SAMOOCENA
Liczba odnalezionych rekordów: 54

Operacje globalne Zmień format:    | Nowe wyszukiwanie
Operacje dot. bieżącej strony               
1/54

IDT: .

Autorzy: Rejman Marek, Kwana Anna, Chrobot Magdalena, Kjendlie Per-Ludvik, Stalmann Robert K..

Tytuł oryginału: Perceived versus real swimming skills of adolescents under standard and challenging conditions : exploring water competencies as an approach to drowning prevention

Czasopismo: International Journal of Environmental Research and Public Health

Szczegóły: 2020 : vol. 17, nr 11, art. 3826, s. 1-15, ryc., tab., bibliogr. 42 poz.

p-ISSN: 1661-7827
e-ISSN: 1660-4601

Praca afiliowana przez AWF

Słowa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Słowa kluczowe angielskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Charakt. merytoryczna:

Język publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Adres url:

DOI: 10.3390/ijerph17113826

Afiliacja: Rejman Marek [*] 0000-0003-3857-6999 926294;071;WWF, Kwana Anna [*] 0000-0002-2443-5450;071;WWF, Chrobot Magdalena [*] 0000-0002-2194-6132;071;WWF, Kjendlie Per-Ludvik [ ];000;000, Stalmann Robert K. [ ];000;000

Dyscypliny czasopisma na podstawie wykazu MNiSW z 20.12.2019: architektura i urbanistyka;inynieria ldowa i transport;inynieria rodowiska, grnictwo i energetyka;nauki farmaceutyczne;nauki medyczne;nauki o kulturze fizycznej;nauki o zdrowiu;nauki lene;rolnictwo i ogrodnictwo;technologia ywnoci i ywienia;weterynaria;geografia spoeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna;nauki o zarzdzaniu i jakoci;nauki prawne;nauki biologiczne;nauki chemiczne

Tytuł czasopisma w wykazie MNiSW z 20.12.2019: International Journal of Environmental Research and Public Health

Tytuł czasopisma w wykazie MNiSW z 20.12.2019: International Journal of Environmental Research and Public Health

Data wprowadzenia: 2020/05

Sygnatura: PNNP09575


2/54

IDT: .

Autorzy: Wieczorek Marta, Sadziak Aleksandra, Wiliski Wojciech.

Tytuł oryginału: Podejmowanie turystyki na obszarach grskich przez osoby z niepenosprawnoci a poziom ich samooceny - badania pilotaowe

Czasopismo: Folia Turistica

Szczegóły: 2019, nr 52, s. 97-117, ryc., tab., bibliogr. [45] poz., sum.

p-ISSN: 0867-3888
e-ISSN: 2353-5962

Praca afiliowana przez AWF

Słowa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

DOI: 10.5604/01.3001.0013.2644

Afiliacja: Wieczorek Marta [*] 0000-0003-3933-246X;069;WWF, Sadziak Aleksandra [*];024;000, Wiliski Wojciech [*] 0000-0002-0166-340X;069;WWF

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin

Data wprowadzenia: 2019/07

Sygnatura: PNNP09315


3/54

IDT: .

Autorzy: Kosmala Andelika, Wilk Iwona, Kassolik Krzysztof.

Tytuł oryginału: Wpyw makijau na samopoczucie i samoocen u kobiet

Tytuł równoległy: Influence of makeup on the well-being and self-esteem of women

Czasopismo: Pielgniarstwo i Zdrowie Publiczne

Szczegóły: 2019 : vol. 9, nr 3, s. 215-220, tab., bibliogr. 20 poz., sum.

p-ISSN: 2082-9876
e-ISSN: 2451-1870

Praca afiliowana przez AWF

Słowa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

Charakt. merytoryczna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Adres url:

DOI: 10.17219/pzp/105811

Afiliacja: Kosmala Andelika [*];023;000, Wilk Iwona [*] 0000-0003-4914-8391;064;WF, Kassolik Krzysztof [*] 0000-0003-2836-3703;064;WF

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin

Data wprowadzenia: 2019/09

Sygnatura: PNNP09368


4/54

IDT: .

Autorzy: Wieczorek Marta, Sadziak Aleksandra, Bartoszewicz Ryszard.

Tytuł oryginału: Aktywno sportowa a poziom samooceny kobiet niesyszcych

Tytuł równoległy: Sports activity and the level of self-esteem among deaf women

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wrocawiu

Szczegóły: 2018, nr 63, s.105-113, bibliogr. 31 tab. poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

Słowa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Charakt. merytoryczna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Adres url:

Afiliacja: Wieczorek Marta [*] 0000-0003-3933-246X;069;WWF, Sadziak Aleksandra [*];024;000, Bartoszewicz Ryszard [*] 0000-0002-1467-6891;069;WWF

Data wprowadzenia: 2018/12

Sygnatura: PNNP09030


5/54

IDT: .

Autorzy: Romanowska-Tooczko Anna, Koodziej Magorzata.

Tytuł oryginału: Kierunek studiw a kompetencje psychospoeczne studentw

Tytuł równoległy: Study programme and psychosocial competences in students

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wrocawiu

Szczegóły: 2018, nr 60, s. 62-73, tab. bibliotr. 47 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

Słowa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Charakt. merytoryczna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Adres url:

Afiliacja: Romanowska-Tooczko Anna [*] 0000-0003-2236-7519;070;WWF, Koodziej Magorzata [*] 0000-0002-9714-0274;047;WWF

Data wprowadzenia: 2018/04

Sygnatura: PNNP08735


6/54

IDT: .

Autorzy: Dbska Urszula, Kawa Magorzata, Juszkiewicz Anna, Gua-Kubiszewska Halina, Starociak Wojciech.

