JAKOζ 痀CIA
Liczba odnalezionych rekord贸w: 130

Operacje globalne Zmie艅 format:        | Nowe wyszukiwanie
Operacje dot. bie偶膮cej strony               
1/130

IDT: .

Autorzy: Lion Katarzyna Ma砱orzata, Szcze秐iak Dorota, Buli駍ka Katarzyna, Evans Shirley Barbara, Evans Simon C., Saibene Francesca Lea, d'Arma Alessia, Farina Elisabetta, Brooker Dawn June, Chattat Rabih, Meiland Franka J. M., Dröes Rose-Marie, Rymaszewska Joanna.

Tytu艂 orygina艂u: Do people with dementia and mild cognitive impairments experience stigma? A cross-cultural investigation between Italy, Poland and the UK

Czasopismo: Aging & Mental Health

Szczeg贸艂y: 2019, s. 1-9, tab. bibliogr. [42] poz.

Adnotacje: Na dzie 27.02.2019 punktacja MNiSW=25 pkt., IF (2017) = 2.663

p-ISSN: 1360-7863
e-ISSN: 1364-6915

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Adres url:

Adres url: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13607863.2019.1577799

DOI: 10.1080/13607863.2019.1577799

Afiliacja: Lion Katarzyna Ma砱orzata [ ];000;000, Szcze秐iak Dorota [ ];000;000, Buli駍ka Katarzyna 0000-0002-4233-176X [*];067;WF, Evans Shirley Barbara [ ];000;000, Evans Simon C. [ ];000;000, Saibene Francesca Lea [ ];000;000, d'Arma Alessia [ ];000;000, Farina Elisabetta [ ];000;000, Brooker Dawn June [ ];000;000, Chattat Rabih [ ];000;000, Meiland Franka J. M. [ ];000;000, Dröes Rose-Marie [ ];000;000, Rymaszewska Joanna [ ];000;000

Dyscypliny czasopisma na podstawie wykazu konsultacyjnego MNiSW z 30.10.2018: nauki medyczne;nauki o zdrowiu;psychologia

Tytu艂 czasopisma w wykazie konsultacyjnym MNiSW z 30.10.2018 (WOS): AGING and MENTAL HEALTH

Tytu艂 czasopisma w wykazie konsultacyjnym MNiSW z 30.10.2018 (Scopus): Aging and Mental Health

Data wprowadzenia: 2019/02

Sygnatura: PNNP09134


2/130

IDT: .

Autorzy: Tomczak Mariusz, Ignasiak Zofia, S砤wi駍ka Teresa.

Tytu艂 orygina艂u: Physical fitness of women over 50 years of age and self-esteem quality of life and health

Czasopismo: Biomedical Human Kinetics

Szczeg贸艂y: 2019 : vol. 11, nr 1, s. 53-59, ryc. tab. bibliogr. 30 poz.

p-ISSN: 2080-2234
e-ISSN: 2080-2234

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

Charakt. merytoryczna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Adres url:

Adres url: https://content.sciendo.com/view/journals/bhk/11/1/article-p53.xml

DOI: 10.2478/bhk-2019-0007

Afiliacja: Tomczak Mariusz [*];024;000, Ignasiak Zofia 0000-0001-8656-9107 [*];047;WWF, S砤wi駍ka Teresa 0000-0002-7217-5868 [*];047;WWF

Dyscypliny czasopisma na podstawie wykazu konsultacyjnego MNiSW z 30.10.2018: nauki medyczne;nauki o kulturze fizycznej;nauki o zdrowiu

Tytu艂 czasopisma w wykazie konsultacyjnym MNiSW z 30.10.2018 (WOS): Biomedical Human Kinetics

Tytu艂 czasopisma w wykazie konsultacyjnym MNiSW z 30.10.2018 (Scopus): Biomedical Human Kinetics

Data wprowadzenia: 2019/04

Sygnatura: PNNP09208


3/130

IDT: .

Autorzy: Markiewicz-Patkowska Julita, Pytel S砤womir, Ole秐iewicz Piotr, Tyszkiewicz Rafa.

Tytu艂 orygina艂u: Rola uniwersytet體 trzeciego wieku w kszta硉owaniu jako禼i 縴cia senior體 i zarz眃zaniu czasem

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The role of the universities of the third age in shaping seniors' quality of life and time management

Czasopismo: Zeszyty Naukowe Wy縮zej Szko硑 Humanitas. Pedagogika

Szczeg贸艂y: 2019, nr 20, s. 81-92, ryc. bibliogr. 32 poz. sum.

p-ISSN: 1896-4591

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Markiewicz-Patkowska Julita [ ];000;000, Pytel S砤womir [ ];000;000, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];050;WWF, Tyszkiewicz Rafa [ ];000;000

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin

Data wprowadzenia: 2019/06

Sygnatura: PNNP09274


4/130

IDT: .

Autorzy: Markiewicz-Patkowska Julita, Ole秐iewicz Piotr, Pytel S砤womir, Widawski Krzysztof.

Tytu艂 orygina艂u: Wp硑w zmian sytuacji ekonomicznej na jako舵 縴cia - aktywno舵 turystyczn spo砮cze駍twa polskich senior體 nowej generacji na tle kraj體 europejskich

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Impact of changes in the economic situation on the quality of life - tourist activity of the society of Polish new generation seniors against the background of European countries

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Edukacja ca硂縴ciowa - wybrane obszary / red. nauk. Anna Karpi駍ka, Alina Szwarc, Walentyna Wr骲lewska

Adres wydawniczy: Toru : Wydawnictwo Adam Marsza砮k, 2019

Opis fizyczny: s. 120-138 : ryc. tab. sum.

Seria: Edukacja w dialogu i perspektywie

Uwagi: Liczne informacje bibliograficzne w przypisach

p-ISBN: 978-83-8019-910-1

Liczba arkuszy: 1,3

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Markiewicz-Patkowska Julita [ ];000;000, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];050;WWF, Pytel S砤womir [ ];000;000, Widawski Krzysztof [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2019/04

Sygnatura: PNNP09207


5/130

IDT: .

Autorzy: Dziubek-Rogowska Wioletta, Rogowski ., Kusztal M., Buli駍ka Katarzyna, Zembro-cny A., Go酬biowski T., Ochmann Bartosz, Pawlaczyk W., Klinger M., Wo糿iewski Marek.

Tytu艂 orygina艂u: Evaluation of the quality of life, physical efficiency and muscle function in dialysis patients participating in the exercise program

Czasopismo: Journal of Nephrology & Therapeutics

Szczeg贸艂y: 2018 : vol. 8, May, s. 64

Uwagi: Proceedings of 19th Global Nephrologists Annual Meeting, May 14-15, 2018, Rome, Italy; ISSN 2161-0959; DOI:10.4172/2161-0959-C2-055

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Dziubek-Rogowska Wioletta 0000-0003-3511-7623 [*];067;WF, Rogowski . [ ];000;000, Kusztal M. [ ];000;000, Buli駍ka Katarzyna 0000-0002-4233-176X [*];067;WF, Zembro-cny A. [ ];000;000, Go酬biowski T. [ ];000;000, Ochmann Bartosz 0000-0002-9068-1430 [*];034;WWF, Pawlaczyk W. [ ];000;000, Klinger M. [ ];000;000, Wo糿iewski Marek [*];067;WF

Data wprowadzenia: 2018/06

Sygnatura: PNNP08800


6/130

IDT: .

Autorzy: Szafraniec Rafa, Zdrojewska Sandra, J髗efowski Piotr.

Tytu艂 orygina艂u: Ocena aktywno禼i fizycznej i jako禼i 縴cia os骲 starszych przebywaj眂ych w domu seniora w por體naniu z osobami mieszkaj眂ymi z rodzin : Assessment of physical activity and quality of life of elderly people in the nursing home in comparison to people living with the family

Czasopismo: Gerontologia Wsp蟪czesna

Szczeg贸艂y: 2018 : vol. 6, nr 2, s. 72-76, tab., bibliogr. 11 poz., sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Szafraniec Rafa 0000-0003-1215-6590 [*];063;WNS, Zdrojewska Sandra [ ];000;000, J髗efowski Piotr [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2018/12

Sygnatura: PNNP09026


7/130

IDT: .

Autorzy: J蠹wik Sandra, Bielecka-Kowal Kamila, Wo糿iewski Marek.

Tytu艂 orygina艂u: Ocena aktywno禼i seksualnej i jej wp硑w na jako舵 縴cia m昕czyzn po zawale mi甓nia sercowego

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: 22 Sympozjum Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysi砶u PTK : Jachranka, [Polska] 15-17 Marca 2018 : [abstrakty]

Opis fizyczny: s. [16-17]

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: J蠹wik Sandra [*];024;000, Bielecka-Kowal Kamila [*];024;000, Wo糿iewski Marek [*];067;WF

Data wprowadzenia: 2018/10

Sygnatura: PNNP08940


8/130

IDT: .

Autorzy: Bolach Eugeniusz, Bolach Bartosz, Ptak Jakub.

Tytu艂 orygina艂u: Ocena jako禼i 縴cia pacjent體 po udarze niedokrwiennym m髗gu

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Evaluation of the quality among patients who underwent an ischaemic brain stroke

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2018, nr 63, s.92-104, ryc. tab. bibliogr. 17 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

Charakt. merytoryczna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Adres url:

Afiliacja: Bolach Eugeniusz 0000-0003-1857-0522 [*];063;WNS, Bolach Bartosz 0000-0002-3433-4434 [*];063;WNS, Ptak Jakub [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2018/12

Sygnatura: PNNP09033


9/130

IDT: .

Autorzy: Kowaluk Aleksandra, Wo糿iewski Marek.

Tytu艂 orygina艂u: Physical activity and quality of life in children treated for leukaemia

Czasopismo: Physiotherapy Quarterly

Szczeg贸艂y: 2018 : t.26, nr 2, s.9-18, tab. bibliogr. 20 poz.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

Charakt. merytoryczna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Adres url:

DOI: 10.5114/pq.2018.75994

Afiliacja: Kowaluk Aleksandra [*];024;000, Wo糿iewski Marek [*];067;WF

Data wprowadzenia: 2018/06

Sygnatura: PNNP08812


10/130

IDT: .

Autorzy: Puciato Daniel, Ole秐iewicz Piotr, Rozpara Micha.

Tytu艂 orygina艂u: Quality of life and physical activity among younger working-age Wroclaw residents

Czasopismo: Family Medicine and Primary Care Review

Szczeg贸艂y: 2018 : vol. 20, nr 4, s. 346-351, tab., bibliogr. 38 poz.

Uwagi: DOI/:10.5114/fmpcr.2018.79346

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Puciato Daniel [ ];000;000, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];050;WWF, Rozpara Micha [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2018/11; 2018/12

Sygnatura: PNNP08996


11/130

IDT: .

Autorzy: Lewandowska Joanna, Pawik kasz, Pawik Malwina, Fink-Lwow Felicja, Ka硊縩y Krystian, Ka硊縩a Anna, Zukow Walery.

Tytu艂 orygina艂u: Regular yoga exercises and quality of life in women with low back pain - a pilot study

Czasopismo: Journal of Education, Health and Sport

Szczeg贸艂y: 2018 : vol. 8, nr 12, s. 882-896, ryc. tab. bibliogr. 39 poz.

e-ISSN: 2391-8306

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

Charakt. merytoryczna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Adres url:

Adres url: http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/6609

DOI: 10.5281/zenodo.2572474

Afiliacja: Lewandowska Joanna 0000-0002-3593-9494 [*];024;000, Pawik kasz [*];068;WF, Pawik Malwina 0000-0002-6888-0011 [*];067;WF, Fink-Lwow Felicja 0000-0002-4323-7134 [*];067;WF, Ka硊縩y Krystian [ ];000;000, Ka硊縩a Anna [ ];000;000, Zukow Walery [ ];000;000

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin

Data wprowadzenia: 2019/03

Sygnatura: PNNP09099


12/130

IDT: .

Autorzy: Stod蟪ka Weronika, Domaradzki Jaros砤w.

Tytu艂 orygina艂u: Sports background and selected features of biological condition in life quality of women over 55

Czasopismo: Collegium Antropologicum

Szczeg贸艂y: 2018 : vol. 42, nr 1, s. 1-6, ryc. tab. bibliogr. 29 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Adres url:

Afiliacja: Stod蟪ka Weronika [*];024;000, Domaradzki Jaros砤w 0000-0001-8057-3033 [*];047;WWF

Data wprowadzenia: 2018/06

Sygnatura: PNNP08394


13/130

IDT: .

Autorzy: Kurzaj Monika, Okrzymowska Paulina, Baczma駍ka Alicja, Ro縠k-Piechura Krystyna.

Tytu艂 orygina艂u: Wp硑w aktywno禼i fizycznej w 秗odowisku wodnym na sprawno舵 fizyczn i jako舵 縴cia os骲 w wieku podesz硑m

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Effect of physical activity in the aquatic enviroment on physical fitness of elderly people

Czasopismo: Gerontologia Wsp蟪czesna

Szczeg贸艂y: 2018 : vol. 6, nr 3, s. 99-104, tab. bibliogr. 19 poz.

p-ISSN: 2391-4653

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Kurzaj Monika 0000-0002-8755-6145 [*];067;WF, Okrzymowska Paulina [*];024;000, Baczma駍ka Alicja [ ];000;000, Ro縠k-Piechura Krystyna 0000-0001-5589-4978 [*];067;WF

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin

Data wprowadzenia: 2019/02

Sygnatura: PNNP09119


14/130

IDT: .

Autorzy: Skrzek Anna.

Tytu艂 orygina艂u: Adaptowana aktywno舵 fizyczna : (dostosowana aktywno舵 ruchowa)

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Encyklopedia staro禼i, starzenia si i niepe硁osprawno禼i. A-G. T.1. / red. nauk. Adam A. Zych

Adres wydawniczy: Katowice : Stowarzyszenie Thesaurus Silesiae - Skarb 眘ki, 2017

Opis fizyczny: s. 53-57 : bibliogr. 17 poz.

Uwagi: ISBN 978-83-60781-25-8

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Skrzek Anna 000-0003-1533-0291 [*];068;WF

Data wprowadzenia: 2018/03

Sygnatura: PNNP08681


15/130

IDT: .

Autorzy: D阞ska Urszula, Ka硍a Ma砱orzata, Gu砤-Kubiszewska Halina, Juszkiewicz Anna, Staro禼iak Wojciech.

Tytu艂 orygina艂u: Dla cia砤 i ducha - poprawi jako舵 縴cia poprzez uczestnictwo w treningu zdrowotnym

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Jako舵 縴cia w refleksji psychologicznej : wed硊g uczni體 i przyjaci蟪 Marii M. Stra-Romanowskiej / red. nauk. Bogna Bartosz, El縝ieta Dryll, Jaros砤w Klebaniuk

Adres wydawniczy: Warszawa : ENETEIA Wydawnictwo Szkolenia, 2017

Opis fizyczny: s.161-176 : tab. bibliogr. 56 poz.

Uwagi: ISBN 978-83-61538-80-6

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: D阞ska Urszula [ ];000;000, Ka硍a Ma砱orzata 0000-0001-6190-6015 [*];055;WNS, Gu砤-Kubiszewska Halina [*];069;WWF, Juszkiewicz Anna [ ];000;000, Staro禼iak Wojciech 0000-0003-4202-5727 [*];069;WWF

Data wprowadzenia: 2017/11

Sygnatura: PNNP08524


16/130

IDT: .

Autorzy: Cie秎ik Barbara, Wronecki Krzysztof, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna, Podbielska Halina.

Tytu艂 orygina艂u: Jako舵 縴cia pacjent體 po zabiegach kardiochirurgicznych uczestnicz眂ych w programie rehabilitacji poszpitalnej

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Quality of life of patients after cardiac surgery participating in the rehabilitation program

Czasopismo: Acta Bio-Optica et Informatica Medica. In縴nieria Biomedyczna

Szczeg贸艂y: 2017 : vol.23, nr 3, s.200-214, ryc. tab. bibliogr. 33 poz. streszcz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Cie秎ik Barbara [ ];024;000, Wronecki Krzysztof [ ];000;000, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna [*];067;WF, Podbielska Halina [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2018/06

Sygnatura: PNNP08846


17/130

IDT: .

Autorzy: Rohan Anna, Fugiel Jaros砤w, Nyc M., Pinkowska Agnieszka, D眀rowski P., Domaga砤 Z., Kaca砤 R., Wo糿iak S..

Tytu艂 orygina艂u: Physical activity and the quality of life in men over the age of 60

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Health and its determinants / sci. ed. Wies砤w Kurlej, Halina Kr髄, 2017

Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Naukowe NeuroCentrum, 2017

Opis fizyczny: s.173-181 : tab. bibliogr. 30 poz. streszcz. sum.

Uwagi: ISBN 978-83-61495-67-3

Adnotacje: (rozdz.13)

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Rohan Anna [ ];000;000, Fugiel Jaros砤w 0000-0001-8333-6412 [*];047;WWF, Nyc M. [ ];000;000, Pinkowska Agnieszka [ ];000;000, D眀rowski P. [ ];000;000, Domaga砤 Z. [ ];000;000, Kaca砤 R. [ ];000;000, Wo糿iak S. [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2017/07

Sygnatura: PNNP08380


18/130

IDT: .

Autorzy: Ostrowska Bo縠na, Skolimowska Beata, Bugaj Rafa, Oberwajs Magdalena.

Tytu艂 orygina艂u: Profil ryzyka upadku a jako舵 縴cia pensjonariuszy domu opieki spo砮cznej

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The risk of falling and the quality of life of the nursing home residents

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: X Mi阣zynarodowe Dni Fizjoterapii "Jako舵 i styl 縴cia w 秝ietle nowoczesnej rehabilitacji". Wroc砤w, 23-25.11.2017. Streszczenia

Opis fizyczny: s. 106-108

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Afiliacja: Ostrowska Bo縠na 0000-0002-0135-9547 [*];066;WF, Skolimowska Beata [*];066;WF, Bugaj Rafa 0000-0002-4175-2474 [*];066;WF, Oberwajs Magdalena [*];023;000

Data wprowadzenia: 2019/03

Sygnatura: PNNP09165


19/130

IDT: .

Autorzy: Skomudek Aleksandra, W笨 Grzegorz, Ro縠k-Piechura Krystyna.

Tytu艂 orygina艂u: Wp硑w II etapu rehabilitacji wczesnoszpitalnej i ambulatoryjnej na stan funkcjonalny i jako舵 縴cia pacjent體 po CABG

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Influence of II stage of early and post-term rehabilitation on functional status and quality of life of patients after CABG

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: X Mi阣zynarodowe Dni Fizjoterapii "Jako舵 i styl 縴cia w 秝ietle nowoczesnej rehabilitacji". Wroc砤w, 23-25.11.2017. Streszczenia

Opis fizyczny: s.14-15

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Afiliacja: Skomudek Aleksandra [ ];000;000, W笨 Grzegorz [ ];000;000, Ro縠k-Piechura Krystyna 0000-0001-5589-4978 [*];067;WF

Data wprowadzenia: 2018/01

Sygnatura: PNNP08607


20/130

IDT: .

Autorzy: W阦rzynowska-Teodorczyk Kinga, Jankowska Agnieszka, Kosowski Micha, Tomasiewicz Brunon, Reczuch Krzysztof, Banasiak Waldemar, Ponikowski Piotr, Wo糿iewski Marek.

Tytu艂 orygina艂u: Wp硑w przezcewnikowej implanatacji zastawki aortalnej na sprawno舵 funkcjonaln i jako舵 縴cia chorych ze stenoz aortaln

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The impact og transcather aortic valve implantation on functional fitness and quality of life in patients with aortic stenosis

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: X Mi阣zynarodowe Dni Fizjoterapii "Jako舵 i styl 縴cia w 秝ietle nowoczesnej rehabilitacji". Wroc砤w, 23-25.11.2017. Streszczenia

Opis fizyczny: s. 116-117

Uwagi: Tekst r體noleg硑 w j陑yku angielski

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Afiliacja: W阦rzynowska-Teodorczyk Kinga [*];067;WF, Jankowska Agnieszka [ ];000;000, Kosowski Micha [ ];024;000, Tomasiewicz Brunon [ ];000;000, Reczuch Krzysztof [ ];000;000, Banasiak Waldemar [ ];000;000, Ponikowski Piotr [ ];000;000, Wo糿iewski Marek [ ];067;WF

Data wprowadzenia: 2018/04

Sygnatura: PNNP08742


21/130

IDT: .

Autorzy: Wojcieszczyk-Latos Joanna, Ka砶a Dariusz, Bugaj Rafa, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna, Grzebieniak Tomasz, Pawik Malwina, Kucharski Wojciech, Wo糿iewski Marek.

Tytu艂 orygina艂u: Wp硑w r罂nych program體 rehabilitacji kardiologicznej na jako舵 縴cia, poziom depresji oraz tolerancj wysi砶u kobiet z chorob niedokrwienn serca

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Impact of different cardiac rehabilitation programs on quality of life, depression and exertion tolerance in women with ischemic heart disease

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: X Mi阣zynarodowe Dni Fizjoterapii "Jako舵 i styl 縴cia w 秝ietle nowoczesnej rehabilitacji". Wroc砤w, 23-25.11.2017. Streszczenia

Opis fizyczny: s.12-14

Uwagi: Tekst r體noleg硑 w j陑yku angielski

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Afiliacja: Wojcieszczyk-Latos Joanna 0000-0003-3949-4901 [*];067;WF, Ka砶a Dariusz [ ];000;000, Bugaj Rafa 0000-0002-4175-2474 [*];066;WF, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna [*];067;WF, Grzebieniak Tomasz [ ];000;000, Pawik Malwina 0000-0002-6888-0011 [*];067;WF, Kucharski Wojciech 0000-0003-0218-0749 [*];064;WF, Wo糿iewski Marek [*];067;WF

Data wprowadzenia: 2018/01

Sygnatura: PNNP08594


22/130

IDT: .

Autorzy: Kurzaj Monika, Krynicka Anna, Ro縠k-Piechura Krystyna.

Tytu艂 orygina艂u: Wp硑w trzytygodniowej sanatoryjnej rehabilitacji na jako舵 縴cia os骲 po 65 roku 縴cia

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Influence of three-week sanatorium rehabilitation on the quality of life of people aged 65 years

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: X Mi阣zynarodowe Dni Fizjoterapii "Jako舵 i styl 縴cia w 秝ietle nowoczesnej rehabilitacji". Wroc砤w, 23-25.11.2017. Streszczenia

Opis fizyczny: s.96-97

Uwagi: Tekst r體noleg硑 w j陑yku angielski

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Afiliacja: Kurzaj Monika 0000-0002-8755-6145 [*];067;WF, Krynicka Anna [ ];000;000, Ro縠k-Piechura Krystyna 0000-0001-5589-4978 [*];067;WF

Data wprowadzenia: 2018/01

Sygnatura: PNNP08604


23/130

IDT: .

Autorzy: Chantsoulis Marzena, Sipko Tomasz, W骿towicz Dorota, Pawik kasz, D阞iec-B眐 Agnieszka, Wo硂szyn Daria, Skrzek Anna.

Tytu艂 orygina艂u: Assessment of quality of life after the DIAMTM spinal stabilization system

Czasopismo: Journal of Education, Health and Sport

Szczeg贸艂y: 2016 : vol.6, nr 10, s.279-288, tab. bibliogr. 24 poz.

Uwagi: DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.162080

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Supi駍ka Marzena 0000-0002-7477-7010 [*];015;WF, Sipko Tomasz 0000-0002-8646-4855 [*];014;WF, W骿towicz Dorota 0000-0002-9794-5400 [*];015;WF, Pawik kasz [*];015;WF, D阞iec-B眐 Agnieszka 0000-0001-7005-3018 [*];015;WF, Wo硂szyn Daria [ ];000;000, Skrzek Anna 000-0003-1533-0291 [*];015;WF

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin

Data wprowadzenia: 2016/10

Sygnatura: PNNP08010


24/130

IDT: .

Autorzy: Krysiak-Zielonka Iwona, Ro縠k-Piechura Krystyna.

Tytu艂 orygina艂u: Jako舵 縴cia i satysfakcja 縴ciowa wroc砤wian w wieku senioralnym

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Quality of life and satisfaction of life of older people from Wroclaw

Czasopismo: Rozprawy Spo砮czne

Szczeg贸艂y: 2016 : t.10, nr 4, s.80-88, tab. bibliogr. 11 poz. streszcz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Krysiak-Zielonka Iwona [*];042;WF, Ro縠k-Piechura Krystyna 0000-0001-5589-4978 [*];042;WF

Data wprowadzenia: 2017/03

Sygnatura: PNNP08216


25/130

IDT: .

Autorzy: D阞i駍ka Magdalena, Mraz Ma砱orzata.

Tytu艂 orygina艂u: Jako舵 縴cia os骲 po udarze m髗gu

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Quality of life people after stroke

Czasopismo: Medycyna Rodzinna

Szczeg贸艂y: 2016 : vol.19, nr 1, s.14-18

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: D阞i駍ka Magdalena [ ];000;000, Mraz Ma砱orzata 0000-0001-8579-6762 [*];015;WF

Data wprowadzenia: 2016/06

Sygnatura: PNNP07844


26/130

IDT: .

Autorzy: Jacyno Karolina, Kurzaj Monika, Krysiak-Zielonka Iwona, Ro縠k-Piechura Krystyna.

Tytu艂 orygina艂u: Jako舵 縴cia pacjent體 po 60. roku 縴cia uczestnicz眂ych we wczesnym etapie rehabilitacji kardiologicznej

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Quality of life of patients after the age of 60 participating in the early stage of cardiological rehabilitation

Czasopismo: Gerontologia Wsp蟪czesna

Szczeg贸艂y: 2016 : vol.4, nr 4, s.163-167, tab. bibliogr. 17 poz. streszcz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Jacyno Karolina [ ];000;000, Kurzaj Monika 0000-0002-8755-6145 [*];042;WF, Krysiak-Zielonka Iwona [*];042;WF, Ro縠k-Piechura Krystyna 0000-0001-5589-4978 [*];042;WF

Data wprowadzenia: 2017/03

Sygnatura: PNNP08214


27/130

IDT: .

Autorzy: Traczyk Justyna, K阣zia Patrycja, Skrzek Anna.

Tytu艂 orygina艂u: Jako舵 縴cia, sprawno舵 funkcjonalna oraz wyst阷owanie ryzyka depresji u kobiet po 60 roku 縴cia mieszkaj眂ych w domach opieki spo砮cznej i samodzielnie

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The quality of life, functional efficiency and the risk of depression in women aged over 60 living in nursing homes and alone

Czasopismo: Gerontologia Polska

Szczeg贸艂y: 2016 : t.24, nr 1, s.32-39, ryc. tab. bibliogr. 21 poz. streszcz. sum.

p-ISSN: 1425-4956
e-ISSN: 1734-4581

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Traczyk Justyna [ ];000;000, K阣zia Patrycja [ ];000;000, Skrzek Anna 000-0003-1533-0291 [*];015;WF

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin

Data wprowadzenia: 2016/04

Sygnatura: PNNP07788


28/130

IDT: .

Autorzy: Cie秎ik Barbara.

Tytu艂 orygina艂u: Kwestionariusz MacNew - charakterystyka i przyk砤dy zastosowania [Dokument elektroniczny]

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Zagadnienia aktualnie poruszane przez m硂dych naukowc體 6. T.2 / red. Marcin Kuczera, Krzysztof Piech

Adres wydawniczy: Krak體 : Creativetime, 2016

Opis fizyczny: s.338-343 : tab. bibliogr. 28 poz. streszcz.

Uwagi: ISBN 978-83-63058-58-6

Adnotacje: Tryb dost阷u: p硑ta DVD

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Cie秎ik Barbara [*];024;000

Data wprowadzenia: 2016/06

Sygnatura: PNNP07830


29/130

IDT: .

Autorzy: Cie秎ik Barbara.

Tytu艂 orygina艂u: Narz阣zia oceny jako禼i 縴cia stosowane w naukach medycznych [Dokument elektroniczny]

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Zagadnienia aktualnie poruszane przez m硂dych naukowc體 6. T.2 / red. Marcin Kuczera, Krzysztof Piech

Adres wydawniczy: Krak體 : Creativetime, 2016

Opis fizyczny: s.332-337 : tab. bibliogr. 37 poz. streszcz.

Uwagi: ISBN 978-83-63058-58-6

Adnotacje: Tryb dost阷u: p硑ta DVD

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Cie秎ik Barbara [*];024;000

Data wprowadzenia: 2016/06

Sygnatura: PNNP07829


30/130

IDT: .

Autorzy: Ga砪zyk Monika, ibek Joanna, Piero縠k Zbigniew, Bolach Bartosz, Dybek Tomasz.

Tytu艂 orygina艂u: Niepe硁osprawno舵 kobiet po przebytej chorobie nowotworowej piersi - znaczenie fizjoterapii w subiektywnej ocenie jako禼i 縴cia

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The importance of physiotherapy in the subjective assessment of life quality concerning women with the history of breast cancer inhabiting the area of Lomza

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Niepe硁osprawno舵 i jej interdyscyplinarno舵 : podstawy - badania - wieloaspektowo舵 / pod red. Justyny Chara秐ej-Blachucik przy wsp蟪pracy Mariusza Miga硑

Adres wydawniczy: Opole : Politechnika Opolska, 2016

Opis fizyczny: s.257-277 : ryc. tab. bibliogr. 28 poz. streszcz. sum.

