SZKOLNICTWO EDNIE
Liczba odnalezionych rekord贸w: 25

Operacje globalne Zmie艅 format:        | Nowe wyszukiwanie
Operacje dot. bie偶膮cej strony               
1/25

IDT: .

Autorzy: Staro禼iak Wojciech, Gu砤-Kubiszewska Halina.

Tytu艂 orygina艂u: Aktywno舵 fizyczna uczni體 wybranych szk蟪 ponadgimnazjalnych Wroc砤wia a zalecenia WHO

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Physical activity of students selected in upper secondary schools Wroclaw and WHO recommentations

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Wsp蟪czesne problemy wychowania fizycznego. Cz. 2 / pod. red. Jacka Polecho駍kiego i Krzysztofa Skalika

Adres wydawniczy: Katowice : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, 2016

Opis fizyczny: s. 91-109 : tab. bibliogr. 22 poz. sum.

p-ISBN: 978-83-64036-68-2

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Staro禼iak Wojciech 0000-0003-4202-5727 [*];004;WWF, Gu砤-Kubiszewska Halina [*];004;WWF

Data wprowadzenia: 2017/01

Sygnatura: PNNP08127


2/25

IDT: .

Autorzy: ita砤 S砤womir, Bukowska Katarzyna.

Tytu艂 orygina艂u: Edukacja zdrowotna w opinii uczni體 X LO we Wroc砤wiu

Czasopismo: Roczniki Naukowe Wy縮zej Szko硑 Wychowania Fizycznego i Turystyki w Bia硑mstoku

Szczeg贸艂y: 2016, nr 2, s. 35-44, ryc. bibliogr. 9 poz. streszcz. sum.

p-ISSN: 2081-1063
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: ita砤 S砤womir [*];061;WWF, Bukowska Katarzyna 0000-0002-6071-0843 [*];061;WWF

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin

Data wprowadzenia: 2016/10

Sygnatura: PNNP08015


3/25

IDT: .

Autorzy: i秎ak Marcin, Rokita Andrzej, Pawlik Damian.

Tytu艂 orygina艂u: Kwalifikacje zawodowe nauczycieli wychowania fizycznego a zainteresowania aktywno禼i ruchow licealist體 (na przyk砤dzie wybranych lice體 og髄nokszta砪眂ych Wroc砤wia)

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Qualifications of physical education teachers and physical activity interests of high school students

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2016, nr 53, s.79-90, ryc. tab. bibliogr. 42 poz. sum.

p-ISSN: 0239-4375
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: i秎ak Marcin 0000-0001-5173-5654 [ ];012;WWF, Rokita Andrzej 0000-0001-5281-811X [*];012;WWF, Pawlik Damian 0000-0003-2618-0129 [*];024;000

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin

Data wprowadzenia: 2016/10

Sygnatura: PNNP07971


4/25

IDT: .

Autorzy: Kübler Magdalena, Staro禼iak Wojciech, Gu砤-Kubiszewska Halina, Czy Stanis砤w.

Tytu艂 orygina艂u: New quality of teacher practicums in upper secondary schools

Adres wydawniczy: Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2015

Opis fizyczny: 144 s. : ryc. tab. bibliogr. 56 poz.

Seria: Monographs

Uwagi: Copryright 2015: University School of Physical Education in Wroc砤w, Poland

p-ISBN: 978-83-64788-36-9

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Kübler Magdalena [*];004;WWF, Staro禼iak Wojciech 0000-0003-4202-5727 [*];004;WWF, Gu砤-Kubiszewska Halina [*];004;WWF, Czy Stanis砤w 0000-0001-9395-9584 [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2015/11

Sygnatura: PNNP07569


5/25

IDT: .

Autorzy: Kübler Magdalena, Staro禼iak Wojciech, Gu砤-Kubiszewska Halina, Czy Stanis砤w.

