WYDOLNOζ
Liczba odnalezionych rekord贸w: 15

Operacje globalne Zmie艅 format:        | Nowe wyszukiwanie
Operacje dot. bie偶膮cej strony               
1/15

IDT: .

Autorzy: Bielecka-Kowal Kamila, J蠹wik Sandra, Wo糿iewski Marek.

Tytu艂 orygina艂u: Wp硑w rehabilitacji kardiologicznej na parametry hemodynamiczne i prac serca chorego z nisk frakcj wyrzutow lewej komory po zawale mi甓nia sercowego - opis przypadku

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Cardiac rehabilitation for hemodynamic parameters and heart function of a patient with low left ventricle ejection fraction after myocardial infarction - a case report

Czasopismo: Wsp蟪czesne Piel阦niarstwo i Ochrona Zdrowia

Szczeg贸艂y: 2018 : vol. 7, nr 4, s. 97-100, tab. bibliogr. 23 poz.

p-ISSN: 2084-4212
e-ISSN: 2450-839X

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Bielecka-Kowal Kamila [*];024;000, J蠹wik Sandra [*];024;000, Wo糿iewski Marek [*];067;WF

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin

Data wprowadzenia: 2019/02

Sygnatura: PNNP09141


2/15

IDT: .

Autorzy: Bielecka-Kowal Kamila, J蠹wik Sandra, Wo糿iewski Marek.

Tytu艂 orygina艂u: Wp硑w rehabilitacji kardiologicznej na parametry hemodynamiczne i prac mi甓nia sercowego chorego z nisk frakcj wyrzutow lewej komory po zawale mi甓nia sercowego

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Effect of cardiological rehabilitation on haemodynamic parameters and myocardial function with low left ventricular ejection fraction after myocardial infarction

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: X Mi阣zynarodowe Dni Fizjoterapii "Jako舵 i styl 縴cia w 秝ietle nowoczesnej rehabilitacji". Wroc砤w, 23-25.11.2017. Streszczenia

Opis fizyczny: s. 123-124

Uwagi: Tekst r體noleg硑 w j陑yku angielskim

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Afiliacja: Bielecka-Kowal Kamila [*];024;000, J蠹wik Sandra [*];024;000, Wo糿iewski Marek [*];067;WF

Data wprowadzenia: 2018/04

Sygnatura: PNNP08745


3/15

IDT: .

Autorzy: Pa砶a Tomasz, B砤ch Wies砤w, Lech Grzegorz, Pilch Wanda, Tyka Anna, Mucha Dariusz, Tota kasz, Ambro縴 Tadeusz, Skalska-Izdebska Renata.

Tytu艂 orygina艂u: Differences in the levels of physiological-biochemical responses during physical exercise involving the lower and upper extremities in judo competitors

Czasopismo: Journal of Combat Sports and Martial Arts

Szczeg贸艂y: 2016 : vol. 7, nr 1, s.7-15, ryc. tab. bibliogr. 39 poz. sum.

Uwagi: DOI 10.5604/20815735.1199931

p-ISSN: 2081-5735
e-ISSN: 2084-4301

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Pa砶a Tomasz [ ];000;000, B砤ch Wies砤w 0000-0002-3559-9151 [*];055;WNS, Lech Grzegorz [ ];000;000, Pilch Wanda [ ];000;000, Tyka Anna [ ];000;000, Mucha Dariusz [ ];000;000, Tota kasz [ ];000;000, Ambro縴 Tadeusz [ ];000;000, Skalska-Izdebska Renata [ ];000;000

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin

Data wprowadzenia: 2016/12

Sygnatura: PNNP08082


4/15

IDT: .

Autorzy: Fortuna Ma砱orzata, Demczyszak Iwona, Szczurowski Jacek, Konieczna-Gorysz Anna.

Tytu艂 orygina艂u: Zastosowanie HRV do oceny wydolno禼i uk砤du kr笨enia w grupie kobiet i m昕czyzn w przedziale wieku 70-85 lat

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The use of HRV to assess cardiovascular capacity in group of women and men in the age range 70-85 years old

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Badania naukowe w piel阦niarstwie i po硂縩ictwie. T.1. / pod red. Izabelli Uchmanowicz, Joanny Rosi馽zuk, Beaty Jankowskiej-Pola駍kiej

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Continuo, 2014

Opis fizyczny: s.70-76 : tab. bibliogr. 8 poz. streszcz. sum.

Uwagi: ISBN 978-83-62182-38-1

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Fortuna Ma砱orzata [ ];000;000, Demczyszak Iwona [ ];000;000, Szczurowski Jacek [ ];000;000, Konieczna-Gorysz Anna 0000-0002-9897-3542 [*];014;WF

Data wprowadzenia: 2014/12

Sygnatura: PNNP07086


5/15

IDT: .

Autorzy: Hebisz Paulina, Hebisz Rafa, Zato Marek.

