WOJEW覦ZTWO DOLNOKIE
Liczba odnalezionych rekord贸w: 11

Operacje globalne Zmie艅 format:        | Nowe wyszukiwanie
Operacje dot. bie偶膮cej strony               
1/11

IDT: .

Autorzy: So硉ysik Mariusz.

Tytu艂 orygina艂u: Uwarunkowania i modele mi阣zysektorowej polityki turystycznej w podmiejskich gminach Legnicy i Wroc砤wia

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Determinants and models of inter-sector tourism policy in the suburban municipalities of Legnica and Wroclaw

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu, 2013

Opis fizyczny: 221 s. : ryc. tab. bibliogr. sum.

Seria: Studia i Monografie ; 116 ; 0239-6009

Uwagi: Egzemplarz dost阷ny w czytelni - sygnatura: PA. 1535 II

p-ISBN: 978-83-89156-38-9

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: So硉ysik Mariusz 0000-0002-0317-0705 [*];050;WWF

Data wprowadzenia: 2013/10

Sygnatura: PNNP06535


2/11

IDT: .

Autorzy: So硉ysik Mariusz, Smolarski Tomasz.

Tytu艂 orygina艂u: Znaczenie pielgrzymkowego szlaku 秝. Jakuba w tworzeniu obszarowego produktu turystycznego wybranych gmin 秎昕a駍kich

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The importance of the pilgrimage route of St. James in developing a tourism product zonal selected communities of 昕a

Czasopismo: Zeszyty Naukowe Ekonomiczne Problemy Us硊g

Szczeg贸艂y: 2011, nr 648 (66), s.315-325, tab. sum.

p-ISSN: 1896-382X
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: So硉ysik Mariusz 0000-0002-0317-0705 [*];050;WWF, Smolarski Tomasz 0000-0002-8323-9409 [*];050;WWF

Data wprowadzenia: 2011/05

Sygnatura: PNNP05208


3/11

IDT: .

Tytu艂 orygina艂u: Atrakcyjno舵 przyrody i turystyki na Ziemi Wa砨rzyskiej : [podr阠znik dla student體] / red.nauk. El縝ieta Lonc, Sylwia Toczek-Werner

Adres wydawniczy: Wa砨rzych : Wydawnictwo Pa駍twowej Wy縮zej Szko硑 Zawodowej im. Angelusa Silesiusa, 2010

Opis fizyczny: 263 s. : ryc. tab. bibliogr. 26 poz.

p-ISBN: 978-83-88425-24-0

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Lonc El縝ieta [ ];000;000, Toczek-Werner Sylwia [*];050;WWF

Data wprowadzenia: 2010/02

Sygnatura: PNNP04522


4/11

IDT: .

Autorzy: Blachura Beata, Krzak Ma砱orzata.

Tytu艂 orygina艂u: Imprezy rekreacyjne, sportowe i kulturalne jako oferta turystyczna i forma dzia砤lno禼i promocyjnej

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Recreational, sport and cultural events as a tourist offer and a form of promotional activity

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Atrakcyjno舵 przyrody i turystyki na Ziemi Wa砨rzyskiej : [podr阠znik dla student體] / red.nauk. El縝ieta Lonc, Sylwia Toczek-Werner

Adres wydawniczy: Wa砨rzych : Wydawnictwo Pa駍twowej Wy縮zej Szko硑 Zawodowej im. Angelusa Silesiusa, 2010

Opis fizyczny: s.189-198 : bibliogr. 30 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Blachura Beata 0000-0001-8649-5355 [*];049;WWF, Krzak Ma砱orzata 0000-0002-4272-2808 [*];004;WWF

Data wprowadzenia: 2010/02

Sygnatura: PNNP04524


5/11

IDT: .

Autorzy: Pstrocka-Rak Ma砱orzata, Rak Grzegorz.

Tytu艂 orygina艂u: Ocena atrakcyjno禼i krajobrazowej punktu widokowego na przyk砤dzie Kotliny Wa砨rzyskiej

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Evaluation of tourist attractiveness of viewpoint : a case study of Walbrzych Basin

Czasopismo: Problemy Ekologii Krajobrazu

Szczeg贸艂y: 2010 : t.26, s.345-362, ryc. tab. bibliogr. 18 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Pstrocka-Rak Ma砱orzata 0000-0002-4616-0291 [*];050;WWF, Rak Grzegorz [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2011/02

Sygnatura: PNNP05105


6/11

IDT: .

Autorzy: Wierzbicka-Damska Iwona, Diak體 Przemys砤w.

Tytu艂 orygina艂u: Walory lecznicze i potencja uzdrowiskowy

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Remedial values and the resources of The Health Resorts

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Atrakcyjno舵 przyrody i turystyki na Ziemi Wa砨rzyskiej : [podr阠znik dla student體] / red.nauk. El縝ieta Lonc, Sylwia Toczek-Werner

Adres wydawniczy: Wa砨rzych : Wydawnictwo Pa駍twowej Wy縮zej Szko硑 Zawodowej im. Angelusa Silesiusa, 2010

Opis fizyczny: s.109-125 : ryc. tab. bibliogr. 14 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Wierzbicka-Damska Iwona 0000-0002-3466-7132 [*];034;WWF, Diak體 Przemys砤w [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2010/02

Sygnatura: PNNP04523


7/11

IDT: .

Autorzy: Nosal Jaros砤w, Paluszek Krzysztof.

Tytu艂 orygina艂u: Dob髍 i selekcja graczy do kadr m硂dzie縪wych reprezentacji wojew骴ztwa dolno秎眘kiego w pi砪e no縩ej

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Proces doskonalenia treningu i walki sportowej. T.4 / red. Anna Kuder, Krzysztof Perkowski, Dariusz edziewski

Adres wydawniczy: Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego J髗efa Pi硈udskiego, 2007

Opis fizyczny: s.36-40 : tab. bibliogr.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Nosal Jaros砤w 0000-0001-5116-9621 [*];039;WWF, Paluszek Krzysztof [*];012;WWF

Data wprowadzenia: 2007/09

Sygnatura: PNNP03192


8/11

IDT: .

Autorzy: So硉ysik Mariusz, Gawlik Rados砤w, Zaj眂zkowski Jacek.

Tytu艂 orygina艂u: Perspektywy turystyki uzdrowiskowej w kontek禼ie tworzenia obszar體 Natura 2000

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Uwarunkowania rozwoju turystyki zagranicznej w Europie odkowej i Wschodniej, t.9 : Wsp蟪czesne modele turystyki uzdrowiskowej w kontek禼ie zr體nowa縪nego rozwoju

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wroc砤wskiego, 2007

Opis fizyczny: s. 383-396 : ryc. tab. bibliogr. 5 poz.

p-ISBN: 978-83-921524-3-9

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: So硉ysik Mariusz 0000-0002-0317-0705 [*];037;WWF, Gawlik Rados砤w [ ];000;000, Zaj眂zkowski Jacek [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2007/03

Sygnatura: PNNP02935


9/11

IDT: .

Autorzy: So硉ysik Mariusz, Gawlik Rados砤w, Zaj眂zkowski Jacek.

Tytu艂 orygina艂u: Perspectives of the spa tourism development in the context of establishing Natura 2000 sites

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Conditions of the foreign tourism development in Central and Eastern Europe, vol.9 : Contemporary models of spa tourism in the aspect of sustainable development / University of Wroc砤w Institute of Geography and Regional Development; Department of Regional and Tourism Geography

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Institute of Geography and Regional Development University of Wroc砤w, 2006

Opis fizyczny: s.369-382 : ryc. tab. bibliogr. 5 poz.

p-ISBN: 83-921524-4-1

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: So硉ysik Mariusz 0000-0002-0317-0705 [*];037;WWF, Gawlik Rados砤w [ ];000;000, Zaj眂zkowski Jacek [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2007/02

Sygnatura: PNNP02900


10/11

IDT: .

Autorzy: Migasiewicz Juliusz, Paliga Zdzis砤w, Go酬biowski Zbigniew.

Tytu艂 orygina艂u: Szkolenie m硂dzie縴 uzdolnionej sportowo w wojew骴ztwie dolno秎眘kim na tle systemu og髄nopolskiego

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Sport szkolny w teorii i praktyce : wyniki bada naukowych i ich metodyczne aplikacje / red. nauk. Juliusz Migasiewicz, Krystyna Zato

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2006

Opis fizyczny: s.205-217 : tab. bibliogr. 6 poz.

Uwagi: Zawiera materia硑 XIV konferencji naukowej pt. "Sport szkolny w teorii i praktyce "

Adnotacje: ISBN: 83-89156-58-X

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Migasiewicz Juliusz 0000-0002-0855-0512 [*];039;WWF, Paliga Zdzis砤w [*];035;WWF, Go酬biowski Zbigniew [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2006/12

Sygnatura: PNNP02737


11/11

IDT: .

Autorzy: F眐 Tadeusz, Kaik-Wo糿iak Anita, Popala Ewelina.

Tytu艂 orygina艂u: Udost阷nienie walor體 i infrastruktury turystycznej Przemkowskiego Parku Krajobrazowego dla edukacji jutra

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Making assets and tourist infrastructure of Przemkowski Landscape Park available for the education of tomorrow

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Turystyka aktywna i jej rozw骿 na Roztoczu - regionie pogranicza / red. nauk. Andrzej ieca, Krzysztof Ka砤mucki, Zak砤d Geografii Regionalnej UMCS; Urz眃 Marsza砶owski Wojew骴ztwa Lubelskiego

Adres wydawniczy: Lublin : Kartpol, 2006

Opis fizyczny: s.259-265 : sum.

Uwagi: ISBN : 978-83-89720-77-1

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: F眐 Tadeusz [*];037;WWF, Kaik-Wo糿iak Anita 0000-0002-9385-6216 [*];037;WWF, Popala Ewelina [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2007/02

Sygnatura: PNNP02888


Nowe wyszukiwanie | Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc艂awiu