Wynik wyszukiwania
Zapytanie: CIAŁO
Liczba odnalezionych rekordów: 47Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietl/ukryj etykiety | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie
1/47
Autorzy: Karolina Więckowska, Zdzisława Wrzosek, Natalia Kuciel, Joanna Dadacz, Felicja Fink-Lwow.
Tytuł oryginału: Associations between overweight, health behaviors and Figure Rating Scale by Stunkard at 18-year-old secondary school students from Wroclaw
¬ródło: Journal of Education, Health and Sport
Opis fizyczny: 2019; vol. 9; nr 1; s. 211-222; tab. bibliogr. 44 poz.
Sygnatura: PNNP09090
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: OD
Język publikacji: ENG
Ranking MNiSW: 7.000
Polskie hasła przedmiotowe: Styl życia * Otyło¶ć * Postrzeganie * Ciało * Aktywno¶ć fizyczna

Angielskie hasła przedmiotowe: Lifestyle * Obesity * Body perception * Physical activity

Data wprowadzenia: 2019/02
http://http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/6521

2/47
Autorzy: Katarzyna Gruszka, Grzegorz Jędrzejewski, Krzysztof Andrzej Sobiech, Agnieszka Chwałczyńska.
Tytuł oryginału: Body surface temperature adaptations after ice-cold water immersion in regular winter swimmers
¬ródło: Biology of Exercise
Opis fizyczny: 2018; vol. 14; nr 1; s.87-101; ryc. tab. bibliogr. 33 poz.
Sygnatura: PNNP08789
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: ENG
Ranking MNiSW: 5.000
Polskie hasła przedmiotowe: Temperatura * Pływanie * Zima * Termowizja * Ciało

Angielskie hasła przedmiotowe: Winter swimming * Thermal imaging * Surface body temperature

Data wprowadzenia: 2018/05

3/47
Autorzy: Adrian Sieroń, Gabriela Kołodyńska, Paulina Rostojek.
Tytuł oryginału: Comparative analysis of changes in body composition of young volleyball players during the season
¬ródło: Journal of Education, Health and Sport
Opis fizyczny: 2018; vol. 8; nr 9; s. 651-657; tab., bibliogr. 14 poz.
Uwagi: DOI:10.5281/zenodo.1412422
Sygnatura: PNNP08905
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: OD
Język publikacji: POL
Ranking MNiSW: 7.000
Polskie hasła przedmiotowe: Ciało * Piłka siatkowa * Selekcja

Angielskie hasła przedmiotowe: Body * Volleyball * Selection

Data wprowadzenia: 2018/09
http://http://www.ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/5948/pdf

4/47
Autorzy: Elżbieta Pi±tek, Dominika Zawadzka, Bożena Ostrowska.
Tytuł oryginału: Correlation between the clinical condition of scoliosis and own body image perception among girls with adolescent idiopathic scoliosis
¬ródło: Physiotherapy Quarterly
Opis fizyczny: 2018; t.26; nr 3; s.34-38; ryc. bibliogr. 21 poz.
Sygnatura: PNNP09001
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: OD
Język publikacji: ENG
Ranking MNiSW: 7.000
Polskie hasła przedmiotowe: Skolioza idiopatyczna * Młodzież * Ciało * Postrzeganie * Badania

Angielskie hasła przedmiotowe: Body image * Adolescent idiopathic scoliosis * Trunk Appearance Perception Scale

Data wprowadzenia: 2018/11
http://http://doi.org/10.5114/pq.2018.78374

5/47
Autorzy: Marta Koszczyc, Tadeusz Koszczyc.
Tytuł oryginału: Edukacja fizyczna ludzi w póĽnej dorosło¶ci na przykładzie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Tytuł w wersji angielskiej: Physical education among people in late adulthood on the example of the University of the Third Age at the University School of Physical Education in Wrocław
¬ródło: Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu
Opis fizyczny: 2018; nr 63; s. 59-73; bibliogr. [25] poz. summ.
Sygnatura: PNNP09093
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: OD
Język publikacji: POL
Ranking MNiSW: 8.000
Polskie hasła przedmiotowe: Edukacja * Osoby starsze * Ciało * Uniwersytet trzeciego wieku * Warto¶ci

Angielskie hasła przedmiotowe: Non-formal education * Value of the body * Models of corporality in contemporary culture

Data wprowadzenia: 2019/02
http://http://rozprawynaukowe.pl//articles/RN_63_59_73.pdf

6/47
Autorzy: Małgorzata Sobera, Arkadiusz Homańczuk, Katarzyna Kleszyk, Elżbieta Mielicka, Lidia Napieralska.
Tytuł oryginału: Skanowanie sylwetki jako metoda diagnostyczna wad postawy ciała i skolioz
¬ródło: W:Współczesna my¶l techniczna w naukach medycznych i biologicznych. IX sympozjum: materiały konferencyjne
Adres wydawniczy: Wrocław, 2018
Opis fizyczny: s.61-62; ryc.; bibliogr. 5 poz.
Miejsce i data konferencji: Wrocław, 22-23 czerwca 2018
Organizator: Komisja Inżynierii Biomedycznej Wrocławskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk
Uwagi: ISBN 978-83-942714-8-0
Sygnatura: PNNP08959
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: POL
Polskie hasła przedmiotowe: Ciało * Symetria * Fotogrametria * Wady postawy * Badania

Data wprowadzenia: 2018/10

7/47
Autorzy: Robert Dobrowolski, Katarzyna Salamon-Krakowska.
Tytuł oryginału: Therapeutic significance of aestheticisation of affect in the psychosomatics of personality development
¬ródło: Physiotherapy Quarterly
Opis fizyczny: 2018; t. 26; nr 3; s.28-33; bibliogr. 11 poz.
Sygnatura: PNNP08994
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: OD
Język publikacji: ENG
Ranking MNiSW: 7.000
Polskie hasła przedmiotowe: Filozofia * Estetyka * Ciało * Psychika

Data wprowadzenia: 2018/11
http://http://doi.org/10.5114/pq.2018.78375

8/47
Autorzy: Wojciech Wiliński, Marta Wieczorek.
Tytuł oryginału: Osobowo¶ć sportowca a stosunek do własnego ciała u zawodników uprawiaj±cych piłkę siatkow± na siedz±co - badania pilotażowe
¬ródło: W:Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa z okazji 15-lecia Wydziału Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie: Kraków, 20-22 kwietnia 2017
Opis fizyczny: s.126
Sygnatura: PNNP08332
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: POL
Polskie hasła przedmiotowe: Sportowcy niepełnosprawni * Osobowo¶ć * Ciało * Postrzeganie

Data wprowadzenia: 2017/06

9/47
Autorzy: Robert Dobrowolski.
Tytuł oryginału: Wzniosłe i cielesne pożywienie w sztuce jedzenia i nie-jedzenia
Tytuł w wersji angielskiej: The sublime and carnal food in the art of eating and not eating
¬ródło: Prace Kulturoznawcze
Opis fizyczny: 2017; t. 21; nr 2; s. 55-68; bibliogr. 10 poz. sum.
Sygnatura: PNNP08909
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: OD
Język publikacji: POL
Ranking MNiSW: 7.000
Polskie hasła przedmiotowe: Filozofia * Ciało * Sztuka * Żywienie

Data wprowadzenia: 2018/09
http://http://pkult.sjol.eu/preview/-9237

10/47
Autorzy: Elżbieta Pi±tek, Bożena Ostrowska.
Tytuł oryginału: Zwi±zek między obrazem klinicznym skoliozy a postrzeganiem wizerunku własnego ciała przez dziewczęta z młodzieńcz± skolioz± idiopatyczn±
Tytuł w wersji angielskiej: Correlation between clinical condition of scoliosis and perception of self-body image girls with adolescent idiopathic scoliosis
¬ródło: W:X Międzynarodowe Dni Fizjoterapii "Jako¶ć i styl życia w ¶wietle nowoczesnej rehabilitacji". Wrocław, 23-25.11.2017. Streszczenia
Opis fizyczny: s. 76-77
Sygnatura: PNNP09157
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: POL, ENG
Polskie hasła przedmiotowe: Skolioza idiopatyczna * Postrzeganie * Ciało

Data wprowadzenia: 2019/03

11/47
Autorzy: Krzysztof Pezdek.
Tytuł oryginału: Body as value in the experience of a disabled person: an axiological analysis of a text published on the website : niepełnosprawni.pl/wszystko o niepełnosprawno¶ci
¬ródło: Fizjoterapia
Opis fizyczny: 2016; t.24; nr 1; s.34-38; bibliogr. 24 poz. sum.
Sygnatura: PNNP08077
Typ publikacji: PA
Język publikacji: ENG
Ranking MNiSW: 7.000
Index Copernicus: 97.440
Polskie hasła przedmiotowe: Osoby niepełnosprawne * Ciało * Aksjologia * Warto¶ci

Angielskie hasła przedmiotowe: Disabled people * Axiological analysis * System of values

Data wprowadzenia: 2016/12

12/47
Autorzy: Marta Koszczyc, Dagmara Łupicka-Szczę¶nik.
Tytuł oryginału: Do¶wiadczenia socjalizacyjne wzorów kultury fizycznej a styl życia na staro¶ć
Tytuł w wersji angielskiej: Socialization experiences of physical culture vs. life style in old age
¬ródło: Wychowanie w Rodzinie
Opis fizyczny: 2016; t.13; s.143-162; bibliogr. 36 poz. streszcz. sum.
Uwagi: doi: 10.23734/wwr20161.143.162
Sygnatura: PNNP08129
Typ publikacji: PA
Język publikacji: POL
Ranking MNiSW: 10.000
Index Copernicus: 71.900
Polskie hasła przedmiotowe: Kultura fizyczna * Rodzina * Styl życia * Nawyki * Ciało * Osoby starsze

Data wprowadzenia: 2017/01

13/47
Autorzy: Robert Dobrowolski, Katarzyna Salamon-Krakowska.
Tytuł oryginału: Estetyka cielesnego do¶wiadczenia
Tytuł w wersji angielskiej: Aesthetics of bodily exeperience
¬ródło: W:Filozoficzne i społeczne aspekty sportu i turystyki / red. nauk. Jerzy Kosiewicz, Eligiusz Małolepszy, Teresa Drozdek-Małolepsza
Adres wydawniczy: Częstochowa : Wydawnictwo Akademii im. J. Długosza, 2016
Opis fizyczny: s.79-86; bibliogr. 7 poz. streszcz. sum.
Uwagi: ISBN 9788374554831
Sygnatura: PNNP07882
Typ publikacji: PFM
Język publikacji: POL
Ranking MNiSW: 4.000
Polskie hasła przedmiotowe: Estetyka * Ciało

Data wprowadzenia: 2016/06

14/47
Autorzy: Stanisław Czyż, Mariette Swanepoel, Sarah J. Moss, Makama A. Monyeki.
Tytuł oryginału: Relationship between body image and socio-economic status in South African adolescents: the PAHL-study
¬ródło: South African Journal for Research in Sport, Physical Education and Recreation
Opis fizyczny: 2016; vol.38; nr 1; s.31-43
Sygnatura: PNNP08315
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: ENG
WskaĽnik Impact Factor ISI: 0.190
Ranking MNiSW: 15.000
Polskie hasła przedmiotowe: Ciało * Percepcja * Młodzież * Pochodzenie społeczne

Angielskie hasła przedmiotowe: Body image * Socio-economic factors * Adolescent

Data wprowadzenia: 2017/05

15/47
Autorzy: Robert Dobrowolski.
Tytuł oryginału: Somaestetyka tożsamo¶ci - między ciałem a słowem
Tytuł w wersji angielskiej: The somaestetics of identity: between the body and the word
¬ródło: Teksty Drugie
Opis fizyczny: 2016; nr 5; s.313-327; sum.
Sygnatura: PNNP08663
Typ publikacji: PA
Język publikacji: POL
Ranking MNiSW: 15.000
Polskie hasła przedmiotowe: Estetyka * Ciało * Język * Tożsamo¶ć

Data wprowadzenia: 2018/03

16/47
Autorzy: Andrzej Pawłucki.
Tytuł oryginału: Kultura cielesno¶ci w polityce konserwatyzmu
¬ródło: W:Kultura fizyczna a polityka / pod red. nauk. Zbigniewa Dziubińskiego i Krzysztofa W. Jankowskiego
Adres wydawniczy: Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego; Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej, 2015
Opis fizyczny: s.181-196
Seria: Monografie SALOS RP
Uwagi: ISBN 978-83-937888-4-2
Sygnatura: PNNP07549
Typ publikacji: PFM
Język publikacji: POL
Ranking MNiSW: 4.000
Polskie hasła przedmiotowe: Socjologia * Ciało * Polityka * Kultura fizyczna

Data wprowadzenia: 2015/11

17/47
Autorzy: Robert Dobrowolski, Katarzyna Salamon-Krakowska.
Tytuł oryginału: O potrzebie somaestetycznej edukacji
¬ródło: W:Sport i turystyka w zwierciadle warto¶ci społecznych / pod red. Marii Zowisło, Jerzego Kosiewicza
Adres wydawniczy: Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, 2015
Opis fizyczny: s.100-107
Seria: Monografie; 28
Sygnatura: PNNP07521
Typ publikacji: PFM
Język publikacji: POL
Ranking MNiSW: 4.000
Polskie hasła przedmiotowe: Ciało * Estetyka * Edukacja

