SPRAWNOζ RUCHOWA
Liczba odnalezionych rekord贸w: 54

Operacje globalne Zmie艅 format:        | Nowe wyszukiwanie
Operacje dot. bie偶膮cej strony               
1/54

IDT: .

Autorzy: Korbecki Marcin, Wawrzyniak Sara, Rokita Andrzej.

Tytu艂 orygina艂u: Fundamental movement skills of six- to seven-year-old children in the first grade of elementary school : a pilot study

Czasopismo: Baltic Journal of Health and Physical Activity

Szczeg贸艂y: 2017 : vol.9, nr 3, s. 22-31, ryc. tab. bibliogr. 44 poz.

Uwagi: doi:10.29359/BJHPA.09.4.02

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Korbecki Marcin [*];024;000, Wawrzyniak Sara 0000-0003-3040-6637 [*];012;WWF, Rokita Andrzej 0000-0001-5281-811X [*];012;WWF

Data wprowadzenia: 2018/01

Sygnatura: PNNP08615


2/54

IDT: .

Autorzy: Fugiel Jaros砤w, Rohan-Fugiel Anna.

Tytu艂 orygina艂u: Ocena wielko禼i zmian poziomu sprawno禼i motorycznej u os骲 po 60. roku 縴cia

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Wsp蟪czesna geriatria : nowe perspektywy dla pacjent體 / pod red. Ma砱orzaty Sobieszcza駍kiej, Iwony Pirogowicz

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wroc砤wskie Wydawnictwo Naukowe Atla 2, 2017

Opis fizyczny: s.71-78 : bibliogr. 36 poz.

Uwagi: ISBN 978-83-65071-27-9

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Fugiel Jaros砤w 0000-0001-8333-6412 [*];047;WWF, Rohan-Fugiel Anna [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2017/11

Sygnatura: PNNP08525


3/54

IDT: .

Autorzy: Ksi笨ek Anna, Dziubek Wioletta, Pietraszewska Jadwiga, S硂wi駍ka-Lisowska Ma砱orzata.

Tytu艂 orygina艂u: St昕enie 25(OH)D a wybrane elementy sprawno禼i motorycznej u zawodnik體 trenuj眂ych judo

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: XXXII Mi阣zynarodowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej : 80-lecie medycyny sportowej w Polsce - wyzwania na przysz硂舵. Streszczenia : 12-14 pa糳ziernika 2017, Wroc砤w

Opis fizyczny: s.18

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Ksi笨ek Anna 0000-0002-6677-5920 [*];062;WNS, Dziubek-Rogowska Wioletta 0000-0003-3511-7623 [*];067;WF, Pietraszewska Jadwiga 0000-0002-1319-9755 [*];062;WNS, S硂wi駍ka-Lisowska Ma砱orzata 0000-0001-7522-4058 [*];062;WNS

Data wprowadzenia: 2017/10; 2018/10

Sygnatura: PNNP08513


4/54

IDT: .

Autorzy: Wysocza駍ka Emilia, Skrzek Anna.

Tytu艂 orygina艂u: Wp硑w terapii z wykorzystaniem nowoczesnych technologii na aktywno舵 i wytrzyma硂舵 dzieci z m髗gowym pora縠niem dzieci阠ym

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The impact of technology-based therapy on activity level and endurance of children with cerebral palsy

Czasopismo: Fizjoterapia Polska

Szczeg贸艂y: 2017 : vol.17, nr 2, s. 100-111, ryc. tab. bibliogr. 20 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Wysocza駍ka Emilia 0000-0003-2522-4978 [ ];000;000, Skrzek Anna 000-0003-1533-0291 [*];068;WF

Data wprowadzenia: 2017/10

Sygnatura: PNNP08463


5/54

IDT: .

Autorzy: Sadziak Aleksandra.

Tytu艂 orygina艂u: Zesp蟪 Downa a sprawno舵 motoryczna os骲 z niepe硁osprawno禼i intelektualn w stopniu umiarkowanym

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa z okazji 15-lecia Wydzia硊 Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie : Krak體, 20-22 kwietnia 2017

Opis fizyczny: s.129-130

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Sadziak Aleksandra [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2017/06

Sygnatura: PNNP08333


6/54

IDT: .

Autorzy: Mo駅a Magdalena, Pietraszewska Jadwiga.

Tytu艂 orygina艂u: Powi眤ania wska糿ika palc體 2D:4D z cechami budowy cia砤 i sprawno禼i motoryczn u m硂dych pi砶arzy

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The relationship digit ratio 2D:4D with body build features and motoric performance in young footballers

Czasopismo: Journal of Education, Health and Sport

Szczeg贸艂y: 2016 : vol.6, nr 11, s.73-86, tab. bibliogr. 27 poz. streszcz. sum.

Uwagi: DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.163952

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Mo駅a Magdalena [*];024;000, Pietraszewska Jadwiga 0000-0002-1319-9755 [*];056;WNS

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin

Data wprowadzenia: 2016/12

Sygnatura: PNNP08085


7/54

IDT: .

Autorzy: Mo駅a Magdalena, Pietraszewska Jadwiga.

Tytu艂 orygina艂u: Wska糿ik palc體 a budowa cia砤 i sprawno舵 motoryczna m昕czyzn trenuj眂ych sporty walki i nietrenuj眂ych

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The digit ratio 2D:4D and body build and motoric fitness of men training martial arts and non-athletes

Czasopismo: Journal of Education, Health and Sport

Szczeg贸艂y: 2016 : vol.6, nr 12, s.412-423, tab. bibliogr. 17 poz. streszcz. sum.

Uwagi: DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.20.4647

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Mo駅a Magdalena [*];024;000, Pietraszewska Jadwiga 0000-0002-1319-9755 [*];056;WNS

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin

Data wprowadzenia: 2016/12

Sygnatura: PNNP08086


8/54

IDT: .

Autorzy: Raczy駍ka Karolina, 痷rek Grzegorz, Barej Ryszard, Pelzer Oskar, Lehrl Siegfried.

Tytu艂 orygina艂u: 苭iczenia na mini trampolinie a sprawno舵 funkcjonalna pacjent體 z dolegliwo禼iami b髄owymi kr阦os硊pa

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Mini trampoline exercises and the functional capacity of patients with spinal pain

Czasopismo: Polish Journal of Sport and Tourism

Szczeg贸艂y: 2015 : vol.22, nr 1, s.46-55, tab. bibliogr. 24 poz. streszcz. sum.

p-ISSN: 1899-1998
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Raczy駍ka Karolina [ ];000;000, 痷rek Grzegorz 0000-0002-1795-4367 [*];047;WWF, Barej Ryszard [ ];000;000, Pelzer Oskar [ ];000;000, Lehrl Siegfried [ ];000;000

Dyscypliny czasopisma na podstawie wykazu konsultacyjnego MNiSW z 30.10.2018: nauki medyczne;nauki o kulturze fizycznej;nauki o zarz眃zaniu i jako禼i;nauki o zdrowiu

Tytu艂 czasopisma w wykazie konsultacyjnym MNiSW z 30.10.2018 (Scopus): Polish Journal of Sport and Tourism

Data wprowadzenia: 2015/06

Sygnatura: PNNP07367


9/54

IDT: .

Autorzy: Mo駅a Magdalena, Pietraszewska Jadwiga.

Tytu艂 orygina艂u: Wska糿ik d硊go禼i palc體 2D:4D a budowa cia砤 i poziom sprawno禼i motorycznej m硂dych kobiet i m昕czyzn uprawiaj眂ych sport

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Assessment of 2D:4D ratio in reference to body build and the level of physical fitness in young male and female athletes

Czasopismo: Roczniki Naukowe Wy縮zej Szko硑 Wychowania Fizycznego i Turystyki w Bia硑mstoku

Szczeg贸艂y: 2015, nr 2, s. 36-45, tab. bibliogr. 14 poz. streszcz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Mo駅a Magdalena [ ];024;000, Pietraszewska Jadwiga 0000-0002-1319-9755 [*];056;WNS

Data wprowadzenia: 2016/06

Sygnatura: PNNP07840


10/54

IDT: .

Autorzy: Wieczorek Marta, Urban Sergiusz.

Tytu艂 orygina艂u: Sprawno舵 motoryczna ch硂pc體 w wieku 14 lat niepe硁osprawnych intelektualnie w stopniu lekkim i umiarkowanym

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Motor fitness in boys aged 14 with mild and moderate intellectual disability

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Aktywno舵 ruchowa os骲 niepe硁osprawnych = Disabled physical activity : materia硑 konferencyjne = conference materials : streszczenia/abstract. Wroc砤w, 05-06.12.2014

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu, 2014

Opis fizyczny: s.54-55

Uwagi: ISBN 978-83-928977-3-6

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Afiliacja: Wieczorek Marta 0000-0003-3933-246X [*];004;WWF, Urban Sergiusz [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2014/12

Sygnatura: PNNP07106


11/54

IDT: .

Autorzy: Wieczorek Marta, Urban Sergiusz, Wili駍ka Agnieszka.

Tytu艂 orygina艂u: Sprawno舵 motoryczna ch硂pc體 z Zespo砮m Downa z umiarkowan niepe硁osprawno禼i intelektualn (badania pilota縪we)

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Motor fitness in boys with Down Syndrome with moderate intellectual disability (a pilot study)

Czasopismo: Post阷y Rehabilitacji

Szczeg贸艂y: 2014 : t.28, nr 2, s.49-56, ryc. tab. bibliogr. 21 poz. streszcz. sum.

p-ISSN: 0860-6161
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Wieczorek Marta 0000-0003-3933-246X [*];004;WWF, Urban Sergiusz [ ];000;000, Wili駍ka Agnieszka [ ];000;000

Dyscypliny czasopisma na podstawie wykazu konsultacyjnego MNiSW z 30.10.2018: nauki medyczne;nauki o kulturze fizycznej;nauki o zdrowiu

Tytu艂 czasopisma w wykazie konsultacyjnym MNiSW z 30.10.2018 (Scopus): Postepy Rehabilitacji

Data wprowadzenia: 2014/10

Sygnatura: PNNP06938


12/54

IDT: .

Autorzy: Wieczorek Marta, Wili駍ki Wojciech, Kuriata Beata.

Tytu艂 orygina艂u: To縮amo舵 sportowa zawodnik體 Olimpiad Specjalnych na przyk砤dzie zawodnik體 uprawiaj眂ych p硑wanie

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Sport identity of Special Olympics contestants based on the example of contestants practising swimming

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Aktywno舵 ruchowa os骲 niepe硁osprawnych = Disabled physical activity : materia硑 konferencyjne = conference materials : streszczenia/abstract. Wroc砤w, 05-06.12.2014

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu, 2014

Opis fizyczny: s.5354

Uwagi: ISBN 978-83-928977-3-6

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Afiliacja: Wieczorek Marta 0000-0003-3933-246X [*];004;WWF, Wili駍ki Wojciech 0000-0002-0166-340X [*];004;WWF, Kuriata Beata [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2014/12

Sygnatura: PNNP07105


13/54

IDT: .

Autorzy: Wieczorek Marta, Urban Sergiusz.

