STARZENIE SIĘ
Liczba odnalezionych rekordĂłw: 68

Operacje globalne ZmieĹ„ format:        | Nowe wyszukiwanie
Operacje dot. bieĹĽÄ…cej strony               
1/68

IDT: .

Autorzy: Mazurek Justyna, Kowalska Joanna, Rymaszewska Joanna.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Aktywno¶ć fizyczna w prewencji i terapii zespołu krucho¶ci

Tytuł równoległy: Physical excercise as prevention and therapy for frailty syndrome

Czasopismo: Przegl±d Lekarski

Szczegóły: 2018 : T.75, nr 2, s. 91-93, rys., bibliogr. 22 poz., Summ.

Praca afiliowana przez AWF

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ;

SĹ‚owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

Charakt. merytoryczna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Adres url:

Afiliacja: Mazurek Justyna [ ];000;000, Kowalska Joanna 0000-0002-5232-1688 924725 [*];067;WF, Rymaszewska Joanna [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2018/03

Sygnatura: PNNP08639


2/68

IDT: .

Autorzy: Mraz Małgorzata, Turek Katarzyna, Zygmont Agnieszka.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Aktywny senior w rytmach muzyki i tańca

TytuĹ‚ caĹ‚oĹ›ci: W: Aktywny senior : człowiek spełniony / Red. nauk. Anna Skrzek

Adres wydawniczy: Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2018

Opis fizyczny: s. 68-77 : rys., bibliogr. 13 poz.

Uwagi: ISBN 978-83-200-5514-6

Praca afiliowana przez AWF

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Mraz Małgorzata 0000-0001-8579-6762 [*];068;WF, Turek Katarzyna [ ];000;000, Zygmont Agnieszka 0000-0002-9725-6103 [*];024;000

Data wprowadzenia: 2018/03

Sygnatura: PNNP08658


3/68

IDT: .

Autorzy: Salamon-Krakowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Metoda "Bones for Life" i metoda Feldenkraisa

TytuĹ‚ caĹ‚oĹ›ci: W: Aktywny senior : człowiek spełniony / Red. nauk. Anna Skrzek

Adres wydawniczy: Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2018

Opis fizyczny: s. 83-87 : rys., bibliogr. 5 poz.

Uwagi: ISBN 978-83-200-5514-6; brak punktów - 0,4 ark. wydawn.

Praca afiliowana przez AWF

SĹ‚owa kluczowe polskie: ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Afiliacja: Salamon-Krakowska Katarzyna [*];066;WF

Data wprowadzenia: 2018/03

Sygnatura: PNNP08656


4/68

IDT: .

Autorzy: Szczepańska-Gieracha Joanna.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Potrzeby psychiczne w ujęciu bio-psycho-społecznym : warto pracować nad sob±

TytuĹ‚ caĹ‚oĹ›ci: W: Aktywny senior : człowiek spełniony / Red. nauk. Anna Skrzek

Adres wydawniczy: Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2018

Opis fizyczny: s. 32-41 : rys., bibliogr. 6 poz.

Uwagi: ISBN 978-83-200-5514-6

Praca afiliowana przez AWF

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Szczepańska-Gieracha Joanna [*];067;WF

Data wprowadzenia: 2018/03

Sygnatura: PNNP08655


5/68

IDT: .

Autorzy: D±browska Grażyna.

Tytuł oryginału: Trening zdrowotny

TytuĹ‚ caĹ‚oĹ›ci: W: Aktywny senior : człowiek spełniony / Red. nauk. Anna Skrzek

Adres wydawniczy: Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2018

Opis fizyczny: s. 77-83 : rys., bibliogr. 14 poz.

Uwagi: ISBN 978-83-200-5514-6

Praca afiliowana przez AWF

SĹ‚owa kluczowe polskie: ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: D±browska Grażyna [*];067;WF

Data wprowadzenia: 2018/03

Sygnatura: PNNP08657


6/68

IDT: .

Autorzy: Skrzek Anna.

Tytuł oryginału: Biogerontologia : (gerontologia biologiczna)

TytuĹ‚ caĹ‚oĹ›ci: W: Encyklopedia staro¶ci, starzenia się i niepełnosprawno¶ci. A-G. T.1. / red. nauk. Adam A. Zych

Adres wydawniczy: Katowice : Stowarzyszenie Thesaurus Silesiae - Skarb ¦l±ski, 2017

Opis fizyczny: s. 195-197 : rys., bibliogr. 17 poz.

Uwagi: ISBN 978-83-60781-25-8

Praca afiliowana przez AWF

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Skrzek Anna 000-0003-1533-0291 [*];068;WF

Data wprowadzenia: 2018/03

Sygnatura: PNNP08682


7/68

IDT: .

Autorzy: Ignasiak Zofia, Sławińska Teresa, Skrzek Anna, Rożek Krystyna, Kozieł Sławomir, Malina Robert M., Posłuszny Paweł.

Tytuł oryginału: Functional capacities of Polish adults of 60-87 years and risk of losing functional independence

Czasopismo: Annals of Human Biology

Szczegóły: 2017 : vol.44, nr 6, s.502-509, tab. bibliogr. 46 poz. sum.

Uwagi: https://doi.org./10.1080/03014460.2017.1328071

p-ISSN: 0301-4460
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

SĹ‚owa kluczowe angielskie: ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Ignasiak Zofia 0000-0001-8656-9107 [*];047;WWF, Sławińska Teresa 0000-0002-7217-5868 [*];047;WWF, Skrzek Anna 000-0003-1533-0291 [*];068;WF, Rożek-Piechura Krystyna 0000-0001-5589-4978 [*];067;WF, Kozieł Sławomir [ ];000;000, Malina Robert M. [ ];000;000, Posłuszny Paweł 0000-0002-8735-7840 [*];047;WWF

Dyscypliny czasopisma na podstawie wykazu konsultacyjnego MNiSW z 30.10.2018: inżynieria biomedyczna;nauki biologiczne;nauki farmaceutyczne;nauki le¶ne;nauki medyczne;nauki o kulturze fizycznej;nauki o kulturze i religii;nauki o zdrowiu;nauki socjologiczne;psychologia;rolnictwo i ogrodnictwo;technologia żywno¶ci i żywienia;weterynaria;zootechnika i rybactwo

Tytuł czasopisma w wykazie konsultacyjnym MNiSW z 30.10.2018 (WOS): ANNALS OF HUMAN BIOLOGY

Tytuł czasopisma w wykazie konsultacyjnym MNiSW z 30.10.2018 (Scopus): Annals of Human Biology

Data wprowadzenia: 2017/05; 2017/08; 2019/01

Sygnatura: PNNP08297


8/68

IDT: .

Autorzy: Skrzek Anna.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Hipokineza (hipokinezja) a starzenie się

TytuĹ‚ caĹ‚oĹ›ci: W: Encyklopedia staro¶ci, starzenia się i niepełnosprawno¶ci. H-O. T.2 / red. nauk. Adam A. Zych

Adres wydawniczy: Katowice : Stowarzyszenie Thesaurus Silesiae - Skarb ¦l±ski, 2017

Opis fizyczny: s. 25-27 : bibliogr. [5] poz.