Tytu艂 orygina艂u: Changes in breathing pattern and cycling efficiency as a result of training with added respiratory dead space volume

Czasopismo: Human Movement

Szczeg贸艂y: 2013 : vol.14, nr 3, s.247-253, ryc. tab. bibliogr. 30 poz. sum.

p-ISSN: 1732-3991
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

DOI: 10.2478/humo-2013-0030

Afiliacja: Hebisz Paulina 0000-0003-1788-2129 [*];034;WWF, Hebisz Rafa 0000-0002-8474-6461 [*];034;WWF, Zato Marek 0000-0003-1252-0727 [*];034;WWF

Dyscypliny czasopisma na podstawie wykazu konsultacyjnego MNiSW z 30.10.2018: in縴nieria biomedyczna;nauki biologiczne;nauki farmaceutyczne;nauki medyczne;nauki o kulturze fizycznej;nauki o zdrowiu;psychologia

Tytu艂 czasopisma w wykazie konsultacyjnym MNiSW z 30.10.2018 (Scopus): Human Movement

Data wprowadzenia: 2013/10

Sygnatura: PNNP06534


6/15

IDT: .

Autorzy: Sondel Gra縴na, S砤wi駍ka-Ochla Teresa, Bigiel Wojciech.

Tytu艂 orygina艂u: Relations between body structure and function and the life style of women doing aerobics

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: II Mi阣zynarodowe Sympozjum Naukowe "odowiskowe 紃骴砤 zagro縠 zdrowotnych". Kazimierz Dolny, 26-28 kwietnia 2007. T.1.

Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo POLIHYMNIA Sp. z o.o., 2007

Opis fizyczny: s.155

Konferencja/zjazd - tytu艂: Katedra i Zak砤d Higieny AM w Lublinie; Polskie Towarzystwo Higieniczne - Oddzia Lubelski

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Kazimierz Dolny : 2007.04.26-28

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Sondel Gra縴na [ ];000;000, S砤wi駍ka Teresa 0000-0002-7217-5868 [*];033;WWF, Bigiel Wojciech 0000-0001-7147-7883 [*];037;WWF

Data wprowadzenia: 2008/02

Sygnatura: PNNP03490


7/15

IDT: .

Autorzy: Ignasiak Zofia, Ro縠k Krystyna, S砤wi駍ka Teresa, Pos硊szny Pawe.

Tytu艂 orygina艂u: Selected health measurements in boys from industrial areas in relation to urbanization

Czasopismo: Polish Journal of Environmental Studies

Szczeg贸艂y: 2006 : vol.15, nr 5B, cz.1, s.297-300, tab. bibliogr. 19 poz.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Ignasiak Zofia 0000-0001-8656-9107 [*];033;WWF, Ro縠k-Piechura Krystyna 0000-0001-5589-4978 [*];042;WF, S砤wi駍ka Teresa 0000-0002-7217-5868 [*];033;WWF, Pos硊szny Pawe 0000-0002-8735-7840 [*];033;WWF

Data wprowadzenia: 2007/01

Sygnatura: PNNP02840


8/15

IDT: .

Autorzy: Ro縠k Krystyna, Ostrowska Bo縠na, Piechura Jerzy Rafa, Ignasiak Zofia, S砤wi駍ka Teresa, D眀rowska Gra縴na.

Tytu艂 orygina艂u: Systematic physical activity as a positive health indicator in scoliotic children

Czasopismo: Polish Journal of Environmental Studies

Szczeg贸艂y: 2006 : vol.15, nr 5B, cz.2, s.763-766, tab. bibliogr. 11 poz.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Ro縠k-Piechura Krystyna 0000-0001-5589-4978 [*];042;WF, Ostrowska Bo縠na 0000-0002-0135-9547 [*];014;WF, Piechura Jerzy Rafa 0000-0003-0385-4354 [*];015;WF, Ignasiak Zofia 0000-0001-8656-9107 [*];033;WWF, S砤wi駍ka Teresa 0000-0002-7217-5868 [*];033;WWF, D眀rowska Gra縴na [*];042;WF

Data wprowadzenia: 2007/01

Sygnatura: PNNP02836


9/15

IDT: .

Autorzy: Lwow Felicja, Lintowska Agnieszka.

Tytu艂 orygina艂u: Algorytm post阷owania w treningu zdrowotnym

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Promocja zdrowia : podr阠znik dla student體 i lekarzy rodzinnych / pod red. Felicji Lwow, Andrzeja Milewicza

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Medyczne URBAN & PARTNER, 2004

Opis fizyczny: s. 143-149 : bibliogr. 10 poz.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Fink-Lwow Felicja 0000-0002-4323-7134 [0];003;WWF, Lintowska Agnieszka [0];003;WWF

Data wprowadzenia: 2004/10

Sygnatura: PNNP01336


10/15

IDT: .

