WIADOMOI
Liczba odnalezionych rekord贸w: 11

Operacje globalne Zmie艅 format:        | Nowe wyszukiwanie
Operacje dot. bie偶膮cej strony               
1/11

IDT: .

Autorzy: Kaczmarczyk Magdalena, Rokita Andrzej.

Tytu艂 orygina艂u: Zaj阠ia ruchowe z pi砶ami edukacyjnymi "Edubal" a wiadomo禼i i umiej阾no禼i matematyczne uczni體 klasy I szko硑 podstawowej

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Integrated education with the use of educational balls "edubal" vs. acqusition of mathematical skills in children of grade I primary school

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2011, nr 34, s.62-73, ryc. tab. bibliogr. 35 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Kaczmarczyk Magdalena [ ];000;000, Rokita Andrzej 0000-0001-5281-811X [*];012;WWF

Data wprowadzenia: 2011/10

Sygnatura: PNNP05424


2/11

IDT: .

Autorzy: Surynt Agnieszka, Rokita Andrzej.

Tytu艂 orygina艂u: Health education and health promotion in students' opinions

Czasopismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Sk硂dowska Sect.D Med.

Szczeg贸艂y: 2005 : vol.60, supl.16, nr 5 (519), s.297-302, tab. bibliogr. 12 poz. streszcz.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Surynt Agnieszka 0000-0001-6668-8010 [0];004;WWF, Rokita Andrzej 0000-0001-5281-811X [0];004;WWF

Data wprowadzenia: 2005/06

Sygnatura: PNNP01683


3/11

IDT: .

Autorzy: Superlak Edward.

Tytu艂 orygina艂u: Zwi眤ek wybranych czynnik體 ze sprawno禼i praktycznego dzia砤nia podczas gry w pi砶 siatkow

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Connection of the chosen factors with the efficiency of practical action during the game of volleyball

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Obserwacja i ocena dzia砤 zawodnik體 w zespo硂wych grach sportowych : Monografia nr 5/2004 / red. nauk. J髗ef Bergier

Adres wydawniczy: Wroc砤w ; Bia砤 Podlaska : Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie. Zamiejscowy Wydzia Wychowania Fizycznego, 2004

Opis fizyczny: s.95-103 : ryc. tab. bibliogr. 6 poz. sum.

p-ISBN: 83-920273-4-5

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Superlak Edward [*];012;WWF

Data wprowadzenia: 2006/2

Sygnatura: PNNP02210


4/11

IDT: .

Autorzy: Pirogowicz Iwona, Andrykiewicz Agnieszka, Konarzewska Ewa, Steciwko Andrzej.

Tytu艂 orygina艂u: Poziom wiedzy na temat kwasu foliowego studentek uczelni wroc砤wskich

Czasopismo: Polska Medycyna Rodzinna

Szczeg贸艂y: 2003 : t.5, z.3, s.582

Uwagi: Sygnatura czasopisma: C.258 III

Adnotacje: III Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, Lublin, 11-13 wrze秐ia 2003 r. ; Afiliacja: Akademia Medyczna

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Pirogowicz Iwona [0];000;000, Andrykiewicz Agnieszka [0];000;000, Konarzewska Ewa [0];000;000, Steciwko Andrzej [0];014;WF

Sygnatura: PNNP00584


5/11

IDT: .

Autorzy: Chmara-Pawli駍ka Romana, Pozna駍ka Magdalena, Kornafel Danuta, Kwiatkowska Barbara.

Tytu艂 orygina艂u: Wiedza o HIV i AIDS w秗骴 student體 opolskich i wroc砤wskich

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The knowledge about the HIV virus and AIDS among Wroclaw and Opole university students

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Biokulturowe uwarunkowania rozwoju, sprawno禼i i zdrowia / pod red. Joanny Rodziewicz-Gruhn

Adres wydawniczy: Cz阺tochowa : Wydawnictwo Wy縮zej Szko硑 Pedagogicznej, 2003

Opis fizyczny: s.393-398 : tab. bibliogr. 5 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Chmara-Pawli駍ka Romana [0];000;000, Pozna駍ka Magdalena [0];000;000, Kornafel Danuta [0];018;WF, Kwiatkowska Barbara [0];000;000

Sygnatura: PNNP00902


6/11

IDT: .

