UCZENIE SIĘ
Liczba odnalezionych rekordĂłw: 48

Operacje globalne ZmieĹ„ format:    | Nowe wyszukiwanie
Operacje dot. bieĹĽÄ…cej strony               
1/48

IDT: .

Autorzy: Czyż Stanisław, Zvonar Martin, Borysiuk Zbigniew, Nykodym Jiri, Ole¶niewicz Piotr.

Tytuł oryginału: Gaze behavior in basketball free throws developed in constant and variable practice

Czasopismo: International Journal of Environmental Research and Public Health

Szczegóły: 2019 : vol. 16, nr 20, art. 3875, s. 1-12, ryc., tab., bibliogr. 39 poz.

p-ISSN: 1660-4601

Praca afiliowana przez AWF

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ;

SĹ‚owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

Charakt. merytoryczna:

Język publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Adres url:

DOI: 10.3390/ijerph16203875

Afiliacja: Czyż Stanisław [*] 0000-0001-9395-9584;069;WWF, Zvonar Martin [ ];000;000, Borysiuk Zbigniew [ ];000;000, Nykodym Jiri [ ];000;000, Ole¶niewicz Piotr [*] 0000-0002-0426-0630;050;WWF

Dyscypliny czasopisma na podstawie wykazu MNiSW z 20.12.2019: architektura i urbanistyka;inĹĽynieria l-…dowa i transport;inĹĽynieria Ĺ›rodowiska, gĂłrnictwo i energetyka;nauki farmaceutyczne;nauki medyczne;nauki o kulturze fizycznej;nauki o zdrowiu;nauki leĹ›ne;rolnictwo i ogrodnictwo;technologia ĹĽywnoĹ›ci i ĹĽywienia;weterynaria;geografia spoĹ‚eczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna;nauki o zarz-…dzaniu i jakoĹ›ci;nauki prawne;nauki biologiczne;nauki chemiczne

Tytuł czasopisma w wykazie MNiSW z 20.12.2019: International Journal of Environmental Research and Public Health

Tytuł czasopisma w wykazie MNiSW z 20.12.2019: International Journal of Environmental Research and Public Health

Data wprowadzenia: 2019/10

Sygnatura: PNNP09400


2/48

IDT: .

Autorzy: Czyż Stanisław, Zvonar Martin, Pretorius Elric.

Tytuł oryginału: The development of generalized motor program in constant and variable practice conditions

Czasopismo: Frontiers in Psychology

Szczegóły: 2019 : vol. 10, art. 2760, s. 1-11, ryc., tab., bibliogr. [30] poz.

e-ISSN: 1664-1078

Praca afiliowana przez AWF

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ;

SĹ‚owa kluczowe angielskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Charakt. merytoryczna:

Język publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Adres url:

DOI: 10.3389/fpsyg.2019.02760

Afiliacja: Czyż Stanisław [*] 0000-0001-9395-9584;069;WWF, Zvonar Martin [ ];000;000, Pretorius Elric [ ];000;000

Dyscypliny czasopisma na podstawie wykazu MNiSW z 20.12.2019: nauki o kulturze fizycznej;nauki o zdrowiu;nauki leśne;nauki o komunikacji społecznej i mediach;psychologia;nauki biologiczne

Tytuł czasopisma w wykazie MNiSW z 20.12.2019: Frontiers in Psychology

Tytuł czasopisma w wykazie MNiSW z 20.12.2019: Frontiers in Psychology

Data wprowadzenia: 2019/12

Sygnatura: PNNP09470


3/48

IDT: .

Autorzy: Chrobot Magdalena, Gracz Krzysztof.

Tytuł oryginału: Learning to swim and learning through the senses

TytuĹ‚ caĹ‚oĹ›ci: W: Science in swimming. 7 / ed. by Marek Rejman, Krystyna Zatoń, Stefan Szczepan

Adres wydawniczy: Wrocław : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 2018

Opis fizyczny: s. 35-42 : ryc., bibliogr. 18 poz.

p-ISBN: 978-83-64354-35-9

Praca afiliowana przez AWF

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ;

SĹ‚owa kluczowe angielskie: ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Chrobot Magdalena [*] 0000-0002-2194-6132;071;WWF, Gracz Krzysztof [*];023;000

Data wprowadzenia: 2018/06; 2019/10

Sygnatura: PNNP08816


4/48

IDT: .

Autorzy: Rejman Marek, Zatoń Krystyna, Szczepan Stefan.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Science in swimming. 7 / ed. Marek Rejman, Krystyna Zatoń, Stefan Szczepan

Adres wydawniczy: Wrocław : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 2018

Opis fizyczny: 113 s. : ryc. tab. bibliogr.

p-ISBN: 978-83-64354-35-9

Praca afiliowana przez AWF

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ;

SĹ‚owa kluczowe angielskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Rejman Marek [*] 0000-0003-3857-6999 926294;071;WWF, Zatoń Krystyna [*] 0000-0003-1736-3687 925202;071;WWF, Szczepan Stefan [*] 0000-0002-5075-7357 926382;071;WWF

Data wprowadzenia: 2018/06; 2020/01

Sygnatura: PNNP08814


5/48

IDT: .

Autorzy: Chrobot Magdalena, Gracz Krzysztof.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Swimming learning and learning through the senses = Uczenie się pływania a uczenie się przez zmysły

Tytuł całości: W: The 9th International Symposium "Science and Swimming" : book of abstracts / ed by Stefan Szczepan

Adres wydawniczy: Wrocław : ATA-DRUK,, 2018

Opis fizyczny: s. 21-22 : bibliogr. 5 poz.

Konferencja/zjazd - tytuł: Department of Swimming, University School of Physical Education -Wroclaw, Poland

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Wroclaw, Poland : May 24-25th 2018

Praca afiliowana przez AWF

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ;

SĹ‚owa kluczowe angielskie: ;

Charakt. formalna:

Język publikacji: ,

Afiliacja: Chrobot Magdalena [*] 0000-0002-2194-6132;071;WWF, Gracz Krzysztof [*];023;000

Data wprowadzenia: 2018/06

Sygnatura: PNNP08820


6/48

IDT: .

Autorzy: Czyż Stanisław, Zvonar Martin.

Tytuł oryginału: The development of generalized motor program in constant and variable practice conditions

Tytuł całości: W: The 2018 Conference on Movement and Cognition, 27-29 July 2018 [Boston] : Movement. Brain, Body, Cognition. 2018

Adres wydawniczy: [B. m.] : [B. w.], [2018]

Opis fizyczny: s. 48

Praca afiliowana przez AWF

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ;

SĹ‚owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Afiliacja: Czyż Stanisław [*] 0000-0001-9395-9584;069;WWF, Zvonar Martin [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2018/09

Sygnatura: PNNP08925


7/48

IDT: .

Autorzy: Zatoń Krystyna, Kędrak Michał, Rejman Marek.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Informacja zwrotna synchroniczna (obraz lustrzany) a uczenie się symetrycznych czynno¶ci ruchowych w pływaniu (na przykładzie stylu klasycznego)

Tytuł równoległy: Synchronized feedback (mirror image) and learning of symmetrical movement activities in breaststroke-kick swimming - pilot study

TytuĹ‚ caĹ‚oĹ›ci: W: The 8th International Scientific Symposium Science and Swimming = VIII Międzynarodowe Naukowe Sympozjum Pływanie i Nauka. 19 - 20th May 2016, Wroclaw, Poland : book of abstracts = ksi±żka streszczeń / ed. by = red. Stefan Szczepan

Adres wydawniczy: Wrocław : ATA-DRUK, 2016

Opis fizyczny: s.54-55 : bibliogr. 6 poz.

Uwagi: ISBN 978-83-944871-2-6

Praca afiliowana przez AWF

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji: ,

Afiliacja: Zatoń Krystyna [*] 0000-0003-1736-3687 925202;048;WWF, Kędrak Michał [ ];000;000, Rejman Marek [*] 0000-0003-3857-6999 926294;048;WWF

Data wprowadzenia: 2016/06

Sygnatura: PNNP07862


8/48

IDT: .

Autorzy: Romanowska-Tołłoczko Anna, Piwowarczyk Piotr, Kwa¶na Anna.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Motywacja i samoocena osób uczestnicz±cych w szkoleniu na stopień żeglarza jachtowego

Tytuł równoległy: Motivation and self-esteem of people participating in yachtsman training

Czasopismo: Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku

Szczegóły: 2016, nr 2, s.68-76, tab. bibliogr. 20 poz. streszcz. sum.

p-ISSN: 2081-1063

Praca afiliowana przez AWF

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Romanowska-Tołłoczko Anna [*] 0000-0003-2236-7519;061;WWF, Piwowarczyk Piotr [*] 0000-0003-2932-8328;048;WWF, Kwa¶na Anna [*] 0000-0002-2443-5450;048;WWF

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin

Data wprowadzenia: 2016/09

Sygnatura: PNNP07963


9/48

IDT: .

Autorzy: Cie¶liński Wojciech, Mierzyński Jakub.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Model strategicznej odnowy procesów biznesowych przedsiębiorstw sektora motoryzacyjnego

Tytuł równoległy: Model of strategic renewal of business processes of automotive industry

Czasopismo: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Szczegóły: 2014, nr 340, s.390-399, ryc. bibliogr. 9 poz. streszcz. sum.

p-ISSN: 1899-3192

Praca afiliowana przez AWF

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Cie¶liński Wojciech [*] 0000-0001-8226-607X;057;WNS, Mierzyński Jakub [ ];000;000

Dyscypliny czasopisma na podstawie wykazu MNiSW z 20.12.2019: ekonomia i finanse;geografia spoĹ‚eczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna;nauki o polityce i administracji;nauki o zarz-…dzaniu i jakoĹ›ci;nauki socjologiczne

TytuĹ‚ czasopisma w wykazie MNiSW z 20.12.2019: PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU

Data wprowadzenia: 2014/12

Sygnatura: PNNP07070


10/48

IDT: .

