SPOCZE裇TWO
Liczba odnalezionych rekord贸w: 12

Operacje globalne Zmie艅 format:        | Nowe wyszukiwanie
Operacje dot. bie偶膮cej strony               
1/12

IDT: .

Autorzy: Paw硊cki Andrzej.

Tytu艂 orygina艂u: Ascetyzm cielesno禼i w strukturze spo砮cze駍twa narodowego

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Spo砮cze駍two - kultura - wychowanie : publikacja dedykowana profesorowi Janowi 痚browskiemu z okazji sze舵dziesi阠iolecia pracy tw髍czej / pod red. Jana Papie縜

Adres wydawniczy: Gda駍k : Wydawnictwo Uniwersytetu Gda駍kiego, 2018

Opis fizyczny: S.183-205 : bibliogr. [23] poz.

Seria: Ars Educandi. Monografie ; t. 6

Uwagi: ISBN 978-83-7865-616-6 (t.6)

Adnotacje: Liczne informacje bibliogr. w przypisach.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Paw硊cki Andrzej 0000-0003-1383-1754 [*];069;WWF

Data wprowadzenia: 2018/11

Sygnatura: PNNP08998


2/12

IDT: .

Autorzy: Dziedzic Marcin.

Tytu艂 orygina艂u: Struktura spo砮czna kuracjuszy w Kudowie-Zdroju i L眃ku-Zdroju w 1890 i 1892 r.

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Social structure of spa guests in Kudowa-Zdr骿 and L眃ek-Zdr骿 in 1890 and 1892

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Wybrane elementy historii uzdrowisk polskich i niemieckich do 1945 r. / pod red. Bo縠ny P硂nki-Syroki i Andrzeja Syroki

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2017

Opis fizyczny: s. 29-40 : ryc. tab.

Seria: Kultura uzdrowiskowa w Europie ; t. 9

Uwagi: ISBN: 978-83-62563-58-6; ark. wyd. 14

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Dziedzic Marcin 0000-0002-1370-1936 [*];050;WWF

Data wprowadzenia: 2017/07

Sygnatura: PNNP08378


3/12

IDT: .

Autorzy: Paw硊cki Andrzej.

Tytu艂 orygina艂u: Ascetyzm cielesno禼i w strukturze spo砮cze駍twa narodowego

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Bodily asceticism in the structure of national society

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2016, nr 52, s.3-20, bibliogr. 23 poz. sum.

p-ISSN: 0239-4375
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Paw硊cki Andrzej 0000-0003-1383-1754 [*];004;WWF

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin

Data wprowadzenia: 2016/05

Sygnatura: PNNP07799


4/12

IDT: .

Autorzy: Paw硊cki Andrzej.

Tytu艂 orygina艂u: Praktyka zdrowia publicznego w systemach politycznych konserwatyzmu, autorytaryzmu i liberalizmu w Europie

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Practice of the public health in the systems political conservatism, authoritarism and liberalism in Europe

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Osoba a wychowanie : wok蟪 pedagogiki personalistycznej i edukacji zdrowotnej wed硊g Jana Paw砤 II / red. Krzysztof Guzowski, Alicja Kostencka, Grzegorz Barth

Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo KUL, 2013

Opis fizyczny: s.103-123 : bibliogr. 17 poz. sum.

Seria: Personalizm - Sympozja ; 3

Uwagi: ISBN 978-83-7702-539-0

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Paw硊cki Andrzej 0000-0003-1383-1754 [*];004;WWF

Data wprowadzenia: 2013/11

Sygnatura: PNNP06571


5/12

IDT: .

Autorzy: Romanowska-To吵oczko Anna.

Tytu艂 orygina艂u: Sposoby rozwi眤ywania konflikt體 przez m硂dzie a wzorce wyniesione z rodziny

Czasopismo: Spo砮cze駍two i Rodzina

Szczeg贸艂y: 2012, nr 33

p-ISSN: 1734-6614
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Romanowska-To吵oczko Anna 0000-0003-2236-7519 [*];006;WWF

Data wprowadzenia: 2013/03

Sygnatura: PNNP06278


6/12

IDT: .

Autorzy: Paw硊cki Andrzej.

Tytu艂 orygina艂u: Zdrowie publiczne jako dyskurs pedagogiki

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Kultura fizyczna a socjalizacja : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Dziubi駍kiego i Krzysztofa W. Jankowskiego

Adres wydawniczy: Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego J髗efa Pi硈udskiego; Salezja駍ka Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej, 2012

Opis fizyczny: s.225-240

Seria: Monografie SALOS RP

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Paw硊cki Andrzej 0000-0003-1383-1754 [*];004;WWF

Data wprowadzenia: 2012/10

Sygnatura: PNNP05911


7/12

IDT: .

Autorzy: Koczanowicz Leszek.

Tytu艂 orygina艂u: My skolonizowani? Wschodnioeuropejskie do秝iadczenie i teoria postkolonialna

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Were we colonized? The East European experience and post-colonial theory

Czasopismo: Nowa Krytyka

Szczeg贸艂y: 2011, nr 26-27, s.181-194, sum.

p-ISSN: 0867-647X
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Koczanowicz Leszek [*];040;WF

Data wprowadzenia: 2012/05

Sygnatura: PNNP05694


8/12

IDT: .

Autorzy: Koczanowicz Leszek, W硂darczyk Rafa.

Tytu艂 orygina艂u: Wsp蟪czesna filozofia spo砮czna : rozmowy i eseje o spo砮cze駍twie obywatelskim i etyce demokracji

Adres wydawniczy: Sopot : Gda駍kie Wydawnictwo Psychologiczne, 2011

Opis fizyczny: 254 s.

p-ISBN: 978-83-7489-360-2

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Koczanowicz Leszek [*];040;WF, W硂darczyk Rafa [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2012/05

Sygnatura: PNNP05695


9/12

IDT: .

Autorzy: Panfil Ryszard.

Tytu艂 orygina艂u: Regulatory interakcji spo砮cznych (walka, gra, rytua)

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Nauki spo砮czne wobec sportu wsp蟪czesnego / red. nauk. Jerzy Kosiewicz, Pawe Bany, Monika Pi眛kowska, Jolanta 痽秌o

Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo BK, 2010

Opis fizyczny: s.290-305 : ryc.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Panfil Ryszard 0000-0002-3907-4387 [*];052;WWF

Data wprowadzenia: 2010/05

Sygnatura: PNNP04638


10/12

IDT: .

Autorzy: Cie秎i駍ki Wojciech, Ole秐iewicz Piotr.

Tytu艂 orygina艂u: Kierunki rozwoju my秎i dydaktycznej w perspektywie spo砮cze駍twa opartego na wiedzy gospodarki cyfrowej

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Direction for development of didactic thought in perspective of society based on knowledge of digital industry

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Dydaktyka wychowania fizycznego w 秝ietle wsp蟪czesnych potrzeb edukacyjnych / red. nauk. Ryszard Bartoszewicz, Tadeusz Koszczyc, Andrzej Nowak.

Informacje o wydaniu: , Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wroc砤wskie Towarzystwo Naukowe, 2005

Opis fizyczny: s.267-272 : ryc. bibliogr. 25 poz. sum.

Seria: Dydaktyka Wychowania Fizycznego ; 7

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Cie秎i駍ki Wojciech 0000-0001-8226-607X [*];009;WWF, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];004;WWF

Data wprowadzenia: 2006/3

Sygnatura: PNNP02279


11/12

IDT: .

Autorzy: Andrzejewski Waldemar, Kassolik Krzysztof, Pastuszek Marcin, Jackowska El縝ieta, Kocha駍ki Maciej, Nowak Barbara, Krawiecka-Jaworska Ewa, rawska Joanna.

Tytu艂 orygina艂u: Pr骲a zastoswania bada ankietowych do oceny sezonowo禼i wyst阷owania niekt髍ych schorze na przyk砤dzie pacjent體 praktyki lekarza rodzinnego (doniesienie wst阷ne)

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: A trial to apply an questionnaire to the evaluation of seasonal incidence of some diseases in a patient sample from family practicle (preliminary communication)

Czasopismo: Polska Medycyna Rodzinna

Szczeg贸艂y: 2003 : t.5, z.2, s.165-172, ryc. bibliogr. 4 poz. sum.

Uwagi: Sygnatura czasopisma: C.258 III

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Andrzejewski Waldemar 0000-0002-0010-3021 [0];014;WF, Kassolik Krzysztof 0000-0003-2836-3703 [0];014;WF, Pastuszek Marcin [ ];000;000, Jackowska El縝ieta 0000-0002-2299-3037 [0];014;WF, Kocha駍ki Maciej 0000-0002-3320-9180 [0];014;WF, Nowak Barbara [0];000;000, Krawiecka-Jaworska Ewa [0];000;000, rawska Joanna [0];000;000

Sygnatura: PNNP00572


12/12

IDT: .

Autorzy: Ku秐ierz Mi硂sz.

Rodzaj dokumentu: Recenzja ksi笨ki: Piotr Legutko, Dobros砤w Rodziewicz "Mity czwartej w砤dzy: dla widz體, s硊chaczy i czytaczy". Krak體: Wydawnictwo Literackie, 2002

W艂a艣ciciel: Odra

Nr i data zg艂oszenia: 2002, nr 10

Uwagi: Mity czwartej w砤dzy: dla widz體, s硊chaczy i czytaczy

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Ku秐ierz Mi硂sz 0000-0003-2222-3961 [ ];040;WF

Data wprowadzenia: 2008/07


Nowe wyszukiwanie | Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc艂awiu