DYMORFIZM PIOWY
Liczba odnalezionych rekord贸w: 32

Operacje globalne Zmie艅 format:        | Nowe wyszukiwanie
Operacje dot. bie偶膮cej strony               
1/32

IDT: .

Autorzy: Wierzbicka Ewelina, Mraz Ma砱orzata, Gnitecka Jolanta, Konieczna-Gorysz Anna.

Tytu艂 orygina艂u: Ocena dymorfizmu p砪iowego dzieci badanych testem psychomotorycznym MOT 4-6

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Evaluation of sexual dimorphism of children tested with the psychomotor test MOT 4-6

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Badania i rozw骿 m硂dych naukowc體 w Polsce. Nauki medyczne i nauki o zdrowiu. Cz.3 / red. nauk. J阣rzej Ny鎘owiak, Jacek Le秐y

Adres wydawniczy: Pozna : M硂dzi Naukowcy, 2017

Opis fizyczny: s.127-135 : rys., tab.; bibliogr. 25 poz.

Uwagi: ISBN 978-83-65917-39-3

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Wierzbicka Ewelina [*];024;000, Mraz Ma砱orzata 0000-0001-8579-6762 [*];068;WF, Gnitecka Jolanta 0000-0001-5855-1057 [*];070;WWF, Konieczna-Gorysz Anna 0000-0002-9897-3542 [*];066;WF

Data wprowadzenia: 2018/06

Sygnatura: PNNP08807


2/32

IDT: .

Autorzy: Rzepko Marian, Drozd S砤womir, Bajorek Wojciech, Czarny Wojciech, Kr髄 Pawe, Kunysz Piotr, W骿towicz Joanna.

Tytu艂 orygina艂u: Asymptomatic stability and sexual dimorphism of students of the Rzesz體 University

Czasopismo: Scientific Review of Physical Culture

Szczeg贸艂y: 2016 : vol.6, nr 1, s. 32-47, ryc. tab. bibliogr. 29 poz. sum.

p-ISSN: 2083-859X
e-ISSN: 2083-8581

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Rzepko Marian [ ];000;000, Drozd S砤womir [ ];000;000, Bajorek Wojciech [ ];000;000, Czarny Wojciech [ ];000;000, Kr髄 Pawe [ ];000;000, Kunysz Piotr 0000-0003-3996-8986 [*];049;WWF, W骿towicz Joanna [ ];000;000

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin

Data wprowadzenia: 2017/03

Sygnatura: PNNP08254


3/32

IDT: .

Autorzy: Mo駅a Magdalena, Pietraszewska Jadwiga.

Tytu艂 orygina艂u: Wska糿ik d硊go禼i palc體 2D:4D a budowa cia砤 i poziom sprawno禼i motorycznej m硂dych kobiet i m昕czyzn uprawiaj眂ych sport

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Assessment of 2D:4D ratio in reference to body build and the level of physical fitness in young male and female athletes

Czasopismo: Roczniki Naukowe Wy縮zej Szko硑 Wychowania Fizycznego i Turystyki w Bia硑mstoku

Szczeg贸艂y: 2015, nr 2, s. 36-45, tab. bibliogr. 14 poz. streszcz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Mo駅a Magdalena [ ];024;000, Pietraszewska Jadwiga 0000-0002-1319-9755 [*];056;WNS

Data wprowadzenia: 2016/06

Sygnatura: PNNP07840


4/32

IDT: .

Autorzy: Szpala Agnieszka, Rutkowska-Kucharska Alicja, Syrewicz Pawe.

Tytu艂 orygina艂u: The assessment of specific physical fitness of children aged 8 and 9 years participating in tennis classes using the Jindrich Hoehm test

Czasopismo: Biomedical Human Kinetics

Szczeg贸艂y: 2014, nr 6, s.27-32, tab. bibliogr. 25 poz. sum.

p-ISSN: 2080-2234
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ;

S艂owa kluczowe angielskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

DOI: 10.2478/bhk-2014-0005

Afiliacja: Szpala Agnieszka 0000-0001-5173-5654 [*];002;WWF, Rutkowska-Kucharska Alicja 0000-0001-7196-2985 [*];002;WWF, Syrewicz Pawe [ ];000;000

Dyscypliny czasopisma na podstawie wykazu konsultacyjnego MNiSW z 30.10.2018: nauki medyczne;nauki o kulturze fizycznej;nauki o zdrowiu

Tytu艂 czasopisma w wykazie konsultacyjnym MNiSW z 30.10.2018 (WOS): Biomedical Human Kinetics

Tytu艂 czasopisma w wykazie konsultacyjnym MNiSW z 30.10.2018 (Scopus): Biomedical Human Kinetics

Data wprowadzenia: 2014/04

Sygnatura: PNNP06773


5/32

IDT: .

