KSZTAENIE KADR
Liczba odnalezionych rekord贸w: 35

Operacje globalne Zmie艅 format:        | Nowe wyszukiwanie
Operacje dot. bie偶膮cej strony               
1/35

IDT: .

Autorzy: Pstrocka-Rak Ma砱orzata, Blachura Beata.

Tytu艂 orygina艂u: Doskonalenie kszta砪enia akademickiego student體 w zakresie turystyki

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Improving academic teaching of tourism and recreation students

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2018, nr 62, s.1-19, ryc. tab. [41] poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Charakt. merytoryczna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Adres url:

Afiliacja: Pstrocka-Rak Ma砱orzata 0000-0002-4616-0291 [*];050;WWF, Blachura Beata 0000-0001-8649-5355 [*];049;WWF

Data wprowadzenia: 2018/10

Sygnatura: PNNP08944


2/35

IDT: .

Autorzy: Markiewicz-Patkowska Julita, Ole秐iewicz Piotr, Lasota Sylwia, So硉ysik Mariusz.

Tytu艂 orygina艂u: odki wsparcia z Unii Europejskiej a diagnoza potrzeb edukacyjnych i rozw骿 innowacyjnych form kszta砪enia dla bran縴 turystycznej

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: European Union support funds. The diagnosis of educational needs and the development of innovative education forms for the tourist field

Czasopismo: Ekonomiczne Problemy Turystyki

Szczeg贸艂y: 2016, nr 2, s.361-376, ryc. bibliogr. 3 poz. streszcz. sum.

Uwagi: doi: 10.18276/ept.2016.2.34-27

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Markiewicz-Patkowska Julita [ ];000;000, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];050;WWF, Lasota Sylwia [ ];000;000, So硉ysik Mariusz 0000-0002-0317-0705 [*];050;WWF

Data wprowadzenia: 2016/05

Sygnatura: PNNP07796


3/35

IDT: .

Autorzy: Gu砤-Kubiszewska Halina.

Tytu艂 orygina艂u: Ewaluacja jako禼i kszta砪enia zawodowego nauczyciela wychowania fizycznego

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Materia硑 : panel dyskusyjny - podsumowanie projektu "Nowa jako舵 praktyk pedagogicznych II". Wroc砤w, 21 wrzesie 2015 r. / red. Magdalena K~41bler, Wojciech Staro禼iak

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wroc砤wskie Towarzystwo Naukowe Wydawnictwo, 2015

Opis fizyczny: s.59-65 : tab.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Gu砤-Kubiszewska Halina [*];004;WWF

Data wprowadzenia: 2015/10

Sygnatura: PNNP07534


4/35

IDT: .

Autorzy: Markiewicz-Patkowska Julita, Ole秐iewicz Piotr, Lasota Sylwia.

Tytu艂 orygina艂u: Idea kszta砪enia przez ca砮 縴cie - szans dla bran縴 hotelarsko-gastronomicznej

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The idea of life-long learning - a chance for the hotel and gastronomic trade

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Jako舵 innowacji i ewaluacji w edukacji / pod. red. Jana Grzesiaka

Adres wydawniczy: Kalisz-Konin : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Pa駍twowa Wy縮za Szko砤 Zawodowa w Koninie, 2015

Opis fizyczny: s. 419-428 : ryc. sum.

Seria: Ewaluacja i innowacje w edukacji

p-ISBN: 978-83-65038-08-1

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Markiewicz-Patkowska Julita [ ];000;000, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];050;WWF, Lasota Sylwia [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2015/05

Sygnatura: PNNP07344


5/35

IDT: .

Autorzy: Staro禼iak Wojciech, Gu砤-Kubiszewska Halina, Czy Stanis砤w, Lewandowski Marek.

Tytu艂 orygina艂u: Charakterystyka i opinie student體 na temat programu praktyk pedagogicznych realizowanych w Akademii Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The profile and students' opinions about pedagogical training period program on University School of Physical Education in Wroc砤w

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Wsp蟪czesne problemy wychowania fizycznego / pod red. Krzysztofa Skalika i Jacka Polecho駍kiego

Adres wydawniczy: Katowice : Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki, 2014

Opis fizyczny: s.55-72 : ryc. tab. bibliogr. 7 poz. sum.

