SPRAWNOζ FIZYCZNA
Liczba odnalezionych rekord贸w: 282

Operacje globalne Zmie艅 format:        | Nowe wyszukiwanie
Operacje dot. bie偶膮cej strony               
1/282

IDT: .

Autorzy: Malicka Iwona, Mrowiec Joanna, Sajkiewicz Natalia, Siewierska Katarzyna, Czajkowska Maria, Wo糿iewski Marek.

Tytu艂 orygina艂u: Physical fitness of school-age children after cancer treatment

Czasopismo: International Journal of Environmental Research and Public Health

Szczeg贸艂y: 2019 : vol. 16, nr 8, art. 1436 s. 1-11, ryc. tab. bibliogr. 39 poz.

Sygnatura: PNNP09217

p-ISSN: 1660-4601

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

Charakt. merytoryczna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Adres url:

DOI: 10.3390/ijerph16081436

Afiliacja: Malicka Iwona 0000-0002-7668-001X [*];067;WF, Mrowiec Joanna [*];023;000, Sajkiewicz Natalia [*];023;000, Siewierska Katarzyna 0000-0002-6433-0821 [*];067;WF, Czajkowska Maria [ ];000;000, Wo糿iewski Marek [*];067;WF

Dyscypliny czasopisma na podstawie wykazu konsultacyjnego MNiSW z 30.10.2018: in縴nieria 秗odowiska, g髍nictwo i energetyka;nauki biologiczne;nauki chemiczne;nauki farmaceutyczne;nauki le秐e;nauki medyczne;nauki o Ziemi i 秗odowisku;nauki o kulturze fizycznej;nauki o zdrowiu;psychologia;rolnictwo i ogrodnictwo;technologia 縴wno禼i i 縴wienia;weterynaria;zootechnika i rybactwo

Tytu艂 czasopisma w wykazie konsultacyjnym MNiSW z 30.10.2018 (WOS): International Journal of Environmental Research and Public Health

Tytu艂 czasopisma w wykazie konsultacyjnym MNiSW z 30.10.2018 (Scopus): International Journal of Environmental Research and Public Health


2/282

IDT: .

Autorzy: Tomczak Mariusz, Ignasiak Zofia, S砤wi駍ka Teresa.

Tytu艂 orygina艂u: Physical fitness of women over 50 years of age and self-esteem quality of life and health

Czasopismo: Biomedical Human Kinetics

Szczeg贸艂y: 2019 : vol. 11, nr 1, s. 53-59, ryc. tab. bibliogr. 30 poz.

Sygnatura: PNNP09208

p-ISSN: 2080-2234
e-ISSN: 2080-2234

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

Charakt. merytoryczna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Adres url:

Adres url: https://content.sciendo.com/view/journals/bhk/11/1/article-p53.xml

DOI: 10.2478/bhk-2019-0007

Afiliacja: Tomczak Mariusz [*];024;000, Ignasiak Zofia 0000-0001-8656-9107 [*];047;WWF, S砤wi駍ka Teresa 0000-0002-7217-5868 [*];047;WWF

Dyscypliny czasopisma na podstawie wykazu konsultacyjnego MNiSW z 30.10.2018: nauki medyczne;nauki o kulturze fizycznej;nauki o zdrowiu

Tytu艂 czasopisma w wykazie konsultacyjnym MNiSW z 30.10.2018 (WOS): Biomedical Human Kinetics

Tytu艂 czasopisma w wykazie konsultacyjnym MNiSW z 30.10.2018 (Scopus): Biomedical Human Kinetics


3/282

IDT: .

Autorzy: Zembro-cny Agnieszka, Dziubek Wioletta, Wolny-Rokicka Edyta, D眀rowska Gra縴na, Wo糿iewski Marek.

Tytu艂 orygina艂u: The relation of inflammaging with skeletal muscle properties in elderly men

Czasopismo: American Journal of Mens Health

Szczeg贸艂y: 2019 : vol. 13, nr 2, s. 1-8, tab., bibliogr. [35] poz.

Sygnatura: PNNP09202

p-ISSN: 1557-9883
e-ISSN: 1557-9891

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Charakt. merytoryczna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Adres url:

Adres url: https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1557988319841934

DOI: 10.1177/1557988319841934

Afiliacja: Zembro-cny Agnieszka [ ];000;000, Dziubek-Rogowska Wioletta 0000-0003-3511-7623 [*];067;WF, Wolny-Rokicka Edyta [ ];000;000, D眀rowska Gra縴na [*];022;000, Wo糿iewski Marek [*];067;WF

Dyscypliny czasopisma na podstawie wykazu konsultacyjnego MNiSW z 30.10.2018: nauki farmaceutyczne;nauki medyczne;nauki o kulturze fizycznej;nauki o zdrowiu;nauki socjologiczne;psychologia

Tytu艂 czasopisma w wykazie konsultacyjnym MNiSW z 30.10.2018 (WOS): American Journal of Mens Health

Tytu艂 czasopisma w wykazie konsultacyjnym MNiSW z 30.10.2018 (Scopus): American Journal of Men's Health


4/282

IDT: .

Autorzy: Ros砤nowski Adam, Glibowski Edmund, Winiarski S砤womir, Wilk Iwona.

Tytu艂 orygina艂u: Impact of systemic cryotherapy on physical fitness

Czasopismo: Medical Science Pulse

Szczeg贸艂y: 2018 : vol.12, nr 2, s.18-21, tab. bibliogr. 19 poz.

Uwagi: DOI:10.5604/01.3001.0012.1159

Adnotacje: (poprzednia nazwa czasopisma Puls Uczelni-Higher School's Pulse)

Sygnatura: PNNP08900

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

Charakt. merytoryczna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Ros砤nowski Adam [ ];024;000, Glibowski Edmund [ ];024;000, Winiarski S砤womir [*];072;WWF, Wilk Iwona 0000-0003-4914-8391 [*];064;WF


5/282

IDT: .

Autorzy: Bolach Bartosz, Bolach Eugeniusz, Seidel Wojciech, Bartik Pavol, Lewandowska Karolina.

Tytu艂 orygina艂u: Por體nanie cech somatycznych i sprawno禼i fizycznej m硂dzie縴 gimnazjalnej z niepe硁osprawno禼i intelektualn w stopniu lekkim z r體ie秐ikami w normie intelektualnej

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Comparison of somatic attributes and physical prowess between intellectual disabled middle school youth and their intellectually normal peers

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Wady postawy - problemy medyczne, rehabilitacyjne i spo砮czne : monografia / Red. J髗ef Patkiewicz

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem. Oddzia Wojew骴zki we Wroc砤wiu, 2018

Opis fizyczny: s. 57-68 : ryc. tab. bibliogr. 16 poz. sum.

Uwagi: ISBN 978-83-928977-7-4

Sygnatura: PNNP08665

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Bolach Bartosz 0000-0002-3433-4434 [*];063;WNS, Bolach Eugeniusz 0000-0003-1857-0522 [*];063;WNS, Seidel Wojciech 0000-0003-4783-4814 [*];063;WNS, Bartik Pavol [ ];000;000, Lewandowska Karolina [ ];000;000


6/282

IDT: .

Autorzy: Kurzaj Monika, Okrzymowska Paulina, Baczma駍ka Alicja, Ro縠k-Piechura Krystyna.

Tytu艂 orygina艂u: Wp硑w aktywno禼i fizycznej w 秗odowisku wodnym na sprawno舵 fizyczn i jako舵 縴cia os骲 w wieku podesz硑m

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Effect of physical activity in the aquatic enviroment on physical fitness of elderly people

Czasopismo: Gerontologia Wsp蟪czesna

Szczeg贸艂y: 2018 : vol. 6, nr 3, s. 99-104, tab. bibliogr. 19 poz.

Sygnatura: PNNP09119

p-ISSN: 2391-4653

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Kurzaj Monika 0000-0002-8755-6145 [*];067;WF, Okrzymowska Paulina [*];024;000, Baczma駍ka Alicja [ ];000;000, Ro縠k-Piechura Krystyna 0000-0001-5589-4978 [*];067;WF

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin


7/282

IDT: .

Autorzy: Bolach Bartosz, Bolach Eugeniusz, Migasiewicz Juliusz, Rokita Andrzej, G髍ny Miros砤w, Paterek Dorota.

Tytu艂 orygina艂u: Wp硑w olimpiad specjalnych na cechy somatyczne i sprawno舵 fizyczn uczestnik體 warsztatu terapii zaj阠iowej

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The influence of the special olympics on the somatic features and the physical ability of the participants of the occupational thearapy workshops

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Wady postawy - problemy medyczne, rehabilitacyjne i spo砮czne : monografia / Red. J髗ef Patkiewicz

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem. Oddzia Wojew骴zki we Wroc砤wiu, 2018

Opis fizyczny: s. 87-99 : ryc. tab. bibliogr. 9 poz. sum.

Uwagi: ISBN 978-83-928977-7-4

Sygnatura: PNNP08667

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Bolach Bartosz 0000-0002-3433-4434 [*];063;WNS, Bolach Eugeniusz 0000-0003-1857-0522 [*];063;WNS, Migasiewicz Juliusz 0000-0002-0855-0512 [*];055;WNS, Rokita Andrzej 0000-0001-5281-811X [*];012;WWF, G髍ny Miros砤w [ ];000;000, Paterek Dorota [ ];000;000


8/282

IDT: .

Autorzy: Winiarski S砤womir.

Tytu艂 orygina艂u: Wska糿ik jako禼i ruchu w ocenie chodu os骲 o r罂nym poziomie sprawno禼i ruchowej

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu, 2018

Opis fizyczny: 160 s. : ryc. tab. bibliogr. 305 poz. sum.

Seria: Studia i Monografie Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu ; nr 127 ; 0239-6009

Adnotacje: Sygn. P A.1535 II

Sygnatura: PNNP08641

p-ISBN: 978-83-64354-31-1

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Winiarski S砤womir [*];072;WWF


9/282

IDT: .

Tytu艂 orygina艂u: Adaptacyjna aktywno舵 fizyczna : monografia / red. Eugeniusz Bolach, Adam Kawczy駍ki

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Agencja Us硊gowo-Handlowa "AGIW" dr Ryszard Pawelec, 2017

Opis fizyczny: 193 s. : ryc. tab. bibliogr.

Sygnatura: PNNP08368

p-ISBN: 978-83-928344-5-8

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Bolach Eugeniusz 0000-0003-1857-0522 [*];063;WNS, Kawczy駍ki Adam 0000-0001-7840-3799 [*];063;WNS


10/282

IDT: .

Autorzy: Juszkiewicz Anna, 痷rek Alina, 痷rek Grzegorz, Koszczyc Marta.

Tytu艂 orygina艂u: Aktywno舵 fizyczna os骲 starszych. Poprawa sprawno禼i fizycznej i samopoczucia psychicznego uczestnik體 wroc砤wskiego Programu Aktywno禼i Fizycznej Ruch i Zdrowie dla Seniora

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Konferencja naukowa "iat wed硊g Szmajkego" : Opole, 6-7 czerwca 2017

Opis fizyczny: s.15-16

Sygnatura: PNNP08326

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Juszkiewicz Anna [ ];000;000, 痷rek Alina [ ];000;000, 痷rek Grzegorz 0000-0002-1795-4367 [*];047;WWF, Koszczyc Marta 0000-0001-5531-1656 [*];069;WWF


11/282

IDT: .

Autorzy: Kokstejn Jakub, Stastny Petr, Miroslav Petr, Musalek Martin, Wola駍ki Pawe.

Tytu艂 orygina艂u: Assessment of the relationship between level of neuromotor, body somatotype, physical fitness level and game skills at soccer players in U12 category [Dokument elektroniczny]

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: II Mi阣zynarodowa Konferencja Naukowa "Motoryczno舵 Sportowa - Za硂縠nia Teoretyczne i Implikacje Praktyczne" Krak體, 21-23 wrze秐ia 2017 : program konferencji - II International Scientific Conference "Motor Abilities in Sports - Theoretical Assumptions and Practical Implications" Krakow, 21 - 23 September 2017 : conference programme

Opis fizyczny: s.51

Sygnatura: PNNP08425

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Kokstejn Jakub [ ];000;000, Stastny Petr [ ];000;000, Miroslav Petr [ ];000;000, Musalek Martin [ ];000;000, Wola駍ki Pawe [*];024;000


12/282

IDT: .

Autorzy: Little Bert B., Ignasiak Zofia, S砤wi駍ka Teresa, Pos硊szny Pawe, Malina Robert M., Wiegman David L..

Tytu艂 orygina艂u: Blood lead levels, pulmonary function and agility in Polish schoolchildren

Czasopismo: Annals of Human Biology

Szczeg贸艂y: 2017 : vol.44, nr 8, s.723-728

Sygnatura: PNNP08518

p-ISSN: 0301-4460
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

DOI: 10.1080/03014460.2017.1387284

Afiliacja: Little Bert B. [ ];000;000, Ignasiak Zofia 0000-0001-8656-9107 [*];047;WWF, S砤wi駍ka Teresa 0000-0002-7217-5868 [*];047;WWF, Pos硊szny Pawe 0000-0002-8735-7840 [*];047;WWF, Malina Robert M. [ ];000;000, Wiegman David L. [ ];000;000

Dyscypliny czasopisma na podstawie wykazu konsultacyjnego MNiSW z 30.10.2018: in縴nieria biomedyczna;nauki biologiczne;nauki farmaceutyczne;nauki le秐e;nauki medyczne;nauki o kulturze fizycznej;nauki o kulturze i religii;nauki o zdrowiu;nauki socjologiczne;psychologia;rolnictwo i ogrodnictwo;technologia 縴wno禼i i 縴wienia;weterynaria;zootechnika i rybactwo

Tytu艂 czasopisma w wykazie konsultacyjnym MNiSW z 30.10.2018 (WOS): ANNALS OF HUMAN BIOLOGY

Tytu艂 czasopisma w wykazie konsultacyjnym MNiSW z 30.10.2018 (Scopus): Annals of Human Biology


13/282

IDT: .

Autorzy: Ignasiak Zofia, S砤wi駍ka Teresa, Skrzek Anna, Ro縠k Krystyna, Kozie S砤womir, Malina Robert M., Pos硊szny Pawe.

Tytu艂 orygina艂u: Functional capacities of Polish adults of 60-87 years and risk of losing functional independence

Czasopismo: Annals of Human Biology

Szczeg贸艂y: 2017 : vol.44, nr 6, s.502-509, tab. bibliogr. 46 poz. sum.

Uwagi: https://doi.org./10.1080/03014460.2017.1328071

Sygnatura: PNNP08297

p-ISSN: 0301-4460
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Ignasiak Zofia 0000-0001-8656-9107 [*];047;WWF, S砤wi駍ka Teresa 0000-0002-7217-5868 [*];047;WWF, Skrzek Anna 000-0003-1533-0291 [*];068;WF, Ro縠k-Piechura Krystyna 0000-0001-5589-4978 [*];067;WF, Kozie S砤womir [ ];000;000, Malina Robert M. [ ];000;000, Pos硊szny Pawe 0000-0002-8735-7840 [*];047;WWF

Dyscypliny czasopisma na podstawie wykazu konsultacyjnego MNiSW z 30.10.2018: in縴nieria biomedyczna;nauki biologiczne;nauki farmaceutyczne;nauki le秐e;nauki medyczne;nauki o kulturze fizycznej;nauki o kulturze i religii;nauki o zdrowiu;nauki socjologiczne;psychologia;rolnictwo i ogrodnictwo;technologia 縴wno禼i i 縴wienia;weterynaria;zootechnika i rybactwo

Tytu艂 czasopisma w wykazie konsultacyjnym MNiSW z 30.10.2018 (WOS): ANNALS OF HUMAN BIOLOGY

Tytu艂 czasopisma w wykazie konsultacyjnym MNiSW z 30.10.2018 (Scopus): Annals of Human Biology


14/282

IDT: .

Autorzy: Fugiel Jaros砤w, Czajka Kamila, Pos硊szny Pawe, S砤wi駍ka Teresa.

Tytu艂 orygina艂u: Motoryczno舵 cz硂wieka : podstawowe zagadnienia z antropomotoryki

Adres wydawniczy: Wroc砤w : MedPharm Polska, 2017

Opis fizyczny: 166 s. : ryc. tab. bibliogr.

Uwagi: Sygn. Czytelni: P II 99/1; P II 99/2

Sygnatura: PNNP08190

p-ISBN: 978-83-7846-085-5

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Fugiel Jaros砤w 0000-0001-8333-6412 [*];047;WWF, Czajka Kamila 0000-0002-6013-8146 [*];047;WWF, Pos硊szny Pawe 0000-0002-8735-7840 [*];047;WWF, S砤wi駍ka Teresa 0000-0002-7217-5868 [*];047;WWF


15/282

IDT: .

Autorzy: Olszewska Anita, Jackowiak Anna, Chwa砪zy駍ka Agnieszka, Sobiech Krzysztof Andrzej.

Tytu艂 orygina艂u: Physical activity as the main factor affecting body composition of the visually impaired

Czasopismo: Physiotherapy Quarterly

Szczeg贸艂y: 2017 : t.25, nr 1, s.23-28, tab. bibliogr. 53 poz. sum.

Uwagi: doi: 10.1515/physio-2017-0002

Sygnatura: PNNP08510

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Olszewska Anita [ ];000;000, Jackowiak Anna [ ];000;000, Chwa砪zy駍ka Agnieszka 0000-0003-1359-2570 [*];064;WF, Sobiech Krzysztof Andrzej 0000-0002-8078-759X [*];064;WF


16/282

IDT: .

Autorzy: Bolach Bartosz, F眆ara El縝ieta.

Tytu艂 orygina艂u: Por體nanie cech somatycznych i sprawno禼i fizycznej dzieci z niepe硁osprawno禼i intelektualn w stopniu lekkim z r體ie秐ikami w normie intelektualnej

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Adaptacyjna aktywno舵 fizyczna : monografia / red. Eugeniusz Bolach, Adam Kawczy駍ki

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Agencja Us硊gowo-Handlowa "AGIW" dr Ryszard Pawelec, 2017

Opis fizyczny: s.16-32 : ryc. tab. bibliogr. 16 poz. streszcz. sum.

Sygnatura: PNNP08370

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Bolach Bartosz 0000-0002-3433-4434 [*];063;WNS, F眆ara El縝ieta [ ];000;000


17/282

IDT: .

Tytu艂 orygina艂u: Przewodnik dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wsp蟪pracuj眂ych nauczycieli wychowania fizycznego realizuj眂ych program "Sprawny Dolno秎眤aczek" / praca zbiorowa pod red. Ryszarda Jezierskiego, Marka Lewandowskiego, Andrzeja Rokity, Adama Szymczaka

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Szkolny Zwi眤ek Sportowy "Dolny 眘k", 2017

Opis fizyczny: 188 s. : rys., tab.

Sygnatura: PNNP08547

p-ISBN: 978-83-948667-0-9

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Charakt. merytoryczna:

J臋zyk publikacji:

Adres url:

Afiliacja: Jezierski Ryszard [ ];000;000, Lewandowski Marek [ ];000;000, Rokita Andrzej 0000-0001-5281-811X [*];012;WWF, Szymczak Adam [ ];000;000


18/282

IDT: .

Autorzy: Rokita Andrzej, Cichy Ireneusz, Wawrzyniak Sara.

Tytu艂 orygina艂u: Ruch, kt髍y rozwija - wykorzystanie pi砮k edukacyjnych EDUball w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Podsumowanie 15 lat bada

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: An movement that aids in child's development - taking advantage of EDUballs in pre-school and early childhood education. An summary of 15 years of research

Czasopismo: Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna

Szczeg贸艂y: 2017 : vol.5, nr 2, s.183-196, bibliogr. 60 poz. sum.

Sygnatura: PNNP08566

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Rokita Andrzej 0000-0001-5281-811X [*];012;WWF, Cichy Ireneusz 0000-0001-6425-4139 [*];012;WWF, Wawrzyniak Sara 0000-0003-3040-6637 [*];024;000


19/282

IDT: .

Autorzy: Kociuba Marek, Kozie S砤womir, Chakraborty Raja, Ignasiak Zofia.

Tytu艂 orygina艂u: Sports preference and digit ratio (2D:4D) among female students in Wroc砤w, Poland

Czasopismo: Journal of Biosocial Science

Szczeg贸艂y: 2017 : vol.49, nr 5, s.623-633, bibliogr. 64 poz.

Sygnatura: PNNP08239

p-ISSN: 0021-9320
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

DOI: 10.1017/S0021932016000523

Afiliacja: Kociuba Marek [ ];000;000, Kozie S砤womir [ ];000;000, Chakraborty Raja [ ];000;000, Ignasiak Zofia 0000-0001-8656-9107 [*];047;WWF

Dyscypliny czasopisma na podstawie wykazu konsultacyjnego MNiSW z 30.10.2018: ekonomia i finanse;geografia spo砮czno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna;nauki farmaceutyczne;nauki medyczne;nauki o bezpiecze駍twie;nauki o komunikacji spo砮cznej i mediach;nauki o kulturze fizycznej;nauki o kulturze i religii;nauki o polityce i administracji;nauki o zarz眃zaniu i jako禼i;nauki o zdrowiu;nauki prawne;nauki socjologiczne;pedagogika;prawo kanoniczne;psychologia

Tytu艂 czasopisma w wykazie konsultacyjnym MNiSW z 30.10.2018 (WOS): JOURNAL OF BIOSOCIAL SCIENCE

Tytu艂 czasopisma w wykazie konsultacyjnym MNiSW z 30.10.2018 (Scopus): Journal of Biosocial Science


20/282

IDT: .

Autorzy: Rutkowski Tomasz, J阣rzejewski Grzegorz, Angelus Karolina, Sobiech Krzysztof Andrzej, Chwa砪zy駍ka Agnieszka.

Tytu艂 orygina艂u: Sprawno舵 fizyczna a sk砤d cia砤 dziewcz眛 w wieku wczesnoszkolnym

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Poszerzamy horyzonty. T.6 / red. nauk. Ma砱orzata Bogusz, Monika Wojcieszak, Piotr Rachwa

Adres wydawniczy: S硊psk : Mateusz Weiland Network Solutions, 2017

Opis fizyczny: s.110-119 : ryc. tab. bibliogr. 21 poz.

Uwagi: ISBN 978-83-63216-10-8

Sygnatura: PNNP08600

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Rutkowski Tomasz [*];024;000, J阣rzejewski Grzegorz [ ];000;000, Angelus Karolina [ ];000;000, Sobiech Krzysztof Andrzej 0000-0002-8078-759X [*];064;WF, Chwa砪zy駍ka Agnieszka 0000-0003-1359-2570 [*];064;WF


21/282

IDT: .

Autorzy: J阣rzejewski Grzegorz, Rutkowski Tomasz, Angelus Karolina, Sobiech Krzysztof Andrzej, Chwa砪zy駍ka Agnieszka.

Tytu艂 orygina艂u: Sprawno舵 fizyczna ch硂pc體 w wieku wczesnoszkolnym w profilaktyce nadwagi i oty硂禼i

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Poszerzamy horyzonty. T.6 / red. nauk. Ma砱orzata Bogusz, Monika Wojcieszak, Piotr Rachwa

Adres wydawniczy: S硊psk : Mateusz Weiland Network Solutions, 2017

Opis fizyczny: s.99-109 : tab. bibliogr. 23 poz.

Uwagi: ISBN 978-83-63216-10-8

Sygnatura: PNNP08601

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: J阣rzejewski Grzegorz [ ];000;000, Rutkowski Tomasz [*];024;000, Angelus Karolina [ ];000;000, Sobiech Krzysztof Andrzej 0000-0002-8078-759X [*];064;WF, Chwa砪zy駍ka Agnieszka 0000-0003-1359-2570 [*];064;WF


22/282

IDT: .

Autorzy: Chrobot Magdalena, Kwa秐a Anna, Adamek Dawid.

Tytu艂 orygina艂u: Sprawno舵 fizyczna dzieci 12-letnich trenuj眂ych i nietrenuj眂ych p硑wanie

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Physical activity of 12 years children of training and non-training swimming

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Ratownictwo wodne, sport p硑wacki i kultura fizyczna w teorii i praktyce = Water Rescue Service, Swimming and Physical Culture in the Theory and Practice. T. 4 / red. nauk. Waldemar Moska, Stanis砤w Przybylski, Dariusz Skalski

Adres wydawniczy: Gda駍k : Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. J阣rzeja iadeckiego w Gda駍ku, 2017

Opis fizyczny: s.237-256 : ryc. bibliogr. 25 poz. sum.

Uwagi: ISBN 978-83-62390-02-1

Adnotacje: (Publikacja dost阷na w czytelni)

Sygnatura: PNNP08492

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Chrobot Magdalena 0000-0002-2194-6132 [*];071;WWF, Kwa秐a Anna 0000-0002-2443-5450 [*];071;WWF, Adamek Dawid [ ];000;000


23/282

IDT: .

Autorzy: Bolach Bartosz.

Tytu艂 orygina艂u: Sprawno舵 fizyczna i postawa cia砤 uczni體 z niepe硁osprawno禼i intelektualn w wieku 9-15 lat z uwzgl阣nieniem aspekt體 socjodemograficznych na przyk砤dzie wybranych plac體ek szkolno-wychowawczych w Polsce i w Czechach

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Physical fitness and body posture in 9-15-year-old students with mild intellectual disability in light of socio-demographic characteristics based on selected educational and social schools in Poland and in the Czech Republic

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu, 2017

Opis fizyczny: 117 s. : ryc. tab. bibliogr. sum.

Seria: Studia i Monografie ; Akademia Wychowania we Wroc砤wiu ; 123 ; 0239-6009

Sygnatura: PNNP08174

p-ISBN: 978-83-64354-18-2

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Bolach Bartosz 0000-0002-3433-4434 [*];063;WNS


24/282

IDT: .

Autorzy: Hanuszkiewicz Justyna, Siewierska Katarzyna, Malicka Iwona.

Tytu艂 orygina艂u: Wp硑w wieku na poziom sprawno禼i fizycznej kobiet leczonych z powodu raka piersi

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Influence of the age on the physical fitness level of women treated for breast cancer

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: X Mi阣zynarodowe Dni Fizjoterapii "Jako舵 i styl 縴cia w 秝ietle nowoczesnej rehabilitacji". Wroc砤w, 23-25.11.2017. Streszczenia

Opis fizyczny: s.24-25

Uwagi: Tekst r體noleg硑 w j陑yku angielski

Sygnatura: PNNP08605

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Afiliacja: Hanuszkiewicz Justyna 0000-0002-4049-5365 [*];067;WF, Siewierska Katarzyna 0000-0002-6433-0821 [*];067;WF, Malicka Iwona 0000-0002-7668-001X [*];067;WF


25/282

IDT: .

Autorzy: Obmi駍ki Zbigniew, Supi駍ki Jan, Mroczkowska Helena, Borkowski Lech, Zdanowicz Ryszard.

Tytu艂 orygina艂u: Wp硑w wydolno禼i aerobowej na ostre zmiany funkcji poznawczych i st昕e hormon體 we krwi po wyczerpuj眂ym wysi砶u

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The effect of aerobic fitness on acute changes in cognitive functions and blood hormones levels after an exhaustive effort

Czasopismo: Medycyna Sportowa

Szczeg贸艂y: 2017 : vol.33, nr 2, s.97-106, tab. bibliogr. 85 poz. sum.

Sygnatura: PNNP08410

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Punktacja MNiSW:

DOI: 10.5604/01.3001.0010.2295

Afiliacja: Obmi駍ki Zbigniew [ ];000;000, Supi駍ki Jan [ ];022;000, Mroczkowska Helena [ ];000;000, Borkowski Lech [ ];000;000, Zdanowicz Ryszard [ ];000;000


26/282

IDT: .

Autorzy: B砤ch Wies砤w.

Tytu艂 orygina艂u: A proposal for special kickboxing fitness test

Czasopismo: Security Dimensions. International and National Studies

Szczeg贸艂y: 2016, nr 20, s.96-110, ryc. tab. bibliogr. 23 poz. sum.

Sygnatura: PNNP08362

p-ISSN: 2353-7000
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

Charakt. merytoryczna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Adres url:

DOI: 10.24356/SD/20/5

Afiliacja: B砤ch Wies砤w 0000-0002-3559-9151 [*];055;WNS

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin


27/282

IDT: .

Autorzy: Pos硊szny Pawe.

Tytu艂 orygina艂u: Aktywno舵 fizyczna a sprawno舵 motoryczna i sk砤d cia砤 dzieci z teren體 przemys硂wych

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: XIX Mi阣zynarodowa Konferencja Naukowa "Zdrowie dzieci w 秗odowisku przemys硂wym, miejskim i wiejskim" . Legnica, 24-26 listopada 2016

Adres wydawniczy: Legnica : Edytor, 2016

Opis fizyczny: s.29-30

Uwagi: ISBN 978-83-64553-06-6

Sygnatura: PNNP08070

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Pos硊szny Pawe 0000-0002-8735-7840 [*];047;WWF


28/282

IDT: .

Autorzy: Wochy駍ki Zbigniew, Kowalczuk Krzysztof, K硂ssowski Marek, Sobiech Krzysztof Andrzej.

Tytu艂 orygina艂u: Effect of centrifuge test on blood serum lipids index of cadet pilots

Czasopismo: Annals of Agricultural and Environmental Medicine

Szczeg贸艂y: 2016 : vol.23, nr 1, s.1-5, ryc. tab. bibliogr. 17 poz. sum.

Sygnatura: PNNP07751

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Wochy駍ki Zbigniew [ ];000;000, Kowalczuk Krzysztof [ ];000;000, K硂ssowski Marek [ ];000;000, Sobiech Krzysztof Andrzej 0000-0002-8078-759X [*];040;WF


29/282

IDT: .

Autorzy: Fortuna Ma砱orzata, Szczurowski Jacek, Szafraniec Rafa, Demczyszak Iwona, Gawlak Micha, Konieczna-Gorysz Anna.

Tytu艂 orygina艂u: Por體nanie kszta硉owania si zdolno禼i motorycznych u jedenastoletnich dziewcz眛 i ch硂pc體 w okresie siedmiu miesi阠y na podstawie Mi阣zynarodowego Testu Sprawno禼i Fizycznej

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Comparison of formation of motor skills among eleven-year-old girls and boys within seven months on the basis of International Test of Physical Fitness

Czasopismo: Aktywno舵 ruchowa ludzi w r罂nym wieku

Szczeg贸艂y: 2016 : vol.31, nr 3, s.69-76, tab. bibliogr. 14 poz. sum.

Sygnatura: PNNP07979

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Fortuna Ma砱orzata [ ];000;000, Szczurowski Jacek [ ];000;000, Szafraniec Rafa 0000-0003-1215-6590 [*];059;WNS, Demczyszak Iwona [ ];000;000, Gawlak Micha [ ];000;000, Konieczna-Gorysz Anna 0000-0002-9897-3542 [*];014;WF


30/282

IDT: .

Autorzy: Bolanowski Marek, Pluskiewicz Wojciech, Syrycka Joanna, Chwa砪zy駍ka Agnieszka.

Tytu艂 orygina艂u: Quantitative ultrasound at the hand phalanges in adolescent girls is related to their overall physical fitness

Czasopismo: Advances in Clinical and Experimental Medicine

Szczeg贸艂y: 2016 : vol.25, nr 2, s.279-284, ryc. tab. bibliogr. 27 poz. sum.