Tytu艂 orygina艂u: Znaczenie sprawno禼i motorycznej dzieci niepe硁osprawnych intelektualnie w procesie ich kszta砪enia i wychowania

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych - implikacje dydaktyczne i wychowawcze / red. nauk. Danuta Umiastowska, Jolanta Gebreselassie

Adres wydawniczy: Gorz體 Wielkopolski : Pa駍twowa Wy縮za Szko砤 Zawodowa im. Jakuba z Parady縜, 2014

Opis fizyczny: s.243-256 : ryc. bibliogr. 32 poz.

Uwagi: ISBN 978-83-63134-98-3

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Wieczorek Marta 0000-0003-3933-246X [*];004;WWF, Urban Sergiusz [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2015/01

Sygnatura: PNNP07149


14/54

IDT: .

Autorzy: Dziubek Wioletta, Wilk Barbara, Rogowski kasz, Go酬biowski Tomasz, Kusztal Mariusz, Markowska Dominika, Zembro-cny Agnieszka, Weyde Wac砤w, Klinger Marian, Wo糿iewski Marek.

Tytu艂 orygina艂u: Ocena aktywno禼i fizycznej i sprawno禼i ruchowej os骲 starszych ze schy砶ow niewydolno禼i nerek

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: III Siechnicka Jesie Naukowa - konferencja naukowo-szkoleniowa. Siechnice k.Wroc砤wia, 8-10 listopada 2013 r.

Opis fizyczny: s.14

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Dziubek-Rogowska Wioletta 0000-0003-3511-7623 [*];042;WF, Wilk Barbara [ ];000;000, Rogowski kasz [ ];000;000, Go酬biowski Tomasz [ ];000;000, Kusztal Mariusz [ ];000;000, Markowska Dominika [ ];000;000, Zembro-cny Agnieszka [ ];000;000, Weyde Wac砤w [ ];000;000, Klinger Marian [ ];000;000, Wo糿iewski Marek [*];042;WF

Data wprowadzenia: 2015/02

Sygnatura: PNNP07164


15/54

IDT: .

Autorzy: Korzewa Leszek, Misio砮k Ewa, Czeczkowska Anna, Olaszek Agata.

Tytu艂 orygina艂u: Budowa somatyczna i przejawy wybranych zdolno禼i motorycznych a si砤 zrywowa dzieci dziesi阠ioletnich

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The somatic build and some symptoms of motor skills vs. their relation to explosive strength of ten-year-old children

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2012, nr 38, s.86-94, tab. bibliogr. 27 poz. sum.

p-ISSN: 0239-4375
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Korzewa Leszek 0000-0002-1306-694 [*];035;WWF, Misio砮k Ewa 0000-0003-0982-5343 [*];035;WWF, Czeczkowska Anna 0000-0001-6118-4016 [*];035;WWF, Olaszek Agata [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2012/08

Sygnatura: PNNP05823


16/54

IDT: .

Autorzy: Bolach Eugeniusz, Buli駍ki Przemys砤w Eryk.

Tytu艂 orygina艂u: Ocena sprawno禼i motorycznej dzieci w wieku przedszkolnym

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Assessment of motor skills in preschool children

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2012, nr 39, s.125-131, tab. bibliogr. 6 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Bolach Eugeniusz 0000-0003-1857-0522 [*];041;WF, Buli駍ki Przemys砤w Eryk [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2012/11

Sygnatura: PNNP06004


17/54

IDT: .

Autorzy: Misio砮k Ewa, Korzewa Leszek.

Tytu艂 orygina艂u: Sprawno舵 motoryczna ch硂pc體 uprawiaj眂ych pi砶 r阠zn w momencie naboru i po dw骳h latach szkolenia na tle populacji wroc砤wskiej

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Motor fitness of boys who practice handball at the recruitment time and after two years of training vs. the one of their peers in Wroc砤w

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2012, nr 39, s.177-184, tab. bibliogr. 19 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Misio砮k Ewa 0000-0003-0982-5343 [*];035;WWF, Korzewa Leszek 0000-0002-1306-694 [*];035;WWF

Data wprowadzenia: 2012/11

Sygnatura: PNNP06009


18/54

IDT: .

Autorzy: Witkowski Kazimierz, Ma秎i駍ki Jaros砤w, Siwek Mariusz.

Tytu艂 orygina艂u: Sprawno舵 motoryczna m硂dzie縴 uprawiaj眂ej szermierk w klubach wroc砤wskich i m硂dzie縴 z czo硂wych klub體 Polski

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Proces doskonalenia treningu i walki sportowej. T.9 / red. Anna Kuder, Krzysztof Perkowski, Dariusz edziewski

Adres wydawniczy: Warszawa : Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, 2012

Opis fizyczny: s.147-153 : tab.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Witkowski Kazimierz 0000-0003-1503-9904 [*];043;WWF, Ma秎i駍ki Jaros砤w 0000-0001-8557-6946 [*];043;WWF, Siwek Mariusz [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2012/10; 2018/06

Sygnatura: PNNP05909


19/54

IDT: .

Autorzy: Korzewa Leszek, Misio砮k Ewa, Czeczkowska Anna, W硂darczyk Urszula.

Tytu艂 orygina艂u: Warto舵 prognostyczna pomiaru sprawno禼i motorycznej dzieci w procesie doboru do szkolenia sportowego

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The prognostic value of initial measurement of children motor fitness in the selection process for sports training

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2012, nr 38, s.73-81, tab. bibliogr. 24 poz. sum.

p-ISSN: 0239-4375
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Korzewa Leszek 0000-0002-1306-694 [*];035;WWF, Misio砮k Ewa 0000-0003-0982-5343 [*];035;WWF, Czeczkowska Anna 0000-0001-6118-4016 [*];035;WWF, W硂darczyk Urszula [*];035;WWF

Data wprowadzenia: 2012/08

Sygnatura: PNNP05821


20/54

IDT: .

