INTEGRACJA SPOCZNA
Liczba odnalezionych rekord贸w: 8

Operacje globalne Zmie艅 format:        | Nowe wyszukiwanie
Operacje dot. bie偶膮cej strony               
1/8

IDT: .

Autorzy: Krysiak-Zielonka Iwona, Paw硊szko Krzysztof.

Tytu艂 orygina艂u: Wsparcie od A do Z - Aktywizacja zawodowa os骲 bezdomnych z Wroc砤wskiego Ko砤 Towarzystwa Pomocy im. 秝. Brata Alberta. Za硂縠nia i rezultaty projektu na tle innych praktyk integracji spo砮cznej i zawodowej bezdomnych

Czasopismo: Praca Socjalna

Szczeg贸艂y: 2016 : R.XXXI, nr 3, s.146-160, ryc. tab. streszcz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Krysiak-Zielonka Iwona [*];042;WF, Paw硊szko Krzysztof [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2017/03

Sygnatura: PNNP08215


2/8

IDT: .

Autorzy: Michaluk Tomasz, Pezdek Krzysztof, Sobiech Krzysztof Andrzej.

Tytu艂 orygina艂u: Igrzyska paraolimpijskie w kontek禼ie integracji spo砮cznej os骲 z niepe硁osprawno禼i

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Nauki spo砮czne wobec sportu i kultury fizycznej / red. nauk. Jerzy Kosiewicz, Tomasz Michaluk, Krzysztof Pezdek

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu, 2013

Opis fizyczny: s.278-285 : bibliogr. 13 poz.

Seria: Studia i Monografie ; 114 ; 0239-6009

Uwagi: ISBN 978-83-89156-35-8

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Michaluk Tomasz 0000-0001-7760-1662 [*];040;WF, Pezdek Krzysztof 0000-0003-1750-5999 [*];040;WF, Sobiech Krzysztof Andrzej 0000-0002-8078-759X [*];040;WF

Data wprowadzenia: 2013/12

Sygnatura: PNNP06628


3/8

IDT: .

Autorzy: Wieczorek Marta, Kuriata Beata.

Tytu艂 orygina艂u: Sport niepe硁osprawnych intelektualnie jako czynnik ich akceptacji i integracji spo砮cznej

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Idee olimpijskie a kierunki rozwoju sportu os骲 niepe硁osprawnych / red. nauk. Maciej Wilski, Jaros砤w Gabryelski

Adres wydawniczy: Pozna : Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, 2013

Opis fizyczny: s.53-63 : tab. bibliogr. 12 poz.

Seria: Monografie ; 428 ; 0239-71-61

Uwagi: (Studia z dostosowa aktywno禼i ruchowej. T.2)

Adnotacje: ISBN 978-83-61414-90-2

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Wieczorek Marta 0000-0003-3933-246X [*];004;WWF, Kuriata Beata [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2013/12

Sygnatura: PNNP06638


4/8

IDT: .

Autorzy: Michaluk Tomasz, Pezdek Krzysztof, Sobiech Krzysztof Andrzej.

Tytu艂 orygina艂u: Sporting success as a way of sociocultural integration of people with disability on the example of the achievements of Polish representation during the 2012 Paralympics in London [Dokument elektroniczny]

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: The 2nd Czech Philosophy of Sport Conference, Palacky University in Olomouc, Czech Republic, 17th-19th of October 2013 : book of abstracts / Keynote speakers: Prof. PhDr. Anna Hogenov, CSc. Jun.-Prof. Dr. Arno M黮ler Prof. Dr. Jim Parry

Opis fizyczny: 1 s. nlb.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Afiliacja: Michaluk Tomasz 0000-0001-7760-1662 [*];040;WF, Pezdek Krzysztof 0000-0003-1750-5999 [*];040;WF, Sobiech Krzysztof Andrzej 0000-0002-8078-759X [*];040;WF

Data wprowadzenia: 2013/10

Sygnatura: PNNP06541


5/8

IDT: .

Autorzy: Wojta El縝ieta, Wojta Jan.

Tytu艂 orygina艂u: Edukacja jako czynnik wzmacniaj眂y integracj spo砮czn os骲 niepe硁osprawnych. Refleksje socjologiczne

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Uwarunkowania aktywno禼i edukacyjnej i zawodowej os骲 niepe硁osprawnych : wybrane zagadnienia / red. nauk. Jana Wojtasia

Adres wydawniczy: Legnica : Pa駍twowa Wy縮za Szko砤 Zawodowa im. Witelona, 2011

Opis fizyczny: s.67-72 : bibliogr. 14 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Wojta El縝ieta [*];040;WF, Wojta Jan [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2012/11

Sygnatura: PNNP05973


6/8

IDT: .

Autorzy: Wieczorek Marta, Parys Aleksandra.

Tytu艂 orygina艂u: Poziom sprawno禼i motorycznej os骲 niepe硁osprawnych jako element integracji spo砮cznej

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The level of motor fitness of disabled people as factor social integration

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2009, nr 27, s.129-136, ryc. tab. bibliogr. 10 poz. sum.

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Wieczorek Marta 0000-0003-3933-246X [*];004;WWF, Parys Aleksandra [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2009/07

Sygnatura: PNNP04214


7/8

IDT: .

Autorzy: Blachura Beata.

Tytu艂 orygina艂u: Rola i zadania nauczyciela narciarstwa zjazdowego w procesie usprawniania ruchowego i integracji spo砮cznej w opinii inwalid體 wzroku

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The role and tasks of the downhill skiing trainer during physical abilities' improvement and social integration in the opinion of visually disabled people

Czasopismo: Antropomotoryka

Szczeg贸艂y: 2008 : vol.18, nr 43, s.59-65, tab. bibliogr. 7 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Blachura Beata 0000-0001-8649-5355 [*];037;WWF

Data wprowadzenia: 2008/11

Sygnatura: PNNP03873


8/8

IDT: .

Autorzy: Rutkowski Dariusz.

Tytu艂 orygina艂u: Integracja pozaszkolna jako spos骲 podnoszenia poziomu aktywno禼i ruchowej niewidomych i s砤bo widz眂ych

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Integracja w procesie kszta砪enia i wychowania fizycznego : red. nauk. Tadeusz Koszczyc / Piotr Ole秐iewicz

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2002

Opis fizyczny: s.325-331 : tab. bibliogr. 13 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Rutkowski Dariusz [0];004;WWF

Sygnatura: PNNP00273


Nowe wyszukiwanie | Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc艂awiu