Autorzy: Superlak Edward.

Tytu艂 orygina艂u: Zwi眤ek wiadomo禼i specjalistycznych graczy z wynikiem w grze w pi砶 siatkow

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Connection between specialistic information possassed by players and the result of the game in volleyball

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Dyspozycje osobnicze do gier sportowych / red. nauk. Jan Chmura, Edward Superlak

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wroc砤wskie Towarzystwo Naukowe, 2003

Opis fizyczny: s.21-29 : ryc. tab. bibliogr. 7 poz. sum.

Seria: Monografia ; Mi阣zynarodowe Towarzystwo Naukowe Gier Sportowych ; nr 4/2003 ; Sekcja MTNGS: Dyspozycje osobnicze do sportowych gier z pi砶

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Superlak Edward [0];012;WWF

Sygnatura: PNNP01007


7/11

IDT: .

Autorzy: Supi駍ka Urszula.

Tytu艂 orygina艂u: 痳骴砤 pozaszkolnej wiedzy o kulturze fizycznej oraz formy sp阣zania czasu wolnego przez gimnazjalist體

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Wychowanie i kszta砪enie w reformowanej szkole. 4 / red. nauk. Julian Jonkisz, Marek Lewandowski

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wroc砤wskie Towarzystwo Naukowe, 2003

Opis fizyczny: s.111-116 : ryc.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Supi駍ka Urszula [0];004;WWF

Sygnatura: PNNP00882


8/11

IDT: .

Autorzy: Niebudek Tadeusz.

Tytu艂 orygina艂u: Integracja tematyczno-problemowa na lekcji wychowania fizycznego : pr骲a analizy

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Integracja w procesie kszta砪enia i wychowania fizycznego : red. nauk. Tadeusz Koszczyc / Piotr Ole秐iewicz

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2002

Opis fizyczny: s.189-195 : ryc. tab. bibliogr. 11 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Niebudek Tadeusz 0000-0001-7077-8887 [0];004;WWF

Sygnatura: PNNP00263


9/11

IDT: .

Autorzy: Antoszczuk Gabriela.

Tytu艂 orygina艂u: Sprawno舵 fizyczna i wiedza na temat zdrowia i aktywno禼i fizycznej dzieci w wieku przedszkolnym

Czasopismo: Kultura Fizyczna

Szczeg贸艂y: 2002 : R.56, nr 7-8, s.19-21, tab. bibliogr. 4 poz.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Antoszczuk Gabriela [0];004;WWF

Sygnatura: PNNP00178


10/11

IDT: .

Autorzy: Antoszczuk Gabriela.

Tytu艂 orygina艂u: Wiedza i zachowania zdrowotne nauczycieli wychowania przedszkolnego

Czasopismo: Zeszyty Naukowe AWF w Krakowie

Szczeg贸艂y: 2002, nr 87, s.97-101, tab. bibliogr. 4 poz.

Uwagi: Edukacja zdrowotna - alkohol- sport : og髄nopolska konferencja naukowa, AWF - Krak體 21-22 maja 2002

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Antoszczuk Gabriela [0];004;WWF

Sygnatura: PNNP00220


11/11

IDT: .

Autorzy: Superlak Edward.

Tytu艂 orygina艂u: Zwi眤ek mi阣zy wiedz trener體 i graczy dotycz眂 skutecznego dzia砤nia w sytuacjach gry w pi砶 siatkow

Czasopismo: Wychowanie Fizyczne i Sport

Szczeg贸艂y: 2002 : t.46, supl. nr 1, cz.1, s.132-133, tab. bibliogr. 3 poz.

Uwagi: VI Mi阣zynarodowy Kongres Naukowy Wsp蟪czesny Sport Olimpijski i Sport dla Wszystkich, Warszawa 6-9 czerwca 2002

Adnotacje: Sygnatura czasopisma: P C.884 II

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Superlak Edward [0];012;WWF

Sygnatura: PNNP00283


Nowe wyszukiwanie | Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc艂awiu