SPASTYCZNOζ
Liczba odnalezionych rekord贸w: 12

Operacje globalne Zmie艅 format:        | Nowe wyszukiwanie
Operacje dot. bie偶膮cej strony               
1/12

IDT: .

Autorzy: Nowak Iga, Mraz Maciej, Mraz Ma砱orzata.

Tytu艂 orygina艂u: Thermography assessment of spastic lower limb in patients after cerebral stroke undergoing rehabilitation

Czasopismo: Journal of Thermal Analysis and Calorimetry

Szczeg贸艂y: 2019, s. [1-8], ryc., tab., bibliogr. 32 poz.

Adnotacje: Na dzie 30.09.2019r. punktacja MNiSW = 70 pkt, IF (2018) = 2.471

p-ISSN: 1388-6150
e-ISSN: 1588-2926

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Charakt. merytoryczna:

J臋zyk publikacji:

Adres url:

DOI: 10.1007/s10973-019-08844-y

Afiliacja: Nowak Iga [ ];000;000, Mraz Maciej 0000-0001-8895-034X [*];067;WF, Mraz Ma砱orzata 0000-0001-8579-6762 [*];068;WF

Dyscypliny czasopisma na podstawie wykazu konsultacyjnego MNiSW z 30.10.2018: in縴nieria chemiczna;in縴nieria mechaniczna;in縴nieria 秗odowiska, g髍nictwo i energetyka;nauki chemiczne;nauki farmaceutyczne;nauki fizyczne;technologia 縴wno禼i i 縴wienia

Tytu艂 czasopisma w wykazie konsultacyjnym MNiSW z 30.10.2018 (WOS): JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY

Tytu艂 czasopisma w wykazie konsultacyjnym MNiSW z 30.10.2018 (Scopus): Journal of Thermal Analysis and Calorimetry

Data wprowadzenia: 2019/09

Sygnatura: PNNP09376


2/12

IDT: .

Autorzy: Nowak Iga, Mraz Ma砱orzata.

Tytu艂 orygina艂u: Termowizyjna ocena spastycznej ko馽zyny dolnej os骲 po udarze m髗gu obj阾ych rehabilitacj

Czasopismo: Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja

Szczeg贸艂y: 2016 : vol.18, suppl. 1, s.83

Uwagi: II Mi阣zynarodowy Kongres Naukowy "Rehabilitacja Polska", 14-16 kwietnia 2016

p-ISSN: 1509-3492
e-ISSN: 2084-4336

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Nowak Iga [ ];000;000, Mraz Ma砱orzata 0000-0001-8579-6762 [*];015;WF

Dyscypliny czasopisma na podstawie wykazu konsultacyjnego MNiSW z 30.10.2018: nauki medyczne;nauki o kulturze fizycznej;nauki o zdrowiu

Tytu艂 czasopisma w wykazie konsultacyjnym MNiSW z 30.10.2018 (Scopus): Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja

Data wprowadzenia: 2016/06

Sygnatura: PNNP07845


3/12

IDT: .

Autorzy: Radziszewski kasz, Nowak I.N., Mraz Ma砱orzata.

Tytu艂 orygina艂u: Thermovisual evaluation of spastic lower limb post-stroke patients covered by rehabilitation [Dokument elektroniczny]

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: 24. European Stroke Conference : Vienna, Austria 13-15 May 2015 : abstract e-book 2015

Opis fizyczny: 1 s. nlb.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Radziszewski kasz [ ];000;000, Nowak I.N. [ ];000;000, Mraz Ma砱orzata 0000-0001-8579-6762 [*];015;WF

Data wprowadzenia: 2016/10

Sygnatura: PNNP08024


4/12

IDT: .

Autorzy: Nowak Iga, Mraz Ma砱orzata.

Tytu艂 orygina艂u: Termowizyjna ocena leczenia toksyn botulinow spastyczno禼i u pacjentki po udarze m髗gu - opis przypadku

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Thermovisual evaluation of spasticity treatment with botulinum toxin in patient after stroke - case report

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: VIII Mi阣zynarodowe Dni Fizjoterapii "Fizjoterapia, terapia zaj阠iowa, kosmetologia - razem czy osobno?" = VIII International Days of Physiotherapy "Physiotherapy, occupational physiotherapy, cosmetology - together or apart?" 7-8 czerwca 2013, Wroc砤w : program , streszczenia

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu, 2013

Opis fizyczny: s.63-64

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Afiliacja: Nowak Iga [ ];000;000, Mraz Ma砱orzata 0000-0001-8579-6762 [*];015;WF

Data wprowadzenia: 2013/10

Sygnatura: PNNP06513


5/12

IDT: .

Autorzy: Nowak Iga, Mraz Ma砱orzata, Mraz Maciej.

Tytu艂 orygina艂u: Termowizyjna ocena spastycznej ko馽zyny g髍nej pacjentki po udarze m髗gu leczonej toksyn botulinow - opis przypadku

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Thermovision evaluation of spastic upper limb of the post-stroke patient treated with botulinum toxin - a case report

Czasopismo: Acta Bio-Optica et Informatica Medica, In縴nieria Biomedyczna

Szczeg贸艂y: 2013 : vol.19, nr 4, s. 187-195, ryc. tab. bibliogr. 25 poz. streszcz. sum.

p-ISSN: 1234-5563
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Nowak Iga [ ];000;000, Mraz Ma砱orzata 0000-0001-8579-6762 [*];015;WF, Mraz Maciej 0000-0001-8895-034X [*];042;WF

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin

Data wprowadzenia: 2014/03

Sygnatura: PNNP06718


6/12

IDT: .

Autorzy: Mraz Ma砱orzata, Chantsoulis Marzena, Nowak Iga, Wdowiak Przemys砤w, Urbanowska Joanna, Sakowski Jaros砤w, Mraz Maciej.

Tytu艂 orygina艂u: Skuteczno舵 post阷owania fizjoterapeutycznego z wykorzystaniem pompy baklofenowej w leczeniu spastyczno禼i w stwardnieniu rozsianym - opis przypadku

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Effectiveness of the physiotherapeutic procedure with the use of baclofen pump in the spasticity treatment in multiple sclerosis - case report

Czasopismo: Acta Bio-Optica et Informatica Medica, In縴nieria Biomedyczna

Szczeg贸艂y: 2011 : vol.17, nr 4, s.263-267, ryc. tab. bibliogr. 29 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Mraz Ma砱orzata 0000-0001-8579-6762 [*];015;WF, Supi駍ka Marzena 0000-0002-7477-7010 [*];015;WF, Nowak Iga [ ];000;000, Wdowiak Przemys砤w [ ];000;000, Urbanowska Joanna [ ];000;000, Sakowski Jaros砤w [ ];000;000, Mraz Maciej 0000-0001-8895-034X [*];042;WF

Data wprowadzenia: 2011/12

Sygnatura: PNNP05519


7/12

IDT: .

Autorzy: Urbanowska Joanna, Chantsoulis Marzena, Mraz Ma砱orzata, Skrzek Anna, Sipko Tomasz, Sakowski Jaros砤w.

Tytu艂 orygina艂u: Zastosowanie pompy baklofenowej w kompleksowej terapii spastyczno禼i

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The use of baclofen pump in comprehensive treatment of spasticity

Czasopismo: Acta Bio-Optica et Informatica Medica, In縴nieria Biomedyczna

Szczeg贸艂y: 2011 : vol.17, nr 1, s.24-27, fot. bibliogr. 16 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Urbanowska Joanna [ ];000;000, Supi駍ka Marzena 0000-0002-7477-7010 [*];015;WF, Mraz Ma砱orzata 0000-0001-8579-6762 [*];015;WF, Skrzek Anna 000-0003-1533-0291 [*];015;WF, Sipko Tomasz 0000-0002-8646-4855 [*];014;WF, Sakowski Jaros砤w [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2011/04

Sygnatura: PNNP05157


8/12

IDT: .

Autorzy: Chantsoulis Marzena, Wdowiak P., Urbanowska Joanna, Mraz Ma砱orzata, Sakowski Jaros砤w, Karska K..

Tytu艂 orygina艂u: Skuteczno舵 post阷owania fizjoterapeutycznego w leczeniu spastyczno禼i z wykorzystaniem pompy baklofenowej w stwardnieniu rozsianym : opis przypadku

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The effectiveness of physiotherapeutic procedures in treatment of multiple sclerosis spasticity, on the basis of intrathecal baclofen pump : case study

Czasopismo: Fizjoterapia

Szczeg贸艂y: 2010 : t.18, supl., s.75-76

Uwagi: (VII Mi阣zynarodowe Dni Fizjoterapii, Wroc砤w 28-30 maja 2010)

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Afiliacja: Supi駍ka Marzena 0000-0002-7477-7010 [*];015;WF, Wdowiak P. [ ];000;000, Urbanowska Joanna [ ];000;000, Mraz Ma砱orzata 0000-0001-8579-6762 [*];015;WF, Sakowski Jaros砤w [ ];000;000, Karska K. [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2010/11

Sygnatura: PNNP04900


9/12

IDT: .

Autorzy: 痷rowska Anna, Seidel Wojciech.

Tytu艂 orygina艂u: Wp硑w treningu p硑wackiego w okresie bezpo秗edniego przygotowania startowego na poziom spastyczno禼i u zawodnik體 z uszkodzeniem rdzenia kr阦owego

Czasopismo: Sporty Wodne i Ratownictwo

Szczeg贸艂y: 2009 : vol.4, s.43-49, tab. bibliogr. 17 poz. sum.

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: 痷rowska Anna [ ];024;000, Seidel Wojciech 0000-0003-4783-4814 [*];041;WF

Data wprowadzenia: 2010/01

Sygnatura: PNNP04488


10/12

IDT: .

Autorzy: Prystupa Eugeniusz, Migasiewicz Juliusz, Seidel Wojciech, Prystupa Tatiana, buz Olimpia, Szczegielniak Jan.

Tytu艂 orygina艂u: Wp硑w treningu sportowego niepe硁osprawnych zawodnik體 uprawiaj眂ych p硑wanie na poziom spastyczno禼i

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The influence of sport training of disabled swimmers oper [!] the level of tension

Czasopismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Sk硂dowska Sect.D Med.

Szczeg贸艂y: 2006 : vol.60, supl.16, nr 6 (620), s.184-187, tab. bibliogr. 7 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Prystupa Eugeniusz [*];037;WWF, Migasiewicz Juliusz 0000-0002-0855-0512 [*];039;WWF, Seidel Wojciech 0000-0003-4783-4814 [*];041;WF, Prystupa Tatiana [*];041;WF, buz Olimpia [ ];000;000, Szczegielniak Jan [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2006/6

Sygnatura: PNNP02412


11/12

IDT: .

Autorzy: iwi駍ki Zbigniew, Zagrobelny Zdzis砤w, Talar Jan, P砤za Piotr, Halat Bart硂miej, Kilja駍ki Marek.

Tytu艂 orygina艂u: Termowizyjna ocena promieniowania indukowanego kriostymulacj obu ko馽zyn dolnych i analiza zmian napi阠ia spastycznego u dzieci z pora縠niem m髗gowym

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Thermographic assessment of radiation induced by cryostimulation of both lower limbs and analysis of changes in spasticity in children with cerebral palsy

Czasopismo: Fizjoterapia Polska

Szczeg贸艂y: 2003 : vol.3, nr 4, s.316-330, ryc. tab. bibliogr. 21 poz.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: iwi駍ki Zbigniew [ ];000;000, Zagrobelny Zdzis砤w [0];028;WF, Talar Jan [0];000;000, P砤za Piotr [0];000;000, Halat Bart硂miej [0];000;000, Kilja駍ki Marek [0];000;000

Sygnatura: PNNP01070


12/12

IDT: .

Autorzy: Bolach Eugeniusz, Bolach Bartosz, Trzeciak Anna.

Tytu艂 orygina艂u: Wp硑w miejscowej kriostymulacji na napi阠ie spastyczne mi甓ni ko馽zyn dolnych u dzieci z m髗gowym pora縠niem dzieci阠ym

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The influence of a local cryostimulation on a spastic tonicity of the sinews of lower extremities characteristic of the children affected the paralysis of the brain

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Moloda sportyvna nauka Ukrainy : zbirnyk naukovych prac' z galuzi fizycnoi kul'tury ta sportu : periodyčne vydannja. Vypusk 7, t.2

Adres wydawniczy: L'viv : L'vivs'kyj Deržavnyj Instytut Fizyčnoi Kul'tury, 2003

Opis fizyczny: s.399-408 : tab. bibliogr. 16 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Bolach Eugeniusz 0000-0003-1857-0522 [0];014;WF, Bolach Bartosz 0000-0002-3433-4434 [0];014;WF, Trzeciak Anna [ ];000;000

Sygnatura: PNNP01049


Nowe wyszukiwanie | Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc艂awiu