KSZTAENIE ZINTEGROWANE
Liczba odnalezionych rekord贸w: 27

Operacje globalne Zmie艅 format:        | Nowe wyszukiwanie
Operacje dot. bie偶膮cej strony               
1/27

IDT: .

Autorzy: Wiesner Wojciech, Kwa秐a Anna, Skalski Dariusz, Makar Piotr.

Tytu艂 orygina艂u: Pedagogiczne warto禼i zintegrowanego szkolenia p硑wackiego

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Pedagogical value of integrated swimming training

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Medycyna, bezpiecze駍two, ratownictwo wodne i nauka p硑wania. Wybrane meandry=Medical, security, water rescue and teaching of swimming. Selected meanders / Redakcja naukowa: Ewa Zieli駍ki, Ahmad El Essa, Kinga Grobelska, Dariusz Skalski, Piotr Dzi阦ielewski

Adres wydawniczy: Bydgoszcz : Uniwersytet Miko砤ja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, 2018

Opis fizyczny: s. 118-131 : tab. bibliogr. 37 poz. sum.

p-ISBN: 978-387-98903-4

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

Charakt. merytoryczna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Wiesner Wojciech 0000-0001-5612-0448 [*];049;WWF, Kwa秐a Anna 0000-0002-2443-5450 [*];071;WWF, Skalski Dariusz [ ];000;000, Makar Piotr [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2018/09

Sygnatura: PNNP08911


2/27

IDT: .

Tytu艂 orygina艂u: Organization of school education / ed. by Kazimierz Denek, Aleksandra Kami駍ka, Piotr Ole秐iewicz

Adres wydawniczy: Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2015

Opis fizyczny: 190 s. : ryc. tab. bibliogr.

Seria: Monographs Education of Tomorrow

Uwagi: Na grzb. oznaczono jako: XXI/10

p-ISBN: 978-83-61991-60-1 (seria); 978-83-64788-27-7

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Denek Kazimierz [ ];000;000, Kami駍ka Aleksandra [ ];000;000, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];050;WWF

Data wprowadzenia: 2015/07

Sygnatura: PNNP07413


3/27

IDT: .

Autorzy: Ka硊縩y Krzysztof, Rokita Andrzej.

Tytu艂 orygina艂u: Zainteresowania uczni體 klas I-III gimnazjum integracyjnego r罂nymi formami aktywno禼i ruchowej

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Interests in motor activity among students of 1st-3rd grades in an integrated grammar school

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2011, nr 35, s.151-155, tab. bibliogr. 4 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Ka硊縩y Krzysztof 0000-0002-8832-2105 [*];012;WWF, Rokita Andrzej 0000-0001-5281-811X [*];012;WWF

Data wprowadzenia: 2011/09

Sygnatura: PNNP05369


4/27

IDT: .

Autorzy: Ka硊縩y Krzysztof, Rokita Andrzej.

Tytu艂 orygina艂u: Zainteresowania uczni體 klas integracyjnych szko硑 podstawowej aktywno禼i ruchow

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The interests in motorial activity in elementary school integration classes

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2011, nr 35, s.146-150, tab. bibliogr. 5 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Ka硊縩y Krzysztof 0000-0002-8832-2105 [*];012;WWF, Rokita Andrzej 0000-0001-5281-811X [*];012;WWF

Data wprowadzenia: 2011/09

Sygnatura: PNNP05368


5/27

IDT: .

Autorzy: Kaczmarczyk Magdalena, Rokita Andrzej.

Tytu艂 orygina艂u: Zaj阠ia ruchowe z pi砶ami edukacyjnymi "Edubal" a wiadomo禼i i umiej阾no禼i matematyczne uczni體 klasy I szko硑 podstawowej

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Integrated education with the use of educational balls "edubal" vs. acqusition of mathematical skills in children of grade I primary school

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2011, nr 34, s.62-73, ryc. tab. bibliogr. 35 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Kaczmarczyk Magdalena [ ];000;000, Rokita Andrzej 0000-0001-5281-811X [*];012;WWF

Data wprowadzenia: 2011/10

Sygnatura: PNNP05424


6/27

IDT: .

Autorzy: W阦硂wska-Rzepa Krystyna, Rzepa Tadeusz.

Tytu艂 orygina艂u: Zastosowanie pi砮k edukacyjnych przez tw髍czych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Tw髍czy pedagogicznie nauczyciele klas m硂dszych : obszary i panorama problematyki / red. nauk. Marzena Magda-Adamowicz

Adres wydawniczy: Gniezno : Gnie糿ie駍ka Wy縮za Szko砤 Humanistyczno-Mened縠rska "Milenium", 2011

Opis fizyczny: s.313-322 : bibliogr.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: W阦硂wska-Rzepa Krystyna [ ];000;000, Rzepa Tadeusz [*];012;WWF

Data wprowadzenia: 2011/09

Sygnatura: PNNP05353


7/27

IDT: .

Autorzy: Rokita Andrzej, Krysmann Agnieszka.

Tytu艂 orygina艂u: Zwi眤ki wykorzystania pi砮k edukacyjnych "edubal" z wybranymi zdolno禼iami motorycznymi uczni體 klasy I szko硑 podstawowej

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Relationships between using "edubal" balls and some selected body skills of 1st grade students of the primary school

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2011, nr 35, s.112-121, tab. bibliogr. 27 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Rokita Andrzej 0000-0001-5281-811X [*];012;WWF, Krysmann Agnieszka [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2011/09

Sygnatura: PNNP05363


8/27

IDT: .

Autorzy: Cichy Ireneusz, Rokita Andrzej, Popowczak Marek, Naglak Karolina.

Tytu艂 orygina艂u: Psychomotor development of grade I primary school children who are educated by means of traditional and non-traditional program

Czasopismo: Antropomotoryka

Szczeg贸艂y: 2010 : vol.19, nr 49, s.45-55, ryc. tab. bibliogr. 17 poz. streszcz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Cichy Ireneusz 0000-0001-6425-4139 [*];012;WWF, Rokita Andrzej 0000-0001-5281-811X [*];012;WWF, Popowczak Marek 0000-0002-3895-6206 [*];012;WWF, Naglak Karolina [*];012;WWF

Data wprowadzenia: 2010/08

Sygnatura: PNNP04737


9/27

IDT: .

Autorzy: Rokita Andrzej, Rzepa Tadeusz, Cichy Ireneusz, W骿cik Agnieszka.

Tytu艂 orygina艂u: Za硂縪ne a rzeczywiste efekty kszta砪enia zintegrowanego z wykorzystaniem pi砮k edukacyjnych

Czasopismo: Lider

Szczeg贸艂y: 2010, nr 4, s.13-14

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Rokita Andrzej 0000-0001-5281-811X [*];012;WWF, Rzepa Tadeusz [*];012;WWF, Cichy Ireneusz 0000-0001-6425-4139 [*];012;WWF, W骿cik-Grzyb Agnieszka 0000-0002-6620-1791 [*];004;WWF

Data wprowadzenia: 2010/05

Sygnatura: PNNP04631


10/27

IDT: .

Autorzy: Ole秐iewicz Piotr, Talar Aleksandra.

Tytu艂 orygina艂u: Przygotowanie nauczycieli do realizacji wychowania fizycznego na I etapie edukacji

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Preparing teachers to implementing physical education in the first phase of education

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2009, nr 27, s.122-128, ryc. bibliogr. 8 poz. sum.

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];004;WWF, Talar Aleksandra [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2009/07

Sygnatura: PNNP04213


11/27

IDT: .

Autorzy: Cichy Ireneusz, Popowczak Marek.

Tytu艂 orygina艂u: Rozw骿 psychomotoryczny uczni體 ko馽z眂ych pierwsz klas szko硑 podstawowej edukowanych programem tradycyjnym i nietradycyjnym

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Psycho-motor development of pupils completing grade one of the primary school, educated according to a traditional and non-traditional curriculum

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2009, nr 27, s.17-23, tab. bibliogr. 16 poz. sum.

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Cichy Ireneusz 0000-0001-6425-4139 [*];012;WWF, Popowczak Marek 0000-0002-3895-6206 [*];012;WWF

Data wprowadzenia: 2009/07

Sygnatura: PNNP04201


12/27

IDT: .

Autorzy: Rokita Andrzej.