Tytu艂 orygina艂u: Nowa jako舵 praktyk pedagogicznych w szko砤ch ponadgimnazjalnych

Adres wydawniczy: Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2015

Opis fizyczny: 147 s. : ryc. tab. bibliogr.

Seria: Monografie

p-ISBN: 978-83-64788-35-2

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Kübler Magdalena [*];004;WWF, Staro禼iak Wojciech 0000-0003-4202-5727 [*];004;WWF, Gu砤-Kubiszewska Halina [*];004;WWF, Czy Stanis砤w 0000-0001-9395-9584 [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2015/10

Sygnatura: PNNP07490


6/25

IDT: .

Autorzy: i秎ak Marcin, Rokita Andrzej.

Tytu艂 orygina艂u: Organizacja wychowania fizycznego w wybranych liceach og髄nokszta砪眂ych Wroc砤wia

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The organization of P.E. in upper secondary schools in Wroc砤w

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2015, nr 49, s.58-72, ryc. tab. bibliogr. 35 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: i秎ak Marcin 0000-0001-5173-5654 [*];012;WWF, Rokita Andrzej 0000-0001-5281-811X [*];012;WWF

Data wprowadzenia: 2015/10

Sygnatura: PNNP07477


7/25

IDT: .

Autorzy: Ole秐iewicz Piotr, So硉ysik Mariusz, Markiewicz-Patkowska Julita, Cieplik Justyna.

Tytu艂 orygina艂u: School tourism as part of physical education in the light of tourist activities declared by high school students in Wroc砤w, Poland

Czasopismo: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeci駍kiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

Szczeg贸艂y: 2015, nr 3, s.259-285, ryc. bibliogr. 21 poz.

Uwagi: doi: 10.18276/ept.2015.3.31-14

Adnotacje: ( nr 876)

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];050;WWF, So硉ysik Mariusz 0000-0002-0317-0705 [*];050;WWF, Markiewicz-Patkowska Julita [ ];000;000, Cieplik Justyna 0000-0001-5540-3665 [*];050;WWF

Data wprowadzenia: 2016/02

Sygnatura: PNNP07681


8/25

IDT: .

Autorzy: Rokita Andrzej, i秎ak Marcin.

Tytu艂 orygina艂u: Zgodno舵 zainteresowa aktywno禼i ruchow licealist體 z organizacj wychowania fizycznego w szko砤ch (na przyk砤dzie wybranych lice體 og髄nokszta砪眂ych Wroc砤wia)

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Materia硑 : panel dyskusyjny - podsumowanie projektu "Nowa jako舵 praktyk pedagogicznych II". Wroc砤w, 21 wrzesie 2015 r. / red. Magdalena K~41bler, Wojciech Staro禼iak

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wroc砤wskie Towarzystwo Naukowe Wydawnictwo, 2015

Opis fizyczny: s.5-19 : ryc. tab.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Rokita Andrzej 0000-0001-5281-811X [*];012;WWF, i秎ak Marcin 0000-0001-5173-5654 [*];012;WWF

Data wprowadzenia: 2015/10

Sygnatura: PNNP07533


9/25

IDT: .

Autorzy: Lewandowski Marek, Supi駍ka Urszula, Gu砤-Kubiszewska Halina, Staro禼iak Wojciech.

Tytu艂 orygina艂u: Dziennik praktyki pedagogicznej : szko砤 ponadgimnazjalna rok szkolny 2014/2015

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wroc砤wskie Towarzystwo Naukowe, 2014

Opis fizyczny: 112 s.

p-ISBN: 978-83-7374-089-1

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Lewandowski Marek [ ];000;000, Supi駍ka Urszula [ ];000;000, Gu砤-Kubiszewska Halina [*];004;WWF, Staro禼iak Wojciech 0000-0003-4202-5727 [*];004;WWF

Data wprowadzenia: 2015/03

Sygnatura: PNNP07218


10/25

IDT: .

Autorzy: Gu砤-Kubiszewska Halina, Staro禼iak Wojciech.