Autorzy: Stacho Aleksandra, Burdukiewicz Anna, Pietraszewska Jadwiga, Andrzejewska Justyna.

Tytu艂 orygina艂u: Changes in body build of AWF students 1967-2008. Can a secular trend be observed?

Czasopismo: Human Movement

Szczeg贸艂y: 2012 : vol.13, nr 2, s.109-119, ryc. tab. bibliogr. 31 poz.

p-ISSN: 1732-3991
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Stacho Aleksandra [*];045;WWF, Burdukiewicz Anna 0000-0002-1397-9516 [*];045;WWF, Pietraszewska Jadwiga 0000-0002-1319-9755 [*];045;WWF, Andrzejewska Justyna 0000-0002-3662-0944 [*];045;WWF

Data wprowadzenia: 2012/07

Sygnatura: PNNP05779


6/32

IDT: .

Autorzy: Domos砤wska Daria, Demczuk-W硂darczyk Ewa.

Tytu艂 orygina艂u: Dimorphism of the spinal curvatures in the sagittal plane compared with somatic development

Czasopismo: Antropomotoryka

Szczeg贸艂y: 2011 : vol.21, nr 56, s.73-84, tab. bibliogr. 20 poz. streszcz. sum.

p-ISSN: 1731-0652
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Domos砤wska Daria [ ];000;000, Demczuk-W硂darczyk Ewa 0000-0002-3328-2089 [*];014;WF

Data wprowadzenia: 2012/05

Sygnatura: PNNP05689


7/32

IDT: .

Autorzy: Wierzbicka-Damska Iwona.

Tytu艂 orygina艂u: Pomiary antropologiczne w kontroli efekt體 treningu

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Testy fizjologiczne w ocenie wydolno禼i fizycznej / red. nauk. Marek Zato, Agnieszka Jastrz阞ska

Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010

Opis fizyczny: s.145-157 : ryc. tab. bibliogr. 21 poz.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Wierzbicka-Damska Iwona 0000-0002-3466-7132 [*];034;WWF

Data wprowadzenia: 2010/06

Sygnatura: PNNP04662


8/32

IDT: .

Autorzy: Domaradzki Jaros砤w, Ignasiak Zofia.

Tytu艂 orygina艂u: Zr罂nicowanie p砪iowe wybranych predyspozycji koordynacyjnych dzieci w m硂dszym wieku szkolnym - wyniki Wiede駍kiego Systemu Testowego

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Differences in some selected coordination skills of young boys and girls - Vienna Test System results

Czasopismo: Antropomotoryka

Szczeg贸艂y: 2009 : vol.19, nr 45, s.83-87, tab. bibliogr. 18 poz. sum.

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Domaradzki Jaros砤w 0000-0001-8057-3033 [*];047;WWF, Ignasiak Zofia 0000-0001-8656-9107 [*];047;WWF

Data wprowadzenia: 2009/06

Sygnatura: PNNP04152


9/32

IDT: .

Autorzy: Wieczorek Marta.

Tytu艂 orygina艂u: Lateralizacja cia砤 m硂dzie縴 14-15-letniej z dysfunkcj intelektualn w aspekcie dymorfizmu p砪iowego

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Dimorphism in body lateralisation in 14-15-year-old mentally handicapped youth

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Aktywno舵 ruchowa os骲 niepe硁osprawnych : monografia. T.3 / red. nauk. Juliusz Migasiewicz, Eugeniusz Bolach

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Studio Wydawniczo-Typograficzne "Typoscript", 2008

Opis fizyczny: s.307-312 : ryc. tab. bibliogr. 13 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Wieczorek Marta 0000-0003-3933-246X [*];004;WWF

Data wprowadzenia: 2008/12; 2018/06

Sygnatura: PNNP03913


10/32

IDT: .

