POLITECHNIKA WROCWSKA
Liczba odnalezionych rekord贸w: 12

Operacje globalne Zmie艅 format:        | Nowe wyszukiwanie
Operacje dot. bie偶膮cej strony               
1/12

IDT: .

Autorzy: Zysek-Nockowska Ewa.

Tytu艂 orygina艂u: Biblioteka Wydzia硊 IZ [Informatyki i Zarz眃zania] - historia i wsp蟪czesno舵

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Ksi阦a Jubileuszowa 50-lecia Wydzia硊 Informatyki i Zarz眃zania Politechniki Wroc砤wskiej : red. Hanna Mazur

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo PLUS, 2018

Opis fizyczny: s. 397-402 : rys., tab.

p-ISBN: ISBN 83-88799-53-3

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Zysek-Nockowska Ewa [ ];020;JM

Data wprowadzenia: 2019/01

Sygnatura: PNNP09057


2/12

IDT: .

Autorzy: Zysek-Nockowska Ewa.

Tytu艂 orygina艂u: Promocja i kreowanie wizerunku jako element marketingu Biblioteki Wydzia硊 Informatyki i Zarz眃zania Politechniki Wroc砤wskiej.

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Promotion and public relations as a marketing component of the Library of the Faculty of Computer Science and Management of the Wroc砤w University of Technology

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: IV Wroc砤wskie Spotkania Bibliotekarzy / red. Danuta Dudziak, Miros砤w Zi蟪ek

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroc砤wskiej, 2014

Opis fizyczny: s. 369-380 : rys., bibliogr. 21 poz., sum.

Seria: Z Problem體 Bibliotek Naukowych Wroc砤wia ; t. 11

p-ISBN: ISBN 978-83-7493-843-3

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Adres url: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/27267/edition/24643/content?ref=desc

Afiliacja: Zysek-Nockowska Ewa [ ];020;JM

Konferencja/zjazd - tytu艂: IV Wroc砤wskie Spotkania Bibliotekarzy

Data wprowadzenia: 2019/01

Sygnatura: PNNP09058


3/12

IDT: .

Autorzy: Skuza Maria, Zysek-Nockowska Ewa.

Tytu艂 orygina艂u: Organizowanie i zarz眃zanie zasobami wiedzy o ekonomii w uczelni technicznej na przyk砤dzie Biblioteki Wydzia硊 Informatyki i Zarz眃zania Politechniki Wroc砤wskiej

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Polskie biblioteki ekonomiczne wczoraj - dzi - jutro : materia硑 z I Og髄nopolskiej Konferencji Bibliotek Ekonomicznych zorganizowanej przez Bibliotek Ekonomiczn Uniwersytetu Szczeci駍kiego, Szczecin, 20-21 pa糳ziernika 2011 roku / pod red. Lidii Lewickiej

Adres wydawniczy: Szczecin : Ksi笨nica Pomorska im. Stanis砤wa Staszica, 2012

Opis fizyczny: s. 67-76 : rys., bibliogr. 9 poz., sum.

p-ISBN: ISBN 978-83-87879-95-2

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Skuza Maria [ ];000;000, Zysek-Nockowska Ewa [ ];020;JM

Konferencja/zjazd - tytu艂: I Og髄nopolska Konferencja Bibliotek Ekonomicznych; Biblioteka Ekonomiczna Uniwersytetu Szczeci駍kiego

Data wprowadzenia: 2019/01

Sygnatura: PNNP09059


4/12

IDT: .

Autorzy: Koniaszewska Teresa, Zysek-Nockowska Ewa.

Tytu艂 orygina艂u: Dzia砤lno舵 szkoleniowa Biblioteki Politechniki Wroc砤wskiej

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Biblioteka Politechniki Wroc砤wskiej 1946-2011 - historia, dzia砤lno舵, organizacja / red. Henryk Szarski, Jadwiga Wojtczak

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroc砤wskiej, 2011

Opis fizyczny: s. 129-149 : tab., bibliogr. 11 poz.

Seria: Z Problem體 Bibliotek Naukowych Wroc砤wia ; t. 9

Uwagi: Liczne informacje bibliogr. w przypisach

p-ISBN: ISBN 978-83-7493-651-4

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Koniaszewska Teresa [ ];000;000, Zysek-Nockowska Ewa [ ];020;JM

Data wprowadzenia: 2019/01

Sygnatura: PNNP09062


5/12

IDT: .

Autorzy: Zysek-Nockowska Ewa, Koniaszewska Teresa, Rzo馽a Irena.

Tytu艂 orygina艂u: Statystyka biblioteczna prowadzona w bibliotekach Politechniki Wroc砤wskiej na przyk砤dzie Biblioteki Wydzia硊 Informatyki i Zarz眃zania

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Library statistics used in the libraries of the Wroc砤w University of Technology and examplified by the Library of the Faculty of Computer Science and Management

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: II Wroc砤wskie Spotkania Bibliotekarzy Polonijnych / red. Henryk Szarski, Danuta Dudziak

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroc砤wskiej, 2010

Opis fizyczny: s. 251-261 : tab., bibliogr. 4 poz., sum.

Seria: Z Problem體 Bibliotek Naukowych Wroc砤wia ; t. 8

p-ISBN: ISBN 978-83-7493-511-1

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Zysek-Nockowska Ewa [ ];020;JM, Koniaszewska Teresa [ ];000;000, Rzo馽a Irena [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2019/01

Sygnatura: PNNP09068


6/12

IDT: .

Autorzy: Koniaszewska Teresa, Uniejewska Anna, Zysek-Nockowska Ewa.

Tytu艂 orygina艂u: Biblioteka Beletrystyczna Politechniki Wroc砤wskiej w latach 1953-2007 : historia - zbiory - czytelnictwo

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Wroc砤wskie Spotkania Bibliotekarzy Polonijnych : red. Henryk Szarski, Ma砱orzata Kuziela

Adres wydawniczy: Wroc砤w : TArt, 2008

Opis fizyczny: s. 207-230 : rys., tab., bibliogr. 15 poz.

Seria: Z Problem體 Bibliotek Naukowych Wroc砤wia ; t. 6

p-ISBN: ISBN 978-83-85417-28-6

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Koniaszewska Teresa [ ];000;000, Uniejewska Anna [ ];000;000, Zysek-Nockowska Ewa [ ];020;JM

Data wprowadzenia: 2019/01

Sygnatura: PNNP09071


7/12

IDT: .

Autorzy: Koniaszewska Teresa, Zysek-Nockowska Ewa.

Tytu艂 orygina艂u: Komputeryzacja bibliotek wydzia硂wych Politechniki Wroc砤wskiej

Czasopismo: Bibliotekarz

Szczeg贸艂y: 2008, nr 10, s. 16-20, tab., bibliogr. 6 poz.

p-ISSN: ISSN 0208-4333

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Koniaszewska Teresa [ ];000;000, Zysek-Nockowska Ewa [ ];020;JM

Data wprowadzenia: 2019/01

Sygnatura: PNNP09074


8/12

IDT: .

Autorzy: Koniaszewska Teresa, Uniejewska Anna, Zysek-Nockowska Ewa.

Tytu艂 orygina艂u: Model systemu biblioteczno-informacyjnego Biblioteki G丑wnej i OINT Politechniki Wroc砤wskiej w edukacyjnym procesie przemian

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: A model of a library and information system of Main Library and Scientific Information Centre of Wroclaw University of Technology in an educational process of changes

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Wroc砤wskie Spotkania Bibliotekarzy Polonijnych [Dokument elektroniczny] / Red. Elektron. Bibl.

Adres wydawniczy: Warszawa : Kom. Wydaw. Elektron. SBP, 2007

Opis fizyczny: [9] s : rys., tab., bibliogr. 21 poz., sum.

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Wroc砤w : 4-6 lipca 2007

Seria: EBIB Elektroniczna Biblioteka. Materia硑 Konferencyjne ; nr 17

e-ISBN: e-ISBN 83-921757-6-X

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Koniaszewska Teresa [ ];000;000, Uniejewska Anna [ ];000;000, Zysek-Nockowska Ewa [ ];020;JM

Konferencja/zjazd - miejsce i data: EBIB Elektroniczna Biblioteka. Materia硑 Konferencyjne, nr 17

Data wprowadzenia: 2019/01

Sygnatura: PNNP09075


9/12

IDT: .

Autorzy: Zysek-Nockowska Ewa.

Tytu艂 orygina艂u: Powstanie, rozw骿 i dzia砤lno舵 Biblioteki Wydzia硊 Informatyki i Zarz眃zania Politechniki Wroc砤wskiej

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Biblioteka Politechniki Wroc砤wskiej 1946-2006 / red. Henryk Szarski, Jadwiga Wojtczak

Adres wydawniczy: Wroc砤w : TArt, 2007

Opis fizyczny: s. 177-189 : rys.

Seria: Z Problem體 Bibliotek Naukowych Wroc砤wia ; t. 5

Uwagi: Liczne inf. bibliograf. w przypisach

p-ISBN: 978-83-85417-26-2

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Zysek-Nockowska Ewa [ ];020;JM

Data wprowadzenia: 2019/01

Sygnatura: PNNP09073


10/12

IDT: .

Autorzy: Mielcarek Krystyna, Zysek-Nockowska Ewa.

Tytu艂 orygina艂u: Model gromadzenia i organizacji dost阷u do 紃骴e informacji na przyk砤dzie Biblioteki Wydzia硊 Informatyki i Zarz眃zania Politechniki Wroc砤wskiej

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Gromadzenie zbior體 - sztuka wyboru : II Seminarium [Dokument elektroniczny] / Red. Elektron. Bibl.

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Komisja Wydaw. Elektronicznych SBP, 2005

Opis fizyczny: s. [1-5] : rys., tab., bibliogr. 5 poz.

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Wroc砤w : 23-24 czerwca 2005

Seria: EBIB Elektroniczna Biblioteka. Materia硑 Konferencyjne ; nr 11

e-ISBN: e-ISBN 83-921757-2-7

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Mielcarek Krystyna [ ];000;000, Zysek-Nockowska Ewa [ ];020;JM

Konferencja/zjazd - miejsce i data: EBIB Elektroniczna Biblioteka. Materia硑 Konferencyjne, nr 11

Data wprowadzenia: 2019/01

Sygnatura: PNNP09076


11/12

IDT: .

Autorzy: Zysek-Nockowska Ewa, Dubi駍ki Marek.

Tytu艂 orygina艂u: Nad granic Unii Europejskiej : Wyjazd bibliotekarzy PWr do S硊bic, Frankfurtu n/Odr i Zielonej G髍y

Czasopismo: Pryzmat (Wroc砤w)

Szczeg贸艂y: 2003, 168/169, s. 22-23, rys.

p-ISSN: 1429-1673

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Zysek-Nockowska Ewa [ ];020;JM, Dubi駍ki Marek [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2019/03

Sygnatura: PNNP09177


12/12

IDT: .

Autorzy: Szylhabel Krystyna, Uniejewska Anna, Zysek-Nockowska Ewa.

Tytu艂 orygina艂u: Wsp蟪praca bibliotek na Politechnice Wroc砤wskiej

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Wsp蟪praca bibliotek naukowych w zakresie obs硊gi u縴tkownik體 [Dokument elektroniczny]

Adres wydawniczy: [B.m.] : [b.w.], [2002]

Opis fizyczny: s. 1-4

Konferencja/zjazd - tytu艂: Biblioteka G丑wna Politechniki Warszawskiej

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Warszawa : 23-24 wrze秐ia 2002

Uwagi: Liczne inf. bibliogr. w przypisach

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Adres url:

Adres url: http://www.ebib.pl/publikacje/matkonf/pw/referaty/KSzylhabel_AUniejewska_EZysek.pdf

Afiliacja: Szylhabel Krystyna [ ];000;000, Uniejewska Anna [ ];000;000, Zysek-Nockowska Ewa [ ];020;JM

Data wprowadzenia: 2019/03

Sygnatura: PNNP09179


Nowe wyszukiwanie | Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc艂awiu