M覼GOWE PORA疎NIE DZIECI蔆E
Liczba odnalezionych rekord贸w: 55

Operacje globalne Zmie艅 format:        | Nowe wyszukiwanie
Operacje dot. bie偶膮cej strony               
1/55

IDT: .

Autorzy: Smoter Ma砱orzata, Kawczy駍ki Adam, Ciszek Bogdan, Ignasiak Zofia.

Tytu艂 orygina艂u: Ocena wp硑wu terapii z zastosowaniem przezczaszkowej stymulacji m髗gu (t-DCS) na sztywno舵 mi甓ni szkieletowych u dzieci z m髗gowym pora縠niem dzieci阠ym

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: XXXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Anatomicznego. Katowice, 22-24 czerwca 2017 : ksi笨ka streszcze

Opis fizyczny: s.129

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Smoter Ma砱orzata [ ];000;000, Kawczy駍ki Adam 0000-0001-7840-3799 [*];063;WNS, Ciszek Bogdan [ ];000;000, Ignasiak Zofia 0000-0001-8656-9107 [*];047;WWF

Data wprowadzenia: 2017/08

Sygnatura: PNNP08408


2/55

IDT: .

Autorzy: Wysocza駍ka Emilia, Skrzek Anna.

Tytu艂 orygina艂u: Wp硑w terapii z wykorzystaniem nowoczesnych technologii na aktywno舵 i wytrzyma硂舵 dzieci z m髗gowym pora縠niem dzieci阠ym

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The impact of technology-based therapy on activity level and endurance of children with cerebral palsy

Czasopismo: Fizjoterapia Polska

Szczeg贸艂y: 2017 : vol.17, nr 2, s. 100-111, ryc. tab. bibliogr. 20 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Wysocza駍ka Emilia 0000-0003-2522-4978 [ ];000;000, Skrzek Anna 000-0003-1533-0291 [*];068;WF

Data wprowadzenia: 2017/10

Sygnatura: PNNP08463


3/55

IDT: .

Autorzy: Smoter Ma砱orzata, J阣rzejczyk-G髍al B., Kumorek Martyna, Mroczek Dariusz, Mraz Ma砱orzata, Ignasiak Zofia, Kawczy駍ki Adam.

Tytu艂 orygina艂u: Effects of transcranial direct stimulation therapy on muscle stiffness in children with cerebral palsy, as measured by myotonometry

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Vth International Scientific Conference Motor Control 2016 "Bridging motor control and biomechanics": book of abstracts : 14-16 September, 2016 Wis砤, Poland

Opis fizyczny: s. 92

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Smoter Ma砱orzata [ ];000;000, J阣rzejczyk-G髍al B. [ ];000;000, Kumorek Martyna 0000-0001-8176-7147 [ ];024;000, Mroczek Dariusz 0000-0002-4783-3152 [*];056;WNS, Mraz Ma砱orzata 0000-0001-8579-6762 [*];015;WF, Ignasiak Zofia 0000-0001-8656-9107 [*];047;WWF, Kawczy駍ki Adam 0000-0001-7840-3799 [ ];056;WNS

Data wprowadzenia: 2017/08

Sygnatura: PNNP08396


4/55

IDT: .

Autorzy: Matusiak-Wieczorek Ewelina, Ma砤chowska-Sobieska Monika, Synder Marek.

Tytu艂 orygina艂u: Wp硑w hipoterapii na zdolno舵 utrzymywania r體nowagi w pozycji siedz眂ej w秗骴 dzieci z m髗gowym pora縠niem

Czasopismo: Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja

Szczeg贸艂y: 2016 : vol.18, nr 2, s.165-175, tab. bibliogr. 21 poz. streszcz. sum.

p-ISSN: 1509-3492
e-ISSN: 2084-4336

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Punktacja MNiSW:

DOI: 10.5604/15093492.1205024

Afiliacja: Matusiak-Wieczorek Ewelina [ ];000;000, Ma砤chowska-Sobieska Monika [*];014;WF, Synder Marek [ ];000;000

Dyscypliny czasopisma na podstawie wykazu konsultacyjnego MNiSW z 30.10.2018: nauki medyczne;nauki o kulturze fizycznej;nauki o zdrowiu

Tytu艂 czasopisma w wykazie konsultacyjnym MNiSW z 30.10.2018 (Scopus): Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja

Data wprowadzenia: 2017/03

Sygnatura: PNNP08220


5/55

IDT: .

Autorzy: Wysocza駍ka Emilia, Skrzek Anna.

Tytu艂 orygina艂u: Wp硑w terapii z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywisto禼i na sprawno舵 funkcjonaln m硂dzie縴 z m髗gowym pora縠niem dzieci阠ym

Czasopismo: Rehabilitacja w Praktyce

Szczeg贸艂y: 2016, nr 5, s.8-12, ryc.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Wysocza駍ka Emilia 0000-0003-2522-4978 [ ];000;000, Skrzek Anna 000-0003-1533-0291 [*];015;WF

Data wprowadzenia: 2016/10

Sygnatura: PNNP07991


6/55

IDT: .

Autorzy: Dziuba Alicja, Tylkowska Ma砱orzata, Jaroszczuk Sebastian.

Tytu艂 orygina艂u: Index of mechanical work in gait of children with cerebral palsy

Czasopismo: Acta of Bioengineering and Biomechanics

Szczeg贸艂y: 2014 : vol.16, nr 3, s.77-87, ryc. tab. bibliogr. 25 poz. sum.

p-ISSN: 1509-409X
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

DOI: 10.5277/abb140309

Afiliacja: Dziuba-S硂nina Alicja 0000-0002-7264-9488 [*];002;WWF, Tylkowska Ma砱orzata [ ];000;000, Jaroszczuk Sebastian [ ];000;000

Dyscypliny czasopisma na podstawie wykazu konsultacyjnego MNiSW z 30.10.2018: in縴nieria biomedyczna;in縴nieria chemiczna;in縴nieria materia硂wa;in縴nieria mechaniczna;in縴nieria 秗odowiska, g髍nictwo i energetyka;nauki biologiczne;nauki chemiczne;nauki le秐e;nauki medyczne;nauki o kulturze fizycznej;rolnictwo i ogrodnictwo;technologia 縴wno禼i i 縴wienia

Tytu艂 czasopisma w wykazie konsultacyjnym MNiSW z 30.10.2018 (WOS): Acta of Bioengineering and Biomechanics

Tytu艂 czasopisma w wykazie konsultacyjnym MNiSW z 30.10.2018 (Scopus): Acta of Bioengineering and Biomechanics

Data wprowadzenia: 2014/10

Sygnatura: PNNP06954


7/55

IDT: .

