KR蔊OSP SZYJNY
Liczba odnalezionych rekord贸w: 33

Operacje globalne Zmie艅 format:        | Nowe wyszukiwanie
Operacje dot. bie偶膮cej strony               
1/33

IDT: .

Autorzy: 痽wie Urszula, Barczyk Monika, Barczyk-Pawelec Katarzyna, Sipko Tomasz.

Tytu艂 orygina艂u: Aktywno舵 fizyczna a wyst阷owanie dolegliwo禼i b髄owych odcinka szyjnego kr阦os硊pa u pracownik體 biurowych

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Physical activity and occurrence of cervical spine pain in office workers

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: X Mi阣zynarodowe Dni Fizjoterapii "Jako舵 i styl 縴cia w 秝ietle nowoczesnej rehabilitacji". Wroc砤w, 23-25.11.2017. Streszczenia

Opis fizyczny: s.121-122

Sygnatura: PNNP08670

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Afiliacja: 痽wie Urszula [ ];000;000, Barczyk Monika [ ];000;000, Barczyk-Pawelec Katarzyna 0000-0001-5745-4167 [*];065;WF, Sipko Tomasz 0000-0002-8646-4855 [*];065;WF


2/33

IDT: .

Autorzy: Walowska Jagoda.

Tytu艂 orygina艂u: Usprawnienie odcinka szyjnego kr阦os硊pa

Czasopismo: Rehabilitacja w Praktyce

Szczeg贸艂y: 2013, nr 4, s.36-40, fot.

Sygnatura: PNNP06419

p-ISSN: 1895-4146
e-ISSN:

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Walowska Jagoda [ ];024;000

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin


3/33

IDT: .

Autorzy: Kuciel-Lewandowska Jadwiga, Paprocka-Borowicz Ma砱orzata, Jagudzka Barbara, Kierzek Andrzej, Pozowski Andrzej, Ratajczak Barbara, Boerner Ewa.

Tytu艂 orygina艂u: Ocena skuteczno禼i wybranych zabieg體 fizjoterapeutycznych w leczeniu b髄u w przebiegu choroby zwyrodnieniowej kr阦os硊pa szyjnego

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Effectiveness of chosen physiotherapeutic procedures in the pain treatment in patients with cervical spondylosis

Czasopismo: Acta Bio-Optica et Informatica Medica, In縴nieria Biomedyczna

Szczeg贸艂y: 2012 : vol.18, nr 3, s.194-199, ryc. tab. bibliogr. 23 poz. sum.

Sygnatura: PNNP05915

p-ISSN: 1234-5563
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Kuciel-Lewandowska Jadwiga [ ];000;000, Paprocka-Borowicz Ma砱orzata [ ];000;000, Jagudzka Barbara [ ];000;000, Kierzek Andrzej [ ];000;000, Pozowski Andrzej [ ];000;000, Ratajczak Barbara [*];014;WF, Boerner Ewa [*];014;WF


4/33

IDT: .

Autorzy: J髗efowski Piotr, Bolach Eugeniusz.

Tytu艂 orygina艂u: Wp硑w obozu Aktywnej Rehabilitacji na przewidywan satysfakcj z 縴cia os骲 z tetraplegi

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The influence of the Active Rehabilitation Programme on the predicted life satisfaction of people with quadriplegia

Czasopismo: Fizjoterapia

Szczeg贸艂y: 2011 : t.19, nr 3, s.28-39, ryc. tab. bibliogr. 33 poz. sum.

Sygnatura: PNNP05746

p-ISSN: 1230-8323
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: J髗efowski Piotr [ ];000;000, Bolach Eugeniusz 0000-0003-1857-0522 [*];041;WF


5/33

IDT: .

Autorzy: Pisula-Lewandowska Agnieszka.

Tytu艂 orygina艂u: Zastosowanie fizykoterapii w leczeniu rwy ramiennej

Czasopismo: Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja

Szczeg贸艂y: 2011, nr 16, s.20-26, tab. bibliogr. 8 poz.

Sygnatura: PNNP05195

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Pisula-Lewandowska Agnieszka 0000-0001-8485-2734 [*];014;WF


6/33

IDT: .

Autorzy: Demida Aneta, Glapi駍ki Micha, Ratajczak Barbara, Hawrylak Arletta.

Tytu艂 orygina艂u: Efekty terapii pr眃em Träberta i pr眃ami diadynamicznymi w leczeniu odcinka szyjnego kr阦os硊pa

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The outcomes of cervical spine degeneration treatment with Träbert and diadynamic currents

Czasopismo: Acta Bio-Optica et Informatica Medica, In縴nieria Biomedyczna

Szczeg贸艂y: 2010 : vol.16, nr 4, s.318-322, tab. bibliogr. 18 poz. sum.

Sygnatura: PNNP05006

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Demida Aneta [*];014;WF, Glapi駍ki Micha [ ];000;000, Ratajczak Barbara [*];014;WF, Hawrylak Arletta 0000-0002-2329-8941 [*];014;WF


7/33

IDT: .

Autorzy: Wojna Dorota, Skolimowski Tadeusz.

Tytu艂 orygina艂u: Badanie czynno禼iowe kr阦os硊pa szyjnego

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Badania czynno禼iowe narz眃u ruchu w fizjoterapii / pod red. Tadeusza Skolimowskiego

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2009

Opis fizyczny: s.89-106 : fot.

Sygnatura: PNNP04252

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Wojna Dorota 0000-0003-1336-2329 [*];014;WF, Skolimowski Tadeusz [*];014;WF


8/33

IDT: .

Autorzy: Demida Aneta, Glapi駍ki M., Ratajczak Barbara, Hawrylak Arletta.

Tytu艂 orygina艂u: Efekty terapii pr眃em Träberta i pr眃ami diadynamicznymi w leczeniu odcinka szyjnego kr阦os硊pa

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The outcomes of Träbert and diadynamic current therapy in cervical spine disorders

Czasopismo: Post阷y Rehabilitacji

Szczeg贸艂y: 2009 : t.23, nr 2, s.168

Uwagi: I Mi阣zynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji i Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii "Rehabilitacja polska"

Sygnatura: PNNP04383

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Afiliacja: Demida Aneta [*];014;WF, Glapi駍ki M. [ ];000;000, Ratajczak Barbara [*];014;WF, Hawrylak Arletta 0000-0002-2329-8941 [*];014;WF


9/33

IDT: .

Autorzy: Chantsoulis Marzena, i眛kowska-Wr骲lewska Katarzyna, Skrzek Anna, Urbanowska Joanna, Chamela-Bili駍ka Dagmara, Zwoli駍ki Jerzy, Sakowski Jaros砤w.

Tytu艂 orygina艂u: Wykorzystanie biowch砤nialnych implant體 w leczeniu operacyjnym choroby zwyrodnieniowej kr阦os硊pa szyjnego

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The use of bioresorbable implants for the operative treatment of cervical spondylosis

Czasopismo: Acta Bio-Optica et Informatica Medica, In縴nieria Biomedyczna

Szczeg贸艂y: 2009 : vol.15, nr 1, s.66-69, fot. tab. bibliogr. 35 poz.

Sygnatura: PNNP04100

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Supi駍ka Marzena 0000-0002-7477-7010 [*];015;WF, i眛kowska-Wr骲lewska Katarzyna [ ];000;000, Skrzek Anna 000-0003-1533-0291 [*];015;WF, Urbanowska Joanna [ ];000;000, Chamela-Bili駍ka Dagmara 0000-0002-9911-4424 [*];015;WF, Zwoli駍ki Jerzy [ ];000;000, Sakowski Jaros砤w [ ];000;000


10/33

IDT: .

Autorzy: Chantsoulis Marzena, i眛kowska-Wr骲lewska Katarzyna, Skrzek Anna, Chamela-Bili駍ka Dagmara, Zwoli駍ki Jerzy.

Tytu艂 orygina艂u: Fizjoterapia pooperacyjna chorych z dyskopati szyjn leczonych z wykorzystaniem systemu cornestone SR i HSR

Czasopismo: Fizjoterapia

Szczeg贸艂y: 2007 : t.15, supl.1, s.25

Uwagi: VI Mi阣zynarodowe Dni Fizjoterapii

Sygnatura: PNNP03127

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Supi駍ka Marzena 0000-0002-7477-7010 [*];015;WF, i眛kowska-Wr骲lewska Katarzyna [ ];000;000, Skrzek Anna 000-0003-1533-0291 [*];015;WF, Chamela-Bili駍ka Dagmara 0000-0002-9911-4424 [*];015;WF, Zwoli駍ki Jerzy [ ];000;000


11/33

IDT: .

Autorzy: Chantsoulis Marzena, i眛kowska-Wr骲lewska Katarzyna, Skrzek Anna, Zwoli駍ki Jerzy, Urbanowska Joanna.

Tytu艂 orygina艂u: Fizjoterapia pooperacyjna os骲 z chorob zwyrodnieniow kr阦os硊pa szyjnego leczonych operacyjnie z wykorzystaniem systemu cornerstone HSR

Czasopismo: Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja

Szczeg贸艂y: 2007 : Vol.9, supl. 1, s.11

Uwagi: VI Interdyscyplinarny Kongres Naukowy nt. "Wsp蟪czesne zasady diagnostyki i leczenia zespo丑w b髄owych szyjnego odcinka kr阦os硊pa" Warszawa, 29-30 czerwca 2007 r.

Sygnatura: PNNP03109

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Supi駍ka Marzena 0000-0002-7477-7010 [*];015;WF, i眛kowska-Wr骲lewska Katarzyna [ ];000;000, Skrzek Anna 000-0003-1533-0291 [*];015;WF, Zwoli駍ki Jerzy [ ];000;000, Urbanowska Joanna [ ];000;000


12/33

IDT: .

Autorzy: Minta Przemys砤w, Sobolak Monika, Dzimira-Pyzio Joanna.

Tytu艂 orygina艂u: Klasyfikacja chorych z zespo砤mi b髄owymi odcinka szyjnego kr阦os硊pa kierowanych na leczenie sanatoryjne

Czasopismo: Fizjoterapia

Szczeg贸艂y: 2007 : t.15, nr 4, s.43-46, ryc. bibliogr. 12 poz.

Sygnatura: PNNP03772

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Minta Przemys砤w [*];015;WF, Sobolak Monika [ ];000;000, Dzimira-Pyzio Joanna [*];024;000


13/33

IDT: .

Autorzy: Hawrylak Arletta, Boerner Ewa, Giemza Czes砤w, Ratajczak Barbara, Pawlikowska-Boczula Ewelina.

Tytu艂 orygina艂u: Ocena wybranych parametr體 czynno禼iowych pacjent體 ze zmianami zwyrodnieniowymi odcinka szyjnego kr阦os硊pa

Czasopismo: Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja

Szczeg贸艂y: 2007 : Vol.9, supl. 1, s.11

Uwagi: VI Interdyscyplinarny Kongres Naukowy nt. "Wsp蟪czesne zasady diagnostyki i leczenia zespo丑w b髄owych szyjnego odcinka kr阦os硊pa" Warszawa, 29-30 czerwca 2007 r.

Sygnatura: PNNP03108

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Hawrylak Arletta 0000-0002-2329-8941 [*];014;WF, Boerner Ewa [*];014;WF, Giemza Czes砤w 0000-0003-0288-2919 [*];014;WF, Ratajczak Barbara [*];014;WF, Pawlikowska-Boczula Ewelina [ ];000;000


14/33

IDT: .

Autorzy: Hawrylak Arletta, Boerner Ewa, Giemza Czes砤w, Ratajczak Barbara, Pawlikowska-Boczula Ewelina.

Tytu艂 orygina艂u: Ocena wybranych parametr體 czynno禼iowych pacjent體 ze zmianami zwyrodnieniowymi odcinka szyjnego kr阦os硊pa leczonych zachowawczo

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The evaluation of the functional parameters of patients suffering from cervical spondylosis subjected to medical treatment

Czasopismo: Acta Bio-Optica et Informatica Medica

Szczeg贸艂y: 2007 : vol.13, nr 3, s.226-229, tab. bibliogr. 19 poz. sum.

Sygnatura: PNNP03207

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Hawrylak Arletta 0000-0002-2329-8941 [*];014;WF, Boerner Ewa [*];014;WF, Giemza Czes砤w 0000-0003-0288-2919 [*];014;WF, Ratajczak Barbara [*];014;WF, Pawlikowska-Boczula Ewelina [ ];000;000


15/33

IDT: .

Autorzy: Chantsoulis Marzena, i眛kowska-Wr骲lewska Katarzyna, Skrzek Anna, Bojda Andrzej, Zwoli駍ki Jerzy.