Tytu艂 orygina艂u: Zaj阠ia ruchowe z pi砶ami edukacyjnymi "edubal" w kszta砪eniu zintegrowanym a sprawno舵 fizyczna oraz umiej阾no禼i czytania i pisania uczni體

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2008

Opis fizyczny: 110 s. : ryc. tab. bibliogr. 151 poz.

Seria: Studia i Monografie ; Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu ; 93 ; 0239-6009

p-ISBN: 978-83-89156-87-7

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Rokita Andrzej 0000-0001-5281-811X [*];004;WWF

Data wprowadzenia: 2009/3

Sygnatura: PNNP04073


13/27

IDT: .

Autorzy: Wieczorek Marta.

Tytu艂 orygina艂u: "Ruch rozwijaj眂y" Weroniki Sherborne : wspomaganie rozwoju dziecka z dysfunkcjami

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Aktywno舵 ruchowa dzieci i m硂dzie縴 / pod red. Tadeusza Koszczyca, J髗efa Wo硑馽a, Haliny Gu硑-Kubiszewskiej, Zdzis砤wa Paligi

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2007

Opis fizyczny: s.82-84 : fot. tab.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Wieczorek Marta 0000-0003-3933-246X [*];004;WWF

Data wprowadzenia: 2008/05

Sygnatura: PNNP03637


14/27

IDT: .

Autorzy: Rokita Andrzej, Rzepa Tadeusz, W骿cik Agnieszka.

Tytu艂 orygina艂u: Materia badawczy

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Pi砶i edukacyjne "Edubal" w kszta砪eniu zintegrowanym : raport z bada / pod red. Tadeusza Koszczyca

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2007

Opis fizyczny: s.11-12 : bibliogr. 3 poz.

Seria: Studia i Monografie ; Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu ; 88 ; ISSN: 0239-6009

Uwagi: ISBN 978-83-89156-75-4

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Rokita Andrzej 0000-0001-5281-811X [*];004;WWF, Rzepa Tadeusz [*];012;WWF, W骿cik-Grzyb Agnieszka 0000-0002-6620-1791 [*];004;WWF

Data wprowadzenia: 2008/02

Sygnatura: PNNP03504


15/27

IDT: .

Autorzy: Rokita Andrzej.

Tytu艂 orygina艂u: Metoda badawcza

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Pi砶i edukacyjne "Edubal" w kszta砪eniu zintegrowanym : raport z bada / pod red. Tadeusza Koszczyca

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2007

Opis fizyczny: s.8-10 : bibliogr. 7 poz.

Seria: Studia i Monografie ; Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu ; 88 ; ISSN: 0239-6009

Uwagi: ISBN 978-83-89156-75-4

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Rokita Andrzej 0000-0001-5281-811X [*];004;WWF

Data wprowadzenia: 2008/02

Sygnatura: PNNP03503


16/27

IDT: .

Autorzy: Rokita Andrzej, Mi砮k Kamila, Orniacka Julianna.

Tytu艂 orygina艂u: Opinie uczni體 klas I-III i ich rodzic體 oraz nauczycieli kszta砪enia zintegrowanego na temat pi砮k edukacyjnych "Edubal" i ich zastosowania w zaj阠iach ruchowych

Czasopismo: Lider

Szczeg贸艂y: 2007, nr 4, s.20-22, ryc. tab.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Rokita Andrzej 0000-0001-5281-811X [*];004;WWF, Mi砮k Kamila [ ];000;000, Orniacka Julianna [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2007/04

Sygnatura: PNNP02966


17/27

IDT: .

Autorzy: Rokita Andrzej.

Tytu艂 orygina艂u: Organizacja bada

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Pi砶i edukacyjne "Edubal" w kszta砪eniu zintegrowanym : raport z bada / pod red. Tadeusza Koszczyca

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2007

Opis fizyczny: s.13-14

Seria: Studia i Monografie ; Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu ; 88 ; ISSN: 0239-6009

Uwagi: ISBN 978-83-89156-75-4

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Rokita Andrzej 0000-0001-5281-811X [*];004;WWF

Data wprowadzenia: 2008/02

Sygnatura: PNNP03505


18/27

IDT: .

Tytu艂 orygina艂u: Pi砶i edukacyjne "Edubal" w kszta砪eniu zintegrowanym : raport z bada / pod red. Tadeusza Koszczyca

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2007

Opis fizyczny: 142 s. : ryc. tab. bibliogr. sum.

Seria: Studia i Monografie ; Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu ; 88 ; ISSN: 0239-6009

p-ISBN: 978-83-89156-75-4

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Koszczyc Tadeusz 0000-0001-6390-5438 [*];004;WWF

Data wprowadzenia: 2008/02

Sygnatura: PNNP03501


19/27

IDT: .

Autorzy: Rokita Andrzej, Rzepa Tadeusz, W骿cik Agnieszka.

Tytu艂 orygina艂u: Podsumowanie ko馽owe i wnioski

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Pi砶i edukacyjne "Edubal" w kszta砪eniu zintegrowanym : raport z bada / pod red. Tadeusza Koszczyca

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2007

Opis fizyczny: s.84-87

Seria: Studia i Monografie ; Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu ; 88 ; ISSN: 0239-6009

Uwagi: ISBN 978-83-89156-75-4

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Rokita Andrzej 0000-0001-5281-811X [*];004;WWF, Rzepa Tadeusz [*];012;WWF, W骿cik-Grzyb Agnieszka 0000-0002-6620-1791 [*];004;WWF

Data wprowadzenia: 2008/02

Sygnatura: PNNP03507


20/27

IDT: .

Autorzy: Cichy Ireneusz, Popowczak Marek.

Tytu艂 orygina艂u: Propozycja wykorzystania pi砮k edukacyjnych na etapie kszta砪enia zintegrowanego w celu zwi阫szenia efektywno禼i procesu dydaktycznego

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The proposition of using educational balls at the stage of integrated education in order to increase the effectiveness of the didactic process

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Humanistyczny sens gier z pi砶 w wychowaniu fizycznym / pod red. Stanis砤wa 痑ka, Micha砤 Spiesznego

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Mi阣zynarodowe Towarzystwo Naukowe Gier Sportowych, 2007

Opis fizyczny: s.115-120 : tab. bibliogr. 8 poz.

Seria: Monografia nr 8

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Cichy Ireneusz 0000-0001-6425-4139 [*];012;WWF, Popowczak Marek 0000-0002-3895-6206 [*];012;WWF

Data wprowadzenia: 2008/04

Sygnatura: PNNP03542


21/27

IDT: .

Autorzy: Rokita Andrzej, Rzepa Tadeusz, W骿cik Agnieszka.

Tytu艂 orygina艂u: Scenariusze zaj赕 ruchowych zintegrowanych z tre禼iami przedmiotowymi

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Pi砶i edukacyjne "Edubal" w kszta砪eniu zintegrowanym : raport z bada / pod red. Tadeusza Koszczyca

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2007

Opis fizyczny: s.88-96

Seria: Studia i Monografie ; Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu ; 88 ; ISSN: 0239-6009

Uwagi: ISBN 978-83-89156-75-4

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Rokita Andrzej 0000-0001-5281-811X [*];004;WWF, Rzepa Tadeusz [*];012;WWF, W骿cik-Grzyb Agnieszka 0000-0002-6620-1791 [*];004;WWF

Data wprowadzenia: 2008/02

Sygnatura: PNNP03508


22/27

IDT: .

Autorzy: Cichy Ireneusz, Rzepa Tadeusz.

Tytu艂 orygina艂u: The usage of educational balls "Edubal" during physical classes in the integrated education

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Education in a reformed school = Wychowanie i kszta砪enie w reformowanej szkole. 6 / ed. by Tadeusz Koszczyc, Marek Lewandowski, Wojciech Staro禼iak

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wroc砤wskie Towarzystwo Naukowe, 2007

Opis fizyczny: s.137-143

Uwagi: (Tekst polski na do潮czonej p硑cie CD)

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Cichy Ireneusz 0000-0001-6425-4139 [*];012;WWF, Rzepa Tadeusz [*];012;WWF

Data wprowadzenia: 2008/01

Sygnatura: PNNP03391


23/27

IDT: .

Autorzy: Koszczyc Tadeusz.

Tytu艂 orygina艂u: Wprowadzenie

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Pi砶i edukacyjne "Edubal" w kszta砪eniu zintegrowanym : raport z bada / pod red. Tadeusza Koszczyca

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2007

Opis fizyczny: s.5-7 : fot. bibliogr. 9 poz.

Seria: Studia i Monografie ; Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu ; 88 ; ISSN: 0239-6009

Uwagi: ISBN 978-83-89156-75-4

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Koszczyc Tadeusz 0000-0001-6390-5438 [*];004;WWF

Data wprowadzenia: 2008/02

Sygnatura: PNNP03502


24/27

IDT: .

Autorzy: Rokita Andrzej.

Tytu艂 orygina艂u: Wykorzystanie pi砮k edukacyjnych "Edubal" w realizacji kszta砪enia zintegrowanego

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Kultura fizyczna i zdrowie w kszta砪eniu zintegrowanym / praca zbiorowa pod red. Anny Niteckiej-Walerych

Adres wydawniczy: Gda駍k : Wydawnictwo Uniwersytetu Gda駍kiego, 2007

Opis fizyczny: s.113-131 : bibliogr. 23 poz.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Rokita Andrzej 0000-0001-5281-811X [*];004;WWF

Data wprowadzenia: 2007/04

Sygnatura: PNNP02988


25/27

IDT: .

Autorzy: Rokita Andrzej, Rzepa Tadeusz, W骿cik Agnieszka.

Tytu艂 orygina艂u: Wyniki bada

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Pi砶i edukacyjne "Edubal" w kszta砪eniu zintegrowanym : raport z bada / pod red. Tadeusza Koszczyca

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2007

Opis fizyczny: s.15-83 : ryc. bibliogr. 3 poz.

Seria: Studia i Monografie ; Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu ; 88 ; ISSN: 0239-6009

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Rokita Andrzej 0000-0001-5281-811X [*];004;WWF, Rzepa Tadeusz [*];012;WWF, W骿cik-Grzyb Agnieszka 0000-0002-6620-1791 [*];004;WWF

Data wprowadzenia: 2008/02

Sygnatura: PNNP03506


26/27

IDT: .

Autorzy: Cichy Ireneusz, Rzepa Tadeusz.

Tytu艂 orygina艂u: Pr骲a okre秎enia kompetencji oraz poziomu sprawno禼i ruchowej w kszta砪eniu zintegrowanym z wykorzystaniem pi砮k edukacyjnych

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: An attempt to determine a competence and the level of mobile ability in the integrated education with the use of educational balls

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Dydaktyka wychowania fizycznego w 秝ietle wsp蟪czesnych potrzeb edukacyjnych / red. nauk. Ryszard Bartoszewicz, Tadeusz Koszczyc, Andrzej Nowak

Informacje o wydaniu: , Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wroc砤wskie Towarzystwo Naukowe, 2005

Opis fizyczny: s.193-201 : tab. bibliogr. 8 poz. sum.

Seria: Dydaktyka Wychowania Fizycznego ; 7

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Cichy Ireneusz 0000-0001-6425-4139 [*];012;WWF, Rzepa Tadeusz [*];012;WWF

Data wprowadzenia: 2006/3

Sygnatura: PNNP02274


27/27

IDT: .

Autorzy: Rzepa Tadeusz.

Tytu艂 orygina艂u: Aktywno舵 ruchowa z pi砶 w osi眊aniu wybranych cel體 kszta砪enia w zakresie j陑yka polskiego w drugiej klasie szko硑 podstawowej

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Ball using motor activity in accouplishing chosen goals in field of Polish in the 2nd class in a primary school

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Instrumentalne wykorzystanie gier z pi砶 / red. nauk. Tadeusz Koszczyc, Jacek Dembi駍ki

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wroc砤wskie Towarzystwo Naukowe, 2003

Opis fizyczny: s.57-61 : tab. bibliogr. 3 poz. sum.

Seria: Monografia ; Mi阣zynarodowe Towarzystwo Naukowe Gier Sportowych ; nr 3/2003 ; Sekcja MTNGS: Instrumentalne wykorzystanie gier z pi砶 w szkole i sporcie dla wszystkich

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Rzepa Tadeusz [0];012;WWF

Sygnatura: PNNP01076


Nowe wyszukiwanie | Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc艂awiu