Data wprowadzenia: 2015/10

18/47
Autorzy: Paulina Majewska, Krystyna Boroń-Krupińska, Joanna Szczepańska-Gieracha.
Tytuł oryginału: ¦wiadomo¶ć ciała u dziewcz±t z anoreksj±
¬ródło: Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu
Opis fizyczny: 2015; nr 49; s.43-51; ryc. tab. bibliogr. 27 poz. sum.
Sygnatura: PNNP07448
Typ publikacji: PA
Język publikacji: POL
Ranking MNiSW: 8.000
Index Copernicus: 52.320
Polskie hasła przedmiotowe: Anoreksja * Ciało * ¦wiadomo¶ć

Data wprowadzenia: 2015/08

19/47
Autorzy: Katarzyna Salamon-Krakowska, Ewa Ławreszuk.
Tytuł oryginału: The effect of the Feldenkrais method on body posture: a case study
¬ródło: Complementary and Alternative Medicine in Science
Opis fizyczny: 2014; vol.2; nr 2; s. 43-52; ryc. tab. bibliogr. 29 poz.
Sygnatura: PNNP07563
Typ publikacji: PA
Język publikacji: ENG
Polskie hasła przedmiotowe: Ciało * Postawa ciała * Ruch

Angielskie hasła przedmiotowe: Feldenkreis method * Self awareness through the movement * Physical activity * Body posture

Data wprowadzenia: 2015/11

20/47
Autorzy: Robert Dobrowolski.
Tytuł oryginału: Wstręt - kulturowe i psychologiczne uwarunkowania "naturalnej", cielesnej reakcji
Tytuł w wersji angielskiej: Disgust - cultural and psychological conditions of "natural" bodily reaction
¬ródło: Fizjoterapia
Opis fizyczny: 2014; vol.22; nr 4; s.37-43; bibliogr. 4 poz. streszcz. sum.
Uwagi: doi: 10.1515/physio-2014-0023
Sygnatura: PNNP07541
Typ publikacji: PA
Język publikacji: POL, ENG
Ranking MNiSW: 4.000
Polskie hasła przedmiotowe: Ciało * ¦wiadomo¶ć * Wstręt

Angielskie hasła przedmiotowe: Disgust * Abjection * Identity * Mother's body

Data wprowadzenia: 2015/10

21/47
Autorzy: Katarzyna Salamon-Krakowska.
Tytuł oryginału: Aktywno¶ć fizyczna - wysiłek szlachetny czy pospolity? O warto¶ciach witalnych w ujęciu Maxa Schelera i Jose Ortegi y Gasseta
¬ródło: W:Nauki społeczne wobec sportu i kultury fizycznej / red. nauk. Jerzy Kosiewicz, Tomasz Michaluk, Krzysztof Pezdek
Adres wydawniczy: Wrocław : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 2013
Opis fizyczny: s.15-26; bibliogr. 12 poz.
Seria: Studia i Monografie; 114; 0239-6009
Uwagi: ISBN 978-83-89156-35-8
Sygnatura: PNNP06626
Typ publikacji: PFM
Język publikacji: POL
Ranking MNiSW: 4.000
Polskie hasła przedmiotowe: Filozofia * Aktywno¶ć ruchowa * Ciało * Ciało

Data wprowadzenia: 2013/12

22/47
Autorzy: Katarzyna Salamon-Krakowska.
Tytuł oryginału: Edukacja somatyczna - współczesny wymiar troski o siebie
¬ródło: W:Humanizm a medycyna / pod red. nauk. Aliny Bernadetty Jagiełłowicz
Adres wydawniczy: Wrocław : Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2013
Opis fizyczny: s.157-165; bibliogr. 11 poz.
Uwagi: ISBN978-83-62563-29-6
Sygnatura: PNNP06743
Typ publikacji: PFM
Język publikacji: POL
Ranking MNiSW: 4.000
Polskie hasła przedmiotowe: Filozofia * Ciało * Umysł * Edukacja

Data wprowadzenia: 2014/04

23/47
Autorzy: Agnieszka Chwałczyńska, Katarzyna Gruszka, Anna Denkowska, Iwona Jankowska, Łukasz Kamiński.
Tytuł oryginału: Ekstremalna aktywno¶ć fizyczna a reakcja organizmu w obrazie termowizyjnym na przykładzie Wrocławskich Morsów
Tytuł w wersji angielskiej: Extreme physical activity and body's reactions in an infrared image
¬ródło: W:VIII Międzynarodowe Dni Fizjoterapii "Fizjoterapia, terapia zajęciowa, kosmetologia - razem czy osobno?" = VIII International Days of Physiotherapy "Physiotherapy, occupational physiotherapy, cosmetology - together or apart?" 7-8 czerwca 2013, Wrocław: program , streszczenia
Adres wydawniczy: Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 2013
Opis fizyczny: s.57-58
Sygnatura: PNNP06509
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: POL, ENG
Polskie hasła przedmiotowe: Termowizja * Temperatura * Ciało

Data wprowadzenia: 2013/10

24/47
Autorzy: Katarzyna Salamon-Krakowska.
Tytuł oryginału: Metoda Feldenkreisa jako etyczny wymiar troski o siebie
Tytuł w wersji angielskiej: The Feldenkrais Method as ethical dimension of caring for oneself
¬ródło: Alter Ego Seniora
Opis fizyczny: 2013; vol.1; nr 2; s.102-104; bibliogr. 7 poz. streszcz. sum.
Sygnatura: PNNP06748
Typ publikacji: PA
Język publikacji: POL
Polskie hasła przedmiotowe: Etyka * Fizjoterapia * Ciało * Metoda Feldenkraisa

Data wprowadzenia: 2014/04

25/47
Autorzy: Moshe Feldenkreis.
Tytuł oryginału: Nieuchwytna oczywisto¶ć lub podstawy metody Feldenkraisa / red. nauk. przekł. Katarzyna Salamon-Krakowska
Adres wydawniczy: Brugg : Ewa Ławreszuk, 2013
ISBN: 978-3-9523811-5-1
Sygnatura: PNNP06749
Typ publikacji: PRE
Język publikacji: POL
Ranking MNiSW: 4.000
Polskie hasła przedmiotowe: Metoda Feldenkraisa * Ruch * Ciało * Postawa ciała

Data wprowadzenia: 2014/04

26/47
Autorzy: Robert Dobrowolski.
Tytuł oryginału: Piękne ciało?
Tytuł w wersji angielskiej: Beautiful body?
¬ródło: W:VIII Międzynarodowe Dni Fizjoterapii "Fizjoterapia, terapia zajęciowa, kosmetologia - razem czy osobno?" = VIII International Days of Physiotherapy "Physiotherapy, occupational physiotherapy, cosmetology - together or apart?" 7-8 czerwca 2013, Wrocław: program , streszczenia
Adres wydawniczy: Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 2013
Opis fizyczny: s.41
Sygnatura: PNNP06495
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: POL, ENG
Polskie hasła przedmiotowe: Ciało * Estetyka

Data wprowadzenia: 2013/10

27/47
Autorzy: Robert Dobrowolski.
Tytuł oryginału: Piękne ciało?
Tytuł w wersji angielskiej: A beautiful body?
¬ródło: Fizjoterapia
Opis fizyczny: 2013; t.21; nr 2; s.43-49; bibliogr. 4 poz. streszcz. sum.
Uwagi: DOI 10.2478/physio-2013-0038
Sygnatura: PNNP07134
Typ publikacji: PA
Język publikacji: ENG, POL
Ranking MNiSW: 4.000
Index Copernicus: 4.250
Polskie hasła przedmiotowe: Filozofia * Ciało * Piękno * Ideologia

Angielskie hasła przedmiotowe: Body * Beauty * Ideology

Data wprowadzenia: 2015/01

28/47
Autorzy: Lesław Kulmatycki, Katarzyna Torzyńska.
Tytuł oryginału: Relacja ciało-umysł podczas kreatywnej ekspresji ruchowej
Tytuł w wersji angielskiej: Movement is a natural part of any being
¬ródło: W:Psychomotoryka 2: ruch pełen znaczeń / red. Joanna Kruk-Lasocka, Jacek Krajewski
Adres wydawniczy: Wrocław : Wydawnictwo Naukowe Dolno¶l±skiej Szkoły Wyższej, 2013
Opis fizyczny: s.323-340; bibliogr. 25 poz. sum.
Uwagi: ISBN 978-83-62302-49-9
Sygnatura: PNNP07004
Typ publikacji: PFM
Język publikacji: POL
Ranking MNiSW: 4.000
Polskie hasła przedmiotowe: Psychomotoryka * Ruch * Emocje * Ciało * Umysł

Data wprowadzenia: 2014/10

29/47
Autorzy: Lesław Kulmatycki, Ewa Moroch.
Tytuł oryginału: Wizualizacja i praca z ciałem jako propozycja relaksacji
Tytuł w wersji angielskiej: Visualization and body work as a relaxation's proportion
¬ródło: W:Psychomotoryka 2: ruch pełen znaczeń / red. Joanna Kruk-Lasocka, Jacek Krajewski
Adres wydawniczy: Wrocław : Wydawnictwo Naukowe Dolno¶l±skiej Szkoły Wyższej, 2013
Opis fizyczny: s.341-358; bibliogr. 30 poz.
Uwagi: ISBN 978-83-62302-49-9
Sygnatura: PNNP07002
Typ publikacji: PFM
Język publikacji: POL
Ranking MNiSW: 4.000
Polskie hasła przedmiotowe: Relaksacja * Wizualizacja * Ciało

Data wprowadzenia: 2014/10

30/47
Autorzy: Katarzyna Salamon-Krakowska.
Tytuł oryginału: Fenomenologiczne studium motoryki ciała
Tytuł w wersji angielskiej: Phenomenological study of motorics of the human body
¬ródło: Fizjoterapia
Opis fizyczny: 2012; t.20; nr 1; s.71-78; bibliogr. 11 poz. streszcz. sum,
Sygnatura: PNNP06325
Typ publikacji: PA
Język publikacji: ENG, POL
Ranking MNiSW: 5.000
Index Copernicus: 5.120
Polskie hasła przedmiotowe: Filozofia * Ciało * Motoryczno¶ć * Ruch * Niepełnosprawno¶ć

Angielskie hasła przedmiotowe: Phenomenology * Motorics * Movement * Disability

Data wprowadzenia: 2013/05

31/47
Autorzy: Agnieszka Dębiec-B±k, Anna Skrzek.
Tytuł oryginału: Porównanie rozkładu temperatury powierzchniowej ciała kobiet i mężczyzn za pomoc± termowizji
Tytuł w wersji angielskiej: The comparison of surface body temperature distribution between men and women by means of thermovision
¬ródło: Acta Bio-Optica et Informatica Medica, Inżynieria Biomedyczna
Opis fizyczny: 2012; vol.18; nr 1; s.25-30; ryc. tab. bibliogr. 31 poz. streszcz. sum.
Sygnatura: PNNP05641
Typ publikacji: PA
Język publikacji: POL
Ranking MNiSW: 4.000
Index Copernicus: 4.570
Polskie hasła przedmiotowe: Termowizja * Termoregulacja * Temperatura * Ciało

Data wprowadzenia: 2012/03

32/47
Autorzy: Iwona Krzewska, Katarzyna Ruda, Joanna Rymaszewska.
Tytuł oryginału: Rehabilitacja psychoonkologiczna poprzez muzykę i ruch. Rozważania teoretyczne
Tytuł w wersji angielskiej: Body context of health potentials in oncology rehabilitation through dance and movment. Theoretical considerations
¬ródło: Fizjoterapia
Opis fizyczny: 2012; t.20; nr 2; s. 43-49; bibliogr. 43 poz. sum.
Sygnatura: PNNP06536
Typ publikacji: PA
Język publikacji: ENG, POL
Ranking MNiSW: 5.000
Index Copernicus: 5.120
Polskie hasła przedmiotowe: Rehabilitacja * Onkologia * Ciało * Muzykoterapia * Taniec * Psychologia

Angielskie hasła przedmiotowe: Health potentials * Body experience * Dance movment rehabilitation * Oncology

Data wprowadzenia: 2013/10

33/47
Autorzy: Robert Dobrowolski.
Tytuł oryginału: Estetyczna samoprezentacja autentycznego ciała
Tytuł w wersji angielskiej: Esthetic self-presentation of the authentic body
¬ródło: Fizjoterapia
Opis fizyczny: 2011; vol.19; nr 2; s.43-46; bibliogr. 7 poz. sum.
Sygnatura: PNNP05888
Typ publikacji: PA
Język publikacji: POL, ENG
Ranking MNiSW: 5.000
Index Copernicus: 5.120
Polskie hasła przedmiotowe: Ciało * Estetyka

Data wprowadzenia: 2012/10

34/47
Autorzy: Frederic Delavier, Michael Gundill.
Tytuł oryginału: Modelowanie sylwetki metod± Delaviera: ćwiczenia i programy domowego treningu siłowego / red.nauk.tł. Ryszard Jasiński, Tadeusz Stefaniak
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2011
Opis fizyczny: 256 s.
ISBN: 978-83-200-4079-1
Sygnatura: PNNP05203
Typ publikacji: PRE
Język publikacji: POL
Polskie hasła przedmiotowe: Trening siłowy * Ciało * Mię¶nie * Ćwiczenia siłowe

Data wprowadzenia: 2011/05

35/47
Autorzy: Robert Dobrowolski.
Tytuł oryginału: Nowoczesne i ponowoczesne powroty realnego ciała
¬ródło: Dyskurs. Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu
Opis fizyczny: 2011; nr 12; s.98-110; bibliogr. 13 poz. sum.
Sygnatura: PNNP05889
Typ publikacji: PA
Język publikacji: POL
Ranking MNiSW: 4.000
Polskie hasła przedmiotowe: Filozofia * Kultura * Ciało

