ROZW覬 MOTORYCZNY
Liczba odnalezionych rekord贸w: 34

Operacje globalne Zmie艅 format:        | Nowe wyszukiwanie
Operacje dot. bie偶膮cej strony               
1/34

IDT: .

Autorzy: Czajka Kamila, Ko硂dziej Ma砱orzata, Kochan Katarzyna, S砤wi駍ka Teresa.

Tytu艂 orygina艂u: Development of manual dexterity in preschool children

Czasopismo: Human Movement

Szczeg贸艂y: 2018 : vol. 19, nr 4, s.79-86, ryc. tab. bibliogr. 26 poz.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

Charakt. merytoryczna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Adres url:

DOI: 10.5114/hm.2018.79735

Afiliacja: Czajka Kamila 0000-0002-6013-8146 [*];047;WWF, Ko硂dziej Ma砱orzata 0000-0002-9714-0274 [*];047;WWF, Kochan-Jache Katarzyna 0000-0003-2632-3556 [*];047;WWF, S砤wi駍ka Teresa 0000-0002-7217-5868 [*];047;WWF

Data wprowadzenia: 2018/11;2018/12

Sygnatura: PNNP09003


2/34

IDT: .

Autorzy: Fugiel Jaros砤w.

Tytu艂 orygina艂u: Koordynacyjne zdolno禼i motoryczne dzieci wiejskich z Legnicko-G硂gowskiego Okr阦u Miedziowego

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: XIX Mi阣zynarodowa Konferencja Naukowa "Zdrowie dzieci w 秗odowisku przemys硂wym, miejskim i wiejskim" . Legnica, 24-26 listopada 2016

Adres wydawniczy: Legnica : Edytor, 2016

Opis fizyczny: s.47-48

Uwagi: ISBN 978-83-64553-06-6

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Fugiel Jaros砤w 0000-0001-8333-6412 [*];047;WWF

Data wprowadzenia: 2016/12

Sygnatura: PNNP08072


3/34

IDT: .

Autorzy: Bie Ewa, Giemza Czes砤w, Kuczy駍ki Micha.

Tytu艂 orygina艂u: Changes in postural control between 13- and 19-year-old soccer players : is there a need for a specific therapy?

Czasopismo: Journal of Physical Therapy Science

Szczeg贸艂y: 2015 : vol.27, nr 8, s.2555-2557, tab. bibliogr. 13 poz. sum.

p-ISSN: 0915-5287
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Bie Ewa [*];014;WF, Giemza Czes砤w 0000-0003-0288-2919 [*];014;WF, Kuczy駍ki Micha 0000-0003-0260-8733 [*];014;WF

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin

Data wprowadzenia: 2015/09

Sygnatura: PNNP07454


4/34

IDT: .

Autorzy: Fugiel Jaros砤w.

Tytu艂 orygina艂u: Zmienno舵 rozwoju wybranych zdolno禼i koordynacyjnych na tle budowy morfofunkcjonalnej dzieci i m硂dzie縴 z teren體 przemys硂wych

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu, 2014

Opis fizyczny: 132 s. : ryc. tab. bibliogr.

Seria: Studia i Monografie ; 119 ; 0239-6009

p-ISBN: 978-83-64354-01-4

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Fugiel Jaros砤w 0000-0001-8333-6412 [*];047;WWF

Data wprowadzenia: 2015/01

Sygnatura: PNNP07111


5/34

IDT: .

Autorzy: Rokita Andrzej.

Tytu艂 orygina艂u: Znaczenie zaj赕 ruchowych w edukacji wczesnoszkolnej dla rozwoju cz硂wieka

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Przewodnik dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wsp蟪pracuj眂ych nauczycieli wychowania fizycznego realizuj眂ych program Ma硑 Mistrz / pod red. Ryszarda Jezierskiego, Marka Lewandowskiego, Andrzeja Rokity, Adama Szymczaka

Informacje o wydaniu: wyd. 2 popr. uzup.

Adres wydawniczy: Warszawa : Ministerstwo Sportu i Turystyki; Zarz眃 G丑wny Szkolnego Zwi眤ku Sportowego, 2014

Opis fizyczny: s.8-10 : bibliogr. 16 poz.

Uwagi: ISBN 978-83-86630-04-2

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Rokita Andrzej 0000-0001-5281-811X [*];012;WWF

Data wprowadzenia: 2014/09

Sygnatura: PNNP06920


6/34

IDT: .

Autorzy: Domaradzki Jaros砤w.

Tytu艂 orygina艂u: odowiskowe uwarunkowania kr髏kookresowych przemian morfologicznych i funkcjonalnych 10-15-letniej m硂dzie縴 polkowickiej

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Environmental conditions of short-term trends within secular ones in morphological and functional growth in youth aged 10-15 from Polkowice

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2013

Opis fizyczny: 154 s. : ryc. tab. bibliogr.

Seria: Studia i Monografie ; 110

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Domaradzki Jaros砤w 0000-0001-8057-3033 [*];047;WWF

Data wprowadzenia: 2013/02

Sygnatura: PNNP06242


7/34

IDT: .

Autorzy: 痷rek Grzegorz.

Tytu艂 orygina艂u: Zdolno禼i motoryczne i wska糿iki somatyczne uczni體 12-letnich a ich umiej阾no舵 rozumowania

Czasopismo: Antropomotoryka

Szczeg贸艂y: 2013 : vol.23, nr 64, s.35-40, tab. bibliogr. 26 poz. streszcz.

p-ISSN: 1731-0652
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: 痷rek Grzegorz 0000-0002-1795-4367 [*];047;WWF

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin

Data wprowadzenia: 2014/09

Sygnatura: PNNP06914


8/34

IDT: .

Autorzy: Jednora Gabriela, Ignasiak Zofia.

Tytu艂 orygina艂u: Ocena rozwoju morfofunkcjonalnego m硂dzie縴 z regionu ekologicznie zagro縪nego w aspekcie wybranych czynnik體 spo砮czno-ekonomicznych

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Evaluation of morfofunctional development level in adolescents ecologically threatened region in aspects of socioeconomic factors

Czasopismo: Wychowanie Fizyczne i Sport

Szczeg贸艂y: 2012 : t.57, nr 2, s.85-93, tab. bibliogr. 27 poz. streszcz. sum.

p-ISSN: 0043-9630
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Jednora Gabriela [ ];000;000, Ignasiak Zofia 0000-0001-8656-9107 [*];047;WWF

Data wprowadzenia: 2013/06

Sygnatura: PNNP06338


9/34

IDT: .

Autorzy: Wieczorek Marta.

Tytu艂 orygina艂u: Stan rozwoju somatycznego i motorycznego dziewcz眛 i ch硂pc體 nies硑sz眂ych w wieku 7-19 lat na tle stanu rozwoju ich s硑sz眂ych r體ie秐ik體 : wyniki og髄nopolskich bada przekrojowych

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The state of somatic and motor development in hearing-disabled girls and boys aged 7-19 years as compared with the state of development in their hearing peers : results of polish national cross-sectional studies

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu, 2012

Opis fizyczny: 126 s. : ryc. tab. bibliogr. sum.

Seria: Studia i Monografie ; 106

p-ISBN: 978-83-89156-26-6

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Wieczorek Marta 0000-0003-3933-246X [*];004;WWF

Data wprowadzenia: 2012/12

Sygnatura: PNNP06071


10/34

IDT: .

Autorzy: Derlich Ma砱orzata, Kr阠isz Krzysztof, Kuczy駍ki Micha.

Tytu艂 orygina艂u: Attention demand and postural control in children with hearing deficit

Czasopismo: Research in Developmental Disabilities

Szczeg贸艂y: 2011 : vol.32, nr 5, s.1808-1813, ryc. tab. bibliogr. 24 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Derlich Ma砱orzata [*];024;000, Kr阠isz Krzysztof [ ];000;000, Kuczy駍ki Micha 0000-0003-0260-8733 [*];014;WF

Data wprowadzenia: 2011/04

Sygnatura: PNNP05179


11/34

IDT: .

Autorzy: Dziubek Wioletta, Ignasiak Zofia, Ro縠k Krystyna.

Tytu艂 orygina艂u: Influence of industrial environments on the development of respiratory systems and morphofunctional features in preadolescent boys

Czasopismo: Journal of Human Kinetics

Szczeg贸艂y: 2011 : vol.30, s.161-171, tab. bibliogr. 45 poz.

p-ISSN: 1640-5544
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

DOI: 10.2478/v10078-011-0084-z

Afiliacja: Dziubek-Rogowska Wioletta 0000-0003-3511-7623 [*];042;WF, Ignasiak Zofia 0000-0001-8656-9107 [*];047;WWF, Ro縠k-Piechura Krystyna 0000-0001-5589-4978 [*];042;WF

Data wprowadzenia: 2010/12

Sygnatura: PNNP05531


12/34

IDT: .

Autorzy: Ziemba Krzysztof, Migasiewicz Juliusz.

Tytu艂 orygina艂u: Seasonal variations in the morphological and functional development of girls and boys aged 14-15

Czasopismo: Human Movement

Szczeg贸艂y: 2011 : vol. 12, nr 3, s.254-258, ryc. bibliogr. 20 poz.

Uwagi: doi: 10.2478/v10038-011-0027-5

p-ISSN: 1732-3991
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Ziemba Krzysztof [ ];000;000, Migasiewicz Juliusz 0000-0002-0855-0512 [*];043;WWF

Data wprowadzenia: 2011/10

Sygnatura: PNNP05387


13/34

IDT: .

Autorzy: Pietraszewska Jadwiga.

Tytu艂 orygina艂u: Zmienno舵 rozwojowa struktury morfologicznej jako wyznacznik mo縧iwo禼i funkcjonalnych dzieci i m硂dzie縴 w wieku 7-14 lat : wyniki wroc砤wskich bada longitudinalnych wiejskich populacji

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: : Development variability of morphological structure as an indicator of functional abilities of children and youth aged 7-14 : the results of Wroc砤w's longitudinal research conducted on rural population

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu, 2011

Opis fizyczny: 188 s. : ryc. tab. bibliogr. sum.

Seria: Studia i Monografie ; 103 ; 0239-6009

p-ISBN: 978-83-89156-17-4

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Pietraszewska Jadwiga 0000-0002-1319-9755 [*];045;WWF

Data wprowadzenia: 2011/11

Sygnatura: PNNP05462


14/34

IDT: .

Autorzy: 痷rek Grzegorz.

Tytu艂 orygina艂u: Zwi眤ki wybranych aspekt體 zdrowia poznawczego i rozwoju morfofunkcjonalnego uczni體 szk蟪 wiejskich

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: XVII Mi阣zynarodowa Konferencja Naukowa "Zdrowie 秗odowiskowe dzieci z uwzgl阣nieniem czynnik體 縴wieniowych, chemicznych i metali toksycznych" : Legnica, 27-28 maja 2011

Adres wydawniczy: Legnica : Fundacja na Rzecz Dzieci Zag酬bia Miedziowego, 2011

Opis fizyczny: s.63-64

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: 痷rek Grzegorz 0000-0002-1795-4367 [*];047;WWF

Data wprowadzenia: 2011/12

Sygnatura: PNNP05500


15/34

IDT: .

Autorzy: 痷rek Grzegorz.

Tytu艂 orygina艂u: Zwi眤ki wybranych aspekt體 zdrowia poznawczego i rozwoju morfofunkcjonalnego uczni體 szk蟪 wiejskich

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: XVII Mi阣zynarodowa Konferencja Naukowa "Zdrowie 秗odowiskowe dzieci z uwzgl阣nieniem czynnik體 縴wieniowych, chemicznych i metali toksycznych". Legnica, 27-28 maja 2011

Adres wydawniczy: Legnica : Fundacja na Rzecz Dzieci Zag酬bia Miedziowego, 2011

Opis fizyczny: s.63-64

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: 痷rek Grzegorz 0000-0002-1795-4367 [*];047;WWF

Data wprowadzenia: 2012/11

Sygnatura: PNNP05958


16/34

IDT: .

Autorzy: Dominiak Piotr.

Tytu艂 orygina艂u: Wp硑w czynnik體 ryzyka anamnestycznego na wyst眕ienie nieprawid硂wo禼i w rozwoju motorycznym niemowl眛 obj阾ych "Programem Wczesnej Interwencji"

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The influence of anamnestic risk at the disorder of infancy physical development in the "Early Intervention Program"

Czasopismo: Fizjoterapia

Szczeg贸艂y: 2010 : t.18, supl., s.23

Uwagi: (VII Mi阣zynarodowe Dni Fizjoterapii, Wroc砤w 28-30 maja 2010)

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Afiliacja: Dominiak Piotr [*];015;WF

Data wprowadzenia: 2010/11

Sygnatura: PNNP04885


17/34

IDT: .

Autorzy: W骿towicz Dorota, Pyzio Magdalena, Skrzek Anna.

Tytu艂 orygina艂u: Diagnostyka niemowl眛 w kierunku m髗gowego pora縠nia dzieci阠ego i zaburze ruchowych przy u縴ciu komputerowego stanowiska podoskopowego

Czasopismo: Zeszyty Naukowe - Og髄nopolska Fundacja na rzecz Dzieci Niepe硁osprawnych Promyk S硂馽a

Szczeg贸艂y: 2009, nr 7, s.76-81, ryc. bibliogr. 18 poz.

Uwagi: (Niemo縧iwe staje si mo縧iwe - rehabilitacja w dobie rozwoju nauk i nowych technologii. XI Mi阣zynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa)

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: W骿towicz Dorota 0000-0002-9794-5400 [*];015;WF, Pyzio Magdalena [*];015;WF, Skrzek Anna 000-0003-1533-0291 [*];015;WF

Data wprowadzenia: 2009/11

Sygnatura: PNNP04336


18/34

IDT: .

Autorzy: Nowak Agata, Romanowska-To吵oczko Anna, Bartusiak Irena.

Tytu艂 orygina艂u: Nieprawid硂wo禼i w rozwoju ruchowym dzieci jako wczesne objawy zak丑ce psychomotorycznych

Czasopismo: Pedagogika, Psihologia ta Medico-Biologicni Problemi Fizicnogo Vihovanna i Sportu

Szczeg贸艂y: 2009, nr 9, s.192-195, ryc. bibliogr. 18 poz. rez. streszcz. sum.

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Nowak Agata 0000-0001-7924-0944 [*];006;WWF, Romanowska-To吵oczko Anna 0000-0003-2236-7519 [*];006;WWF, Bartusiak Irena [*];006;WWF

Data wprowadzenia: 2009/09

Sygnatura: PNNP04238


19/34

IDT: .

Autorzy: Kochan Katarzyna.

Tytu艂 orygina艂u: Postawa cia砤 a poziom si硑 mi甓niowej ch硂pc體 z regionu Legnicko-G硂gowskiego Okr阦u Miedziowego

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The body posture juxtaposed with muscle strength in boys from the Legnica-G硂g體 Cuprum Region

Czasopismo: Medycyna odowiskowa

Szczeg贸艂y: 2009 : vol.12, nr 1, s.61-68, ryc. bibliogr. 30 poz.

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Kochan-Jache Katarzyna 0000-0003-2632-3556 [*];047;WWF

Data wprowadzenia: 2009/09

Sygnatura: PNNP04273


20/34

IDT: .

Autorzy: ierczek Rafa.

Tytu艂 orygina艂u: Rozw骿 somatyczny i motoryczny m硂dzie縴 w wieku 13-17 lat z lekkim upo秎edzeniem umys硂wym

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The somatic and motor development of youth at the age of 13-17 with a slight mental handicap

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Sport i turystyka we wsp蟪czesnym stylu 縴cia / pod red. Bogus砤wa Mareckiego

Adres wydawniczy: Pozna : Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, 2009

Opis fizyczny: s.157-165 : tab. bibliogr. 11 poz. sum.

Seria: Monografie ; 393 ; 0239-7161

Uwagi: ISBN 978-83-61414-18-6

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: ierczek Rafa [*];024;000

Data wprowadzenia: 2009/07

Sygnatura: PNNP04188


21/34

IDT: .

Autorzy: Fugiel Jaros砤w, S砤wi駍ka Teresa, Krynicka Iga, Kochan-Jache Katarzyna.

Tytu艂 orygina艂u: Wp硑w wykszta砪enia oraz aktywno禼i fizycznej rodzic體 na poziom rozwoju zdolno禼i szybko禼iowych dziewcz眛 wiejskich w m硂dszym wieku szkolnym

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The influence of the level of education and physical activity of parents on the level of motor performance of rural girls

Czasopismo: Medycyna odowiskowa

Szczeg贸艂y: 2009 : vol.12, nr 2, s.56-63, ryc. tab. bibliogr. 17 poz. sum.

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Fugiel Jaros砤w 0000-0001-8333-6412 [*];047;WWF, S砤wi駍ka Teresa 0000-0002-7217-5868 [*];047;WWF, Krynicka-Pieleszek Iga [ ];000;000, Kochan-Jache Katarzyna 0000-0003-2632-3556 [*];047;WWF

Data wprowadzenia: 2010/01

Sygnatura: PNNP04435


22/34

IDT: .

Autorzy: Ignasiak Zofia, S砤wi駍ka Teresa, Domaradzki Jaros砤w, Fugiel Jaros砤w, Krynicka-Pieleszek Iga, Ro縠k-Piechura Krystyna, 痷rek Grzegorz.

Tytu艂 orygina艂u: Rozw骿 funkcjonalny dzieci i m硂dzie縴 z Legnicko-G硂gowskiego Okr阦u Miedziowego w uj阠iu wieku morfologicznego

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2007

Opis fizyczny: 120 s. : ryc. tab. bibliogr. sum.

Seria: Studia i Monografie ; Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu ; 85 ; ISSN: 0239-6009

p-ISBN: 978-83-89156-63-1

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Ignasiak Zofia 0000-0001-8656-9107 [*];033;WWF, S砤wi駍ka Teresa 0000-0002-7217-5868 [*];033;WWF, Domaradzki Jaros砤w 0000-0001-8057-3033 [*];033;WWF, Fugiel Jaros砤w 0000-0001-8333-6412 [*];033;WWF, Krynicka-Pieleszek Iga [*];033;WWF, Ro縠k-Piechura Krystyna 0000-0001-5589-4978 [*];042;WF, 痷rek Grzegorz 0000-0002-1795-4367 [*];033;WWF

Data wprowadzenia: 2007/04

Sygnatura: PNNP02965


23/34

IDT: .

Autorzy: Rokita Andrzej.

Tytu艂 orygina艂u: Wykorzystanie pi砮k edukacyjnych Edubal a sprawno舵 fizyczna dzieci wiejskich

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Employment of educational balls Edubal and physical fitness of village children

Czasopismo: Badania Naukowe

Szczeg贸艂y: 2007 : vol.21, nr 2, s.94

Uwagi: ISSN 1641-8557

Adnotacje: (Mi阣zynarodowa Konferencja Naukowa; Dni Medycyny Spo砮cznej i Zdrowia Publicznego "odowisko cz硂wieka a jego zdrowie", Kielce 14-16 wrze秐ia 2007)

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Afiliacja: Rokita Andrzej 0000-0001-5281-811X [*];004;WWF

Data wprowadzenia: 2007/09

Sygnatura: PNNP03229


24/34

IDT: .

Autorzy: Antoniak-Lewandowska Krystyna.

Tytu艂 orygina艂u: Activities in water as sensomotoric education for infants and children with Down syndrome

Czasopismo: Polish Journal of Environmental Studies

Szczeg贸艂y: 2006 : vol.15, nr 6B, s.17-20, fot. tab. bibliogr. 8 poz.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Antoniak-Lewandowska Krystyna 0000-0002-3490-1320 [*];037;WWF

Data wprowadzenia: 2007/10

Sygnatura: PNNP03234


25/34

IDT: .

Autorzy: Surynt Agnieszka, W骿cik-Grzyb Agnieszka.

Tytu艂 orygina艂u: Asymetria dynamiczna dziewcz眛 i ch硂pc體 w wieku 6 i 7 lat jako element motorycznej dojrza硂禼i szkolnej

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Dynamic asymmetry of 6- to 7-year-old girls and boys as a part of their motor school adolescence

Czasopismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Sk硂dowska Sect.D Med.

Szczeg贸艂y: 2006 : vol.60, supl.16, nr 7 (770), s.340-343, tab. bibliogr. 6 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Surynt Agnieszka 0000-0001-6668-8010 [*];004;WWF, W骿cik-Grzyb Agnieszka 0000-0002-6620-1791 [*];004;WWF

Data wprowadzenia: 2006/6

Sygnatura: PNNP02486


26/34

IDT: .

Autorzy: Surynt Agnieszka.

Tytu艂 orygina艂u: Asymetria funkcjonalna dziewcz眛 i ch硂pc體 w wieku 6 i 7 lat jako element motorycznej dojrza硂禼i szkolnej

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Functional asymmetry of boys and girls aged 6 and 7 as an element of motional school maturity

Czasopismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Sk硂dowska Sect.D Med.

Szczeg贸艂y: 2006 : vol.60, supl.16, nr 7 (771), s.344-347, bibliogr. 14 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Surynt Agnieszka 0000-0001-6668-8010 [*];004;WWF

Data wprowadzenia: 2006/6

Sygnatura: PNNP02485


27/34

IDT: .

Autorzy: Zajkiewicz Katarzyna, Ignasiak Zofia.

Tytu艂 orygina艂u: Compensating insufficiencies of motor development and body mass of infants born prematurely in the first year of life, depending on the prematurity degree

Czasopismo: Polish Journal of Environmental Studies

Szczeg贸艂y: 2006 : vol.15, nr 5B, cz.2, s.559-562, ryc. tab. bibliogr. 18 poz.

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Zajkiewicz Katarzyna [ ];000;000, Ignasiak Zofia 0000-0001-8656-9107 [*];033;WWF

Data wprowadzenia: 2007/01

Sygnatura: PNNP02844


28/34

IDT: .

Autorzy: 痷rek Alina, 痷rek Grzegorz, Domaradzki Jaros砤w, Dziuba Alicja.

Tytu艂 orygina艂u: Metody bada okresowych

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: M髗gowe pora縠nie dzieci阠e : z do秝iadcze trzyletniego programu rehabilitacyjnego / pod red. Tadeusza Bobera i Krystyny Kobel-Buys

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2006

Opis fizyczny: s.110-127 : fot. ryc. tab. bibliogr. 13 poz.

Seria: Studia i Monografie ; Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu ; 81 ; ISSN 0239-6009

p-ISBN: 83-89156-46-6

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: 痷rek Alina [ ];000;000, 痷rek Grzegorz 0000-0002-1795-4367 [*];033;WWF, Domaradzki Jaros砤w 0000-0001-8057-3033 [*];033;WWF, Dziuba-S硂nina Alicja 0000-0002-7264-9488 [*];002;WWF

Data wprowadzenia: 2006/4

Sygnatura: PNNP02299


29/34

IDT: .

Autorzy: Domaradzki Jaros砤w, Ignasiak Zofia, 痷rek Grzegorz.

Tytu艂 orygina艂u: Rozw骿 morfofunkcjonalny dziecka

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: M髗gowe pora縠nie dzieci阠e : z do秝iadcze trzyletniego programu rehabilitacyjnego / pod red. Tadeusza Bobera i Krystyny Kobel-Buys

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2006

Opis fizyczny: s.42-54 : tab. bibliogr. 44 poz.

Seria: Studia i Monografie ; Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu ; 81 ; ISSN 0239-6009

p-ISBN: 83-89156-46-6

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Domaradzki Jaros砤w 0000-0001-8057-3033 [*];033;WWF, Ignasiak Zofia 0000-0001-8656-9107 [*];033;WWF, 痷rek Grzegorz 0000-0002-1795-4367 [*];033;WWF

Data wprowadzenia: 2006/4

Sygnatura: PNNP02295


30/34

IDT: .

Autorzy: Stefaniak Tadeusz, Witkowski Kazimierz, Migasiewicz Juliusz, Burdzie硂wska Ma砱orzata, Ku砤kowski Marcin.

Tytu艂 orygina艂u: Wp硑w 鎤icze si硂wych na wybrane parametry fizyczne i morfologiczne dzieci w wieku 9-10 lat uczestnicz眂ych w treningu karate kyokushin

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Kierunki doskonalenia treningu i walki sportowej : diagnostyka, t.3 / pod red. Anny Kuder, Krzysztofa Perkowskiego, Dariusza edziewskiego

Adres wydawniczy: Warszawa : Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, 2006

Opis fizyczny: s.97-101 : tab.

Uwagi: ISBN 10: 83-89630-07-9; ISBN 13: 978-83-89630-07-0

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Stefaniak Tadeusz 0000-0002-6564-4582 [*];039;WWF, Witkowski Kazimierz 0000-0003-1503-9904 [*];039;WWF, Migasiewicz Juliusz 0000-0002-0855-0512 [*];039;WWF, Burdzie硂wska Ma砱orzata [*];039;WWF, Ku砤kowski Marcin [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2006/12

Sygnatura: PNNP02720


31/34

IDT: .

Autorzy: 痷rek Grzegorz, S砤wi駍ka Teresa.

Tytu艂 orygina艂u: The effect of family and school environment on physical growth and motor abilities in youth

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: International Scientific Conference "Physical Education and Sport 2004, Liberec - Euroregion Nisa" Czech Republic, June 24-25, 2004 : proceedings of abstracts

Adres wydawniczy: Liberec : Technical University of Liberec, 2004

Opis fizyczny: s.68

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: 痷rek Grzegorz 0000-0002-1795-4367 [*];001;WWF, S砤wi駍ka Teresa 0000-0002-7217-5868 [*];001;WWF

Data wprowadzenia: 2012/05

Sygnatura: PNNP05666


32/34

IDT: .

Autorzy: S砤wi駍ka-Ochla Teresa.

Tytu艂 orygina艂u: The relationship between family environment factors and childhood physical fitness

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Human growth in sickness and in health : X International Congress of Auxology July 4-7, 2004 - Firenze (Italy) Palazzo Vecchio and Convitto della Calza : abstracts

Adres wydawniczy: Firenze : NICOMP L.E., 2004

Opis fizyczny: s.183-184

Konferencja/zjazd - tytu艂: International Association for Human Auxology

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Firenze : 2004.07.4-7

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: S砤wi駍ka Teresa 0000-0002-7217-5868 [0];001;WWF

Data wprowadzenia: 2005/01

Sygnatura: PNNP01507


33/34

IDT: .

Autorzy: Surynt Agnieszka.

Tytu艂 orygina艂u: Rozw骿 fizyczny i motoryczny dzieci 6- i 7-letnich jako kryterium wieku rozpoczynania nauki w szkole

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Physical and motional development of 6- and 7-year-old children as a criterion of commencing school education

Czasopismo: Cz硂wiek i Ruch

Szczeg贸艂y: 2003, nr 1(7), s.82-91, ryc. tab. bibliogr. 28 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Surynt Agnieszka 0000-0001-6668-8010 [0];004;WWF

Sygnatura: PNNP00544


34/34

IDT: .

Autorzy: Choi駍ka Anna Maria, Sadowska Ludwika, Bartosik Bo縠na.

Tytu艂 orygina艂u: Rozw骿 psychoruchowy u dzieci z zespo砮m Downa usprawnianych od urodzenia z uwzgl阣nieniem wzorc體 postawy i lokomocji

Czasopismo: Post阷y Rehabilitacji

Szczeg贸艂y: 2002 : t.16, nr 4, s.43-53, ryc. tab. bibliogr. 27 poz.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Choi駍ka Anna Maria [0];024;000, Sadowska Ludwika [ ];000;000, Bartosik Bo縠na [ ];000;000

Sygnatura: PNNP00548


Nowe wyszukiwanie | Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc艂awiu