Tytuł oryginału: Postrzeganie siebie przez uczestnikw treningu zdrowotnego

Tytuł równoległy: How persons-participants of health training perceive themselves

Czasopismo: Rocznik Naukowy AWFiS w Gdasku

Szczegóły: 2017 : t. 27, s. 90-100, ryc. tab. bibliogr. 61 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

Słowa kluczowe polskie: ; ;

Słowa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

Charakt. merytoryczna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Adres url:

Afiliacja: Dbska Urszula [ ];000;000, Kawa Magorzata [*] 0000-0001-6190-6015;055;WNS, Juszkiewicz Anna [ ];000;000, Gua-Kubiszewska Halina [ ];000;000, Starociak Wojciech [*] 0000-0003-4202-5727;069;WWF

Data wprowadzenia: 2018/06

Sygnatura: PNNP08811


7/54

IDT: .

Autorzy: Dbska Urszula, Kawa Magorzata, Juszkiewicz Anna, Gua-Kubiszewska Halina.

Tytuł oryginału: Health activity in the context of the sense of coherence and self-esteem of participants of specialised training

Czasopismo: Journal of Education, Health and Sport

Szczegóły: 2016 : vol.6, nr 13, s. 65-81, tab. bibliogr. 30 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

Słowa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Słowa kluczowe angielskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.232980

Afiliacja: Dbska Urszula [ ];000;000, Kawa Magorzata [*] 0000-0001-6190-6015;055;WNS, Juszkiewicz Anna [ ];000;000, Gua-Kubiszewska Halina [*];004;WWF

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin

Data wprowadzenia: 2017/01

Sygnatura: PNNP08135


8/54

IDT: .

Autorzy: Romanowska-Tooczko Anna, Piwowarczyk Piotr, Kwana Anna.

Tytuł oryginału: Motywacja i samoocena osb uczestniczcych w szkoleniu na stopie eglarza jachtowego

Tytuł równoległy: Motivation and self-esteem of people participating in yachtsman training

Czasopismo: Roczniki Naukowe Wyszej Szkoy Wychowania Fizycznego i Turystyki w Biaymstoku

Szczegóły: 2016, nr 2, s.68-76, tab. bibliogr. 20 poz. streszcz. sum.

p-ISSN: 2081-1063

Praca afiliowana przez AWF

Słowa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Romanowska-Tooczko Anna [*] 0000-0003-2236-7519;061;WWF, Piwowarczyk Piotr [*] 0000-0003-2932-8328;048;WWF, Kwana Anna [*] 0000-0002-2443-5450;048;WWF

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin

Data wprowadzenia: 2016/09

Sygnatura: PNNP07963


9/54

IDT: .

Autorzy: Romanowska-Tooczko Anna.

Tytuł oryginału: Samoocena a asertywno - kompetencje psychospoeczne przyszych nauczycieli kultury fizycznej

Tytuł równoległy: Self-esteem and assertiveness - psychosocial competences of future physical culture teachers

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wrocawiu

Szczegóły: 2016, nr 54, s.24-32, tab. bibliogr. 38 poz. sum.

p-ISSN: 0239-4375

Praca afiliowana przez AWF

Słowa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Słowa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Romanowska-Tooczko Anna [*] 0000-0003-2236-7519;061;WWF

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin

Data wprowadzenia: 2016/11

Sygnatura: PNNP08054


10/54

IDT: .

Autorzy: Romanowska-Tooczko Anna, Piwowarczyk Piotr, Bacha Ryszard.

Tytuł oryginału: Samoocena i motywacja osigni studentw a percepcja stopnia trudnoci zaj z eglarstwa jachtowego

Tytuł równoległy: Self-assessment and achievement motivation of students and perception of the degree of difficulty of yacht sailing classes

Czasopismo: Roczniki Naukowe Wyszej Szkoy Wychowania Fizycznego i Turystyki w Biaymstoku

Szczegóły: 2016, nr 4, s.31-41, tab. bibliogr. 32 poz. streszcz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

Słowa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Romanowska-Tooczko Anna [*] 0000-0003-2236-7519;061;WWF, Piwowarczyk Piotr [*] 0000-0003-2932-8328;048;WWF, Bacha Ryszard [*] 0000-0002-4402-0594;048;WWF

Data wprowadzenia: 2017/01

Sygnatura: PNNP08095


11/54

IDT: .

Autorzy: Kawa Magorzata, Gua-Kubiszewska Halina, Dbska Urszula, Starociak Wojciech.

Tytuł oryginału: Self-assessment of health and physical fitness by young adults practising sport

Czasopismo: Journal of Education, Health and Sport

Szczegóły: 2016 : vol.6, nr 13, s. 221-236, ryc. tab. bibliogr. 28 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

Słowa kluczowe polskie: ; ; ;

Słowa kluczowe angielskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.250196

Afiliacja: Kawa Magorzata [*] 0000-0001-6190-6015;055;WNS, Gua-Kubiszewska Halina [*];004;WWF, Dbska Urszula [ ];000;000, Starociak Wojciech [*] 0000-0003-4202-5727;004;WWF

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin

Data wprowadzenia: 2017/01

Sygnatura: PNNP08133


12/54

IDT: .

Autorzy: Romanowska-Tooczko Anna, Piwowarczyk Piotr.

Tytuł oryginału: The assessment of difficulty of yacht sailing classes and students' global self-esteem

Czasopismo: Fiziceskoe Vospitanie Studentov

Szczegóły: 2015, nr 3, s.79-83, tab., bibliogr. 20 poz. sum.