Autorzy: Korzewa Leszek, Michalski Ryszard.

Tytu艂 orygina艂u: Poziom mocy aerobowej i anaerobowej a zdolno舵 do realizacji wysi砶體 o charakterze szybko禼iowym i wytrzyma硂禼iowym r罂nego czasu trwania u m硂dzie縴 dojrza砮j

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Sport p硑wacki i lekkoatletyczny w szkole / red. nauk. Juliusz Migasiewicz, Krystyna Zato

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2004

Opis fizyczny: s.41-48 : ryc. tab. bibliogr. 14 poz.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Korzewa Leszek 0000-0002-1306-694 [0];007;WWF, Michalski Ryszard 0000-0002-5392-3760 [0];007;WWF

Sygnatura: PNNP01094


11/15

IDT: .

Autorzy: 痷kowska-Kowalska Katarzyna, Fr眂kiewicz Adam, M阣ra Marek.

Tytu艂 orygina艂u: Analiza wybranych parametr體 wydolno禼iowych u m硂dych zdrowych kobiet w zale縩o禼i od fazy cyklu miesi阠znego

Czasopismo: Medycyna Sportowa

Szczeg贸艂y: 2002 : vol.18, nr 7, s.277

Uwagi: Jubileuszowy XXV Mi阣zynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej, Warszawa, 12-14 wrze秐ia 2002 r.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: 痷kowska-Kowalska Katarzyna [0];003;WWF, Fr眂kiewicz Adam [0];003;WWF, M阣ra Marek 0000-0002-4494-1254 [0];003;WWF

Sygnatura: PNNP00059


12/15

IDT: .

Autorzy: Burdukiewicz Anna, Janusz Antoni.

Tytu艂 orygina艂u: Stopie dojrza硂禼i biologicznej a sprawno舵 i wydolno舵 fizyczna dziewcz眛

Czasopismo: Wychowanie Fizyczne i Sport

Szczeg贸艂y: 2002 : t.46, supl. nr 1, cz.1, s.265-266, bibliogr. 3 poz.

Uwagi: VI Mi阣zynarodowy Kongres Naukowy Wsp蟪czesny Sport Olimpijski i Sport dla Wszystkich, Warszawa 6-9 czerwca 2002

Adnotacje: Sygnatura czasopisma: P C.884 II

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Burdukiewicz Anna 0000-0002-1397-9516 [0];001;WWF, Janusz Antoni [0];022;000

Sygnatura: PNNP00284


13/15

IDT: .

Autorzy: Monkiewicz Maria, Kuliczkowski Kazimierz.

Tytu艂 orygina艂u: Wp硑w 鎤icze fizycznych na mobilizacj limfocyt體 do krwiobiegu i ekspresj moleku硑 adhezyjnej ICAM-1 u os骲 o wysokiej wydolno禼i fizycznej

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Aktywno舵 ruchowa w 秝ietle bada fizjologicznych. Cz.1 / red. nauk. Marek Zato, Zbigniew Jethon

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2002

Opis fizyczny: s.79-87 : tab. bibliogr. 35 poz.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Monkiewicz Maria [0];017;WF, Kuliczkowski Kazimierz [ ];000;000

Sygnatura: PNNP00153


14/15

IDT: .

Autorzy: Ro縠k-Mr髗 Krystyna, Kumik Kornelia, Ostrowska Bo縠na, Wierzejski W砤dys砤w.

Tytu艂 orygina艂u: Wp硑w fizjoterapii na wydolno舵 fizyczn chorych z przewlek潮 obturacyjn chorob p硊c ocenianej za pomoc sze禼iominutowego testu marszowego 6 MWT

Czasopismo: Medycyna Sportowa

Szczeg贸艂y: 2002 : vol.18, nr 7, s.252

Uwagi: Jubileuszowy XXV Mi阣zynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej, Warszawa, 12-14 wrze秐ia 2002 r.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Ro縠k-Piechura Krystyna 0000-0001-5589-4978 [0];016;WF, Kumik Kornelia [ ];000;000, Ostrowska Bo縠na 0000-0002-0135-9547 [0];014;WF, Wierzejski W砤dys砤w [ ];000;000

Sygnatura: PNNP00062


15/15

IDT: .

Autorzy: Szafraniec Rafa.

Tytu艂 orygina艂u: Zdolno舵 utrzymania pionowej postawy cia砤 po wysi砶u przez zawodnik體 o zr罂nicowanym poziomie wydolno禼i fizycznej

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Aktywno舵 ruchowa w 秝ietle bada fizjologicznych. Cz.1 / red. nauk. Marek Zato, Zbigniew Jethon

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2002

Opis fizyczny: s.149-161 : tab. bibliogr. 29 poz.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Szafraniec Rafa 0000-0003-1215-6590 [ ];000;000

Sygnatura: PNNP00159


Nowe wyszukiwanie | Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc艂awiu