DZIANIE
Liczba odnalezionych rekord贸w: 18

Operacje globalne Zmie艅 format:        | Nowe wyszukiwanie
Operacje dot. bie偶膮cej strony               
1/18

IDT: .

Autorzy: Neska Sebastian, Nosal Jaros砤w, Wysocza駍ki Piotr.

Tytu艂 orygina艂u: Informacja zwrotna w ma硑ch grach zadaniowych a skuteczno舵 dzia砤nia 9-10 letnich uczni體 - sportowc體

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Feedback in small games task forces and the effectiveness of the 9-10 year old children

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Nowoczesna pi砶a no縩a - teoria i praktyka. Wsp蟪czesne koncepcje szkolenia m硂dych pi砶arzy no縩ych / pod red. Aleksandra Stu硑

Adres wydawniczy: Opole : Politechnika Opolska, 2016

Opis fizyczny: s.143-159 : ryc. tab. bibliogr. 30 poz. streszcz. sum.

Uwagi: ISBN 978-83-65235-77-0

Adnotacje: (27533 znak體)

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Neska Sebastian [ ];000;000, Nosal Jaros砤w 0000-0001-5116-9621 [*];012;WWF, Wysocza駍ki Piotr [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2017/03

Sygnatura: PNNP08201


2/18

IDT: .

Autorzy: Seweryniak Tomasz, Szuli駍ki Rafa.

Tytu艂 orygina艂u: Potencja synergiczny w tworzeniu sytuacji do zdobycia punktu w siatk體ce pla縪wej m昕czyzn

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2013, nr 42, s.62-70, ryc. tab. bibliogr. 15 poz. sum.

p-ISSN: 0239-4375
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Seweryniak Tomasz 0000-0003-0660-8597 [*];057;WNS, Szuli駍ki Rafa [ ];000;000

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin

Data wprowadzenia: 2013/11

Sygnatura: PNNP06598


3/18

IDT: .

Autorzy: Panfil Ryszard.

Tytu艂 orygina艂u: Synergizm dzia砤 bezwzgl阣nie zale縩ych w zespole sportowym (na przyk砤dzie gry w pi砶 siatkow i pi砶 no縩)

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2011, nr 32, s.20-32, ryc. tab. bibliogr. 14 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Panfil Ryszard 0000-0002-3907-4387 [*];052;WWF

Data wprowadzenia: 2011/07

Sygnatura: PNNP05321


4/18

IDT: .

Autorzy: Nosal Jaros砤w, Rzepa Tadeusz.

Tytu艂 orygina艂u: Kryteria monitorowania umiej阾no禼i dzia砤nia sportowca podczas gry w pi砶 no縩

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Teoretyczne i praktyczne aspekty nowoczesnej gry w pi砶 no縩

Adres wydawniczy: Opole : Politechnika Opolska, 2009

Opis fizyczny: s.167-174 : ryc. tab. bibliogr. 9 poz.

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Nosal Jaros砤w 0000-0001-5116-9621 [*];012;WWF, Rzepa Tadeusz [*];012;WWF

Data wprowadzenia: 2010/01

Sygnatura: PNNP04443


5/18

IDT: .

Autorzy: Superlak Edward.

Tytu艂 orygina艂u: Dyspozycje osobnicze a umiej阾no禼i dzia砤nia w grze zespo硂wej : na przyk砤dzie gry w pi砶 siatkow

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Personal dispositions and action skills in a team game : on example of the game of volleyball

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2008

Opis fizyczny: 128 s. : ryc. tab. bibliogr. 90 poz. sum.

Seria: Studia i Monografie ; Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu ; 89 ; ISSN: 0239-6009

p-ISBN: 978-83-89156-77-8

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Superlak Edward [*];012;WWF

Data wprowadzenia: 2008/04

Sygnatura: PNNP03533


6/18

IDT: .

Autorzy: Cie秎i駍ki Wojciech.

Tytu艂 orygina艂u: Procesowa orientacja organizacji publicznych

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Technologie wiedzy w zarz眃zaniu publicznym '07 : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Go硊chowskiego, Aldony Fr眂zkiewicz-Wronki

Adres wydawniczy: Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2008

Opis fizyczny: s.183-189 : bibliogr. 5 poz.

Seria: Prace Naukowe ; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Uwagi: ISBN 978-83-7246-411-5

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Cie秎i駍ki Wojciech 0000-0001-8226-607X [*];036;WWF

Data wprowadzenia: 2008/10

Sygnatura: PNNP03839


7/18

IDT: .