Autorzy: Ma秎i駍ki Jaros砤w, Witkowski Kazimierz, Gieniec Iwona.

Tytu艂 orygina艂u: Wp硑w zwi阫szonej aktywno禼i fizycznej na zr罂nicowanie budowy somatycznej i sprawno禼i motorycznej ch硂pc體 w wieku 13 lat

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Proces doskonalenia treningu i walki sportowej. T.9 / red. Anna Kuder, Krzysztof Perkowski, Dariusz edziewski

Adres wydawniczy: Warszawa : Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, 2012

Opis fizyczny: s.128-136 : tab.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Ma秎i駍ki Jaros砤w 0000-0001-8557-6946 [*];043;WWF, Witkowski Kazimierz 0000-0003-1503-9904 [*];043;WWF, Gieniec Iwona [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2012/10

Sygnatura: PNNP05908


21/54

IDT: .

Autorzy: Wieczorek Marta, Kurpik Micha.

Tytu艂 orygina艂u: Evaluation of a motor fitness level in selected group of the disabled as the element of actions in the area of adapted physical activity

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Aktualne problemy nauk o zdrowiu / red. Violetta Skrzypulec-Plinta, Les砤w Niebr骿, Maria Kosi駍ka

Adres wydawniczy: Katowice : Media Silesia, 2011

Opis fizyczny: s.115-125 : ryc. tab. bibliogr. 12 poz.

Seria: Eukrasia ; vol.14

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Wieczorek Marta 0000-0003-3933-246X [*];004;WWF, Kurpik Micha [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2012/09

Sygnatura: PNNP05847


22/54

IDT: .

Autorzy: Czajka Kamila, S砤wi駍ka Teresa.

Tytu艂 orygina艂u: Motor fitness in relation to body build and physical activity in 16-18-year-old youth

Czasopismo: Antropomotoryka

Szczeg贸艂y: 2011, nr 55, s.47-54, tab. bibliogr. 49 poz. streszcz. sum.

p-ISSN: 1731-0652
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Czajka Kamila 0000-0002-6013-8146 [*];047;WWF, S砤wi駍ka Teresa 0000-0002-7217-5868 [*];047;WWF

Data wprowadzenia: 2011/10

Sygnatura: PNNP05401


23/54

IDT: .

Autorzy: Witkowski Kazimierz, Ma秎i駍ki Jaros砤w, Siwek Mariusz.

Tytu艂 orygina艂u: Sprawno舵 motoryczna m硂dzie縴 uprawiaj眂ej szermierk w klubach wroc砤wskich i m硂dzie縴 z czo硂wych klub體 Polski [Dokument elektroniczny]

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: XX Mi阣zynarodowa Konferencja Naukowa, Spa砤 21-23.11.2011 : streszczenia

Adres wydawniczy: Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego, 2011

Opis fizyczny: 1 s.nlb.

Adnotacje: Tryb dost阷u: p硑ta CD-ROM

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Witkowski Kazimierz 0000-0003-1503-9904 [*];043;WWF, Ma秎i駍ki Jaros砤w 0000-0001-8557-6946 [*];043;WWF, Siwek Mariusz [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2011/12

Sygnatura: PNNP05510


24/54

IDT: .

Autorzy: Ma秎i駍ki Jaros砤w, Witkowski Kazimierz, Gieniec Iwona.

Tytu艂 orygina艂u: Wp硑w zwi阫szonej aktywno禼i fizycznej na zr罂nicowanie budowy somatycznej i sprawno禼i motorycznej ch硂pc體 w wieku 13 lat [Dokument elektroniczny]

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: XX Mi阣zynarodowa Konferencja Naukowa, Spa砤 21-23.11.2011 : streszczenia

Adres wydawniczy: Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego, 2011

Opis fizyczny: 2 s.nlb.

Uwagi: Tryb dost阷u: p硑ta CD-ROM

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Ma秎i駍ki Jaros砤w 0000-0001-8557-6946 [*];043;WWF, Witkowski Kazimierz 0000-0003-1503-9904 [*];043;WWF, Gieniec Iwona [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2011/12

Sygnatura: PNNP05512


25/54

IDT: .

Autorzy: Stefaniak Tadeusz, Stefaniak Anita, Harmaci駍ki Dariusz.

Tytu艂 orygina艂u: 苭iczenia si硂we w procesie kszta硉owania sprawno禼i motorycznej dzieci i m硂dzie縴

Czasopismo: Lider

Szczeg贸艂y: 2010, nr 4, s.25-26, bibliogr. 19 poz.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Stefaniak Tadeusz 0000-0002-6564-4582 [*];043;WWF, Stefaniak Anita [ ];000;000, Harmaci駍ki Dariusz [*];043;WWF

Data wprowadzenia: 2010/05

Sygnatura: PNNP04634


26/54

IDT: .

Autorzy: Ignasiak Zofia, Kaczorowska Antonina, Katan Aleksandra, Domaradzki Jaros砤w.

Tytu艂 orygina艂u: Sprawno舵 ruchowa kobiet w starszym wieku oceniana testem Fullertona

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Evaluation of fitness of elderly women by means of Fullerton test

Czasopismo: Fizjoterapia

Szczeg贸艂y: 2009 : t.17, nr 2, s.48-52, tab. bibliogr. 13 poz.

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Ignasiak Zofia 0000-0001-8656-9107 [*];047;WWF, Kaczorowska Antonina [ ];000;000, Katan Aleksandra [ ];000;000, Domaradzki Jaros砤w 0000-0001-8057-3033 [*];047;WWF

Data wprowadzenia: 2010/01

Sygnatura: PNNP04472


27/54

IDT: .

Autorzy: Antoszczuk Gabriela.

