UZALE疦IENIA
Liczba odnalezionych rekord贸w: 12

Operacje globalne Zmie艅 format:        | Nowe wyszukiwanie
Operacje dot. bie偶膮cej strony               
1/12

IDT: .

Autorzy: Surynt Agnieszka.

Tytu艂 orygina艂u: Self-assessment of the activity effectiveness under the program of health promotion and addiction prevention "COMMUNITY SPORTS COACH"

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Health behaviors of adolescents and adults / ed.by Stanis砤wa Spisacka

Adres wydawniczy: Bia砤 Podlaska : Pa駍twowa Szko砤 Wy縮za im. Papie縜 Jana Paw砤 II, 2013

Opis fizyczny: s.34-42 : tab. bibliogr. 14 poz. streszcz. sum.

Uwagi: ISBN 978-83-61044-07-9

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Surynt Agnieszka 0000-0001-6668-8010 [*];061;WWF

Data wprowadzenia: 2014/01

Sygnatura: PNNP06653


2/12

IDT: .

Autorzy: Bojarski Jaros砤w, B砤ch Wies砤w, Migasiewicz Juliusz, Tomaszewski Wies砤w, Kownacki S砤womir.

Tytu艂 orygina艂u: Judo jako forma przeciwdzia砤nia ryzykownym zachowaniom zdrowotnym m硂dzie縴

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Proces doskonalenia treningu i walki sportowej. T.4 / red. Anna Kuder, Krzysztof Perkowski, Dariusz edziewski

Adres wydawniczy: Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego J髗efa Pi硈udskiego, 2007

Opis fizyczny: s.273-277 : ryc. bibliogr.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Bojarski Jaros砤w [ ];000;000, B砤ch Wies砤w 0000-0002-3559-9151 [*];039;WWF, Migasiewicz Juliusz 0000-0002-0855-0512 [*];039;WWF, Tomaszewski Wies砤w [ ];000;000, Kownacki S砤womir [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2007/09

Sygnatura: PNNP03201


3/12

IDT: .

Autorzy: Cych Piotr, Kosendiak Jan, Ka硍a Ma砱orzata, Migasiewicz Juliusz.

Tytu艂 orygina艂u: Physical activity as factor limiting the risk of addiction among students

Czasopismo: Polish Journal of Environmental Studies

Szczeg贸艂y: 2007 : vol.16, nr 5C, s.103-106, ryc. bibliogr. 15 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Cych Piotr 0000-0002-4736-3373 [*];039;WWF, Kosendiak Jan [*];039;WWF, Ka硍a Ma砱orzata 0000-0001-6190-6015 [*];039;WWF, Migasiewicz Juliusz 0000-0002-0855-0512 [*];039;WWF

Data wprowadzenia: 2008/04

Sygnatura: PNNP03556


4/12

IDT: .

Autorzy: Cych Piotr, Ka硍a Ma砱orzata, Kosendiak Jan, Migasiewicz Juliusz.

Tytu艂 orygina艂u: Physical activity as the factor limiting the risk of addiction among students

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: II Mi阣zynarodowe Sympozjum Naukowe "odowiskowe 紃骴砤 zagro縠 zdrowotnych". Kazimierz Dolny, 26-28 kwietnia 2007. T.1.

Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo POLIHYMNIA Sp. z o.o., 2007

Opis fizyczny: s.382

Konferencja/zjazd - tytu艂: Katedra i Zak砤d Higieny AM w Lublinie; Polskie Towarzystwo Higieniczne - Oddzia Lubelski

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Kazimierz Dolny : 2007.04.26-28

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Cych Piotr 0000-0002-4736-3373 [*];039;WWF, Ka硍a Ma砱orzata 0000-0001-6190-6015 [*];039;WWF, Kosendiak Jan [*];039;WWF, Migasiewicz Juliusz 0000-0002-0855-0512 [*];039;WWF

Data wprowadzenia: 2008/02

Sygnatura: PNNP03500


5/12

IDT: .

Autorzy: Surynt Agnieszka, Kulmatycki Les砤w.

Tytu艂 orygina艂u: Profilaktyka patologii zachowa w秗骴 m硂dzie縴 w 秗odowisku wroc砤wskich osiedli : ocena z perspektywy uczestnik體

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Prevention of pathological behavior among young people in environment of Wroclaw's housing estate : evaluation from participant's perspective

Czasopismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Sk硂dowska Sect.D Med.

Szczeg贸艂y: 2007 : vol.62, suppl.18, nr 8, s.92-95, tab. bibliogr. 6 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Surynt Agnieszka 0000-0001-6668-8010 [*];004;WWF, Kulmatycki Les砤w 0000-0002-6396-534X [*];006;WWF

Data wprowadzenia: 2007/06

Sygnatura: PNNP03026


6/12

IDT: .

Autorzy: Surynt Agnieszka, Kulmatycki Les砤w.

Tytu艂 orygina艂u: Promocja zdrowia w pracy trenera osiedlowego

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Health promotion in the activity of community sport trainer

Czasopismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Sk硂dowska Sect.D Med.

Szczeg贸艂y: 2007 : vol.62, suppl.18, nr 8, s.88-91, tab. bibliogr. 10 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Surynt Agnieszka 0000-0001-6668-8010 [*];004;WWF, Kulmatycki Les砤w 0000-0002-6396-534X [*];006;WWF

Data wprowadzenia: 2007/06

Sygnatura: PNNP03025


7/12

IDT: .

Autorzy: Bojarski Jaros砤w, B砤ch Wies砤w, Migasiewicz Juliusz, Kowalski Pawe, Kownacki S砤womir.

Tytu艂 orygina艂u: Wiedza i opinie os骲 uprawiaj眂ych judo o zachowaniach zagra縜j眂ych zdrowiu

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Proces doskonalenia treningu i walki sportowej. T.4 / red. Anna Kuder, Krzysztof Perkowski, Dariusz edziewski

Adres wydawniczy: Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego J髗efa Pi硈udskiego, 2007

Opis fizyczny: s.277-281 : ryc. bibliogr.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Bojarski Jaros砤w [ ];000;000, B砤ch Wies砤w 0000-0002-3559-9151 [*];039;WWF, Migasiewicz Juliusz 0000-0002-0855-0512 [*];039;WWF, Kowalski Pawe 0000-0003-2284-1241 [*];035;WWF, Kownacki S砤womir [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2007/09

Sygnatura: PNNP03202


8/12

IDT: .

Autorzy: W骿cik-Grzyb Agnieszka, Surynt Agnieszka.

Tytu艂 orygina艂u: Opinia uczni體 gimnazjum na temat spo縴wania alkoholu

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Gymnasium schoolchildren view on alcohol drinking

Czasopismo: Roczniki Pa駍twowego Zak砤du Higieny

Szczeg贸艂y: 2006 : t.57, supl., s.125-130, tab. bibliogr. 3 poz. sum.

Uwagi: (Og髄nopolska Konferencja Naukowa "Aktualne trendy w wychowaniu zdrowotnym". Krak體, 19.06.2006)

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: W骿cik-Grzyb Agnieszka 0000-0002-6620-1791 [*];004;WWF, Surynt Agnieszka 0000-0001-6668-8010 [*];004;WWF

Data wprowadzenia: 2006/12

Sygnatura: PNNP02754


9/12

IDT: .

Autorzy: Kulmatycki Les砤w.

Tytu艂 orygina艂u: Na硂gowa osobowo舵 naszych czas體

Czasopismo: Promotor Zdrowia

Szczeg贸艂y: 2005, nr 2, s.27-31, ryc. tab.

Uwagi: Sygnatura czasopisma: C.293 III

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Kulmatycki Les砤w 0000-0002-6396-534X [0];006;WWF

Data wprowadzenia: 2005/10

Sygnatura: PNNP01925


10/12

IDT: .

Autorzy: M阣ra Marek, Bidzi駍ka Bo縠na.

Tytu艂 orygina艂u: Uzale縩ienie od wysi砶u fizycznego

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Medycyna sportowa / pod red. Marka M阣rasia

Adres wydawniczy: Warszawa : Agencja Wydawnicza Medsportpress, 2004

Opis fizyczny: s.119-121 : bibliogr. 8 poz.

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: M阣ra Marek 0000-0002-4494-1254 [0];003;WWF, Bidzi駍ka Bo縠na [0];000;000

Data wprowadzenia: 2004/09

Sygnatura: PNNP01244


11/12

IDT: .

Autorzy: Welc Anna, Lorenowicz Agata, Murawska-Cia硂wicz Eugenia.

Tytu艂 orygina艂u: Uzale縩ienia w秗骴 m硂dzie縴 z r罂nych 秗odowisk spo砮cznych dw骳h rejon體 Polski

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: odowisko a zdrowie dziecka : zbi髍 prac / red. nauk. Zbigniew Rudkowski

Adres wydawniczy: Legnica : Fundacja na Rzecz Dzieci Zag酬bia Miedziowego, 2002

Opis fizyczny: s.101-103 : ryc. tab.

Konferencja/zjazd - tytu艂: Fundacja na Rzecz Dzieci Zag酬bia Miedziowego

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Legnica : 2002.05.24-25

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Welc Anna [0];000;000, Lorenowicz Agata [0];000;000, Murawska-Cia硂wicz Eugenia 0000-0001-8512-7278 [0];003;WWF

Sygnatura: PNNP00811


12/12

IDT: .

Autorzy: M阣ra Marek, Kowalska Katarzyna, Fr眂kiewicz Adam.

Tytu艂 orygina艂u: Uzale縩ienie od wysi砶u fizycznego - opis przypadku

Czasopismo: Medicina Sportiva

Szczeg贸艂y: 2002 : vol.6, nr 1, s.31-34, bibliogr. 10 poz.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: M阣ra Marek 0000-0002-4494-1254 [0];003;WWF, Kowalska Katarzyna [0];003;WWF, Fr眂kiewicz Adam [0];003;WWF

Sygnatura: PNNP00480


Nowe wyszukiwanie | Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc艂awiu