Autorzy: Panfil Ryszard.

Tytu艂 orygina艂u: Synergiczne spostrzeganie zespo硊 - kaprys poznawczy czy praktyczna konieczno舵

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Leszczy駍kie Towarzystwo Przyjaci蟪 Nauk : rozw骿 / pod red. Stanis砤wa Sierpowskiego

Adres wydawniczy: Leszno : Pa駍twowa Wy縮za Szko砤 Zawodowa im. J. A. Kome駍kiego, 2008

Opis fizyczny: s.105-120 : ryc. tab. bibliogr.15 poz.

S艂owa kluczowe polskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Panfil Ryszard 0000-0002-3907-4387 [*];012;WWF

Data wprowadzenia: 2009/04

Sygnatura: PNNP04122


8/18

IDT: .

Autorzy: Cych Piotr.

Tytu艂 orygina艂u: Structure of activities in children's orienteering

Czasopismo: Studies in Physical Culture and Tourism

Szczeg贸艂y: 2007 : vol.14, suppl., s.249-254, ryc. tab. bibliogr. 13 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Cych Piotr 0000-0002-4736-3373 [*];039;WWF

Data wprowadzenia: 2008/04

Sygnatura: PNNP03586


9/18

IDT: .

Autorzy: Panfil Ryszard.

Tytu艂 orygina艂u: Prakseologia gier sportowych

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2006

Opis fizyczny: 188 s. : ryc. tab. bibliogr. 90 poz. sum.

Seria: Studia i Monografie ; Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu ; 82 ; ISSN: 0239-6009

p-ISBN: 83-89156-49-0

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Panfil Ryszard 0000-0002-3907-4387 [*];012;WWF

Data wprowadzenia: 2006/5

Sygnatura: PNNP02336


10/18

IDT: .

Autorzy: Superlak Edward, Borzucka Dorota, Rektor Zbigniew.

Tytu艂 orygina艂u: Sprawno禼iowe kryteria oceny dzia砤 ofensywnych profesjonalnych siatkarzy

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Efficiency criteria of the evaluation of offensive actions of professional volleyball players

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Dyspozycje osobnicze a sprawno舵 dzia砤nia podczas gry / red. nauk. Jan Chmura, Edward Superlak

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Akademia Wychowania Fizycznego; Mi阣zynarodowe Towarzystwo Naukowe Gier Sportowych, 2006

Opis fizyczny: s.161-179 : ryc. tab. bibliogr. 4 poz. sum.

Seria: Monografie ; Mi阣zynarodowe Towarzystwo Naukowe Gier Sportowych ; 7

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Superlak Edward [*];012;WWF, Borzucka Dorota [ ];000;000, Rektor Zbigniew [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2009/01

Sygnatura: PNNP03982


11/18

IDT: .

Autorzy: Nosal Jaros砤w, Paluszek Krzysztof.

Tytu艂 orygina艂u: Sprawno舵 grupowych dzia砤 kobiet specjalizuj眂ych si w grze w pi砶 no縩

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Pi砶a no縩a kobiet / red. J髗ef Bergier

Adres wydawniczy: Bia砤 Podlaska : Wydawnictwo PWSZ w Bia砮j Podlaskiej, 2006

Opis fizyczny: s.72-85 : ryc. tab. bibliogr. 10 poz.

Uwagi: ISBN 83-923366-3-1

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Nosal Jaros砤w 0000-0001-5116-9621 [*];039;WWF, Paluszek Krzysztof [*];012;WWF

Data wprowadzenia: 2008/07

Sygnatura: PNNP03761


12/18

IDT: .

Autorzy: Wo硑niec J髗ef, Superlak Edward.

Tytu艂 orygina艂u: Wieloaspektowa ocena sprawno禼i dzia砤nia w zagrywce u wysokokwalifikowanych siatkarzy

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Multi-aspect evaluation of action ability in the service with highly qualified volleyball players

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Dyspozycje osobnicze a sprawno舵 dzia砤nia podczas gry / red. nauk. Jan Chmura, Edward Superlak

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Akademia Wychowania Fizycznego; Mi阣zynarodowe Towarzystwo Naukowe Gier Sportowych, 2006

Opis fizyczny: s.193-209 : ryc. tab. bibliogr. 8 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Wo硑niec J髗ef [*];012;WWF, Superlak Edward [*];012;WWF

Data wprowadzenia: 2009/01

Sygnatura: PNNP03984


13/18

IDT: .

