GRY Z PIŁKˇ
Liczba odnalezionych rekordĂłw: 58

Operacje globalne ZmieĹ„ format:        | Nowe wyszukiwanie
Operacje dot. bieĹĽÄ…cej strony               
1/58

IDT: .

Autorzy: Majorowski Maciej, Dudkowski Andrzej, Rokita Andrzej, Naglak Karolina.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Aktywno¶ć ruchowa z piłk± a kształtowanie wybranych zdolno¶ci motorycznych oraz umiejętno¶ci asertywnych ucznia w wieku 12 lat

Tytuł równoległy: Motor activity with balls as a means of shaping assertive and motor skills in twelve-year-old students

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu

Szczegóły: 2011, nr 35, s.122-130, tab. bibliogr. 9 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ; ;

SĹ‚owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Majorowski Maciej [*];012;WWF, Dudkowski Andrzej 0000-0002-0232-8267 [*];012;WWF, Rokita Andrzej 0000-0001-5281-811X [*];012;WWF, Naglak Karolina [*];012;WWF

Data wprowadzenia: 2011/09

Sygnatura: PNNP05364


2/58

IDT: .

Autorzy: Popowczak Marek, Rokita Andrzej, Cichy Ireneusz.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Sprawno¶ć fizyczna uczniów szkoły ponadgimnazjalnej uczestnicz±cych w zajęciach ruchowych z piłk± rozbudzaj±cych empatię

Tytuł równoległy: Physical ability of secondary school students who take part in physical classes with the ball that arouse empathy

Czasopismo: Antropomotoryka

Szczegóły: 2011, nr 54, s.69-79, ryc. tab. bibliogr. 24 poz. sum.

p-ISSN: 1731-0652
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ;

SĹ‚owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Popowczak Marek 0000-0002-3895-6206 [*];012;WWF, Rokita Andrzej 0000-0001-5281-811X [*];012;WWF, Cichy Ireneusz 0000-0001-6425-4139 [*];012;WWF

Data wprowadzenia: 2011/09

Sygnatura: PNNP05341


3/58

IDT: .

Autorzy: Naglak Zbigniew.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Teoria wielopodmiotowej gry z piłk± w¶ród nauk o sporcie

Tytuł równoległy: Theory of multi-subject game in sports sciences

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu

Szczegóły: 2011, nr 32, s.5-10, bibliogr. 30 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Naglak Zbigniew [*];052;WWF

Data wprowadzenia: 2011/07

Sygnatura: PNNP05320


4/58

IDT: .

Autorzy: Rzepa Tadeusz.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Aktywno¶ć ruchowa z piłk± a edukacja do kultury fizycznej w aspekcie warto¶ci humanistycznych i poznawczych : wyd. 2 zmien.

Tytuł równoległy: Motor activities with a ball and physical culture education in view of humanistic and cognitive values

Adres wydawniczy: Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 2009

Opis fizyczny: 129 s. : ryc. tab. bibliogr. sum.

Seria: Studia i Monografie ; Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu ; 94 ; 0239-6009

Uwagi: Wydanie pierwsze ukazało się pod tytułem "Humanistyczne i poznawcze warto¶ci aktywno¶ci z piłk± w wychowaniu fizycznym" jako Studia i Monografie nr 83

p-ISBN: 978-83-89156-90-7

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Afiliacja: Rzepa Tadeusz [*];012;WWF

Data wprowadzenia: 2009/07

Sygnatura: PNNP04221


5/58

IDT: .

Autorzy: Majorowski Maciej.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Formy aktywno¶ci o profilu rekreacyjno-zdrowotnym. Temat: zabawy i gry z piłk±

TytuĹ‚ caĹ‚oĹ›ci: W: Zdrowy i aktywny uczeń / pod red. Sylwii Toczek-Werner, Mariusza Sołtysika

Adres wydawniczy: Wrocław : Stowarzyszenie "EKO-EDUKACJA", 2009

Opis fizyczny: s.94-96 : bibliogr. 4 poz.

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Afiliacja: Majorowski Maciej [*];012;WWF

Data wprowadzenia: 2009/09

Sygnatura: PNNP04269


6/58

IDT: .

Autorzy: Dudkowski Andrzej, Majorowski Maciej, Machnacz Władysław.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Gry i zabawy z piłkami jako ¶rodek wzmacniaj±cy poczucie własnej warto¶ci dzieci

Tytuł równoległy: Ball games and activities as a means of reinforcing children's self-esteem

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu

Szczegóły: 2009, nr 27, s.30-35, ryc. tab. bibliogr. 13 poz. sum.

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

SĹ‚owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Dudkowski Andrzej 0000-0002-0232-8267 [*];012;WWF, Majorowski Maciej [*];012;WWF, Machnacz Władysław [*];045;WWF

Data wprowadzenia: 2009/07

Sygnatura: PNNP04202


7/58

IDT: .

Autorzy: Popowczak Marek, Cichy Ireneusz.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Zmiany poziomu empatii uczniów szkoły ponadgimnazjalnej uczestnicz±cych w aktywno¶ci ruchowej z piłk±

Tytuł równoległy: Changes in the level of empathy in secondary school students participating in physical activity with a ball

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu

Szczegóły: 2009, nr 27, s.91-96, ryc. bibliogr. 12 poz. sum.

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

SĹ‚owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Popowczak Marek 0000-0002-3895-6206 [*];012;WWF, Cichy Ireneusz 0000-0001-6425-4139 [*];012;WWF

Data wprowadzenia: 2009/07

Sygnatura: PNNP04211


8/58

IDT: .

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Aktywno¶ć ruchowa dzieci i młodzieży / pod red. Tadeusza Koszczyca, Józefa Wołyńca, Haliny Guły-Kubiszewskiej, Zdzisława Paligi

Adres wydawniczy: Wrocław : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2007

Opis fizyczny: 154 s. : fot. ryc. tab.

p-ISBN: 978-83-89156-76-1

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Afiliacja: Koszczyc Tadeusz 0000-0001-6390-5438 [*];004;WWF, Wołyniec Józef [*];012;WWF, Guła-Kubiszewska Halina [*];004;WWF, Paliga Zdzisław [*];035;WWF

Data wprowadzenia: 2008/05

Sygnatura: PNNP03620


9/58

IDT: .

Autorzy: Rzepa Tadeusz.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Ćwiczenia stymuluj±ce aktywno¶ć uczniów na lekcji doskonal±cej techniki rzutów do kosza (wzmacnianie poczucia własnej warto¶ci i umiejętno¶ci decyzyjnych)

TytuĹ‚ caĹ‚oĹ›ci: W: Aktywno¶ć ruchowa dzieci i młodzieży / pod red. Tadeusza Koszczyca, Józefa Wołyńca, Haliny Guły-Kubiszewskiej, Zdzisława Paligi

Adres wydawniczy: Wrocław : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2007

Opis fizyczny: s.117-120 : tab.

Uwagi: ISBN 978-83-89156-76-1

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Afiliacja: Rzepa Tadeusz [*];012;WWF

Data wprowadzenia: 2008/05

Sygnatura: PNNP03615


10/58

IDT: .

Autorzy: Popowczak Marek, Rzepa Tadeusz.

Tytuł oryginału: Motor activity with the ball as a means of arousing empathy

TytuĹ‚ caĹ‚oĹ›ci: W: Education in a reformed school = Wychowanie i kształcenie w reformowanej szkole . 6 / ed. by Tadeusz Koszczyc, Marek Lewandowski, Wojciech Staro¶ciak

Adres wydawniczy: Wrocław : Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, 2007

Opis fizyczny: s.125-129

Uwagi: (Tekst polski na doł±czonej płycie CD)

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ;

SĹ‚owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Popowczak Marek 0000-0002-3895-6206 [*];012;WWF, Rzepa Tadeusz [*];012;WWF

Data wprowadzenia: 2008/01

Sygnatura: PNNP03389


11/58

IDT: .

Autorzy: Rokita Andrzej, Miłek Kamila, Orniacka Julianna.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Opinie uczniów klas I-III i ich rodziców oraz nauczycieli kształcenia zintegrowanego na temat piłek edukacyjnych "Edubal" i ich zastosowania w zajęciach ruchowych

Czasopismo: Lider

Szczegóły: 2007, nr 4, s.20-22, ryc. tab.

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Afiliacja: Rokita Andrzej 0000-0001-5281-811X [*];004;WWF, Miłek Kamila [ ];000;000, Orniacka Julianna [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2007/04

Sygnatura: PNNP02966


12/58

IDT: .

Autorzy: Popowczak Marek, Cichy Ireneusz.

Tytuł oryginału: Using exercises, plays and games with the ball for arousing empathy with secondary school students (examination report) [Dokument elektroniczny]

Tytuł całości: W: Movement and Health - 5th International Conference : Olomouc, November 14-17.2007 : full papers

Opis fizyczny: s.1-7 : ryc. tab. bibliogr. 12 poz.

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Olomouc : 2007.11.14-17

Uwagi: Tryb dostępu: płyta CD-ROM

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Afiliacja: Popowczak Marek 0000-0002-3895-6206 [*];012;WWF, Cichy Ireneusz 0000-0001-6425-4139 [*];012;WWF

Data wprowadzenia: 2007/11

Sygnatura: PNNP03330


13/58

IDT: .

Autorzy: Popowczak Marek, Cichy Ireneusz.

Tytuł oryginału: Using exercises, plays and games with the ball for arousing empathy with secondary school students (examination report)

Czasopismo: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica

Szczegóły: 2007 : vol.37, nr 2, s.91

Uwagi: This issue was published as the book of abstracts of the 5th International Conference Movement and Health 2007

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Afiliacja: Popowczak Marek 0000-0002-3895-6206 [*];012;WWF, Cichy Ireneusz 0000-0001-6425-4139 [*];012;WWF

Data wprowadzenia: 2007/11

Sygnatura: PNNP03342


14/58

IDT: .

Autorzy: Majorowski Maciej.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Wykorzystanie różnych form współzawodnictwa w aktywno¶ci ruchowej z piłk±

TytuĹ‚ caĹ‚oĹ›ci: W: Aktywno¶ć ruchowa dzieci i młodzieży / pod red. Tadeusza Koszczyca, Józefa Wołyńca, Haliny Guły-Kubiszewskiej, Zdzisława Paligi

Adres wydawniczy: Wrocław : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2007

Opis fizyczny: s.114-116 : tab.

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Afiliacja: Majorowski Maciej [*];012;WWF

Data wprowadzenia: 2008/05

Sygnatura: PNNP03647


15/58

IDT: .

Autorzy: Popowczak Marek.

Tytuł oryginału: Influence of mobile activity with the ball on the formation of abilities of empathy with secondary school girls

TytuĹ‚ caĹ‚oĹ›ci: W: Movement and health : 5th International Conference : proceedings. Głuchołazy, 17-18 November 2006 / ed. Zbigniew Borysiuk

Adres wydawniczy: Opole : Opole University of Technology, 2006

Opis fizyczny: s.24-33 : tab. bibliogr. 12 poz.

