SPRAWNOζ PSYCHOMOTORYCZNA
Liczba odnalezionych rekord贸w: 13

Operacje globalne Zmie艅 format:        | Nowe wyszukiwanie
Operacje dot. bie偶膮cej strony               
1/13

IDT: .

Autorzy: Stefaniak Tadeusz, Groffik Bartosz, Harmaci駍ki Dariusz, Ka硍a Ma砱orzata, Mucha kasz.

Tytu艂 orygina艂u: Ocena zwi眤ku pomi阣zy udzia砮m w prozdrowotnym treningu si硂wym a sprawno禼i psycho-fizyczn os骲 w wieku inwolucyjnym

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Evaluation of the relationship between participation in health-oriented strength training and psychophysical efficiency of people in the involutionary age

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Innowacyjna fizjoterapia : przegl眃 bada, Redakcja: Monika Maci眊, Kamil Maci眊

Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., 2018

Opis fizyczny: s. 25-34 : tab. bibliogr. 23 poz. sum.

Sygnatura: PNNP08916

p-ISBN: 978-83-65932-46-4

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Stefaniak Tadeusz 0000-0002-6564-4582 [*];055;WNS, Groffik Bartosz [*];055;WNS, Harmaci駍ki Dariusz [*];055;WNS, Ka硍a Ma砱orzata 0000-0001-6190-6015 [*];055;WNS, Mucha kasz [ ];023;000


2/13

IDT: .

Autorzy: Skrzek Anna.

Tytu艂 orygina艂u: Sprawno舵 funkcjonalna

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Encyklopedia staro禼i, starzenia si i niepe硁osprawno禼i. P-. T.3 / red. nauk. Adam A. Zych

Adres wydawniczy: Katowice : Stowarzyszenie Thesaurus Silesiae - Skarb 眘ki, 2017

Opis fizyczny: S.319-320 : bibliogr. 7 poz.

Uwagi: ISBN 978-83-60781-25-8

Sygnatura: PNNP08854

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

Charakt. merytoryczna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Skrzek Anna 000-0003-1533-0291 [*];068;WF


3/13

IDT: .

Autorzy: Wierzbicka-Damska Iwona, Zato Marek, Bako駍ka-Paco Ewa, Murawska-Cia硂wicz Eugenia.

Tytu艂 orygina艂u: Wp硑w zm阠zenia (zwi眤anego z brakiem snu) na sprawno舵 psychomotoryczn i wydolno舵 fizyczn m硂dzie縴 licealnej

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The impact of fatigue (asociated with lack of sleep) on psychomotor performance and exercise capacity of secondary school students

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Edukacja i zdrowie w dobie globalizacji / red. nauk. Wojciech Kojs, Eugenia Rosta駍ka, Katarzyna W骿cik

Adres wydawniczy: D眀rowa G髍nicza : Wy縮za Szko砤 Biznesu, 2015

Opis fizyczny: s.111-121 : tab. bibliogr. 22 poz. streszcz. sum.

Seria: Prace Naukowe Wy縮zej Szko硑 Biznesu w D眀rowie G髍niczej

Uwagi: ISBN 978-83-64927-12-6

Sygnatura: PNNP07451

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Wierzbicka-Damska Iwona 0000-0002-3466-7132 [*];034;WWF, Zato Marek 0000-0003-1252-0727 [*];034;WWF, Bako駍ka-Paco Ewa 0000-0002-4765-5720 [*];034;WWF, Murawska-Cia硂wicz Eugenia 0000-0001-8512-7278 [*];034;WWF


4/13

IDT: .

Autorzy: Chmura Jan, Kawczy駍ki Adam, M阣ra Marek, J蠹k體 Pawe, Morawiec Bartosz.

Tytu艂 orygina艂u: The impact of freediving on psychomotor performance and blood catecholamine concentration

Czasopismo: Undersea and Hyperbaric Medicine

Szczeg贸艂y: 2014 : vol.41, nr 2, s.111-117, ryc. tab. bibliogr. 16 poz. sum.

Sygnatura: PNNP06727

p-ISSN: 1066-2936
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Chmura Jan 0000-0002-9153-7983 [*];056;WNS, Kawczy駍ki Adam 0000-0001-7840-3799 [*];056;WNS, M阣ra Marek 0000-0002-4494-1254 [*];058;WNS, J蠹k體 Pawe [*];058;WNS, Morawiec Bartosz [ ];000;000

Dyscypliny czasopisma na podstawie wykazu konsultacyjnego MNiSW z 30.10.2018: in縴nieria biomedyczna;in縴nieria 秗odowiska, g髍nictwo i energetyka;nauki biologiczne;nauki farmaceutyczne;nauki medyczne;nauki o Ziemi i 秗odowisku;nauki o kulturze fizycznej;nauki o zdrowiu;psychologia;zootechnika i rybactwo

Tytu艂 czasopisma w wykazie konsultacyjnym MNiSW z 30.10.2018 (WOS): Undersea and Hyperbaric Medicine

Tytu艂 czasopisma w wykazie konsultacyjnym MNiSW z 30.10.2018 (Scopus): Undersea and Hyperbaric Medicine


5/13

IDT: .

Autorzy: Konieczna-Gorysz Anna, Demczuk-W硂darczyk Ewa, Fortuna Ma砱orzata, He砿ecka Katarzyna.

Tytu艂 orygina艂u: Influence of sensory integration (SI) on psychomotor development of a boy with early infantile autism

Czasopismo: Complementary and Alternative Medicine in Science

Szczeg贸艂y: 2013 : vol.1, nr 2, s.147-151, ryc. tab. bibliogr. 11 poz. streszcz. sum.

Sygnatura: PNNP07084

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Konieczna-Gorysz Anna 0000-0002-9897-3542 [*];014;WF, Demczuk-W硂darczyk Ewa 0000-0002-3328-2089 [*];014;WF, Fortuna Ma砱orzata [ ];000;000, He砿ecka Katarzyna [ ];000;000


6/13

IDT: .

Autorzy: Klich Sebastian.

Tytu艂 orygina艂u: Mechanizmy rozwoju zm阠zenia w grach zespo硂wych

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Nowe trendy w naukach przyrodniczych 4. T.2 / pod red.: Marcin Kuczera

Adres wydawniczy: Krak體 : Creativetime, 2013

Opis fizyczny: s.184-190 : bibliogr. 38 poz.

Seria: Creative Science - Monografia 2013

Uwagi: ISBN 978-83-63058-31-9

Sygnatura: PNNP06455

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Klich Sebastian 0000-0002-8182-2975 [*];024;000


7/13

IDT: .

Autorzy: Mroczek Dariusz, Kawczy駍ki Adam, Superlak Edward, Chmura Jan.

Tytu艂 orygina艂u: Psychomotor performance of elite volleyball players during a game

Czasopismo: Perceptual and Motor Skills

Szczeg贸艂y: 2013 : vol.117, nr 3, s.801-810, ryc. tab. bibliogr. 15 poz. sum.

Uwagi: DOI 10.2466/25.29.PMS.117x26z6

Sygnatura: PNNP06634

p-ISSN: 0031-5125
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Mroczek Dariusz 0000-0002-4783-3152 [*];056;WNS, Kawczy駍ki Adam 0000-0001-7840-3799 [*];056;WNS, Superlak Edward [*];056;WNS, Chmura Jan 0000-0002-9153-7983 [*];056;WNS

Dyscypliny czasopisma na podstawie wykazu konsultacyjnego MNiSW z 30.10.2018: nauki biologiczne;nauki farmaceutyczne;nauki medyczne;psychologia

Tytu艂 czasopisma w wykazie konsultacyjnym MNiSW z 30.10.2018 (WOS): PERCEPTUAL AND MOTOR SKILLS

Tytu艂 czasopisma w wykazie konsultacyjnym MNiSW z 30.10.2018 (Scopus): Perceptual and Motor Skills


8/13

IDT: .

Autorzy: Kajdan Katarzyna, ita砤 S砤womir.

Tytu艂 orygina艂u: Sprawno舵 psychomotoryczna a zjawisko zaskoczenia w pi砪e no縩ej

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Psychosomatic efficiency vs. an element of surprise in soccer

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2012, nr 37, s.48-59, ryc. tab. bibliogr. 15 poz. sum.

Sygnatura: PNNP05732

p-ISSN: 0239-4375
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Kajdan-Kosiorek Katarzyna [*];006;WWF, ita砤 S砤womir [*];006;WWF


9/13

IDT: .

Autorzy: Kawczy駍ki Adam, Mroczek Dariusz, Chmura Jan.

Tytu艂 orygina艂u: Movement time of elite volleyball players during the game

Czasopismo: Antropomotoryka

Szczeg贸艂y: 2010 : vol.20, nr 51, s.25-30, ryc. tab. bibliogr. 18 poz. streszcz. sum.

Sygnatura: PNNP05049

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Kawczy駍ki Adam 0000-0001-7840-3799 [*];045;WWF, Mroczek Dariusz 0000-0002-4783-3152 [*];045;WWF, Chmura Jan 0000-0002-9153-7983 [*];045;WWF


10/13

IDT: .

Autorzy: Demczuk-W硂darczyk Ewa, Konieczna Anna, Fortuna Ma砱orzata, Kaczmarek Aleksandra.

Tytu艂 orygina艂u: Ocena sprawno禼i psychomotorycznej osoby z niepe硁osprawno禼i intelektualn ucz阺zczaj眂ej na zaj阠ia muzyczno-ruchowe

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Assessment of psychomotor efficiency of person with intellectual handicap attending music and physical classes

Czasopismo: Post阷y Rehabilitacji

Szczeg贸艂y: 2010, nr 3, s.39-44, ryc. bibliogr. 10 poz. sum.

Sygnatura: PNNP05263

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Demczuk-W硂darczyk Ewa 0000-0002-3328-2089 [*];014;WF, Konieczna-Gorysz Anna 0000-0002-9897-3542 [*];014;WF, Fortuna Ma砱orzata [ ];000;000, Kaczmarek Aleksandra [ ];000;000


11/13

IDT: .

Autorzy: Stefaniak Tadeusz, Witkowski Kazimierz, Konieczna Patrycja, Mazur Renata.

Tytu艂 orygina艂u: Wp硑w 鎤icze si硂wych na poziom sprawno禼i psychofizycznej os骲 z zespo砮m Downa

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Influence of strength training on psychophysical fitness in subjects with Down syndrome

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2010, nr 30, s.76-82, ryc. tab. bibliogr. 12 poz. sum.

Sygnatura: PNNP04920

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Stefaniak Tadeusz 0000-0002-6564-4582 [*];043;WWF, Witkowski Kazimierz 0000-0003-1503-9904 [*];043;WWF, Konieczna Patrycja [ ];000;000, Mazur Renata [ ];000;000


12/13

IDT: .

Autorzy: Wlaz硂 Edward, Babicka Agnieszka, Szpulak Ita.

Tytu艂 orygina艂u: O zjawisku zaskoczenia w tenisie ziemnym

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Kierunki doskonalenia treningu i walki sportowej. T.6. / red. Anna Kuder, Krzysztof Perkowski, Dariusz edziewski

Adres wydawniczy: Warszawa : Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, 2009

Opis fizyczny: s.206-215 : ryc. tab. bibliogr.

Uwagi: ISBN 83-85740-25-2

Sygnatura: PNNP04352

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Wlaz硂 Edward [*];006;WWF, Babicka Agnieszka [ ];000;000, Szpulak Ita [*];006;WWF


13/13

IDT: .

Autorzy: Barczyk Katarzyna, Bolach Bartosz, Bolach Eugeniusz, Prystupa Tatiana.

Tytu艂 orygina艂u: Olimpiady specjalne dla os骲 z obni縪n sprawno禼i psychomotoryczn

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Aktual'ni problemi rozvitku ruchu "Sport dlja vsich" u konteksti evropejs'koi integracii Ukraini : materiali konferencii, 24-26 červnja 2004 roku

Adres wydawniczy: Ternopil' : Ternopil's'kij deržavnij pedagogičnij universitet, 2004

Opis fizyczny: s.38-42 : tab. bibliogr. 7 poz. sum.

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Ternopil' : 2004.06.24-26

Sygnatura: PNNP01189

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Barczyk-Pawelec Katarzyna 0000-0001-5745-4167 [0];014;WF, Bolach Bartosz 0000-0002-3433-4434 [0];014;WF, Bolach Eugeniusz 0000-0003-1857-0522 [0];014;WF, Prystupa Tatiana [0];014;WF


Nowe wyszukiwanie | Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc艂awiu