STABILNOζ POSTURALNA
Liczba odnalezionych rekord贸w: 10

Operacje globalne Zmie艅 format:        | Nowe wyszukiwanie
Operacje dot. bie偶膮cej strony               
1/10

IDT: .

Autorzy: Cie秎ik B砤縠j, Jaworska Lilianna, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna.

Tytu艂 orygina艂u: Postural stability in the cognitively impaired elderly : a systemativc review of the literature

Czasopismo: Dementia-International Journal of Social Research and Practice

Szczeg贸艂y: 2019 : vol. 18, nr 1, s. 178-189, ryc. tab. bibliogr. 28 poz.

p-ISSN: 1471-3012

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Adres url: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1471301216663012

DOI: 10.1177/1471301216663012

Afiliacja: Cie秎ik B砤縠j [*];024;000, Jaworska-Burzy駍ka Lilianna [*];024;000, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna [*];066;WF

Dyscypliny czasopisma na podstawie wykazu konsultacyjnego MNiSW z 30.10.2018: ekonomia i finanse;geografia spo砮czno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna;in縴nieria biomedyczna;nauki farmaceutyczne;nauki medyczne;nauki o bezpiecze駍twie;nauki o komunikacji spo砮cznej i mediach;nauki o kulturze fizycznej;nauki o polityce i administracji;nauki o zarz眃zaniu i jako禼i;nauki o zdrowiu;nauki prawne;nauki socjologiczne;pedagogika;prawo kanoniczne;psychologia;zootechnika i rybactwo

Tytu艂 czasopisma w wykazie konsultacyjnym MNiSW z 30.10.2018 (WOS): Dementia-International Journal of Social Research and Practice

Tytu艂 czasopisma w wykazie konsultacyjnym MNiSW z 30.10.2018 (Scopus): Dementia

Data wprowadzenia: 2016/10; 2018/11; 2019/03

Sygnatura: PNNP07975


2/10

IDT: .

Autorzy: Mojza Karolina, Krzak Krzysztof, B眂zkowicz Dawid.

Tytu艂 orygina艂u: Subiektywna oraz obiektywna ocena stanu funkcjonalnego sportowc體 po jednokrotnym inwersyjnym skr阠eniu stawu skokowego

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Subjective and objective evaluation of the functional condition after a single lateral sprain of the ankle in athletes

Czasopismo: Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja

Szczeg贸艂y: 2018 : vol. 20, nr 6, s.455-463, tab., bibliogr. 15 poz.

Uwagi: Tekst r體noleg硑 w j陑. ang.

p-ISSN: 1509-3492
e-ISSN: 2084-4336

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

Charakt. merytoryczna:

J臋zyk publikacji: ,

Punktacja MNiSW:

Adres url: https://ortopedia.com.pl/resources/html/article/details?id=184116

DOI: 10.5604/01.3001.0012.8392

Afiliacja: Mojza Karolina [*];024;000, Krzak Krzysztof [ ];000;000, B眂zkowicz Dawid [ ];000;000

Dyscypliny czasopisma na podstawie wykazu konsultacyjnego MNiSW z 30.10.2018: nauki medyczne;nauki o kulturze fizycznej;nauki o zdrowiu

Tytu艂 czasopisma w wykazie konsultacyjnym MNiSW z 30.10.2018 (Scopus): Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja

Data wprowadzenia: 2019/03; 2019/05

Sygnatura: PNNP09178


3/10

IDT: .

Autorzy: Ka硍a Ma砱orzata, Ostrowska Bo縠na, 痽wie Urszula, Stefaniak Tadeusz.

Tytu艂 orygina艂u: Workplace exercises. Improvement of postural stability of office workers with spine dysfunctions following a 21-week health training programme

Czasopismo: Baltic Journal of Health and Physical Activity

Szczeg贸艂y: 2018 : vol.10, nr 4, s.119-130, ryc. tab. bibliogr. 35 poz.

e-ISSN: 2080-9999

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

Charakt. merytoryczna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Adres url:

DOI: 10.29359/BJHPA.10.4.11

Afiliacja: Ka硍a Ma砱orzata 0000-0001-6190-6015 [*];055;WNS, Ostrowska Bo縠na 0000-0002-0135-9547 [*];066;WF, 痽wie Urszula [ ];000;000, Stefaniak Tadeusz 0000-0002-6564-4582 [*];055;WNS

Dyscypliny czasopisma na podstawie wykazu konsultacyjnego MNiSW z 30.10.2018: nauki o kulturze fizycznej

Tytu艂 czasopisma w wykazie konsultacyjnym MNiSW z 30.10.2018 (WOS): Baltic Journal of Health and Physical Activity

Data wprowadzenia: 2018/12

Sygnatura: PNNP09036


4/10

IDT: .

Autorzy: Mraz Ma砱orzata, Wierzbicka Ewelina, Kahl Oliwer, D阞i駍ka Magdalena, Mraz Maciej, Chamela-Bili駍ka Dagmara.

Tytu艂 orygina艂u: Wp硑w 鎤icze koordynacji wzrokowo-ruchowej na stabilno舵 posturaln s硊chaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Czasopismo: Gerontologia Wsp蟪czesna

Szczeg贸艂y: 2018 : vol. 6, nr 3, s. 117-125, rys., tab., bibliogr. 19 poz., sum.

p-ISSN: ISSN 2391-4653

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Mraz Ma砱orzata 0000-0001-8579-6762 [*];068;WF, Wierzbicka Ewelina [ ];000;000, Kahl Oliwer [*];024;000, D阞i駍ka Magdalena [ ];000;000, Mraz Maciej 0000-0001-8895-034X [*];067;WF, Chamela-Bili駍ka Dagmara 0000-0002-9911-4424 [*];068;WF

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin

Data wprowadzenia: 2019/01

Sygnatura: PNNP09060


5/10

IDT: .

Autorzy: Urbaniak Marcin, Kisilewicz Aleksandra, Klich Sebastian.

Tytu艂 orygina艂u: Diaphragm postural function in injured subtalar joint

Czasopismo: Physiotherapy Quarterly

Szczeg贸艂y: 2017 : t.25, nr 2, s. 24-28, rys., bibliogr. 30 poz.

Uwagi: doi: 10.5114/pq.2018.73369

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

Charakt. merytoryczna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Adres url:

Afiliacja: Urbaniak Marcin [*];024;000, Kisilewicz Aleksandra [*];063;WNS, Klich Sebastian 0000-0002-8182-2975 [*];063;WNS

Data wprowadzenia: 2018/04

Sygnatura: PNNP08704


6/10

IDT: .

Autorzy: Cie秎ik B砤縠j, Chamela-Bili駍ka Dagmara, Ostrowska Bo縠na, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna.

Tytu艂 orygina艂u: Niestabilno舵 posturalna os骲 z demencj podczas wychyle cia砤 w prz骴 i ty

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Postural instability in dementia during forward and backward tilt

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: X Mi阣zynarodowe Dni Fizjoterapii "Jako舵 i styl 縴cia w 秝ietle nowoczesnej rehabilitacji". Wroc砤w, 23-25.11.2017. Streszczenia

Opis fizyczny: s. 82-83

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Afiliacja: Cie秎ik B砤縠j [ ];024;000, Chamela-Bili駍ka Dagmara 0000-0002-9911-4424 [*];068;WF, Ostrowska Bo縠na 0000-0002-0135-9547 [*];066;WF, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna [*];067;WF

Data wprowadzenia: 2018/01

Sygnatura: PNNP08620


7/10

IDT: .

Autorzy: Cie秎ik B砤縠j, Podsiad硑 Ireneusz, Kuczy駍ki Micha, Ostrowska Bo縠na.

Tytu艂 orygina艂u: The effect of a single massage based on the tensegrity principle on postural stability in young women

Czasopismo: Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation

Szczeg贸艂y: 2017 : vol.30, nr 6, s.1197-1202, tab. bibliogr. 28 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

DOI: 10.3233/BMR-140206

Afiliacja: Cie秎ik B砤縠j [*];024;000, Podsiad硑 Ireneusz [ ];000;000, Kuczy駍ki Micha 0000-0003-0260-8733 [*];068;WF, Ostrowska Bo縠na 0000-0002-0135-9547 [*];066;WF

Data wprowadzenia: 2018/05

Sygnatura: PNNP08790


8/10

IDT: .

Autorzy: Zwierzchowski Kamil, Bidzi駍ka Gabriela, Matusz Tomasz, Tkocz Piotr, Bili駍ki Grzegorz.

Tytu艂 orygina艂u: Ocena wybranych parametr體 stabilograficznych u chorego po przebytym udarze TIA : opis przypadku

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Assessment of selected stabilographic parameters in patient after TIA : a case study

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: X-lecie fizjoterapii w PMWSZ w Opolu : teoretyczno-praktyczne aspekty bada pracownik體 Wydzia硊 Fizjoterapii / red. Barbara esak

Adres wydawniczy: Opole : Pa駍twowa Medyczna Wy縮za Szko砤 Zawodowa : Studio Impreso Przemys砤w Biliczak, 2016

Opis fizyczny: s.97-104 : ryc. bibliogr. 15 poz. streszcz. sum.

Uwagi: ISBN 9788394115449

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Zwierzchowski Kamil [ ];000;000, Bidzi駍ka Gabriela [ ];024;000, Matusz Tomasz [ ];000;000, Tkocz Piotr [ ];000;000, Bili駍ki Grzegorz [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2017/10

Sygnatura: PNNP08470


9/10

IDT: .

Autorzy: Witkowski Kazimierz, Cie秎i駍ki Wojciech, iz Tomasz.

Tytu艂 orygina艂u: Postural stability level in judo practitioners

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: International Scientific Conference "Sport Health & Education - complementary approach to gymnastics", 18-20th of June 2015

Opis fizyczny: s.151

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ;

S艂owa kluczowe angielskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Witkowski Kazimierz 0000-0003-1503-9904 [*];055;WNS, Cie秎i駍ki Wojciech 0000-0001-8226-607X [*];057;WNS, iz Tomasz [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2016/02

Sygnatura: PNNP07677


10/10

IDT: .

Autorzy: Terlecka Aleksandra, Ostrowska Bo縠na.

Tytu艂 orygina艂u: Wp硑w 6-tygodniowego programu fizjoterapii na ryzyko upadku u kobiet z cukrzyc typu II

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Effect of a 6-week program of physical therapy on the risk of falls in women with type II diabetes

Czasopismo: Fizjoterapia

Szczeg贸艂y: 2014 : vol.22, nr 4, s.9-15, ryc. tab. bibliogr. 23 poz. streszcz. sum.

Uwagi: doi: 10.1515/physio-2014-0019

p-ISSN: 1230-8323
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Terlecka Aleksandra [*];024;000, Ostrowska Bo縠na 0000-0002-0135-9547 [*];014;WF

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin

Data wprowadzenia: 2015/10

Sygnatura: PNNP07536


Nowe wyszukiwanie | Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc艂awiu