Autorzy: Ma鎘體 Anna, Ma砤chowska-Sobieska Monika, Demczuk-W硂darczyk Ewa, Sidorowska Marta, Szklarska Alicja, Lipowicz Anna.

Tytu艂 orygina艂u: Wp硑w hipoterapii neurofizjologicznej na zmian po硂縠nia 秗odka ci昕ko禼i cia砤 u dzieci z m髗gowym pora縠niem dzieci阠ym

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Influence of neurophysiological hippotherapy on the transference of the centre of gravity among children with cerebral palsy

Czasopismo: Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja

Szczeg贸艂y: 2014 : vol.16, nr 6, s. 581-593, ryc. tab. bibliogr. 34 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Ma鎘體 Anna [ ];000;000, Ma砤chowska-Sobieska Monika [*];014;WF, Demczuk-W硂darczyk Ewa 0000-0002-3328-2089 [*];014;WF, Sidorowska Marta [*];014;WF, Szklarska Alicja [ ];000;000, Lipowicz Anna [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2015/03

Sygnatura: PNNP07199


8/55

IDT: .

Autorzy: Nowacka Urszula, Skrzek Anna, Bonikowski Marcin.

Tytu艂 orygina艂u: Wp硑w zastosowania ortoz ko馽zyn dolnych na stabilno舵 posturaln u dzieci z m髗gowym pora縠niem dzieci阠ym

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The influence of the use of lower limbs orthoses on postural stability of children with cerebral palsy

Czasopismo: Acta Bio-Optica et Informatica Medica, In縴nieria Biomedyczna

Szczeg贸艂y: 2014 : vol.20, nr 1, s.50-61, ryc. tab. bibliogr. 44 poz. streszcz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Nowacka Urszula [ ];000;000, Skrzek Anna 000-0003-1533-0291 [*];015;WF, Bonikowski Marcin [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2014/06

Sygnatura: PNNP06826


9/55

IDT: .

Autorzy: Dziuba Alicja, Dudek Krzysztof, Kobel-Buys Krystyna, 痷rek Grzegorz, Smajda Ewa.

Tytu艂 orygina艂u: Badania termowizyjne w oddzia硑waniu hipoterapii na zmiany temperatury ko馽zyn dolnych u dzieci z m髗gowym pora縠niem - badania pilota縪we

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Thermovision techniques for evaluation of the effect of hippotherapy on changes in lower limb temperature in children with cerebral palsy (CP) - a pilot study

Czasopismo: Fizjoterapia

Szczeg贸艂y: 2013 : t.21, nr 1, s.21-25, ryc. tab. bibliogr. 11 poz. streszcz. sum.

p-ISSN: 1230-8323
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Punktacja MNiSW:

DOI: 10.2478/physio-2013-0019

Afiliacja: Dziuba-S硂nina Alicja 0000-0002-7264-9488 [*];002;WWF, Dudek Krzysztof [ ];000;000, Kobel-Buys Krystyna [ ];000;000, 痷rek Grzegorz 0000-0002-1795-4367 [*];047;WWF, Smajda Ewa [ ];000;000

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin

Data wprowadzenia: 2015/01

Sygnatura: PNNP07127


10/55

IDT: .

Autorzy: Dziuba Alicja, Bober Tadeusz, Kobel-Buys Krystyna, Stempie Marlena.

Tytu艂 orygina艂u: Integral method (IM) as a quantitative and objective method to supplement the GMFCS classification of gait in children with cerebral palsy (CP)

Czasopismo: Acta of Bioengineering and Biomechanics

Szczeg贸艂y: 2013 : vol.15, nr 2, s.105-111, ryc. tab. bibliogr. 25 poz. sum.

p-ISSN: 1509-409X
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Dziuba-S硂nina Alicja 0000-0002-7264-9488 [*];002;WWF, Bober Tadeusz [*];002;WWF, Kobel-Buys Krystyna [ ];000;000, Stempie Marlena [ ];000;000

Dyscypliny czasopisma na podstawie wykazu konsultacyjnego MNiSW z 30.10.2018: in縴nieria biomedyczna;in縴nieria chemiczna;in縴nieria materia硂wa;in縴nieria mechaniczna;in縴nieria 秗odowiska, g髍nictwo i energetyka;nauki biologiczne;nauki chemiczne;nauki le秐e;nauki medyczne;nauki o kulturze fizycznej;rolnictwo i ogrodnictwo;technologia 縴wno禼i i 縴wienia

Tytu艂 czasopisma w wykazie konsultacyjnym MNiSW z 30.10.2018 (WOS): Acta of Bioengineering and Biomechanics

Tytu艂 czasopisma w wykazie konsultacyjnym MNiSW z 30.10.2018 (Scopus): Acta of Bioengineering and Biomechanics

Data wprowadzenia: 2013/08

Sygnatura: PNNP06412


11/55

IDT: .

Autorzy: Nowacka Urszula, Skrzek Anna, Bonikowski Marcin.

Tytu艂 orygina艂u: Wp硑w zastosowania ortez ko馽zyn dolnych na stabilno舵 posturaln u dzieci z m髗gowym pora縠niem dzieci阠ym

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The influence of the use of lower limbs' orthotics on postural stability of children with cerebral palsy

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: VIII Mi阣zynarodowe Dni Fizjoterapii "Fizjoterapia, terapia zaj阠iowa, kosmetologia - razem czy osobno?" = VIII International Days of Physiotherapy "Physiotherapy, occupational physiotherapy, cosmetology - together or apart?" 7-8 czerwca 2013, Wroc砤w : program , streszczenia

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu, 2013

Opis fizyczny: s.22-23

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Afiliacja: Nowacka Urszula [ ];000;000, Skrzek Anna 000-0003-1533-0291 [*];015;WF, Bonikowski Marcin [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2013/10

Sygnatura: PNNP06481


12/55

IDT: .

Autorzy: Mraz Ma砱orzata, Skrzek Anna, Mraz Maciej, Wo糿iewski Marek.

Tytu艂 orygina艂u: Effects of physiotherapy with application of whole-body cryotherapy in patients with nervous system injury

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: International Cryogenic Engineering Conference 23 and International Cryogenic Materials Conference 2010 : conference program and abstract booklet

Adres wydawniczy: Wroc砤w : University of Technology, 2010

Opis fizyczny: s.82

Konferencja/zjazd - tytu艂: Wroc砤w University of Technology; Faculty of Mechanical and Power Engineering

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Wroc砤w : 2010.07.19-23

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Mraz Ma砱orzata 0000-0001-8579-6762 [ ];015;WF, Skrzek Anna 000-0003-1533-0291 [ ];015;WF, Mraz Maciej 0000-0001-8895-034X [ ];042;WF, Wo糿iewski Marek [ ];042;WF

Data wprowadzenia: 2010/07

Sygnatura: PNNP04722


13/55

IDT: .

Autorzy: W骿towicz Dorota, Pyzio Magdalena, Skrzek Anna.

Tytu艂 orygina艂u: Diagnostyka niemowl眛 w kierunku m髗gowego pora縠nia dzieci阠ego i zaburze ruchowych przy u縴ciu komputerowego stanowiska podoskopowego

Czasopismo: Zeszyty Naukowe - Og髄nopolska Fundacja na rzecz Dzieci Niepe硁osprawnych Promyk S硂馽a

Szczeg贸艂y: 2009, nr 7, s.76-81, ryc. bibliogr. 18 poz.

Uwagi: (Niemo縧iwe staje si mo縧iwe - rehabilitacja w dobie rozwoju nauk i nowych technologii. XI Mi阣zynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa)

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: W骿towicz Dorota 0000-0002-9794-5400 [*];015;WF, Pyzio Magdalena [*];015;WF, Skrzek Anna 000-0003-1533-0291 [*];015;WF

Data wprowadzenia: 2009/11

Sygnatura: PNNP04336


14/55

IDT: .

Autorzy: W骿towicz Dorota, Pyzio Magdalena, Skrzek Anna.

Tytu艂 orygina艂u: Diagnostyka niemowl眛 w kierunku m髗gowego pora縠nia dzieci阠ego i zaburze ruchowych przy u縴ciu komputerowego stanowiska podoskopowego

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Niemo縧iwe staje si mo縧iwe - rehabilitacja w dobie rozwoju nauk i nowych technologii : Mi阣zynarodowa Konferencja Wroc砤w, 23 pa糳ziernika 2009 r.

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Og髄nopolska Fundacja na rzecz Dzieci Niepe硁osprawnych Promyk S硂馽a, 2009

Opis fizyczny: s.76-81 : fot. bibliogr.18 poz.

Konferencja/zjazd - tytu艂: Og髄nopolska Fundacja na rzecz Dzieci Niepe硁osprawnych Promyk S硂馽a

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Wroc砤w : 2009.10.23

Uwagi: Promyk S硂馽a Zeszyty Naukowe nr 7

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: W骿towicz Dorota 0000-0002-9794-5400 [*];015;WF, Pyzio Magdalena [*];015;WF, Skrzek Anna 000-0003-1533-0291 [*];015;WF

Data wprowadzenia: 2009/11

Sygnatura: PNNP04346


15/55

IDT: .

Autorzy: Dziuba Alicja, Pietruszewska Agata, Kobel-Buys Krystyna.

Tytu艂 orygina艂u: Wsp蟪dzia砤nie ruchu stawu kolanowego i stopy w lokomocji dzieci z pora縠niem m髗gowym

Czasopismo: Zeszyty Naukowe - Og髄nopolska Fundacja na rzecz Dzieci Niepe硁osprawnych Promyk S硂馽a

Szczeg贸艂y: 2009, nr 7, s.86-92, ryc. tab. bibliogr. 10 poz.

Uwagi: (Niemo縧iwe staje si mo縧iwe - rehabilitacja w dobie rozwoju nauk i nowych technologii. XI Mi阣zynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa)

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Dziuba-S硂nina Alicja 0000-0002-7264-9488 [*];002;WWF, Pietruszewska Agata [ ];000;000, Kobel-Buys Krystyna [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2009/11

Sygnatura: PNNP04337


16/55

IDT: .

Autorzy: Sobera Ma砱orzata, Dziuba Alicja.

Tytu艂 orygina艂u: Comparison of balance stability indexes in children with cerebral palsy (CP) and healthy children

Czasopismo: Acta of Bioengineering and Biomechanics

Szczeg贸艂y: 2008 : vol.10, suppl. 1, s.16

Uwagi: (Abstracts of the Congress of the Polish Society of Biomechanics. Wroc砤w, 31 August - 3 September 2008)

S艂owa kluczowe polskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Sobera Ma砱orzata 0000-001-8724-2093 [ ];035;WWF, Dziuba-S硂nina Alicja 0000-0002-7264-9488 [ ];002;WWF

Data wprowadzenia: 2008/12

Sygnatura: PNNP03970


17/55

IDT: .

Autorzy: Dziuba Alicja, Szpala Agnieszka.

Tytu艂 orygina艂u: Foot kinematics in gait of children with cerebral palsy (CP)

Czasopismo: Acta of Bioengineering and Biomechanics

Szczeg贸艂y: 2008 : vol.10, nr 4, s.3-6, ryc. bibliogr. 8 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Dziuba-S硂nina Alicja 0000-0002-7264-9488 [*];002;WWF, Szpala Agnieszka 0000-0001-5173-5654 [*];002;WWF

Data wprowadzenia: 2009/09

Sygnatura: PNNP04243


18/55

IDT: .

Autorzy: Bober Tadeusz, Dziuba Alicja, Kobel-Buys Krystyna, Kulig Kornelia.

Tytu艂 orygina艂u: Gait characteristics following Achilles tendon elongation : the foot rocker perspective

Czasopismo: Acta of Bioengineering and Biomechanics

Szczeg贸艂y: 2008 : vol.10, nr 1, s.37-42, ryc. tab. bibliogr. 10 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Bober Tadeusz [*];002;WWF, Dziuba-S硂nina Alicja 0000-0002-7264-9488 [*];002;WWF, Kobel-Buys Krystyna [ ];000;000, Kulig Kornelia [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2008/06

Sygnatura: PNNP03751


19/55

IDT: .

Autorzy: 痷rek Grzegorz, Dudek Krzysztof, Pirogowicz Iwona, Dziuba Alicja, Pokorski M..

Tytu艂 orygina艂u: Influence of mechanical hippotherapy on skin temperature responses in lower limbs in children with cerebral palsy

Czasopismo: Journal of Physiology and Pharmacology

Szczeg贸艂y: 2008 : vol.59, suppl.6, s.819-824, ryc. bibliogr. 13 poz. sum.

Uwagi: (IF=2.631)

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Adres url:

Afiliacja: 痷rek Grzegorz 0000-0002-1795-4367 [*];033;WWF, Dudek Krzysztof [ ];000;000, Pirogowicz Iwona [ ];000;000, Dziuba-S硂nina Alicja 0000-0002-7264-9488 [*];002;WWF, Pokorski M. [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2009/01

Sygnatura: PNNP04020


20/55

IDT: .

Autorzy: Ma砤chowska-Sobieska Monika, Demczuk-W硂darczyk Ewa, Wronecki Krzysztof, Skolimowski Tadeusz, Szpyt Karolina, Wojna Dorota, Zawadzka Dominika.

Tytu艂 orygina艂u: Obraz dziecka z diplegi spastyczn w siadzie na koniu w zale縩o禼i od ustawienia zespo硊 hipoterapeutycznego

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The clinical picture of a child with spastic diplegia on a horse, depending on the position of the hippotherapeutic team

Czasopismo: Fizjoterapia

Szczeg贸艂y: 2008 : t.16, nr 4, s.56-67, ryc. bibliogr. 20 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Ma砤chowska-Sobieska Monika [*];014;WF, Demczuk-W硂darczyk Ewa 0000-0002-3328-2089 [*];014;WF, Wronecki Krzysztof [*];040;WF, Skolimowski Tadeusz [*];014;WF, Szpyt Karolina [ ];000;000, Wojna Dorota 0000-0003-1336-2329 [*];014;WF, Zawadzka Dominika 0000-0003-1233-342X [*];014;WF

Data wprowadzenia: 2009/03

Sygnatura: PNNP04091


21/55

IDT: .

Autorzy: Dziuba Alicja, Pietruszewska Agata, Kobel-Buys Krystyna.

Tytu艂 orygina艂u: Synergy of knee joint and feet movement in the locomotion of children with cerebral palsy

Czasopismo: Acta of Bioengineering and Biomechanics

Szczeg贸艂y: 2008 : vol.10, suppl. 1, s.15

Uwagi: (Abstracts of the Congress of the Polish Society of Biomechanics. Wroc砤w, 31 August - 3 September 2008)

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Dziuba-S硂nina Alicja 0000-0002-7264-9488 [ ];002;WWF, Pietruszewska Agata [ ];000;000, Kobel-Buys Krystyna [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2008/12

Sygnatura: PNNP03969


22/55

IDT: .

Autorzy: Dziuba Alicja, Pietruszewska Agata, Kobel-Buys Krystyna.

Tytu艂 orygina艂u: Wsp蟪dzia砤nie ruchu stawu kolanowego i stopy w lokomocji dzieci z pora縠niem m髗gowym

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Synergy of knee joint and feet movement in the locomotion of children with cerebral palsy

Czasopismo: Fizjoterapia

Szczeg贸艂y: 2008 : t.16, nr 2, s.44-50, ryc. tab. bibliogr. 10 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Dziuba-S硂nina Alicja 0000-0002-7264-9488 [*];002;WWF, Pietruszewska Agata [ ];000;000, Kobel-Buys Krystyna [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2008/12

Sygnatura: PNNP03962


23/55

IDT: .

Autorzy: Sobera Ma砱orzata, Dziuba Alicja.

Tytu艂 orygina艂u: Por體nanie wska糿ik體 stabilno禼i podczas utrzymywania r體nowagi dzieci z pora縠niem m髗gowym (mpd) i dzieci zdrowych

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Mi阣zynarodowy XIV Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii "Kierunki rozwoju fizjoterapii" 19-21 pa糳ziernika 2007 roku

Adres wydawniczy: s. l. : s. n., 2007

Opis fizyczny: s.161-162 : bibliogr. 4 poz.

Konferencja/zjazd - tytu艂: Polskie Towarzystwo Fizjoterapii; Wy縮za Szko砤 Fizjoterapii z siedzib we Wroc砤wiu

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Wroc砤w : 2007.10.19-21

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Sobera Ma砱orzata 0000-001-8724-2093 [*];035;WWF, Dziuba-S硂nina Alicja 0000-0002-7264-9488 [*];002;WWF

Data wprowadzenia: 2007/10

Sygnatura: PNNP03277


24/55

IDT: .

Autorzy: Dziuba Alicja, Kobel-Buys Krystyna.

Tytu艂 orygina艂u: R罂nice ruchu stawu kolanowego w chodzie ma硑ch dzieci z pora縠niem m髗gowym (MPD)

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Differences in knee movement while walking in children with cerebral palsy (CP)

Czasopismo: Fizjoterapia Polska

Szczeg贸艂y: 2007 : vol.7, nr 4, s.447-454, ryc. tab. bibliogr. 18 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Dziuba-S硂nina Alicja 0000-0002-7264-9488 [*];002;WWF, Kobel-Buys Krystyna [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2008/1

Sygnatura: PNNP03432


25/55

IDT: .

Autorzy: 痷rek Grzegorz, Dudek Krzysztof.

Tytu艂 orygina艂u: Termowizyjna ocena skuteczno禼i symulowanej hipoterapii u dzieci z r罂nymi postaciami m髗gowego pora縠nia dzieci阠ego

Czasopismo: Fizjoterapia

Szczeg贸艂y: 2007 : t.15, supl.1, s.39

Uwagi: VI Mi阣zynarodowe Dni Fizjoterapii

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: 痷rek Grzegorz 0000-0002-1795-4367 [*];033;WWF, Dudek Krzysztof [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2007/07

Sygnatura: PNNP03148


26/55

IDT: .

Autorzy: 痷rek Grzegorz, Dudek Krzysztof, Dziuba Alicja.

Tytu艂 orygina艂u: Termowizyjna ocena skuteczno禼i symulowanej hipoterapii u dzieci z r罂nymi postaciami m髗gowego pora縠nia dzieci阠ego

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Thermovision assessment of the simulate hippotherapy effectiveness for children with diversiform of the cerebral palsy

Czasopismo: Fizjoterapia

Szczeg贸艂y: 2007 : t.15, nr 4, s.36-42, fot. ryc. tab. bibliogr. 12 poz.

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: 痷rek Grzegorz 0000-0002-1795-4367 [*];033;WWF, Dudek Krzysztof [ ];000;000, Dziuba-S硂nina Alicja 0000-0002-7264-9488 [*];002;WWF

Data wprowadzenia: 2008/07

Sygnatura: PNNP03771


27/55

IDT: .

Autorzy: Dziuba Alicja, S硂nina Krzysztof, Garrard Ian.

Tytu艂 orygina艂u: The positioning of the feet in the gait of children with cerebral palsy (CP)

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: II Mi阣zynarodowe Sympozjum Naukowe "odowiskowe 紃骴砤 zagro縠 zdrowotnych". Kazimierz Dolny, 26-28 kwietnia 2007. T.2

Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo POLIHYMNIA Sp. z o.o., 2007

Opis fizyczny: s.135

Konferencja/zjazd - tytu艂: Katedra i Zak砤d Higieny AM w Lublinie; Polskie Towarzystwo Higieniczne - Oddzia Lubelski

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Kazimierz Dolny : 2007.04.26-28

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Dziuba-S硂nina Alicja 0000-0002-7264-9488 [*];002;WWF, S硂nina Krzysztof [*];037;WWF, Garrard Ian [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2008/02

Sygnatura: PNNP03463


28/55

IDT: .

Autorzy: Mraz Ma砱orzata, Str阫 Wies砤w, Raczkowski Zbigniew, Mraz Maciej, Soroka Regina.

Tytu艂 orygina艂u: Application of systemic cryotherapy in rehabilitation of children and youth suffering from infantile cerebral palsy

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Whole body cryotherapy / Guest ed.: H. Podbielska, W. Str阫, D. Bia硑.

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Kriotechnika Medyczna Sp. z o.o., 2006

Opis fizyczny: s.77-82 : fot. ryc. tab. bibliogr. 10 poz.

Uwagi: Seria: Acta Biomedical Engineering; vol. 1/1/2006

Adnotacje: ISBN 83-924456-0-0

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Mraz Ma砱orzata 0000-0001-8579-6762 [*];015;WF, Str阫 Wies砤w [ ];000;000, Raczkowski Zbigniew [ ];000;000, Mraz Maciej 0000-0001-8895-034X [*];042;WF, Soroka Regina [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2006/10

Sygnatura: PNNP02624


29/55

IDT: .

Autorzy: Dziuba Alicja, Bober Tadeusz.

Tytu艂 orygina艂u: Ch骴

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: M髗gowe pora縠nie dzieci阠e : z do秝iadcze trzyletniego programu rehabilitacyjnego / pod red. Tadeusza Bobera i Krystyny Kobel-Buys

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2006

Opis fizyczny: s.55-65 : bibliogr. 48 poz.

Seria: Studia i Monografie ; Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu ; 81 ; ISSN 0239-6009

p-ISBN: 83-89156-46-6

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Dziuba-S硂nina Alicja 0000-0002-7264-9488 [*];002;WWF, Bober Tadeusz [*];002;WWF

Data wprowadzenia: 2006/4

Sygnatura: PNNP02296


30/55

IDT: .

Autorzy: Bober Tadeusz, Dziuba Alicja.

Tytu艂 orygina艂u: Gait kinematics in CP children participating in three year rehabilitation program

Czasopismo: Journal of Biomechanics

Szczeg贸艂y: 2006 : vol.39, suppl.1, s.S116

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Bober Tadeusz [*];002;WWF, Dziuba-S硂nina Alicja 0000-0002-7264-9488 [*];002;WWF

Data wprowadzenia: 2006/9

Sygnatura: PNNP02563


31/55

IDT: .

Autorzy: Dziuba Alicja, Kobel-Buys Krystyna.

Tytu艂 orygina艂u: Kryterium oceny ruchu symetrycznego w stawie kolanowym podczas chodu dzieci z pora縠niem m髗gowym (MPD)

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Research the method of the knee joint in walk of children with Cerebral Palsy (CP)

Czasopismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Sk硂dowska Sect.D Med.

Szczeg贸艂y: 2006 : vol.60, supl.16, nr 2 (121), s.34-37, ryc. bibliogr. 4 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Dziuba-S硂nina Alicja 0000-0002-7264-9488 [*];002;WWF, Kobel-Buys Krystyna [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2006/6

Sygnatura: PNNP02465


32/55

IDT: .

Autorzy: 痷rek Alina, 痷rek Grzegorz, Domaradzki Jaros砤w, Dziuba Alicja.

Tytu艂 orygina艂u: Metody bada okresowych

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: M髗gowe pora縠nie dzieci阠e : z do秝iadcze trzyletniego programu rehabilitacyjnego / pod red. Tadeusza Bobera i Krystyny Kobel-Buys

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2006

Opis fizyczny: s.110-127 : fot. ryc. tab. bibliogr. 13 poz.

Seria: Studia i Monografie ; Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu ; 81 ; ISSN 0239-6009

p-ISBN: 83-89156-46-6

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: 痷rek Alina [ ];000;000, 痷rek Grzegorz 0000-0002-1795-4367 [*];033;WWF, Domaradzki Jaros砤w 0000-0001-8057-3033 [*];033;WWF, Dziuba-S硂nina Alicja 0000-0002-7264-9488 [*];002;WWF

Data wprowadzenia: 2006/4

Sygnatura: PNNP02299


33/55

IDT: .

Tytu艂 orygina艂u: M髗gowe pora縠nie dzieci阠e : z do秝iadcze trzyletniego programu rehabilitacyjnego / pod red. Tadeusza Bobera i Krystyny Kobel-Buys

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2006

Opis fizyczny: 282 s. : ryc. tab. bibliogr.

Seria: Studia i Monografie ; Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu ; 81 ; ISSN : 0239-6009

p-ISBN: 83-89156-46-6

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Bober Tadeusz [*];002;WWF, Kobel-Buys Krystyna [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2006/4

Sygnatura: PNNP02294


34/55

IDT: .

Autorzy: W骿towicz Dorota, Nowak Beata.

Tytu艂 orygina艂u: Post阷owanie usprawniaj眂e dzieci z m髗gowym pora縠niem dzieci阠ym

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: M髗gowe pora縠nie dzieci阠e : z do秝iadcze trzyletniego programu rehabilitacyjnego / pod red. Tadeusza Bobera i Krystyny Kobel-Buys

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2006

Opis fizyczny: s.66-83 : bibliogr. 92 poz.

Seria: Studia i Monografie ; Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu ; 81 ; ISSN 0239-6009

p-ISBN: 83-89156-46-6

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: W骿towicz Dorota 0000-0002-9794-5400 [*];015;WF, Nowak Beata [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2006/4

Sygnatura: PNNP02297


35/55

IDT: .

Autorzy: Domaradzki Jaros砤w, Ignasiak Zofia, 痷rek Grzegorz.

Tytu艂 orygina艂u: Rozw骿 morfofunkcjonalny dziecka

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: M髗gowe pora縠nie dzieci阠e : z do秝iadcze trzyletniego programu rehabilitacyjnego / pod red. Tadeusza Bobera i Krystyny Kobel-Buys

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2006

Opis fizyczny: s.42-54 : tab. bibliogr. 44 poz.

Seria: Studia i Monografie ; Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu ; 81 ; ISSN 0239-6009

p-ISBN: 83-89156-46-6

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Domaradzki Jaros砤w 0000-0001-8057-3033 [*];033;WWF, Ignasiak Zofia 0000-0001-8656-9107 [*];033;WWF, 痷rek Grzegorz 0000-0002-1795-4367 [*];033;WWF

Data wprowadzenia: 2006/4

Sygnatura: PNNP02295


36/55

IDT: .

Autorzy: Dziuba Alicja.

Tytu艂 orygina艂u: The symmetry of walk in cerebral palsy (CP) children

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Biomechanics' 06 : International Conference, 06-08 IX Zakopane / red. Wojciech Wola駍ki

Adres wydawniczy: Gliwice : Wydawnictwo Katedry Mechaniki Stosowanej, 2006

Opis fizyczny: s.93-98 : ryc. bibliogr. 3 poz.

Konferencja/zjazd - tytu艂: Politechnika 眘ka

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Zakopane : 2006.09.06-08

Seria: Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej ; zeszyt nr 26

p-ISBN: 83-60102-35-X

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Dziuba-S硂nina Alicja 0000-0002-7264-9488 [*];002;WWF

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej : zeszyt nr 26

Data wprowadzenia: 2006/9

Sygnatura: PNNP02608


37/55

IDT: .

Autorzy: Domaradzki Jaros砤w, Dziuba Alicja, Kobel-Buys Krystyna, 痷rek Alina, 痷rek Grzegorz.

Tytu艂 orygina艂u: Wyniki trzyletnich bada i ich interpretacja

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: M髗gowe pora縠nie dzieci阠e : z do秝iadcze trzyletniego programu rehabilitacyjnego / pod red. Tadeusza Bobera i Krystyny Kobel-Buys

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2006

Opis fizyczny: s.128-222 : ryc. tab.

Seria: Studia i Monografie ; Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu ; 81 ; ISSN 0239-6009

p-ISBN: 83-89156-46-6

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Domaradzki Jaros砤w 0000-0001-8057-3033 [*];033;WWF, Dziuba-S硂nina Alicja 0000-0002-7264-9488 [*];002;WWF, Kobel-Buys Krystyna [ ];000;000, 痷rek Alina [ ];000;000, 痷rek Grzegorz 0000-0002-1795-4367 [*];033;WWF

Data wprowadzenia: 2006/4

Sygnatura: PNNP02300


38/55

IDT: .

Autorzy: Nowak Beata, W骿towicz Dorota, Dziuba Alicja.

Tytu艂 orygina艂u: Zaj阠ia kinezyterapeutyczne oraz ewidencja czasu i liczby sesji zabiegowych

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: M髗gowe pora縠nie dzieci阠e : z do秝iadcze trzyletniego programu rehabilitacyjnego / pod red. Tadeusza Bobera i Krystyny Kobel-Buys

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2006

Opis fizyczny: s.93-109 : ryc. tab. bibliogr. 16 poz.

Seria: Studia i Monografie ; Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu ; 81 ; ISSN 0239-6009

p-ISBN: 83-89156-46-6

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Nowak Beata [ ];000;000, W骿towicz Dorota 0000-0002-9794-5400 [*];015;WF, Dziuba-S硂nina Alicja 0000-0002-7264-9488 [*];002;WWF

Data wprowadzenia: 2006/4

Sygnatura: PNNP02298


39/55

IDT: .

Autorzy: Mraz Ma砱orzata, Str阫 Wies砤w, Raczkowski Zbigniew, Mraz Maciej.

Tytu艂 orygina艂u: Zastosowanie krioterapii og髄noustrojowej w rehabilitacji dzieci i m硂dzie縴 z m髗gowym pora縠niem dzieci阠ym

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Application of systemic cryotherapy in rehabilitation of children and adolescents with infantile cerebral palsy

Czasopismo: Acta Bio-Optica et Informatica Medica

Szczeg贸艂y: 2006 : vol.12, nr 1, s.25-28, ryc. tab. bibliogr. 13 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Mraz Ma砱orzata 0000-0001-8579-6762 [*];015;WF, Str阫 Wies砤w [ ];000;000, Raczkowski Zbigniew [ ];000;000, Mraz Maciej 0000-0001-8895-034X [*];042;WF

Data wprowadzenia: 2006/3

Sygnatura: PNNP02261


40/55

IDT: .

Autorzy: Dziuba Alicja, Kobel-Buys Krystyna.

Tytu艂 orygina艂u: Zmiana k眛a w stawie kolanowym jako kryterium oceny chodu dzieci z pora縠niem m髗gowym

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The knee angle changes in walk of children with Cerebral Palsy (CP)

Czasopismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Sk硂dowska Sect.D Med.

Szczeg贸艂y: 2006 : vol.60, supl.16, nr 2 (122), s.38-43, ryc. bibliogr. 4 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Dziuba-S硂nina Alicja 0000-0002-7264-9488 [*];002;WWF, Kobel-Buys Krystyna [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2006/6

Sygnatura: PNNP02466


41/55

IDT: .

Autorzy: Mraz Ma砱orzata, Str阫 Wies砤w, Zagrobelny Zdzis砤w, Soroka Regina, Mraz Maciej, W骿towicz Dorota.

Tytu艂 orygina艂u: Korzy禼i terapeutyczne w przebiegu kriorehabilitacji u chorych neurologicznych

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Therapeutic benefits of cryorehabilitation in neurological patients

Czasopismo: Fizjoterapia Polska

Szczeg贸艂y: 2005 : vol.5, nr 2, s.215-220, ryc. tab. bibliogr. 14 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Mraz Ma砱orzata 0000-0001-8579-6762 [0];015;WF, Str阫 Wies砤w [0];000;000, Zagrobelny Zdzis砤w [0];028;WF, Soroka Regina [0];000;000, Mraz Maciej 0000-0001-8895-034X [0];016;WF, W骿towicz Dorota 0000-0002-9794-5400 [0];017;WF

Data wprowadzenia: 2005/09

Sygnatura: PNNP01894


42/55

IDT: .

Autorzy: W骿towicz Dorota, Nowak Beata.

Tytu艂 orygina艂u: Program post阷owania rehabilitacyjnego : charakterystyka 鎤icze i czasu sesji indywidualnych i z zastosowaniem siod砤 BABS

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Seminarium satelitarne : M髗gowe pora縠nie dzieci阠e - zagadnienia wieloaspektowe

Opis fizyczny: s.7-8 : sum.

Konferencja/zjazd - tytu艂: Centrum Rehabilitacji i Neuropsychiatrii "Celestyn"

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Mikosz體 k. Strzelina : 19 maja 2005

Uwagi: V Mi阣zynarodowe Dni Fizjoterapii, Wroc砤w 20-21 maja 2005

S艂owa kluczowe polskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: W骿towicz Dorota 0000-0002-9794-5400 [*];017;WF, Nowak Beata [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2006/1

Sygnatura: PNNP02140


43/55

IDT: .

Autorzy: Ostrowska Bo縠na, Skolimowski Tadeusz, Ma砤chowska-Sobieska Monika, Anwajler Joanna.

Tytu艂 orygina艂u: Ocena skuteczno禼i oddzia硑wania korekcyjnego hipoterapii neurofizjologicznej na ustawienie tulowia dzieci z m髗gowym pora縠niem typu wiotkiego

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Evaluation of the corrective influence of neurophysiologic hipotherapy on the trunk position in children with flaccid cerebral palsy

Czasopismo: Fizjoterapia

Szczeg贸艂y: 2004 : t.12, nr 2, s.23-32, ryc. bibliogr. 21 poz.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Ostrowska Bo縠na 0000-0002-0135-9547 [0];014;WF, Skolimowski Tadeusz [0];014;WF, Ma砤chowska-Sobieska Monika [0];014;WF, Anwajler Joanna [0];014;WF

Data wprowadzenia: 2004/10

Sygnatura: PNNP01343


44/55

IDT: .

Autorzy: Dziuba Alicja, Kobel-Buys K..

Tytu艂 orygina艂u: Self-dependent and aided walk of cerebral palsy (CP) children - a case study

Czasopismo: Gait and Posture

Szczeg贸艂y: 2004, 20S, S88-S89, ryc. bibliogr. 2 poz.

Uwagi: ESMAC Abstracts 2004

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Dziuba-S硂nina Alicja 0000-0002-7264-9488 [0];002;WWF, Kobel-Buys K. [0];000;000

Data wprowadzenia: 2004/12

Sygnatura: PNNP01472


45/55

IDT: .

Autorzy: Domaradzki Jaros砤w, Ignasiak Zofia, W骿towicz Dorota.

Tytu艂 orygina艂u: The functional walking test for CP children

Czasopismo: Gait and Posture

Szczeg贸艂y: 2004, 20S, S89, bibliogr. 3 poz.

Uwagi: ESMAC Abstracts 2004

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Domaradzki Jaros砤w 0000-0001-8057-3033 [0];001;WWF, Ignasiak Zofia 0000-0001-8656-9107 [0];001;WWF, W骿towicz Dorota 0000-0002-9794-5400 [0];017;WF

Data wprowadzenia: 2004/12

Sygnatura: PNNP01473


46/55

IDT: .

Autorzy: Dziuba Alicja, Kubiszyn Sylwia.

Tytu艂 orygina艂u: Ch骴 dziecka z m髗gowym pora縠niem dzieci阠ym (MPD) - doniesienie wst阷ne

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Gait in children with cerebral palsy (CP) - preliminary report

Czasopismo: Acta of Bioengineering and Biomechanics

Szczeg贸艂y: 2003 : vol.5, suppl.1, s.137-143, ryc. tab. bibliogr. 10 poz.

Uwagi: Proceedings of the International Conference Biomechanics 2003, Pozna, 24-26.09.2003

Adnotacje: Sygnatura czasopisma: A.1573 II

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Dziuba-S硂nina Alicja 0000-0002-7264-9488 [0];002;WWF, Kubiszyn Sylwia [ ];000;000

Sygnatura: PNNP00590


47/55

IDT: .

Autorzy: Andrzejewski Waldemar, Kassolik Krzysztof, Ro縠k-Mr髗 Krystyna, Kozio K., Ratajczak Barbara.

Tytu艂 orygina艂u: Kinezjologia edukacyjna (wg Denisona) jako metoda wspieraj眂a metod Bobath w usprawnianiu dzieci z m髗gowym pora縠niem dzieci阠ym

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Educational kinesiology (according to Denison) as a supportive method of Bobath method of rehabilitation of children with cerebral paralysis of children

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Moloda sportyvna nauka Ukrainy : zbirnyk naukovych prac' z galuzi fizycnoi kul'tury ta sportu : periodyčne vydannja. Vypusk 7, t.1

Adres wydawniczy: L'viv : L'vivs'kyj Deržavnyj Instytut Fizyčnoi Kul'tury, 2003

Opis fizyczny: s.409-412 : bibliogr. 2 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Andrzejewski Waldemar 0000-0002-0010-3021 [0];014;WF, Kassolik Krzysztof 0000-0003-2836-3703 [0];014;WF, Ro縠k-Piechura Krystyna 0000-0001-5589-4978 [0];016;WF, Kozio K. [ ];000;000, Ratajczak Barbara [0];014;WF

Sygnatura: PNNP00673


48/55

IDT: .

Autorzy: Andrzejewski Waldemar, Kassolik Krzysztof, Ro縠k-Mr髗 Krystyna, Stefa駍ki K..

Tytu艂 orygina艂u: Ocena skuteczno禼i usprawniania dzieci z m髗gowym pora縠niem dzieci阠ym realizowanego w ramach programu szkolnego

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Evaluation of efficacy of rehabilitation of children with cerebral paralysis of children implemented within the framework of school program

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Moloda sportyvna nauka Ukrainy : zbirnyk naukovych prac' z galuzi fizyčnoi kul'tury ta sportu : periodyčne vydannja. Vypusk 7, t.2

Adres wydawniczy: L'viv : L'vivs'kyj Deržavnyj Instytut Fizyčnoi Kul'tury, 2003

Opis fizyczny: s.72-75 : sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Andrzejewski Waldemar 0000-0002-0010-3021 [0];014;WF, Kassolik Krzysztof 0000-0003-2836-3703 [0];014;WF, Ro縠k-Piechura Krystyna 0000-0001-5589-4978 [0];016;WF, Stefa駍ki K. [0];000;000

Sygnatura: PNNP00714


49/55

IDT: .

Autorzy: Dziuba Alicja.

Tytu艂 orygina艂u: Odwzorowanie st阷a konia w mechanicznym siodle do hipoterapii

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Zastosowanie metod statystycznych w badaniach naukowych II

Adres wydawniczy: Krak體 : StatSoft Polska, 2003

Opis fizyczny: s.139-148 : ryc. tab. bibliogr. 12 poz.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Dziuba-S硂nina Alicja 0000-0002-7264-9488 [0];002;WWF

Sygnatura: PNNP00930


50/55

IDT: .

Autorzy: iwi駍ki Zbigniew, Zagrobelny Zdzis砤w, Talar Jan, P砤za Piotr, Halat Bart硂miej, Kilja駍ki Marek.

Tytu艂 orygina艂u: Termowizyjna ocena promieniowania indukowanego kriostymulacj obu ko馽zyn dolnych i analiza zmian napi阠ia spastycznego u dzieci z pora縠niem m髗gowym

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Thermographic assessment of radiation induced by cryostimulation of both lower limbs and analysis of changes in spasticity in children with cerebral palsy

Czasopismo: Fizjoterapia Polska

Szczeg贸艂y: 2003 : vol.3, nr 4, s.316-330, ryc. tab. bibliogr. 21 poz.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: iwi駍ki Zbigniew [ ];000;000, Zagrobelny Zdzis砤w [0];028;WF, Talar Jan [0];000;000, P砤za Piotr [0];000;000, Halat Bart硂miej [0];000;000, Kilja駍ki Marek [0];000;000

Sygnatura: PNNP01070


51/55

IDT: .

Autorzy: Bolach Eugeniusz, Bolach Bartosz, Pindel Anna.

Tytu艂 orygina艂u: Wp硑w leczenia toksyn botulinow na popraw funkcji lokomocyjnej u dzieci z obustronnym niedow砤dem kurczowym

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Moloda sportyvna nauka Ukrainy : zbirnyk naukovych prac' z galuzi fizycnoi kul'tury ta sportu : periodyčne vydannja. Vypusk 7, t.1

Adres wydawniczy: L'viv : L'vivs'kyj Deržavnyj Instytut Fizyčnoi Kul'tury, 2003

Opis fizyczny: s.267-274 : tab. bibliogr. 6 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Bolach Eugeniusz 0000-0003-1857-0522 [0];014;WF, Bolach Bartosz 0000-0002-3433-4434 [0];014;WF, Pindel Anna [ ];000;000

Sygnatura: PNNP01051


52/55

IDT: .

Autorzy: Bolach Eugeniusz, Bolach Bartosz, Trzeciak Anna.

Tytu艂 orygina艂u: Wp硑w miejscowej kriostymulacji na napi阠ie spastyczne mi甓ni ko馽zyn dolnych u dzieci z m髗gowym pora縠niem dzieci阠ym

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The influence of a local cryostimulation on a spastic tonicity of the sinews of lower extremities characteristic of the children affected the paralysis of the brain

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Moloda sportyvna nauka Ukrainy : zbirnyk naukovych prac' z galuzi fizycnoi kul'tury ta sportu : periodyčne vydannja. Vypusk 7, t.2

Adres wydawniczy: L'viv : L'vivs'kyj Deržavnyj Instytut Fizyčnoi Kul'tury, 2003

Opis fizyczny: s.399-408 : tab. bibliogr. 16 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Bolach Eugeniusz 0000-0003-1857-0522 [0];014;WF, Bolach Bartosz 0000-0002-3433-4434 [0];014;WF, Trzeciak Anna [ ];000;000

Sygnatura: PNNP01049


53/55

IDT: .

Autorzy: Ostrowska Bo縠na, Ma砤chowska-Sobieska Monika, Anwajler Joanna.

Tytu艂 orygina艂u: Zastosowanie fotogrametrii komputerowej do oceny skuteczno禼i hipoterapii dzieci z m髗gowym pora縠niem typu wiotkiego

Czasopismo: Fizjoterapia

Szczeg贸艂y: 2003 : t.11, nr 2, supl.1, s.13

Uwagi: Sygnatura czasopisma: P C.182 III

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Ostrowska Bo縠na 0000-0002-0135-9547 [0];014;WF, Ma砤chowska-Sobieska Monika [0];014;WF, Anwajler Joanna [0];014;WF

Sygnatura: PNNP00401


54/55

IDT: .

Autorzy: Dziuba Alicja, Bober Tadeusz, Sutherland I., Wlodarczyk J., S硂nina Krzysztof.

Tytu艂 orygina艂u: A mathematical model of the support phase in walking : healthy children vs. CP children

Czasopismo: Acta of Bioengineering and Biomechanics

Szczeg贸艂y: 2002 : vol.4, suppl.1, s.587-588, ryc. bibliogr. 10 poz.

Uwagi: Proceedings of the 13th Conference of European Society of Biomechanics, Wroc砤w, 1-4.09.2002

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Dziuba-S硂nina Alicja 0000-0002-7264-9488 [0];002;WWF, Bober Tadeusz [0];002;WWF, Sutherland I. [ ];000;000, Wlodarczyk J. [ ];000;000, S硂nina Krzysztof [0];011;WWF

Sygnatura: PNNP00018


55/55

IDT: .

Autorzy: Ma砤chowska-Sobieska Monika, Wronecki Krzysztof.

Tytu艂 orygina艂u: Wp硑w hipoterapii na przep硑w naczyniowy w t阾nicach ko馽zyn dolnych u dzieci z pora縠niem m髗gowym

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The influence of hipotherapy on the vascular flow in arteries of lower extremities in cerebral palsy children

Czasopismo: Fizjoterapia

Szczeg贸艂y: 2002 : t.10, nr 1, s.31-35, ryc. bibliogr. 18 poz. sum.

Uwagi: Sygnatura czasopisma: P C.182 III

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Ma砤chowska-Sobieska Monika [0];014;WF, Wronecki Krzysztof [0];017;WF

Sygnatura: PNNP00038


Nowe wyszukiwanie | Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc艂awiu