Uwagi: doi: 10.17219/acem/41028

Sygnatura: PNNP07792

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Bolanowski Marek [ ];000;000, Pluskiewicz Wojciech [ ];000;000, Syrycka Joanna [ ];000;000, Chwa砪zy駍ka Agnieszka 0000-0003-1359-2570 [*];040;WF


31/282

IDT: .

Autorzy: Ignasiak Zofia, S砤wi駍ka Teresa, Malina Robert M..

Tytu艂 orygina艂u: Short term secular change in body size and physical fitness of youth 7-15 years in Southwestern Poland: 2001-2002 and 2010-2011

Czasopismo: Anthropological Review

Szczeg贸艂y: 2016 : vol. 79, nr 3, s.311-329, ryc. tab. bibliogr. 38 poz. sum.

Uwagi: DOI: 10.1515/anre- 2016-0023

Sygnatura: PNNP07995

p-ISSN: 1898-6773
e-ISSN: 2083-4594

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Ignasiak Zofia 0000-0001-8656-9107 [*];047;WWF, S砤wi駍ka Teresa 0000-0002-7217-5868 [*];047;WWF, Malina Robert M. [ ];000;000

Dyscypliny czasopisma na podstawie wykazu konsultacyjnego MNiSW z 30.10.2018: historia;nauki o kulturze i religii;nauki o zdrowiu;nauki socjologiczne

Tytu艂 czasopisma w wykazie konsultacyjnym MNiSW z 30.10.2018 (Scopus): Anthropological Review


32/282

IDT: .

Autorzy: Ignasiak Zofia, Falkenberg Jacek, Ignasiak Tomasz, Kozie S砤womir.

Tytu艂 orygina艂u: The influence of a 7-month-long intensive aquatic exercise program on changes in physical fitness, exercise program on changes in physical fitness, bone density and lung function parameters in bone density and lung function parameters in postmenopausal women

Czasopismo: Collegium Antropologicum

Szczeg贸艂y: 2016 : vol.40, nr 4, s.261-268, ryc. tab. bibliogr. 37 poz. sum.

Sygnatura: PNNP08208

p-ISSN: 0350-6134
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Ignasiak Zofia 0000-0001-8656-9107 [*];047;WWF, Falkenberg Jacek [ ];000;000, Ignasiak Tomasz [ ];000;000, Kozie S砤womir [ ];000;000

Dyscypliny czasopisma na podstawie wykazu konsultacyjnego MNiSW z 30.10.2018: archeologia;filozofia;historia;in縴nieria biomedyczna;j陑ykoznawstwo;literaturoznawstwo;nauki farmaceutyczne;nauki medyczne;nauki o kulturze fizycznej;nauki o kulturze i religii;nauki o polityce i administracji;nauki o sztuce;nauki o zdrowiu;nauki socjologiczne;nauki teologiczne;prawo kanoniczne;psychologia;zootechnika i rybactwo

Tytu艂 czasopisma w wykazie konsultacyjnym MNiSW z 30.10.2018 (Scopus): Collegium Antropologicum


33/282

IDT: .

Autorzy: Bolach Bartosz, Bolach Eugeniusz, Synowiec-Rzemykowska Anna.

Tytu艂 orygina艂u: Wp硑w program體 wychowania fizycznego na sprawno舵 fizyczn uczni體 z niepe硁osprawno禼i intelektualn w stopniu lekkim i umiarkowanym

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The influence of physical education programs on physical fitness of students with intellectual disabilities to the extent mild and moderate

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Znaczenie integracji sensorycznej w zaburzeniach rozwoju cz硂wieka : monografia / red. J髗ef Patkiewicz

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, Oddzia Wojew骴zki we Wroc砤wiu, 2016

Opis fizyczny: s. 175-192 : ryc. tab. 19 poz. sum.

Sygnatura: PNNP08170

p-ISBN: 978-83-928977-6-7

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Bolach Bartosz 0000-0002-3433-4434 [*];055;WNS, Bolach Eugeniusz 0000-0003-1857-0522 [*];059;WNS, Synowiec-Rzemykowska Anna [ ];000;000


34/282

IDT: .

Autorzy: Ma秎i駍ki Jaros砤w, Witkowski Kazimierz, Jatowtt Aleksander, Cie秎i駍ki Wojciech.

Tytu艂 orygina艂u: A comparison between physical fitness of children practicing judo and non-practicing children based on International Physical Fitness Test

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Proceedings of the 1st World Congress on Health and Martial Arts in Interdisciplinary Approach, HMA 2015,17-19 September 2015, Czestochowa, Poland

Adres wydawniczy: Warszawa : Archives of Budo, 2015

Opis fizyczny: s.203

Konferencja/zjazd - miejsce i data: : ed. Roman M. Kalina

Seria: Archives of Budo Conference Proceedings ; ISSN 2450-2650

Sygnatura: PNNP07516

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Ma秎i駍ki Jaros砤w 0000-0001-8557-6946 [*];055;WNS, Witkowski Kazimierz 0000-0003-1503-9904 [*];055;WNS, Jatowtt Aleksander [ ];000;000, Cie秎i駍ki Wojciech 0000-0001-8226-607X [*];057;WNS

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Archives of Budo Conference Proceedings-ISSN 2450-2650


35/282

IDT: .

Autorzy: Szafraniec Rafa, Szczypta Katarzyna, Fortuna Ma砱orzata.

Tytu艂 orygina艂u: Effect of 3-week Nordic walking training on the level of aerobic physical fitness and body composition of young women

Czasopismo: Scientific Review of Physical Culture

Szczeg贸艂y: 2015 : vol.5, nr 2, s.36-40, tab. bibliogr. 12 poz. sum.

Sygnatura: PNNP07473

p-ISSN: 2083-859X
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Szafraniec Rafa 0000-0003-1215-6590 [*];059;WNS, Szczypta Katarzyna [ ];000;000, Fortuna Ma砱orzata [ ];000;000

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin


36/282

IDT: .

Autorzy: Bolach Bartosz, G髍ny Miros砤w, Bukowska Katarzyna, Bolach Eugeniusz.

Tytu艂 orygina艂u: Evaluation of fitness of elderly people by means of Fullerton Test

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: International Scientific Conference "Wellness, Health and Quality of Life 2015". 22-23/10/2015: abstracts = Mezinarodni vedecka konference "Wellness, zdravi a kvalita zivota 2015". 22.-23.10.2015 : abstrakty / eds. Jitka Masopustova, Alena Malcova

Adres wydawniczy: Prague : College of PE and Sport PALESTRA, 2015

Opis fizyczny: s.8

Sygnatura: PNNP07550

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Bolach Bartosz 0000-0002-3433-4434 [*];055;WNS, G髍ny Miros砤w [ ];000;000, Bukowska Katarzyna 0000-0002-6071-0843 [*];061;WWF, Bolach Eugeniusz 0000-0003-1857-0522 [*];054;WF


37/282

IDT: .

Autorzy: Bartik Pavol, Bolach Bartosz.

Tytu艂 orygina艂u: Evaluation of general motor performance in older school age pupils with a moderate mental disability

Czasopismo: New Educational Review

Szczeg贸艂y: 2015 : vol.42, nr 4, s.253-263, ryc. tab. bibliogr. 20 poz. sum.

Sygnatura: PNNP07706

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

DOI: 10.15804/tner.2015.42.4.21

Afiliacja: Bartik Pavol [ ];000;000, Bolach Bartosz 0000-0002-3433-4434 [*];055;WNS


38/282

IDT: .

Autorzy: Bolach Eugeniusz, Bolach Bartosz, Seidel Wojciech, Fic Miros砤w, Szczerska Agnieszka.

Tytu艂 orygina艂u: Ocena sprawno禼i fizycznej dzieci w wieku przedszkolnym

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Stymulowanie rozwoju os骲 niepe硁osprawnych poprzez dostosowan aktywno舵 ruchow / red. nauk. Magdalena Koper, Anna Nadolska, Jacek Wieczorek

Adres wydawniczy: Pozna : Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, 2015

Opis fizyczny: 35-49 : ryc. tab. bibliogr. 13 poz.

Seria: Studia z Dostosowanej Aktywno禼i Ruchowej ; t. 3. Monografie, 0239-7161 ; nr 440

Uwagi: ISBN 978-83-64747-04-5

Sygnatura: PNNP07600

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Bolach Eugeniusz 0000-0003-1857-0522 [*];059;WNS, Bolach Bartosz 0000-0002-3433-4434 [*];055;WNS, Seidel Wojciech 0000-0003-4783-4814 [*];059;WNS, Fic Miros砤w [*];024;000, Szczerska Agnieszka [ ];000;000


39/282

IDT: .

Autorzy: Ma秎i駍ki Jaros砤w, Witkowski Kazimierz, Jatowtt Aleksander, Cie秎i駍ki Wojciech, Piepiora Pawe.

Tytu艂 orygina艂u: Physical fitness 11-12 years boys who train judo and those who do not practise sport

Czasopismo: Archives of Budo Science of Martial Arts and Extreme Sports

Szczeg贸艂y: 2015 : vol.11, nr 1, s.41-46, ryc. tab. bibliogr. 37 poz. sum.

Sygnatura: PNNP07675

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Ma秎i駍ki Jaros砤w 0000-0001-8557-6946 [*];055;WNS, Witkowski Kazimierz 0000-0003-1503-9904 [*];055;WNS, Jatowtt Aleksander [ ];000;000, Cie秎i駍ki Wojciech 0000-0001-8226-607X [*];057;WNS, Piepiora Pawe 0000-0002-6525-3936 [*];055;WNS


40/282

IDT: .

Autorzy: Stod蟪ka Weronika, Domaradzki Jaros砤w.

Tytu艂 orygina艂u: Przesz硂舵 sportowa a obecna sprawno舵 fizyczna m昕czyzn po 50. roku 縴cia

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Past sports participation and current physical fitness in men over 50 years

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2015, nr 50, s.10-15, ryc. tab. bibliogr. 41 poz. sum.

Sygnatura: PNNP07480

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Stod蟪ka Weronika [*];024;000, Domaradzki Jaros砤w 0000-0001-8057-3033 [*];047;WWF


41/282

IDT: .

Autorzy: Dziubek Wioletta, Zembro-cny Agnieszka, Kusztal Mariusz, Buli駍ka Katarzyna, Rogowski kasz, Go酬biowski Tomasz, Markowska Dominika, Klinger Marian, Wo糿iewski Marek.

Tytu艂 orygina艂u: Sprawno舵 fizyczna w aspekcie aktywno禼i fizycznej os骲 starszych ze schy砶ow niewydolno禼i nerek

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: XXXI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej "Od profilaktyki do sukcesu sportowego" : program. Zielona G髍a 17-19.09.2015

Opis fizyczny: s.14

Sygnatura: PNNP07513

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Dziubek-Rogowska Wioletta 0000-0003-3511-7623 [*];042;WF, Zembro-cny Agnieszka [ ];000;000, Kusztal Mariusz [ ];000;000, Buli駍ka Katarzyna 0000-0002-4233-176X [*];024;000, Rogowski kasz [ ];000;000, Go酬biowski Tomasz [ ];000;000, Markowska Dominika [ ];000;000, Klinger Marian [*];000;000, Wo糿iewski Marek [*];042;WF


42/282

IDT: .

Autorzy: Dziubek Wioletta, Buli駍ka Katarzyna, Rogowski kasz, Go酬biowski Tomasz, Kusztal Mariusz, Grochola Monika, Markowska Dominika, Zembro-cny Agnieszka, Weyde Wac砤w, Klinger Marian, Wo糿iewski Marek.

Tytu艂 orygina艂u: The effects of aquatic exercises on physical fitness and muscle function in dialysis patients

Czasopismo: BioMed Research International

Szczeg贸艂y: 2015 : vol.2015, art. ID 912980 [9 s.], ryc. tab. bibliogr. 39 poz. sum.

Uwagi: (Poprzedni tytu: Journal of Biomedicine and Biotechnology)

Adnotacje: doi:10.1155/2015/912980

Sygnatura: PNNP07148

p-ISSN: 1110-7243
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Dziubek-Rogowska Wioletta 0000-0003-3511-7623 [*];042;WF, Buli駍ka Katarzyna 0000-0002-4233-176X [ ];024;000, Rogowski kasz [ ];000;000, Go酬biowski Tomasz [ ];000;000, Kusztal Mariusz [ ];000;000, Grochola Monika [ ];000;000, Markowska Dominika [ ];000;000, Zembro-cny Agnieszka [ ];000;000, Weyde Wac砤w [ ];000;000, Klinger Marian [ ];000;000, Wo糿iewski Marek [*];042;WF

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin


43/282

IDT: .

Autorzy: Bolach Eugeniusz, Bolach Bartosz, Szepe Kamil, Fic Miros砤w.

Tytu艂 orygina艂u: Wp硑w cech somatycznych i zdolno禼i motorycznych na sprawno舵 fizyczn og髄n m硂dzie縴 z niepe硁osprawno禼i intelektualn w stopniu lekkim i umiarkowanym

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The impact of somatic and motor skills on the overall physical fitness of young people with intellectual disabilities in mild to moderate

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: IV Mi阣zynarodowa Konferencja "Teoria i praktyka adaptowanej aktywno禼i fizycznej". Katowice, 26-27 listopada 2015

Opis fizyczny: 2 s. nlb.

Sygnatura: PNNP07603

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Afiliacja: Bolach Eugeniusz 0000-0003-1857-0522 [*];059;WNS, Bolach Bartosz 0000-0002-3433-4434 [*];055;WNS, Szepe Kamil [ ];000;000, Fic Miros砤w [*];024;000


44/282

IDT: .

Autorzy: Witkowski Kazimierz, Ma秎i駍ki Jaros砤w, Zakolska Katarzyna.

Tytu艂 orygina艂u: A comparison of physical fitness and selected morphological parameters of young male judokas and footballers

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: 3rd World Scientific Congress of Combat Sports and Martial Arts and 3rd IMACSSS International Conference, October 15-17, 2014, Rzesz體, Poland : abstract book / eds. Wojciech Jan Cynarski and Anna Nizio

Adres wydawniczy: Rzesz體 : University of Rzesz體, 2014

Opis fizyczny:

Sygnatura: PNNP06992

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Witkowski Kazimierz 0000-0003-1503-9904 [*];055;WNS, Ma秎i駍ki Jaros砤w 0000-0001-8557-6946 [*];055;WNS, Zakolska Katarzyna [ ];000;000


45/282

IDT: .

Autorzy: Korzewa Leszek, Misio砮k Ewa, W硂darczyk Urszula.

Tytu艂 orygina艂u: Badania motorycznych predyspozycji wroc砤wskich dzieci dziesi阠ioletnich do szkolenia sportowego - geneza i realizacja w latach 2008-2012

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Rynek szk蟪, uczelni i zaj赕 sportowych oraz jego aktorzy w rzeczywisto禼i wielkomiejskiej / pod red. Barbary Wi秐iewskiej-Pa

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroc砤wskiego, 2014

Opis fizyczny: s.149-168 : tab. bibliogr. 22 poz. sum.

Seria: Acta Universitatis Wratislaviensis ; Uniwersytet Wroc砤wski ; 3600 ; 0239-6661

Sygnatura: PNNP07201

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Korzewa Leszek 0000-0002-1306-694 [*];035;WWF, Misio砮k Ewa 0000-0003-0982-5343 [*];035;WWF, W硂darczyk Urszula [*];035;WWF

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Acta Universitatis Wratislaviensis : Uniwersytet Wroc砤wski, 3600-0239-6661


46/282

IDT: .

Autorzy: Wochy駍ki Zbigniew, Sobiech Krzysztof Andrzej.

Tytu艂 orygina艂u: Effect of exercise on special aviation gymnastics instruments on blood serum levels of selected biochemical indices in cadets

Czasopismo: Annals of Agricultural and Environmental Medicine

Szczeg贸艂y: 2014 : vol.21, nr 1, s.106-111, ryc. tab. bibliogr. 29 poz. sum.

Sygnatura: PNNP06746

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Wochy駍ki Zbigniew [ ];000;000, Sobiech Krzysztof Andrzej 0000-0002-8078-759X [*];040;WF


47/282

IDT: .

Autorzy: Bolach Bartosz.

Tytu艂 orygina艂u: Impact of physical activities upon general physical fitness and body posture in visually impaired young people in Central European countries : monograph

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Agencja Us硊gowo-Handlowa "AGIW" Ryszard Pawelec, 2014

Opis fizyczny: 91 s. : ryc. tab. bibliogr. 119 poz.

Sygnatura: PNNP06885

p-ISBN: 978-83-928344-2-7

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Bolach Bartosz 0000-0002-3433-4434 [*];055;WNS


48/282

IDT: .

Autorzy: W阦rzynowska-Teodorczyk Kinga, Lejczak Andrzej, Nowakowska Katarzyna, zorczyk Ma砱orzata, Paleczny Bart硂miej, Olesi駍ka Martyna, Josiak Krystian, Jankowska Ewa Anita, Ponikowski Piotr, Wo糿iewski Marek.

Tytu艂 orygina艂u: Low physical fitness is related to poor exercise capacity and increased ventilatory response to exercise in patients with chronic heart failure

Czasopismo: European Journal of Heart Failure Supplements

Szczeg贸艂y: 2014 : vol. 16, Suppl.2, s.81

Uwagi: Heart Failure Congress 2014 and The 1st World Congress on Acute Heart Failure; Athens, Greece, 17-20th May 2014

Sygnatura: PNNP07316

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: W阦rzynowska-Teodorczyk Kinga [*];042;WF, Lejczak Andrzej [ ];000;000, Nowakowska Katarzyna [ ];000;000, zorczyk Ma砱orzata [ ];000;000, Paleczny Bart硂miej [ ];000;000, Olesi駍ka Martyna [ ];000;000, Josiak Krystian [ ];000;000, Jankowska Ewa Anita [ ];000;000, Ponikowski Piotr [ ];000;000, Wo糿iewski Marek [*];042;WF


49/282

IDT: .

Autorzy: W阦rzynowska-Teodorczyk Kinga, Lejczak Andrzej, Nowakowska Katarzyna, zorczyk Ma砱orzata, Paleczny Bart硂miej, Olesi駍ka Martyna, Josiak Krystian, Banasiak Waldemar, Ponikowski Piotr, Jankowska Ewa Anita, Wo糿iewski Marek.

Tytu艂 orygina艂u: Obni縪ny poziom sprawno禼i fizycznej wsp蟪istnieje z nadmiern odpowiedzi wentylacyjn na wysi砮k fizyczny i nisk wydolno禼i fizyczn u chorych z niewydolno禼i serca

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Nowa kardiologia - Nowa rehabilitacja : XVIII Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysi砶u Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Adres wydawniczy: Ustro, 2014

Opis fizyczny: 1 s. nlb. : tab.

Konferencja/zjazd - tytu艂: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Ustro : 12-15 lutego 2014

Sygnatura: PNNP07315

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: W阦rzynowska-Teodorczyk Kinga [*];042;WF, Lejczak Andrzej [ ];000;000, Nowakowska Katarzyna [ ];000;000, zorczyk Ma砱orzata [ ];000;000, Paleczny Bart硂miej [ ];000;000, Olesi駍ka Martyna [ ];000;000, Josiak Krystian [ ];000;000, Banasiak Waldemar [ ];000;000, Ponikowski Piotr [ ];000;000, Jankowska Ewa Anita [ ];000;000, Wo糿iewski Marek [*];042;WF


50/282

IDT: .

Autorzy: Rogowski kasz, Szarek Katarzyna, D眀rowska Gra縴na, Dziubek Wioletta.

Tytu艂 orygina艂u: Ocena sprawno禼i fizycznej grupy seniorek za pomoc testu Fullerton

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Fitness evaluation of senior group by the Fullerton test

Czasopismo: Gerontologia Wsp蟪czesna

Szczeg贸艂y: 2014 : vol.2, nr 4, s.167-173, ryc. bibliogr. 24 poz. streszcz. sum.

Uwagi: (Zmiana tytu硊 z "Alter Ego Seniora")

Sygnatura: PNNP07146

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Rogowski kasz [ ];000;000, Szarek Katarzyna [ ];000;000, D眀rowska Gra縴na [*];042;WF, Dziubek-Rogowska Wioletta 0000-0003-3511-7623 [*];042;WF


51/282

IDT: .

Autorzy: Dziubek Wioletta, Struck Klaudia, Rogowski kasz, D眀rowska Gra縴na.

Tytu艂 orygina艂u: Ocena sprawno禼i fizycznej w aspekcie aktywno禼i fizycznej kobiet po 60. roku 縴cia

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Fitness assessment in the aspect of physical activity of women over 60 years of age

Czasopismo: Rocznik Lubuski

Szczeg贸艂y: 2014 : t.40, cz.2, s.37-52, ryc. tab. bibliogr. 26 poz. sum.

Uwagi: ISSN 0485-3083

Sygnatura: PNNP07113

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Dziubek-Rogowska Wioletta 0000-0003-3511-7623 [*];042;WF, Struck Klaudia [ ];000;000, Rogowski kasz [ ];000;000, D眀rowska Gra縴na [*];042;WF


52/282

IDT: .

Autorzy: Bolach Bartosz, Seidel Wojciech, Michalak Grzegorz, Fic Miros砤w, Bolach Eugeniusz.

Tytu艂 orygina艂u: Ocena sprawno禼i fizycznej wszechstronnej, cech somatycznych kobiet i m昕czyzn po 65 roku 縴cia oraz okre秎enie r罂nic w ich motoryczno禼i

Czasopismo: Post阷y Rehabilitacji

Szczeg贸艂y: 2014 : t.28, nr 2, s.41-48, ryc. tab. bibliogr. 21 poz. streszcz. sum.

Sygnatura: PNNP06912

p-ISSN: 0860-6161
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Bolach Bartosz 0000-0002-3433-4434 [*];055;WNS, Seidel Wojciech 0000-0003-4783-4814 [*];059;WNS, Michalak Grzegorz [ ];000;000, Fic Miros砤w [ ];000;000, Bolach Eugeniusz 0000-0003-1857-0522 [*];059;WNS

Dyscypliny czasopisma na podstawie wykazu konsultacyjnego MNiSW z 30.10.2018: nauki medyczne;nauki o kulturze fizycznej;nauki o zdrowiu

Tytu艂 czasopisma w wykazie konsultacyjnym MNiSW z 30.10.2018 (Scopus): Postepy Rehabilitacji


53/282

IDT: .

Autorzy: Fabian Krzysztof Marek, Ro縠k-Piechura Krystyna.

Tytu艂 orygina艂u: Ocena stanu funkcjonalnego u dziewcz眛 ze skolioz idiopatyczn

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Evaluation of functional condition in young females with idiopathic scoliosis

Czasopismo: Post阷y Rehabilitacji

Szczeg贸艂y: 2014 : t.28, nr 2, s.13-22, ryc. bibliogr. 41 poz. streszcz. sum.

Sygnatura: PNNP07082

p-ISSN: 0860-6161
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Fabian Krzysztof Marek [ ];000;000, Ro縠k-Piechura Krystyna 0000-0001-5589-4978 [*];042;WF

Dyscypliny czasopisma na podstawie wykazu konsultacyjnego MNiSW z 30.10.2018: nauki medyczne;nauki o kulturze fizycznej;nauki o zdrowiu

Tytu艂 czasopisma w wykazie konsultacyjnym MNiSW z 30.10.2018 (Scopus): Postepy Rehabilitacji


54/282

IDT: .

Autorzy: Szkudlarek Katarzyna, Malicka Iwona, Paw硂wska Katarzyna, S阦a-Pondel Dorota, Kazanowska Bernarda, Wo糿iewski Marek.

Tytu艂 orygina艂u: Sprawno舵 fizyczna dzieci po leczeniu choroby nowotworowej

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Physical fitness in children after cancer treatment

Czasopismo: Pediatria Polska

Szczeg贸艂y: 2014 : t.89, nr 5, s.337-341

Sygnatura: PNNP06929

p-ISSN: 0031-3939
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

DOI: 10.1016/j.pepo.2014.06.004

Afiliacja: Szkudlarek Katarzyna [*];015;WF, Malicka Iwona 0000-0002-7668-001X [*];042;WF, Siewierska Katarzyna 0000-0002-6433-0821 [*];042;WF, S阦a-Pondel Dorota [ ];000;000, Kazanowska Bernarda [ ];000;000, Wo糿iewski Marek [*];042;WF

Dyscypliny czasopisma na podstawie wykazu konsultacyjnego MNiSW z 30.10.2018: nauki medyczne;nauki o zdrowiu

Tytu艂 czasopisma w wykazie konsultacyjnym MNiSW z 30.10.2018 (Scopus): Pediatria Polska


55/282

IDT: .

Autorzy: Chwa砪zy駍ka Agnieszka, Gruszka Katarzyna, J阣rzejewski Grzegorz, Rutkowski Tomasz, Sobiech Krzysztof Andrzej.

Tytu艂 orygina艂u: The influence of a therapeutic programme on the body composition, physical fitness and the body surface temperature in over underweight children at the early-school age : pilot studies

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: BIT's 5th World Gene Convention - 2014 : BIT's 4th Annual World Congress of Endobolism - 2014 : November 13-16 2014, Haikou, China

Opis fizyczny: s.74

Sygnatura: PNNP07119

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Chwa砪zy駍ka Agnieszka 0000-0003-1359-2570 [*];040;WF, Gruszka Katarzyna [*];029;JM, J阣rzejewski Grzegorz [ ];000;000, Rutkowski Tomasz [ ];000;000, Sobiech Krzysztof Andrzej 0000-0002-8078-759X [*];040;WF


56/282

IDT: .

Autorzy: Fabian Krzysztof Marek, Ro縠k-Piechura Krystyna.

Tytu艂 orygina艂u: Tolerancja wysi砶owa i wybrane zdolno禼i motoryczne dziewcz眛 ze skolioz idiopatyczn w zale縩o禼i od metody kinezyterapii

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Exercise tolerance and selected motor skills in young females with idiopathic scoliosis treated with different physiotherapeutic methods

Czasopismo: Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja

Szczeg贸艂y: 2014 : vol.16, nr 5, s.507-522, ryc. tab. bibliogr. 51 poz. streszcz. sum.

Sygnatura: PNNP07116

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Punktacja MNiSW:

DOI: 10.5604/15093492.1128841

Afiliacja: Fabian Krzysztof Marek [ ];000;000, Ro縠k-Piechura Krystyna 0000-0001-5589-4978 [*];042;WF


57/282

IDT: .

Autorzy: Bartoszewicz Ryszard, Gandziarski Krzysztof, Lewandowska Marta, Szyma駍ka Kinga.

Tytu艂 orygina艂u: Zachowania prozdrowotne i poczucie koherencji os骲 p蠹nej doros硂禼i obj阾ych wsparciem spo砮cznym instytucji edukacyjnej w obszarze kultury fizycznej

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Healthy behavior and sense of coherence of late adulthood covered by social support educational institution in the field of physical culture

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2014, nr 47, s.108-116, ryc. bibliogr. 16 poz. sum.

Sygnatura: PNNP07052

p-ISSN: 0239-4375
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Bartoszewicz Ryszard 0000-0002-1467-6891 [*];004;WWF, Gandziarski Krzysztof [ ];000;000, Lewandowska Marta [ ];000;000, Szyma駍ka Kinga [ ];000;000

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin


58/282

IDT: .

Autorzy: Little Bertis B., Ignasiak Zofia, S砤wi駍ka Teresa, Malina Robert M..

Tytu艂 orygina艂u: Impact of elevated blood lead on growth, maturation and physical fitness : research in the Copper Basin of Southwestern Poland

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Growth and maturation in human biology and sports : Festschrift honoring Robert M. Malina by fellows and colleagues / eds. Peter Todd Katzmarzyk, Manuel J. Coelho e Silva

Adres wydawniczy: Coimbra : Coimbra University Press, 2013

Opis fizyczny: s.97-109 : ryc. tab. bibliogr. 40 poz.

Seria: Investigacao

Uwagi: ISBN 978-989-26-0561-6

Sygnatura: PNNP06631

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Little Bertis B. [ ];000;000, Ignasiak Zofia 0000-0001-8656-9107 [*];047;WWF, S砤wi駍ka Teresa 0000-0002-7217-5868 [*];047;WWF, Malina Robert M. [ ];000;000


59/282

IDT: .

Autorzy: Ro縠k Krystyna, O砫ak Katarzyna.

Tytu艂 orygina艂u: Ocena jako禼i 縴cia w aspekcie sprawno禼i i aktywno禼i fizycznej mieszka馽體 o秗odka opieku馽zo-adaptacyjnego dla os骲 starszych we Wroc砤wiu

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Assesment of life quality with regard to fitness and physical activity among residents of a nursing home in Wroclaw

Czasopismo: Antropomotoryka

Szczeg贸艂y: 2013 : vol.23, nr 63, s.61-71, ryc. tab. bibliogr. 28 poz. streszcz.

Sygnatura: PNNP06872

p-ISSN: 1731-0652
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Ro縠k-Piechura Krystyna 0000-0001-5589-4978 [*];042;WF, O砫ak Katarzyna [ ];000;000

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin


60/282

IDT: .

Autorzy: Wojna Dorota, Anwajler Joanna, Hawrylak Arletta, Barczyk Katarzyna.

Tytu艂 orygina艂u: Ocena postawy cia砤 i sprawno禼i fizycznej dzieci w m硂dszym wieku szkolnym

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Assessment of body posture and physical fitness of younger school-age children

Czasopismo: Medycyna Sportowa

Szczeg贸艂y: 2013 : vol.29, nr 1, s.27-36

Sygnatura: PNNP06312

p-ISSN: 1232-406X
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Wojna Dorota 0000-0003-1336-2329 [*];014;WF, Anwajler Joanna [*];014;WF, Hawrylak Arletta 0000-0002-2329-8941 [*];014;WF, Barczyk-Pawelec Katarzyna 0000-0001-5745-4167 [*];014;WF

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin


61/282

IDT: .

Autorzy: Ignasiak Zofia, Domaradzki Jaros砤w, Falkenberg Jacek, Nowak Alicja, Ignasiak Tomasz, Skrzek Anna.

Tytu艂 orygina艂u: Ocena ruchomo禼i staw體 i sprawno禼i fizycznej u starszych kobiet obj阾ych zr罂nicowanymi formami treningu zdrowotnego

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Evaluation of joint mobility and physical fitness in older women covered by diverse forms of health training

Czasopismo: Gerontologia Polska

Szczeg贸艂y: 2013 : t.21, nr 4, s.119-126, ryc. tab. bibliogr. 25 poz. streszcz. sum.

Sygnatura: PNNP07160

p-ISSN: 1425-4956
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Ignasiak Zofia 0000-0001-8656-9107 [*];047;WWF, Domaradzki Jaros砤w 0000-0001-8057-3033 [*];047;WWF, Falkenberg Jacek [ ];000;000, Nowak Alicja [ ];000;000, Ignasiak Tomasz [ ];000;000, Skrzek Anna 000-0003-1533-0291 [*];015;WF

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin


62/282

IDT: .

Autorzy: Bolach Bartosz, Seidel Wojciech, Michalak Grzegorz, Fic Miros砤w, Bolach Eugeniusz.