Tytu艂 orygina艂u: Zachowania tw髍cze nauczycieli wychowania fizycznego wroc砤wskich szk蟪 ponadgimnazjalnych

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Aspekty edukacji szkolnej / red. nauk. Kazimierz Denek, Aleksandra Kami駍ka, Piotr Ole秐iewicz

Adres wydawniczy: Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2014

Opis fizyczny: s.321-333 : ryc. bibliogr. 16 poz. streszcz. sum.

Seria: Edukacja Jutra

Uwagi: (Na grzbiecie nr tomu: XX/4)

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Gu砤-Kubiszewska Halina [*];004;WWF, Staro禼iak Wojciech 0000-0003-4202-5727 [*];004;WWF

Data wprowadzenia: 2014/07

Sygnatura: PNNP06855


11/25

IDT: .

Autorzy: Lewandowski Marek, Supi駍ka Urszula, Gu砤-Kubiszewska Halina, Staro禼iak Wojciech.

Tytu艂 orygina艂u: Dziennik praktyki pedagogicznej : szko砤 ponadgimnazjalna rok szkolny 2013/2014

Informacje o wydaniu: wyd. 2 popr.

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wroc砤wskie Towarzystwo Naukowe Wydawnictwo, 2013

Opis fizyczny: 115 s.

p-ISBN: 978-83-7374-083-9

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Lewandowski Marek [ ];000;000, Supi駍ka Urszula [ ];000;000, Gu砤-Kubiszewska Halina [*];004;WWF, Staro禼iak Wojciech 0000-0003-4202-5727 [*];004;WWF

Data wprowadzenia: 2014/11

Sygnatura: PNNP07042


12/25

IDT: .

Autorzy: Lewandowski Marek, Supi駍ka Urszula, Gu砤-Kubiszewska Halina, Staro禼iak Wojciech.

Tytu艂 orygina艂u: Dziennik praktyki pedagogicznej : szko砤 ponadgimnazjalna

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wroc砤wskie Towarzystwo Naukowe Wydawnictwo, 2012

Opis fizyczny: 100 s.

p-ISBN: 978-83-7374-083-9

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Lewandowski Marek [*];004;WWF, Supi駍ka Urszula [*];004;WWF, Gu砤-Kubiszewska Halina [*];004;WWF, Staro禼iak Wojciech 0000-0003-4202-5727 [*];004;WWF

Data wprowadzenia: 2013/01

Sygnatura: PNNP06193


13/25

IDT: .

Autorzy: Gu砤-Kubiszewska Halina, Ole秐iewicz Piotr.

Tytu艂 orygina艂u: Turystyka szkolna w procesie wychowania fizycznego a deklaracje aktywnych zachowa turystycznych uczni體 wroc砤wskich szk蟪 ponadgimnazjalnych

Czasopismo: Wychowanie na co Dzie

Szczeg贸艂y: 2012, nr 1-2, s.35-41, bibliogr. 28 poz.

p-ISSN: 1230-7785
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Gu砤-Kubiszewska Halina [*];004;WWF, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];004;WWF

Data wprowadzenia: 2012/09

Sygnatura: PNNP05849


14/25

IDT: .

Autorzy: i秎ak Marcin, Rokita Andrzej, Popowczak Marek, Ko硂dziej Ma砱orzata, Ka硊縩y Krzysztof.

Tytu艂 orygina艂u: Zainteresowania grami sportowymi uczni體 lice體 og髄nokszta砪眂ych Wroc砤wia

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Interests in sports games of lyceum students in Wroc砤w

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2012, nr 39, s.149-158, tab. bibliogr. 26 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: i秎ak Marcin 0000-0001-5173-5654 [*];012;WWF, Rokita Andrzej 0000-0001-5281-811X [*];012;WWF, Popowczak Marek 0000-0002-3895-6206 [*];012;WWF, Ko硂dziej Ma砱orzata 0000-0002-9714-0274 [*];047;WWF, Ka硊縩y Krzysztof 0000-0002-8832-2105 [*];012;WWF

Data wprowadzenia: 2012/11

Sygnatura: PNNP06006


15/25

IDT: .

