NIEPEOSPRAWNI INTELEKTUALNIE
Liczba odnalezionych rekord贸w: 54

Operacje globalne Zmie艅 format:        | Nowe wyszukiwanie
Operacje dot. bie偶膮cej strony               
1/54

IDT: .

Autorzy: Moss Sarah J., Czy Stanis砤w.

Tytu艂 orygina艂u: Level of agreement between physical activity levels measured by ActiHeart and the International Physical Activity Questionnaire in persons with intellectual disability

Czasopismo: Disability and Rehabilitation

Szczeg贸艂y: 2018 : vol.40, nr 3, s.360-366, ryc. tab. bibliogr.29 poz. sum.

p-ISSN: 0963-8288
e-ISSN:

S艂owa kluczowe polskie: ;

S艂owa kluczowe angielskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

DOI: 10.1080/09638288.2016.1258092

Afiliacja: Moss Sarah J. [ ];000;000, Czy Stanis砤w 0000-0001-9395-9584 [ ];000;000

Dyscypliny czasopisma na podstawie wykazu konsultacyjnego MNiSW z 30.10.2018: nauki medyczne;nauki o kulturze fizycznej;nauki o zdrowiu

Tytu艂 czasopisma w wykazie konsultacyjnym MNiSW z 30.10.2018 (WOS): DISABILITY AND REHABILITATION

Tytu艂 czasopisma w wykazie konsultacyjnym MNiSW z 30.10.2018 (Scopus): Disability and Rehabilitation

Data wprowadzenia: 2017/11

Sygnatura: PNNP08313


2/54

IDT: .

Autorzy: Wieczorek Marta, Sadziak Aleksandra.

Tytu艂 orygina艂u: Niepe硁osprawno舵 intelektualna a poziom zdolno禼i koordynacyjnych dziewcz眛 i ch硂pc體 14-letnich

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Adaptacyjna aktywno舵 fizyczna : monografia / red. Eugeniusz Bolach, Adam Kawczy駍ki

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Agencja Us硊gowo-Handlowa "AGIW" dr Ryszard Pawelec, 2017

Opis fizyczny: s.81-91 : tab. bibliogr. 22 poz. streszcz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Wieczorek Marta 0000-0003-3933-246X [*];069;WWF, Sadziak Aleksandra [*];023;000

Data wprowadzenia: 2017/07

Sygnatura: PNNP08372


3/54

IDT: .

Autorzy: Bolach Bartosz, F眆ara El縝ieta.

Tytu艂 orygina艂u: Por體nanie cech somatycznych i sprawno禼i fizycznej dzieci z niepe硁osprawno禼i intelektualn w stopniu lekkim z r體ie秐ikami w normie intelektualnej

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Adaptacyjna aktywno舵 fizyczna : monografia / red. Eugeniusz Bolach, Adam Kawczy駍ki

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Agencja Us硊gowo-Handlowa "AGIW" dr Ryszard Pawelec, 2017

Opis fizyczny: s.16-32 : ryc. tab. bibliogr. 16 poz. streszcz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Bolach Bartosz 0000-0002-3433-4434 [*];063;WNS, F眆ara El縝ieta [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2017/07

Sygnatura: PNNP08370


4/54

IDT: .

Autorzy: Wieczorek Marta, Borczyk Weronika, Sadziak Aleksandra.

Tytu艂 orygina艂u: Wykorzystanie zaj赕 w 秗odowisku wodnym w rehabilitacji os骲 z niepe硁osprawno禼i intelektualn

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Adaptacyjna aktywno舵 fizyczna : monografia / red. Eugeniusz Bolach, Adam Kawczy駍ki

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Agencja Us硊gowo-Handlowa "AGIW" dr Ryszard Pawelec, 2017

Opis fizyczny: s.68-80 : ryc. bibliogr. 28 poz. streszcz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Wieczorek Marta 0000-0003-3933-246X [*];069;WWF, Borczyk Weronika [*];023;000, Sadziak Aleksandra [*];023;000

Data wprowadzenia: 2017/07

Sygnatura: PNNP08371


5/54

IDT: .

Autorzy: Sadziak Aleksandra.

Tytu艂 orygina艂u: Zesp蟪 Downa a sprawno舵 motoryczna os骲 z niepe硁osprawno禼i intelektualn w stopniu umiarkowanym

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa z okazji 15-lecia Wydzia硊 Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie : Krak體, 20-22 kwietnia 2017

Opis fizyczny: s.129-130

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Sadziak Aleksandra [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2017/06

Sygnatura: PNNP08333


6/54

IDT: .

Autorzy: Bolach Eugeniusz, Bolach Bartosz, Szepe Kamil, Fic Miros砤w.

Tytu艂 orygina艂u: Wp硑w cech somatycznych i zdolno禼i motorycznych na sprawno舵 fizyczn og髄n m硂dzie縴 z niepe硁osprawno禼i intelektualn w stopniu lekkim i umiarkowanym

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The impact of somatic and motor skills on the overall physical fitness of young people with intellectual disabilities in mild to moderate

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: IV Mi阣zynarodowa Konferencja "Teoria i praktyka adaptowanej aktywno禼i fizycznej". Katowice, 26-27 listopada 2015

Opis fizyczny: 2 s. nlb.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Afiliacja: Bolach Eugeniusz 0000-0003-1857-0522 [*];059;WNS, Bolach Bartosz 0000-0002-3433-4434 [*];055;WNS, Szepe Kamil [ ];000;000, Fic Miros砤w [*];024;000

Data wprowadzenia: 2015/12

Sygnatura: PNNP07603


7/54

IDT: .