Tytu艂 orygina艂u: Ocena sprawno禼i fizycznej os骲 po 65-tym roku 縴cia

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Estimation of physical fitness people over 65- years of age

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: III Mi阣zynarodowa Konferencja "Teoria i praktyka adaptowanej aktywno禼i fizycznej" , 25-26.09.2013 = 3rd International Conference " Theory and practice of adapted physical activity", 25-26.09.2013 : streszczenia = abstracts

Opis fizyczny: s.15-16

Konferencja/zjazd - tytu艂: Olszty駍ka Szko砤 Wy縮za im J髗efa Rusieckiego

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Olsztyn : 25-26.09 2013

Sygnatura: PNNP06780

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Afiliacja: Bolach Bartosz 0000-0002-3433-4434 [*];055;WNS, Seidel Wojciech 0000-0003-4783-4814 [*];059;WNS, Michalak Grzegorz [ ];000;000, Fic Miros砤w [ ];000;000, Bolach Eugeniusz 0000-0003-1857-0522 [*];059;WNS


63/282

IDT: .

Autorzy: Kaczorowska Antonina, Ignasiak Zofia, Katan Aleksandra.

Tytu艂 orygina艂u: Ocena sprawno禼i fizycznej starszych kobiet - mieszkanek dom體 pomocy spo砮cznej

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Evaluation of physical fitness of elderly women, residents of houses of social services

Czasopismo: Fizjoterapia

Szczeg贸艂y: 2013 : t.21, nr 4, s.17-27, ryc. tab. bibliogr. 24 poz. streszcz. sum.

Sygnatura: PNNP08081

p-ISSN: 1230-8323
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Punktacja MNiSW:

DOI: 10.2478/physio-2013-0002

Afiliacja: Kaczorowska Antonina [ ];024;000, Ignasiak Zofia 0000-0001-8656-9107 [*];047;WWF, Katan Aleksandra [ ];024;000

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin


64/282

IDT: .

Autorzy: Bolach Bartosz, Prystupa Tatiana.

Tytu艂 orygina艂u: Overall assessment of physical fitness in children with mental retardation in the test "Eurofit special"

Czasopismo: Pedagogika, Psihologia ta Medico-Biologicni Problemi Fizicnogo Vihovanna i Sportu

Szczeg贸艂y: 2013, nr 12, s.110-115, tab. bibliogr. 21 poz. rez. sum.

Uwagi: (Tytu r體noleg硑: Pedagogics, Psychology, Medical-Biological Problems of Physical Training and Sports)

Sygnatura: PNNP06660

p-ISSN: 1818-9172
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Bolach Bartosz 0000-0002-3433-4434 [*];055;WNS, Prystupa Tatiana [*];059;WNS

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin


65/282

IDT: .

Autorzy: Popowczak Marek, Rokita Andrzej, Cichy Ireneusz, Chmura Pawe.

Tytu艂 orygina艂u: Physical fitness of children aged 10 years participating in physical education classes enriched with coordination exercises

Czasopismo: Antropomotoryka

Szczeg贸艂y: 2013 : vol.23, nr 62, s.55-65, ryc. bibliogr. 33 poz. sum.

Sygnatura: PNNP06713

p-ISSN: 1731-0652
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Popowczak Marek 0000-0002-3895-6206 [*];012;WWF, Rokita Andrzej 0000-0001-5281-811X [*];012;WWF, Cichy Ireneusz 0000-0001-6425-4139 [*];012;WWF, Chmura Pawe 0000-0002-4211-0393 [*];012;WWF

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin


66/282

IDT: .

Autorzy: Bolach Bartosz, Bolach Eugeniusz, Rybczy駍ka P..

Tytu艂 orygina艂u: Por體nanie sprawno禼i fizycznej wszechstronnej dziewcz眛 i ch硂pc體 z upo秎edzeniem umys硂wym w stopniu lekkim

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Sovremennye problemy formirovania i ukreplenia zdorov'a : sbornik naucnych statei, 24-26 oktabra 2013 g.

Adres wydawniczy: Brest : Alternativa, 2013

Opis fizyczny: s.123-127 : tab. bibliogr. 13 poz. streszcz. sum.

Uwagi: ISBN 978-985-521-392-6

Sygnatura: PNNP06680

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Bolach Bartosz 0000-0002-3433-4434 [*];055;WNS, Bolach Eugeniusz 0000-0003-1857-0522 [*];059;WNS, Rybczy駍ka P. [ ];000;000


67/282

IDT: .

Autorzy: Popowczak Marek, Rokita Andrzej, Cichy Ireneusz, Chmura Pawe.

Tytu艂 orygina艂u: Poziom wybranych koordynacyjnych zdolno禼i motorycznych a wyniki Mi阣zynarodowego Testu Sprawno禼i Fizycznej dzieci w wieku 10 lat

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2013, nr 40, s. 86-93, tab. bibliogr. 15 poz.

Sygnatura: PNNP06308

p-ISSN: 0239-4375
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Popowczak Marek 0000-0002-3895-6206 [*];012;WWF, Rokita Andrzej 0000-0001-5281-811X [*];012;WWF, Cichy Ireneusz 0000-0001-6425-4139 [*];012;WWF, Chmura Pawe 0000-0002-4211-0393 [*];012;WWF

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin


68/282

IDT: .

Autorzy: Katan Aleksandra, Kaczorowska Antonina, Ignasiak Zofia.

Tytu艂 orygina艂u: Sprawno舵 fizyczna kobiet oceniana testem seniora w aspekcie pobytu sanatoryjnego

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Effect of health resort treatment on the physical fitness of women assessed through the senior fitness test

Czasopismo: Antropomotoryka

Szczeg贸艂y: 2013 : vol.23, nr 62, s.55-60, tab. bibliogr. 36 poz. streszcz.

Sygnatura: PNNP06871

p-ISSN: 1731-0652
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Katan Aleksandra [ ];024;000, Kaczorowska Antonina [ ];024;000, Ignasiak Zofia 0000-0001-8656-9107 [*];047;WWF

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin


69/282

IDT: .

Autorzy: Bolach Eugeniusz, Bolach Bartosz, Wiernicka Kamila.

Tytu艂 orygina艂u: Sprawno舵 fizyczna wszechstronna dzieci w m硂dszym wieku szkolnym z niedos硊chem obustronnym w stopniu znacznym

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Overall physical fitness in young school-age children with bilateral severe hearing loss

Czasopismo: Fizjoterapia

Szczeg贸艂y: 2013 : t.21, nr 2, s.25-35, ryc. tab. bibliogr. 24 poz. streszcz. sum.

Uwagi: DOI 10.2478/physio-2013-0016

Sygnatura: PNNP07132

p-ISSN: 1230-8323
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Bolach Eugeniusz 0000-0003-1857-0522 [*];059;WNS, Bolach Bartosz 0000-0002-3433-4434 [*];055;WNS, Wiernicka Kamila [ ];000;000

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin


70/282

IDT: .

Autorzy: Urban Sergiusz, Wieczorek Marta, Wili駍ka Agnieszka.

Tytu艂 orygina艂u: Sprawno舵 motoryczna m硂dzie縴 z zespo砮m Downa z umiarkowan niepe硁osprawno禼i intelektualn

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Motor fitness in adolescents with Down syndrome with moderate intellectual disability

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: III Mi阣zynarodowa Konferencja "Teoria i praktyka adaptowanej aktywno禼i fizycznej" , 25-26.09.2013 = 3rd International Conference " Theory and practice of adapted physical activity", 25-26.09.2013 : streszczenia = abstracts

Opis fizyczny: s.59-60

Konferencja/zjazd - tytu艂: Olszty駍ka Szko砤 Wy縮za im J髗efa Rusieckiego

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Olsztyn : 25-26.09 2013

Sygnatura: PNNP06784

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Afiliacja: Urban Sergiusz [ ];000;000, Wieczorek Marta 0000-0003-3933-246X [*];004;WWF, Wili駍ka Agnieszka [ ];000;000


71/282

IDT: .

Autorzy: S砤wi駍ka Teresa, Pos硊szny Pawe, Ro縠k Krystyna.

Tytu艂 orygina艂u: The relationship between physical fitness and quality of life in adults and the elderly

Czasopismo: Human Movement

Szczeg贸艂y: 2013 : vol.14, nr 3, s.200-204, tab. bibliogr. 24 poz. sum.

Sygnatura: PNNP06533

p-ISSN: 1732-3991
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

DOI: 10.2478/humo-2013-0023

Afiliacja: S砤wi駍ka Teresa 0000-0002-7217-5868 [*];047;WWF, Pos硊szny Pawe 0000-0002-8735-7840 [*];047;WWF, Ro縠k-Piechura Krystyna 0000-0001-5589-4978 [*];042;WF

Dyscypliny czasopisma na podstawie wykazu konsultacyjnego MNiSW z 30.10.2018: in縴nieria biomedyczna;nauki biologiczne;nauki farmaceutyczne;nauki medyczne;nauki o kulturze fizycznej;nauki o zdrowiu;psychologia

Tytu艂 czasopisma w wykazie konsultacyjnym MNiSW z 30.10.2018 (Scopus): Human Movement


72/282

IDT: .

Autorzy: Ro縠k Krystyna, Piechura Jerzy Rafa, Skrzek Anna, Ignasiak Tomasz, Bartczyszyn Monika, Majewska Marta.

Tytu艂 orygina艂u: Assessment of the effectiveness of rehabilitation period on physical fitness and exercise tolerance in elderly people

Czasopismo: Antropomotoryka

Szczeg贸艂y: 2012 : vol.22, nr 57, s.57-62, ryc. tab. bibliogr. 17 poz. streszcz. sum.

Sygnatura: PNNP05834

p-ISSN: 1731-0652
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Ro縠k-Piechura Krystyna 0000-0001-5589-4978 [*];042;WF, Piechura Jerzy Rafa 0000-0003-0385-4354 [*];015;WF, Skrzek Anna 000-0003-1533-0291 [*];015;WF, Ignasiak Tomasz [ ];000;000, Bartczyszyn-Guzik Monika [ ];000;000, Majewska-Pulsakowska Marta [ ];024;000


73/282

IDT: .

Autorzy: Dudkowski Andrzej, Nosal Jaros砤w.

Tytu艂 orygina艂u: Badanie zale縩o禼i pomi阣zy sprawno禼i fizyczn og髄n, ukierunkowan i specjaln u pi砶arzy no縩ych na wst阷nym etapie szkolenia

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The study on interdependencies between general, directed and special physical condition of football players at stage of the initial training

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Wybrane zagadnienia szkolenia i analizy gry pi砶arzy no縩ych / red. nauk. Aleksander Stu砤

Adres wydawniczy: Opole : Politechnika Opolska, 2012

Opis fizyczny: s.153-166 : tab. bibliogr. 20 poz.

Seria: Studia i Monografie ; Politechnika Opolska ; z.311 ; 1429-6063

Sygnatura: PNNP05763

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Dudkowski Andrzej 0000-0002-0232-8267 [*];012;WWF, Nosal Jaros砤w 0000-0001-5116-9621 [*];012;WWF


74/282

IDT: .

Autorzy: Kowalski Pawe, Zieli駍ki Marek.

Tytu艂 orygina艂u: Charakterystyka wybranych parametr體 morfofunkcjonalnych studentek Pa駍twowej Wy縮zej Szko硑 Zawodowej we W硂c砤wku

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Characteristics of selected morpho-functional parameters among female students of Higher Vocational State School in W硂c砤wek

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2012, nr 38, s.82-85, tab. bibliogr.15 poz. sum.

Sygnatura: PNNP05822

p-ISSN: 0239-4375
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Kowalski Pawe 0000-0003-2284-1241 [*];035;WWF, Zieli駍ki Marek [ ];000;000


75/282

IDT: .

Autorzy: Paw硂wska Katarzyna, Malicka Iwona.

Tytu艂 orygina艂u: Fizjoterapia pacjent體 z ograniczeniami sprawno禼i i wydolnosci fizycznej po leczeniu nowotwor體 z硂秎iwych

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Fizjoterapia w onkologii / red. nauk. Marek Wo糿iewski

Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2012

Opis fizyczny: s.90-100 : ryc. tab.

Sygnatura: PNNP05586

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Siewierska Katarzyna 0000-0002-6433-0821 [*];042;WF, Malicka Iwona 0000-0002-7668-001X [*];042;WF


76/282

IDT: .

Autorzy: Jednora Gabriela, Ignasiak Zofia.

Tytu艂 orygina艂u: Ocena rozwoju morfofunkcjonalnego m硂dzie縴 z regionu ekologicznie zagro縪nego w aspekcie wybranych czynnik體 spo砮czno-ekonomicznych

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Evaluation of morfofunctional development level in adolescents ecologically threatened region in aspects of socioeconomic factors

Czasopismo: Wychowanie Fizyczne i Sport

Szczeg贸艂y: 2012 : t.57, nr 2, s.85-93, tab. bibliogr. 27 poz. streszcz. sum.

Sygnatura: PNNP06338

p-ISSN: 0043-9630
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Jednora Gabriela [ ];000;000, Ignasiak Zofia 0000-0001-8656-9107 [*];047;WWF


77/282

IDT: .

Autorzy: Prystupa Tatiana, Bolach Eugeniusz, Bolach Bartosz, Migasiewicz Juliusz, Paliga Zdzis砤w.

Tytu艂 orygina艂u: Ocena sprawno禼i fizycznej kobiet po 60 roku 縴cia

Czasopismo: Pedagogika, Psihologia ta Medico-Biologicni Problemi Fizicnogo Vihovanna i Sportu

Szczeg贸艂y: 2012, nr 5, s.137-147, ryc. tab. bibliogr. 30 poz. sod. sum.

Uwagi: (Tytu r體noleg硑: Pedagogics, Psychology, Medical-Biological Problems of Physical Training and Sports)

Sygnatura: PNNP05772

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Prystupa Tatiana [*];041;WF, Bolach Eugeniusz 0000-0003-1857-0522 [*];041;WF, Bolach Bartosz 0000-0002-3433-4434 [*];041;WF, Migasiewicz Juliusz 0000-0002-0855-0512 [*];043;WWF, Paliga Zdzis砤w [*];035;WWF


78/282

IDT: .

Autorzy: Surynt Agnieszka, Kulmatycki Les砤w, Czech Ma砱orzata.

Tytu艂 orygina艂u: Physical activity and the level of fitness of Wroc砤w 11-year-old pupils - comparison of statements spoken by parents and teachers

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Social and health-related aspects of physical activity / ed. by Barbara Bergier

Adres wydawniczy: Bia砤 Podlaska : Pa駍twowa Szko砤 Wy縮za im. Papie縜 Jana Paw砤 II, 2012

Opis fizyczny: s.105-113 : tab. bibliogr. 21 poz. sum.

Sygnatura: PNNP06042

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Surynt Agnieszka 0000-0001-6668-8010 [*];051;WWF, Kulmatycki Les砤w 0000-0002-6396-534X [*];051;WWF, Czech Ma砱orzata [*];051;WWF


79/282

IDT: .

Autorzy: Paw硂wska Katarzyna, Malicka Iwona, Wo糿iewski Marek.

Tytu艂 orygina艂u: Physical capacity of women after breast cancer treatment

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: European Cancer Rehabilitation and Survivorship Symposium 2012 : The 10th Acta Oncologica Symposium : programme and abstract book

Opis fizyczny: s.43

Uwagi: (Copenhagen, 17-18 September 2012)

Sygnatura: PNNP05947

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Siewierska Katarzyna 0000-0002-6433-0821 [*];042;WF, Malicka Iwona 0000-0002-7668-001X [*];042;WF, Wo糿iewski Marek [*];042;WF


80/282

IDT: .

Autorzy: Litwiniuk Artur, Daniluk Agnieszka, Cie秎i駍ki Ryszard, Huk-Wieliczuk El縝ieta, Piasecki Tomasz, Obmi駍ki Zbigniew, B砤ch Wies砤w.

Tytu艂 orygina艂u: Psychological factors of students training Olympic taekwondo at various level of sports advancement

Czasopismo: Journal of Combat Sports and Martial Arts

Szczeg贸艂y: 2012 : vol.3, nr 2, s.151-155, ryc. tab. bibliogr. 38 poz. sum.

Sygnatura: PNNP06214

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Litwiniuk Artur [ ];000;000, Daniluk Agnieszka [ ];000;000, Cie秎i駍ki Ryszard [ ];000;000, Huk-Wieliczuk El縝ieta [ ];000;000, Piasecki Tomasz [ ];000;000, Obmi駍ki Zbigniew [ ];000;000, B砤ch Wies砤w 0000-0002-3559-9151 [*];043;WWF


81/282

IDT: .

Autorzy: Surynt Agnieszka, Kulmatycki Les砤w, Czech Ma砱orzata.

Tytu艂 orygina艂u: Sport and physical activity of 11-year-old pupils of Wroc砤w schools - assessment from the perspective of parents

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Social and health-related aspects of physical activity / ed. by Barbara Bergier

Adres wydawniczy: Bia砤 Podlaska : Pa駍twowa Szko砤 Wy縮za im. Papie縜 Jana Paw砤 II, 2012

Opis fizyczny: s.94-104 : ryc. bibliogr. 20 poz. sum.

Sygnatura: PNNP06043

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Surynt Agnieszka 0000-0001-6668-8010 [*];051;WWF, Kulmatycki Les砤w 0000-0002-6396-534X [*];051;WWF, Czech Ma砱orzata [*];051;WWF


82/282

IDT: .

Autorzy: Szkudlarek Katarzyna, Wo糿iewski Marek, Wiechowska Anna.

Tytu艂 orygina艂u: Sprawno舵 fizyczna dzieci leczonych z powodu nowotwor體 uk砤dowych

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Physical fitness of children under treatment for systemic cancer

Czasopismo: Onkologia Polska

Szczeg贸艂y: 2012 : t.15, nr 4, s.133-136, tab. bibliogr. 14 poz. sum.

Sygnatura: PNNP06309

p-ISSN: 1505-6732
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Szkudlarek Katarzyna [ ];000;000, Wo糿iewski Marek [*];042;WF, Wiechowska Anna [ ];000;000


83/282

IDT: .

Autorzy: Stod蟪ka Jacek, Kobia砶a Kamil.

Tytu艂 orygina艂u: Sprawno舵 fizyczna uczni體 14-16-letnich uczestnicz眂ych w programie "Trener Osiedlowy"

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Physical fitness of boys aged 14-16 participating in the "Community coach" program

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2012, nr 38, s.67-72, ryc. tab. bibliogr. 9 poz. sum.

Sygnatura: PNNP05820

p-ISSN: 0239-4375
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Stod蟪ka Jacek 0000-0001-8373-5739 [*];035;WWF, Kobia砶a Kamil [ ];000;000


84/282

IDT: .

Autorzy: Wieczorek Marta, Urban Sergiusz.

Tytu艂 orygina艂u: Sprawno舵 motoryczna m硂dzie縴 z zespo砮m Downa z umiarkowan niepe硁osprawno禼i intelektualn

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: VI Mi阣zynarodowa Konferencja Naukowa "Aktywno舵 ruchowa os骲 niepe硁osprawnych" : Wroc砤w, 30.11-01.12.2012

Opis fizyczny: s.45-46

Sygnatura: PNNP06277

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Wieczorek Marta 0000-0003-3933-246X [*];004;WWF, Urban Sergiusz [ ];000;000


85/282

IDT: .

Autorzy: Cichy Ireneusz, Rokita Andrzej.

Tytu艂 orygina艂u: The use of "Eduball" educational ball in rural and urban primary schools and the pysical fitness levels of children

Czasopismo: Human Movement

Szczeg贸艂y: 2012 : vol.13, nr 3, s.247-257, tab. bibliogr. 26 poz. sum.

Sygnatura: PNNP05879

p-ISSN: 1732-3991
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Cichy Ireneusz 0000-0001-6425-4139 [*];012;WWF, Rokita Andrzej 0000-0001-5281-811X [*];012;WWF


86/282

IDT: .

Autorzy: Majorowski Maciej, Dudkowski Andrzej, Rokita Andrzej, Naglak Karolina.

Tytu艂 orygina艂u: Aktywno舵 ruchowa z pi砶 a kszta硉owanie wybranych zdolno禼i motorycznych oraz umiej阾no禼i asertywnych ucznia w wieku 12 lat

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Motor activity with balls as a means of shaping assertive and motor skills in twelve-year-old students

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2011, nr 35, s.122-130, tab. bibliogr. 9 poz. sum.

Sygnatura: PNNP05364

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Majorowski Maciej [*];012;WWF, Dudkowski Andrzej 0000-0002-0232-8267 [*];012;WWF, Rokita Andrzej 0000-0001-5281-811X [*];012;WWF, Naglak Karolina [*];012;WWF


87/282

IDT: .

Autorzy: Ro縠k Krystyna, S砤wi駍ka Teresa, Ignasiak Zofia, Skrzek Anna, Fugiel Jaros砤w, Pos硊szny Pawe.

Tytu艂 orygina艂u: Assessment of respiratory function parameters declared physical activity and physical fitness in people older

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: 12th International Scientific Conference of Sport Kinetics 2011 "Present and future research in the science of human movement" : conference programme and abstracts

Adres wydawniczy: Krak體 : University School of Physical Education in Krakow, 2011

Opis fizyczny: s.88

Sygnatura: PNNP05766

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Ro縠k-Piechura Krystyna 0000-0001-5589-4978 [*];042;WF, S砤wi駍ka Teresa 0000-0002-7217-5868 [*];047;WWF, Ignasiak Zofia 0000-0001-8656-9107 [*];047;WWF, Skrzek Anna 000-0003-1533-0291 [*];015;WF, Fugiel Jaros砤w 0000-0001-8333-6412 [*];047;WWF, Pos硊szny Pawe 0000-0002-8735-7840 [*];047;WWF


88/282

IDT: .

Autorzy: Korzewa Leszek, Misio砮k Ewa, Dembi駍ki Adam, Biskup Waldemar, Kosa Jerzy.

Tytu艂 orygina艂u: Czy program "Trener osiedlowy" mo縩a wykorzysta w naborze do sportu wyczynowego - studium grupy osiedlowej

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Can the "Community coach" program be used to recruit athletes for professional sport - the study of a housing estate group

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2011, nr 33, s.80-87, tab. bibliogr. 14 poz. sum.

Sygnatura: PNNP05410

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Korzewa Leszek 0000-0002-1306-694 [*];035;WWF, Misio砮k Ewa 0000-0003-0982-5343 [*];035;WWF, Dembi駍ki Adam [ ];000;000, Biskup Waldemar [ ];000;000, Kosa Jerzy [ ];000;000


89/282

IDT: .

Autorzy: Ro縠k-Piechura Krystyna, O砫ak Katarzyna.

Tytu艂 orygina艂u: Evaluation of quality of life, physical fitness and activity residents of Care and Adaptation Center in Wroclaw

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: 12th International Scientific Conference of Sport Kinetics 2011 "Present and future research in the science of human movement" : conference programme and abstracts

Adres wydawniczy: Krak體 : University School of Physical Education in Krakow, 2011

Opis fizyczny: s.106

Sygnatura: PNNP05769

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Ro縠k-Piechura Krystyna 0000-0001-5589-4978 [*];042;WF, O砫ak Katarzyna [ ];000;000


90/282

IDT: .

Autorzy: Surynt Agnieszka, Kulmatycki Les砤w.

Tytu艂 orygina艂u: Jakie sporty uprawiaj uczniowie szk蟪 wroc砤wskich i czy radz sobie w sytuacji niepowodzenia i sukcesu? Analiza wypowiedzi rodzic體

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: What kind of sports does the students of Wroc砤w schools practice and how does he or she cope with failure and success? The analysis of parents' utterances

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2011, nr 34, s.11-20, ryc. bibliogr. 19 poz. sum.

Sygnatura: PNNP05419

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Surynt Agnieszka 0000-0001-6668-8010 [*];051;WWF, Kulmatycki Les砤w 0000-0002-6396-534X [*];051;WWF


91/282

IDT: .

Autorzy: S砤wi駍ka-Ochla Teresa, Pos硊szny Pawe, Ro縠k-Piechura Krystyna.

Tytu艂 orygina艂u: Jako舵 縴cia a sprawno舵 fizyczna ludzi starszych

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Quality of life and physical fitness of older adults

Czasopismo: Human Movement

Szczeg贸艂y: 2011, supl. 2, s.27

Uwagi: Og髄nopolska Konferencja Naukowa "Potrzeby a mo縧iwo禼i opieki nad osobami starszymi" 1-2 kwietnia 2011

Sygnatura: PNNP05168

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Afiliacja: S砤wi駍ka Teresa 0000-0002-7217-5868 [*];047;WWF, Pos硊szny Pawe 0000-0002-8735-7840 [*];047;WWF, Ro縠k-Piechura Krystyna 0000-0001-5589-4978 [*];042;WF


92/282

IDT: .

Autorzy: Ignasiak Zofia, Skrzek Anna, Sebastjan Anna.

Tytu艂 orygina艂u: Ocena poziomu sprawno禼i fizycznej kobiet starszych w kategoriach BMI

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Assessment of the physical fitness level of older women in terms of BMI

Czasopismo: Human Movement

Szczeg贸艂y: 2011, supl. 2, s.30

Uwagi: Og髄nopolska Konferencja Naukowa "Potrzeby a mo縧iwo禼i opieki nad osobami starszymi" 1-2 kwietnia 2011

Sygnatura: PNNP05169

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Afiliacja: Ignasiak Zofia 0000-0001-8656-9107 [*];047;WWF, Skrzek Anna 000-0003-1533-0291 [*];015;WF, Sebastjan Anna 0000-0001-6395-6147 [ ];024;000


93/282

IDT: .

Autorzy: Lejczak Andrzej, W阦rzynowska-Teodorczyk Kinga, Jasi駍ki Ryszard, Wilczy駍ki Jakub, Rudzi駍ka Eliza, Banasiak Waldemar, Jankowska Ewa, Ponikowski Piotr, Wo糿iewski Marek.

Tytu艂 orygina艂u: Ocena sprawno禼i fizycznej i jako禼i 縴cia chorych ze skurczow przewlek潮 niewydolno禼i serca poddanych treningowi nordic walking

Czasopismo: Human Movement

Szczeg贸艂y: 2011, supl. 1, s.19-20

Uwagi: XV Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysi砶u Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego "Rehabilitacja kardiologiczna w dobie rozwoju kardiologii interwencyjnej", Ustro 23.02.-26.02.2011

Sygnatura: PNNP05190

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Lejczak Andrzej [ ];000;000, W阦rzynowska-Teodorczyk Kinga [*];042;WF, Jasi駍ki Ryszard 0000-0002-0156-8074 [*];042;WF, Wilczy駍ki Jakub [ ];000;000, D眀rowska Eliza [*];042;WF, Banasiak Waldemar [ ];000;000, Jankowska Ewa [ ];000;000, Ponikowski Piotr [ ];000;000, Wo糿iewski Marek [*];042;WF


94/282

IDT: .

Autorzy: Wieczorek Marta.

Tytu艂 orygina艂u: Rozw骿 fizyczny i sprawno舵 fizyczna dzieci g硊chych jako pozytywny miernik ich zdrowia fizycznego

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Physical development and fitness of hearing-impaired children as positive measure of their physical health

Czasopismo: Problemy Higieny i Epidemiologii

Szczeg贸艂y: 2011 : t.92, nr 2, s.304-310, ryc. bibliogr. 15 poz. sum.

Sygnatura: PNNP05217

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Wieczorek Marta 0000-0003-3933-246X [*];004;WWF


95/282

IDT: .

Autorzy: Ziemba Krzysztof, Migasiewicz Juliusz.

Tytu艂 orygina艂u: Seasonal variations in the morphological and functional development of girls and boys aged 14-15

Czasopismo: Human Movement

Szczeg贸艂y: 2011 : vol. 12, nr 3, s.254-258, ryc. bibliogr. 20 poz.

Uwagi: doi: 10.2478/v10038-011-0027-5

Sygnatura: PNNP05387

p-ISSN: 1732-3991
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Ziemba Krzysztof [ ];000;000, Migasiewicz Juliusz 0000-0002-0855-0512 [*];043;WWF


96/282

IDT: .

Autorzy: Popowczak Marek, Rokita Andrzej, Cichy Ireneusz.

Tytu艂 orygina艂u: Sprawno舵 fizyczna uczni體 szko硑 ponadgimnazjalnej uczestnicz眂ych w zaj阠iach ruchowych z pi砶 rozbudzaj眂ych empati

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Physical ability of secondary school students who take part in physical classes with the ball that arouse empathy

Czasopismo: Antropomotoryka

Szczeg贸艂y: 2011, nr 54, s.69-79, ryc. tab. bibliogr. 24 poz. sum.

Sygnatura: PNNP05341

p-ISSN: 1731-0652
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Popowczak Marek 0000-0002-3895-6206 [*];012;WWF, Rokita Andrzej 0000-0001-5281-811X [*];012;WWF, Cichy Ireneusz 0000-0001-6425-4139 [*];012;WWF


97/282

IDT: .

Autorzy: Walowska Jagoda, Bolach Eugeniusz.

Tytu艂 orygina艂u: Sprawno舵 fizyczna wszechstronna dzieci niedos硑sz眂ych i s硑sz眂ych

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Evaluation of general physical fitness in hard of hearing and hearing children

Czasopismo: Fizjoterapia

Szczeg贸艂y: 2011 : t.19, nr 3, s.19-27, tab. bibliogr. 12 poz. sum.

Sygnatura: PNNP05747

p-ISSN: 1230-8323
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Walowska Jagoda [ ];024;000, Bolach Eugeniusz 0000-0003-1857-0522 [*];041;WF


98/282

IDT: .

Autorzy: Ignasiak Zofia, Skrzek Anna, Sebastjan Anna.

Tytu艂 orygina艂u: The evaluation of physical fitness of elderly people in accordance with the Body Mass Index

Czasopismo: Antropomotoryka

Szczeg贸艂y: 2011, nr 56, s.67-72, ryc. tab. bibliogr. 24 poz. streszcz. sum.

Sygnatura: PNNP05657

p-ISSN: 1731-0652
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Ignasiak Zofia 0000-0001-8656-9107 [*];047;WWF, Skrzek Anna 000-0003-1533-0291 [*];015;WF, Sebastjan Anna 0000-0001-6395-6147 [*];047;WWF


99/282

IDT: .

Autorzy: Ciszek Marcin, Kumala Regina.

Tytu艂 orygina艂u: Training soldiers at junior specialists' school vs. development of fitness

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: A diagnosis of physical fitness in the contemporary army / ed. by Marek Soko硂wski

Adres wydawniczy: Warszawa : Polish Scientific Physical Education Association. Section of Physical Education in the Army, 2011

Opis fizyczny: s.23-37 : ryc. tab. bibliogr. 4 poz. sum.

Seria: Monograph ; 2

Sygnatura: PNNP05260

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Ciszek Marcin [ ];000;000, Kumala Regina 0000-0001-9739-6723 [*];004;WWF


100/282

IDT: .

Autorzy: Lejczak Andrzej, Jasi駍ki Ryszard, Wilczy駍ki Jakub, Rudzi駍ka E., W阦rzynowska-Teodorczyk Kinga, Banasiak Waldemar, Jankowska Ewa A., Ponikowski Piotr.

Tytu艂 orygina艂u: Wp硑w 12-tygodniowego treningu nordic walking na sprawno舵 fizyczn oraz jako舵 縴cia m昕czyzn z przewlek潮 skurczow niewydolno禼i serca

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: XIV Mi阣zynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Pozna, 23-25 wrze秐ia 2010 r. = 14th International Congress of the Polish Cardiac Society. September 23 - 25, 2010 : Abstrakty

Adres wydawniczy: [b. m.] : MEDICALmultimedia, 2011

Opis fizyczny: [1] s. : poz. P110; CD-ROM

Konferencja/zjazd - tytu艂: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Pozna : 2010.09.23-25

Sygnatura: PNNP08759

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Afiliacja: Lejczak Andrzej [ ];000;000, Jasi駍ki Ryszard 0000-0002-0156-8074 [*];042;WF, Wilczy駍ki Jakub [ ];000;000, Rudzi駍ka E. [ ];000;000, W阦rzynowska-Teodorczyk Kinga [ ];042;WF, Banasiak Waldemar [ ];000;000, Jankowska Ewa A. [ ];000;000, Ponikowski Piotr [ ];000;000


101/282

IDT: .

Autorzy: Bolach Bartosz, Bolach Eugeniusz, Drabik Magdalena.

Tytu艂 orygina艂u: Wp硑w aktywno禼i ruchowej na sprawno舵 fizyczn og髄n dzieci z upo秎edzeniem umys硂wym w stopniach lekkim i 秗ednim

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Impact of physical activity on physical fitness of children with mental handicap to light and moderate degree

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: II Mi阣zynarodowa Konferencja "Teoria i praktyka adaptowanej aktywno禼i fizycznej" , 26 pa糳ziernika 2011 = 2nd International Conference " Theory and practice of adapted physical activity", 26th of October 2011 : streszczenia = abstracts

Opis fizyczny: s.19-20

Konferencja/zjazd - tytu艂: Akademia Wychowania Fizycznego J髗efa Pi硈udskiego w Warszawie

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Warszawa : 26 pa糳ziernika 2011

Sygnatura: PNNP06769

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Afiliacja: Bolach Bartosz 0000-0002-3433-4434 [*];041;WF, Bolach Eugeniusz 0000-0003-1857-0522 [*];041;WF, Drabik Magdalena [ ];000;000


102/282

IDT: .

Autorzy: Ignasiak Zofia, Skrzek Anna, S砤wi駍ka Teresa, Ro縠k-Piechura Krystyna, Steciwko Andrzej, Domaradzki Jaros砤w, Fugiel Jaros砤w, Pos硊szny Pawe.

Tytu艂 orygina艂u: Wst阷na ocena kondycji biologicznej wroc砤wskich seniorek

Czasopismo: Gerontologia Polska

Szczeg贸艂y: 2011 : t.19, nr 2, s.91-98, ryc. tab. bibliogr. 32 poz. sum.

Sygnatura: PNNP05418

p-ISSN: 1425-4956
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Ignasiak Zofia 0000-0001-8656-9107 [*];047;WWF, Skrzek Anna 000-0003-1533-0291 [*];015;WF, S砤wi駍ka Teresa 0000-0002-7217-5868 [*];047;WWF, Ro縠k-Piechura Krystyna 0000-0001-5589-4978 [*];042;WF, Steciwko Andrzej [ ];000;000, Domaradzki Jaros砤w 0000-0001-8057-3033 [*];047;WWF, Fugiel Jaros砤w 0000-0001-8333-6412 [*];047;WWF, Pos硊szny Pawe 0000-0002-8735-7840 [*];047;WWF


103/282

IDT: .

Autorzy: Skrzek Anna, Ignasiak Zofia, Domaradzki Jaros砤w.

Tytu艂 orygina艂u: Zmiany inwolucyjne narz眃u ruchu a ryzyko z砤ma

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Locomotory system involution changes and the risk of bones fractures

Czasopismo: Acta Bio-Optica et Informatica Medica, In縴nieria Biomedyczna

Szczeg贸艂y: 2011 : vol.17, nr 3, s.179-183, ryc. tab. bibliogr. 26 poz. sum.

Sygnatura: PNNP05448

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Skrzek Anna 000-0003-1533-0291 [*];015;WF, Ignasiak Zofia 0000-0001-8656-9107 [*];047;WWF, Domaradzki Jaros砤w 0000-0001-8057-3033 [*];047;WWF


104/282

IDT: .

Autorzy: Dudkowski Andrzej, Machnacz W砤dys砤w, Rokita Andrzej, Majorowski Maciej.

Tytu艂 orygina艂u: Zmiany sprawno禼i fizycznej ukierunkowanej i specjalnej u pi砶arzy r阠znych na wst阷nym etapie szkolenia

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Annual increases in task-oriented physical efficiency and special one of handball pleyers at the preliminary stage of training

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2011, nr 33, s.31-36, tab. bibliogr. 13 poz. sum.

Sygnatura: PNNP05406

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Dudkowski Andrzej 0000-0002-0232-8267 [*];012;WWF, Machnacz W砤dys砤w [*];045;WWF, Rokita Andrzej 0000-0001-5281-811X [*];012;WWF, Majorowski Maciej [*];012;WWF


105/282

IDT: .

Autorzy: Pietraszewska Jadwiga.

Tytu艂 orygina艂u: Zmienno舵 rozwojowa struktury morfologicznej jako wyznacznik mo縧iwo禼i funkcjonalnych dzieci i m硂dzie縴 w wieku 7-14 lat : wyniki wroc砤wskich bada longitudinalnych wiejskich populacji

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: : Development variability of morphological structure as an indicator of functional abilities of children and youth aged 7-14 : the results of Wroc砤w's longitudinal research conducted on rural population

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu, 2011

Opis fizyczny: 188 s. : ryc. tab. bibliogr. sum.

Seria: Studia i Monografie ; 103 ; 0239-6009

Sygnatura: PNNP05462

p-ISBN: 978-83-89156-17-4

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Pietraszewska Jadwiga 0000-0002-1319-9755 [*];045;WWF


106/282

IDT: .

Autorzy: Dudkowski Andrzej, Majorowski Maciej, Rokita Andrzej, Naglak Karolina.

Tytu艂 orygina艂u: Zwi眤ki sprawno禼i fizycznej og髄nej, ukierunkowanej i specjalnej u m硂dych pi砶arzy r阠znych w rocznym cyklu szkolenia

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Relations between general, direct and special physical efficiencies in young handball players within one-year training cycle

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2011, nr 35, s.131-136, tab. bibliogr. 8 poz. sum.

Sygnatura: PNNP05365

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Dudkowski Andrzej 0000-0002-0232-8267 [*];012;WWF, Majorowski Maciej [*];012;WWF, Rokita Andrzej 0000-0001-5281-811X [*];012;WWF, Naglak Karolina [*];012;WWF


107/282

IDT: .

Autorzy: Kocha駍ki Maciej, Szafraniec Rafa, Szczuka Edyta.

Tytu艂 orygina艂u: Aktywno舵 fizyczna os骲 z ograniczon zdolno禼i motoryczn

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Physical activity in persons with the limited motor ability

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2010, nr 30, s.13-19, ryc. tab. bibliogr. 22 poz. sum.

Sygnatura: PNNP04916

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Kocha駍ki Maciej 0000-0002-3320-9180 [*];014;WF, Szafraniec Rafa 0000-0003-1215-6590 [*];041;WF, Szczuka Edyta 0000-0002-1987-5304 [*];041;WF


108/282

IDT: .

Autorzy: Ro縠k Krystyna, Ignasiak Zofia, Piechura Jerzy Rafa, Skrzek Anna, S砤wi駍ka Teresa.

Tytu艂 orygina艂u: Assessment of the effectiveness of exercises in the water for the physical fitness of elderly women

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: 15th annual Congress of the European College of Sport Science: 23-26 June Antalya 2010 - Turkey : book of abstracts / ed. F. Korkusuz, H. Ertan, E. Tsolakidis

Adres wydawniczy: Antalya : European College of Sport Science, 2010

Opis fizyczny: s.408

Konferencja/zjazd - tytu艂: European College of Sport Science

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Antalya : 2010.06.23-26

Sygnatura: PNNP04704

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Ro縠k-Piechura Krystyna 0000-0001-5589-4978 [*];042;WF, Ignasiak Zofia 0000-0001-8656-9107 [*];047;WWF, Piechura Jerzy Rafa 0000-0003-0385-4354 [*];015;WF, Skrzek Anna 000-0003-1533-0291 [*];015;WF, S砤wi駍ka Teresa 0000-0002-7217-5868 [*];047;WWF


109/282

IDT: .

Autorzy: S硂wi駍ka-Lisowska Ma砱orzata, J蠹k體 Pawe, M阣ra Marek.

Tytu艂 orygina艂u: Associations between physical activity and the androgenic/estrogenic status of men

Czasopismo: Physiological Research

Szczeg贸艂y: 2010 : vol.59, nr 5, s.757-763, ryc. tab. bibliogr. 26 poz.

Uwagi: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20406047

Sygnatura: PNNP04614

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: S硂wi駍ka-Lisowska Ma砱orzata 0000-0001-7522-4058 [*];047;WWF, J蠹k體 Pawe [*];047;WWF, M阣ra Marek 0000-0002-4494-1254 [*];047;WWF


110/282

IDT: .

Autorzy: W阦rzynowska-Teodorczyk Kinga, Rudzi駍ka Eliza, Jankowska Ewa, Grzes硂 Agnieszka, Nowakowska Katarzyna, zorczyk Ma砱orzata, Banasiak Waldemar, Ponikowski Piotr, Wo糿iewski Marek.

Tytu艂 orygina艂u: Determinants of physical fitness in males with systolic heart failure

Czasopismo: Kardiologia Polska

Szczeg贸艂y: 2010 : t.68, nr 2, s.146-154, ryc. tab. bibliogr. 40 poz. streszcz.

Sygnatura: PNNP04569

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: W阦rzynowska-Teodorczyk Kinga [*];042;WF, D眀rowska Eliza [*];042;WF, Jankowska Ewa [ ];000;000, Grzes硂 Agnieszka [ ];000;000, Nowakowska Katarzyna [ ];000;000, zorczyk Ma砱orzata [ ];000;000, Banasiak Waldemar [ ];000;000, Ponikowski Piotr [ ];000;000, Wo糿iewski Marek [*];042;WF


111/282

IDT: .

Autorzy: Wochy駍ki Zbigniew, Sobiech Krzysztof Andrzej.

Tytu艂 orygina艂u: Effect of exercise on aerial special gymnastics apparatuses on blood serum levels of selected biochemical indices

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: 58th International Congress of Aviation & Space Medicine with 7th Asia Pacific Congress of Aerospace Medicine: 10-14 Octobre 2010 Singapore : programme and abstracts

Adres wydawniczy: Singapore, 2010

Opis fizyczny: nlb.1

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Singapore : 2010.10.10-14

Uwagi: A New Era of Relevance for Aerospace Medicine

Sygnatura: PNNP04879

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Wochy駍ki Zbigniew [ ];000;000, Sobiech Krzysztof Andrzej 0000-0002-8078-759X [ ];040;WF


112/282

IDT: .

Autorzy: Sondel Gra縴na, Jethon Zbigniew, Prystupa Tatiana, Bigiel Wojciech, Diduch Kamila.

Tytu艂 orygina艂u: Ergonomiczna ocena wybranych parametr體 somatycznych i sprawno禼iowych kobiet aktywnych zawodowo

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Wybrane kierunki bada ergonomicznych w 2010 roku / red. nauk. Jerzy Charytonowicz

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego PTErg. Oddzia we Wroc砤wiu, 2010

Opis fizyczny: s.235-242 : tab. bibliogr. 26 poz.

Seria: Zastosowania Ergonomii ; 1898-8679

Sygnatura: PNNP05252

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Sondel Gra縴na [ ];000;000, Jethon Zbigniew [ ];000;000, Prystupa Tatiana [*];041;WF, Bigiel Wojciech 0000-0001-7147-7883 [*];048;WWF, Diduch Kamila [ ];000;000


113/282

IDT: .

Autorzy: W阦rzynowska-Teodorczyk Kinga, Rudzi駍ka Eliza, Jankowska Ewa, Nowakowska Katarzyna, zorczyk Ma砱orzata, Kowalska-Superlak Ma砱orzata, Witkowska A., Banasiak Waldemar, Ponikowski Piotr, Wo糿iewski Marek.

Tytu艂 orygina艂u: Niski poziom sprawno禼i fizycznej wska糿ikiem z砮go rokowania u m昕czyzn ze stabiln niewydolno禼i serca

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Lower level of physical fitness predicts high mortality in men with stable heart failure

Czasopismo: Fizjoterapia

Szczeg贸艂y: 2010 : t.18, supl., s.84-85

Uwagi: (VII Mi阣zynarodowe Dni Fizjoterapii, Wroc砤w 28-30 maja 2010)

Sygnatura: PNNP04908

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Afiliacja: W阦rzynowska-Teodorczyk Kinga [*];042;WF, D眀rowska Eliza [*];042;WF, Jankowska Ewa [ ];000;000, Nowakowska Katarzyna [ ];000;000, zorczyk Ma砱orzata [ ];000;000, Kowalska-Superlak Ma砱orzata [*];042;WF, Witkowska A. [ ];000;000, Banasiak Waldemar [ ];000;000, Ponikowski Piotr [ ];000;000, Wo糿iewski Marek [*];042;WF


114/282

IDT: .

Autorzy: Wojna Dorota, Anwajler Joanna, Hawrylak Arletta, Barczyk Katarzyna.

Tytu艂 orygina艂u: Ocena postawy cia砤 i sprawno禼i fizycznej dzieci w m硂dszym wieku szkolnym

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Wyzwania wsp蟪czesnej biologii : streszczenia prac prezentowanych na konferencji

Adres wydawniczy: Szczecin : Wydzia Nauk Przyrodniczych, 2010

Opis fizyczny: s.105

Konferencja/zjazd - tytu艂: Wydzia Nauk Przyrodniczych

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Szczecin : 2010.09.23-24

Uwagi: (25 lat Wydzia硊 Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczeci駍kiego. Konferencja Jubileuszowa. Szczecin, 23-24 wrze秐ia 2010)

Sygnatura: PNNP05076

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Wojna Dorota 0000-0003-1336-2329 [*];014;WF, Anwajler Joanna [*];014;WF, Hawrylak Arletta 0000-0002-2329-8941 [*];014;WF, Barczyk-Pawelec Katarzyna 0000-0001-5745-4167 [*];014;WF


115/282

IDT: .

Autorzy: Stefaniak Tadeusz, Harmaci駍ki Dariusz, Witkowski Kazimierz, Gidel Bart硂miej.

Tytu艂 orygina艂u: Ocena poziomu sprawno禼i fizycznej m硂dzie縴 trenuj眂ej zapasy [Dokument elektroniczny]

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: XIX Mi阣zynarodowa Konferencja Naukowa, Spa砤 29.11-01.12.2010 : streszczenia referat體 i plakat體

Adres wydawniczy: Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego, 2010

Opis fizyczny: 1 s.nlb.

Uwagi: Tryb dost阷u: p硑ta CD-ROM

Sygnatura: PNNP05003

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Stefaniak Tadeusz 0000-0002-6564-4582 [*];043;WWF, Harmaci駍ki Dariusz [*];043;WWF, Witkowski Kazimierz 0000-0003-1503-9904 [*];043;WWF, Gidel Bart硂miej [ ];000;000


116/282

IDT: .

Autorzy: Ma秎i駍ki Jaros砤w, Witkowski Kazimierz, Stefaniak Tadeusz, Kolondra Ma砱orzata.

Tytu艂 orygina艂u: Por體nanie sprawno禼i fizycznej ch硂pc體 trenuj眂ych judo i trenuj眂ych pi砶 no縩 w wieku juniora m硂dszego

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Proces doskonalenia treningu i walki sportowej. T.7 / red. Anna Kuder, Krzysztof Perkowski, Dariusz edziewski

Adres wydawniczy: Warszawa : Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, 2010

Opis fizyczny: s.187-196 : ryc. tab. bibliogr.

Sygnatura: PNNP04989

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Ma秎i駍ki Jaros砤w 0000-0001-8557-6946 [*];043;WWF, Witkowski Kazimierz 0000-0003-1503-9904 [*];043;WWF, Stefaniak Tadeusz 0000-0002-6564-4582 [*];043;WWF, Kolondra Ma砱orzata [ ];000;000


117/282

IDT: .

Autorzy: Paw硂wska Katarzyna, S砤wska Magdalena, Malicka Iwona.

Tytu艂 orygina艂u: Por體nanie sprawno禼i fizycznej dzieci leczonych z powodu choroby nowotworowej i dzieci zdrowych

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The comparison of physical efficiency of children after cancer treatment process with the efficiency of healthy children

Czasopismo: Fizjoterapia

Szczeg贸艂y: 2010 : t.18, supl., s.74-75

Uwagi: (VII Mi阣zynarodowe Dni Fizjoterapii, Wroc砤w 28-30 maja 2010)

Sygnatura: PNNP04899

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Afiliacja: Siewierska Katarzyna 0000-0002-6433-0821 [*];042;WF, S砤wska Magdalena [ ];000;000, Malicka Iwona 0000-0002-7668-001X [*];042;WF


118/282

IDT: .

Autorzy: Go酬biowski Tomasz, Weyde Wac砤w, Kusztal Mariusz, Dziubek Violetta, Strempska Beata, Krajewska Magdalena, Madziarska Katarzyna, Klinger Marian.

Tytu艂 orygina艂u: Program rehabilitacji podczas zabieg體 hemodializ poprawia sprawno舵 chorych na schy砶ow niewydolno舵 nerek

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The program of physical rehabilitation during hemodialysis sessions improves the fitness of dialysis patients

Czasopismo: Medical and Biological Sciences

Szczeg贸艂y: 2010 : t.24, supl.1, s.88-89

Uwagi: (X Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego. Bydgoszcz, 26-29.05.2010 r.)

Sygnatura: PNNP04846

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Afiliacja: Go酬biowski Tomasz [ ];000;000, Weyde Wac砤w [ ];000;000, Kusztal Mariusz [ ];000;000, Dziubek-Rogowska Wioletta 0000-0003-3511-7623 [*];042;WF, Strempska Beata [ ];000;000, Krajewska Magdalena [ ];000;000, Madziarska Katarzyna [ ];000;000, Klinger Marian [ ];000;000


119/282

IDT: .

Autorzy: W阦rzynowska-Teodorczyk Kinga, D眀rowska Eliza, Jankowska Ewa Anita, Ponikowski Piotr, Banasiak Waldemar, Wo糿iewski Marek.

Tytu艂 orygina艂u: Przydatno舵 testu Fullerton w ocenie sprawno禼i fizycznej m昕czyzn ze stabiln niewydolno禼i serca

Czasopismo: Post阷y Rehabilitacji

Szczeg贸艂y: 2010 : t.24, nr 3, s.11-18, ryc. tab. bibliogr. 24 poz.

Sygnatura: PNNP04621

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: W阦rzynowska-Teodorczyk Kinga [*];042;WF, D眀rowska Eliza [*];042;WF, Jankowska Ewa Anita [ ];000;000, Ponikowski Piotr [ ];000;000, Banasiak Waldemar [ ];000;000, Wo糿iewski Marek [*];042;WF


120/282

IDT: .

Autorzy: Paw硂wska Katarzyna, Malicka Iwona, S砤wska Magdalena, Wo糿iewski Marek, Chybicka Alicja, Ka硍ak Krzysztof.

Tytu艂 orygina艂u: Sprawno舵 fizyczna dzieci leczonych z powodu choroby nowotworowej

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Physical fitness of children under treatment for tumor disease

Czasopismo: Onkologia Polska

Szczeg贸艂y: 2010 : vol.13, nr 2, s.71-76, ryc. tab. bibliogr. 11 poz. sum.

Sygnatura: PNNP04844

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Siewierska Katarzyna 0000-0002-6433-0821 [*];042;WF, Malicka Iwona 0000-0002-7668-001X [*];042;WF, S砤wska Magdalena [ ];000;000, Wo糿iewski Marek [*];042;WF, Chybicka Alicja [ ];000;000, Ka硍ak Krzysztof [ ];000;000


121/282

IDT: .

Autorzy: Go酬biowski Tomasz, Weyde Wac砤w, Kusztal Mariusz, Dziubek Violetta, W眛orek Ewa, Krajewska Magdalena, Madziarska Katarzyna, Klinger Marian.

Tytu艂 orygina艂u: The program of physical rehabilitation during hemodialysis sessions improves the fitness of dialysis patients

Czasopismo: Journal of the American Society of Nephrology

Szczeg贸艂y: 2010 : vol.19, abstr. iss, s.483A

Uwagi: (The American Society of Nephrology Renal Week 2008. Philadelphia, PA, USA, November 4-9, 2008)

Sygnatura: PNNP04847

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Go酬biowski Tomasz [ ];000;000, Weyde Wac砤w [ ];000;000, Kusztal Mariusz [ ];000;000, Dziubek-Rogowska Wioletta 0000-0003-3511-7623 [*];042;WF, W眛orek Ewa [ ];000;000, Krajewska Magdalena [ ];000;000, Madziarska Katarzyna [ ];000;000, Klinger Marian [ ];000;000


122/282

IDT: .

Autorzy: Zarzecka K., Malicka Iwona, Paw硂wska Katarzyna, Wo糿iewski Marek.

Tytu艂 orygina艂u: Wp硑w leczenia choroby nowotworowej na sprawno舵 fizyczn dzieci i m硂dzie縴

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Physical fitness in children who survived cancer

Czasopismo: Fizjoterapia

Szczeg贸艂y: 2010 : t.18, supl., s.17-18

Uwagi: (VII Mi阣zynarodowe Dni Fizjoterapii, Wroc砤w 28-30 maja 2010)

Sygnatura: PNNP04883

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Afiliacja: Szkudlarek Katarzyna [ ];000;000, Malicka Iwona 0000-0002-7668-001X [*];042;WF, Siewierska Katarzyna 0000-0002-6433-0821 [*];042;WF, Wo糿iewski Marek [*];042;WF


123/282

IDT: .

Autorzy: Andrzejczak K., D眀rowska Gra縴na, Pawik Malwina, Rudzi駍ka R., Wnuk W..

Tytu艂 orygina艂u: Wyniki testu Senior Fitness Test w ocenie sprawno禼i fizycznej os骲 starszych, s硊chaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku na Uniwersytecie Wroc砤wskim

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The Senior Fitness Test result in assessing the physical fitness of the elderly auditors of the University of the Third Age at the University of Wroclaw

Czasopismo: Fizjoterapia

Szczeg贸艂y: 2010 : t.18, supl., 36

Uwagi: (VII Mi阣zynarodowe Dni Fizjoterapii, Wroc砤w 28-30 maja 2010)

Sygnatura: PNNP04892

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Afiliacja: Andrzejczak K. [ ];000;000, D眀rowska Gra縴na [*];042;WF, Pawik Malwina 0000-0002-6888-0011 [ ];024;000, Rudzi駍ka R. [ ];000;000, Wnuk W. [ ];000;000


124/282

IDT: .

Autorzy: Bolach Eugeniusz, Bolach Bartosz, Prystupa Tatiana, Migasiewicz Juliusz, Paliga Zdzis砤w.

Tytu艂 orygina艂u: Assessment of physical efficiency in children with hearing disorders

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Realizacia zdorovogo sposobu zitta - sucasni pidhodi : naukova monografia / red. M. Lukancenka, V. Kuris, J. Migasiewicz, A. Podolski

Informacje o wydaniu: , Ministerstvo osviti i nauki Ukraini; Drogobickij derzavnij pedagogicnij universitet imeni Ivana Franka; Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu; Uniwersytet Rzeszowski; Pa駍twowa Wy縮za Szko砤 Zawodowa w Jaros砤wiu

Adres wydawniczy: Drogobic : Drogobickij Derzavnij Pedagogicnij Universitet imeni Ivana Franka, 2009

Opis fizyczny: s.293-304 : tab. bibliogr. 8 poz. streszcz. sum.

Sygnatura: PNNP04154

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Bolach Eugeniusz 0000-0003-1857-0522 [*];041;WF, Bolach Bartosz 0000-0002-3433-4434 [*];041;WF, Prystupa Tatiana [*];041;WF, Migasiewicz Juliusz 0000-0002-0855-0512 [*];043;WWF, Paliga Zdzis砤w [*];035;WWF


125/282

IDT: .

Autorzy: Pytel Aleksandra, Wrzosek Zdzis砤wa.

Tytu艂 orygina艂u: Cele kompleksowej rehabilitacji w ostrym okresie udaru m髗gu

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The goals of complex rehabilitation in the acute period after the brain stroke

Czasopismo: Balneologia Polska

Szczeg贸艂y: 2009 : t.51, nr 2, s.81-86, tab. bibliogr. 11 poz. sum.

Sygnatura: PNNP04189

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Pytel Aleksandra [ ];000;000, Wrzosek Zdzis砤wa 0000-0002-5916-5868 [ ];015;WF


126/282

IDT: .

Autorzy: Bolach Eugeniusz, Bolach Bartosz, Prystupa Tatiana, Migasiewicz Juliusz, Paliga Zdzis砤w.

Tytu艂 orygina艂u: Comparison of extensive physical condition of younger boys and girls with moderate mental disability

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Realizacia zdorovogo sposobu zitta - sucasni pidhodi : naukova monografia / red. M. Lukancenka, V. Kuris, J. Migasiewicz, A. Podolski

Informacje o wydaniu: , Ministerstvo osviti i nauki Ukraini; Drogobickij derzavnij pedagogicnij universitet imeni Ivana Franka; Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu; Uniwersytet Rzeszowski; Pa駍twowa Wy縮za Szko砤 Zawodowa w Jaros砤wiu

Adres wydawniczy: Drogobic : Drogobickij Derzavnij Pedagogicnij Universitet imeni Ivana Franka, 2009

Opis fizyczny: s.304-315 : tab. bibliogr. 6 poz. streszcz. sum.

Sygnatura: PNNP04155

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Bolach Eugeniusz 0000-0003-1857-0522 [*];041;WF, Bolach Bartosz 0000-0002-3433-4434 [*];041;WF, Prystupa Tatiana [*];041;WF, Migasiewicz Juliusz 0000-0002-0855-0512 [*];043;WWF, Paliga Zdzis砤w [*];035;WWF


127/282

IDT: .

Autorzy: Pos硊szny Pawe, Pokrywka Jakub.

Tytu艂 orygina艂u: Ocena pozytywnych miernik體 zdrowia dzieci wiejskich z teren體 przemys硂wych

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: An evaluation of positive health indicators in rural children from industrial areas

Czasopismo: Medycyna odowiskowa

Szczeg贸艂y: 2009 : vol.12, nr 1, s.69-74, ryc. tab. bibliogr. 25 poz.

Sygnatura: PNNP04274

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Pos硊szny Pawe 0000-0002-8735-7840 [*];047;WWF, Pokrywka Jakub [*];047;WWF


128/282

IDT: .

Autorzy: Ma秎i駍ki Jaros砤w, Witkowski Kazimierz, Kostrzewa Maciej.

Tytu艂 orygina艂u: Ocena sprawno禼i fizycznej ch硂pc體 trenuj眂ych judo i nie trenuj眂ych na podstawie Mi阣zynarodowego Testu Sprawno禼i Fizycznej

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Kierunki doskonalenia treningu i walki sportowej. T. 6. / red. Anna Kuder, Krzysztof Perkowski, Dariusz edziewski

Adres wydawniczy: Warszawa : Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, 2009

Opis fizyczny: s.126-130 : tab. bibliogr.

Uwagi: ISBN 83-85740-25-2

Sygnatura: PNNP04348

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Ma秎i駍ki Jaros砤w 0000-0001-8557-6946 [*];043;WWF, Witkowski Kazimierz 0000-0003-1503-9904 [*];043;WWF, Kostrzewa Maciej [ ];000;000


129/282

IDT: .

Autorzy: Bolach Eugeniusz, Bolach Bartosz, Gacka Monika.

Tytu艂 orygina艂u: Ocena sprawno禼i fizycznej wszechstronnej dzieci z upo秎edzeniem umys硂wym w stopniu lekkim

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Estimation of physical comprehensive abilities of children handicapped to a light degree

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2009, nr 28, s.378-386, ryc. tab. bibliogr. 12 poz. sum.

Sygnatura: PNNP04184

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Bolach Eugeniusz 0000-0003-1857-0522 [*];041;WF, Bolach Bartosz 0000-0002-3433-4434 [*];041;WF, Gacka Monika [ ];000;000


130/282

IDT: .

Autorzy: Ma秎i駍ki Jaros砤w, Witkowski Kazimierz, Stefaniak Tadeusz, Kolondra Ma砱orzata.

Tytu艂 orygina艂u: Por體nanie sprawno禼i fizycznej ch硂pc體 trenuj眂ych judo i trenuj眂ych pi砶 no縩 w wieku juniora m硂dszego [Dokument elektroniczny]

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: XVIII Mi阣zynarodowa Konferencja Naukowa, Spa砤 23-25.11.2009 : streszczenia referat體 i plakat體

Adres wydawniczy: Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego, 2009

Opis fizyczny: 2 s. nlb.

Uwagi: Tryb dost阷u: p硑ta CD-ROM

Sygnatura: PNNP04359

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Ma秎i駍ki Jaros砤w 0000-0001-8557-6946 [*];043;WWF, Witkowski Kazimierz 0000-0003-1503-9904 [*];043;WWF, Stefaniak Tadeusz 0000-0002-6564-4582 [*];043;WWF, Kolondra Ma砱orzata [ ];000;000


131/282

IDT: .

Autorzy: Bolach Eugeniusz, Bolach Bartosz, Wielgosz Justyna.

Tytu艂 orygina艂u: Por體nanie zaj赕 szkolnego wychowania fizycznego na sprawno舵 wszechstronn dzieci z upo秎edzeniem umys硂wym w stopniu lekkim ze zdrowymi intelektualnie

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The comparison of physical education lessons on comprehensive physical fitness between children mentally retarded in a slight degree and healthy children

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2009, nr 28, s.387-399, ryc. tab. bibliogr. 11 poz. sum.

Sygnatura: PNNP04182

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Bolach Eugeniusz 0000-0003-1857-0522 [*];041;WF, Bolach Bartosz 0000-0002-3433-4434 [*];041;WF, Wielgosz Justyna [ ];000;000


132/282

IDT: .

Autorzy: Wieczorek Marta, Parys Aleksandra.

Tytu艂 orygina艂u: Poziom sprawno禼i motorycznej os骲 niepe硁osprawnych jako element integracji spo砮cznej

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The level of motor fitness of disabled people as factor social integration

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2009, nr 27, s.129-136, ryc. tab. bibliogr. 10 poz. sum.

Sygnatura: PNNP04214

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Wieczorek Marta 0000-0003-3933-246X [*];004;WWF, Parys Aleksandra [ ];000;000


133/282

IDT: .

Autorzy: Ignasiak Zofia, Domaradzki Jaros砤w, Kaczorowska Antonina, Katan Aleksandra.

Tytu艂 orygina艂u: Poziom sprawno禼i ruchowej m昕czyzn w wieku 60-79 lat

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The level of motor performance of the men aged 60-79

Czasopismo: Antropomotoryka

Szczeg贸艂y: 2009 : vol.19, nr 48, s.17-24, ryc. tab. bibliogr. 29 poz. sum.

Sygnatura: PNNP04584

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Ignasiak Zofia 0000-0001-8656-9107 [*];047;WWF, Domaradzki Jaros砤w 0000-0001-8057-3033 [*];047;WWF, Kaczorowska Antonina [*];024;000, Katan Aleksandra [*];024;000


134/282

IDT: .

Autorzy: So硉ysik Mariusz, Toczek-Werner Sylwia.

Tytu艂 orygina艂u: Samoocena budowy i sprawno禼i cia砤

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Zdrowy i aktywny ucze / pod red. Sylwii Toczek-Werner, Mariusza So硉ysika

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Stowarzyszenie "EKO-EDUKACJA", 2009

Opis fizyczny: s.115-119 : bibliogr. 7 poz.

Sygnatura: PNNP04270

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: So硉ysik Mariusz 0000-0002-0317-0705 [*];011;WWF, Toczek-Werner Sylwia [*];011;WWF


135/282

IDT: .

Autorzy: Witkowski Kazimierz, Ma秎i駍ki Jaros砤w, Har昙lak Grzegorz.

Tytu艂 orygina艂u: Specyficzne trudno禼i w uczeniu si a kondycyjne i koordynacyjne komponenty sprawno禼i fizycznej

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Proces doskonalenia treningu i walki sportowej. T.6 / red. Anna Kuder, Krzysztof Perkowski, Dariusz edziewski

Adres wydawniczy: Warszawa : Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, 2009

Opis fizyczny: s.239-246 : ryc. tab. bibliogr.

Sygnatura: PNNP04355

p-ISBN: 83-85740-26-0

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Witkowski Kazimierz 0000-0003-1503-9904 [*];043;WWF, Ma秎i駍ki Jaros砤w 0000-0001-8557-6946 [*];043;WWF, Har昙lak Grzegorz [ ];000;000


136/282

IDT: .

Autorzy: Ma秎i駍ki Jaros砤w, Ba駅osz Ziemowit, Skolimowski Karol.

Tytu艂 orygina艂u: Sprawno舵 motoryczna zawodniczek i zawodnik體 tenisa sto硂wego

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Kierunki doskonalenia treningu i walki sportowej. T. 6. / red. Anna Kuder, Krzysztof Perkowski, Dariusz edziewski

Adres wydawniczy: Warszawa : Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, 2009

Opis fizyczny: s.200-206 : tab. bibliogr.

Uwagi: ISBN 83-85740-25-2

Sygnatura: PNNP04351

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Ma秎i駍ki Jaros砤w 0000-0001-8557-6946 [*];043;WWF, Ba駅osz Ziemowit 0000-0001-7488-6172 [*];043;WWF, Skolimowski Karol [ ];000;000


137/282

IDT: .

Autorzy: Machnacz W砤dys砤w, Dudkowski Andrzej, Rokita Andrzej.

Tytu艂 orygina艂u: W poszukiwaniu powi眤a mi阣zy sprawno禼i fizyczn a zachowaniami w grze w pi砶 r阠zn w秗骴 dzieci w wieku wczesnoszkolnym

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Searching of connections between physical efficiency and behaviours during the game of handball among the children at an early school age

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Analiza procesu treningowego i walki sportowej w grach zespo硂wych (pi砶a r阠zna) / pod red. Stanis砤wa 痑ka, Micha砤 Spiesznego

Adres wydawniczy: Krak體-Wroc砤w : Mi阣zynarodowe Towarzystwo Naukowe Gier Sportowych, 2009

Opis fizyczny: s.15-19 : tab. bibliogr. 11 poz. sum.

Seria: Monografia ; Mi阣zynarodowe Towarzystwo Naukowe Gier Sportowych ; 12

Uwagi: ISBN 978-83-923081-6-6

Sygnatura: PNNP04344

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Machnacz W砤dys砤w [*];045;WWF, Dudkowski Andrzej 0000-0002-0232-8267 [*];012;WWF, Rokita Andrzej 0000-0001-5281-811X [*];012;WWF


138/282

IDT: .

Autorzy: Wysocka Katarzyna, Tomaszewska Anna, Sikora Aleksandra.

Tytu艂 orygina艂u: Wp硑w formy aerobiku ABT na sprawno舵 fizyczn i zakres ruchu w stawach biodrowych

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The influence of ABT aerobics on physical fitness and range of movement in the hip joints

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2009, nr 29, s.546-550, ryc. tab. bibliogr. 9 poz. sum.

Sygnatura: PNNP04457

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Wysocka Katarzyna [ ];000;000, Tomaszewska Anna 0000-0002-8805-8930 [ ];035;WWF, Sikora Aleksandra 0000-0002-7921-230X [*];035;WWF


139/282

IDT: .

Autorzy: Bolach Eugeniusz, Bolach Bartosz, Zuba Magdalena.

Tytu艂 orygina艂u: Wp硑w olimpiad specjalnych na kszta硉owanie zdolno禼i motorycznej u m硂dzie縴 z upo秎edzeniem umys硂wym w stopniu lekkim

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Influence of Special Olympics to form motion abilities in youth with slight mental handicaps

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2009, nr 28, s.400-410, ryc. tab. bibliogr. 13 poz. sum.

Sygnatura: PNNP04183

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Bolach Eugeniusz 0000-0003-1857-0522 [*];041;WF, Bolach Bartosz 0000-0002-3433-4434 [*];041;WF, Zuba Magdalena [ ];000;000


140/282

IDT: .

Autorzy: Skrzek Anna, Ignasiak Zofia, Ro縠k-Piechura Krystyna, S砤wi駍ka-Ochla Teresa, Steciwko Andrzej, Domaradzki Jaros砤w, Fugiel Jaros砤w, Pos硊szny Pawe.

Tytu艂 orygina艂u: Wst阷na ocena kondycji biologicznej senior體 z Wroc砤wia

Czasopismo: Gerontologia Polska

Szczeg贸艂y: 2009 : t.17, nr 4, s.163

Uwagi: XI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, 10-12 grudnia, Warszawa

Sygnatura: PNNP04408

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Skrzek Anna 000-0003-1533-0291 [*];015;WF, Ignasiak Zofia 0000-0001-8656-9107 [*];047;WWF, Ro縠k-Piechura Krystyna 0000-0001-5589-4978 [*];042;WF, S砤wi駍ka Teresa 0000-0002-7217-5868 [*];047;WWF, Steciwko Andrzej [ ];000;000, Domaradzki Jaros砤w 0000-0001-8057-3033 [*];047;WWF, Fugiel Jaros砤w 0000-0001-8333-6412 [*];047;WWF, Pos硊szny Pawe 0000-0002-8735-7840 [*];047;WWF


141/282

IDT: .

Autorzy: So硉ysik Mariusz, Toczek-Werner Sylwia.

Tytu艂 orygina艂u: Wybrane sposoby oceny budowy cia砤, zdolno禼i motorycznych oraz sprawno禼i i wydolno禼i fizycznej cz硂wieka

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Mniej odpad體? Tak! / pod red. Mariusza So硉ysika, Krzysztofa ierkosza

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Stowarzyszenie Ekologiczne "EKO-UNIA";Stowarzyszenie "EKO-EDUKACJA", 2009

Opis fizyczny: s.115-119 : bibliogr. 7 poz.

Sygnatura: PNNP04392

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: So硉ysik Mariusz 0000-0002-0317-0705 [ ];011;WWF, Toczek-Werner Sylwia [ ];011;WWF


142/282

IDT: .

Autorzy: Kowalski Pawe, Zieli駍ki Marek, Kowalski Kacper.

Tytu艂 orygina艂u: Wychowanie fizyczne a parametry morfofunkcjonalne uczni體 szk蟪 gimnazjalnych W硂c砤wka

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Physical education and morpho-functional parameters of pupils of secondary schools from W硂c砤wek

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2009, nr 29, s.591-600, ryc. bibliogr. 9 poz. sum.

Sygnatura: PNNP04460

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Kowalski Pawe 0000-0003-2284-1241 [*];035;WWF, Zieli駍ki Marek [ ];000;000, Kowalski Kacper [ ];000;000


143/282

IDT: .

Autorzy: Popowczak Marek, Cichy Ireneusz.

Tytu艂 orygina艂u: Zmiany poziomu empatii uczni體 szko硑 ponadgimnazjalnej uczestnicz眂ych w aktywno禼i ruchowej z pi砶

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Changes in the level of empathy in secondary school students participating in physical activity with a ball

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2009, nr 27, s.91-96, ryc. bibliogr. 12 poz. sum.

Sygnatura: PNNP04211

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Popowczak Marek 0000-0002-3895-6206 [*];012;WWF, Cichy Ireneusz 0000-0001-6425-4139 [*];012;WWF


144/282

IDT: .

Autorzy: Dudkowski Andrzej, Machnacz W砤dys砤w, Rokita Andrzej.

Tytu艂 orygina艂u: Zwi眤ki sprawno禼i fizycznej og髄nej, ukierunkowanej z zachowaniami dzieci ze wst阷nego etapu szkolenia podczas gry w pi砶 r阠zn

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Connections of general and directed efficiency with behaviours of children at the preliminary stage of schooling during the game of handball

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Analiza procesu treningowego i walki sportowej w grach zespo硂wych (pi砶a r阠zna) / pod red. Stanis砤wa 痑ka, Micha砤 Spiesznego

Adres wydawniczy: Krak體-Wroc砤w : Mi阣zynarodowe Towarzystwo Naukowe Gier Sportowych, 2009

Opis fizyczny: s.20-26 : tab. bibliogr. 11 poz. sum.

Seria: Monografia ; Mi阣zynarodowe Towarzystwo Naukowe Gier Sportowych ; 12

Uwagi: ISBN 978-83-923081-6-6

Sygnatura: PNNP04345

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Dudkowski Andrzej 0000-0002-0232-8267 [*];012;WWF, Machnacz W砤dys砤w [*];045;WWF, Rokita Andrzej 0000-0001-5281-811X [*];012;WWF


145/282

IDT: .

Autorzy: So硉ysik Mariusz.

Tytu艂 orygina艂u: Aktywno舵 ruchowa w 秗odowisku przyrodniczym - plenerowe metody oceny podstawowych cech motorycznych, sprawno禼i i wydolno禼i fizycznej

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Wybieram zdrowie : konspekty zaj赕 lekcyjnych dla nauczycieli szk蟪 gimnazjalnych i 秗ednich / red. nauk. Ewa Przysi昕na, Mariusz So硉ysik

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Stowarzyszenie Ekologiczne "EKO-UNIA", 2008

Opis fizyczny: s.103-107 : bibliogr. 9 poz.

Uwagi: ISBN 83-978-83-925260-5-6

Sygnatura: PNNP03718

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: So硉ysik Mariusz 0000-0002-0317-0705 [ ];037;WWF


146/282

IDT: .

Autorzy: S硂wi駍ka-Lisowska Ma砱orzata, Haber El縝ieta, J蠹k體 Pawe, czma駍ki kasz, M阣ra Marek.

Tytu艂 orygina艂u: Association between 5-HTR1B receptor gene (HTR1B) G861C polymorphism and the level of physical activity

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: 13th Annual Congress of the European College of Sport Science, 9-12 July 2008, Estoril - Portugal : book of abstracts / ed. by J. Cabri, F. Alves, D. Araujo et al.

Adres wydawniczy: Estoril : European College of Sport Science, 2008

Opis fizyczny: s.82 : bibliogr. 4 poz.

Konferencja/zjazd - tytu艂: European College of Sport Science

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Estoril : 2008.07.09-12

Sygnatura: PNNP03774

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: S硂wi駍ka-Lisowska Ma砱orzata 0000-0001-7522-4058 [*];038;WWF, Haber El縝ieta [*];038;WWF, J蠹k體 Pawe [*];038;WWF, czma駍ki kasz [ ];000;000, M阣ra Marek 0000-0002-4494-1254 [*];038;WWF


147/282

IDT: .

Autorzy: S硂wi駍ka-Lisowska Ma砱orzata, J蠹k體 Pawe, czma駍ki kasz, M阣ra Marek.

Tytu艂 orygina艂u: CAG repeat polymorphism in the androgen receptor gene and the level of physical activity

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: 13th Annual Congress of the European College of Sport Science, 9-12 July 2008, Estoril - Portugal : book of abstracts / ed. by J. Cabri, F. Alves, D. Araujo et al.

Adres wydawniczy: Estoril : European College of Sport Science, 2008

Opis fizyczny: s.82 : bibliogr. 2 poz.

Konferencja/zjazd - tytu艂: European College of Sport Science

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Estoril : 2008.07.09-12

Sygnatura: PNNP03775

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: S硂wi駍ka-Lisowska Ma砱orzata 0000-0001-7522-4058 [*];038;WWF, J蠹k體 Pawe [*];038;WWF, czma駍ki kasz [ ];000;000, M阣ra Marek 0000-0002-4494-1254 [*];038;WWF


148/282

IDT: .

Autorzy: Ma秎i駍ki Jaros砤w, Witkowski Kazimierz, Kostrzewa Maciej.

Tytu艂 orygina艂u: Ocena sprawno禼i fizycznej ch硂pc體 trenuj眂ych judo i nietrenuj眂ych na podstawie Mi阣zynarodowego Testu Sprawno禼i Fizycznej

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: XVII Mi阣zynarodowa Konferencja Naukowa "Kierunki doskonalenia treningu i walki sportowej" Spa砤, 24-26 listopada 2008 : streszczenia wyst眕ie

Adres wydawniczy: Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego, 2008

Opis fizyczny: 2 s. nlb.

Konferencja/zjazd - tytu艂: Zak砤d Teorii Sportu AWF Warszawa

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Spa砤 : 2008.11.24-26

Uwagi: Tryb dost阷u: p硑ta CD-ROM

Sygnatura: PNNP03921

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Ma秎i駍ki Jaros砤w 0000-0001-8557-6946 [*];039;WWF, Witkowski Kazimierz 0000-0003-1503-9904 [*];039;WWF, Kostrzewa Maciej [ ];000;000


149/282

IDT: .

Autorzy: Bolach Eugeniusz, Bolach Bartosz, Prystupa Tatiana.

Tytu艂 orygina艂u: Ocena sprawno禼i fizycznej dzieci z zaburzeniami s硊chu

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Assessment of physical efficiency in children with hearing disorders

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Uwarunkowania 秗odowiskowe i profilaktyka chor骲 wieku rozwojowego. II Og髄nopolska Konferencja Naukowa : program i streszczenia, Kazimierz Dolny, 9-10 pa糳ziernika 2008

Adres wydawniczy: Lublin, 2008

Opis fizyczny: s.61

Uwagi: Na ok砤dce "odowiskowe uwarunkowania i profilaktyka chor骲 wieku rozwojowego"

Sygnatura: PNNP07212

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Afiliacja: Bolach Eugeniusz 0000-0003-1857-0522 [*];041;WF, Bolach Bartosz 0000-0002-3433-4434 [*];041;WF, Prystupa Tatiana [*];041;WF


150/282

IDT: .

Autorzy: Bolach Eugeniusz, Bolach Bartosz, Prystupa Tatiana.

Tytu艂 orygina艂u: Ocena sprawno禼i fizycznej wszechstronnej dzieci gimnazjalnych z zespo砮m nadpobudliwo禼i psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD)

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Overall physical fitness assessment of the gymnasial children with attention deficit hyperactivity disorder

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Uwarunkowania 秗odowiskowe i profilaktyka chor骲 wieku rozwojowego. II Og髄nopolska Konferencja Naukowa : program i streszczenia, Kazimierz Dolny, 9-10 pa糳ziernika 2008

Adres wydawniczy: Lublin, 2008

Opis fizyczny: s.62

Uwagi: Na ok砤dce: "odowiskowe uwarunkowania i profilaktyka chor骲 wieku rozwojowego"

Sygnatura: PNNP07214

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Afiliacja: Bolach Eugeniusz 0000-0003-1857-0522 [*];041;WF, Bolach Bartosz 0000-0002-3433-4434 [*];041;WF, Prystupa Tatiana [*];041;WF


151/282

IDT: .

Autorzy: Bolach Eugeniusz, Prystupa Tatiana, Bolach Bartosz, 痷rowska A..

Tytu艂 orygina艂u: Ocena sprawno禼i fizycznej wszechstronnej dzieci z upo秎edzeniem umys硂wym w stopniu lekkim i umiarkowanym

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Overall physical fitness estimation in light and moderately handicapped children

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Uwarunkowania 秗odowiskowe i profilaktyka chor骲 wieku rozwojowego. II Og髄nopolska Konferencja Naukowa : program i streszczenia, Kazimierz Dolny, 9-10 pa糳ziernika 2008

Adres wydawniczy: Lublin, 2008

Opis fizyczny: s.63

Uwagi: Na ok砤dce: "odowiskowe uwarunkowania i profilaktyka chor骲 wieku rozwojowego"

Sygnatura: PNNP07213

S艂owa kluczowe polskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Afiliacja: Bolach Eugeniusz 0000-0003-1857-0522 [ ];041;WF, Prystupa Tatiana [ ];041;WF, Bolach Bartosz 0000-0002-3433-4434 [ ];041;WF, 痷rowska A. [ ];000;000


152/282

IDT: .

Autorzy: Bolach Eugeniusz, Prystupa Tatiana, Bolach Bartosz, 痷rowska Anna.

Tytu艂 orygina艂u: Overall physical fitness estimation in slight and moderately handicapped children

Czasopismo: Polish Journal of Environmental Studies

Szczeg贸艂y: 2008 : vol.17, nr 4A, s.43-46, tab. bibliogr. 13 poz. sum.

Uwagi: (IF: 0.963)

Sygnatura: PNNP03834

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Bolach Eugeniusz 0000-0003-1857-0522 [*];041;WF, Prystupa Tatiana [*];041;WF, Bolach Bartosz 0000-0002-3433-4434 [*];041;WF, 痷rowska Anna [*];041;WF


153/282

IDT: .

Autorzy: Michalski Ryszard, Korzewa Leszek, Kowalski Pawe, Ma鎘a砤 Krzysztof, Stod蟪ka Jacek.

Tytu艂 orygina艂u: Physical fitness of children and environmental factors

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Societal and environmental health and wellness risks : praca zbiorowa / pod red. Hanny Karaku硑

Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo NeuroCentrum, 2008

Opis fizyczny: s.189-196 : ryc. tab. bibliogr. 10 poz. streszcz. sum.

Uwagi: ISBN 978-83-61495-24-6

Sygnatura: PNNP03731

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Michalski Ryszard 0000-0002-5392-3760 [*];035;WWF, Korzewa Leszek 0000-0002-1306-694 [*];035;WWF, Kowalski Pawe 0000-0003-2284-1241 [*];035;WWF, Ma鎘a砤 Krzysztof 0000-0001-6750-4316 [*];035;WWF, Stod蟪ka Jacek 0000-0001-8373-5739 [*];035;WWF


154/282

IDT: .

Autorzy: Prystupa Tatiana, Bolach Eugeniusz, Bolach Bartosz.

Tytu艂 orygina艂u: Por體nanie sprawno禼i fizycznej wszechstronnej ch硂pc體 i dziewcz眛 w m硂dszym wieku szkolnym z upo秎edzeniem umys硂wym w stopniu lekkim

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Comparison of extensive physical condition of younger boys and girls with moderate mental disability

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Uwarunkowania 秗odowiskowe i profilaktyka chor骲 wieku rozwojowego. II Og髄nopolska Konferencja Naukowa : program i streszczenia, Kazimierz Dolny, 9-10 pa糳ziernika 2008

Adres wydawniczy: Lublin, 2008

Opis fizyczny: s.83

Sygnatura: PNNP07215

S艂owa kluczowe polskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Afiliacja: Prystupa Tatiana [*];041;WF, Bolach Eugeniusz 0000-0003-1857-0522 [*];041;WF, Bolach Bartosz 0000-0002-3433-4434 [*];041;WF


155/282

IDT: .

Autorzy: Bolach Bartosz, Bolach Eugeniusz, Kielan Micha.

Tytu艂 orygina艂u: Por體nanie sprawno禼i fizycznej wszechstronnej dzieci z upo秎edzeniem umys硂wym w stopniu lekkim z dzie鎚i o rozwoju umys硂wym prawid硂wym

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Comparison of overall physical fitness in slight handicapped and normal developing children

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Aktywno舵 ruchowa os骲 niepe硁osprawnych : monografia. T.3 / red. nauk. Juliusz Migasiewicz, Eugeniusz Bolach

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Studio Wydawniczo-Typograficzne "Typoscript", 2008

Opis fizyczny: s.293-305 : ryc. tab. bibliogr. 10 poz. sum.

Sygnatura: PNNP03912

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Bolach Bartosz 0000-0002-3433-4434 [*];041;WF, Bolach Eugeniusz 0000-0003-1857-0522 [*];041;WF, Kielan Micha [ ];000;000


156/282

IDT: .

Autorzy: Cichy Ireneusz.

Tytu艂 orygina艂u: Pr骲a okre秎enia sprawno禼i fizycznej z wykorzystaniem pi砮k edukacyjnych uczni體 ko馽z眂ych I klas szko硑 podstawowej

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: A trial to determine physical ability of the first grade primary school graduates with the use of educational balls

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Psychomotoryka : ruch pe砮n znacze / red. Ma砱orzata Seku硂wicz, Joanna Kruk-Lasocka, Les砤w Kulmatycki

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Naukowe Dolno秎眘kiej Szko硑 Wy縮zej, 2008

Opis fizyczny: s.221-229 : tab. bibliogr. 9 poz. sum.

Sygnatura: PNNP04060

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Cichy Ireneusz 0000-0001-6425-4139 [*];012;WWF


157/282

IDT: .

Autorzy: Bukowska Katarzyna.

Tytu艂 orygina艂u: Rozw骿 cech motorycznych, sprawno舵 fizyczna a w砤禼iwo禼i psychiczne

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Development of motor features, physical dexterity and psychical properties

Czasopismo: Przegl眃 Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego

Szczeg贸艂y: 2008 : t.11, z.1, s.33-41, bibliogr. 36 poz. sum.

Sygnatura: PNNP04065

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Bukowska Katarzyna 0000-0002-6071-0843 [*];006;WWF


158/282

IDT: .

Autorzy: Witkowski Kazimierz, Ma秎i駍ki Jaros砤w, Har昙lak Grzegorz.

Tytu艂 orygina艂u: Specyficzne trudno禼i w uczeniu si a kondycyjne i koordynacyjne komponenty sprawno禼i fizycznej

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: XVII Mi阣zynarodowa Konferencja Naukowa "Kierunki doskonalenia treningu i walki sportowej" Spa砤, 24-26 listopada 2008 : streszczenia wyst眕ie

Adres wydawniczy: Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego, 2008

Opis fizyczny: 2 s. nlb.

Konferencja/zjazd - tytu艂: Zak砤d Teorii Sportu AWF Warszawa

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Spa砤 : 2008.11.24-26

Uwagi: Tryb dost阷u: p硑ta CD-ROM

Sygnatura: PNNP03920

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Witkowski Kazimierz 0000-0003-1503-9904 [*];039;WWF, Ma秎i駍ki Jaros砤w 0000-0001-8557-6946 [*];039;WWF, Har昙lak Grzegorz [ ];000;000


159/282

IDT: .

Autorzy: Wieczorek Marta.

Tytu艂 orygina艂u: Sprawno舵 fizyczna m硂dzie縴 niepe硁osprawnej intelektualnie jako czynnik warunkuj眂y ich zdrowie

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Physical fitness in mentally disabled youth as the factor conditioning their health

Czasopismo: Problemy Higieny i Epidemiologii

Szczeg贸艂y: 2008 : t.89, nr 2, s.235-240, tab. bibliogr. 12 poz. sum.

Sygnatura: PNNP03891

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Wieczorek Marta 0000-0003-3933-246X [*];004;WWF


160/282

IDT: .

Autorzy: Ka硍a Ma砱orzata, Kosendiak Aureliusz, Kosendiak Jan.

Tytu艂 orygina艂u: Subiektywna ocena efekt體 treningu zdrowotnego kobiet z nadwag

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The subjective evaluation of the health training for overweight women

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Choroby przewlek砮 : wybrane zagadnienia : praca zbiorowa / pod red. Anny Abramczyk, Bernarda Panaszka

Adres wydawniczy: Wroc砤w : A&A OPTIMED, 2008

Opis fizyczny: s.379-388 : ryc. tab. bibliogr. 6 poz. sum.

Sygnatura: PNNP03808

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Ka硍a Ma砱orzata 0000-0001-6190-6015 [*];039;WWF, Kosendiak Aureliusz [ ];024;000, Kosendiak Jan [*];039;WWF


161/282

IDT: .

Autorzy: Hagner Wojciech, Ka糾ierczak Urszula, Wi眂ek Magdalena, Zubrzycki Igor.

Tytu艂 orygina艂u: The primary study on influence of fitness camps on rehabilitation efficiency of full laryngectomy patients (brief research reports)

Czasopismo: International Journal of Rehabilitation Research

Szczeg贸艂y: 2008 : vol.31, nr 4, s.356-358, ryc. tab. bibliogr. 18 poz.

Sygnatura: PNNP04032

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Hagner Wojciech [ ];000;000, Ka糾ierczak Urszula [ ];000;000, Wi眂ek Magdalena [*];042;WF, Zubrzycki Igor [*];040;WF


162/282

IDT: .

Autorzy: Nowak Pawe Fryderyk, Ignasiak Zofia.

Tytu艂 orygina艂u: The state of health of women aged 20-59 at different levels of physical activity

Czasopismo: Human Movement

Szczeg贸艂y: 2008 : vol.9, nr 1, s.27-33, ryc. tab. bibliogr. 34 poz.

Sygnatura: PNNP03781

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Nowak Pawe Fryderyk [ ];000;000, Ignasiak Zofia 0000-0001-8656-9107 [*];033;WWF


163/282

IDT: .

Autorzy: Stefaniak Tadeusz, Witkowski Kazimierz, Ostrycharczyk Andrzej.

Tytu艂 orygina艂u: Wp硑w ci昕ar體 maksymalnych i submaksymalnych na szybko舵 lokomocyjn m硂dzie縴 szk蟪 wroc砤wskich trenuj眂ych biegi kr髏kie

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: XVII Mi阣zynarodowa Konferencja Naukowa "Kierunki doskonalenia treningu i walki sportowej" Spa砤, 24-26 listopada 2008 : streszczenia wyst眕ie

Adres wydawniczy: Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego, 2008

Opis fizyczny: 1 s. nlb.

Konferencja/zjazd - tytu艂: Zak砤d Teorii Sportu AWF Warszawa

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Spa砤 : 2008.11.24-26

Uwagi: Tryb dost阷u: p硑ta CD-ROM

Sygnatura: PNNP03922

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Stefaniak Tadeusz 0000-0002-6564-4582 [*];039;WWF, Witkowski Kazimierz 0000-0003-1503-9904 [*];039;WWF, Ostrycharczyk Andrzej [ ];000;000


164/282

IDT: .

Autorzy: Rokita Andrzej.

Tytu艂 orygina艂u: Wykorzystanie pi砮k edukacyjnych Edubal a sprawno舵 fizyczna dzieci wiejskich

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Employment of Edubal educational balls and physical fitness of village children

Czasopismo: Problemy Higieny i Epidemiologii

Szczeg贸艂y: 2008 : t.89, nr 1, s.51-57, ryc. tab. bibliogr. 11 poz.

Sygnatura: PNNP03655

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Rokita Andrzej 0000-0001-5281-811X [*];004;WWF


165/282

IDT: .

Autorzy: Rokita Andrzej.

Tytu艂 orygina艂u: Zaj阠ia ruchowe z pi砶ami edukacyjnymi "edubal" w kszta砪eniu zintegrowanym a sprawno舵 fizyczna oraz umiej阾no禼i czytania i pisania uczni體

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2008

Opis fizyczny: 110 s. : ryc. tab. bibliogr. 151 poz.

Seria: Studia i Monografie ; Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu ; 93 ; 0239-6009

Sygnatura: PNNP04073

p-ISBN: 978-83-89156-87-7

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Rokita Andrzej 0000-0001-5281-811X [*];004;WWF


166/282

IDT: .

Autorzy: Budniak J., D眀rowska Gra縴na, Szuba Andrzej, Chachaj A..

Tytu艂 orygina艂u: Aktywno舵 fizyczna os骲 starszych z nadci秐ieniem t阾niczym w ocenie subiektywnej

Czasopismo: Fizjoterapia

Szczeg贸艂y: 2007 : t.15, supl.1, s.24

Uwagi: VI Mi阣zynarodowe Dni Fizjoterapii

Sygnatura: PNNP03125

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Budniak J. [ ];000;000, D眀rowska Gra縴na [*];042;WF, Szuba Andrzej [*];042;WF, Chachaj A. [ ];000;000


167/282

IDT: .

Autorzy: Ignasiak Zofia, S砤wi駍ka Teresa, Ro縠k Krystyna, Malina Robert M., Little Bert B..

Tytu艂 orygina艂u: Blood lead level and physical fitness of schoolchildren in the copper basin of south-western Poland : indirect effects through growth stunting

Czasopismo: Annals of Human Biology

Szczeg贸艂y: 2007 : vol.34, nr 3, s.329-343, tab. bibliogr. 38 poz.

Sygnatura: PNNP03211

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Ignasiak Zofia 0000-0001-8656-9107 [*];033;WWF, S砤wi駍ka Teresa 0000-0002-7217-5868 [*];033;WWF, Ro縠k-Piechura Krystyna 0000-0001-5589-4978 [*];042;WF, Malina Robert M. [ ];000;000, Little Bert B. [ ];000;000


168/282

IDT: .

Autorzy: Bukowska Katarzyna.

Tytu艂 orygina艂u: Dob髍 kandydat體 na studia wychowania fizycznego pod wzgl阣em przygotowania do tzw. przedmiot體 praktycznych

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Recruitment of candidates for physical education studies concerning preparation for so called practical subjects

Czasopismo: Przegl眃 Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego

Szczeg贸艂y: 2007 : t.10, z.2, s.134-141, bibliogr. 23 poz. sum.

Sygnatura: PNNP03425

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Bukowska Katarzyna 0000-0002-6071-0843 [*];006;WWF


169/282

IDT: .

Autorzy: Rokita Andrzej.

Tytu艂 orygina艂u: Employment of educational balls Edubal and physical fitness of children

Czasopismo: Polish Journal of Environmental Studies

Szczeg贸艂y: 2007 : vol.16, nr 5A, s.432-437, ryc. bibliogr. 12 poz. sum.

Sygnatura: PNNP03363

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Rokita Andrzej 0000-0001-5281-811X [*];004;WWF


170/282

IDT: .

Autorzy: Skarul Aleksandra, Koszczyc Marta.

Tytu艂 orygina艂u: Environmental conditions in physical fitness level of 10-year-old girls from Lower Silesia Province defined as a positive health measure

Czasopismo: Polish Journal of Environmental Studies

Szczeg贸艂y: 2007 : vol.16, nr 5A, s.446-449, tab. bibliogr. 11 poz.

Uwagi: IV International Scientific Conference on Oncology "Health promotion, prophylaxis and role of environmental factors in cancerous diseases. Problems of defining disability"; Sanok 31 May - 1 June 2007

Sygnatura: PNNP03371

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Skarul Aleksandra [*];004;WWF, Koszczyc Marta 0000-0001-5531-1656 [*];004;WWF


171/282

IDT: .

Autorzy: Kosendiak Jan, Naglak Filip, Kosendiak Joanna.

Tytu艂 orygina艂u: Evaluation of the Polish national team junior golf players' anaerobic function and motor capacity

Czasopismo: Studies in Physical Culture and Tourism

Szczeg贸艂y: 2007 : vol.14, suppl., s.265-270, tab. bibliogr. 26 poz. sum.

Sygnatura: PNNP03451

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Kosendiak Jan [*];039;WWF, Naglak Filip [*];039;WWF, Grobelna Joanna 0000-0002-1107-8538 [*];034;WWF


172/282

IDT: .

Autorzy: Rokita Andrzej, Rzepa Tadeusz, W骿cik Agnieszka.

Tytu艂 orygina艂u: Materia badawczy

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Pi砶i edukacyjne "Edubal" w kszta砪eniu zintegrowanym : raport z bada / pod red. Tadeusza Koszczyca

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2007

Opis fizyczny: s.11-12 : bibliogr. 3 poz.

Seria: Studia i Monografie ; Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu ; 88 ; ISSN: 0239-6009

Uwagi: ISBN 978-83-89156-75-4

Sygnatura: PNNP03504

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Rokita Andrzej 0000-0001-5281-811X [*];004;WWF, Rzepa Tadeusz [*];012;WWF, W骿cik-Grzyb Agnieszka 0000-0002-6620-1791 [*];004;WWF


173/282

IDT: .

Autorzy: 痷rek Grzegorz, D眀rowska Gra縴na, Ignasiak Zofia.

Tytu艂 orygina艂u: Memory span with seniors - the students of the Third Age University in Wroc砤w in the light of their level of physical activity

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: II Mi阣zynarodowe Sympozjum Naukowe "odowiskowe 紃骴砤 zagro縠 zdrowotnych". Kazimierz Dolny, 26-28 kwietnia 2007. T.2

Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo POLIHYMNIA Sp. z o.o., 2007

Opis fizyczny: s.373

Konferencja/zjazd - tytu艂: Katedra i Zak砤d Higieny AM w Lublinie; Polskie Towarzystwo Higieniczne - Oddzia Lubelski

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Kazimierz Dolny : 2007.04.26-28

Sygnatura: PNNP03474

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: 痷rek Grzegorz 0000-0002-1795-4367 [*];033;WWF, D眀rowska Gra縴na [*];042;WF, Ignasiak Zofia 0000-0001-8656-9107 [*];033;WWF


174/282

IDT: .

Autorzy: Rokita Andrzej.

Tytu艂 orygina艂u: Metoda badawcza

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Pi砶i edukacyjne "Edubal" w kszta砪eniu zintegrowanym : raport z bada / pod red. Tadeusza Koszczyca

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2007

Opis fizyczny: s.8-10 : bibliogr. 7 poz.

Seria: Studia i Monografie ; Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu ; 88 ; ISSN: 0239-6009

Uwagi: ISBN 978-83-89156-75-4

Sygnatura: PNNP03503

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Rokita Andrzej 0000-0001-5281-811X [*];004;WWF


175/282

IDT: .

Autorzy: Ka硍a Ma砱orzata, B砤ch Wies砤w, Migasiewicz Juliusz, Pogorzelski Marek.

Tytu艂 orygina艂u: Ocena poziomu wytrzyma硂禼i biegowej 12-letnich dzieci ze 秗odowiska miejskiego i wiejskiego

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Evaluation of the run endurance in 12-year-old children from rural and urban environments

Czasopismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Sk硂dowska Sect.D Med.

Szczeg贸艂y: 2007 : vol.62, suppl.18, nr 3, s.252-255, ryc. tab. bibliogr. 7 poz. sum.

Sygnatura: PNNP03035

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Ka硍a Ma砱orzata 0000-0001-6190-6015 [*];039;WWF, B砤ch Wies砤w 0000-0002-3559-9151 [*];039;WWF, Migasiewicz Juliusz 0000-0002-0855-0512 [*];039;WWF, Pogorzelski Marek [ ];000;000


176/282

IDT: .

Autorzy: Rokita Andrzej.

Tytu艂 orygina艂u: Organizacja bada

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Pi砶i edukacyjne "Edubal" w kszta砪eniu zintegrowanym : raport z bada / pod red. Tadeusza Koszczyca

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2007

Opis fizyczny: s.13-14

Seria: Studia i Monografie ; Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu ; 88 ; ISSN: 0239-6009

Uwagi: ISBN 978-83-89156-75-4

Sygnatura: PNNP03505

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Rokita Andrzej 0000-0001-5281-811X [*];004;WWF


177/282

IDT: .

Autorzy: Witkowski Kazimierz, Stefaniak Tadeusz, Majsnerowski Marcin.

Tytu艂 orygina艂u: Physical fitness of soldiers in the regular or professional military service in the NATO Response Task Force

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Biosocial effects of military service as a basis for further improvement of future physical education and sports programmes / ed. Marek Soko硂wski

Adres wydawniczy: Pozna : Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, 2007

Opis fizyczny: s.145-153 : ryc. bibliogr. 9 poz.

Uwagi: ISBN 978-83-88923-83-8

Sygnatura: PNNP03073

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Witkowski Kazimierz 0000-0003-1503-9904 [*];039;WWF, Stefaniak Tadeusz 0000-0002-6564-4582 [*];039;WWF, Majsnerowski Marcin [ ];000;000


178/282

IDT: .

Tytu艂 orygina艂u: Pi砶i edukacyjne "Edubal" w kszta砪eniu zintegrowanym : raport z bada / pod red. Tadeusza Koszczyca

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2007

Opis fizyczny: 142 s. : ryc. tab. bibliogr. sum.

Seria: Studia i Monografie ; Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu ; 88 ; ISSN: 0239-6009

Sygnatura: PNNP03501

p-ISBN: 978-83-89156-75-4

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Koszczyc Tadeusz 0000-0001-6390-5438 [*];004;WWF


179/282

IDT: .

Autorzy: Rokita Andrzej, Rzepa Tadeusz, W骿cik Agnieszka.

Tytu艂 orygina艂u: Podsumowanie ko馽owe i wnioski

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Pi砶i edukacyjne "Edubal" w kszta砪eniu zintegrowanym : raport z bada / pod red. Tadeusza Koszczyca

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2007

Opis fizyczny: s.84-87

Seria: Studia i Monografie ; Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu ; 88 ; ISSN: 0239-6009

Uwagi: ISBN 978-83-89156-75-4

Sygnatura: PNNP03507

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Rokita Andrzej 0000-0001-5281-811X [*];004;WWF, Rzepa Tadeusz [*];012;WWF, W骿cik-Grzyb Agnieszka 0000-0002-6620-1791 [*];004;WWF


180/282

IDT: .

Autorzy: W阦rzynowska-Teodorczyk Kinga, D眀rowska Eliza, Jankowska Ewa A., zorczyk Ma砱orzata, Nowakowska Katarzyna, Kowalska-Superlak Ma砱orzata, Banasiak Waldemar, Ponikowski Piotr, Wo糿iewski Marek.

Tytu艂 orygina艂u: Por體nanie sprawno禼i fizycznej m昕czyzn z niewydolno禼i serca ze zdrowymi r體nolatkami

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: XI Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysi砶u Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego : streszczenie prac sesji plakatowej, Ustro, 21.02-24.02. 2007 r.

Adres wydawniczy: Ustro : Sekcja Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysi砶u Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, 2007

Opis fizyczny: s.6-8 : tab.

Konferencja/zjazd - tytu艂: Sekcja Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysi砶u Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Ustro : 2007.02.21-2007.02.24

Sygnatura: PNNP08699

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: W阦rzynowska-Teodorczyk Kinga [*];042;WF, D眀rowska Eliza [*];042;WF, Jankowska Ewa A. [ ];000;000, zorczyk Ma砱orzata [ ];000;000, Nowakowska Katarzyna [ ];000;000, Kowalska-Superlak Ma砱orzata [*];042;WF, Banasiak Waldemar [ ];000;000, Ponikowski Piotr [ ];000;000, Wo糿iewski Marek [*];042;WF


181/282

IDT: .

Autorzy: W阦rzynowska-Teodorczyk Kinga, D眀rowska Eliza, Jankowska Ewa A., zorczyk Ma砱orzata, Nowakowska Katarzyna, Banasiak Waldemar, Ponikowski Piotr, Wo糿iewski Marek.

Tytu艂 orygina艂u: Por體nanie sprawno禼i fizycznej m昕czyzn z niewydolno禼i serca ze zdrowymi r體nolatkami

Czasopismo: Kardiologia Polska

Szczeg贸艂y: 2007 : vol. 65, nr 8 supl. 3, s. S270

Uwagi: XI Mi阣zynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Wroc砤w, 20-22 wrze秐ia 2007

Sygnatura: PNNP08733

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: W阦rzynowska-Teodorczyk Kinga [ ];024;000, D眀rowska Eliza [ ];024;000, Jankowska Ewa A. [ ];000;000, zorczyk Ma砱orzata [ ];000;000, Nowakowska Katarzyna [ ];000;000, Banasiak Waldemar [ ];000;000, Ponikowski Piotr [ ];000;000, Wo糿iewski Marek [*];042;WF


182/282

IDT: .

Autorzy: Witkowski Kazimierz, Stefaniak Tadeusz, Majsnerowski Marcin.

Tytu艂 orygina艂u: Por體nanie sprawno禼i fizycznej 縪硁ierzy zasadniczej s硊縝y wojskowej i 縪硁ierzy zawodowych wchodz眂ych w sk砤d Pododdzia硊 Si Odpowiedzi NATO w garnizonie Tarnowskie G髍y

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: VI Mi阣zynarodowa Konferencja Naukowa " Biospo砮czne skutki s硊縝y wojskowej jako podstawa doskonalenia przysz硑ch program體 wychowania fizycznego i sportu", 14-15 czerwca 2007, Pozna

Adres wydawniczy: Pozna : S.n., 2007

Opis fizyczny: s.25

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Pozna : 2007.06.14-15

Sygnatura: PNNP03666

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Witkowski Kazimierz 0000-0003-1503-9904 [*];039;WWF, Stefaniak Tadeusz 0000-0002-6564-4582 [*];039;WWF, Majsnerowski Marcin [ ];000;000


183/282

IDT: .

Autorzy: Kumala Regina, Kumala Jaros砤w.

Tytu艂 orygina艂u: Self-rated and actual physical fitness of regular soldiers

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Biosocial effects of military service as a basis for further improvement of future physical education and sports programmes / ed. Marek Soko硂wski

Adres wydawniczy: Pozna : Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, 2007

Opis fizyczny: s.81-91 : tab. bibliogr. 4 poz.

Uwagi: ISBN 978-83-88923-83-8

Sygnatura: PNNP03102

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Kumala Regina 0000-0001-9739-6723 [*];004;WWF, Kumala Jaros砤w [ ];000;000


184/282

IDT: .

Autorzy: W阦rzynowska-Teodorczyk Kinga, Nowakowska Katarzyna, Jankowska Ewa A., zorczyk Ma砱orzata, D眀rowska Eliza, Kowalska-Superlak Ma砱orzata, Witkowski Tomasz, Grzes硂 Agnieszka, Wo糿iewski Marek, Banasiak Waldemar, Ponikowski Piotr.

Tytu艂 orygina艂u: Sprawno舵 fizyczna a nietolerancja wysi砶u fizycznego u m昕czyzn z niewydolno禼i serca

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: XI Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysi砶u Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego : streszczenie prac sesji plakatowej, Ustro, 21.02-24.02. 2007 r.

Adres wydawniczy: Ustro : Sekcja Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysi砶u Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, 2007

Opis fizyczny: s.5-6

Konferencja/zjazd - tytu艂: Sekcja Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysi砶u Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Ustro : 2007.02.21-2007.02.24

Sygnatura: PNNP08698

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: W阦rzynowska-Teodorczyk Kinga [*];042;WF, Nowakowska Katarzyna [ ];000;000, Jankowska Ewa A. [ ];000;000, zorczyk Ma砱orzata [ ];000;000, D眀rowska Eliza [*];042;WF, Kowalska-Superlak Ma砱orzata [*];042;WF, Witkowski Tomasz [ ];000;000, Grzes硂 Agnieszka [ ];000;000, Wo糿iewski Marek [*];042;WF, Banasiak Waldemar [ ];000;000, Ponikowski Piotr [ ];000;000


185/282

IDT: .

Autorzy: Surynt Agnieszka.

Tytu艂 orygina艂u: Sprawno舵 fizyczna jako pozytywny miernik zdrowia

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Aktywno舵 ruchowa dzieci i m硂dzie縴 / pod red. Tadeusza Koszczyca, J髗efa Wo硑馽a, Haliny Gu硑-Kubiszewskiej, Zdzis砤wa Paligi

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2007

Opis fizyczny: s.22-24 : tab.

Sygnatura: PNNP03622

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Surynt Agnieszka 0000-0001-6668-8010 [*];004;WWF


186/282

IDT: .

Autorzy: W阦rzynowska-Teodorczyk Kinga, D眀rowska Eliza, zorczyk Ma砱orzata, Nowakowska Katarzyna, Kowalska-Superlak Ma砱orzata, Jankowska Ewa Anita, Ponikowski Piotr, Banasiak Waldemar, Wo糿iewski Marek.

Tytu艂 orygina艂u: Sprawno舵 fizyczna m昕czyzn z niewydolno禼i serca w por體naniu ze zdrowymi r體nolatkami

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Physical fitness in men with cardiac insufficiency in comparison with their contemporaries

Czasopismo: Fizjoterapia

Szczeg贸艂y: 2007 : t.15, nr 3, s.44-53, tab. bibliogr. 37 poz. sum.

Sygnatura: PNNP03617

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: W阦rzynowska-Teodorczyk Kinga [*];024;000, D眀rowska Eliza [*];024;000, zorczyk Ma砱orzata [ ];000;000, Nowakowska Katarzyna [ ];000;000, Kowalska-Superlak Ma砱orzata [*];042;WF, Jankowska Ewa Anita [ ];000;000, Ponikowski Piotr [ ];000;000, Banasiak Waldemar [ ];000;000, Wo糿iewski Marek [*];042;WF


187/282

IDT: .

Autorzy: Wieczorek Marta.

Tytu艂 orygina艂u: Sprawno舵 fizyczna m硂dzie縴 niepe硁osprawnej intelektualnie jako czynnik warunkuj眂y ich zdrowie

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Physical fitness in mentally disabled youth as the factor conditioning their health

Czasopismo: Badania Naukowe

Szczeg贸艂y: 2007 : vol.21, nr 2, s.97

Uwagi: ISSN 1641-8557

Adnotacje: (Mi阣zynarodowa Konferencja Naukowa; Dni Medycyny Spo砮cznej i Zdrowia Publicznego "odowisko cz硂wieka a jego zdrowie", Kielce 14-16 wrze秐ia 2007)

Sygnatura: PNNP03230

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Afiliacja: Wieczorek Marta 0000-0003-3933-246X [*];004;WWF


188/282

IDT: .

Autorzy: Witkowski Kazimierz, Ma秎i駍ki Jaros砤w.

Tytu艂 orygina艂u: Sprawno舵 fizyczna m硂dzie縴 uprawiaj眂ej r罂ne dyscypliny sportowe i m硂dzie縴 nietrenuj眂ej

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Kierunki doskonalenia treningu i walki sportowej : diagnostyka, t.4 / red. Anna Kuder, Krzysztof Perkowski, Dariusz edziewski

Adres wydawniczy: Warszawa : Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, 2007

Opis fizyczny: s.93-97 : tab.

Uwagi: ISBN : 83-85740-22-8

Sygnatura: PNNP03259

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Witkowski Kazimierz 0000-0003-1503-9904 [*];039;WWF, Ma秎i駍ki Jaros砤w 0000-0001-8557-6946 [*];039;WWF


189/282

IDT: .

Autorzy: Jagusz Anna, Sikora Aleksandra, Jagusz Marek.

Tytu艂 orygina艂u: Sprawno舵 fizyczna studentek I roku Akademii Wychowania Fizycznego i Politechniki Wroc砤wskiej jako czynnik selekcji zawodowej

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Physical fitness of the 1st year female students of Wroclaw University School of Physical Education and Wroclaw University of Technology as a factor of professional selection

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2007 : t.1, nr 25, s.97-100, ryc. bibliogr. 10 poz. sum.

Sygnatura: PNNP03525

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Tomaszewska Anna 0000-0002-8805-8930 [*];035;WWF, Sikora Aleksandra 0000-0002-7921-230X [*];035;WWF, Jagusz Marek [ ];000;000


190/282

IDT: .

Autorzy: Wierzbicka-Damska Iwona, Murawska-Cia硂wicz Eugenia, Baranowski Seweryn, Blachura Beata.

Tytu艂 orygina艂u: The comparative analysis of the body build and of the physical efficiency in children from primary schools in Legnica examined in 1966 and 2006

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: odowiskowe 紃骴砤 zagro縠 zdrowotnych. 1 / red. nauk. Adam Kaczor, Andrzej Borz阠ki, Maria Iskra

Adres wydawniczy: Lublin : Katedra i Zak砤d Higieny Akademii Medycznej w Lublinie, 2007

Opis fizyczny: s.289-292 : tab. bibliogr. 10 poz.

Sygnatura: PNNP03599

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Wierzbicka-Damska Iwona 0000-0002-3466-7132 [*];034;WWF, Murawska-Cia硂wicz Eugenia 0000-0001-8512-7278 [*];034;WWF, Baranowski Seweryn [ ];000;000, Blachura Beata 0000-0001-8649-5355 [*];037;WWF


191/282

IDT: .

Autorzy: Piestrak Piotr, Sobera Ma砱orzata.

Tytu艂 orygina艂u: Wp硑w 鎤icze z obrotami na stabilno舵 pozycji stoj眂ej u dzieci nies硑sz眂ych

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The effect of body rotation exercises on postural stability in deaf children

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2007 : t.1, nr 25, s.71-75, ryc. tab. bibliogr. 10 poz. sum.

Sygnatura: PNNP03522

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Piestrak Piotr 0000-0001-7382-7488 [*];035;WWF, Sobera Ma砱orzata 0000-001-8724-2093 [*];035;WWF


192/282

IDT: .

Autorzy: Rokita Andrzej.

Tytu艂 orygina艂u: Wykorzystanie pi砮k edukacyjnych Edubal a sprawno舵 fizyczna dzieci wiejskich

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Employment of educational balls Edubal and physical fitness of village children

Czasopismo: Badania Naukowe

Szczeg贸艂y: 2007 : vol.21, nr 2, s.94

Uwagi: ISSN 1641-8557

Adnotacje: (Mi阣zynarodowa Konferencja Naukowa; Dni Medycyny Spo砮cznej i Zdrowia Publicznego "odowisko cz硂wieka a jego zdrowie", Kielce 14-16 wrze秐ia 2007)

Sygnatura: PNNP03229

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Afiliacja: Rokita Andrzej 0000-0001-5281-811X [*];004;WWF


193/282

IDT: .

Autorzy: Rokita Andrzej.

Tytu艂 orygina艂u: Wykorzystanie pi砮k edukacyjnych Edubal w klasie I szko硑 podstawowej a sprawno舵 fizyczna dzieci

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Employment of educational balls Edubal in elementary school grade I and physical fitness of children

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Nab髍 i selekcja oraz szkolenie dzieci i m硂dzie縴 w zakresie sportowych gier z pi砶 / pod red.Stanis砤wa 痑ka, Tomasza Klocka

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Mi阣zynarodowe Towarzystwo Naukowe Gier Sportowych, 2007

Opis fizyczny: s.83-90 : tab. bibliogr. 12 poz.

Seria: Monografia ; Mi阣zynarodowe Towarzystwo Naukowe Gier Sportowych ; 9

Sygnatura: PNNP03543

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Rokita Andrzej 0000-0001-5281-811X [*];004;WWF


194/282

IDT: .

Autorzy: Rokita Andrzej, Rzepa Tadeusz, W骿cik Agnieszka.

Tytu艂 orygina艂u: Wyniki bada

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Pi砶i edukacyjne "Edubal" w kszta砪eniu zintegrowanym : raport z bada / pod red. Tadeusza Koszczyca

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2007

Opis fizyczny: s.15-83 : ryc. bibliogr. 3 poz.

Seria: Studia i Monografie ; Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu ; 88 ; ISSN: 0239-6009

Sygnatura: PNNP03506

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Rokita Andrzej 0000-0001-5281-811X [*];004;WWF, Rzepa Tadeusz [*];012;WWF, W骿cik-Grzyb Agnieszka 0000-0002-6620-1791 [*];004;WWF


195/282

IDT: .

Autorzy: Burdukiewicz Anna, Mia砶owska Janina, Pietraszewska Jadwiga, Andrzejewska Justyna.

Tytu艂 orygina艂u: Wzgl阣na masa cia砤 a wyniki test體 zdolno禼i si硂wych

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The relative body mass versus results of strength ability tests

Czasopismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Sk硂dowska Sect.D Med.

Szczeg贸艂y: 2007 : vol.62, suppl.18, nr 1, s.345-349, tab. bibliogr. 7 poz. sum.

Sygnatura: PNNP03036

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Burdukiewicz Anna 0000-0002-1397-9516 [*];033;WWF, Mia砶owska Janina [*];033;WWF, Pietraszewska Jadwiga 0000-0002-1319-9755 [*];033;WWF, Andrzejewska Justyna 0000-0002-3662-0944 [*];033;WWF


196/282

IDT: .

Autorzy: Haleczko Adam, Korzewa Leszek, Misio砮k Ewa, W硂darczyk Urszula.

Tytu艂 orygina艂u: Zwi眤ki mi阣zy pr骲ami si硂wo-szybko禼iowymi o odmiennej strukturze ruchu. Cz.1

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Connections between strength-speed task with different structure of movement. P.1

Czasopismo: Antropomotoryka

Szczeg贸艂y: 2007 : vol.17, nr 39, s.41-50, tab. bibliogr. 24 poz.

Sygnatura: PNNP03301

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Haleczko Adam [ ];022;000, Korzewa Leszek 0000-0002-1306-694 [*];035;WWF, Misio砮k Ewa 0000-0003-0982-5343 [*];035;WWF, W硂darczyk Urszula [*];035;WWF


197/282

IDT: .

Autorzy: Rokita Andrzej.

Tytu艂 orygina艂u: Aiding physical activity with children aged 6

Czasopismo: Polish Journal of Environmental Studies

Szczeg贸艂y: 2006 : vol.15, nr 5B, cz. 1, s.343-351, ryc. tab. bibliogr. 26 poz.

Sygnatura: PNNP02793

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Rokita Andrzej 0000-0001-5281-811X [*];004;WWF


198/282

IDT: .

Autorzy: Ignasiak Zofia, Ro縠k Krystyna, S砤wi駍ka Teresa, 痷rek Grzegorz.

Tytu艂 orygina艂u: Biological status of children from the Copper Mine District

Czasopismo: Polish Journal of Environmental Studies

Szczeg贸艂y: 2006 : vol.15, nr 2B, cz.1, s.253-256, ryc. tab. bibliogr. 13 poz.

Sygnatura: PNNP02469

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Ignasiak Zofia 0000-0001-8656-9107 [*];033;WWF, Ro縠k-Piechura Krystyna 0000-0001-5589-4978 [*];042;WF, S砤wi駍ka Teresa 0000-0002-7217-5868 [*];033;WWF, 痷rek Grzegorz 0000-0002-1795-4367 [*];033;WWF


199/282

IDT: .

Autorzy: Surynt Agnieszka, Lewandowski Marek, Antoszczuk Gabriela, W骿cik-Grzyb Agnieszka, Czy Stanis砤w.

Tytu艂 orygina艂u: Correlation of the level of physical fitness with the body mass and height of children aged 7 to 9

Czasopismo: Polish Journal of Environmental Studies

Szczeg贸艂y: 2006 : vol.15, nr 5B, cz.1, s.162-164, tab. bibliogr. 4 poz.

Sygnatura: PNNP02845

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Surynt Agnieszka 0000-0001-6668-8010 [*];004;WWF, Lewandowski Marek [*];004;WWF, Antoszczuk Gabriela [*];004;WWF, W骿cik-Grzyb Agnieszka 0000-0002-6620-1791 [*];004;WWF, Czy Stanis砤w 0000-0001-9395-9584 [*];004;WWF


200/282

IDT: .

Autorzy: W阦rzynowska Kinga, Jankowska Ewa Anita.

Tytu艂 orygina艂u: Metody oceny sprawno禼i i aktywno禼i fizycznej chorych z niewydolno禼i serca

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Methods of evaluation of efficiency and physical activity in patients with cardiac insufficiency

Czasopismo: Fizjoterapia

Szczeg贸艂y: 2006 : vol.14, nr 2, s.77-83, bibliogr. 51 poz.

Sygnatura: PNNP02658

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: W阦rzynowska-Teodorczyk Kinga [*];024;000, Jankowska Ewa Anita [ ];000;000


201/282

IDT: .

Autorzy: W阦rzynowska Kinga, Jankowska Ewa A., D眀rowska Eliza, Superlak Ma砱orzata, Banasiak Waldemar, Ponikowski Piotr, Wo糿iewski Marek.

Tytu艂 orygina艂u: Ocena sprawno禼i fizycznej chorych z niewydolno禼i serca

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: X Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysi砶u Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego : streszczenie prac sesji plakatowej, Ustro, 01.03-04.03. 2006 r.

Adres wydawniczy: Ustro : Sekcja Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysi砶u Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, 2006

Opis fizyczny: s. 18-19 : tab.

Konferencja/zjazd - tytu艂: Sekcja Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysi砶u Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Ustro : 2006.03.01-2006.03.04

Sygnatura: PNNP08755

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: W阦rzynowska-Teodorczyk Kinga [*];024;000, Jankowska Ewa A. [ ];000;000, D眀rowska Eliza [*];024;000, Kowalska-Superlak Ma砱orzata [ ];042;WF, Banasiak Waldemar [ ];000;000, Ponikowski Piotr [ ];000;000, Wo糿iewski Marek [*];042;WF


202/282

IDT: .

Autorzy: Bolach Eugeniusz, Ficyk Aldona.

Tytu艂 orygina艂u: Ocena sprawno禼i fizycznej wszechstronnej (og髄nej) kobiet upo秎edzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Estimation of physical comprehensive abilities of women handicapped to a moderate and large degree

Czasopismo: Medycyna Sportowa

Szczeg贸艂y: 2006 : vol.22, nr 6, s.341-349, ryc. tab. bibliogr. 16 poz. sum.

Sygnatura: PNNP02880

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Bolach Eugeniusz 0000-0003-1857-0522 [*];041;WF, Ficyk Aldona [ ];000;000


203/282

IDT: .

Autorzy: Stefaniak Tadeusz, Witkowski Kazimierz, Burdzie硂wska Ma砱orzata.

Tytu艂 orygina艂u: Ocena sprawno禼i sensomotorycznej os骲 w wieku inwolucyjnym uczestnicz眂ych w systematycznym treningu si硂wym

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Evaluation of sensomotor efficiency at persons of involutional age systematically practising strength exercises

Czasopismo: Medycyna Sportowa

Szczeg贸艂y: 2006 : vol.22, nr 6, s.333-340, ryc. tab. bibliogr. 25 poz. sum.

Sygnatura: PNNP02879

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Stefaniak Tadeusz 0000-0002-6564-4582 [*];039;WWF, Witkowski Kazimierz 0000-0003-1503-9904 [*];039;WWF, Burdzie硂wska Ma砱orzata [*];039;WWF


204/282

IDT: .

Autorzy: D眀rowska Gra縴na, Ignasiak Zofia, Wo糿iewski Marek, 痷rek Grzegorz, Wnuk Walentyna.

Tytu艂 orygina艂u: Physical fitness and quality of life in elderly women - students of the University of the Third Age at Wroc砤w University in Poland

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: 11th annual Congress of the European College of Sport Science , 05-08 July 2006 Lausanne - Switzerland : book of abstracts / ed. by Hoppeler H., Reilly T., Tsolakidis E., Gfeller L., Klossner S.

Opis fizyczny: s.133-134

Konferencja/zjazd - tytu艂: University of Bern, University of Lausanne

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Lausanne : 2006.07.05-08

Uwagi: ISBN 3-939390-35-6

Sygnatura: PNNP02585

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: D眀rowska Gra縴na [*];042;WF, Ignasiak Zofia 0000-0001-8656-9107 [*];033;WWF, Wo糿iewski Marek [*];042;WF, 痷rek Grzegorz 0000-0002-1795-4367 [*];033;WWF, Wnuk Walentyna [ ];000;000


205/282

IDT: .

Autorzy: Surynt Agnieszka, Lewandowski Marek.

Tytu艂 orygina艂u: Physical fitness of 6-year-old children as a positive indicator of health

Czasopismo: Polish Journal of Environmental Studies

Szczeg贸艂y: 2006 : vol.15, nr 5B, cz.1, s.159-161, tab. bibliogr. 5 poz.

Sygnatura: PNNP02843

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Surynt Agnieszka 0000-0001-6668-8010 [*];004;WWF, Lewandowski Marek [*];004;WWF


206/282

IDT: .

Autorzy: Rokita Andrzej, Surynt Agnieszka.

Tytu艂 orygina艂u: Physical fitness of children aged 6 and 7 as a measure of health

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: 11th annual Congress of the European College of Sport Science , 05-08 July 2006 Lausanne - Switzerland : book of abstracts / ed. by Hoppeler H., Reilly T., Tsolakidis E., Gfeller L., Klossner S.

Opis fizyczny: s.552-553

Konferencja/zjazd - tytu艂: University of Bern, University of Lausanne

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Lausanne : 2006.07.05-08

Uwagi: ISBN 3-939390-35-6

Sygnatura: PNNP02587

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Rokita Andrzej 0000-0001-5281-811X [*];004;WWF, Surynt Agnieszka 0000-0001-6668-8010 [*];004;WWF


207/282

IDT: .

Autorzy: Bili駍ki Wojciech, Chamela-Bili駍ka Dagmara, W骿towicz E..

Tytu艂 orygina艂u: Physical fitness of children of the fourth, fifth and sixth grade : a comparative analysis of children from a primary school in Rzepiennik Strzy縠wski with a special reference to the age standards

Czasopismo: Polish Journal of Environmental Studies

Szczeg贸艂y: 2006 : vol.15, nr 5B, cz.1, s.114-117, tab. bibliogr. 9 poz.

Sygnatura: PNNP02834

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Bili駍ki Wojciech [*];035;WWF, Chamela-Bili駍ka Dagmara 0000-0002-9911-4424 [*];015;WF, W骿towicz E. [ ];000;000


208/282

IDT: .

Autorzy: Litwiniuk Artur, Cynarski Wojciech J., B砤ch Wies砤w.

Tytu艂 orygina艂u: Skill and wholesome aspects of training martial arts

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: 1st World Scientific Congress of Combat Sports and Martial Arts : proceedings. Rzesz體, 22-24 September 2006

Adres wydawniczy: Rzesz體 : S.n., 2006

Opis fizyczny: s.58-59 : ryc. bibliogr. 5 poz.

Konferencja/zjazd - tytu艂: Physical Education Faculty of the Rzesz體 University

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Rzesz體 : 2006.09.22-24

Sygnatura: PNNP03513

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Litwiniuk Artur [ ];000;000, Cynarski Wojciech J. [ ];000;000, B砤ch Wies砤w 0000-0002-3559-9151 [*];039;WWF


209/282

IDT: .

Autorzy: Burdukiewicz Anna, Raniszewski Jacek.

Tytu艂 orygina艂u: Somatyczne uwarunkowania si硑 eksplozywnej ko馽zyn dolnych 13-letniej m硂dzie縴 wiejskiej [Dokument elektroniczny]

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Somatic conditions of explosive strength of lower extremities in 13 years old rural youth

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Wszystkich rzeczy miar jest cz硂wiek

Informacje o wydaniu: Tryb dost阷u: p硑ta CD-ROM

Adres wydawniczy: Sopot : Tower Press, 2006

Opis fizyczny: s.393-396 : ryc. tab. bibliogr. 9 poz. sum.

Sygnatura: PNNP02457

p-ISBN: 83-87342-83-1

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Burdukiewicz Anna 0000-0002-1397-9516 [*];033;WWF, Raniszewski Jacek [ ];000;000


210/282

IDT: .

Autorzy: Surynt Agnieszka, Rokita Andrzej.

Tytu艂 orygina艂u: Sprawno舵 fizyczna dzieci w wieku 6 i 7 lat jako pozytywny miernik zdrowia

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Physical fitness of children aged 6 and 7 as a positive indicator of health

Czasopismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Sk硂dowska Sect.D Med.

Szczeg贸艂y: 2006 : vol.60, supl.16, nr 7 (772), s.348-352, ryc. bibliogr. 10 poz. sum.

Sygnatura: PNNP02409

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Surynt Agnieszka 0000-0001-6668-8010 [*];004;WWF, Rokita Andrzej 0000-0001-5281-811X [*];004;WWF


211/282

IDT: .

Autorzy: W阦rzynowska Kinga, Jankowska Ewa Anita, D眀rowska Eliza, Superlak Ma砱orzata, Banasiak Waldemar, Ponikowski Piotr, Wo糿iewski Marek.

Tytu艂 orygina艂u: Sprawno舵 fizyczna m昕czyzn z niewydolno禼i serca oceniana testem Rikli&Jones dla os骲 starszych

Czasopismo: Kardiologia Polska

Szczeg贸艂y: 2006 : vol. 64, nr 8 supl. 5, s. S481

Uwagi: X Jubileuszowy Mi阣zynarodowy Kongres Towarzystwa Kardiologicznego. Gdynia-Sopot-Gda駍k, 21-23 wrze秐ia 2006

Sygnatura: PNNP08731

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: W阦rzynowska-Teodorczyk Kinga [ ];024;000, Jankowska Ewa Anita [ ];000;000, D眀rowska Eliza [ ];024;000, Kowalska-Superlak Ma砱orzata [ ];042;WF, Banasiak Waldemar [ ];000;000, Ponikowski Piotr [ ];000;000, Wo糿iewski Marek [*];042;WF


212/282

IDT: .

Autorzy: Barczyk Katarzyna, Zalewska Magdalena.

Tytu艂 orygina艂u: Sprawno舵 fizyczna uczni體 klas ponadgimnazjalnych z K硂dzka

Czasopismo: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne

Szczeg贸艂y: 2006 : R.53, nr 10, s.14-22, ryc.

Sygnatura: PNNP02761

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Barczyk-Pawelec Katarzyna 0000-0001-5745-4167 [*];014;WF, Zalewska Magdalena [ ];000;000


213/282

IDT: .

Autorzy: Ro縠k Krystyna, Ostrowska Bo縠na, Piechura Jerzy Rafa, Ignasiak Zofia, S砤wi駍ka Teresa, D眀rowska Gra縴na.

Tytu艂 orygina艂u: Systematic physical activity as a positive health indicator in scoliotic children

Czasopismo: Polish Journal of Environmental Studies

Szczeg贸艂y: 2006 : vol.15, nr 5B, cz.2, s.763-766, tab. bibliogr. 11 poz.

Sygnatura: PNNP02836

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Ro縠k-Piechura Krystyna 0000-0001-5589-4978 [*];042;WF, Ostrowska Bo縠na 0000-0002-0135-9547 [*];014;WF, Piechura Jerzy Rafa 0000-0003-0385-4354 [*];015;WF, Ignasiak Zofia 0000-0001-8656-9107 [*];033;WWF, S砤wi駍ka Teresa 0000-0002-7217-5868 [*];033;WWF, D眀rowska Gra縴na [*];042;WF


214/282

IDT: .

Autorzy: Haleczko Adam, Migasiewicz Juliusz, Jezierski Ryszard, Korzewa Leszek, W硂darczyk Urszula, Misio砮k Ewa, Paliga Zdzis砤w, Stod蟪ka Jacek.

Tytu艂 orygina艂u: Tory przeszk骴 w ocenie sprawno禼i fizycznej

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Obstacle track in physical fitness evaluation

Czasopismo: Antropomotoryka

Szczeg贸艂y: 2006 : vol.16, nr 36, s.71-79, ryc. tab. bibliogr. 18 poz.

Sygnatura: PNNP03010

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Haleczko Adam [ ];022;000, Migasiewicz Juliusz 0000-0002-0855-0512 [*];039;WWF, Jezierski Ryszard [*];035;WWF, Korzewa Leszek 0000-0002-1306-694 [*];035;WWF, W硂darczyk Urszula [*];035;WWF, Misio砮k Ewa 0000-0003-0982-5343 [ ];035;WWF, Paliga Zdzis砤w [*];035;WWF, Stod蟪ka Jacek 0000-0001-8373-5739 [*];035;WWF


215/282

IDT: .

Autorzy: Wo硑niec J髗ef, Superlak Edward.

Tytu艂 orygina艂u: Volley-test

Czasopismo: Siatk體ka : magazyn

Szczeg贸艂y: 2006, nr 4 (wk.), s.2-5, ryc.

Sygnatura: PNNP02327

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Wo硑niec J髗ef [*];012;WWF, Superlak Edward [*];012;WWF


216/282

IDT: .

Autorzy: Pos硊szny Pawe, Bajer Agnieszka, Ignasiak Zofia, Krawczyk Magdalena.

Tytu艂 orygina艂u: Wska糿ik BMI a poziom sprawno禼i fizycznej kobiet wroc砤wskich

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Body Mass Index and physical fitness in Wroclaw women

Czasopismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Sk硂dowska Sect.D Med.

Szczeg贸艂y: 2006 : vol.60, supl.16, nr 6 (614), s.158-162, ryc. tab. bibliogr. 12 poz. sum.

Sygnatura: PNNP02417

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Pos硊szny Pawe 0000-0002-8735-7840 [*];033;WWF, Bajer Agnieszka [ ];000;000, Ignasiak Zofia 0000-0001-8656-9107 [*];033;WWF, Krawczyk Magdalena [ ];000;000


217/282

IDT: .

Autorzy: Rokita Andrzej.

Tytu艂 orygina艂u: Wspomaganie aktywno禼i fizycznej dzieci w wieku 6 lat

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Supporting of physical activity of children aged 6

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Og髄nopolska Konferencja Naukowa "Uwarunkowania 秗odowiskowe i profilaktyka chor骲 wieku rozwojowego". Lublin, 16-18 listopada 2006 : streszczenia

Adres wydawniczy: Lublin : Akademia Medyczna, 2006

Opis fizyczny: s.97

Konferencja/zjazd - tytu艂: Akademia Medyczna w Lublinie

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Lublin : 2006.11.16-18

Sygnatura: PNNP02723

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Afiliacja: Rokita Andrzej 0000-0001-5281-811X [*];004;WWF


218/282

IDT: .

Autorzy: Rutkowska-Kucharska Alicja, Jagusz Anna, Sikora Aleksandra, Fujarczuk Katarzyna.

Tytu艂 orygina艂u: Zdrowotne aspekty obci笨e treningowych w r罂nych formach fitness

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Health aspect of training loads in different fitness forms

Czasopismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Sk硂dowska Sect.D Med.

Szczeg贸艂y: 2006 : vol.60, supl.16, nr 6 (672), s.419-422, ryc. tab. bibliogr. 14 poz. sum.

Sygnatura: PNNP02467

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Rutkowska-Kucharska Alicja 0000-0001-7196-2985 [*];002;WWF, Tomaszewska Anna 0000-0002-8805-8930 [*];035;WWF, Sikora Aleksandra 0000-0002-7921-230X [*];035;WWF, Fujarczuk Katarzyna [*];035;WWF


219/282

IDT: .

Autorzy: Stefaniak Tadeusz, Witkowski Kazimierz, Burdzie硂wska Ma砱orzata.

Tytu艂 orygina艂u: Znaczenie 鎤icze si硂wych w procesie kszta硉owania sprawno禼i sensomotorycznej dzieci i m硂dzie縴

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Sport szkolny w teorii i praktyce : wyniki bada naukowych i ich metodyczne aplikacje / red. nauk. Juliusz Migasiewicz, Krystyna Zato

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2006

Opis fizyczny: s.265-271 : kinogr. bibliogr. 19 poz.

Uwagi: Zawiera materia硑 XIV konferencji naukowej pt. "Sport szkolny w teorii i praktyce "

Adnotacje: ISBN: 83-89156-58-X

Sygnatura: PNNP02729

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Stefaniak Tadeusz 0000-0002-6564-4582 [*];039;WWF, Witkowski Kazimierz 0000-0003-1503-9904 [*];039;WWF, Burdzie硂wska Ma砱orzata [*];039;WWF


220/282

IDT: .

Autorzy: S砤wi駍ka Teresa, Ro縠k Krystyna, Ignasiak Zofia, Wo糿iewski Marek.

Tytu艂 orygina艂u: Budowa somatyczna a sprawno舵 fizyczna kobiet leczonych z powodu raka sutka

Czasopismo: Przegl眃 Antropologiczny

Szczeg贸艂y: 2005, supl.4, s.99

Uwagi: Czterdziesta Og髄nopolska Konferencja Polskiego Towarzystwa Antropologicznego, Pozna, 29-31.08.2005

Sygnatura: PNNP01861

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: S砤wi駍ka Teresa 0000-0002-7217-5868 [0];001;WWF, Ro縠k-Piechura Krystyna 0000-0001-5589-4978 [0];016;WF, Ignasiak Zofia 0000-0001-8656-9107 [0];001;WWF, Wo糿iewski Marek [0];016;WF


221/282

IDT: .

Autorzy: Ro縠k Krystyna, S砤wi駍ka Teresa, Ignasiak Zofia, Wo糿iewski Marek.

Tytu艂 orygina艂u: Interkorelacje wybranych parametr體 wentylacyjnych i cech sprawno禼i fizycznej kobiet po radykalnym leczeniu raka sutka

Czasopismo: Przegl眃 Antropologiczny

Szczeg贸艂y: 2005, supl.4, s.96

Uwagi: Czterdziesta Og髄nopolska Konferencja Polskiego Towarzystwa Antropologicznego, Pozna, 29-31.08.2005

Sygnatura: PNNP01860

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Ro縠k-Piechura Krystyna 0000-0001-5589-4978 [0];016;WF, S砤wi駍ka Teresa 0000-0002-7217-5868 [0];001;WWF, Ignasiak Zofia 0000-0001-8656-9107 [0];001;WWF, Wo糿iewski Marek [0];016;WF


222/282

IDT: .

Autorzy: Ficyk A., Bolach Eugeniusz.

Tytu艂 orygina艂u: Ocena sprawno禼i fizycznej wszechstronnej (og髄nej) kobiet upo秎edzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Estimation of physical comprehensive abilities of women handicapped to a moderate and large degree

Czasopismo: Medicina Sportiva

Szczeg贸艂y: 2005 : vol.9, nr 2, supl., s.S89, S144-145, bibliogr. 6 poz.

Uwagi: XXVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej, Wroc砤w 2005

Sygnatura: PNNP02006

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Afiliacja: Ficyk A. [0];000;000, Bolach Eugeniusz 0000-0003-1857-0522 [0];014;WF


223/282

IDT: .

Autorzy: Stefaniak Tadeusz, Witkowski Kazimierz, Burdzie硂wska Ma砱orzata.

Tytu艂 orygina艂u: Ocena sprawno禼i sensomotorycznej os骲 w wieku inwolucyjnym uczestnicz眂ych w systematycznym treningu si硂wym

Czasopismo: Medycyna Sportowa

Szczeg贸艂y: 2005 : vol.21, nr 3, s.222

Sygnatura: PNNP01717

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Stefaniak Tadeusz 0000-0002-6564-4582 [0];008;WWF, Witkowski Kazimierz 0000-0003-1503-9904 [0];008;WWF, Burdzie硂wska Ma砱orzata [0];008;WWF


224/282

IDT: .

Autorzy: Wierzbicka-Damska Iwona, Samo硑k Andrzej, Jethon Zbigniew, Wierci駍ka J., Murawska-Cia硂wicz Eugenia.

Tytu艂 orygina艂u: Physical efficiency of 10-16 years old boys with hearing impairment

Czasopismo: Annales Academiae Medicae Bialostocensis

Szczeg贸艂y: 2005 : vol.50, supl.1, s.167-169, tab. bibliogr. 16 poz.

Sygnatura: PNNP01584

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Wierzbicka-Damska Iwona 0000-0002-3466-7132 [0];003;WWF, Samo硑k Andrzej [0];003;WWF, Jethon Zbigniew [0];003;WWF, Wierci駍ka J. [0];000;000, Murawska-Cia硂wicz Eugenia 0000-0001-8512-7278 [0];003;WWF


225/282

IDT: .

Autorzy: Ignasiak Zofia, Ro縠k Krystyna, Piekoszewska M., S砤wi駍ka Teresa.

Tytu艂 orygina艂u: Physical fitness level in children with bronchial asthma and healthy pupils

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Sport kinetics 2005 : 9th International Scientific Conference : Scientific fundaments of human movement and sport practice : September 16th-18th, 2005 Rimini, Italy : book of abstracts

Adres wydawniczy: Rimini : International Association of Sport Kinetics, 2005

Opis fizyczny: s.141

Konferencja/zjazd - tytu艂: International Association of Sport Kinetics

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Rimini : 2005.09.16-19.

Sygnatura: PNNP01898

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Ignasiak Zofia 0000-0001-8656-9107 [0];001;WWF, Ro縠k-Piechura Krystyna 0000-0001-5589-4978 [0];016;WF, Piekoszewska M. [ ];000;000, S砤wi駍ka Teresa 0000-0002-7217-5868 [0];001;WWF


226/282

IDT: .

Autorzy: Ignasiak Zofia, Ro縠k Krystyna, Piekoszewska M., S砤wi駍ka Teresa.

Tytu艂 orygina艂u: Physical fitness level in children with bronchial asthma and healthy pupils

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Sport kinetics 2005 - part 2 : Scientific fundaments of human movement and sport practice : proceedings of 9th Sport Kinetics International Conference ; Rimini, Italy 16-18 September 2005 / ed. by W硂dzimierz Starosta, Salvatore Squatrito

Adres wydawniczy: Bologna : Centro Universitario Sportivo Bolognese, 2005

Opis fizyczny: s.334-336 : tab. bibliogr. 8 poz.

Seria: IASK library series ; vol.21

Sygnatura: PNNP02227

p-ISBN: 88-902030-0-5

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Ignasiak Zofia 0000-0001-8656-9107 [*];001;WWF, Ro縠k-Piechura Krystyna 0000-0001-5589-4978 [*];016;WF, Piekoszewska M. [ ];000;000, S砤wi駍ka Teresa 0000-0002-7217-5868 [*];001;WWF

Konferencja/zjazd - miejsce i data: IASK library series, vol.21


227/282

IDT: .

Autorzy: Ignasiak Zofia, Ro縠k Krystyna, Piekoszewska M., S砤wi駍ka Teresa.

Tytu艂 orygina艂u: Physical fitness level in children with bronchial asthma and healthy pupils [Dokument elektroniczny]

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Sport kinetics 2005 - proceedings : Scientific fundaments of human movement and sport practice : September 16th-18th, 2005 Rimini, Italy / ed. by W硂dzimierz Starosta, Salavatore Squatrito

Adres wydawniczy: Bologna : Centro Universitario Sportivo Bolognese, 2005

Opis fizyczny: 3 nlb. : tab. bibliogr. 8 poz.

Konferencja/zjazd - tytu艂: International Association of Sport Kinetics

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Rimini : 2005.09.16-19.

Uwagi: Tryb dost阷u: CD ROM

Sygnatura: PNNP02216

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Ignasiak Zofia 0000-0001-8656-9107 [*];001;WWF, Ro縠k-Piechura Krystyna 0000-0001-5589-4978 [*];016;WF, Piekoszewska M. [ ];000;000, S砤wi駍ka Teresa 0000-0002-7217-5868 [*];001;WWF


228/282

IDT: .

Autorzy: Witkowski Kazimierz, Stefaniak Tadeusz, Kubacki Rafa, Karek Marcin.

Tytu艂 orygina艂u: Por體nanie poziomu sprawno禼i motorycznej m硂dzie縴 ze 秗odowiska miejskiego i wiejskiego

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Proces doskonalenia treningu i walki sportowej. T.2 / red. Anna Kuder, Krzysztof Perkowski, Dariusz edziewski

Adres wydawniczy: Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego J髗efa Pi硈udskiego, 2005

Opis fizyczny: s.246-249 : tab.

Sygnatura: PNNP02042

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Witkowski Kazimierz 0000-0003-1503-9904 [0];008;WWF, Stefaniak Tadeusz 0000-0002-6564-4582 [0];008;WWF, Kubacki Rafa 0000-0002-7904-588X [0];008;WWF, Karek Marcin [0];000;000


229/282

IDT: .

Autorzy: Witkowski Kazimierz, Ma秎i駍ki Jaros砤w, Przystajko Piotr.

Tytu艂 orygina艂u: Poziom sprawno禼i og髄nej u ch硂pc體 14-15-letnich uprawiaj眂ych judo

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Kierunki doskonalenia treningu i walki sportowej : diagnostyka, t.2 / pod red. Anny Kuder, Krzysztofa Perkowskiego, Dariusza edziewskiego

Adres wydawniczy: Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego J髗efa Pi硈udskiego, 2005

Opis fizyczny: s.18-23 : ryc. tab. bibliogr. 35 poz.

Sygnatura: PNNP02000

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Witkowski Kazimierz 0000-0003-1503-9904 [0];008;WWF, Ma秎i駍ki Jaros砤w 0000-0001-8557-6946 [0];008;WWF, Przystajko Piotr [0];000;000


230/282

IDT: .

Autorzy: Ro縠k Krystyna, S砤wi駍ka Teresa, Ignasiak Zofia, Wo糿iewski Marek.

Tytu艂 orygina艂u: Relationships of ventilation parameters and physical fitness of women after mastectomy

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Sport kinetics 2005 : 9th International Scientific Conference : Scientific fundaments of human movement and sport practice : September 16th-18th, 2005 Rimini, Italy : book of abstracts

Adres wydawniczy: Rimini : International Association of Sport Kinetics, 2005

Opis fizyczny: s.65

Konferencja/zjazd - tytu艂: International Association of Sport Kinetics

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Rimini : 2005.09.16-19.

Sygnatura: PNNP01899

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Ro縠k-Piechura Krystyna 0000-0001-5589-4978 [0];016;WF, S砤wi駍ka Teresa 0000-0002-7217-5868 [0];001;WWF, Ignasiak Zofia 0000-0001-8656-9107 [0];001;WWF, Wo糿iewski Marek [0];016;WF


231/282

IDT: .

Autorzy: S砤wi駍ka-Ochla Teresa, Ro縠k Krystyna, Ignasiak Zofia, Wo糿iewski Marek.

Tytu艂 orygina艂u: Somatic build and physical fitness of women treated for breast cancer

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Sport kinetics 2005 : 9th International Scientific Conference : Scientific fundaments of human movement and sport practice : September 16th-18th, 2005 Rimini, Italy : book of abstracts

Adres wydawniczy: Rimini : International Association of Sport Kinetics, 2005

Opis fizyczny: s.241

Konferencja/zjazd - tytu艂: International Association of Sport Kinetics

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Rimini : 2005.09.16-19.

Sygnatura: PNNP01902

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: S砤wi駍ka Teresa 0000-0002-7217-5868 [0];001;WWF, Ro縠k-Piechura Krystyna 0000-0001-5589-4978 [0];016;WF, Ignasiak Zofia 0000-0001-8656-9107 [0];001;WWF, Wo糿iewski Marek [0];016;WF


232/282

IDT: .

Autorzy: S砤wi駍ka Teresa, Ro縠k Krystyna, Ignasiak Zofia, Wo糿iewski Marek.

Tytu艂 orygina艂u: Somatic build and physical fitness of women treated for breast cancer

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Sport kinetics 2005 - part 2 : Scientific fundaments of human movement and sport practice : proceedings of 9th Sport Kinetics International Conference ; Rimini, Italy 16-18 September 2005 / ed. by W硂dzimierz Starosta, Salvatore Squatrito

Adres wydawniczy: Bologna : Centro Universitario Sportivo Bolognese, 2005

Opis fizyczny: s.547-549 : tab. bibliogr. 7 poz.

Seria: IASK library series ; vol.21

Sygnatura: PNNP02228

p-ISBN: 88-902030-0-5

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: S砤wi駍ka Teresa 0000-0002-7217-5868 [*];001;WWF, Ro縠k-Piechura Krystyna 0000-0001-5589-4978 [*];016;WF, Ignasiak Zofia 0000-0001-8656-9107 [*];001;WWF, Wo糿iewski Marek [*];016;WF

Konferencja/zjazd - miejsce i data: IASK library series, vol.21


233/282

IDT: .

Autorzy: S砤wi駍ka Teresa, Ro縠k Krystyna, Ignasiak Zofia, Wo糿iewski Marek.

Tytu艂 orygina艂u: Somatic build and physical fitness of women treated for breast cancer [Dokument elektroniczny]

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Sport kinetics 2005 - proceedings : Scientific fundaments of human movement and sport practice : September 16th-18th, 2005 Rimini, Italy / ed. by W硂dzimierz Starosta, Salvatore Squatrito

Adres wydawniczy: Bologna : Centro Universitario Sportivo Bolognese, 2005

Opis fizyczny: 3 nlb. : ryc. bibliogr. 7 poz.

Konferencja/zjazd - tytu艂: International Association of Sport Kinetics

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Rimini : 2005.09.16-18.

Uwagi: Tryb dost阷u: CD ROM

Sygnatura: PNNP02219

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: S砤wi駍ka Teresa 0000-0002-7217-5868 [*];001;WWF, Ro縠k-Piechura Krystyna 0000-0001-5589-4978 [*];016;WF, Ignasiak Zofia 0000-0001-8656-9107 [*];001;WWF, Wo糿iewski Marek [*];016;WF


234/282

IDT: .

Autorzy: Surynt Agnieszka, W骿cik-Grzyb Agnieszka.

Tytu艂 orygina艂u: Sprawno舵 fizyczna dzieci w wieku 6 i 7 lat jako element dojrza硂禼i szkolnej

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Physical fitness of children aged 6 and 7 as an element of school maturity

Czasopismo: Roczniki Naukowe AWF w Poznaniu

Szczeg贸艂y: 2005 : z.54, s.137-148, ryc. tab. bibliogr. 13 poz.

Sygnatura: PNNP01951

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Surynt Agnieszka 0000-0001-6668-8010 [0];004;WWF, W骿cik-Grzyb Agnieszka 0000-0002-6620-1791 [0];004;WWF


235/282

IDT: .

Autorzy: Witkowski Kazimierz, Jask髄ski Ewaryst, Mary馽zak S砤womir.

Tytu艂 orygina艂u: Sprawno舵 fizyczna 縪硁ierzy kawalerii powietrznej

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Przygotowanie psychofizyczne oraz kszta硉owanie umiej阾no禼i niezb阣nych w dzia砤niach interwencyjnych i ratunkowych s硊縝 mundurowych, t.9 / red. nauk. Krzysztof Klukowski, Jaros砤w Klimczak

Adres wydawniczy: Szczytno : Wy縮za Szko砤 Policji w Szczytnie, 2005

Opis fizyczny: s.64-75 : tab. bibliogr. 20 poz.

Sygnatura: PNNP01699

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Witkowski Kazimierz 0000-0003-1503-9904 [0];008;WWF, Jask髄ski Ewaryst [0];008;WWF, Mary馽zak S砤womir [0];000;000


236/282

IDT: .

Autorzy: Jask髄ski Ewaryst, Migasiewicz Juliusz, Wi阠kowski Janusz.

Tytu艂 orygina艂u: Sprawno舵 motoryczna 縪硁ierzy w 秝ietle r罂nych metod testowania

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Motor ability of soldiers in the light of different testing methods

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Kultura fizyczna w wojsku na pocz眛ku XXI wieku / pod red. Marka Soko硂wskiego

Adres wydawniczy: Pozna : Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, 2005

Opis fizyczny: s.23-29 : ryc. tab. bibliogr. 13 poz.

Sygnatura: PNNP01711

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Jask髄ski Ewaryst [ ];008;WWF, Migasiewicz Juliusz 0000-0002-0855-0512 [0];008;WWF, Wi阠kowski Janusz [0];000;000


237/282

IDT: .

Autorzy: Prystupa Eugeniusz, Bolach Eugeniusz.

Tytu艂 orygina艂u: Sučasni koncepcii diagnostiki fizičnoi pidgotovlennosti ljudini

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Aktual'ni problemi teorii i metodiki fizičnogo vichovannja : kolektivna monografiâ

Adres wydawniczy: L'viv : L'vívs'kij Deržavnij Institut Fízičnoi Kul'turi, 2005

Opis fizyczny: s.250-255 : bibliogr. 5 poz.

Sygnatura: PNNP01627

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Prystupa Eugeniusz [0];014;WF, Bolach Eugeniusz 0000-0003-1857-0522 [0];014;WF


238/282

IDT: .

Autorzy: W阦rzynowska Kinga, Nowakowska Katarzyna, Jankowska Ewa A., Kowalska-Superlak Ma砱orzata, zorczyk Ma砱orzata, Kustrzycka-Kratochwil Dorota, Biel Bartosz, Wo糿iewski Marek, Banasiak Waldemar, Ponikowski Piotr.

Tytu艂 orygina艂u: Wp硑w 12-tygodniowego treningu oporowego mi甓ni czworog硂wych uda na si酬 i mas mi甓niow, tolerancj wysi砶u fizycznego i sprawno舵 fizyczn chorych z niewydolno禼i serca

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: IX Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysi砶u Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego : streszczenie prac sesji plakatowej, Ustro, 16.02-19.02. 2005 r.

Adres wydawniczy: Ustro : Sekcja Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysi砶u Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, 2005

Opis fizyczny: s.29-30

Konferencja/zjazd - tytu艂: Sekcja Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysi砶u Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Ustro : 2005.02.16-2005.02.19

Sygnatura: PNNP08697

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: W阦rzynowska-Teodorczyk Kinga [ ];024;000, Nowakowska Katarzyna [ ];000;000, Jankowska Ewa A. [ ];000;000, Kowalska-Superlak Ma砱orzata [*];042;WF, zorczyk Ma砱orzata [ ];000;000, Kustrzycka-Kratochwil Dorota [ ];000;000, Biel Bartosz [ ];000;000, Wo糿iewski Marek [ ];042;WF, Banasiak Waldemar [ ];000;000, Ponikowski Piotr [ ];000;000


239/282

IDT: .

Autorzy: Stefaniak Tadeusz, Witkowski Kazimierz, Burdzie硂wska Ma砱orzata, Warzecha Rafa.

Tytu艂 orygina艂u: Wp硑w treningu si硂wego na poziom sprawno禼i psychomotorycznej os骲 w podesz硑m wieku

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Proces doskonalenia treningu i walki sportowej. T.2 / red. Anna Kuder, Krzysztof Perkowski, Dariusz edziewski

Adres wydawniczy: Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego J髗efa Pi硈udskiego, 2005

Opis fizyczny: s.249-252 : ryc. tab.

Sygnatura: PNNP02039

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Stefaniak Tadeusz 0000-0002-6564-4582 [0];008;WWF, Witkowski Kazimierz 0000-0003-1503-9904 [0];008;WWF, Burdzie硂wska Ma砱orzata [0];008;WWF, Warzecha Rafa [0];000;000


240/282

IDT: .

Autorzy: Bie Ewa, 痮k A., Demczuk-W硂darczyk Ewa, Boerner Ewa.

Tytu艂 orygina艂u: Zdolno禼i motoryczne 10-letnich dzieci

Czasopismo: Fizjoterapia

Szczeg贸艂y: 2005 : t.13, nr 2, supl.1, s.61

Uwagi: V Mi阣zynarodowe Dni Fizjoterapii, 20-21 maja 2005 r. Wroc砤w

Sygnatura: PNNP01800

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Bie Ewa [0];014;WF, 痮k A. [ ];000;000, Demczuk-W硂darczyk Ewa 0000-0002-3328-2089 [0];014;WF, Boerner Ewa [0];014;WF


241/282

IDT: .

Autorzy: Kraso Sebastian, Jethon Zbigniew, Celeba駍ki Jaros砤w, Wierzbicka-Damska Iwona, Targo駍ki Jan.

Tytu艂 orygina艂u: Zmiana sprawno禼i i wydolno禼i 縪硁ierzy wojsk rakietowych i artylerii w wyniku pobytu na poligonie

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The change of fitness and efficiency of rocket and artillery forces soldiers as a result of exercises on the target range

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Kultura fizyczna w wojsku na pocz眛ku XXI wieku / pod red. Marka Soko硂wskiego

Adres wydawniczy: Pozna : Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, 2005

Opis fizyczny: s.37-42 : tab. bibliogr. 9 poz.

Sygnatura: PNNP01713

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Kraso Sebastian [0];000;000, Jethon Zbigniew [0];003;WWF, Celeba駍ki Jaros砤w [0];000;000, Wierzbicka-Damska Iwona 0000-0002-3466-7132 [0];003;WWF, Targo駍ki Jan [0];000;000


242/282

IDT: .

Autorzy: Ro縠k-Mr髗 Krystyna, Piekoszewska M., Ignasiak Zofia.

Tytu艂 orygina艂u: Differences of physical fitness level between children with bronchial asthma and healthy peers

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Human growth in sickness and in health : X International Congress of Auxology, July 4-7, 2004 - Firenze (Italy) Palazzo Vecchio and Convitto della Calza : abstracts

Adres wydawniczy: Firenze : NICOMP L.E., 2004

Opis fizyczny: s.178

Konferencja/zjazd - tytu艂: International Association for Human Auxology

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Firenze : 2004.07.4-7

Sygnatura: PNNP01506

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Ro縠k-Piechura Krystyna 0000-0001-5589-4978 [0];016;WF, Piekoszewska M. [ ];000;000, Ignasiak Zofia 0000-0001-8656-9107 [0];001;WWF


243/282

IDT: .

Autorzy: Prystupa Eugeniusz.

Tytu艂 orygina艂u: Metodologični aspekty formuvannja kryteriiv ocinky fizyčnoi pidgotovlenosti ljudyny

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Moloda sportyvna nauka Ukrainy : zbirnyk naukovych prac z galuzi fizyčnoi kul'turi ta sportu. Vyp.8, t.2

Adres wydawniczy: L'viv : NVF "Ukrains'ki technologii", 2004

Opis fizyczny: s.283-287 : bibliogr. 5 poz.

Sygnatura: PNNP01110

S艂owa kluczowe polskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Prystupa Eugeniusz [0];014;WF


244/282

IDT: .

Autorzy: Domaradzki Jaros砤w, Ignasiak Zofia.

Tytu艂 orygina艂u: Physical activity and health - factors, links and interferences

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Movement and health : 3rd International Conference, Olomouc, November 21-22. 2003 : proceedings / ed. František Vaverka

Adres wydawniczy: Olomouc : Palacký University, 2004

Opis fizyczny: s.165-168 : ryc. tab. bibliogr. 7 poz.

Konferencja/zjazd - tytu艂: Faculty of Physical Culture Palacký University Olomouc, Czech Republic

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Olomouc : 2003.11.21-22

Sygnatura: PNNP01499

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Domaradzki Jaros砤w 0000-0001-8057-3033 [0];001;WWF, Ignasiak Zofia 0000-0001-8656-9107 [0];001;WWF


245/282

IDT: .

Autorzy: Ro縠k-Mr髗 Krystyna, Paw硂wska Katarzyna, Wo糿iewski Marek.