Tytu艂 orygina艂u: Post阷owanie neurochirurgiczne i fizjoterapeutyczne celem optymalizacji leczenia guz體 wewn眛rzkana硂wych odcinka szyjnego kr阦os硊pa

Czasopismo: Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja

Szczeg贸艂y: 2007 : Vol.9, supl. 1, s.12

Uwagi: VI Interdyscyplinarny Kongres Naukowy nt. "Wsp蟪czesne zasady diagnostyki i leczenia zespo丑w b髄owych szyjnego odcinka kr阦os硊pa" Warszawa, 29-30 czerwca 2007 r.

Sygnatura: PNNP03110

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Supi駍ka Marzena 0000-0002-7477-7010 [*];015;WF, i眛kowska-Wr骲lewska Katarzyna [ ];000;000, Skrzek Anna 000-0003-1533-0291 [*];015;WF, Bojda Andrzej [ ];000;000, Zwoli駍ki Jerzy [ ];000;000


16/33

IDT: .

Autorzy: Sipko Tomasz, Bie Ewa, Demczuk-W硂darczyk Ewa, Ciesielska Barbara.

Tytu艂 orygina艂u: Ruchomo舵 kr阦os硊pa w odcinku szyjnym oraz r體nowaga cia砤 u os骲 z chorob przeci笨eniow kr阦os硊pa

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Mobility of cervical spine and postural equilibrium in patients with spinal overload syndrome

Czasopismo: Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja

Szczeg贸艂y: 2007 : vol.9, nr 2, s.141-148, ryc. bibliogr. 14 poz. sum.

Sygnatura: PNNP03079

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Sipko Tomasz 0000-0002-8646-4855 [*];014;WF, Bie Ewa [*];014;WF, Demczuk-W硂darczyk Ewa 0000-0002-3328-2089 [*];014;WF, Ciesielska Barbara [ ];000;000


17/33

IDT: .

Autorzy: Ciž Lubov, Bolach Eugeniusz.

Tytu艂 orygina艂u: Vliv eksperimental'noi metodiki fizičnoi reabilitacii žinok z diskopatieu na oporno-ruchovij aparat

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Moloda sportivna nauka Ukrainy : zbirnik naukovich prac' z galuzi fizyčnoi kul'turi ta sportu. Anotacii, zmist ta dopomižni indeksi + zbirnik naukovich prac' na CD. Vyp.11

Adres wydawniczy: L'viv : NVF "Ukrains'ki technologii", 2007

Opis fizyczny: s.123-136 : ryc. tab. bibliogr. 7 poz.

Sygnatura: PNNP03574

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Ciž Lubov [ ];000;000, Bolach Eugeniusz 0000-0003-1857-0522 [*];014;WF


18/33

IDT: .

Autorzy: Sipko Tomasz, Mraz Ma砱orzata, Curzytek Marta, Mraz Maciej, Basamania Agata.

Tytu艂 orygina艂u: Wp硑w fizjoterapii na r體nowag cia砤 os骲 z zawrotami g硂wy pochodzenia szyjnego

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Influence of physiotherapy on the body balance of patients with cervical spine vertigo

Czasopismo: Acta Bio-Optica et Informatica Medica

Szczeg贸艂y: 2007 : vol.13, nr 4, s.316-320, ryc. bibliogr. 25 poz. sum.

Sygnatura: PNNP03413

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Sipko Tomasz 0000-0002-8646-4855 [*];014;WF, Mraz Ma砱orzata 0000-0001-8579-6762 [*];015;WF, Sidorowska Marta [*];014;WF, Mraz Maciej 0000-0001-8895-034X [*];042;WF, Basamania Agata [ ];000;000


19/33

IDT: .

Autorzy: Andrzejewski Waldemar, Kassolik Krzysztof, Kami駍ki Pawe, Kilja駍ki Marek.

Tytu艂 orygina艂u: Wp硑w masa縰 medycznego na dolegliwo禼i b髄owe i jako舵 縴cia kobiet ze zmianami zwyrodnieniowymi odcinka szyjnego kr阦os硊pa

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The effect of medical massage on pain and the quality of life in women with degenerative changes in the cervical spine

Czasopismo: Medycyna Sportowa

Szczeg贸艂y: 2007 : vol.23, nr 1, s.28-34, ryc. bibliogr. 7 poz. sum.

Sygnatura: PNNP02960

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Andrzejewski Waldemar 0000-0002-0010-3021 [*];014;WF, Kassolik Krzysztof 0000-0003-2836-3703 [*];014;WF, Kami駍ki Pawe [ ];000;000, Kilja駍ki Marek [ ];000;000


20/33

IDT: .

Autorzy: Minta Przemys砤w, Sobolak Monika, Dzimira-Pyzio Joanna.

Tytu艂 orygina艂u: Zagadnienie klasyfikacji chorych z zespo砤mi b髄owymi odcinka szyjnego kr阦os硊pa kierowanych na leczenie sanatoryjne

Czasopismo: Fizjoterapia

Szczeg贸艂y: 2007 : t.15, supl.1, s.33

Uwagi: VI Mi阣zynarodowe Dni Fizjoterapii

Sygnatura: PNNP03139

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Minta Przemys砤w [*];015;WF, Sobolak Monika [ ];000;000, Dzimira-Pyzio Joanna [*];024;000


21/33

IDT: .

Autorzy: B眂zkiewicz Maja, Sipko Tomasz, Demczuk-W硂darczyk Ewa.

Tytu艂 orygina艂u: Dolegliwo禼i ko馽zyn g髍nych u os骲 pracuj眂ych przy komputerze a zaburzenia czynno禼iowe kr阦os硊pa szyjnego

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Upper extremity pain and paresthesia symptoms of computer workers and functional disorders of the cervical spine

Czasopismo: Fizjoterapia Polska

Szczeg贸艂y: 2006 : vol.6, nr 1, s.58-66, ryc. bibliogr. 22 poz. sum.

Sygnatura: PNNP02339

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: B眂zkiewicz Maja [ ];000;000, Sipko Tomasz 0000-0002-8646-4855 [*];014;WF, Demczuk-W硂darczyk Ewa 0000-0002-3328-2089 [*];014;WF


22/33

IDT: .

Autorzy: Boerner Ewa, Ratajczak Barbara, Jarosz Krzysztof, Kr髄icka Ma砱orzata, Bie Ewa.

Tytu艂 orygina艂u: Terapia 秝iat砮m laserowym w chorobie zwyrodnieniowej kr阦os硊pa szyjnego

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Laser light therapy in cervical spine degenerative disease

Czasopismo: Fizjoterapia Polska

Szczeg贸艂y: 2006 : vol.6, nr 3, s.212-215, tab. bibliogr. 11 poz. sum.

Sygnatura: PNNP02577

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Boerner Ewa [*];014;WF, Ratajczak Barbara [*];014;WF, Jarosz Krzysztof [ ];000;000, Kr髄icka Ma砱orzata [ ];000;000, Bie Ewa [*];014;WF


23/33

IDT: .

Autorzy: Barczyk Katarzyna, Skolimowski Tadeusz, Jasi駍ki Ryszard, Stefa駍ki Grzegorz, Hawrylak Arletta.

Tytu艂 orygina艂u: Wp硑w zmian zwyrodnieniowych kr阦os硊pa szyjnego na zaburzenia czynno禼iowe narz眃u ruchu kobiet w 秗ednim wieku

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Influence of degenerative changes of cervical spine on dysfunctions of the motor system in middle-aged women

Czasopismo: Fizjoterapia

Szczeg贸艂y: 2006 : t.14, nr 1, s.53-58, ryc. tab. bibliogr. 22 poz.

Sygnatura: PNNP02496

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Barczyk-Pawelec Katarzyna 0000-0001-5745-4167 [*];014;WF, Skolimowski Tadeusz [*];014;WF, Jasi駍ki Ryszard 0000-0002-0156-8074 [*];042;WF, Stefa駍ki Grzegorz [ ];000;000, Hawrylak Arletta 0000-0002-2329-8941 [*];014;WF


24/33

IDT: .

Autorzy: Kassolik Krzysztof, Andrzejewski Waldemar, Kaczmarski Tomasz, Trz阺icka Ewa.

Tytu艂 orygina艂u: Masa leczniczy w zmianach zwyrodnieniowych szyjnego odcinka kr阦os硊pa

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Therapeutic massage in degenerative disease of the cervical section of spine

Czasopismo: Fizjoterapia

Szczeg贸艂y: 2005 : t.13, nr 4, s.53-60, ryc. bibliogr. 12 poz.

Sygnatura: PNNP02092

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Kassolik Krzysztof 0000-0003-2836-3703 [0];014;WF, Andrzejewski Waldemar 0000-0002-0010-3021 [0];014;WF, Kaczmarski Tomasz [0];000;000, Trz阺icka Ewa [0];014;WF


25/33

IDT: .

Autorzy: Pawlak Henryk, Kassolik Krzysztof, Andrzejewski Waldemar.

Tytu艂 orygina艂u: Rola masa縰 medycznego w normalizacji reakcji naczynioruchowych towarzysz眂ych zespo硂m b髄owym szyjno-ramiennym

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Leczenie uzdrowiskowe schorze i obra縠 narz眃u ruchu

Adres wydawniczy: Warszawa : Agencja Wydawnicza Medsportpress, 2005

Opis fizyczny: s.16-17

Uwagi: Leczenie uzdrowiskowe schorze i obra縠 narz眃u ruchu w opracowaniach naukowych (streszczenia wybranych prac naukowych)

Sygnatura: PNNP02133

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Pawlak Henryk [ ];000;000, Kassolik Krzysztof 0000-0003-2836-3703 [*];014;WF, Andrzejewski Waldemar 0000-0002-0010-3021 [*];014;WF


26/33

IDT: .

Autorzy: Kassolik Krzysztof, Pawlak Henryk, Andrzejewski Waldemar.

Tytu艂 orygina艂u: Rola masa縰 medycznego w normalizacji reakcji naczynioruchowych towarzysz眂ych zespo硂m b髄owym szyjno-ramiennym

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The role of medical massage in normalizing the vasomotor reactions associated with cervicobrachial pain syndrome

Czasopismo: Fizjoterapia Polska

Szczeg贸艂y: 2005 : vol.5, nr 4, s.406-410, ryc. tab. bibliogr. 8 poz. sum.

Sygnatura: PNNP02248

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Kassolik Krzysztof 0000-0003-2836-3703 [*];014;WF, Pawlak Henryk [ ];000;000, Andrzejewski Waldemar 0000-0002-0010-3021 [*];014;WF


27/33

IDT: .

Autorzy: Andrzejewski Waldemar, Kassolik Krzysztof, Kami駍ki Pawe.

Tytu艂 orygina艂u: Wp硑w masa縰 medycznego na dolegliwo禼i b髄owe i jako舵 縴cia kobiet z zespo砮m b髄owym szyjnego odcinka kr阦os硊pa

Czasopismo: Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja

Szczeg贸艂y: 2005 : Vol.7, supl. 2, s.15

Uwagi: III Interdyscyplinarny Kongres Naukowy nt. "Zachowawcze i paliatywne leczenie zmian zwyrodnieniowych narz眃u ruchu" Warszawa, 9-10 grudnia 2005 r.

Sygnatura: PNNP02124

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Andrzejewski Waldemar 0000-0002-0010-3021 [*];014;WF, Kassolik Krzysztof 0000-0003-2836-3703 [*];014;WF, Kami駍ki Pawe [ ];000;000


28/33

IDT: .

Autorzy: Barczyk Katarzyna, Skolimowski Tadeusz, Jasi駍ki Ryszard.

Tytu艂 orygina艂u: Zaburzenia czynno禼iowe kr阦os硊pa szyjnego i obr阠zy barkowej w wyniku zmian zwyrodnieniowych

Czasopismo: Fizjoterapia

Szczeg贸艂y: 2005 : t.13, nr 2, supl.1, s.61

Uwagi: V Mi阣zynarodowe Dni Fizjoterapii, 20-21 maja 2005 r. Wroc砤w

Sygnatura: PNNP01799

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Barczyk-Pawelec Katarzyna 0000-0001-5745-4167 [0];014;WF, Skolimowski Tadeusz [0];014;WF, Jasi駍ki Ryszard 0000-0002-0156-8074 [0];016;WF


29/33

IDT: .

Autorzy: Andrzejewski Waldemar, Kassolik Krzysztof, Kara Anna, Kara Grzegorz, Pi眛kowski Pawe.

Tytu艂 orygina艂u: Ocena efektywno禼i masa縰 medycznego u os骲 z chorob zwyrodnieniow odcinka szyjnego kr阦os硊pa z wykorzystaniem karty oceny pacjenta

Czasopismo: Kwartalnik Ortopedyczny

Szczeg贸艂y: 2004, nr 1, s.28-35, ryc. tab. bibliogr. 12 poz.

Sygnatura: PNNP01194

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Andrzejewski Waldemar 0000-0002-0010-3021 [0];014;WF, Kassolik Krzysztof 0000-0003-2836-3703 [0];014;WF, Kara Anna [ ];000;000, Kara Grzegorz [ ];000;000, Pi眛kowski Pawe [0];000;000


30/33

IDT: .

Autorzy: Andrzejewski Waldemar, Kassolik Krzysztof, Ro縠k-Mr髗 Krystyna, Schulz Tomasz.

Tytu艂 orygina艂u: Assessment of efficacy of therapeutic massage and physical procedures in people with pain in cervical section of spine

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Moloda sportyvna nauka Ukrainy : zbirnyk naukovych prac' z galuzi fizycnoi kul'tury ta sportu : periodyčne vydannja. Vypusk 7, t.1

Adres wydawniczy: L'viv : L'vivs'kyj Deržavnyj Instytut Fizyčnoi Kul'tury, 2003

Opis fizyczny: s.325-331 : ryc. tab. bibliogr. 3 poz. sum.

Sygnatura: PNNP00674

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Andrzejewski Waldemar 0000-0002-0010-3021 [0];014;WF, Kassolik Krzysztof 0000-0003-2836-3703 [0];014;WF, Ro縠k-Piechura Krystyna 0000-0001-5589-4978 [0];016;WF, Schulz Tomasz [ ];000;000


31/33

IDT: .

Autorzy: Andrzejewski Waldemar, Kassolik Krzysztof, Schulz Tomasz, Pi眛kowski Pawe.

Tytu艂 orygina艂u: Ocena skuteczno禼i masa縰 leczniczego i zabieg體 fizykalnych u chorych z dolegliwo禼iami b髄owymi odcinka szyjnego kr阦os硊pa

Czasopismo: Kwartalnik Ortopedyczny

Szczeg贸艂y: 2003 : vol.49, nr 1, s.13-16, ryc. tab. bibliogr. 3 poz.

Sygnatura: PNNP00678

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Andrzejewski Waldemar 0000-0002-0010-3021 [0];014;WF, Kassolik Krzysztof 0000-0003-2836-3703 [0];014;WF, Schulz Tomasz [ ];000;000, Pi眛kowski Pawe [ ];000;000


32/33

IDT: .

Autorzy: Sipko Tomasz, Bie Ewa, Demczuk-W硂darczyk Ewa, Ciesielska Barbara.

Tytu艂 orygina艂u: Wp硑w choroby przeci笨eniowej kr阦os硊pa w odcinku szyjnym na parametry czynno禼iowe narz眃u ruchu i zaburzenia r體nowagi cia砤

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Fizjoterapia wobec wyzwa medycyny XXI wieku : XIII kongres Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii : program kongresu, streszczenia referat體

Adres wydawniczy: sd : Polskie Towarzystwo Fizjoterapii, 2003

Opis fizyczny: s.23

Konferencja/zjazd - tytu艂: Polskie Towarzystwo Fizjoterapii

Konferencja/zjazd - miejsce i data: sd : 2003.10.10-12

Sygnatura: PNNP00727

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Sipko Tomasz 0000-0002-8646-4855 [0];014;WF, Bie Ewa [0];014;WF, Demczuk-W硂darczyk Ewa 0000-0002-3328-2089 [0];014;WF, Ciesielska Barbara [ ];000;000


33/33

IDT: .

Autorzy: Mazepa Maria, Wrzosek Zdzis砤wa.

Tytu艂 orygina艂u: Mo縧iwo禼i wykorzystania metody McKenziego w leczeniu zespo丑w b髄owych odcinka szyjnego

Czasopismo: Post阷y Rehabilitacji

Szczeg贸艂y: 2002 : t.16, supl.3, s.88-89

Uwagi: IX Sympozjum Naukowe Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji : Post阷y w leczeniu bocznych skrzywie kr阦os硊pa, Wroc砤w 18-19 pa糳ziernika 2002

Adnotacje: Sygnatura czasopisma: P C.951 II

Sygnatura: PNNP00216

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Mazepa Maria [ ];000;000, Wrzosek Zdzis砤wa 0000-0002-5916-5868 [0];015;WF


Nowe wyszukiwanie | Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc艂awiu