocz眛ku XXI wieku / pod red. Marka Soko硂wskiego

Adres wydawniczy: Pozna : Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, 2005

Opis fizyczny: s.37-42 : tab. bibliogr. 9 poz.

Sygnatura: PNNP01713

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Kraso Sebastian [0];000;000, Jethon Zbigniew [0];003;WWF, Celeba駍ki Jaros砤w [0];000;000, Wierzbicka-Damska Iwona 0000-0002-3466-7132 [0];003;WWF, Targo駍ki Jan [0];000;000


57/65

IDT: .

Autorzy: Ka砶a Dariusz, Bolanowski Janusz, B眐 Arystofanes, Matusiak-Doli駍ka Edyta, Metner Elwira.

Tytu艂 orygina艂u: Por體nanie wydolno禼i fizycznej chorych po PCI LAD oraz PCI RCA poddanych sze禼iomiesi阠znej rehabilitacji kardiologicznej

Czasopismo: Kardiologia Polska

Szczeg贸艂y: 2004 : t.60, supl. 3, s.III-30

Uwagi: 67 Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego : Kardiologia inwazyjna : Zabrze, 13-15 maja 2004

Sygnatura: PNNP01173

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Ka砶a Dariusz [0];000;000, Bolanowski Janusz [0];015;WF, B眐 Arystofanes [0];000;000, Matusiak-Doli駍ka Edyta [0];000;000, Metner Elwira [0];000;000


58/65

IDT: .

Autorzy: Wochy駍ki Zbigniew, Sobiech Krzysztof Andrzej.

Tytu艂 orygina艂u: Przydatno舵 wska糿ika lipidowego (WS) do oceny wydolno禼i fizycznej i jako禼i diety 縪硁ierzy

Czasopismo: Przegl眃 Si Powietrznych

Szczeg贸艂y: 2004, sierpie, s.39-44, tab. bibliogr. 19 poz.

Sygnatura: PNNP01355

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Wochy駍ki Zbigniew [0];000;000, Sobiech Krzysztof Andrzej 0000-0002-8078-759X [0];019;WF


59/65

IDT: .

Autorzy: Paw硂wska Katarzyna, Noczy駍ki Marcin.

Tytu艂 orygina艂u: Wydolno舵 fizyczna m硂dzie縴 z cukrzyc typu I

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Physical efficiency of young people suffering from IDDM

Czasopismo: Medycyna Sportowa

Szczeg贸艂y: 2004 : vol.20, nr 1, s.29-36, ryc. tab. bibliogr. 23 poz.

Uwagi: Sygnatura czasopisma: P C.181 III

Sygnatura: PNNP01069

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Siewierska Katarzyna 0000-0002-6433-0821 [0];016;WF, Noczy駍ki Marcin [0];000;000


60/65

IDT: .

Autorzy: B砤ch Wies砤w, Pujszo Ryszard.

Tytu艂 orygina艂u: Wydolno舵 og髄na i restytucja studentek o zwi阫szonym indeksie masy /

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The students' general efficiency and restitution about enlarged index of mass

Czasopismo: Medycyna Sportowa

Szczeg贸艂y: 2003 : vol.19, nr 9, s.385-390, ryc. tab. bibliogr. 10 poz.

Uwagi: Sygnatura czasopisma: P C.181 III

Sygnatura: PNNP00923

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: B砤ch Wies砤w 0000-0002-3559-9151 [0];008;WWF, Pujszo Ryszard [0];000;000


61/65

IDT: .

Autorzy: Jankowiak Justyna.

Tytu艂 orygina艂u: Zale縩o舵 mi阣zy wydolno禼i fizyczn a budow morfologiczn ch硂pc體 w wieku 8-14 lat

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Wychowanie fizyczne i sport w badaniach naukowych : IX konferencja naukowa, Pozna, 24 maja 2001 r. / pod red. Ryszarda Strzelczyka, Krzysztofa Karpowicza

Adres wydawniczy: Pozna : Akademia Wychowania Fizycznego, 2003

Opis fizyczny: s.97-104 : ryc. tab. bibliogr. 7 poz.

Konferencja/zjazd - tytu艂: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Pozna : 2001.05.24

Sygnatura: PNNP00842

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Andrzejewska Justyna 0000-0002-3662-0944 [0];001;WWF


62/65

IDT: .

Autorzy: Adach Zdzis砤w, Jask髄ski Artur.

Tytu艂 orygina艂u: Testy czynno禼iowe przydatne w ocenie wydolno禼i fizycznej

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Podstawy fizjologii wysi砶u fizycznego z zarysem fizjologii cz硂wieka / pod red. Artura Jask髄skiego

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2002

Opis fizyczny: s.290-308 : ryc. tab.

Sygnatura: PNNP00518

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Adach Zdzis砤w [0];000;000, Jask髄ski Artur 0000-0003-3159-2953 [0];019;WF


63/65

IDT: .

Autorzy: Wochy駍ki Zbigniew, Sobiech Krzysztof Andrzej.

Tytu艂 orygina艂u: Warto舵 diagnostyczna wska糿ika lipidowego (WS) w ocenie wydolno禼i fizycznej 縪硁ierzy

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Kultura fizyczna w wojsku w dobie przemian / pod red. Marka Soko硂wskiego

Adres wydawniczy: Pozna : Wydawnictwo Wy縮zej Szko硑 Oficerskiej im. Stefana Czarnieckiego, 2002

Opis fizyczny: s.135-138 : bibliogr. 8 poz.

Sygnatura: PNNP01203

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Wochy駍ki Zbigniew [0];000;000, Sobiech Krzysztof Andrzej 0000-0002-8078-759X [0];019;WF


64/65

IDT: .

Autorzy: Jask髄ski Artur.

Tytu艂 orygina艂u: Wydolno舵 fizyczna oraz metody jej zwi阫szania

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Podstawy fizjologii wysi砶u fizycznego z zarysem fizjologii cz硂wieka / pod red. Artura Jask髄skiego

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2002

Opis fizyczny: s.257-276 : ryc. tab.

Sygnatura: PNNP00516

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Jask髄ski Artur 0000-0003-3159-2953 [0];019;WF


65/65

IDT: .

Autorzy: Adach Zdzis砤w, Jask髄ski Artur.

Tytu艂 orygina艂u: Wydolno舵 fizyczna os骲 w wieku 秗ednim i starszym

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Podstawy fizjologii wysi砶u fizycznego z zarysem fizjologii cz硂wieka / pod red. Artura Jask髄skiego

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2002

Opis fizyczny: s.333-338 : ryc. tab.

Sygnatura: PNNP00519

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Adach Zdzis砤w [0];000;000, Jask髄ski Artur 0000-0003-3159-2953 [0];019;WF


Nowe wyszukiwanie | Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc艂awiu