Tytu艂 orygina艂u: Sprawno舵 fizyczna a tolerancja wysi砶owa kobiet po leczeniu raka sutka

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Physical condition vs women's effort ability after breast cancer treatment

Czasopismo: Post阷y Rehabilitacji

Szczeg贸艂y: 2004 : t.18, nr 2, s.117

Uwagi: Sygnatura czasopisma: P C.951 II

Sygnatura: PNNP01489

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Ro縠k-Piechura Krystyna 0000-0001-5589-4978 [0];016;WF, Siewierska Katarzyna 0000-0002-6433-0821 [0];016;WF, Wo糿iewski Marek [0];016;WF


246/282

IDT: .

Autorzy: Ro縠k-Mr髗 Krystyna, Ignasiak Zofia, Ostrowska Bo縠na, Dziubek Violetta.

Tytu艂 orygina艂u: Stan czynno禼iowy uk砤du oddechowego i poziom sprawno禼i fizycznej dzieci z bocznym skrzywieniem kr阦os硊pa

Czasopismo: Medicina Sportiva

Szczeg贸艂y: 2004 : vol.8, suppl.2, s.S48

Uwagi: Aktywno禼 ruchowa w zdrowiu i chorobie : sympozjum naukowo-szkoleniowe, sd, 25-26 czerwca 2004 r. Streszczenia

Sygnatura: PNNP01149

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Ro縠k-Piechura Krystyna 0000-0001-5589-4978 [0];016;WF, Ignasiak Zofia 0000-0001-8656-9107 [0];001;WWF, Ostrowska Bo縠na 0000-0002-0135-9547 [0];014;WF, Dziubek-Rogowska Wioletta 0000-0003-3511-7623 [0];016;WF


247/282

IDT: .

Autorzy: Domaradzki Jaros砤w, Ignasiak Zofia.

Tytu艂 orygina艂u: The influence of the number of children in family and the place of residence on the development of selected somatic and functional traits in 11-year-old urban and rural children

Czasopismo: Human Movement

Szczeg贸艂y: 2004 : vol. 5, nr 2, s.125-129, tab. bibliogr. 20 poz.

Sygnatura: PNNP01483

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Domaradzki Jaros砤w 0000-0001-8057-3033 [0];001;WWF, Ignasiak Zofia 0000-0001-8656-9107 [0];001;WWF


248/282

IDT: .

Autorzy: Bolach Eugeniusz, Nied紈iecka Krystyna.

Tytu艂 orygina艂u: Wp硑w gry w unihokeja na sprawno舵 fizyczn wszechstronn (og髄n) uczni體 niewidomych

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The influence of the game (playing unihockey) on the physical skills of blind students

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Aktywno舵 ruchowa os骲 niepe硁osprawnych : monografia w zakresie rekreacji, turystyki i sportu os骲 niepe硁osprawnych / red. nauk. Juliusz Migasiewicz, Eugeniusz Bolach

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Typoscript ; Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, 2004

Opis fizyczny: s.55-60 : tab. bibliogr. 9 poz. sum.

Sygnatura: PNNP01541

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Bolach Eugeniusz 0000-0003-1857-0522 [0];014;WF, Nied紈iecka Krystyna [0];032;JM


249/282

IDT: .

Autorzy: Rzepa Tadeusz.

Tytu艂 orygina艂u: Aktywno舵 ruchowa 秗odkiem diagnozowania spo砮cznego rozwoju dziecka

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Wok蟪 edukacji ma砮go dziecka / oprac. Andrzej Krajna i in.

Adres wydawniczy: Wroc砤w : MarMar Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wroc砤wskiego, 2003

Opis fizyczny: s.206-209 : bibliogr. 4 poz.

Sygnatura: PNNP00806

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Rzepa Tadeusz [0];012;WWF


250/282

IDT: .

Autorzy: Skrzek Anna, D眀rowska Gra縴na, Mraz Ma砱orzata, Lubczy駍ka-Kowalska Wanda.

Tytu艂 orygina艂u: Fitness among elderly people in an individual research

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Moloda sportyvna nauka Ukrainy : zbirnyk naukovych prac' z galuzi fizyčnoi kul'tury ta sportu : periodyčne vydannja. Vypusk 7, t.2

Adres wydawniczy: L'viv : L'vivs'kyj Deržavnyj Instytut Fizyčnoi Kul'tury, 2003

Opis fizyczny: s.298-302 : ryc. bibliogr. 5 poz. sum.

Sygnatura: PNNP00346

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Skrzek Anna 000-0003-1533-0291 [0];015;WF, D眀rowska Gra縴na [0];016;WF, Mraz Ma砱orzata 0000-0001-8579-6762 [0];015;WF, Lubczy駍ka-Kowalska Wanda [0];016;WF


251/282

IDT: .

Autorzy: Skrzek Anna, Jagusz Anna, Rutkowska-Kucharska Alicja, Dziubek Violetta, D阞iec Agnieszka.

Tytu艂 orygina艂u: Ocena wp硑wu 鎤icze aerobowych na narz眃 ruchu 15-letnich dziewcz眛

Czasopismo: Fizjoterapia

Szczeg贸艂y: 2003 : t.11, nr 2, supl.1, s.15

Uwagi: Sygnatura czasopisma: P C.182 III

Sygnatura: PNNP00383

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Skrzek Anna 000-0003-1533-0291 [0];015;WF, Tomaszewska Anna 0000-0002-8805-8930 [0];005;WWF, Rutkowska-Kucharska Alicja 0000-0001-7196-2985 [0];002;WWF, Dziubek-Rogowska Wioletta 0000-0003-3511-7623 [ ];000;000, D阞iec-B眐 Agnieszka 0000-0001-7005-3018 [ ];000;000


252/282

IDT: .

Autorzy: Skrzek Anna, Jagusz Anna, Rutkowska-Kucharska Alicja, Dziubek Violetta, D阞iec Agnieszka.

Tytu艂 orygina艂u: Ocena wp硑wu 鎤icze aerobowych na narz眃 ruchu 15-letnich dziewcz眛

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Evaluation of the influence of aerobic exercises on motion organ in 15 years old girls

Czasopismo: Fizjoterapia

Szczeg贸艂y: 2003 : t.11, nr 2, s.88-95, ryc. tab. bibliogr. 15 poz.

Uwagi: Sygnatura czasopisma: P C.182 III

Sygnatura: PNNP00442

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Skrzek Anna 000-0003-1533-0291 [0];015;WF, Tomaszewska Anna 0000-0002-8805-8930 [0];005;WWF, Rutkowska-Kucharska Alicja 0000-0001-7196-2985 [0];002;WWF, Dziubek-Rogowska Wioletta 0000-0003-3511-7623 [0];016;WF, D阞iec-B眐 Agnieszka 0000-0001-7005-3018 [0];028;WF


253/282

IDT: .

Autorzy: Malska Anna, Macho Piotr.

Tytu艂 orygina艂u: Ocena z wychowania fizycznego w 秝ietle sprawno禼i fizycznej uczni體

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Notes and evaluation in physical education and pupils' physical fitness

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Kontrola i ocena w wychowaniu fizycznym : dydaktyka wychowania fizycznego

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wroc砤wskie Towarzystwo Naukowe, 2003

Opis fizyczny: s.147-152 : tab. bibliogr. 7 poz. sum.

Sygnatura: PNNP00694

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Malska-ia硂wska Anna 0000-0003-3893-6579 [0];004;WWF, Macho Piotr [ ];000;000


254/282

IDT: .

Autorzy: Stefaniak Tadeusz, Witkowski Kazimierz, Bachorz Krzysztof.

Tytu艂 orygina艂u: Ocena zwi眤k體 pomi阣zy asymetri morfologiczn a dynamiczn ko馽zyn g髍nych i dolnych u podchor笨ych II i IV roku Wy縮zej Szko硑 Oficerskiej im. T. Ko禼iuszki studiuj眂ych r體nolegle w Akademii Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Sporty ekstremalne w przygotowaniu 縪硁ierzy i formacji antyterrorystycznych : materia硑 konferencyjne / red. Andrzej D眀rowski, Andrzej Rakowski, Zdzis砤w Szwarc

Adres wydawniczy: P硂ck : Wydawnictwo Naukowe Novum, 2003

Opis fizyczny: s.75-79 : tab. bibliogr. 2 poz.

Konferencja/zjazd - tytu艂: Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Warszawa, P硂ck : 2003.10.27-28

Sygnatura: PNNP00794

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Stefaniak Tadeusz 0000-0002-6564-4582 [0];008;WWF, Witkowski Kazimierz 0000-0003-1503-9904 [0];008;WWF, Bachorz Krzysztof [0];000;000


255/282

IDT: .

Autorzy: Bolach Eugeniusz, Bolach Bartosz.

Tytu艂 orygina艂u: Okre秎enie sprawno禼i fizycznej wszechstronnej (og髄nej) kobiet z obni縠niem psychomotorycznym

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Evaluation of the overall (general) fitness of women with moderate mental impairment

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Moloda sportyvna nauka Ukrainy : zbirnyk naukovych prac' z galuzi fizycnoi kul'tury ta sportu : periodyčne vydannja. Vypusk 7, t.2

Adres wydawniczy: L'viv : L'vivs'kyj Deržavnyj Instytut Fizyčnoi Kul'tury, 2003

Opis fizyczny: s.392-403 : ryc. tab. bibliogr. 18 poz.

Sygnatura: PNNP00850

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Bolach Eugeniusz 0000-0003-1857-0522 [0];014;WF, Bolach Bartosz 0000-0002-3433-4434 [0];014;WF


256/282

IDT: .

Autorzy: Witkowski Kazimierz, Medy駍ka Anna.

Tytu艂 orygina艂u: Physical performance at sportsmen practising judo and fencing at Wroc砤w sport clubs

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: New ideas in sport sciences : current issues and perspectives. Part 1 / ed. by W硂dzimierz Starosta, Wies砤w Osi駍ki

Adres wydawniczy: Leszno : Wydawnictwo Pa駍twowej Wy縮zej Szko硑 Zawodowej, 2003

Opis fizyczny: s.331-334 : ryc. tab. bibliogr. 4 poz.

Seria: Library series ; International Association of Sport Kinetics ; vol.15

Sygnatura: PNNP00622

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Witkowski Kazimierz 0000-0003-1503-9904 [0];008;WWF, Medy駍ka-Tercjak Anna [0];008;WWF


257/282

IDT: .

Autorzy: Witkowski Kazimierz, Medy駍ka Anna.

Tytu艂 orygina艂u: Physical performance at sportsmen practising judo and fencing at Wroc砤w sport clubs

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: 8th International Scientific Conference "Sport Kinetics 2003" : book of abstracts; September 19-21, 2003, Rydzyna - Poland

Adres wydawniczy: Warsow - Pozna - Leszno : S.n., 2003

Opis fizyczny: s.168

Sygnatura: PNNP03667

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Witkowski Kazimierz 0000-0003-1503-9904 [*];008;WWF, Medy駍ka-Tercjak Anna [*];008;WWF


258/282

IDT: .

Autorzy: Witkowski Kazimierz, Stefaniak Tadeusz, Zam硑nny Andrzej.

Tytu艂 orygina艂u: Por體nanie sprawno禼i motorycznej m硂dzie縴 uprawiaj眂ej szermierk i nie uprawiaj眂ej sportu

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Kierunki doskonalenia treningu i walki sportowej / red. Henryk Soza駍ki, Krzysztof Perkowski Dariusz edziewski

Adres wydawniczy: Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego J髗efa Pi硈udskiego, 2003

Opis fizyczny: s.219-223 : ryc. bibliogr. 47 poz.

Sygnatura: PNNP00616

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Witkowski Kazimierz 0000-0003-1503-9904 [0];008;WWF, Stefaniak Tadeusz 0000-0002-6564-4582 [0];008;WWF, Zam硑nny Andrzej [ ];000;000


259/282

IDT: .

Autorzy: Ostrowska Bo縠na, Bolanowski Janusz, 痷kowska M..

Tytu艂 orygina艂u: Poziom sprawno禼i fizycznej pacjent體 z przewlek潮 niewydolno禼i nerek leczonych hemodializ

Czasopismo: Fizjoterapia

Szczeg贸艂y: 2003 : t.11, nr 2, supl.1, s.39

Uwagi: Sygnatura czasopisma: P C.182 III

Sygnatura: PNNP00422

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Ostrowska Bo縠na 0000-0002-0135-9547 [0];014;WF, Bolanowski Janusz [0];015;WF, 痷kowska M. [ ];000;000


260/282

IDT: .

Autorzy: Korzewa Leszek, Michalski Ryszard.

Tytu艂 orygina艂u: Poziom sprawno禼i wszechstronnej i lekkoatletycznej student體 wychowania fizycznego

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Problemy badawcze w lekkoatletyce : pod red. Paw砤 Kowalskiego

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2003

Opis fizyczny: s.29-35 : tab. bibliogr. 5 poz.

Sygnatura: PNNP00829

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Korzewa Leszek 0000-0002-1306-694 [0];007;WWF, Michalski Ryszard 0000-0002-5392-3760 [0];007;WWF


261/282

IDT: .

Autorzy: Rutkowska-Kucharska Alicja, Jagusz Anna.

Tytu艂 orygina艂u: Projekt programu bada sprawno禼i fizycznej i parametr體 zdrowotnych kobiet w 秗ednim wieku (45-55 lat)

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Project of physical fitness program and the wholesomeness parameters of woman in 45-55 years old

Czasopismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Sk硂dowska Sect.D Med.

Szczeg贸艂y: 2003 : vol.58, supl.13, 210, s.45-49, ryc. tab. bibliogr. 13 poz. sum.

Sygnatura: PNNP00588

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Rutkowska-Kucharska Alicja 0000-0001-7196-2985 [0];002;WWF, Tomaszewska Anna 0000-0002-8805-8930 [0];005;WWF


262/282

IDT: .

Autorzy: Misio砮k Ewa, Korzewa Leszek, Maciantowicz Jerzy, Stod蟪ka Jacek.

Tytu艂 orygina艂u: Pr骲a okre秎enia zale縩o禼i mi阣zy wytrzyma硂禼i biegow a przejawami sprawno禼i wszechstronnej

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Lekkoatletyka w teorii i praktyce / pod red. Krzysztofa Prusika

Adres wydawniczy: Bydgoszcz : Wydawnictwo "Sport", 2003

Opis fizyczny: s. 207-211 : tab. bibliogr. 9 poz. sum.

Sygnatura: PNNP00469

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Misio砮k Ewa 0000-0003-0982-5343 [0];007;WWF, Korzewa Leszek 0000-0002-1306-694 [0];007;WWF, Maciantowicz Jerzy [0];007;WWF, Stod蟪ka Jacek 0000-0001-8373-5739 [0];007;WWF


263/282

IDT: .

Autorzy: Wieczorek Marta.

Tytu艂 orygina艂u: Sprawno舵 fizyczna dziewcz眛 15-18-letnich a ich asymetria dynamiczna

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Physical efficiency and dynamic asymmetry of 15-18 years old girls

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Efekty kszta砪enia i wychowania w kulturze fizycznej / pod red. W砤dys砤wa Mynarskiego, Jana 昕y駍kiego

Adres wydawniczy: Katowice : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2003

Opis fizyczny: s. 245-249 : ryc. tab. bibliogr. 8 poz. sum.

Sygnatura: PNNP00466

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Wieczorek Marta 0000-0003-3933-246X [0];004;WWF


264/282

IDT: .

Autorzy: Burdukiewicz Anna, Janusz Antoni.

Tytu艂 orygina艂u: Sprawno舵 fizyczna m硂dzie縴 wiejskiej w wieku pokwitania

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Uwarunkowania rozwoju dzieci i m硂dzie縴 wiejskiej : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Zag髍skiego, Macieja Sk砤da

Adres wydawniczy: Lublin : Instytut Medycyny Wsi, 2003

Opis fizyczny: s.423-430 : ryc. tab. bibliogr. 6 poz.

Seria: Monografie Instytutu Medycyny Wsi

Sygnatura: PNNP00950

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Burdukiewicz Anna 0000-0002-1397-9516 [0];001;WWF, Janusz Antoni [0];022;000


265/282

IDT: .

Autorzy: Bolach Bartosz, Bolach Eugeniusz.

Tytu艂 orygina艂u: Sprawno舵 fizyczna wszechstronna ch硂pc體 upo秎edzonych umys硂wo w stopniu umiarkowanym i znacznym

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Motorial efficiency of mentally handicapped boys with moderate and considerable defect degree

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Moloda sportyvna nauka Ukrainy : zbirnyk naukovych prac' z galuzi fizycnoi kul'tury ta sportu : periodyčne vydannja. Vypusk 7, t.2

Adres wydawniczy: L'viv : L'vivs'kyj Deržavnyj Instytut Fizyčnoi Kul'tury, 2003

Opis fizyczny: s.76-83 : tab. bibliogr. 17 poz.

Sygnatura: PNNP00847

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Bolach Bartosz 0000-0002-3433-4434 [0];014;WF, Bolach Eugeniusz 0000-0003-1857-0522 [0];014;WF


266/282

IDT: .

Autorzy: Machnacz W砤dys砤w.

Tytu艂 orygina艂u: Sprawno舵 ukierunkowana pi砶arki r阠znej na tle grup typu reprezentatywnego

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Competence of directing a female handball player against the background of the groups of representative type

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Dyspozycje osobnicze do gier sportowych / red. nauk. Jan Chmura, Edward Superlak

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wroc砤wskie Towarzystwo Naukowe, 2003

Opis fizyczny: s.51-59 : ryc. tab. bibliogr. 11 poz. sum.

Seria: Monografia ; Mi阣zynarodowe Towarzystwo Naukowe Gier Sportowych ; nr 4/2003 ; Sekcja MTNGS: Dyspozycje osobnicze do sportowych gier z pi砶

Sygnatura: PNNP01009

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Machnacz W砤dys砤w [0];012;WWF


267/282

IDT: .

Autorzy: Ro縠k-Mr髗 Krystyna, Ignasiak Zofia, Dziubek Violetta, Piechura Jerzy Rafa.

Tytu艂 orygina艂u: The connections between the respiratory parameters system and physical fitness of the students of the University of the Third Age in Wroclaw

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: New ideas in sport sciences : current issues and perspectives. Part 2 / ed. by W硂dzimierz Starosta, Wies砤w Osi駍ki

Adres wydawniczy: Leszno : Wydawnictwo Pa駍twowej Wy縮zej Szko硑 Zawodowej, 2003

Opis fizyczny: s.35-37 : bibliogr. 6 poz.

Seria: Library series ; International Association of Sport Kinetics ; vol.15

Sygnatura: PNNP00680

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Ro縠k-Piechura Krystyna 0000-0001-5589-4978 [0];016;WF, Ignasiak Zofia 0000-0001-8656-9107 [0];001;WWF, Dziubek-Rogowska Wioletta 0000-0003-3511-7623 [0];016;WF, Piechura Jerzy Rafa 0000-0003-0385-4354 [0];016;WF


268/282

IDT: .

Autorzy: Bolach Bartosz.

Tytu艂 orygina艂u: Wp硑w aktywno禼i ruchowej na sprawno舵 fizyczn m硂dzie縴 niedowidz眂ej

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Pot阦owanie zdrowia : czynniki, mechanizmy i strategie zdrowotne / pod red. E吵y Bulicz

Adres wydawniczy: Radom : Wy縮za Szko砤 Umiej阾no禼i Pedagogicznych i Zarz眃zania, 2003

Opis fizyczny: s.292-295 : bibliogr. 7 poz. sum.

Sygnatura: PNNP01066

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Bolach Bartosz 0000-0002-3433-4434 [0];014;WF


269/282

IDT: .

Autorzy: Stefaniak Tadeusz.

Tytu艂 orygina艂u: Wp硑w treningu si硂wego na poziom sprawno禼i fizycznej i wybranych cech morfologicznych os骲 po czterdziestym roku 縴cia

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The weight training influence on chosen morphological features and fitness levels in people over forty years of age

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Biokulturowe uwarunkowania rozwoju, sprawno禼i i zdrowia / pod red. Joanny Rodziewicz-Gruhn

Adres wydawniczy: Cz阺tochowa : Wydawnictwo Wy縮zej Szko硑 Pedagogicznej, 2003

Opis fizyczny: s.345-353 : tab. bibliogr. 26 poz. sum.

Sygnatura: PNNP00844

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Stefaniak Tadeusz 0000-0002-6564-4582 [0];008;WWF


270/282

IDT: .

Autorzy: Machnacz W砤dys砤w.

Tytu艂 orygina艂u: Z bada nad sprawno禼i fizyczn wysoko kwalifikowanych zawodniczek pi砶i r阠znej

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: From the research into physical efficiency of higly qualified female handball players

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Dyspozycje osobnicze do gier sportowych / red. nauk. Jan Chmura, Edward Superlak

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wroc砤wskie Towarzystwo Naukowe, 2003

Opis fizyczny: s.75-81 : tab. bibliogr. 10 poz. sum.

Seria: Monografia ; Mi阣zynarodowe Towarzystwo Naukowe Gier Sportowych ; nr 4/2003 ; Sekcja MTNGS: Dyspozycje osobnicze do sportowych gier z pi砶

Sygnatura: PNNP01010

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Machnacz W砤dys砤w [0];012;WWF


271/282

IDT: .

Autorzy: Burdukiewicz Anna, Janusz Antoni.

Tytu艂 orygina艂u: Zr罂nicowanie p砪iowe cech morfofunkcjonalnych dzieci i m硂dzie縴

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Problemy badawcze w lekkoatletyce / pod red. Paw砤 Kowalskiego

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2003

Opis fizyczny: s.7-16 : ryc. tab. bibliogr. 9 poz.

Sygnatura: PNNP00827

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Burdukiewicz Anna 0000-0002-1397-9516 [0];001;WWF, Janusz Antoni [0];022;000


272/282

IDT: .

Autorzy: Me駅arski Miros砤w, Ignasiak Zofia.

Tytu艂 orygina艂u: Zr罂nicowanie poziomu rozwoju morfofunkcjonalnego kandydat體 do Wy縮zej Szko硑 Oficerskiej we Wroc砤wiu w aspekcie dzietno禼i rodzin

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Diversity of morphofunctional development level of candidates to Military College in Wroc砤w in the aspect of the number of children per family

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Biospo砮czne aspekty kultury fizycznej w wojsku : pod red. Marka Soko硂wskiego

Adres wydawniczy: Pozna : Akademia Wychowania Fizycznego, 2003

Opis fizyczny: s.296-304 : tab.

Seria: Monografie ; Akademia Wychowania Fizycznego ; 357 ; ISSN: 0239-7161

Sygnatura: PNNP00903

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Me駅arski Miros砤w [0];000;000, Ignasiak Zofia 0000-0001-8656-9107 [0];001;WWF


273/282

IDT: .

Autorzy: Stefaniak Tadeusz, Witkowski Kazimierz, Bocian Bartosz.

Tytu艂 orygina艂u: Zwi眤ek asymetrii morfologicznej ko馽zyn g髍nych i dolnych z poziomem sprawno禼i fizycznej 縪硁ierzy jednostek pancernych

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Sporty ekstremalne w przygotowaniu 縪硁ierzy i formacji antyterrorystycznych : materia硑 konferencyjne / red. Andrzej D眀rowski, Andrzej Rakowski, Zdzis砤w Szwarc

Adres wydawniczy: P硂ck : Wydawnictwo Naukowe Novum, 2003

Opis fizyczny: s.63-66 : tab. bibliogr. 2 poz.

Konferencja/zjazd - tytu艂: Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Warszawa, P硂ck : 2003.10.27-28

Sygnatura: PNNP00797

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Stefaniak Tadeusz 0000-0002-6564-4582 [0];008;WWF, Witkowski Kazimierz 0000-0003-1503-9904 [0];008;WWF, Bocian Bartosz [0];000;000


274/282

IDT: .

Autorzy: Stefaniak Tadeusz, Witkowski Kazimierz, Bocian Bartosz.

Tytu艂 orygina艂u: Zwi眤ek asymetrii morfologicznych ko馽zyn g髍nych i dolnych z poziomem sprawno禼i fizycznej 縪硁ierzy jednostek pancernych

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Sporty ekstremalne w przygotowaniu 縪硁ierzy i formacji antyterrorystycznych. T.6 / red. nauk. Andrzej Rakowski, Andrzej Choda砤, Roman M. Kalina

Adres wydawniczy: Warszawa : Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, 2003

Opis fizyczny: s.130-136 : tab. bibliogr. 13 poz.

Sygnatura: PNNP00943

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Stefaniak Tadeusz 0000-0002-6564-4582 [0];008;WWF, Witkowski Kazimierz 0000-0003-1503-9904 [0];008;WWF, Bocian Bartosz [0];000;000


275/282

IDT: .

Autorzy: Toczek-Werner Sylwia.

Tytu艂 orygina艂u: Aktywno舵 rekreacyjna podchor笨ych Wy縮zej Szko硑 Oficerskiej im. Tadeusza Ko禼iuszki w aspekcie jej praktycznego wykorzystania w programowym szkoleniu fizycznym

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Turystyka i rekreacja na rzecz zdrowia : propozycja dla 秗odowiska wojskowego / pod red. Mariana Marcinkowskiego, Marka Soko硂wskiego

Adres wydawniczy: Pozna : Wydawnictwo Wy縮zej Szko硑 Oficerskiej im. Stefana Czarnieckiego, 2002

Opis fizyczny: s.90-99 : tab. bibliogr. 8 poz.

Sygnatura: PNNP00091

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Toczek-Werner Sylwia [0];011;WWF


276/282

IDT: .

Autorzy: Ro縠k-Mr髗 Krystyna, Dziubek Violetta, Ostrowska Bo縠na.

Tytu艂 orygina艂u: Czynno舵 uk砤du oddechowego w 秝ietle sprawno禼i fizycznej dzieci ze skolioz

Czasopismo: Post阷y Rehabilitacji

Szczeg贸艂y: 2002 : t.16, supl.3, s.42-43

Uwagi: IX Sympozjum Naukowe Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji : Post阷y w leczeniu bocznych skrzywie kr阦os硊pa, Wroc砤w 18-19 pa糳ziernika 2002

Sygnatura: PNNP04430

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Ro縠k-Piechura Krystyna 0000-0001-5589-4978 [*];042;WF, Dziubek-Rogowska Wioletta 0000-0003-3511-7623 [*];042;WF, Ostrowska Bo縠na 0000-0002-0135-9547 [*];014;WF


277/282

IDT: .

Autorzy: Stefaniak Tadeusz, Witkowski Kazimierz.

Tytu艂 orygina艂u: Pami赕 kinestetyczna i jej zwi眤ki z poziomem sprawno禼i fizycznej oraz wybranymi cechami morfologicznymi u przedstawicieli sport體 walki

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Trening sportowy na prze硂mie wiek體 : X Mi阣zynarodowa Konferencja Naukowo-Metodyczna Spa砤 26-28 listopada 2001 : Wsp蟪czesny sport olimpijski i sport dla wszystkich : VI Mi阣zynarodowy Kongres Naukowy, Warszawa 6-9 czerwca 2002 / red. nauk. Henryk Soza駍ki, Krzysztof Perkowski, Dariusz edziewski

Adres wydawniczy: Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego J髗efa Pi硈udskiego, 2002

Opis fizyczny: 113-117 : tab. bibliogr. 15 poz.

Konferencja/zjazd - tytu艂: Akademia Wychowania Fizycznego J髗efa Pi硈udskiego

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Spa砤 ; Warszawa : 2001.11.26-28 ; 2002.06.6-9.

Sygnatura: PNNP00086

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Stefaniak Tadeusz 0000-0002-6564-4582 [0];008;WWF, Witkowski Kazimierz 0000-0003-1503-9904 [0];008;WWF


278/282

IDT: .

Autorzy: Ro縠k-Mr髗 Krystyna, Piekoszewska M., Piechura Jerzy Rafa.

Tytu艂 orygina艂u: Physical efficiency in children with bronchial asthma

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: 7th Annual Congress of the European College of Sport Science : Athens, Greece, 24-28 July 2002, proceedings. Vol.1

Adres wydawniczy: Athens : European College of Sport Science, 2002

Opis fizyczny: s.336 : tab.

Konferencja/zjazd - tytu艂: Department of Sport Medicine and Biology of Physical Activity Faculty of Physical Education and Sport Science, University of Athens

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Ateny : 24-28 06 2002

Sygnatura: PNNP00008

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Ro縠k-Piechura Krystyna 0000-0001-5589-4978 [0];016;WF, Piekoszewska M. [ ];000;000, Piechura Jerzy Rafa 0000-0003-0385-4354 [0];016;WF


279/282

IDT: .

Autorzy: Antoszczuk Gabriela.

Tytu艂 orygina艂u: Sprawno舵 fizyczna i wiedza na temat zdrowia i aktywno禼i fizycznej dzieci w wieku przedszkolnym

Czasopismo: Kultura Fizyczna

Szczeg贸艂y: 2002 : R.56, nr 7-8, s.19-21, tab. bibliogr. 4 poz.

Sygnatura: PNNP00178

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Antoszczuk Gabriela [0];004;WWF


280/282

IDT: .

Autorzy: Burdukiewicz Anna, Janusz Antoni.

Tytu艂 orygina艂u: Stopie dojrza硂禼i biologicznej a sprawno舵 i wydolno舵 fizyczna dziewcz眛

Czasopismo: Wychowanie Fizyczne i Sport

Szczeg贸艂y: 2002 : t.46, supl. nr 1, cz.1, s.265-266, bibliogr. 3 poz.

Uwagi: VI Mi阣zynarodowy Kongres Naukowy Wsp蟪czesny Sport Olimpijski i Sport dla Wszystkich, Warszawa 6-9 czerwca 2002

Adnotacje: Sygnatura czasopisma: P C.884 II

Sygnatura: PNNP00284

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Burdukiewicz Anna 0000-0002-1397-9516 [0];001;WWF, Janusz Antoni [0];022;000


281/282

IDT: .

Autorzy: Ro縠k-Mr髗 Krystyna, Andrzejewski Waldemar, Kassolik Krzysztof, Piechura Jerzy Rafa.

Tytu艂 orygina艂u: Wp硑w aktywno禼i fizycznej do 30-go roku 縴cia na urazowo舵 w starszym wieku

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Moloda sportyvna nauka Ukrainy : zbirnyk naukovych prac z galuzi fizyčnoi kul'tury ta sportu. Vypusk 6, t.2

Adres wydawniczy: L'viv : "Panorama", 2002

Opis fizyczny: s.494-500 : tab. bibliogr. 7 poz.

Sygnatura: PNNP00671

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Ro縠k-Piechura Krystyna 0000-0001-5589-4978 [0];016;WF, Andrzejewski Waldemar 0000-0002-0010-3021 [0];014;WF, Kassolik Krzysztof 0000-0003-2836-3703 [0];014;WF, Piechura Jerzy Rafa 0000-0003-0385-4354 [0];016;WF


282/282

IDT: .

Autorzy: Jagusz Anna, Rutkowska-Kucharska Alicja.

Tytu艂 orygina艂u: Wp硑w 鎤icze aerobowych na sprawno舵 fizyczn dziewcz眛 15-letnich

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Problemy dymorfizmu p砪iowego w sporcie : praca zbiorowa / pod red. Teresy Sochy

Adres wydawniczy: Katowice : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2002

Opis fizyczny: s.165-171 : ryc. tab. bibliogr. 26 poz. sum.

Sygnatura: PNNP00292

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Tomaszewska Anna 0000-0002-8805-8930 [0];005;WWF, Rutkowska-Kucharska Alicja 0000-0001-7196-2985 [0];002;WWF


Nowe wyszukiwanie | Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc艂awiu