Autorzy: Wieczorek Marta.

Tytu艂 orygina艂u: Dymorficzne zr罂nicowanie sprawno禼i motorycznej m硂dzie縴 upo秎edzonej umys硂wo w stopniu lekkim

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Dimorphic diversity of motor ability in slightly mentally disabled youth

Czasopismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Sk硂dowska Sect.D Med.

Szczeg贸艂y: 2007 : vol.62, suppl.18, nr 8, s.327-331, tab. bibliogr. 11 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Wieczorek Marta 0000-0003-3933-246X [*];004;WWF

Data wprowadzenia: 2007/06

Sygnatura: PNNP03100


11/32

IDT: .

Autorzy: Kunysz Piotr.

Tytu艂 orygina艂u: Sex and changes in the asymmetry of complex movement performance as a result of learning

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: odowiskowe 紃骴砤 zagro縠 zdrowotnych. 1 / red. nauk. Adam Kaczor, Andrzej Borz阠ki, Maria Iskra

Adres wydawniczy: Lublin : Katedra i Zak砤d Higieny Akademii Medycznej w Lublinie, 2007

Opis fizyczny: s.27-29 : bibliogr. 8 poz.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Kunysz Piotr 0000-0003-3996-8986 [*];037;WWF

Data wprowadzenia: 2008/05

Sygnatura: PNNP03609


12/32

IDT: .

Autorzy: Burdukiewicz Anna, Kopaczy駍ki Wojciech, Pietraszewska Jadwiga.

Tytu艂 orygina艂u: Zr罂nicowanie p砪iowe budowy somatycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The sexual differentiation in body build of prepubertal children

Czasopismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Sk硂dowska Sect.D Med.

Szczeg贸艂y: 2007 : vol.62, suppl.18, nr 1, s.337-340, ryc. tab. bibliogr. 10 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Burdukiewicz Anna 0000-0002-1397-9516 [*];033;WWF, Kopaczy駍ki Wojciech [ ];000;000, Pietraszewska Jadwiga 0000-0002-1319-9755 [*];033;WWF

Data wprowadzenia: 2007/06

Sygnatura: PNNP03038


13/32

IDT: .

Autorzy: Witkowski Kazimierz, Stefaniak Tadeusz, Migasiewicz Juliusz, K阣zierski J..

Tytu艂 orygina艂u: Dynamic asymmetry and dimorphism at children in age 8-13 years

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: 11th annual Congress of the European College of Sport Science , 05-08 July 2006 Lausanne - Switzerland : book of abstracts / ed. by Hoppeler H., Reilly T., Tsolakidis E., Gfeller L., Klossner S.

Adres wydawniczy: Lausanne : University of Bern; University of Lausanne, 2006

Opis fizyczny: s.576

Konferencja/zjazd - tytu艂: University of Bern, University of Lausanne

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Lausanne : 2006.07.05-08

Uwagi: ISBN 3-939390-35-6

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Witkowski Kazimierz 0000-0003-1503-9904 [*];039;WWF, Stefaniak Tadeusz 0000-0002-6564-4582 [*];039;WWF, Migasiewicz Juliusz 0000-0002-0855-0512 [*];039;WWF, K阣zierski J. [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2006/7

Sygnatura: PNNP02518


14/32

IDT: .

Autorzy: Haleczko Adam, W硂darczyk Urszula.

Tytu艂 orygina艂u: Interakcja cech somatycznych i zdolno禼i motorycznych w czynno禼iach ruchowych o wielokierunkowej strukturze

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Interaction of somatic traits and motor abilities in multidirectional physical activities

Czasopismo: Antropomotoryka

Szczeg贸艂y: 2006 : vol.16, nr 35, s.51-60, tab. bibliogr. 23 poz.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Haleczko Adam [ ];022;000, W硂darczyk Urszula [*];035;WWF

Data wprowadzenia: 2007/02

Sygnatura: PNNP02866


15/32

IDT: .

Autorzy: Haleczko Adam.

Tytu艂 orygina艂u: R罂nice mi阣zy kobietami a m昕czyznami w wynikach konkurencji sportowych uwarunkowanych si潮 maksymaln

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Differences between results of women and men in maximal force caused events

Czasopismo: Antropomotoryka

Szczeg贸艂y: 2006 : vol.16, nr 33, s.81-91, ryc. tab. bibliogr. 41 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Haleczko Adam [ ];022;000

Data wprowadzenia: 2006/7

Sygnatura: PNNP02521


16/32

IDT: .

Autorzy: Ro縠k Krystyna, Ignasiak Zofia, Piechura Jerzy Rafa, Ostrowska Bo縠na, Dziubek Violetta.

Tytu艂 orygina艂u: Selected functional features of the respiratory system in the light of the human development

Czasopismo: Polish Journal of Environmental Studies

Szczeg贸艂y: 2006 : vol.15, nr 5B, cz.2, s.760-762, tab. bibliogr. 10 poz.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Ro縠k-Piechura Krystyna 0000-0001-5589-4978 [*];042;WF, Ignasiak Zofia 0000-0001-8656-9107 [*];033;WWF, Piechura Jerzy Rafa 0000-0003-0385-4354 [*];015;WF, Ostrowska Bo縠na 0000-0002-0135-9547 [*];014;WF, Dziubek-Rogowska Wioletta 0000-0003-3511-7623 [*];042;WF

Data wprowadzenia: 2007/01

Sygnatura: PNNP02835


17/32

IDT: .

Autorzy: Haleczko Adam.

Tytu艂 orygina艂u: Somatyczne uwarunkowania mo縧iwo禼i motorycznych kobiet i m昕czyzn

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Motor abilities of women and men conditioned by somatic features

Czasopismo: Antropomotoryka

Szczeg贸艂y: 2006 : vol.16, nr 34, s.87-97, tab. bibliogr. 28 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Haleczko Adam [ ];022;000

Data wprowadzenia: 2006/11

Sygnatura: PNNP02688


18/32

IDT: .

Autorzy: Ostrowska Bo縠na, Domaradzki Jaros砤w, Ro縠k-Mr髗 Krystyna.

Tytu艂 orygina艂u: Differentiation and sexual dimorphism of children's morphological features against a background of practising swimming

Czasopismo: Kinesiologia Slovenica

Szczeg贸艂y: 2005 : vol.11, nr 1, 65-78, ryc. tab. bibliogr. 25 poz.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Ostrowska Bo縠na 0000-0002-0135-9547 [0];014;WF, Domaradzki Jaros砤w 0000-0001-8057-3033 [0];001;WWF, Ro縠k-Piechura Krystyna 0000-0001-5589-4978 [0];016;WF

Data wprowadzenia: 2005/09

Sygnatura: PNNP01893


19/32

IDT: .

Autorzy: Wieczorek Marta.

Tytu艂 orygina艂u: Dymorficzne zr罂nicowanie uczenia si motorycznego m硂dzie縴 12-letniej

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The dimorphic diversification of motor learning in 12-year-olds

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Dydaktyka wychowania fizycznego w 秝ietle wsp蟪czesnych potrzeb edukacyjnych / red. nauk. Ryszard Bartoszewicz, Tadeusz Koszczyc, Andrzej Nowak.

Informacje o wydaniu: , Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wroc砤wskie Towarzystwo Naukowe, 2005

Opis fizyczny: s.329-334 : ryc. bibliogr. 8 poz. sum.

Seria: Dydaktyka Wychowania Fizycznego ; 7

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Wieczorek Marta 0000-0003-3933-246X [*];004;WWF

Data wprowadzenia: 2006/3

Sygnatura: PNNP02285


20/32

IDT: .

Autorzy: Burdukiewicz Anna.

Tytu艂 orygina艂u: Rozw骿 biologiczny dzieci i m硂dzie縴 wroc砤wskiej w wieku 7-14 lat

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2005

Opis fizyczny: 249 s. : ryc. tab. bibliogr. 158 poz. sum.

Seria: Studia i Monografie ; Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu ; 74 ; ISSN: 0239-6009

p-ISBN: 83-89156-28-8

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Burdukiewicz Anna 0000-0002-1397-9516 [0];001;WWF

Data wprowadzenia: 2005/04

Sygnatura: PNNP01595


21/32

IDT: .

Autorzy: Wieczorek Marta.

Tytu艂 orygina艂u: Zlateralizowanie cia砤 m硂dzie縴 14-letniej

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Lateralization of the body in fourteen year-old youth

Czasopismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Sk硂dowska Sect.D Med.