Autorzy: Dembi駍ki Jacek.

Tytu艂 orygina艂u: Modele synergii w dzia砤niach tr骿kowych na przyk砤dzie koszyk體ki

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Models of synergy in actions of threes on the example of basketball

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Obserwacja i ocena dzia砤 zawodnik體 w zespo硂wych grach sportowych : Monografia nr 5/2004 / red. nauk. J髗ef Bergier

Adres wydawniczy: Wroc砤w ; Bia砤 Podlaska : Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie. Zamiejscowy Wydzia Wychowania Fizycznego, 2004

Opis fizyczny: s.35-45 : ryc. tab. bibliogr. 6 poz. sum.

p-ISBN: 83-920273-4-5

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Dembi駍ki Jacek [*];012;WWF

Data wprowadzenia: 2006/2

Sygnatura: PNNP02207


14/18

IDT: .

Autorzy: Nosal Jaros砤w.

Tytu艂 orygina艂u: Wybrane aspekty dzia砤nia w ataku z pi砶 graczy zespo丑w prezentuj眂ych wysoki poziom sportowy

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Selected element of action in attack of ball players of teams presenting a high sport level

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Obserwacja i ocena dzia砤 zawodnik體 w zespo硂wych grach sportowych : Monografia nr 5/2004 / red. nauk. J髗ef Bergier

Adres wydawniczy: Wroc砤w ; Bia砤 Podlaska : Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie. Zamiejscowy Wydzia Wychowania Fizycznego, 2004

Opis fizyczny: s.105-115 : ryc. tab. bibliogr. 12 poz. sum.

p-ISBN: 83-920273-4-5

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Nosal Jaros砤w 0000-0001-5116-9621 [*];012;WWF

Data wprowadzenia: 2006/2

Sygnatura: PNNP02211


15/18

IDT: .

Autorzy: Dembi駍ki Jacek.

Tytu艂 orygina艂u: Analiza dzia砤 w profesjonalnej koszyk體ce, na przyk砤dzie ligi w硂skiej i polskiej

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Kierunki doskonalenia treningu i walki sportowej / red. Henryk Soza駍ki, Krzysztof Perkowski Dariusz edziewski

Adres wydawniczy: Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego J髗efa Pi硈udskiego, 2003

Opis fizyczny: s.55-59

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Dembi駍ki Jacek [0];012;WWF

Data wprowadzenia: 2019/03

Sygnatura: PNNP00611


16/18

IDT: .

Autorzy: Dembi駍ki Jacek.

Tytu艂 orygina艂u: Analysis of activities in professional basketball

Czasopismo: Sporto Mokslas

Szczeg贸艂y: 2003, nr 1, s.27-31, ryc. bibliogr. 5 poz.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Dembi駍ki Jacek [0];012;WWF

Sygnatura: PNNP00335


17/18

IDT: .

Autorzy: Paluszek Krzysztof.

Tytu艂 orygina艂u: Kontrola dzia砤 w pi砪e no縩ej przez gry symulacyjne

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Kierunki doskonalenia treningu i walki sportowej / red. Henryk Soza駍ki, Krzysztof Perkowski Dariusz edziewski

Adres wydawniczy: Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego J髗efa Pi硈udskiego, 2003

Opis fizyczny: s.177-182 : ryc. tab.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Paluszek Krzysztof [0];012;WWF

Data wprowadzenia: 2019/03

Sygnatura: PNNP00614


18/18

IDT: .

Autorzy: Nosal Jaros砤w.

Tytu艂 orygina艂u: Zwi眤ki sprawno禼i dzia砤nia z wybranymi zdolno禼iami osobniczymi szesnastoletnich graczy uczestnicz眂ych w grze w pi砶 no縩

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Kierunki doskonalenia treningu i walki sportowej / red. Henryk Soza駍ki, Krzysztof Perkowski Dariusz edziewski

Adres wydawniczy: Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego J髗efa Pi硈udskiego, 2003

Opis fizyczny: s.204-208 : tab.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Nosal Jaros砤w 0000-0001-5116-9621 [0];012;WWF

Data wprowadzenia: 2019/03

Sygnatura: PNNP00615


Nowe wyszukiwanie | Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc艂awiu