KO袰ZYNY
Liczba odnalezionych rekord贸w: 22

Operacje globalne Zmie艅 format:        | Nowe wyszukiwanie
Operacje dot. bie偶膮cej strony               
1/22

IDT: .

Autorzy: Stefaniak Tadeusz, Harmaci駍ki Dariusz, Groffik Bartosz, Ka硍a Ma砱orzata, Kawczy駍ki Adam.

Tytu艂 orygina艂u: Komponenty tkankowe a r罂nicowanie kinestetyczne ko馽zyn zawodnik體 uprawiaj眂ych sporty walki oraz student體 Akademii Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Tissue components and kinesthetic differentiation of limbs of combat athletes and students of the Academy of Physical Education in Wroclaw

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Wyzwania fizjoterapii - wybrane zagadnienia / red. Mariola Janiszewska, Beata A. Nowak

Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., 2017

Opis fizyczny: s.30-45 : ryc. tab. bibliogr. 21 poz. streszcz. sum.

Uwagi: ISBN 978-83-65598-67-7

Sygnatura: PNNP08432

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Stefaniak Tadeusz 0000-0002-6564-4582 [*];055;WNS, Harmaci駍ki Dariusz [*];055;WNS, Groffik Bartosz [*];055;WNS, Ka硍a Ma砱orzata 0000-0001-6190-6015 [*];055;WNS, Kawczy駍ki Adam 0000-0001-7840-3799 [*];063;WNS


2/22

IDT: .

Autorzy: Pa砶a Tomasz, B砤ch Wies砤w, Lech Grzegorz, Pilch Wanda, Tyka Anna, Mucha Dariusz, Tota kasz, Ambro縴 Tadeusz, Skalska-Izdebska Renata.

Tytu艂 orygina艂u: Differences in the levels of physiological-biochemical responses during physical exercise involving the lower and upper extremities in judo competitors

Czasopismo: Journal of Combat Sports and Martial Arts

Szczeg贸艂y: 2016 : vol. 7, nr 1, s.7-15, ryc. tab. bibliogr. 39 poz. sum.

Uwagi: DOI 10.5604/20815735.1199931

Sygnatura: PNNP08082

p-ISSN: 2081-5735
e-ISSN: 2084-4301

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Pa砶a Tomasz [ ];000;000, B砤ch Wies砤w 0000-0002-3559-9151 [*];055;WNS, Lech Grzegorz [ ];000;000, Pilch Wanda [ ];000;000, Tyka Anna [ ];000;000, Mucha Dariusz [ ];000;000, Tota kasz [ ];000;000, Ambro縴 Tadeusz [ ];000;000, Skalska-Izdebska Renata [ ];000;000

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin


3/22

IDT: .

Autorzy: Struzik Artur, Zawadzki Jerzy.

Tytu艂 orygina艂u: Sztywno舵 ko馽zyn dolnych w odbiciu do skoku pionowego z zamachem ko馽zynami g髍nymi oraz bez zamachu

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: VI Sympozjum "Wsp蟪czesna my秎 techniczna w naukach medycznych i biologicznych" : materia硑 konferencyjne. Wroc砤w, 19-20 czerwca 2015

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Polska Akademia Nauk. Oddzia we Wroc砤wiu, 2015

Opis fizyczny: s.101-102 : ryc. tab. bibliogr. 4 poz.

Konferencja/zjazd - tytu艂: Komisja In縴nierii Biomedycznej Wroc砤wskiego Oddzia硊 Polskiej Akademii Nauk

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Wroc砤w : 19-20.06.2015

Uwagi: ISBN 978-83-934204-8-3

Sygnatura: PNNP07377

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Struzik Artur 0000-0002-4798-7899 [*];012;WWF, Zawadzki Jerzy 0000-0002-6949-2694 [*];002;WWF


4/22

IDT: .

Autorzy: Kocha駍ki Maciej, Kocha駍ki Jan Wies砤w, Szafraniec Rafa, Klary Paulina.

Tytu艂 orygina艂u: Por體nanie dynamiki zmian temperatury powierzchniowej w obr阞ie ko馽zyn g髍nych i ko馽zyn dolnych po k眕ieli ca砶owitej w wodzie gospodarczej i sztucznej k眕ieli solankowej

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Comparison of the dynamics of surface temperature changes in the upper limbs and lower limbs after whole body bath in industrial water and artificial chloride-sodium bath

Czasopismo: Post阷y Rehabilitacji

Szczeg贸艂y: 2014, supl. 9, s.98

Uwagi: (4th International Conference Prof. Andrzej Seyfried Physiotherapy' Ideas "Adapted physical activity in rehabilitation and education", 24th-25th of October 2014, Warsaw)

Sygnatura: PNNP07007

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Afiliacja: Kocha駍ki Maciej 0000-0002-3320-9180 [*];059;WNS, Kocha駍ki Jan Wies砤w [ ];000;000, Szafraniec Rafa 0000-0003-1215-6590 [*];059;WNS, Klary Paulina [ ];000;000


5/22

IDT: .

Autorzy: Kocha駍ki Maciej, Kocha駍ki Jan Wies砤w, Prokopczyk Ewa.

Tytu艂 orygina艂u: Por體nanie dynamiki zmian temperatury powierzchniowej w obr阞ie ko馽zyn g髍nych i ko馽zyn dolnych po k眕ieli ca砶owitej i masa縰 podwodnym sta硑m

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Comparison of dynamic changes in temperature in upper and lower limbs after the complete bath as well as the constant underwater massage

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: VIII Mi阣zynarodowe Dni Fizjoterapii "Fizjoterapia, terapia zaj阠iowa, kosmetologia - razem czy osobno?" = VIII International Days of Physiotherapy "Physiotherapy, occupational physiotherapy, cosmetology - together or apart?" 7-8 czerwca 2013, Wroc砤w : program , streszczenia

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu, 2013

Opis fizyczny: s.72

Sygnatura: PNNP06520

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Afiliacja: Kocha駍ki Maciej 0000-0002-3320-9180 [*];059;WNS, Kocha駍ki Jan Wies砤w [ ];000;000, Prokopczyk Ewa [ ];000;000


6/22

IDT: .

Autorzy: B砤cha Ryszard.

Tytu艂 orygina艂u: Powtarzalno舵 napi赕 izometrycznych mi甓ni jako miara zdolno禼i r罂nicowania kinestetycznego

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Repeatability of isometric muscle tension as a way to measure kinesthetic differentiation ability

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu, 2013

Opis fizyczny: 116 s. : ryc. tab. bibliogr.

Seria: Studia i Monografie ; 112 ; 0239-6009

Sygnatura: PNNP06402

p-ISBN: 978-83-89156-34-1

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: B砤cha Ryszard 0000-0002-4402-0594 [*];048;WWF


7/22

IDT: .

Autorzy: Milewska Joanna, Jaroszczuk Sebastian, Rutkowska-Kucharska Alicja.

Tytu艂 orygina艂u: Step aerobics and rhythm of movement of the upper and lower limbs

Czasopismo: Human Movement

Szczeg贸艂y: 2013 : vol.14, nr 1, s.70-75, ryc. tab. bibliogr. 22 poz. sum.

Sygnatura: PNNP06302

p-ISSN: 1732-3991
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Milewska Joanna [ ];000;000, Jaroszczuk Sebastian [ ];000;000, Rutkowska-Kucharska Alicja 0000-0001-7196-2985 [*];002;WWF

Dyscypliny czasopisma na podstawie wykazu konsultacyjnego MNiSW z 30.10.2018: in縴nieria biomedyczna;nauki biologiczne;nauki farmaceutyczne;nauki medyczne;nauki o kulturze fizycznej;nauki o zdrowiu;psychologia

Tytu艂 czasopisma w wykazie konsultacyjnym MNiSW z 30.10.2018 (Scopus): Human Movement


8/22

IDT: .

Autorzy: Jaszczak Marcin, Go禼iniak Piotr.

Tytu艂 orygina艂u: Contribution of arms and legs in back crawl swimming depending on swimming skills - a pilot study

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Science in swimming. 4 / ed. by Krystyna Zato, Marek Rejman, Andrzej Klarowicz

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu, 2012

Opis fizyczny: s.157-165 : ryc. tab. bibliogr. 35 poz.

Sygnatura: PNNP06108

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Jaszczak Marcin 0000-0001-9180-7042 [*];048;WWF, Go禼iniak Piotr [ ];000;000


9/22

IDT: .

Autorzy: Jaszczur Izabela, Wrzosek Zdzis砤wa.

Tytu艂 orygina艂u: Problemy rehabilitacyjne os骲 po amputacjach ko馽zyn

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The rehabilitation difficulties after amputation of limbs

Czasopismo: Human Movement

Szczeg贸艂y: 2011, supl. 2, s.21

Uwagi: Og髄nopolska Konferencja Naukowa "Potrzeby a mo縧iwo禼i opieki nad osobami starszymi" 1-2 kwietnia 2011

Sygnatura: PNNP05165

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Afiliacja: Jaszczur-Janus Izabela [*];015;WF, Wrzosek Zdzis砤wa 0000-0002-5916-5868 [*];015;WF


10/22

IDT: .

Autorzy: Jaszczak Marcin.

Tytu艂 orygina艂u: The influence of lower limb movement on upper limb movement symmetry while swimming the breaststroke

Czasopismo: Biology of Sport

Szczeg贸艂y: 2011 : vol.28, nr 3, s.207-211, ryc. tab. bibliogr. 35 poz. sum.

Sygnatura: PNNP05437

p-ISSN: 0860-021X
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Jaszczak Marcin 0000-0001-9180-7042 [*];048;WWF


11/22

IDT: .

Autorzy: Jaszczak Marcin.

Tytu艂 orygina艂u: Wp硑w ko馽zyn dolnych na symetri ruch體 ko馽zyn g髍nych podczas p硑wania 縜bk - badania wst阷ne

Czasopismo: Sporty Wodne i Ratownictwo

Szczeg贸艂y: 2010 : vol. 1, s.28-35, ryc. tab. bibliogr. 29 poz.

Sygnatura: PNNP05059

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Jaszczak Marcin 0000-0001-9180-7042 [*];048;WWF


12/22

IDT: .

Autorzy: Stefaniak Tadeusz.

Tytu艂 orygina艂u: Dok砤dno舵 odtwarzania zadanej si硑 przez zawodnik體 sport體 walki

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Precision in recreation of the set power by combat sports athletes

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2008

Opis fizyczny: 177 s. : ryc. tab. bibliogr. sum.

Seria: Studia i Monografie ; Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu ; 90 ; 0239-6009

Sygnatura: PNNP03765

p-ISBN: 978-83-89156-79-2

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Stefaniak Tadeusz 0000-0002-6564-4582 [*];039;WWF


13/22

IDT: .

Autorzy: Sutkowska Edyta, Sutkowski Krzysztof, Palka-Kisielowska Ilona.

Tytu艂 orygina艂u: Mo縧iwo禼i kontynuacji kompresoterapii w warunkach ambulatoryjnych

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Actual application of the outpatient's compressotherapy

Czasopismo: Balneologia Polska

Szczeg贸艂y: 2008 : t.50, nr 2, s.99-101, bibliogr. 9 poz. rez. sum.

Sygnatura: PNNP04144

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Sutkowska Edyta [ ];000;000, Sutkowski Krzysztof [*];040;WF, Palka-Kisielowska Ilona [ ];000;000


14/22

IDT: .

Autorzy: Stefaniak Tadeusz, Witkowski Kazimierz, Konon Sebastian.

Tytu艂 orygina艂u: Analiza zale縩o禼i pomi阣zy asymetri morfologiczn i dynamiczn ko馽zyn u m硂dzie縴 trenuj眂ej podnoszenie ci昕ar體

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Kierunki doskonalenia treningu i walki sportowej : diagnostyka, t.4 / red. Anna Kuder, Krzysztof Perkowski, Dariusz edziewski

Adres wydawniczy: Warszawa : Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, 2007

Opis fizyczny: s.75-78 : tab.

Uwagi: ISBN : 83-85740-22-8

Sygnatura: PNNP03258

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Stefaniak Tadeusz 0000-0002-6564-4582 [*];039;WWF, Witkowski Kazimierz 0000-0003-1503-9904 [*];039;WWF, Konon Sebastian [ ];000;000


15/22

IDT: .

Autorzy: Skiba Krzysztof, Rutowski Roman, Dudek Krzysztof, Reichert Pawe, Wi眂ek Roman, Bogdan Krzysztof.

Tytu艂 orygina艂u: Late estimation of sensibility loss after sural nerve autografting

Czasopismo: Advances in Clinical and Experimental Medicine

Szczeg贸艂y: 2007 : vol.16, nr 2, s.229-237, ryc. tab. bibliogr. 12 poz. sum.

Sygnatura: PNNP03074

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Skiba Krzysztof [ ];000;000, Rutowski Roman [*];038;WWF, Dudek Krzysztof [ ];000;000, Reichert Pawe [ ];000;000, Wi眂ek Roman [ ];000;000, Bogdan Krzysztof [ ];000;000


16/22

IDT: .

Autorzy: Stod蟪ka Jacek, Korzewa Leszek, Kowalski Pawe, Maciantowicz Jerzy.

Tytu艂 orygina艂u: Measuring instrument for examining and analyzing motorial parameters of man's extremities

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: odowiskowe 紃骴砤 zagro縠 zdrowotnych. 1 / red. nauk. Adam Kaczor, Andrzej Borz阠ki, Maria Iskra

Adres wydawniczy: Lublin : Katedra i Zak砤d Higieny Akademii Medycznej w Lublinie, 2007

Opis fizyczny: s.72-76 : ryc. bibliogr. 9 poz.

Sygnatura: PNNP03601

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Stod蟪ka Jacek 0000-0001-8373-5739 [*];035;WWF, Korzewa Leszek 0000-0002-1306-694 [*];035;WWF, Kowalski Pawe 0000-0003-2284-1241 [*];035;WWF, Maciantowicz Jerzy [*];035;WWF


17/22

IDT: .

Autorzy: Stod蟪ka Jacek, Korzewa Leszek, Kowalski Pawe, Maciantowicz Jerzy.

Tytu艂 orygina艂u: Measuring instrument used for examining and analyzing motorial parameters of man's extremities

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: II Mi阣zynarodowe Sympozjum Naukowe "odowiskowe 紃骴砤 zagro縠 zdrowotnych". Kazimierz Dolny, 26-28 kwietnia 2007. T.1.

Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo POLIHYMNIA Sp. z o.o., 2007

Opis fizyczny: s.157

Konferencja/zjazd - tytu艂: Katedra i Zak砤d Higieny AM w Lublinie; Polskie Towarzystwo Higieniczne - Oddzia Lubelski

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Kazimierz Dolny : 2007.04.26-28

Sygnatura: PNNP03491

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Stod蟪ka Jacek 0000-0001-8373-5739 [*];035;WWF, Korzewa Leszek 0000-0002-1306-694 [*];035;WWF, Kowalski Pawe 0000-0003-2284-1241 [*];035;WWF, Maciantowicz Jerzy [*];035;WWF


18/22

IDT: .

Autorzy: Jasi駍ki Ryszard, Wilanowski A..

Tytu艂 orygina艂u: Zmiany parametr體 przep硑wu krwi 縴lnej w ko馽zynach g髍nych i dolnych po treningu nordic walking

Czasopismo: Fizjoterapia

Szczeg贸艂y: 2007 : t.15, supl.1, s.31

Uwagi: VI Mi阣zynarodowe Dni Fizjoterapii

Sygnatura: PNNP03137

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Jasi駍ki Ryszard 0000-0002-0156-8074 [*];042;WF, Wilanowski A. [ ];000;000


19/22

IDT: .

Autorzy: Ma秎i駍ki Jaros砤w, Witkowski Kazimierz.

Tytu艂 orygina艂u: Przejawy asymetrii dynamicznej i jej zwi眤ek z ruchami obrotowymi u dzieci uprawiaj眂ych judo

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Sport szkolny w teorii i praktyce : wyniki bada naukowych i ich metodyczne aplikacje / red. nauk. Juliusz Migasiewicz, Krystyna Zato

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2006

Opis fizyczny: s.169-176 : ryc. tab. bibliogr. 10 poz.

Uwagi: Zawiera materia硑 XIV konferencji naukowej pt. "Sport szkolny w teorii i praktyce "

Adnotacje: ISBN: 83-89156-58-X

Sygnatura: PNNP02727

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Ma秎i駍ki Jaros砤w 0000-0001-8557-6946 [*];039;WWF, Witkowski Kazimierz 0000-0003-1503-9904 [*];039;WWF


20/22

IDT: .

Autorzy: Stefaniak Tadeusz, Witkowski Kazimierz.

Tytu艂 orygina艂u: Ocena poziomu pami阠i kinestetycznej przedstawicieli boksu oraz judo na tle uwarunkowa morfologicznych

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Kierunki doskonalenia treningu i walki sportowej / red. Henryk Soza駍ki, Krzysztof Perkowski Dariusz edziewski

Adres wydawniczy: Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego J髗efa Pi硈udskiego, 2003

Opis fizyczny: s.167-170 : tab.

Sygnatura: PNNP00613

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Stefaniak Tadeusz 0000-0002-6564-4582 [0];008;WWF, Witkowski Kazimierz 0000-0003-1503-9904 [0];008;WWF


21/22

IDT: .

Autorzy: Wo糿iewski Marek.

Tytu艂 orygina艂u: Rehabilitacja w onkologii

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Rehabilitacja medyczna. T.2. Rehabilitacja kliniczna / pod red. Andrzeja Kwolka

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Medyczne URBAN & PARTNER, 2003

Opis fizyczny: s.592-619 : bibliogr. 15 poz.

Sygnatura: PNNP00364

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Wo糿iewski Marek [0];016;WF


22/22

IDT: .

Autorzy: Anwajler Joanna, Wojna Dorota, St阷ak Anita.

Tytu艂 orygina艂u: Wp硑w uprawiania akrobatyki sportowej na zakresy ruchomo禼i staw體 kr阦os硊pa, ko馽zyn g髍nych i dolnych

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Fizjoterapia wobec wyzwa medycyny XXI wieku : XIII kongres Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii : program kongresu, streszczenia referat體

Adres wydawniczy: sd : Polskie Towarzystwo Fizjoterapii, 2003

Opis fizyczny: s.51

Konferencja/zjazd - tytu艂: Polskie Towarzystwo Fizjoterapii

Konferencja/zjazd - miejsce i data: sd : 2003.10.10-12

Sygnatura: PNNP00745

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Anwajler Joanna [0];014;WF, Wojna Dorota 0000-0003-1336-2329 [0];014;WF, St阷ak Anita [ ];000;000


Nowe wyszukiwanie | Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc艂awiu