Uwagi: ISBN 978-83-64036-23-1

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Staro禼iak Wojciech 0000-0003-4202-5727 [*];004;WWF, Gu砤-Kubiszewska Halina [*];004;WWF, Czy Stanis砤w 0000-0001-9395-9584 [*];004;WWF, Lewandowski Marek [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2014/07

Sygnatura: PNNP06875


6/35

IDT: .

Autorzy: Krajewska-Smardz Anna, Fedyk Wojciech, Olearnik Janusz.

Tytu艂 orygina艂u: Relacje uczelni o profilu turystycznym z podmiotami sektora turystyki

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Relationships between universities of tourist profile and tourist sector organizations

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2014, nr 46, s.51-60, tab. bibliogr. 43 poz. sum.

p-ISSN: 0239-4375
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Krajewska-Smardz Anna [*];050;WWF, Fedyk Wojciech 0000-0002-3855-9710 [*];050;WWF, Olearnik Janusz 0000-0002-5448-144X [*];050;WWF

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin

Data wprowadzenia: 2014/10

Sygnatura: PNNP06942


7/35

IDT: .

Autorzy: Staro禼iak Wojciech, Lewandowski Marek, Gu砤-Kubiszewska Halina, Czy Stanis砤w.

Tytu艂 orygina艂u: The quality of teaching practice pursued at the University School of Physical Education in Wroc砤w - study report

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Education and upbringing in the educational school system / ed. by Kazimierz Denek, Aleksandra Kami駍ka, Piotr Ole秐iewicz

Adres wydawniczy: Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2013

Opis fizyczny: s.257-272 : ryc. bibliogr. 14 poz. streszcz. sum.

Seria: Education of Tomorrow

Adnotacje: (Na grzbiecie nr tomu: XIX/5)

p-ISBN: 978-83-61991-07-6

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Staro禼iak Wojciech 0000-0003-4202-5727 [*];004;WWF, Lewandowski Marek [ ];000;000, Gu砤-Kubiszewska Halina [*];004;WWF, Czy Stanis砤w 0000-0001-9395-9584 [*];004;WWF

Data wprowadzenia: 2013/07

Sygnatura: PNNP06380


8/35

IDT: .

Autorzy: Dro縴駍ka Barbara, Kosiba Jowita, Lasota Sylwia, Lewandowski Marek, Markiewicz-Patkowska Julita, Ole秐iewicz Piotr, W眊iel Joanna.

Tytu艂 orygina艂u: Wzrost jako禼i kszta砪enia zawodowego w bran縴 hotelarskiej i gastronomicznej na Dolnym 眘ku

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Dolno秎眘ka Izba Gospodarcza, 2013

Opis fizyczny: 147 s. : ryc. bibliogr.

p-ISBN: 978-83-929247-9-1

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Dro縴駍ka Barbara [ ];000;000, Kosiba Jowita [ ];000;000, Lasota Sylwia [ ];000;000, Lewandowski Marek [ ];000;000, Markiewicz-Patkowska Julita [ ];000;000, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];050;WWF, W眊iel Joanna [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2013/10

Sygnatura: PNNP06470


9/35

IDT: .

Autorzy: zowiecka Walentyna.

Tytu艂 orygina艂u: Edukacja zawodowa a wsp蟪czesne wyzwania spo砮czno-ekonomiczne

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Professional education and modern social and economic challenges

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Wyzwania wsp蟪czesno禼i i przysz硂禼i / red. nauk. Aleksandra Kami駍ka, W砤dys砤wa szczuk, Piotr Ole秐iewicz

Adres wydawniczy: Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2012

Opis fizyczny: s.367-375 : bibliogr. 6 poz. streszcz. sum.

Seria: Edukacja Jutra

S艂owa kluczowe polskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: zowiecka Walentyna [ ];049;WWF

Data wprowadzenia: 2012/07

Sygnatura: PNNP05793


10/35

IDT: .

