FA SK覴NO-TSZCZOWY
Liczba odnalezionych rekord贸w: 12

Operacje globalne Zmie艅 format:        | Nowe wyszukiwanie
Operacje dot. bie偶膮cej strony               
1/12

IDT: .

Autorzy: Stacho Aleksandra, Pietraszewska Jadwiga, Burdukiewicz Anna, Andrzejewska Justyna.

Tytu艂 orygina艂u: The differences in fat accumulation and distribution in female students according to their level of activity

Czasopismo: Human Movement

Szczeg贸艂y: 2016 : vol.17, nr 2, s.87-93, ryc. tab. bibliogr. 38 poz. sum.

Uwagi: doi: 10.1515/humo-2016-0009

p-ISSN: 1732-3991
e-ISSN: 1899-1955

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Stacho Aleksandra [*];056;WNS, Pietraszewska Jadwiga 0000-0002-1319-9755 [*];056;WNS, Burdukiewicz Anna 0000-0002-1397-9516 [*];056;WNS, Andrzejewska Justyna 0000-0002-3662-0944 [*];056;WNS

Dyscypliny czasopisma na podstawie wykazu konsultacyjnego MNiSW z 30.10.2018: in縴nieria biomedyczna;nauki biologiczne;nauki farmaceutyczne;nauki medyczne;nauki o kulturze fizycznej;nauki o zdrowiu;psychologia

Tytu艂 czasopisma w wykazie konsultacyjnym MNiSW z 30.10.2018 (Scopus): Human Movement

Data wprowadzenia: 2016/10

Sygnatura: PNNP07968


2/12

IDT: .

Autorzy: Ksi笨ek Anna, Zagrodna Aleksandra, Pietraszewska Jadwiga, S硂wi駍ka-Lisowska Ma砱orzata.

Tytu艂 orygina艂u: 25(OH)D levels and skinfolds thickness in athletes

Czasopismo: Human Movement

Szczeg贸艂y: 2015 : vol.16, nr 4, s.221-224, ryc. bibliogr. 27 poz. sum.

Uwagi: doi: 10.1515/humo-2015-0035

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Ksi笨ek Anna 0000-0002-6677-5920 [*];058;WNS, Zagrodna Aleksandra 0000-0003-0649-4083 [*];058;WNS, Pietraszewska Jadwiga 0000-0002-1319-9755 [*];056;WNS, S硂wi駍ka-Lisowska Ma砱orzata 0000-0001-7522-4058 [*];058;WNS

Data wprowadzenia: 2016/03

Sygnatura: PNNP07741


3/12

IDT: .

Autorzy: Stacho Aleksandra, Burdukiewicz Anna, Pietraszewska Jadwiga, Andrzejewska Justyna, Chromik Krystyna, Stefaniak Tadeusz, Witkowski Kazimierz, Harmaci駍ki Dariusz, Ma秎i駍ki Jaros砤w.

Tytu艂 orygina艂u: Zmiany sk砤du tkankowego cia砤 oraz si硑 u zawodniczek trenuj眂ych sztuki walki po okresie czteromiesi阠znego treningu si硂wego

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The changes in body composition and strength of female martial arts competitors after 4-month strength training

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Ontogeneza i promocja zdrowia : w aspektach medycyny, antropologii i wychowania fizycznego / red. nauk. Ryszard Asienkiewicz, Ewa Skorupka, J髗ef Tatarczuk

Adres wydawniczy: Zielona G髍a : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonog髍skiego, 2015

Opis fizyczny: s.471-480 : ryc. tab. bibliogr. 26 poz. streszcz. sum.

Uwagi: ISBN 978-83-7842-192-4

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Stacho Aleksandra [*];056;WNS, Burdukiewicz Anna 0000-0002-1397-9516 [*];056;WNS, Pietraszewska Jadwiga 0000-0002-1319-9755 [*];056;WNS, Andrzejewska Justyna 0000-0002-3662-0944 [*];056;WNS, Chromik Krystyna 0000-0002-5790-6300 [*];056;WNS, Stefaniak Tadeusz 0000-0002-6564-4582 [*];055;WNS, Witkowski Kazimierz 0000-0003-1503-9904 [*];055;WNS, Harmaci駍ki Dariusz [*];055;WNS, Ma秎i駍ki Jaros砤w 0000-0001-8557-6946 [*];055;WNS

Data wprowadzenia: 2016/01

Sygnatura: PNNP07627


4/12

IDT: .

Autorzy: Stacho Aleksandra, Pietraszewska Jadwiga.

Tytu艂 orygina艂u: Body composition in male physical education University students in view of their physical activity level

Czasopismo: Human Movement

Szczeg贸艂y: 2013 : vol.14, nr 3, s.205-209, ryc. tab. bibliogr. 26 poz. sum.

p-ISSN: 1732-3991
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

DOI: 10.2478/humo-2013-0024

Afiliacja: Stacho Aleksandra [*];056;WNS, Pietraszewska Jadwiga 0000-0002-1319-9755 [*];056;WNS

Dyscypliny czasopisma na podstawie wykazu konsultacyjnego MNiSW z 30.10.2018: in縴nieria biomedyczna;nauki biologiczne;nauki farmaceutyczne;nauki medyczne;nauki o kulturze fizycznej;nauki o zdrowiu;psychologia

Tytu艂 czasopisma w wykazie konsultacyjnym MNiSW z 30.10.2018 (Scopus): Human Movement

Data wprowadzenia: 2013/10

Sygnatura: PNNP06532


5/12

IDT: .

Autorzy: Pos硊szny Pawe.

Tytu艂 orygina艂u: Kompatybilno舵 metod pomiaru ot硊szczenia cia砤 w ocenie oty硂禼i dzieci z teren體 ekologicznie zagro縪nych

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: X Mi阣zynarodowa Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Medycyny odowiskowej "Cz硂wiek-zdrowie-秗odowisko". Szczecin, 25-26.11.2011 r. : streszczenia prac

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Continuo, 2011

Opis fizyczny: s.63-64

Uwagi: ISBN 978-83-62182-24-4

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Pos硊szny Pawe 0000-0002-8735-7840 [*];047;WWF

Data wprowadzenia: 2012/11

Sygnatura: PNNP06026


6/12

IDT: .

Autorzy: Pietraszewska Jadwiga, Burdukiewicz Anna, Andrzejewska Justyna, Stacho Aleksandra.

Tytu艂 orygina艂u: Poziom i dystrybucja ot硊szczenia oraz postawa cia砤 zawodowych 縪硁ierzy i policjant體

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Body fat level and distribution and body posture of professional soldiers and policeman

Czasopismo: Problemy Higieny i Epidemiologii

Szczeg贸艂y: 2012 : t.93, nr 4, s.759-765, ryc. tab. bibliogr. 25 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Pietraszewska Jadwiga 0000-0002-1319-9755 [*];045;WWF, Burdukiewicz Anna 0000-0002-1397-9516 [*];045;WWF, Andrzejewska Justyna 0000-0002-3662-0944 [*];045;WWF, Stacho Aleksandra [*];045;WWF

Data wprowadzenia: 2013/01

Sygnatura: PNNP06125


7/12

IDT: .

Autorzy: Socha Ma砱orzata, Jonak Wies砤wa, Bolanowski Marek, Chwa砪zy駍ka Agnieszka.

Tytu艂 orygina艂u: Przydatno舵 wybranych wska糿ik體 budowy cia砤 i fa砫體 sk髍no-t硊szczowych w okre秎aniu poziomu ot硊szczenia og髄nego m硂dych m昕czyzn

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Assessment of body fat content in young men by using selected somatic indices and skinfolds

Czasopismo: Wychowanie Fizyczne i Sport

Szczeg贸艂y: 2008 : t.52, nr 4, s.181-184; 185-188, ryc. tab. bibliogr. 23 poz. sum. streszcz.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Socha Ma砱orzata 0000-0002-4701-0121 [*];040;WF, Jonak Wies砤wa [*];040;WF, Bolanowski Marek [*];040;WF, Chwa砪zy駍ka Agnieszka 0000-0003-1359-2570 [*];040;WF

Data wprowadzenia: 2009/06

Sygnatura: PNNP04158


8/12

IDT: .

Autorzy: Domaradzki Jaros砤w, Ignasiak Zofia.

Tytu艂 orygina艂u: Estimation of the discriminating power of the selected somatic and motor parameters in children groups differentiated by the level of body fat

Czasopismo: Česka Antropologie

Szczeg贸艂y: 2004 : 54, s.59-61, tab. bibliogr. 16 poz.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Domaradzki Jaros砤w 0000-0001-8057-3033 [0];001;WWF, Ignasiak Zofia 0000-0001-8656-9107 [0];001;WWF

Data wprowadzenia: 2005/01

Sygnatura: PNNP01502


9/12

IDT: .

Autorzy: Jask髄ska Anna, Brzenczek Wioletta, Kisiel-Sajewicz Katarzyna, Kawczy駍ki Adam, Marusiak Jaros砤w, Jask髄ski Artur.

Tytu艂 orygina艂u: The effect of skinfold on frequency of human muscle mechanomyogram

Czasopismo: Journal of Electromyography and Kinesiology

Szczeg贸艂y: 2004 : vol.14, nr 2, s.217-225, ryc. tab. bibliogr. 11 poz.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Jask髄ska Anna 0000-0002-9541-6230 [0];019;WF, Brzenczek Wioletta [0];000;000, Kisiel-Sajewicz Katarzyna 0000-0002-3137-2646 [0];019;WF, Kawczy駍ki Adam 0000-0001-7840-3799 [0];019;WF, Marusiak Jaros砤w 0000-0001-6412-5943 [0];019;WF, Jask髄ski Artur 0000-0003-3159-2953 [0];019;WF

Sygnatura: PNNP00924


10/12

IDT: .

Autorzy: Me駅arski Miros砤w, Ignasiak Zofia.

Tytu艂 orygina艂u: Zr罂nicowanie poziomu rozwoju morfofunkcjonalnego kandydat體 do Wy縮zej Szko硑 Oficerskiej we Wroc砤wiu w aspekcie dzietno禼i rodzin

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Diversity of morphofunctional development level of candidates to Military College in Wroc砤w in the aspect of the number of children per family

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Biospo砮czne aspekty kultury fizycznej w wojsku : pod red. Marka Soko硂wskiego

Adres wydawniczy: Pozna : Akademia Wychowania Fizycznego, 2003

Opis fizyczny: s.296-304 : tab.

Seria: Monografie ; Akademia Wychowania Fizycznego ; 357 ; ISSN: 0239-7161

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Me駅arski Miros砤w [0];000;000, Ignasiak Zofia 0000-0001-8656-9107 [0];001;WWF

Sygnatura: PNNP00903


11/12

IDT: .

Autorzy: Jonak Wies砤wa, Socha Ma砱orzata.

Tytu艂 orygina艂u: Charakterystyka antropologiczno-por體nawcza m硂dych p硑waczek i siatkarek pod wzgl阣em wybranych komponent體 tkankowych cia砤 i wska糿ik體 somatycznych

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Ontogeneza i promocja zdrowia w aspekcie medycyny, antropologii i wychowania fizycznego / red. nauk. Andrzej Malinowski, J髗ef Tatarczuk, Ryszard Asienkiewicz

Adres wydawniczy: Zielona G髍a : Uniwersytet Zielonog髍ski, 2002

Opis fizyczny: s.358-361 : ryc. tab. bibliogr. 17 poz.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Jonak Wies砤wa [0];018;WF, Socha Ma砱orzata 0000-0002-4701-0121 [0];018;WF

Sygnatura: PNNP00328


12/12

IDT: .

Autorzy: Misio砮k Ewa, Haleczko Adam.

Tytu艂 orygina艂u: R罂nice mi阣zyp砪iowe w sprawno禼i motorycznej os骲 o jednakowym stopniu ot硊szczenia

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Sexual dimorphism of motor ability in people with the same level of body fatness

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Problemy dymorfizmu p砪iowego w sporcie : praca zbiorowa / pod red. Teresy Sochy

Adres wydawniczy: Katowice : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2002

Opis fizyczny: s.227-233 : ryc. bibliogr. 11 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Misio砮k Ewa 0000-0003-0982-5343 [0];007;WWF, Haleczko Adam [0];007;WWF

Sygnatura: PNNP00291


Nowe wyszukiwanie | Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc艂awiu