Seria: Studia i Monografie ; Politechnika Opolska ; 436 ; 1429-6063

Uwagi: ISBN 978-83-65235-37-4

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Ga砪zyk Monika [ ];000;000, ibek Joanna [ ];000;000, Piero縠k Zbigniew [ ];000;000, Bolach Bartosz 0000-0002-3433-4434 [*];055;WNS, Dybek Tomasz [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2016/05

Sygnatura: PNNP07805


31/130

IDT: .

Autorzy: Radziszewski kasz, D阞i駍ka Magdalena, Mraz Ma砱orzata.

Tytu艂 orygina艂u: Quality of life after stroke [Dokument elektroniczny]

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: 25th European Stroke Conference, 13-15 April 2016,Venice (Italy) : programme overview/ abstract e-book 2016

Opis fizyczny: s.93

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ;

S艂owa kluczowe angielskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Radziszewski kasz [ ];000;000, D阞i駍ka Magdalena [ ];000;000, Mraz Ma砱orzata 0000-0001-8579-6762 [*];015;WF

Data wprowadzenia: 2016/06

Sygnatura: PNNP07842


32/130

IDT: .

Autorzy: Cie秎ik Barbara, Migasiewicz Agnieszka, Podbielska Maria Luiza, Pelleter Markus, Giemza Agnieszka, Podbielska Halina.

Tytu艂 orygina艂u: Survey of questionnaires for evaluation of the quality of life in various medical fields

Czasopismo: EPMA Journal

Szczeg贸艂y: 2016 : vol.7, suppl.1, s.8-9

Uwagi: EPMA-World Congress 2015; Bonn, Germany. 3-5 September 2015

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ;

S艂owa kluczowe angielskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Cie秎ik Barbara [*];024;000, Migasiewicz Agnieszka [*];014;WF, Podbielska Maria Luiza [ ];024;000, Pelleter Markus [ ];000;000, Giemza Agnieszka [ ];000;000, Podbielska Halina [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2016/05

Sygnatura: PNNP07793


33/130

IDT: .

Autorzy: Majewska-Pulsakowska Marta, Wytrychowski K., Ro縠k-Piechura Krystyna.

Tytu艂 orygina艂u: The role of inspiratory muscle training in the process of rehabilitation of patients with chronic obstructive pulmonary disease

Czasopismo: Advances in Experimental Medicine and Biology

Szczeg贸艂y: 2016 : vol.885, s.47-51, bibliogr. 11 poz.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

DOI: 10.1007/5584_2015_194

Afiliacja: Majewska-Pulsakowska Marta [ ];000;000, Wytrychowski K. [ ];000;000, Ro縠k-Piechura Krystyna 0000-0001-5589-4978 [*];042;WF

Data wprowadzenia: 2016/02

Sygnatura: PNNP07704


34/130

IDT: .

Autorzy: D阞i駍ka Magdalena, Mraz Ma砱orzata.

Tytu艂 orygina艂u: Jako舵 縴cia po udarze m髗gu

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Quality of life after stroke

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: IX Dni Fizjoterapii "Post阷y w rehabilitacji - od bada naukowych do praktyki klinicznej". Wroc砤w, 12-13 czerwca 2015 : Materia硑 konferencyjne : program i streszczenia

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Akademia Wychowania Fizycznego, 2015

Opis fizyczny: s.37

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Afiliacja: D阞i駍ka Magdalena [ ];000;000, Mraz Ma砱orzata 0000-0001-8579-6762 [*];015;WF

Data wprowadzenia: 2016/06

Sygnatura: PNNP07843


35/130

IDT: .

Autorzy: Cie秎ik Barbara.

Tytu艂 orygina艂u: Narz阣zia oceny jako禼i 縴cia stosowane w naukach medycznych [Dokument elektroniczny]

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Wp硑w m硂dych naukowc體 na osiagni阠ia polskiej nauki : 9. edycja

Adres wydawniczy: Krak體 : Creativetime, 2015

Opis fizyczny: s.42

Uwagi: ISBN 978-83-63058-56-2

Adnotacje: Tryb dost阷u : p硑ta DVD

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Cie秎ik Barbara [*];024;000

Data wprowadzenia: 2016/03

Sygnatura: PNNP07727


36/130

IDT: .

Autorzy: Nawrot Adam, Boro-Krupi駍ka Krystyna, Jaworska Lilianna, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna.

Tytu艂 orygina艂u: Og髄na orientacja 縴ciowa a podejmowanie regularnej aktywno禼i fizycznej i dzia砤 prozdrowotnych u kobiet po 60 roku 縴cia

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: General life orientation vs regular physical activity and health-promoting activities in women at the age over 60

Czasopismo: Psychogeriatria Polska

Szczeg贸艂y: 2015 : vol. 12, nr 3-4, s.69-80, ryc. tab. bibliogr. 24 poz. streszcz. sum.

p-ISSN: 1732-2642
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Nawrot Adam [ ];000;000, Boro-Krupi駍ka Krystyna 0000-0002-1710-7547 [*];061;WWF, Jaworska-Burzy駍ka Lilianna [*];024;000, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna [*];042;WF

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin

Data wprowadzenia: 2017/05

Sygnatura: PNNP08299


37/130

IDT: .

Autorzy: Cie秎ik Barbara, Podbielska Halina.

Tytu艂 orygina艂u: Przegl眃 wybranych kwestionariuszy oceny jako禼i 縴cia

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: A survey of the quality of life questiannaires

Czasopismo: Acta Bio-Optica et Informatica Medica, In縴nieria Biomedyczna

Szczeg贸艂y: 2015 : vol.21, nr 2, s.102-135, tab. bibliogr. 115 poz. streszcz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Cie秎ik Barbara [*];024;000, Podbielska Halina [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2016/03

Sygnatura: PNNP07726


38/130

IDT: .

Autorzy: Demczyszak Iwona, Wrzosek Zdzis砤wa, Loreci駍ka Joanna, Krzymkowski Krzysztof, Fortuna Ma砱orzata.

Tytu艂 orygina艂u: Wp硑w kompleksowej rehabilitacji na jako舵 縴cia u os骲 z nerwic

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The influence of complex rehabilitation on quality of life at person with neurosis

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Cz硂wiek - zdrowie - jako舵 縴cia / pod red. Joanny 硉a駍kiej

Adres wydawniczy: Legnica : Pa駍twowa Wy縮za Szko砤 Zawodowa im Witelona w Legnicy, 2015

Opis fizyczny: s.99-113 : ryc. tab. bibliogr. 29 poz. streszcz. sum.

Uwagi: ISBN 978-83-61389-94-1

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Demczyszak Iwona [ ];000;000, Wrzosek Zdzis砤wa 0000-0002-5916-5868 [*];015;WF, Loreci駍ka Joanna [ ];000;000, Krzymkowski Krzysztof [ ];000;000, Fortuna Ma砱orzata [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2015/06

Sygnatura: PNNP07370


39/130

IDT: .

Autorzy: Demczyszak Iwona, Wrzosek Zdzis砤wa, Loreci駍ka Joanna, Krzymowski Krzysztof, Fortuna Ma砱orzata.

Tytu艂 orygina艂u: Wp硑w kompleksowej rehabilitacji na jako舵 縴cia u os骲 z nerwic

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The influence of complex rehabilitation on quality of life at persons with neurosis

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Cz硂wiek - zdrowie - jako舵 縴cia / pod red. Joanny 硉a駍kiej

Adres wydawniczy: Legnica : Pa駍twowa Wy縮za Szko砤 Zawodowa im. Witelona w Legnicy, 2015

Opis fizyczny: s.99-113 : ryc. bibliogr. 29 poz. streszcz. sum.

Uwagi: ISBN 978-83-61389-94-1

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Demczyszak Iwona [ ];000;000, Wrzosek Zdzis砤wa 0000-0002-5916-5868 [*];015;WF, Loreci駍ka Joanna [ ];000;000, Krzymowski Krzysztof [ ];000;000, Fortuna Ma砱orzata [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2015/11

Sygnatura: PNNP07584


40/130

IDT: .

Autorzy: Migasiewicz Agnieszka, Dere Ewelina, Podbielska Halina, Bauer Joanna.

Tytu艂 orygina艂u: Jako舵 縴cia kobiet w zale縩o禼i od stadium cellulitu

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Women's quality of life depending on the cellulite stage

Czasopismo: Acta Bio-Optica et Informatica Medica, In縴nieria Biomedyczna

Szczeg贸艂y: 2014 : vol.20, nr 4, s. 217-226, ryc. tab. bibliogr. 32 poz. sum.

Uwagi: H. Podbielska podw骿na afiliacja

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Migasiewicz Agnieszka [*];014;WF, Dere Ewelina [ ];000;000, Podbielska Halina [*];014;WF, Bauer Joanna [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2015/05; 2019/01

Sygnatura: PNNP07338


41/130

IDT: .

Autorzy: Szczepa駍ka-Gieracha Joanna, Borsuk Paulina, Pawik Malwina, Rymaszewska Joanna.

Tytu艂 orygina艂u: Mental state and quality of life after 10 session whole-body cryotherapy

Czasopismo: Psychology Health & Medicine

Szczeg贸艂y: 2014 : vol.19, nr 1, s.40-46, tab. bibliogr. 18 poz.

Uwagi: doi:10.1080/13548506.2013.780130

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Szczepa駍ka-Gieracha Joanna [*];042;WF, Borsuk Paulina [ ];000;000, Pawik Malwina 0000-0002-6888-0011 [*];024;000, Rymaszewska Joanna [*];042;WF

Data wprowadzenia: 2013/12

Sygnatura: PNNP06373


42/130

IDT: .

Autorzy: Bolach Bartosz, Prystupa Tatiana.

Tytu艂 orygina艂u: Ocenka vospriatia kacestva zizni sportsmenov-invalidov

Czasopismo: Fiziceskoe Vospitanie Studentov

Szczeg贸艂y: 2014, nr 1, s.13-16, tab. bibliogr. 15 poz. sod. sum.

p-ISSN: 2075-5279
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Bolach Bartosz 0000-0002-3433-4434 [*];055;WNS, Prystupa Tatiana [*];059;WNS

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin

Data wprowadzenia: 2014/02

Sygnatura: PNNP06688


43/130

IDT: .

Autorzy: Podbielska Halina, Madziarska Katarzyna, Demczuk-W硂darczyk Ewa.

Tytu艂 orygina艂u: Quality of life of people suffering from the diabetes type 2 - examination of the influence of various factors to prevent complications

Czasopismo: EPMA Journal

Szczeg贸艂y: 2014 : vol.5, supl.1, A72

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ;

S艂owa kluczowe angielskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Podbielska Halina [*];014;WF, Madziarska Katarzyna [ ];000;000, Demczuk-W硂darczyk Ewa 0000-0002-3328-2089 [*];014;WF

Data wprowadzenia: 2014/04

Sygnatura: PNNP06742


44/130

IDT: .

Autorzy: Kaczorowska Antonina, Katan Aleksandra, Ignasiak Zofia, Skrzek Anna.

Tytu艂 orygina艂u: The relationship between the quality of life of elderly women and the standards in their places of residence

Czasopismo: Antropomotoryka

Szczeg贸艂y: 2014, 67, s. 45-50, ryc. tab. bibliogr. 23 poz.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Kaczorowska Antonina [ ];024;000, Katan Aleksandra [ ];024;000, Ignasiak Zofia 0000-0001-8656-9107 [*];047;WWF, Skrzek Anna 000-0003-1533-0291 [*];015;WF

Data wprowadzenia: 2015/08

Sygnatura: PNNP07442


45/130

IDT: .

Autorzy: Cie秎ik Barbara.

Tytu艂 orygina艂u: Wp硑w chor骲 serca na jako舵 縴cia - opracowanie na podstawie przegl眃u pi秏iennictwa

Czasopismo: Acta Bio-Optica et Informatica Medica, In縴nieria Biomedyczna

Szczeg贸艂y: 2014 : vol.20, nr 2, s.101-118, tab. bibliogr. 50 poz. streszcz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Cie秎ik Barbara [*];024;000

Data wprowadzenia: 2015/02

Sygnatura: PNNP07154


46/130

IDT: .

Autorzy: Socha Ma砱orzata, Jakubi駍ka Magdalena, Jasi駍ki Ryszard.

Tytu艂 orygina艂u: Wp硑w kr髏koterminowych trening體 Nordic Walking na sk砤d cia砤 i jako舵 縴cia kobiet w wieku menopauzalnym

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Aktywna rehabilitacja, rekreacja i sport os骲 niepe硁osprawnych : II Og髄nopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, 24-25 pa糳ziernika 2014

Opis fizyczny: 1 s. nlb.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Socha Ma砱orzata 0000-0002-4701-0121 [*];040;WF, Jakubi駍ka Magdalena [ ];000;000, Jasi駍ki Ryszard 0000-0002-0156-8074 [*];042;WF

Data wprowadzenia: 2015/03

Sygnatura: PNNP07241


47/130

IDT: .

Autorzy: Kaptur Zbigniew, Pawelec Ryszard, Kuzio Olimpia.

Tytu艂 orygina艂u: Wp硑w treningu "koszyk體ki na w髗kach" na popraw jako禼i 縴cia m昕czyzn niepe硁osprawnych po urazie rdzenia kr阦owego

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Does participating in "basketball on wheels" training improve the quality of life of men who suffered spinal cord injuries

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Aktywno舵 ruchowa os骲 niepe硁osprawnych = Disabled physical activity : materia硑 konferencyjne = conference materials : streszczenia/abstract. Wroc砤w, 05-06.12.2014

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu, 2014

Opis fizyczny: s.31

Uwagi: ISBN 978-83-928977-3-6

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Afiliacja: Kaptur Zbigniew [ ];000;000, Pawelec Ryszard 0000-0002-5686-9448 [*];059;WNS, Kuzio Olimpia [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2014/12

Sygnatura: PNNP07096


48/130

IDT: .

Autorzy: D阞ska Urszula, Bartosz Bogna, Gu砤-Kubiszewska Halina, Staro禼iak Wojciech, Kosendiak Aureliusz.

Tytu艂 orygina艂u: Badania por體nawcze kwestionariuszami jako禼i 縴cia

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Comparative research by means of the quality of life questionnaires

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Drogi rozwoju psychologii wroc砤wskiej : tom jubileuszowy z okazji 45-lecia studi體 psychologicznych w Uniwersytecie Wroc砤wskim / pod red. Marii Stra-Romanowskiej

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroc砤wskiego, 2013

Opis fizyczny: s.109-123 : ryc. tab. bibliogr 29 poz. sum.