Autorzy: Blachura Beata.

Tytu艂 orygina艂u: Narciarstwo jako forma rekreacji uczni體 wybranych szk蟪 秗ednich na Orawie

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Skiing as a form of recreation in students of selected high schools from the Orava region

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2010, nr 31, s.386-394, tab. bibliogr. 8 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Blachura Beata 0000-0001-8649-5355 [*];049;WWF

Data wprowadzenia: 2011/02

Sygnatura: PNNP05096


16/25

IDT: .

Autorzy: Gorg髄 Anna, Gu砤-Kubiszewska Halina, Ole秐iewicz Piotr, Radziwon Dariusz.

Tytu艂 orygina艂u: Realizacja zaj赕 turystycznych w szkole ponadgimnazjalnej

Czasopismo: Gospodarka, Rynek, Edukacja

Szczeg贸艂y: 2010, nr 16, s.37-39, ryc. bibliogr. 4 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Gorg髄 Anna [ ];000;000, Gu砤-Kubiszewska Halina [*];004;WWF, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];004;WWF, Radziwon Dariusz [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2011/02

Sygnatura: PNNP05085


17/25

IDT: .

Autorzy: Kosendiak Aureliusz, Kosendiak Jan, Ole秐iewicz Piotr.

Tytu艂 orygina艂u: Zainteresowanie aktywno禼i fizyczn uczni體 szk蟪 ponadgimnazjalnych na Dolnym 眘ku

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Interest in physical activity among Lower Silesia high school students

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2009, nr 27, s.43-47, ryc. tab. bibliogr. 5 poz. sum.

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Kosendiak Aureliusz [*];024;000, Kosendiak Jan [*];043;WWF, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];004;WWF

Data wprowadzenia: 2009/07

Sygnatura: PNNP04204


18/25

IDT: .

Autorzy: Lewandowski Marek, Supi駍ka Urszula, Gu砤-Kubiszewska Halina.

Tytu艂 orygina艂u: Dziennik praktyki pedagogicznej : szko砤 ponadgimnazjalna

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2008

Opis fizyczny: 116 s. : tab. bibliogr.

p-ISBN: 978-83-89156-83-9

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Lewandowski Marek [*];004;WWF, Supi駍ka Urszula [*];004;WWF, Gu砤-Kubiszewska Halina [*];004;WWF

Data wprowadzenia: 2008/12

Sygnatura: PNNP03887


19/25

IDT: .

Autorzy: Surynt Agnieszka, Lewandowski Marek, Antoszczuk Gabriela.

Tytu艂 orygina艂u: Aktywno舵 ruchowa w opinii uczni體 gimnazjum i liceum

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Physical activity in opinion of gymnasium and secondary school

Czasopismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Sk硂dowska Sect.D Med.

Szczeg贸艂y: 2007 : vol.62, suppl.18, nr 8, s.96-99, tab. bibliogr. 5 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Surynt Agnieszka 0000-0001-6668-8010 [*];004;WWF, Lewandowski Marek [*];004;WWF, Antoszczuk Gabriela [*];004;WWF

Data wprowadzenia: 2007/06

Sygnatura: PNNP03027


20/25

IDT: .

Autorzy: Supi駍ka Urszula, Kübler Magdalena, Chantsoulis Marzena.

Tytu艂 orygina艂u: Attitudes towards physical culture of secondary school students who are permanently exempted from participating in physical education classes

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Education in a reformed school = Wychowanie i kszta砪enie w reformowanej szkole. 6 / ed. by Tadeusz Koszczyc, Marek Lewandowski, Wojciech Staro禼iak

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wroc砤wskie Towarzystwo Naukowe, 2007

Opis fizyczny: s.163-169 : ryc.