Szczeg贸艂y: 2005 : vol.60, supl.16, nr 6 (607), s.189-192, tab. bibliogr. 9 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Wieczorek Marta 0000-0003-3933-246X [0];004;WWF

Data wprowadzenia: 2005/06

Sygnatura: PNNP01693


22/32

IDT: .

Autorzy: Mia砶owska Janina, Pietraszewska Jadwiga.

Tytu艂 orygina艂u: Kszta硉owanie si t阦o禼i budowy cia砤 u dzieci wiejskich w okresie od 7. do 14. roku 縴cia

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Development of body build massiveness in rural children aged 7 to 14

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Uwarunkowania rozwoju dzieci i m硂dzie縴 wiejskiej / pod red. Jerzego Zag髍skiego, Heleny Pop砤wskiej, Macieja Sk砤da

Adres wydawniczy: Lublin : Instytut Medycyny Wsi, 2004

Opis fizyczny: s.93-102 : ryc. tab. bibliogr. 5 poz. sum.

Seria: Monografie Instytutu Medycyny Wsi

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Mia砶owska Janina [0];001;WWF, Pietraszewska Jadwiga 0000-0002-1319-9755 [0];001;WWF

Sygnatura: PNNP01198


23/32

IDT: .

Autorzy: Jasi駍ki Ryszard.

Tytu艂 orygina艂u: Morfofunkcjonalne czynniki r罂nicuj眂e obraz zespole powierzchownych 縴 ko馽zyny g髍nej u cz硂wieka

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2004

Opis fizyczny: 166 s. : ryc. tab. bibliogr.

Seria: Studia i Monografie ; Akademia Wychowania Fizycznego ; 71 ; ISSN: 0239-6009

p-ISBN: 83-89156-17-2

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Jasi駍ki Ryszard 0000-0002-0156-8074 [0];016;WF

Sygnatura: PNNP01119


24/32

IDT: .

Autorzy: Fi硂n Miros砤w.

Tytu艂 orygina艂u: Zr罂nicowanie dymorficzne sportowej techniki p硑wania wyczynowego

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Czynniki determinuj眂e efektywno舵 treningu p硑wackiego oraz procesu uczenia si i nauczania p硑wania = Factors determining the efficiency of swimming training and the learning-teaching process : II Mi阣zynarodowe Sympozjum : streszczenia; II International Symposium : abstracts

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Riccardo, 2004

Opis fizyczny: s.65-66

Konferencja/zjazd - tytu艂: Katedra i Zak砤d P硑wania Akademii Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Wroc砤w : 19-21 May 2004

p-ISBN: 83-920774-0-7

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Fi硂n Miros砤w [*];010;WWF

Data wprowadzenia: 2006/1

Sygnatura: PNNP02157


25/32

IDT: .

Autorzy: Demczuk-W硂darczyk Ewa.

Tytu艂 orygina艂u: Budowa stopy w okresie rozwoju progresywnego cz硂wieka

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The structure of human feet in the period of progressive development

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2003

Opis fizyczny: 184 s. : ryc. tab. bibliogr. 170 poz. sum.

Seria: Studia i Monografie ; Akademia Wychowania Fizycznego ; 66 ; 0239-6009

p-ISBN: 83-87389-99-4

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Demczuk-W硂darczyk Ewa 0000-0002-3328-2089 [0];014;WF

Sygnatura: PNNP00551


26/32

IDT: .

Autorzy: Pietraszewska Jadwiga, Pietraszewski Bogdan.

Tytu艂 orygina艂u: Charakterystyka antropometryczna i statyczny moment si硑 prostownik體 stawu kolanowego student體 Kolegium Karkonoskiego

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Wychowanie fizyczne i sport w badaniach naukowych : IX konferencja naukowa, Pozna, 24 maja 2001 r. / pod red. Ryszarda Strzelczyka, Krzysztofa Karpowicza

Adres wydawniczy: Pozna : Akademia Wychowania Fizycznego, 2003

Opis fizyczny: s.171-178 : ryc. tab. bibliogr. 7 poz.

Konferencja/zjazd - tytu艂: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Pozna : 2001.05.24

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Pietraszewska Jadwiga 0000-0002-1319-9755 [0];001;WWF, Pietraszewski Bogdan 0000-0002-4279-4828 [0];002;WWF

Sygnatura: PNNP00836


27/32

IDT: .

Autorzy: Haleczko Adam.

Tytu艂 orygina艂u: R罂nice mi阣zyp砪iowe w sprawno禼i motorycznej po wyeliminowaniu przewagi somatycznej m昕czyzn

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Sexual differentiation in motor fitness after eliminating of somatic advantage of men

Czasopismo: Antropomotoryka

Szczeg贸艂y: 2003, nr 25, s.39-46, tab. ryc. bibliogr. 9 poz. sum.

Uwagi: Sygnatura czasopisma: P C.947 II

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Haleczko Adam [0];022;000

Sygnatura: PNNP00683


28/32

IDT: .

Autorzy: Zato Krystyna.

Tytu艂 orygina艂u: R罂nice w predyspozycjach kobiet i m昕czyzn: wi阠ej wskaza czy przeciwwskaza dla sportu kobiet?

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Sportsmenka - kobiet sukcesu ... : Korzy禼i i bariery aktywno禼i sportowej kobiet / red. nauk. Jadwiga K硂decka-R罂alska

Adres wydawniczy: Warszawa : Polskie Stowarzyszenie Sportu Kobiet, 2003

Opis fizyczny: s.161-167 : tab.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Zato Krystyna 0000-0003-1736-3687 [0];010;WWF

Sygnatura: PNNP00854


29/32

IDT: .

Autorzy: Burdukiewicz Anna, Janusz Antoni.

Tytu艂 orygina艂u: Zr罂nicowanie p砪iowe cech morfofunkcjonalnych dzieci i m硂dzie縴

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Problemy badawcze w lekkoatletyce / pod red. Paw砤 Kowalskiego

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2003

Opis fizyczny: s.7-16 : ryc. tab. bibliogr. 9 poz.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Burdukiewicz Anna 0000-0002-1397-9516 [0];001;WWF, Janusz Antoni [0];022;000

Sygnatura: PNNP00827


30/32

IDT: .

Autorzy: Mia砶owska Janina.

Tytu艂 orygina艂u: BMI a zdolno禼i si硂we u m硂dzie縴 wiejskiej w okresie pokwitania

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Diagnostika pohybového systému : metody vyšetrŘní, prima~20rní prevence, prostŘedky pohybové terapie : sbornik V. mezinárodní konference v oboru funkční antropologie a zdravotní tělesné výchovy, 26.8.-27.8.2002

Adres wydawniczy: Olomouc : Univerzita Palackého, 2002

Opis fizyczny: s.105-109 : tab. bibliogr. 17 poz.

Konferencja/zjazd - tytu艂: Univerzita Palackého v Olomouci

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Olomouc : 2002.08.26-2002.08.27

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Mia砶owska Janina [0];001;WWF

Sygnatura: PNNP00954


31/32

IDT: .

Autorzy: Cych Piotr.

Tytu艂 orygina艂u: Dymorfizm p砪iowy a rodzaje b酬d體 pope硁ianych w biegu na orientacj

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Sex dimorphism and kinds of errors made by orienteer during the competition

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Problemy dymorfizmu p砪iowego w sporcie : praca zbiorowa / pod red. Teresy Sochy

Adres wydawniczy: Katowice : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2002

Opis fizyczny: s.150-160 : ryc. tab. bibliogr. 18 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Cych Piotr 0000-0002-4736-3373 [0];009;WWF

Sygnatura: PNNP00293


32/32

IDT: .

Autorzy: Misio砮k Ewa, Haleczko Adam.

Tytu艂 orygina艂u: R罂nice mi阣zyp砪iowe w sprawno禼i motorycznej os骲 o jednakowym stopniu ot硊szczenia

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Sexual dimorphism of motor ability in people with the same level of body fatness

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Problemy dymorfizmu p砪iowego w sporcie : praca zbiorowa / pod red. Teresy Sochy

Adres wydawniczy: Katowice : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2002

Opis fizyczny: s.227-233 : ryc. bibliogr. 11 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Misio砮k Ewa 0000-0003-0982-5343 [0];007;WWF, Haleczko Adam [0];007;WWF

Sygnatura: PNNP00291


Nowe wyszukiwanie | Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc艂awiu