Uwagi: (Drugi tytu: Physical Education of Students)

p-ISSN: 2075-5279

Praca afiliowana przez AWF

Słowa kluczowe polskie: ; ; ;

Słowa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Afiliacja: Romanowska-Tooczko Anna [*] 0000-0003-2236-7519;061;WWF, Piwowarczyk Piotr [*] 0000-0003-2932-8328;048;WWF

Dyscypliny czasopisma na podstawie wykazu MNiSW z 20.12.2019: pedagogika

Tytuł czasopisma w wykazie MNiSW z 20.12.2019: Physical Education of Students

Data wprowadzenia: 2015/07; 2018/04

Sygnatura: PNNP07435


13/54

IDT: .

Autorzy: Romanowska-Tooczko Anna.

Tytuł oryginału: Wizerunek kobiety w reklamie a percepcja i ocena wasnego wygldu przez dorastajce dziewczta

Tytuł równoległy: An effect of women's image in advertising on self-esteem and perception of appearance amongst adolescent girls

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wrocawiu

Szczegóły: 2015, nr 49, s.34-41, bibliogr. 20 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

Słowa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Romanowska-Tooczko Anna [*] 0000-0003-2236-7519;061;WWF

Data wprowadzenia: 2015/09

Sygnatura: PNNP07452


14/54

IDT: .

Autorzy: Zato Karolina.

Tytuł oryginału: Problem samooceny nauczycieli akademickich

Tytuł całości: W: Od uniwersytetu do staroci. Aspekty edukacji osb dorosych / red. nauk. Kazimierz Denek, Aleksandra Kamiska, Piotr Oleniewicz

Adres wydawniczy: Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2014

Opis fizyczny: s.177-186 : bibliogr. 61 poz. streszcz. sum.

Seria: Edukacja Jutra

Uwagi: (Na grzbiecie nr tomu: XX/5)

Praca afiliowana przez AWF

Słowa kluczowe polskie: ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Zato Karolina [*];061;WWF

Data wprowadzenia: 2014/07

Sygnatura: PNNP06858


15/54

IDT: .

Autorzy: Czajka Kamila, Posuszny Pawe, Sawiska Teresa, Roek Krystyna.

Tytuł oryginału: Redukcja masy ciaa a samoocena proporcji wagowo-wzrostowych u kobiet wiejskich

Tytuł równoległy: Weight loss and self-assessment of height to weight proportions in rural women

Czasopismo: Hygeia Public Health

Szczegóły: 2014 : vol.49, nr 3, s.579-583, ryc. tab. bibliogr. bibliogr. 14 poz. streszcz. sum.

p-ISSN: 1509-1945

Praca afiliowana przez AWF

Słowa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Słowa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Czajka Kamila [*] 0000-0002-6013-8146;047;WWF, Posuszny Pawe [*] 0000-0002-8735-7840;047;WWF, Sawiska-Ochla Teresa [*] 0000-0002-7217-5868;047;WWF, Roek-Piechura Krystyna [*] 0000-0001-5589-4978;042;WF

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin

Data wprowadzenia: 2014/10

Sygnatura: PNNP06931


16/54

IDT: .

Autorzy: Surynt Agnieszka, Kulmatycki Lesaw, Bukowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Aktywno ruchowa dzieci i modziey w ramach programu promocji zdrowia i profilaktyki uzalenie "Trener Osiedlowy"

Czasopismo: Czowiek i Zdrowie

Szczegóły: 2013 : t.7, nr 1, s. 60-68, tab. bibliogr. 22 poz.

Praca afiliowana przez AWF

Słowa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Surynt Agnieszka [*] 0000-0001-6668-8010;061;WWF, Kulmatycki Lesaw [*] 0000-0002-6396-534X;061;WWF, Bukowska Katarzyna [*] 0000-0002-6071-0843;061;WWF

Data wprowadzenia: 2013/10

Sygnatura: PNNP06467


17/54

IDT: .

Autorzy: Romanowska-Tooczko Anna, Nowak Agata, Oleniewicz Piotr.

Tytuł oryginału: Asertywno i samoocena a relacje interpersonalne modziey gimnazjalnej

Tytuł równoległy: Self-assertion, self-esteem and interpersonal relationships in junior high school youth

Tytuł całości: W: Projektowanie poprawy jakoci ksztacenia / pod red. Jana Grzesiaka

Adres wydawniczy: Kalisz-Konin : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydzia Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu; Pastwowa Wysza Szkola Zawodowa w Koninie, 2013

Opis fizyczny: s.367-376 : streszcz. sum.

Seria: Ewaluacja i innowacje w edukacji

p-ISBN: 978-83-88335-86-0

Praca afiliowana przez AWF

Słowa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Romanowska-Tooczko Anna [*] 0000-0003-2236-7519;061;WWF, Nowak Agata [*] 0000-0001-7924-0944;061;WWF, Oleniewicz Piotr [*] 0000-0002-0426-0630;050;WWF

Data wprowadzenia: 2013/05

Sygnatura: PNNP06333


18/54

IDT: .

Autorzy: Surynt Agnieszka.

Tytuł oryginału: Self-assessment of the activity effectiveness under the program of health promotion and addiction prevention "COMMUNITY SPORTS COACH"

Tytuł całości: W: Health behaviors of adolescents and adults / ed.by Stanisawa Spisacka

Adres wydawniczy: Biaa Podlaska : Pastwowa Szkoa Wysza im. Papiea Jana Pawa II, 2013

Opis fizyczny: s.34-42 : tab. bibliogr. 14 poz. streszcz. sum.

Uwagi: ISBN 978-83-61044-07-9

Praca afiliowana przez AWF

Słowa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ; ;

Słowa kluczowe angielskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Surynt Agnieszka [*] 0000-0001-6668-8010;061;WWF

Data wprowadzenia: 2014/01

Sygnatura: PNNP06653


19/54

IDT: .

Autorzy: Czajka Kamila, Fiszer Kamila, Koodziej Magorzata.

Tytuł oryginału: The relation between selected health behaviour and Body Mass Index amongst adolescents living in urban and rural areas in south-western Poland

Czasopismo: Roczniki Pastwowego Zakadu Higieny

Szczegóły: 2013 : t.64, nr 2, s.135-141, ryc. tab. bibliogr. 26 poz.

p-ISSN: 0035-7715

Praca afiliowana przez AWF

Słowa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Słowa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Czajka Kamila [*] 0000-0002-6013-8146;047;WWF, Fiszer Kamila [ ];000;000, Koodziej Magorzata [*] 0000-0002-9714-0274;047;WWF

Dyscypliny czasopisma na podstawie wykazu MNiSW z 20.12.2019: inynieria biomedyczna;nauki farmaceutyczne;nauki medyczne;nauki o zdrowiu;technologia ywnoci i ywienia

Tytuł czasopisma w wykazie MNiSW z 20.12.2019: Roczniki Panstwowego Zakladu Higieny

Data wprowadzenia: 2013/07

Sygnatura: PNNP06376


20/54

IDT: .

Autorzy: Czajka Kamila, Kochan Katarzyna.

Tytuł oryginału: BMI a wybrane zachowania zdrowotne uczniw szk podstawowych i gimnazjalnych

Tytuł równoległy: Body Mass Index and selected health behaviors in pupils of primary and secondary schools

Czasopismo: Problemy Higieny i Epidemiologii

Szczegóły: 2012 : t.93, nr 3, s.551-557, ryc. tab. bibliogr. 26 poz. sum.

p-ISSN: 1895-4316

Praca afiliowana przez AWF

Słowa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Czajka Kamila [*] 0000-0002-6013-8146;047;WWF, Kochan-Jache Katarzyna [*] 0000-0003-2632-3556;047;WWF

Data wprowadzenia: 2012/11

Sygnatura: PNNP05960


21/54

IDT: .

Autorzy: Romanowska-Tooczko Anna, Golbik Ewa.

Tytuł oryginału: Professional competences in the perception of teachers of schools of different levels

Tytuł całości: W: Teacher in demanding times / ed. by Joanna Ogrodnik, Ewa Przybya, Krzysztof Sas-Nowosielski

Adres wydawniczy: Katowice : Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki, 2011

Opis fizyczny: s.197-217 : tab. bibliogr. 16 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

Słowa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Romanowska-Tooczko Anna [*] 0000-0003-2236-7519;006;WWF, Golbik Ewa [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2012/02

Sygnatura: PNNP05611


22/54

IDT: .

Autorzy: Naglak Karolina, Supiski Jan.

Tytuł oryginału: Samoocena a wyniki sportowe modziey uprawiajcej golf

Tytuł równoległy: Self-assessment vs. sport performance of young golf players

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wrocawiu

Szczegóły: 2011, nr 34, s.27-31, ryc. tab. bibliogr. 15 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

Słowa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Naglak Karolina [*];012;WWF, Supiski Jan [*];006;WWF

Data wprowadzenia: 2011/10

Sygnatura: PNNP05421


23/54

IDT: .

Autorzy: Paluszak Anna, Kuczyska Alicja, Paluszak Adam.

Tytuł oryginału: The role of attachment styles in self-descriptions of young adults from the perspective of modern theories of love

Czasopismo: Polish Journal of Applied Psychology

Szczegóły: 2011 : vol.9, nr 1, s.39-63, tab. bibliogr. 31 poz.

p-ISSN: 1642-1892

Praca afiliowana przez AWF

Słowa kluczowe polskie: ; ; ;

Słowa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Paluszak Anna [ ];000;000, Kuczyska Alicja [ ];000;000, Paluszak Adam [*] 0000-0002-7730-2723;014;WF

Data wprowadzenia: 2012/01

Sygnatura: PNNP05575


24/54

IDT: .

Autorzy: Smoliski Aleksander, Romanowska-Tooczko Anna.

Tytuł oryginału: Wpyw sukcesw i niepowodze na poziom aspiracji zadaniowych uczniw klas sportowych

Tytuł równoległy: Effects of success and failure on the level of task aspirations in sports-class learners

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wrocawiu

Szczegóły: 2011, nr 33, s.49-58, tab. bibliogr. 8 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

Słowa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Smoliski Aleksander [*] 0000-0002-3432-3962;006;WWF, Romanowska-Tooczko Anna [*] 0000-0003-2236-7519;006;WWF

Data wprowadzenia: 2011/10

Sygnatura: PNNP05408


25/54

IDT: .

Autorzy: Romanowska-Tooczko Anna, Bartusiak Irena, Nowak Agata.

Tytuł oryginału: The comparison of self-esteem and psychological sex among female students of different universities

Czasopismo: Pedagogika, Psihologia ta Medico-Biologicni Problemi Fizicnogo Vihovanna i Sportu

Szczegóły: 2010, nr 4, s.171-175, ryc. bibliogr. 7 poz. sum.

Uwagi: (Tytu rwnolegy: Pedagogics, Psychology, Medical-Biological Problems of Physical Training and Sports)

Praca afiliowana przez AWF

Słowa kluczowe polskie: ; ;

Słowa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Romanowska-Tooczko Anna [*] 0000-0003-2236-7519;006;WWF, Bartusiak Irena [*];006;WWF, Nowak Agata [*] 0000-0001-7924-0944;006;WWF

Data wprowadzenia: 2010/06

Sygnatura: PNNP04649


26/54

IDT: .

Autorzy: Rzepa Tadeusz, Nosal Jarosaw.

Tytuł oryginału: Edukacja czy szkolenie pikarskie na etapie wstpnym w aspekcie motywacji do sukcesu

Tytuł całości: W: Teoretyczne i praktyczne aspekty nowoczesnej gry w pik non

Adres wydawniczy: Opole : Politechnika Opolska, 2009

Opis fizyczny: s.9-16 : bibliogr. 11 poz.