Uwagi: (Tekst polski na do潮czonej p硑cie CD)

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Supi駍ka Urszula [*];004;WWF, Kübler Magdalena [*];004;WWF, Supi駍ka Marzena 0000-0002-7477-7010 [*];015;WF

Data wprowadzenia: 2008/01

Sygnatura: PNNP03395


21/25

IDT: .

Autorzy: Bartusiak Irena, Romanowska-To吵oczko Anna.

Tytu艂 orygina艂u: Formy aktywno禼i fizycznej m硂dzie縴 wroc砤wskich szk蟪 秗ednich, kszta硉uj眂e styl 縴cia promuj眂y zdrowie

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Forms of motor activity, promoting healthy lifestyle, in Wroc砤w secondary school students

Czasopismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Sk硂dowska Sect.D Med.

Szczeg贸艂y: 2007 : vol.62, suppl.18, nr 1, s.161-165, ryc. bibliogr. 3 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Bartusiak Irena [*];006;WWF, Romanowska-To吵oczko Anna 0000-0003-2236-7519 [*];006;WWF

Data wprowadzenia: 2007/06

Sygnatura: PNNP03042


22/25

IDT: .

Autorzy: Rokita Andrzej.

Tytu艂 orygina艂u: First grade secondary school students' attitudes towards physical culture observed in the years 1995 - 2001

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: 11th annual Congress of the European College of Sport Science , 05-08 July 2006 Lausanne - Switzerland : book of abstracts / ed. by Hoppeler H., Reilly T., Tsolakidis E., Gfeller L., Klossner S.

Opis fizyczny: s.596 : bibliogr. 1 poz.

Konferencja/zjazd - tytu艂: University of Bern, University of Lausanne

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Lausanne : 2006.07.05-08

Uwagi: ISBN 3-939390-35-6

S艂owa kluczowe polskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Rokita Andrzej 0000-0001-5281-811X [*];004;WWF

Data wprowadzenia: 2006/9

Sygnatura: PNNP02588


23/25

IDT: .

Autorzy: Barczyk Katarzyna, Zalewska Magdalena.

Tytu艂 orygina艂u: Ocena postawy cia砤 m硂dzie縴 szk蟪 ponadgimnazjalnych

Czasopismo: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne

Szczeg贸艂y: 2006 : R.53, nr 11-12, s.23-27, ryc.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Barczyk-Pawelec Katarzyna 0000-0001-5745-4167 [*];014;WF, Zalewska Magdalena [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2007/02

Sygnatura: PNNP02895


24/25

IDT: .

Autorzy: Barczyk Katarzyna, Zalewska Magdalena.

Tytu艂 orygina艂u: Sprawno舵 fizyczna uczni體 klas ponadgimnazjalnych z K硂dzka

Czasopismo: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne

Szczeg贸艂y: 2006 : R.53, nr 10, s.14-22, ryc.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Barczyk-Pawelec Katarzyna 0000-0001-5745-4167 [*];014;WF, Zalewska Magdalena [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2007/01

Sygnatura: PNNP02761


25/25

IDT: .

Autorzy: Rokita Andrzej.

Tytu艂 orygina艂u: Zainteresowania aktywno禼i ruchow z pi砶 uczni體 klas I liceum og髄nokszta砪眂ego w latach 1995-2001

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The interest in ball motorial activity among first years secondary school students in years 1995-2001

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Instrumentalne wykorzystanie gier z pi砶 / red. nauk. Tadeusz Koszczyc, Jacek Dembi駍ki

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wroc砤wskie Towarzystwo Naukowe, 2003

Opis fizyczny: s.25-33 : ryc. tab. bibliogr. 7 poz. sum.

Seria: Monografia ; Mi阣zynarodowe Towarzystwo Naukowe Gier Sportowych ; nr 3/2003 ; Sekcja MTNGS: Instrumentalne wykorzystanie gier z pi砶 w szkole i sporcie dla wszystkich

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Rokita Andrzej 0000-0001-5281-811X [0];004;WWF

Sygnatura: PNNP01073


Nowe wyszukiwanie | Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc艂awiu