Uwagi: ISBN 978-83-60781-25-8

Praca afiliowana przez AWF

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

Charakt. merytoryczna:

Język publikacji:

Afiliacja: Skrzek Anna 000-0003-1533-0291 [*];068;WF

Data wprowadzenia: 2018/05

Sygnatura: PNNP08767


9/68

IDT: .

Autorzy: Zaj±c Katarzyna, Serweta Anna, Salamon-Krakowska Katarzyna, Szczepańska-Gieracha Joanna.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Poziom odczuwanego stresu u kobiet po 60. roku życia podejmuj±cych regularn± aktywno¶ć fizyczn± i działania prozdrowotne

Tytuł równoległy: The level of dtress experienced in women over the age of 60 who take regular physical activity and pro-health activities

Czasopismo: Gerontologia Współczesna

Szczegóły: 2017 : vol.5, nr 3, s.120-124, ryc. tab. bibliogr. 15 poz. streszcz. sum.

p-ISSN: 2391-4653
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Zaj±c Katarzyna [ ];000;000, Serweta Anna 0000-0002-7699-6890 [ ];000;000, Salamon-Krakowska Katarzyna [*];066;WF, Szczepańska-Gieracha Joanna [*];067;WF

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin

Data wprowadzenia: 2018/02

Sygnatura: PNNP08298


10/68

IDT: .

Autorzy: Przysiężna Ewa, Jaworska Lilianna, Szczepańska-Gieracha Joanna.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Aktywno¶ć ruchowa osób starszych na terenach wiejskich Powiatu Trzebnickiego

Tytuł równoległy: Physical activity elderly people in the rural areas in the Trzebnica district

Czasopismo: Aktywno¶ć ruchowa ludzi w różnym wieku

Szczegóły: 2016, nr 2, s.27-34, ryc. tab. bibliogr. 13 poz. sum.

p-ISSN: 2299-744X
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Przysiężna Ewa [*];024;000, Jaworska-Burzyńska Lilianna [*];024;000, Szczepańska-Gieracha Joanna [*];042;WF

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin

Data wprowadzenia: 2016/07

Sygnatura: PNNP07917


11/68

IDT: .

Autorzy: Rodzeń Jarosław, Fitrzyk Katarzyna.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Mezoterapia bezigłowa jako nieinwazyjna metoda poprawiaj±ca jako¶ć skóry osób starszych

Tytuł równoległy: Needleless mesotherapy as an non-invasive method improving skin quality in elderly people

Czasopismo: Kosmetologia Estetyczna

Szczegóły: 2016 : vol.5, nr 2, s.143-147, ryc. tab. bibliogr. 8 poz. streszcz. sum.

p-ISSN: 2084-9265
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Rodzeń Jarosław [*];014;WF, Fitrzyk Katarzyna [ ];000;000

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin

Data wprowadzenia: 2016/11

Sygnatura: PNNP08037


12/68

IDT: .

Autorzy: Zembroń-Łacny Agnieszka, Dziubek Wioletta, Rynkiewicz Mateusz, Morawin B., WoĽniewski Marek.

Tytuł oryginału: Peripheral brain-derived neurotrophic factor is related to cardiovascular risk factors in active and inactive elderly men

Czasopismo: Brazilian Journal of Medical and Biological Research

Szczegóły: 2016 : vol.49, nr 7, e5253

Uwagi: 10.1590/1414-431X20165253

Praca afiliowana przez AWF

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

SĹ‚owa kluczowe angielskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Zembroń-Łacny Agnieszka [ ];000;000, Dziubek-Rogowska Wioletta 0000-0003-3511-7623 [*];042;WF, Rynkiewicz Mateusz [ ];000;000, Morawin B. [ ];000;000, WoĽniewski Marek [*];042;WF

Data wprowadzenia: 2016/06

Sygnatura: PNNP07867


13/68

IDT: .

Autorzy: Skrzek Anna, Ignasiak Zofia, Sławińska Teresa, Domaradzki Jarosław, Fugiel Jarosław, Sebastjan Anna, Rożek Krystyna.

Tytuł oryginału: Structural and functional markers of health depending on lifestyle in elderly women from Poland

Czasopismo: Clinical Interventions in Aging

Szczegóły: 2015 : vol.10, s.781-793, ryc. tab. bibliogr. 69 poz. sum.

p-ISSN: 1176-9092
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

SĹ‚owa kluczowe angielskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Skrzek Anna 000-0003-1533-0291 [*];015;WF, Ignasiak Zofia 0000-0001-8656-9107 [*];047;WWF, Sławińska Teresa 0000-0002-7217-5868 [*];047;WWF, Domaradzki Jarosław 0000-0001-8057-3033 [*];047;WWF, Fugiel Jarosław 0000-0001-8333-6412 [*];047;WWF, Sebastjan Anna 0000-0001-6395-6147 [*];047;WWF, Rożek-Piechura Krystyna 0000-0001-5589-4978 [*];042;WF

Dyscypliny czasopisma na podstawie wykazu konsultacyjnego MNiSW z 30.10.2018: inżynieria biomedyczna;nauki farmaceutyczne;nauki medyczne;nauki o kulturze fizycznej;nauki o zdrowiu;psychologia;zootechnika i rybactwo

Tytuł czasopisma w wykazie konsultacyjnym MNiSW z 30.10.2018 (WOS): Clinical Interventions in Aging

Tytuł czasopisma w wykazie konsultacyjnym MNiSW z 30.10.2018 (Scopus): Clinical interventions in aging

Data wprowadzenia: 2015/04

Sygnatura: PNNP07284


14/68

IDT: .

Autorzy: Solnik Stanisław, Zatsiorsky Vladimir M., Latash Mark L..

Tytuł oryginału: Internal forces during static prehension: effects of age and grasp configuration

Czasopismo: Journal of Motor Behavior

Szczegóły: 2014 : vol. 46, nr 4, s.211-222, ryc. bibliogr. 61 poz. sum.

p-ISSN: 0022-2895
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ;

SĹ‚owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Solnik Stanisław 0000-0002-3502-0832 [*];012;WWF, Zatsiorsky Vladimir M. [ ];000;000, Latash Mark L. [ ];000;000

Dyscypliny czasopisma na podstawie wykazu konsultacyjnego MNiSW z 30.10.2018: inżynieria biomedyczna;nauki biologiczne;nauki farmaceutyczne;nauki medyczne;nauki o kulturze fizycznej;nauki o zdrowiu;psychologia

Tytuł czasopisma w wykazie konsultacyjnym MNiSW z 30.10.2018 (WOS): JOURNAL OF MOTOR BEHAVIOR

Tytuł czasopisma w wykazie konsultacyjnym MNiSW z 30.10.2018 (Scopus): Journal of Motor Behavior

Data wprowadzenia: 2014/03

Sygnatura: PNNP06735


15/68

IDT: .