Autorzy: Wieczorek Marta, Urban Sergiusz.

Tytu艂 orygina艂u: Sprawno舵 motoryczna ch硂pc體 w wieku 14 lat niepe硁osprawnych intelektualnie w stopniu lekkim i umiarkowanym

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Motor fitness in boys aged 14 with mild and moderate intellectual disability

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Aktywno舵 ruchowa os骲 niepe硁osprawnych = Disabled physical activity : materia硑 konferencyjne = conference materials : streszczenia/abstract. Wroc砤w, 05-06.12.2014

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu, 2014

Opis fizyczny: s.54-55

Uwagi: ISBN 978-83-928977-3-6

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Afiliacja: Wieczorek Marta 0000-0003-3933-246X [*];004;WWF, Urban Sergiusz [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2014/12

Sygnatura: PNNP07106


8/54

IDT: .

Autorzy: Wieczorek Marta, Urban Sergiusz, Wili駍ka Agnieszka.

Tytu艂 orygina艂u: Sprawno舵 motoryczna ch硂pc體 z Zespo砮m Downa z umiarkowan niepe硁osprawno禼i intelektualn (badania pilota縪we)

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Motor fitness in boys with Down Syndrome with moderate intellectual disability (a pilot study)

Czasopismo: Post阷y Rehabilitacji

Szczeg贸艂y: 2014 : t.28, nr 2, s.49-56, ryc. tab. bibliogr. 21 poz. streszcz. sum.

p-ISSN: 0860-6161
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Wieczorek Marta 0000-0003-3933-246X [*];004;WWF, Urban Sergiusz [ ];000;000, Wili駍ka Agnieszka [ ];000;000

Dyscypliny czasopisma na podstawie wykazu konsultacyjnego MNiSW z 30.10.2018: nauki medyczne;nauki o kulturze fizycznej;nauki o zdrowiu

Tytu艂 czasopisma w wykazie konsultacyjnym MNiSW z 30.10.2018 (Scopus): Postepy Rehabilitacji

Data wprowadzenia: 2014/10

Sygnatura: PNNP06938


9/54

IDT: .

Autorzy: Wieczorek Marta, Wili駍ki Wojciech, Kuriata Beata.

Tytu艂 orygina艂u: To縮amo舵 sportowa zawodnik體 Olimpiad Specjalnych na przyk砤dzie zawodnik體 uprawiaj眂ych p硑wanie

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Sport identity of Special Olympics contestants based on the example of contestants practising swimming

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Aktywno舵 ruchowa os骲 niepe硁osprawnych = Disabled physical activity : materia硑 konferencyjne = conference materials : streszczenia/abstract. Wroc砤w, 05-06.12.2014

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu, 2014

Opis fizyczny: s.5354

Uwagi: ISBN 978-83-928977-3-6

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Afiliacja: Wieczorek Marta 0000-0003-3933-246X [*];004;WWF, Wili駍ki Wojciech 0000-0002-0166-340X [*];004;WWF, Kuriata Beata [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2014/12

Sygnatura: PNNP07105


10/54

IDT: .

Autorzy: Wieczorek Marta, Urban Sergiusz.

Tytu艂 orygina艂u: Znaczenie sprawno禼i motorycznej dzieci niepe硁osprawnych intelektualnie w procesie ich kszta砪enia i wychowania

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych - implikacje dydaktyczne i wychowawcze / red. nauk. Danuta Umiastowska, Jolanta Gebreselassie

Adres wydawniczy: Gorz體 Wielkopolski : Pa駍twowa Wy縮za Szko砤 Zawodowa im. Jakuba z Parady縜, 2014

Opis fizyczny: s.243-256 : ryc. bibliogr. 32 poz.

Uwagi: ISBN 978-83-63134-98-3

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Wieczorek Marta 0000-0003-3933-246X [*];004;WWF, Urban Sergiusz [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2015/01

Sygnatura: PNNP07149


11/54

IDT: .

Autorzy: Bolach Bartosz, Bolach Eugeniusz, Rybczy駍ka P..

Tytu艂 orygina艂u: Por體nanie sprawno禼i fizycznej wszechstronnej dziewcz眛 i ch硂pc體 z upo秎edzeniem umys硂wym w stopniu lekkim

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Sovremennye problemy formirovania i ukreplenia zdorov'a : sbornik naucnych statei, 24-26 oktabra 2013 g.

Adres wydawniczy: Brest : Alternativa, 2013

Opis fizyczny: s.123-127 : tab. bibliogr. 13 poz. streszcz. sum.

Uwagi: ISBN 978-985-521-392-6

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Bolach Bartosz 0000-0002-3433-4434 [*];055;WNS, Bolach Eugeniusz 0000-0003-1857-0522 [*];059;WNS, Rybczy駍ka P. [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2014/01

Sygnatura: PNNP06680


12/54

IDT: .

Autorzy: Wili駍ki Wojciech, ierczek Rafa, Wieczorek Marta.

Tytu艂 orygina艂u: Postawy student體 AWF we Wroc砤wiu wobec os骲 z niepe硁osprawno禼i intelektualn.

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2013, nr 40, s.49-56, ryc. bibliogr. 21 poz. streszcz. sum.

p-ISSN: 0239-4375
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Wili駍ki Wojciech 0000-0002-0166-340X [*];004;WWF, ierczek Rafa [ ];000;000, Wieczorek Marta 0000-0003-3933-246X [*];004;WWF

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin

Data wprowadzenia: 2013/05

Sygnatura: PNNP06317


13/54

IDT: .

Autorzy: Wieczorek Marta, Kuriata Beata.

Tytu艂 orygina艂u: Rozw骿 psychofizyczny m硂dzie縴 z lekk niepe硁osprawno禼i intelektualn w aspekcie asymetrii czynno禼iowej wybranych zdolno禼i motorycznych

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2013, nr 40, s.99-105, tab. bibliogr. 19 poz. streszcz. sum.

p-ISSN: 0239-4375
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Wieczorek Marta 0000-0003-3933-246X [*];004;WWF, Kuriata Beata [ ];000;000

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin

Data wprowadzenia: 2013/05

Sygnatura: PNNP06319


14/54

IDT: .

Autorzy: Wieczorek Marta, Kuriata Beata.

Tytu艂 orygina艂u: Sport niepe硁osprawnych intelektualnie jako czynnik ich akceptacji i integracji spo砮cznej

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Idee olimpijskie a kierunki rozwoju sportu os骲 niepe硁osprawnych / red. nauk. Maciej Wilski, Jaros砤w Gabryelski

Adres wydawniczy: Pozna : Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, 2013

Opis fizyczny: s.53-63 : tab. bibliogr. 12 poz.

Seria: Monografie ; 428 ; 0239-71-61

Uwagi: (Studia z dostosowa aktywno禼i ruchowej. T.2)

Adnotacje: ISBN 978-83-61414-90-2

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Wieczorek Marta 0000-0003-3933-246X [*];004;WWF, Kuriata Beata [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2013/12

Sygnatura: PNNP06638


15/54

IDT: .

Autorzy: Wieczorek Marta, Kuriata Beata.

Tytu艂 orygina艂u: Ocena skuteczno禼i uczenia si motorycznego m硂dzie縴 z dysfunkcj intelektualn w stopniu lekkim.

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Evaluation of effectiveness of learning a complex motor activity in a selected group of mentally-disabled teenagers

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2012, nr 39, s.120-124, ryc. tab. bibliogr. 9 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Wieczorek Marta 0000-0003-3933-246X [*];004;WWF, Kuriata Beata [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2012/11

Sygnatura: PNNP06003


16/54

IDT: .

Autorzy: Wieczorek Marta, Urban Sergiusz.

Tytu艂 orygina艂u: Sprawno舵 motoryczna m硂dzie縴 z zespo砮m Downa z umiarkowan niepe硁osprawno禼i intelektualn

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: VI Mi阣zynarodowa Konferencja Naukowa "Aktywno舵 ruchowa os骲 niepe硁osprawnych" : Wroc砤w, 30.11-01.12.2012

Opis fizyczny: s.45-46

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Wieczorek Marta 0000-0003-3933-246X [*];004;WWF, Urban Sergiusz [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2013/03

Sygnatura: PNNP06277


17/54

IDT: .

Autorzy: Seku硂wicz Ma砱orzata, Sania-Kawa K..

Tytu艂 orygina艂u: Terapia zaj阠iowa drog do empowermentu os骲 z niepe硁osprawno禼i intelektualn : studia przypadk體

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Terapia zaj阠iowa : perspektywa mi阣zynarodowa = Occupational therapy : the international perspective

Adres wydawniczy: Krak體 : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronis砤wa Czecha, 2012

Opis fizyczny: s.105-130

Seria: Monografie ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronis砤wa Czecha ; 6 ; 2082-7202

Uwagi: ISBN : 978-83-62891-08-5

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Seku硂wicz Ma砱orzata 0000-0002-8702-3349 [*];006;WWF, Sania-Kawa K. [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2013/04

Sygnatura: PNNP06296


18/54

IDT: .

Autorzy: Wieczorek Marta, Bartoszewicz Ryszard.

Tytu艂 orygina艂u: The level of body function asymmetry in mentally disabled 12-year-old girls and boys

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Movement activities in disabled children and youth / ed. by Maria Bilska, Renata Golanko, Agnieszka K阣ra

Adres wydawniczy: Bia砤 Podlaska : J髗ef Pi硈udski University of Physical Education in Warsow. Faculty of Physical Education, 2012

Opis fizyczny: s.77-87 : tab. bibliogr. 19 poz. streszcz.

Seria: Monography

Uwagi: ISBN 978-83-61509-19-6

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Wieczorek Marta 0000-0003-3933-246X [*];004;WWF, Bartoszewicz Ryszard 0000-0002-1467-6891 [*];004;WWF

Data wprowadzenia: 2014/02

Sygnatura: PNNP06681


19/54

IDT: .

Autorzy: Wieczorek Marta.

Tytu艂 orygina艂u: Aktywno舵 ruchowa m硂dzie縴 niepe硁osprawnej intelektualnie jako 秗odek jej rehabilitacji

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Motor activity in mentall-disabled youth as a means of their rehabilitation

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2011, nr 35, s.141-145, ryc. bibliogr. 5 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Wieczorek Marta 0000-0003-3933-246X [*];004;WWF

Data wprowadzenia: 2011/09

Sygnatura: PNNP05367


20/54

IDT: .

Autorzy: Bolach Bartosz, Bolach Eugeniusz, Drabik Magdalena.

Tytu艂 orygina艂u: Zr罂nicowanie sprawno禼i motorycznej i budowy somatycznej dzieci z niepe硁osprawno禼i intelektualn w stopniach lekkim i umiarkowanym

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Differences in motor performance and somatic construction of children with intellectual disability in mild to moderate degrees

Czasopismo: Post阷y Rehabilitacji

Szczeg贸艂y: 2011 : t.25, nr 4, s.41-47, tab. bibliogr. 16 poz. streszcz. sum.

p-ISSN: 0860-6161
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Bolach Bartosz 0000-0002-3433-4434 [*];041;WF, Bolach Eugeniusz 0000-0003-1857-0522 [*];041;WF, Drabik Magdalena [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2013/05

Sygnatura: PNNP06329


21/54

IDT: .

Autorzy: Wieczorek Marta.

Tytu艂 orygina艂u: Asymetria funkcjonalna i dynamiczna dzieci 8-9-letnich z lekk niepe硁osprawno禼i intelektualn na tle ich pe硁osprawnych intelektualnie r體ie秐ik體

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Functional and dynamic asymmetry in 8-9-year-old slightly mentally disabled children in comparison to their normal peers

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2010, nr 30, s.183-189, ryc. tab. bibliogr. 10 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Wieczorek Marta 0000-0003-3933-246X [*];004;WWF

Data wprowadzenia: 2010/11

Sygnatura: PNNP04930


22/54

IDT: .

Autorzy: Demczuk-W硂darczyk Ewa, Konieczna Anna, Fortuna Ma砱orzata, Kaczmarek Aleksandra.

Tytu艂 orygina艂u: Ocena sprawno禼i psychomotorycznej osoby z niepe硁osprawno禼i intelektualn ucz阺zczaj眂ej na zaj阠ia muzyczno-ruchowe

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Assessment of psychomotor efficiency of person with intellectual handicap attending music and physical classes

Czasopismo: Post阷y Rehabilitacji

Szczeg贸艂y: 2010, nr 3, s.39-44, ryc. bibliogr. 10 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Demczuk-W硂darczyk Ewa 0000-0002-3328-2089 [*];014;WF, Konieczna-Gorysz Anna 0000-0002-9897-3542 [*];014;WF, Fortuna Ma砱orzata [ ];000;000, Kaczmarek Aleksandra [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2011/06

Sygnatura: PNNP05263


23/54

IDT: .

Autorzy: Bolach Eugeniusz, Bolach Bartosz, Prystupa Tatiana, Migasiewicz Juliusz, Paliga Zdzis砤w.

Tytu艂 orygina艂u: Comparison of extensive physical condition of younger boys and girls with moderate mental disability

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Realizacia zdorovogo sposobu zitta - sucasni pidhodi : naukova monografia / red. M. Lukancenka, V. Kuris, J. Migasiewicz, A. Podolski

Informacje o wydaniu: , Ministerstvo osviti i nauki Ukraini; Drogobickij derzavnij pedagogicnij universitet imeni Ivana Franka; Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu; Uniwersytet Rzeszowski; Pa駍twowa Wy縮za Szko砤 Zawodowa w Jaros砤wiu

Adres wydawniczy: Drogobic : Drogobickij Derzavnij Pedagogicnij Universitet imeni Ivana Franka, 2009

Opis fizyczny: s.304-315 : tab. bibliogr. 6 poz. streszcz. sum.

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Bolach Eugeniusz 0000-0003-1857-0522 [*];041;WF, Bolach Bartosz 0000-0002-3433-4434 [*];041;WF, Prystupa Tatiana [*];041;WF, Migasiewicz Juliusz 0000-0002-0855-0512 [*];043;WWF, Paliga Zdzis砤w [*];035;WWF

Data wprowadzenia: 2009/06

Sygnatura: PNNP04155


24/54

IDT: .

Autorzy: Bolach Eugeniusz, Bolach Bartosz, Gacka Monika.

Tytu艂 orygina艂u: Ocena sprawno禼i fizycznej wszechstronnej dzieci z upo秎edzeniem umys硂wym w stopniu lekkim

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Estimation of physical comprehensive abilities of children handicapped to a light degree

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2009, nr 28, s.378-386, ryc. tab. bibliogr. 12 poz. sum.

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Bolach Eugeniusz 0000-0003-1857-0522 [*];041;WF, Bolach Bartosz 0000-0002-3433-4434 [*];041;WF, Gacka Monika [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2009/07

Sygnatura: PNNP04184


25/54

IDT: .

Autorzy: Wieczorek Marta, Parys Aleksandra.

Tytu艂 orygina艂u: Poziom sprawno禼i motorycznej os骲 niepe硁osprawnych jako element integracji spo砮cznej

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The level of motor fitness of disabled people as factor social integration

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2009, nr 27, s.129-136, ryc. tab. bibliogr. 10 poz. sum.

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Wieczorek Marta 0000-0003-3933-246X [*];004;WWF, Parys Aleksandra [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2009/07

Sygnatura: PNNP04214


26/54

IDT: .

Autorzy: Ole秐iewicz Piotr, Ole秐iewicz Anna.

Tytu艂 orygina艂u: Przyczyny trudno禼i wychowawczych uczni體 w o秗odkach szkolno-wychowawczych

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Reasons for educational difficulties in school-educational centres students

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2009, nr 27, s.81-84, ryc. tab. bibliogr. 4 poz. sum.

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];004;WWF, Ole秐iewicz Anna [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2009/07

Sygnatura: PNNP04210


27/54

IDT: .

Autorzy: ierczek Rafa.

Tytu艂 orygina艂u: Rozw骿 somatyczny i motoryczny m硂dzie縴 w wieku 13-17 lat z lekkim upo秎edzeniem umys硂wym

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The somatic and motor development of youth at the age of 13-17 with a slight mental handicap

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Sport i turystyka we wsp蟪czesnym stylu 縴cia / pod red. Bogus砤wa Mareckiego

Adres wydawniczy: Pozna : Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, 2009

Opis fizyczny: s.157-165 : tab. bibliogr. 11 poz. sum.

Seria: Monografie ; 393 ; 0239-7161

Uwagi: ISBN 978-83-61414-18-6

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: ierczek Rafa [*];024;000

Data wprowadzenia: 2009/07

Sygnatura: PNNP04188


28/54

IDT: .

Autorzy: Ole秐iewicz Piotr, Szkirpan Anna.

Tytu艂 orygina艂u: Trudno禼i wychowawcze uczni體 w o秗odkach szkolno-wychowawczych (na przyk砤dzie O秗odka Szkolno-Wychowawczego w Ole秐icy)

Czasopismo: Wychowanie na co Dzie

Szczeg贸艂y: 2009, nr 7-8, s.23-26, ryc. tab. bibliogr. 9 poz.

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];004;WWF, Szkirpan Anna [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2010/01

Sygnatura: PNNP04487


29/54

IDT: .

Autorzy: Bolach Eugeniusz, Bolach Bartosz, Zuba Magdalena.

Tytu艂 orygina艂u: Wp硑w olimpiad specjalnych na kszta硉owanie zdolno禼i motorycznej u m硂dzie縴 z upo秎edzeniem umys硂wym w stopniu lekkim

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Influence of Special Olympics to form motion abilities in youth with slight mental handicaps

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2009, nr 28, s.400-410, ryc. tab. bibliogr. 13 poz. sum.

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Bolach Eugeniusz 0000-0003-1857-0522 [*];041;WF, Bolach Bartosz 0000-0002-3433-4434 [*];041;WF, Zuba Magdalena [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2009/07

Sygnatura: PNNP04183


30/54

IDT: .

Autorzy: Wieczorek Marta.

Tytu艂 orygina艂u: Lateralizacja cia砤 m硂dzie縴 14-15-letniej z dysfunkcj intelektualn w aspekcie dymorfizmu p砪iowego

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Dimorphism in body lateralisation in 14-15-year-old mentally handicapped youth

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Aktywno舵 ruchowa os骲 niepe硁osprawnych : monografia. T.3 / red. nauk. Juliusz Migasiewicz, Eugeniusz Bolach

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Studio Wydawniczo-Typograficzne "Typoscript", 2008

Opis fizyczny: s.307-312 : ryc. tab. bibliogr. 13 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Wieczorek Marta 0000-0003-3933-246X [*];004;WWF

Data wprowadzenia: 2008/12; 2018/06

Sygnatura: PNNP03913


31/54

IDT: .

Autorzy: Ku秐ierz Mi硂sz.

Tytu艂 orygina艂u: Potencja integracyjny os骲 z upo秎edzeniem umys硂wym

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Oficyna Wydawnicza ATUT - Wroc砤wskie Wydawnictwo O秝iatowe, 2008

Opis fizyczny: 421 s.

Seria: Dissertationes Inaugurales Selectae ; vol.47

p-ISBN: 978-83-7432-389-5

S艂owa kluczowe polskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Ku秐ierz Mi硂sz 0000-0003-2222-3961 [*];040;WF

Data wprowadzenia: 2008/07

Sygnatura: PNNP03753


32/54

IDT: .

Autorzy: Wieczorek Marta.

Tytu艂 orygina艂u: Sprawno舵 fizyczna m硂dzie縴 niepe硁osprawnej intelektualnie jako czynnik warunkuj眂y ich zdrowie

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Physical fitness in mentally disabled youth as the factor conditioning their health

Czasopismo: Problemy Higieny i Epidemiologii

Szczeg贸艂y: 2008 : t.89, nr 2, s.235-240, tab. bibliogr. 12 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Wieczorek Marta 0000-0003-3933-246X [*];004;WWF

Data wprowadzenia: 2008/12

Sygnatura: PNNP03891


33/54

IDT: .

Autorzy: Wieczorek Marta.

Tytu艂 orygina艂u: Dymorficzne zr罂nicowanie sprawno禼i motorycznej m硂dzie縴 upo秎edzonej umys硂wo w stopniu lekkim

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Dimorphic diversity of motor ability in slightly mentally disabled youth

Czasopismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Sk硂dowska Sect.D Med.

Szczeg贸艂y: 2007 : vol.62, suppl.18, nr 8, s.327-331, tab. bibliogr. 11 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Wieczorek Marta 0000-0003-3933-246X [*];004;WWF

Data wprowadzenia: 2007/06

Sygnatura: PNNP03100


34/54

IDT: .

Autorzy: Wieczorek Marta.

Tytu艂 orygina艂u: Lateralization of the body in slightly mentally disabled youth as a factor determining their effective functioning in the environment

Czasopismo: Polish Journal of Environmental Studies

Szczeg贸艂y: 2007 : vol.16, nr 5A, s.531-534, ryc. tab. bibliogr. 12 poz.

Uwagi: IV International Scientific Conference on Oncology "Health promotion, prophylaxis and role of environmental factors in cancerous diseases. Problems of defining disability"; Sanok 31 May - 1 June 2007

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Wieczorek Marta 0000-0003-3933-246X [*];004;WWF

Data wprowadzenia: 2007/12

Sygnatura: PNNP03374


35/54

IDT: .

Autorzy: Wili駍ki Wojciech.

Tytu艂 orygina艂u: Skills generalization problem among special olympics athletes [Dokument elektroniczny]

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Health Education and Quality of Life : conference proceedings : Hluboka nad Vltavou, October 4-6, 2007

Adres wydawniczy: s.l. : S.n., 2007

Opis fizyczny: 7 s. nlb. : bibliogr. 18 poz.

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Hluboka nad Vltavou, Czech Republic : 2007.10.04-06

Adnotacje: Tryb dost阷u: p硑ta CD

p-ISBN: 978-80-7040-993-0

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Wili駍ki Wojciech 0000-0002-0166-340X [*];024;000

Data wprowadzenia: 2008/01

Sygnatura: PNNP03428


36/54

IDT: .

Autorzy: Wieczorek Marta.

Tytu艂 orygina艂u: Sprawno舵 fizyczna m硂dzie縴 niepe硁osprawnej intelektualnie jako czynnik warunkuj眂y ich zdrowie

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Physical fitness in mentally disabled youth as the factor conditioning their health

Czasopismo: Badania Naukowe

Szczeg贸艂y: 2007 : vol.21, nr 2, s.97

Uwagi: ISSN 1641-8557

Adnotacje: (Mi阣zynarodowa Konferencja Naukowa; Dni Medycyny Spo砮cznej i Zdrowia Publicznego "odowisko cz硂wieka a jego zdrowie", Kielce 14-16 wrze秐ia 2007)

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Afiliacja: Wieczorek Marta 0000-0003-3933-246X [*];004;WWF

Data wprowadzenia: 2007/09

Sygnatura: PNNP03230


37/54

IDT: .

Autorzy: Adamczyk K., Konieczna Anna.

Tytu艂 orygina艂u: Zagospodarowanie terenu jako czynnik stymulacji zmys硂wej os骲 niepe硁osprawnych intelektualnie

Czasopismo: Fizjoterapia

Szczeg贸艂y: 2007 : t.15, supl.1, s.23

Uwagi: VI Mi阣zynarodowe Dni Fizjoterapii

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Adamczyk K. [ ];000;000, Konieczna-Gorysz Anna 0000-0002-9897-3542 [*];014;WF

Data wprowadzenia: 2007/07

Sygnatura: PNNP03122


38/54

IDT: .

Autorzy: Bartoszewicz Ryszard.

Tytu艂 orygina艂u: Aktywno舵 ruchowa uczni體 upo秎edzonych umys硂wo podczas lekcji wychowania fizycznego

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Physical activity of mentally handicapped pupils during lessons of physical education

Czasopismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Sk硂dowska Sect.D Med.

Szczeg贸艂y: 2006 : vol.60, supl.16, nr 1 (27), s.108-111, tab. bibliogr. 5 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Bartoszewicz Ryszard 0000-0002-1467-6891 [*];004;WWF

Data wprowadzenia: 2006/6

Sygnatura: PNNP02422


39/54

IDT: .

Autorzy: Wieczorek Marta.

Tytu艂 orygina艂u: Asymetria funkcjonalna i dynamiczna m硂dzie縴 z niepe硁osprawno禼i intelektualn (pr骲a analizy)

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Wybrane problemy pedagogiki specjalnej : teoria, diagnoza, terapia / pod red. Ma砱orzaty Seku硂wicz

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Naukowe Dolno秎眘kiej Szko硑 Wy縮zej Edukacji TWP, 2006

Opis fizyczny: s.27-37 : ryc. tab. bibliogr. 10 poz.

Uwagi: ISBN 83-89518-39-2

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Wieczorek Marta 0000-0003-3933-246X [*];004;WWF

Data wprowadzenia: 2006/10

Sygnatura: PNNP02648


40/54

IDT: .

Autorzy: Kruk-Lasocka Joanna.

Tytu艂 orygina艂u: Empowerment - szansa czy zagro縠nie dla spo砮cznej adaptacji doros硑ch os骲 upo秎edzonych umys硂wo

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Wybrane problemy pedagogiki specjalnej : teoria, diagnoza, terapia / pod red. Ma砱orzaty Seku硂wicz

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Naukowe Dolno秎眘kiej Szko硑 Wy縮zej Edukacji TWP, 2006

Opis fizyczny: s.56-62 : tab. bibliogr. 7 poz.

Uwagi: ISBN 83-89518-39-2

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Kruk-Lasocka Joanna [ ];006;WWF

Data wprowadzenia: 2006/10

Sygnatura: PNNP02649


41/54

IDT: .

Autorzy: Wieczorek Marta, Mendryk Dariusz.

Tytu艂 orygina艂u: Learning a complex motor activity in a selected group of mentally-disabled women

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Movement and health : 5th International Conference : proceedings. G硊cho砤zy, 17-18 November 2006 / ed. Zbigniew Borysiuk

Adres wydawniczy: Opole : Opole University of Technology, 2006

Opis fizyczny: s.203-209 : ryc. tab. bibliogr. 11 poz.

Konferencja/zjazd - tytu艂: Opole University of Technology

Konferencja/zjazd - miejsce i data: G硊cho砤zy : 2006.11.17-18

Uwagi: ISBN-10: 83-60691-05-3; ISBN-13: 978-83-60691-05-2

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Wieczorek Marta 0000-0003-3933-246X [*];004;WWF, Mendryk Dariusz [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2006/11

Sygnatura: PNNP02701


42/54

IDT: .

Autorzy: Bartoszewicz Ryszard.

Tytu艂 orygina艂u: Mo縧iwo禼i obni縜nia napi赕 psychoruchowych u uczni體 upo秎edzonych umys硂wo podczas lekcji wychowania fizycznego

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Possibility of decreasing psychomotor tenseness in mentally handicapped pupils during a physical education class

Czasopismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Sk硂dowska Sect.D Med.

Szczeg贸艂y: 2006 : vol.60, supl.16, nr 1 (26), s.103-107, ryc. bibliogr. 6 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Bartoszewicz Ryszard 0000-0002-1467-6891 [*];004;WWF

Data wprowadzenia: 2006/6

Sygnatura: PNNP02421


43/54

IDT: .

Autorzy: Bolach Eugeniusz, Ficyk Aldona.

Tytu艂 orygina艂u: Ocena sprawno禼i fizycznej wszechstronnej (og髄nej) kobiet upo秎edzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Estimation of physical comprehensive abilities of women handicapped to a moderate and large degree

Czasopismo: Medycyna Sportowa

Szczeg贸艂y: 2006 : vol.22, nr 6, s.341-349, ryc. tab. bibliogr. 16 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Bolach Eugeniusz 0000-0003-1857-0522 [*];041;WF, Ficyk Aldona [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2007/02

Sygnatura: PNNP02880


44/54

IDT: .

Autorzy: Wieczorek Marta.

Tytu艂 orygina艂u: Uczenie si z硂縪nej czynno禼i ruchowej a asymetria funkcjonalna i dynamiczna ch硂pc體 upo秎edzonych umys硂wo w stopniu umiarkowanym

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Learning complex motor activity vs. functional and dynamic asymmetry in moderately mentally-handicapped boys

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Aktywno舵 ruchowa os骲 niepe硁osprawnych, t. 2 / red. nauk. Juliusz Migasiewicz, Eugeniusz Bolach

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Studio Wydawniczo-Typograficzne "Typoscript", 2006

Opis fizyczny: s.19-23 : tab. bibliogr. 9 poz. sum.

Konferencja/zjazd - tytu艂: Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu; Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddzia Wojew骴zki we Wroc砤wiu; Wojew骴zkie Zrzeszenie Sportowe Niepe硁osprawnych "START" we Wroc砤wiu

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Wroc砤w : 2005.12.2-3

Uwagi: II Mi阣zynarodowa Konferencja Naukowa "Aktywno舵 ruchowa os骲 niepe硁osprawnych - 2005"

Adnotacje: ISBN: 83-89366-66-5; ISBN: 83-920186-6-4

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Wieczorek Marta 0000-0003-3933-246X [*];004;WWF

Data wprowadzenia: 2007/03

Sygnatura: PNNP02913


45/54

IDT: .

Autorzy: Bartoszewicz Ryszard.

Tytu艂 orygina艂u: Aktywno舵 ruchowa uczni體 upo秎edzonych umys硂wo w stopniu lekkim

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Physical activity of the students with slight mental handicap

Czasopismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Sk硂dowska Sect.D Med.

Szczeg贸艂y: 2005 : vol.60, supl.16, nr 1 (12), s.43-47, tab. bibliogr. 4 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Bartoszewicz Ryszard 0000-0002-1467-6891 [0];004;WWF

Data wprowadzenia: 2005/06

Sygnatura: PNNP01686


46/54

IDT: .

Autorzy: Ku秐ierz Mi硂sz.

Tytu艂 orygina艂u: Dyskryminacja os骲 upo秎edzonych umys硂wo

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Dyskryminacyjna funkcja pa駍twa / pod red. Danuty Zalewskiej

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2005

Opis fizyczny: s.161-177 : sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Ku秐ierz Mi硂sz 0000-0003-2222-3961 [ ];040;WF

Data wprowadzenia: 2006/1

Sygnatura: PNNP02120


47/54

IDT: .

Autorzy: Ficyk A., Bolach Eugeniusz.

Tytu艂 orygina艂u: Ocena sprawno禼i fizycznej wszechstronnej (og髄nej) kobiet upo秎edzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Estimation of physical comprehensive abilities of women handicapped to a moderate and large degree

Czasopismo: Medicina Sportiva

Szczeg贸艂y: 2005 : vol.9, nr 2, supl., s.S89, S144-145, bibliogr. 6 poz.

Uwagi: XXVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej, Wroc砤w 2005

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Afiliacja: Ficyk A. [0];000;000, Bolach Eugeniusz 0000-0003-1857-0522 [0];014;WF

Data wprowadzenia: 2005/11

Sygnatura: PNNP02006


48/54

IDT: .

Autorzy: Wieczorek Marta.

Tytu艂 orygina艂u: The asymmetry of the body function in mentally-disabled and non-disabled 12-year-old girls and boys

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Movement and health : 4th International Conference, Olomouc, November 23-25. 2005 : proceedings / ed. František Vaverka

Adres wydawniczy: Olomouc : Palacký University, 2005

Opis fizyczny: s.125

Konferencja/zjazd - tytu艂: Faculty of Physical Culture Palacký University Olomouc, Czech Republic

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Olomouc : 2005.11.23-25

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Wieczorek Marta 0000-0003-3933-246X [0];004;WWF

Data wprowadzenia: 2005/12

Sygnatura: PNNP02072


49/54

IDT: .

Autorzy: Wieczorek Marta.

Tytu艂 orygina艂u: The asymmetry of the body function in mentally-disabled and non-disabled 12-year-old girls and boys [Dokument elektroniczny]

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Movement and health : 4th International Conference, Olomouc, November 23-25. 2005 : proceedings / ed. František Vaverka

Adres wydawniczy: Olomouc : Palacký University, 2005

Opis fizyczny: 5 nlb. : tab. bibliogr. 11 poz.

Konferencja/zjazd - tytu艂: Faculty of Physical Culture Palacký University Olomouc, Czech Republic

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Olomouc : 2005.11.23-25

Uwagi: Tryb dost阷u : p硑ta CD-ROM

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Wieczorek Marta 0000-0003-3933-246X [*];004;WWF

Data wprowadzenia: 2006/1

Sygnatura: PNNP02113


50/54

IDT: .

Autorzy: Kruk-Lasocka Joanna, Wawrzyniak Aneta.

Tytu艂 orygina艂u: Co zrobi z t mi硂禼i? : Refleksje nie tylko nad doros硂禼i os骲 upo秎edzonych umys硂wo

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Rehabilitacja, opieka i edukacja specjalna w perspektywie zmiany / pod red. Czes砤wa Kosakowskiego, Amadeusza Krause

Adres wydawniczy: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmi駍ko-Mazurskiego, 2004

Opis fizyczny: s.61-66 : bibliogr. 16 poz.

Seria: Dyskursy Pedagogiki Specjalnej ; 3

Adnotacje: Alfiliacja: Uniwersytet Wroc砤wski

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Kruk-Lasocka Joanna [0];006;WWF, Wawrzyniak Aneta [0];000;000

Data wprowadzenia: 2004/09

Sygnatura: PNNP01286


51/54

IDT: .

Autorzy: Wieczorek Marta.

Tytu艂 orygina艂u: Evaluation of chosen motor abilities of slightly mentally handicapped youths

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Movement and health : 3rd International Conference, Olomouc, November 21-22. 2003 : proceedings / ed. František Vaverka

Adres wydawniczy: Olomouc : Palacký University, 2004

Opis fizyczny: s.83-86 : tab. bibliogr. 3 poz.

Konferencja/zjazd - tytu艂: Faculty of Physical Culture Palacký University Olomouc, Czech Republic

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Olomouc : 2003.11.21-22

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Wieczorek Marta 0000-0003-3933-246X [0];004;WWF

Data wprowadzenia: 2005/04

Sygnatura: PNNP01655


52/54

IDT: .

Autorzy: Kruk-Lasocka Joanna.

Tytu艂 orygina艂u: Nawlekanie koralik體 przez ca砮 縴cie?

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Stringing beads the whole life

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Jako舵 縴cia dzieci i m硂dzie縴 niepe硁osprawnej w Polsce i w krajach Unii Europejskiej : XXVII Og髄nokrajowy Dzie Rehabilitacji Dziecka Wroc砤w 2003 (1975-2003) / red. J髗ef Patkiewicz

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddzia Wojew骴zki we Wroc砤wiu, 2004

Opis fizyczny: s. 85-91 : bibliogr. 18 poz.

Konferencja/zjazd - tytu艂: Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddzia Wojew骴zki we Wroc砤wiu

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Wroc砤w : 2003.06.09

Adnotacje: Afiliacja: Dolno秎眘ka Szko砤 Wy縮za Edukacji we Wroc砤wiu

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Kruk-Lasocka Joanna [0];006;WWF

Sygnatura: PNNP01138


53/54

IDT: .

Autorzy: Bolach Eugeniusz, Bolach Bartosz.

Tytu艂 orygina艂u: Okre秎enie sprawno禼i fizycznej wszechstronnej (og髄nej) kobiet z obni縠niem psychomotorycznym

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Evaluation of the overall (general) fitness of women with moderate mental impairment

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Moloda sportyvna nauka Ukrainy : zbirnyk naukovych prac' z galuzi fizycnoi kul'tury ta sportu : periodyčne vydannja. Vypusk 7, t.2

Adres wydawniczy: L'viv : L'vivs'kyj Deržavnyj Instytut Fizyčnoi Kul'tury, 2003

Opis fizyczny: s.392-403 : ryc. tab. bibliogr. 18 poz.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Bolach Eugeniusz 0000-0003-1857-0522 [0];014;WF, Bolach Bartosz 0000-0002-3433-4434 [0];014;WF

Sygnatura: PNNP00850


54/54

IDT: .

Autorzy: Bolach Bartosz, Bolach Eugeniusz.

Tytu艂 orygina艂u: Sprawno舵 fizyczna wszechstronna ch硂pc體 upo秎edzonych umys硂wo w stopniu umiarkowanym i znacznym

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Motorial efficiency of mentally handicapped boys with moderate and considerable defect degree

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Moloda sportyvna nauka Ukrainy : zbirnyk naukovych prac' z galuzi fizycnoi kul'tury ta sportu : periodyčne vydannja. Vypusk 7, t.2

Adres wydawniczy: L'viv : L'vivs'kyj Deržavnyj Instytut Fizyčnoi Kul'tury, 2003

Opis fizyczny: s.76-83 : tab. bibliogr. 17 poz.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Bolach Bartosz 0000-0002-3433-4434 [0];014;WF, Bolach Eugeniusz 0000-0003-1857-0522 [0];014;WF

Sygnatura: PNNP00847


Nowe wyszukiwanie | Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc艂awiu