ASERTYWNOζ
Liczba odnalezionych rekord贸w: 11

Operacje globalne Zmie艅 format:        | Nowe wyszukiwanie
Operacje dot. bie偶膮cej strony               
1/11

IDT: .

Autorzy: Romanowska-To吵oczko Anna, Ko硂dziej Ma砱orzata.

Tytu艂 orygina艂u: Kierunek studi體 a kompetencje psychospo砮czne student體

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Study programme and psychosocial competences in students

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2018, nr 60, s. 62-73, tab. bibliotr. 47 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Charakt. merytoryczna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Adres url:

Afiliacja: Romanowska-To吵oczko Anna 0000-0003-2236-7519 [*];070;WWF, Ko硂dziej Ma砱orzata 0000-0002-9714-0274 [*];047;WWF

Data wprowadzenia: 2018/04

Sygnatura: PNNP08735


2/11

IDT: .

Autorzy: Romanowska-To吵oczko Anna.

Tytu艂 orygina艂u: Samoocena a asertywno舵 - kompetencje psychospo砮czne przysz硑ch nauczycieli kultury fizycznej

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Self-esteem and assertiveness - psychosocial competences of future physical culture teachers

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2016, nr 54, s.24-32, tab. bibliogr. 38 poz. sum.

p-ISSN: 0239-4375
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Romanowska-To吵oczko Anna 0000-0003-2236-7519 [*];061;WWF

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin

Data wprowadzenia: 2016/11

Sygnatura: PNNP08054


3/11

IDT: .

Autorzy: Romanowska-To吵oczko Anna, Nowak Agata, Gnitecka Jolanta.

Tytu艂 orygina艂u: Level of self-respect and assertiveness skills and teachers' educational competences

Czasopismo: Pedagogika, Psihologia ta Medico-Biologicni Problemi Fizicnogo Vihovanna i Sportu

Szczeg贸艂y: 2015, nr 5, s.67-70, tab. bibliogr. 20 poz. sum.

Uwagi: (Tytu r體noleg硑: Pedagogics, Psychology, Medical-Biological Problems of Physical Training and Sports)

p-ISSN: 1818-9172
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Romanowska-To吵oczko Anna 0000-0003-2236-7519 [*];061;WWF, Nowak Agata 0000-0001-7924-0944 [*];061;WWF, Gnitecka Jolanta 0000-0001-5855-1057 [*];061;WWF

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin

Data wprowadzenia: 2015/05

Sygnatura: PNNP07348


4/11

IDT: .

Autorzy: Romanowska-To吵oczko Anna, Nowak Agata, Ole秐iewicz Piotr.

Tytu艂 orygina艂u: Asertywno舵 i samoocena a relacje interpersonalne m硂dzie縴 gimnazjalnej

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Self-assertion, self-esteem and interpersonal relationships in junior high school youth

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Projektowanie poprawy jako禼i kszta砪enia / pod red. Jana Grzesiaka

Adres wydawniczy: Kalisz-Konin : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydzia Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu; Pa駍twowa Wy縮za Szkola Zawodowa w Koninie, 2013

Opis fizyczny: s.367-376 : streszcz. sum.

Seria: Ewaluacja i innowacje w edukacji

p-ISBN: 978-83-88335-86-0

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Romanowska-To吵oczko Anna 0000-0003-2236-7519 [*];061;WWF, Nowak Agata 0000-0001-7924-0944 [*];061;WWF, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];050;WWF

Data wprowadzenia: 2013/05

Sygnatura: PNNP06333


5/11

IDT: .

Autorzy: Majorowski Maciej, Dudkowski Andrzej, Rokita Andrzej, Naglak Karolina.

Tytu艂 orygina艂u: Aktywno舵 ruchowa z pi砶 a kszta硉owanie wybranych zdolno禼i motorycznych oraz umiej阾no禼i asertywnych ucznia w wieku 12 lat

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Motor activity with balls as a means of shaping assertive and motor skills in twelve-year-old students

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2011, nr 35, s.122-130, tab. bibliogr. 9 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Majorowski Maciej [*];012;WWF, Dudkowski Andrzej 0000-0002-0232-8267 [*];012;WWF, Rokita Andrzej 0000-0001-5281-811X [*];012;WWF, Naglak Karolina [*];012;WWF

Data wprowadzenia: 2011/09

Sygnatura: PNNP05364


6/11

IDT: .

Autorzy: Rzepa Tadeusz.

Tytu艂 orygina艂u: Aktywno舵 ruchowa z pi砶 a edukacja do kultury fizycznej w aspekcie warto禼i humanistycznych i poznawczych : wyd. 2 zmien.

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Motor activities with a ball and physical culture education in view of humanistic and cognitive values

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu, 2009

Opis fizyczny: 129 s. : ryc. tab. bibliogr. sum.

Seria: Studia i Monografie ; Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu ; 94 ; 0239-6009

Uwagi: Wydanie pierwsze ukaza硂 si pod tytu砮m "Humanistyczne i poznawcze warto禼i aktywno禼i z pi砶 w wychowaniu fizycznym" jako Studia i Monografie nr 83

p-ISBN: 978-83-89156-90-7

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Rzepa Tadeusz [*];012;WWF

Data wprowadzenia: 2009/07

Sygnatura: PNNP04221


7/11

IDT: .

Autorzy: Majorowski Maciej, Dudkowski Andrzej, Machnacz W砤dys砤w.

Tytu艂 orygina艂u: Lekcja wychowania fizycznego z wykorzystaniem pi砮k w kszta硉owaniu umiej阾no禼i asertywnych oraz przeciwdzia砤niu zachowaniom agresywnym

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Physical education lesson with balls as a means of shaping assertive abilities and preventing aggressive behavior

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2009, nr 27, s.73-80, ryc. tab. bibliogr. 8 poz. sum.

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Majorowski Maciej [*];012;WWF, Dudkowski Andrzej 0000-0002-0232-8267 [*];012;WWF, Machnacz W砤dys砤w [*];045;WWF

Data wprowadzenia: 2009/07

Sygnatura: PNNP04209


8/11

IDT: .

Autorzy: Romanowska-To吵oczko Anna, Bartusiak Irena, Nowak Agata.

Tytu艂 orygina艂u: P砮 psychologiczna a umiej阾no舵 zachowa asertywnych student體 Akademii Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu

Czasopismo: Pedagogika, Psihologia ta Medico-Biologicni Problemi Fizicnogo Vihovanna i Sportu

Szczeg贸艂y: 2009, nr 9, s.196-199, ryc. bibliogr. 7 poz. rez. streszcz. sum.

Uwagi: (Tytu r體noleg硑: Pedagogics, Psychology, Medical-Biological Problems of Physical Training and Sports)

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Romanowska-To吵oczko Anna 0000-0003-2236-7519 [*];006;WWF, Bartusiak Irena [*];006;WWF, Nowak Agata 0000-0001-7924-0944 [*];006;WWF

Data wprowadzenia: 2009/09

Sygnatura: PNNP04239


9/11

IDT: .

Autorzy: Majorowski Maciej.

Tytu艂 orygina艂u: Przyk砤dowe konspekty 鎤icze, zabaw i gier z pi砶 kszta硉uj眂ych zachowania asertywne

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Aktywno舵 ruchowa z pi砶 w doskonaleniu wybranych w砤禼iwo禼i osobowo禼iowych ucznia : metodyka 鎤icze, zabaw i gier z pi砶 / pod red. Tadeusza Rzepy

Informacje o wydaniu: Wyd. 3

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2005

Opis fizyczny: s.85-92 : tab.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Majorowski Maciej [0];012;WWF

Data wprowadzenia: 2005/03

Sygnatura: PNNP01574


10/11

IDT: .

Autorzy: Rzepa Tadeusz.

Tytu艂 orygina艂u: Wykorzystanie 鎤icze, zabaw i gier z pi砶 do kszta硉owania umiej阾no禼i asertywnych ucznia

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Aktywno舵 ruchowa z pi砶 w doskonaleniu wybranych w砤禼iwo禼i osobowo禼iowych ucznia : metodyka 鎤icze, zabaw i gier z pi砶 / pod red. Tadeusza Rzepy

Informacje o wydaniu: Wyd. 3

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2005

Opis fizyczny: s.78-84

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Rzepa Tadeusz [0];012;WWF

Data wprowadzenia: 2005/03

Sygnatura: PNNP01573


11/11

IDT: .

Autorzy: Majorowski Maciej.

Tytu艂 orygina艂u: Aktywno舵 ruchowa z pi砶 na lekcji wychowania fizycznego w doskonaleniu umiej阾no禼i asertywnych ucznia w wieku 11 lat

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Motor activity using a ball in physical education classes as a form of supporting assertive skills of 11-year-old pupils

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Wychowanie i kszta砪enie w reformowanej szkole. 5 / red. nauk. Tadeusz Koszczyc, Marek Lewandowski, Wojciech Staro禼iak

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wroc砤wskie Towarzystwo Naukowe, 2004

Opis fizyczny: s.331-335 : tab. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Majorowski Maciej [0];012;WWF

Data wprowadzenia: 2004/12

Sygnatura: PNNP01423


Nowe wyszukiwanie | Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc艂awiu