MŁODZIEŻ NIEPEŁNOSPRAWNA
Liczba odnalezionych rekordĂłw: 17

Operacje globalne ZmieĹ„ format:        | Nowe wyszukiwanie
Operacje dot. bieĹĽÄ…cej strony               
1/17

IDT: .

Autorzy: Bartik Pavol, Bolach Bartosz.

Tytuł oryginału: Evaluation of general motor performance in older school age pupils with a moderate mental disability

Czasopismo: New Educational Review

Szczegóły: 2015 : vol.42, nr 4, s.253-263, ryc. tab. bibliogr. 20 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

SĹ‚owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

DOI: 10.15804/tner.2015.42.4.21

Afiliacja: Bartik Pavol [ ];000;000, Bolach Bartosz 0000-0002-3433-4434 [*];055;WNS

Data wprowadzenia: 2016/02

Sygnatura: PNNP07706


2/17

IDT: .

Autorzy: Wieczorek Marta, Wiliński Wojciech, Kuriata Beata.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Tożsamo¶ć sportowa zawodników Olimpiad Specjalnych na przykładzie zawodników uprawiaj±cych pływanie

Tytuł równoległy: Sport identity of Special Olympics contestants based on the example of contestants practising swimming

TytuĹ‚ caĹ‚oĹ›ci: W: Aktywno¶ć ruchowa osób niepełnosprawnych = Disabled physical activity : materiały konferencyjne = conference materials : streszczenia/abstract. Wrocław, 05-06.12.2014

Adres wydawniczy: Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 2014

Opis fizyczny: s.5354

Uwagi: ISBN 978-83-928977-3-6

Praca afiliowana przez AWF

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji: ,

Afiliacja: Wieczorek Marta 0000-0003-3933-246X [*];004;WWF, Wiliński Wojciech 0000-0002-0166-340X [*];004;WWF, Kuriata Beata [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2014/12

Sygnatura: PNNP07105


3/17

IDT: .

Autorzy: Blachura Beata, Cebulska Marzena.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Aktywno¶ć fizyczna jako ¶rodek kształtuj±cy jako¶ć życia młodzieży z niepełnosprawno¶ci± ruchow± na przykładzie gimnazjum nr 9 Zespołu Szkół Integracyjnych w Legnicy

TytuĹ‚ caĹ‚oĹ›ci: W: VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Aktywno¶ć ruchowa osób niepełnosprawnych" : Wrocław, 30.11-01.12.2012

Opis fizyczny: s.9

Praca afiliowana przez AWF

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Afiliacja: Blachura Beata 0000-0001-8649-5355 [*];049;WWF, Cebulska Marzena [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2013/03

Sygnatura: PNNP06260


4/17

IDT: .

Autorzy: Wieczorek Marta.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Stan rozwoju somatycznego i motorycznego dziewcz±t i chłopców niesłysz±cych w wieku 7-19 lat na tle stanu rozwoju ich słysz±cych rówie¶ników : wyniki ogólnopolskich badań przekrojowych

Tytuł równoległy: The state of somatic and motor development in hearing-disabled girls and boys aged 7-19 years as compared with the state of development in their hearing peers : results of polish national cross-sectional studies

Adres wydawniczy: Wrocław : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 2012

Opis fizyczny: 126 s. : ryc. tab. bibliogr. sum.

Seria: Studia i Monografie ; 106

p-ISBN: 978-83-89156-26-6

Praca afiliowana przez AWF

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Wieczorek Marta 0000-0003-3933-246X [*];004;WWF

Data wprowadzenia: 2012/12

Sygnatura: PNNP06071


5/17

IDT: .

Autorzy: Kałużny Krzysztof, Rokita Andrzej.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Zainteresowania aktywno¶ci± ruchow± uczennic z gimnazjum integracyjnego

TytuĹ‚ rĂłwnolegĹ‚y: Zainteresowania aktywno¶ci± ruchow± uczennic z gimnazjum integracyjnego

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu

Szczegóły: 2012, nr 39, s.31-34, ryc. tab. bibliogr. 5 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Kałużny Krzysztof 0000-0002-8832-2105 [*];012;WWF, Rokita Andrzej 0000-0001-5281-811X [*];012;WWF

Data wprowadzenia: 2012/11

Sygnatura: PNNP05993


6/17

IDT: .

Autorzy: Kałużny Krzysztof, Rokita Andrzej.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Zainteresowania aktywno¶ci± ruchow± uczniów rozpoczynaj±cych II etap edukacji w integracyjnej szkole podstawowej

Tytuł równoległy: Interest in motor activity of students entering the second stage of education in integrated elementary school

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu

Szczegóły: 2012, nr 39, s.41-46, ryc. tab. bibliogr. 5 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Kałużny Krzysztof 0000-0002-8832-2105 [*];012;WWF, Rokita Andrzej 0000-0001-5281-811X [*];012;WWF

Data wprowadzenia: 2012/11

Sygnatura: PNNP05995


7/17

IDT: .

Autorzy: Kałużny Krzysztof, Cichy Ireneusz, Majorowski Maciej, Popowczak Marek.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Zainteresowania aktywno¶ci± ruchow± uczniów klas pierwszych gimnazjum integracyjnego oraz gimnazjum ogólnego

Tytuł równoległy: Interest in motor activities among students of grade I in the integrated and general lower secondary schools

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu

Szczegóły: 2011, nr 34, s.170-175, ryc. tab. bibliogr. 8 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Kałużny Krzysztof 0000-0002-8832-2105 [*];012;WWF, Cichy Ireneusz 0000-0001-6425-4139 [*];012;WWF, Majorowski Maciej [*];012;WWF, Popowczak Marek 0000-0002-3895-6206 [*];012;WWF

Data wprowadzenia: 2011/10

Sygnatura: PNNP05434


8/17

IDT: .

Autorzy: Kałużny Krzysztof, Rokita Andrzej.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Zainteresowania uczniów klas I-III gimnazjum integracyjnego różnymi formami aktywno¶ci ruchowej

Tytuł równoległy: Interests in motor activity among students of 1st-3rd grades in an integrated grammar school

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu

Szczegóły: 2011, nr 35, s.151-155, tab. bibliogr. 4 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ;

SĹ‚owa kluczowe angielskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Kałużny Krzysztof 0000-0002-8832-2105 [*];012;WWF, Rokita Andrzej 0000-0001-5281-811X [*];012;WWF

Data wprowadzenia: 2011/09

Sygnatura: PNNP05369


9/17

IDT: .

Autorzy: Bolach Bartosz, Migasiewicz Juliusz, Paliga Zdzisław.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Wpływ aktywno¶ci ruchowej na równowagę statyczn± i dynamiczn± u niedosłysz±cych w stopniu głębokim dzieci w wieku gimnazjalnym

Tytuł równoległy: Influence of physical activity on static and dynamic balance in schoolchildren with hearing impairment

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu

Szczegóły: 2010, nr 30, s.190-199, ryc. tab. bibliogr. 10 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Bolach Bartosz 0000-0002-3433-4434 [*];041;WF, Migasiewicz Juliusz 0000-0002-0855-0512 [*];043;WWF, Paliga Zdzisław [*];035;WWF

Data wprowadzenia: 2010/11

Sygnatura: PNNP04931


10/17

IDT: .

Autorzy: Kałużny Krzysztof.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Zainteresowanie różnymi formami aktywno¶ci ruchowej w¶ród uczniów klas I-III gimnazjum integracyjnego

Tytuł równoległy: The interest in motorial activity among students in I-III integration classes of the grammar school

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu

Szczegóły: 2010, nr 30, s.212-217, tab. bibliogr. 4 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Kałużny Krzysztof 0000-0002-8832-2105 [*];012;WWF

Data wprowadzenia: 2010/11

Sygnatura: PNNP04933


11/17

IDT: .

Autorzy: Bolach Bartosz, Bolach Eugeniusz.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Wpływ aktywno¶ci ruchowej na postawę ciała u młodzieży niedowidz±cej

Tytuł równoległy: Influence of physical acticvity on body posture in young people with visual impairement

TytuĹ‚ caĹ‚oĹ›ci: W: I Międzynarodowa Konferencja "Teoria i praktyka adaptowanej aktywno¶ci fizycznej" , 16 wrze¶nia 2009 = 1st International Conference " Theory and practice of adapted physical activity", 16th of September 2009 : streszczenia = abstracts

Opis fizyczny: s.6-7

Konferencja/zjazd - tytuĹ‚: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Warszawa : 16 wrze¶nia 2009

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji: ,

Afiliacja: Bolach Bartosz 0000-0002-3433-4434 [*];041;WF, Bolach Eugeniusz 0000-0003-1857-0522 [*];041;WF

Data wprowadzenia: 2014/04

Sygnatura: PNNP06776


12/17

IDT: .

Autorzy: Bolach Eugeniusz, Prystupa Tatiana, Bolach Bartosz, Żurowska Anna.

Tytuł oryginału: Overall physical fitness estimation in slight and moderately handicapped children

Czasopismo: Polish Journal of Environmental Studies

Szczegóły: 2008 : vol.17, nr 4A, s.43-46, tab. bibliogr. 13 poz. sum.

Uwagi: (IF: 0.963)

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ;

SĹ‚owa kluczowe angielskie: ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Afiliacja: Bolach Eugeniusz 0000-0003-1857-0522 [*];041;WF, Prystupa Tatiana [*];041;WF, Bolach Bartosz 0000-0002-3433-4434 [*];041;WF, Żurowska Anna [*];041;WF

Data wprowadzenia: 2008/10

Sygnatura: PNNP03834


13/17

IDT: .

Autorzy: Wieczorek Marta.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Sprawno¶ć fizyczna młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie jako czynnik warunkuj±cy ich zdrowie

Tytuł równoległy: Physical fitness in mentally disabled youth as the factor conditioning their health

Czasopismo: Problemy Higieny i Epidemiologii

Szczegóły: 2008 : t.89, nr 2, s.235-240, tab. bibliogr. 12 poz. sum.

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

SĹ‚owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Wieczorek Marta 0000-0003-3933-246X [*];004;WWF

Data wprowadzenia: 2008/12

Sygnatura: PNNP03891


14/17

IDT: .

Autorzy: Wieczorek Marta, Rutkowski Dariusz.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Asymetria funkcjonalna a zdolno¶ci koordynacyjne dzieci z dysfunkcj± narz±du wzroku

Tytuł równoległy: Functional asymmetry versus coordinative abilities in children with the dysfunction of the organ of sight

Czasopismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sect.D Med.

Szczegóły: 2007 : vol.62, suppl.18, nr 8, s.323-326, ryc. tab. bibliogr. 10 poz. sum.

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Wieczorek Marta 0000-0003-3933-246X [*];004;WWF, Rutkowski Dariusz [*];004;WWF

Data wprowadzenia: 2007/06

Sygnatura: PNNP03101


15/17

IDT: .

Autorzy: Mysłakowski Jerzy, Bolach Bartosz, Seidel Wojciech.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Ćwiczenia siłowe jako metoda przygotowań do podnoszenia ciężarów (powerlifting)

TytuĹ‚ caĹ‚oĹ›ci: W: Aktywno¶ć ruchowa dzieci i młodzieży / pod red. Tadeusza Koszczyca, Józefa Wołyńca, Haliny Guły-Kubiszewskiej, Zdzisława Paligi

Adres wydawniczy: Wrocław : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2007

Opis fizyczny: s.46-48 : tab.

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Afiliacja: Mysłakowski Jerzy [*];041;WF, Bolach Bartosz 0000-0002-3433-4434 [*];041;WF, Seidel Wojciech 0000-0003-4783-4814 [*];041;WF

Data wprowadzenia: 2008/05

Sygnatura: PNNP03627


16/17

IDT: .

Autorzy: Wieczorek Marta.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Dymorficzne zróżnicowanie sprawno¶ci motorycznej młodzieży upo¶ledzonej umysłowo w stopniu lekkim

Tytuł równoległy: Dimorphic diversity of motor ability in slightly mentally disabled youth

Czasopismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sect.D Med.

Szczegóły: 2007 : vol.62, suppl.18, nr 8, s.327-331, tab. bibliogr. 11 poz. sum.

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Wieczorek Marta 0000-0003-3933-246X [*];004;WWF

Data wprowadzenia: 2007/06

Sygnatura: PNNP03100


17/17

IDT: .

Autorzy: Kałużny Krzysztof.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Udział dziecka, z orzeczeniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w zajęciach sportowych jako droga pokonywania bariery lęku i wzrostu aktywno¶ci ruchowej

TytuĹ‚ caĹ‚oĹ›ci: W: Aktywno¶ć ruchowa osób niepełnosprawnych, t. 2 / red. nauk. Juliusz Migasiewicz, Eugeniusz Bolach

Adres wydawniczy: Wrocław : Studio Wydawniczo-Typograficzne "Typoscript", 2006

Opis fizyczny: s.197-200 : ryc. bibliogr. 12 poz.

Konferencja/zjazd - tytuĹ‚: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu; Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Wojewódzki we Wrocławiu; Wojewódzkie Zrzeszenie Sportowe Niepełnosprawnych "START" we Wrocławiu

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Wrocław : 2005.12.2-3

Uwagi: II Międzynarodowa Konferencja Naukowa " Aktywno¶ć ruchowa osób niepełnosprawnych - 2005"

Adnotacje: ISBN: 83-89366-66-5; ISBN: 83-920186-6-4

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Kałużny Krzysztof 0000-0002-8832-2105 [*];039;WWF

Data wprowadzenia: 2007/03

Sygnatura: PNNP02924


Nowe wyszukiwanie | Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu