WOJSKOWOζ
Liczba odnalezionych rekord贸w: 12

Operacje globalne Zmie艅 format:        | Nowe wyszukiwanie
Operacje dot. bie偶膮cej strony               
1/12

IDT: .

Autorzy: Barwicka Katarzyna.

Tytu艂 orygina艂u: Veer Yatra jako przyk砤d dzia砤lno禼i turystycznej umo縧iwiaj眂ej realizacj turystyki militarnej w Indiach

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Veer Yatra as an example of tourism activity enabling the realization of military tourism in India

Czasopismo: Turystyka Kulturowa

Szczeg贸艂y: 2018, nr 1, [16]s., ryc. tab. bibliogr. 21 poz., sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

Charakt. merytoryczna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Adres url:

Afiliacja: Barwicka Katarzyna [*];024;000

Data wprowadzenia: 2018/05

Sygnatura: PNNP08783


2/12

IDT: .

Autorzy: Wieczorek Marta, Salamon Krystian.

Tytu艂 orygina艂u: Zlateralizowanie funkcji cia砤 縪硁ierzy jako uwarunkowanie ich skutecznego dzia砤nia

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Lateralization of a bodily function in soldiers as a determinant of their effective action

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Morfofunkcjonalne aspekty s硊縝 mundurowych / red. Marek Soko硂wski

Adres wydawniczy: Warszawa : Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, Sekcja Kultury Fizycznej w Wojsku, 2013

Opis fizyczny: s.47-59 : ryc. tab. bibliogr. 23 poz. sum.

Seria: Monografie ; nr 4

p-ISBN: 978-83-925727-8-7

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Wieczorek Marta 0000-0003-3933-246X [*];004;WWF, Salamon Krystian [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2013/09

Sygnatura: PNNP06430


3/12

IDT: .

Autorzy: Antoniak-Lewandowska Krystyna, G硊szczak Szczepan.

Tytu艂 orygina艂u: Swimming techniques - knowledge vs. performance - in cadets studying physical education

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Biosocial effects of military service as a basis for further improvement of future physical education and sports programmes / ed. Marek Soko硂wski

Adres wydawniczy: Pozna : Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, 2007

Opis fizyczny: s.217-223 : ryc. bibliogr. 7 poz.

Uwagi: ISBN 978-83-88923-83-8

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Antoniak-Lewandowska Krystyna 0000-0002-3490-1320 [*];037;WWF, G硊szczak Szczepan [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2007/06

Sygnatura: PNNP03104


4/12

IDT: .

Autorzy: Kruszwicki kasz, Jethon Zbigniew, Opoka Dorota, Mitka Jacek.

Tytu艂 orygina艂u: Rozpowszechnienie narkomanii, alkoholizmu i nikotynizmu w秗骴 poborowych przed wcieleniem do s硊縝y wojskowej

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Promocja zdrowia we wsp蟪czesnym wi陑iennictwie

Adres wydawniczy: Kalisz : Centralny O秗odek Szkolenia S硊縝y Wi陑iennej, 2006

Opis fizyczny: s.288-296 : tab. bibliogr. 17 poz.

Uwagi: ISBN: (10)83-88411-60-8; (13)978-83-88411-60-1; (10)83-906376-9-3;(13)978-83-906376-9-3

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Kruszwicki kasz [ ];000;000, Jethon Zbigniew [ ];022;000, Opoka Dorota [*];037;WWF, Mitka Jacek [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2007/08

Sygnatura: PNNP03176


5/12

IDT: .

Autorzy: Jask髄ski Ewaryst, Migasiewicz Juliusz, Wi阠kowski Janusz.

Tytu艂 orygina艂u: Sprawno舵 motoryczna 縪硁ierzy w 秝ietle r罂nych metod testowania

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Motor ability of soldiers in the light of different testing methods

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Kultura fizyczna w wojsku na pocz眛ku XXI wieku / pod red. Marka Soko硂wskiego

Adres wydawniczy: Pozna : Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, 2005

Opis fizyczny: s.23-29 : ryc. tab. bibliogr. 13 poz.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Jask髄ski Ewaryst [ ];008;WWF, Migasiewicz Juliusz 0000-0002-0855-0512 [0];008;WWF, Wi阠kowski Janusz [0];000;000

Data wprowadzenia: 2005/06

Sygnatura: PNNP01711


6/12

IDT: .

Autorzy: Mia砶owska Janina, Burdukiewicz Anna.

Tytu艂 orygina艂u: Charakterystyka sk砤du tkankowego cia砤 przedstawicieli wybranych s硊縝 mundurowych

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The characteristics of body tissue content of the representatives of chosen uniform services

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Biospo砮czne aspekty kultury fizycznej w wojsku / pod red. Marka Soko硂wskiego

Adres wydawniczy: Pozna : Akademia Wychowania Fizycznego, 2003

Opis fizyczny: s.305-309 : tab. bibliogr. 5 poz.

Seria: Monografie ; Akademia Wychowania Fizycznego ; 357 ; ISSN: 0239-7161

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Mia砶owska Janina [0];001;WWF, Burdukiewicz Anna 0000-0002-1397-9516 [0];001;WWF

Sygnatura: PNNP00904


7/12

IDT: .

Autorzy: Plezia Lech, 痷rek Grzegorz.

Tytu艂 orygina艂u: Zr罂nicowanie cech morfofunkcjonalnych kandydat體 i student體 Wy縮zej Szko硑 Oficerskiej we Wroc砤wiu

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Diversity of morphofunctional candidates and students of Military College in Wroc砤w

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Biospo砮czne aspekty kultury fizycznej w wojsku : pod red. Marka Soko硂wskiego

Adres wydawniczy: Pozna : Akademia Wychowania Fizycznego, 2003

Opis fizyczny: s.323-331 : ryc. tab.; bibliogr. 9 poz.

Seria: Monografie ; Akademia Wychowania Fizycznego ; 357 ; ISSN: 0239-7161

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Plezia Lech [0];000;000, 痷rek Grzegorz 0000-0002-1795-4367 [0];001;WWF

Sygnatura: PNNP00905


8/12

IDT: .

Autorzy: Me駅arski Miros砤w, Ignasiak Zofia.

Tytu艂 orygina艂u: Zr罂nicowanie poziomu rozwoju morfofunkcjonalnego kandydat體 do Wy縮zej Szko硑 Oficerskiej we Wroc砤wiu w aspekcie dzietno禼i rodzin

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Diversity of morphofunctional development level of candidates to Military College in Wroc砤w in the aspect of the number of children per family

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Biospo砮czne aspekty kultury fizycznej w wojsku : pod red. Marka Soko硂wskiego

Adres wydawniczy: Pozna : Akademia Wychowania Fizycznego, 2003

Opis fizyczny: s.296-304 : tab.

Seria: Monografie ; Akademia Wychowania Fizycznego ; 357 ; ISSN: 0239-7161

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Me駅arski Miros砤w [0];000;000, Ignasiak Zofia 0000-0001-8656-9107 [0];001;WWF

Sygnatura: PNNP00903


9/12

IDT: .

Autorzy: Toczek-Werner Sylwia.

Tytu艂 orygina艂u: Aktywno舵 rekreacyjna podchor笨ych Wy縮zej Szko硑 Oficerskiej im. Tadeusza Ko禼iuszki w aspekcie jej praktycznego wykorzystania w programowym szkoleniu fizycznym

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Turystyka i rekreacja na rzecz zdrowia : propozycja dla 秗odowiska wojskowego / pod red. Mariana Marcinkowskiego, Marka Soko硂wskiego

Adres wydawniczy: Pozna : Wydawnictwo Wy縮zej Szko硑 Oficerskiej im. Stefana Czarnieckiego, 2002

Opis fizyczny: s.90-99 : tab. bibliogr. 8 poz.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Toczek-Werner Sylwia [0];011;WWF

Sygnatura: PNNP00091


10/12

IDT: .

Autorzy: Burdukiewicz Anna, Janusz Antoni.

Tytu艂 orygina艂u: Dob髍 kobiet na studia w wybranych wojskowych i cywilnych uczelniach wy縮zych pod wzgl阣em budowy somatycznej i sk砤du tkankowego cia砤

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Kultura fizyczna w wojsku w dobie przemian / pod red. Marka Soko硂wskiego

Adres wydawniczy: Pozna : Wydawnictwo Wy縮zej Szko硑 Oficerskiej im. Stefana Czarnieckiego, 2002

Opis fizyczny: 164-172 : ryc. tab. bibliogr. 8 poz.

Uwagi: Materia硑 konferencyjne

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Burdukiewicz Anna 0000-0002-1397-9516 [0];001;WWF, Janusz Antoni [ ];000;000

Sygnatura: PNNP00191


11/12

IDT: .

Autorzy: Mia砶owska Janina.

Tytu艂 orygina艂u: R罂nice w budowie cia砤 przedstawicieli wybranych s硊縝 mundurowych

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Kultura fizyczna w wojsku w dobie przemian / pod red. Marka Soko硂wskiego

Adres wydawniczy: Pozna : Wydawnictwo Wy縮zej Szko硑 Oficerskiej im. Stefana Czarnieckiego, 2002

Opis fizyczny: s.212-218 : tab. bibliogr. 13 poz.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Mia砶owska Janina [0];001;WWF

Sygnatura: PNNP00232


12/12

IDT: .

Autorzy: Piesiewicz Ryszard, Jankowski Andrzej, Jethon Zbigniew, Piesiewicz El縝ieta.

Tytu艂 orygina艂u: Zdolno舵 wysi砶owa i sprawno舵 motoryczna 縪硁ierzy batalionu dowodzenia

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Aktywno舵 ruchowa w 秝ietle bada fizjologicznych. Cz.1 / red. nauk. Marek Zato, Zbigniew Jethon

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2002

Opis fizyczny: s.127-137 : tab. bibliogr. 15 poz.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Piesiewicz Ryszard [0];003;WWF, Jankowski Andrzej [0];000;000, Jethon Zbigniew [0];003;WWF, Piesiewicz El縝ieta [0];001;WWF

Sygnatura: PNNP00157


Nowe wyszukiwanie | Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc艂awiu