Tytu艂 orygina艂u: Poziom sprawno禼i ruchowej dzieci w wieku od 5 do 7 lat w zakresie opanowania wybranych ruch體 narz阣ziowych

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The level of movement skills in children aged from 5 to 7 in the context of mastering chosen tool movements

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Edukacja jutra = Education of tomorrow : XIV Tatrza駍kie Seminarium Naukowe. T.1 / red. nauk. Kazimierz Denek, Tadeusz Koszczyc, Wojciech Wiesner

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wroc砤wskie Towarzystwo Naukowe. Wydawnictwo, 2008

Opis fizyczny: s.417-420 : sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Antoszczuk Gabriela [*];004;WWF

Data wprowadzenia: 2008/06

Sygnatura: PNNP03737


28/54

IDT: .

Autorzy: Ma秎i駍ki Jaros砤w, Witkowski Kazimierz, Stefaniak Tadeusz, Kijas Maja.

Tytu艂 orygina艂u: Sprawno舵 motoryczna m硂dzie縴 uprawiaj眂ej r罂ne dyscypliny sportu

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Kierunki doskonalenia treningu i walki sportowej : diagnostyka. T.5 / red. Anna Kuder, Krzysztof Perkowski, Dariusz edziewski

Adres wydawniczy: Warszawa : Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, 2008

Opis fizyczny: s.160-166 : ryc. bibliogr.

Uwagi: ISBN : 83-85740-24-4

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Ma秎i駍ki Jaros砤w 0000-0001-8557-6946 [*];039;WWF, Witkowski Kazimierz 0000-0003-1503-9904 [*];039;WWF, Stefaniak Tadeusz 0000-0002-6564-4582 [*];039;WWF, Kijas Maja [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2008/12; 2018/06

Sygnatura: PNNP03895


29/54

IDT: .

Autorzy: Wieczorek Marta.

Tytu艂 orygina艂u: Dymorficzne zr罂nicowanie sprawno禼i motorycznej m硂dzie縴 upo秎edzonej umys硂wo w stopniu lekkim

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Dimorphic diversity of motor ability in slightly mentally disabled youth

Czasopismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Sk硂dowska Sect.D Med.

Szczeg贸艂y: 2007 : vol.62, suppl.18, nr 8, s.327-331, tab. bibliogr. 11 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Wieczorek Marta 0000-0003-3933-246X [*];004;WWF

Data wprowadzenia: 2007/06

Sygnatura: PNNP03100


30/54

IDT: .

Autorzy: Witkowski Kazimierz, Stefaniak Tadeusz.

Tytu艂 orygina艂u: Por體nanie sprawno禼i motorycznej m硂dzie縴 uprawiaj眂ej walki wschodnie kung-fu i m硂dzie縴 nietrenuj眂ej

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Kierunki doskonalenia treningu i walki sportowej : diagnostyka, t.4 / red. Anna Kuder, Krzysztof Perkowski, Dariusz edziewski

Adres wydawniczy: Warszawa : Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, 2007

Opis fizyczny: s.97-100 : ryc.

Uwagi: ISBN : 83-85740-22-8

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Witkowski Kazimierz 0000-0003-1503-9904 [*];039;WWF, Stefaniak Tadeusz 0000-0002-6564-4582 [*];039;WWF

Data wprowadzenia: 2007/10

Sygnatura: PNNP03260


31/54

IDT: .

Autorzy: Ignasiak Zofia, Kaczorowska A., Katan A..

Tytu艂 orygina艂u: Poziom sprawno禼i ruchowej starszych kobiet oceniany testem Fullertona

Czasopismo: Fizjoterapia

Szczeg贸艂y: 2007 : t.15, supl.1, s.30

Uwagi: VI Mi阣zynarodowe Dni Fizjoterapii

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Ignasiak Zofia 0000-0001-8656-9107 [*];033;WWF, Kaczorowska A. [ ];000;000, Katan A. [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2007/07

Sygnatura: PNNP03135


32/54

IDT: .

Autorzy: Ma秎i駍ki Jaros砤w, Witkowski Kazimierz, Stefaniak Tadeusz, Kijas Maja.

Tytu艂 orygina艂u: Sprawno舵 motoryczna m硂dzie縴 uprawiaj眂ej r罂ne dyscypliny sportu [Dokument elektroniczny]

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: XVI Mi阣zynarodowa Konferencja Naukowa "Kierunki doskonalenia treningu i walki sportowej" Spa砤, 26-28 listopada 2007

Adres wydawniczy: Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego, 2007

Opis fizyczny: 2 s. nlb.

Konferencja/zjazd - tytu艂: Zak砤d Teorii Sportu Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Spa砤 : 2007.11.26-28

Uwagi: Tryb dost阷u: p硑ta CD-ROM

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Ma秎i駍ki Jaros砤w 0000-0001-8557-6946 [*];039;WWF, Witkowski Kazimierz 0000-0003-1503-9904 [*];039;WWF, Stefaniak Tadeusz 0000-0002-6564-4582 [*];039;WWF, Kijas Maja [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2007/12

Sygnatura: PNNP03355


33/54

IDT: .

Autorzy: Doli駍ki Miros砤w, Domaradzki Jaros砤w.

Tytu艂 orygina艂u: Analiza struktury morfofunkcjonalnej kandydat體 do Wy縮zej Szko硑 Oficerskiej

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Motoryczne i somatyczne kryteria selekcji 縪硁ierzy w s硊縝ie zawodowej / pod red. S砤womira Drozdowskiego, Marka Soko硂wskiego

Adres wydawniczy: Pozna : Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, 2006

Opis fizyczny: s.107-119 : ryc. tab. bibliogr. 5 poz.

Seria: Monografie ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego ; 369

Uwagi: ISBN: 83-88923-65-X; ISBN: 0239-7161

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Doli駍ki Miros砤w [ ];000;000, Domaradzki Jaros砤w 0000-0001-8057-3033 [*];033;WWF

Data wprowadzenia: 2006/12

Sygnatura: PNNP02719


34/54

IDT: .

Autorzy: Domaradzki Jaros砤w, Ignasiak Zofia, 痷rek Grzegorz.

Tytu艂 orygina艂u: Rozw骿 morfofunkcjonalny dziecka

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: M髗gowe pora縠nie dzieci阠e : z do秝iadcze trzyletniego programu rehabilitacyjnego / pod red. Tadeusza Bobera i Krystyny Kobel-Buys

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2006

Opis fizyczny: s.42-54 : tab. bibliogr. 44 poz.

Seria: Studia i Monografie ; Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu ; 81 ; ISSN 0239-6009

p-ISBN: 83-89156-46-6

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Domaradzki Jaros砤w 0000-0001-8057-3033 [*];033;WWF, Ignasiak Zofia 0000-0001-8656-9107 [*];033;WWF, 痷rek Grzegorz 0000-0002-1795-4367 [*];033;WWF

Data wprowadzenia: 2006/4

Sygnatura: PNNP02295


35/54

IDT: .

Autorzy: Haleczko Adam.

Tytu艂 orygina艂u: Somatyczne uwarunkowania mo縧iwo禼i motorycznych kobiet i m昕czyzn

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Motor abilities of women and men conditioned by somatic features

Czasopismo: Antropomotoryka

Szczeg贸艂y: 2006 : vol.16, nr 34, s.87-97, tab. bibliogr. 28 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Haleczko Adam [ ];022;000

Data wprowadzenia: 2006/11

Sygnatura: PNNP02688


36/54

IDT: .

Autorzy: Wieczorek Marta.

Tytu艂 orygina艂u: Sprawno舵 motoryczna dzieci upo秎edzonych umys硂wo w stopniu lekkim i umiarkowanym

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Motor fitness in slightly and moderately mentally-disabled children

Czasopismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Sk硂dowska Sect.D Med.

Szczeg贸艂y: 2006 : vol.60, supl.16, nr 8 (866), s.182-186, ryc. bibliogr. 8 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Wieczorek Marta 0000-0003-3933-246X [*];004;WWF

Data wprowadzenia: 2006/6

Sygnatura: PNNP02464


37/54

IDT: .

Autorzy: Kopy禼ia駍ka Katarzyna, Kurzawski Kazimierz.

Tytu艂 orygina艂u: Sprawno舵 motoryczna uczni體 Zespo硊 Szk蟪 Sportowych w Lubinie

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Sport szkolny w teorii i praktyce : wyniki bada naukowych i ich metodyczne aplikacje / red. nauk. Juliusz Migasiewicz, Krystyna Zato

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2006

Opis fizyczny: s.177-181 : tab. bibliogr. 8 poz.

Uwagi: Zawiera materia硑 XIV konferencji naukowej pt. "Sport szkolny w teorii i praktyce "

Adnotacje: ISBN: 83-89156-58-X

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Kopy禼ia駍ka Katarzyna [ ];000;000, Kurzawski Kazimierz [*];039;WWF

Data wprowadzenia: 2006/12

Sygnatura: PNNP02738


38/54

IDT: .

Autorzy: Stefaniak Tadeusz, Witkowski Kazimierz.

Tytu艂 orygina艂u: Wp硑w diety ketogenicznej na parametry sensomotoryczne os骲 uczestnicz眂ych w systematycznym treningu oporowym

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Influence of ketogenic diet on sensomotor parameters of persons systematically practising resistory training

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Og髄nopolska Konferencja Naukowa "Uwarunkowania 秗odowiskowe i profilaktyka chor骲 wieku rozwojowego". Lublin, 16-18 listopada 2006 : streszczenia

Adres wydawniczy: Lublin : Akademia Medyczna, 2006

Opis fizyczny: s.214

Konferencja/zjazd - tytu艂: Akademia Medyczna w Lublinie

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Lublin : 2006.11.16-18

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Afiliacja: Stefaniak Tadeusz 0000-0002-6564-4582 [*];039;WWF, Witkowski Kazimierz 0000-0003-1503-9904 [*];039;WWF

Data wprowadzenia: 2006/12

Sygnatura: PNNP02724


39/54

IDT: .

Autorzy: S砤wi駍ka Teresa, 痷rek Grzegorz, Domaradzki Jaros砤w.

Tytu艂 orygina艂u: Wp硑w 秗odowiska rodzinnego i szkolnego na rozw骿 morfologiczny i sprawno舵 motoryczn ch硂pc體

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The influence of family and school environment on morphological characteristics and motor efficiency of boys

Czasopismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Sk硂dowska Sect.D Med.

Szczeg贸艂y: 2006 : vol.60, supl.16, nr 7 (705), s.59-62, ryc. tab. bibliogr. 10 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: S砤wi駍ka Teresa 0000-0002-7217-5868 [*];033;WWF, 痷rek Grzegorz 0000-0002-1795-4367 [*];033;WWF, Domaradzki Jaros砤w 0000-0001-8057-3033 [*];033;WWF

Data wprowadzenia: 2006/6

Sygnatura: PNNP02418


40/54

IDT: .

Autorzy: Migasiewicz Juliusz.

Tytu艂 orygina艂u: Wybrane przejawy sprawno禼i motorycznej dziewcz眛 i ch硂pc體 w wieku 7-18 lat na tle ich rozwoju morfologicznego

Informacje o wydaniu: Wyd. 2

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2006

Opis fizyczny: 150 s. : ryc. tab. bibliogr. sum

Seria: Prace habilitacyjne Akademii Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu

p-ISBN: 83-89156-50-4

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Migasiewicz Juliusz 0000-0002-0855-0512 [*];039;WWF

Data wprowadzenia: 2006/5

Sygnatura: PNNP02371


41/54

IDT: .

Autorzy: Skarul Aleksandra, Krzak Ma砱orzata, Koszczyc Marta.

Tytu艂 orygina艂u: Czynnik urbanizacyjny jako element r罂nicuj眂y poziom i profil sprawno禼i motorycznej dzieci miejskich i wiejskich

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The environmental factor as an element which distinguishes the level and profile of town and villige [!] children's motorial competence

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Dydaktyka wychowania fizycznego w 秝ietle wsp蟪czesnych potrzeb edukacyjnych / red. nauk. Ryszard Bartoszewicz, Tadeusz Koszczyc, Andrzej Nowak.

Informacje o wydaniu: , Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wroc砤wskie Towarzystwo Naukowe, 2005

Opis fizyczny: s.303-308 : ryc. bibliogr. 10 poz. sum.

Seria: Dydaktyka Wychowania Fizycznego ; 7

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Skarul Aleksandra [*];004;WWF, Krzak Ma砱orzata 0000-0002-4272-2808 [*];004;WWF, Koszczyc Marta 0000-0001-5531-1656 [*];004;WWF

Data wprowadzenia: 2006/3

Sygnatura: PNNP02283


42/54

IDT: .

Autorzy: Cichy Ireneusz, Rzepa Tadeusz.

Tytu艂 orygina艂u: Pr骲a okre秎enia kompetencji oraz poziomu sprawno禼i ruchowej w kszta砪eniu zintegrowanym z wykorzystaniem pi砮k edukacyjnych

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: An attempt to determine a competence and the level of mobile ability in the integrated education with the use of educational balls

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Dydaktyka wychowania fizycznego w 秝ietle wsp蟪czesnych potrzeb edukacyjnych / red. nauk. Ryszard Bartoszewicz, Tadeusz Koszczyc, Andrzej Nowak

Informacje o wydaniu: , Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wroc砤wskie Towarzystwo Naukowe, 2005

Opis fizyczny: s.193-201 : tab. bibliogr. 8 poz. sum.

Seria: Dydaktyka Wychowania Fizycznego ; 7

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Cichy Ireneusz 0000-0001-6425-4139 [*];012;WWF, Rzepa Tadeusz [*];012;WWF

Data wprowadzenia: 2006/3

Sygnatura: PNNP02274


43/54

IDT: .

Autorzy: Prystupa Eugeniusz, Bolach Eugeniusz.

Tytu艂 orygina艂u: Sučasni koncepcii diagnostiki fizičnoi pidgotovlennosti ljudini

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Aktual'ni problemi teorii i metodiki fizičnogo vichovannja : kolektivna monografiâ

Adres wydawniczy: L'viv : L'vívs'kij Deržavnij Institut Fízičnoi Kul'turi, 2005

Opis fizyczny: s.250-255 : bibliogr. 5 poz.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Prystupa Eugeniusz [0];014;WF, Bolach Eugeniusz 0000-0003-1857-0522 [0];014;WF

Data wprowadzenia: 2005/04

Sygnatura: PNNP01627


44/54

IDT: .

Autorzy: Haleczko Adam.

Tytu艂 orygina艂u: Si砤 mi甓niowa - wzgl阣na i "w砤禼iwa" (wskazania metodologiczne)

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Muscle strength - relative and "specific" (methodological indications)

Czasopismo: Antropomotoryka

Szczeg贸艂y: 2004 : vol.14, nr 27, s.63-72, tab. bibliogr. 20 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Haleczko Adam [0];022;000

Data wprowadzenia: 2004/09

Sygnatura: PNNP01283


45/54

IDT: .

Autorzy: Rzepa Tadeusz.

Tytu艂 orygina艂u: Aktywno舵 ruchowa 秗odkiem diagnozowania spo砮cznego rozwoju dziecka

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Wok蟪 edukacji ma砮go dziecka / oprac. Andrzej Krajna i in.

Adres wydawniczy: Wroc砤w : MarMar Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wroc砤wskiego, 2003

Opis fizyczny: s.206-209 : bibliogr. 4 poz.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Rzepa Tadeusz [0];012;WWF

Sygnatura: PNNP00806


46/54

IDT: .

Autorzy: Witkowski Kazimierz, Stefaniak Tadeusz, Zam硑nny Andrzej.

Tytu艂 orygina艂u: Por體nanie sprawno禼i motorycznej m硂dzie縴 uprawiaj眂ej szermierk i nie uprawiaj眂ej sportu

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Kierunki doskonalenia treningu i walki sportowej / red. Henryk Soza駍ki, Krzysztof Perkowski Dariusz edziewski

Adres wydawniczy: Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego J髗efa Pi硈udskiego, 2003

Opis fizyczny: s.219-223 : ryc. bibliogr. 47 poz.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Witkowski Kazimierz 0000-0003-1503-9904 [0];008;WWF, Stefaniak Tadeusz 0000-0002-6564-4582 [0];008;WWF, Zam硑nny Andrzej [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2019/03

Sygnatura: PNNP00616


47/54

IDT: .

Autorzy: Haleczko Adam.

Tytu艂 orygina艂u: R罂nice mi阣zyp砪iowe w sprawno禼i motorycznej po wyeliminowaniu przewagi somatycznej m昕czyzn

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Sexual differentiation in motor fitness after eliminating of somatic advantage of men

Czasopismo: Antropomotoryka

Szczeg贸艂y: 2003, nr 25, s.39-46, tab. ryc. bibliogr. 9 poz. sum.

Uwagi: Sygnatura czasopisma: P C.947 II

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Haleczko Adam [0];022;000

Sygnatura: PNNP00683


48/54

IDT: .

Autorzy: Staro禼iak Wojciech.

Tytu艂 orygina艂u: Uczenie si czynno禼i ruchowych a wiek oraz poziom sprawno禼i koordynacyjnej dziewcz眛

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Motor learning and the age and the level of co-ordination dexterity in girls

Czasopismo: Cz硂wiek i Ruch

Szczeg贸艂y: 2003, nr 1(7), s.74-81, ryc. tab. bibliogr. 16 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Staro禼iak Wojciech 0000-0003-4202-5727 [0];004;WWF

Sygnatura: PNNP00543


49/54

IDT: .

Autorzy: Stefaniak Tadeusz.

Tytu艂 orygina艂u: Znaczenie pami阠i kinestetycznej u przedstawicieli sport體 walki

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Wychowanie fizyczne i sport w badaniach naukowych : IX konferencja naukowa, Pozna, 24 maja 2001 r. / pod red. Ryszarda Strzelczyka, Krzysztofa Karpowicza

Adres wydawniczy: Pozna : Akademia Wychowania Fizycznego, 2003

Opis fizyczny: s.27-35 : tab. bibliogr. 26 poz.

Konferencja/zjazd - tytu艂: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Pozna : 2001.05.24

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Stefaniak Tadeusz 0000-0002-6564-4582 [0];008;WWF

Sygnatura: PNNP00834


50/54

IDT: .

Autorzy: Fugiel Jaros砤w.

Tytu艂 orygina艂u: Dynamika rozwoju wybranych cech morfofunkcjonalnych tu硂wia dzieci i m硂dzie縴

Adres wydawniczy: Wroc砤w: : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2002

Opis fizyczny: 104 s.

Seria: Studia i Monografie ; Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu ; 60

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Fugiel Jaros砤w 0000-0001-8333-6412 [0];001;WWF

Sygnatura: PNNP00502


51/54

IDT: .

Autorzy: Witkowski Kazimierz, Stefaniak Tadeusz, Zam硑nny Andrzej.

Tytu艂 orygina艂u: Por體nanie sprawno禼i motorycznej m硂dzie縴 uprawiaj眂ej szermierk i nie uprawiaj眂ej sportu

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Mi阣zynarodowa Konferencja Naukowo-Metodyczna "Kierunki doskonalenia treningu i walki sportowej ", Spa砤 02-04.12.2002 : program

Adres wydawniczy: Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego J髗efa Pi硈udskiego, 2002

Opis fizyczny: s.63-64

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Witkowski Kazimierz 0000-0003-1503-9904 [*];008;WWF, Stefaniak Tadeusz 0000-0002-6564-4582 [*];008;WWF, Zam硑nny Andrzej [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2008/05

Sygnatura: PNNP03663


52/54

IDT: .

Autorzy: Misio砮k Ewa, Haleczko Adam.

Tytu艂 orygina艂u: R罂nice mi阣zyp砪iowe w sprawno禼i motorycznej os骲 o jednakowym stopniu ot硊szczenia

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Sexual dimorphism of motor ability in people with the same level of body fatness

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Problemy dymorfizmu p砪iowego w sporcie : praca zbiorowa / pod red. Teresy Sochy

Adres wydawniczy: Katowice : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2002

Opis fizyczny: s.227-233 : ryc. bibliogr. 11 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Misio砮k Ewa 0000-0003-0982-5343 [0];007;WWF, Haleczko Adam [0];007;WWF

Sygnatura: PNNP00291


53/54

IDT: .

Autorzy: Witkowski Kazimierz, Stefaniak Tadeusz, 痑czek Arkadiusz.

Tytu艂 orygina艂u: Sprawno舵 motoryczna m硂dzie縴 pi阾nastoletniej uczestnicz眂ej w rekreacyjnej dzia砤lno禼i ruchowej

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Trening sportowy na prze硂mie wiek體 : X Mi阣zynarodowa Konferencja Naukowo-Metodyczna, Spa砤 26-28 listopada 2001 : Wsp蟪czesny sport olimpijski i sport dla wszystkich : VI Mi阣zynarodowy Kongres Naukowy, Warszawa 6-9 czerwca 2002 / red. nauk. Henryk Soza駍ki, Krzysztof Perkowski, Dariusz edziewski

Adres wydawniczy: Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego J髗efa Pi硈udskiego, 2002

Opis fizyczny: s.196-200 : tab. bibliogr. 5 poz.

Konferencja/zjazd - tytu艂: Akademia Wychowania Fizycznego J髗efa Pi硈udskiego

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Spa砤 ; Warszawa : 2001.11.26-29 ; 2002.06.6-9

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Witkowski Kazimierz 0000-0003-1503-9904 [0];008;WWF, Stefaniak Tadeusz 0000-0002-6564-4582 [0];008;WWF, 痑czek Arkadiusz [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2019/03

Sygnatura: PNNP00088


54/54

IDT: .

Autorzy: Piesiewicz Ryszard, Jankowski Andrzej, Jethon Zbigniew, Piesiewicz El縝ieta.

Tytu艂 orygina艂u: Zdolno舵 wysi砶owa i sprawno舵 motoryczna 縪硁ierzy batalionu dowodzenia

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Aktywno舵 ruchowa w 秝ietle bada fizjologicznych. Cz.1 / red. nauk. Marek Zato, Zbigniew Jethon

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2002

Opis fizyczny: s.127-137 : tab. bibliogr. 15 poz.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Piesiewicz Ryszard [0];003;WWF, Jankowski Andrzej [0];000;000, Jethon Zbigniew [0];003;WWF, Piesiewicz El縝ieta [0];001;WWF

Sygnatura: PNNP00157


Nowe wyszukiwanie | Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc艂awiu