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

Słowa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Słowa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Rzepa Tadeusz [*];012;WWF, Nosal Jarosaw [*] 0000-0001-5116-9621;012;WWF

Data wprowadzenia: 2010/01

Sygnatura: PNNP04468


27/54

IDT: .

Autorzy: Wiesner Wojciech, Sabat Urszula, Niedziela Micha.

Tytuł oryginału: Efekty ksztacenia studentw turystyki i rekreacji AWF we Wrocawiu na podstawie ich samooceny

Tytuł równoległy: Effectiveness of the educational process in the self-assessment of students at the Faculty of Tourism and Recreation, University School of Physical Education in Wrocaw, Poland

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wrocawiu

Szczegóły: 2009, nr 27, s.137-144, ryc. bibliogr. 13 poz. sum.

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

Słowa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Słowa kluczowe angielskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Wiesner Wojciech [*] 0000-0001-5612-0448;011;WWF, Szczepanik Urszula [*] 0000-0002-8428-1852 926393;024;000, Niedziela Micha [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2009/07

Sygnatura: PNNP04215


28/54

IDT: .

Autorzy: Dudkowski Andrzej, Majorowski Maciej, Machnacz Wadysaw.

Tytuł oryginału: Gry i zabawy z pikami jako rodek wzmacniajcy poczucie wasnej wartoci dzieci

Tytuł równoległy: Ball games and activities as a means of reinforcing children's self-esteem

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wrocawiu

Szczegóły: 2009, nr 27, s.30-35, ryc. tab. bibliogr. 13 poz. sum.

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

Słowa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Słowa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Dudkowski Andrzej [*] 0000-0002-0232-8267;012;WWF, Majorowski Maciej [*];012;WWF, Machnacz Wadysaw [*];045;WWF

Data wprowadzenia: 2009/07

Sygnatura: PNNP04202


29/54

IDT: .

Autorzy: Sotysik Mariusz, Toczek-Werner Sylwia.

Tytuł oryginału: Samoocena budowy i sprawnoci ciaa

Tytuł całości: W: Zdrowy i aktywny ucze / pod red. Sylwii Toczek-Werner, Mariusza Sotysika

Adres wydawniczy: Wrocaw : Stowarzyszenie "EKO-EDUKACJA", 2009

Opis fizyczny: s.115-119 : bibliogr. 7 poz.

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

Słowa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Afiliacja: Sotysik Mariusz [*] 0000-0002-0317-0705 926307;011;WWF, Toczek-Werner Sylwia [*];011;WWF

Data wprowadzenia: 2009/09

Sygnatura: PNNP04270


30/54

IDT: .

Autorzy: Romanowska-Tooczko Anna, Smoliski Aleksander.

Tytuł oryginału: Factors determining self-esteem of women practising sport in fitness clubs

Tytuł całości: W: Pedagogika, psichologiâ ta mediko-biologični problemi fizičnogo vichovannâ i sportu : naukova monografiâ, nr 9 / za red. prof. S. Ermakova

Adres wydawniczy: Charkiv : Charkivs'ka deržavna akademi~a dizajnu i mistectv, 2007

Opis fizyczny: s.138-139 : bibliogr. 6 poz

Słowa kluczowe polskie: ; ; ;

Słowa kluczowe angielskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Romanowska-Tooczko Anna [*] 0000-0003-2236-7519;006;WWF, Smoliski Aleksander [*] 0000-0002-3432-3962;006;WWF

Data wprowadzenia: 2007/11

Sygnatura: PNNP03264


31/54

IDT: .

Autorzy: Romanowska-Tooczko Anna, Bartusiak Irena.

Tytuł oryginału: Fitness - droga ku zdrowiu i poczuciu wartoci

Tytuł równoległy: Fitness - the way to health and self-esteem

Czasopismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Skodowska Sect.D Med.

Szczegóły: 2007 : vol.62, suppl.18, nr 7, s.83-86, ryc. tab. bibliogr. 5 poz. sum.

Słowa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Romanowska-Tooczko Anna [*] 0000-0003-2236-7519;006;WWF, Bartusiak Irena [*];006;WWF

Data wprowadzenia: 2007/09

Sygnatura: PNNP03180


32/54

IDT: .

Autorzy: Gua-Kubiszewska Halina, Lewandowski Marek.

Tytuł oryginału: Jak rozwija samowiedz uczestnika kultury fizycznej : przewodnik dla studentw i nauczycieli

Adres wydawniczy: Wrocaw : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2007

Opis fizyczny: 62 s. 2 nlb. : ryc. tab. bibliogr. 70 poz.

p-ISBN: 978-83-89156-73-0

Słowa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Afiliacja: Gua-Kubiszewska Halina [*];004;WWF, Lewandowski Marek [*];004;WWF

Data wprowadzenia: 2007/12

Sygnatura: PNNP03350


33/54

IDT: .

Autorzy: Romanowska-Tooczko Anna, Marks Mirosawa, Tomczak Rafa.

Tytuł oryginału: Motywacja osigni i samoocena studentw uprawiajcych pywanie w sekcjach sportowych AZS dziaajcych przy wrocawskich uczelniach

Tytuł równoległy: Achievement motivation and self-esteem of students practising swimming in sport sections of AZS (Academic Sport Association) at universities in Wroclaw

Tytuł całości: W: Pedagogika, psichologiâ ta mediko-biologični problemi fizičnogo vichovannâ i sportu : naukova monografiâ, nr 10 / za red. prof. S. Ermakova

Adres wydawniczy: Charkiv : Charkivs'ka deržavna akademiâ dizajnu i mistectv, 2007

Opis fizyczny: s.152-156 : ryc. tab. bibliogr. 6 poz. sod. sum.