Autorzy: Jankowska Ewa Anita, Tkaczyszyn Michał, Węgrzynowska-Teodorczyk Kinga, Majda Jacek, von Haeling Stephan, Doehner Wolfram, Banasiak Waldemar, Anker Stefan D., Ponikowski Piotr.

Tytuł oryginału: Late-onset hypogonadism in men with systolic heart failure: prevalence, clinical associates, and impact on long-term survival

Czasopismo: ESC Heart Failure

Szczegóły: 2014 : vol.1, nr 1, s.41-51, ryc. tab. bibliogr. 38 poz. sum.

Adnotacje: (Tytuł równoległy: European Journal of Heart Failure)

p-ISSN: 1388-9842
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ;

SĹ‚owa kluczowe angielskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

DOI: 10.1002/ehf2.12002

Afiliacja: Jankowska Ewa Anita [ ];000;000, Tkaczyszyn Michał [ ];000;000, Węgrzynowska-Teodorczyk Kinga [*];042;WF, Majda Jacek [ ];000;000, von Haeling Stephan [ ];000;000, Doehner Wolfram [ ];000;000, Banasiak Waldemar [ ];000;000, Anker Stefan D. [ ];000;000, Ponikowski Piotr [ ];000;000

Dyscypliny czasopisma na podstawie wykazu konsultacyjnego MNiSW z 30.10.2018: nauki medyczne;nauki o kulturze fizycznej;nauki o zdrowiu

Tytuł czasopisma w wykazie konsultacyjnym MNiSW z 30.10.2018 (WOS): EUROPEAN JOURNAL OF HEART FAILURE

Tytuł czasopisma w wykazie konsultacyjnym MNiSW z 30.10.2018 (Scopus): European Journal of Heart Failure

Data wprowadzenia: 2016/10

Sygnatura: PNNP08011


16/68

IDT: .

Autorzy: Zembroń-Łacny Agnieszka, Dziubek Wioletta, Rogowski Łukasz, Skorupka Ewa, D±browska Grażyna.

Tytuł oryginału: Sarcopenia : monitoring, molecular mechanisms, and physical intervention

Czasopismo: Physiological Research

Szczegóły: 2014 : vol.63, nr 6, s.683-691, ryc. tab. bibliogr. 43 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

SĹ‚owa kluczowe angielskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Zembroń-Łacny Agnieszka [ ];000;000, Dziubek-Rogowska Wioletta 0000-0003-3511-7623 [*];042;WF, Rogowski Łukasz [ ];000;000, Skorupka Ewa [ ];000;000, D±browska Grażyna [*];042;WF

Data wprowadzenia: 2015/01

Sygnatura: PNNP07110


17/68

IDT: .

Autorzy: Łaczmański Łukasz, Lwow Felicja, Kolackov Katarzyna, Milewicz Andrzej.

Tytuł oryginału: The effect of VDR polymorphisms on serum testosterone level in aging men population

Czasopismo: Endocrine Abstracts

Szczegóły: 2014 : vol.35, P.152

Uwagi: 16th European Congress of Endocrinology; Poland, Wrocław 03 May 2014 - 07 May 2014

Praca afiliowana przez AWF

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

Afiliacja: Łaczmański Łukasz [ ];000;000, Fink-Lwow Felicja 0000-0002-4323-7134 [*];014;WF, Kolackov Katarzyna [ ];000;000, Milewicz Andrzej [ ];014;WF

Data wprowadzenia: 2014/05

Sygnatura: PNNP06789


18/68

IDT: .

Autorzy: Ignasiak Zofia, Domaradzki Jarosław, Falkenberg Jacek, Nowak Alicja, Ignasiak Tomasz, Skrzek Anna.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Ocena ruchomo¶ci stawów i sprawno¶ci fizycznej u starszych kobiet objętych zróżnicowanymi formami treningu zdrowotnego

Tytuł równoległy: Evaluation of joint mobility and physical fitness in older women covered by diverse forms of health training

Czasopismo: Gerontologia Polska

Szczegóły: 2013 : t.21, nr 4, s.119-126, ryc. tab. bibliogr. 25 poz. streszcz. sum.

p-ISSN: 1425-4956
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Ignasiak Zofia 0000-0001-8656-9107 [*];047;WWF, Domaradzki Jarosław 0000-0001-8057-3033 [*];047;WWF, Falkenberg Jacek [ ];000;000, Nowak Alicja [ ];000;000, Ignasiak Tomasz [ ];000;000, Skrzek Anna 000-0003-1533-0291 [*];015;WF

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin

Data wprowadzenia: 2015/02

Sygnatura: PNNP07160


19/68

IDT: .

Autorzy: JóĽków Paweł, Słowińska-Lisowska Małgorzata, Łaczmański Łukasz, Mędra¶ Marek.

Tytuł oryginału: Polymorphic variants of neurotransmitter receptor genes may affect sexual function in aging males: data from the HALS Study

Czasopismo: Neuroendocrinology

Szczegóły: 2013 : vol.98, nr 1, s.51-59, ryc. tab. bibliogr. 34 poz.

Uwagi: doi: 10.1159/000350324

p-ISSN: 0028-3835
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

SĹ‚owa kluczowe angielskie: ; ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: JóĽków Paweł [*];058;WNS, Słowińska-Lisowska Małgorzata 0000-0001-7522-4058 [*];058;WNS, Łaczmański Łukasz [ ];000;000, Mędra¶ Marek 0000-0002-4494-1254 [*];058;WNS

Dyscypliny czasopisma na podstawie wykazu konsultacyjnego MNiSW z 30.10.2018: inżynieria biomedyczna;nauki biologiczne;nauki farmaceutyczne;nauki medyczne;nauki o kulturze fizycznej;nauki o zdrowiu;weterynaria

Tytuł czasopisma w wykazie konsultacyjnym MNiSW z 30.10.2018 (WOS): NEUROENDOCRINOLOGY

Tytuł czasopisma w wykazie konsultacyjnym MNiSW z 30.10.2018 (Scopus): Neuroendocrinology

Data wprowadzenia: 2013/08

Sygnatura: PNNP06415


20/68

IDT: .

Autorzy: Skrzek Anna, Ignasiak Zofia, Sławińska Teresa, Rożek Krystyna.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Procesy inwolucyjne wybranych parametrów kondycji biologicznej dolno¶l±skich seniorów - badania własne

Tytuł równoległy: Involutionary processes of selected parameters identifying the biological condition of senior citizens living in Lower Silesia - own examinations

Czasopismo: Alter Ego Seniora

Szczegóły: 2013 : vol.1, nr 1, s.11-19, ryc. tab. bibliogr. 25 poz. streszcz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Afiliacja: Skrzek Anna 000-0003-1533-0291 [*];015;WF, Ignasiak Zofia 0000-0001-8656-9107 [*];047;WWF, Sławińska Teresa 0000-0002-7217-5868 [*];047;WWF, Rożek-Piechura Krystyna 0000-0001-5589-4978 [*];042;WF

Data wprowadzenia: 2013/07

Sygnatura: PNNP06403


21/68

IDT: .

Autorzy: Wilk Iwona.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Rola aktywno¶ci fizycznej, jej rodzaje i formy u osób w starszym wieku

Tytuł równoległy: The role of physical activity, its types and forms in the elderly age

Czasopismo: Puls Uczelni

Szczegóły: 2013 : vol.6, nr 5, s.11-15, bibliogr. 16 poz. streszcz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Afiliacja: Wilk Iwona 0000-0003-4914-8391 [*];014;WF

Data wprowadzenia: 2013/09

Sygnatura: PNNP06445


22/68

IDT: .

Autorzy: Skrzek Anna, Ignasiak Zofia, Kozieł Sławomir, Sławińska Teresa, Rożek Krystyna.

Tytuł oryginału: Differences in muscle strength depended on age, gender and muscle functions

Czasopismo: Isokinetics and Exercise Science

Szczegóły: 2012 : vol.20, nr 3, s.229-235, ryc. tab. bibliogr. 33 poz.

Uwagi: doi: 10.3233/IES-2012-0464

Praca afiliowana przez AWF

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ;

SĹ‚owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Skrzek Anna 000-0003-1533-0291 [*];015;WF, Ignasiak Zofia 0000-0001-8656-9107 [*];047;WWF, Kozieł Sławomir [ ];000;000, Sławińska Teresa 0000-0002-7217-5868 [*];047;WWF, Rożek-Piechura Krystyna 0000-0001-5589-4978 [*];042;WF

Data wprowadzenia: 2012/09

Sygnatura: PNNP05838


23/68

IDT: .

Autorzy: Ignasiak Zofia, Rożek Krystyna, Skrzek Anna, Sławińska Teresa, Domaradzki Jarosław, Fugiel Jarosław, Posłuszny Paweł.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Ocena zmian inwolucyjnych wybranych aspektów kondycji biologicznej osób starszych

Adres wydawniczy: Wrocław : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 2012

Opis fizyczny: 116 s. : ryc. tab. bibliogr.

Seria: Studia i Monografie ; 109 ; 0239-6009

p-ISBN: 978-83-89156-29-7

Praca afiliowana przez AWF

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Ignasiak Zofia 0000-0001-8656-9107 [*];047;WWF, Rożek-Piechura Krystyna 0000-0001-5589-4978 [*];042;WF, Skrzek Anna 000-0003-1533-0291 [*];015;WF, Sławińska Teresa 0000-0002-7217-5868 [*];047;WWF, Domaradzki Jarosław 0000-0001-8057-3033 [*];047;WWF, Fugiel Jarosław 0000-0001-8333-6412 [*];047;WWF, Posłuszny Paweł 0000-0002-8735-7840 [*];047;WWF

Data wprowadzenia: 2013/03

Sygnatura: PNNP06286


24/68

IDT: .

Autorzy: JóĽków Paweł, Słowińska-Lisowska Małgorzata, Łaczmański Łukasz, Mędra¶ Marek.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Polimorfizm genów serotoniny, melanokortyny i dopaminy a seksualne objawy starzenia sie mężczyzn oceniane wg skali AMS (The Aging Males' Symptoms scale)

Tytuł równoległy: Polymorphic variants of serotonin, melanocortin and dopamine receptors genes and sexual symptoms of male aging assessed with the AMS (The Aging Males' Symptoms scale)

Czasopismo: Endokrynologia Polska

Szczegóły: 2012 : vol.63, supl.A, s.51

Uwagi: (XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego. Poznań, 27-29 wrze¶nia 2012 roku)

Praca afiliowana przez AWF

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji: ,

Afiliacja: JóĽków Paweł [*];047;WWF, Słowińska-Lisowska Małgorzata 0000-0001-7522-4058 [*];047;WWF, Łaczmański Łukasz [ ];000;000, Mędra¶ Marek 0000-0002-4494-1254 [ ];047;WWF

Data wprowadzenia: 2012/10

Sygnatura: PNNP05872


25/68

IDT: .

Autorzy: Jabłonkowska Jolanta Barbara.

Tytuł oryginału: Senior and exercise. Physical activity of the elderly at home

TytuĹ‚ caĹ‚oĹ›ci: W: Teoria i metodyka rekreacji ruchowej w ¶wietle aktualnych badań = Theory and methodology of physical recreation in the light of current research : praca zbiorowa / pod red. Wiesława Siwińskiego i Beaty Pluty

Adres wydawniczy: Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2012

Opis fizyczny: s.425-437

Praca afiliowana przez AWF

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

SĹ‚owa kluczowe angielskie: ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Jabłonkowska Jolanta Barbara 0000-0002-9121-4172 [*];050;WWF

Data wprowadzenia: 2012/10

Sygnatura: PNNP05923


26/68

IDT: .

Autorzy: Skrzek Anna, Ignasiak Zofia, Kozieł Sławomir.

Tytuł oryginału: Different involutionary changes in bone mineral density with age in three skeletal sites in healthy Polish women

Czasopismo: Homo - Journal of Comparative Human Biology

Szczegóły: 2011 : vol.62, nr 5, s.359-367, ryc. tab. bibliogr. 31 poz. sum.

Uwagi: doi:10.1016/j.jchb.2010.07.001

p-ISSN: 0018-442X
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Skrzek Anna 000-0003-1533-0291 [*];015;WF, Ignasiak Zofia 0000-0001-8656-9107 [*];047;WWF, Kozieł Sławomir [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2011/09

Sygnatura: PNNP05385


27/68

IDT: .

Autorzy: Chodzko-Zajko W., Malavasi L., Schwingel A., Żurek Alina, Żurek Grzegorz.

Tytuł oryginału: Health determinants of the seniors' quality of life in American and Polish retirement homes - a comparative analysis

Czasopismo: Aging Clinical and Experimental Research

Szczegóły: 2011 : vol.23, suppl. to no.1, s.

Uwagi: VII European Congress "Healthy and Active Ageing for All Europeans - II. Bologna (Italy) - April 14-17, 2011

Praca afiliowana przez AWF

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Afiliacja: Chodzko-Zajko W. [ ];000;000, Malavasi L. [ ];000;000, Schwingel A. [ ];000;000, Żurek Alina [ ];000;000, Żurek Grzegorz 0000-0002-1795-4367 [*];047;WWF

Data wprowadzenia: 2012/05

Sygnatura: PNNP05678


28/68

IDT: .

Autorzy: Słowińska-Lisowska Małgorzata, Zembroń-Łacny Agnieszka.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Wysiłek fizyczny i przeciwutleniacze a starzenie się organizmu

Czasopismo: Medycyna Sportowa

Szczegóły: 2011 : vol.27, suppl.1, s.24

Uwagi: VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Żywienie - ruch - zdrowie" Poznań, Malta 9-11 czerwca 2011 r.

Praca afiliowana przez AWF

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Afiliacja: Słowińska-Lisowska Małgorzata 0000-0001-7522-4058 [*];047;WWF, Zembroń-Łacny Agnieszka [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2011/06

Sygnatura: PNNP05255


29/68

IDT: .

Autorzy: Skrzek Anna, Domaradzki Jarosław, Ignasiak Zofia.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Zmiany inwolucyjne narz±du ruchu a ryzyko złamań

Tytuł równoległy: Involutional changes in the motor system vs. risk of fractures

Czasopismo: Human Movement

Szczegóły: 2011, supl. 2, s.14

Uwagi: Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Potrzeby a możliwo¶ci opieki nad osobami starszymi" 1-2 kwietnia 2011

Praca afiliowana przez AWF

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji: ,

Afiliacja: Skrzek Anna 000-0003-1533-0291 [*];015;WF, Domaradzki Jarosław 0000-0001-8057-3033 [*];047;WWF, Ignasiak Zofia 0000-0001-8656-9107 [*];047;WWF

Data wprowadzenia: 2011/04

Sygnatura: PNNP05160


30/68

IDT: .

Autorzy: Stachoń Aleksandra, Burdukiewicz Anna, Pietraszewska Jadwiga, Andrzejewska Justyna, Chromik Krystyna.

Tytuł oryginału: Biological symptoms of aging in women regarding physical activity and lifestyle

Czasopismo: Human Movement

Szczegóły: 2010 : vol. 11, nr 2, s.172-178, tab. bibliogr. 32 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ;

SĹ‚owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Stachoń Aleksandra [*];045;WWF, Burdukiewicz Anna 0000-0002-1397-9516 [*];045;WWF, Pietraszewska Jadwiga 0000-0002-1319-9755 [*];045;WWF, Andrzejewska Justyna 0000-0002-3662-0944 [*];045;WWF, Chromik Krystyna 0000-0002-5790-6300 [*];045;WWF

Data wprowadzenia: 2011/01

Sygnatura: PNNP05021


31/68

IDT: .

Autorzy: JóĽków Paweł, Mędra¶ Marek.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Hormon wzrostu a wysiłek fizyczny i sport

TytuĹ‚ caĹ‚oĹ›ci: W: Endokrynologia wysiłku fizycznego sportowców : z zarysem endokrynologii ogólnej / red. Marek Mędra¶

Adres wydawniczy: Wrocław : MedPharm Polska, 2010

Opis fizyczny: s.60-74 : ryc. bibliogr. 17 poz.

Praca afiliowana przez AWF

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: JóĽków Paweł [*];047;WWF, Mędra¶ Marek 0000-0002-4494-1254 [ ];047;WWF

Data wprowadzenia: 2010/03

Sygnatura: PNNP04548


32/68

IDT: .

Autorzy: Wi±cek Magdalena, Zubrzycki Igor Z..

Tytuł oryginału: The age-dependent divergence of strength and coordinating parameters among men and women: The cross-sectional studies

Czasopismo: Archives of Gerontology and Geriatrics

Szczegóły: 2010 : vol.53, nr 3, s.e75-e78, ryc. bibliogr. 23 poz. sum.

Uwagi: doi:10.1016/j.archger.2009.12.008

Praca afiliowana przez AWF

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

SĹ‚owa kluczowe angielskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Wi±cek Magdalena [*];042;WF, Zubrzycki Igor Z. [ ];040;WF

Data wprowadzenia: 2010/02

Sygnatura: PNNP04511


33/68

IDT: .

Autorzy: Wi±cek Magdalena, Skrzek Anna, Ignasiak Zofia, Zubrzycki Igor Z..

Tytuł oryginału: The changes of bone mineral density in relation to Body Mass Index and aging among Polish and different ethnic women in the United States : crosssectional studies

Czasopismo: Journal of Clinical Densitometry

Szczegóły: 2010 : vol.13, nr 3, s.307-314

Praca afiliowana przez AWF

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ;

SĹ‚owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Wi±cek Magdalena [*];042;WF, Skrzek Anna 000-0003-1533-0291 [*];015;WF, Ignasiak Zofia 0000-0001-8656-9107 [*];047;WWF, Zubrzycki Igor Z. [ ];040;WF

Data wprowadzenia: 2010/10

Sygnatura: PNNP04823


34/68

IDT: .

Autorzy: Filus Alicja, Mędra¶ Marek, Trzmiel-Bira Anna, Kuliczkowska-Płaksej Justyna, Jędrzejuk Diana.

Tytuł oryginału: Changes in bone mineral density with age in Polish urban males

Czasopismo: Advances in Clinical and Experimental Medicine

Szczegóły: 2009 : vol.18, nr 4, s.369-379, ryc. tab. bibliogr. 38 poz. streszcz. sum.

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ;

SĹ‚owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Filus Alicja [ ];000;000, Mędra¶ Marek 0000-0002-4494-1254 [*];047;WWF, Trzmiel-Bira Anna [ ];000;000, Kuliczkowska-Płaksej Justyna [ ];000;000, Jędrzejuk Diana [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2010/01

Sygnatura: PNNP04427


35/68

IDT: .

Autorzy: Trzmiel-Bira Anna, Filus Alicja, Kuliczkowska-Płaksej Justyna, Łaczmański Łukasz, Mędra¶ Marek.

Tytuł oryginału: Changes in total, free, bioavailable, and calculated free testosterone concentrations in aging males and the frequency of clinical symptoms of androgen deficiency syndrome

Czasopismo: Advances in Clinical and Experimental Medicine

Szczegóły: 2009 : vol.18, nr 3, s.261-268, ryc. tab. bibliogr. 19 poz. streszcz. sum.

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

SĹ‚owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Trzmiel-Bira Anna [ ];000;000, Filus Alicja [ ];000;000, Kuliczkowska-Płaksej Justyna [ ];000;000, Łaczmański Łukasz [ ];000;000, Mędra¶ Marek 0000-0002-4494-1254 [*];047;WWF

Data wprowadzenia: 2009/07

Sygnatura: PNNP04198


36/68

IDT: .

Autorzy: Trzmiel-Bira Anna, Filus Alicja, Kuliczkowska-Płaksej Justyna, Łaczmański Łukasz, Mędra¶ Marek.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Polimorfizm genu receptora androgenowego a obraz kliniczny zespołu niedoboru androgenów w procesie starzenia się populacji mężczyzn wrocławskich

Tytuł równoległy: The androgen receptor gene polymorphism and clinical picture of androgen deficiency syndrome during aging male of men's population in Wroclaw

Czasopismo: Endokrynologia Polska

Szczegóły: 2009 : t.60, nr 5, s.370-378, ryc. tab. bibliogr. 11 poz.

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

SĹ‚owa kluczowe angielskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Trzmiel-Bira Anna [ ];000;000, Filus Alicja [ ];000;000, Kuliczkowska-Płaksej Justyna [ ];000;000, Łaczmański Łukasz [ ];000;000, Mędra¶ Marek 0000-0002-4494-1254 [*];047;WWF

Data wprowadzenia: 2010/01

Sygnatura: PNNP04425


37/68

IDT: .

Autorzy: Skrzek Anna, Mraz Małgorzata, D±browska Grażyna.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Dynamika zmian inwolucyjnych narz±du ruchu w aspekcie czynników ryzyka złamań

Tytuł równoległy: Dynamics of involutional changes of the locomotor system in terms of risk factors for fractures

Czasopismo: Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja

Szczegóły: 2008 : vol.10, nr 5, s.449-462, tab. bibliogr. 34 poz.

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

SĹ‚owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji: ,

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Skrzek Anna 000-0003-1533-0291 [*];015;WF, Mraz Małgorzata 0000-0001-8579-6762 [*];015;WF, D±browska Grażyna [*];042;WF

Data wprowadzenia: 2008/12

Sygnatura: PNNP03957


38/68

IDT: .

Autorzy: Trzmiel-Bira Anna, Filus Alicja, Kuliczkowska-Płaksej Justyna, JóĽków Paweł, Słowińska-Lisowska Małgorzata, Mędra¶ Marek, Milewicz Andrzej.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Polimorfizm CAG genu receptora androgenowego a występowanie wybranych parametrów zespołu metabolicznego u mężczyzn w wieku 45-65 lat w populacji wrocławskiej

Tytuł równoległy: The CAG repeat polymorphism in androgen receptor gene repeat and frequency of chosen parameters of metabolic syndrome in 45-65 aged men in Wroclaw population

Czasopismo: Endokrynologia Polska

Szczegóły: 2008 : t.59, nr 6, s.477-482, tab. bibliogr. 9 poz. sum.

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ;

SĹ‚owa kluczowe angielskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Trzmiel-Bira Anna [ ];000;000, Filus Alicja [ ];000;000, Kuliczkowska-Płaksej Justyna [ ];000;000, JóĽków Paweł [*];038;WWF, Słowińska-Lisowska Małgorzata 0000-0001-7522-4058 [*];038;WWF, Mędra¶ Marek 0000-0002-4494-1254 [*];038;WWF, Milewicz Andrzej [ ];038;WWF

Data wprowadzenia: 2009/01

Sygnatura: PNNP03987


39/68

IDT: .

Autorzy: Toczek-Werner Sylwia.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Pomy¶lne starzenie się jako zadanie

TytuĹ‚ caĹ‚oĹ›ci: W: Seniorem być ... : pięciolecie Sudeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Adres wydawniczy: Wałbrzych : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa, 2008

Opis fizyczny: s.55-65 : bibliogr. 6 poz.

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Afiliacja: Toczek-Werner Sylwia [*];037;WWF

Data wprowadzenia: 2008/10

Sygnatura: PNNP03832


40/68

IDT: .

Autorzy: Maciantowicz Jerzy, Kowalski Paweł, Korzewa Leszek, Stodółka Jacek.

Tytuł oryginału: Running has therapeutic value and slows down ageing

TytuĹ‚ caĹ‚oĹ›ci: W: II Międzynarodowe Sympozjum Naukowe "¦rodowiskowe Ľródła zagrożeń zdrowotnych". Kazimierz Dolny, 26-28 kwietnia 2007. T.1.

Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo POLIHYMNIA Sp. z o.o., 2007

Opis fizyczny: s.146

Konferencja/zjazd - tytuĹ‚: Katedra i Zakład Higieny AM w Lublinie; Polskie Towarzystwo Higieniczne - Oddział Lubelski

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Kazimierz Dolny : 2007.04.26-28

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Afiliacja: Maciantowicz Jerzy [*];035;WWF, Kowalski Paweł 0000-0003-2284-1241 [*];035;WWF, Korzewa Leszek 0000-0002-1306-694 [*];035;WWF, Stodółka Jacek 0000-0001-8373-5739 [*];035;WWF

Data wprowadzenia: 2008/02

Sygnatura: PNNP03484


41/68

IDT: .

Autorzy: Maciantowicz Jerzy, Kowalski Paweł, Korzewa Leszek, Stodółka Jacek.

Tytuł oryginału: Running has therapeutic value and slows down ageing

TytuĹ‚ caĹ‚oĹ›ci: W: ¦rodowiskowe Ľródła zagrożeń zdrowotnych. 1 / red. nauk. Adam Kaczor, Andrzej Borzęcki, Maria Iskra

Adres wydawniczy: Lublin : Katedra i Zakład Higieny Akademii Medycznej w Lublinie, 2007

Opis fizyczny: s.31-35 : tab. bibliogr. 12 poz.

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ;

SĹ‚owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Maciantowicz Jerzy [*];035;WWF, Kowalski Paweł 0000-0003-2284-1241 [*];035;WWF, Korzewa Leszek 0000-0002-1306-694 [*];035;WWF, Stodółka Jacek 0000-0001-8373-5739 [*];035;WWF

Data wprowadzenia: 2008/05

Sygnatura: PNNP03602


42/68

IDT: .

Autorzy: Trnka Jakub, Lwow Felicja.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Promocja zdrowia w aspekcie starzej±cej się populacji

Tytuł równoległy: Promotion of health in aspect of problems growing old population

Czasopismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sect.D Med.

Szczegóły: 2006 : vol.60, supl.16, nr 8 (838), s.68-71, bibliogr. 10 poz. sum.

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Trnka Jakub [ ];000;000, Fink-Lwow Felicja 0000-0002-4323-7134 [*];038;WWF

Data wprowadzenia: 2006/6

Sygnatura: PNNP02430


43/68

IDT: .

Autorzy: Skrzek Anna, Bolanowski Marek.

Tytuł oryginału: Strength of trunk and thigh musculature and bone mineral density in women aged 40-79 years

Czasopismo: Isokinetics and Exercise Science

Szczegóły: 2006 : vol.14, nr 4, s.341-347, ryc. tab. bibliogr. 32 poz.

Uwagi: (M. Bolanowski - afiliacja Akademia Medyczna)

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Skrzek Anna 000-0003-1533-0291 [*];015;WF, Bolanowski Marek [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2007/01

Sygnatura: PNNP02784


44/68

IDT: .

Autorzy: Mędra¶ Marek, JóĽków Paweł.

Tytuł oryginału: Controversies on "anti-aging" treatment in men

Tytuł całości: W: Aging couple in Europe : From epidemiology to prevention and treatment : program and book of abstracts, November 11-13th 2005, Wroclaw-Poland

Adres wydawniczy: Wrocław : Akademia Medyczna, 2005

Opis fizyczny: s.42-43

Konferencja/zjazd - tytuĹ‚: Akademia Medyczna we Wrocławiu; European Menopause and Andropause Society

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Wrocław : 2005.11.11-15

Uwagi: Afiliacja: Akademia Medyczna

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Afiliacja: Mędra¶ Marek 0000-0002-4494-1254 [0];003;WWF, JóĽków Paweł [0];003;WWF

Data wprowadzenia: 2005/12

Sygnatura: PNNP02038


45/68

IDT: .

Autorzy: Milewicz Andrzej, Jędrzejuk Diana, Lwow Felicja.

Tytuł oryginału: Hormony juwenilne a starzenie

Tytuł równoległy: The iuvenile hormones and ageing

Czasopismo: Family Medicine and Primary Care Review

Szczegóły: 2005 : vol.7, no.2, s.315-319, bibliogr. 22 poz. sum.

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Milewicz Andrzej [0];003;WWF, Jędrzejuk Diana [0];000;000, Fink-Lwow Felicja 0000-0002-4323-7134 [0];003;WWF

Data wprowadzenia: 2005/06

Sygnatura: PNNP01721


46/68

IDT: .

Autorzy: Skrzek Anna.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Jedno¶ć procesów starzenia narz±du ruchu w ¶wietle badań densytometrycznych i izokinetycznych

Tytuł równoległy: The unity of the locomotor system ageing processes in light of bone mineral density (BMD) measurements and isokinetic tests

Czasopismo: Fizjoterapia

Szczegóły: 2005 : t.13, nr 4, s.30-38, ryc. tab. bibliogr. 25 poz.

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji: ,

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Skrzek Anna 000-0003-1533-0291 [0];015;WF

Data wprowadzenia: 2006/1

Sygnatura: PNNP02089


47/68

IDT: .

Autorzy: Skrzek Anna.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Jedno¶ć procesów starzenia się narz±du ruchu w ¶wietle badań densytometrycznych i izokinetycznych

Czasopismo: Fizjoterapia

Szczegóły: 2005 : t.13, nr 2, supl.1, s.34

Uwagi: V Międzynarodowe Dni Fizjoterapii, 20-21 maja 2005 r. Wrocław

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Afiliacja: Skrzek Anna 000-0003-1533-0291 [0];015;WF

Data wprowadzenia: 2005/07

Sygnatura: PNNP01772


48/68

IDT: .

Autorzy: Bolanowski Marek, Skrzek Anna.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Starzenie się układu ruchu kobiet w badaniach izokinetycznych i densytometrycznych

Tytuł równoległy: The ageing process of motion organ in women assessed by isokinetic and densitometric studies

Czasopismo: Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja

Szczegóły: 2005 : vol.7, suppl. 1, s.125-126

Uwagi: Sygnatura czasopisma: C.286 III

Adnotacje: Ist Central European Congress of Osteoporosis and Osteoarthritis; XIII Congress of the Polish Osteoarthrology Society and Polish Foundation of Osteoporosis. Kraków, 6-8 October 2005

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji: ,

Afiliacja: Bolanowski Marek [0];000;000, Skrzek Anna 000-0003-1533-0291 [0];015;WF

Data wprowadzenia: 2005/10

Sygnatura: PNNP01931


49/68

IDT: .

Autorzy: Skrzek Anna.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Trening zdrowotny a procesy inwolucyjne narz±du ruchu u kobiet

Tytuł równoległy: Health-promoting physical exercise and the involutionary processes within the locomotor system in women

Adres wydawniczy: Wrocław : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2005

Opis fizyczny: 215 s. : fot. ryc. tab. bibliogr.

Seria: Studia i Monografie ; Akademia Wychowania Fizycznego ; 77 ; 0239-6009

p-ISBN: 83-89156-35-0

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Afiliacja: Skrzek Anna 000-0003-1533-0291 [0];015;WF

Data wprowadzenia: 2005/07

Sygnatura: PNNP01770


50/68

IDT: .

Autorzy: Słowińska-Lisowska Małgorzata, Mędra¶ Marek.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Wpływ rekreacyjnej aktywno¶ci fizycznej na poziom hormonu wzrostu i IGF-1 u mężczyzn w ¶rednim wieku

Tytuł równoległy: The influence of recreational physical activity on the level of growth hormone and IGF-1 at men in average age

Czasopismo: Medicina Sportiva

Szczegóły: 2005 : vol.9, nr 2, supl., s.S122-123, S162-163, bibliogr. 3 poz.

Uwagi: XXVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej : Wrocław 2005

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji: ,

Afiliacja: Słowińska-Lisowska Małgorzata 0000-0001-7522-4058 [0];003;WWF, Mędra¶ Marek 0000-0002-4494-1254 [0];003;WWF

Data wprowadzenia: 2005/10

Sygnatura: PNNP01915


51/68

IDT: .

Autorzy: Wojciechowska-Maszkowska Bożena, Kuczyński Michał.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Zmiany stabilno¶ci postawy ciała z wiekiem

Tytuł równoległy: Postural control and ageing

Czasopismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sect.D Med.

Szczegóły: 2005 : vol.60, supl.16, nr 1, s.261-264, tab. bibliogr. 10 poz. sum.

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Wojciechowska-Maszkowska Bożena [0];000;000, Kuczyński Michał 0000-0003-0260-8733 [0];005;WWF

Data wprowadzenia: 2005/12

Sygnatura: PNNP02061


52/68

IDT: .

Autorzy: Mędra¶ Marek, JóĽków Paweł.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Hormonalne aspekty procesu starzenia się mężczyzn

Czasopismo: Służba Zdrowia

Szczegóły: 2004, nr 77-80, s.37-40, ryc.

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Afiliacja: Mędra¶ Marek 0000-0002-4494-1254 [0];003;WWF, JóĽków Paweł [0];003;WWF

Data wprowadzenia: 2004/11

Sygnatura: PNNP01358


53/68

IDT: .

Autorzy: Mędra¶ Marek, Jankowska Ewa Anita.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Andropauzalne aspekty starzenia się mężczyzn jako problem medycyny rodzinnej XXI wieku

Tytuł równoległy: Andropausal aspects of aging of men as a problem of family medicine in XXI century

Czasopismo: Polska Medycyna Rodzinna

Szczegóły: 2003 : t.5, z.3, s.375-379, tab. bibliogr. 17 poz. sum.

Uwagi: Sygnatura czasopisma: C.258 III

Adnotacje: III Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, Lublin, 11-13 wrze¶nia 2003 r. ; Afiliacja: Akademia Medyczna

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Mędra¶ Marek 0000-0002-4494-1254 [0];003;WWF, Jankowska Ewa Anita [0];000;000

Sygnatura: PNNP00576


54/68

IDT: .

Autorzy: Skrzek Anna.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Ocena funkcji mię¶ni tułowia kobiet w badaniach izokinetycznych

Czasopismo: Fizjoterapia

Szczegóły: 2003 : t.11, nr 2, supl.1, s.21

Uwagi: Sygnatura czasopisma: P C.182 III

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Afiliacja: Skrzek Anna 000-0003-1533-0291 [0];015;WF

Sygnatura: PNNP00384


55/68

IDT: .

Autorzy: Skrzek Anna, Zagrobelny Zdzisław.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Ocena procesów starzenia się narz±du ruchu w badaniach izokinetycznych - elementy profilaktyki

Tytuł równoległy: Processes of growing old of motion organ in isokinetic examination

Czasopismo: Medycyna Sportowa

Szczegóły: 2003 : vol.19, nr 4, s.147-155, ryc. tab. bibliogr. 26 poz.

Uwagi: Sygnatura czasopisma: P C.181 III

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Skrzek Anna 000-0003-1533-0291 [0];015;WF, Zagrobelny Zdzisław [0];028;WF

Sygnatura: PNNP00396


56/68

IDT: .

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Andropauza : pod red. Marka Mędrasia, Leszka Babloka

Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2002

Opis fizyczny: 117 s.

p-ISBN: ISBN 83-200-2619-9

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Afiliacja: Mędra¶ Marek 0000-0002-4494-1254 [0];003;WWF, Bablok Leszek [0];000;000

Sygnatura: PNNP00764


57/68

IDT: .

Autorzy: Mędra¶ Marek, Jankowska Ewa Anita.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Czynno¶ć podwzgórza i przysadki a andropauza i proces starzenia się mężczyzn

TytuĹ‚ caĹ‚oĹ›ci: W: Andropauza : pod red. Marka Mędrasia, Leszka Babloka

Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2002

Opis fizyczny: s.13-15 : bibliogr. 5 poz.

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Afiliacja: Mędra¶ Marek 0000-0002-4494-1254 [0];003;WWF, Jankowska Ewa Anita [0];000;000

Sygnatura: PNNP00765


58/68

IDT: .

Autorzy: Mędra¶ Marek, JóĽków Paweł.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Dehydroepiandrosteron a andropauza i proces starzenia się mężczyzn

TytuĹ‚ caĹ‚oĹ›ci: W: Andropauza : pod red. Marka Mędrasia, Leszka Babloka

Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2002

Opis fizyczny: s.35-38 : bibliogr. 4 poz.

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Mędra¶ Marek 0000-0002-4494-1254 [0];003;WWF, JóĽków Paweł [0];000;000

Sygnatura: PNNP00771


59/68

IDT: .

Autorzy: Bablok Leszek, Mędra¶ Marek.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Diagnostyka andropauzy jako czę¶ciowej niedomogi androgennej

TytuĹ‚ caĹ‚oĹ›ci: W: Andropauza : pod red. Marka Mędrasia, Leszka Babloka

Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2002

Opis fizyczny: s.42-49 : tab. bibliogr. 7 poz.

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Afiliacja: Bablok Leszek [0];000;000, Mędra¶ Marek 0000-0002-4494-1254 [0];003;WWF

Sygnatura: PNNP00772


60/68

IDT: .

Autorzy: Mędra¶ Marek, Jankowska Ewa Anita.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Estradiol i SHBG a andropauza i proces starzenia się mężczyzn

TytuĹ‚ caĹ‚oĹ›ci: W: Andropauza : pod red. Marka Mędrasia, Leszka Babloka

Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2002

Opis fizyczny: s.31-34 : bibliogr. 5 poz.

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Afiliacja: Mędra¶ Marek 0000-0002-4494-1254 [0];003;WWF, Jankowska Ewa Anita [0];000;000

Sygnatura: PNNP00770


61/68

IDT: .

Autorzy: Mędra¶ Marek, Jankowska Ewa Anita.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Funkcja tarczycy a andropauza i proces starzenia się mężczyzn

TytuĹ‚ caĹ‚oĹ›ci: W: Andropauza : pod red. Marka Mędrasia, Leszka Babloka

Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2002

Opis fizyczny: s.28-30 : bibliogr. 5 poz.

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Afiliacja: Mędra¶ Marek 0000-0002-4494-1254 [0];003;WWF, Jankowska Ewa Anita [0];000;000

Sygnatura: PNNP00769


62/68

IDT: .

Autorzy: Mędra¶ Marek, Szczęsny Magdalena.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Melatonina a andropauza i proces starzenia się mężczyzn

TytuĹ‚ caĹ‚oĹ›ci: W: Andropauza : pod red. Marka Mędrasia, Leszka Babloka

Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2002

Opis fizyczny: s.24-27 : bibliogr. 5 poz.

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Afiliacja: Mędra¶ Marek 0000-0002-4494-1254 [0];003;WWF, Szczęsny Magdalena [0];000;000

Sygnatura: PNNP00768


63/68

IDT: .

Autorzy: Mędra¶ Marek, Jankowska Ewa Anita.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Miażdżyca a andropauza i proces starzenia się mężczyzn

TytuĹ‚ caĹ‚oĹ›ci: W: Andropauza / pod red. Marka Mędrasia, Leszka Babloka

Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2002

Opis fizyczny: s.86-89 : bibliogr. 5 poz.

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Afiliacja: Mędra¶ Marek 0000-0002-4494-1254 [0];003;WWF, Jankowska Ewa Anita [0];000;000

Sygnatura: PNNP00776


64/68

IDT: .

Autorzy: Mędra¶ Marek, JóĽków Paweł.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Osteopenia i osteoporoza a andropauza i proces starzenia się mężczyzn

TytuĹ‚ caĹ‚oĹ›ci: W: Andropauza / pod red. Marka Mędrasia, Leszka Babloka

Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2002

Opis fizyczny: s.76-81 : bibliogr. 8 poz.

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Mędra¶ Marek 0000-0002-4494-1254 [0];003;WWF, JóĽków Paweł [0];000;000

Sygnatura: PNNP00775


65/68

IDT: .

Autorzy: Mędra¶ Marek, JóĽków Paweł.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Rak krtani a andropauza i proces starzenia się mężczyzn

TytuĹ‚ caĹ‚oĹ›ci: W: Andropauza / pod red. Marka Mędrasia, Leszka Babloka

Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2002

Opis fizyczny: s.96-98 : bibliogr. 4 poz.

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Mędra¶ Marek 0000-0002-4494-1254 [0];003;WWF, JóĽków Paweł [0];000;000

Sygnatura: PNNP00777


66/68

IDT: .

Autorzy: Mędra¶ Marek, Demissie Marek.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Somatotropina a andropauza i proces starzenia się mężczyzn

TytuĹ‚ caĹ‚oĹ›ci: W: Andropauza : pod red. Marka Mędrasia, Leszka Babloka

Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2002

Opis fizyczny: s.20-23 : bibliogr. 6 poz.

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Afiliacja: Mędra¶ Marek 0000-0002-4494-1254 [0];003;WWF, Demissie Marek [0];000;000

Sygnatura: PNNP00767


67/68

IDT: .

Autorzy: Mędra¶ Marek, Jankowska Ewa Anita.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Testosteron a andropauza i proces starzenia się mężczyzn

TytuĹ‚ caĹ‚oĹ›ci: W: Andropauza : pod red. Marka Mędrasia, Leszka Babloka

Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2002

Opis fizyczny: s.16-19 : bibliogr. 5 poz.

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Afiliacja: Mędra¶ Marek 0000-0002-4494-1254 [0];003;WWF, Jankowska Ewa Anita [0];000;000

Sygnatura: PNNP00766


68/68

IDT: .

Autorzy: Mędra¶ Marek, Jankowska Ewa Anita.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Tkanka tłuszczowa i mię¶niowa a andropauza i proces starzenia się mężczyzn

TytuĹ‚ caĹ‚oĹ›ci: W: Andropauza / pod red. Marka Mędrasia, Leszka Babloka

Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2002

Opis fizyczny: s.50-53 : tab. bibliogr. 5 poz.

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Afiliacja: Mędra¶ Marek 0000-0002-4494-1254 [0];003;WWF, Jankowska Ewa Anita [0];000;000

Sygnatura: PNNP00773


Nowe wyszukiwanie | Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu