DZIECI UPOEDZONE UMYSWO
Liczba odnalezionych rekord贸w: 22

Operacje globalne Zmie艅 format:        | Nowe wyszukiwanie
Operacje dot. bie偶膮cej strony               
1/22

IDT: .

Autorzy: Pawelec Ryszard, Kaptur Zbigniew, Niezna駍ki Patryk.

Tytu艂 orygina艂u: Wp硑w zaj赕 tanecznych na motoryk dzieci niepe硁osprawnych intelektualnie w stopniu lekkim i umiarkowanym

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Influence of dance classes for children with intellectual disabilities mostly mild and moderate

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Aktywno舵 ruchowa os骲 niepe硁osprawnych = Disabled physical activity : materia硑 konferencyjne = conference materials : streszczenia/abstract. Wroc砤w, 05-06.12.2014

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu, 2014

Opis fizyczny: s.44

Uwagi: ISBN 978-83-928977-3-6

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Afiliacja: Pawelec Ryszard 0000-0002-5686-9448 [*];059;WNS, Kaptur Zbigniew [ ];000;000, Niezna駍ki Patryk [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2014/12

Sygnatura: PNNP07102


2/22

IDT: .

Autorzy: Bolach Bartosz, Prystupa Tatiana.

Tytu艂 orygina艂u: Overall assessment of physical fitness in children with mental retardation in the test "Eurofit special"

Czasopismo: Pedagogika, Psihologia ta Medico-Biologicni Problemi Fizicnogo Vihovanna i Sportu

Szczeg贸艂y: 2013, nr 12, s.110-115, tab. bibliogr. 21 poz. rez. sum.

Uwagi: (Tytu r體noleg硑: Pedagogics, Psychology, Medical-Biological Problems of Physical Training and Sports)

p-ISSN: 1818-9172
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Bolach Bartosz 0000-0002-3433-4434 [*];055;WNS, Prystupa Tatiana [*];059;WNS

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin

Data wprowadzenia: 2014/01

Sygnatura: PNNP06660


3/22

IDT: .

Autorzy: Koper kasz, Koper Anna.

Tytu艂 orygina艂u: Prze縴cia emocjonalne uczni體 niepe硁osprawnych intelektualnie podczas lekcji wychowania fizycznego

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Emotional experiences of students with intellectual disabilities during physical education

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: II Mi阣zynarodowa Konferencja "Teoria i praktyka adaptowanej aktywno禼i fizycznej" , 26 pa糳ziernika 2011 = 2nd International Conference " Theory and practice of adapted physical activity", 26th of October 2011 : streszczenia = abstracts

Opis fizyczny: s.38-39

Konferencja/zjazd - tytu艂: Akademia Wychowania Fizycznego J髗efa Pi硈udskiego w Warszawie

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Warszawa : 26 pa糳ziernika 2011

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Afiliacja: Koper kasz [*];004;WWF, Koper Anna [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2014/04

Sygnatura: PNNP06770


4/22

IDT: .

Autorzy: Bolach Bartosz, Bolach Eugeniusz, Drabik Magdalena.

Tytu艂 orygina艂u: Wp硑w aktywno禼i ruchowej na sprawno舵 fizyczn og髄n dzieci z upo秎edzeniem umys硂wym w stopniach lekkim i 秗ednim

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Impact of physical activity on physical fitness of children with mental handicap to light and moderate degree

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: II Mi阣zynarodowa Konferencja "Teoria i praktyka adaptowanej aktywno禼i fizycznej" , 26 pa糳ziernika 2011 = 2nd International Conference " Theory and practice of adapted physical activity", 26th of October 2011 : streszczenia = abstracts

Opis fizyczny: s.19-20

Konferencja/zjazd - tytu艂: Akademia Wychowania Fizycznego J髗efa Pi硈udskiego w Warszawie

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Warszawa : 26 pa糳ziernika 2011

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Afiliacja: Bolach Bartosz 0000-0002-3433-4434 [*];041;WF, Bolach Eugeniusz 0000-0003-1857-0522 [*];041;WF, Drabik Magdalena [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2014/04

Sygnatura: PNNP06769


5/22

IDT: .

Autorzy: Haleczko Adam, Jezierski Ryszard, Korzewa Leszek, Misio砮k Ewa, W硂darczyk Urszula.

Tytu艂 orygina艂u: Sprawno舵 umys硂wa i poziom zdolno禼i motorycznych 11-letnich dzieci

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Mental efficiency and motor ability in 11 years aged children

Czasopismo: Antropomotoryka

Szczeg贸艂y: 2010 : vol.20, nr 52, s.39 -50, ryc. tab. bibliogr. 33 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Haleczko Adam [*];022;000, Jezierski Ryszard [*];022;000, Korzewa Leszek 0000-0002-1306-694 [*];035;WWF, Misio砮k Ewa 0000-0003-0982-5343 [*];035;WWF, W硂darczyk Urszula [*];035;WWF

Data wprowadzenia: 2011/06

Sygnatura: PNNP05259


6/22

IDT: .

Autorzy: Wieczorek Marta.

Tytu艂 orygina艂u: Ocena zmian zachowania dzieci z zespo砮m Downa po lekcjach wychowania fizycznego prowadzonych metod Weroniki Sherborne

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Evaluation of changes in children with the Down Syndrome after physical education classes given on the basis of the Veronica Sherborne method

Czasopismo: Post阷y Rehabilitacji

Szczeg贸艂y: 2009 : t.23, nr 4, s.17-21, ryc. tab. bibliogr. 11 poz. sum.

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Wieczorek Marta 0000-0003-3933-246X [*];004;WWF

Data wprowadzenia: 2010/06

Sygnatura: PNNP04486


7/22

IDT: .

Autorzy: Bolach Eugeniusz, Bolach Bartosz, Wielgosz Justyna.

Tytu艂 orygina艂u: Por體nanie zaj赕 szkolnego wychowania fizycznego na sprawno舵 wszechstronn dzieci z upo秎edzeniem umys硂wym w stopniu lekkim ze zdrowymi intelektualnie

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The comparison of physical education lessons on comprehensive physical fitness between children mentally retarded in a slight degree and healthy children

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2009, nr 28, s.387-399, ryc. tab. bibliogr. 11 poz. sum.

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Bolach Eugeniusz 0000-0003-1857-0522 [*];041;WF, Bolach Bartosz 0000-0002-3433-4434 [*];041;WF, Wielgosz Justyna [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2009/07

Sygnatura: PNNP04182


8/22

IDT: .

Autorzy: Bolach Eugeniusz, Prystupa Tatiana, Bolach Bartosz, 痷rowska A..

Tytu艂 orygina艂u: Ocena sprawno禼i fizycznej wszechstronnej dzieci z upo秎edzeniem umys硂wym w stopniu lekkim i umiarkowanym

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Overall physical fitness estimation in light and moderately handicapped children

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Uwarunkowania 秗odowiskowe i profilaktyka chor骲 wieku rozwojowego. II Og髄nopolska Konferencja Naukowa : program i streszczenia, Kazimierz Dolny, 9-10 pa糳ziernika 2008

Adres wydawniczy: Lublin, 2008

Opis fizyczny: s.63

Uwagi: Na ok砤dce: "odowiskowe uwarunkowania i profilaktyka chor骲 wieku rozwojowego"

S艂owa kluczowe polskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Afiliacja: Bolach Eugeniusz 0000-0003-1857-0522 [ ];041;WF, Prystupa Tatiana [ ];041;WF, Bolach Bartosz 0000-0002-3433-4434 [ ];041;WF, 痷rowska A. [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2015/03; 2019/03

Sygnatura: PNNP07213


9/22

IDT: .

Autorzy: Prystupa Tatiana, Bolach Eugeniusz, Bolach Bartosz.

Tytu艂 orygina艂u: Por體nanie sprawno禼i fizycznej wszechstronnej ch硂pc體 i dziewcz眛 w m硂dszym wieku szkolnym z upo秎edzeniem umys硂wym w stopniu lekkim

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Comparison of extensive physical condition of younger boys and girls with moderate mental disability

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Uwarunkowania 秗odowiskowe i profilaktyka chor骲 wieku rozwojowego. II Og髄nopolska Konferencja Naukowa : program i streszczenia, Kazimierz Dolny, 9-10 pa糳ziernika 2008

Adres wydawniczy: Lublin, 2008

Opis fizyczny: s.83

S艂owa kluczowe polskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Afiliacja: Prystupa Tatiana [*];041;WF, Bolach Eugeniusz 0000-0003-1857-0522 [*];041;WF, Bolach Bartosz 0000-0002-3433-4434 [*];041;WF

Data wprowadzenia: 2015/03; 2019/03

Sygnatura: PNNP07215


10/22

IDT: .

Autorzy: Bolach Bartosz, Bolach Eugeniusz, Kielan Micha.

Tytu艂 orygina艂u: Por體nanie sprawno禼i fizycznej wszechstronnej dzieci z upo秎edzeniem umys硂wym w stopniu lekkim z dzie鎚i o rozwoju umys硂wym prawid硂wym

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Comparison of overall physical fitness in slight handicapped and normal developing children

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Aktywno舵 ruchowa os骲 niepe硁osprawnych : monografia. T.3 / red. nauk. Juliusz Migasiewicz, Eugeniusz Bolach

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Studio Wydawniczo-Typograficzne "Typoscript", 2008

Opis fizyczny: s.293-305 : ryc. tab. bibliogr. 10 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Bolach Bartosz 0000-0002-3433-4434 [*];041;WF, Bolach Eugeniusz 0000-0003-1857-0522 [*];041;WF, Kielan Micha [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2008/12; 2018/06

Sygnatura: PNNP03912


11/22

IDT: .

Autorzy: Bartoszewicz Ryszard.

Tytu艂 orygina艂u: Wybrane problemy edukacji fizycznej dziecka z deficytem intelektualnym

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Socjopedagogiczne aspekty rehabilitacji os骲 niepe硁osprawnych : pedagogika specjalna - koncepcje i rzeczywisto舵. T. 3 / red. Teresa 砶owska, Marcin Wlaz硂, Uniwersytet Szczeci駍ki. Zak砤d Pedagogiki Specjalnej

Adres wydawniczy: Szczecin : Zapol, 2008

Opis fizyczny: s.381-387 : ryc. bibliogr. 5 poz.

Seria: ; 1897-1857

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Bartoszewicz Ryszard 0000-0002-1467-6891 [ ];004;WWF

Data wprowadzenia: 2010/04

Sygnatura: PNNP04593


12/22

IDT: .

Autorzy: Wieczorek Marta.

Tytu艂 orygina艂u: Coordination abilities of ten-year-old boys and girls with slight mental impairment - report from examinations

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Education in a reformed school = Wychowanie i kszta砪enie w reformowanej szkole . 6 / ed. by Tadeusz Koszczyc, Marek Lewandowski, Wojciech Staro禼iak

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wroc砤wskie Towarzystwo Naukowe, 2007

Opis fizyczny: s.77-82 : tab.

Uwagi: (Tekst polski na do潮czonej p硑cie CD)

S艂owa kluczowe polskie: ;

S艂owa kluczowe angielskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Wieczorek Marta 0000-0003-3933-246X [*];004;WWF

Data wprowadzenia: 2008/01

Sygnatura: PNNP03383


13/22

IDT: .

Autorzy: Wieczorek Marta.

Tytu艂 orygina艂u: Mental disability as a factor determining coordination capabilities level in 11-year-old boys [Dokument elektroniczny]

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Health Education and Quality of Life : conference proceedings : Hluboka nad Vltavou, October 4-6, 2007

Adres wydawniczy: s.l. : S.n., 2007

Opis fizyczny: 5 s. nlb. : tab. bibliogr. 7 poz.

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Hluboka nad Vltavou, Czech Republic : 2007.10.04-06

Adnotacje: Tryb dost阷u: p硑ta CD

p-ISBN: 978-80-7040-993-0

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Wieczorek Marta 0000-0003-3933-246X [*];004;WWF

Data wprowadzenia: 2008/01

Sygnatura: PNNP03427


14/22

IDT: .

Autorzy: Wieczorek Marta.

Tytu艂 orygina艂u: Sprawno舵 motoryczna dzieci upo秎edzonych umys硂wo w stopniu lekkim i umiarkowanym

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Motor fitness in slightly and moderately mentally-disabled children

Czasopismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Sk硂dowska Sect.D Med.

Szczeg贸艂y: 2006 : vol.60, supl.16, nr 8 (866), s.182-186, ryc. bibliogr. 8 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Wieczorek Marta 0000-0003-3933-246X [*];004;WWF

Data wprowadzenia: 2006/6

Sygnatura: PNNP02464


15/22

IDT: .

Autorzy: Kruk-Lasocka Joanna, Bartosik Bo縠na.

Tytu艂 orygina艂u: Interdyscyplinarna wiedza jako punkt wyj禼ia do w砤禼iwej opieki nad dzieckiem niepe硁osprawnym

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Wsparcie spo砮czne w rehabilitacji i resocjalizacji / pod red. Zofii Palak, Zdzis砤wa Bartkiewicza

Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sk硂dowskiej, 2004

Opis fizyczny: s.73-81 : bibliogr. 18 poz.

Adnotacje: Afiliacja: Dolno秎眘ka Szko砤 Wy縮za Edukacji

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Kruk-Lasocka Joanna [0];006;WWF, Bartosik Bo縠na [0];000;000

Data wprowadzenia: 2004/11

Sygnatura: PNNP01361


16/22

IDT: .

Autorzy: Wieczorek Marta.

Tytu艂 orygina艂u: Lateralization of functions and activities of 7-year-old slightly mentally handicapped children or within an intelectual norm

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Movement and health : 3rd International Conference, Olomouc, November 21-22. 2003 : proceedings / ed. František Vaverka

Adres wydawniczy: Olomouc : Palacký University, 2004

Opis fizyczny: s.79-82 : tab. bibliogr. 11 poz.

Konferencja/zjazd - tytu艂: Faculty of Physical Culture Palacký University Olomouc, Czech Republic

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Olomouc : 2003.11.21-22

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Wieczorek Marta 0000-0003-3933-246X [0];004;WWF

Data wprowadzenia: 2005/04

Sygnatura: PNNP01654


17/22

IDT: .

Autorzy: Tabor El縝ieta.

Tytu艂 orygina艂u: Wychowanie fizyczne jako obszar stymulacji funkcjonowania spo砮cznego dzieci upo秎edzonych umys硂wo

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Rehabilitacja, opieka i edukacja specjalna w perspektywie zmiany / pod red. Czes砤wa Kosakowskiego, Amadeusza Krause

Adres wydawniczy: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmi駍ko-Mazurskiego, 2004

Opis fizyczny: s.265-270 : bibliogr. 8 poz.

Seria: Dyskursy Pedagogiki Specjalnej ; 3

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Tabor El縝ieta [0];006;WWF

Data wprowadzenia: 2004/09

Sygnatura: PNNP01287


18/22

IDT: .

Autorzy: Wili駍ki Wojciech.

Tytu艂 orygina艂u: Etykieta "dziecka upo秎edzonego umys硂wo w stopniu lekkim", p砮, empatia i kompetencje student體 II i III roku Akademii Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu jako determinanty procesu oceny ucznia w szkolnym wychowaniu fizycznym

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The label of a slightly mentally handicapped child, empathy, sex and competence of the second and third year students of Academy of Physical Education as determinants to evaluate pupils in their physical education at school

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Kontrola i ocena w wychowaniu fizycznym : dydaktyka wychowania fizycznego

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wroc砤wskie Towarzystwo Naukowe, 2003

Opis fizyczny: s.247-253 : ryc. bibliogr. 6 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Wili駍ki Wojciech 0000-0002-0166-340X [ ];000;000

Sygnatura: PNNP00703


19/22

IDT: .

Autorzy: Tabor El縝ieta.

Tytu艂 orygina艂u: Proces kontroli i oceny w wychowaniu fizycznym specjalnym

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Process of control and opinions in physical special education

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Kontrola i ocena w wychowaniu fizycznym : dydaktyka wychowania fizycznego

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wroc砤wskie Towarzystwo Naukowe, 2003

Opis fizyczny: s.241-245 : bibliogr. 10 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Tabor El縝ieta [0];024;000

Sygnatura: PNNP00702


20/22

IDT: .

Autorzy: Tabor El縝ieta.

Tytu艂 orygina艂u: Wp硑w wielostronnego kszta砪enia na aktywno舵 ruchow dzieci specjalnej troski

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Influence versatile education on physical activity of handicapped persons

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Efekty kszta砪enia i wychowania w kulturze fizycznej / pod red. W砤dys砤wa Mynarskiego, Jana 昕y駍kiego

Adres wydawniczy: Katowice : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2003

Opis fizyczny: s. 287-249 : tab. bibliogr. 15 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Tabor El縝ieta [0];024;000

Sygnatura: PNNP00467


21/22

IDT: .

Autorzy: Wieczorek Marta, Tabor El縝ieta.

Tytu艂 orygina艂u: Stymulowanie rozwoju dzieci upo秎edzonych umys硂wo w stopniu lekkim przez lekcje wychowania fizycznego o tre禼iach zintegrowanych

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Integracja w procesie kszta砪enia i wychowania fizycznego : red. nauk. Tadeusz Koszczyc / Piotr Ole秐iewicz

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2002

Opis fizyczny: s.339-345 : tab. bibliogr. 8 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Wieczorek Marta 0000-0003-3933-246X [0];004;WWF, Tabor El縝ieta [ ];000;000

Sygnatura: PNNP00274


22/22

IDT: .

Autorzy: Sipko Tomasz, Ma砤chowska-Sobieska Monika, Mach Barbara.

Tytu艂 orygina艂u: Wp硑w hipoterapii na r體nowag cia砤 u dzieci upo秎edzonych umys硂wo

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The influence of hipotherapy on the body balance in children with mental handicap

Czasopismo: Fizjoterapia

Szczeg贸艂y: 2002 : t.10, nr 2, s.17-21, ryc. bibliogr. 11 poz. sum.

Uwagi: Sygnatura czasopisma: P C.182 III

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Sipko Tomasz 0000-0002-8646-4855 [0];014;WF, Ma砤chowska-Sobieska Monika [0];014;WF, Mach Barbara [ ];000;000

Sygnatura: PNNP00367


Nowe wyszukiwanie | Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc艂awiu