Konferencja/zjazd - tytuł: Opole University of Technology

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Głuchołazy : 2006.11.17-18

Uwagi: ISBN-10: 83-60691-05-3; ISBN-13: 978-83-60691-05-2

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Popowczak Marek 0000-0002-3895-6206 [*];012;WWF

Data wprowadzenia: 2006/11

Sygnatura: PNNP02704


16/58

IDT: .

Autorzy: Kałużny Krzysztof.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Udział dziecka, z orzeczeniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w zajęciach sportowych jako droga pokonywania bariery lęku i wzrostu aktywno¶ci ruchowej

TytuĹ‚ caĹ‚oĹ›ci: W: Aktywno¶ć ruchowa osób niepełnosprawnych, t. 2 / red. nauk. Juliusz Migasiewicz, Eugeniusz Bolach

Adres wydawniczy: Wrocław : Studio Wydawniczo-Typograficzne "Typoscript", 2006

Opis fizyczny: s.197-200 : ryc. bibliogr. 12 poz.

Konferencja/zjazd - tytuĹ‚: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu; Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Wojewódzki we Wrocławiu; Wojewódzkie Zrzeszenie Sportowe Niepełnosprawnych "START" we Wrocławiu

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Wrocław : 2005.12.2-3

Uwagi: II Międzynarodowa Konferencja Naukowa " Aktywno¶ć ruchowa osób niepełnosprawnych - 2005"

Adnotacje: ISBN: 83-89366-66-5; ISBN: 83-920186-6-4

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Kałużny Krzysztof 0000-0002-8832-2105 [*];039;WWF

Data wprowadzenia: 2007/03

Sygnatura: PNNP02924


17/58

IDT: .

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Aktywno¶ć ruchowa z piłk± w doskonaleniu wybranych wła¶ciwo¶ci osobowo¶ciowych ucznia : metodyka ćwiczeń, zabaw i gier z piłk± / pod red. Tadeusza Rzepy

Informacje o wydaniu: Wyd. 3

Adres wydawniczy: Wrocław : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2005

Opis fizyczny: 163 s. : ryc. tab. bibliogr.

p-ISBN: 83-89156-27-X

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Afiliacja: Rzepa Tadeusz [0];012;WWF

Data wprowadzenia: 2005/03

Sygnatura: PNNP01565


18/58

IDT: .

Autorzy: Rzepa Tadeusz.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Aktywno¶ć ruchowa z piłk± w wychowaniu fizycznym osób niepełnosprawnych

TytuĹ‚ caĹ‚oĹ›ci: W: Aktual'ni problemi teorii i metodiki fizičnogo vichovannja : kolektivna monografiâ

Adres wydawniczy: L'viv : L'vívs'kij Deržavnij Institut Fízičnoi Kul'turi, 2005

Opis fizyczny: s.267-274 : ryc. bibliogr. 8 poz.

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Afiliacja: Rzepa Tadeusz [0];012;WWF

Data wprowadzenia: 2005/06

Sygnatura: PNNP01734


19/58

IDT: .

Autorzy: Dudkowski Andrzej, Rzepa Tadeusz.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Budowa lekcji wychowania fizycznego z wykorzystaniem ćwiczeń, zabaw i gier z piłk±

TytuĹ‚ caĹ‚oĹ›ci: W: Aktywno¶ć ruchowa z piłk± w doskonaleniu wybranych wła¶ciwo¶ci osobowo¶ciowych ucznia : metodyka ćwiczeń, zabaw i gier z piłk± / pod red. Tadeusza Rzepy

Informacje o wydaniu: Wyd. 3

Adres wydawniczy: Wrocław : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2005

Opis fizyczny: s.138-144

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Afiliacja: Dudkowski Andrzej 0000-0002-0232-8267 [0];012;WWF, Rzepa Tadeusz [0];012;WWF

Data wprowadzenia: 2005/03

Sygnatura: PNNP01577


20/58

IDT: .

Autorzy: Rokita Andrzej.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Ćwiczenia, zabawy i gry z piłk± jako istotna czę¶ć procesu wychowania

TytuĹ‚ caĹ‚oĹ›ci: W: Aktywno¶ć ruchowa z piłk± w doskonaleniu wybranych wła¶ciwo¶ci osobowo¶ciowych ucznia : metodyka ćwiczeń, zabaw i gier z piłk± / pod red. Tadeusza Rzepy

Informacje o wydaniu: Wyd. 3

Adres wydawniczy: Wrocław : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2005

Opis fizyczny: s.28-32

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Afiliacja: Rokita Andrzej 0000-0001-5281-811X [0];004;WWF

Data wprowadzenia: 2005/03

Sygnatura: PNNP01567


21/58

IDT: .

Autorzy: Naglak Zbigniew.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Ćwiczenia, zabawy i gry z piłk± jako ¶rodek realizacji funkcji szkolnej kultury fizycznej

TytuĹ‚ caĹ‚oĹ›ci: W: Aktywno¶ć ruchowa z piłk± w doskonaleniu wybranych wła¶ciwo¶ci osobowo¶ciowych ucznia : metodyka ćwiczeń, zabaw i gier z piłk± / pod red. Tadeusza Rzepy

Informacje o wydaniu: Wyd. 3

Adres wydawniczy: Wrocław : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2005

Opis fizyczny: s.7-10

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Afiliacja: Naglak Zbigniew [0];012;WWF

Data wprowadzenia: 2005/03

Sygnatura: PNNP01566


22/58

IDT: .

Autorzy: Kałużny Krzysztof.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Ćwiczenia, zabawy i gry z piłk± jako ¶rodek redukuj±cy lub wywołuj±cy reakcje stresowe

TytuĹ‚ caĹ‚oĹ›ci: W: Aktywno¶ć ruchowa z piłk± w doskonaleniu wybranych wła¶ciwo¶ci osobowo¶ciowych ucznia : metodyka ćwiczeń, zabaw i gier z piłk± / pod red. Tadeusza Rzepy

Informacje o wydaniu: Wyd. 3

Adres wydawniczy: Wrocław : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2005

Opis fizyczny: s.133-137

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Afiliacja: Kałużny Krzysztof 0000-0002-8832-2105 [0];012;WWF

Data wprowadzenia: 2005/03

Sygnatura: PNNP01576


23/58

IDT: .

Autorzy: Kałużny Krzysztof.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Formy dydaktyczne w ćwiczeniach, zabawach i grach z piłk±

TytuĹ‚ caĹ‚oĹ›ci: W: Aktywno¶ć ruchowa z piłk± w doskonaleniu wybranych wła¶ciwo¶ci osobowo¶ciowych ucznia : metodyka ćwiczeń, zabaw i gier z piłk± / pod red. Tadeusza Rzepy

Informacje o wydaniu: Wyd. 3

Adres wydawniczy: Wrocław : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2005

Opis fizyczny: s.145-147

SĹ‚owa kluczowe polskie: ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Afiliacja: Kałużny Krzysztof 0000-0002-8832-2105 [0];012;WWF

Data wprowadzenia: 2005/03

Sygnatura: PNNP01578


24/58

IDT: .

Autorzy: Rzepa Tadeusz.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Gry, zabawy i ćwiczenia z piłk± jako ¶rodek doskonalenia umiejętno¶ci decyzyjnych ucznia

TytuĹ‚ caĹ‚oĹ›ci: W: Aktywno¶ć ruchowa z piłk± w doskonaleniu wybranych wła¶ciwo¶ci osobowo¶ciowych ucznia : metodyka ćwiczeń, zabaw i gier z piłk± / pod red. Tadeusza Rzepy

Informacje o wydaniu: Wyd. 3

Adres wydawniczy: Wrocław : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2005

Opis fizyczny: s.37-41

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Afiliacja: Rzepa Tadeusz [0];012;WWF

Data wprowadzenia: 2005/03

Sygnatura: PNNP01569


25/58

IDT: .

Autorzy: Kałużny Krzysztof.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Hedonizm w ćwiczeniach, zabawach i grach z piłk±

TytuĹ‚ caĹ‚oĹ›ci: W: Aktywno¶ć ruchowa z piłk± w doskonaleniu wybranych wła¶ciwo¶ci osobowo¶ciowych ucznia : metodyka ćwiczeń, zabaw i gier z piłk± / pod red. Tadeusza Rzepy

Informacje o wydaniu: Wyd. 3

Adres wydawniczy: Wrocław : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2005

Opis fizyczny: s.33-36

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Afiliacja: Kałużny Krzysztof 0000-0002-8832-2105 [0];012;WWF

Data wprowadzenia: 2005/03

Sygnatura: PNNP01568


26/58

IDT: .

Autorzy: Naglak Zbigniew.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Nauczanie i uczenie się wielopodmiotowej gry z piłk± : T.1. Kształcenie gracza na wstępnym etapie

Adres wydawniczy: Wrocław : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2005

Opis fizyczny: 154 s. : ryc. bibliogr.

p-ISBN: 83-89156-36-9

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Afiliacja: Naglak Zbigniew [0];012;WWF

Data wprowadzenia: 2005/10

Sygnatura: PNNP01950


27/58

IDT: .

Autorzy: Maciaszek Joanna.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Przykładowe konspekty ćwiczeń, zabaw i gier z piłk± kształtuj±cych umiejętno¶ci decyzyjne

TytuĹ‚ caĹ‚oĹ›ci: W: Aktywno¶ć ruchowa z piłk± w doskonaleniu wybranych wła¶ciwo¶ci osobowo¶ciowych ucznia : metodyka ćwiczeń, zabaw i gier z piłk± / pod red. Tadeusza Rzepy

Informacje o wydaniu: Wyd. 3

Adres wydawniczy: Wrocław : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2005

Opis fizyczny: s.42-53 : tab.

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Afiliacja: Maciaszek Joanna [0];012;WWF

Data wprowadzenia: 2005/03

Sygnatura: PNNP01570


28/58

IDT: .

Autorzy: Majorowski Maciej.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Przykładowe konspekty ćwiczeń, zabaw i gier z piłk± kształtuj±cych zachowania asertywne

TytuĹ‚ caĹ‚oĹ›ci: W: Aktywno¶ć ruchowa z piłk± w doskonaleniu wybranych wła¶ciwo¶ci osobowo¶ciowych ucznia : metodyka ćwiczeń, zabaw i gier z piłk± / pod red. Tadeusza Rzepy

Informacje o wydaniu: Wyd. 3

Adres wydawniczy: Wrocław : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2005

Opis fizyczny: s.85-92 : tab.

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Afiliacja: Majorowski Maciej [0];012;WWF

Data wprowadzenia: 2005/03

Sygnatura: PNNP01574


29/58

IDT: .

Autorzy: Dudkowski Andrzej.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Przykładowe konspekty ćwiczeń, zabaw i gier z piłk± wzmacniaj±cych poczucie własnej warto¶ci ucznia

TytuĹ‚ caĹ‚oĹ›ci: W: Aktywno¶ć ruchowa z piłk± w doskonaleniu wybranych wła¶ciwo¶ci osobowo¶ciowych ucznia : metodyka ćwiczeń, zabaw i gier z piłk± / pod red. Tadeusza Rzepy

Informacje o wydaniu: Wyd. 3

Adres wydawniczy: Wrocław : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2005

Opis fizyczny: s.63-77 : tab.

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Afiliacja: Dudkowski Andrzej 0000-0002-0232-8267 [0];012;WWF

Data wprowadzenia: 2005/03

Sygnatura: PNNP01572


30/58

IDT: .

Autorzy: Maciaszek Joanna.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Warto¶ć biologiczna ćwiczeń, zabaw i gier z piłk±

TytuĹ‚ caĹ‚oĹ›ci: W: Aktywno¶ć ruchowa z piłk± w doskonaleniu wybranych wła¶ciwo¶ci osobowo¶ciowych ucznia : metodyka ćwiczeń, zabaw i gier z piłk± / pod red. Tadeusza Rzepy

Informacje o wydaniu: Wyd. 3

Adres wydawniczy: Wrocław : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2005

Opis fizyczny: s.114-132 : ryc.

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Afiliacja: Maciaszek Joanna [0];012;WWF

Data wprowadzenia: 2005/03

Sygnatura: PNNP01575


31/58

IDT: .

Autorzy: Rzepa Tadeusz.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Wykorzystanie ćwiczeń, zabaw i gier z piłk± do kształtowania umiejętno¶ci asertywnych ucznia

TytuĹ‚ caĹ‚oĹ›ci: W: Aktywno¶ć ruchowa z piłk± w doskonaleniu wybranych wła¶ciwo¶ci osobowo¶ciowych ucznia : metodyka ćwiczeń, zabaw i gier z piłk± / pod red. Tadeusza Rzepy

Informacje o wydaniu: Wyd. 3

Adres wydawniczy: Wrocław : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2005

Opis fizyczny: s.78-84

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Afiliacja: Rzepa Tadeusz [0];012;WWF

Data wprowadzenia: 2005/03

Sygnatura: PNNP01573


32/58

IDT: .

Autorzy: Dudkowski Andrzej.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Wykorzystanie ćwiczeń, zabaw i gier z piłk± do wzmacniania poczucia własnej warto¶ci ucznia

TytuĹ‚ caĹ‚oĹ›ci: W: Aktywno¶ć ruchowa z piłk± w doskonaleniu wybranych wła¶ciwo¶ci osobowo¶ciowych ucznia : metodyka ćwiczeń, zabaw i gier z piłk± / pod red. Tadeusza Rzepy

Informacje o wydaniu: Wyd. 3

Adres wydawniczy: Wrocław : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2005

Opis fizyczny: s.54-62 : ryc.

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Afiliacja: Dudkowski Andrzej 0000-0002-0232-8267 [0];012;WWF

Data wprowadzenia: 2005/03

Sygnatura: PNNP01571


33/58

IDT: .

Autorzy: Majorowski Maciej.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Aktywno¶ć ruchowa z piłk± na lekcji wychowania fizycznego w doskonaleniu umiejętno¶ci asertywnych ucznia w wieku 11 lat

Tytuł równoległy: Motor activity using a ball in physical education classes as a form of supporting assertive skills of 11-year-old pupils

TytuĹ‚ caĹ‚oĹ›ci: W: Wychowanie i kształcenie w reformowanej szkole. 5 / red. nauk. Tadeusz Koszczyc, Marek Lewandowski, Wojciech Staro¶ciak

Adres wydawniczy: Wrocław : Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, 2004

Opis fizyczny: s.331-335 : tab. sum.

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Majorowski Maciej [0];012;WWF

Data wprowadzenia: 2004/12

Sygnatura: PNNP01423


34/58

IDT: .

Autorzy: Cichy Ireneusz, Rzepa Tadeusz.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Konstruowanie programu własnego w kształceniu zintegrowanym z wykorzystaniem piłek edukacyjnych

Tytuł równoległy: Creation of teachers' own syllabuses in integrated education using educational balls

TytuĹ‚ caĹ‚oĹ›ci: W: Wychowanie i kształcenie w reformowanej szkole. 5 / red. nauk. Tadeusz Koszczyc, Marek Lewandowski, Wojciech Staro¶ciak

Adres wydawniczy: Wrocław : Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, 2004

Opis fizyczny: s.325-329 : tab. sum.

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Cichy Ireneusz 0000-0001-6425-4139 [0];012;WWF, Rzepa Tadeusz [0];012;WWF

Data wprowadzenia: 2004/12

Sygnatura: PNNP01422


35/58

IDT: .

Autorzy: Koszczyc Marta, Rokita Andrzej, Surynt Agnieszka.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Propozycja wykorzystania piłek edukacyjnych w procesie kształcenia i wychowania dzieci w młodszym wieku szkolnym

Tytuł równoległy: Suggestions of use of educational balls in the process of teaching and educating children at early school age

TytuĹ‚ caĹ‚oĹ›ci: W: Wychowanie i kształcenie w reformowanej szkole. 5 / red. nauk. Tadeusz Koszczyc, Marek Lewandowski, Wojciech Staro¶ciak

Adres wydawniczy: Wrocław : Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, 2004

Opis fizyczny: s.343-348 : sum.

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Koszczyc Marta 0000-0001-5531-1656 [0];004;WWF, Rokita Andrzej 0000-0001-5281-811X [0];004;WWF, Surynt Agnieszka 0000-0001-6668-8010 [0];004;WWF

Data wprowadzenia: 2004/12

Sygnatura: PNNP01425


36/58

IDT: .

Autorzy: Dudkowski Andrzej.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Wzmacnianie poczucia własnej warto¶ci ucznia przez modyfikacje ¶rodków oraz zachowań nauczyciela

Tytuł równoległy: Reinforcement of pupils' self-esteem by modification of exercises and the teacher's behaviour

TytuĹ‚ caĹ‚oĹ›ci: W: Wychowanie i kształcenie w reformowanej szkole. 5 / red. nauk. Tadeusz Koszczyc, Marek Lewandowski, Wojciech Staro¶ciak

Adres wydawniczy: Wrocław : Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, 2004

Opis fizyczny: s.337-342 : ryc. tab. sum.

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Dudkowski Andrzej 0000-0002-0232-8267 [0];012;WWF

Data wprowadzenia: 2004/12

Sygnatura: PNNP01424


37/58

IDT: .

Autorzy: Popowczak Marek, Rzepa Tadeusz.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Zabawy, ćwiczenia i gry z piłk± a rozbudzanie empatii u uczniów szkoły ponadpodstawowej

Tytuł równoległy: Fun activities, exercises and games using a ball and arousing empathy in secondary school pupils

TytuĹ‚ caĹ‚oĹ›ci: W: Wychowanie i kształcenie w reformowanej szkole. 5 / red. nauk. Tadeusz Koszczyc, Marek Lewandowski, Wojciech Staro¶ciak

Adres wydawniczy: Wrocław : Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, 2004

Opis fizyczny: s.317-324 : sum.

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Popowczak Marek 0000-0002-3895-6206 [ ];000;000, Rzepa Tadeusz [0];012;WWF

Data wprowadzenia: 2004/12

Sygnatura: PNNP01421


38/58

IDT: .

Autorzy: Rokita Andrzej.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Aktywno¶ć ruchowa dziecka w wieku wczesnoszkolnym jako Ľródło wiedzy o nim

TytuĹ‚ caĹ‚oĹ›ci: W: Wokół edukacji małego dziecka / oprac. Andrzej Krajna i in.

Adres wydawniczy: Wrocław : MarMar Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, 2003

Opis fizyczny: s.210-221 : ryc. bibliogr. 15 poz.

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Afiliacja: Rokita Andrzej 0000-0001-5281-811X [0];004;WWF

Sygnatura: PNNP00807


39/58

IDT: .

Autorzy: Rzepa Tadeusz, Rokita Andrzej.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Aktywno¶ć ruchowa z piłkami jako warto¶ć wzbogacaj±ca wiedzę o uczniu i ¶rodek w osi±ganiu różnych celów dydaktycznych

TytuĹ‚ caĹ‚oĹ›ci: W: Wychowanie i kształcenie w reformowanej szkole. 4 / red. nauk. Julian Jonkisz, Marek Lewandowski

Adres wydawniczy: Wrocław : Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, 2003

Opis fizyczny: s.359-364

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Rzepa Tadeusz [0];012;WWF, Rokita Andrzej 0000-0001-5281-811X [0];004;WWF

Sygnatura: PNNP00896


40/58

IDT: .

Autorzy: Rzepa Tadeusz.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Aktywno¶ć ruchowa z piłk± w osi±ganiu wybranych celów kształcenia w zakresie języka polskiego w drugiej klasie szkoły podstawowej

Tytuł równoległy: Ball using motor activity in accouplishing chosen goals in field of Polish in the 2nd class in a primary school

TytuĹ‚ caĹ‚oĹ›ci: W: Instrumentalne wykorzystanie gier z piłk± / red. nauk. Tadeusz Koszczyc, Jacek Dembiński

Adres wydawniczy: Wrocław : Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, 2003

Opis fizyczny: s.57-61 : tab. bibliogr. 3 poz. sum.

Seria: Monografia ; Międzynarodowe Towarzystwo Naukowe Gier Sportowych ; nr 3/2003 ; Sekcja MTNGS: Instrumentalne wykorzystanie gier z piłk± w szkole i sporcie dla wszystkich

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Afiliacja: Rzepa Tadeusz [0];012;WWF

Sygnatura: PNNP01076


41/58

IDT: .

Autorzy: Naglak Zbigniew.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Gry z piłk± sposobem realizacji celów edukacji fizycznej dzieci i młodzieży

Czasopismo: Lider

Szczegóły: 2003, numer specjalny, s.19

Uwagi: Sygnatura czasopisma: P C.113 III

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Afiliacja: Naglak Zbigniew [0];012;WWF

Sygnatura: PNNP00721


42/58

IDT: .

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Instrumentalne wykorzystanie gier z piłk± / red. nauk. Tadeusz Koszczyc, Jacek Dembiński

Adres wydawniczy: Wrocław : Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, 2003

Opis fizyczny: 107 s.

Seria: Monografia ; Międzynarodowe Towarzystwo Naukowe Gier Sportowych ; nr3/2003 ; Sekcja MTNGS: Instrumentalne wykorzystanie gier z piłk± w szkole i sporcie dla wszystkich

p-ISBN: 83-7374-017-1

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Afiliacja: Koszczyc Tadeusz 0000-0001-6390-5438 [0];004;WWF, Dembiński Jacek [0];012;WWF

Sygnatura: PNNP01072


43/58

IDT: .

Autorzy: Rokita Andrzej, Rzepa Tadeusz.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Piłki edukacyjne "Edubal" w kształceniu zintegrowanym

Czasopismo: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne

Szczegóły: 2003 : R.50, nr 10 (wkł.), s.3-12

Uwagi: Sygnatura czasopisma: P C.126 III

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Rokita Andrzej 0000-0001-5281-811X [0];004;WWF, Rzepa Tadeusz [0];012;WWF

Sygnatura: PNNP00688


44/58

IDT: .

Autorzy: Rzepa Tadeusz, Rokita Andrzej.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Przygotowanie kadr do kształcenia zintegrowanego z wykorzystaniem aktywno¶ci ruchowej i piłek edukacyjnych

Czasopismo: Lider

Szczegóły: 2003, nr 1, s.8,, bibliogr. 12 poz.