Autorzy: Fedyk Wojciech, Paliga Zdzis砤w.

Tytu艂 orygina艂u: Kszta砪enie kadr dla rekreacji i turystyki jako czynnik poprawy efektywno禼i rozwoju turystyki aktywnej na Dolnym 眘ku

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Zarz眃zanie wiedz w turystyce, a efektywno舵 gospodarki turystycznej / red. nauk. Mieczys砤w Morawski

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu; INTERIOR Multimedia i Wydawnictwa, 2012

Opis fizyczny: s.141-154 : tab. bibliogr. 21 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Fedyk Wojciech 0000-0002-3855-9710 [*];050;WWF, Paliga Zdzis砤w [*];035;WWF

Data wprowadzenia: 2012/11

Sygnatura: PNNP05979


11/35

IDT: .

Autorzy: Niekurzak Zofia, Sabat Urszula.

Tytu艂 orygina艂u: Kszta砪enie kadr dla rynku us硊g turystycznych w Polsce w latach 2003-2010

Czasopismo: Zeszyty Naukowe Wy縮zej Szko硑 Bankowej we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2012, nr 28, s.161-180, tab. bibliogr. 24 poz.

p-ISSN: 1643-7772
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Niekurzak Zofia 0000-0002-8022-2265 [*];049;WWF, Szczepanik Urszula 0000-0002-8428-1852 [*];049;WWF

Data wprowadzenia: 2013/08

Sygnatura: PNNP06413


12/35

IDT: .

Autorzy: Sabat Urszula, Kunysz Piotr.

Tytu艂 orygina艂u: Rynek kszta砪enia kadr instruktorskich na potrzeby snowboardu w Polsce

Czasopismo: Zeszyty Naukowe Wy縮zej Szko硑 Bankowej we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2012, nr 28, s. 181-192, ryc. tab. bibliogr. 8 poz.

p-ISSN: 1643-7772
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Szczepanik Urszula 0000-0002-8428-1852 [*];049;WWF, Kunysz Piotr 0000-0003-3996-8986 [*];049;WWF

Data wprowadzenia: 2013/08

Sygnatura: PNNP06411


13/35

IDT: .

Autorzy: Kumala Regina, Krzak Ma砱orzata.

Tytu艂 orygina艂u: Pr骲a ewaluacji przygotowania kadr kultury fizycznej do zawodu w oparciu o g硂s student體 w sprawie nauczyciela wychowania fizycznego

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: An attempt of evaluation of preparing the physical education cadres to the profession, based on the students' voice in the matter of physical education

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Kszta砪enie i wychowanie / red. nauk. Kazimierz Denek, Aleksandra Kami駍ka, Wojciech Kojs, Piotr Ole秐iewicz

Adres wydawniczy: Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2011

Opis fizyczny: s. 213-222 : ryc. sum.

Seria: Edukacja Jutra

Uwagi: (Na grzbiecie nr tomu XVII/2)

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Kumala Regina 0000-0001-9739-6723 [ ];004;WWF, Krzak Ma砱orzata 0000-0002-4272-2808 [*];004;WWF

Data wprowadzenia: 2011/06

Sygnatura: PNNP05277


14/35

IDT: .

Autorzy: Gotlib Joanna, Bia硂szewski Dariusz, Sierdzi駍ki Janusz, Jarosz Miros砤w J., Majcher Piotr, Barczyk Katarzyna, Bauer Aleksandra, Cabak Anna, Grzegorczyk Joanna, P砤szewski Maciej, Ku砤k Wojciech, Nowotny-Czupryna Olga, Prokopowicz Katarzyna.

Tytu艂 orygina艂u: A comparison of the perceptions and aspirations of third-year physiotherapy students trained in three educational settings in Poland

Czasopismo: Physiotherapy

Szczeg贸艂y: 2010 : vol.96, nr 1, s.30-37, tab. bibliogr. 22 poz.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Gotlib Joanna [ ];000;000, Bia硂szewski Dariusz [ ];000;000, Sierdzi駍ki Janusz [ ];000;000, Jarosz Miros砤w J. [ ];000;000, Majcher Piotr [ ];000;000, Barczyk-Pawelec Katarzyna 0000-0001-5745-4167 [*];014;WF, Bauer Aleksandra [ ];000;000, Cabak Anna [ ];000;000, Grzegorczyk Joanna [ ];000;000, P砤szewski Maciej [ ];000;000, Ku砤k Wojciech [ ];000;000, Nowotny-Czupryna Olga [ ];000;000, Prokopowicz Katarzyna [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2010/12

Sygnatura: PNNP04988


15/35

IDT: .

Autorzy: Koszczyc Marta.

Tytu艂 orygina艂u: Kszta砪enie kadr na potrzeby edukacji zdrowotnej senior體 : propozycja programu

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Staff training for the purposes of senior health education : program suggestion

Czasopismo: Edukacja Ustawiczna Doros硑ch

Szczeg贸艂y: 2010, nr 1, s.63-66, bibliogr. 4 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Koszczyc Marta 0000-0001-5531-1656 [*];004;WWF

Data wprowadzenia: 2010/11

Sygnatura: PNNP04838


16/35

IDT: .

Autorzy: Paw硊cki Andrzej.

Tytu艂 orygina艂u: Wychowanie fizyczne ucznia p蠹nej doros硂禼i

Czasopismo: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne

Szczeg贸艂y: 2010 : R.57, nr 7, s.4-11, fot.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Paw硊cki Andrzej 0000-0003-1383-1754 [*];004;WWF

Data wprowadzenia: 2010/07

Sygnatura: PNNP04736


17/35

IDT: .

Autorzy: Paw硊cki Andrzej.

Tytu艂 orygina艂u: Bli縠j pedagogiki zdrowia. Cz.1.

Czasopismo: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne

Szczeg贸艂y: 2009 : R.56, nr 2, s.4-12

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Paw硊cki Andrzej 0000-0003-1383-1754 [*];004;WWF

Data wprowadzenia: 2009/02

Sygnatura: PNNP04021


18/35

IDT: .

Autorzy: Sabat Urszula, Wiesner Wojciech.

Tytu艂 orygina艂u: Ocena zaj赕 z rekreacji wodnej na studiach pierwszego stopnia kierunku turystyka i rekreacja

Czasopismo: Sporty Wodne i Ratownictwo

Szczeg贸艂y: 2009 : vol. 3, s.49-56, tab. bibliogr. 10 poz. sum.

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Szczepanik Urszula 0000-0002-8428-1852 [*];011;WWF, Wiesner Wojciech 0000-0001-5612-0448 [*];011;WWF

Data wprowadzenia: 2010/01

Sygnatura: PNNP04491


19/35

IDT: .

Tytu艂 orygina艂u: Realizacia zdrovogo sposobu zitta - sucasni pidhodi : naukova monografia z problem gumanitarnih ta prirodnicih aspektiv realizacii ozdorovcih vidiv fizicnih vprav, fizicnoi kulturi i sportivnoi medicini / red. Mikola Lukancenka, Valentina Kuris, Juliusz Migasiewicz, Adam Podolski

Informacje o wydaniu: , Ministerstvo osviti i nauki Ukraini; Drogobickij derzavnij pedagogicnij universitet imeni Ivana Franka; Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu; Uniwersytet Rzeszowski; Pa駍twowa Wy縮za Szko砤 Zawodowa w Jaros砤wiu

Adres wydawniczy: Drogobic : Drogobickij derzavnij pedagogicnij universitet imeni Ivana Franka, 2009

Opis fizyczny: 590 s.

Seria: Naukove Vidania ; Drogobickij derzavnij pedagogicnij universitet imeni Ivana Franka

p-ISBN: 966-7996-113-5

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Lukancenka Mikola [ ];000;000, Kuris Valentina [ ];000;000, Migasiewicz Juliusz 0000-0002-0855-0512 [*];043;WWF, Podolski Adam [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2009/06

Sygnatura: PNNP04161


20/35

IDT: .

Autorzy: Gu砤-Kubiszewska Halina, Lewandowski Marek.

Tytu艂 orygina艂u: Praktyka pedagogiczna - student jako instruktor 鎤icze fizycznych czy przewodnik po kulturze ludzkiego cia砤?

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Pedagogical practice - student as physical exercise instructor or a human body culture guide?

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Edukacja jutra = Education of tomorrow : XIV Tatrza駍kie Seminarium Naukowe. T.2 / red. nauk. Kazimierz Denek, Krystyna Zato, Anna Kwa秐a

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wroc砤wskie Towarzystwo Naukowe. Wydawnictwo, 2008

Opis fizyczny: s.111-120 : tab. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Gu砤-Kubiszewska Halina [*];004;WWF, Lewandowski Marek [*];004;WWF

Data wprowadzenia: 2008/06

Sygnatura: PNNP03743


21/35

IDT: .

Autorzy: Koszczyc Tadeusz.

Tytu艂 orygina艂u: Kszta砪enie kadr turystyczno-rekreacyjnych w Polsce a europejski obszar szkolnictwa wy縮zego

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Tourism and recreation staff education in Poland and European higher education area

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: "Turistična osvita v Ukraini: problemi i perspektivi : zbirnik naukovych prac'

Adres wydawniczy: Kiiv : Tonar, 2007

Opis fizyczny: s.23-28 : bibliogr. 7 poz. sum.

Uwagi: Mižnarodna naukovo-praktična konferenciâ "Turistična osvita v Ukraini: problemi i perspektivi".

Adnotacje: ISBN 966-7194-10-8

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Koszczyc Tadeusz 0000-0001-6390-5438 [*];004;WWF

Data wprowadzenia: 2007/11

Sygnatura: PNNP03338


22/35

IDT: .

Autorzy: Cie秎i駍ki Wojciech.

Tytu艂 orygina艂u: Trenad縠ryzm - procesowe uj阠ie doskonalenia kapita硊 ludzkiego przedsi阞iorstw

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Spo砮czne aspekty przeobra縠 organizacyjnych / pod red nauk. Arkadiusza Potockiego

Adres wydawniczy: Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. z o.o., 2007

Opis fizyczny: s.42-48 : bibliogr. 21 poz.

Uwagi: ISBN 978-83-7251-752-4

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Cie秎i駍ki Wojciech 0000-0001-8226-607X [*];036;WWF

Data wprowadzenia: 2007/06

Sygnatura: PNNP03065


23/35

IDT: .

Autorzy: Lewandowski Marek, Antoszczuk Gabriela, Kici駍ki B砤縠j, Surynt Agnieszka.

Tytu艂 orygina艂u: Studenci III roku studi體 Akademii Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu o swoim przygotowaniu do pe硁ienia roli nauczyciela zdrowia

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Third year University' School of Physical Education in Wroc砤w student's opinion about their arrangement to health teacher role

Czasopismo: Roczniki Pa駍twowego Zak砤du Higieny

Szczeg贸艂y: 2006 : t.57, supl., s.65-69, ryc. bibliogr. 11 poz. sum.

Uwagi: (Og髄nopolska Konferencja Naukowa "Aktualne trendy w wychowaniu zdrowotnym". Krak體, 19.06.2006)

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Lewandowski Marek [*];004;WWF, Antoszczuk Gabriela [*];004;WWF, Kici駍ki B砤縠j [ ];000;000, Surynt Agnieszka 0000-0001-6668-8010 [*];004;WWF

Data wprowadzenia: 2006/12

Sygnatura: PNNP02755


24/35

IDT: .

Autorzy: Surynt Agnieszka, Rokita Andrzej.

Tytu艂 orygina艂u: Opinia student體 studi體 podyplomowych na temat konieczno禼i dokszta砪ania i doskonalenia zawodowego

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Opinion of post-graduate students with regard to the necessity of supplementary education and professional improvement

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Dydaktyka wychowania fizycznego w 秝ietle wsp蟪czesnych potrzeb edukacyjnych / red. nauk. Ryszard Bartoszewicz, Tadeusz Koszczyc, Andrzej Nowak

Informacje o wydaniu: , Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wroc砤wskie Towarzystwo Naukowe, 2005

Opis fizyczny: s.245-248 : bibliogr. 6 poz. sum.

Seria: Dydaktyka Wychowania Fizycznego ; 7

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Surynt Agnieszka 0000-0001-6668-8010 [*];004;WWF, Rokita Andrzej 0000-0001-5281-811X [*];004;WWF

Data wprowadzenia: 2006/3; 2018/10

Sygnatura: PNNP02277


25/35

IDT: .

Autorzy: Prystupa Eugeniusz.

Tytu艂 orygina艂u: Sučasni tendencii v sistemi pidgotovki fachivciv galuzi fizičnogo vichovannja i sportu v Evropi

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Tendencies of the globalization in the preparatory system of specialists in the physical education and sport in Europe

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Realizacija zdorovogo sposobu žittja - sučasni pidchodi / red. M. Luk'jančenka, J. Škrebtija, E. Bolacha, A. Matweeva

Informacje o wydaniu: , Drogobic'kij Deržavnij Pedagogičnij Universitet imeni Ivana Franka

Adres wydawniczy: Drogobič : KOLO, 2005

Opis fizyczny: s.387-395 : bibliogr. 6 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Prystupa Eugeniusz [0];014;WF

Data wprowadzenia: 2005/06

Sygnatura: PNNP01732


26/35

IDT: .

Autorzy: Wiesner Wojciech.

Tytu艂 orygina艂u: Bezpiecze駍two w wodzie jako problem praktyczny i cel w kszta砪eniu student體 AWF

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Sport p硑wacki i lekkoatletyczny w szkole / red. nauk. Juliusz Migasiewicz, Krystyna Zato

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2004

Opis fizyczny: s.123-135 : tab. bibliogr. 17 poz.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Wiesner Wojciech 0000-0001-5612-0448 [0];010;WWF

Sygnatura: PNNP01099


27/35

IDT: .

Autorzy: Wiesner Wojciech.

Tytu艂 orygina艂u: Proces kszta砪enia nauczycieli p硑wania w aspekcie zasad bezpiecze駍twa w wodzie

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The process of educating swimming teachers' in the aspects of water safety

Czasopismo: Medycyna Sportowa

Szczeg贸艂y: 2004 : vol.20, suppl.1, s.205-210, bibliogr. 12 poz. sum.

Uwagi: V Mi阣zynarodowa Konferencja Naukowa : Woda 秗odowiskiem zdrowia i rehabilitacji

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Wiesner Wojciech 0000-0001-5612-0448 [0];010;WWF

Data wprowadzenia: 2004/11

Sygnatura: PNNP01387


28/35

IDT: .

Autorzy: Kulmatycki Les砤w.

Tytu艂 orygina艂u: Profesjonalista w promocji zdrowia

Czasopismo: Promotor Zdrowia

Szczeg贸艂y: 2004, nr 4, s.3-16, ryc. tab.

Uwagi: Sygnatura czasopisma: C.293 III

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Kulmatycki Les砤w 0000-0002-6396-534X [*];006;WWF

Data wprowadzenia: 2005/01

Sygnatura: PNNP01512


29/35

IDT: .

Autorzy: Prystupa Eugeniusz, Rokita Andrzej.

Tytu艂 orygina艂u: Globalizacija pidgotovky kadriv u galuzi fizyčnogo vychovannja i sportu

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Globalization in training specialists of physical education and sport

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Koncepcija rozvytku galuzi fizyčnogo vychovannja i sportu v Ukraini : zbirnyk naukovych prac'. Vypusk 3, častyna 2

Adres wydawniczy: Rivne : Redakcijno-vydavničyj centr Mižnarodnogo universitetu "REGI", 2003

Opis fizyczny: s. 29-34 : bibliogr. 4 poz.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Prystupa Eugeniusz [0];014;WF, Rokita Andrzej 0000-0001-5281-811X [0];004;WWF

Sygnatura: PNNP01114


30/35

IDT: .

Autorzy: Kulmatycki Les砤w.

Tytu艂 orygina艂u: Promocja zdrowia w kulturze fizycznej : kryteria dobrej praktyki

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2003

Opis fizyczny: 232 s.

Seria: Studia i Monografie ; Akademia Wychowania Fizycznego ; 68 ; ISSN 83-89156-06-7

p-ISBN: ISBN 0239-6009

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Kulmatycki Les砤w 0000-0002-6396-534X [*];006;WWF

Sygnatura: PNNP00628


31/35

IDT: .

Autorzy: Rzepa Tadeusz, Rokita Andrzej.

Tytu艂 orygina艂u: Przygotowanie kadr do kszta砪enia zintegrowanego z wykorzystaniem aktywno禼i ruchowej i pi砮k edukacyjnych

Czasopismo: Lider

Szczeg贸艂y: 2003, nr 1, s.8,, bibliogr. 12 poz.

Uwagi: Sygnatura czasopisma: P C.113 III

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Rzepa Tadeusz [0];012;WWF, Rokita Andrzej 0000-0001-5281-811X [0];012;WWF

Sygnatura: PNNP00193


32/35

IDT: .

Autorzy: Bolach Eugeniusz.

Tytu艂 orygina艂u: Specjalizacje trenersko-instruktorskie w dyscyplinach sportu kwalifikowanego os骲 niepe硁osprawnych

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Kszta砪enie kadr dla potrzeb kultury fizycznej os骲 z niepe硁osprawno禼i / red. Wies砤wa D硊縠wska-Martyniec

Adres wydawniczy: Pozna : Akademia Wychowania Fizycznego, 2003

Opis fizyczny: s.131-142

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Bolach Eugeniusz 0000-0003-1857-0522 [0];014;WF

Sygnatura: PNNP01047


33/35

IDT: .

Autorzy: Naglak Zbigniew.

Tytu艂 orygina艂u: Uzdolnienie gracza i cele etapowe dyrektyw praktyczn programu kszta砪enia trener體

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Player's aptitude and stage goals as a practical directive of trainer's educational program

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Sprawno舵 dzia砤nia zawodnik體 w grach sportowych / red. nauk. Jacek Dembi駍ki, Zbigniew Naglak

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wroc砤wskie Towarzystwo Naukowe, 2003

Opis fizyczny: s.7-15 : bibliogr. 17 poz. sum.

Seria: Monografia ; Mi阣zynarodowe Towarzystwo Naukowe Gier Sportowych ; nr 1/2003 ; Sekcja MTNGS: Sprawno舵 dzia砤nia zawodnik體 w sportowych grach z pi砶

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Naglak Zbigniew [0];012;WWF

Sygnatura: PNNP00960


34/35

IDT: .

Autorzy: Skolimowski Tadeusz, Prystupa Eugeniusz, Bolach Eugeniusz.

Tytu艂 orygina艂u: Pidgotovka fachiciv dlja invalidnogo sportu u vyščych zakladach osviti Polšči

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The preparation of specialists for invasport in high institutions of Poland

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Moloda sportyvna nauka Ukrainy : zbirnyk naukovych prac z galuzi fizyčnoi kul'tury ta sportu. Vypusk 6, t.2

Adres wydawniczy: L'viv : "Panorama", 2002

Opis fizyczny: s.569-571

S艂owa kluczowe polskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Skolimowski Tadeusz [0];014;WF, Prystupa Eugeniusz [0];014;WF, Bolach Eugeniusz 0000-0003-1857-0522 [0];014;WF

Sygnatura: PNNP01053


35/35

IDT: .

Autorzy: Nowak Andrzej.

Tytu艂 orygina艂u: Wideo - no秐ik informacji w kszta砪eniu nauczycieli wychowania fizycznego i sportu

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Teoria i praktyka edukacji medialnej : modele - konteksty - interpretacje / red. Marek Soko硂wski

Adres wydawniczy: Olsztyn : Oficyna Wydawnicza "Kastalia", 2002

Opis fizyczny: s.149-152 : bibliogr. 10 poz.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Nowak Andrzej 0000-0002-5293-6367 [0];004;WWF

Sygnatura: PNNP00843


Nowe wyszukiwanie | Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc艂awiu