MENAD疎R
Liczba odnalezionych rekord贸w: 11

Operacje globalne Zmie艅 format:        | Nowe wyszukiwanie
Operacje dot. bie偶膮cej strony               
1/11

IDT: .

Autorzy: Morawski Mieczys砤w.

Tytu艂 orygina艂u: Cechy kierownik體 i mened縠r體

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Zarz眃zanie : kanony i trendy / Mieczys砤w Morawski et al.

Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2010

Opis fizyczny: s.23-36 : tab. bibliogr. 4 poz.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Morawski Mieczys砤w [ ];050;WWF

Data wprowadzenia: 2010/12

Sygnatura: PNNP04950


2/11

IDT: .

Autorzy: Morawski Mieczys砤w.

Tytu艂 orygina艂u: Kierownik-mened縠r wobec wyzwa przysz硂禼i

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Zarz眃zanie : kanony i trendy / Mieczys砤w Morawski et al.

Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2010

Opis fizyczny: s.37-39 : bibliogr. 4 poz.

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Morawski Mieczys砤w [ ];050;WWF

Data wprowadzenia: 2010/12

Sygnatura: PNNP04951


3/11

IDT: .

Autorzy: Telec Zbigniew, Idzikowski Wojciech.

Tytu艂 orygina艂u: Por體nanie implementacji zarz眃zania typu lider-s硊ga z zarz眃zaniem partnerskim w rzeczywisto禼i organizacyjnej

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Comparison of implementation of management of the servant-leader type with partner management in the organizational reality

Czasopismo: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2010, nr 128, s.412-418, ryc. tab. bibliogr. 3 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Telec Zbigniew [ ];000;000, Idzikowski Wojciech 0000-0001-9744-5804 [*];044;WWF

Data wprowadzenia: 2010/12

Sygnatura: PNNP04979


4/11

IDT: .

Autorzy: Stosik Aneta.

Tytu艂 orygina艂u: Zmiany jako wyznacznik nowoczesnego podej禼ia do zarz眃zania organizacj sportow : wyzwania dla mened縠r體

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Strzelectwo sportowe : nowoczesne rozwi眤ania szkoleniowe: praca zbiorowa. Z.7 / pod red. Kazimierza Kurzawskiego

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Polski Zwi眤ek Strzelectwa Sportowego w Warszawie; Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu, 2010

Opis fizyczny: s.25-32 : bibliogr. 13 poz.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Stosik Aneta 0000-0003-0934-9965 [*];044;WWF

Data wprowadzenia: 2009/12

Sygnatura: PNNP04874


5/11

IDT: .

Autorzy: si駍ki Gabriel, G硂wicki Piotr, Korwek Ewa.

Tytu艂 orygina艂u: Audyt mened縠rski jako instrument zarz眃zania i rozwijania kadr kierowniczych na przyk砤dzie Sitech Sp. z o.o.

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Globalizacja a spo砮czne aspekty przeobra縠 i zmian organizacyjnych / red. nauk. Arkadiusz Potocki

Adres wydawniczy: Warszawa : Difin SA, 2009

Opis fizyczny: s.136-143 : ryc. bibliogr. 7 poz.

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: si駍ki Gabriel 0000-0002-2172-0571 [*];044;WWF, G硂wicki Piotr 0000-0003-1278-9881 [*];044;WWF, Korwek Ewa [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2009/10

Sygnatura: PNNP04283


6/11

IDT: .

Autorzy: Perechuda Kazimierz, Idzikowski Wojciech.

Tytu艂 orygina艂u: Mened縠rskie instrumenty kszta硉owania inteligencji emocjonalnej aktor體 organizacyjnych (trening kierowniczy, teatr dzia砤, coaching)

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Managerial instruments of emotional intelligence creations of organizational actors (management training, theatre of action, coaching)

Czasopismo: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2009, nr 43, s.146-153, ryc. tab. bibliogr 6 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Perechuda Kazimierz [ ];044;WWF, Idzikowski Wojciech 0000-0001-9744-5804 [ ];044;WWF

Data wprowadzenia: 2011/03

Sygnatura: PNNP05139


7/11

IDT: .

Autorzy: Gajek Katarzyna.

Tytu艂 orygina艂u: Postrzeganie proces體 wielokulturowych w organizacji przez jej mened縠r體

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Instrumenty i obszary przeobra縠 i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji / red. nauk. Arkadiusz Potocki

Adres wydawniczy: Warszawa : Difin SA, 2009

Opis fizyczny: s.387-396 : bibliogr. 6 poz.

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Gajek Katarzyna [*];044;WWF

Data wprowadzenia: 2009/10

Sygnatura: PNNP04288


8/11

IDT: .

Autorzy: Stosik Aneta, Morawski Mieczys砤w.

Tytu艂 orygina艂u: Zarz眃zanie kapita砮m ludzkim dla mened縠r體 w sporcie

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu, 2009

Opis fizyczny: 155 s. : ryc. tab. bibliogr.

p-ISBN: 978-83-89156-91-4

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Stosik Aneta 0000-0003-0934-9965 [*];044;WWF, Morawski Mieczys砤w [*];044;WWF

Data wprowadzenia: 2009/07

Sygnatura: PNNP04226


9/11

IDT: .

Autorzy: Stosik Aneta.

Tytu艂 orygina艂u: Nowe wyzwania dla mened縠r體 na podstawie opinii pracownik體 wybranych organizacji gospodarczych

Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2007, nr 1184, s.109-115, ryc. bibliogr. 5 poz. sum.

Uwagi: (Zmiana warunkiem sukcesu. Przeobra縠nia system體 zarz眃zania przedsi阞iorstw)

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Stosik Aneta 0000-0003-0934-9965 [*];036;WWF

Data wprowadzenia: 2007/12

Sygnatura: PNNP03360


10/11

IDT: .

Autorzy: Stosik Aneta.

Tytu艂 orygina艂u: Wsp蟪czesne wyzwania w procesie prowadzenia grupy sportowej

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Strzelectwo sportowe : nowoczesne rozwi眤ania szkoleniowe. Z.4 / praca zbiorowa pod red. Kazimierza Kurzawskiego

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo BK, 2007

Opis fizyczny: s.33-37 : ryc. bibliogr. 7 poz.

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Stosik Aneta 0000-0003-0934-9965 [*];036;WWF

Data wprowadzenia: 2007/11

Sygnatura: PNNP03319


11/11

IDT: .

Autorzy: Kurzawski Kazimierz.

Tytu艂 orygina艂u: Umiej阾no禼i mened縠rskie trenera

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Sport szkolny w teorii i praktyce : wyniki bada naukowych i ich metodyczne aplikacje / red. nauk. Juliusz Migasiewicz, Krystyna Zato

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2006

Opis fizyczny: s.225-228 : bibliogr. 5 poz.

Uwagi: Zawiera materia硑 XIV konferencji naukowej pt. "Sport szkolny w teorii i praktyce "

Adnotacje: ISBN: 83-89156-58-X

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Kurzawski Kazimierz [*];039;WWF

Data wprowadzenia: 2006/12

Sygnatura: PNNP02742


Nowe wyszukiwanie | Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc艂awiu