Słowa kluczowe polskie: ; ; ;

Słowa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Romanowska-Tooczko Anna [*] 0000-0003-2236-7519;006;WWF, Marks Mirosawa [*] 0000-0001-7599-5688;006;WWF, Tomczak Rafa [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2007/11

Sygnatura: PNNP03348


34/54

IDT: .

Autorzy: Romanowska-Tooczko Anna, Smoliski Aleksander, Tomczak Rafa.

Tytuł oryginału: Motywy zdrowotne wrd czynnikw motywujcych studentw do uprawiania pywania w sekcjach sportowych AZS

Tytuł równoległy: Health motives as factors motivating to undertake swimming in sport sections of AZS (The Academic Sports Association)

Czasopismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Skodowska Sect.D Med.

Szczegóły: 2007 : vol.62, suppl.18, nr 7, s.79-82, tab. bibliogr. 5 poz. sum.

Słowa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Romanowska-Tooczko Anna [*] 0000-0003-2236-7519;006;WWF, Smoliski Aleksander [*] 0000-0002-3432-3962;006;WWF, Tomczak Rafa [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2007/09

Sygnatura: PNNP03181


35/54

IDT: .

Autorzy: Sawiska Teresa, Fugiel Jarosaw, Czajka Kamila, Posuszny Pawe, Konefa Marek.

Tytuł oryginału: Sylwetka ciaa w samoocenie modziey gimnazjalnej a wybrane zachowania zdrowotne

Tytuł równoległy: Self-assessment of body posture in secondary school youth and some chosen health behaviors

Czasopismo: Medycyna rodowiskowa

Szczegóły: 2007 : t.10, nr 1, s.50-55, ryc. tab. bibliogr. 14 poz. sum.

Słowa kluczowe polskie: ; ; ;

Słowa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Sawiska-Ochla Teresa [*] 0000-0002-7217-5868;033;WWF, Fugiel Jarosaw [*] 0000-0001-8333-6412;033;WWF, Czajka Kamila [*] 0000-0002-6013-8146;033;WWF, Posuszny Pawe [*] 0000-0002-8735-7840;033;WWF, Konefa Marek [*] 0000-0002-0918-1683;024;000

Data wprowadzenia: 2008/01

Sygnatura: PNNP03443


36/54

IDT: .

Autorzy: Romanowska-Tooczko Anna, Dutkiewicz Hubert.

Tytuł oryginału: Motivation and self-assessment among teenagers practising taekwondo - the Far East martial art [Dokument elektroniczny]

Tytuł całości: W: Moloda sportyvna nauka Ukrainy : zbirnyk naukovych prac z galuzi fizičnoi kul'turi ta sportu (elektronnij variant). Vyp.10, t.2

Informacje o wydaniu: Tryb dostpu : pyta CD-ROM

Adres wydawniczy: L'viv : NVF "Ukrains'ki technologii", 2006

Opis fizyczny: s.479-483 : tab. bibliogr. 5 poz. sum.

Słowa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Afiliacja: Romanowska-Tooczko Anna [*] 0000-0003-2236-7519;006;WWF, Dutkiewicz Hubert [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2006/6

Sygnatura: PNNP02480


37/54

IDT: .

Autorzy: Supiski Jan, Supiska Urszula, Bach Wiesaw, Hajdrych Tomasz.

Tytuł oryginału: Predyspozycje osobowociowe studentw wychowania fizycznego w ich samoocenie

Tytuł równoległy: Teachers' competence and the personal predisposition of students of the Academy of Physical Education in their selfesteem

Czasopismo: Rocznik Naukowy Ido - Ruch dla Kultury

Szczegóły: 2006 : t.6, s.276-282, ryc. bibliogr. 8 poz. sum.

Słowa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Supiski Jan [*];006;WWF, Supiska Urszula [*];004;WWF, Bach Wiesaw [*] 0000-0002-3559-9151;039;WWF, Hajdrych Tomasz [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2006/8

Sygnatura: PNNP02550


38/54

IDT: .

Autorzy: Supiska Urszula, Supiski Jan.

Tytuł oryginału: Predyspozycje zawodowe i osobowociowe studentw wychowania fizycznego w ich samoocenie

Tytuł całości: W: Edukacja jutra : XI Tatrzaskie Seminarium Naukowe / red. nauk. Franciszek Berenicki, Kazimierz Denek

Adres wydawniczy: Szczecin : Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Szczeciskiego, 2005

Opis fizyczny: s.223-227 : ryc.

Słowa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Supiska Urszula [0];004;WWF, Supiski Jan [0];006;WWF

Data wprowadzenia: 2005/08

Sygnatura: PNNP01851


39/54

IDT: .

Autorzy: Dudkowski Andrzej.

Tytuł oryginału: Przykadowe konspekty wicze, zabaw i gier z pik wzmacniajcych poczucie wasnej wartoci ucznia

Tytuł całości: W: Aktywno ruchowa z pik w doskonaleniu wybranych waciwoci osobowociowych ucznia : metodyka wicze, zabaw i gier z pik / pod red. Tadeusza Rzepy

Informacje o wydaniu: Wyd. 3

Adres wydawniczy: Wrocaw : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2005

Opis fizyczny: s.63-77 : tab.

Słowa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Afiliacja: Dudkowski Andrzej [0] 0000-0002-0232-8267;012;WWF

Data wprowadzenia: 2005/03

Sygnatura: PNNP01572


40/54

IDT: .

Autorzy: Szemraj-Lochyska Alicja, Supiska Urszula, Kübler Magdalena.

Tytuł oryginału: System wartoci niezbdny w zawodzie nauczyciela wychowania fizycznego w opinii studentw

Tytuł równoległy: The system of value indispensable in occupation of teacher of physical education in the students' opinion

Czasopismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Skodowska Sect.D Med.

Szczegóły: 2005 : vol.60, supl.16, nr 5 (540), s.396-399, tab. bibliogr. 6 poz. sum.

Słowa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Szemraj-Lochyska Alicja [0];000;000, Supiska Urszula [0];004;WWF, Kübler Magdalena [0];004;WWF

Data wprowadzenia: 2005/06

Sygnatura: PNNP01677


41/54

IDT: .

Autorzy: Dudkowski Andrzej.

Tytuł oryginału: Wykorzystanie wicze, zabaw i gier z pik do wzmacniania poczucia wasnej wartoci ucznia

Tytuł całości: W: Aktywno ruchowa z pik w doskonaleniu wybranych waciwoci osobowociowych ucznia : metodyka wicze, zabaw i gier z pik / pod red. Tadeusza Rzepy

Informacje o wydaniu: Wyd. 3

Adres wydawniczy: Wrocaw : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2005

Opis fizyczny: s.54-62 : ryc.

Słowa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Afiliacja: Dudkowski Andrzej [0] 0000-0002-0232-8267;012;WWF

Data wprowadzenia: 2005/03

Sygnatura: PNNP01571


42/54

IDT: .

Autorzy: Mdra Marek, Szczsny Magdalena.

Tytuł oryginału: Dysmorfobia (dysmorfia) miniowa a sport

Tytuł całości: W: Medycyna sportowa / pod red. Marka Mdrasia

Adres wydawniczy: Warszawa : Agencja Wydawnicza Medsportpress, 2004

Opis fizyczny: s.109-110 : bibliogr. 6 poz.

Słowa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Afiliacja: Mdra Marek [0] 0000-0002-4494-1254;003;WWF, Szczsny Magdalena [0];000;000

Data wprowadzenia: 2004/09

Sygnatura: PNNP01241


43/54

IDT: .

Autorzy: Posmyk Regina.

Tytuł oryginału: Proper self-evaluation as a way of professional improvement

Tytuł całości: W: 2004 Pre-Olympic Congress : proceedings. Vol.2, posters

Adres wydawniczy: Thessaloniki : Aristotle University of Thessaloniki, 2004

Opis fizyczny: s.414 : bibliogr. 4 poz.

Konferencja/zjazd - tytuł: Aristotle University of Thessaloniki

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Thessaloniki : 2004.08.6-11

Seria: Sport Science Through the Ages

Słowa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Afiliacja: Kumala Regina [0] 0000-0001-9739-6723;004;WWF

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Sport Science Through the Ages

Data wprowadzenia: 2005/03

Sygnatura: PNNP01554


44/54

IDT: .

Autorzy: Posmyk Regina, Gawroska Magdalena.

Tytuł oryginału: Samoocena nauczycieli wychowania fizycznego w zakresie doskonalenia zawodowego

Tytuł równoległy: Physical education teachers' self-evaluation related to professional development

Tytuł całości: W: Wychowanie i ksztacenie w reformowanej szkole. 5 / red. nauk. Tadeusz Koszczyc, Marek Lewandowski, Wojciech Starociak

Adres wydawniczy: Wrocaw : Wrocawskie Towarzystwo Naukowe, 2004

Opis fizyczny: s.81-87 : ryc. sum.

Słowa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Kumala Regina [0] 0000-0001-9739-6723;004;WWF, Jonkisz-Gawroska Magdalena [0] 0000-0002-5771-232X;004;WWF

Data wprowadzenia: 2004/12

Sygnatura: PNNP01407


45/54

IDT: .

Autorzy: Gua-Kubiszewska Halina, Dbska Urszula.

Tytuł oryginału: Self-efficiency feeling and self-regulated motor learning

Tytuł całości: W: Sbornik pŘispévků konference : mezinárodni vědecká konference "Tělesná výchova a sport 2004, Liberec - Euroregion Nisa", 24.- 25. června 2004

Adres wydawniczy: Liberec : Technická Univerzita, 2004

Opis fizyczny: s.108-113 : tab. bibliogr. 19 poz.

Konferencja/zjazd - tytuł: Technická Univerzita v Liberci

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Liberec : 2004.06.24-25

Słowa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Afiliacja: Gua-Kubiszewska Halina [0];004;WWF, Dbska Urszula [0];000;000

Data wprowadzenia: 2005/03

Sygnatura: PNNP01551


46/54

IDT: .

Autorzy: Dudkowski Andrzej.

Tytuł oryginału: Wzmacnianie poczucia wasnej wartoci ucznia przez modyfikacje rodkw oraz zachowa nauczyciela

Tytuł równoległy: Reinforcement of pupils' self-esteem by modification of exercises and the teacher's behaviour

Tytuł całości: W: Wychowanie i ksztacenie w reformowanej szkole. 5 / red. nauk. Tadeusz Koszczyc, Marek Lewandowski, Wojciech Starociak

Adres wydawniczy: Wrocaw : Wrocawskie Towarzystwo Naukowe, 2004

Opis fizyczny: s.337-342 : ryc. tab. sum.

Słowa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Dudkowski Andrzej [0] 0000-0002-0232-8267;012;WWF

Data wprowadzenia: 2004/12

Sygnatura: PNNP01424


47/54

IDT: .

Autorzy: Posmyk Regina.

Tytuł oryginału: Samoocena nauczyciela wychowania fizycznego w wietle autoskopii

Tytuł równoległy: The self-evaluation of physical education teacher in the light of autoscopy

Czasopismo: Czowiek i Ruch

Szczegóły: 2003, nr 1(7), s.66-73, ryc. bibliogr. 13 poz. sum.

Słowa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Kumala Regina [0] 0000-0001-9739-6723;004;WWF

Sygnatura: PNNP00542


48/54

IDT: .

Autorzy: Gua-Kubiszewska Halina, Dbska Urszula.

Tytuł oryginału: Wybrane aspekty regulacyjnych struktur osobowoci (poczucia kontroli, pewnoci samooceny, motywacji) a samoregulacja i skuteczno uczenia si motorycznego

Tytuł równoległy: Chosen aspects of regulatory structures of personality (feeling of control, confidence)

Tytuł całości: W: Kontrola i ocena w wychowaniu fizycznym : dydaktyka wychowania fizycznego

Adres wydawniczy: Wrocaw : Wrocawskie Towarzystwo Naukowe, 2003

Opis fizyczny: s.199-205 : ryc. tab. bibliogr. 16 poz. sum.

Słowa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Gua-Kubiszewska Halina [0];004;WWF, Dbska Urszula [0];000;000

Sygnatura: PNNP00699


49/54

IDT: .

Autorzy: Se Mariola, Steciwko Andrzej, Grata-Borkowska Urszula, Mielnik Magorzata.

Tytuł oryginału: Zaleno pomidzy samoocen stanu zdrowia a przejawianymi zachowaniami zdrowotnymi pacjentw

Tytuł równoległy: Dependence on self-assessment of health status and displayed health behaviours of patients

Czasopismo: Polska Medycyna Rodzinna

Szczegóły: 2003 : t.5, z.4, s.711-714, ryc. tab. bibliogr. 7 poz.

Uwagi: Sygnatura czasopisma: C.258 III

Adnotacje: Afiliacja: Akademia Medyczna

Słowa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Se Mariola [0];000;000, Steciwko Andrzej [0];014;WF, Grata-Borkowska Urszula [0];000;000, Mielnik Magorzata [0];000;000

Sygnatura: PNNP00990


50/54

IDT: .

Autorzy: Dudkowski Andrzej.

Tytuł oryginału: Zwizek aktywnoci ruchowej z pik ze wzmacnianiem poczucia wasnej wartoci ucznia oraz doskonaleniem koordynacji ruchowej rka oko

Tytuł równoległy: Connections between motional activities with the ball, student's self-esteem increase and improvement of the motional eye-arm coordination

Tytuł całości: W: Instrumentalne wykorzystanie gier z pik / red. nauk. Tadeusz Koszczyc, Jacek Dembiski

Adres wydawniczy: Wrocaw : Wrocawskie Towarzystwo Naukowe, 2003

Opis fizyczny: s.43-56 : ryc. bibliogr. 9 poz. sum.

Seria: Monografia ; Midzynarodowe Towarzystwo Naukowe Gier Sportowych ; nr 3/2003 ; Sekcja MTNGS: Instrumentalne wykorzystanie gier z pik w szkole i sporcie dla wszystkich

Słowa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Afiliacja: Dudkowski Andrzej [0] 0000-0002-0232-8267;012;WWF

Sygnatura: PNNP01075


51/54

IDT: .

Autorzy: Dudkowski Andrzej.

Tytuł oryginału: Gry z pik jako rodek wzmacniajcy poczucie wasnej wartoci ucznia

Tytuł całości: W: Integracja w procesie ksztacenia i wychowania fizycznego : red. nauk. Tadeusz Koszczyc / Piotr Oleniewicz

Adres wydawniczy: Wrocaw : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2002

Opis fizyczny: s.259-266 : ryc. tab. bibliogr. 11 poz. sum.

Słowa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Dudkowski Andrzej [0] 0000-0002-0232-8267;012;WWF

Sygnatura: PNNP00266


52/54

IDT: .

Autorzy: Supiska Urszula.

Tytuł oryginału: Professional identity of physical education teachers in their self-evaluation

Tytuł całości: W: Sbornik pŘispévků konference : mezinárodni vědecká konference "Tělesná výchova a sport 2002, Liberec - Euroregion Nisa", 27.-28. červen 2002

Adres wydawniczy: Liberec : Technicka Univerzita, 2002

Opis fizyczny: s.254-258 : ryc. tab. bibliogr. 5 poz.

Konferencja/zjazd - tytuł: Technicka Univerzita v Liberci

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Liberec : 2002.06.27-28

Słowa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Supiska Urszula [0];004;WWF

Sygnatura: PNNP00166


53/54

IDT: .

Autorzy: Posmyk Regina, Supiska Urszula.

Tytuł oryginału: Self-evaluation of physical education teachers in the view of pedeutologist

Tytuł całości: W: Sbornik pŘispévků konference : mezinárodni vědecká konference "Tělesná výchova a sport 2002, Liberec - Euroregion Nisa", 27.-28. červen 2002

Adres wydawniczy: Liberec : Technicka Univerzita, 2002

Opis fizyczny: s.231-234 : tab. bibliogr. 7 poz.

Konferencja/zjazd - tytuł: Technicka Univerzita v Liberci

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Liberec : 2002.06.27-28

Słowa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Kumala Regina [0] 0000-0001-9739-6723;004;WWF, Supiska Urszula [0];004;WWF

Sygnatura: PNNP00165


54/54

IDT: .

Autorzy: Supiska Urszula.

Tytuł oryginału: Szkolne wychowanie fizyczne jako proces samopoznania

Tytuł całości: W: Edukacja jutra : VIII Tatrzaskie Seminarium Naukowe / red. nauk. Wojciech Kojs, Eugeniusz Piotrowski, Tomasz M. Zimny

Adres wydawniczy: Czstochowa : Agencja Promocji Nauki i Kultury Menos s.c., 2002

Opis fizyczny: s.446-452

Słowa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Afiliacja: Supiska Urszula [0];004;WWF

Sygnatura: PNNP00174


Nowe wyszukiwanie | Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu