DOLNY K
Liczba odnalezionych rekord贸w: 127

Operacje globalne Zmie艅 format:    | Nowe wyszukiwanie
Operacje dot. bie偶膮cej strony               
1/127

IDT: .

Autorzy: Dziedzic Marcin.

Tytu艂 orygina艂u: Zak砤dy fotograficzne w uzdrowiskach i letniskach G髍 Izerskich przed 1945 r.

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Photographis studios in the spas and holiday resorts if Izerskie Mountains before 1945

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Tradycje i perspektywy rozwoju kultury uzdrowiskowej w Muszynie w kontek禼ie europejskim / pod. red. Bo縠ny P硂nki-Syroki [i in.]

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Oficyna Wydawnicza "Arboretum", 2020

Opis fizyczny: s. 473-482 : ryc., bibliogr. w przypisach, sum.

Seria: Kultura uzdrowiskowa w Europie ; t. 12

p-ISBN: 978-83-62563-71-5

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Dziedzic Marcin [*] 0000-0002-1370-1936;050;WWF

Data wprowadzenia: 2020/06

Sygnatura: PNNP09582


2/127

IDT: .

Autorzy: Bolach Bartosz, St阷ie-S硂dkowska Marta, Bolach Eugeniusz.

Tytu艂 orygina艂u: Rozw骿 sportu os骲 z niepe硁osprawno禼iami w Polsce oraz we Wroc砤wiu i Dolnym 眘ku

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Development of sport among people with disabilities in Poland, Wroclaw and Lower Silesia

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Miejsce os骲 niepe硁osprawnych w przestrzeni spo砮cznej : monografia / Red. J髗ef Patkiewicz

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, Oddzia Wojew骴zki we Wroc砤wiu, 2019

Opis fizyczny: s. 121-143 : ryc., tab., sum.

p-ISBN: 978-83-928977-9-8

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Bolach Bartosz [*] 0000-0002-3433-4434;063;WNS, St阷ie-S硂dkowska Marta [ ];000;000, Bolach Eugeniusz [*] 0000-0003-1857-0522;063;WNS

Data wprowadzenia: 2020/06

Sygnatura: PNNP09593


3/127

IDT: .

Autorzy: Cych Piotr.

Tytu艂 orygina艂u: Wybrane elementy stylu 縴cia m硂dych sportowc體 z Dolnego 眘ka

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu, 2019

Opis fizyczny: 210 s. : rys., tab., bibliogr. 350 poz.

Seria: Studia i Monografie Akademii Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu ; nr 134 ; 0239-6009

p-ISBN: 978-83-64354-44-1

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Cych Piotr [*] 0000-0002-4736-3373;055;WNS

Data wprowadzenia: 2019/04

Sygnatura: PNNP09222


4/127

IDT: .

Autorzy: Ksi笨ek Anna, Zagrodna Aleksandra, S硂wi駍ka-Lisowska Ma砱orzata, J蠹k體 Pawe, Lwow Felicja, M阣ra Marek.

Tytu艂 orygina艂u: Diet and semen quality in healthy males from the population of the Lower Silesia region in Poland (the androls study)

Czasopismo: Journal of Men's Health

Szczeg贸艂y: 2018 : vol. 14, nr 1, s. e24-e30, tab., bibliogr. 5 poz.

p-ISSN: 1875-6867
e-ISSN: 1875-6859

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

Charakt. merytoryczna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Adres url:

DOI: 10.22347/1875-6859.14.1.7

Afiliacja: Ksi笨ek Anna [*] 0000-0002-6677-5920;062;WNS, Zagrodna Aleksandra [*] 0000-0003-0649-4083;062;WNS, S硂wi駍ka-Lisowska Ma砱orzata [*] 0000-0001-7522-4058;062;WNS, J蠹k體 Pawe [*] 0000-0003-4838-3525;062;WNS, Fink-Lwow Felicja [*] 0000-0002-4323-7134;067;WF, M阣ra Marek [*] 0000-0002-4494-1254;062;WNS

Dyscypliny czasopisma na podstawie wykazu MNiSW z 20.12.2019: nauki farmaceutyczne;nauki medyczne;nauki o zdrowiu
Dyscypliny czasopisma na podstawie wykazu MNiSW z 20.12.2019: in縴nieria biomedyczna;nauki farmaceutyczne;nauki medyczne;nauki o kulturze fizycznej;nauki o zdrowiu;technologia 縴wno禼i i 縴wienia

Tytu艂 czasopisma w wykazie MNiSW z 20.12.2019: Journal of Mens Health

Tytu艂 czasopisma w wykazie MNiSW z 20.12.2019: Journal of Men's Health

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Zidentyfikowano wielokrotnie na wykazie dyscyplin

Data wprowadzenia: 2018/01; 2020/01

Sygnatura: PNNP08614


5/127

IDT: .

Autorzy: Markiewicz-Patkowska Julita, Ole秐iewicz Piotr, Widawski Krzysztof, Widawska Gra縴na.

Tytu艂 orygina艂u: Edukacyjna funkcja turystyki senioralnej

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The educational functions of senior tourism

Czasopismo: Zeszyty Naukowe Wy縮zej Szko硑 Humanitas. Pedagogika

Szczeg贸艂y: 2018, nr 16, s.259-267, ryc. bibliogr. 17 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Markiewicz-Patkowska Julita [ ];000;000, Ole秐iewicz Piotr [*] 0000-0002-0426-0630;050;WWF, Widawski Krzysztof [ ];000;000, Widawska Gra縴na [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2018/06

Sygnatura: PNNP08840


6/127

IDT: .

Autorzy: Widawski Krzysztof, Rozenkiewicz Agnieszka, ch Janusz, Krzemi駍ka Alicja, Ole秐iewicz Piotr.

Tytu艂 orygina艂u: Geotourism starts with accessible information : the Internet as a promotional tool for the georesources of Lower Silesia

Czasopismo: Open Geosciences

Szczeg贸艂y: 2018 : vol. 10, nr 1, s. 275-288, ryc., bibliogr. 53 poz.

p-ISSN: 2391-5447

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

Charakt. merytoryczna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Adres url:

DOI: 10.1515/geo-2018-0021

Afiliacja: Widawski Krzysztof [ ];000;000, Rozenkiewicz Agnieszka [ ];000;000, ch Janusz [ ];000;000, Krzemi駍ka Alicja [ ];000;000, Ole秐iewicz Piotr [*] 0000-0002-0426-0630;050;WWF

Dyscypliny czasopisma na podstawie wykazu MNiSW z 20.12.2019: in縴nieria l眃owa i transport;in縴nieria 秗odowiska, g髍nictwo i energetyka;nauki le秐e;nauki o Ziemi i 秗odowisku

Tytu艂 czasopisma w wykazie MNiSW z 20.12.2019: Open Geosciences

Tytu艂 czasopisma w wykazie MNiSW z 20.12.2019: Open Geosciences

Data wprowadzenia: 2018/09; 2020/01

Sygnatura: PNNP08921


7/127

IDT: .

Autorzy: Klementowski Kazimierz, So硉ysik Mariusz, Sawicki Zygmunt, Jandova Sona, Ole秐iewicz Piotr.

Tytu艂 orygina艂u: Organization and management of tourist attractions. Case studies of Lower Silesia projects

Czasopismo: Ekonomiczne Problemy Turystyki

Szczeg贸艂y: 2018, nr 3, s. 125-131, bibliogr. [20] poz. streszcz.

Uwagi: Na li禼ie MNISW tyt.: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeci駍kiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

p-ISSN: 1644-0501
e-ISSN: 2353-3188

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

DOI: 10.18276/ept.2018.3.43-12

Afiliacja: Klementowski Kazimierz [ ];000;000, So硉ysik Mariusz [*] 0000-0002-0317-0705 926307;050;WWF, Sawicki Zygmunt [ ];000;000, Jandova Sona [ ];000;000, Ole秐iewicz Piotr [*] 0000-0002-0426-0630;050;WWF

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin

Data wprowadzenia: 2019/02

Sygnatura: PNNP09083


8/127

IDT: .

Autorzy: J蠹k體 Pawe, S硂wi駍ka-Lisowska Ma砱orzata, Zagrodna Aleksandra, M阣ra Marek, Lwow Felicja.

Tytu艂 orygina艂u: Vitamin D and semen quality in urban, young, healthy men (AndroLS)

Czasopismo: Journal of Men's Health

Szczeg贸艂y: 2018 : vol. 14, nr 2, s. e1-e7, ryc., tab., bibliogr. 29 poz.

p-ISSN: 1875-6867
e-ISSN: 1875-6859

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

Charakt. merytoryczna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Adres url:

DOI: 10.22374/1875-6859.14.2.1

Afiliacja: J蠹k體 Pawe [*] 0000-0003-4838-3525;062;WNS, S硂wi駍ka-Lisowska Ma砱orzata [*] 0000-0001-7522-4058;062;WNS, Zagrodna Aleksandra [*] 0000-0003-0649-4083;062;WNS, M阣ra Marek [*] 0000-0002-4494-1254;062;WNS, Fink-Lwow Felicja [*] 0000-0002-4323-7134;067;WF

Dyscypliny czasopisma na podstawie wykazu MNiSW z 20.12.2019: nauki farmaceutyczne;nauki medyczne;nauki o zdrowiu
Dyscypliny czasopisma na podstawie wykazu MNiSW z 20.12.2019: in縴nieria biomedyczna;nauki farmaceutyczne;nauki medyczne;nauki o kulturze fizycznej;nauki o zdrowiu;technologia 縴wno禼i i 縴wienia

Tytu艂 czasopisma w wykazie MNiSW z 20.12.2019: Journal of Mens Health

Tytu艂 czasopisma w wykazie MNiSW z 20.12.2019: Journal of Men's Health

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Zidentyfikowano wielokrotnie na wykazie dyscyplin

Data wprowadzenia: 2018/02; 2019/01; 2020/01

Sygnatura: PNNP08627


9/127

IDT: .

Autorzy: Dziedzic Marcin.

Tytu艂 orygina艂u: Zak砤dy fotograficzne w Cieplicach 眘kich przed I wojn 秝iatow

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Photographic studios in Cieplice before First World War

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Tradycje i perspektywy rozwoju kultury uzdrowiskowej w Iwoniczu-Zdroju w kontek禼ie europejskim / pod. red. Bo縠ny P硂nki-Syroki [i in.]

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2018

Opis fizyczny: s. 231-240 : ryc., sum.

Seria: Kultura uzdrowiskowa w Europie ; T.10

p-ISBN: 978-83-62563-63-0

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Dziedzic Marcin [*] 0000-0002-1370-1936;050;WWF

Data wprowadzenia: 2018/05; 2019/10; 2020/01

Sygnatura: PNNP08791


10/127

IDT: .

Autorzy: Dziedzic Marcin.

Tytu艂 orygina艂u: Budowniczowie organ體 z Z眀kowic 眘kich

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Pipe organ builders from Z眀kowice 眘kie

Czasopismo: Gospodarka Rynek Edukacja

Szczeg贸艂y: 2017 : vol.18, nr 1, s.52-56, ryc. bibliogr. 8 poz. streszcz. sum.

p-ISSN: 1509-5576

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Dziedzic Marcin [*] 0000-0002-1370-1936;050;WWF

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin

Data wprowadzenia: 2017/04

Sygnatura: PNNP08264


11/127

IDT: .

Autorzy: Dziedzic Marcin.

Tytu艂 orygina艂u: Fotografowie w Z眀kowicach 眘kich w XIX w.

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Wok蟪 dziej體 miasta : 730 lat Z眀kowic 眘kich : materia硑 z Konferencji Naukowej, 22-23.04.2017 / pod red. Kamila Paw硂wskiego

Adres wydawniczy: Zabkowice 眘kie : Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Ksi阦i Henrykowskiej, 2017

Opis fizyczny: s. 97-105 : fot.

Adnotacje: Poziom wydawcy z wykazu MNiSW: spoza (Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Ksi阦i Henrykowskiej)

p-ISBN: 978-83-941027-1-5

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Dziedzic Marcin [*] 0000-0002-1370-1936;050;WWF

Data wprowadzenia: 2017/11; 2019/10

Sygnatura: PNNP08497


12/127

IDT: .

Autorzy: Markiewicz-Patkowska Julita, Widawski Krzysztof, Ole秐iewicz Piotr.

Tytu艂 orygina艂u: Selected conditions of the senior tourism functioning on the example of Lower Silesia

Czasopismo: Studia Sportiva

Szczeg贸艂y: 2017 : vol. 11, nr 2, s. 106-114, ryc. bibliogr. 20 poz. sum.

Uwagi: Ark. wyd.: 0,5

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Adres url:

Afiliacja: Markiewicz-Patkowska Julita [ ];000;000, Widawski Krzysztof [ ];000;000, Ole秐iewicz Piotr [*] 0000-0002-0426-0630;050;WWF

Data wprowadzenia: 2018/02

Sygnatura: PNNP08617


13/127

IDT: .

Autorzy: Dziedzic Marcin.

Tytu艂 orygina艂u: Sezonowe zak砤dy fotograficzne w uzdrowiskach ziemi k硂dzkiej przed I wojn 秝iatow

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Summer photographic studios in the spas of K硂dzko Land before First World War

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Wybrane elementy historii uzdrowisk polskich i niemieckich do 1945 r. / pod red. Bo縠ny P硂nki-Syroki i Andrzeja Syroki

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2017

Opis fizyczny: s. 41-52 : ryc.

Seria: Kultura uzdrowiskowa w Europie ; T. 9

Uwagi: ark. wyd. 14

p-ISBN: 978-83-62563-58-6

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Dziedzic Marcin [*] 0000-0002-1370-1936;050;WWF

Data wprowadzenia: 2017/07; 2019/10; 2020/01

Sygnatura: PNNP08379


14/127

IDT: .

Autorzy: Dziedzic Marcin.

Tytu艂 orygina艂u: Towarzystwo Wzg髍z Strzeli駍kich 1888-1945

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The Society of Strzelin Hills 1888-1945

Czasopismo: Gospodarka Rynek Edukacja

Szczeg贸艂y: 2017 : vol. 18, nr 2, s. 47-54, ryc. bibliogr. 7 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Dziedzic Marcin [*] 0000-0002-1370-1936;050;WWF

Data wprowadzenia: 2017/07

Sygnatura: PNNP08363


15/127

IDT: .

Autorzy: Kocha駍ki Maciej, Szafraniec Rafa, J髗efowski Piotr.

Tytu艂 orygina艂u: Wykorzystanie potencja硊 uzdrowisk dolno秎眘kich w odnowie biologicznej, psychosomatycznej i wellness

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Adaptacyjna aktywno舵 fizyczna : monografia / red. Eugeniusz Bolach, Adam Kawczy駍ki

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Agencja Us硊gowo-Handlowa "AGIW", 2017

Opis fizyczny: s. 184-193 : ryc., tab., bibliogr. 30 poz., sum.

p-ISBN: 978-83-9283445-8

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Kocha駍ki Maciej [*] 0000-0002-3320-9180;063;WNS, Szafraniec Rafa [*] 0000-0003-1215-6590;063;WNS, J髗efowski Piotr [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2017/07; 2019/10

Sygnatura: PNNP08376


16/127

IDT: .

Autorzy: Dziedzic Marcin.

Tytu艂 orygina艂u: Budowniczowie organ體 z Boboszowa, K硂dzka i Dusznik-Zdroju w XIX i XX wieku

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Pipe organ builders from Bobosz體, K砫zko and Duszniki-Zdr骿 from 19th to 20th century

Czasopismo: Gospodarka Rynek Edukacja

Szczeg贸艂y: 2016 : vol.17, nr 3, s.51-56, ryc. bibliogr. 8 poz. streszcz. sum.

p-ISSN: 1509-5576

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Dziedzic Marcin [*] 0000-0002-1370-1936;050;WWF

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin

Data wprowadzenia: 2016/10

Sygnatura: PNNP07993


17/127

IDT: .

Autorzy: Dziedzic Marcin.

Tytu艂 orygina艂u: Budowniczowie organ體 z L眃ka-Zdroju

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Pipe organ builders from L眃ek-Zdr骿

Czasopismo: Gospodarka Rynek Edukacja

Szczeg贸艂y: 2016 : vol.17, nr 1, s.51-56, ryc. bibliogr. 14 poz. streszcz. sum.

p-ISSN: 1509-5576

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Dziedzic Marcin [*] 0000-0002-1370-1936;050;WWF

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin

Data wprowadzenia: 2016/03

Sygnatura: PNNP07745


18/127

IDT: .

Autorzy: Dziedzic Marcin, Zieli駍ki Waldemar.

Tytu艂 orygina艂u: Fotografowie w Dusznikach-Zdroju do 1945 roku

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Photographer in Duszniki-Zdr骿 until 1945

Czasopismo: Rocznik Muzeum Papiernictwa

Szczeg贸艂y: 2016, t.10, s.97-110, ryc. streszcz. sum. Zsf.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Dziedzic Marcin [*] 0000-0002-1370-1936;050;WWF, Zieli駍ki Waldemar [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2017/02; 2019/01

Sygnatura: PNNP08148


19/127

IDT: .

Autorzy: So硉ysik Mariusz, Cieplik Justyna, Markiewicz-Patkowska Julita, Ole秐iewicz Piotr.

Tytu艂 orygina艂u: Kierunki rozwoju turystyki na obszarach podmiejskich w ocenie jej organizator體 oraz uczestnik體 (na przyk砤dzie gmin dolno秎眘kich)

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Tourism development trends in suburban areas in the opinion of the organizers and participants of the tourism (on the example of Lower Silesia municipalities)

Czasopismo: Ekonomiczne Problemy Turystyki

Szczeg贸艂y: 2016, nr 3, s.173-183, ryc. tab. bibliogr. 16 poz. streszcz. sum.

Uwagi: doi: 10.18276/ept.2016.3.35-14

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: So硉ysik Mariusz [*] 0000-0002-0317-0705 926307;050;WWF, Cieplik Justyna [*] 0000-0001-5540-3665;050;WWF, Markiewicz-Patkowska Julita [ ];000;000, Ole秐iewicz Piotr [*] 0000-0002-0426-0630;050;WWF

Data wprowadzenia: 2016/05

Sygnatura: PNNP07795


20/127

IDT: .

Autorzy: Gruszka Izabela, R罂aniecka Agata, Krajewska-Smardz Anna.

Tytu艂 orygina艂u: Potencja recepcyjny gminy Stronie 眘kie i mo縧iwo禼i jego wykorzystania na potrzeby turystyki rodzinnej

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The reception potential of the Stronie 眘kie municipality and its accessibility for family tourism

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2016, nr 55, s. 28-37, tab. bibliogr. 33 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Gruszka Izabela [*];050;WWF, R罂aniecka Agata [ ];000;000, Krajewska-Smardz Anna [*];050;WWF

Data wprowadzenia: 2017/01

Sygnatura: PNNP08119


21/127

IDT: .

Autorzy: Jab硂nkowska Jolanta Barbara, Cieplik Justyna.

Tytu艂 orygina艂u: Potencja turystyczny Uzdrowiska Cieplice 眘kie-Zdr骿 w ocenie kuracjuszy zagranicznych

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Tourist potential of Cieplice 眘kie-Zdr骿 health resort in the opinion of foreign patients

Czasopismo: Europa Regionum

Szczeg贸艂y: 2016 : t.28, s.79-92, bibliogr. 16 poz. sum.

p-ISSN: 1428-278X

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

DOI: 10.18276/er.2016.21-05

Afiliacja: Jab硂nkowska Jolanta Barbara [*] 0000-0002-9121-4172;050;WWF, Cieplik Justyna [*] 0000-0001-5540-3665;050;WWF

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin

Data wprowadzenia: 2017/03

Sygnatura: PNNP08203


22/127

IDT: .

Autorzy: Zakrzewska El縝ieta, Piepiora Pawe.

Tytu艂 orygina艂u: Powiatowe Ko硂 Pszczelarzy w Jeleniej G髍ze wizyt體k regionu jeleniog髍skego

Czasopismo: Zeszyty Historyczne

Szczeg贸艂y: 2016 : vol.8, nr 4, s.7-16, fot. bibliogr. 6 poz.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Zakrzewska El縝ieta [ ];000;000, Piepiora Pawe [*] 0000-0002-6525-3936;055;WNS

Data wprowadzenia: 2016/10

Sygnatura: PNNP07967


23/127

IDT: .

Autorzy: Markiewicz-Patkowska Julita, Ole秐iewicz Piotr, Lasota Sylwia, So硉ysik Mariusz.

Tytu艂 orygina艂u: odki wsparcia z Unii Europejskiej a diagnoza potrzeb edukacyjnych i rozw骿 innowacyjnych form kszta砪enia dla bran縴 turystycznej

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: European Union support funds. The diagnosis of educational needs and the development of innovative education forms for the tourist field

Czasopismo: Ekonomiczne Problemy Turystyki

Szczeg贸艂y: 2016, nr 2, s.361-376, ryc. bibliogr. 3 poz. streszcz. sum.

Uwagi: doi: 10.18276/ept.2016.2.34-27

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Markiewicz-Patkowska Julita [ ];000;000, Ole秐iewicz Piotr [*] 0000-0002-0426-0630;050;WWF, Lasota Sylwia [ ];000;000, So硉ysik Mariusz [*] 0000-0002-0317-0705 926307;050;WWF

Data wprowadzenia: 2016/05

Sygnatura: PNNP07796


24/127

IDT: .

Autorzy: Dziedzic Marcin.

Tytu艂 orygina艂u: Wiarygodno舵 informacji biograficznych zawartych w r罂nych typach 紃骴e na przyk砤dzie ksi眊 parafialnych, ksi眊 urz阣體 stanu cywilnego oraz dokument體 Biura Informacyjnego W. Schimmelpfeng

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Historia - Pami赕 - To縮amo舵 w edukacji humanistycznej. T.4 : Archiwum jako "stra縩ik pami阠i" / red. Bo縠na Popio砮k, Agnieszka Ch硂sta-Sikorska, Agnieszka S砤by

Adres wydawniczy: Krak體 : Wydawnictwo LIBRON, 2016

Opis fizyczny: s.187-195 : sum.

Uwagi: ISBN 978-83-65705-14-3

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Dziedzic Marcin [*] 0000-0002-1370-1936;050;WWF

Data wprowadzenia: 2017/03

Sygnatura: PNNP08218


25/127

IDT: .

Autorzy: Dziedzic Marcin, Zieli駍ki Waldemar.

Tytu艂 orygina艂u: Firma fotograficzna "E. Voelkel" z Nysy

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: E. Voelkel photography studio in Nysa

Czasopismo: Dagerotyp

Szczeg贸艂y: 2015, nr 24, s.5-28, ryc. sum.

p-ISSN: 1233-2445

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Dziedzic Marcin [*] 0000-0002-1370-1936;050;WWF, Zieli駍ki Waldemar [ ];000;000

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin

Data wprowadzenia: 2017/02

Sygnatura: PNNP08143


26/127

IDT: .

Autorzy: Kryza R., Dziedzic Marcin, Unterwurzacher M., Prell M., Pietrzykowska K., Strick D., Schumacher V., Wilhelm D..

Tytu艂 orygina艂u: Local and exotic building and decorative stones in historical castles of SW Poland : a reconnaissance study

Czasopismo: Przegl眃 Geologiczny

Szczeg贸艂y: 2015 : vol.63, nr 6, s.332-344, ryc. bibliogr. 17 poz.

p-ISSN: 0033-2151

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Kryza R. [ ];000;000, Dziedzic Marcin [*] 0000-0002-1370-1936;050;WWF, Unterwurzacher M. [ ];000;000, Prell M. [ ];000;000, Pietrzykowska K. [ ];000;000, Strick D. [ ];000;000, Schumacher V. [ ];000;000, Wilhelm D. [ ];000;000

Dyscypliny czasopisma na podstawie wykazu MNiSW z 20.12.2019: in縴nieria l眃owa i transport;in縴nieria 秗odowiska, g髍nictwo i energetyka;nauki o Ziemi i 秗odowisku

Tytu艂 czasopisma w wykazie MNiSW z 20.12.2019: Przegl眃 Geologiczny

Data wprowadzenia: 2015/06

Sygnatura: PNNP07375


27/127

IDT: .

Autorzy: Pstrocka-Rak Ma砱orzata, Rak Grzegorz.

Tytu艂 orygina艂u: Perspektywy rozwoju turystyki na dolno秎眘kich obszarach Natura 2000 w 秝ietle plan體 zada ochronnych

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Prospects of tourism development in Lower Silesian Natura 2000 sites in view of plans of protection task

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2015, nr 51, s.4-14, ryc. tab. bibliogr. 29 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Pstrocka-Rak Ma砱orzata [*] 0000-0002-4616-0291;050;WWF, Rak Grzegorz [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2016/02

Sygnatura: PNNP07660


28/127

IDT: .

Autorzy: Markiewicz-Patkowska Julita, Ole秐iewicz Piotr, Lasota Sylwia.

Tytu艂 orygina艂u: Rola i znaczenie wsp蟪pracy szk蟪 zawodowych z przedsi阞iorcami oraz jej wp硑w na wzrost gospodarczy i konkurencyjno舵 bran縴 turystycznej Dolnego 眘ka

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The role and significance of the cooperation between vocational schools and entrepreneurs and its impact on the Lower Silesian tourist trade economic growth and competitiveness

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Jako舵 innowacji i ewaluacji w edukacji / pod. red. Jana Grzesiaka

Adres wydawniczy: Kalisz-Konin : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Pa駍twowa Wy縮za Szko砤 Zawodowa w Koninie, 2015

Opis fizyczny: s. 463-474 : ryc. sum.

Seria: Ewaluacja i innowacje w edukacji

p-ISBN: 978-83-65038-08-1

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Markiewicz-Patkowska Julita [ ];000;000, Ole秐iewicz Piotr [*] 0000-0002-0426-0630;050;WWF, Lasota Sylwia [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2015/05

Sygnatura: PNNP07345


29/127

IDT: .

Autorzy: Dziedzic Marcin.

Tytu艂 orygina艂u: Rzemios硂 konwisarskie w Z眀kowicach 眘kich od XVI do XX wieku

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Thinsmiths in Z眀kowice 眘kie from the 16th century to 20th century

Czasopismo: Gospodarka Rynek Edukacja

Szczeg贸艂y: 2015 : vol.16, nr 3, s.31-39, ryc. bibliogr. 13 poz. sum.

p-ISSN: 1509-5576

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Dziedzic Marcin [*] 0000-0002-1370-1936;050;WWF

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin

Data wprowadzenia: 2015/10

Sygnatura: PNNP07496


30/127

IDT: .

Autorzy: Pawlak Gabriel, si駍ki Gabriel.

Tytu艂 orygina艂u: Sportowe projekty unijne, jako 紃骴砤 innowacji w zarz眃zaniu i rozwoju sektora sportowego

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Wyzwania naukowc體 we wsp蟪czesnym 秝iecie / red. nauk. Agnieszka Synowiec

Adres wydawniczy: Cz阺tochowa : Omnibuss, 2015

Opis fizyczny: s.146-153 : ryc. bibliogr. 14 poz.

Uwagi: ISBN 978-83-943111-0-0

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Pawlak Gabriel [*] 0000-0003-0675-8691;057;WNS, si駍ki Gabriel [*] 0000-0002-2172-0571;057;WNS

Data wprowadzenia: 2016/02

Sygnatura: PNNP07717


31/127

IDT: .

Autorzy: Dziedzic Marcin.

Tytu艂 orygina艂u: Wie縠 widokowe na pruskim 眘ku jako miejsca pami阠i

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Historia - pami赕 - to縮amo舵 w edukacji humanistycznej. T.3, / red. nauk. Bo縠na Popio砮k, Agnieszka Ch硂sta-Sikorska, Agnieszka S砤by

Adres wydawniczy: Krak體 : Wydawnictwo LIBRON, 2015

Opis fizyczny: s.559-567 : ryc.

Uwagi: ISBN 978-83-65148-36-0

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Dziedzic Marcin [*] 0000-0002-1370-1936;050;WWF

Data wprowadzenia: 2015/12

Sygnatura: PNNP07616


32/127

IDT: .

Autorzy: Szalonka Katarzyna, Krajewska-Smardz Anna.

Tytu艂 orygina艂u: Zachowania prozdrowotne dzieci i m硂dzie縴 na Dolnym 眘ku w 秝ietle wynik體 bada

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Health-related behaviours of children and adolescents in Lower Silesia (Poland) in the light of research findings

Czasopismo: Konsumpcja i Rozw骿

Szczeg贸艂y: 2015, nr 3, s.71-81, ryc. bibliogr. 12 poz. streszcz. sum.

Uwagi: ISSN 2083-6929

p-ISSN: 2083-6929

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Szalonka Katarzyna [ ];000;000, Krajewska-Smardz Anna [*];050;WWF

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin

Data wprowadzenia: 2015/11

Sygnatura: PNNP07573


33/127

IDT: .

Autorzy: Dziedzic Marcin.

Tytu艂 orygina艂u: Architekt Ludwig Schneider w Z硂tym Stoku

Czasopismo: 眘ki Kwartalnik Historyczny Sob髏ka

Szczeg贸艂y: 2014 : R.69, nr 1, s.139-142

p-ISSN: 0037-7511

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Dziedzic Marcin [*] 0000-0002-1370-1936;050;WWF

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin

Data wprowadzenia: 2014/06

Sygnatura: PNNP06822


34/127

IDT: .

Autorzy: F眐 Tadeusz, Jarecka Paulina.

Tytu艂 orygina艂u: Czynniki warunkuj眂e uprawianie g髍skiej turystyki kwalifikowanej w subregionie Karkonoszy i G髍 Izerskich na podstawie opinii badanych turyst體

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Wybrane aspekty g髍skiej aktywno禼i ruchowej w Polsce i na 秝iecie / red. nauk. Piotr Zarzycki

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu, 2014

Opis fizyczny: s.163-170 : ryc. bibliogr. 9 poz. sum.

Uwagi: ISBN 978-83-64354-02-1

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: F眐 Tadeusz [ ];000;000, Jarecka Paulina [ ];024;000

Data wprowadzenia: 2017/03

Sygnatura: PNNP08197


35/127

IDT: .

Autorzy: Dziedzic Marcin, Dziedzic Gabriela.

Tytu艂 orygina艂u: K硂dzka Grupa Artystyczna 1920-1945

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Quaestio, 2014

Opis fizyczny: 222 s.

p-ISBN: 978-83-62571-65-9

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Dziedzic Marcin [*] 0000-0002-1370-1936;050;WWF, Dziedzic Gabriela [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2014/02

Sygnatura: PNNP06692


36/127

IDT: .

Autorzy: Dziedzic Marcin.

Tytu艂 orygina艂u: Künstler aus Bad Landeck (L眃ek Zdr骿) zwischen 1880 und 1945

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Artists in L眃ek-Zdr骿 from the second half of 19th century to 1945

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Health resort treatment in Turkey, Russia and Germany (19th-20th century) : a comparative analysis based on a selection of case studies / ed. by Bo縠na P硂nka-Syroka, Arin Namal and Aysegül Demirhan Erdemir

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Quaestio, 2014

Opis fizyczny: s.69-82 : ryc.

Seria: Kultura uzdrowiskowa w Europie ; T.5

Uwagi: ISBN 978-83-62571-75-8

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Dziedzic Marcin [*] 0000-0002-1370-1936;050;WWF

Data wprowadzenia: 2015/02

Sygnatura: PNNP07155


37/127

IDT: .

Autorzy: Pstrocka-Rak Ma砱orzata, Rak Grzegorz.

Tytu艂 orygina艂u: Ocena potencja硊 siedlisk przyrodniczych dolno秎眘kich obszar體 Natura 2000 dla turystyki przyrodniczej

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The evaluation of the natural habitats potential for nature tourism at Lower Silesian Natura 2000 sites

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2014, nr 46, s.140-154, tab. bibliogr. 41 poz. sum.

p-ISSN: 0239-4375

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Pstrocka-Rak Ma砱orzata [*] 0000-0002-4616-0291;050;WWF, Rak Grzegorz [ ];000;000

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin

Data wprowadzenia: 2014/10

Sygnatura: PNNP06944


38/127

IDT: .

Autorzy: Pstrocka-Rak Ma砱orzata, Rak Grzegorz.

Tytu艂 orygina艂u: Tourism and leisure at Lower Silesian Natura 2000 sites on the basis of standard data forms

Czasopismo: Polish Journal of Natural Sciences

Szczeg贸艂y: 2014 : vol.29, nr 2, s.177-188, ryc. tab. bibliogr. 32 poz. streszcz. sum.

p-ISSN: 1643-9953

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Pstrocka-Rak Ma砱orzata [*] 0000-0002-4616-0291;050;WWF, Rak Grzegorz [ ];000;000

Dyscypliny czasopisma na podstawie wykazu MNiSW z 20.12.2019: in縴nieria biomedyczna;in縴nieria 秗odowiska, g髍nictwo i energetyka;nauki farmaceutyczne;nauki le秐e;rolnictwo i ogrodnictwo;technologia 縴wno禼i i 縴wienia;zootechnika i rybactwo;geografia spo砮czno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna;nauki biologiczne

Tytu艂 czasopisma w wykazie MNiSW z 20.12.2019: Polish Journal of Natural Sciences

Data wprowadzenia: 2014/10

Sygnatura: PNNP06985


39/127

IDT: .

Autorzy: Jab硂nkowska Jolanta Barbara.

Tytu艂 orygina艂u: Turystyka g髍ska w 秝iadomo禼i m硂dych wroc砤wian a strategiczne modele zarz眃zania subregionami Dolnego 眘ka

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Mountaineering in Wroclaw young inhabitants awareness and strategic models of Lower Silesian subregions managing

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2014, nr 47, s.4-12, ryc. bibliogr. 13 poz. sum.

p-ISSN: 0239-4375

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Jab硂nkowska Jolanta Barbara [*] 0000-0002-9121-4172;050;WWF

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin

Data wprowadzenia: 2014/11

Sygnatura: PNNP07050


40/127

IDT: .

Autorzy: Widawski Krzysztof, Ole秐iewicz Piotr, Hasi駍ki W砤dys砤w.

Tytu艂 orygina艂u: Turystyka wiejska na ziemi k硂dzkiej - wybrane aspekty rozwoju na prze硂mie XX i XXI wieku

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Rural tourism in the K硂dzko land - selected issues of its development at the turn of the 20th and 21st century

Czasopismo: Gospodarka Rynek Edukacja

Szczeg贸艂y: 2014 : vol.15, nr 4, s. 33-40, ryc. streszcz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Widawski Krzysztof [ ];000;000, Ole秐iewicz Piotr [*] 0000-0002-0426-0630;050;WWF, Hasi駍ki W砤dys砤w [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2015/02

Sygnatura: PNNP07159


41/127

IDT: .

Autorzy: So硉ysik Mariusz, Ole秐iewicz Piotr, Ilnicki Dariusz, Fedyk Wojciech.

Tytu艂 orygina艂u: Zr罂nicowanie udzia硊 sektora spo砮cznego w rynku turystycznym i sportowo-rekreacyjnym podmiejskich gmin Dolnego 眘ka

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Non governmental sector' share diversity in tourist and leisure market of suburban municipalities in Lower Silesia

Czasopismo: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeci駍kiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

Szczeg贸艂y: 2014, nr 2, s.215-232, ryc. tab. bibliogr. 11 poz. streszcz. sum.

p-ISSN: 1644-0501

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: So硉ysik Mariusz [*] 0000-0002-0317-0705 926307;050;WWF, Ole秐iewicz Piotr [*] 0000-0002-0426-0630;050;WWF, Ilnicki Dariusz [*];050;WWF, Fedyk Wojciech [*] 0000-0002-3855-9710 926374;050;WWF

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin

Data wprowadzenia: 2014/05

Sygnatura: PNNP06805


42/127

IDT: .

Autorzy: Fedyk Wojciech, So硉ysik Mariusz, Ilnicki Dariusz, Krajewska-Smardz Anna.

Tytu艂 orygina艂u: Analiza poziomu absorpcji funduszy unijnych i jej zr罂nicowanie w procesie aktywizacji i efektywnego rozwoju turystycznego wybranych gmin Dolnego 眘ka

Czasopismo: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeci駍kiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

Szczeg贸艂y: 2013 : vol.22, nr 2, s.57-73, ryc. bibliogr. 21 poz.

Uwagi: ISSN 1640-6818; ISSN 1644-0501

p-ISSN: 1644-0501

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Fedyk Wojciech [*] 0000-0002-3855-9710 926374;050;WWF, So硉ysik Mariusz [*] 0000-0002-0317-0705 926307;050;WWF, Ilnicki Dariusz [*];050;WWF, Krajewska-Smardz Anna [*];050;WWF

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin

Data wprowadzenia: 2014/02

Sygnatura: PNNP06685


43/127

IDT: .

Autorzy: Jab硂nkowska Jolanta Barbara.

Tytu艂 orygina艂u: J陑yk oddzia硑wa perswazyjnych w dolno秎眘kich reklamach turystycznych

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The language of persuasive interactions used in Lower Silesian tourist advertisements

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2013, nr 41, s.43-54, ryc. tab. bibliogr. 16 poz. sum.

p-ISSN: 0239-4375

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Jab硂nkowska Jolanta Barbara [*] 0000-0002-9121-4172;050;WWF

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin

Data wprowadzenia: 2013/09

Sygnatura: PNNP06425


44/127

IDT: .

Autorzy: Fedyk Wojciech.

Tytu艂 orygina艂u: Kierunki zmian w funkcjonowaniu i efektywno禼i w dzia砤niu lokalnych organizacji turystycznych na Dolnym 眘ku

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Directions of changes in the functioning and efficiency in action of local tourist organizations in Lower Silesia

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2013, nr 41, s.3-20, ryc. tab. bibliogr. 35 poz. sum.

p-ISSN: 0239-4375

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Fedyk Wojciech [*] 0000-0002-3855-9710 926374;050;WWF

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin

Data wprowadzenia: 2013/09

Sygnatura: PNNP06423


45/127

IDT: .

Autorzy: Dziedzic Marcin.

Tytu艂 orygina艂u: K硂dzkie Towarzystwo G髍skie 1881-1945

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Quaestio, 2013

Opis fizyczny: 510 s. : ryc. bibliogr.

Uwagi: (Egzemplarz dost阷ny w czytelni - sygnatura: II-39645)

p-ISBN: 978-83-62571-47-5

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Dziedzic Marcin [*] 0000-0002-1370-1936;050;WWF

Data wprowadzenia: 2013/03

Sygnatura: PNNP06282


46/127

IDT: .

Autorzy: Kope Aleksandra, S硂wi駍ka-Lisowska Ma砱orzata.

Tytu艂 orygina艂u: Polimorfizm genu receptora wapniowego (CASRV1 i CASRV2) a poziom aktywno禼i fizycznej m昕czyzn populacji dolno秎眘kiej

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Calcium receptor gene polymorphism ( CASRV1 and CASRV2) and the level of physical activity of the population od men from Lower Silesia

Czasopismo: Medycyna Sportowa

Szczeg贸艂y: 2013 : vol.29, supl.2, s.46-47

Uwagi: XXX Jubileuszowy Mi阣zynarodowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej

p-ISSN: 1232-406X

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Afiliacja: Zagrodna Aleksandra [*] 0000-0003-0649-4083;058;WNS, S硂wi駍ka-Lisowska Ma砱orzata [*] 0000-0001-7522-4058;058;WNS

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin

Data wprowadzenia: 2014/03

Sygnatura: PNNP06729


47/127

IDT: .

Autorzy: Dziedzic Marcin.

Tytu艂 orygina艂u: Pomniki Friedricha Ludwiga Jahna na 眘ku

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Friedrich Ludwig Jahn's monuments in Silesia

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2013, nr 41, s.55-65, fot. bibliogr. 34 poz. sum.

p-ISSN: 0239-4375

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Dziedzic Marcin [*] 0000-0002-1370-1936;050;WWF

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin

Data wprowadzenia: 2013/09

Sygnatura: PNNP06426


48/127

IDT: .

Autorzy: G髍alewicz-Drozdowska Marta, Gruszka Izabela, Rogowski Mateusz.

Tytu艂 orygina艂u: Storytelling at visitor attractions of Lower Silesia as a tourist product

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Tourism role in the regional economy. Vol.4 : Regional tourism product - theory and practice / ed. Janusz Marak, Jerzy Wyrzykowski

Adres wydawniczy: Wroclaw : University of Business in Wroclaw, 2013

Opis fizyczny: s.227-237 : ryc. tab. bibliogr. 13 poz. sum.

Uwagi: ISBN 978-83-937018-0-3

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: G髍alewicz-Drozdowska Marta [ ];000;000, Gruszka Izabela [*];050;WWF, Rogowski Mateusz [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2014/05

Sygnatura: PNNP06793


49/127

IDT: .

Autorzy: Ignasiak Zofia, S砤wi駍ka Teresa, D眀rowski Andrzej, Rowi駍ki Rafa.

Tytu艂 orygina艂u: The structure of physical activity in seniors from Lower Silesia

Czasopismo: Roczniki Pa駍twowego Zak砤du Higieny

Szczeg贸艂y: 2013 : t.64, nr 1, s.67-73, tab. bibliogr. 20 poz. sum.

p-ISSN: 0035-7715

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Ignasiak Zofia [*] 0000-0001-8656-9107;047;WWF, S砤wi駍ka-Ochla Teresa [*] 0000-0002-7217-5868;047;WWF, D眀rowski Andrzej [ ];000;000, Rowi駍ki Rafa [ ];000;000

Dyscypliny czasopisma na podstawie wykazu MNiSW z 20.12.2019: in縴nieria biomedyczna;nauki farmaceutyczne;nauki medyczne;nauki o zdrowiu;technologia 縴wno禼i i 縴wienia

Tytu艂 czasopisma w wykazie MNiSW z 20.12.2019: Roczniki Panstwowego Zakladu Higieny

Data wprowadzenia: 2013/03

Sygnatura: PNNP06285


50/127

IDT: .

Autorzy: Zarzycki Piotr, Czermak Patryk, Gruca Agnieszka.

Tytu艂 orygina艂u: Turystyczno-rekreacyjne aktywno禼i w zakresie wspinaczki g髍skiej w Rudawach Janowickich

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Turistic and recreational activities of rock climbers in Rudawy Janowickie

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Aktualne badania naukowe w dziedzinie turystyki, hotelarstwa i 縴wienia / red. nauk. Wies砤w Siwi駍ki, Roman Dawid Tauber, Ewa Mucha-Szajek

Adres wydawniczy: Pozna : Wydawnictwo Naukowe Wy縮zej Szko硑 Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, 2013

Opis fizyczny: s. 295-304 : ryc. bibliogr. 7 poz. sum.

Seria: Monografia ; 12 ; 1895-1546

Uwagi: ISBN 978-83-88537-90-5

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Zarzycki Piotr [*] 0000-0001-6803-1362;049;WWF, Czermak Patryk [*] 0000-0003-3950-1278;049;WWF, Gruca Agnieszka [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2013/12

Sygnatura: PNNP06624


51/127

IDT: .

Autorzy: Dro縴駍ka Barbara, Kosiba Jowita, Lasota Sylwia, Lewandowski Marek, Markiewicz-Patkowska Julita, Ole秐iewicz Piotr, W眊iel Joanna.

Tytu艂 orygina艂u: Wzrost jako禼i kszta砪enia zawodowego w bran縴 hotelarskiej i gastronomicznej na Dolnym 眘ku

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Dolno秎眘ka Izba Gospodarcza, 2013

Opis fizyczny: 147 s. : ryc. bibliogr.

p-ISBN: 978-83-929247-9-1

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Dro縴駍ka Barbara [ ];000;000, Kosiba Jowita [ ];000;000, Lasota Sylwia [ ];000;000, Lewandowski Marek [ ];000;000, Markiewicz-Patkowska Julita [ ];000;000, Ole秐iewicz Piotr [*] 0000-0002-0426-0630;050;WWF, W眊iel Joanna [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2013/10

Sygnatura: PNNP06470


52/127

IDT: .

Autorzy: Rak Grzegorz, Pstrocka-Rak Ma砱orzata.

Tytu艂 orygina艂u: Analiza przestrzennego zr罂nicowania poziomu rozwoju turystyki w wojew骴ztwie dolno秎眘kim

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Z problematyki regionalnej Dolnego 眘ka / pod red. Stanis砤wa Cioka i Krzysztofa Janca

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wroc砤wskiego, 2012

Opis fizyczny: s.125-143 : ryc. tab. bibliogr. 9 poz.

Seria: Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wroc砤wskiego ; 23

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Rak Grzegorz [ ];000;000, Pstrocka-Rak Ma砱orzata [*] 0000-0002-4616-0291;050;WWF

Data wprowadzenia: 2012/06

Sygnatura: PNNP05752


53/127

IDT: .

Autorzy: Pstrocka-Rak Ma砱orzata.

Tytu艂 orygina艂u: Kszta砪enie kadr dla turystyki w dolno秎眘kich szko砤ch wy縮zych

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Zarz眃zanie wiedz w turystyce, a efektywno舵 gospodarki turystycznej / red. nauk. Mieczys砤w Morawski

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu; INTERIOR Multimedia i Wydawnictwa, 2012

Opis fizyczny: s.213-225 : tab. bibliogr. 24 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Pstrocka-Rak Ma砱orzata [*] 0000-0002-4616-0291;050;WWF

Data wprowadzenia: 2012/11

Sygnatura: PNNP05981


54/127

IDT: .

Autorzy: So硉ysik Mariusz, Fedyk Wojciech, Gruszka Izabela.

Tytu艂 orygina艂u: Poda i popyt na kadry turystyczne dla ME Euro 2012 jako element procesu zwi阫szania efektywno禼i sektora turystyki na Dolnym 眘ku

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Demand and supply for tourist personnel for the 2012 UEFA European Football Championship as an element of increasing sector of tourism' profitability in Lower Silesia

Czasopismo: Zeszyty Naukowe Ekonomiczne Problemy Us硊g

Szczeg贸艂y: 2012, nr 700 (85), s.265-277, tab. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: So硉ysik Mariusz [*] 0000-0002-0317-0705 926307;050;WWF, Fedyk Wojciech [*] 0000-0002-3855-9710 926374;050;WWF, Gruszka Izabela [*];050;WWF

Data wprowadzenia: 2012/05

Sygnatura: PNNP05742


55/127

IDT: .

Autorzy: Fedyk Wojciech, So硉ysik Mariusz, Ilnicki Dariusz.

Tytu艂 orygina艂u: Po硊dniowo-zachodni szlak cysterski jako efektywny model zagospodarowania i komercjalizacji szlaku turystycznego

Czasopismo: Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG

Szczeg贸艂y: 2012, nr 18, s.44-58, tab. bibliogr. 10 poz. sum.

p-ISSN: 1896-1460

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Fedyk Wojciech [*] 0000-0002-3855-9710 926374;050;WWF, So硉ysik Mariusz [*] 0000-0002-0317-0705 926307;050;WWF, Ilnicki Dariusz [*];050;WWF

Data wprowadzenia: 2013/04

Sygnatura: PNNP06291


56/127

IDT: .

Autorzy: Dziedzic Marcin.

Tytu艂 orygina艂u: Pomniki publiczne w K硂dzku do 1945 roku

Czasopismo: Kladský Sborník

Szczeg贸艂y: 2012, nr 9, s.241-264, fot.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Dziedzic Marcin [*] 0000-0002-1370-1936;050;WWF

Data wprowadzenia: 2013/02

Sygnatura: PNNP06238


57/127

IDT: .

Autorzy: Dziedzic Marcin.

Tytu艂 orygina艂u: Roz砤my w K硂dzkim Towarzystwie G髍skim. Dzieje niemieckich towarzystw g髍skich w S硊pcu, Bardzie i Z硂tym Stoku

Czasopismo: 眘ki Kwartalnik Historyczny Sob髏ka

Szczeg贸艂y: 2012, nr 2, s.45-51

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Dziedzic Marcin [*] 0000-0002-1370-1936;050;WWF

Data wprowadzenia: 2013/01

Sygnatura: PNNP06126


58/127

IDT: .

Autorzy: Piepiora Zbigniew, Piepiora Pawe.

Tytu艂 orygina艂u: Mistrzostwa w karate jako przyk砤d imprezy promuj眂ej powiat jeleniog髍ski

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The karate championship as an example of the event promoting the Jelenia G髍a county (nuts 4)

Czasopismo: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeci駍kiego. Ekonomiczne Problemy Us硊g

Szczeg贸艂y: 2011, nr 79, s.201-215, ryc. tab. bibliogr. 12 poz. sum

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Piepiora Zbigniew [ ];000;000, Piepiora Pawe [*] 0000-0002-6525-3936;024;000

Data wprowadzenia: 2015/07

Sygnatura: PNNP07426


59/127

IDT: .

Autorzy: Sabat Urszula.

Tytu艂 orygina艂u: Masyw 昕y jako rejon wypoczynku kr髏kookresowego mieszka馽體 aglomeracji wroc砤wskiej w opinii student體 Akademii Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Turistična osvita v Ukraini : problemi i perspektivi. Zbirnik naukovih prac. Vip.2 / zag. red. W. T. zowiecka

Adres wydawniczy: Lviv : Ministerstvo Osviti i Nauki Ukraini ; Ministerstvo Kulturi i Turizmu Ukraini, 2010

Opis fizyczny: s.169-178 : ryc. tab. bibliogr. 24 poz. rez. sum.

Uwagi: (Mižnarodna naukovo-praktična konferencia)

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Szczepanik Urszula [*] 0000-0002-8428-1852 926393;049;WWF

Data wprowadzenia: 2010/04

Sygnatura: PNNP04591


60/127

IDT: .

Autorzy: Zaj眂zkowski Jacek, Fedyk Wojciech.

Tytu艂 orygina艂u: Promotion of business tourism in Lower Silesia

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Conditions of the foreign tourism development in Central and Eastern Europe, vol.11 : Conditions, state and development perspectives of business tourism

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Institute of Geography and Regional Development, University of Wroc砤w, 2010

Opis fizyczny: s.172-184 : ryc. tab. bibliogr. 15 poz.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Zaj眂zkowski Jacek [ ];000;000, Fedyk Wojciech [*] 0000-0002-3855-9710 926374;050;WWF

Data wprowadzenia: 2011/4

Sygnatura: PNNP05188


61/127

IDT: .

Autorzy: Wa縩a Agnieszka, Cichocki Jan, Jakubiec Dorota, picki Dariusz, Nadolska-Karpi駍ka Monika.

Tytu艂 orygina艂u: Ssaki pilchowate Gliridae po硊dniowej cz甓ci Ziemi K硂dzkiej

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Dormice Gliridae in the southern part of the Ziemia K硂dzka

Czasopismo: Chro駇y Przyrod Ojczyst

Szczeg贸艂y: 2010 : t.66, z.3, s.209-215, ryc. tab. bibliogr. 24 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Wa縩a Agnieszka [ ];000;000, Cichocki Jan [ ];000;000, Jakubiec Dorota [*] 0000-0002-6337-9244;040;WF, picki Dariusz [ ];000;000, Nadolska-Karpi駍ka Monika [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2010/08

Sygnatura: PNNP04738


62/127

IDT: .

Autorzy: Kunysz Piotr.

Tytu艂 orygina艂u: Stan zagospodarowania Ziele馽a pod k眛em uprawiania snowboardu w opinii ankietowanych snowboardzist體

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Snowboard facilities in Zieleniec in snowboarders' opinions

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2010, nr 31, s.374-380, ryc. bibliogr. 6 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Kunysz Piotr [*] 0000-0003-3996-8986;049;WWF

Data wprowadzenia: 2011/02

Sygnatura: PNNP05094


63/127

IDT: .

Autorzy: Jakubowicz Edyta, Toczek-Werner Sylwia, So硉ysik Mariusz.

Tytu艂 orygina艂u: Wybrane zasoby strukturalne potencja硊 turystycznego (na przyk砤dzie gminy D硊go酬ka)

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Selected structural resources of touristic capacity (based on the commune of D硊go酬ka example)

Czasopismo: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeci駍kiego. Ekonomiczne Problemy Us硊g

Szczeg贸艂y: 2010, nr 590 (52), s.95-105, tab. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Jakubowicz Edyta [*];050;WWF, Toczek-Werner Sylwia [*];050;WWF, So硉ysik Mariusz [ ] 0000-0002-0317-0705 926307;050;WWF

Data wprowadzenia: 2010/06

Sygnatura: PNNP04667


64/127

IDT: .

Autorzy: Jakubowicz Edyta, So硉ysik Mariusz, Toczek-Werner Sylwia.

Tytu艂 orygina艂u: Zasoby spo砮czno-demograficzne potencja硊 turystycznego obszaru

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Socio-demographic resources of tourist potential of an area

Czasopismo: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeci駍kiego. Ekonomiczne Problemy Us硊g

Szczeg贸艂y: 2010, nr 590 (52), s.107-114, tab. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Jakubowicz Edyta [*];050;WWF, So硉ysik Mariusz [*] 0000-0002-0317-0705 926307;050;WWF, Toczek-Werner Sylwia [*];050;WWF

Data wprowadzenia: 2010/06

Sygnatura: PNNP04666


65/127

IDT: .

Autorzy: Gajek Katarzyna.

Tytu艂 orygina艂u: Czynniki konstytuuj眂e i destruuj眂e komunikowanie mi阣zykulturowe na wybranych pograniczach wyznaniowych 眘ka

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Komunikowanie si w sytuacjach spo砮cznych / pod red. Katarzyny Markiewicz, Justyny Syroki

Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sk硂dowskiej, 2009

Opis fizyczny: s.117-130 : ryc. bibliogr. 15 poz.

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Gajek Katarzyna [*];044;WWF

Data wprowadzenia: 2009/07

Sygnatura: PNNP01132


66/127

IDT: .

Autorzy: Bolanowski Janusz, Bolanowska Barbara, Bronowicz Jadwiga, Szklarska Alicja, Lipowicz Anna.

Tytu艂 orygina艂u: Impact of education and place of residence on the risk of hypertension in three middle-aged populations in Lower Silesia in Poland

Czasopismo: International Journal of Cardiology

Szczeg贸艂y: 2009 : vol.137, suppl. 1, S.54

Uwagi: (World Hypertension Congress, October 29 - November 1, 2009, Beijing, China)

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Bolanowski Janusz [*];015;WF, Bolanowska Barbara [ ];000;000, Bronowicz Jadwiga [ ];000;000, Szklarska Alicja [ ];000;000, Lipowicz Anna [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2009/12

Sygnatura: PNNP04371


67/127

IDT: .

Autorzy: Barej R., Kwa秐icki R., Chojnacka K., Bolanowski Janusz, Dobrza駍ki Zbigniew, Pokorny Przemys砤w.

Tytu艂 orygina艂u: Mercury content in rural and industrial regions in Lower Silesia

Czasopismo: Polish Journal of Environmental Studies

Szczeg贸艂y: 2009 : vol.18, nr 4, s.547-552, tab. bibliogr. 47 poz. sum.

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Barej R. [ ];000;000, Kwa秐icki R. [ ];000;000, Chojnacka K. [ ];000;000, Bolanowski Janusz [*];015;WF, Dobrza駍ki Zbigniew [ ];000;000, Pokorny Przemys砤w [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2009/12

Sygnatura: PNNP04361


68/127

IDT: .

Autorzy: Czerwi駍ki Janusz, So硉ysik Mariusz.

Tytu艂 orygina艂u: Powiat wroc砤wski : przewodnik

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Kartograficzne Eko-Graf Sp. z o.o., 2009

Opis fizyczny: 47 s. : fot

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Czerwi駍ki Janusz [ ];000;000, So硉ysik Mariusz [ ] 0000-0002-0317-0705 926307;011;WWF

Data wprowadzenia: 2009/07

Sygnatura: PNNP04191


69/127

IDT: .

Autorzy: Gajek Katarzyna.

Tytu艂 orygina艂u: Wsp髄nota iadk體 Jehowy na Dolnym 眘ku jako grupa stygmatyzowana

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Community of Witness of Jehova in Lower Silesia as an stigmatized group

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Procesy migracji w spo砮cze駍twie otwartym : perspektywa edukacji mi阣zykulturowej / pod red. Jerzego Nikitorowicza, Doroty Misiejuk

Adres wydawniczy: Bia硑stok : Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2009

Opis fizyczny: s.359-369 : sum.

Uwagi: ISBN 978-83-61209-30-0

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Gajek Katarzyna [ ];044;WWF

Data wprowadzenia: 2009/11

Sygnatura: PNNP04341


70/127

IDT: .

Autorzy: B酬dowski Maciej, Frankowski Dariusz, Grochowski Cezary, Kazanowska Beata, K眂ka-Baranowska Anna, K眂ki Zygmunt, Krukowski Jacek, Ma砶iewicz Adam, Mazur Ryszard, Mi砮k Maciej, Seidel Agnieszka, So硉ysik Mariusz, Stacherzak Justyna, Starczewska Justyna, iwi駍ki Micha, ichura Dariusz, Wyrzykowska Ma砱orzata, Wyrzykowski Jerzy, Zaj眂zkowski Jacek.

Tytu艂 orygina艂u: Dobra Widawa : mapa turystyczna

Adres wydawniczy: Wroc砤w : EKO-GRAF, 2008

Opis fizyczny: 1 mapa

Uwagi: (trasy: piesze, konne, wodne, rowerowe, baza turystyczna, miejsca, ludzie, legendy)

p-ISBN: ISBN 978-83-61157-05-2

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: B酬dowski Maciej [ ];000;000, Frankowski Dariusz [ ];000;000, Grochowski Cezary [ ];000;000, Kazanowska Beata [ ];000;000, K眂ka-Baranowska Anna [ ];000;000, K眂ki Zygmunt [ ];000;000, Krukowski Jacek [ ];000;000, Ma砶iewicz Adam [ ];000;000, Mazur Ryszard [ ];000;000, Mi砮k Maciej [ ];000;000, Seidel Agnieszka [ ];000;000, So硉ysik Mariusz [ ] 0000-0002-0317-0705 926307;037;WWF, Stacherzak Justyna [ ];000;000, Starczewska Justyna [ ];000;000, iwi駍ki Micha [ ];000;000, ichura Dariusz [ ];000;000, Wyrzykowska Ma砱orzata [ ];000;000, Wyrzykowski Jerzy [ ];000;000, Zaj眂zkowski Jacek [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2008/05

Sygnatura: PNNP03656


71/127

IDT: .

Autorzy: Bolanowski Janusz, Bronowicz Jadwiga, Bolanowska Barbara.

Tytu艂 orygina艂u: Impact of education and place of living on prevalence of metabolic syndrome in urban-rural population of commune Jelcz-Laskowice in Lower Silesia

Czasopismo: European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation

Szczeg贸艂y: 2008 : vol.15, suppl.1, s.S140, tab.

Uwagi: EuroPRevent Congress Paris, 1-3 May 2008; Congress abstracts

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Bolanowski Janusz [*];015;WF, Bronowicz Jadwiga [ ];000;000, Bolanowska Barbara [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2008/05

Sygnatura: PNNP03596


72/127

IDT: .

Autorzy: Bolach Eugeniusz.

Tytu艂 orygina艂u: Organizacja sportu dla os骲 niepe硁osprawnych

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Strategia sektorowa - za潮cznik do Strategii rozwoju wojew骴ztwa dolno秎眘kiego do 2020 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Urz眃 Marsza砶owski Wojew骴ztwa Dolno秎眘kiego; Akademia Wychowania Fizycznego, 2008

Opis fizyczny: s.70-75 : tab.

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Bolach Eugeniusz [ ] 0000-0003-1857-0522;041;WF

Data wprowadzenia: 2009/02

Sygnatura: PNNP04057


73/127

IDT: .

Autorzy: Rak Grzegorz, Pstrocka-Rak Ma砱orzata.

Tytu艂 orygina艂u: Przestrzenne zr罂nicowanie rozwoju turystyki wojew骴ztwa dolno秎眘kiego w 秝ietle wska糿ik體 funkcji turystycznej

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Spatial diversity of tourist development in Lower Silesia voivodship in the aspect of tourist function index

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Turystyka i rekreacja jako formy aktywno禼i spo砮cznej / red. Wanda Staniewska-Z眛ek, Tadeusz Sankowski, Rados砤w Muszkieta

Adres wydawniczy: Pozna : Wielkopolska Wy縮za Szko砤 Turystyki i Zarz眃zania, 2008

Opis fizyczny: s.77-86 : ryc. tab. bibliogr.7 poz. sum.

Seria: Monografie ; Wielkopolska Wy縮za Szko砤 Turystyki i Zarz眃zania w Poznaniu ; 1

S艂owa kluczowe polskie: ;

S艂owa kluczowe angielskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Rak Grzegorz [ ];000;000, Pstrocka-Rak Ma砱orzata [*] 0000-0002-4616-0291;037;WWF

Data wprowadzenia: 2008/04

Sygnatura: PNNP03562


74/127

IDT: .

Autorzy: Skierska K., Pierzchot K., Socha Ma砱orzata, Ogielska Maria.

Tytu艂 orygina艂u: Age of males and females in amplecting pairs, and number and size of eggs in the grass frog Rana temporaria

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: 14th European Congress of Herpetology and SEH ordinary general meeting, 19-23 September 2007. Porto, Portugal : programme & abstracts

Opis fizyczny: s.301

Konferencja/zjazd - tytu艂: Societas Europaea Herpetologica

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Porto : 2007.09.19-23

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Skierska K. [ ];000;000, Pierzchot K. [ ];000;000, Socha Ma砱orzata [ ] 0000-0002-4701-0121;040;WF, Ogielska Maria [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2007/10

Sygnatura: PNNP03237


75/127

IDT: .

Autorzy: Kosendiak Aureliusz, Szl阫 Dorota.

Tytu艂 orygina艂u: Atrakcje wybranych gospodarstw agroturystycznych na terenie Dolnego 眘ka

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Agroturystyka : stan i perspektywy rozwoju / pod red. Miko砤ja Jalinika, Romualda Zi蟪kowskiego

Adres wydawniczy: Bia硑stok : Politechnika Bia硂stocka, 2007

Opis fizyczny: s.76-82 : ryc. bibliogr. 7poz.

S艂owa kluczowe polskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Kosendiak Aureliusz [*];024;000, Szl阫 Dorota [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2008/04

Sygnatura: PNNP03559


76/127

IDT: .

Tytu艂 orygina艂u: Kondycja 縴ciowa dolno秎眘kich senior體 : raport z bada / oprac. zesp蟪: Maryla Bogowolska-Wepsi赕, Gra縴na D眀rowska i in.

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Urz眃 Marsza砶owski Wojew骴ztwa Dolno秎眘kiego, 2007

Opis fizyczny: 88 s. : tab.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: D眀rowska Gra縴na [ ];042;WF

Data wprowadzenia: 2008/1

Sygnatura: PNNP03430


77/127

IDT: .

Autorzy: F眐 Tadeusz, Kaik-Wo糿iak Anita.

Tytu艂 orygina艂u: Recreational and tourist qualities of "Zieleniec" winter sports centre as perceived by service providers

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Border and transborder tourism for European integration / Wojciech J. Cynarski, Kazimierz Obody駍ki, Anna Nizio (eds.)

Adres wydawniczy: Rzesz體 : Podkarpackie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, 2007

Opis fizyczny: s.168-174 : ryc. tab.

Uwagi: ISBN 978-83-89721-18-X

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: F眐 Tadeusz [*];037;WWF, Kaik-Wo糿iak Anita [*] 0000-0002-9385-6216;037;WWF

Data wprowadzenia: 2007/09

Sygnatura: PNNP03218


78/127

IDT: .

Autorzy: Opoka Dorota, Juzwiszyn Jacek.

Tytu艂 orygina艂u: Rekreacja ruchowa jako element gospodarki regionu na przyk砤dzie Kotliny K硂dzkiej : uj阠ie socjologiczno-marketingowe

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Rola turystyki w gospodarce regionu / red. nauk. Jerzy Wyrzykowski

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wy縮za Szko砤 Handlowa, 2007

Opis fizyczny: s.361-366 : ryc. bibliogr. 5 poz. sum.

Seria: Monografie

Uwagi: ISBN 978-83-925470-1-3

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Opoka Dorota [*];037;WWF, Juzwiszyn Jacek [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2008/02

Sygnatura: PNNP03450


79/127

IDT: .

Autorzy: Wyrzykowski Jerzy, Marak Janusz, So硉ysik Mariusz, Oparka Sylwia, Zaj眂zkowski Jacek.

Tytu艂 orygina艂u: Rola turystyki uzdrowiskowej w gospodarce Dolnego 眘ka

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Uwarunkowania rozwoju turystyki zagranicznej w Europie odkowej i Wschodniej, t.9 : Wsp蟪czesne modele turystyki uzdrowiskowej w kontek禼ie zr體nowa縪nego rozwoju

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wroc砤wskiego, 2007

Opis fizyczny: s. 397-409 : ryc. tab. bibliogr. 2 poz.

p-ISBN: 978-83-921524-3-9

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Wyrzykowski Jerzy [ ];000;000, Marak Janusz [ ];000;000, So硉ysik Mariusz [*] 0000-0002-0317-0705 926307;037;WWF, Oparka Sylwia [ ];000;000, Zaj眂zkowski Jacek [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2007/03

Sygnatura: PNNP02936


80/127

IDT: .

Autorzy: Nikunia Katarzyna, Kosendiak Aureliusz.

Tytu艂 orygina艂u: Rozw骿 agroturystyki na terenie gminy Bystrzyca K硂dzka

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Agroturystyka : stan i perspektywy rozwoju / pod red. Miko砤ja Jalinika, Romualda Zi蟪kowskiego

Adres wydawniczy: Bia硑stok : Politechnika Bia硂stocka, 2007

Opis fizyczny: s.83-89 : ryc. bibliogr. 6 poz.

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Nikunia Katarzyna [ ];000;000, Kosendiak Aureliusz [*];024;000

Data wprowadzenia: 2008/04

Sygnatura: PNNP03558


81/127

IDT: .

Autorzy: Ignasiak Zofia, S砤wi駍ka Teresa, Domaradzki Jaros砤w, Fugiel Jaros砤w, Krynicka-Pieleszek Iga, Ro縠k-Piechura Krystyna, 痷rek Grzegorz.

Tytu艂 orygina艂u: Rozw骿 funkcjonalny dzieci i m硂dzie縴 z Legnicko-G硂gowskiego Okr阦u Miedziowego w uj阠iu wieku morfologicznego

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2007

Opis fizyczny: 120 s. : ryc. tab. bibliogr. sum.

Seria: Studia i Monografie ; Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu ; 85 ; ISSN: 0239-6009

p-ISBN: 978-83-89156-63-1

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Ignasiak Zofia [*] 0000-0001-8656-9107;033;WWF, S砤wi駍ka-Ochla Teresa [*] 0000-0002-7217-5868;033;WWF, Domaradzki Jaros砤w [*] 0000-0001-8057-3033;033;WWF, Fugiel Jaros砤w [*] 0000-0001-8333-6412;033;WWF, Krynicka-Pieleszek Iga [*];033;WWF, Ro縠k-Piechura Krystyna [*] 0000-0001-5589-4978;042;WF, 痷rek Grzegorz [*] 0000-0002-1795-4367;033;WWF

Data wprowadzenia: 2007/04

Sygnatura: PNNP02965


82/127

IDT: .

Autorzy: Socha Ma砱orzata, Ogielska Maria.

Tytu艂 orygina艂u: Structure of mixed Rana ridibunda - Rana esculenta population in the Barycz river valley, Poland

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: 14th European Congress of Herpetology and SEH ordinary general meeting, 19-23 September 2007. Porto, Portugal : programme & abstracts

Opis fizyczny: s.139

Konferencja/zjazd - tytu艂: Societas Europaea Herpetologica

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Porto : 2007.09.19-23

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Socha Ma砱orzata [ ] 0000-0002-4701-0121;040;WF, Ogielska Maria [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2007/10

Sygnatura: PNNP03236


83/127

IDT: .

Autorzy: Zarzycki Piotr, Opoka Dorota.

Tytu艂 orygina艂u: Survival jako forma turystyki przygodowej podejmowana przez m硂dzie Dolnego 眘ka

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Survival as a form of adventure touristic undertaken by Silesian youth

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Aktywno舵 ruchowa ludzi w r罂nym wieku. T.11. Cz.1 : red. nauk. Danuta Umiastowska

Adres wydawniczy: Szczecin : Wydawnictwo Promocyjne "Albatros", 2007

Opis fizyczny: s.110-116 : ryc. sum.

Uwagi: ISBN 978-83-88038-59-4

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Zarzycki Piotr [*] 0000-0001-6803-1362;037;WWF, Opoka Dorota [ ];037;WWF

Data wprowadzenia: 2008/01

Sygnatura: PNNP03402


84/127

IDT: .

Autorzy: Michalczak Waldemar, Zaj眂 Marta.

Tytu艂 orygina艂u: Tourist region of Szklarska Por阞a-Harrachov as an example of cross-border integration

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Border and transborder tourism for European integration / Wojciech J. Cynarski, Kazimierz Obody駍ki, Anna Nizio (eds.)

Adres wydawniczy: Rzesz體 : Podkarpackie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, 2007

Opis fizyczny: s.44-50 : tab. bibliogr. 7 poz.

Uwagi: ISBN 978-83-89721-18-X

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Michalczak Waldemar [*];037;WWF, Zaj眂 Marta [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2007/09

Sygnatura: PNNP03216


85/127

IDT: .

Autorzy: So硉ysik Mariusz.

Tytu艂 orygina艂u: Udzia samorz眃u terytorialnego w zakresie rozwoju turystyczno-rekreacyjnego na przyk砤dzie powiatu wroc砤wskiego

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The participation of territorial self-government in tourist and recreational development of the area of the Wroc砤w district

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Turystyka w Sudetach : materia硑 z og髄nopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Turystyki Pa駍twowej Wy縮zej Szko硑 Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wa砨rzychu / red. nauk. Sylwia Toczek-Werner

Adres wydawniczy: Wa砨rzych : Wydawnictwo Pa駍twowej Wy縮zej Szko硑 Zawodowej im. Angelusa Silesiusa, 2007

Opis fizyczny: s.197-207 : tab. bibliogr. 4 poz. sum.

Konferencja/zjazd - tytu艂: Instytut Turystyki Pa駍twowej Wy縮zej Szko硑 Zawodowej im. Angelusa Silesiusa

Uwagi: ISBN 978-83-88425-28-8

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: So硉ysik Mariusz [*] 0000-0002-0317-0705 926307;037;WWF

Data wprowadzenia: 2007/11

Sygnatura: PNNP03317


86/127

IDT: .

Autorzy: So硉ysik Mariusz, S硂ma Ireneusz, Brodowska Joanna.

Tytu艂 orygina艂u: Wsp蟪praca samorz眃體 terytorialnych z instytucjami otoczenia zewn阾rznego na rzecz rozwoju turystyki i rekreacji w regionie : na przyk砤dzie powiatu wroc砤wskiego

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Rola turystyki w gospodarce regionu / red. nauk. Jerzy Wyrzykowski

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wy縮za Szko砤 Handlowa, 2007

Opis fizyczny: s.319-327 : tab. bibliogr. 3 poz. sum.

Seria: Monografie

Uwagi: ISBN 978-83-925470-1-3

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: So硉ysik Mariusz [ ] 0000-0002-0317-0705 926307;037;WWF, S硂ma Ireneusz [ ];000;000, Brodowska Joanna [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2008/02

Sygnatura: PNNP03449


87/127

IDT: .

Autorzy: Krzak Ma砱orzata, Kumala Regina.

Tytu艂 orygina艂u: Zadania inwestycyjne Urz阣u Miasta i Gminy ierzawa w celu rozwoju turystyki

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Capital investment tasks of the Town and Commune Authority of ierzawa Commune for the development of tourism

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Turystyka w Sudetach : materia硑 z og髄nopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Turystyki Pa駍twowej Wy縮zej Szko硑 Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wa砨rzychu / red. nauk. Sylwia Toczek-Werner

Adres wydawniczy: Wa砨rzych : Wydawnictwo Pa駍twowej Wy縮zej Szko硑 Zawodowej im. Angelusa Silesiusa, 2007

Opis fizyczny: s.193-196 : bibliogr. sum.

Konferencja/zjazd - tytu艂: Instytut Turystyki Pa駍twowej Wy縮zej Szko硑 Zawodowej im. Angelusa Silesiusa

Uwagi: Aliliacja 2: Pa駍twowa Wy縮za Szko砤 Zawodowa

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Krzak Ma砱orzata [*] 0000-0002-4272-2808;004;WWF, Kumala Regina [*] 0000-0001-9739-6723;004;WWF

Data wprowadzenia: 2007/11

Sygnatura: PNNP03316


88/127

IDT: .

Autorzy: Paliga Zdzis砤w, Marciniec Jadwiga.

Tytu艂 orygina艂u: Inwestycje sportowe na Dolnym 眘ku

Czasopismo: Studia nad Rozwojem Dolnego 眘ka

Szczeg贸艂y: 2006, nr 1, s.7-13, tab.

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Paliga Zdzis砤w [0];035;WWF, Marciniec Jadwiga [0];000;000

Data wprowadzenia: 2006/11

Sygnatura: PNNP02680


89/127

IDT: .

Autorzy: Fedyk Wojciech, Paliga Zdzis砤w, Pawluszek Andrzej, Wnukowicz Piotr.

Tytu艂 orygina艂u: Promocja markowych produkt體 turystycznych Dolnego 眘ka

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Rola turystyki w strategii i polityce rozwoju gospodarki regionalnej : zbi髍 materia丑w pokonferencyjnych, Gda駍k 14-15 wrze秐ia 2006

Adres wydawniczy: Gda駍k : Wy縮za Szko砤 Turystyki i Hotelarstwa w Gda駍ku, 2006

Opis fizyczny: s.100-111 : ryc. tab. bibliogr. 5 poz.

Konferencja/zjazd - tytu艂: Wy縮za Szko砤 Turystyki i Hotelarstwa w Gda駍ku; Polska Agencja Rozwoju Turystyki S.A. w Warszawie

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Gda駍k : 2006.09.14-15

Uwagi: ISBN: 83-89081-03-2; ISBN: 83-89786-88-5

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Fedyk Wojciech [ ] 0000-0002-3855-9710 926374;000;000, Paliga Zdzis砤w [ ];035;WWF, Pawluszek Andrzej [ ];000;000, Wnukowicz Piotr [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2006/11

Sygnatura: PNNP02698


90/127

IDT: .

Autorzy: Klementowski Kazimierz.

Tytu艂 orygina艂u: Stan bada nad turystyk dolno秎眘k

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Turystyka w badaniach naukowych : prace przyrodnicze i humanistyczne / pod red. Jana Krupy, Jacka Bili駍kiego

Adres wydawniczy: Rzesz體 : Wydawnictwo Wy縮zej Szko硑 Informatyki i Zarz眃zania, 2006

Opis fizyczny: s.51-66 : tab. bibliogr. 28 poz. sum.

Uwagi: ISBN 83-87658-87-1

S艂owa kluczowe polskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Klementowski Kazimierz [*];037;WWF

Data wprowadzenia: 2006/4

Sygnatura: PNNP02329


91/127

IDT: .

Autorzy: Kulmatycki Les砤w.

Tytu艂 orygina艂u: odowiskowy model profilaktyki nowotworowej - analiza dolno秎眘kich program體 2002 r.

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Community model of cancer prevention - analyses of Lower Silesia health programs 2002

Czasopismo: Wsp蟪czesna Onkologia

Szczeg贸艂y: 2006 : vol.10, nr 4, s.184-188

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Kulmatycki Les砤w [*] 0000-0002-6396-534X;006;WWF

Data wprowadzenia: 2006/6

Sygnatura: PNNP02400


92/127

IDT: .

Autorzy: Wyrzykowski Jerzy, Marak Janusz, So硉ysik Mariusz, Oparka Sylwia, Zaj眂zkowski Jacek.

Tytu艂 orygina艂u: The role of the spa tourism in the Lower Silesian economy

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Conditions of the foreign tourism development in Central and Eastern Europe, vol.9 : Contemporary models of spa tourism in the aspect of sustainable development / University of Wroc砤w Institute of Geography and Regional Development; Department of Regional and Tourism Geography

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Institute of Geography and Regional Development University of Wroc砤w, 2006

Opis fizyczny: s.383-393 : ryc. tab.

p-ISBN: 83-921524-4-1

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Wyrzykowski Jerzy [ ];000;000, Marak Janusz [ ];000;000, So硉ysik Mariusz [*] 0000-0002-0317-0705 926307;037;WWF, Oparka Sylwia [ ];000;000, Zaj眂zkowski Jacek [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2007/02

Sygnatura: PNNP02901


93/127

IDT: .

Autorzy: Oparka Sylwia, Klementowski Kazimierz.

Tytu艂 orygina艂u: Uzdrowiska Dolnego 眘ka na tle kraju

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Turystyka uzdrowiskowa w gospodarce regionu i kraju / red. nauk. Tadeusz Iwanek

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Wy縮zej Szko硑 Zarz眃zania, 2006

Opis fizyczny: s.293-305 : tab. bibliogr. 11 poz. sum.

Uwagi: ISBN 83-87708-37-2

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Oparka Sylwia [ ];000;000, Klementowski Kazimierz [ ];037;WWF

Data wprowadzenia: 2006/9

Sygnatura: PNNP02603


94/127

IDT: .

Autorzy: Wyrzykowski Jerzy.

Tytu艂 orygina艂u: G丑wne atrakcje turystyczne Dolnego 眘ka

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Podstawy rekreacji i turystyki / pod red. Sylwii Toczek-Werner

Informacje o wydaniu: Wyd. 4 zm. i uzup.

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2005

Opis fizyczny: s.181-186 : tab. bibliogr. 7 poz.

S艂owa kluczowe polskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Wyrzykowski Jerzy [0];011;WWF

Data wprowadzenia: 2005/10

Sygnatura: PNNP01968


95/127

IDT: .

Autorzy: Paliga Zdzis砤w, Marciniec Jadwiga.

Tytu艂 orygina艂u: Inwestycje sportowe na Dolnym 眘ku

Czasopismo: Studia nad Rozwojem Dolnego 眘ka

Szczeg贸艂y: 2005, nr 1, s.7-20, tab.

Adnotacje: Afiliacja: Urz眃 Marsza砶owski Wojew骴ztwa Dolno秎眘kiego

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Paliga Zdzis砤w [0];007;WWF, Marciniec Jadwiga [0];000;000

Data wprowadzenia: 2005/09

Sygnatura: PNNP01865


96/127

IDT: .

Autorzy: B砤cha Ryszard, Klementowski Kazimierz.

Tytu艂 orygina艂u: Popularno舵 uprawiania sport體 wodnych w秗骴 student體 Dolnego 眘ka na przyk砤dzie wybranych uczelni

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Aktywno舵 ruchowa ludzi w r罂nym wieku. T.9 : red. nauk. Danuta Umiastowska

Adres wydawniczy: Szczecin : Wydawnictwo Promocyjne "Albatros", 2005

Opis fizyczny: s.75-85 : ryc. tab. bibliogr. 2 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: B砤cha Ryszard [0] 0000-0002-4402-0594;011;WWF, Klementowski Kazimierz [0];011;WWF

Data wprowadzenia: 2005/12; 2019/01

Sygnatura: PNNP02054


97/127

IDT: .

Autorzy: Smolarski Tomasz.

Tytu艂 orygina艂u: Tendencje zmian w turystyce rowerowej we Wroc砤wiu i okolicy

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Trends in cycling tourism in Wroc砤w and its surroundings

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Hotelarstwo, rekreacja, turystyka : kierunki przemian w 秝iecie postindustrialnym / praca zbiorowa pod red. Wies砤wa Siwi駍kiego, Romana Dawida Taubera, Ewy Muchy-Szajek

Adres wydawniczy: Pozna : Wydawnictwo Wy縮zej Szko硑 Hotelarstwa i Gastronomii, 2005

Opis fizyczny: s.214-218 : bibliogr. 9 poz. sum.

Seria: Monografie ; Wy縮za Szko砤 Hotelarstwa i Gastronomii ; t.1 ; ISSN : 1895-1546

Uwagi: ISBN : 83-88537-33-4

S艂owa kluczowe polskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Smolarski Tomasz [*] 0000-0002-8323-9409;037;WWF

Data wprowadzenia: 2006/12

Sygnatura: PNNP02716


98/127

IDT: .

Autorzy: B砤cha Ryszard, Klementowski Kazimierz.

Tytu艂 orygina艂u: Walory i oferta turystyczna Szczawna Zdroju w 秝ietle bada ankietowych

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Turystyka a uzdrowiska / red. nauk. Alicja Gotowt-Jeziorska, Jerzy Wyrzykowski

Adres wydawniczy: Warszawa : Polskie Stowarzyszenie Turystyki, 2005

Opis fizyczny: s.15-27 : tab.

Uwagi: ISBN 83-913231-3-7

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: B砤cha Ryszard [ ] 0000-0002-4402-0594;011;WWF, Klementowski Kazimierz [ ];011;WWF

Data wprowadzenia: 2006/5; 2019/01

Sygnatura: PNNP02355


99/127

IDT: .

Autorzy: Migasiewicz Juliusz, Paliga Zdzis砤w, Opoka Dorota.

Tytu艂 orygina艂u: Baza i inwestycje sportowe w wojew骴ztwie dolno秎眘kim

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Sport- und Tourismustage 2004 : competence for activity : Kongressunterlagen

Adres wydawniczy: Dresden : Sport und Tourismus GmbH, 2004

Opis fizyczny: s.1-9 : ryc.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Migasiewicz Juliusz [0] 0000-0002-0855-0512;008;WWF, Paliga Zdzis砤w [0];007;WWF, Opoka Dorota [0];011;WWF

Data wprowadzenia: 2004/12

Sygnatura: PNNP01454


100/127

IDT: .

Autorzy: Grobelny Jacek.

Tytu艂 orygina艂u: Experimental evaluation of the attractiveness of recreational horse riding centers

Czasopismo: Human Movement

Szczeg贸艂y: 2004 : vol. 5, nr 1, s.54-57, ryc. tab. bibliogr. 7 poz.

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Grobelny Jacek [0];011;WWF

Sygnatura: PNNP01185


101/127

IDT: .

Tytu艂 orygina艂u: Krajoznawstwo na Dolnym 眘ku / pod red. Jerzego Wyrzykowskiego, Ryszarda B砤chy

Adres wydawniczy: Legnica : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Pa駍twowej Wy縮zej Szko硑 Zawodowej im. Witelona w Legnicy "Wsp髄nota Akademicka", 2004

Opis fizyczny: 272 s. : fot. ryc. tab. bibliogr.

Seria: Seria Wydawnicza ; Pa駍twowej Wy縮zej Szko硑 Zawodowej im. Witelona w Legnicy

p-ISBN: 83-89102-34-X

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Wyrzykowski Jerzy [ ];011;WWF, B砤cha Ryszard [ ] 0000-0002-4402-0594;011;WWF

Data wprowadzenia: 2006/5

Sygnatura: PNNP02348


102/127

IDT: .

Autorzy: B砤cha Ryszard, Klementowski Kazimierz.

Tytu艂 orygina艂u: Muzeum Przemys硊 i Techniki w Wa砨rzychu jako przedmiot zainteresowania turystycznego

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Krajoznawstwo na Dolnym 眘ku / pod red. Jerzego Wyrzykowskiego, Ryszarda B砤chy

Adres wydawniczy: Legnica : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Pa駍twowej Wy縮zej Szko硑 Zawodowej im. Witelona w Legnicy "Wsp髄nota Akademicka", 2004

Opis fizyczny: s. 163-174 : tab. bibliogr. 10 poz.

Seria: Seria wydawnicza ; Pa駍twowej Wy縮zej Szko硑 Zawodowej im. Witelona w Legnicy

Uwagi: ISBN 83-89102-34-X

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: B砤cha Ryszard [ ] 0000-0002-4402-0594;011;WWF, Klementowski Kazimierz [ ];011;WWF

Data wprowadzenia: 2006/5; 2019/01

Sygnatura: PNNP02351


103/127

IDT: .

Autorzy: Klementowski Kazimierz, So硉ysik Mariusz.

Tytu艂 orygina艂u: Podziemne muzeum g髍nictwa i hutnictwa z硂ta w Z硂tym Stoku jako przedmiot zainteresowania turystycznego

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Krajoznawstwo na Dolnym 眘ku / pod red. Jerzego Wyrzykowskiego, Ryszarda B砤chy

Adres wydawniczy: Legnica : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Pa駍twowej Wy縮zej Szko硑 Zawodowej im. Witelona w Legnicy "Wsp髄nota Akademicka", 2004

Opis fizyczny: s. 175-185 : tab. bibliogr. 16 poz.

Seria: Seria wydawnicza ; Pa駍twowej Wy縮zej Szko硑 Zawodowej im. Witelona w Legnicy

Uwagi: ISBN 83-89102-34-X

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Klementowski Kazimierz [ ];011;WWF, So硉ysik Mariusz [ ] 0000-0002-0317-0705 926307;011;WWF

Data wprowadzenia: 2006/5

Sygnatura: PNNP02352


104/127

IDT: .

Autorzy: Bigiel Wojciech, Sondel Gra縴na.

Tytu艂 orygina艂u: Popularyzacja krajoznawstwa w formie turystyki wodnej na przyk砤dzie szlaku wodnego Nysa K硂dzka : Trasa sp硑wu kajakowego Bystrzyca K硂dzka-K硂dzko-Bardo 眘kie-Topola

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Krajoznawstwo na Dolnym 眘ku / pod red. Jerzego Wyrzykowskiego, Ryszarda B砤chy

Adres wydawniczy: Legnica : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Pa駍twowej Wy縮zej Szko硑 Zawodowej im. Witelona w Legnicy "Wsp髄nota Akademicka", 2004

Opis fizyczny: s. 253-259 : bibliogr. 12 poz.

Seria: Seria wydawnicza ; Pa駍twowej Wy縮zej Szko硑 Zawodowej im. Witelona w Legnicy

Uwagi: ISBN 83-89102-34-X

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Bigiel Wojciech [ ] 0000-0001-7147-7883;011;WWF, Sondel Gra縴na [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2006/5

Sygnatura: PNNP02350


105/127

IDT: .

Autorzy: Klementowski Kazimierz, Marak Janusz, Miku硂wski Bogdan, Wyrzykowski Jerzy.

Tytu艂 orygina艂u: Produkty turystyczne i ich identyfikacja przestrzenna w "Strategii rozwoju turystyki dla wojew骴ztwa dolno秎眘kiego"

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Turystyka regionu wa砨rzyskiego - za i przeciw : materia硑 konferencji naukowo-szkoleniowej / red. nauk. Przemys砤w Diak體

Adres wydawniczy: Wa砨rzych : Wydawnictwo Pa駍twowej Wy縮zej Szko硑 Zawodowej, 2004

Opis fizyczny: s.33-48 : tab. bibliogr. 26 poz.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Klementowski Kazimierz [0];011;WWF, Marak Janusz [0];011;WWF, Miku硂wski Bogdan [0];000;000, Wyrzykowski Jerzy [0];011;WWF

Data wprowadzenia: 2005/01

Sygnatura: PNNP01513


106/127

IDT: .

Autorzy: Klementowski Kazimierz, Marak Janusz, Miku硂wski Bogdan, Wyrzykowski Jerzy.

Tytu艂 orygina艂u: Turystyka na Dolnym 眘ku : stan i kierunki rozwoju / red. nauk. Jerzy Wyrzykowski

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2004

Opis fizyczny: 259 s. : fot. ryc. tab.

Seria: Studia i Monografie ; Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu ; 73 ; ISSN: 0239-6009

p-ISBN: 83-89156-23-7

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Wyrzykowski Jerzy [0];011;WWF, Klementowski Kazimierz [0];011;WWF, Marak Janusz [0];011;WWF, Miku硂wski Bogdan [0];000;000, Wyrzykowski Jerzy [0];011;WWF

Data wprowadzenia: 2004/12

Sygnatura: PNNP01475


107/127

IDT: .

Autorzy: Miku硂wski Bogdan, Wyrzykowski Jerzy.

Tytu艂 orygina艂u: Zasoby krajoznawcze Dolnego 眘ka w 秝ietle prac nad strategi rozwoju turystyki w regionie

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Krajoznawstwo na Dolnym 眘ku / pod red. Jerzego Wyrzykowskiego, Ryszarda B砤chy

Adres wydawniczy: Legnica : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Pa駍twowej Wy縮zej Szko硑 Zawodowej im. Witelona w Legnicy "Wsp髄nota Akademicka", 2004

Opis fizyczny: s. 37-53 : tab. bibliogr. 5 poz.

Seria: Seria wydawnicza ; Pa駍twowej Wy縮zej Szko硑 Zawodowej im. Witelona w Legnicy

Uwagi: ISBN 83-89102-34-X

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Miku硂wski Bogdan [ ];000;000, Wyrzykowski Jerzy [ ];011;WWF

Data wprowadzenia: 2006/5

Sygnatura: PNNP02349


108/127

IDT: .

Autorzy: B砤cha Ryszard, Sta駅owska Karmena, Guz Stanis砤w.

Tytu艂 orygina艂u: 痚glarstwo na Dolnym 眘ku w latach 1990-1999

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Sporty wodne w rekreacji / pod red. Ryszarda B砤chy

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2004

Opis fizyczny: s.119-124 : ryc. bibliogr. 7 poz.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: B砤cha Ryszard [0] 0000-0002-4402-0594;011;WWF, Sta駅owska Karmena [0];011;WWF, Guz Stanis砤w [0];011;WWF

Data wprowadzenia: 2004/11

Sygnatura: PNNP01372


109/127

IDT: .

Autorzy: Kurpas Donata, Steciwko Andrzej.

Tytu艂 orygina艂u: Analiza standardu us硊g oferowanych w opiece podstawowej na Dolnym 眘ku z uwzgl阣nieniem dzia砤 prozdrowotnych

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: odowisko a zdrowie dziecka : zbi髍 prac / red. nauk. Zbigniew Rudkowski

Adres wydawniczy: Legnica : Fundacja na Rzecz Dzieci Zag酬bia Miedziowego, 2003

Opis fizyczny: s.109

Konferencja/zjazd - tytu艂: Fundacja na Rzecz Dzieci Zag酬bia Miedziowego

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Legnica : 2003.05.30-31

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Kurpas Donata [0];000;000, Steciwko Andrzej [0];014;WF

Sygnatura: PNNP00816


110/127

IDT: .

Autorzy: Andrzejewska Justyna, Grabarczyk Marzena.

Tytu艂 orygina艂u: Boczne skrzywienia kr阦os硊pa dzieci ze wsi Dolnego 眘ka

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Uwarunkowania rozwoju dzieci i m硂dzie縴 wiejskiej : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Zag髍skiego, Macieja Sk砤da

Adres wydawniczy: Lublin : Instytut Medycyny Wsi, 2003

Opis fizyczny: s.332-336 : ryc. tab. bibliogr. 5 poz.

Seria: Monografie Instytutu Medycyny Wsi

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Andrzejewska Justyna [0] 0000-0002-3662-0944;001;WWF, Grabarczyk Marzena [0];001;WWF

Sygnatura: PNNP00949


111/127

IDT: .

Autorzy: Wyrzykowski Jerzy.

Tytu艂 orygina艂u: Dolno秎眘ka turystyka sentymentalna

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Uwarunkowania rozwoju turystyki zagranicznej w Europie odkowej i Wschodniej. T.7 : Problemy rozwoju ekoturystyki ze szczeg髄nym uwzgl阣nieniem obszar體 g髍skich

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroc砤wskiego, 2003

Opis fizyczny: s.229-235 : bibliogr. 11 poz.

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Wyrzykowski Jerzy [0];011;WWF

Sygnatura: PNNP01041


112/127

IDT: .

Autorzy: Kotowska Jolanta, Kulmatycki Les砤w.

Tytu艂 orygina艂u: Ku Dolno秎眘kiej Sieci Jednostek S硊縝y Zdrowia Promuj眂ych Zdrowie

Czasopismo: Promotor Zdrowia

Szczeg贸艂y: 2003, nr 1, s.21-29, tab.

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Kotowska Jolanta [0];000;000, Kulmatycki Les砤w [*] 0000-0002-6396-534X;006;WWF

Sygnatura: PNNP00800


113/127

IDT: .

Autorzy: Klementowski Kazimierz.

Tytu艂 orygina艂u: Potencjalny popyt na pami眛ki turystyczne z Dolnego 眘ka

Czasopismo: Roczniki Naukowe Pa駍twowej Wy縮zej Szko硑 Zawodowej w Wa砨rzychu III. Turystyka

Szczeg贸艂y: 2003, s.11-25, tab. bibliogr. 8 poz.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Klementowski Kazimierz [0];011;WWF

Sygnatura: PNNP00685


114/127

IDT: .

Autorzy: Kurpas Donata, Steciwko Andrzej.

Tytu艂 orygina艂u: Poziom us硊g medycznych 秝iadczonych w opiece podstawowej na Dolnym 眘ku

Czasopismo: Polska Medycyna Rodzinna

Szczeg贸艂y: 2003 : t.5, z.3, s.577

Uwagi: Sygnatura czasopisma: C.258 III

Adnotacje: III Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, Lublin, 11-13 wrze秐ia 2003 r. ; Afiliacja: Akademia Medyczna

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Kurpas Donata [0];000;000, Steciwko Andrzej [0];014;WF

Sygnatura: PNNP00582


115/127

IDT: .

Tytu艂 orygina艂u: Profilaktyka chor骲 i promocja zdrowia w wojew骴ztwie dolno秎眘kim : raport 2002 / pod red. Les砤wa Kulmatyckiego

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Dolno秎眘ka Regionalna Kasa Chorych, [2003]

Opis fizyczny: 94 s.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Kulmatycki Les砤w [0] 0000-0002-6396-534X;006;WWF

Sygnatura: PNNP00804


116/127

IDT: .

Autorzy: Kurpas Donata, Steciwko Andrzej.

Tytu艂 orygina艂u: Zachowania prozdrowotne w o秗odkach podstawowej opieki zdrowotnej na Dolnym 眘ku

Czasopismo: Polska Medycyna Rodzinna

Szczeg贸艂y: 2003 : t.5, z.3, s.577

Uwagi: Sygnatura czasopisma: C.258 III

Adnotacje: III Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, Lublin, 11-13 wrze秐ia 2003 r. ; Afiliacja: Akademia Medyczna

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Kurpas Donata [0];000;000, Steciwko Andrzej [0];014;WF

Sygnatura: PNNP00581


117/127

IDT: .

Autorzy: Kulmatycki Les砤w, Grudniewski Robert.

Tytu艂 orygina艂u: Analiza program體 promocji zdrowia realizowanych w 秗odowisku lokalnym w roku 2001 na Dolnym 眘ku

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: i阾okrzyskie Dni Medycyny Pracy : og髄nopolskie sympozjum naukowe, Kielce, 5-8 czerwca 2002 : streszczenia

Adres wydawniczy: Kielce : Wojew骴zki O秗odek Medycyny Pracy, 2002

Opis fizyczny: s.42

Konferencja/zjazd - tytu艂: Wojew骴zki O秗odek Medycyny Pracy w Kielcach

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Kielce : 2002.06.05-08

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Kulmatycki Les砤w [0] 0000-0002-6396-534X;006;WWF, Grudniewski Robert [0];000;000

Sygnatura: PNNP00802


118/127

IDT: .

Autorzy: Wojta El縝ieta, Wojta Jan.

Tytu艂 orygina艂u: Dost阷 niepe硁osprawnych ch硂p體 do us硊g medycznych

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Mo縧iwo禼i i bariery stabilizacji 縴ciowej niepe硁osprawnych mieszka馽體 wsi / pod red. Stanis砤wa Witolda K硂pota

Adres wydawniczy: Wroc砤w : DTSK Silesia, 2002

Opis fizyczny: s.119-132 : tab. bibliogr. 9 poz.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Wojta El縝ieta [0];013;WF, Wojta Jan [0];000;000

Sygnatura: PNNP00206


119/127

IDT: .

Autorzy: Wyrzykowski Jerzy.

Tytu艂 orygina艂u: G丑wne atrakcje przyrodnicze i kulturowe Dolnego 眘ka

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Podstawy rekreacji i turystyki / pod red. Sylwii Toczek-Werner

Informacje o wydaniu: Wyd. 3

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2002

Opis fizyczny: s.140-145 : tab. bibliogr. 5 poz.

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Wyrzykowski Jerzy [0];011;WWF

Sygnatura: PNNP00652


120/127

IDT: .

Tytu艂 orygina艂u: Podstawy edukacji szkoleniowo-wychowawczej dzieci i m硂dzie縴 pi砶arskiej na Dolnym 眘ku : oprac. Jaros砤w Nosal

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydzia Szkolenia Dolno秎眘kiego Zwi眤ku Pi砶i No縩ej, 2002

Opis fizyczny: 48 s. : ryc.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Nosal Jaros砤w [0] 0000-0001-5116-9621;012;WWF

Sygnatura: PNNP00279


121/127

IDT: .

Tytu艂 orygina艂u: Profilaktyka chor骲 i promocja zdrowia w wojew骴ztwie dolno秎眘kim : raport 2001 / oprac. Les砤w Kulmatycki

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Dolno秎眘ka Regionalna Kasa Chorych, 2002

Opis fizyczny: 102 s. : ryc. tab.

Seria: Promocja Zdrowia 2001

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Kulmatycki Les砤w [0] 0000-0002-6396-534X;006;WWF

Sygnatura: PNNP00278


122/127

IDT: .

Autorzy: Waszkiewicz Jan, Paliga Zdzis砤w, Bolanowski Tomasz.

Tytu艂 orygina艂u: Regionalna organizacja turystyczna jako realizator zada wojew骴zkich z zakresu turystyki na przyk砤dzie Dolno秎眘kiej Organizacji Turystycznej

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Regional tourist organization as means of realizing the tasks of the province in sphere of tourism as presented in the example of Lower Silesia Tourist Organization

Czasopismo: Zeszyty Naukowe Wy縮zej Pomorskiej Szko硑 Turystyki i Hotelarstwa w Bydgoszczy

Szczeg贸艂y: 2002, nr 2, s.207-214

Adnotacje: Afiliacja: Urz眃 Marsza砶owski Wojew骴ztwa Dolno秎眘kiego

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Waszkiewicz Jan [0];000;000, Paliga Zdzis砤w [0];007;WWF, Bolanowski Tomasz [0];000;000

Data wprowadzenia: 2004/10

Sygnatura: PNNP01350


123/127

IDT: .

Tytu艂 orygina艂u: Strategia promocji zdrowia 2002-2010 dla wojew骴ztwa dolno秎眘kiego

Czasopismo: Promotor Zdrowia

Szczeg贸艂y: 2002, nr 1, s.6-17

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Kulmatycki Les砤w [0] 0000-0002-6396-534X;006;WWF

Sygnatura: PNNP00185


124/127

IDT: .

Autorzy: Kulmatycki Les砤w.

Tytu艂 orygina艂u: The evaluation of health promotion intervention in Lower Silesia region

Czasopismo: International Journal of Behavioral Medicine

Szczeg贸艂y: 2002 : vol.9, supl.1, s.156-157

S艂owa kluczowe polskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Kulmatycki Les砤w [0] 0000-0002-6396-534X;006;WWF

Sygnatura: PNNP00801


125/127

IDT: .

Autorzy: Kocha駍ki Maciej.

Tytu艂 orygina艂u: Uzdrowisko L眃ek Zdr骿 - po硂縠nie, klimat i historia

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: L眃ek Zdr骿 health resort - location, climate and history

Czasopismo: Folia Medica Lodzienensia

Szczeg贸艂y: 2002 : t.29, z.1/2, s.3-15, bibliogr. 16 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Kocha駍ki Maciej [0] 0000-0002-3320-9180;014;WF

Data wprowadzenia: 2004/10

Sygnatura: PNNP01308


126/127

IDT: .

Autorzy: Kulmatycki Les砤w, Misi駍ka Barbara.

Tytu艂 orygina艂u: Wska糿iki oceny programu promocji zdrowia na podstawie do秝iadcze DRKCh

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Wyzwania i zagro縠nia zdrowotne w 秝ietle procesu integracji : Krajowa Konferencja Naukowa pod Honorowym Patronatem Ministra Zdrowia - prof. dr hab. med. Mariusza pi駍kiego, Warszawa, 22-23 marca 2002 r.

Adres wydawniczy: Warszawa, 2002

Opis fizyczny: s.121-129 : tab. bibliogr. 6 poz.

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Warszawa : 2002.03.22-23

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Kulmatycki Les砤w [0] 0000-0002-6396-534X;006;WWF, Misi駍ka Barbara [ ];000;000

Sygnatura: PNNP00107


127/127

IDT: .

Autorzy: Wojta El縝ieta.

Tytu艂 orygina艂u: Zag酬bie w阦lowe w obliczu restrukturyzacji : rec. pracy : Studia i materia硑 / red. nauk L. Skiba. Wroc砤w, 1997

Czasopismo: Zeszyty Naukowe Wa砨rzyskiej Wy縮zej Szko硑 Zarz眃zania i Przedsi阞iorczo禼i

Szczeg贸艂y: 2002, nr 1, s.140-145, sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Wojta El縝ieta [0];013;WF

Sygnatura: PNNP00208


Nowe wyszukiwanie | Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc艂awiu