ROZW覬 PSYCHOMOTORYCZNY
Liczba odnalezionych rekord贸w: 30

Operacje globalne Zmie艅 format:        | Nowe wyszukiwanie
Operacje dot. bie偶膮cej strony               
1/30

IDT: .

Autorzy: Wierzbicka Ewelina, Mraz Ma砱orzata, Gnitecka Jolanta, Konieczna-Gorysz Anna.

Tytu艂 orygina艂u: Ocena dymorfizmu p砪iowego dzieci badanych testem psychomotorycznym MOT 4-6

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Evaluation of sexual dimorphism of children tested with the psychomotor test MOT 4-6

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Badania i rozw骿 m硂dych naukowc體 w Polsce. Nauki medyczne i nauki o zdrowiu. Cz.3 : red. nauk. J阣rzej Ny鎘owiak, Jacek Le秐y

Adres wydawniczy: Pozna : M硂dzi Naukowcy, 2017

Opis fizyczny: s.127-135 : rys., tab.; bibliogr. 25 poz.

Uwagi: ISBN 978-83-65917-39-3

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Wierzbicka Ewelina [*];024;000, Mraz Ma砱orzata 0000-0001-8579-6762 [*];068;WF, Gnitecka Jolanta 0000-0001-5855-1057 [*];070;WWF, Konieczna-Gorysz Anna 0000-0002-9897-3542 [*];066;WF

Data wprowadzenia: 2018/06

Sygnatura: PNNP08807


2/30

IDT: .

Autorzy: 痽gad硂 Ewelina, Mraz Ma砱orzata, Gnitecka Jolanta, Konieczna-Gorysz Anna.

Tytu艂 orygina艂u: Wp硑w zaj赕 psychoruchowych na rozw骿 dziecka w wieku przedszkolnym

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Dzieci i m硂dzie / red. nauk. Jacek Le秐y, Jacek Ny鎘owiak

Adres wydawniczy: Pozna : M硂dzi Naukowcy, 2016

Opis fizyczny: s.5-12

Seria: Badania i Rozw骿 M硂dych Naukowc體 w Polsce ; 49

p-ISBN: 978-83-65362-13-1

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Wierzbicka Ewelina [ ];000;000, Mraz Ma砱orzata 0000-0001-8579-6762 [*];015;WF, Gnitecka Jolanta 0000-0001-5855-1057 [*];061;WWF, Konieczna-Gorysz Anna 0000-0002-9897-3542 [*];014;WF

Data wprowadzenia: 2016/10

Sygnatura: PNNP07987


3/30

IDT: .

Autorzy: Cichy Ireneusz, Rokita Andrzej, Wolny Maciej, Popowczak Marek.

Tytu艂 orygina艂u: Effect of physical exercise games and playing with Edubal educational balls on eye-hand coordination in first-year primary school children

Czasopismo: Medicina dello Sport

Szczeg贸艂y: 2015 : vol.68, nr 3, s.461-472, ryc. bibliogr. 39 poz. sum.

p-ISSN: 0025-7826
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Cichy Ireneusz 0000-0001-6425-4139 [*];012;WWF, Rokita Andrzej 0000-0001-5281-811X [*];012;WWF, Wolny Maciej [*];024;000, Popowczak Marek 0000-0002-3895-6206 [*];012;WWF

Dyscypliny czasopisma na podstawie wykazu konsultacyjnego MNiSW z 30.10.2018: in縴nieria biomedyczna;nauki medyczne;nauki o kulturze fizycznej;nauki o zdrowiu

Tytu艂 czasopisma w wykazie konsultacyjnym MNiSW z 30.10.2018 (WOS): MEDICINA DELLO SPORT

Tytu艂 czasopisma w wykazie konsultacyjnym MNiSW z 30.10.2018 (Scopus): Medicina dello Sport

Data wprowadzenia: 2015/11

Sygnatura: PNNP07580


4/30

IDT: .

Autorzy: Gnitecka Jolanta, Nowak Agata, Romanowska-To吵oczko Anna.

Tytu艂 orygina艂u: Psychomotor therapy as a effective method of alleviating the symptoms of child's non-harmonious development

Czasopismo: Pedagogika, Psihologia ta Medico-Biologicni Problemi Fizicnogo Vihovanna i Sportu

Szczeg贸艂y: 2015, nr 5, s.44-48, ryc. bibliogr. 20 poz. sum.

Uwagi: (Tytu r體noleg硑: Pedagogics, Psychology, Medical-Biological Problems of Physical Training and Sports)

p-ISSN: 1818-9172
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Gnitecka Jolanta 0000-0001-5855-1057 [*];061;WWF, Nowak Agata 0000-0001-7924-0944 [*];061;WWF, Romanowska-To吵oczko Anna 0000-0003-2236-7519 [*];061;WWF

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin

Data wprowadzenia: 2015/05

Sygnatura: PNNP07349


5/30

IDT: .

Autorzy: Zawadzka Dominika, Rymarczuk Aleksandra, Bugaj Rafa.

Tytu艂 orygina艂u: Ocena skuteczno禼i integracji sensorycznej oraz metody ruchu rozwijaj眂ego Weroniki Sherborne w usprawnianiu funkcjonowania psychomotorycznego dzieci z autyzmem

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Evaluation of the effectiveness of Sensory Integration and Sherborne Developmental Movement in improving of psychomotor functioning of autistic children

Czasopismo: Fizjoterapia

Szczeg贸艂y: 2014 : t.22, nr 1, s.3-17, tab. bibliogr. 27 poz. streszcz. sum.

p-ISSN: 1230-8323
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Punktacja MNiSW:

DOI: 10.1515/physio-2014-0001

Afiliacja: Zawadzka Dominika 0000-0003-1233-342X [*];014;WF, Rymarczuk Aleksandra [*];023;000, Bugaj Rafa 0000-0002-4175-2474 [*];040;WF

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin

Data wprowadzenia: 2016/10

Sygnatura: PNNP08002


6/30

IDT: .

Autorzy: Gnitecka Jolanta, Konieczna-Gorysz Anna.

Tytu艂 orygina艂u: Diagnoza rozwoju psychoruchowego dzieci 6-letnich uczestnicz眂ych w terapii psychomotorycznej

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The diagnosis of psychomotor development of 6-year-old children participating in the psychomotor therapy

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: VIII Mi阣zynarodowe Dni Fizjoterapii "Fizjoterapia, terapia zaj阠iowa, kosmetologia - razem czy osobno?" = VIII International Days of Physiotherapy "Physiotherapy, occupational physiotherapy, cosmetology - together or apart?" 7-8 czerwca 2013, Wroc砤w : program , streszczenia

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu, 2013

Opis fizyczny: s.80-81

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Afiliacja: Gnitecka Jolanta 0000-0001-5855-1057 [*];061;WWF, Konieczna-Gorysz Anna 0000-0002-9897-3542 [*];014;WF

Data wprowadzenia: 2013/10

Sygnatura: PNNP06531


7/30

IDT: .

Autorzy: Nowak Agata, Romanowska-To吵oczko Anna, Ole秐iewicz Piotr.

Tytu艂 orygina艂u: Poziom rozwoju psychomotorycznego dzieci pi阠io- i sze禼ioletnich a typ plac體ki wychowania przedszkolnego

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Edukacja ustawiczna. Pozaszkolne formy wychowania i kszta砪enia / red. nauk. Kazimierz Denek, Aleksandra Kami駍ka, Piotr Ole秐iewicz

Adres wydawniczy: Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2013

Opis fizyczny: s.173-182 : ryc. bibliogr. 14 poz. streszcz. sum.

Uwagi: (Na grzbiecie nr tomu XIX/4)

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Nowak Agata 0000-0001-7924-0944 [*];061;WWF, Romanowska-To吵oczko Anna 0000-0003-2236-7519 [*];061;WWF, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];050;WWF

Data wprowadzenia: 2013/07

Sygnatura: PNNP06393


8/30

IDT: .

Autorzy: Nowak Agata, Bartusiak Irena.

Tytu艂 orygina艂u: Rodzice partnerami psychomotorycznej edukacji w przedszkolu

Czasopismo: Spo砮cze駍two i Rodzina

Szczeg贸艂y: 2013, nr 36, s.35-45, ryc. bibliogr. 13 poz. sum.

p-ISSN: 1734-6614
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Nowak Agata 0000-0001-7924-0944 [*];061;WWF, Bartusiak Irena [*];061;WWF

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin

Data wprowadzenia: 2014/03

Sygnatura: PNNP06722


9/30

IDT: .

Autorzy: Konieczna-Gorysz Anna, Kaszewska Ada, Fortuna Ma砱orzata, Stonoga Barbara.

Tytu艂 orygina艂u: The influence of music therapy on the child with developmental disorders

Czasopismo: Complementary and Alternative Medicine in Science

Szczeg贸艂y: 2013 : vol.1, nr 2, s.157-160, ryc. tab. bibliogr. 6 poz. streszcz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Konieczna-Gorysz Anna 0000-0002-9897-3542 [*];014;WF, Kaszewska Ada [ ];000;000, Fortuna Ma砱orzata [ ];000;000, Stonoga Barbara [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2014/12

Sygnatura: PNNP07083


10/30

IDT: .

Autorzy: W骿towicz Dorota.

Tytu艂 orygina艂u: Fizjoterapia wieku rozwojowego

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Podstawy rehabilitacji dla student體 medycyny / red. nauk. Zdzis砤wa Wrzosek, Janusz Bolanowski

Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2011

Opis fizyczny: s.307-317 : bibliogr. 15 poz.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: W骿towicz Dorota 0000-0002-9794-5400 [*];015;WF

Data wprowadzenia: 2011/06

Sygnatura: PNNP05239


11/30

IDT: .

Autorzy: Pyzio Magdalena, W骿towicz Dorota, Skrzek Anna.

Tytu艂 orygina艂u: Ocena asymetrii niemowl眛 : zestawienie badania klinicznego z badaniem podoskopowym przy u縴ciu stanowiska do diagnozy niemowl眛 Podo Baby

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Evaluation of body position dissymetry in infants : comparison of clinical findings and podoscopic evaluation with Podo Baby infant evaluation unit

Czasopismo: Fizjoterapia Polska

Szczeg贸艂y: 2010 : vol.10, nr 2, s.156-164, fot. tab. bibliogr. 25 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Pyzio Magdalena [*];015;WF, W骿towicz Dorota 0000-0002-9794-5400 [*];015;WF, Skrzek Anna 000-0003-1533-0291 [*];015;WF

Data wprowadzenia: 2010/07

Sygnatura: PNNP04734


12/30

IDT: .

Autorzy: Rokita Andrzej.

Tytu艂 orygina艂u: Physical ability and reading and writing skills of primary school grade I - III schoolchildren who have classes with educational balls "edubal"

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: 15th annual Congress of the European College of Sport Science: 23-26 June Antalya 2010 - Turkey : book of abstracts / ed. F. Korkusuz, H. Ertan, E. Tsolakidis

Adres wydawniczy: Antalya : European College of Sport Science, 2010

Opis fizyczny: s.320 : bibliogr. 3 poz.

Konferencja/zjazd - tytu艂: European College of Sport Science

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Antalya : 2010.06.23-26

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Rokita Andrzej 0000-0001-5281-811X [*];012;WWF

Data wprowadzenia: 2010/07

Sygnatura: PNNP04698


13/30

IDT: .

Autorzy: Cichy Ireneusz, Rokita Andrzej, Popowczak Marek, Naglak Karolina.

Tytu艂 orygina艂u: Psychomotor development of grade I primary school children who are educated by means of traditional and non-traditional program

Czasopismo: Antropomotoryka

Szczeg贸艂y: 2010 : vol.19, nr 49, s.45-55, ryc. tab. bibliogr. 17 poz. streszcz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Cichy Ireneusz 0000-0001-6425-4139 [*];012;WWF, Rokita Andrzej 0000-0001-5281-811X [*];012;WWF, Popowczak Marek 0000-0002-3895-6206 [*];012;WWF, Naglak Karolina [*];012;WWF

Data wprowadzenia: 2010/08

Sygnatura: PNNP04737


14/30

IDT: .

Autorzy: Konieczna Anna, Demczuk-W硂darczyk Ewa, Kudry駍ka Barbara, Fortuna Ma砱orzata.

Tytu艂 orygina艂u: Zastosowanie Metody Ruchu Rozwijaj眂ego Weroniki Sherborne w terapii dziecka z cechami autyzmu

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Using the Method of Developmental Movement by Veronica Sherborne in treatment of child with autism features

Czasopismo: Post阷y Rehabilitacji

Szczeg贸艂y: 2010 : t.24, nr 4, s.29-35, ryc. tab. bibliogr. 14 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Konieczna-Gorysz Anna 0000-0002-9897-3542 [*];014;WF, Demczuk-W硂darczyk Ewa 0000-0002-3328-2089 [*];014;WF, Kudry駍ka Barbara [ ];000;000, Fortuna Ma砱orzata [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2011/07

Sygnatura: PNNP05289


15/30

IDT: .

Autorzy: W骿towicz Dorota, Pyzio Magdalena, Skrzek Anna.

Tytu艂 orygina艂u: Diagnostyka niemowl眛 w kierunku m髗gowego pora縠nia dzieci阠ego i zaburze ruchowych przy u縴ciu komputerowego stanowiska podoskopowego

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Niemo縧iwe staje si mo縧iwe - rehabilitacja w dobie rozwoju nauk i nowych technologii : Mi阣zynarodowa Konferencja Wroc砤w, 23 pa糳ziernika 2009 r.

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Og髄nopolska Fundacja na rzecz Dzieci Niepe硁osprawnych Promyk S硂馽a, 2009

Opis fizyczny: s.76-81 : fot. bibliogr.18 poz.

Konferencja/zjazd - tytu艂: Og髄nopolska Fundacja na rzecz Dzieci Niepe硁osprawnych Promyk S硂馽a

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Wroc砤w : 2009.10.23

Uwagi: Promyk S硂馽a Zeszyty Naukowe nr 7

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: W骿towicz Dorota 0000-0002-9794-5400 [*];015;WF, Pyzio Magdalena [*];015;WF, Skrzek Anna 000-0003-1533-0291 [*];015;WF

Data wprowadzenia: 2009/11

Sygnatura: PNNP04346


16/30

IDT: .

Autorzy: Nowak Agata, Bartusiak Irena, Romanowska-To吵oczko Anna.

Tytu艂 orygina艂u: Diagnoza psychomotoryczna dzieci czteroletnich jako realizacja programu wczesnej interwencji w przedszkolach

Czasopismo: Pedagogika, Psihologia ta Medico-Biologicni Problemi Fizicnogo Vihovanna i Sportu

Szczeg贸艂y: 2009, nr 9, s.188-191, ryc. bibliogr. 18 poz. rez. streszcz. sum.

Uwagi: (Tytu r體noleg硑: Pedagogics, Psychology, Medical-Biological Problems of Physical Training and Sports)

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Nowak Agata 0000-0001-7924-0944 [*];006;WWF, Bartusiak Irena [*];006;WWF, Romanowska-To吵oczko Anna 0000-0003-2236-7519 [*];006;WWF

Data wprowadzenia: 2009/09

Sygnatura: PNNP04237


17/30

IDT: .

Autorzy: Pyzio Magdalena, W骿towicz Dorota, Skrzek Anna.

Tytu艂 orygina艂u: Ocena asymetrii niemowl眛 : zestawienie badania klinicznego z badaniem podoskopowym przy u縴ciu stanowiska do diagnozy niemowl眛 Podo Baby

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Evaluation of infant's dissymmetry : clinical and podoscop research with infant's assessment equipment Podo Baby

Czasopismo: Post阷y Rehabilitacji

Szczeg贸艂y: 2009 : t.23, nr 2, s.205

Uwagi: I Mi阣zynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji i Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii "Rehabilitacja polska"

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Afiliacja: Pyzio Magdalena [*];015;WF, W骿towicz Dorota 0000-0002-9794-5400 [*];015;WF, Skrzek Anna 000-0003-1533-0291 [*];015;WF

Data wprowadzenia: 2009/12

Sygnatura: PNNP04387


18/30

IDT: .

Autorzy: Cichy Ireneusz, Popowczak Marek.

Tytu艂 orygina艂u: Rozw骿 psychomotoryczny uczni體 ko馽z眂ych pierwsz klas szko硑 podstawowej edukowanych programem tradycyjnym i nietradycyjnym

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Psycho-motor development of pupils completing grade one of the primary school, educated according to a traditional and non-traditional curriculum

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2009, nr 27, s.17-23, tab. bibliogr. 16 poz. sum.

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Cichy Ireneusz 0000-0001-6425-4139 [*];012;WWF, Popowczak Marek 0000-0002-3895-6206 [*];012;WWF

Data wprowadzenia: 2009/07

Sygnatura: PNNP04201


19/30

IDT: .

Autorzy: W骿towicz Dorota, Sadowska Ludwika, Mys砮k Monika, Skrzek Anna, Dominiak Piotr, Wronecki Krzysztof, Prasa Katarzyna.

Tytu艂 orygina艂u: Ocena rozwoju psychomotorycznego dzieci z zespo砮m Downa oraz dzieci z zespo砮m Downa i wrodzon wad serca w pierwszym i trzecim roku 縴cia

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The judgement of psychomotor development of children with Down syndrome and children with Down syndrome and a congenital heart disease in the first and the third year of life

Czasopismo: Fizjoterapia

Szczeg贸艂y: 2008 : t.16, nr 3, s.25-30, ryc. bibliogr. 17 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: W骿towicz Dorota 0000-0002-9794-5400 [*];015;WF, Sadowska Ludwika [ ];000;000, Mys砮k Monika [ ];000;000, Skrzek Anna 000-0003-1533-0291 [*];015;WF, Dominiak Piotr [*];015;WF, Wronecki Krzysztof [ ];040;WF, Prasa Katarzyna [*];033;WWF

Data wprowadzenia: 2009/02

Sygnatura: PNNP04026


20/30

IDT: .

Tytu艂 orygina艂u: Aktywno舵 ruchowa dzieci i m硂dzie縴 / pod red. Tadeusza Koszczyca, J髗efa Wo硑馽a, Haliny Gu硑-Kubiszewskiej, Zdzis砤wa Paligi

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2007

Opis fizyczny: 154 s. : fot. ryc. tab.

p-ISBN: 978-83-89156-76-1

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Koszczyc Tadeusz 0000-0001-6390-5438 [*];004;WWF, Wo硑niec J髗ef [*];012;WWF, Gu砤-Kubiszewska Halina [*];004;WWF, Paliga Zdzis砤w [*];035;WWF

Data wprowadzenia: 2008/05

Sygnatura: PNNP03620


21/30

IDT: .

Autorzy: Nowak Agata, Gnitecka Jolanta, Bartusiak Irena.

Tytu艂 orygina艂u: Diagnoza psychomotoryczna dziecka czteroletniego jako forma promocji zdrowia w przedszkolu

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Psychomotor development diagnosis of four years old child as a form of promoting health in kindergartens

Czasopismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Sk硂dowska Sect.D Med.

Szczeg贸艂y: 2007 : vol.62, suppl.18, nr 5, s.301-304, ryc. tab. bibliogr. 7 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Nowak Agata 0000-0001-7924-0944 [*];006;WWF, Gnitecka Jolanta 0000-0001-5855-1057 [*];006;WWF, Bartusiak Irena [*];006;WWF

Data wprowadzenia: 2007/11

Sygnatura: PNNP03294


22/30

IDT: .

Autorzy: Kassolik Krzysztof, Andrzejewski Waldemar.

Tytu艂 orygina艂u: Mo縧iwo禼i wykorzystania masa縰 u dzieci z zaburzonym rozwojem psychomotorycznym : Cz.1 - Masa w nadwra縧iwo禼i sk髍y

Czasopismo: Rehabilitacja w Praktyce

Szczeg贸艂y: 2007, nr 1, s.31-33, ryc.

Uwagi: Afiliacja: Pa駍twowa Medyczna Wy縮za Szko砤 Zawodowa w Opolu

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Kassolik Krzysztof 0000-0003-2836-3703 [ ];014;WF, Andrzejewski Waldemar 0000-0002-0010-3021 [ ];014;WF

Data wprowadzenia: 2007/03

Sygnatura: PNNP02953


23/30

IDT: .

Autorzy: Kassolik Krzysztof, Andrzejewski Waldemar, Ksi笨yk Alicja.

Tytu艂 orygina艂u: Mo縧iwo禼i wykorzystania masa縰 u dzieci z zaburzonym rozwojem psychomotorycznym : Cz.2 - Masa mi甓ni spastycznych

Czasopismo: Rehabilitacja w Praktyce

Szczeg贸艂y: 2007, nr 2, s.44-45, ryc.

Uwagi: Afiliacja: Pa駍twowa Medyczna Wy縮za Szko砤 Zawodowa w Opolu

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Kassolik Krzysztof 0000-0003-2836-3703 [ ];014;WF, Andrzejewski Waldemar 0000-0002-0010-3021 [ ];014;WF, Ksi笨yk Alicja [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2007/05

Sygnatura: PNNP03013


24/30

IDT: .

Autorzy: Nowak Agata.

Tytu艂 orygina艂u: Psychomotor tests as a method of assessment of preschool children's development [Dokument elektroniczny]

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Introduction. Special pedagogy - conceptions and the reality / ed. Teresa 砶owska

Adres wydawniczy: Tryb dost阷u: http:// www.monografie.pl, 2007

Opis fizyczny: 7 nlb : bibliogr. 12 poz. streszcz. sum.

Seria: ; 1897-5380

p-ISBN: 978-83-60065-78-5

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Nowak Agata 0000-0001-7924-0944 [*];006;WWF

Data wprowadzenia: 2007/06

Sygnatura: PNNP03066


25/30

IDT: .

Autorzy: Nowak Agata, Gnitecka Jolanta.

Tytu艂 orygina艂u: iadomo舵 rodzic體 w zakresie oceny poziomu rozwoju psychomotorycznego dzieci jako aspekt promocji zdrowia w przedszkolu

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Parents' awareness of the child's psychomotor development as an aspect of promoting health in kindergartens

Czasopismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Sk硂dowska Sect.D Med.

Szczeg贸艂y: 2007 : vol.62, suppl.18, nr 5, s.297-300, ryc. bibliogr. 7 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Nowak Agata 0000-0001-7924-0944 [*];006;WWF, Gnitecka Jolanta 0000-0001-5855-1057 [*];006;WWF

Data wprowadzenia: 2007/11

Sygnatura: PNNP03297


26/30

IDT: .

Autorzy: Nowak Agata.

Tytu艂 orygina艂u: Testy psychomotoryczne jako metoda oceny rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Pedagogika specjalna - koncepcje i rzeczywisto舵 : 2 / red. Teresa 砶owska

Adres wydawniczy: Szczecin : PRINT GROUP Daniel Krzanowski, 2007

Opis fizyczny: s.327-331 : bibliogr. 12 poz.

Seria: Konteksty Pedagogiki Specjalnej ; Uniwersytet Szczeci駍ki ; t.2 ; ISNN: 1897-1857

Uwagi: Monografia sponsorowana przez Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Szczeci駍kiego

Adnotacje: ISBN: 978-83-60065-78-5

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Nowak Agata 0000-0001-7924-0944 [ ];006;WWF

Data wprowadzenia: 2007/03

Sygnatura: PNNP02930


27/30

IDT: .

Autorzy: Antoniak-Lewandowska Krystyna.

Tytu艂 orygina艂u: Nauka p硑wania dzieci z zespo砮m Downa jako czynnik stymulacji psychomotorycznej

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Teaching swimming Down syndrome children as a factor of psychomotorical stimulation

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Aktywno舵 ruchowa os骲 niepe硁osprawnych, t. 2 / red. nauk. Juliusz Migasiewicz, Eugeniusz Bolach

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Studio Wydawniczo-Typograficzne "Typoscript", 2006

Opis fizyczny: s.221-226 : fot. tab. bibliogr. 10 poz. sum.

Konferencja/zjazd - tytu艂: Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu; Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddzia Wojew骴zki we Wroc砤wiu; Wojew骴zkie Zrzeszenie Sportowe Niepe硁osprawnych "START" we Wroc砤wiu

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Wroc砤w : 2005.12.2-3

Uwagi: II Mi阣zynarodowa Konferencja Naukowa " Aktywno舵 ruchowa os骲 niepe硁osprawnych - 2005"

Adnotacje: ISBN: 83-89366-66-5; ISBN: 83-920186-6-4

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Antoniak-Lewandowska Krystyna 0000-0002-3490-1320 [*];037;WWF

Data wprowadzenia: 2007/03

Sygnatura: PNNP02927


28/30

IDT: .

Autorzy: Ignasiak Zofia, Domaradzki Jaros砤w, Krynicka Iga, S砤wi駍ka Teresa.

Tytu艂 orygina艂u: The influence of the environmental pollution on functional traits of the youth

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: New horizons : 24th - International Counsil for Physical Activity and Fitness Research Symposium : 24th-ICPAFR Symposium, 9-11 September 2006 Wroc砤w, Poland / ed. Stanis砤w Czy, Franco Viviani

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Elsevier Urban & Partner, 2006

Opis fizyczny: s.95

Konferencja/zjazd - tytu艂: International Counsil for Physical Activity and Fitness Research

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Wroc砤w : 2006.09.09-11

Uwagi: ISBN: 10 83-60290-16-4; ISBN 13 978-8360290-16-3

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Ignasiak Zofia 0000-0001-8656-9107 [*];033;WWF, Domaradzki Jaros砤w 0000-0001-8057-3033 [*];033;WWF, Krynicka-Pieleszek Iga [*];033;WWF, S砤wi駍ka Teresa 0000-0002-7217-5868 [*];033;WWF

Data wprowadzenia: 2006/9

Sygnatura: PNNP02594


29/30

IDT: .

Autorzy: Sadowska Ludwika, W骿towicz Dorota, Wieczorek Gra縴na, Rokut-Spo硂wicz Beata.

Tytu艂 orygina艂u: Wyst阷owanie ADHD u dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych - charakterystyka problemu

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Occurrence of ADHD in children in the preschool years and during early school years - the characteristics of the problem

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Problemy dzieci i m硂dzie縴 z nadpobudliwo禼i psychoruchow z deficytem uwagi (ADHD) : XXX Og髄nokrajowy Dzie Rehabilitacji Dziecka / red. J髗ef Patkiewicz

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddzia Wojew骴zki we Wroc砤wiu, 2006

Opis fizyczny: s.31-39 : tab. bibliogr. 17 poz. sum.

Konferencja/zjazd - tytu艂: Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddzia Wojew骴zki we Wroc砤wiu

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Wroc砤w : 2006.06.03

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Afiliacja: Sadowska Ludwika [ ];000;000, W骿towicz Dorota 0000-0002-9794-5400 [*];015;WF, Wieczorek Gra縴na [ ];000;000, Rokut-Spo硂wicz Beata [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2007/04

Sygnatura: PNNP02975


30/30

IDT: .

Autorzy: Gnitecka Jolanta, Misiak Agata.

Tytu艂 orygina艂u: Trudno禼i w diagnozowaniu zaburze psychomotorycznych u dzieci w wieku przedszkolnym

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Normalizacja 秗odowisk 縴cia os骲 niepe硁osprawnych / pod red. Czes砤wa Kosakowskiego, Amadeusza Krause

Adres wydawniczy: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmi駍ko-Mazurskiego, 2005

Opis fizyczny: s.345-351 : tab. bibliogr. 11 poz.

Seria: Dyskursy Pedagogiki Specjalnej ; 4

p-ISBN: 83-7299-392-0

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Gnitecka Jolanta 0000-0001-5855-1057 [*];006;WWF, Nowak Agata 0000-0001-7924-0944 [*];006;WWF

Data wprowadzenia: 2007/03

Sygnatura: PNNP02931


Nowe wyszukiwanie | Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc艂awiu