POSTAWA STOJA
Liczba odnalezionych rekord贸w: 25

Operacje globalne Zmie艅 format:        | Nowe wyszukiwanie
Operacje dot. bie偶膮cej strony               
1/25

IDT: .

Autorzy: Berger-Pasternak Bernadetta, Brylka Daria, Sipko Tomasz.

Tytu艂 orygina艂u: Kinematyka odcinka l阣紈iowego kr阦os硊pa podczas zmiany pozycji cia砤 z siedz眂ej do stoj眂ej os骲 bez dolegliwo禼i b髄owych

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: II Og髄nopolska Konferencja dla M硂dych Naukowc體 "Wiecz髍 Naukowca 2018 : wok蟪 cz硂wieka" : program i streszczenia : 10-11.05.2018, Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu / red. S砤womir Winiarski [i in.].

Adres wydawniczy: Wroc砤w : cop. [Wydawnictwo] AWF Wroc砤w, 2018

Opis fizyczny: s. 41-42

Uwagi: ISBN 978-83-64354-34-2

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Berger-Pasternak Bernadetta [*];024;000, Brylka Daria [ ];000;000, Sipko Tomasz 0000-0002-8646-4855 [*];065;WF

Data wprowadzenia: 2018/06

Sygnatura: PNNP08803


2/25

IDT: .

Autorzy: Ostrowska Bo縠na, Kuczy駍ki Micha, Dean Elizabeth.

Tytu艂 orygina艂u: Does osteoarthritis further compromise the postural stability of women with osteoporosis?

Czasopismo: Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja

Szczeg贸艂y: 2008 : vol.10, nr 2, s.178-182, tab. bibliogr. 16 poz.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Ostrowska Bo縠na 0000-0002-0135-9547 [*];014;WF, Kuczy駍ki Micha 0000-0003-0260-8733 [*];015;WF, Dean Elizabeth [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2008/06

Sygnatura: PNNP03690


3/25

IDT: .

Autorzy: Jagusz Anna, Sikora Aleksandra, Waszczak Joanna.

Tytu艂 orygina艂u: Lateralization in the process of balance control in an unrestrained upright stance

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Wellness as a goal of health promotion and health education : praca zbiorowa / pod red. J髗efa Bergiera

Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo NeuroCentrum, 2008

Opis fizyczny: s.63-71 : ryc. tab. bibliogr. 10 poz. sum. streszcz.

Uwagi: ISBN 978-83-61495-00-0

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Tomaszewska Anna 0000-0002-8805-8930 [*];035;WWF, Sikora Aleksandra 0000-0002-7921-230X [*];035;WWF, Waszczak Joanna [*];035;WWF

Data wprowadzenia: 2008/06

Sygnatura: PNNP03727


4/25

IDT: .

Autorzy: Ostrowska Bo縠na, Giemza Czes砤w, Wojna Dorota, Skrzek Anna.

Tytu艂 orygina艂u: Stabilno舵 pozycji stoj眂ej i postawa cia砤 starszych kobiet : por體nanie mi阣zy osobami "upadaj眂ymi" i "nie upadaj眂ymi"

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Postural stability and body posture in older women : comparison between fallers and non-fallers

Czasopismo: Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja

Szczeg贸艂y: 2008 : vol.10, nr 5, s.486-495, tab. bibliogr. 41 poz.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Ostrowska Bo縠na 0000-0002-0135-9547 [*];014;WF, Giemza Czes砤w 0000-0003-0288-2919 [*];014;WF, Wojna Dorota 0000-0003-1336-2329 [*];014;WF, Skrzek Anna 000-0003-1533-0291 [*];015;WF

Data wprowadzenia: 2008/12

Sygnatura: PNNP03956


5/25

IDT: .

Autorzy: Sobera Ma砱orzata, Siedlecka Bo縠na.

Tytu艂 orygina艂u: Stabilno舵 pionowej pozycji cia砤 dzieci w wieku 2-4 lat i gimnastyczek sportowych

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Stability of the upright position in children aged 2-4 years and artistic gymnasts

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2007 : t.1, nr 25, s.76-82, ryc. tab. bibliogr. 16 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Sobera Ma砱orzata 0000-001-8724-2093 [*];035;WWF, Siedlecka Bo縠na [*];035;WWF

Data wprowadzenia: 2008/04

Sygnatura: PNNP03523


6/25

IDT: .

Autorzy: Piestrak Piotr, Sobera Ma砱orzata.

Tytu艂 orygina艂u: Stabilno舵 pozycji stoj眂ej u dzieci z upo秎edzeniem narz眃u s硊chu po zastosowaniu obrotowych 鎤icze gimnastycznych

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Stability of stance position in children with hearing disturbance after application the rotative gymnastic exercises

Czasopismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Sk硂dowska Sect.D Med.

Szczeg贸艂y: 2007 : vol.62, suppl.18, nr 6, s.137-140, tab. bibliogr. 8 poz. sum.

Uwagi: Mi阣zynarodowa Konferencja Naukowa "Promocja zdrowia w r罂nych okresach 縴cia" Lublin, 25-27 maja 2007

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Piestrak Piotr 0000-0001-7382-7488 [*];035;WWF, Sobera Ma砱orzata 0000-001-8724-2093 [*];035;WWF

Data wprowadzenia: 2009/03

Sygnatura: PNNP04098


7/25

IDT: .

Autorzy: Piestrak Piotr, Sobera Ma砱orzata.

Tytu艂 orygina艂u: Wp硑w 鎤icze z obrotami na stabilno舵 pozycji stoj眂ej u dzieci nies硑sz眂ych

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The effect of body rotation exercises on postural stability in deaf children

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2007 : t.1, nr 25, s.71-75, ryc. tab. bibliogr. 10 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Piestrak Piotr 0000-0001-7382-7488 [*];035;WWF, Sobera Ma砱orzata 0000-001-8724-2093 [*];035;WWF

Data wprowadzenia: 2008/04

Sygnatura: PNNP03522


8/25

IDT: .

Autorzy: Piestrak Piotr, Sobera Ma砱orzata.

Tytu艂 orygina艂u: Wp硑w obrotowych 鎤icze gimnastycznych na utrzymywanie r體nowagi cia砤 u dzieci zdrowych

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Influence the gymnastic rotative exercises to maintaining body balance in healthy children

Czasopismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Sk硂dowska Sect.D Med.

Szczeg贸艂y: 2007 : vol.62, suppl.18, nr 6, s.133-136, tab. bibliogr. 8 poz. sum.

Uwagi: Mi阣zynarodowa Konferencja Naukowa "Promocja zdrowia w r罂nych okresach 縴cia" Lublin, 25-27 maja 2007

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Piestrak Piotr 0000-0001-7382-7488 [*];035;WWF, Sobera Ma砱orzata 0000-001-8724-2093 [*];035;WWF

Data wprowadzenia: 2009/03

Sygnatura: PNNP04097


9/25

IDT: .

Autorzy: Kuczy駍ki Micha, Waszczak Joanna.

Tytu艂 orygina艂u: Wp硑w wysoko禼i pod硂縜 na stabilno舵 pozycji stoj眂ej na jednej nodze : zale縩o舵 od stopniowania trudno禼i

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Influence of the surface height on the stability of one leg standing position in respect of difficulty grading

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2007 : t.1, nr 25, s.60-65, ryc. tab. bibliogr. 18 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Kuczy駍ki Micha 0000-0003-0260-8733 [*];035;WWF, Waszczak Joanna [*];035;WWF

Data wprowadzenia: 2008/04

Sygnatura: PNNP03520


10/25

IDT: .

Autorzy: Chara秐a Justyna, Kuczy駍ki Micha.

Tytu艂 orygina艂u: O lepsz trafno舵 diagnozy: czy ocena stabilno禼i postawy stoj眂ej zale縴 od czasu pomiaru?

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Improving diagnosis: does measurement duration affect assessment of postural stability?

Czasopismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Sk硂dowska Sect.D Med.

Szczeg贸艂y: 2005 : vol.60, supl.16, nr 1, s.226-229, ryc. tab. bibliogr. 10 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Chara秐a Justyna [0];000;000, Kuczy駍ki Micha 0000-0003-0260-8733 [0];005;WWF

Data wprowadzenia: 2005/12

Sygnatura: PNNP02060


11/25

IDT: .

Autorzy: Sobera Ma砱orzata.

Tytu艂 orygina艂u: R體nowaga cia砤 w naturalnej pozycji stoj眂ej u ma硑ch dzieci i os骲 doros硑ch

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Body balance in natural stance position of young children and adults

Czasopismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Sk硂dowska Sect.D Med.

Szczeg贸艂y: 2005 : vol.60, supl.16, nr 5 (487), s.153-156, ryc. tab. bibliogr. 9 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Sobera Ma砱orzata 0000-001-8724-2093 [0];005;WWF

Data wprowadzenia: 2005/06

Sygnatura: PNNP01680


12/25

IDT: .

Autorzy: Chamela-Bili駍ka Dagmara, Zawadzka Dominika, Sobera Ma砱orzata, Mraz Ma砱orzata.

Tytu艂 orygina艂u: Stabilno舵 cia砤 w pozycji stoj眂ej dzieci z bocznym idiopatycznym skrzywieniem kr阦os硊pa

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Stability of body during quiet standing in children with idiopathic scoliosis

Czasopismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Sk硂dowska Sect.D Med.

Szczeg贸艂y: 2005 : vol.60, supl.16, nr 1 (49), s.218-221, tab. bibliogr. 10 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Chamela-Bili駍ka Dagmara 0000-0002-9911-4424 [0];015;WF, Zawadzka Dominika 0000-0003-1233-342X [0];014;WF, Sobera Ma砱orzata 0000-001-8724-2093 [0];005;WWF, Mraz Ma砱orzata 0000-0001-8579-6762 [0];015;WF

Data wprowadzenia: 2005/06

Sygnatura: PNNP01696


13/25

IDT: .

Autorzy: Chamela-Bili駍ka Dagmara, Szczepa駍ka Joanna, Kuczy駍ki Micha.

Tytu艂 orygina艂u: Stabilno舵 postawy stoj眂ej u os骲 z deficytem poznawczym

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Stability of quiet standing in subjects with cognitive impairment

Czasopismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Sk硂dowska Sect.D Med.

Szczeg贸艂y: 2005 : vol.60, supl.16, nr 1 (50), s.222-225, tab. bibliogr. 10 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Chamela-Bili駍ka Dagmara 0000-0002-9911-4424 [0];015;WF, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna [0];016;WF, Kuczy駍ki Micha 0000-0003-0260-8733 [0];005;WWF

Data wprowadzenia: 2005/07

Sygnatura: PNNP01747


14/25

IDT: .

Autorzy: Wierzbicka-Damska Iwona, Samo硑k Andrzej, Jethon Zbigniew, Murawska-Cia硂wicz Eugenia, Wierci駍ka Jolanta, Swad糱a Danuta, Szafraniec Rafa.

Tytu艂 orygina艂u: Utrzymanie stabilnej postawy stoj眂ej u 10-16-letnich ch硂pc體 z upo秎edzeniem s硊chu

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Postural stability in 10-16 years old boys with hearing impairment

Czasopismo: Fizjoterapia Polska

Szczeg贸艂y: 2005 : vol.5, nr 2, s.143-148, tab. bibliogr. 24 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Wierzbicka-Damska Iwona 0000-0002-3466-7132 [0];003;WWF, Samo硑k Andrzej [0];003;WWF, Jethon Zbigniew [0];003;WWF, Murawska-Cia硂wicz Eugenia 0000-0001-8512-7278 [0];003;WWF, Wierci駍ka Jolanta [0];000;000, Swad糱a Danuta [0];000;000, Szafraniec Rafa 0000-0003-1215-6590 [0];024;000

Data wprowadzenia: 2005/09

Sygnatura: PNNP01889


15/25

IDT: .

Autorzy: Sobera Ma砱orzata.

Tytu艂 orygina艂u: Wsp蟪dzia砤nie prawej i lewej stopy w procesie utrzymywania r體nowagi u dzieci i os骲 doros硑ch

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Co-operation the right and left foot during maintainig body balance in children and adults

Czasopismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Sk硂dowska Sect.D Med.

Szczeg贸艂y: 2005 : vol.60, supl.16, nr 5 (488), s.157-160, tab. bibliogr. 6 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Sobera Ma砱orzata 0000-001-8724-2093 [0];005;WWF

Data wprowadzenia: 2005/06

Sygnatura: PNNP01681


16/25

IDT: .

Autorzy: Wojciechowska-Maszkowska Bo縠na, Kuczy駍ki Micha.

Tytu艂 orygina艂u: Zmiany stabilno禼i postawy cia砤 z wiekiem

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Postural control and ageing

Czasopismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Sk硂dowska Sect.D Med.

Szczeg贸艂y: 2005 : vol.60, supl.16, nr 1, s.261-264, tab. bibliogr. 10 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Wojciechowska-Maszkowska Bo縠na [0];000;000, Kuczy駍ki Micha 0000-0003-0260-8733 [0];005;WWF

Data wprowadzenia: 2005/12

Sygnatura: PNNP02061


17/25

IDT: .

Autorzy: Waszczak Joanna, Paluszak Adam, Sikora Aleksandra, Kuczy駍ki Micha.

Tytu艂 orygina艂u: Dob髍 strategii posturalnych do wysoko禼i pod硂縜 podczas stania swobodnego

Czasopismo: Acta of Bioengineering and Biomechanics

Szczeg贸艂y: 2004 : vol.6, supl.1, s.449-454, ryc. bibliogr. 10 poz.

Uwagi: Proceedings of the International Conference "Biomechanics 2004", Academy of Physical Education and Sport in Gdansk. Gda駍k, Poland, EU, 9-11 September 2004

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Waszczak Joanna [0];005;WWF, Paluszak Adam 0000-0002-7730-2723 [ ];024;000, Sikora Aleksandra 0000-0002-7921-230X [0];005;WWF, Kuczy駍ki Micha 0000-0003-0260-8733 [0];005;WWF

Data wprowadzenia: 2004/09

Sygnatura: PNNP01281


18/25

IDT: .

Autorzy: Kuczy駍ki Micha.

Tytu艂 orygina艂u: Model lepko-spr昕ysty w badaniach stabilno禼i postawy cz硂wieka

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The viscoelastic model of quiet standing

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2003

Opis fizyczny: 110 s. : ryc. tab. bibliogr. 250 poz. sum.

Seria: Studia i Monografie ; Akademia Wychowania Fizycznego ; 65 ; 0239-6009

p-ISBN: 83-87389-98-6

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Kuczy駍ki Micha 0000-0003-0260-8733 [*];005;WWF

Sygnatura: PNNP00326


19/25

IDT: .

Autorzy: Mraz Ma砱orzata, Mraz Maciej, Skolimowska Beata, Szyma駍ka Joanna.

Tytu艂 orygina艂u: Przemieszczenia 秗odka ci昕ko禼i cia砤 w pozycji stoj眂ej os骲 po udarze m髗gu na podstawie bada posturograficznych

Czasopismo: Fizjoterapia

Szczeg贸艂y: 2003 : t.11, nr 2, supl.1, s.38

Uwagi: Sygnatura czasopisma: P C.182 III

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Mraz Ma砱orzata 0000-0001-8579-6762 [0];015;WF, Mraz Maciej 0000-0001-8895-034X [0];016;WF, Skolimowska Beata [0];015;WF, Szyma駍ka Joanna [ ];000;000

Sygnatura: PNNP00420


20/25

IDT: .

Autorzy: Mraz Ma砱orzata, Mraz Maciej, Skolimowska Beata, Szyma駍ka Joanna.

Tytu艂 orygina艂u: Przemieszczenia 秗odka ci昕ko禼i cia砤 w pozycji stoj眂ej u os骲 po udarze m髗gu na podstawie bada posturograficznych

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Picture of the shift tendencies of the body gravity centre in standing position in people after cerebral stroke on the basis of posturographic examinations

Czasopismo: Fizjoterapia

Szczeg贸艂y: 2003 : t.11, nr 2, s.32-38, ryc. bibliogr. 10 poz.

Uwagi: Sygnatura czasopisma: P C.182 III

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Mraz Ma砱orzata 0000-0001-8579-6762 [0];015;WF, Mraz Maciej 0000-0001-8895-034X [0];016;WF, Skolimowska Beata [0];015;WF, Szyma駍ka Joanna [ ];000;000

Sygnatura: PNNP00444


21/25

IDT: .

Autorzy: Samo硑k Andrzej, Wierzbicka-Damska Iwona, Witkowski Kazimierz.

Tytu艂 orygina艂u: The influence of judo training on posture control in quiet standing

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Telesná výchova šport, výskum na univerzitách = Physical education, sports, research at the universities : zbornik referátov z medzinárodnoj vedeckej konferencie

Adres wydawniczy: Bratislava : Slovenská Technická Univerzita, 2003

Opis fizyczny: s.171-176 : tab. bibliogr. 26 poz.

Konferencja/zjazd - tytu艂: Slovenská Technická Univerzita

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Bratislava : 2003.11.13-14

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Samo硑k Andrzej [ ];000;000, Wierzbicka-Damska Iwona 0000-0002-3466-7132 [0];003;WWF, Witkowski Kazimierz 0000-0003-1503-9904 [0];008;WWF

Sygnatura: PNNP00752


22/25

IDT: .

Autorzy: Mraz Ma砱orzata, Skrzek Anna, Mraz Maciej.

Tytu艂 orygina艂u: The shift tendencies of the body gravity centre in standing position in people after cerebral stroke

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: 2nd World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine - ISPRM : free papers, Prague (Czech Republic), May 18-22, 2003 / ed. by Haim Ring, Nachum Soroker

Adres wydawniczy: Bologna : Monduzzi Editore, 2003

Opis fizyczny: s.819-823 : ryc. bibliogr. 3 poz.

Konferencja/zjazd - tytu艂: International Society of Physical and Rehabilitation Medicine

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Praga : 2003.05.18-22

Seria: International Proceedings Division

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Mraz Ma砱orzata 0000-0001-8579-6762 [0];015;WF, Skrzek Anna 000-0003-1533-0291 [0];015;WF, Mraz Maciej 0000-0001-8895-034X [0];016;WF

Konferencja/zjazd - miejsce i data: International Proceedings Division

Sygnatura: PNNP00609


23/25

IDT: .

Autorzy: Sobera Ma砱orzata.

Tytu艂 orygina艂u: Wp硑w wielko禼i powierzchni podparcia st髉 na wska糿iki stabilno禼i pozycji stoj眂ej jednon罂

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Zagadnienia biomechaniki sportu - technika ruchu / pod red.nauk. Czes砤wa Urbanika

Adres wydawniczy: Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego, 2003

Opis fizyczny: s.152-158 : ryc. tab. bibliogr. 12 poz.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Sobera Ma砱orzata 0000-001-8724-2093 [0];005;WWF

Sygnatura: PNNP00858


24/25

IDT: .

Autorzy: Kuczy駍ki Micha.

Tytu艂 orygina艂u: Postural sway vs. postural strategies in quiet standing

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Origins of biomechanics : factors of regress and progress / ed. by Stefan Kornecki

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2002

Opis fizyczny: s.69-75 : ryc. bibliogr. 25 poz.

Seria: Studia i Monografie ; Akademia Wychowania Fizycznego ; 63 ; 0239-6009

Uwagi: Proceedings of the XIIIth International Biomechanics Seminar, October 5-7, 2001, Wroc砤w, Poland

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Kuczy駍ki Micha 0000-0003-0260-8733 [0];005;WWF

Sygnatura: PNNP00560


25/25

IDT: .

Autorzy: Kuczy駍ki Micha, Dean Elizabeth, Jones Alice.

Tytu艂 orygina艂u: The viscoelastic model of standing balance control : preliminary norms and clinical implications

Czasopismo: Cz硂wiek i Ruch

Szczeg贸艂y: 2002, nr 1(5), s.5-13, tab. bibliogr. 37 poz. streszcz.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Kuczy駍ki Micha 0000-0003-0260-8733 [0];005;WWF, Dean Elizabeth [0];000;000, Jones Alice [0];000;000

Sygnatura: PNNP00522


Nowe wyszukiwanie | Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc艂awiu