Data wprowadzenia: 2012/10

36/47
Autorzy: Robert Dobrowolski.
Tytuł oryginału: O korygowaniu nawyków spontanicznego ciała (Dewey, Shusterman)
Tytuł w wersji angielskiej: About correcting spontaneous body habits (Dewey, Shusterman)
¬ródło: Fizjoterapia
Opis fizyczny: 2011; t.19; nr 1; s.49-53; bibliogr. 6 poz. sum.
Sygnatura: PNNP05474
Typ publikacji: PA
Język publikacji: POL, ENG
Ranking MNiSW: 5.000
Index Copernicus: 5.120
Polskie hasła przedmiotowe: Filozofia * Ciało * Estetyka

Angielskie hasła przedmiotowe: Somaesthetics * Body habit * "Body-mind"

Data wprowadzenia: 2011/11

37/47
Autorzy: Krzysztof Pezdek.
Tytuł oryginału: The body as a value in the axiology of disabled persons
¬ródło: Human Movement
Opis fizyczny: 2011; vol. 12; nr 3; s.284-290; bibliogr. 23 poz. sum.
Uwagi: doi: 10.2478/v10038-011-0032-8
Sygnatura: PNNP05398
Typ publikacji: PA
Język publikacji: ENG
Ranking MNiSW: 8.000
Index Copernicus: 5.740
Polskie hasła przedmiotowe: Osoby niepełnosprawne * Ciało * Warto¶ci

Angielskie hasła przedmiotowe: Values * System * Axiology * Disability

Data wprowadzenia: 2011/10

38/47
Autorzy: Tomasz Michaluk.
Tytuł oryginału: The freedom of the body in the semiotics and philosophy of sport
¬ródło: Human Movement
Opis fizyczny: 2011; vol.12; nr 4; s.378-384; bibliogr. 19 poz. sum.
Uwagi: doi: 10.2478/v10038-011-0045-3
Sygnatura: PNNP05546
Typ publikacji: PA
Język publikacji: ENG
Ranking MNiSW: 8.000
Index Copernicus: 5.740
Polskie hasła przedmiotowe: Filozofia * Sport * Ciało

Angielskie hasła przedmiotowe: Philosophy of sport * Pragmatism * Semiotics

Data wprowadzenia: 2012/01

39/47
Autorzy: Katarzyna Salamon-Krakowska.
Tytuł oryginału: Vital values as perceived by Max Scheler and Jose Ortega y Gasset
¬ródło: Human Movement
Opis fizyczny: 2011; vol. 12; nr 3; s.277-283; bibliogr. 11 poz. sum.
Uwagi: doi: 10.2478/v10038-011-0031-9
Sygnatura: PNNP05397
Typ publikacji: PA
Język publikacji: ENG
Ranking MNiSW: 8.000
Index Copernicus: 5.740
Polskie hasła przedmiotowe: Filozofia * Aktywno¶ć ruchowa * Aksjologia * Ciało

Angielskie hasła przedmiotowe: Axiology * Physical activity * Body * Nobleness

Data wprowadzenia: 2011/10

40/47
Autorzy: Katarzyna Salamon-Krakowska.
Tytuł oryginału: Ciało niepełnosprawne w perspektywie "Fenomenologii percepcji" M. Merleau-Ponty'ego
Tytuł w wersji angielskiej: Disabled body as perceived in M. Merleau-Ponty's "Phenomenology of perception"
¬ródło: Fizjoterapia
Opis fizyczny: 2010; t.18; nr 3; s.52-59; bibliogr. 5 poz.
Sygnatura: PNNP05212
Typ publikacji: PA
Język publikacji: POL, ENG
Ranking MNiSW: 6.000
Index Copernicus: 5.400
Polskie hasła przedmiotowe: Osoby niepełnosprawne * Ciało * Filozofia

Angielskie hasła przedmiotowe: Body * Phenomenology * Disability

Data wprowadzenia: 2011/05

41/47
Autorzy: Tomasz Michaluk.
Tytuł oryginału: Międzynarodowa konferencja naukowa "Filozoficzne i kulturowe aspekty cielesno¶ci", Akademia Wychowania Fizycznego, Wrocław 2010
¬ródło: Studia Humanistyczne
Opis fizyczny: 2010; nr 10; s.151-153
Sygnatura: PNNP05218
Typ publikacji: PSP
Język publikacji: POL
Polskie hasła przedmiotowe: Filozofia * Kultura * Ciało * Konferencje międzynarodowe

Data wprowadzenia: 2011/06

42/47
Autorzy: Jolanta Gnitecka.
Tytuł oryginału: ¦wiadomo¶ć schematu własnego ciała u dzieci podczas belgijskiej terapii psychomotorycznej
Tytuł w wersji angielskiej: The awareness of body schema in children during Belgian psychomotoric therapy
¬ródło: Fizjoterapia
Opis fizyczny: 2010; t.18; supl.; s.87-88
Uwagi: (VII Międzynarodowe Dni Fizjoterapii, Wrocław 28-30 maja 2010)
Sygnatura: PNNP04910
Typ publikacji: PSC
Język publikacji: POL, ENG
Polskie hasła przedmiotowe: Psychomotoryka * Dzieci * Ciało * ¦wiadomo¶ć * Neurologia * Konferencje międzynarodowe

Data wprowadzenia: 2010/11

43/47
Autorzy: Anna Skrzek, Agnieszka Dębiec-B±k, Anna Jonak.
Tytuł oryginału: Zróżnicowanie temperatury powierzchniowej ciała pod wpływem różnych bodĽców w badaniach termowizyjnych
Tytuł w wersji angielskiej: Diversity of body surface temperature due to various stimuli in thermovision research
¬ródło: Postępy Rehabilitacji
Opis fizyczny: 2009; t.23; nr 2; s.210-211
Uwagi: I Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji i Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii "Rehabilitacja polska"
Sygnatura: PNNP04388
Typ publikacji: PSC
Język publikacji: POL, ENG
Polskie hasła przedmiotowe: Termowizja * Temperatura * Ciało * Studenci wf

Data wprowadzenia: 2009/12

44/47
Autorzy: Ewa Moroch.
Tytuł oryginału: Kult ciała jako niewidzialna religia XXI wieku
¬ródło: W:Człowiek wobec masowych zjawisk społecznych / pod red. Jarosława Klebaniuka
Adres wydawniczy: Wrocław : Oficyna Wydawnicza "Atut" - Wrocławskie Wydawnictwo O¶wiatowe, 2006
Opis fizyczny: s.281-285; bibliogr. 7 poz.
Sygnatura: PNNP05140
Typ publikacji: PF
Język publikacji: POL
Ranking MNiSW: 0.225
Polskie hasła przedmiotowe: Socjologia * Ciało

Data wprowadzenia: 2011/09

45/47
Autorzy: Marek Lewandowski, Tomasz Frołowicz, Małgorzata Resiak.
Tytuł oryginału: Polski model szkolnego wychowania fizycznego wobec wyzwań cywilizacyjnych
¬ródło: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne
Opis fizyczny: 2005; R.52; nr 8-9; s.7-12; bibliogr. 33 poz.
Sygnatura: PNNP01918
Typ publikacji: PA
Język publikacji: POL
Ranking MNiSW: 1.000
Index Copernicus: 1.190
Polskie hasła przedmiotowe: Wychowanie fizyczne * Edukacja * Aktywno¶ć ruchowa * Otyło¶ć * Nadwaga * Nauczyciele wf * Zdrowie * Ciało

Data wprowadzenia: 2005/10

46/47
Autorzy: Marek Mędra¶, Magdalena Szczęsny.
Tytuł oryginału: Dysmorfobia (dysmorfia) mię¶niowa a sport
¬ródło: W:Medycyna sportowa / pod red. Marka Mędrasia
Adres wydawniczy: Warszawa : Agencja Wydawnicza Medsportpress, 2004
Opis fizyczny: s.109-110; bibliogr. 6 poz.
Sygnatura: PNNP01241
Typ publikacji: PF
Język publikacji: POL
Polskie hasła przedmiotowe: Medycyna sportowa * Psychologia sportu * Sportowcy * Ciało * Samoocena

Data wprowadzenia: 2004/09

47/47
Autorzy: Magdalena Lis, Anna Łuszczek, Grażyna D±browska, Ryszard Jasiński, Renee Lubersac, de, Dorota Ch±dzyńska.
Tytuł oryginału: "Nasze ciało - milcz±ce streszczenie nas samych" - terapia psychomotoryczna i jej zastosowanie w praktyce fizjoterapeuty
Tytuł w wersji angielskiej: "Our body - silent summary of ourselves" - psychomotor therapy and it's application in physioterapists practice
¬ródło: Advances in Clinical and Experimental Medicine
Opis fizyczny: 2002; vol.11; no. 1, suppl.1; s.165-170; bibliogr. 13 poz. sum.
Uwagi: Człowiek, Medycyna, Kultura Fizyczna
Sygnatura: PNNP00025
Typ publikacji: PA
Język publikacji: POL
Ranking MNiSW: 5.000
Index Copernicus: 5.100
Polskie hasła przedmiotowe: Fizjoterapia * Psychomotoryka * Psychologia * Terapia * Motoryczno¶ć * Ciało * Taniec


  Wy¶wietl ponownie stosuj±c format:
Wy¶wietl/ukryj etykiety | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Strona główna Biblioteki