Uwagi: Sygnatura czasopisma: P C.113 III

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Afiliacja: Rzepa Tadeusz [0];012;WWF, Rokita Andrzej 0000-0001-5281-811X [0];012;WWF

Sygnatura: PNNP00193


45/58

IDT: .

Autorzy: Cichy Ireneusz, Rokita Andrzej, Rzepa Tadeusz.

Tytuł oryginału: Utilisation of educational balls Edubal in the preparation of the integrated education teachers and physcial education teachers who work with the children of forms I-III - own observations

TytuĹ‚ caĹ‚oĹ›ci: W: Moloda sportyvna nauka Ukrainy : zbirnyk naukovych prac' z galuzi fizyčnoi kul'tury ta sportu : periodyčne vydannja. Vypusk 7, t.1

Adres wydawniczy: L'viv : L'vivs'kyj Deržavnyj Instytut Fizyčnoi Kul'tury, 2003

Opis fizyczny: s.448-452 : bibliogr. 3 poz. sum.

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Afiliacja: Cichy Ireneusz 0000-0001-6425-4139 [0];012;WWF, Rokita Andrzej 0000-0001-5281-811X [0];004;WWF, Rzepa Tadeusz [0];012;WWF

Sygnatura: PNNP00360


46/58

IDT: .

Autorzy: Rokita Andrzej, Rzepa Tadeusz, Prystupa Eugeniusz.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Vykorystannja edukacijnych m'jačiv "Edubal" u procesi integracijnogo vychovannja i navčannja molodsych skoljariv

Tytuł równoległy: The using of the educational balls "Edubal" in the process of the integrative education of the younger school-children

TytuĹ‚ caĹ‚oĹ›ci: W: Moloda sportyvna nauka Ukrainy : zbirnyk naukovych prac' z galuzi fizyčnoi kul'tury ta sportu : periodyčne vydannja. Vypusk 7, t.2

Adres wydawniczy: L'viv : L'vivs'kyj Deržavnyj Instytut Fizyčnoi Kul'tury, 2003

Opis fizyczny: s.54-57 : bibliogr. 3 poz. sum.

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Afiliacja: Rokita Andrzej 0000-0001-5281-811X [0];004;WWF, Rzepa Tadeusz [0];012;WWF, Prystupa Eugeniusz [0];014;WF

Sygnatura: PNNP00361


47/58

IDT: .

Autorzy: Naglak Zbigniew.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Wielopodmiotowe gry z piłk± ¶rodkiem aktywizacji procesu socjalizacji uczniów

TytuĹ‚ caĹ‚oĹ›ci: W: Wychowanie i kształcenie w reformowanej szkole. 4 / red. nauk. Julian Jonkisz, Marek Lewandowski

Adres wydawniczy: Wrocław : Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, 2003

Opis fizyczny: s.307-314 : ryc.

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Naglak Zbigniew [0];012;WWF

Sygnatura: PNNP00892


48/58

IDT: .

Autorzy: Rokita Andrzej, Rzepa Tadeusz.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Wykorzystanie piłek edukacyjnych "Edubal" w kształceniu zintegrowanym

TytuĹ‚ caĹ‚oĹ›ci: W: Wychowanie i kształcenie w reformowanej szkole. 4 / red. nauk. Julian Jonkisz, Marek Lewandowski

Adres wydawniczy: Wrocław : Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, 2003

Opis fizyczny: s.73-80 : fot.

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Rokita Andrzej 0000-0001-5281-811X [0];004;WWF, Rzepa Tadeusz [0];012;WWF

Sygnatura: PNNP00877


49/58

IDT: .

Autorzy: Cichy Ireneusz, Rokita Andrzej, Rzepa Tadeusz.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Wykorzystanie piłek edukacyjnych EDUBAL w celu przygotowania nauczycieli kształcenia zintegrowanego oraz nauczycieli wychowania fizycznego do pracy z dziećmi klas I-III - spostrzeżenia własne

Czasopismo: Lider

Szczegóły: 2003, nr 4, s.17-18, bibliogr. 5 poz.

Uwagi: Sygnatura czasopisma: P C.113 III

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Afiliacja: Cichy Ireneusz 0000-0001-6425-4139 [0];012;WWF, Rokita Andrzej 0000-0001-5281-811X [0];004;WWF, Rzepa Tadeusz [0];012;WWF

Sygnatura: PNNP01120


50/58

IDT: .

Autorzy: Rokita Andrzej.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Zainteresowania aktywno¶ci± ruchow± z piłk± uczniów klas I liceum ogólnokształc±cego w latach 1995-2001

Tytuł równoległy: The interest in ball motorial activity among first years secondary school students in years 1995-2001

TytuĹ‚ caĹ‚oĹ›ci: W: Instrumentalne wykorzystanie gier z piłk± / red. nauk. Tadeusz Koszczyc, Jacek Dembiński

Adres wydawniczy: Wrocław : Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, 2003

Opis fizyczny: s.25-33 : ryc. tab. bibliogr. 7 poz. sum.

Seria: Monografia ; Międzynarodowe Towarzystwo Naukowe Gier Sportowych ; nr 3/2003 ; Sekcja MTNGS: Instrumentalne wykorzystanie gier z piłk± w szkole i sporcie dla wszystkich

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Afiliacja: Rokita Andrzej 0000-0001-5281-811X [0];004;WWF

Sygnatura: PNNP01073


51/58

IDT: .

Autorzy: Kałużny Krzysztof, Rokita Andrzej.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Zainteresowania uczniów klas integracyjnych różnymi formami aktywno¶ci ruchowej z piłk±

Tytuł równoległy: Interests in different forms of motorial activity with the ball, among students of integrational classes

TytuĹ‚ caĹ‚oĹ›ci: W: Instrumentalne wykorzystanie gier z piłk± / red. nauk. Tadeusz Koszczyc, Jacek Dembiński

Adres wydawniczy: Wrocław : Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, 2003

Opis fizyczny: s.35-41 : ryc. bibliogr. 3 poz. sum.

Seria: Monografia ; Międzynarodowe Towarzystwo Naukowe Gier Sportowych ; nr 3/2003 ; Sekcja MTNGS: Instrumentalne wykorzystanie gier z piłk± w szkole i sporcie dla wszystkich

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Afiliacja: Kałużny Krzysztof 0000-0002-8832-2105 [0];012;WWF, Rokita Andrzej 0000-0001-5281-811X [0];004;WWF

Sygnatura: PNNP01074


52/58

IDT: .

Autorzy: Dudkowski Andrzej.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Zwi±zek aktywno¶ci ruchowej z piłk± ze wzmacnianiem poczucia własnej warto¶ci ucznia oraz doskonaleniem koordynacji ruchowej ręka oko

Tytuł równoległy: Connections between motional activities with the ball, student's self-esteem increase and improvement of the motional eye-arm coordination

TytuĹ‚ caĹ‚oĹ›ci: W: Instrumentalne wykorzystanie gier z piłk± / red. nauk. Tadeusz Koszczyc, Jacek Dembiński

Adres wydawniczy: Wrocław : Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, 2003

Opis fizyczny: s.43-56 : ryc. bibliogr. 9 poz. sum.

Seria: Monografia ; Międzynarodowe Towarzystwo Naukowe Gier Sportowych ; nr 3/2003 ; Sekcja MTNGS: Instrumentalne wykorzystanie gier z piłk± w szkole i sporcie dla wszystkich

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Afiliacja: Dudkowski Andrzej 0000-0002-0232-8267 [0];012;WWF

Sygnatura: PNNP01075


53/58

IDT: .

Autorzy: Rokita Andrzej, Rzepa Tadeusz.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Bawi±c - uczę się : piłki edukacyjne w kształceniu zintegrowanym

Adres wydawniczy: Wrocław : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2002

Opis fizyczny: 42 s. : ryc.

p-ISBN: 83-87389-94-3

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Afiliacja: Rokita Andrzej 0000-0001-5281-811X [0];004;WWF, Rzepa Tadeusz [0];012;WWF

Sygnatura: PNNP00223


54/58

IDT: .

Autorzy: Rzepa Tadeusz.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Ćwiczenia, zabawy i gry z piłk± w realizacji wybranych tre¶ci języka polskiego w koncepcji dydaktycznej

Tytuł całości: W: Moloda sportyvna nauka Ukrainy : zbirnyk naukovych prac' z galuzi fizycnoi kul'tury ta sportu. Vyp.6. T.1

Adres wydawniczy: L'viv : "Panorama", 2002

Opis fizyczny: s.246-249 : bibliogr. 4 poz.

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Afiliacja: Rzepa Tadeusz [0];012;WWF

Sygnatura: PNNP00497


55/58

IDT: .

Autorzy: Dudkowski Andrzej.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Gry z piłk± jako ¶rodek wzmacniaj±cy poczucie własnej warto¶ci ucznia

TytuĹ‚ caĹ‚oĹ›ci: W: Integracja w procesie kształcenia i wychowania fizycznego : red. nauk. Tadeusz Koszczyc / Piotr Ole¶niewicz

Adres wydawniczy: Wrocław : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2002

Opis fizyczny: s.259-266 : ryc. tab. bibliogr. 11 poz. sum.

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Dudkowski Andrzej 0000-0002-0232-8267 [0];012;WWF

Sygnatura: PNNP00266


56/58

IDT: .

Autorzy: Rokita Andrzej, Rzepa Tadeusz.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Nowatorstwo dydaktyczne : wykorzystanie piłek edukacyjnych w kształceniu zintegrowanym w klasach I-III

Czasopismo: Lider

Szczegóły: 2002 : nr 4, s.5-6, bibliogr. 7 poz.

Uwagi: Sygnatura czasopisma: P C.113 III

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Afiliacja: Rokita Andrzej 0000-0001-5281-811X [0];004;WWF, Rzepa Tadeusz [0];012;WWF

Sygnatura: PNNP00500


57/58

IDT: .

Autorzy: Rzepa Tadeusz, Rokita Andrzej.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Nowatorstwo dydaktyczne : wykorzystanie piłek edukacyjnych w kształceniu zintegrowanym w klasach I-III. Cz.2

Czasopismo: Lider

Szczegóły: 2002, nr 10, s.30, bibliogr. 4 poz.

Uwagi: Sygnatura czasopisma: P C.113 III

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Afiliacja: Rzepa Tadeusz [0];012;WWF, Rokita Andrzej 0000-0001-5281-811X [0];012;WWF

Sygnatura: PNNP00052


58/58

IDT: .

Autorzy: Machnacz Władysław.

TytuĹ‚ oryginaĹ‚u: Rola piłek ręcznych w realizacji wybranych funkcji w szkolnym wychowaniu fizycznym

Czasopismo: Lider

Szczegóły: 2002 : nr 6, s.20.

Uwagi: Sygnatura czasopisma: P C.113 III

SĹ‚owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

Język publikacji:

Afiliacja: Machnacz Władysław [0];012;WWF

Sygnatura: PNNP00493


Nowe wyszukiwanie | Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu