SZKOLNICTWO WY疭ZE
Liczba odnalezionych rekord贸w: 71

Operacje globalne Zmie艅 format:        | Nowe wyszukiwanie
Operacje dot. bie偶膮cej strony               
1/71

IDT: .

Autorzy: Pstrocka-Rak Ma砱orzata, Blachura Beata.

Tytu艂 orygina艂u: Doskonalenie kszta砪enia akademickiego student體 w zakresie turystyki

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Improving academic teaching of tourism and recreation students

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2018, nr 62, s.1-19, ryc. tab. [41] poz. sum.

Sygnatura: PNNP08944

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Charakt. merytoryczna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Adres url:

Afiliacja: Pstrocka-Rak Ma砱orzata 0000-0002-4616-0291 [*];050;WWF, Blachura Beata 0000-0001-8649-5355 [*];049;WWF


2/71

IDT: .

Autorzy: Romanowska-To吵oczko Anna, Ko硂dziej Ma砱orzata.

Tytu艂 orygina艂u: Kierunek studi體 a kompetencje psychospo砮czne student體

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Study programme and psychosocial competences in students

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2018, nr 60, s. 62-73, tab. bibliotr. 47 poz. sum.

Sygnatura: PNNP08735

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Charakt. merytoryczna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Adres url:

Afiliacja: Romanowska-To吵oczko Anna 0000-0003-2236-7519 [*];070;WWF, Ko硂dziej Ma砱orzata 0000-0002-9714-0274 [*];047;WWF


3/71

IDT: .

Autorzy: Romanowska-To吵oczko Anna.

Tytu艂 orygina艂u: Kompetencje psychospo砮czne student體 - kandydat體 na nauczycieli wychowania fizycznego

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu, 2018

Opis fizyczny: 190 s. : tab. bibliogr.

Seria: Studia i Monografie Akademii Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu ; nr 126 ; 0239-6009

Adnotacje: Sygn. P A.1535 II

Sygnatura: PNNP08736

p-ISBN: 978-83-64354-27-4

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Romanowska-To吵oczko Anna 0000-0003-2236-7519 [*];070;WWF


4/71

IDT: .

Autorzy: Olearnik Janusz, Pluta-Olearnik Miros砤wa.

Tytu艂 orygina艂u: Atrybuty przedsi阞iorczej uczelni w polskiej praktyce

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Attributes of the enterpreneurial university in Polish practice

Czasopismo: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeci駍kiego. Problemy Zarz眃zania, Finans體 i Marketingu

Szczeg贸艂y: 2016, nr 42, s.139-148, bibliogr. 11 poz. streszcz. sum.

Sygnatura: PNNP07755

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Olearnik Janusz 0000-0002-5448-144X [*];050;WWF, Pluta-Olearnik Miros砤wa [ ];000;000


5/71

IDT: .

Autorzy: Cie秎ik B砤縠j, Stod蟪ka Weronika, Morga Paulina, Jaworska Lilianna, Kuligowski Tomasz.

Tytu艂 orygina艂u: Sytuacja materialna i aktywno舵 naukowa a zaburzenia nastroju doktorant體

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Financial situation, research activity, and mood disorders among PhD students

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2016, nr 55, s. 114-122, ryc. tab. 17 poz. sum.

Sygnatura: PNNP08122

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Cie秎ik B砤縠j [ ];024;000, Stod蟪ka Weronika [*];024;000, Morga Paulina 0000-0002-1462-0337 [ ];000;000, Jaworska-Burzy駍ka Lilianna [*];024;000, Kuligowski Tomasz 0000-0002-5673-3444 [*];024;000


6/71

IDT: .

Autorzy: Olearnik Janusz, Pluta-Olearnik Miros砤wa.

Tytu艂 orygina艂u: Uniwersytet przedsi阞iorczy - herezja czy nowa orientacja uczelni?

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The entrepreneurial university - heresy or new orientation of university

Czasopismo: Horyzonty Wychowania

Szczeg贸艂y: 2016 : vol.15, nr 35, s.55-71, tab. bibliogr. 27 poz. streszcz. sum.

Sygnatura: PNNP08105

p-ISSN: 1643-9171
e-ISSN: 2391-9485

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

DOI: 10.17399/HW.2016.153503

Afiliacja: Olearnik Janusz 0000-0002-5448-144X [*];050;WWF, Pluta-Olearnik Miros砤wa [ ];000;000

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin


7/71

IDT: .

Autorzy: Kowalewski Marcin, G硂wicki Piotr.

Tytu艂 orygina艂u: Wykorzystanie form nauczania hybrydowego przedmiot體 ekonomicznych w procesie dydaktycznym

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Using blended learning forms in the economic subjects teaching process

Czasopismo: Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. OECONOMICA

Szczeg贸艂y: 2016 : vol. 327, nr 2, s.99-108, ryc. tab. bibliogr. 23 poz. sum.

Sygnatura: PNNP08120

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

DOI: 10.21005/oe.2016.83.2.10

Afiliacja: Kowalewski Marcin [ ];000;000, G硂wicki Piotr 0000-0003-1278-9881 [*];057;WNS


8/71

IDT: .

Autorzy: Olearnik Janusz, Pluta-Olearnik Miros砤wa.

Tytu艂 orygina艂u: Entrepreneurial university - from ideas to reality

Czasopismo: Optimum. Studia Ekonomiczne

Szczeg贸艂y: 2015 : vol.77, nr 5, s.110-120, bibliogr. 19 poz. sum.

Sygnatura: PNNP07748

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ;

S艂owa kluczowe angielskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Olearnik Janusz 0000-0002-5448-144X [*];050;WWF, Pluta-Olearnik Miros砤wa [ ];000;000


9/71

IDT: .

Autorzy: Zato Karolina.

Tytu艂 orygina艂u: Ewaluacja jako禼i kszta砪enia nauczycieli akademickich

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Evaluation of teaching quality in higher education

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2014, nr 45, s. 17-24, bibliogr. 74 poz. sum.

Sygnatura: PNNP06893

p-ISSN: 0239-4375
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Zato Karolina [*];061;WWF

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin


10/71

IDT: .

Autorzy: Ole秐iewicz Piotr, Králík Jiří, Lojan Petr, Bokůvka Pavel.

Tytu艂 orygina艂u: Jako舵 kszta砪enia a finansowanie szkolnictwa wy縮zego w Republice Czeskiej

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Quality of education and funding of higher education in the Czech Republic

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Wybrane zagadnienia jako禼i kszta砪enia i dokszta砪ania / pod red. Wojciecha Kojsa, Eugenii Rosta駍kiej, Katarzyny W骿cik

Adres wydawniczy: D眀rowa G髍nicza : Wy縮za Szko砤 Biznesu, 2014

Opis fizyczny: s. 191-205 : bibliogr. 21 poz. streszcz. sum.

Sygnatura: PNNP07288

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [ ];050;WWF, Králík Jiří [ ];000;000, Lojan Petr [ ];000;000, Bokůvka Pavel [ ];000;000


11/71

IDT: .

Autorzy: Krajewska-Smardz Anna.

Tytu艂 orygina艂u: Koncepcja zarz眃zania relacjami szko硑 wy縮zej z absolwentami i korzy禼i z jej zastosowania dla uczelni o profilu turystycznym

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The concept of relationship management between university and graduates and benefits of its use by university of tourist profile

Czasopismo: Marketing i Rynek

Szczeg贸艂y: 2014, nr 8, s.266-272, tab. sum.

Sygnatura: PNNP06932

p-ISSN: 1231-7853
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Krajewska-Smardz Anna [*];050;WWF

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin


12/71

IDT: .

Autorzy: Kulmatycki Les砤w.

Tytu艂 orygina艂u: Motywy wyboru specjalno禼i "wychowanie fizyczne i specjalne" przez studentki i student體 Akademii Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Motives for choosing the specialization in adapted physical education by female and male students in Wroclaw University School of Physical Education

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2014, nr 45, s. 99-105, ryc. tab. bibliogr. 25 poz. sum.

Sygnatura: PNNP06899

p-ISSN: 0239-4375
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Kulmatycki Les砤w 0000-0002-6396-534X [*];061;WWF

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin


13/71

IDT: .

Autorzy: Gu砤-Kubiszewska Halina, Staro禼iak Wojciech, Czy Stanis砤w, Kübler Magdalena, W骿cik-Grzyb Agnieszka.

Tytu艂 orygina艂u: Nowa jako舵 praktyki pedagogicznej w szkole gimnazjalnej - zmiany w programie kszta砪enia student體 wychowania fizycznego we Wroc砤wiu

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Dydaktyka akademicka : wybrane obszary badawcze / red. nauk. Anna Karpi駍ka, Walentyna Wr骲lewska

Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "痑k", 2014

Opis fizyczny: s.280-303 : ryc. tab. sum.

Seria: Edukacja w dialogu i perspektywie

Uwagi: ISBN 978-83-62015-76-4

Sygnatura: PNNP07009

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Gu砤-Kubiszewska Halina [*];004;WWF, Staro禼iak Wojciech 0000-0003-4202-5727 [*];004;WWF, Czy Stanis砤w 0000-0001-9395-9584 [*];004;WWF, Kübler Magdalena [*];004;WWF, W骿cik-Grzyb Agnieszka 0000-0002-6620-1791 [*];004;WWF


14/71

IDT: .

Tytu艂 orygina艂u: Od uniwersytetu do staro禼i. Aspekty edukacji os骲 doros硑ch / red. nauk. Kazimierz Denek, Aleksandra Kami駍ka, Piotr Ole秐iewicz

Adres wydawniczy: Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2014

Opis fizyczny: 312 s. : ryc. tab. bibliogr.

Seria: Edukacja Jutra

Uwagi: (Na grzbiecie nr tomu: XX/5)

Sygnatura: PNNP06859

p-ISBN: 978-83-61991-60-1

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Denek Kazimierz [ ];000;000, Kami駍ka Aleksandra [ ];000;000, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];050;WWF


15/71

IDT: .

Autorzy: Jab硂nkowska Jolanta Barbara.

Tytu艂 orygina艂u: Prospective changes in higher education on the example of innovative learning systems implemented at the University School on Physical Education in Wroclaw

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Folia Turistica 4. : zborn韐 vedeck齝h pr醕 / ed. Marian Gucik, 2014

Adres wydawniczy: Banska Bystrica : Belanium, 2014

Opis fizyczny: s.198-206 : bibliogr. 12 poz. sum.

Uwagi: ISBN 978-80-557-0697-9

Sygnatura: PNNP06751

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Jab硂nkowska Jolanta Barbara 0000-0002-9121-4172 [*];050;WWF


16/71

IDT: .

Autorzy: Krajewska-Smardz Anna, Fedyk Wojciech, Olearnik Janusz.

Tytu艂 orygina艂u: Relacje uczelni o profilu turystycznym z podmiotami sektora turystyki

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Relationships between universities of tourist profile and tourist sector organizations

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2014, nr 46, s.51-60, tab. bibliogr. 43 poz. sum.

Sygnatura: PNNP06942

p-ISSN: 0239-4375
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Krajewska-Smardz Anna [*];050;WWF, Fedyk Wojciech 0000-0002-3855-9710 [*];050;WWF, Olearnik Janusz 0000-0002-5448-144X [*];050;WWF

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin


17/71

IDT: .

Autorzy: W骿cik-Grzyb Agnieszka, Gu砤-Kubiszewska Halina, Kübler Magdalena, Staro禼iak Wojciech.

Tytu艂 orygina艂u: Umiej阾no禼i student體 wychowania fizycznego w zakresie operacjonalizacji wymaga podstawy programowej szko硑 podstawowej po monitorowanej praktyce pedagogicznej

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Dydaktyka akademicka : wybrane obszary badawcze / red. nauk. Anna Karpi駍ka, Walentyna Wr骲lewska

Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "痑k", 2014

Opis fizyczny: s.304-328 : ryc. tab. sum.

Seria: Edukacja w dialogu i perspektywie

Uwagi: ISBN 978-83-62015-76-4

Sygnatura: PNNP07010

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: W骿cik-Grzyb Agnieszka 0000-0002-6620-1791 [*];004;WWF, Gu砤-Kubiszewska Halina [*];004;WWF, Kübler Magdalena [*];004;WWF, Staro禼iak Wojciech 0000-0003-4202-5727 [*];004;WWF


18/71

IDT: .

Autorzy: Kübler Magdalena, Staro禼iak Wojciech, Czy Stanis砤w, W骿cik-Grzyb Agnieszka, Gu砤-Kubiszewska Halina.

Tytu艂 orygina艂u: Umiej阾no禼i student體 wychowania fizycznego w zakresie operacjonalizacji wymaga podstawy programowej na przyk砤dzie monitorowanej praktyki pedagogicznej w gimnazjum

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Dydaktyka akademicka : wybrane obszary badawcze / red. nauk. Anna Karpi駍ka, Walentyna Wr骲lewska

Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "痑k", 2014

Opis fizyczny: s.329-350 : ryc. tab. sum.

Seria: Edukacja w dialogu i perspektywie

Uwagi: ISBN 978-83-62015-76-4

Sygnatura: PNNP07011

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Kübler Magdalena [*];004;WWF, Staro禼iak Wojciech 0000-0003-4202-5727 [*];004;WWF, Czy Stanis砤w 0000-0001-9395-9584 [*];004;WWF, W骿cik-Grzyb Agnieszka 0000-0002-6620-1791 [*];004;WWF, Gu砤-Kubiszewska Halina [*];004;WWF


19/71

IDT: .

Autorzy: Pluta-Olearnik Miros砤wa, Olearnik Janusz.

Tytu艂 orygina艂u: Znaczenie marketingu w rozwoju instytucji naukowych i badawczych

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The importance of marketing for the development of scientific and research institutions

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce / red. nauk. Anna Czuba砤, Piotr Hadrian, Jan W. Wiktor

Adres wydawniczy: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014

Opis fizyczny: s.405-414 : streszcz. sum.

Uwagi: ISBN 978-83-208-2163-5

Sygnatura: PNNP06861

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Pluta-Olearnik Miros砤wa [ ];000;000, Olearnik Janusz 0000-0002-5448-144X [*];050;WWF


20/71

IDT: .

Autorzy: Lipkova Jana, Medekova Helena, Wieczorek Marta.

Tytu艂 orygina艂u: Bio-medical subjects teaching in preparation of physical education pedagogues

Czasopismo: FIEP Bulletin

Szczeg贸艂y: 2013 : vol.83, spec. ed., s.204-206, ryc. bibliogr. 3poz.

Sygnatura: PNNP06829

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Lipkova Jana [ ];000;000, Medekova Helena [ ];000;000, Wieczorek Marta 0000-0003-3933-246X [*];004;WWF


21/71

IDT: .

Tytu艂 orygina艂u: Education and upbringing in the educational school system / ed. by Kazimierz Denek, Aleksandra Kami駍ka, Piotr Ole秐iewicz

Adres wydawniczy: Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2013

Opis fizyczny: 391 s. : ryc. tab. bibliogr.

Seria: Education of Tomorrow

Uwagi: (Na grzbiecie nr tomu: XIX/5)

Sygnatura: PNNP06379

p-ISBN: 978-83-61991-07-6

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Denek Kazimierz [ ];000;000, Kami駍ka Aleksandra [ ];000;000, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];050;WWF


22/71

IDT: .

Autorzy: Olearnik Janusz.

Tytu艂 orygina艂u: Przedsi阞iorczo舵 jako element nowoczesnej orientacji szko硑 wy縮zej

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The spirit of enterprise as an important feature of new university orientation

Czasopismo: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeci駍kiego. Problemy Zarz眃zania, Finans體 i Marketingu

Szczeg贸艂y: 2013, nr 29, s.89-98, sum.

Sygnatura: PNNP06849

p-ISSN: 1509-0507
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Olearnik Janusz 0000-0002-5448-144X [*];050;WWF

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin


23/71

IDT: .

Autorzy: Krajewska-Smardz Anna.

Tytu艂 orygina艂u: Cele i korzy禼i budowania relacji szko硑 wy縮zej z absolwentami

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The objectives and advantages of building relations between university and graduates

Czasopismo: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeci駍kiego. Problemy Zarz眃zania, Finans體 i Marketingu

Szczeg贸艂y: 2012, nr 25, s.383-398, tab. sum.

Sygnatura: PNNP06130

p-ISSN: 1509-0507
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Krajewska-Smardz Anna [*];050;WWF


24/71

IDT: .

Autorzy: Cie秎i駍ki Wojciech.

Tytu艂 orygina艂u: Doskonalenie procesowej orientacji uczelni, jako element analizy przedwro縠niowej system體 informatycznych

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: I Forum Informatycznego Zarz眃zania Uczelni : 16-17 pa糳ziernika 2012 r., ch體

Opis fizyczny: s.260-290

Konferencja/zjazd - tytu艂: Centrum Promocji Informatyki

Konferencja/zjazd - miejsce i data: ch體 : 2012.10.16-17

Sygnatura: PNNP05932

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Cie秎i駍ki Wojciech 0000-0001-8226-607X [*];044;WWF


25/71

IDT: .

Autorzy: Krajewska-Smardz Anna.

Tytu艂 orygina艂u: Kluczowe kompetencje mened縠ra marketingu w kontek禼ie wdro縠nia ram kwalifikacji dla szkolnictwa wy縮zego

Czasopismo: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeci駍kiego. Problemy Zarz眃zania, Finans體 i Marketingu

Szczeg贸艂y: 2012, nr 20, s.101-110, sum.

Sygnatura: PNNP06320

p-ISSN: 1509-0507
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Krajewska-Smardz Anna [*];050;WWF


26/71

IDT: .

Autorzy: Pstrocka-Rak Ma砱orzata.

Tytu艂 orygina艂u: Kszta砪enie kadr dla turystyki w dolno秎眘kich szko砤ch wy縮zych

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Zarz眃zanie wiedz w turystyce, a efektywno舵 gospodarki turystycznej / red. nauk. Mieczys砤w Morawski

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu; INTERIOR Multimedia i Wydawnictwa, 2012

Opis fizyczny: s.213-225 : tab. bibliogr. 24 poz. sum.

Sygnatura: PNNP05981

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Pstrocka-Rak Ma砱orzata 0000-0002-4616-0291 [*];050;WWF


27/71

IDT: .

Autorzy: Romanowska-To吵oczko Anna, Miedzi駍ka Beata.

Tytu艂 orygina艂u: Kszta砪enie psychologiczno-pedagogiczne przysz硑ch nauczycieli w r罂nych typach uczelni

Czasopismo: Pedagogika, Psihologia ta Medico-Biologicni Problemi Fizicnogo Vihovanna i Sportu

Szczeg贸艂y: 2012, nr 6, s.119-123, tab. bibliogr. 7 poz. sum.

Uwagi: (Tytu r體noleg硑: Pedagogics, Psychology, Medical-Biological Problems of Physical Training and Sports)

Sygnatura: PNNP05805

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Romanowska-To吵oczko Anna 0000-0003-2236-7519 [*];006;WWF, Miedzi駍ka Beata [ ];000;000


28/71

IDT: .

Autorzy: Krajewska-Smardz Anna.

Tytu艂 orygina艂u: Marka uczelni a pozycja jej absolwent體 na rynku pracy

Czasopismo: Zeszyty Naukowe Wy縮zej Szko硑 Bankowej w Poznaniu

Szczeg贸艂y: 2012, nr 44, s. 43-54, tab. bibliogr. 12 poz.

Sygnatura: PNNP06375

p-ISSN: 1426-9724
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Krajewska-Smardz Anna [*];050;WWF


29/71

IDT: .

Autorzy: Gotlib Joanna, Cabak Anna, Barczyk Katarzyna, Bugajski Andrzej, Bu砤towicz Irena, Gajewska Ewa, Grzegorczyk Joanna, Hansdorfer-Korzon Rita, Ku砤k Wojciech, Plewa Micha, Lewandowski Jacek, Majcher Piotr, Nowotny-Czupryna Olga, Prokopowicz Katarzyna, Sobo Jacek, Starczy駍ka Ma砱orzata, Szybi駍ka Ma砱orzata, Bia硂szewski Dariusz.

Tytu艂 orygina艂u: Motywacja do podj阠ia studi體 i satysfakcja ze studiowania na kierunku Fizjoterapia w grupie student體 II stopnia polskich uczelni o r罂nych profilach kszta砪enia

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Motivation to commence university studies and satisfaction with studying physiotherapy among master's degree students of polish university-level schools of different educational profiles

Czasopismo: Fizjoterapia Polska

Szczeg贸艂y: 2012 : vol.12, nr 3, s. 213-227, tab. bibliogr. 33 poz. sum.

Sygnatura: PNNP06127

p-ISSN: 1642-0136
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Gotlib Joanna [ ];000;000, Cabak Anna [ ];000;000, Barczyk-Pawelec Katarzyna 0000-0001-5745-4167 [*];014;WF, Bugajski Andrzej [ ];000;000, Bu砤towicz Irena [ ];000;000, Gajewska Ewa [ ];000;000, Grzegorczyk Joanna [ ];000;000, Hansdorfer-Korzon Rita [ ];000;000, Ku砤k Wojciech [ ];000;000, Plewa Micha [ ];000;000, Lewandowski Jacek [ ];000;000, Majcher Piotr [ ];000;000, Nowotny-Czupryna Olga [ ];000;000, Prokopowicz Katarzyna [ ];000;000, Sobo Jacek [ ];000;000, Starczy駍ka Ma砱orzata [ ];000;000, Szybi駍ka Ma砱orzata [ ];000;000, Bia硂szewski Dariusz [ ];000;000


30/71

IDT: .

Tytu艂 orygina艂u: Aksjologia, innowacje i strategia rozwoju / red. nauk. Kazimierz Denek, Aleksandra Kami駍ka, Wojciech Kojs, Piotr Ole秐iewicz

Adres wydawniczy: Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2011

Opis fizyczny: 381 s. : ryc. tab. sum.

Seria: Edukacja Jutra

Uwagi: (Na grzbiecie nr tomu XVII/1)

Sygnatura: PNNP05274

p-ISBN: 978-83-61991-25-0

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Denek Kazimierz [ ];000;000, Kami駍ka Aleksandra [ ];000;000, Kojs Wojciech [ ];000;000, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];004;WWF


31/71

IDT: .

Autorzy: Kowal Jolanta, Ole秐iewicz Piotr, Gurba Adam, Koperek Bogdan, Rogalska Magdalena.

Tytu艂 orygina艂u: Aspekty oceny jako禼i kszta砪enia w 秝ietle procesu bolo駍kiego na przyk砤dzie Wy縮zej Szko硑 Zarz眃zania "Edukacja" we Wroc砤wiu

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Aspects of education quality assessment in the context of the Bologna process in the example of the College of Management "Education" in Wroc砤w

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Kszta砪enie i wychowanie / red. nauk. Kazimierz Denek, Aleksandra Kami駍ka, Wojciech Kojs, Piotr Ole秐iewicz

Adres wydawniczy: Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2011

Opis fizyczny: s. 51-72 : sum.

Seria: Edukacja Jutra

Uwagi: ( Na grzbiecie nr tomu XVII/2)

Adnotacje: 2. afiliacja: Wy縮za Szko砤 Zarz眃zania "Edukacja"

Sygnatura: PNNP05276

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Kowal Jolanta [ ];000;000, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];004;WWF, Gurba Adam [ ];000;000, Koperek Bogdan [ ];000;000, Rogalska Magdalena [ ];000;000


32/71

IDT: .

Autorzy: Ole秐iewicz Piotr, Králík Jiri, Lojan Petr, Bokůvka Pavel.

Tytu艂 orygina艂u: Finanční analýza v terciárním vzdělávání České republiky

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Financial analysis of universitates in the Czech republic and its cash-flow

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: W kontek禼ie wyzwa wspo砪zesno禼i / red. nauk. Kazimierz Denek, Aleksandra Kami駍ka, Wojciech Kojs, Piotr Ole秐iewicz

Adres wydawniczy: Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2011

Opis fizyczny: s. 389-403 : tab. streszcz. sum.

Seria: Edukacja Jutra

Uwagi: (Na grzbiecie nr tomu XVII/3)

Adnotacje: 2. afiliacja: Wy縮za Szko砤 Zarz眃zania "Edukacja"

Sygnatura: PNNP05280

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];004;WWF, Králík Jiri [ ];000;000, Lojan Petr [ ];000;000, Bokůvka Pavel [ ];000;000


33/71

IDT: .

Autorzy: Pluta-Olearnik Miros砤wa, Krajewska-Smardz Anna.

Tytu艂 orygina艂u: Relacje uczelni z rynkiem pracy z perspektywy absolwent體

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Relations of the college with the labour market from a perspective of graduates

Czasopismo: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeci駍kiego. Problemy Zarz眃zania, Finans體 i Marketingu

Szczeg贸艂y: 2011, nr 18, s.157-171, tab.

Sygnatura: PNNP06791

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Pluta-Olearnik Miros砤wa [ ];000;000, Krajewska-Smardz Anna [ ];050;WWF


34/71

IDT: .

Autorzy: Pluta-Olearnik Miros砤wa, Krajewska-Smardz Anna.

Tytu艂 orygina艂u: Wykorzystanie internetu w komunikacji uczelni z absolwentami w 秝ietle bada

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Usage of the internet in communications between the university and graduates based on research

Czasopismo: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeci駍kiego. Ekonomiczne Problemy Us硊g

Szczeg贸艂y: 2011, nr 72, s.363-375, ryc. sum.

Sygnatura: PNNP06792

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Pluta-Olearnik Miros砤wa [ ];000;000, Krajewska-Smardz Anna [ ];050;WWF


35/71

IDT: .

Autorzy: Gotlib Joanna, Bia硂szewski Dariusz, Cabak Anna, Barczyk Katarzyna, Bauer Aleksandra, Grzegorczyk Joanna, Ku砤k Wojciech, Majcher Piotr, Nowotny-Czupryna Olga, P砤szewski Maciej, Prokopowicz Katarzyna, Sierdzi駍ki Janusz, Wall Andrzej.

Tytu艂 orygina艂u: Analiza zmian postaw student體 fizjoterapii podczas studi體 I stopnia w uczelniach o r罂nych profilach kszta砪enia wobec podejmowania zatrudnienia w wybranym zawodzie

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Analysis of changes in attitudes towards starting the chosen career among physiotherapy students during their Bachelor program studies at university-level schools of different educational orientations

Czasopismo: Fizjoterapia Polska

Szczeg贸艂y: 2010 : vol.10, nr 1, s.25-36, tab. bibliogr. 23 poz. sum.

Sygnatura: PNNP04612

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Gotlib Joanna [ ];000;000, Bia硂szewski Dariusz [ ];000;000, Cabak Anna [ ];000;000, Barczyk-Pawelec Katarzyna 0000-0001-5745-4167 [*];014;WF, Bauer Aleksandra [ ];000;000, Grzegorczyk Joanna [ ];000;000, Ku砤k Wojciech [ ];000;000, Majcher Piotr [ ];000;000, Nowotny-Czupryna Olga [ ];000;000, P砤szewski Maciej [ ];000;000, Prokopowicz Katarzyna [ ];000;000, Sierdzi駍ki Janusz [ ];000;000, Wall Andrzej [ ];000;000


36/71

IDT: .

Tytu艂 orygina艂u: Ewaluacja w edukacji szkolnej i akademickiej / pod red. Ireny Bartusiak

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wroc砤wskie Towarzystwo Naukowe, 2010

Opis fizyczny: 141 s. : ryc. tab.

Sygnatura: PNNP05029

p-ISBN: 978-83-7374-070-9

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Bartusiak Irena [*];006;WWF


37/71

IDT: .

Autorzy: Gotlib Joanna, Bia硂szewski Dariusz, Cabak Anna, Barczyk Katarzyna, Bauer Aleksandra, Grzegorczyk Joanna, Ku砤k Wojciech, Majcher Piotr, Nowotny-Czupryna Olga, P砤szewski Maciej, Prokopowicz Katarzyna, Sierdzi駍ki Janusz.

Tytu艂 orygina艂u: Czynniki decyduj眂e o wyborze studi體 i wiedza dotycz眂a mo縧iwo禼i podejmowania pracy w zawodzie fizjoterapeuty w秗骴 student體 r罂nych typ體 polskich uczelni

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Motivations for studying physiotherapy and familiarity with employment situation among physiotherapy students at variously oriented university-level schools in Poland

Czasopismo: Fizjoterapia Polska

Szczeg贸艂y: 2009 : vol.9, nr 3, s.232-244, tab. bibliogr. 25 poz. streszcz. sum

Sygnatura: PNNP04307

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Gotlib Joanna [ ];000;000, Bia硂szewski Dariusz [ ];000;000, Cabak Anna [ ];000;000, Barczyk-Pawelec Katarzyna 0000-0001-5745-4167 [*];014;WF, Bauer Aleksandra [ ];000;000, Grzegorczyk Joanna [ ];000;000, Ku砤k Wojciech [ ];000;000, Majcher Piotr [ ];000;000, Nowotny-Czupryna Olga [ ];000;000, P砤szewski Maciej [ ];000;000, Prokopowicz Katarzyna [ ];000;000, Sierdzi駍ki Janusz [ ];000;000


38/71

IDT: .

Autorzy: Koszczyc Tadeusz.

Tytu艂 orygina艂u: Nauczyciel nauczycieli w 秝ietle wybranych zasad kodeks體 etycznych polskiego szkolnictwa wy縮zego

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The master of masters in the context of code principles "Good practices in institutions of higher education"

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2009, nr 28, s.204-208, bibliogr. 5 poz. sum.

Sygnatura: PNNP04319

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Koszczyc Tadeusz 0000-0001-6390-5438 [*];004;WWF


39/71

IDT: .

Autorzy: Sabat Urszula, Wiesner Wojciech.

Tytu艂 orygina艂u: Ocena zaj赕 z rekreacji wodnej na studiach pierwszego stopnia kierunku turystyka i rekreacja

Czasopismo: Sporty Wodne i Ratownictwo

Szczeg贸艂y: 2009 : vol. 3, s.49-56, tab. bibliogr. 10 poz. sum.

Sygnatura: PNNP04491

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Szczepanik Urszula 0000-0002-8428-1852 [*];011;WWF, Wiesner Wojciech 0000-0001-5612-0448 [*];011;WWF


40/71

IDT: .

Autorzy: Gotlib Joanna, Bia硂szewski Dariusz, Cabak Anna, Barczyk Katarzyna, Bauer Aleksandra, Grzegorczyk Joanna, Ku砤k Wojciech, Majcher Piotr, Nowotny-Czupryna Olga, P砤szewski Maciej, Prokopowicz Katarzyna, Sierdzi駍ki Janusz.

Tytu艂 orygina艂u: Postrzeganie zawodu fizjoterapeuty przez student體 I roku studi體 I stopnia polskich uczelni o r罂nych profilach kszta砪enia

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Perception of the physiotherapist profession by first-year students of Polish universities of various educational orientations

Czasopismo: Fizjoterapia Polska

Szczeg贸艂y: 2009 : vol.9, nr 2, s.109-121, tab. bibliogr. 11 poz.

Sygnatura: PNNP04229

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Gotlib Joanna [ ];000;000, Bia硂szewski Dariusz [ ];000;000, Cabak Anna [ ];000;000, Barczyk-Pawelec Katarzyna 0000-0001-5745-4167 [*];014;WF, Bauer Aleksandra [ ];000;000, Grzegorczyk Joanna [ ];000;000, Ku砤k Wojciech [ ];000;000, Majcher Piotr [ ];000;000, Nowotny-Czupryna Olga [ ];000;000, P砤szewski Maciej [ ];000;000, Prokopowicz Katarzyna [ ];000;000, Sierdzi駍ki Janusz [ ];000;000


41/71

IDT: .

Autorzy: Pezdek Krzysztof.

Rodzaj dokumentu: Recenzja ksi笨ki

W艂a艣ciciel: Kwartalnik Pedagogiczny

Nr i data zg艂oszenia: 2009, nr 1

Uwagi: W trosce o cz硂wiecze駍two. Klasyczna obrona kszta砪enia og髄nego, t硊m. Astrid M阠zkowska

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Pezdek Krzysztof 0000-0003-1750-5999 [*];040;WF


42/71

IDT: .

Autorzy: Gu砤-Kubiszewska Halina.

Tytu艂 orygina艂u: Samoregulowany styl uczenia si student體 jako predyktor sukcesu w procesie studiowania

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Proces kszta砪enia akademickiego studenta / pod red. nauk. Doroty Ciechanowskiej

Adres wydawniczy: Szczecin : Uniwersytet Szczeci駍ki, 2009

Opis fizyczny: s.39-54 : bibliogr. 19 poz.

Uwagi: ISBN 978-83-60903-95-7

Sygnatura: PNNP04534

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Gu砤-Kubiszewska Halina [*];004;WWF


43/71

IDT: .

Tytu艂 orygina艂u: Edukacja jutra = Education of tomorrow : XIV Tatrza駍kie Seminarium Naukowe. T. 2 / red. nauk. Kazimierz Denek, Krystyna Zato, Anna Kwa秐a

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wroc砤wskie Towarzystwo Naukowe. Wydawnictwo, 2008

Opis fizyczny: 439 s. : ryc. tab.

Sygnatura: PNNP03736

p-ISBN: 978-83734-055-6

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Denek Kazimierz [ ];000;000, Zato Krystyna 0000-0003-1736-3687 [*];037;WWF, Kwa秐a Anna 0000-0002-2443-5450 [*];037;WWF


44/71

IDT: .

Autorzy: Krzak Ma砱orzata, Kumala Regina.

Tytu艂 orygina艂u: Motywy podj阠ia studi體 z zakresu turystyki i rekreacji. Studium por體nawcze opinii student體 PWSZ im. Witelona z Legnicy i PWSZ im. Angelusa Silesiusa w Wa砨rzychu

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Motives for studying tourism and recreation departments. A comparative study of the opinions demonstrated by students of the Witelon University of Applied Sciences in Legnica and Angelus Silesius University of Applied Sciences in Walbrzych

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Edukacja jutra = Education of tomorrow : XIV Tatrza駍kie Seminarium Naukowe. T.2 / red. nauk. Kazimierz Denek, Krystyna Zato, Anna Kwa秐a

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wroc砤wskie Towarzystwo Naukowe. Wydawnictwo, 2008

Opis fizyczny: s.183-186 : ryc. sum.

Sygnatura: PNNP03747

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Krzak Ma砱orzata 0000-0002-4272-2808 [*];004;WWF, Kumala Regina 0000-0001-9739-6723 [*];004;WWF


45/71

IDT: .

Tytu艂 orygina艂u: Edukacja jutra, t.2 : XIII Tatrza駍kie Seminarium Naukowe / red. nauk. Krystyna Zato, Tadeusz Koszczyc, Mariusz So硉ysik

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Education of tommorow; Bildung von morgen

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Akademia Wychowania Fizycznego, 2007

Opis fizyczny: 450 s. : ryc. tab. sum.

Sygnatura: PNNP03091

p-ISBN: 978-83-7374-048-8; 978-83734-048-8

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Zato Krystyna 0000-0003-1736-3687 [*];037;WWF, Koszczyc Tadeusz 0000-0001-6390-5438 [*];004;WWF, So硉ysik Mariusz 0000-0002-0317-0705 [*];037;WWF


46/71

IDT: .

Autorzy: Koszczyc Tadeusz.

Tytu艂 orygina艂u: Kszta砪enie kadr turystyczno-rekreacyjnych w Polsce a europejski obszar szkolnictwa wy縮zego

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Tourism and recreation staff education in Poland and European higher education area

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: "Turistična osvita v Ukraini: problemi i perspektivi : zbirnik naukovych prac'

Adres wydawniczy: Kiiv : Tonar, 2007

Opis fizyczny: s.23-28 : bibliogr. 7 poz. sum.

Uwagi: Mižnarodna naukovo-praktična konferenciâ "Turistična osvita v Ukraini: problemi i perspektivi".

Adnotacje: ISBN 966-7194-10-8

Sygnatura: PNNP03338

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Koszczyc Tadeusz 0000-0001-6390-5438 [*];004;WWF


47/71

IDT: .

Autorzy: Koszczyc Tadeusz.

Tytu艂 orygina艂u: System of physical education teacher training in Poland

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Education in a reformed school = Wychowanie i kszta砪enie w reformowanej szkole. 6 / ed. by Tadeusz Koszczyc, Marek Lewandowski, Wojciech Staro禼iak

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wroc砤wskie Towarzystwo Naukowe, 2007

Opis fizyczny: s.29-34 : ryc. tab. bibliogr. 5 poz.

Uwagi: (Tekst polski na do潮czonej p硑cie CD)

Sygnatura: PNNP03375

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Koszczyc Tadeusz 0000-0001-6390-5438 [*];004;WWF


48/71

IDT: .

Autorzy: Skolimowski Tadeusz.

Tytu艂 orygina艂u: Wybrane aspekty dzia砤lno禼i naukowo-dydaktycznej Akademii Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu

Czasopismo: Wychowanie Fizyczne i Sport

Szczeg贸艂y: 2007 : t.51, nr 3, s.235-242

Sygnatura: PNNP03458

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Skolimowski Tadeusz [*];014;WF


49/71

IDT: .

Autorzy: Stosik Aneta, Kocy硂wska Paulina.

Tytu艂 orygina艂u: Dynamika zmian na rynku szkolnictwa wy縮zego a konkurencyjno舵 absolwent體 szk蟪 wy縮zych na rynku pracy

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Dynamics of changes on the higher education market and graduates' competitiveness on the job market

Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2006, nr 1141, s.170-176, bibliogr. 9 poz. sum.

Sygnatura: PNNP02566

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Stosik Aneta 0000-0003-0934-9965 [*];036;WWF, Kocy硂wska Paulina [ ];000;000


50/71

IDT: .

Tytu艂 orygina艂u: Edukacja jutra, t.2 : XII Tatrza駍kie Seminarium Naukowe / red. nauk. Kazimierz Denek, Tadeusz Koszczyc, Piotr Ole秐iewicz

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Education of tommorow; Bildung von morgen

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Akademia Wychowania Fizycznego; Wroc砤wskie Towarzystwo Naukowe, 2006

Opis fizyczny: 362 s. : ryc. tab.

Sygnatura: PNNP02438

p-ISBN: 83-7374-042-2; 978-83734-042-6

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Denek Kazimierz [ ];000;000, Koszczyc Tadeusz 0000-0001-6390-5438 [*];004;WWF, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];004;WWF


51/71

IDT: .

Autorzy: Muszkieta Rados砤w, Ole秐iewicz Piotr.

Tytu艂 orygina艂u: School and subject systems of assessment in Poland

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Pedagogika, psichologija ta mediko-biologični problemi fizičnogo vichovannja i sportu / naukova monografija za redakcieju S. Ermakova, nr 24

Adres wydawniczy: Charkiv : Charkivs'ka deržavna akademija dizajnu i mistectv, 2005

Opis fizyczny: s.146-148 : tab. bibliogr. 3 poz. rez. sum.

Sygnatura: PNNP02082

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Muszkieta Rados砤w [0];000;000, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [0];004;WWF


52/71

IDT: .

Autorzy: Prystupa Eugeniusz.

Tytu艂 orygina艂u: Sučasni tendencii v sistemi pidgotovki fachivciv galuzi fizičnogo vichovannja i sportu v Evropi

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Tendencies of the globalization in the preparatory system of specialists in the physical education and sport in Europe

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Realizacija zdorovogo sposobu žittja - sučasni pidchodi / red. M. Luk'jančenka, J. Škrebtija, E. Bolacha, A. Matweeva

Informacje o wydaniu: , Drogobic'kij Deržavnij Pedagogičnij Universitet imeni Ivana Franka

Adres wydawniczy: Drogobič : KOLO, 2005

Opis fizyczny: s.387-395 : bibliogr. 6 poz. sum.

Sygnatura: PNNP01732

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Prystupa Eugeniusz [0];014;WF


53/71

IDT: .

Autorzy: Krzak Ma砱orzata, Skarul Aleksandra.

Tytu艂 orygina艂u: Aksjologiczny wymiar dzia砤lno禼i zawodowej nauczyciela akademickiego

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Axiologial aspect of an academic teacher's professional activity

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Wychowanie i kszta砪enie w reformowanej szkole. 5 / red. nauk. Tadeusz Koszczyc, Marek Lewandowski, Wojciech Staro禼iak

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wroc砤wskie Towarzystwo Naukowe, 2004

Opis fizyczny: s.49-51 : sum.

Sygnatura: PNNP01405

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Krzak Ma砱orzata 0000-0002-4272-2808 [0];004;WWF, Skarul Aleksandra [0];004;WWF


54/71

IDT: .

Autorzy: Koprowski Piotr, Wrzosek Zdzis砤wa, Romaszkiewicz P., Soko硂wski Micha.

Tytu艂 orygina艂u: Cz阺totliwo舵 wyst阷owania i lokalizacja z砤ma 秗骴stawowych oraz taktyka post阷owania u chorych leczonych w Katedrze i Klinice Ortopedii i Traumatologii Narz眃u Ruchu AM we Wroc砤wiu w latach 1998-2003

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The incidence localisation and methods of treatment of intra-articular fractures in patients treated in Katedra and Klinika Ortopedii i Traumatologii Narz眃u Ruchu AM in Wroc砤w in the years 1998-2003

Czasopismo: Post阷y Rehabilitacji

Szczeg贸艂y: 2004 : t.18, nr 2, s.124

Uwagi: Sygnatura czasopisma: P C.951 II

Adnotacje: Afiliacja: Akademia Medyczna we Wroc砤wiu

Sygnatura: PNNP01493

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Koprowski Piotr [0];015;WF, Wrzosek Zdzis砤wa 0000-0002-5916-5868 [0];015;WF, Romaszkiewicz P. [0];000;000, Soko硂wski Micha [0];000;000


55/71

IDT: .

Autorzy: Prystupa Eugeniusz, Jasi駍ki Ryszard, D眀rowska Gra縴na, Skrzek Anna.

Tytu艂 orygina艂u: Edukacijna programa Evropejs'kogo Sojuzu Sokrates-Erazmus v sistemi pidgotovki fachivciv galuzi vichovannja i sportu

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Moloda sportyvna nauka Ukrainy : zbirnyk naukovych prac z galuzi fizyčnoi kul'turi ta sportu. Vyp.8, t.4

Adres wydawniczy: L'viv : NVF "Ukrains'ki technologii", 2004

Opis fizyczny: s.284-286 : bibliogr. 4 poz.

Sygnatura: PNNP01126

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Prystupa Eugeniusz [0];014;WF, Jasi駍ki Ryszard 0000-0002-0156-8074 [0];016;WF, D眀rowska Gra縴na [0];016;WF, Skrzek Anna 000-0003-1533-0291 [0];015;WF


56/71

IDT: .

Autorzy: Kulmatycki Les砤w.

Tytu艂 orygina艂u: Profesjonalista w promocji zdrowia

Czasopismo: Promotor Zdrowia

Szczeg贸艂y: 2004, nr 4, s.3-16, ryc. tab.

Uwagi: Sygnatura czasopisma: C.293 III

Sygnatura: PNNP01512

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Kulmatycki Les砤w 0000-0002-6396-534X [*];006;WWF


57/71

IDT: .

Autorzy: Pasek Aniela, Stasiak Ma砱orzata.

Tytu艂 orygina艂u: Wk砤d Biblioteki G丑wnej Akademii Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu w budowanie spo砮cze駍twa informacyjnego

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Contribution of the Main Library of the University School of Physical Education in Wroclaw into development of the information society

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Us硊gi - aplikacje - tre禼i w gospodarce opartej na wiedzy / pod red. Diany Pietruch-Reizes, Wies砤wa Babika

Adres wydawniczy: Warszawa : Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej, 2004

Opis fizyczny: s.89-103 : ryc. bibliogr. 5 poz.

Seria: Prace PTIN ; Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej ; nr 5

Sygnatura: PNNP01669

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Pasek Aniela [0];020;JM, Stasiak Ma砱orzata [0];020;JM


58/71

IDT: .

Autorzy: Koszczyc Tadeusz.

Tytu艂 orygina艂u: Dzia砤lno舵 Katedry Dydaktyki Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The research carried out in the Department of Didactics University School of Physical Education in Wroc砤w

Czasopismo: Cz硂wiek i Ruch

Szczeg贸艂y: 2003, nr 1(7), s.51-52

Sygnatura: PNNP00539

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Koszczyc Tadeusz 0000-0001-6390-5438 [0];004;WWF


59/71

IDT: .

Autorzy: Prystupa Eugeniusz, Rokita Andrzej.

Tytu艂 orygina艂u: Globalizacija pidgotovky kadriv u galuzi fizyčnogo vychovannja i sportu

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Globalization in training specialists of physical education and sport

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Koncepcija rozvytku galuzi fizyčnogo vychovannja i sportu v Ukraini : zbirnyk naukovych prac'. Vypusk 3, častyna 2

Adres wydawniczy: Rivne : Redakcijno-vydavničyj centr Mižnarodnogo universitetu "REGI", 2003

Opis fizyczny: s. 29-34 : bibliogr. 4 poz.

Sygnatura: PNNP01114

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Prystupa Eugeniusz [0];014;WF, Rokita Andrzej 0000-0001-5281-811X [0];004;WWF


60/71

IDT: .

Tytu艂 orygina艂u: Kazimierz Denek : doktor honoris causa Akademii Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu / red. Ryszard Bartoszewicz

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wroc砤wskie Towarzystwo Naukowe, 2003

Opis fizyczny: 80 s.

Sygnatura: PNNP01659

p-ISBN: 83-7374-007-4

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Bartoszewicz Ryszard 0000-0002-1467-6891 [0];004;WWF


61/71

IDT: .

Autorzy: Wojta El縝ieta, Wojta Jacek.

Tytu艂 orygina艂u: M硂dzi Polacy, Niemcy, Czesi i Rosjanie - stereotypy, autostereotypy i wzajemne postrzeganie

Czasopismo: Przegl眃 Zachodni

Szczeg贸艂y: 2003 : R.59, nr 3, s.199-205, tab.

Sygnatura: PNNP00933

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Wojta El縝ieta [0];013;WF, Wojta Jacek [0];000;000


62/71

IDT: .

Autorzy: Sapilak Bartosz J., Kurpas Donata, Steciwko Andrzej.

Tytu艂 orygina艂u: Ocena jako禼i i skuteczno禼i nauczania student體 VI roku w Katedrze i Zak砤dzie Medycyny Rodzinnej Akademii Medycznej we Wroc砤wiu

Czasopismo: Polska Medycyna Rodzinna

Szczeg贸艂y: 2003 : t.5, z.3, s.587-589, ryc.

Uwagi: Sygnatura czasopisma: C.258 III

Adnotacje: III Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, Lublin, 11-13 wrze秐ia 2003 r. ; Afiliacja: Akademia Medyczna

Sygnatura: PNNP00586

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Sapilak Bartosz J. [0];000;000, Kurpas Donata [0];000;000, Steciwko Andrzej [0];014;WF


63/71

IDT: .

Autorzy: Kulmatycki Les砤w.

Tytu艂 orygina艂u: Promocja zdrowia na uczelni wychowania fizycznego - podstawowe terminy i okre秎enia

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Health promotion at the physical education university - basic terms and defines

Czasopismo: Cz硂wiek i Ruch

Szczeg贸艂y: 2003, nr 2(8), s.27-32, ryc. bibliogr. 17 poz. sum.

Sygnatura: PNNP00784

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Kulmatycki Les砤w 0000-0002-6396-534X [0];006;WWF


64/71

IDT: .

Autorzy: Kulmatycki Les砤w.

Tytu艂 orygina艂u: Promocja zdrowia w kulturze fizycznej : kryteria dobrej praktyki

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2003

Opis fizyczny: 232 s.

Seria: Studia i Monografie ; Akademia Wychowania Fizycznego ; 68 ; ISSN 83-89156-06-7

Sygnatura: PNNP00628

p-ISBN: ISBN 0239-6009

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Kulmatycki Les砤w 0000-0002-6396-534X [*];006;WWF


65/71

IDT: .

Autorzy: Frömel Karel, G髍na Krystyna, Bartoszewicz Ryszard.

Tytu艂 orygina艂u: PŘedmětová a interdisciplinární integrace v tělesné výchově

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Pedagogická kinantropologie 2003

Adres wydawniczy: Praha : Univerzita Karlova, 2003

Opis fizyczny: s.30-35 : tab. bibliogr. 8 poz.

Sygnatura: PNNP01651

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Frömel Karel [0];000;000, G髍na Krystyna [0];000;000, Bartoszewicz Ryszard 0000-0002-1467-6891 [0];004;WWF


66/71

IDT: .

Autorzy: Rzepa Tadeusz, Rokita Andrzej.

Tytu艂 orygina艂u: Reforms of the educational system and modification of student education in University School of Physical Education Wroc砤w

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Moloda sportyvna nauka Ukrainy : zbirnyk naukovych prac' z galuzi fizyčnoi kul'tury ta sportu : periodyčne vydannja. Vypusk 7, t.1

Adres wydawniczy: L'viv : L'vivs'kyj Deržavnyj Instytut Fizyčnoi Kul'tury, 2003

Opis fizyczny: s.17-20 : bibliogr. 6 poz. sum.

Sygnatura: PNNP00359

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Rzepa Tadeusz [0];012;WWF, Rokita Andrzej 0000-0001-5281-811X [0];004;WWF


67/71

IDT: .

Autorzy: Toczek-Werner Sylwia.

Tytu艂 orygina艂u: Aktywno舵 rekreacyjna podchor笨ych Wy縮zej Szko硑 Oficerskiej im. Tadeusza Ko禼iuszki w aspekcie jej praktycznego wykorzystania w programowym szkoleniu fizycznym

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Turystyka i rekreacja na rzecz zdrowia : propozycja dla 秗odowiska wojskowego / pod red. Mariana Marcinkowskiego, Marka Soko硂wskiego

Adres wydawniczy: Pozna : Wydawnictwo Wy縮zej Szko硑 Oficerskiej im. Stefana Czarnieckiego, 2002

Opis fizyczny: s.90-99 : tab. bibliogr. 8 poz.

Sygnatura: PNNP00091

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Toczek-Werner Sylwia [0];011;WWF


68/71

IDT: .

Autorzy: Pasek Aniela.

Tytu艂 orygina艂u: Dzia砤lno舵 O秗odka Informacji Naukowej AWF we Wroc砤wiu

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Previous way of collecting data - on insight into organisations and functioning of The Information Centre of The Academy of Physical Education in Wroc砤w

Czasopismo: Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej

Szczeg贸艂y: 2002 : t.10, nr 2, s.29-35, ryc. bibliogr. 17 poz.

Uwagi: Sygnatura czasopisma: C.218 III

Sygnatura: PNNP00245

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Pasek Aniela [0];020;JM


69/71

IDT: .

Autorzy: Supi駍ka Urszula, Skarul Aleksandra.

Tytu艂 orygina艂u: Metodyka szkolnego wychowania fizycznego jako ogniwo integruj眂e przedmioty akademickie w opinii student體 Akademii Wychowania Fizycznego

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Integracja w procesie kszta砪enia i wychowania fizycznego : red. nauk. Tadeusz Koszczyc / Piotr Ole秐iewicz

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2002

Opis fizyczny: s.147-153 : ryc. tab. bibliogr. 6 poz. sum.

Sygnatura: PNNP00260

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Supi駍ka Urszula [0];004;WWF, Skarul Aleksandra [0];004;WWF


70/71

IDT: .

Autorzy: Wyrzykowski Jerzy.

Tytu艂 orygina艂u: Rola przedmiotu "Podstawy rekreacji i turystyki" w edukacji wy縮zej w zakresie wychowania fizycznego

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Podstawy rekreacji i turystyki / pod red. Sylwii Toczek-Werner

Informacje o wydaniu: Wyd. 3

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2002

Opis fizyczny: s.7-8

Sygnatura: PNNP00641

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Wyrzykowski Jerzy [0];011;WWF


71/71

IDT: .

Autorzy: Bartusiak Irena.

Tytu艂 orygina艂u: Samokszta砪enie student體 uczelni wychowania fizycznego na tle potrzeb wsp蟪czesnej Europy

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Zdrowie i sport w edukacji globalnej / red. nauk. Zofia 痷kowska, Ryszard 痷kowski

Adres wydawniczy: Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego, 2002

Opis fizyczny: s.298-305 : ryc.

Sygnatura: PNNP00115

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Bartusiak Irena [0];006;WWF


Nowe wyszukiwanie | Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc艂awiu