Seria: Prace Psychologiczne ; t.57 ; 0137-110X

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: D阞ska Urszula [ ];000;000, Bartosz Bogna [ ];000;000, Gu砤-Kubiszewska Halina [*];004;WWF, Staro禼iak Wojciech 0000-0003-4202-5727 [*];004;WWF, Kosendiak Aureliusz [ ];024;000

Data wprowadzenia: 2014/07

Sygnatura: PNNP06865


49/130

IDT: .

Autorzy: Osiak Ewa, Szczuka Edyta, Tomaszewski Wies砤w.

Tytu艂 orygina艂u: Colour therapy - the relationship between the quality of life (QOL) and colour selection according to the Lüscher test

Czasopismo: Complementary and Alternative Medicine in Science

Szczeg贸艂y: 2013 : vol.1, nr 2, s.95-99, tab. bibliogr. 22 poz. streszcz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Osiak Ewa [ ];000;000, Szczuka Edyta 0000-0002-1987-5304 [*];059;WNS, Tomaszewski Wies砤w [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2015/02

Sygnatura: PNNP07177


50/130

IDT: .

Autorzy: Kurpas Donata, Mroczek Bo縠na, Jasi駍ka M., Bielska Dorota, Nitsch-Osuch Aneta, Kassolik Krzysztof, Andrzejewski Waldemar, Gryko Anna, Krzy縜nowski Dominik, Steciwko Andrzej.

Tytu艂 orygina艂u: Health behaviors and quality of life among patients with chronic respiratory disease

Czasopismo: Advances in Experimental Medicine and Biology

Szczeg贸艂y: 2013 : vol.788, s.401-406, tab. bibliogr. 15 poz. sum.

p-ISSN: 0065-2598
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

DOI: 10.1007/978-94-007-6627-3_54

Afiliacja: Kurpas Donata [ ];000;000, Mroczek Bo縠na [ ];000;000, Jasi駍ka M. [ ];000;000, Bielska Dorota [ ];000;000, Nitsch-Osuch Aneta [ ];000;000, Kassolik Krzysztof 0000-0003-2836-3703 [*];014;WF, Andrzejewski Waldemar 0000-0002-0010-3021 [*];014;WF, Gryko Anna [ ];000;000, Krzy縜nowski Dominik [ ];000;000, Steciwko Andrzej [ ];000;000

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin

Data wprowadzenia: 2013/10

Sygnatura: PNNP06468


51/130

IDT: .

Autorzy: Jakubiec Dorota, Jagielska Katarzyna, Kubicka Katarzyna, Sobiech Krzysztof Andrzej.

Tytu艂 orygina艂u: Jako舵 縴cia kobiet ucz阺zczaj眂ych do szko硑 rodzenia mierzona Kwestionariuszem Og髄nego Stanu Zdrowia Davida Goldberga (GHQ 12)

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Quality of life in women attending childbirth education classes measured by means of The General Health Questionnaire (GHQ 12)

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: VIII Mi阣zynarodowe Dni Fizjoterapii "Fizjoterapia, terapia zaj阠iowa, kosmetologia - razem czy osobno?" = VIII International Days of Physiotherapy "Physiotherapy, occupational physiotherapy, cosmetology - together or apart?" 7-8 czerwca 2013, Wroc砤w : program , streszczenia

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu, 2013

Opis fizyczny: s.79

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Afiliacja: Jakubiec Dorota 0000-0002-6337-9244 [*];040;WF, Jagielska Katarzyna [ ];000;000, Kubicka Katarzyna [*];040;WF, Sobiech Krzysztof Andrzej 0000-0002-8078-759X [*];040;WF

Data wprowadzenia: 2013/10

Sygnatura: PNNP06528


52/130

IDT: .

Autorzy: Ro縠k Krystyna, O砫ak Katarzyna.

Tytu艂 orygina艂u: Ocena jako禼i 縴cia w aspekcie sprawno禼i i aktywno禼i fizycznej mieszka馽體 o秗odka opieku馽zo-adaptacyjnego dla os骲 starszych we Wroc砤wiu

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Assesment of life quality with regard to fitness and physical activity among residents of a nursing home in Wroclaw

Czasopismo: Antropomotoryka

Szczeg贸艂y: 2013 : vol.23, nr 63, s.61-71, ryc. tab. bibliogr. 28 poz. streszcz.

p-ISSN: 1731-0652
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Ro縠k-Piechura Krystyna 0000-0001-5589-4978 [*];042;WF, O砫ak Katarzyna [ ];000;000

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin

Data wprowadzenia: 2014/07

Sygnatura: PNNP06872


53/130

IDT: .

Autorzy: Traczyk Justyna, D眀rowska Gra縴na.

Tytu艂 orygina艂u: Ocena stanu zdrowia i wybranych aspekt體 jako禼i 縴cia senior體 - mieszka馽體 miasta Lidzbark

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: III Siechnicka Jesie Naukowa - konferencja naukowo-szkoleniowa. Siechnice k.Wroc砤wia, 8-10 listopada 2013 r.

Opis fizyczny: s. 14-15

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Traczyk Justyna [ ];000;000, D眀rowska Gra縴na [*];042;WF

Data wprowadzenia: 2015/05

Sygnatura: PNNP07333


54/130

IDT: .

Autorzy: Kurpas Donata, Mroczek Bo縠na, Knap-Czechowska Helena, Bielska Dorota, Nitsch-Osuch Aneta, Kassolik Krzysztof, Andrzejewski Waldemar, Gryko Anna, Steciwko Andrzej.

Tytu艂 orygina艂u: Quality of life and acceptance of illness among patients with chronic respiratory diseases

Czasopismo: Respiratory Physiology & Neurobiology

Szczeg贸艂y: 2013 : vol. 187, nr 1, s. 114-117, tab. 19 poz.

p-ISSN: 1569-9048
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Kurpas Donata [ ];000;000, Mroczek Bo縠na [ ];000;000, Knap-Czechowska Helena [ ];000;000, Bielska Dorota [ ];000;000, Nitsch-Osuch Aneta [ ];000;000, Kassolik Krzysztof 0000-0003-2836-3703 [*];014;WF, Andrzejewski Waldemar 0000-0002-0010-3021 [*];014;WF, Gryko Anna [ ];000;000, Steciwko Andrzej [ ];000;000

Dyscypliny czasopisma na podstawie wykazu konsultacyjnego MNiSW z 30.10.2018: in縴nieria biomedyczna;nauki biologiczne;nauki farmaceutyczne;nauki le秐e;nauki medyczne;nauki o kulturze fizycznej;nauki o zdrowiu;rolnictwo i ogrodnictwo;weterynaria;zootechnika i rybactwo

Tytu艂 czasopisma w wykazie konsultacyjnym MNiSW z 30.10.2018 (WOS): RESPIRATORY PHYSIOLOGY and NEUROBIOLOGY

Tytu艂 czasopisma w wykazie konsultacyjnym MNiSW z 30.10.2018 (Scopus): Respiratory Physiology and Neurobiology

Data wprowadzenia: 2013/06

Sygnatura: PNNP06365


55/130

IDT: .

Autorzy: Bolach Bartosz, 痷rowska Anna, M硑nek Justyna, Bolach Eugeniusz.

Tytu艂 orygina艂u: Quality of life in people with diabetes type II with respect to their physical activity

Czasopismo: Acta Salus Vitae

Szczeg贸艂y: 2013 : vol.1, nr 2, s.121-135, tab. bibliogr. 18 poz. sum.

Uwagi: (ISSN 1805-8787)

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Bolach Bartosz 0000-0002-3433-4434 [*];055;WNS, 痷rowska Anna [ ];024;000, M硑nek Justyna [ ];000;000, Bolach Eugeniusz 0000-0003-1857-0522 [*];059;WNS

Data wprowadzenia: 2014/03

Sygnatura: PNNP06734


56/130

IDT: .

Autorzy: S砤wi駍ka Teresa, Pos硊szny Pawe, Ro縠k Krystyna.

Tytu艂 orygina艂u: The relationship between physical fitness and quality of life in adults and the elderly

Czasopismo: Human Movement

Szczeg贸艂y: 2013 : vol.14, nr 3, s.200-204, tab. bibliogr. 24 poz. sum.

p-ISSN: 1732-3991
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

DOI: 10.2478/humo-2013-0023

Afiliacja: S砤wi駍ka Teresa 0000-0002-7217-5868 [*];047;WWF, Pos硊szny Pawe 0000-0002-8735-7840 [*];047;WWF, Ro縠k-Piechura Krystyna 0000-0001-5589-4978 [*];042;WF

Dyscypliny czasopisma na podstawie wykazu konsultacyjnego MNiSW z 30.10.2018: in縴nieria biomedyczna;nauki biologiczne;nauki farmaceutyczne;nauki medyczne;nauki o kulturze fizycznej;nauki o zdrowiu;psychologia

Tytu艂 czasopisma w wykazie konsultacyjnym MNiSW z 30.10.2018 (Scopus): Human Movement

Data wprowadzenia: 2013/10

Sygnatura: PNNP06533


57/130

IDT: .

Autorzy: Tabo Dorota, Madziarska Katarzyna, Demczuk-W硂darczyk Ewa, Podbielska Halina.

Tytu艂 orygina艂u: Zale縩o舵 jako禼i 縴cia od prowadzonego post阷owania fizjoterapeutycznego u kobiet w wieku postmenopauzalnym choruj眂ych na cukrzyc typu 2

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The quality of life depending on the physiotherapeutic treatment in postmenopausal women with diabetes mellitus type 2

Czasopismo: Acta Bio-Optica et Informatica Medica, In縴nieria Biomedyczna

Szczeg贸艂y: 2013 : vol.19, nr 2, s.108-113, ryc. bibliogr. 11 poz. streszcz. sum.

p-ISSN: 1234-5563
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Tabo Dorota [ ];000;000, Madziarska Katarzyna [ ];000;000, Demczuk-W硂darczyk Ewa 0000-0002-3328-2089 [*];014;WF, Podbielska Halina [*];014;WF

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin

Data wprowadzenia: 2014/04

Sygnatura: PNNP06741


58/130

IDT: .

Autorzy: Go酬biowski Tomasz, Kusztal Mariusz, Weyde Wac砤w, Dziubek Wioletta, Wo糿iewski Marek, Madziarska Katarzyna, Krajewska Magdalena, Letachowicz Krzysztof, Strempska Beata, Klinger Marian.

Tytu艂 orygina艂u: A program of physical rehabilitation during hemodialysis sessions improves the fitness of dialysis patients

Czasopismo: Kidney & Blood Pressure Research

Szczeg贸艂y: 2012 : vol.35, nr 4, s.290-296, ryc. tab. bibliogr. 20 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Go酬biowski Tomasz [ ];000;000, Kusztal Mariusz [ ];000;000, Weyde Wac砤w [ ];000;000, Dziubek-Rogowska Wioletta 0000-0003-3511-7623 [*];042;WF, Wo糿iewski Marek [*];042;WF, Madziarska Katarzyna [ ];000;000, Krajewska Magdalena [ ];000;000, Letachowicz Krzysztof [ ];000;000, Strempska Beata [ ];000;000, Klinger Marian [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2012/02

Sygnatura: PNNP05624


59/130

IDT: .

Autorzy: Blachura Beata, Cebulska Marzena.

Tytu艂 orygina艂u: Aktywno舵 fizyczna jako 秗odek kszta硉uj眂y jako舵 縴cia m硂dzie縴 z niepe硁osprawno禼i ruchow na przyk砤dzie gimnazjum nr 9 Zespo硊 Szk蟪 Integracyjnych w Legnicy

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: VI Mi阣zynarodowa Konferencja Naukowa "Aktywno舵 ruchowa os骲 niepe硁osprawnych" : Wroc砤w, 30.11-01.12.2012

Opis fizyczny: s.9

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Blachura Beata 0000-0001-8649-5355 [*];049;WWF, Cebulska Marzena [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2013/03

Sygnatura: PNNP06260


60/130

IDT: .

Autorzy: Rymaszewska Joanna, Borsuk P., Pawik Malwina, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna.

Tytu艂 orygina艂u: Can whole-body cryotherapy improved quality of life in somatic illness?

Czasopismo: Journal of Psychosomatic Research

Szczeg贸艂y: 2012 : vol.72, nr 6, s.500-501

Uwagi: Meeting Abstract: 114

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Rymaszewska Joanna [*];042;WF, Borsuk P. [ ];000;000, Pawik Malwina 0000-0002-6888-0011 [ ];024;000, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna [*];042;WF

Data wprowadzenia: 2013/03

Sygnatura: PNNP06257


61/130

IDT: .

Autorzy: Wojcieszczyk Joanna, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna, Ka砶a Dariusz, Bugaj Rafa, Grzebieniak Tomasz, Kucharski W., Wo糿iewski Marek.

Tytu艂 orygina艂u: Impact of different cardiac rehabilitation (CR) programs on quality of life and depression in women with ischemic heart disease (IHD)

Czasopismo: European Psychiatry

Szczeg贸艂y: 2012 : vol.27, suppl.1, poz. P-1195

Uwagi: 20th European Congress of Psychiatry. Prague (Czech Republic), 3-6 March 2012. Abstracts on CD-ROM

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Wojcieszczyk-Latos Joanna 0000-0003-3949-4901 [*];024;000, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna [*];042;WF, Ka砶a Dariusz [ ];000;000, Bugaj Rafa 0000-0002-4175-2474 [*];040;WF, Grzebieniak Tomasz [ ];000;000, Kucharski W. [ ];000;000, Wo糿iewski Marek [*];042;WF

Data wprowadzenia: 2012/05

Sygnatura: PNNP05711


62/130

IDT: .

Autorzy: Wojcieszczyk Joanna, Ka砶a Dariusz, Bugaj Rafa, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna, Grzebieniak Tomasz, Kucharski W., Kropielnicka K., Wo糿iewski Marek.

Tytu艂 orygina艂u: Impact of different cardiac rehabilitation programs on exertion tolerance, quality of life and depression in women with ischemic heart disease

Czasopismo: European Journal of Preventive Cardiology

Szczeg贸艂y: 2012 : vol.19, supl.1, s.S28

Uwagi: (EuroPRevent Congress. Dublin, Ireland, 3-5 May 2012)

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Wojcieszczyk-Latos Joanna 0000-0003-3949-4901 [*];024;000, Ka砶a Dariusz [ ];000;000, Bugaj Rafa 0000-0002-4175-2474 [*];040;WF, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna [ ];042;WF, Grzebieniak Tomasz [ ];000;000, Kucharski W. [ ];000;000, Kropielnicka K. [ ];000;000, Wo糿iewski Marek [*];042;WF

Data wprowadzenia: 2013/03

Sygnatura: PNNP06255


63/130

IDT: .

Autorzy: Tomaszewski Wies砤w, Ma駅o Grzegorz, Pachalska Maria, Chantsoulis Marzena, Perli駍ki Jacek, kaszewska Beata, Paw硂wska Magdalena, Jaszczur Nowicki Jaros砤w.

Tytu艂 orygina艂u: Improvement of the quality of life of persons with degenerative joint disease in the process of a comprehensive rehabilitation program enhanced by Tai Chi : the perspective of increasing therapeutic and rehabilitative effects

Czasopismo: Archives of Budo

Szczeg贸艂y: 2012 : vol.8, nr 3, s.169-177, tab. bibliogr. 44 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Tomaszewski Wies砤w [ ];000;000, Ma駅o Grzegorz [ ];000;000, Pachalska Maria [ ];000;000, Supi駍ka Marzena 0000-0002-7477-7010 [*];015;WF, Perli駍ki Jacek [ ];000;000, kaszewska Beata [ ];000;000, Paw硂wska Magdalena [ ];000;000, Jaszczur Nowicki Jaros砤w [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2012/09

Sygnatura: PNNP05858


64/130

IDT: .

Autorzy: Ma駅o Grzegorz, Markiewicz Katarzyna, Chantsoulis Marzena, Rasmus Anna, kaszewska Beata, Mirska Natalia.

Tytu艂 orygina艂u: Modification of communication barriers in the rehabilitation of TBI patients

Czasopismo: Acta Neuropsychologica

Szczeg贸艂y: 2012 : vol.10, nr 4, s.467-480, ryc. bibliogr. 31 poz. sum.

p-ISSN: 1730-7503
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Ma駅o Grzegorz [ ];000;000, Markiewicz Katarzyna [ ];000;000, Supi駍ka Marzena 0000-0002-7477-7010 [*];015;WF, Rasmus Anna [ ];000;000, kaszewska Beata [ ];000;000, Mirska Natalia [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2013/01

Sygnatura: PNNP06167


65/130

IDT: .

Autorzy: Wojcieszczyk Joanna, Ka砶a Dariusz, Wojty駍ka R., Szczepa駍ka-Gieracha Joanna, Syrycka Joanna, Pawik Malwina, Wo糿iewski Marek.

Tytu艂 orygina艂u: Quality of life (QOL) and depression level versus β-endorphin concentration in women with ischemic heart disease (IHD)

Czasopismo: Maturitas

Szczeg贸艂y: 2012 : vol.71, suppl.1, s.S62

Uwagi: 9th European Congress on Menopause and Andropause

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Wojcieszczyk-Latos Joanna 0000-0003-3949-4901 [*];024;000, Ka砶a Dariusz [ ];000;000, Wojty駍ka R. [ ];000;000, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna [*];042;WF, Syrycka Joanna [ ];040;WF, Pawik Malwina 0000-0002-6888-0011 [ ];024;000, Wo糿iewski Marek [*];042;WF

Data wprowadzenia: 2012/05

Sygnatura: PNNP05708


66/130

IDT: .

Autorzy: Wojcieszczyk Joanna, Wojty駍ka R., Szczepa駍ka-Gieracha Joanna, Ka砶a Dariusz, Bugaj Rafa, Grzebieniak Tomasz, Kucharski W., Wo糿iewski Marek.

Tytu艂 orygina艂u: Quality of life and depression level versus socioeconomic status of women with ischemic heart disease

Czasopismo: European Psychiatry

Szczeg贸艂y: 2012 : vol.27, suppl.1, poz. P-1483

Uwagi: 20th European Congress of Psychiatry. Prague (Czech Republic), 3-6 March 2012. Abstracts on CD-ROM

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Wojcieszczyk-Latos Joanna 0000-0003-3949-4901 [*];024;000, Wojty駍ka R. [ ];000;000, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna [*];042;WF, Ka砶a Dariusz [ ];000;000, Bugaj Rafa 0000-0002-4175-2474 [*];040;WF, Grzebieniak Tomasz [ ];000;000, Kucharski W. [ ];000;000, Wo糿iewski Marek [*];042;WF

Data wprowadzenia: 2012/05

Sygnatura: PNNP05710


67/130

IDT: .

Autorzy: Jab硂nkowska Jolanta Barbara.

Tytu艂 orygina艂u: Senior and exercise. Physical activity of the elderly at home

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Teoria i metodyka rekreacji ruchowej w 秝ietle aktualnych bada = Theory and methodology of physical recreation in the light of current research : praca zbiorowa / pod red. Wies砤wa Siwi駍kiego i Beaty Pluty

Adres wydawniczy: Pozna : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2012

Opis fizyczny: s.425-437

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Jab硂nkowska Jolanta Barbara 0000-0002-9121-4172 [*];050;WWF

Data wprowadzenia: 2012/10

Sygnatura: PNNP05923


68/130

IDT: .

Autorzy: Jakubiec Dorota, Jarnut Weronika, Jonak Wies砤wa, Chromik Krystyna, Sobiech Krzysztof Andrzej.

Tytu艂 orygina艂u: Sk砤d cia砤 a jako舵 縴cia mierzona Kwestionariuszem Og髄nego Stanu Zdrowia Davida Goldberga (GHQ-12) u kobiet w wieku 55-60 lat

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Body composition and the quality of life estimated by the General Health Questionnaire by David Goldberg (GHQ-12) in women aged 55-60 years

Czasopismo: Przegl眃 Menopauzalny

Szczeg贸艂y: 2012 : vol.16, nr 6, s.478-481, ryc. tab. bibliogr. 21 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Jakubiec Dorota 0000-0002-6337-9244 [*];040;WF, Jarnut Weronika [ ];000;000, Jonak Wies砤wa [*];040;WF, Chromik Krystyna 0000-0002-5790-6300 [*];045;WWF, Sobiech Krzysztof Andrzej 0000-0002-8078-759X [*];040;WF

Data wprowadzenia: 2013/01

Sygnatura: PNNP06159


69/130

IDT: .

Autorzy: Rudzi駍ka Eliza, W阦rzynowska-Teodorczyk Kinga, Ponikowski Piotr, Banasiak Waldemar, Wo糿iewski Marek.

Tytu艂 orygina艂u: The importance of physical training and relaxation techniques in the treatment of males with heart failure aged 60-years

Czasopismo: Maturitas

Szczeg贸艂y: 2012 : vol. 71, Suppl.1, s.36

Uwagi: 9th European Congress on Menopause and Antropause; Athens, Greece, 28-31 March 2012

Adnotacje: E. Rudzi駍ka, K. W阦rzynowska-Teodorczyk: podw骿na afiliacja

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: D眀rowska Eliza [*];042;WF, W阦rzynowska-Teodorczyk Kinga [*];042;WF, Ponikowski Piotr [ ];000;000, Banasiak Waldemar [ ];000;000, Wo糿iewski Marek [*];042;WF

Data wprowadzenia: 2015/05

Sygnatura: PNNP07318


70/130

IDT: .

Autorzy: P眂halska Maria, Ma駅o Grzegorz, Chantsoulis Marzena, Knapik Henryk, Mirski Andrzej, Mirska Natalia.

Tytu艂 orygina艂u: The quality of life of persons with TBI in the process of a Comprehensive Rehabilitation Program

Czasopismo: Medical Science Monitor

Szczeg贸艂y: 2012 : vol.18, nr 7, s.432-442, tab. bibliogr. 40 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: P眂halska Maria [ ];000;000, Ma駅o Grzegorz [ ];000;000, Supi駍ka Marzena 0000-0002-7477-7010 [*];015;WF, Knapik Henryk [ ];000;000, Mirski Andrzej [ ];000;000, Mirska Natalia [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2012/07

Sygnatura: PNNP05775


71/130

IDT: .

Autorzy: Szczuka Edyta.

Tytu艂 orygina艂u: Wp硑w relaksacyjnego masa縰 gor眂ymi kamieniami wulkanicznymi na jako舵 縴cia kobiet z fibromialgi

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: VI Mi阣zynarodowa Konferencja Naukowa "Aktywno舵 ruchowa os骲 niepe硁osprawnych" : Wroc砤w, 30.11-01.12.2012

Opis fizyczny: s.42

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Szczuka Edyta 0000-0002-1987-5304 [*];041;WF

Data wprowadzenia: 2013/03

Sygnatura: PNNP06275


72/130

IDT: .

Autorzy: Ro縠k-Piechura Krystyna, O砫ak Katarzyna.

Tytu艂 orygina艂u: Evaluation of quality of life, physical fitness and activity residents of Care and Adaptation Center in Wroclaw

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: 12th International Scientific Conference of Sport Kinetics 2011 "Present and future research in the science of human movement" : conference programme and abstracts

Adres wydawniczy: Krak體 : University School of Physical Education in Krakow, 2011

Opis fizyczny: s.106

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Ro縠k-Piechura Krystyna 0000-0001-5589-4978 [*];042;WF, O砫ak Katarzyna [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2012/06

Sygnatura: PNNP05769


73/130

IDT: .

Autorzy: Chodzko-Zajko W., Malavasi L., Schwingel A., 痷rek Alina, 痷rek Grzegorz.

Tytu艂 orygina艂u: Health determinants of the seniors' quality of life in American and Polish retirement homes - a comparative analysis

Czasopismo: Aging Clinical and Experimental Research

Szczeg贸艂y: 2011 : vol.23, suppl. to no.1, s.

Uwagi: VII European Congress "Healthy and Active Ageing for All Europeans - II. Bologna (Italy) - April 14-17, 2011

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Chodzko-Zajko W. [ ];000;000, Malavasi L. [ ];000;000, Schwingel A. [ ];000;000, 痷rek Alina [ ];000;000, 痷rek Grzegorz 0000-0002-1795-4367 [*];047;WWF

Data wprowadzenia: 2012/05

Sygnatura: PNNP05678


74/130

IDT: .

Autorzy: S砤wi駍ka-Ochla Teresa, Pos硊szny Pawe, Ro縠k-Piechura Krystyna.

Tytu艂 orygina艂u: Jako舵 縴cia a sprawno舵 fizyczna ludzi starszych

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Quality of life and physical fitness of older adults

Czasopismo: Human Movement

Szczeg贸艂y: 2011, supl. 2, s.27

Uwagi: Og髄nopolska Konferencja Naukowa "Potrzeby a mo縧iwo禼i opieki nad osobami starszymi" 1-2 kwietnia 2011

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Afiliacja: S砤wi駍ka Teresa 0000-0002-7217-5868 [*];047;WWF, Pos硊szny Pawe 0000-0002-8735-7840 [*];047;WWF, Ro縠k-Piechura Krystyna 0000-0001-5589-4978 [*];042;WF

Data wprowadzenia: 2011/04

Sygnatura: PNNP05168


75/130

IDT: .

Autorzy: Koszczyc Marta, Koper kasz.

Tytu艂 orygina艂u: Jako舵 縴cia senior體 ze 秗odowiska wielko- i ma硂miejskiego

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Quality of life of the small-town and city elderly people

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2011, nr 35, s.165-168, tab. bibliogr. 11 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Koszczyc Marta 0000-0001-5531-1656 [*];004;WWF, Koper kasz [ ];004;WWF

Data wprowadzenia: 2011/09

Sygnatura: PNNP05371


76/130

IDT: .

Autorzy: Dziubek Wioletta, Kowalska Joanna, Budze S., Bartczyszyn Monika.

Tytu艂 orygina艂u: Ocena jako禼i 縴cia kobiet po udarze m髗gu

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Assessment of the quality of life in women after stroke

Czasopismo: Human Movement

Szczeg贸艂y: 2011, supl. 2, s.22

Uwagi: Og髄nopolska Konferencja Naukowa "Potrzeby a mo縧iwo禼i opieki nad osobami starszymi" 1-2 kwietnia 2011

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Afiliacja: Dziubek-Rogowska Wioletta 0000-0003-3511-7623 [*];042;WF, Kowalska Joanna 0000-0002-5232-1688 924725 [*];042;WF, Budze S. [ ];000;000, Bartczyszyn-Guzik Monika [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2011/04

Sygnatura: PNNP05166


77/130

IDT: .

Autorzy: Lejczak Andrzej, W阦rzynowska-Teodorczyk Kinga, Jasi駍ki Ryszard, Wilczy駍ki Jakub, Rudzi駍ka Eliza, Banasiak Waldemar, Jankowska Ewa, Ponikowski Piotr, Wo糿iewski Marek.

Tytu艂 orygina艂u: Ocena sprawno禼i fizycznej i jako禼i 縴cia chorych ze skurczow przewlek潮 niewydolno禼i serca poddanych treningowi nordic walking

Czasopismo: Human Movement

Szczeg贸艂y: 2011, supl. 1, s.19-20

Uwagi: XV Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysi砶u Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego "Rehabilitacja kardiologiczna w dobie rozwoju kardiologii interwencyjnej", Ustro 23.02.-26.02.2011

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Lejczak Andrzej [ ];000;000, W阦rzynowska-Teodorczyk Kinga [*];042;WF, Jasi駍ki Ryszard 0000-0002-0156-8074 [*];042;WF, Wilczy駍ki Jakub [ ];000;000, D眀rowska Eliza [*];042;WF, Banasiak Waldemar [ ];000;000, Jankowska Ewa [ ];000;000, Ponikowski Piotr [ ];000;000, Wo糿iewski Marek [*];042;WF

Data wprowadzenia: 2011/04

Sygnatura: PNNP05190


78/130

IDT: .

Autorzy: Malicka Iwona, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna, Jankowska Ewelina, Wo糿iewski Marek, Rymaszewska Joanna.

Tytu艂 orygina艂u: Physical activity, life satisfaction and adjustment to illness in women after treatment of breast cancer

Czasopismo: Wsp蟪czesna Onkologia

Szczeg贸艂y: 2011 : vol. 15, nr 3, s.180-185, ryc. tab. bibliogr. 31 poz.

Uwagi: DOI:10.5114/wo.2011.23011

Adnotacje: J. Rymaszewska - 2. afiliacja AM

p-ISSN: 1428-2526
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Malicka Iwona 0000-0002-7668-001X [*];042;WF, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna [*];042;WF, Jankowska Ewelina [ ];000;000, Wo糿iewski Marek [*];042;WF, Rymaszewska Joanna [*];042;WF

Data wprowadzenia: 2011/06

Sygnatura: PNNP05266


79/130

IDT: .

Autorzy: Pilch Anna.

Tytu艂 orygina艂u: Poziom motywacji os骲 starszych a efekty rehabilitacji

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Motivational predictors of successful rehabilitation in elderly patients

Czasopismo: Fizjoterapia

Szczeg贸艂y: 2011 : t.19, nr 4, s.17-25, ryc. tab. bibliogr. 16 poz. streszcz. sum.

p-ISSN: 1230-8323
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Pilch Anna [*];024;000

Data wprowadzenia: 2012/11

Sygnatura: PNNP06014


80/130

IDT: .

Autorzy: Bolach Eugeniusz, Bolach Bartosz, 痷rowska Anna, M硑nek Justyna.

Tytu艂 orygina艂u: Quality of life in people with diabetes type II with respect to their physical activity [Dokument elektroniczny]

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Health Education and Quality of Life III . 11th-13th October 2011, Hluboka nad Vltavou, Czech Republic

Opis fizyczny: 16 s. : tab. bibliogr. 18 poz.

Uwagi: Tryb dost阷u: CD-ROM

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Bolach Eugeniusz 0000-0003-1857-0522 [*];041;WF, Bolach Bartosz 0000-0002-3433-4434 [*];041;WF, 痷rowska Anna [*];024;000, M硑nek Justyna [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2011/10

Sygnatura: PNNP05451


81/130

IDT: .

Autorzy: Socha Ma砱orzata, Fr眂zak P., Kubicka K., Jonak Wies砤wa, Sobiech Krzysztof Andrzej.

Tytu艂 orygina艂u: Sk砤d cia砤 i jako舵 縴cia kobiet starszych ucz阺zczaj眂ych na si硂wni : Badania wst阷ne

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Body composition and quality of life of elderly women participating in strength training : A preliminary study

Czasopismo: Human Movement

Szczeg贸艂y: 2011, supl. 2, s.39

Uwagi: Og髄nopolska Konferencja Naukowa "Potrzeby a mo縧iwo禼i opieki nad osobami starszymi" 1-2 kwietnia 2011

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Afiliacja: Socha Ma砱orzata 0000-0002-4701-0121 [*];040;WF, Fr眂zak P. [ ];000;000, Kubicka K. [ ];000;000, Jonak Wies砤wa [*];040;WF, Sobiech Krzysztof Andrzej 0000-0002-8078-759X [*];040;WF

Data wprowadzenia: 2011/04

Sygnatura: PNNP05174


82/130

IDT: .

Autorzy: 痷rek Grzegorz, 痷rek Alina, Pirogowicz Iwona, Partyczy駍ka Beata, Ko砪z-Trz阺icka Anna.

Tytu艂 orygina艂u: Wybrane aspekty jako禼i 縴cia i og髄nego stanu zdrowia w badaniach s硊chaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Opolu

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Selected aspects of the quality of life and the general state of health in examinations of students of the University of the Third Age in Opole

Czasopismo: Family Medicine and Primary Care Review

Szczeg贸艂y: 2011 : vol.13, nr 3, s.556-562, ryc. bibliogr. 18 poz. sum.

p-ISSN: 1734-3402
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: 痷rek Grzegorz 0000-0002-1795-4367 [*];047;WWF, 痷rek Alina [ ];000;000, Pirogowicz Iwona [ ];000;000, Partyczy駍ka Beata [ ];000;000, Ko砪z-Trz阺icka Anna [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2011/09

Sygnatura: PNNP05382


83/130

IDT: .

Autorzy: Majewski Micha, Ro縠k Krystyna, Alawale Olufunmilayo.

Tytu艂 orygina艂u: Ambulatoryjny program rehabilitacji pulmunologicznej u chorych na przewlek潮 obturacyjn chorob p硊c (POChP) : doniesienie wst阷ne

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Ambulatory pulmonary rehabilitation programme in patients suffering from chronic obstructive pulmonary disease (COPD) : a preliminary study

Czasopismo: Fizjoterapia

Szczeg贸艂y: 2010 : t.18, nr 4, s.11-20, tab. bibliogr. 34 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Majewski Micha [ ];000;000, Ro縠k-Piechura Krystyna 0000-0001-5589-4978 [*];042;WF, Alawale Olufunmilayo [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2011/09

Sygnatura: PNNP05346


84/130

IDT: .

Autorzy: Bolach Eugeniusz, Bolach Bartosz, Jadach Pawe.

Tytu艂 orygina艂u: Jako舵 縴cia os骲 niepe硁osprawnych poruszaj眂ych si na w髗ku inwalidzkim w zale縩o禼i od aktywno禼i zawodowej

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2010, nr 30, s.44-55, ryc. bibliogr. 5 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Bolach Eugeniusz 0000-0003-1857-0522 [*];041;WF, Bolach Bartosz 0000-0002-3433-4434 [*];041;WF, Jadach Pawe [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2010/11

Sygnatura: PNNP04918


85/130

IDT: .

Autorzy: Borgosz-Gu糳a Anna.

Tytu艂 orygina艂u: Jako舵 縴cia pacjenta po zawale mi甓nia sercowego leczonego PTCA, kom髍kami macierzystymi szpiku i poddanego rehabilitacji kardiologicznej : opis przypadku

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Quality of life in patients undergoing cardiac rehabilitation after myocardial infarction treated with PTCA and stem cells : case study

Czasopismo: Fizjoterapia

Szczeg贸艂y: 2010 : t.18, nr 3, s.67-71, bibliogr. 15 poz.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Borgosz-Gu糳a Anna [*];024;000

Data wprowadzenia: 2011/05

Sygnatura: PNNP05201


86/130

IDT: .

Autorzy: S砤wi駍ka Teresa, Ignasiak Zofia, Ro縠k Krystyna, Skrzek Anna, Fugiel Jaros砤w.

Tytu艂 orygina艂u: Physical activity and the quality of life of elder women

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: 15th annual Congress of the European College of Sport Science: 23-26 June Antalya 2010 - Turkey : book of abstracts / ed. F. Korkusuz, H. Ertan, E. Tsolakidis

Adres wydawniczy: Antalya : European College of Sport Science, 2010

Opis fizyczny: s.404-405

Konferencja/zjazd - tytu艂: European College of Sport Science

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Antalya : 2010.06.23-26

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: S砤wi駍ka Teresa 0000-0002-7217-5868 [*];047;WWF, Ignasiak Zofia 0000-0001-8656-9107 [*];047;WWF, Ro縠k-Piechura Krystyna 0000-0001-5589-4978 [*];042;WF, Skrzek Anna 000-0003-1533-0291 [*];015;WF, Fugiel Jaros砤w 0000-0001-8333-6412 [*];047;WWF

Data wprowadzenia: 2010/07

Sygnatura: PNNP04702


87/130

IDT: .

Autorzy: 痷rek Alina, Malavasi L., Chodzko-Zajko W., Schwingel A., 痷rek Grzegorz.

Tytu艂 orygina艂u: Quality of life of residents living in retirement communities in the USA and Poland

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: The 1st International Congress on Controversies in Longevity, Health and Aging. Barcelona (Spain), June 24-27, 2010 : program and abstracts

Opis fizyczny: s.34

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: 痷rek Alina [ ];000;000, Malavasi L. [ ];000;000, Chodzko-Zajko W. [ ];000;000, Schwingel A. [ ];000;000, 痷rek Grzegorz 0000-0002-1795-4367 [*];047;WWF

Data wprowadzenia: 2012/05

Sygnatura: PNNP05680


88/130

IDT: .

Autorzy: Miga砤 Mariusz, Szczegielniak Jan.

Tytu艂 orygina艂u: Sport jako czynnik wychowawczy i spo砮czny na przyk砤dzie niepe硁osprawnego marato馽zyka : blaski i cienie

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Sport as an educational and social factor on the example of a disabled marathon runner : glory and blame

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2010, nr 30, s.179-182, bibliogr. 6 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Miga砤 Mariusz [ ];000;000, Szczegielniak Jan [ ];041;WF

Data wprowadzenia: 2010/11

Sygnatura: PNNP04929


89/130

IDT: .

Autorzy: Szczepa駍ka-Gieracha Joanna, Malicka Iwona, Figu砤 Marta, Rymaszewska Joanna, Wo糿iewski Marek.

Tytu艂 orygina艂u: Wp硑w o秏iotygodniowego treningu nordic walking na jako舵 縴cia kobiet po mastektomii

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The influence of eight-week Nordic walking exercise on life quality of women after mastectomy

Czasopismo: Onkologia Polska

Szczeg贸艂y: 2010 : vol.13, nr 2, s.90-95, ryc. bibliogr. 37 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Szczepa駍ka-Gieracha Joanna [*];042;WF, Malicka Iwona 0000-0002-7668-001X [*];042;WF, Figu砤 Marta [ ];000;000, Rymaszewska Joanna [*];042;WF, Wo糿iewski Marek [*];042;WF

Data wprowadzenia: 2010/11

Sygnatura: PNNP04845


90/130

IDT: .

Autorzy: 痷rek Grzegorz, Partyczy駍ka B., 痷rek Alina.

Tytu艂 orygina艂u: Wybrane aspekty jako禼i 縴cia i og髄nego stanu zdrowia w badaniach s硊chaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Opolu

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Selected aspects of quality of life and the general state of health in seniors from the University of the Third Age in Opole

Czasopismo: Fizjoterapia

Szczeg贸艂y: 2010 : t.18, supl., s.85-86

Uwagi: (VII Mi阣zynarodowe Dni Fizjoterapii, Wroc砤w 28-30 maja 2010)

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Afiliacja: 痷rek Grzegorz 0000-0002-1795-4367 [*];047;WWF, Partyczy駍ka B. [ ];000;000, 痷rek Alina [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2010/11

Sygnatura: PNNP04909


91/130

IDT: .

Autorzy: 痷rek Grzegorz, 痷rek Alina, Chodzko-Zajko W., Schwingel A..

Tytu艂 orygina艂u: Zdrowotne uwarunkowania jako禼i 縴cia w badaniach ameryka駍kich senior體 zamieszkuj眂ych domy pomocy spo砮cznej w Urbana-Champaign w stanoie Illinois

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Mi阣zynarodowa Konferencja Naukowa "痽wienie i aktywno舵 fizyczna w hamowaniu procesu starzenia". Wroc砤w, 4-5 listopada 2010 : streszczenia

Opis fizyczny: s.35

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: 痷rek Grzegorz 0000-0002-1795-4367 [*];047;WWF, 痷rek Alina [ ];000;000, Chodzko-Zajko W. [ ];000;000, Schwingel A. [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2012/05

Sygnatura: PNNP05679


92/130

IDT: .

Autorzy: Wo糿iewski Marek.

Tytu艂 orygina艂u: Znaczenie rehabilitacji w onkologii

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Rehabilitacja w onkologii / red. nauk. Marek Wo糿iewski, Jan Kornafel

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Elsevier Urban & Partner, 2010

Opis fizyczny: s.1-9 : ryc. bibliogr. 15 poz.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Wo糿iewski Marek [*];042;WF

Data wprowadzenia: 2010/09

Sygnatura: PNNP04756


93/130

IDT: .

Autorzy: Pytel Aleksandra, Wrzosek Zdzis砤wa.

Tytu艂 orygina艂u: Cele kompleksowej rehabilitacji w ostrym okresie udaru m髗gu

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The goals of complex rehabilitation in the acute period after the brain stroke

Czasopismo: Balneologia Polska

Szczeg贸艂y: 2009 : t.51, nr 2, s.81-86, tab. bibliogr. 11 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Pytel Aleksandra [ ];000;000, Wrzosek Zdzis砤wa 0000-0002-5916-5868 [ ];015;WF

Data wprowadzenia: 2009/07

Sygnatura: PNNP04189


94/130

IDT: .

Autorzy: Trzmiel-Bira Anna, Filus Alicja, Kuliczkowska-P砤ksej Justyna, czma駍ki kasz, M阣ra Marek.

Tytu艂 orygina艂u: Changes in total, free, bioavailable, and calculated free testosterone concentrations in aging males and the frequency of clinical symptoms of androgen deficiency syndrome

Czasopismo: Advances in Clinical and Experimental Medicine

Szczeg贸艂y: 2009 : vol.18, nr 3, s.261-268, ryc. tab. bibliogr. 19 poz. streszcz. sum.

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Trzmiel-Bira Anna [ ];000;000, Filus Alicja [ ];000;000, Kuliczkowska-P砤ksej Justyna [ ];000;000, czma駍ki kasz [ ];000;000, M阣ra Marek 0000-0002-4494-1254 [*];047;WWF

Data wprowadzenia: 2009/07

Sygnatura: PNNP04198


95/130

IDT: .

Autorzy: Wi眂ek Magdalena, Hagner Wojciech, Hagner-Derengowska Magdalena, Bluj Barbara, Czereba Jolanta, Drozd Monika, Zubrzycki Igor Z..

Tytu艂 orygina艂u: Deterioration of basic coordinative parameters defines life quality of elderly

Czasopismo: Archives of Gerontology and Geriatrics

Szczeg贸艂y: 2009 : vol.49, nr 2, s.212-214, ryc. bibliogr. 19 poz. sum.

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Wi眂ek Magdalena [*];042;WF, Hagner Wojciech [ ];000;000, Hagner-Derengowska Magdalena [ ];000;000, Bluj Barbara [ ];000;000, Czereba Jolanta [ ];000;000, Drozd Monika [ ];000;000, Zubrzycki Igor Z. [*];040;WF

Data wprowadzenia: 2010/02

Sygnatura: PNNP04512


96/130

IDT: .

Autorzy: Bartczyszyn Monika, Dziubek-Rogowska Wioletta.

Tytu艂 orygina艂u: Kompleksowa rehabilitacja mowy i ocena jako禼i 縴cia u osoby po przebytym udarze m髗gu usprawnianej metod "Dyna-Lingua M. S."

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Complex rehabilitation of speech and evaluation of life quality of a person after a brain stroke improved with "Dyna-Lingua M. S."

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Rehabilitacja interdyscyplinarna / pod red. S砤womira Jarz眀a, Andrzeja Pozowskiego, Ma砱orzaty Paprockiej-Borowicz

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Akademia Medyczna im. Piast體 眘kich, 2009

Opis fizyczny: s.11-19 : ryc. bibliogr. 10 poz.

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Bartczyszyn-Guzik Monika [ ];000;000, Dziubek-Rogowska Wioletta 0000-0003-3511-7623 [*];042;WF

Data wprowadzenia: 2010/02

Sygnatura: PNNP04533


97/130

IDT: .

Autorzy: Skrzek Anna, Ignasiak Zofia, Ro縠k-Piechura Krystyna, S砤wi駍ka-Ochla Teresa, Steciwko Andrzej, Domaradzki Jaros砤w, Fugiel Jaros砤w, Pos硊szny Pawe.

Tytu艂 orygina艂u: Wst阷na ocena kondycji biologicznej senior體 z Wroc砤wia

Czasopismo: Gerontologia Polska

Szczeg贸艂y: 2009 : t.17, nr 4, s.163

Uwagi: XI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, 10-12 grudnia, Warszawa

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Skrzek Anna 000-0003-1533-0291 [*];015;WF, Ignasiak Zofia 0000-0001-8656-9107 [*];047;WWF, Ro縠k-Piechura Krystyna 0000-0001-5589-4978 [*];042;WF, S砤wi駍ka Teresa 0000-0002-7217-5868 [*];047;WWF, Steciwko Andrzej [ ];000;000, Domaradzki Jaros砤w 0000-0001-8057-3033 [*];047;WWF, Fugiel Jaros砤w 0000-0001-8333-6412 [*];047;WWF, Pos硊szny Pawe 0000-0002-8735-7840 [*];047;WWF

Data wprowadzenia: 2009/12

Sygnatura: PNNP04408


98/130

IDT: .

Autorzy: D阞ska Urszula, Gu砤-Kubiszewska Halina, Staro禼iak Wojciech.

Tytu艂 orygina艂u: Health activity the old age people in the health valuation and quality of life context

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Impact of a healthy and unhealthy lifestyle on wellness : praca zbiorowa / pod red. Krzysztofa Turowskiego

Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo NeuroCentrum, 2008

Opis fizyczny: s.73-81 : tab. bibliogr. 10 poz. sum.

p-ISBN: 978-83-61495-08-6

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: D阞ska Urszula [ ];000;000, Gu砤-Kubiszewska Halina [*];004;WWF, Staro禼iak Wojciech 0000-0003-4202-5727 [*];004;WWF

Data wprowadzenia: 2008/06

Sygnatura: PNNP03613


99/130

IDT: .

Autorzy: Szczuka Edyta.

Tytu艂 orygina艂u: Jako舵 縴cia os骲 niepe硁osprawnych

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Quality of life of disabled people

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Aktywno舵 ruchowa os骲 niepe硁osprawnych : monografia. T.3 / red. nauk. Juliusz Migasiewicz, Eugeniusz Bolach

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Studio Wydawniczo-Typograficzne "Typoscript", 2008

Opis fizyczny: s.285-292 : bibliogr. 17 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Szczuka Edyta 0000-0002-1987-5304 [*];041;WF

Data wprowadzenia: 2008/12; 2018/06

Sygnatura: PNNP03911


100/130

IDT: .

Autorzy: Andrzejewski Waldemar, Kassolik Krzysztof, Ochrymowicz Monika, Paw硂wska Katarzyna.

Tytu艂 orygina艂u: Ocena jako禼i 縴cia kobiet po mastektomii zrzeszonych w Klubie Amazonek

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Assessment of quality of life of post-mastectomy women from "Amazons" Post-Mastectomy Women's Club

Czasopismo: Fizjoterapia Polska

Szczeg贸艂y: 2008 : vol.8, nr 1, s.51-64, ryc. bibliogr. 14 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Andrzejewski Waldemar 0000-0002-0010-3021 [*];014;WF, Kassolik Krzysztof 0000-0003-2836-3703 [*];014;WF, Ochrymowicz Monika [ ];000;000, Siewierska Katarzyna 0000-0002-6433-0821 [*];042;WF

Data wprowadzenia: 2008/05

Sygnatura: PNNP03598


101/130

IDT: .

Autorzy: D阞ska Urszula, Gu砤-Kubiszewska Halina, Staro禼iak Wojciech.

Tytu艂 orygina艂u: The quality of life the old age people in the valuations, pro-health activity and locus control context

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Wellness in different phases of life : praca zbiorowa / pod red. Gra縴ny Olchowik

Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo NeuroCentrum, 2008

Opis fizyczny: s.19-28 : tab. bibliogr. 10 poz. sum.

p-ISBN: 978-83-61495-48-2

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: D阞ska Urszula [ ];000;000, Gu砤-Kubiszewska Halina [*];004;WWF, Staro禼iak Wojciech 0000-0003-4202-5727 [*];004;WWF

Data wprowadzenia: 2008/06

Sygnatura: PNNP03612


102/130

IDT: .

Autorzy: Jakubiec Dorota, Pawliszak Wojciech, Sobiech Krzysztof Andrzej.

Tytu艂 orygina艂u: Zmiany stylu 縴cia u m昕czyzn w wieku 45-55 lat w okresie jednego roku po pierwszym zawale mi甓nia sercowego

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Changes in the lifestyle of men aged 45-55 within a year following their the firts myocardial infarct

Czasopismo: Medycyna Sportowa

Szczeg贸艂y: 2008 : vol.24, nr 3, s.189-195, ryc. tab. bibliogr. 31 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Jakubiec Dorota 0000-0002-6337-9244 [*];019;WF, Pawliszak Wojciech [ ];000;000, Sobiech Krzysztof Andrzej 0000-0002-8078-759X [*];019;WF

Data wprowadzenia: 2008/09

Sygnatura: PNNP03809


103/130

IDT: .

Autorzy: Chwa砪zy駍ka Agnieszka, Malicka Iwona, Paw硂wska Katarzyna, G髍ska-K酬k Lucyna.

Tytu艂 orygina艂u: Aktywno舵 ruchowa a wiek na przyk砤dzie kobiet po leczeniu raka piersi

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Physical activity versus age as exemplified by women after breast cancer treatment

Czasopismo: Fizjoterapia

Szczeg贸艂y: 2007 : t.15, nr 4, s.54-59, ryc. blbliogr. 27 poz.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Chwa砪zy駍ka Agnieszka 0000-0003-1359-2570 [*];040;WF, Malicka Iwona 0000-0002-7668-001X [*];042;WF, Siewierska Katarzyna 0000-0002-6433-0821 [*];042;WF, G髍ska-K酬k Lucyna 0000-0001-6100-7167 [*];040;WF

Data wprowadzenia: 2008/07

Sygnatura: PNNP03777


104/130

IDT: .

Autorzy: Ro縠k Krystyna, Dziubek Violetta, Piechura Jerzy Rafa, Fali駍ka J..

Tytu艂 orygina艂u: Jako舵 縴cia chorych z przewlek潮 obturacyjn chorob p硊c

Czasopismo: Fizjoterapia

Szczeg贸艂y: 2007 : t.15, supl.1, s.34

Uwagi: VI Mi阣zynarodowe Dni Fizjoterapii

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Ro縠k-Piechura Krystyna 0000-0001-5589-4978 [*];042;WF, Dziubek-Rogowska Wioletta 0000-0003-3511-7623 [*];042;WF, Piechura Jerzy Rafa 0000-0003-0385-4354 [*];015;WF, Fali駍ka J. [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2007/07

Sygnatura: PNNP03142


105/130

IDT: .

Autorzy: Stefaniak Tadeusz, Witkowski Kazimierz, Kubacki Rafa.

Tytu艂 orygina艂u: Pr骲a oceny jako禼i 縴cia kobiet reprezentuj眂ych sporty walki po zako馽zeniu ich kariery zawodniczej

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Kobiety w grupach dyspozycyjnych spo砮cze駍twa : socjologiczna analiza udzia硊 i roli kobiet w wojsku, policji oraz w innych grupach dyspozycyjnych / pod red. Katarzyny Dojwy, Jana Maciejewskiego

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroc砤wskiego, 2007

Opis fizyczny: s.397-411 : bibliogr. 11 poz.

Seria: Acta Universitatis Wratislaviensis. Socjologia ; nr 40 ; 0239-6661

Uwagi: ISBN 978-83-229-2816-5

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Stefaniak Tadeusz 0000-0002-6564-4582 [*];039;WWF, Witkowski Kazimierz 0000-0003-1503-9904 [*];039;WWF, Kubacki Rafa 0000-0002-7904-588X [*];039;WWF

Data wprowadzenia: 2007/07

Sygnatura: PNNP03165


106/130

IDT: .

Autorzy: Kulmatycki Les砤w.

Tytu艂 orygina艂u: Zdrowie i dobrostan psychiczny

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Edukacja zdrowotna : podr阠znik akademicki / Barbara Woynarowska

Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007

Opis fizyczny: s.391-402 : ryc. tab. bibliogr. 6 poz.

Uwagi: ISBN 978-83-01-15167-6

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Kulmatycki Les砤w 0000-0002-6396-534X [*];006;WWF

Data wprowadzenia: 2007/10

Sygnatura: PNNP03280


107/130

IDT: .

Autorzy: Bolach Eugeniusz, Szczegielniak Jan, Bolach Bartosz, Paliga Zdzis砤w, Suchy Dagmara, Bogacz Katarzyna.

Tytu艂 orygina艂u: Jako舵 縴cia kobiet oty硑ch

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Quality of life of obese women's

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Aktywno舵 ruchowa os骲 niepe硁osprawnych, t. 2 / red. nauk. Juliusz Migasiewicz, Eugeniusz Bolach, ISBN: 83-89366-66-5; ISBN: 83-920186-6-4

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Studio Wydawniczo-Typograficzne "Typoscript", 2006

Opis fizyczny: s.111-117 : tab. ryc. bibliogr. 12 poz. sum.

Konferencja/zjazd - tytu艂: Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu; Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddzia Wojew骴zki we Wroc砤wiu; Wojew骴zkie Zrzeszenie Sportowe Niepe硁osprawnych "START" we Wroc砤wiu

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Wroc砤w : 2005.12.2-3

Uwagi: II Mi阣zynarodowa Konferencja Naukowa "Aktywno舵 ruchowa os骲 niepe硁osprawnych - 2005"

Adnotacje: ISBN: 83-89366-66-5; ISBN: 83-920186-6-4

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Bolach Eugeniusz 0000-0003-1857-0522 [*];041;WF, Szczegielniak Jan [*];041;WF, Bolach Bartosz 0000-0002-3433-4434 [*];041;WF, Paliga Zdzis砤w [*];035;WWF, Suchy Dagmara [ ];000;000, Bogacz Katarzyna [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2007/03

Sygnatura: PNNP02917


108/130

IDT: .

Autorzy: Banaszkiewicz Agata Ewa, 痷rek Grzegorz.

Tytu艂 orygina艂u: Ocena jako禼i 縴cia dojrzewaj眂ej m硂dzie縴

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Estimation of the quality of life in adolescents

Czasopismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Sk硂dowska Sect.D Med.

Szczeg贸艂y: 2006 : vol.60, supl.16, nr 1 (18), s.71-74, tab. bibliogr. 10 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Banaszkiewicz Agata Ewa [ ];000;000, 痷rek Grzegorz 0000-0002-1795-4367 [*];033;WWF

Data wprowadzenia: 2006/6

Sygnatura: PNNP02446


109/130

IDT: .

Autorzy: Stefaniak Tadeusz, Witkowski Kazimierz, Burdzie硂wska Ma砱orzata.

Tytu艂 orygina艂u: Ocena sprawno禼i sensomotorycznej os骲 w wieku inwolucyjnym uczestnicz眂ych w systematycznym treningu si硂wym

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Evaluation of sensomotor efficiency at persons of involutional age systematically practising strength exercises

Czasopismo: Medycyna Sportowa

Szczeg贸艂y: 2006 : vol.22, nr 6, s.333-340, ryc. tab. bibliogr. 25 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Stefaniak Tadeusz 0000-0002-6564-4582 [*];039;WWF, Witkowski Kazimierz 0000-0003-1503-9904 [*];039;WWF, Burdzie硂wska Ma砱orzata [*];039;WWF

Data wprowadzenia: 2007/02

Sygnatura: PNNP02879


110/130

IDT: .

Autorzy: D眀rowska Gra縴na, Ignasiak Zofia, Wo糿iewski Marek, 痷rek Grzegorz, Wnuk Walentyna.

Tytu艂 orygina艂u: Physical fitness and quality of life in elderly women - students of the University of the Third Age at Wroc砤w University in Poland

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: 11th annual Congress of the European College of Sport Science , 05-08 July 2006 Lausanne - Switzerland : book of abstracts / ed. by Hoppeler H., Reilly T., Tsolakidis E., Gfeller L., Klossner S.

Opis fizyczny: s.133-134

Konferencja/zjazd - tytu艂: University of Bern, University of Lausanne

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Lausanne : 2006.07.05-08

Uwagi: ISBN 3-939390-35-6

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: D眀rowska Gra縴na [*];042;WF, Ignasiak Zofia 0000-0001-8656-9107 [*];033;WWF, Wo糿iewski Marek [*];042;WF, 痷rek Grzegorz 0000-0002-1795-4367 [*];033;WWF, Wnuk Walentyna [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2006/9

Sygnatura: PNNP02585


111/130

IDT: .

Autorzy: Wojna Dorota, Anwajler Joanna, Ml眃zka Irena, Ostrowska Bo縠na, Skolimowski Tadeusz.

Tytu艂 orygina艂u: Wp硑w fizjoterapii na stan czynno禼iowy staw體 硂kciowych i kolanowych oraz jako舵 縴cia chorych na hemofili

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Impact of physiotherapy on the functional status of elbow and knee joints and quality of life in patients with hemophilia

Czasopismo: Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja

Szczeg贸艂y: 2006 : vol.8, nr 3, s.315-322, ryc. tab. bibliogr. 22 poz.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Wojna Dorota 0000-0003-1336-2329 [*];014;WF, Anwajler Joanna [*];014;WF, Ml眃zka Irena [ ];000;000, Ostrowska Bo縠na 0000-0002-0135-9547 [*];014;WF, Skolimowski Tadeusz [*];014;WF

Data wprowadzenia: 2006/8

Sygnatura: PNNP02544


112/130

IDT: .

Autorzy: Szczuka Edyta, Gruszecka-Marczy駍ka Katarzyna, Ostrowska Bo縠na, J阣ruszewska Anna.

Tytu艂 orygina艂u: Jako舵 縴cia kobiet z osteoporoz pomenopauzaln bior眂ych udzia w profilaktycznym programie zdrowotnym

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Quality of life of women with postmenopausal osteoporosis taking part in prophylactic health program

Czasopismo: Medycyna Sportowa

Szczeg贸艂y: 2005 : vol.21, nr 5, s.333-342, tab. bibliogr. 25 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Szczuka Edyta 0000-0002-1987-5304 [*];003;WWF, Gruszecka-Marczy駍ka Katarzyna [ ];000;000, Ostrowska Bo縠na 0000-0002-0135-9547 [*];014;WF, J阣ruszewska Anna [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2006/1

Sygnatura: PNNP02115


113/130

IDT: .

Autorzy: Ignasiak T., D眀rowska Gra縴na, Lubczy駍ka-Kowalska Wanda, Wnuk Walentyna.

Tytu艂 orygina艂u: Ocena jako禼i 縴cia kobiet w wieku podesz硑m - s硊chaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku we Wroc砤wiu

Czasopismo: Fizjoterapia

Szczeg贸艂y: 2005 : t.13, nr 2, supl.1, s.31

Uwagi: V Mi阣zynarodowe Dni Fizjoterapii, 20-21 maja 2005 r. Wroc砤w

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Ignasiak T. [0];000;000, D眀rowska Gra縴na [0];016;WF, Lubczy駍ka-Kowalska Wanda [0];016;WF, Wnuk Walentyna [0];000;000

Data wprowadzenia: 2005/07

Sygnatura: PNNP01766


114/130

IDT: .

Autorzy: Ka砶a Dariusz, Bolanowski Janusz, B眐 Arystofanes, Matusiak-Doli駍ka Edyta, Metner Elwira.

Tytu艂 orygina艂u: Ocena jako禼i 縴cia oraz wydolno禼i fizycznej przed i po sze禼iomiesi阠znym cyklu rehabilitacji kardiologicznej u chorych z przewlek潮 chorob niedokrwienn serca leczonych zachowawczo

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: IX Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysi砶u Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego : streszczenia prac sesji plakatowej, Ustro, 16.02-19.02. 2005 r.

Adres wydawniczy: Ustro : Sekcja Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysi砶u Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, 2005

Opis fizyczny: s.6-7

Konferencja/zjazd - tytu艂: Sekcja Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysi砶u Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Ustro : 2005.02.16-2005.02.19

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

Afiliacja: Ka砶a Dariusz [0];000;000, Bolanowski Janusz [0];015;WF, B眐 Arystofanes [0];000;000, Matusiak-Doli駍ka Edyta [0];000;000, Metner Elwira [0];000;000

Data wprowadzenia: 2005/03

Sygnatura: PNNP01562


115/130

IDT: .

Autorzy: Andrzejewski Waldemar, Kassolik Krzysztof, Kami駍ki Pawe.

Tytu艂 orygina艂u: Wp硑w masa縰 medycznego na dolegliwo禼i b髄owe i jako舵 縴cia kobiet z zespo砮m b髄owym szyjnego odcinka kr阦os硊pa

Czasopismo: Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja

Szczeg贸艂y: 2005 : Vol.7, supl. 2, s.15

Uwagi: III Interdyscyplinarny Kongres Naukowy nt. "Zachowawcze i paliatywne leczenie zmian zwyrodnieniowych narz眃u ruchu" Warszawa, 9-10 grudnia 2005 r.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Andrzejewski Waldemar 0000-0002-0010-3021 [*];014;WF, Kassolik Krzysztof 0000-0003-2836-3703 [*];014;WF, Kami駍ki Pawe [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2006/1

Sygnatura: PNNP02124


116/130

IDT: .

Autorzy: Ka砶a Dariusz, Bolanowski Janusz, B眐 Arystofanes, Matusiak-Doli駍ka Edyta, Metner Elwira.

Tytu艂 orygina艂u: Health-related quality of life before and after six momth cardiac rehabilitation in patients with CABG

Czasopismo: European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation

Szczeg贸艂y: 2004 : vol.11, suppl.1, s.P-128

Uwagi: 8th World Congress of Cardiac Rehabilitation and Secondary Prevention : Dublin, 23-26th May 2004 : congress abstracts

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Ka砶a Dariusz [0];000;000, Bolanowski Janusz [0];015;WF, B眐 Arystofanes [0];000;000, Matusiak-Doli駍ka Edyta [0];000;000, Metner Elwira [0];000;000

Sygnatura: PNNP01160


117/130

IDT: .

Autorzy: Chwa砪zy駍ka Agnieszka.

Tytu艂 orygina艂u: Jako舵 縴cia chorego z guzem m髗gu od diagnozy do 秏ierci

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Quality of life of patients with tumor brain from diagnosis to death

Czasopismo: Post阷y Rehabilitacji

Szczeg贸艂y: 2004 : t.18, nr 2, s.120

Uwagi: Sygnatura czasopisma: P C.951 II

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Chwa砪zy駍ka Agnieszka 0000-0003-1359-2570 [0];016;WF

Data wprowadzenia: 2004/12

Sygnatura: PNNP01492


118/130

IDT: .

Autorzy: Chwa砪zy駍ka Agnieszka, Wo糿iewski Marek, Ro縠k-Mr髗 Krystyna, Malicka Iwona.

Tytu艂 orygina艂u: Jako舵 縴cia kobiet po mastektomii

Czasopismo: Wiadomo禼i Lekarskie

Szczeg贸艂y: 2004 : t.57, nr 5-6, s.212-216, ryc. bibliogr. 14 poz

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Chwa砪zy駍ka Agnieszka 0000-0003-1359-2570 [0];016;WF, Wo糿iewski Marek [0];016;WF, Ro縠k-Piechura Krystyna 0000-0001-5589-4978 [0];016;WF, Malicka Iwona 0000-0002-7668-001X [0];016;WF

Sygnatura: PNNP01204


119/130

IDT: .

Autorzy: Kruk-Lasocka Joanna.

Tytu艂 orygina艂u: Nawlekanie koralik體 przez ca砮 縴cie?

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Stringing beads the whole life

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Jako舵 縴cia dzieci i m硂dzie縴 niepe硁osprawnej w Polsce i w krajach Unii Europejskiej : XXVII Og髄nokrajowy Dzie Rehabilitacji Dziecka Wroc砤w 2003 (1975-2003) / red. J髗ef Patkiewicz

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddzia Wojew骴zki we Wroc砤wiu, 2004

Opis fizyczny: s. 85-91 : bibliogr. 18 poz.

Konferencja/zjazd - tytu艂: Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddzia Wojew骴zki we Wroc砤wiu

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Wroc砤w : 2003.06.09

Adnotacje: Afiliacja: Dolno秎眘ka Szko砤 Wy縮za Edukacji we Wroc砤wiu

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Kruk-Lasocka Joanna [0];006;WWF

Sygnatura: PNNP01138


120/130

IDT: .

Autorzy: Ka砶a Dariusz, Bolanowski Janusz, B眐 Arystofanes, Matusiak-Doli駍ka Edyta, Metner Elwira.

Tytu艂 orygina艂u: Ocena jako禼i 縴cia przed i po sze禼iomiesi阠znym cyklu rehabilitacji kardiologicznej u chorych po angioplastyce t阾nic wie馽owych po潮czonej z implantacj stantu

Czasopismo: Kardiologia Polska

Szczeg贸艂y: 2004 : t.60, supl. 3, s.III-31

Uwagi: 67 Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego: Kardiologia inwazyjna : Zabrze, 13-15 maja 2004

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Ka砶a Dariusz [0];000;000, Bolanowski Janusz [0];015;WF, B眐 Arystofanes [0];000;000, Matusiak-Doli駍ka Edyta [0];000;000, Metner Elwira [0];000;000

Sygnatura: PNNP01172


121/130

IDT: .

Autorzy: Ka砶a Dariusz, Bolanowski Janusz, B眐 Arystofanes, Matusiak-Doli駍ka Edyta, Metner Elwira.

Tytu艂 orygina艂u: Quality of life and outcomes of exercise test before and after six month of cardiac rehabilitation in patients with ischaemic heart disease treated non-invasively

Czasopismo: European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation

Szczeg贸艂y: 2004 : vol.11, suppl.1, s.P-100

Uwagi: 8th World Congress of Cardiac Rehabilitation and Secondary Prevention : Dublin, 23-26th May 2004 : congress abstracts

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Ka砶a Dariusz [0];000;000, Bolanowski Janusz [0];015;WF, B眐 Arystofanes [0];000;000, Matusiak-Doli駍ka Edyta [0];000;000, Metner Elwira [0];000;000

Sygnatura: PNNP01158


122/130

IDT: .

Autorzy: Sadowska Ludwika, Smoli駍ki Aleksander, Smoli駍ka-Mlak Janina.

Tytu艂 orygina艂u: Rola aktywno禼i fizycznej w kszta硉owaniu jako禼i 縴cia os骲 niepe硁osprawnych

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The role of physical activity in forming quality of life of disable persons

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Jako舵 縴cia dzieci i m硂dzie縴 niepe硁osprawnej w Polsce i w krajach Unii Europejskiej : XXVII Og髄nokrajowy Dzie Rehabilitacji Dziecka Wroc砤w 2003 (1975-2003) / red. J髗ef Patkiewicz

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddzia Wojew骴zki we Wroc砤wiu, 2004

Opis fizyczny: s.155-166 : bibliogr. 21 poz.

Konferencja/zjazd - tytu艂: Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddzia Wojew骴zki we Wroc砤wiu

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Wroc砤w : 2003.06.09

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Sadowska Ludwika [0];000;000, Smoli駍ki Aleksander 0000-0002-3432-3962 [0];006;WWF, Smoli駍ka-Mlak Janina [0];029;JM

Sygnatura: PNNP01139


123/130

IDT: .

Autorzy: Bolanowski Janusz, Lipska A., Ka砶a Dariusz.

Tytu艂 orygina艂u: Jako舵 縴cia chorych na cukrzyc

Czasopismo: Fizjoterapia

Szczeg贸艂y: 2003 : t.11, nr 2, supl.1, s.36

Uwagi: Sygnatura czasopisma: P C.182 III

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Bolanowski Janusz [0];015;WF, Lipska A. [ ];000;000, Ka砶a Dariusz [0];000;000

Sygnatura: PNNP00417


124/130

IDT: .

Autorzy: Wojna Dorota, Anwajler Joanna, Ml眃zka Irena, Ostrowska Bo縠na.

Tytu艂 orygina艂u: Wp硑w fizjoterapii na stan czynno禼iowy staw體 硂kciowych i kolanowych oraz jako舵 縴cia chorych na hemofili

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Fizjoterapia wobec wyzwa medycyny XXI wieku : XIII kongres Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii : program kongresu, streszczenia referat體

Adres wydawniczy: sd : Polskie Towarzystwo Fizjoterapii, 2003

Opis fizyczny: s.49

Konferencja/zjazd - tytu艂: Polskie Towarzystwo Fizjoterapii

Konferencja/zjazd - miejsce i data: sd : 2003.10.10-12

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Wojna Dorota 0000-0003-1336-2329 [0];014;WF, Anwajler Joanna [0];014;WF, Ml眃zka Irena [ ];000;000, Ostrowska Bo縠na 0000-0002-0135-9547 [0];014;WF

Sygnatura: PNNP00743


125/130

IDT: .

Autorzy: Szczuka Edyta, Pawelec Ryszard.

Tytu艂 orygina艂u: Jako舵 縴cia kobiet z osteoporoz pomenopauzaln bior眂ych udzia w profilaktycznym programie zdrowotnym

Czasopismo: Medycyna Sportowa

Szczeg贸艂y: 2002 : vol.18, nr 7, s.270

Uwagi: Jubileuszowy XXV Mi阣zynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej, Warszawa, 12-14 wrze秐ia 2002 r.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Szczuka Edyta 0000-0002-1987-5304 [0];003;WWF, Pawelec Ryszard 0000-0002-5686-9448 [0];003;WWF

Data wprowadzenia: 2005/05

Sygnatura: PNNP01673


126/130

IDT: .

Autorzy: Bolanowski Janusz.

Tytu艂 orygina艂u: Jako舵 縴cia u chorych na osteoporoz

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Quality of life in patients with osteoporosis

Czasopismo: Fizjoterapia

Szczeg贸艂y: 2002 : t.10, nr 2, s.30-35, bibliogr. 24 poz. sum.

Uwagi: Sygnatura czasopisma: P C.182 III

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Bolanowski Janusz [0];015;WF

Sygnatura: PNNP00368


127/130

IDT: .

Autorzy: Wo糿iewski Marek.

Tytu艂 orygina艂u: Kultura fizyczna w 縴ciu ludzi chorych na nowotwory z硂秎iwe

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Physical culture in the life of people suffering from malignant neoplasm

Czasopismo: Advances in Clinical and Experimental Medicine

Szczeg贸艂y: 2002 : vol.11, no. 1, suppl.1, s.103-108, bibliogr. 40 poz. sum.

Uwagi: Cz硂wiek, Medycyna, Kultura Fizyczna

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Wo糿iewski Marek [0];016;WF

Sygnatura: PNNP00023


128/130

IDT: .

Autorzy: Dziubek Violetta, Rogowski kasz, Monkiewicz Maria, D眀rowska Gra縴na.

Tytu艂 orygina艂u: Ocena jako禼i 縴cia os骲 z 縴lakami ko馽zyn dolnych na podstawie kwestionariusza FLQA

Czasopismo: Acta Angiologica

Szczeg贸艂y: 2002 : vol.8, abstracts, s.39-40, tab.

Uwagi: V Kongres Angiologiczny Polskiego Towarzystwa Angiologicznego Krak體, 23-25 maja 2002 r.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Dziubek-Rogowska Wioletta 0000-0003-3511-7623 [0];016;WF, Rogowski kasz [0];000;000, Monkiewicz Maria [0];017;WF, D眀rowska Gra縴na [0];016;WF

Data wprowadzenia: 2005/09

Sygnatura: PNNP01873


129/130

IDT: .

Autorzy: D眀rowska Gra縴na, Skrzek Anna, Mraz Ma砱orzata, Lubczy駍ka-Kowalska Wanda.

Tytu艂 orygina艂u: Rehabilitacja lecznicza i jej znaczenie w 縴ciu senior體 na podstawie bada w砤snych

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The sense of rehabilitation in the life-style among elderly people in an individual research

Czasopismo: Advances in Clinical and Experimental Medicine

Szczeg贸艂y: 2002 : vol.11, no. 1, suppl.1, s.129-132, bibliogr. 14 poz. sum.

Uwagi: Cz硂wiek, Medycyna, Kultura Fizyczna

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: D眀rowska Gra縴na [0];016;WF, Skrzek Anna 000-0003-1533-0291 [0];015;WF, Mraz Ma砱orzata 0000-0001-8579-6762 [0];015;WF, Lubczy駍ka-Kowalska Wanda [0];016;WF

Sygnatura: PNNP00027


130/130

IDT: .

Autorzy: Ko砪z Anna, Ro縠k-Mr髗 Krystyna.

Tytu艂 orygina艂u: Wp硑w przewlek砮j obturacyjnej choroby p硊c na jako舵 縴cia pacjent體

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Quality of life in patients suffering from chronic obstructive pulmonary disease

Czasopismo: Fizjoterapia

Szczeg贸艂y: 2002 : t.10, nr 1, s.18-24, ryc. tab. bibliogr. 11 poz. sum.

Uwagi: Sygnatura czasopisma: P C.182 III

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Ko砪z Anna [ ];000;000, Ro縠k-Piechura Krystyna 0000-0001-5589-4978 [0];016;WF

Sygnatura: PNNP00040


Nowe wyszukiwanie | Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc艂awiu