Autorzy: Cie¶liński Wojciech, Mierzyński Jakub, Nosek Wacław.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Model zarz±dzania procesami odnowy przedsiębiorstw - w kierunku organizacyjnego uczenia się

Tytuł równoległy: Renewal process management model of enterprises - in the direction of organizational learning

Czasopismo: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Szczegóły: 2014, nr 359, s.42-51, ryc. tab. bibliogr. 16 poz. streszcz. sum.

Uwagi: doi: 10.15611/pn.2014.359.04

p-ISSN: 1899-3192

Praca afiliowana przez AWF

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Cie¶liński Wojciech [*] 0000-0001-8226-607X;057;WNS, Mierzyński Jakub [ ];000;000, Nosek Wacław [ ];000;000

Dyscypliny czasopisma na podstawie wykazu MNiSW z 20.12.2019: ekonomia i finanse;geografia spoĹ‚eczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna;nauki o polityce i administracji;nauki o zarz-…dzaniu i jakoĹ›ci;nauki socjologiczne

TytuĹ‚ czasopisma w wykazie MNiSW z 20.12.2019: PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU

Data wprowadzenia: 2014/12

Sygnatura: PNNP07078


11/48

IDT: .

Autorzy: Panfil Ryszard.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Pragmatyka współcze¶nie stosowanych metod nauczania - uczenia się

Tytuł równoległy: Pragmatics of contemporary teaching and learning methods

Czasopismo: Forum O¶wiatowe

Szczegóły: 2013 : vol. 25, nr 2, s. 89-101, tab. bibliogr. 22 poz. sum.

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Panfil Ryszard [ ] 0000-0002-3907-4387;049;WWF

Data wprowadzenia: 04/2017

Sygnatura: PNNP08281


12/48

IDT: .

Autorzy: Cie¶liński Wojciech, Mierzyński Jakub, Nosek Wacław.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Model zarz±dzania procesami odnowy przedsiębiorstw - w kierunku organizacyjnego uczenia się

Tytuł równoległy: Renewal process management model of enterprises - in the direction of organizational learning

Czasopismo: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Szczegóły: 2012, nr 274, s.50-58, ryc. tab. bibliogr. 16 poz. streszcz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Cie¶liński Wojciech [*] 0000-0001-8226-607X;044;WWF, Mierzyński Jakub [ ];000;000, Nosek Wacław [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2013/09

Sygnatura: PNNP06450


13/48

IDT: .

Autorzy: Guła-Kubiszewska Halina, Staro¶ciak Wojciech.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Style uczenia się a osi±gnięcia edukacyjne studentów wychowania fizycznego

Tytuł równoległy: Learning styles and educational achievements of P.E. students

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu

Szczegóły: 2011, nr 35, s.98-107, ryc. tab. bibliogr. 8 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ;

SĹ‚owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Guła-Kubiszewska Halina [*];004;WWF, Staro¶ciak Wojciech [*] 0000-0003-4202-5727;004;WWF

Data wprowadzenia: 2011/09

Sygnatura: PNNP05361


14/48

IDT: .

Autorzy: Gajek Katarzyna.

Tytuł oryginału: Cross-cultural learning in contemporary organizations as a key element of its success

TytuĹ‚ caĹ‚oĹ›ci: W: Conflict - intercultural learning - change / ed. by Kamila Kamińska

Adres wydawniczy: Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Towarzystwo O¶wiatowe, 2010

Opis fizyczny: s.37-51 : ryc. bibliogr. 21 poz.

Praca afiliowana przez AWF

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Gajek Katarzyna [*];044;WWF

Data wprowadzenia: 2010/12

Sygnatura: PNNP04977


15/48

IDT: .

Autorzy: Cie¶liński Wojciech, Kowalewski Marcin, Binsztok Aleksander.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Modele rozwoju organizacyjnego polskich przedsiębiorstw - orientacja na procesy a wdrażanie mechanizmów organizacyjnego uczenia się z wykorzystaniem Business Process Intelligence (BPI) i Service Oriented Architecture (SOA)

Tytuł równoległy: Models ot the Polish companies organizational development - process management versus the implementation of organizational learning with the application of Business Process Intelligence (BPI) and Service Oriented Architecture (SOA)

Czasopismo: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Szczegóły: 2010, nr 118, s.259-267, ryc. tab. bibliogr. 11 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Cie¶liński Wojciech [*] 0000-0001-8226-607X;044;WWF, Kowalewski Marcin [*];044;WWF, Binsztok Aleksander [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2010/09

Sygnatura: PNNP04751


16/48

IDT: .

Autorzy: Czyż Stanisław.

Tytuł oryginału: Motor schema development in constant practice : the gradient in bimanual juggling with three balls

Czasopismo: Perceptual and Motor Skills

Szczegóły: 2010, nr 3, s.901-915, ryc. tab. bibliogr. 28 poz.

Uwagi: DOI 10.2466/PMS.110.3.901-915

Praca afiliowana przez AWF

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Czyż Stanisław [*] 0000-0001-9395-9584;004;WWF

Data wprowadzenia: 2010/06

Sygnatura: PNNP04684


17/48

IDT: .

Autorzy: Dębska Urszula, Guła-Kubiszewska Halina.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Strateg w szkolnej ławce

Czasopismo: Psychologia w Szkole

Szczegóły: 2010, nr 4, s.5-14

Praca afiliowana przez AWF

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Afiliacja: Dębska Urszula [ ];000;000, Guła-Kubiszewska Halina [*];004;WWF

Data wprowadzenia: 2011/01

Sygnatura: PNNP05012


18/48

IDT: .

Autorzy: Zatoń Krystyna, Kwa¶na Anna.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Zależno¶ć pomiędzy u¶wiadomieniem wiedzy o warto¶ciach, a efektywno¶ci± uczenia się techniki pływania kraulem na piersiach

TytuĹ‚ caĹ‚oĹ›ci: W: V Międzynarodowe Sympozjum "Nauka i Pływanie" : streszczenia = V International Symposium "Science and Swimming" : abstracts / red. Marek Rejman

Adres wydawniczy: Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 2010

Opis fizyczny: s.54 : bibliogr. 3 poz.

Praca afiliowana przez AWF

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Afiliacja: Zatoń Krystyna [*] 0000-0003-1736-3687 925202;048;WWF, Kwa¶na Anna [*] 0000-0002-2443-5450;048;WWF

Data wprowadzenia: 2010/12

Sygnatura: PNNP04968


19/48

IDT: .

Autorzy: Zatoń Krystyna.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Znaczenie informacji werbalnej w procesie nauczania i uczenia się czynno¶ci motorycznych

TytuĹ‚ caĹ‚oĹ›ci: W: Kultura fizyczna i edukacja : Księga pami±tkowa dedykowana Henrykowi Grabowskiemu w 75. rocznicę urodzin / red. Marian Bukowiec

Adres wydawniczy: Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, 2010

Opis fizyczny: s.153-161

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

Afiliacja: Zatoń Krystyna [ ] 0000-0003-1736-3687 925202;048;WWF

Data wprowadzenia: 2011/02

Sygnatura: PNNP05079


20/48

IDT: .

Autorzy: Guła-Kubiszewska Halina.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Samoregulowane uczenie się kompetencji do uczestnictwa w kulturze fizycznej

Tytuł równoległy: Self-paced learning as an alternative strategy of effective education to participate in physical culture

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu

Szczegóły: 2009, nr 27, s.36-42, bibliogr. 12 poz. sum.

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

SĹ‚owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Guła-Kubiszewska Halina [*];004;WWF

Data wprowadzenia: 2009/07

Sygnatura: PNNP04203


21/48

IDT: .

Autorzy: Guła-Kubiszewska Halina.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Samoregulowany styl uczenia się studentów jako predyktor sukcesu w procesie studiowania

TytuĹ‚ caĹ‚oĹ›ci: W: Proces kształcenia akademickiego studenta / pod red. nauk. Doroty Ciechanowskiej

Adres wydawniczy: Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, 2009

Opis fizyczny: s.39-54 : bibliogr. 19 poz.

Uwagi: ISBN 978-83-60903-95-7

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Guła-Kubiszewska Halina [*];004;WWF

Data wprowadzenia: 2010/02

Sygnatura: PNNP04534


22/48

IDT: .

Autorzy: Witkowski Kazimierz, Ma¶liński Jarosław, HaręĽlak Grzegorz.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Specyficzne trudno¶ci w uczeniu się a kondycyjne i koordynacyjne komponenty sprawno¶ci fizycznej

TytuĹ‚ caĹ‚oĹ›ci: W: Proces doskonalenia treningu i walki sportowej. T.6 / red. Anna Kuder, Krzysztof Perkowski, Dariusz ¦ledziewski

Adres wydawniczy: Warszawa : Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, 2009

Opis fizyczny: s.239-246 : ryc. tab. bibliogr.

p-ISBN: 83-85740-26-0

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Witkowski Kazimierz [*] 0000-0003-1503-9904;043;WWF, Ma¶liński Jarosław [*] 0000-0001-8557-6946;043;WWF, HaręĽlak Grzegorz [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2009/12; 2018/06

Sygnatura: PNNP04355


23/48

IDT: .

Autorzy: Dębska Urszula, Guła-Kubiszewska Halina, Staro¶ciak Wojciech, Jagusz Marek.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Z badań nad samoregulacj± w uczeniu się

Czasopismo: Psychologia Rozwojowa

Szczegóły: 2008 : t.13, nr 2, s.57-69, ryc. tab. bibliogr. 60 poz.

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Dębska Urszula [ ];000;000, Guła-Kubiszewska Halina [*];004;WWF, Staro¶ciak Wojciech [*] 0000-0003-4202-5727;004;WWF, Jagusz Marek [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2009/02

Sygnatura: PNNP04025


24/48

IDT: .

Autorzy: Zatoń Krystyna.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Znaczenie informacji werbalnej w procesie nauczania i uczenia się czynno¶ci motorycznych

Tytuł równoległy: The meaning of verbal information in the process of teaching and learning motor activities

TytuĹ‚ caĹ‚oĹ›ci: W: Interakcje komunikacyjne w edukacji z perspektywy sytuacyjno¶ci i kontekstowo¶ci znaczeń / pod red. Aleksandry Błachnio, Mirosława Drzewowskiego, Małgorzaty Schneider, Wojciecha J. Maliszewskiego

Adres wydawniczy: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008

Opis fizyczny: s.407-416 : bibliogr. 12 poz. sum.

Seria: Komunikacja Społeczna w Edukacji

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Afiliacja: Zatoń Krystyna [*] 0000-0003-1736-3687 925202;037;WWF

Data wprowadzenia: 2008/06

Sygnatura: PNNP03707


25/48

IDT: .

Autorzy: Zatoń Krystyna.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Znaczenie komunikacji dydaktycznej w procesie kształcenia motorycznego

TytuĹ‚ caĹ‚oĹ›ci: W: Media - komunikacja - zdrowie : wyzwania, szanse, zagrożenia / pod red. Bassama Aouil'a i Wojciecha J. Maliszewskiego, 2008

Adres wydawniczy: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008

Opis fizyczny: s.119-128 : ryc. bibliogr. 22 poz.

Seria: Komunikacja Społeczna w Edukacji ; Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Afiliacja: Zatoń Krystyna [*] 0000-0003-1736-3687 925202;037;WWF

Data wprowadzenia: 2009/01

Sygnatura: PNNP04006


26/48

IDT: .

Autorzy: Guła-Kubiszewska Halina, Dębska Urszula, Staro¶ciak Wojciech, Jagusz Marek.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Aktywno¶ć strategiczna w kontek¶cie oddziaływań edukacyjnych : Badania studentów wychowania fizycznego i pedagogiki

Tytuł równoległy: Strategic activity in the context of educational interactions : Empirical research by students of physical education and pedagogy

TytuĹ‚ caĹ‚oĹ›ci: W: Edukacja jutra, t.2 : XIII Tatrzańskie Seminarium Naukowe / red. nauk. Krystyna Zatoń, Tadeusz Koszczyc, Mariusz Sołtysik

Adres wydawniczy: Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 2007

Opis fizyczny: s.105-112 : ryc. tab. sum.

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Guła-Kubiszewska Halina [*];004;WWF, Dębska Urszula [ ];000;000, Staro¶ciak Wojciech [*] 0000-0003-4202-5727;004;WWF, Jagusz Marek [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2007/06

Sygnatura: PNNP03092


27/48

IDT: .

Autorzy: Blachura Beata.

Tytuł oryginału: Efficiency of learning and teaching blind people on example of the downhill skiing

TytuĹ‚ caĹ‚oĹ›ci: W: II Międzynarodowe Sympozjum Naukowe "¦rodowiskowe Ľródła zagrożeń zdrowotnych". Kazimierz Dolny, 26-28 kwietnia 2007. T.1.

Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo POLIHYMNIA Sp. z o.o., 2007

Opis fizyczny: s.340

Konferencja/zjazd - tytuĹ‚: Katedra i Zakład Higieny AM w Lublinie; Polskie Towarzystwo Higieniczne - Oddział Lubelski

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Kazimierz Dolny : 2007.04.26-28

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Afiliacja: Blachura Beata [*] 0000-0001-8649-5355;037;WWF

Data wprowadzenia: 2008/02

Sygnatura: PNNP03499


28/48

IDT: .

Autorzy: Guła-Kubiszewska Halina, Lewandowski Marek.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Jak rozwijać samowiedzę uczestnika kultury fizycznej : przewodnik dla studentów i nauczycieli

Adres wydawniczy: Wrocław : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2007

Opis fizyczny: 62 s. 2 nlb. : ryc. tab. bibliogr. 70 poz.

p-ISBN: 978-83-89156-73-0

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Afiliacja: Guła-Kubiszewska Halina [*];004;WWF, Lewandowski Marek [*];004;WWF

Data wprowadzenia: 2007/12

Sygnatura: PNNP03350


29/48

IDT: .

Autorzy: Guła-Kubiszewska Halina, Staro¶ciak Wojciech, Jagusz Marek.

Tytuł oryginału: Patterns of strategic learning behaviours of students of pedagogical departments

TytuĹ‚ caĹ‚oĹ›ci: W: Education in a reformed school = Wychowanie i kształcenie w reformowanej szkole. 6 / ed. by Tadeusz Koszczyc, Marek Lewandowski, Wojciech Staro¶ciak

Adres wydawniczy: Wrocław : Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, 2007

Opis fizyczny: s.35-42 : ryc. tab.

Uwagi: (Tekst polski na doł±czonej płycie CD)

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ;

SĹ‚owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Guła-Kubiszewska Halina [*];004;WWF, Staro¶ciak Wojciech [*] 0000-0003-4202-5727;004;WWF, Jagusz Marek [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2008/01

Sygnatura: PNNP03376


30/48

IDT: .

Autorzy: Staro¶ciak Wojciech, Kapu¶ciński Sebastian, Dudkowski Andrzej.

Tytuł oryginału: The teaching subject and conditions of student's school achievements

TytuĹ‚ caĹ‚oĹ›ci: W: Education in a reformed school = Wychowanie i kształcenie w reformowanej szkole . 6 / ed. by Tadeusz Koszczyc, Marek Lewandowski, Wojciech Staro¶ciak

Adres wydawniczy: Wrocław : Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, 2007

Opis fizyczny: s.91-98 : tab.

Uwagi: (Tekst polski na doł±czonej płycie CD)

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

SĹ‚owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Staro¶ciak Wojciech [*] 0000-0003-4202-5727;004;WWF, Kapu¶ciński Sebastian [ ];000;000, Dudkowski Andrzej [*] 0000-0002-0232-8267;012;WWF

Data wprowadzenia: 2008/01

Sygnatura: PNNP03385


31/48

IDT: .

Autorzy: Guła-Kubiszewska Halina, Staro¶ciak Wojciech.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Aktywno¶ć poznawcza czy my¶lenie rozpoznawczo-reproduktywne podstaw± reformy edukacji szkolnej?

Tytuł równoległy: Cognitive activity or distinctive and reproductive thinking as a basis of the education system reform?

TytuĹ‚ caĹ‚oĹ›ci: W: Edukacja jutra, t.2 : XII Tatrzańskie Seminarium Naukowe / red. nauk. Kazimierz Denek, Tadeusz Koszczyc, Piotr Ole¶niewicz

Adres wydawniczy: Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego; Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, 2006

Opis fizyczny: s.303-313 : ryc. tab. sum.

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Guła-Kubiszewska Halina [*];004;WWF, Staro¶ciak Wojciech [*] 0000-0003-4202-5727;004;WWF

Data wprowadzenia: 2006/6

Sygnatura: PNNP02441


32/48

IDT: .

Autorzy: Bartoszewicz Ryszard, Roszak Iwona.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Indywidualizacja zajęć a efekty pedagogiczne lekcji wychowania fizycznego

Adres wydawniczy: Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 2006

Opis fizyczny: 47 s. : ryc. tab. bibliogr.

p-ISBN: 83-921659-3-4; 978-83-921659-3-4

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Afiliacja: Bartoszewicz Ryszard [*] 0000-0002-1467-6891;004;WWF, Roszak Iwona [*];032;JM

Data wprowadzenia: 2006/12

Sygnatura: PNNP02752


33/48

IDT: .

Autorzy: Zatoń Krystyna, Chrobot Magdalena, Kwa¶na Anna, Zysiak Beata.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Poziom inteligencji a skuteczno¶ć osi±gania celów lekcji w procesie nauczania i uczenia się pływania

TytuĹ‚ caĹ‚oĹ›ci: W: III Międzynarodowe Sympozjum "Czynniki determinuj±ce efektywno¶ć treningu pływackiego oraz procesu uczenia się i nauczania pływania": streszczenia = III International Symposium "Factors determining the efficiency of swimming training and the learning teaching process": abstracts / red. Krystyna Zatoń, Marcin Jaszczak

Adres wydawniczy: Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 2006

Opis fizyczny: s.49 : bibliogr. 7 poz.

Konferencja/zjazd - tytuĹ‚: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Wrocław : 2006.05.25-26

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Afiliacja: Zatoń Krystyna [*] 0000-0003-1736-3687 925202;037;WWF, Chrobot Magdalena [*] 0000-0002-2194-6132;037;WWF, Kwa¶na Anna [*] 0000-0002-2443-5450;037;WWF, Zysiak Beata [ ];024;000

Data wprowadzenia: 2007/01

Sygnatura: PNNP02863


34/48

IDT: .

Autorzy: Koszczyc Marta, Koszczyc Tadeusz.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Proces wychowania fizycznego w ¶wietle kompetencji ogólnych ucznia

Tytuł równoległy: Physical education in reflect of general pupil's competencies

TytuĹ‚ caĹ‚oĹ›ci: W: Edukacja jutra, t.1 : XII Tatrzańskie Seminarium Naukowe / red. nauk. Kazimierz Denek, Wojciech Staro¶ciak, Krystyna Zatoń

Adres wydawniczy: Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego; Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, 2006

Opis fizyczny: s.143-148 : sum.

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Koszczyc Marta [*] 0000-0001-5531-1656;004;WWF, Koszczyc Tadeusz [*] 0000-0001-6390-5438;004;WWF

Data wprowadzenia: 2006/6

Sygnatura: PNNP02432


35/48

IDT: .

Autorzy: Wieczorek Marta, Rutkowski Dariusz.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Rola wzmocnień w procesie uczenia się i nauczania czynno¶ci ruchowych dzieci niewidomych

Tytuł równoległy: Role of reinforcements in the process of learning and teaching motor activities in blind children

TytuĹ‚ caĹ‚oĹ›ci: W: Aktywno¶ć ruchowa osób niepełnosprawnych, t. 2 / red. nauk. Juliusz Migasiewicz, Eugeniusz Bolach

Adres wydawniczy: Wrocław : Studio Wydawniczo-Typograficzne "Typoscript", 2006

Opis fizyczny: s.227-232 : bibliogr. 10 poz. sum.

Konferencja/zjazd - tytuĹ‚: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu; Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Wojewódzki we Wrocławiu; Wojewódzkie Zrzeszenie Sportowe Niepełnosprawnych "START" we Wrocławiu

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Wrocław : 2005.12.2-3

Uwagi: II Międzynarodowa Konferencja Naukowa " Aktywno¶ć ruchowa osób niepełnosprawnych - 2005"

Adnotacje: ISBN: 83-89366-66-5; ISBN: 83-920186-6-4

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Wieczorek Marta [*] 0000-0003-3933-246X;004;WWF, Rutkowski Dariusz [*];004;WWF

Data wprowadzenia: 2007/03

Sygnatura: PNNP02928


36/48

IDT: .

Autorzy: Wieczorek Marta.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Uczenie się złożonej czynno¶ci ruchowej a asymetria funkcjonalna i dynamiczna chłopców upo¶ledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym

Tytuł równoległy: Learning complex motor activity vs. functional and dynamic asymmetry in moderately mentally-handicapped boys

TytuĹ‚ caĹ‚oĹ›ci: W: Aktywno¶ć ruchowa osób niepełnosprawnych, t. 2 / red. nauk. Juliusz Migasiewicz, Eugeniusz Bolach

Adres wydawniczy: Wrocław : Studio Wydawniczo-Typograficzne "Typoscript", 2006

Opis fizyczny: s.19-23 : tab. bibliogr. 9 poz. sum.

Konferencja/zjazd - tytuĹ‚: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu; Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Wojewódzki we Wrocławiu; Wojewódzkie Zrzeszenie Sportowe Niepełnosprawnych "START" we Wrocławiu

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Wrocław : 2005.12.2-3

Uwagi: II Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Aktywno¶ć ruchowa osób niepełnosprawnych - 2005"

Adnotacje: ISBN: 83-89366-66-5; ISBN: 83-920186-6-4

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Wieczorek Marta [*] 0000-0003-3933-246X;004;WWF

Data wprowadzenia: 2007/03

Sygnatura: PNNP02913


37/48

IDT: .

Autorzy: Naglak Zbigniew.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Nauczanie i uczenie się wielopodmiotowej gry z piłk± : T.1. Kształcenie gracza na wstępnym etapie

Adres wydawniczy: Wrocław : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2005

Opis fizyczny: 154 s. : ryc. bibliogr.

p-ISBN: 83-89156-36-9

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Afiliacja: Naglak Zbigniew [0];012;WWF

Data wprowadzenia: 2005/10

Sygnatura: PNNP01950


38/48

IDT: .

Autorzy: Dębska Urszula, Guła-Kubiszewska Halina.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Samoregulacja, strategie uczenia się i style radzenia sobie ze stresem u młodych dorosłych

Czasopismo: Psychologia Rozwojowa

Szczegóły: 2005 : t.10, nr 4, s.83-94, ryc. tab. bibliogr. 35 poz.

Uwagi: Tytuł zeszytu: Psychologia rozwoju człowieka dorosłego. Red. Janusz Trempała, Magdalena Grabowska

Adnotacje: ISSN: 8195-6297; ISBN: 83-233-2135-3

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Dębska Urszula [ ];000;000, Guła-Kubiszewska Halina [*];004;WWF

Data wprowadzenia: 2006/7

Sygnatura: PNNP02489


39/48

IDT: .

Autorzy: Wójcik-Grzyb Agnieszka.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Zdolno¶ci koordynacyjne warunkiem szybko¶ci i dokładno¶ci uczenia się czytania i pisania

Tytuł równoległy: Coordination abilities as a determinant of pace and precision of the writing - reading learning process

TytuĹ‚ caĹ‚oĹ›ci: W: Dydaktyka wychowania fizycznego w ¶wietle współczesnych potrzeb edukacyjnych / red. nauk. Ryszard Bartoszewicz, Tadeusz Koszczyc, Andrzej Nowak.

Informacje o wydaniu: , Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Adres wydawniczy: Wrocław : Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, 2005

Opis fizyczny: s.335-340 : tab. bibliogr. 15 poz. sum.

Seria: Dydaktyka Wychowania Fizycznego ; 7

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Wójcik-Grzyb Agnieszka [*] 0000-0002-6620-1791;004;WWF

Data wprowadzenia: 2006/3

Sygnatura: PNNP02286


40/48

IDT: .

Autorzy: Zatoń Krystyna.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Poznawcze i praktyczne znaczenie słownych metod nauczania-uczenia się czynno¶ci ruchowych

Tytuł równoległy: Cognitive and practical meaning of verbal teaching methods in motor teaching/learning

TytuĹ‚ caĹ‚oĹ›ci: W: Edukacja jutra : X Tatrzańskie Seminarium Naukowe

Adres wydawniczy: Wrocław : Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, 2004

Opis fizyczny: s.383-387 : sum.

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Zatoń Krystyna [0] 0000-0003-1736-3687 925202;010;WWF

Data wprowadzenia: 2004/11

Sygnatura: PNNP01393


41/48

IDT: .

Autorzy: Jaskólski Ewaryst, Migasiewicz Juliusz.

Tytuł oryginału: Sztuki walki a teoria wychowania fizycznego

Tytuł równoległy: Martial arts and theory of Physical Education

Czasopismo: Rocznik Naukowy Ido - Ruch dla Kultury

Szczegóły: 2004 : t.4, s.146-148, bibliogr. 8 poz.

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Jaskólski Ewaryst [0];014;WF, Migasiewicz Juliusz [0] 0000-0002-0855-0512;008;WWF

Data wprowadzenia: 2004/09

Sygnatura: PNNP01221


42/48

IDT: .

Autorzy: Zysiak Beata.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Wiedza o technice pływania kraulem a szybko¶ć uczenia się

Czasopismo: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne

Szczegóły: 2004 : t.51, nr 5, s.33-37, ryc. tab.

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Zysiak Beata [0];010;WWF

Sygnatura: PNNP01129


43/48

IDT: .

Autorzy: Zatoń Krystyna.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Aplikacyjna warto¶ć metod stosowanych podczas nauczania uczenia się czynno¶ci motorycznych

TytuĹ‚ caĹ‚oĹ›ci: W: W kręgu edukacji, nauk pedagogicznych i krajoznawstwa / pod red. Eugeniusza Kameduły, Ignacego KuĽniaka, Eugeniusza Piotrowskiego

Adres wydawniczy: Poznań : Wydział Studiów Edukacyjnych UAM, 2003

Opis fizyczny: s.152-162 : tab.

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Afiliacja: Zatoń Krystyna [0] 0000-0003-1736-3687 925202;010;WWF

Sygnatura: PNNP00851


44/48

IDT: .

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Elementy teorii pływania / pod red. Bogdana Czabańskiego, Mirosława Fiłona, Krystyny Zatoń

Informacje o wydaniu: Wyd. 4 popr.

Adres wydawniczy: Wrocław : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2003

Opis fizyczny: 281 s. : ryc. bibliogr.

p-ISBN: 83-89156-02-4

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Afiliacja: Czabański Bogdan [0];004;WWF, Fiłon Mirosław [0];010;WWF, Zatoń Krystyna [0] 0000-0003-1736-3687 925202;010;WWF

Sygnatura: PNNP00630


45/48

IDT: .

Autorzy: Nowak Andrzej.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Film programowany jako jedna z form kontroli postępów uczenia się na lekcjach wychowania fizycznego

Tytuł równoległy: A programmable film as one of the forms of control of learning progress during PE lessons

Tytuł całości: W: Kontrola i ocena w wychowaniu fizycznym : dydaktyka wychowania fizycznego

Adres wydawniczy: Wrocław : Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, 2003

Opis fizyczny: s.173-179 : ryc. tab. bibliogr. 5 poz. sum.

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Nowak Andrzej [0] 0000-0002-5293-6367;004;WWF

Sygnatura: PNNP00697


46/48

IDT: .

Autorzy: Wieczorek Marta.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Kontrola uczenia się i nauczania czynno¶ci ruchowych

Tytuł równoległy: Control in learning and teaching motor activity

Tytuł całości: W: Kontrola i ocena w wychowaniu fizycznym : dydaktyka wychowania fizycznego / red. nauk. Ryszard Bartoszewicz, Tadeusz Koszczyc, Andrzej Nowak

Adres wydawniczy: Wrocław : Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, 2003

Opis fizyczny: s.309-313 : ryc. tab. bibliogr. 7 poz. sum.

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Wieczorek Marta [0] 0000-0003-3933-246X;004;WWF

Sygnatura: PNNP00707


47/48

IDT: .

Autorzy: Zatoń Krystyna, Klarowicz Andrzej.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Mowa jako czynnik u¶wiadamiaj±cy wrażliwo¶ć kinestetyczn± w procesie nauczania-uczenia się czynno¶ci ruchowych w pływaniu

Tytuł równoległy: Speech as a factor favouring kinaesthetic awareness in the process of learning swimming skills

Czasopismo: Człowiek i Ruch

Szczegóły: 2003, nr 2(8), s.45-53, ryc. tab. bibliogr. 5 poz. sum.

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Zatoń Krystyna [0] 0000-0003-1736-3687 925202;010;WWF, Klarowicz Andrzej [0] 0000-0002-4911-0900;010;WWF

Sygnatura: PNNP00787


48/48

IDT: .

Autorzy: Czabański Bogdan, Wiesner Wojciech, Zatoń Krystyna.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Uczenie się i nauczanie pływania

TytuĹ‚ caĹ‚oĹ›ci: W: Elementy teorii pływania / pod red. Bogdana Czabańskiego, Mirosława Fiłona, Krystyny Zatoń

Informacje o wydaniu: Wyd. 4 popr.

Adres wydawniczy: Wrocław : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2003

Opis fizyczny: s.111-181 : ryc.

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Afiliacja: Czabański Bogdan [0];004;WWF, Wiesner Wojciech [0] 0000-0001-5612-0448;010;WWF, Zatoń Krystyna [0] 0000-0003-1736-3687 925202;010;WWF

Sygnatura: PNNP00634


Nowe wyszukiwanie | Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu