AKTYWNOζ RUCHOWA
Liczba odnalezionych rekord贸w: 591

Operacje globalne Zmie艅 format:    | Nowe wyszukiwanie
Operacje dot. bie偶膮cej strony               
1/591

IDT: .

Autorzy: Paw硊cki Andrzej.

Tytu艂 orygina艂u: Why sport exists - and should it be considered philosophically?

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Sk眃 bierze si sport i dlaczego nale縴 go rozwa縜 filozoficznie?

Czasopismo: Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology

Szczeg贸艂y: 2020 : vol. 20, nr 3, s. 1-8, bibliogr. 9 poz., streszcz.

p-ISSN: 2084-3763
e-ISSN: 2082-7571

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

Charakt. merytoryczna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

DOI: 10.14589/ido.20.3.1

Afiliacja: Paw硊cki Andrzej [*] 0000-0003-1383-1754;069;WWF

Dyscypliny czasopisma na podstawie wykazu MNiSW z 20.12.2019: nauki o kulturze i religii;architektura i urbanistyka;nauki o kulturze fizycznej

Tytu艂 czasopisma w wykazie MNiSW z 20.12.2019: Ido Movement for Culture-Journal of Martial Arts Anthropology

Tytu艂 czasopisma w wykazie MNiSW z 20.12.2019: Ido Movement for Culture

Data wprowadzenia: 2020/07

Sygnatura: PNNP09622


2/591

IDT: .

Tytu艂 orygina艂u: Adaptacyjna aktywno舵 fizyczna : monografia / red. Eugeniusz Bolach, Adam Kawczy駍ki

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Agencja Us硊gowo-Handlowa "AGIW", 2019

Opis fizyczny: 213 s. : ryc. tab. bibliogr.

p-ISBN: 978-83-928344-6-5

Liczba arkuszy: 13,5

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Bolach Eugeniusz [*] 0000-0003-1857-0522;063;WNS, Kawczy駍ki Adam [*] 0000-0001-7840-3799;063;WNS, Wieczorek Marta [*] 0000-0003-3933-246X;069;WWF, Bolach Eugeniusz [*] 0000-0003-1857-0522;063;WNS, Szafraniec Rafa [*] 0000-0003-1215-6590;063;WNS, Seidel Wojciech [*] 0000-0003-4783-4814;063;WNS, Bolach Bartosz [*] 0000-0002-3433-4434;063;WNS, Pawelec Ryszard [*] 0000-0002-5686-9448;063;WNS, Kocha駍ki Maciej [*] 0000-0002-3320-9180;063;WNS

Rozdzia艂: Szafraniec Rafa, Foltyn Paula, Kocha駍ki Maciej : Ocena adaptowanej aktywno禼i fizycznej i stanu funkcjonalnego os骲 po amputacji na wysoko禼i podudzia i uda ; s.57-72 [1,9 ark.] / rek. : 0000009285
Rozdzia艂: Kocha駍ki Maciej, Szafraniec Rafa, Bujko Rafa, Pawelec Ryszard : Aktywno舵 fizyczna i masa jako forma prewencji dolegliwo禼i b髄owych odcinka piersiowo-l阣紈iowego kr阦os硊pa u os骲 pracuj眂ych fizycznie ; s. 73-80 [0,9 ark.] / rek. : 0000009286
Rozdzia艂: Szafraniec Rafa, W骿cik Anna, Kocha駍ki Maciej : Sprawno舵 fizyczna ch硂pc體 niepe硁osprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym w wieku 16-18 lat ; s. 81-91 [1,3 ark.] / rek. : 0000009287
Rozdzia艂: Kocha駍ki Maciej, Szafraniec Rafa, Marczyk Szymon : Adaptowana aktywno舵 fizyczna jako element wspomagaj眂y skuteczno舵 rehabilitacji sanatoryjnej w zespole b髄owym odcinka l阣紈iowego kr阦os硊pa ; s. 93-101 [1,25 ark.] / rek. : 0000009289
Rozdzia艂: Wieczorek Marta, Sadziak Aleksandra : Sprawno舵 motoryczna dzieci z niepe硁osprawno禼i intelektualn w stopniu lekkim na tle ich pe硁osprawnych intelektualnie r體ie秐ik體 ; s. 127-141 [1,9 ark.] / rek. : 0000009290
Rozdzia艂: Seidel Wojciech, Bolach Bartosz, Sobczak Katarzyna, Karpiel Zuzanna, St阷ie-S硂dkowska Marta, Bolach Eugeniusz : Analiza wybranych parametr體 kinematycznych jako metoda wspomagaj眂a proces klasyfikacji funkcjonalnej w p硑waniu os骲 z niepe硁osprawno禼i ; 165-176 [1,4 ark.] / rek. : 0000009291
Rozdzia艂: Seidel Wojciech, Bolach Bartosz, Przyby Karolina, Sobczak Katarzyna, Karpiel Zuzanna, St阷ie-S硂dkowska Marta : Motywacja do uprawiania sportu przez osoby niedos硑sz眂e ; s. 177-183 [0,9 ark.] / rek. : 0000009292
Rozdzia艂: Bolach Bartosz, Seidel Wojciech, Sobczak Katarzyna, St阷ie-S硂dkowska Marta, Bolach Eugeniusz : Wielko舵 obci笨e treningowych niepe硁osprawnych p硑wak體 w bezpo秗ednim przygotowaniu sportowym ; s. 185-193 [1,00 ark.] / rek. : 0000009293
Rozdzia艂: Kocha駍ki Maciej, Szafraniec Rafa, Wawrzyniak kasz : Ocena wp硑wu masa縰 klasycznego na zmniejszenie b髄u odcinka piersiowo-l阣紈iowego kr阦os硊pa u zawodnik體 pi砶i no縩ej ; s.195-201 [0,92 ark.] / rek. : 0000009294

Data wprowadzenia: 2019/07

Sygnatura: PNNP09284


3/591

IDT: .

Autorzy: Kocha駍ki Maciej, Szafraniec Rafa, Marczyk Szymon.

Tytu艂 orygina艂u: Adaptowana aktywno舵 fizyczna jako element wspomagaj眂y skuteczno舵 rehabilitacji sanatoryjnej w zespole b髄owym odcinka l阣紈iowego kr阦os硊pa

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Adaptacyjna aktywno舵 fizyczna : monografia / red. Eugeniusz Bolach, Adam Kawczy駍ki

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Agencja Us硊gowo-Handlowa "AGIW", 2019

Opis fizyczny: s. 93-101 : ryc. bibliogr. 17 poz.

p-ISBN: 978-83-928344-6-5

Liczba arkuszy: 1,25

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Kocha駍ki Maciej [*] 0000-0002-3320-9180;063;WNS, Szafraniec Rafa [*] 0000-0003-1215-6590;063;WNS, Marczyk Szymon [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2019/07

Sygnatura: PNNP09289


4/591

IDT: .

Autorzy: Kocha駍ki Maciej, Szafraniec Rafa, Bujko Rafa, Pawelec Ryszard.

Tytu艂 orygina艂u: Aktywno舵 fizyczna i masa jako forma prewencji dolegliwo禼i b髄owych odcinka piersiowo-l阣紈iowego kr阦os硊pa u os骲 pracuj眂ych fizycznie

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Adaptacyjna aktywno舵 fizyczna : monografia / red. Eugeniusz Bolach, Adam Kawczy駍ki

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Agencja Us硊gowo-Handlowa "AGIW", 2019

Opis fizyczny: s. 73-80 : ryc. tab. bibliogr. 12 poz.

p-ISBN: 978-83-928344-6-5

Liczba arkuszy: 0,9

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Kocha駍ki Maciej [*] 0000-0002-3320-9180;063;WNS, Szafraniec Rafa [*] 0000-0003-1215-6590;063;WNS, Bujko Rafa [ ];000;000, Pawelec Ryszard [*] 0000-0002-5686-9448;063;WNS

Data wprowadzenia: 2019/07

Sygnatura: PNNP09286


5/591

IDT: .

Autorzy: Malicka Iwona, Hanuszkiewicz Justyna, Wo糿iewski Marek.

Tytu艂 orygina艂u: Barriers of physical activity of women post breast cancer treatment in rural Poland

Czasopismo: Health Care for Women International

Szczeg贸艂y: 2019 : vol. 40, nr 6, s. 682-695, ryc., tab., bibliogr. [48] poz.

p-ISSN: 0739-9332
e-ISSN: 1096-4665

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Adres url:

DOI: 10.1080/07399332.2019.1608208

Afiliacja: Malicka Iwona [*] 0000-0002-7668-001X;067;WF, Hanuszkiewicz Justyna [*] 0000-0002-4049-5365;067;WF, Wo糿iewski Marek [*] 0000-0002-8241-7808;067;WF

Dyscypliny czasopisma na podstawie wykazu MNiSW z 20.12.2019: nauki o kulturze i religii;nauki farmaceutyczne;nauki medyczne;nauki o zdrowiu

Tytu艂 czasopisma w wykazie MNiSW z 20.12.2019: Health Care for Women International

Tytu艂 czasopisma w wykazie MNiSW z 20.12.2019: Health Care for Women International

Data wprowadzenia: 2019/05; 2019/07

Sygnatura: PNNP09227


6/591

IDT: .

Autorzy: Ko硂dy駍ka Gabriela, Siero Adrian.

Tytu艂 orygina艂u: Evaluation of the effectiveness of physical exercises using the action of infrared rays

Czasopismo: Journal of Education, Health and Sport

Szczeg贸艂y: 2019 : vol. 9, nr 4S, s. 20-25, ryc. tab. bibliogr. 12 poz.

e-ISSN: 2391-8306

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

Charakt. merytoryczna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Adres url: http://www.ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/7180

DOI: 10.5281/zenodo.3353475

Afiliacja: Bidzi駍ka Gabriela [*];024;000, Siero Adrian [*];024;000

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin

Data wprowadzenia: 2019/08

Sygnatura: PNNP09319


7/591

IDT: .

Autorzy: Szafraniec Rafa, Foltyn Paula, Kocha駍ki Maciej.

Tytu艂 orygina艂u: Ocena adaptowanej aktywno禼i fizycznej i stanu funkcjonalnego os骲 po amputacji na wysoko禼i podudzia i uda

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Adaptacyjna aktywno舵 fizyczna : monografia / red. Eugeniusz Bolach, Adam Kawczy駍ki

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Agencja Us硊gowo-Handlowa "AGIW", 2019

Opis fizyczny: s.57-72 : ryc. tab. bibliogr. 18 poz.

p-ISBN: 978-83-928344-6-5

Liczba arkuszy: 1,9

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Szafraniec Rafa [*] 0000-0003-1215-6590;063;WNS, Foltyn Paula [ ];000;000, Kocha駍ki Maciej [*] 0000-0002-3320-9180;063;WNS

Data wprowadzenia: 2019/07

Sygnatura: PNNP09285


8/591

IDT: .

Autorzy: Kowaluk Aleksandra, Wo糿iewski Marek, Malicka Iwona.

Tytu艂 orygina艂u: Physical activity and quality of life of healthy children and patients with hematological cancers

Czasopismo: International Journal of Environmental Research and Public Health

Szczeg贸艂y: 2019 : vol. 16, nr 15, art nr 2776, tab. bibliogr. 39 poz.

p-ISSN: 1660-4601

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

Charakt. merytoryczna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Adres url: https://www.mdpi.com/1660-4601/16/15/2776/xml

DOI: 10.3390/ijerph16152776

Afiliacja: Kowaluk Aleksandra [*];024;000, Wo糿iewski Marek [*] 0000-0002-8241-7808;067;WF, Malicka Iwona [*] 0000-0002-7668-001X;067;WF

Dyscypliny czasopisma na podstawie wykazu MNiSW z 20.12.2019: architektura i urbanistyka;in縴nieria l眃owa i transport;in縴nieria 秗odowiska, g髍nictwo i energetyka;nauki farmaceutyczne;nauki medyczne;nauki o kulturze fizycznej;nauki o zdrowiu;nauki le秐e;rolnictwo i ogrodnictwo;technologia 縴wno禼i i 縴wienia;weterynaria;geografia spo砮czno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna;nauki o zarz眃zaniu i jako禼i;nauki prawne;nauki biologiczne;nauki chemiczne

Tytu艂 czasopisma w wykazie MNiSW z 20.12.2019: International Journal of Environmental Research and Public Health

Tytu艂 czasopisma w wykazie MNiSW z 20.12.2019: International Journal of Environmental Research and Public Health

Data wprowadzenia: 2019/08

Sygnatura: PNNP09320


9/591

IDT: .

Autorzy: Piepiora Pawe, Jagoda Alicja, Urban Jerzy.

Tytu艂 orygina艂u: Physical activity and styles of coping with the stress of people aged 18-30

Czasopismo: Journal of Education, Health and Sport

Szczeg贸艂y: 2019 : vol. 9, nr 7, s. 36-40, bibliogr. 43 poz. sum.

Uwagi: Short Articles

e-ISSN: 2391-8306

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

Charakt. merytoryczna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Adres url: http://www.ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/7087

DOI: 10.5281/zenodo.3265464

Afiliacja: Piepiora Pawe [*] 0000-0002-6525-3936;055;WNS, Jagoda Alicja [ ];000;000, Urban Jerzy [ ];000;000

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin

Data wprowadzenia: 2019/07

Sygnatura: PNNP09283


10/591

IDT: .

Autorzy: Puciato Daniel, Rozpara Micha, Ole秐iewicz Piotr, Markiewicz-Patkowska Julita, Jandova Sona.

Tytu艂 orygina艂u: Physical activity of working age Wroclaw residents with reference to their income

Czasopismo: Baltic Journal of Health and Physical Activity

Szczeg贸艂y: 2019 : vol. 11, nr 1, s. 96-105, tab. bibliogr. 37 poz.

e-ISSN: 2080-9999

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Charakt. merytoryczna:

Punktacja MNiSW:

Adres url: http://www.balticsportscience.com/view/abstract/id/12633

DOI: 10.29359/BJHPA.11.1.10

Afiliacja: Puciato Daniel [ ];000;000, Rozpara Micha [ ];000;000, Ole秐iewicz Piotr [*] 0000-0002-0426-0630;050;WWF, Markiewicz-Patkowska Julita [ ];000;000, Jandova Sona [ ];000;000

Dyscypliny czasopisma na podstawie wykazu MNiSW z 20.12.2019: nauki o kulturze fizycznej;nauki o zdrowiu

Tytu艂 czasopisma w wykazie MNiSW z 20.12.2019: Baltic Journal of Health and Physical Activity

Data wprowadzenia: 2019/04

Sygnatura: PNNP09205


11/591

IDT: .

Autorzy: Wieczorek Marta, Sadziak Aleksandra, Wili駍ki Wojciech.

Tytu艂 orygina艂u: Podejmowanie turystyki na obszarach g髍skich przez osoby z niepe硁osprawno禼i a poziom ich samooceny - badania pilota縪we

Czasopismo: Folia Turistica

Szczeg贸艂y: 2019, nr 52, s. 97-117, ryc., tab., bibliogr. [45] poz., sum.

p-ISSN: 0867-3888
e-ISSN: 2353-5962

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

DOI: 10.5604/01.3001.0013.2644

Afiliacja: Wieczorek Marta [*] 0000-0003-3933-246X;069;WWF, Sadziak Aleksandra [*];024;000, Wili駍ki Wojciech [*] 0000-0002-0166-340X;069;WWF

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin

Data wprowadzenia: 2019/07

Sygnatura: PNNP09315


12/591

IDT: .

Autorzy: Wieczorek Marta, Sadziak Aleksandra.

Tytu艂 orygina艂u: Sprawno舵 motoryczna dzieci z niepe硁osprawno禼i intelektualn w stopniu lekkim na tle ich pe硁osprawnych intelektualnie r體ie秐ik體

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Adaptacyjna aktywno舵 fizyczna : monografia / red. Eugeniusz Bolach, Adam Kawczy駍ki

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Agencja Us硊gowo-Handlowa "AGIW", 2019

Opis fizyczny: s. 127-141 : tab. bibliogr. 30 poz.

p-ISBN: 978-83-928344-6-5

Liczba arkuszy: 1,9

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Wieczorek Marta [*] 0000-0003-3933-246X;069;WWF, Sadziak Aleksandra [ ];024;000

Data wprowadzenia: 2019/07

Sygnatura: PNNP09290


13/591

IDT: .

Autorzy: Gu砤-Kubiszewska Halina, D阞ska Urszula, Staro禼iak Wojciech, Ka硍a Ma砱orzata, Hes Bart硂miej.

Tytu艂 orygina艂u: Aktywno舵 fizyczna student體 kierunku wychowania fizycznego w kontek禼ie deklarowanych zachowa zdrowotnych

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Physical activity undertaken by physical education students in the context of declared health behaviors

Czasopismo: Rocznik Lubuski

Szczeg贸艂y: 2018 : t. 44, cz. 2A, s. 241-258, tab. bibliogr. 36 poz. sum.

p-ISSN: 0485-3083

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

Charakt. merytoryczna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Adres url: http://www.roczniklubuski.uz.zgora.pl/tom-44-2018/

Afiliacja: Gu砤-Kubiszewska Halina [ ];000;000, D阞ska Urszula [ ];000;000, Staro禼iak Wojciech [*] 0000-0003-4202-5727;069;WWF, Ka硍a Ma砱orzata [*] 0000-0001-6190-6015;055;WNS, Hes Bart硂miej [ ];000;000

Dyscypliny czasopisma na podstawie wykazu MNiSW z 20.12.2019: nauki socjologiczne;pedagogika

Tytu艂 czasopisma w wykazie MNiSW z 20.12.2019: Rocznik Lubuski

Tytu艂 czasopisma w wykazie MNiSW z 20.12.2019: Lubuski Yearbook

Data wprowadzenia: 2019/04

Sygnatura: PNNP09224


14/591

IDT: .

Autorzy: Wo糿iewski Marek.

Tytu艂 orygina艂u: Aktywno舵 fizyczna w chorobach przewlek硑ch

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Physical activity in chronic diseases

Czasopismo: 痽wienie cz硂wieka i metabolizm

Szczeg贸艂y: 2018 : vol. 45, nr 2, s. 135-140, bibliogr. 16 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Wo糿iewski Marek [*] 0000-0002-8241-7808;067;WF

Data wprowadzenia: 2018/09

Sygnatura: PNNP08920


15/591

IDT: .

Autorzy: Skrzek Anna, D阞iec-B眐 Agnieszka.

Tytu艂 orygina艂u: Codzienna aktywno舵 ruchowa : 縴j zdrowo i bezpiecznie

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Aktywny senior : cz硂wiek spe硁iony / Red. nauk. Anna Skrzek

Adres wydawniczy: Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2018

Opis fizyczny: s. 91-102 : rys., bibliogr. 9 poz.

p-ISBN: 978-83-200-5514-6

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Skrzek Anna [*] 0000-0003-1533-0291;068;WF, D阞iec-B眐 Agnieszka [*] 0000-0001-7005-3018;068;WF

Data wprowadzenia: 2018/03; 2019/10

Sygnatura: PNNP08652


16/591

IDT: .

Autorzy: Moss Sarah J., Czy Stanis砤w.

Tytu艂 orygina艂u: Level of agreement between physical activity levels measured by ActiHeart and the International Physical Activity Questionnaire in persons with intellectual disability

Czasopismo: Disability and Rehabilitation

Szczeg贸艂y: 2018 : vol. 40, nr 3, s. 360-366, ryc., tab., bibliogr. 29 poz.

p-ISSN: 0963-8288
e-ISSN: 1464-5165

S艂owa kluczowe polskie: ;

S艂owa kluczowe angielskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

DOI: 10.1080/09638288.2016.1258092

Afiliacja: Moss Sarah J. [ ];000;000, Czy Stanis砤w [ ] 0000-0001-9395-9584;000;000

Dyscypliny czasopisma na podstawie wykazu MNiSW z 20.12.2019: nauki o kulturze i religii;architektura i urbanistyka;in縴nieria biomedyczna;nauki medyczne;nauki o kulturze fizycznej;nauki o zdrowiu;nauki o zarz眃zaniu i jako禼i;nauki socjologiczne;pedagogika

Tytu艂 czasopisma w wykazie MNiSW z 20.12.2019: DISABILITY AND REHABILITATION

Tytu艂 czasopisma w wykazie MNiSW z 20.12.2019: Disability and Rehabilitation

Data wprowadzenia: 2017/11; 2020/01

Sygnatura: PNNP08313


17/591

IDT: .

Autorzy: Salamon-Krakowska Katarzyna.

Tytu艂 orygina艂u: Metoda "Bones for Life" i metoda Feldenkraisa

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Aktywny senior : cz硂wiek spe硁iony / Red. nauk. Anna Skrzek

Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2018

Opis fizyczny: s. 83-87 : rys., bibliogr. 5 poz.

p-ISBN: 978-83-200-5514-6

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Salamon-Krakowska Katarzyna [*];066;WF

Data wprowadzenia: 2018/03; 2019/10

Sygnatura: PNNP08656


18/591

IDT: .

Autorzy: Stefaniak Tadeusz, Harmaci駍ki Dariusz, Groffik Bartosz, Krzemi駍ki Mi硂sz.

Tytu艂 orygina艂u: Por體nanie aktywno禼i fizycznej student體 Akademii Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu oraz student體 Universidade de Tras-Os-Montes e Alto Douro w Vila Real, w Portugalii

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Comparison of physical activity of students of the University of Physical Education in Wroc砤w and Universidade de Tras-Os-Montes e Alto Douro in Vila Real in Portugal

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Innowacyjna fizjoterapia : przegl眃 bada / Redakcja: Monika Maci眊, Kamil Maci眊

Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., 2018

Opis fizyczny: s. 35-49 : ryc., tab., bibliogr. 15 poz.

p-ISBN: 978-83-65932-46-4

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Stefaniak Tadeusz [*] 0000-0002-6564-4582;055;WNS, Harmaci駍ki Dariusz [*];055;WNS, Groffik Bartosz [*];055;WNS, Krzemi駍ki Mi硂sz [ ];023;000

Data wprowadzenia: 2018/09

Sygnatura: PNNP08917


19/591

IDT: .

Autorzy: Szczepa駍ka-Gieracha Joanna.

Tytu艂 orygina艂u: Potrzeby psychiczne w uj阠iu bio-psycho-spo砮cznym : warto pracowa nad sob

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Aktywny senior : cz硂wiek spe硁iony / Red. nauk. Anna Skrzek

Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2018

Opis fizyczny: s. 32-41 : rys., bibliogr. 6 poz.

p-ISBN: 978-83-200-5514-6

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Szczepa駍ka-Gieracha Joanna [*] 0000-0001-5191-3799;067;WF

Data wprowadzenia: 2018/03; 2019/10

Sygnatura: PNNP08655


20/591

IDT: .

Autorzy: Ko硂dy駍ka Gabriela, Siero Adrian.

Tytu艂 orygina艂u: Use of recreational activity as one of the methods for treating urinary incontinence

Czasopismo: Journal of Education, Health and Sport

Szczeg贸艂y: 2018 : vol. 8, nr 9, s.692-702, bibliogr. 18 poz.

Uwagi: DOI:10.5281/zenodo.1413201

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Charakt. merytoryczna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Adres url:

Afiliacja: Bidzi駍ka Gabriela [ ];024;000, Siero Adrian [ ];024;000

Data wprowadzenia: 2018/09

Sygnatura: PNNP08906


21/591

IDT: .

Autorzy: W阦rzynowska-Teodorczyk Kinga.

Tytu艂 orygina艂u: 痽cie po zawale : od ma硑ch krok體 do wielkich wyzwa

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Seniorzy na start! : UTW bez granic

Adres wydawniczy: [B. m.] : [B. w.], [2018]

Opis fizyczny: s. [1-3] : il.; [Dokument elektroniczny]

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

Adres url:

Afiliacja: W阦rzynowska-Teodorczyk Kinga [*] 0000-0001-9189-748X;067;WF

Data wprowadzenia: 2018/04

Sygnatura: PNNP08756


22/591

IDT: .

Autorzy: Wieczorek Marta, Sadziak Aleksandra.

Tytu艂 orygina艂u: Aktywno舵 fizyczna dzieci ze spektrum autyzmu

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Physical activity in children with autism spectrum disorders

Czasopismo: Journal of Education, Health and Sport

Szczeg贸艂y: 2017 : vol.7, nr 2, s.222-238, bibliogr. 30 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ;

S艂owa kluczowe angielskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.291824

Afiliacja: Wieczorek Marta [*] 0000-0003-3933-246X;069;WWF, Sadziak Aleksandra [ ];000;000

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin

Data wprowadzenia: 2017/03

Sygnatura: PNNP08195


23/591

IDT: .

Autorzy: Kotowski Patryk, Ostrowska Bo縠na.

Tytu艂 orygina艂u: Aktywno舵 fizyczna student體 kierunku fizjoterapia

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Assessment of physical activity among physiotherapy students

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2017, nr 56, s.26-35, tab. bibliogr. 23 poz. streszcz. sum.

p-ISSN: 0239-4375

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Kotowski Patryk [ ];000;000, Ostrowska Bo縠na [*] 0000-0002-0135-9547;066;WF

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin

Data wprowadzenia: 2017/05

Sygnatura: PNNP08319


24/591

IDT: .

Autorzy: Perechuda Igor, Cie秎i駍ki Wojciech, Nosek Wac砤w.

Tytu艂 orygina艂u: Aktywno舵 sportowo adaptacyjna os骲 starszych - za硂縠nia teoretyczne modelu (SROI)

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Adaptacyjna aktywno舵 fizyczna : monografia / red. Eugeniusz Bolach, Adam Kawczy駍ki

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Agencja Us硊gowo-Handlowa "AGIW", 2017

Opis fizyczny: s. 92-103 : tab., bibliogr. 12 poz., sum.

p-ISBN: 978-83-9283445-8

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Perechuda Igor [*] 0000-0003-3120-7250;057;WNS, Cie秎i駍ki Wojciech [*] 0000-0001-8226-607X;057;WNS, Nosek Wac砤w [*];023;000

Data wprowadzenia: 2017/07; 2019/10

Sygnatura: PNNP08373


25/591

IDT: .

Autorzy: Ignasiak Zofia, Nowak Alicja, Cicho Dorota, Sebastjan Anna, Ignasiak Tomasz.

Tytu艂 orygina艂u: Assessment of morphofunctional changes in elderly women performing nordic walking exercise

Czasopismo: Antropomotoryka

Szczeg贸艂y: 2017 : vol. 27, nr 80, s. 77-85, tab. bibliogr. 34 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Charakt. merytoryczna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Adres url:

DOI: 10.5604/01.3001.0012.2312

Afiliacja: Ignasiak Zofia [*] 0000-0001-8656-9107;047;WWF, Nowak Alicja [ ];000;000, Cicho Dorota [ ];000;000, Sebastjan Anna [*] 0000-0001-6395-6147;047;WWF, Ignasiak Tomasz [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2018/09

Sygnatura: PNNP08915


26/591

IDT: .

Autorzy: J蠹k體 Pawe, M阣ra Marek, Lwow Felicja, Zagrodna Aleksandra, S硂wi駍ka-Lisowska Ma砱orzata.

Tytu艂 orygina艂u: Associations between physical activity and semen quality in young healthy men

Czasopismo: Fertility and Sterility

Szczeg贸艂y: 2017 : vol. 107, nr 2, s. 373-378, ryc., tab., bibliogr. 27 poz.

p-ISSN: 0015-0282
e-ISSN: 1556-5653

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ;

S艂owa kluczowe angielskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

DOI: 10.1016/j.fertnstert.2016.11.004

Afiliacja: J蠹k體 Pawe [*] 0000-0003-4838-3525;062;WNS, M阣ra Marek [*] 0000-0002-4494-1254;062;WNS, Fink-Lwow Felicja [*] 0000-0002-4323-7134;067;WF, Zagrodna Aleksandra [*] 0000-0003-0649-4083;062;WNS, S硂wi駍ka-Lisowska Ma砱orzata [*] 0000-0001-7522-4058;062;WNS

Dyscypliny czasopisma na podstawie wykazu MNiSW z 20.12.2019: in縴nieria biomedyczna;nauki medyczne;nauki o zdrowiu;weterynaria;zootechnika i rybactwo;nauki biologiczne

Tytu艂 czasopisma w wykazie MNiSW z 20.12.2019: FERTILITY AND STERILITY

Tytu艂 czasopisma w wykazie MNiSW z 20.12.2019: Fertility and Sterility

Data wprowadzenia: 2017/02; 2020/01

Sygnatura: PNNP08147


27/591

IDT: .

Autorzy: Fugiel Jaros砤w, Czajka Kamila, Pos硊szny Pawe, S砤wi駍ka Teresa.

Tytu艂 orygina艂u: Motoryczno舵 cz硂wieka : podstawowe zagadnienia z antropomotoryki

Adres wydawniczy: Wroc砤w : MedPharm Polska, 2017

Opis fizyczny: 166 s. : ryc. tab. bibliogr.

Uwagi: Sygn. Czytelni: P II 99/1; P II 99/2

p-ISBN: 978-83-7846-085-5

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Fugiel Jaros砤w [*] 0000-0001-8333-6412;047;WWF, Czajka Kamila [*] 0000-0002-6013-8146;047;WWF, Pos硊szny Pawe [*] 0000-0002-8735-7840;047;WWF, S砤wi駍ka-Ochla Teresa [*] 0000-0002-7217-5868;047;WWF

Data wprowadzenia: 2017/02

Sygnatura: PNNP08190


28/591

IDT: .

Autorzy: Chwa砪zy駍ka Agnieszka, J阣rzejewski Grzegorz, Socha Ma砱orzata, Jonak Wies砤wa, Sobiech Krzysztof Andrzej.

Tytu艂 orygina艂u: Physical fitness of secondary school adolescents in relation to the body weight and the body composition : classification according to World Health Organization. Part I.

Czasopismo: Journal of Sports Medicine and Physical Fitness

Szczeg贸艂y: 2017 : vol.57, nr 3, s.244-251

p-ISSN: 0022-4707
e-ISSN: 1827-1928

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

DOI: 10.23736/S0022-4707.16.05664-4

Afiliacja: Chwa砪zy駍ka Agnieszka [*] 0000-0003-1359-2570;064;WF, J阣rzejewski Grzegorz [ ];000;000, Socha Ma砱orzata [*] 0000-0002-4701-0121;064;WF, Jonak Wies砤wa [*];022;000, Sobiech Krzysztof Andrzej [*] 0000-0002-8078-759X;064;WF

Dyscypliny czasopisma na podstawie wykazu MNiSW z 20.12.2019: in縴nieria biomedyczna;nauki medyczne;nauki o kulturze fizycznej;nauki o zdrowiu

Tytu艂 czasopisma w wykazie MNiSW z 20.12.2019: JOURNAL OF SPORTS MEDICINE AND PHYSICAL FITNESS

Tytu艂 czasopisma w wykazie MNiSW z 20.12.2019: Journal of Sports Medicine and Physical Fitness

Data wprowadzenia: 2017/02; 2020/01

Sygnatura: PNNP07848


29/591

IDT: .

Autorzy: Chwa砪zy駍ka Agnieszka, J阣rzejewski Grzegorz, Lewandowski Zdzis砤w, Jonak Wies砤wa, Sobiech Krzysztof Andrzej.

Tytu艂 orygina艂u: Physical fitness of secondary school adolescents in relation to the body weight and the body composition : classification according to Bioelectrical Impedance Analysis. Part II.

Czasopismo: Journal of Sports Medicine and Physical Fitness

Szczeg贸艂y: 2017 : vol. 57, nr 3, s. 252-259

p-ISSN: 0022-4707
e-ISSN: 1827-1928

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

DOI: 10.23736/S0022-4707.17.07441-2

Afiliacja: Chwa砪zy駍ka Agnieszka [*] 0000-0003-1359-2570;064;WF, J阣rzejewski Grzegorz [ ];000;000, Lewandowski Zdzis砤w [*] 0000-0001-7792-113X;064;WF, Jonak Wies砤wa [*];022;000, Sobiech Krzysztof Andrzej [*] 0000-0002-8078-759X;064;WF

Dyscypliny czasopisma na podstawie wykazu MNiSW z 20.12.2019: in縴nieria biomedyczna;nauki medyczne;nauki o kulturze fizycznej;nauki o zdrowiu

Tytu艂 czasopisma w wykazie MNiSW z 20.12.2019: JOURNAL OF SPORTS MEDICINE AND PHYSICAL FITNESS

Tytu艂 czasopisma w wykazie MNiSW z 20.12.2019: Journal of Sports Medicine and Physical Fitness

Data wprowadzenia: 2017/02; 2020/01

Sygnatura: PNNP07849


30/591

IDT: .

Autorzy: Czy Stanis砤w, Toriola Abel L., Staro禼iak Wojciech, Lewandowski Marek, Paul Yvonne, Oyeyemi Adewale L..

Tytu艂 orygina艂u: Physical fitness, physical activity, sedentary behavior, or diet - what are the correlates of obesity in Polish school children?

Czasopismo: International Journal of Environmental Research and Public Health

Szczeg贸艂y: 2017 : vol.14, nr 6, art. 664, s. 1-21, ryc., tab., bibliogr. 49 poz.

p-ISSN: 1661-7827
e-ISSN: 1660-4601

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Charakt. merytoryczna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

DOI: 10.3390/ijerph14060664

Afiliacja: Czy Stanis砤w [*] 0000-0001-9395-9584;069;WWF, Toriola Abel L. [ ];000;000, Staro禼iak Wojciech [*] 0000-0003-4202-5727;069;WWF, Lewandowski Marek [ ];000;000, Paul Yvonne [ ];000;000, Oyeyemi Adewale L. [ ];000;000

Dyscypliny czasopisma na podstawie wykazu MNiSW z 20.12.2019: architektura i urbanistyka;in縴nieria l眃owa i transport;in縴nieria 秗odowiska, g髍nictwo i energetyka;nauki farmaceutyczne;nauki medyczne;nauki o kulturze fizycznej;nauki o zdrowiu;nauki le秐e;rolnictwo i ogrodnictwo;technologia 縴wno禼i i 縴wienia;weterynaria;geografia spo砮czno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna;nauki o zarz眃zaniu i jako禼i;nauki prawne;nauki biologiczne;nauki chemiczne

Tytu艂 czasopisma w wykazie MNiSW z 20.12.2019: International Journal of Environmental Research and Public Health

Tytu艂 czasopisma w wykazie MNiSW z 20.12.2019: International Journal of Environmental Research and Public Health

Data wprowadzenia: 2017/06; 2019/05; 2020/01

Sygnatura: PNNP08349


31/591

IDT: .

Autorzy: Zaj眂 Katarzyna, Serweta Anna, Salamon-Krakowska Katarzyna, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna.

Tytu艂 orygina艂u: Poziom odczuwanego stresu u kobiet po 60. roku 縴cia podejmuj眂ych regularn aktywno舵 fizyczn i dzia砤nia prozdrowotne

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The level of stress experienced in women over the age of 60 who take regular physical activity and pro-health activities

Czasopismo: Gerontologia Wsp蟪czesna

Szczeg贸艂y: 2017 : vol.5, nr 3, s.120-124, ryc. tab. bibliogr. 15 poz. streszcz. sum.

p-ISSN: 2391-4653

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Adres url:

Afiliacja: Zaj眂 Katarzyna [ ];000;000, Serweta Anna [ ] 0000-0002-7699-6890;000;000, Salamon-Krakowska Katarzyna [*];066;WF, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna [*] 0000-0001-5191-3799;067;WF

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin

Data wprowadzenia: 2018/02

Sygnatura: PNNP08298


32/591

IDT: .

Autorzy: 痷rek Alina, Krzywak Joanna, 痷rek Grzegorz, Koszczyc Marta.

Tytu艂 orygina艂u: Spostrzegane bariery i oczekiwanie rezultat體 zdrowotnych aktywno禼i fizycznej u os骲 starszych

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Konferencja naukowa "iat wed硊g Szmajkego" : Opole, 6-7 czerwca 2017

Opis fizyczny: s.16

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: 痷rek Alina [ ];000;000, Krzywak Joanna [ ];000;000, 痷rek Grzegorz [*] 0000-0002-1795-4367;047;WWF, Koszczyc Marta [*] 0000-0001-5531-1656;069;WWF

Data wprowadzenia: 2017/06

Sygnatura: PNNP08327


33/591

IDT: .

Autorzy: Jarecka Paulina, F眐 Tadeusz, Suchodolski Jakub.

Tytu艂 orygina艂u: Wiedza o zdrowiu a aktywno舵 fizyczna w stylu 縴cia student體 Akademii Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Health knowledge and physical activity in the lifestyle of students of the University School of Physical Education in Wroc砤w

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2017, nr 56, s.18-25, ryc. bibliogr. 9 poz. streszcz. sum.

p-ISSN: 0239-4375

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Jarecka Paulina [*];024;000, F眐 Tadeusz [ ];000;000, Suchodolski Jakub [ ];000;000

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin

Data wprowadzenia: 2017/05

Sygnatura: PNNP08318


34/591

IDT: .

Autorzy: Kwa秐a Anna, Romanowska-To吵oczko Anna, Piwowarczyk Piotr.

Tytu艂 orygina艂u: Wybrane motywy aktywno禼i ruchowej w 秗odowisku wodnym w 秝ietle warto禼i

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Selected motives behind physical activity in water environment in the light of values

Czasopismo: Zeszyty Naukowe Wy縮zej Szko硑 Humanitas. Pedagogika

Szczeg贸艂y: 2017, nr 15, s.155-166, ryc. tab. bibliogr. 24 poz. streszcz. sum.

p-ISSN: 1896-4591

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

Charakt. merytoryczna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Adres url:

Afiliacja: Kwa秐a Anna [*] 0000-0002-2443-5450;071;WWF, Romanowska-To吵oczko Anna [*] 0000-0003-2236-7519;070;WWF, Piwowarczyk Piotr [*] 0000-0003-2932-8328;071;WWF

Dyscypliny czasopisma na podstawie wykazu MNiSW z 20.12.2019: pedagogika;psychologia

Tytu艂 czasopisma w wykazie MNiSW z 20.12.2019: Zeszyty Naukowe Wy縮zej Szko硑 Humanitas Pedagogika

Data wprowadzenia: 2017/06

Sygnatura: PNNP08351


35/591

IDT: .

Autorzy: Wieczorek Marta, Borczyk Weronika, Sadziak Aleksandra.

Tytu艂 orygina艂u: Wykorzystanie zaj赕 w 秗odowisku wodnym w rehabilitacji os骲 z niepe硁osprawno禼i intelektualn

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Adaptacyjna aktywno舵 fizyczna : monografia / red. Eugeniusz Bolach, Adam Kawczy駍ki

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Agencja Us硊gowo-Handlowa "AGIW", 2017

Opis fizyczny: s. 68-80 : ryc., bibliogr. 28 poz., sum.

p-ISBN: 978-83-9283445-8

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Wieczorek Marta [*] 0000-0003-3933-246X;069;WWF, Borczyk Weronika [*];023;000, Sadziak Aleksandra [*];023;000

Data wprowadzenia: 2017/07; 2019/10

Sygnatura: PNNP08371


36/591

IDT: .

Autorzy: 痷rek Grzegorz.

Tytu艂 orygina艂u: Zdrowie i aktywno舵 ruchowa mieszka馽體

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Wroc砤wska Diagnoza Spo砮czna 2017. Raport z bada socjologicznych nad mieszka馽ami miasta / red. Katarzyna Kajdanek, Jacek Pluta

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Uniwersytet Wroc砤wski, 2017

Opis fizyczny: s. 45-54 : tab.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: 痷rek Grzegorz [*] 0000-0002-1795-4367;047;WWF

Data wprowadzenia: 2018/02

Sygnatura: PNNP08621


37/591

IDT: .

Autorzy: Pos硊szny Pawe.

Tytu艂 orygina艂u: Aktywno舵 fizyczna a sprawno舵 motoryczna i sk砤d cia砤 dzieci z teren體 przemys硂wych

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: XIX Mi阣zynarodowa Konferencja Naukowa "Zdrowie dzieci w 秗odowisku przemys硂wym, miejskim i wiejskim" . Legnica, 24-26 listopada 2016

Adres wydawniczy: Legnica : Edytor, 2016

Opis fizyczny: s.29-30

Uwagi: ISBN 978-83-64553-06-6

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Pos硊szny Pawe [*] 0000-0002-8735-7840;047;WWF

Data wprowadzenia: 2016/12

Sygnatura: PNNP08070


38/591

IDT: .

Autorzy: F眐 Tadeusz, Jarecka Paulina, Karpi駍ki Adam.

Tytu艂 orygina艂u: Aktywno舵 fizyczna student體 Wy縮zej Szko硑 Bankowej we Wroc砤wiu

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Wybrane aspekty turystyki i rekreacji / red. nauk. Roman Dawid Tauber, Ewa Mucha-Szajek

Adres wydawniczy: Pozna : Wydawnictwo Naukowe Wy縮zej Szko砤 Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, 2016

Opis fizyczny: s.85-92 : ryc. bibliogr. 15 poz. streszcz. sum.

Seria: Monografie ; 15 ; 1895-1546

Uwagi: ISBN 9788388537851

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: F眐 Tadeusz [ ];000;000, Jarecka Paulina [ ];024;000, Karpi駍ki Adam [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2017/04

Sygnatura: PNNP08272


39/591

IDT: .

Autorzy: Staro禼iak Wojciech, Gu砤-Kubiszewska Halina.

Tytu艂 orygina艂u: Aktywno舵 fizyczna uczni體 wybranych szk蟪 ponadgimnazjalnych Wroc砤wia a zalecenia WHO

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Physical activity of students selected in upper secondary schools Wroclaw and WHO recommentations

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Wsp蟪czesne problemy wychowania fizycznego. Cz. 2 / pod. red. Jacka Polecho駍kiego i Krzysztofa Skalika

Adres wydawniczy: Katowice : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, 2016

Opis fizyczny: s. 91-109 : tab. bibliogr. 22 poz. sum.

p-ISBN: 978-83-64036-68-2

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Staro禼iak Wojciech [*] 0000-0003-4202-5727;004;WWF, Gu砤-Kubiszewska Halina [*];004;WWF

Data wprowadzenia: 2017/01

Sygnatura: PNNP08127


40/591

IDT: .

Autorzy: Przysi昕na Ewa, Jaworska Lilianna, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna.

Tytu艂 orygina艂u: Aktywno舵 ruchowa os骲 starszych na terenach wiejskich Powiatu Trzebnickiego

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Physical activity elderly people in the rural areas in the Trzebnica district

Czasopismo: Aktywno舵 ruchowa ludzi w r罂nym wieku

Szczeg贸艂y: 2016, nr 2, s.27-34, ryc. tab. bibliogr. 13 poz. sum.

p-ISSN: 2299-744X

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Przysi昕na Ewa [*];024;000, Jaworska-Burzy駍ka Lilianna [*];024;000, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna [*] 0000-0001-5191-3799;042;WF

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin

Data wprowadzenia: 2016/07

Sygnatura: PNNP07917


41/591

IDT: .

Autorzy: Kwa秐a Anna, Zato Krystyna, Chrobot Magdalena.

Tytu艂 orygina艂u: Aqua aerobik jako polecana forma aktywno禼i fizycznej w 秗odowisku wodnym dla os骲 starszych

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Aqua aerobic recommended as a form of physical activity in the water environment for the elderly

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Kszta砪enie i pozaedukacyjna aktywno舵 cz硂wieka od dzieci駍twa do doros硂禼i / red. nauk. Aleksandra Kami駍ka, Piotr Ole秐iewicz

Adres wydawniczy: Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2016

Opis fizyczny: s.185-196 : bibliogr. 44 poz. streszcz. sum.

Seria: Monografie Edukacja Jutra

Uwagi: ISBN 978-83-64788-53-6

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Kwa秐a Anna [*] 0000-0002-2443-5450;048;WWF, Zato Krystyna [*] 0000-0003-1736-3687 925202;048;WWF, Chrobot Magdalena [*] 0000-0002-2194-6132;048;WWF

Data wprowadzenia: 2016/06

Sygnatura: PNNP07874


42/591

IDT: .

Autorzy: Ci阺zczyk Pawe, Jastrz阞ski Zbigniew, Zar阞ska Aleksandra, Sawczyn Micha, Drobnik-Kozakiewicz Izabela, Leo駍ka-Duniec Agata, Zmijewski Piotr, Murawska-Cia硂wicz Eugenia, Petr Miroslav, Contro Valentina, Proia Patrizia, Zaremba Aneta, Szumi硂 Piotr.

Tytu艂 orygina艂u: Association between the ACE I/D polymorphism and physical activity in Polish women

Czasopismo: Trends in Sport Sciences

Szczeg贸艂y: 2016 : vol.23, nr 4, s.203-210, tab. bibliogr. 28 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Ci阺zczyk Pawe [ ];000;000, Jastrz阞ski Zbigniew [ ];000;000, Zar阞ska Aleksandra [ ];000;000, Sawczyn Micha [ ];000;000, Drobnik-Kozakiewicz Izabela [ ];000;000, Leo駍ka-Duniec Agata [ ];000;000, Zmijewski Piotr [ ];000;000, Murawska-Cia硂wicz Eugenia [*] 0000-0001-8512-7278;034;WWF, Petr Miroslav [ ];000;000, Contro Valentina [ ];000;000, Proia Patrizia [ ];000;000, Zaremba Aneta [ ];000;000, Szumi硂 Piotr [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2017/01

Sygnatura: PNNP08139


43/591

IDT: .

Autorzy: Ilnicki Dariusz, Gruszka Izabela, Krajewska-Smardz Anna.

Tytu艂 orygina艂u: Charakterystyka wybranych cech infrastruktury turystycznej na przyk砤dzie park體 wodnych

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Description of selected features of the tourism industry on the example of water parks

Czasopismo: Ekonomiczne Problemy Turystyki

Szczeg贸艂y: 2016 : t.34, nr 2, s.273-283, ryc. tab. bibliogr. 19 poz. streszcz. sum.

Uwagi: doi: 10.18276/ept.2016.2.34-23

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Ilnicki Dariusz [*];050;WWF, Gruszka Izabela [*];050;WWF, Krajewska-Smardz Anna [*];050;WWF

Data wprowadzenia: 2016/05

Sygnatura: PNNP07814


44/591

IDT: .

Autorzy: Witkowski Kazimierz, Piepiora Pawe, Dula Micha.

Tytu艂 orygina艂u: Karate kyokushin jako forma sp阣zania czasu wolnego

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Karate kyokushin as the form of spending the leisure time

Czasopismo: Roczniki Naukowe Wy縮zej Szko硑 Wychowania Fizycznego i Turystyki w Bia硑mstoku

Szczeg贸艂y: 2016, nr 4, s.54-61, tab. bibliogr. 8 poz. streszcz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Witkowski Kazimierz [*] 0000-0003-1503-9904;055;WNS, Piepiora Pawe [*] 0000-0002-6525-3936;055;WNS, Dula Micha [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2017/01

Sygnatura: PNNP08096


45/591

IDT: .

Autorzy: Jarecka Paulina, F眐 Tadeusz, Skrzypczyk Teresa.

Tytu艂 orygina艂u: Nordic walking jako forma aktywno禼i fizycznej w opinii mieszka馽體 Poznania

Czasopismo: Journal of Education, Health and Sport

Szczeg贸艂y: 2016 : vol.12, nr 6, s.376-383, ryc. bibliogr. 10 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.202456

Afiliacja: Jarecka Paulina [*];024;000, F眐 Tadeusz [ ];000;000, Skrzypczyk Teresa [ ];024;000

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin

Data wprowadzenia: 2017/03

Sygnatura: PNNP08198


46/591

IDT: .

Autorzy: Jarecka Paulina, F眐 Tadeusz, Skrzypczyk Teresa.

Tytu艂 orygina艂u: Nordic walking jako szansa aktywizowania spo砮cze駍twa

Czasopismo: Journal of Education, Health and Sport

Szczeg贸艂y: 2016 : vol.6, nr 10, s.637-645, bibliogr. 18 poz. streszcz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.212211

Afiliacja: Jarecka Paulina [*];024;000, F眐 Tadeusz [ ];000;000, Skrzypczyk Teresa [ ];024;000

Data wprowadzenia: 2017/04

Sygnatura: PNNP08271


47/591

IDT: .

Autorzy: Lejczak Andrzej, Josiak Krystian, W阦rzynowska-Teodorczyk Kinga, Rudzi駍ka Eliza, Jankowska Ewa Anita, Banasiak Waldemar, Piepoli Massimo F., Wo糿iewski Marek, Ponikowski Piotr.

Tytu艂 orygina艂u: Nordic walking may safely increase the intensity of exercise training in healthy subjects and in patients with chronic heart failure

Czasopismo: Advances in Clinical and Experimental Medicine

Szczeg贸艂y: 2016 : vol.25, nr 1, s.145-149, tab. bibliogr. 16 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

DOI: 10.17219/acem/35094

Afiliacja: Lejczak Andrzej [ ];000;000, Josiak Krystian [ ];000;000, W阦rzynowska-Teodorczyk Kinga [*] 0000-0001-9189-748X;042;WF, Rudzi駍ka Eliza [*] 0000-0001-9953-5539;042;WF, Jankowska Ewa Anita [ ];000;000, Banasiak Waldemar [ ];000;000, Piepoli Massimo F. [ ];000;000, Wo糿iewski Marek [*] 0000-0002-8241-7808;042;WF, Ponikowski Piotr [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2016/02

Sygnatura: PNNP07708


48/591

IDT: .

Autorzy: Goli駍ki Dawid, Wola駍ki Pawe, Murawska-Cia硂wicz Eugenia.

Tytu艂 orygina艂u: Ocena spoczynkowego RQ i wydatku energetycznego u os骲 trenuj眂ych r罂ne dyscypliny sportowe

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Resting RQ and energetic outlay in different sports disciplines

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: IX Mi阣zynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Maj體ka M硂dej Fizjoterapii". 20-21 maja 2016 r. Wroc砤w, Polska

Opis fizyczny: s.11-12

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Afiliacja: Goli駍ki Dawid [*];024;000, Wola駍ki Pawe [*];024;000, Murawska-Cia硂wicz Eugenia [*] 0000-0001-8512-7278;034;WWF

Data wprowadzenia: 2016/05

Sygnatura: PNNP07821


49/591

IDT: .

Autorzy: Zembro-cny Agnieszka, Dziubek Wioletta, Rynkiewicz Mateusz, Morawin B., Wo糿iewski Marek.

Tytu艂 orygina艂u: Peripheral brain-derived neurotrophic factor is related to cardiovascular risk factors in active and inactive elderly men

Czasopismo: Brazilian Journal of Medical and Biological Research

Szczeg贸艂y: 2016 : vol.49, nr 7, e5253

Uwagi: 10.1590/1414-431X20165253

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Zembro-cny Agnieszka [ ];000;000, Dziubek-Rogowska Wioletta [*] 0000-0003-3511-7623;042;WF, Rynkiewicz Mateusz [ ];000;000, Morawin B. [ ];000;000, Wo糿iewski Marek [*] 0000-0002-8241-7808;042;WF

Data wprowadzenia: 2016/06

Sygnatura: PNNP07867


50/591

IDT: .

Autorzy: Staro禼iak Wojciech, Gu砤-Kubiszewska Halina, Ka硍a Ma砱orzata, D阞ska Urszula.

Tytu艂 orygina艂u: Physical activity of students in the era of globalization

Czasopismo: Journal of Education, Health and Sport

Szczeg贸艂y: 2016 : vol.6, nr 13, s. 96-114, tab. bibliogr. 28 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.233002

Afiliacja: Staro禼iak Wojciech [*] 0000-0003-4202-5727;004;WWF, Gu砤-Kubiszewska Halina [*];004;WWF, Ka硍a Ma砱orzata [*] 0000-0001-6190-6015;055;WNS, D阞ska Urszula [ ];000;000

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin

Data wprowadzenia: 2017/01

Sygnatura: PNNP08132


51/591

IDT: .

Tytu艂 orygina艂u: Science in swimming. 6 / ed. by Krystyna Zato, Marek Rejman, Magdalena Chrobot

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu, 2016

Opis fizyczny: 120 s. : ryc. tab. bibliogr.

p-ISBN: 978-83-64354-14-4

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Zato Krystyna [*] 0000-0003-1736-3687 925202;048;WWF, Rejman Marek [*] 0000-0003-3857-6999 926294;048;WWF, Chrobot Magdalena [*] 0000-0002-2194-6132;048;WWF

Data wprowadzenia: 2016/06

Sygnatura: PNNP07870


52/591

IDT: .

Autorzy: Ka硍a Ma砱orzata, Gu砤-Kubiszewska Halina, D阞ska Urszula, Staro禼iak Wojciech.

Tytu艂 orygina艂u: Self-assessment of health and physical fitness by young adults practising sport

Czasopismo: Journal of Education, Health and Sport

Szczeg贸艂y: 2016 : vol.6, nr 13, s. 221-236, ryc. tab. bibliogr. 28 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.250196

Afiliacja: Ka硍a Ma砱orzata [*] 0000-0001-6190-6015;055;WNS, Gu砤-Kubiszewska Halina [*];004;WWF, D阞ska Urszula [ ];000;000, Staro禼iak Wojciech [*] 0000-0003-4202-5727;004;WWF

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin

Data wprowadzenia: 2017/01

Sygnatura: PNNP08133


53/591

IDT: .

Autorzy: Puciato Daniel, Ole秐iewicz Piotr, Markiewicz-Patkowska Julita, Widawski Krzysztof, Rozpara Micha, Mynarski W砤dys砤w, Gawlik Agnieszka, D阞ska Ma砱orzata, Jandova Sona.

Tytu艂 orygina艂u: Socio-economic determinants of physical activity of non-manual workers, including the early senior group, from the City of Wroclaw in Poland

Czasopismo: International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering

Szczeg贸艂y: 2016 : vol. 10, nr 11, s. 3439-3444, tab. bibliogr. 30 poz.

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Puciato Daniel [ ];000;000, Ole秐iewicz Piotr [ ] 0000-0002-0426-0630;050;WWF, Markiewicz-Patkowska Julita [ ];000;000, Widawski Krzysztof [ ];000;000, Rozpara Micha [ ];000;000, Mynarski W砤dys砤w [ ];000;000, Gawlik Agnieszka [ ];000;000, D阞ska Ma砱orzata [ ];000;000, Jandova Sona [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2016/11

Sygnatura: PNNP08045


54/591

IDT: .

Autorzy: Stacho Aleksandra, Pietraszewska Jadwiga, Burdukiewicz Anna, Andrzejewska Justyna.

Tytu艂 orygina艂u: The differences in fat accumulation and distribution in female students according to their level of activity

Czasopismo: Human Movement

Szczeg贸艂y: 2016 : vol.17, nr 2, s.87-93, ryc. tab. bibliogr. 38 poz. sum.

Uwagi: doi: 10.1515/humo-2016-0009

p-ISSN: 1732-3991
e-ISSN: 1899-1955

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Stacho Aleksandra [*] 0000-0003-3245-4560;056;WNS, Pietraszewska Jadwiga [*] 0000-0002-1319-9755;056;WNS, Burdukiewicz Anna [*] 0000-0002-1397-9516;056;WNS, Andrzejewska Justyna [*] 0000-0002-3662-0944;056;WNS

Dyscypliny czasopisma na podstawie wykazu MNiSW z 20.12.2019: in縴nieria biomedyczna;nauki farmaceutyczne;nauki medyczne;nauki o kulturze fizycznej;nauki o zdrowiu;nauki biologiczne

Tytu艂 czasopisma w wykazie MNiSW z 20.12.2019: Human Movement

Data wprowadzenia: 2016/10

Sygnatura: PNNP07968


55/591

IDT: .

Autorzy: Wojciechowska-Maszkowska Bo縠na, Borzucka Dorota, Rogowska A.M., Kuczy駍ki Micha.

Tytu艂 orygina艂u: The relationship between postural control and self-reported engagement in physical activity in young and older age

Czasopismo: Journal of Aging and Physical Activity

Szczeg贸艂y: 2016 : vol.24, nr 2, s.196-200, ryc. tab. bibliogr. 20 poz. sum.

Uwagi: http://dx.doi.org/10.1123/japa.2015-0052

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Wojciechowska-Maszkowska Bo縠na [ ];000;000, Borzucka Dorota [ ];000;000, Rogowska A.M. [ ];000;000, Kuczy駍ki Micha [ ] 0000-0003-0260-8733;014;WF

Data wprowadzenia: 2015/10

Sygnatura: PNNP07535


56/591

IDT: .

Autorzy: Majewska-Pulsakowska Marta, Wytrychowski K., Ro縠k-Piechura Krystyna.

Tytu艂 orygina艂u: The role of inspiratory muscle training in the process of rehabilitation of patients with chronic obstructive pulmonary disease

Czasopismo: Advances in Experimental Medicine and Biology

Szczeg贸艂y: 2016 : vol.885, s.47-51, bibliogr. 11 poz.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

DOI: 10.1007/5584_2015_194

Afiliacja: Majewska-Pulsakowska Marta [ ];000;000, Wytrychowski K. [ ];000;000, Ro縠k-Piechura Krystyna [*] 0000-0001-5589-4978;042;WF

Data wprowadzenia: 2016/02

Sygnatura: PNNP07704


57/591

IDT: .

Autorzy: Kwa秐a Anna, Zarzycki Piotr.

Tytu艂 orygina艂u: Warto禼i g髍skiej aktywno禼i turystycznej

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Values of mountain tourist activity

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2016, nr 55, s. 4-15, bibliogr. 62 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Kwa秐a Anna [*] 0000-0002-2443-5450;048;WWF, Zarzycki Piotr [*] 0000-0001-6803-1362;049;WWF

Data wprowadzenia: 2017/01

Sygnatura: PNNP08136


58/591

IDT: .

Autorzy: Jarecka Paulina, F眐 Tadeusz.

Tytu艂 orygina艂u: Wiedza o zdrowiu a aktywno舵 fizyczna w stylu 縴cia uczestnik體 Uniwersytet體 Trzeciego Wieku na przyk砤dzie Wroc砤wia

Czasopismo: Journal of Education, Health and Sport

Szczeg贸艂y: 2016 : vol.6, nr 8, s.842-851, ryc. bibliogr. 30 poz. sum.

Uwagi: DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.212485

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Jarecka Paulina [*];024;000, F眐 Tadeusz [ ];000;000

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin

Data wprowadzenia: 2017/02

Sygnatura: PNNP08157


59/591

IDT: .

Autorzy: Cie秎ik B砤縠j, Rutkowski Tomasz, Kuligowski Tomasz.

Tytu艂 orygina艂u: Wp硑w 8-tygodniowego treningu wed硊g metodyki CrossFit na sk砤d cia砤 os骲 doros硑ch

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The effect of 8-week CrossFit-based training on body composition in healthy adults

Czasopismo: Prace Naukowe Akademii im. Jana D硊gosza w Cz阺tochowie. Kultura Fizyczna

Szczeg贸艂y: 2016 : t.15, nr 4, s. 169-179, tab. bibliogr. 18 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

DOI: 10.16926/kf.2016.15.39

Afiliacja: Cie秎ik B砤縠j [ ];024;000, Rutkowski Tomasz [ ];000;000, Kuligowski Tomasz [*] 0000-0002-5673-3444;024;000

Data wprowadzenia: 2017/01

Sygnatura: PNNP08123


60/591

IDT: .

Autorzy: Stod蟪ka Weronika.

Tytu艂 orygina艂u: Wp硑w uprawiania sportu w przesz硂禼i na obecn kondycj biologiczn aktywnych fizycznie kobiet

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The influence of engaging in sports in past for present condition of physically active women

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: VII Sympozjum "Wsp蟪czesna my秎 techniczna w naukach medycznych i biologicznych" : materia硑 konferencyjne. Wroc砤w, 24-25 czerwca 2016

Opis fizyczny: s.85-86

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Stod蟪ka Weronika [*];024;000

Data wprowadzenia: 2016/09

Sygnatura: PNNP07965


61/591

IDT: .

Autorzy: Ka硊縩y Krzysztof, Rokita Andrzej, Ko硂dziej Ma砱orzata.

Tytu艂 orygina艂u: Zainteresowania aktywno禼i ruchow pe硁osprawnych i niepe硁osprawnych uczni體 szko硑 podstawowej

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Interest in activity movements of able-bodied and disabled elementary school students

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2016, nr 52, s.97-106, ryc. tab. bibliogr. 44 poz. sum.

p-ISSN: 0239-4375

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Ka硊縩y Krzysztof [*] 0000-0002-8832-2105;012;WWF, Rokita Andrzej [*] 0000-0001-5281-811X;012;WWF, Ko硂dziej Ma砱orzata [*] 0000-0002-9714-0274;047;WWF

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin

Data wprowadzenia: 2016/05

Sygnatura: PNNP07802


62/591

IDT: .

Autorzy: Czajka Kamila.

Tytu艂 orygina艂u: Znaczenie aktywno禼i ruchowej dla zdrowia dzieci i m硂dzie縴

Czasopismo: Hejna O秝iatowy

Szczeg贸艂y: 2016, nr 1, s.19-20, bibliogr. 11 poz.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Czajka Kamila [*] 0000-0002-6013-8146;047;WWF

Data wprowadzenia: 2016/04

Sygnatura: PNNP07766


63/591

IDT: .

Autorzy: Wiesner Wojciech, Kwa秐a Anna.

Tytu艂 orygina艂u: Aksjologiczne aspekty edukacji p硑wackiej i ratowniczej

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The axiological aspects of swimming and water rescue education

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: W poszukiwaniu formu硑 wsp蟪czesnej edukacji / red. nauk. Kazimierz Denek, Aleksandra Kami駍ka, Piotr Ole秐iewicz

Adres wydawniczy: Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2015

Opis fizyczny: s.143-156 : bibliogr. 38 poz. streszcz. sum.

Seria: Monografie Edukacja Jutra

Uwagi: ISBN 978-83-61991-60-1(seria); 978-83-64788-19-2

Adnotacje: Na grzb. oznaczono jako: XXI/9

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Wiesner Wojciech [*] 0000-0001-5612-0448;049;WWF, Kwa秐a Anna [*] 0000-0002-2443-5450;048;WWF

Data wprowadzenia: 2015/06

Sygnatura: PNNP07383


64/591

IDT: .

Tytu艂 orygina艂u: Aktywno舵 fizyczna - zdrowie - problematyka czasu wolnego / red. nauk. Kazimierz Denek, Aleksandra Kami駍ka, Piotr Ole秐iewicz

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Physical activity - health - issues of free time

Adres wydawniczy: Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2015

Opis fizyczny: 177 s. : ryc. tab. bibliogr. sum.

Seria: Monografie Edukacja Jutra

Uwagi: Na grzb. oznaczono jako: XXI/6

p-ISBN: 978-83-61991-60-1 (seria); 978-83-64788-23-9

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Denek Kazimierz [ ];000;000, Kami駍ka Aleksandra [ ];000;000, Ole秐iewicz Piotr [*] 0000-0002-0426-0630;050;WWF

Data wprowadzenia: 2015/07

Sygnatura: PNNP07406


65/591

IDT: .

Autorzy: Wieczorek Marta, Urban Sergiusz.

Tytu艂 orygina艂u: Aktywno舵 fizyczna wybranych os骲 z niepe硁osprawno禼i wzrokow jako pozytywny miernik ich zdrowia

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Physical activity of persons with visual impairment as a positive measure of their health

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2015, nr 48, s.156-165, ryc. tab. bibliogr. 18 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Wieczorek Marta [*] 0000-0003-3933-246X;004;WWF, Urban Sergiusz [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2015/03

Sygnatura: PNNP07239


66/591

IDT: .

Autorzy: Wieczorek Marta, Bartoszewicz Ryszard, Salamon Krystian.

Tytu艂 orygina艂u: Aktywno舵 ruchowa oraz nawyki 縴wieniowe 縪硁ierzy

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Physical activity and eating habits in soldiers

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Behawioralne i 秗odowiskowe uwarunkowania zdrowia funkcjonariuszy grup dyspozycyjnych = Behavioural and environmental determinants of health among officers from dispositional groups / red. Alicja Kaiser

Adres wydawniczy: Warszawa : Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej; Sekcja Kultury Fizycznej w Wojsku, 2015

Opis fizyczny: s.67-80 : ryc. bibliogr. 14 poz. sum.

Seria: Monografie ; 7

Uwagi: ISBN 978-83-941504-0-2

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Wieczorek Marta [*] 0000-0003-3933-246X;004;WWF, Bartoszewicz Ryszard [*] 0000-0002-1467-6891;004;WWF, Salamon Krystian [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2015/07

Sygnatura: PNNP07421


67/591

IDT: .

Autorzy: Konefa Marek, Chmura Pawe, Andrzejewski Marcin, Pukszta Dawid, Chmura Jan.

Tytu艂 orygina艂u: Analysis of match performance of full-backs from selected European soccer leagues

Czasopismo: Central European Journal of Sport Sciences and Medicine

Szczeg贸艂y: 2015 : vol.11, nr 3, s.45-53, ryc. tab. bibliogr. 26 poz. sum.

Uwagi: doi: 10.18276/cej.2015.3-05

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Konefa Marek [*] 0000-0002-0918-1683;056;WNS, Chmura Pawe [*] 0000-0002-4211-0393;012;WWF, Andrzejewski Marcin [ ];000;000, Pukszta Dawid [ ];000;000, Chmura Jan [*] 0000-0002-9153-7983;056;WNS

Data wprowadzenia: 2015/11

Sygnatura: PNNP07553


68/591

IDT: .

Autorzy: Czajka Kamila, S砤wi駍ka Teresa, Ko硂dziej Ma砱orzata, Kochan Katarzyna.

Tytu艂 orygina艂u: Assessment of physical activity by pedometer in Polish preschool children.

Czasopismo: Human Movement

Szczeg贸艂y: 2015 : vol.16, nr 1, s.15-19, ryc. tab. bibliogr. 22 poz. sum.

Uwagi: doi: 10.1515/humo-2015-0021

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Czajka Kamila [*] 0000-0002-6013-8146;047;WWF, S砤wi駍ka-Ochla Teresa [*] 0000-0002-7217-5868;047;WWF, Ko硂dziej Ma砱orzata [*] 0000-0002-9714-0274;047;WWF, Kochan-Jache Katarzyna [*] 0000-0003-2632-3556;047;WWF

Data wprowadzenia: 2015/05

Sygnatura: PNNP07352


69/591

IDT: .

Autorzy: Hanuszkiewicz Justyna, Malicka Iwona, Barczyk-Pawelec Katarzyna, Wo糿iewski Marek.

Tytu艂 orygina艂u: Effects of selected forms of physical activity on body posture in the sagittal plane in women post breast cancer treatment

Czasopismo: Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation

Szczeg贸艂y: 2015 : vol.28, nr 1, s.35-42, ryc. tab. bibliogr. 31 poz. sum.

p-ISSN: 1053-8127

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

DOI: 10.3233/BMR-140487

Afiliacja: Hanuszkiewicz Justyna [*] 0000-0002-4049-5365;024;000, Malicka Iwona [*] 0000-0002-7668-001X;042;WF, Barczyk-Pawelec Katarzyna [*] 0000-0001-5745-4167;014;WF, Wo糿iewski Marek [*] 0000-0002-8241-7808;042;WF

Dyscypliny czasopisma na podstawie wykazu MNiSW z 20.12.2019: in縴nieria biomedyczna;nauki medyczne;nauki o kulturze fizycznej;nauki o zdrowiu

Tytu艂 czasopisma w wykazie MNiSW z 20.12.2019: JOURNAL OF BACK AND MUSCULOSKELETAL REHABILITATION

Tytu艂 czasopisma w wykazie MNiSW z 20.12.2019: Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation

Data wprowadzenia: 2015/01

Sygnatura: PNNP07145


70/591

IDT: .

Autorzy: Skrzek Anna, Pridalova Miroslava, Sebastjan Anna, Haraskova Dominika, Fugiel Jaros砤w, Ignasiak Zofia, S砤wi駍ka Teresa, Ro縠k Krystyna.

Tytu艂 orygina艂u: Fine motor skills of the hands in Polish and Czech female senior citizens from different backgrounds

Czasopismo: Aging Clinical and Experimental Research

Szczeg贸艂y: 2015 : vol.27, nr 4, s.491-498, ryc. tab. bibliogr. 34 poz. sum.

Uwagi: doi 10.1007/s40520-014-0299-7

p-ISSN: 1594-0667

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Skrzek Anna [*] 0000-0003-1533-0291;015;WF, Pridalova Miroslava [ ];000;000, Sebastjan Anna [*] 0000-0001-6395-6147;047;WWF, Haraskova Dominika [ ];000;000, Fugiel Jaros砤w [ ] 0000-0001-8333-6412;047;WWF, Ignasiak Zofia [*] 0000-0001-8656-9107;047;WWF, S砤wi駍ka-Ochla Teresa [*] 0000-0002-7217-5868;047;WWF, Ro縠k-Piechura Krystyna [*] 0000-0001-5589-4978;042;WF

Dyscypliny czasopisma na podstawie wykazu MNiSW z 20.12.2019: in縴nieria biomedyczna;nauki farmaceutyczne;nauki medyczne;nauki o kulturze fizycznej;nauki o zdrowiu;technologia 縴wno禼i i 縴wienia;psychologia;nauki biologiczne

Tytu艂 czasopisma w wykazie MNiSW z 20.12.2019: AGING CLINICAL AND EXPERIMENTAL RESEARCH

Tytu艂 czasopisma w wykazie MNiSW z 20.12.2019: Aging - Clinical and Experimental Research

Data wprowadzenia: 2015/03; 2015/07

Sygnatura: PNNP07220


71/591

IDT: .

Autorzy: Barabasz Monika, Lwow Felicja, Zadarko Emilian.

Tytu艂 orygina艂u: Kwestionariusz Aktywno禼i Fizycznej Czasu Wolnego Minnesota w praktyce lekarskiej i promocji zdrowia

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Minnesota Leisure Time Physical Activity Questionnaire in medical practice and health promotion

Czasopismo: Fizjoterapia

Szczeg贸艂y: 2015 : t.23, nr 2, s.34-41, bibliogr. 40 poz. streszcz. sum.

p-ISSN: 1230-8323

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Punktacja MNiSW:

DOI: 10.1515/physio-2015-0009

Afiliacja: Barabasz Monika [ ];000;000, Fink-Lwow Felicja [*] 0000-0002-4323-7134;014;WF, Zadarko Emilian [ ];000;000

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin

Data wprowadzenia: 2016/07

Sygnatura: PNNP07902


72/591

IDT: .

Autorzy: Ostrowska Bo縠na, Szczuka Edyta, Hawrylak Arletta, Giemza Czes砤w.

Tytu艂 orygina艂u: Postawa cia砤 kobiet po menopauzie uczestnicz眂ych w profilaktycznym programie zdrowotnym

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Body posture in postmenopausal women takingpart in the prophylactic health program

Czasopismo: Medycyna Sportowa

Szczeg贸艂y: 2015 : vol.31, nr 4, s.213-222, tab. bibliogr. 32 poz. streszcz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Punktacja MNiSW:

DOI: 10.5604/1232406X.1194804

Afiliacja: Ostrowska Bo縠na [*] 0000-0002-0135-9547;014;WF, Szczuka Edyta [*] 0000-0002-1987-5304;059;WNS, Hawrylak Arletta [*] 0000-0002-2329-8941;014;WF, Giemza Czes砤w [*] 0000-0003-0288-2919;014;WF

Data wprowadzenia: 2016/04

Sygnatura: PNNP07761


73/591

IDT: .

Autorzy: Morga Paulina, Podbor眂zy駍ka Martyna, Jaworska Lilianna, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna.

Tytu艂 orygina艂u: Poziom odczuwanego stresu w秗骴 student體 Akademii Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The level of perceived stress among students of the University School of Physical Education in Wroclaw

Czasopismo: Fizjoterapia

Szczeg贸艂y: 2015 : t.23, nr 4, s.43-54, ryc. tab. bibliogr. 26 poz. streszcz. sum.

p-ISSN: 1230-8323

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Punktacja MNiSW:

DOI: 10.1515/physio-2015-00

Afiliacja: Morga Paulina [ ] 0000-0002-1462-0337;000;000, Podbor眂zy駍ka Martyna [ ];000;000, Jaworska-Burzy駍ka Lilianna [*];024;000, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna [*] 0000-0001-5191-3799;042;WF

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin

Data wprowadzenia: 2017/01

Sygnatura: PNNP08116


74/591

IDT: .

Autorzy: 痽wie Urszula, Sipko Tomasz.

Tytu艂 orygina艂u: Pr骻 b髄u w okolicy l阣紈iowej kr阦os硊pa u os骲 o zr罂nicowanym poziomie aktywno禼i fizycznej i bez objaw體 b髄owych

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Pain threshold of low back in patients with diversified level of physical activity without pain symptoms

Czasopismo: Fizjoterapia

Szczeg贸艂y: 2015 : t.23, nr 1, s.17-24, ryc. tab. bibliogr. 22 poz. streszcz. sum.

p-ISSN: 1230-8323

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Punktacja MNiSW:

DOI: 10.1515/physio-2015-0004

Afiliacja: 痽wie Urszula [ ];000;000, Sipko Tomasz [*] 0000-0002-8646-4855;014;WF

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin

Data wprowadzenia: 2016/10

Sygnatura: PNNP07997


75/591

IDT: .

Autorzy: Morga Paulina, Traczyk Justyna, Wittenbeck Klaudyna, Zygmont Agnieszka.

Tytu艂 orygina艂u: Przegl眃 bada nad wp硑wem aktywno禼i fizycznej na stan psychiczny oraz somatyczny os骲 starszych

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Review of research on the impact of physical activity on mental state of the elderly

Czasopismo: Fizjoterapia

Szczeg贸艂y: 2015 : t.23, nr 2, s.42-51, tab. bibliogr. 21 poz. streszcz. sum.

p-ISSN: 1230-8323

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Punktacja MNiSW:

DOI: 10.1515/physio-2015-0008

Afiliacja: Morga Paulina [*] 0000-0002-1462-0337;023;000, Traczyk Justyna [*];023;000, Wittenbeck Klaudyna [*] 0000-0003-4108-6069;023;000, Zygmont Agnieszka [*] 0000-0002-9725-6103;023;000

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin

Data wprowadzenia: 2016/10

Sygnatura: PNNP08000


76/591

IDT: .

Autorzy: Hanuszkiewicz Justyna, Malicka Iwona, Wo糿iewski Marek.

Tytu艂 orygina艂u: Rola aktywno禼i fizycznej w kszta硉owaniu postawy cia砤 i czynno禼i mi甓ni tu硂wia kobiet po leczeniu raka piersi

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The role of physical activity in forming body posture and trunk muscle activity in women post breast cancer treatment

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: IX Dni Fizjoterapii "Post阷y w rehabilitacji - od bada naukowych do praktyki klinicznej". Wroc砤w, 12-13 czerwca 2015 : Materia硑 konferencyjne : program i streszczenia / 2015

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Akademia Wychowania Fizycznego, 2015

Opis fizyczny: s.49

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Afiliacja: Hanuszkiewicz Justyna [*] 0000-0002-4049-5365;024;000, Malicka Iwona [*] 0000-0002-7668-001X;042;WF, Wo糿iewski Marek [*] 0000-0002-8241-7808;042;WF

Data wprowadzenia: 2015/10

Sygnatura: PNNP07499


77/591

IDT: .

Autorzy: Morasiewicz Piotr, Konieczny Grzegorz, Pawik kasz, Dragan Szymon.

Tytu艂 orygina艂u: Sport and physical activity in patients after derotational corticotomies with the Ilizarov method

Czasopismo: Acta Orthopaedica Belgica

Szczeg贸艂y: 2015 : vol.81, nr 1, s.90-99, tab. bibliogr. 50 poz. sum.

p-ISSN: 0001-6462

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Morasiewicz Piotr [ ];000;000, Konieczny Grzegorz [*];015;WF, Pawik kasz [*] 0000-0002-3490-1320;015;WF, Dragan Szymon [ ];000;000

Dyscypliny czasopisma na podstawie wykazu MNiSW z 20.12.2019: in縴nieria biomedyczna;nauki medyczne;weterynaria

Tytu艂 czasopisma w wykazie MNiSW z 20.12.2019: Acta Orthopaedica Belgica

Tytu艂 czasopisma w wykazie MNiSW z 20.12.2019: Acta Orthopaedica Belgica

Data wprowadzenia: 2015/04

Sygnatura: PNNP07258


78/591

IDT: .

Autorzy: Dziubek Wioletta, Zembro-cny Agnieszka, Kusztal Mariusz, Buli駍ka Katarzyna, Rogowski kasz, Go酬biowski Tomasz, Markowska Dominika, Klinger Marian, Wo糿iewski Marek.

Tytu艂 orygina艂u: Sprawno舵 fizyczna w aspekcie aktywno禼i fizycznej os骲 starszych ze schy砶ow niewydolno禼i nerek

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: XXXI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej "Od profilaktyki do sukcesu sportowego" : program. Zielona G髍a 17-19.09.2015

Opis fizyczny: s.14

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Dziubek-Rogowska Wioletta [*] 0000-0003-3511-7623;042;WF, Zembro-cny Agnieszka [ ];000;000, Kusztal Mariusz [ ];000;000, Buli駍ka Katarzyna [*] 0000-0002-4233-176X;024;000, Rogowski kasz [ ];000;000, Go酬biowski Tomasz [ ];000;000, Markowska Dominika [ ];000;000, Klinger Marian [*];000;000, Wo糿iewski Marek [*] 0000-0002-8241-7808;042;WF

Data wprowadzenia: 2015/10

Sygnatura: PNNP07513


79/591

IDT: .

Autorzy: Kwa秐a Anna, Zato Karolina.

Tytu艂 orygina艂u: Warto禼i w wychowaniu do aktywno禼i ruchowej w 秗odowisku wodnym

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Values in education for physical activity in water

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: W poszukiwaniu formu硑 wsp蟪czesnej edukacji / red. nauk. Kazimierz Denek, Aleksandra Kami駍ka, Piotr Ole秐iewicz

Adres wydawniczy: Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2015

Opis fizyczny: s.157-167 : bibliogr. 26 poz. sum.

Seria: Monografie Edukacja Jutra

Uwagi: ISBN 978-83-61991-60-1(seria); 978-83-64788-26-0

Adnotacje: Na grzb. oznaczono jako: XXI/9

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Kwa秐a Anna [*] 0000-0002-2443-5450;048;WWF, Zato Karolina [*];061;WWF

Data wprowadzenia: 2015/07

Sygnatura: PNNP07410


80/591

IDT: .

Autorzy: Hanuszkiewicz Justyna, Malicka Iwona, Wo糿iewski Marek.

Tytu艂 orygina艂u: Wp硑w r罂nych form aktywno禼i fizycznej na kszta硉owanie zwi眤k體 czynno禼iowo-posturalnych kobiet po leczeniu raka piersi zale縩ie od ich wieku

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Influence of different forms of physical activity on forming activity-postural correlations in women post breast cancer treatment upon the age variable

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: IX Dni Fizjoterapii "Post阷y w rehabilitacji - od bada naukowych do praktyki klinicznej". Wroc砤w,12-13 czerwca 2015 : Materia硑 konferencyjne : program i streszczenia

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Akademia Wychowania Fizycznego, 2015

Opis fizyczny: s.48

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Afiliacja: Hanuszkiewicz Justyna [*] 0000-0002-4049-5365;024;000, Malicka Iwona [*] 0000-0002-7668-001X;042;WF, Wo糿iewski Marek [*] 0000-0002-8241-7808;042;WF

Data wprowadzenia: 2015/10

Sygnatura: PNNP07498


81/591

IDT: .

Autorzy: Siewierska Katarzyna, Malicka Iwona, Kobierzycki Christopher, Haus Dominik, Pas砤wska Urszula, Cegielski Marek, Dzi阦iel Piotr, Podhorska-Oko丑w Marzena, Wo糿iewski Marek.

Tytu艂 orygina艂u: Wp硑w treningu fizycznego na rozw骿 raka piersi u szczur體

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Effect of physical training on the development of breast cancer in rats

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: IX Dni Fizjoterapii "Post阷y w rehabilitacji - od bada naukowych do praktyki klinicznej". Wroc砤w 12-13 czerwca 2015 : Materia硑 konferencyjne : program i streszczenia

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Akademia Wychowania Fizycznego, 2015

Opis fizyczny: s.61

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Afiliacja: Siewierska Katarzyna [*] 0000-0002-6433-0821;042;WF, Malicka Iwona [*] 0000-0002-7668-001X;042;WF, Kobierzycki Christopher [*];042;WF, Haus Dominik [ ];000;000, Pas砤wska Urszula [ ];000;000, Cegielski Marek [ ];000;000, Dzi阦iel Piotr [*] 0000-0002-8292-1385;042;WF, Podhorska-Oko丑w Marzenna [ ];000;000, Wo糿iewski Marek [*] 0000-0002-8241-7808;042;WF

Data wprowadzenia: 2016/03

Sygnatura: PNNP07501


82/591

IDT: .

Autorzy: Malicka Iwona, Siewierska Katarzyna, Pu砤 Bartosz, Kobierzycki Christopher, Haus Dominik, Pas砤wska Urszula, Cegielski Marek, Dzi阦iel Piotr, Podhorska-Oko丑w Marzena, Wo糿iewski Marek.

Tytu艂 orygina艂u: Wp硑w treningu fizycznego na wyindukowany N-metylo-N-nitrozomocznikiem nowotw髍 gruczo硊 piersiowego u szczur體 Sprague-Dawley

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The effect of physical training on the N-methyl-N-nitrosourea-induced mammary carcinogenesis of Sprague-Dawley rats

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: IX Dni Fizjoterapii "Post阷y w rehabilitacji - od bada naukowych do praktyki klinicznej", 12-13/06/2015 : materia硑 konferencyjne : program i streszczenia

Opis fizyczny: s.60

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Afiliacja: Malicka Iwona [*] 0000-0002-7668-001X;042;WF, Siewierska Katarzyna [*] 0000-0002-6433-0821;042;WF, Pu砤 Bartosz [ ];000;000, Kobierzycki Christopher [ ];042;WF, Haus Dominik [ ];000;000, Pas砤wska Urszula [ ];000;000, Cegielski Marek [ ];000;000, Dzi阦iel Piotr [*] 0000-0002-8292-1385;042;WF, Podhorska-Oko丑w Marzenna [ ];000;000, Wo糿iewski Marek [*] 0000-0002-8241-7808;042;WF

Data wprowadzenia: 2015/10

Sygnatura: PNNP07500


83/591

IDT: .

Autorzy: Krzywak Joanna, 痷rek Alina, Juszkiewicz Anna, Cierzniak Anna, Marek Agnieszka, Zaleski Wojciech, 痷rek Grzegorz.

Tytu艂 orygina艂u: Wroc砤wski Program Aktywno禼i Fizycznej "Ruch i zdrowie dla seniora" w 秝ietle za硂縠 exercise psychology

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Oblicza staro禼i we wsp蟪czesnym 秝iecie.T. 2, Perspektywa spo砮czno-kulturowa / red. Monika Guzewicz, Stanis砤wa Steuden, Pawe Brudek

Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo KUL, 2015

Opis fizyczny: s.267-283

Uwagi: ISBN 9788380611320

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Krzywak Joanna [ ];000;000, 痷rek Alina [ ];000;000, Juszkiewicz Anna [ ];000;000, Cierzniak Anna [ ];000;000, Marek Agnieszka [ ];000;000, Zaleski Wojciech [ ];000;000, 痷rek Grzegorz [*] 0000-0002-1795-4367;047;WWF

Data wprowadzenia: 2016/05

Sygnatura: PNNP07816


84/591

IDT: .

Autorzy: Rokita Andrzej, i秎ak Marcin.

Tytu艂 orygina艂u: Zgodno舵 zainteresowa aktywno禼i ruchow licealist體 z organizacj wychowania fizycznego w szko砤ch (na przyk砤dzie wybranych lice體 og髄nokszta砪眂ych Wroc砤wia)

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Materia硑 : panel dyskusyjny - podsumowanie projektu "Nowa jako舵 praktyk pedagogicznych II". Wroc砤w, 21 wrzesie 2015 r. / red. Magdalena K~41bler, Wojciech Staro禼iak

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wroc砤wskie Towarzystwo Naukowe Wydawnictwo, 2015

Opis fizyczny: s.5-19 : ryc. tab.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Rokita Andrzej [*] 0000-0001-5281-811X;012;WWF, i秎ak Marcin [*] 0000-0001-5173-5654;012;WWF

Data wprowadzenia: 2015/10

Sygnatura: PNNP07533


85/591

IDT: .

Autorzy: Matuszyk K., Fortuna Ma砱orzata, Demczyszak Iwona, Konieczna-Gorysz Anna, Nowakowski T..

Tytu艂 orygina艂u: Aktywno舵 fizyczna a subiektywna ocena stanu zdrowia student體 KPSW w Jeleniej G髍ze

Czasopismo: Zeszyty Wydzia硊 Przyrodniczo-Technicznego

Szczeg贸艂y: 2014, z.6, s.71-81, ryc. tab. bibliogr. 7 poz.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Matuszyk K. [ ];000;000, Fortuna Ma砱orzata [ ];000;000, Demczyszak Iwona [ ];000;000, Konieczna-Gorysz Anna [*] 0000-0002-9897-3542;014;WF, Nowakowski T. [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2014/12

Sygnatura: PNNP07075


86/591

IDT: .

Autorzy: Zato Krystyna, Zato Karolina.

Tytu艂 orygina艂u: Aktywno舵 fizyczna a zdrowie

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Physical activity and health

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2014, nr 45, s. 34-40, bibliogr. 22 poz. sum.

p-ISSN: 0239-4375

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Zato Krystyna [*] 0000-0003-1736-3687 925202;048;WWF, Zato Karolina [*];061;WWF

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin

Data wprowadzenia: 2014/09

Sygnatura: PNNP06894


87/591

IDT: .

Autorzy: Szkudlarek Katarzyna, Wo糿iewski Marek.

Tytu艂 orygina艂u: Aktywno舵 fizyczna dzieci i m硂dzie縴 leczonych z powodu bia砤czki

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Physical activity among children and adolescent after leukemia treatment

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Aktywno舵 ruchowa os骲 niepe硁osprawnych = Disabled physical activity : materia硑 konferencyjne = conference materials : streszczenia/abstract. Wroc砤w, 05-06.12.2014

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu, 2014

Opis fizyczny: s.50

Uwagi: ISBN 978-83-928977-3-6

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Afiliacja: Szkudlarek Katarzyna [*];015;WF, Wo糿iewski Marek [*] 0000-0002-8241-7808;042;WF

Data wprowadzenia: 2014/12

Sygnatura: PNNP07103


88/591

IDT: .

Autorzy: Kowalska Joanna, Olszowa Daria, Markowska Dominika, Teplik Marzena, Rymaszewska Joanna.

Tytu艂 orygina艂u: Aktywno舵 fizyczna i szko砤 rodzenia w czasie ci笨y a poziom postrzeganego stresu i objaw體 depresyjnych u kobiet po porodzie

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Physical activity and childbirth classes during a pregnancy and the level of perceived stress and depressive symptoms in women after childbirth

Czasopismo: Psychiatria Polska

Szczeg贸艂y: 2014 : t.48, nr 5, s.889-900, ryc. tab. bibliogr. 34 poz. sum.

p-ISSN: 0033-2674

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Kowalska Joanna [*] 0000-0002-5232-1688 924725;042;WF, Olszowa Daria [ ];000;000, Markowska Dominika [ ];000;000, Teplik Marzena [ ];000;000, Rymaszewska Joanna [ ];000;000

Dyscypliny czasopisma na podstawie wykazu MNiSW z 20.12.2019: in縴nieria biomedyczna;nauki farmaceutyczne;nauki medyczne;nauki o zdrowiu

Tytu艂 czasopisma w wykazie MNiSW z 20.12.2019: Psychiatria Polska

Tytu艂 czasopisma w wykazie MNiSW z 20.12.2019: Psychiatria Polska

Data wprowadzenia: 2014/11

Sygnatura: PNNP07029


89/591

IDT: .

Autorzy: Bartoszewicz Ryszard, Nahajowska Natalia, Gandziarski Krzysztof.

Tytu艂 orygina艂u: Aktywno舵 ruchowa os骲 niepe硁osprawnych obj阾ych wsparciem spo砮cznym

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Physical activity of people with disabilities included in institutional support programs - based on selected social settings in Wroclaw

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2014, nr 47, s.117-123, ryc. bibliogr. 10 poz. sum.

p-ISSN: 0239-4375

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Bartoszewicz Ryszard [*] 0000-0002-1467-6891;004;WWF, Nahajowska Natalia [ ];000;000, Gandziarski Krzysztof [ ];000;000

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin

Data wprowadzenia: 2014/11

Sygnatura: PNNP07054


90/591

IDT: .

Autorzy: Kaik-Wo糿iak Anita, Blachura Beata.

Tytu艂 orygina艂u: Aktywno舵 ruchowa rodzin m硂dzie縴 studiuj眂ej na obszarach g髍skich

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Students' families and physical activity in the mountains

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Wybrane aspekty g髍skiej aktywno禼i ruchowej w Polsce i na 秝iecie / red. nauk. Piotr Zarzycki

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu, 2014

Opis fizyczny: s.150-162 : tab. bibliogr. 15 poz. sum.

Seria: Studia i Monografie ; 120 ; 0239-6009

Uwagi: ISBN 978-83-64354-02-1

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Kaik-Wo糿iak Anita [*] 0000-0002-9385-6216;049;WWF, Blachura Beata [*] 0000-0001-8649-5355;049;WWF

Data wprowadzenia: 2014/11

Sygnatura: PNNP07060


91/591

IDT: .

Autorzy: Solarz Krzysztof, Kope Aleksandra, Pietraszewska Jadwiga, Majda Filip, S硂wi駍ka-Lisowska Ma砱orzata, M阣ra Marek.

Tytu艂 orygina艂u: An evaluation of the levels of 25-hydroxyvitamin D3 and bone turnover markers in professional football players and in physically inactive men.

Czasopismo: Physiological Research

Szczeg贸艂y: 2014 : vol.63, nr 2, s.237-243, tab. bibliogr. 26 poz. sum.

p-ISSN: 0862-8408

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Solarz Krzysztof [*];058;WNS, Zagrodna Aleksandra [*] 0000-0003-0649-4083;058;WNS, Pietraszewska Jadwiga [*] 0000-0002-1319-9755;056;WNS, Majda Filip [ ];000;000, S硂wi駍ka-Lisowska Ma砱orzata [*] 0000-0001-7522-4058;058;WNS, M阣ra Marek [*] 0000-0002-4494-1254;058;WNS

Dyscypliny czasopisma na podstawie wykazu MNiSW z 20.12.2019: in縴nieria biomedyczna;nauki farmaceutyczne;nauki medyczne;nauki o kulturze fizycznej;nauki o zdrowiu;rolnictwo i ogrodnictwo;weterynaria;nauki biologiczne;nauki chemiczne

Tytu艂 czasopisma w wykazie MNiSW z 20.12.2019: PHYSIOLOGICAL RESEARCH

Tytu艂 czasopisma w wykazie MNiSW z 20.12.2019: Physiological Research

Data wprowadzenia: 2014/05

Sygnatura: PNNP06794


92/591

IDT: .

Autorzy: Szymczak Magdalena, Skrzek Anna.

Tytu艂 orygina艂u: Analiza zwi眤ku codziennej aktywno禼i fizycznej i sk砤du cia砤 os骲 starszych

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Relationship's analysis of daily physical activity and body composition of elderly people

Czasopismo: Alter Ego Seniora

Szczeg贸艂y: 2014 : vol.2, nr 1, s.33-39, ryc. tab. bibliogr. 19 poz. streszcz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Szymczak Magdalena [ ];000;000, Skrzek Anna [*] 0000-0003-1533-0291;015;WF

Data wprowadzenia: 2014/04

Sygnatura: PNNP06762


93/591

IDT: .

Autorzy: Salamon-Krakowska Katarzyna, wreszuk Ewa, St阷ie Agnieszka.

Tytu艂 orygina艂u: Edukacyjno-terapeutyczne walory metody Bones for Life - zaj阠ia na Uniwersytecie Trzeciego Wieku

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Educational and therapeutic qualities of the Bones for Life method - Third Age University lectures

Czasopismo: Fizjoterapia

Szczeg贸艂y: 2014 : vol.22, nr 4, s.25-31, bibliogr. 15 poz. streszcz. sum.

Uwagi: doi: 10.1515/physio-2014-0021

p-ISSN: 1230-8323

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Salamon-Krakowska Katarzyna [*];040;WF, wreszuk Ewa [ ];000;000, St阷ie Agnieszka [ ];000;000

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin

Data wprowadzenia: 2015/10

Sygnatura: PNNP07539


94/591

IDT: .

Autorzy: Kope Aleksandra, J蠹k體 Pawe, S硂wi駍ka-Lisowska Ma砱orzata.

Tytu艂 orygina艂u: Evaluation of 25-hydroxyvitamin D3 and markers of bone turnover in professional football players and in physically inactive men

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Mi阣zynarodowa Konferencja "Ontogeneza i promocja zdrowia w aspektach medycyny, antropologii i wychowania fizycznego" : streszczenia = book of abstracts. 16-17 wrzesnia 2014 roku

Adres wydawniczy: Zielona G髍a : Uniwersytet Zielonog髍ski, [2014]

Opis fizyczny: s.43

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Zagrodna Aleksandra [*] 0000-0003-0649-4083;058;WNS, J蠹k體 Pawe [*] 0000-0003-4838-3525;058;WNS, S硂wi駍ka-Lisowska Ma砱orzata [*] 0000-0001-7522-4058;058;WNS

Data wprowadzenia: 2014/11

Sygnatura: PNNP07028


95/591

IDT: .

Autorzy: Bolach Bartosz.

Tytu艂 orygina艂u: Impact of physical activities upon general physical fitness and body posture in visually impaired young people in Central European countries : monograph

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Agencja Us硊gowo-Handlowa "AGIW" Ryszard Pawelec, 2014

Opis fizyczny: 91 s. : ryc. tab. bibliogr. 119 poz.

Uwagi: Sygnatura: 23752 S

p-ISBN: 978-83-928344-2-7

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Bolach Bartosz [*] 0000-0002-3433-4434;055;WNS

Data wprowadzenia: 2014/07; 2019/09

Sygnatura: PNNP06885


96/591

IDT: .

Autorzy: Zadarko Emilian, Barabasz Zbigniew, Nizio-Babiarz Edyta, Zadarko-Domaradzka Maria, Barabasz Monika, Sobolewski Marek, Palanska Andrea, Bergier J髗ef, Junger Jan.

Tytu艂 orygina艂u: Leisure time physical activity of young women from the Carpathian Euroregion in relation to the Body Mass Index

Czasopismo: Annals of Agricultural and Environmental Medicine

Szczeg贸艂y: 2014 : vol.21, nr 3, s.622-626, tab. bibliogr. 25 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Zadarko Emilian [ ];000;000, Barabasz Zbigniew [ ];024;000, Nizio-Babiarz Edyta [ ];000;000, Zadarko-Domaradzka Maria [ ];000;000, Barabasz Monika [ ];000;000, Sobolewski Marek [ ];000;000, Palanska Andrea [ ];000;000, Bergier J髗ef [ ];000;000, Junger Jan [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2014/11

Sygnatura: PNNP07025


97/591

IDT: .

Autorzy: Cie秎i駍ki Wojciech, Perechuda Igor, Idzikowski Wojciech, Wronka Marta, Kowalewski Marcin.

Tytu艂 orygina艂u: Model wska糿ika social return on investment (SROI) w analizie op砤calno禼i inwestycji podmiot體 publicznych w aktywno舵 ruchow adaptacyjn os骲 niepe硁osprawnych

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Model index social return on investment (SROI) in the analysis of the profitability of investment in public entities adaptive physical activity of people with disabilities

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Aktywno舵 ruchowa os骲 niepe硁osprawnych = Disabled physical activity : materia硑 konferencyjne = conference materials : streszczenia/abstract. Wroc砤w, 05-06.12.2014

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu, 2014

Opis fizyczny: s.18

Uwagi: ISBN 978-83-928977-3-6

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Afiliacja: Cie秎i駍ki Wojciech [*] 0000-0001-8226-607X;057;WNS, Perechuda Igor [ ] 0000-0003-3120-7250;000;000, Idzikowski Wojciech [*] 0000-0001-9744-5804;057;WNS, Wronka Marta [ ];000;000, Kowalewski Marcin [*];057;WNS

Data wprowadzenia: 2014/12

Sygnatura: PNNP07087


98/591

IDT: .

Autorzy: Kowal Mateusz, Rutkowska-Kucharska Alicja.

Tytu艂 orygina艂u: Muscle torque of the hip joint flexors and extensors in physically active and inactive amputees

Czasopismo: Biomedical Human Kinetics

Szczeg贸艂y: 2014 : vol. 6, nr 1, s. 63-68, ryc. tab. bibliogr. 24 poz.

p-ISSN: 2080-2234

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Kowal Mateusz [ ];000;000, Rutkowska-Kucharska Alicja [*] 0000-0001-7196-2985;002;WWF

Dyscypliny czasopisma na podstawie wykazu MNiSW z 20.12.2019: in縴nieria biomedyczna;nauki medyczne;nauki o kulturze fizycznej;nauki o zdrowiu

Tytu艂 czasopisma w wykazie MNiSW z 20.12.2019: Biomedical Human Kinetics

Tytu艂 czasopisma w wykazie MNiSW z 20.12.2019: Biomedical Human Kinetics

Data wprowadzenia: 2014/09

Sygnatura: PNNP06903


99/591

IDT: .

Autorzy: Poborska A., Fortuna Ma砱orzata, Demczyszak Iwona, Konieczna-Gorysz Anna, Miesza砤 O..

Tytu艂 orygina艂u: Ocena nast阷stw wysokiej i niskiej aktywno禼i u wybranych grup kobiet

Czasopismo: Zeszyty Wydzia硊 Przyrodniczo-Technicznego

Szczeg贸艂y: 2014, z.6, s.83-93, ryc. bibliogr. 16 poz.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Poborska A. [ ];000;000, Fortuna Ma砱orzata [ ];000;000, Demczyszak Iwona [ ];000;000, Konieczna-Gorysz Anna [*] 0000-0002-9897-3542;014;WF, Miesza砤 O. [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2014/12

Sygnatura: PNNP07074


100/591

IDT: .

Autorzy: Kope Aleksandra, J蠹k體 Pawe, S硂wi駍ka-Lisowska Ma砱orzata.

Tytu艂 orygina艂u: Ocena poziomu 25(OH)D3 i wybranych marker體 obrotu kostnego u zawodnik體 graj眂ych w pi砶 no縩 oraz m硂dych m昕czyzn o niskim poziomie aktywno禼i ruchowej

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Mi阣zynarodowa Konferencja "Ontogeneza i promocja zdrowia w aspektach medycyny, antropologii i wychowania fizycznego" : streszczenia = book of abstracts. 16-17 wrzesnia 2014 roku

Adres wydawniczy: Zielona G髍a : Uniwersytet Zielonog髍ski, [2014]

Opis fizyczny: s.42

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Zagrodna Aleksandra [*] 0000-0003-0649-4083;058;WNS, J蠹k體 Pawe [*] 0000-0003-4838-3525;058;WNS, S硂wi駍ka-Lisowska Ma砱orzata [*] 0000-0001-7522-4058;058;WNS

Data wprowadzenia: 2014/11

Sygnatura: PNNP07021


101/591

IDT: .

Autorzy: Dziubek Wioletta, Struck Klaudia, Rogowski kasz, D眀rowska Gra縴na.

Tytu艂 orygina艂u: Ocena sprawno禼i fizycznej w aspekcie aktywno禼i fizycznej kobiet po 60. roku 縴cia

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Fitness assessment in the aspect of physical activity of women over 60 years of age

Czasopismo: Rocznik Lubuski

Szczeg贸艂y: 2014 : t.40, cz.2, s.37-52, ryc. tab. bibliogr. 26 poz. sum.

Uwagi: ISSN 0485-3083

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Dziubek-Rogowska Wioletta [*] 0000-0003-3511-7623;042;WF, Struck Klaudia [ ];000;000, Rogowski kasz [ ];000;000, D眀rowska Gra縴na [*];042;WF

Data wprowadzenia: 2015/01

Sygnatura: PNNP07113


102/591

IDT: .

Autorzy: Romanowska-To吵oczko Anna, Ka硍a Ma砱orzata.

Tytu艂 orygina艂u: Oddzia硑wania psychologiczne w kompleksowej terapii nadwagi

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Psychological impact in comprehensive overweight therapy

Czasopismo: Problemy Higieny i Epidemiologii

Szczeg贸艂y: 2014 : t.95, nr 2, s.209-214, bibliogr. 25 poz. streszcz. sum.

p-ISSN: 1895-4316

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Romanowska-To吵oczko Anna [*] 0000-0003-2236-7519;061;WWF, Ka硍a Ma砱orzata [*] 0000-0001-6190-6015;055;WNS

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin

Data wprowadzenia: 2014/07

Sygnatura: PNNP06843


103/591

IDT: .

Autorzy: Czachara Anita, Jackowiak Anna, J阣rzejewski Grzegorz, Rutkowski Tomasz, Chwa砪zy駍ka Agnieszka, Sobiech Krzysztof Andrzej.

Tytu艂 orygina艂u: Por體nanie sk砤du cia砤 os骲 s砤bowidz眂ych ze wzgl阣u na form aktywno禼i fizycznej

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Body composition and prevalence of overweight and obesity in blind people in comparation with the peer group

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Aktywno舵 ruchowa os骲 niepe硁osprawnych = Disabled physical activity : materia硑 konferencyjne = conference materials : streszczenia/abstract. Wroc砤w, 05-06.12.2014

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu, 2014

Opis fizyczny: s.19-20

Uwagi: ISBN 978-83-928977-3-6

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Afiliacja: Czachara Anita [ ];000;000, Jackowiak Anna [ ];000;000, J阣rzejewski Grzegorz [ ];000;000, Rutkowski Tomasz [ ];000;000, Chwa砪zy駍ka Agnieszka [*] 0000-0003-1359-2570;040;WF, Sobiech Krzysztof Andrzej [*] 0000-0002-8078-759X;040;WF

Data wprowadzenia: 2014/12

Sygnatura: PNNP07088


104/591

IDT: .

Autorzy: Ro縠k-Piechura Krystyna, Ignasiak Zofia, S砤wi駍ka Teresa, Skrzek Anna, Pos硊szny Pawe, Pokrywka Jakub.

Tytu艂 orygina艂u: Respiratory function in the context of the physical activity and fitness in elderly [Dokument elektroniczny]

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: 19th annual Congress of the European College of Sport Science : 2nd-5th July 2014, Amsterdam - The Netherlands : book of abstracts / ed. by De Haan, A., De Ruiter, C. J., Tsolakidis, E.

Opis fizyczny: s.586

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Amsterdam : 2014.07.02-05

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Ro縠k-Piechura Krystyna [*] 0000-0001-5589-4978;042;WF, Ignasiak Zofia [*] 0000-0001-8656-9107;047;WWF, S砤wi駍ka-Ochla Teresa [*] 0000-0002-7217-5868;047;WWF, Skrzek Anna [*] 0000-0003-1533-0291;015;WF, Pos硊szny Pawe [*] 0000-0002-8735-7840;047;WWF, Pokrywka Jakub [*];047;WWF

Data wprowadzenia: 2014/07

Sygnatura: PNNP06879


105/591

IDT: .

Autorzy: Ro縠k-Piechura Krystyna, Ignasiak Zofia, S砤wi駍ka Teresa, Piechura Jerzy Rafa, Ignasiak Tomasz.

Tytu艂 orygina艂u: Respiratory function, physical activity and body composition in adult rural population

Czasopismo: Annals of Agricultural and Environmental Medicine

Szczeg贸艂y: 2014 : vol.21, nr 2, s. 369-374, tab. bibliogr. 25 poz.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Ro縠k-Piechura Krystyna [*] 0000-0001-5589-4978;042;WF, Ignasiak Zofia [*] 0000-0001-8656-9107;047;WWF, S砤wi駍ka-Ochla Teresa [*] 0000-0002-7217-5868;047;WWF, Piechura Jerzy Rafa [*] 0000-0003-0385-4354;015;WF, Ignasiak Tomasz [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2014/09

Sygnatura: PNNP06906


106/591

IDT: .

Autorzy: Ignasiak Zofia, Skrzek Anna, Ro縠k Krystyna, S砤wi駍ka Teresa, Pos硊szny Pawe, Pokrywka Jakub.

Tytu艂 orygina艂u: Risk of falls in elderly in the aspect of physical activity

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: 19th annual Congress of the European College of Sport Science : 2nd-5th July 2014, Amsterdam - The Netherlands : book of abstracts / ed. by De Haan, A., De Ruiter, C. J., Tsolakidis, E.

Opis fizyczny: s.598

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Amsterdam : 2014.07.02-05

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Ignasiak Zofia [*] 0000-0001-8656-9107;047;WWF, Skrzek Anna [*] 0000-0003-1533-0291;015;WF, Ro縠k-Piechura Krystyna [*] 0000-0001-5589-4978;042;WF, S砤wi駍ka-Ochla Teresa [*] 0000-0002-7217-5868;047;WWF, Pos硊szny Pawe [*] 0000-0002-8735-7840;047;WWF, Pokrywka Jakub [*];047;WWF

Data wprowadzenia: 2014/07

Sygnatura: PNNP06881


107/591

IDT: .

Autorzy: Zato Krystyna, Kwa秐a Anna.

Tytu艂 orygina艂u: iadomo舵 warto禼i aktywno禼i fizycznej w kszta硉owaniu postaw do kultury somatycznej

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Aspekty edukacji szkolnej / red. nauk. Kazimierz Denek, Aleksandra Kami駍ka, Piotr Ole秐iewicz

Adres wydawniczy: Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2014

Opis fizyczny: s.301-310 : ryc. bibliogr. 30 poz. streszcz. sum.

Seria: Edukacja Jutra

Uwagi: (Na grzbiecie nr tomu: XX/4)

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Zato Krystyna [*] 0000-0003-1736-3687 925202;048;WWF, Kwa秐a Anna [*] 0000-0002-2443-5450;048;WWF

Data wprowadzenia: 2014/07

Sygnatura: PNNP06853


108/591

IDT: .

Autorzy: Socha Ma砱orzata, Pilch Urszula, Sobiech Krzysztof Andrzej, Wo糿iewski Marek.

Tytu艂 orygina艂u: The effect of long-term gymnastic exercises on body composition changes in women after mastectomy

Czasopismo: Isokinetics and Exercise Science

Szczeg贸艂y: 2014 : vol.22, nr 2, s.107-113

p-ISSN: 0959-3020

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

DOI: 10.3233/IES-130526

Afiliacja: Socha Ma砱orzata [*] 0000-0002-4701-0121;040;WF, Pilch Urszula [*];042;WF, Sobiech Krzysztof Andrzej [*] 0000-0002-8078-759X;040;WF, Wo糿iewski Marek [*] 0000-0002-8241-7808;042;WF

Dyscypliny czasopisma na podstawie wykazu MNiSW z 20.12.2019: in縴nieria biomedyczna;nauki farmaceutyczne;nauki medyczne;nauki o kulturze fizycznej;nauki o zdrowiu;nauki biologiczne

Tytu艂 czasopisma w wykazie MNiSW z 20.12.2019: ISOKINETICS AND EXERCISE SCIENCE

Tytu艂 czasopisma w wykazie MNiSW z 20.12.2019: Isokinetics and Exercise Science

Data wprowadzenia: 2014/05

Sygnatura: PNNP06804


109/591

IDT: .

Autorzy: S砤wi駍ka Teresa, Ignasiak Zofia, Ro縠k Krystyna, Skrzek Anna, Sebastjan Anna.

Tytu艂 orygina艂u: The effect of physical activity on body composition and weight-height proportion in the elderly [Dokument elektroniczny]

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: 19th annual Congress of the European College of Sport Science : 2nd-5th July 2014, Amsterdam - The Netherlands : book of abstracts / ed. by De Haan, A., De Ruiter, C. J., Tsolakidis, E.

Opis fizyczny: s.585-586

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Amsterdam : 2014.07.02-05

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: S砤wi駍ka-Ochla Teresa [*] 0000-0002-7217-5868;047;WWF, Ignasiak Zofia [*] 0000-0001-8656-9107;047;WWF, Ro縠k-Piechura Krystyna [*] 0000-0001-5589-4978;042;WF, Skrzek Anna [*] 0000-0003-1533-0291;015;WF, Sebastjan Anna [*] 0000-0001-6395-6147;047;WWF

Data wprowadzenia: 2014/07

Sygnatura: PNNP06878


110/591

IDT: .

Autorzy: Hanuszkiewicz Justyna, Malicka Iwona, Wo糿iewski Marek.

Tytu艂 orygina艂u: The effects of selected forms of physical activity on trunk muscle function in women following breast cancer treatment

Czasopismo: Isokinetics and Exercise Science

Szczeg贸艂y: 2014 : vol.22, nr 1, s.27-35, ryc. tab. bibliogr. 40 poz. sum.

p-ISSN: 0959-3020

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Hanuszkiewicz Justyna [*] 0000-0002-4049-5365;024;000, Malicka Iwona [*] 0000-0002-7668-001X;042;WF, Wo糿iewski Marek [*] 0000-0002-8241-7808;042;WF

Dyscypliny czasopisma na podstawie wykazu MNiSW z 20.12.2019: in縴nieria biomedyczna;nauki farmaceutyczne;nauki medyczne;nauki o kulturze fizycznej;nauki o zdrowiu;nauki biologiczne

Tytu艂 czasopisma w wykazie MNiSW z 20.12.2019: ISOKINETICS AND EXERCISE SCIENCE

Tytu艂 czasopisma w wykazie MNiSW z 20.12.2019: Isokinetics and Exercise Science

Data wprowadzenia: 2014/02

Sygnatura: PNNP06687


111/591

IDT: .

Autorzy: Kaczorowska Antonina, Katan Aleksandra, Ignasiak Zofia, Skrzek Anna.

Tytu艂 orygina艂u: The relationship between the quality of life of elderly women and the standards in their places of residence

Czasopismo: Antropomotoryka

Szczeg贸艂y: 2014, 67, s. 45-50, ryc. tab. bibliogr. 23 poz.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Kaczorowska Antonina [ ];024;000, Katan Aleksandra [ ];024;000, Ignasiak Zofia [*] 0000-0001-8656-9107;047;WWF, Skrzek Anna [*] 0000-0003-1533-0291;015;WF

Data wprowadzenia: 2015/08

Sygnatura: PNNP07442


112/591

IDT: .

Autorzy: Ludwiczak Ewelina, Bolach Eugeniusz.

Tytu艂 orygina艂u: Wp硑w aktywno禼i fizycznej na przebieg ci笨y i porodu

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Benefits of physical activity during pregnancy and birth

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Aktywno舵 ruchowa os骲 niepe硁osprawnych = Disabled physical activity : materia硑 konferencyjne = conference materials : streszczenia/abstract. Wroc砤w, 05-06.12.2014

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu, 2014

Opis fizyczny: s.37-38

Uwagi: ISBN 978-83-928977-3-6

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Afiliacja: Ludwiczak Ewelina [ ];000;000, Bolach Eugeniusz [*] 0000-0003-1857-0522;059;WNS

Data wprowadzenia: 2014/12

Sygnatura: PNNP07098


113/591

IDT: .

Autorzy: 痽wie Urszula, Sipko Tomasz.

Tytu艂 orygina艂u: Wp硑w aktywno禼i fizycznej na wielko舵 progu b髄owego okolicy l阣紈iowej u os骲 bez objaw體 b髄owych kr阦os硊pa

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The impact of physical activity on pain threshold of low back pain threshold in patients without pain syndrom

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Aktywno舵 ruchowa os骲 niepe硁osprawnych = Disabled physical activity : materia硑 konferencyjne = conference materials : streszczenia/abstract. Wroc砤w, 05-06.12.2014

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu, 2014

Opis fizyczny: s.58-59

Uwagi: ISBN 978-83-928977-3-6

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Afiliacja: 痽wie Urszula [ ];000;000, Sipko Tomasz [*] 0000-0002-8646-4855;014;WF

Data wprowadzenia: 2014/12

Sygnatura: PNNP07107


114/591

IDT: .

Autorzy: Jasi駍ki Ryszard, Turek Justyna, Rudzi駍ka Eliza, D眀rowska Gra縴na, Skrzek Anna.

Tytu艂 orygina艂u: Wp硑w Nordic Walking na czynno舵 uk砤du 縴lnego ko馽zyn dolnych u s硊chaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Effects of Nordic Walking on the lower-limb venous system in Third Age University students

Czasopismo: Acta Bio-Optica et Informatica Medica, In縴nieria Biomedyczna

Szczeg贸艂y: 2014 : vol.20, nr 1, s.39-49, ryc. tab. bibliogr. 29 poz. streszcz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Jasi駍ki Ryszard [*] 0000-0002-0156-8074;042;WF, Turek Justyna [ ];000;000, Rudzi駍ka Eliza [*] 0000-0001-9953-5539;042;WF, D眀rowska Gra縴na [*];042;WF, Skrzek Anna [*] 0000-0003-1533-0291;015;WF

Data wprowadzenia: 2014/06

Sygnatura: PNNP06825


115/591

IDT: .

Tytu艂 orygina艂u: Wybrane aspekty g髍skiej aktywno禼i ruchowej w Polsce i na 秝iecie / red. nauk. Piotr Zarzycki

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu, 2014

Opis fizyczny: 283 s. : ryc. tab. bibliogr.

Seria: Studia i Monografie ; 120 ; 0239-6009

p-ISBN: 978-83-64354-02-1

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Zarzycki Piotr [*] 0000-0001-6803-1362;049;WWF

Data wprowadzenia: 2014/11

Sygnatura: PNNP07055


116/591

IDT: .

Autorzy: Bartoszewicz Ryszard, Gandziarski Krzysztof, Lewandowska Marta, Szyma駍ka Kinga.

Tytu艂 orygina艂u: Zachowania prozdrowotne i poczucie koherencji os骲 p蠹nej doros硂禼i obj阾ych wsparciem spo砮cznym instytucji edukacyjnej w obszarze kultury fizycznej

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Healthy behavior and sense of coherence of late adulthood covered by social support educational institution in the field of physical culture

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2014, nr 47, s.108-116, ryc. bibliogr. 16 poz. sum.

p-ISSN: 0239-4375

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Bartoszewicz Ryszard [*] 0000-0002-1467-6891;004;WWF, Gandziarski Krzysztof [ ];000;000, Lewandowska Marta [ ];000;000, Szyma駍ka Kinga [ ];000;000

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin

Data wprowadzenia: 2014/11

Sygnatura: PNNP07052


117/591

IDT: .

Autorzy: i秎ak Marcin, Rokita Andrzej, Ko硂dziej Ma砱orzata, Ka硊縩y Krzysztof, Popowczak Marek.

Tytu艂 orygina艂u: Zainteresowania formami aktywno禼i ruchowej uczni體 lice體 og髄nokszta砪眂ych Wroc砤wia

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The forms of physical activity Wroclaw senior high school students are interested in

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2014, nr 45, s. 79-98, tab. bibliogr. 37 poz. sum.

p-ISSN: 0239-4375

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: i秎ak Marcin [*] 0000-0001-5173-5654;012;WWF, Rokita Andrzej [*] 0000-0001-5281-811X;012;WWF, Ko硂dziej Ma砱orzata [*] 0000-0002-9714-0274;047;WWF, Ka硊縩y Krzysztof [*] 0000-0002-8832-2105;012;WWF, Popowczak Marek [*] 0000-0002-3895-6206;012;WWF

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin

Data wprowadzenia: 2014/09

Sygnatura: PNNP06898


118/591

IDT: .

Autorzy: Rokita Andrzej.

Tytu艂 orygina艂u: Znaczenie zaj赕 ruchowych w edukacji wczesnoszkolnej dla rozwoju cz硂wieka

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Przewodnik dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wsp蟪pracuj眂ych nauczycieli wychowania fizycznego realizuj眂ych program Ma硑 Mistrz / pod red. Ryszarda Jezierskiego, Marka Lewandowskiego, Andrzeja Rokity, Adama Szymczaka

Informacje o wydaniu: wyd. 2 popr. uzup.

Adres wydawniczy: Warszawa : Ministerstwo Sportu i Turystyki; Zarz眃 G丑wny Szkolnego Zwi眤ku Sportowego, 2014

Opis fizyczny: s.8-10 : bibliogr. 16 poz.

Uwagi: ISBN 978-83-86630-04-2

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Rokita Andrzej [*] 0000-0001-5281-811X;012;WWF

Data wprowadzenia: 2014/09

Sygnatura: PNNP06920


119/591

IDT: .

Autorzy: Bartoszewicz Ryszard, Wieczorek Marta, Gandziarski Krzysztof.

Tytu艂 orygina艂u: Zr罂nicowanie 秗odowiskowe aktywno禼i ruchowej m硂dzie縴 gimnazjalnej w kontek禼ie strategii zr體nowa縪nego rozwoju

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Environmental diversity of physical activity in lower secondary school students in the context of the sustainable development strategy introduction

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2014, nr 44, s.51-59, tab. bibliogr. 18 poz. sum.

p-ISSN: 0239-4375

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Bartoszewicz Ryszard [*] 0000-0002-1467-6891;004;WWF, Wieczorek Marta [*] 0000-0003-3933-246X;004;WWF, Gandziarski Krzysztof [ ];000;000

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin

Data wprowadzenia: 2014/06

Sygnatura: PNNP06815


120/591

IDT: .

Autorzy: Salamon-Krakowska Katarzyna.

Tytu艂 orygina艂u: Aktywno舵 fizyczna - wysi砮k szlachetny czy pospolity? O warto禼iach witalnych w uj阠iu Maxa Schelera i Jose Ortegi y Gasseta

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Nauki spo砮czne wobec sportu i kultury fizycznej / red. nauk. Jerzy Kosiewicz, Tomasz Michaluk, Krzysztof Pezdek

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu, 2013

Opis fizyczny: s.15-26 : bibliogr. 12 poz.

Seria: Studia i Monografie ; 114 ; 0239-6009

Uwagi: ISBN 978-83-89156-35-8

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Salamon-Krakowska Katarzyna [*];040;WF

Data wprowadzenia: 2013/12

Sygnatura: PNNP06626


121/591

IDT: .

Autorzy: Lesiewicz Magdalena, Lupa Micha, Wiak Rafa, Fic Miros砤w.

Tytu艂 orygina艂u: Aktywno舵 fizyczna po endoplastyce stawu biodrowego

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Physical activity after hip endoprosthetics

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Rehabilitacja / red. Andrzej Pozowski, Ma砱orzata Paprocka-Borowicz, S砤womir Jarz眀

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Uniwersytet Medyczny im.Piast體 眘kich we Wroc砤wiu, 2013

Opis fizyczny: s. 214-219 : tab. bibliogr. 10 poz. sum.

p-ISBN: 978-83-7055-422-4

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Lesiewicz Magdalena [ ];000;000, Lupa Micha [*];024;000, Wiak Rafa [*];024;000, Fic Miros砤w [*];024;000

Data wprowadzenia: 2013/10

Sygnatura: PNNP06460


122/591

IDT: .

Autorzy: Surynt Agnieszka, Kulmatycki Les砤w, Bukowska Katarzyna.

Tytu艂 orygina艂u: Aktywno舵 ruchowa dzieci i m硂dzie縴 w ramach programu promocji zdrowia i profilaktyki uzale縩ie "Trener Osiedlowy"

Czasopismo: Cz硂wiek i Zdrowie

Szczeg贸艂y: 2013 : t.7, nr 1, s. 60-68, tab. bibliogr. 22 poz.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Surynt Agnieszka [*] 0000-0001-6668-8010;061;WWF, Kulmatycki Les砤w [*] 0000-0002-6396-534X;061;WWF, Bukowska Katarzyna [*] 0000-0002-6071-0843;061;WWF

Data wprowadzenia: 2013/10

Sygnatura: PNNP06467


123/591

IDT: .

Tytu艂 orygina艂u: Aktywno舵 ruchowa na obszarach g髍skich Polski i 秝iata / red. nauk. Piotr Zarzycki, Jacek Grobelny

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu, 2013

Opis fizyczny: 363 s. : ryc. tab. bibliogr.

Seria: Studia i Monografie ; 118 ; 0239-6009

p-ISBN: 978-83-89156-42-6

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Zarzycki Piotr [*] 0000-0001-6803-1362;049;WWF, Grobelny Jacek [*];049;WWF

Data wprowadzenia: 2013/11

Sygnatura: PNNP06603


124/591

IDT: .

Autorzy: F眐 Tadeusz, Jarecka Paulina, Piwowarska Magdalena, Skrzypczyk Teresa.

Tytu艂 orygina艂u: Analiza por體nawcza aktywno禼i ruchowej kobiet w okresie ci笨y na przyk砤dzie Wroc砤wia i Boles砤wca

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Aktualne badania naukowe w dziedzinie turystyki, hotelarstwa i 縴wienia / red. nauk. Wies砤w Siwi駍ki, Roman Dawid Tauber, Ewa Mucha-Szajek

Adres wydawniczy: Pozna : Wydawnictwo Naukowe Wy縮zej Szko硑 Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, 2013

Opis fizyczny: s.55-66 : ryc. bibliogr. 10 poz. streszcz. sum.

Uwagi: ISBN 978-83-88537-90-5

S艂owa kluczowe polskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: F眐 Tadeusz [ ];000;000, Jarecka Paulina [ ];024;000, Piwowarska Magdalena [ ];000;000, Skrzypczyk Teresa [ ];024;000

Data wprowadzenia: 2017/04

Sygnatura: PNNP08269


125/591

IDT: .

Autorzy: F眐 Tadeusz, Skrzypczyk Teresa, Kaik-Wo糿iak Anita.

Tytu艂 orygina艂u: Analiza realizacji strategii w zakresie rekreacji i sportu we Wroc砤wiu - stan i uwarunkowania

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The realization of recreation and sports strategy for Wroc砤w - status quo and determinants

Czasopismo: Zeszyty Naukowe Wy縮zej Szko硑 Bankowej we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2013, nr 33, s. 267-277, bibliogr. 12 poz. sum.

p-ISSN: 1643-7772

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: F眐 Tadeusz [ ];000;000, Skrzypczyk Teresa [ ];024;000, Kaik-Wo糿iak Anita [*] 0000-0002-9385-6216;049;WWF

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin

Data wprowadzenia: 2013/10

Sygnatura: PNNP06538


126/591

IDT: .

Autorzy: Wa秌o-Czopnik Dorota, J蠹k體 Pawe, Dunajska Katarzyna, M阣ra Marek, Paradowski Leszek.

Tytu艂 orygina艂u: Associations between the lower esophageal sphincter function and the level of physical activity

Czasopismo: Advances in Clinical and Experimental Medicine

Szczeg贸艂y: 2013 : vol. 22, nr 2, s.185-191, ryc. tab. bibliogr. 23 poz. streszcz. sum.

p-ISSN: 1230-025X

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Wa秌o-Czopnik Dorota [ ];000;000, J蠹k體 Pawe [*] 0000-0003-4838-3525;058;WNS, Dunajska Katarzyna [*];040;WF, M阣ra Marek [*] 0000-0002-4494-1254;058;WNS, Paradowski Leszek [ ];000;000

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin

Data wprowadzenia: 2013/06

Sygnatura: PNNP06336


127/591

IDT: .

Autorzy: Stacho Aleksandra, Pietraszewska Jadwiga.

Tytu艂 orygina艂u: Body composition in male physical education University students in view of their physical activity level

Czasopismo: Human Movement

Szczeg贸艂y: 2013 : vol.14, nr 3, s.205-209, ryc. tab. bibliogr. 26 poz. sum.

p-ISSN: 1732-3991

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

DOI: 10.2478/humo-2013-0024

Afiliacja: Stacho Aleksandra [*] 0000-0003-3245-4560;056;WNS, Pietraszewska Jadwiga [*] 0000-0002-1319-9755;056;WNS

Dyscypliny czasopisma na podstawie wykazu MNiSW z 20.12.2019: in縴nieria biomedyczna;nauki farmaceutyczne;nauki medyczne;nauki o kulturze fizycznej;nauki o zdrowiu;nauki biologiczne

Tytu艂 czasopisma w wykazie MNiSW z 20.12.2019: Human Movement

Data wprowadzenia: 2013/10

Sygnatura: PNNP06532


128/591

IDT: .

Autorzy: Olchowska-Kotala Agnieszka, Chromik Krystyna.

Tytu艂 orygina艂u: Body satisfaction and time spent on physical activity in Polish students

Czasopismo: Human Movement

Szczeg贸艂y: 2013 : vol.14, nr 4, s.285-290, tab. bibliogr. 33 poz. sum.

p-ISSN: 1732-3991

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Olchowska-Kotala Agnieszka [ ];000;000, Chromik Krystyna [*] 0000-0002-5790-6300;056;WNS

Dyscypliny czasopisma na podstawie wykazu MNiSW z 20.12.2019: in縴nieria biomedyczna;nauki farmaceutyczne;nauki medyczne;nauki o kulturze fizycznej;nauki o zdrowiu;nauki biologiczne

Tytu艂 czasopisma w wykazie MNiSW z 20.12.2019: Human Movement

Data wprowadzenia: 2014/01

Sygnatura: PNNP06675


129/591

IDT: .

Autorzy: Lwow Felicja, J阣rzejuk Diana, Dunajska Katarzyna, Milewicz Andrzej, Szmigiero Leszek.

Tytu艂 orygina艂u: Cardiovascular disease risk factors associated with low level of physical activity in postmenopausal Polish women

Czasopismo: Gynecological Endocrinology

Szczeg贸艂y: 2013 : vol.29, nr 7, s.683-686, ryc. tab. bibliogr. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Fink-Lwow Felicja [*] 0000-0002-4323-7134;040;WF, J阣rzejuk Diana [ ];000;000, Dunajska Katarzyna [*];040;WF, Milewicz Andrzej [*];040;WF, Szmigiero Leszek [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2013/07

Sygnatura: PNNP06384


130/591

IDT: .

Autorzy: Niekurzak Zofia, Kaik-Wo糿iak Anita, Wiesner Wojciech.

Tytu艂 orygina艂u: Charakterystyka programu Trener Osiedlowy realizowanego przez Urz眃 Miejski we Wroc砤wiu w opinii os骲 prowadz眂ych zaj阠ia

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Characteristic of the "Sport Coach" Programme, realized by Wroclaw's City Council, according to coaches opinion

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Aktualne badania naukowe w dziedzinie turystyki, hotelarstwa i 縴wienia / red. nauk. Wies砤w Siwi駍ki, Roman Dawid Tauber, Ewa Mucha-Szajek

Adres wydawniczy: Pozna : Wydawnictwo Naukowe Wy縮zej Szko硑 Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, 2013

Opis fizyczny: s. 117-128 : tab. bibliogr. 10 poz. sum.

Seria: Monografia ; 12 ; 1895-1546

Uwagi: ISBN 978-83-88537-90-5

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Niekurzak Zofia [*] 0000-0002-8022-2265;049;WWF, Kaik-Wo糿iak Anita [*] 0000-0002-9385-6216;049;WWF, Wiesner Wojciech [*] 0000-0001-5612-0448;049;WWF

Data wprowadzenia: 2013/12

Sygnatura: PNNP06623


131/591

IDT: .

Autorzy: Kwa秐a Anna, Zato Karolina.

Tytu艂 orygina艂u: Hierarchia warto禼i Schelera u student體 Akademii Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Tradycja i nowoczesno舵 we wsp蟪czesnej organizacji systemu kszta砪enia / red. nauk. Kazimierz Denek, Aleksandra Kami駍ka, Piotr Ole秐iewicz

Adres wydawniczy: Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2013

Opis fizyczny: s.205-217 : ryc. tab. bibliogr. 22 poz. streszcz. sum.

Uwagi: (Na grzbiecie nr tomu XIX/1)

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Kwa秐a Anna [*] 0000-0002-2443-5450;048;WWF, Zato Karolina [*];061;WWF

Data wprowadzenia: 2013/07

Sygnatura: PNNP06390


132/591

IDT: .

Autorzy: Andrzejewska Justyna, Burdukiewicz Anna, Stacho Aleksandra, Pietraszewska Jadwiga.

Tytu艂 orygina艂u: Influence of physical activity on body composition and podometric features of young men

Czasopismo: Antropomotoryka

Szczeg贸艂y: 2013 : vol.23, nr 61, s.53-62, ryc. tab. bibliogr. 34 poz. streszcz. sum.

p-ISSN: 1731-0652

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Andrzejewska Justyna [*] 0000-0002-3662-0944;056;WNS, Burdukiewicz Anna [*] 0000-0002-1397-9516;056;WNS, Stacho Aleksandra [*] 0000-0003-3245-4560;056;WNS, Pietraszewska Jadwiga [*] 0000-0002-1319-9755;056;WNS

Dyscypliny czasopisma na podstawie wykazu MNiSW z 20.12.2019: nauki o kulturze fizycznej

Tytu艂 czasopisma w wykazie MNiSW z 20.12.2019: Antropomotoryka

Data wprowadzenia: 2013/09

Sygnatura: PNNP06434


133/591

IDT: .

Autorzy: Zadarko-Domaradzka Maria, Zadarko Emilian, Skr阾 Katarzyna, Barabasz Monika.

Tytu艂 orygina艂u: Leisure time physical activity in professionally active men

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Acta Facultatis exercitationis corporis Universitatis Presoviensis / ed. Pavol 萫ch

Adres wydawniczy: Presov : Faculty of Sports, 2014

Opis fizyczny: s.126-132 : tab. bibliogr. 11 poz. streszcz. sum.

Seria: ; nr 3

Uwagi: ISBN 978-80-555-0875-7

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Zadarko-Domaradzka Maria [ ];000;000, Zadarko Emilian [ ];000;000, Skr阾 Katarzyna [ ];000;000, Barabasz Monika [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2014/11

Sygnatura: PNNP07027


134/591

IDT: .

Autorzy: Ole秐iewicz Piotr, Dohnal Tomas.

Tytu艂 orygina艂u: Nove formy pohybove aktivity senioru

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: New forms of motor activity in seniors

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Aktywno舵 ruchowa na obszarach g髍skich Polski i 秝iata / red. nauk. Piotr Zarzycki, Jacek Grobelny

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu, 2013

Opis fizyczny: s.117-124 : bibliogr. 25 poz. sum

Seria: Studia i Monografie ; Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu ; nr 118 ; 0239-6009

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Ole秐iewicz Piotr [*] 0000-0002-0426-0630;050;WWF, Dohnal Tomas [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2013/12

Sygnatura: PNNP06608


135/591

IDT: .

Autorzy: Dziubek Wioletta, Wilk Barbara, Rogowski kasz, Go酬biowski Tomasz, Kusztal Mariusz, Markowska Dominika, Zembro-cny Agnieszka, Weyde Wac砤w, Klinger Marian, Wo糿iewski Marek.

Tytu艂 orygina艂u: Ocena aktywno禼i fizycznej i sprawno禼i ruchowej os骲 starszych ze schy砶ow niewydolno禼i nerek

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: III Siechnicka Jesie Naukowa - konferencja naukowo-szkoleniowa. Siechnice k.Wroc砤wia, 8-10 listopada 2013 r.

Opis fizyczny: s.14

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Dziubek-Rogowska Wioletta [*] 0000-0003-3511-7623;042;WF, Wilk Barbara [ ];000;000, Rogowski kasz [ ];000;000, Go酬biowski Tomasz [ ];000;000, Kusztal Mariusz [ ];000;000, Markowska Dominika [ ];000;000, Zembro-cny Agnieszka [ ];000;000, Weyde Wac砤w [ ];000;000, Klinger Marian [ ];000;000, Wo糿iewski Marek [*] 0000-0002-8241-7808;042;WF

Data wprowadzenia: 2015/02

Sygnatura: PNNP07164


136/591

IDT: .

Autorzy: Ro縠k Krystyna, O砫ak Katarzyna.

Tytu艂 orygina艂u: Ocena jako禼i 縴cia w aspekcie sprawno禼i i aktywno禼i fizycznej mieszka馽體 o秗odka opieku馽zo-adaptacyjnego dla os骲 starszych we Wroc砤wiu

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Assesment of life quality with regard to fitness and physical activity among residents of a nursing home in Wroclaw

Czasopismo: Antropomotoryka

Szczeg贸艂y: 2013 : vol.23, nr 63, s.61-71, ryc. tab. bibliogr. 28 poz. streszcz.

p-ISSN: 1731-0652

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Ro縠k-Piechura Krystyna [*] 0000-0001-5589-4978;042;WF, O砫ak Katarzyna [ ];000;000

Dyscypliny czasopisma na podstawie wykazu MNiSW z 20.12.2019: nauki o kulturze fizycznej

Tytu艂 czasopisma w wykazie MNiSW z 20.12.2019: Antropomotoryka

Data wprowadzenia: 2014/07

Sygnatura: PNNP06872


137/591

IDT: .

Autorzy: Ignasiak Zofia, Domaradzki Jaros砤w, Falkenberg Jacek, Nowak Alicja, Ignasiak Tomasz, Skrzek Anna.

Tytu艂 orygina艂u: Ocena ruchomo禼i staw體 i sprawno禼i fizycznej u starszych kobiet obj阾ych zr罂nicowanymi formami treningu zdrowotnego

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Evaluation of joint mobility and physical fitness in older women covered by diverse forms of health training

Czasopismo: Gerontologia Polska

Szczeg贸艂y: 2013 : t.21, nr 4, s.119-126, ryc. tab. bibliogr. 25 poz. streszcz. sum.

p-ISSN: 1425-4956

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Ignasiak Zofia [*] 0000-0001-8656-9107;047;WWF, Domaradzki Jaros砤w [*] 0000-0001-8057-3033;047;WWF, Falkenberg Jacek [ ];000;000, Nowak Alicja [ ];000;000, Ignasiak Tomasz [ ];000;000, Skrzek Anna [*] 0000-0003-1533-0291;015;WF

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin

Data wprowadzenia: 2015/02

Sygnatura: PNNP07160


138/591

IDT: .

Autorzy: O砫ak Katarzyna, Ostrowska Bo縠na, Nowakowska Anna, Giemza Czes砤w.

Tytu艂 orygina艂u: Ocena ryzyka upadku u starszych kobiet aktywnych fizycznie pochodz眂ych z r罂nych 秗odowisk zamieszkania

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Assessment of the risk of falling, physically active older women from different residential environment

Czasopismo: Gerontologia Polska

Szczeg贸艂y: 2013 : t.21, nr 3, s.75-82, ryc. tab. bibliogr. 30 poz. sum.

p-ISSN: 1425-4956

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: O砫ak Katarzyna [ ];000;000, Ostrowska Bo縠na [*] 0000-0002-0135-9547;014;WF, Nowakowska Anna [*];024;000, Giemza Czes砤w [*] 0000-0003-0288-2919;014;WF

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin

Data wprowadzenia: 2014/04

Sygnatura: PNNP06756


139/591

IDT: .

Autorzy: Kaczorowska Antonina, Ignasiak Zofia, Katan Aleksandra.

Tytu艂 orygina艂u: Ocena sprawno禼i fizycznej starszych kobiet - mieszkanek dom體 pomocy spo砮cznej

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Evaluation of physical fitness of elderly women, residents of houses of social services

Czasopismo: Fizjoterapia

Szczeg贸艂y: 2013 : t.21, nr 4, s.17-27, ryc. tab. bibliogr. 24 poz. streszcz. sum.

p-ISSN: 1230-8323

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Punktacja MNiSW:

DOI: 10.2478/physio-2013-0002

Afiliacja: Kaczorowska Antonina [ ];024;000, Ignasiak Zofia [*] 0000-0001-8656-9107;047;WWF, Katan Aleksandra [ ];024;000

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin

Data wprowadzenia: 2016/12

Sygnatura: PNNP08081


140/591

IDT: .

Autorzy: 痷rek Alina, D眀rowska Gra縴na, 痷rek Grzegorz.

Tytu艂 orygina艂u: Physical activity and mental health of Polish older adults [Dokument elektroniczny]

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: The 20th IAGG World Congress of Gerontology and Geriatrics "Digital Ageing: A New Horizon for Health Care and Active Ageing" : June 23-27, 2013, Seoul, Korea

Opis fizyczny: 1 s. nlb.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: 痷rek Alina [ ];000;000, D眀rowska Gra縴na [*];042;WF, 痷rek Grzegorz [*] 0000-0002-1795-4367;047;WWF

Data wprowadzenia: 2013/09

Sygnatura: PNNP06438


141/591

IDT: .

Autorzy: Cych Piotr, Kosendiak Aureliusz, Ka硍a Ma砱orzata, Kosendiak Jan.

Tytu艂 orygina艂u: Physical activity versus alcohol consumption among teenagers in chosen middle schools from cities central and south-western Poland

Czasopismo: Advances in Clinical and Experimental Medicine

Szczeg贸艂y: 2013 : vol. 22, nr 2, s.273-281, ryc. tab. bibliogr. 33 poz. streszcz. sum.

p-ISSN: 1230-025X

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Cych Piotr [*] 0000-0002-4736-3373;055;WNS, Kosendiak Aureliusz [ ];000;000, Ka硍a Ma砱orzata [*] 0000-0001-6190-6015;055;WNS, Kosendiak Jan [*];055;WNS

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin

Data wprowadzenia: 2013/05

Sygnatura: PNNP06328


142/591

IDT: .

Autorzy: Kope Aleksandra, S硂wi駍ka-Lisowska Ma砱orzata.

Tytu艂 orygina艂u: Polimorfizm genu receptora wapniowego (CASRV1 i CASRV2) a poziom aktywno禼i fizycznej m昕czyzn populacji dolno秎眘kiej

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Calcium receptor gene polymorphism ( CASRV1 and CASRV2) and the level of physical activity of the population od men from Lower Silesia

Czasopismo: Medycyna Sportowa

Szczeg贸艂y: 2013 : vol.29, supl.2, s.46-47

Uwagi: XXX Jubileuszowy Mi阣zynarodowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej

p-ISSN: 1232-406X

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Afiliacja: Zagrodna Aleksandra [*] 0000-0003-0649-4083;058;WNS, S硂wi駍ka-Lisowska Ma砱orzata [*] 0000-0001-7522-4058;058;WNS

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin

Data wprowadzenia: 2014/03

Sygnatura: PNNP06729


143/591

IDT: .

Autorzy: 痷rek Grzegorz, 痷rek Alina.

Tytu艂 orygina艂u: Polish older adults' perceptions about physical activity and opportunities in their local environment : qualitative study [Dokument elektroniczny]

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: The 20th IAGG World Congress of Gerontology and Geriatrics "Digital Ageing: A New Horizon for Health Care and Active Ageing" : June 23-27, 2013, Seoul, Korea

Opis fizyczny: 1 s. nlb

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: 痷rek Grzegorz [*] 0000-0002-1795-4367;047;WWF, 痷rek Alina [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2013/09

Sygnatura: PNNP06385


144/591

IDT: .

Autorzy: B砤cha Ryszard.

Tytu艂 orygina艂u: Powtarzalno舵 napi赕 izometrycznych mi甓ni jako miara zdolno禼i r罂nicowania kinestetycznego

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Repeatability of isometric muscle tension as a way to measure kinesthetic differentiation ability

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu, 2013

Opis fizyczny: 116 s. : ryc. tab. bibliogr.

Seria: Studia i Monografie ; 112 ; 0239-6009

p-ISBN: 978-83-89156-34-1

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: B砤cha Ryszard [*] 0000-0002-4402-0594;048;WWF

Data wprowadzenia: 2013/07

Sygnatura: PNNP06402


145/591

IDT: .

Autorzy: Nowacki Wojciech, J阣rzejewski Grzegorz, Chwa砪zy駍ka Agnieszka.

Tytu艂 orygina艂u: Prozdrowotny styl 縴cia m硂dzie縴 gimnazjalnej na przyk砤dzie Gimnazjum im. Odkrywc體 Polskiej Miedzi w Chocianowie. Aktywno舵 fizyczna a wydolno舵 m硂dzie縴 w wieku gimnazjalnym na przyk砤dzie uczni體 gimnazjum w Chocianowie

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: A healthy lifestyle of junior high school students in example of Gymnasium Odkrywc體 Polskiej Miedzi in Chocian體. Physical activity and exercise capacity adolescents for example secondary school students in Chocian體

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: VIII Mi阣zynarodowe Dni Fizjoterapii "Fizjoterapia, terapia zaj阠iowa, kosmetologia - razem czy osobno?" = VIII International Days of Physiotherapy "Physiotherapy, occupational physiotherapy, cosmetology - together or apart?" 7-8 czerwca 2013, Wroc砤w : program , streszczenia

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu, 2013

Opis fizyczny: s.49-50

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Afiliacja: Nowacki Wojciech [ ];000;000, J阣rzejewski Grzegorz [ ];000;000, Chwa砪zy駍ka Agnieszka [*] 0000-0003-1359-2570;040;WF

Data wprowadzenia: 2013/10

Sygnatura: PNNP06505


146/591

IDT: .

Autorzy: Jankowska Iwona, Kami駍ki kasz, Denkowska Anna, Gruszka Katarzyna, Chwa砪zy駍ka Agnieszka.

Tytu艂 orygina艂u: Pr骲a ozi阞ieniowa Hinesa a ekstremalna zimowa aktywno舵 fizyczna - reakcja organizmu cz硂wieka - badania wst阷ne

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Test Hines and winter extreme physical activity - the reaction of the human body - preliminary study

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: VIII Mi阣zynarodowe Dni Fizjoterapii "Fizjoterapia, terapia zaj阠iowa, kosmetologia - razem czy osobno?" = VIII International Days of Physiotherapy "Physiotherapy, occupational physiotherapy, cosmetology - together or apart?" 7-8 czerwca 2013, Wroc砤w : program , streszczenia

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu, 2013

Opis fizyczny: s.45-46

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Afiliacja: Jankowska Iwona [ ];000;000, Kami駍ki kasz [ ];000;000, Denkowska Anna [ ];000;000, Gruszka Katarzyna [*];029;JM, Chwa砪zy駍ka Agnieszka [*] 0000-0003-1359-2570;040;WF

Data wprowadzenia: 2013/10

Sygnatura: PNNP06500


147/591

IDT: .

Autorzy: Bolach Bartosz, 痷rowska Anna, M硑nek Justyna, Bolach Eugeniusz.

Tytu艂 orygina艂u: Quality of life in people with diabetes type II with respect to their physical activity

Czasopismo: Acta Salus Vitae

Szczeg贸艂y: 2013 : vol.1, nr 2, s.121-135, tab. bibliogr. 18 poz. sum.

Uwagi: (ISSN 1805-8787)

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Bolach Bartosz [*] 0000-0002-3433-4434;055;WNS, 痷rowska Anna [ ];024;000, M硑nek Justyna [ ];000;000, Bolach Eugeniusz [*] 0000-0003-1857-0522;059;WNS

Data wprowadzenia: 2014/03

Sygnatura: PNNP06734


148/591

IDT: .

Autorzy: Kaik-Wo糿iak Anita, Ratajczak Dawid, Augustyn Agnieszka.

Tytu艂 orygina艂u: Rekreacja ruchowa w rodzinach dzieci klas 1-3 Szko硑 Podstawowej nr 1 w Turku

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Physical activity in families of children grades 1-3 Elementary School no. 1 in Turku

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Aktualne badania naukowe w dziedzinie turystyki, hotelarstwa i 縴wienia / red. nauk. Wies砤w Siwi駍ki, Roman Dawid Tauber, Ewa Mucha-Szajek

Adres wydawniczy: Pozna : Wydawnictwo Naukowe Wy縮zej Szko硑 Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, 2013

Opis fizyczny: s. 87-98 : ryc. sum.

Seria: Monografia ; 12 ; 1895-1546

Uwagi: ISBN 978-83-88537-90-5

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Kaik-Wo糿iak Anita [*] 0000-0002-9385-6216;049;WWF, Ratajczak Dawid [ ];000;000, Augustyn Agnieszka [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2013/12

Sygnatura: PNNP06622


149/591

IDT: .

Autorzy: Kumala Regina, Krzak Ma砱orzata.

Tytu艂 orygina艂u: Retrospektywny obraz nauczyciela wychowania fizycznego a postawa studenta wobec aktywno禼i fizycznej

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2013, nr 40, s.36-41, ryc. bibliogr. 8 poz. sum.

p-ISSN: 0239-4375

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Kumala Regina [*] 0000-0001-9739-6723;004;WWF, Krzak Ma砱orzata [*] 0000-0002-4272-2808;004;WWF

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin

Data wprowadzenia: 2013/05

Sygnatura: PNNP06315


150/591

IDT: .

Autorzy: Wilk Iwona.

Tytu艂 orygina艂u: Rola aktywno禼i fizycznej, jej rodzaje i formy u os骲 w starszym wieku

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The role of physical activity, its types and forms in the elderly age

Czasopismo: Puls Uczelni

Szczeg贸艂y: 2013 : vol.6, nr 5, s.11-15, bibliogr. 16 poz. streszcz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Wilk Iwona [*] 0000-0003-4914-8391;014;WF

Data wprowadzenia: 2013/09

Sygnatura: PNNP06445


151/591

IDT: .

Autorzy: i秎ak Marcin, Rokita Andrzej, Popowczak Marek.

Tytu艂 orygina艂u: Secondary school students' interest in various forms of physical activity

Czasopismo: Human Movement

Szczeg贸艂y: 2013 : vol.14, nr 1, s.11-19, ryc. bibliogr. 28 poz. sum.

p-ISSN: 1732-3991

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: i秎ak Marcin [*] 0000-0001-5173-5654;012;WWF, Rokita Andrzej [*] 0000-0001-5281-811X;012;WWF, Popowczak Marek [*] 0000-0002-3895-6206;012;WWF

Dyscypliny czasopisma na podstawie wykazu MNiSW z 20.12.2019: in縴nieria biomedyczna;nauki farmaceutyczne;nauki medyczne;nauki o kulturze fizycznej;nauki o zdrowiu;nauki biologiczne

Tytu艂 czasopisma w wykazie MNiSW z 20.12.2019: Human Movement

Data wprowadzenia: 2013/04

Sygnatura: PNNP06299


152/591

IDT: .

Autorzy: Surynt Agnieszka.

Tytu艂 orygina艂u: Self-assessment of the activity effectiveness under the program of health promotion and addiction prevention "COMMUNITY SPORTS COACH"

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Health behaviors of adolescents and adults / ed.by Stanis砤wa Spisacka

Adres wydawniczy: Bia砤 Podlaska : Pa駍twowa Szko砤 Wy縮za im. Papie縜 Jana Paw砤 II, 2013

Opis fizyczny: s.34-42 : tab. bibliogr. 14 poz. streszcz. sum.

Uwagi: ISBN 978-83-61044-07-9

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Surynt Agnieszka [*] 0000-0001-6668-8010;061;WWF

Data wprowadzenia: 2014/01

Sygnatura: PNNP06653


153/591

IDT: .

Autorzy: Milewska Joanna, Jaroszczuk Sebastian, Rutkowska-Kucharska Alicja.

Tytu艂 orygina艂u: Step aerobics and rhythm of movement of the upper and lower limbs

Czasopismo: Human Movement

Szczeg贸艂y: 2013 : vol.14, nr 1, s.70-75, ryc. tab. bibliogr. 22 poz. sum.

p-ISSN: 1732-3991

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Milewska Joanna [ ];000;000, Jaroszczuk Sebastian [ ];000;000, Rutkowska-Kucharska Alicja [*] 0000-0001-7196-2985;002;WWF

Dyscypliny czasopisma na podstawie wykazu MNiSW z 20.12.2019: in縴nieria biomedyczna;nauki farmaceutyczne;nauki medyczne;nauki o kulturze fizycznej;nauki o zdrowiu;nauki biologiczne

Tytu艂 czasopisma w wykazie MNiSW z 20.12.2019: Human Movement

Data wprowadzenia: 2013/04

Sygnatura: PNNP06302


154/591

IDT: .

Autorzy: Surynt Agnieszka.

Tytu艂 orygina艂u: The issue of physical activity among students of high schools in Wroc砤w in the opinion of the physical education teachers

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Health behaviors of adolescents and adults / ed.by Stanis砤wa Spisacka

Adres wydawniczy: Bia砤 Podlaska : Pa駍twowa Szko砤 Wy縮za im. Papie縜 Jana Paw砤 II, 2013

Opis fizyczny: s.319-330 : ryc. bibliogr. 20 poz. streszcz. sum.

Uwagi: ISBN 978-83-61044-07-9

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Surynt Agnieszka [*] 0000-0001-6668-8010;061;WWF

Data wprowadzenia: 2014/01

Sygnatura: PNNP06652


155/591

IDT: .

Autorzy: Ignasiak Zofia, S砤wi駍ka Teresa, D眀rowski Andrzej, Rowi駍ki Rafa.

Tytu艂 orygina艂u: The structure of physical activity in seniors from Lower Silesia

Czasopismo: Roczniki Pa駍twowego Zak砤du Higieny

Szczeg贸艂y: 2013 : t.64, nr 1, s.67-73, tab. bibliogr. 20 poz. sum.

p-ISSN: 0035-7715

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Ignasiak Zofia [*] 0000-0001-8656-9107;047;WWF, S砤wi駍ka-Ochla Teresa [*] 0000-0002-7217-5868;047;WWF, D眀rowski Andrzej [ ];000;000, Rowi駍ki Rafa [ ];000;000

Dyscypliny czasopisma na podstawie wykazu MNiSW z 20.12.2019: in縴nieria biomedyczna;nauki farmaceutyczne;nauki medyczne;nauki o zdrowiu;technologia 縴wno禼i i 縴wienia

Tytu艂 czasopisma w wykazie MNiSW z 20.12.2019: Roczniki Panstwowego Zakladu Higieny

Data wprowadzenia: 2013/03

Sygnatura: PNNP06285


156/591

IDT: .

Autorzy: Grobelny Jacek.

Tytu艂 orygina艂u: Turystyka aktywna a turystyka kwalifikowana

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Active tourism versus qualified tourism

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Aktywno舵 ruchowa na obszarach g髍skich Polski i 秝iata / red. nauk. Piotr Zarzycki, Jacek Grobelny

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu, 2013

Opis fizyczny: s.7-15 : ryc. bibliogr. 21 poz. sum.

Seria: Studia i Monografie ; 118

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Grobelny Jacek [*];049;WWF

Data wprowadzenia: 2013/11

Sygnatura: PNNP06604


157/591

IDT: .

Autorzy: Prystupa Tatiana.

Tytu艂 orygina艂u: Vlianie castisnogo sportivnogo massaza na pokazateli arterial'nogo davlenia i pul'sa

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Effect of partial sports massage on blood pressure and heart rate

Czasopismo: Fiziceskoe Vospitanie Studentov

Szczeg贸艂y: 2013, nr 6, s.55-59, tab. bibliogr. 15 poz. sum.

p-ISSN: 2075-5279

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Prystupa Tatiana [*];059;WNS

Dyscypliny czasopisma na podstawie wykazu MNiSW z 20.12.2019: pedagogika

Tytu艂 czasopisma w wykazie MNiSW z 20.12.2019: Physical Education of Students

Data wprowadzenia: 2013/11

Sygnatura: PNNP06589


158/591

IDT: .

Autorzy: Koper kasz, Koszczyc Marta.

Tytu艂 orygina艂u: Wizerunek instruktora aktywno禼i fizycznej wed硊g opinii s硊chaczy uniwersytetu trzeciego wieku

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2013, nr 40, s.42-48, ryc. tab. bibliogr. 13 poz. streszcz. sum.

p-ISSN: 0239-4375

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Koper kasz [*];004;WWF, Koszczyc Marta [*] 0000-0001-5531-1656;004;WWF

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin

Data wprowadzenia: 2013/05

Sygnatura: PNNP06316


159/591

IDT: .

Autorzy: Stacho Aleksandra, Pietraszewska Jadwiga, Burdukiewicz Anna, Andrzejewska Justyna.

Tytu艂 orygina艂u: Wp硑w aktywno禼i fizycznej na poziom ot硊szczenia m硂dych kobiet

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Impact of physical activity on fatness level in young women

Czasopismo: Medycyna Og髄na i Nauki o Zdrowiu

Szczeg贸艂y: 2013 : t.19, nr 2, s.188-192, ryc. tab. bibliogr. 36 poz. sum.

p-ISSN: 2083-4543

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Stacho Aleksandra [*] 0000-0003-3245-4560;056;WNS, Pietraszewska Jadwiga [*] 0000-0002-1319-9755;056;WNS, Burdukiewicz Anna [*] 0000-0002-1397-9516;056;WNS, Andrzejewska Justyna [*] 0000-0002-3662-0944;056;WNS

Dyscypliny czasopisma na podstawie wykazu MNiSW z 20.12.2019: nauki o zdrowiu

Tytu艂 czasopisma w wykazie MNiSW z 20.12.2019: Medycyna Og髄na i Nauki o Zdrowiu

Data wprowadzenia: 2013/09

Sygnatura: PNNP06435


160/591

IDT: .

Autorzy: kojko Agata.

Tytu艂 orygina艂u: Wp硑w systematycznej aktywno禼i fizycznej na jako舵 縴cia os骲 z autoimmunologicznym zapaleniem tarczycy typu Hashimoto

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Effects of systematic physical activity on quality of life of people with Hashimoto's thyroiditis

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: VIII Mi阣zynarodowe Dni Fizjoterapii "Fizjoterapia, terapia zaj阠iowa, kosmetologia - razem czy osobno?" = VIII International Days of Physiotherapy "Physiotherapy, occupational physiotherapy, cosmetology - together or apart?" 7-8 czerwca 2013, Wroc砤w : program , streszczenia

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu, 2013

Opis fizyczny: s. 51-52

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Afiliacja: kojko Agata [ ];024;000

Sygnatura: PNNP06559


161/591

IDT: .

Autorzy: Hanuszkiewicz Justyna, Malicka Iwona, Wo糿iewski Marek.

Tytu艂 orygina艂u: Wp硑w wybranych form aktywno禼i ruchowej kobiet po leczeniu raka piersi na czynno舵 mi甓ni tu硂wia

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The effects of some forms of physical activity on trunk muscle function of women after breast cancer treatment

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: VIII Mi阣zynarodowe Dni Fizjoterapii "Fizjoterapia, terapia zaj阠iowa, kosmetologia - razem czy osobno?" = VIII International Days of Physiotherapy "Physiotherapy, occupational physiotherapy, cosmetology - together or apart?" 7-8 czerwca 2013, Wroc砤w : program , streszczenia

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu, 2013

Opis fizyczny: s.29

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Afiliacja: Hanuszkiewicz Justyna [ ] 0000-0002-4049-5365;024;000, Malicka Iwona [*] 0000-0002-7668-001X;042;WF, Wo糿iewski Marek [*] 0000-0002-8241-7808;042;WF

Data wprowadzenia: 2013/10

Sygnatura: PNNP06486


162/591

IDT: .

Autorzy: Hanuszkiewicz Justyna, Malicka Iwona, Barczyk-Pawelec Katarzyna, Wo糿iewski Marek.

Tytu艂 orygina艂u: Wp硑w wybranych form aktywno禼i ruchowej kobiet po leczeniu raka piersi na postaw cia砤 w p砤szczy糿ie strza砶owej

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The effect of some forms of physical activity on body posture in sagittal plane of women after breast cancer treatment

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: VIII Mi阣zynarodowe Dni Fizjoterapii "Fizjoterapia, terapia zaj阠iowa, kosmetologia - razem czy osobno?" = VIII International Days of Physiotherapy "Physiotherapy, occupational physiotherapy, cosmetology - together or apart?" 7-8 czerwca 2013, Wroc砤w : program , streszczenia

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu, 2013

Opis fizyczny: s.30

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Afiliacja: Hanuszkiewicz Justyna [ ] 0000-0002-4049-5365;024;000, Malicka Iwona [*] 0000-0002-7668-001X;042;WF, Barczyk-Pawelec Katarzyna [*] 0000-0001-5745-4167;014;WF, Wo糿iewski Marek [*] 0000-0002-8241-7808;042;WF

Data wprowadzenia: 2013/10

Sygnatura: PNNP06487


163/591

IDT: .

Autorzy: Skarul Aleksandra, Kumala Regina.

Tytu艂 orygina艂u: Zainteresowania aktywno禼i fizyczn 縪硁ierzy zawodowych z Centrum Szkolenia Wojsk In縴nieryjnych i Chemicznych we Wroc砤wiu

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Interests in physical activity among professional soldiers from Military Engineering and Chemical Forces Training Center in Wroc砤w

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Zdrowotne i psychospo砮czne aspekty s硊縝 mundurowych= Health and psychosocial issues of uniformed services / red. Alicja Kaiser, Miros砤w Mrozkowiak

Adres wydawniczy: Warszawa : Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, Sekcja Kultury Fizycznej w Wojsku, 2013

Opis fizyczny: s. 103-114 : ryc. bibliogr. 8 poz. sum.

Seria: Monografie ; nr 5

p-ISBN: 978-83-925727-4-9

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Skarul Aleksandra [*];004;WWF, Kumala Regina [*] 0000-0001-9739-6723;004;WWF

Data wprowadzenia: 2013/06

Sygnatura: PNNP06367


164/591

IDT: .

Autorzy: Wawrzyniak Sara, Rokita Andrzej, i秎ak Marcin.

Tytu艂 orygina艂u: Zainteresowanie aktywno禼i ruchow uczni體 wybranych lice體 og髄nokszta砪眂ych we Wroc砤wiu

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The Wroc砤w secondary school students' interest in physical activity

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2013, nr 43, s.29-38, ryc. bibliogr. 33 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Wawrzyniak Sara [ ] 0000-0003-3040-6637;024;000, Rokita Andrzej [*] 0000-0001-5281-811X;012;WWF, i秎ak Marcin [*] 0000-0001-5173-5654;012;WWF

Data wprowadzenia: 2014/02

Sygnatura: PNNP06704


165/591

IDT: .

Autorzy: Blachura Beata, Cebulska Marzena.

Tytu艂 orygina艂u: Aktywno舵 fizyczna jako 秗odek kszta硉uj眂y jako舵 縴cia m硂dzie縴 z niepe硁osprawno禼i ruchow na przyk砤dzie gimnazjum nr 9 Zespo硊 Szk蟪 Integracyjnych w Legnicy

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: VI Mi阣zynarodowa Konferencja Naukowa "Aktywno舵 ruchowa os骲 niepe硁osprawnych" : Wroc砤w, 30.11-01.12.2012

Opis fizyczny: s.9

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Blachura Beata [*] 0000-0001-8649-5355;049;WWF, Cebulska Marzena [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2013/03

Sygnatura: PNNP06260


166/591

IDT: .

Autorzy: Hawrylak Arletta, Skorupka Ewa, Wojna Dorota, Barczyk Katarzyna, Skolimowska Beata, Warno Kamil.

Tytu艂 orygina艂u: Aktywno舵 fizyczna student體 wybranych uczelni wy縮zych a ruchomo舵 kr阦os硊pa

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Physical activity of students of selected universities and spine mobility

Czasopismo: Medycyna Sportowa

Szczeg贸艂y: 2012 : vol.28, nr 2, s.101-106, ryc. tab. bibliogr. 29 poz. sum.

p-ISSN: 1232-406X

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Hawrylak Arletta [*] 0000-0002-2329-8941;014;WF, Skorupka Ewa [ ];000;000, Wojna Dorota [*] 0000-0003-1336-2329;014;WF, Barczyk-Pawelec Katarzyna [*] 0000-0001-5745-4167;014;WF, Skolimowska Beata [*];015;WF, Warno Kamil [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2012/09

Sygnatura: PNNP05869


167/591

IDT: .

Autorzy: Skrzek Anna, Stefa駍ka Ma砱orzata.

Tytu艂 orygina艂u: Analysis of muscle force-velocity parameter changes in elderly women resulting from physical activity - in continuous examinations

Czasopismo: Educational Gerontology

Szczeg贸艂y: 2012 : vol.38, nr 12, s.881-890, tab. bibliogr. 29 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Skrzek Anna [*] 0000-0003-1533-0291;015;WF, Stefa駍ka Ma砱orzata [*] 0000-0003-2070-8535;015;WF

Data wprowadzenia: 2012/09

Sygnatura: PNNP05857


168/591

IDT: .

Autorzy: J蠹k體 Pawe, S硂wi駍ka-Lisowska Ma砱orzata, czma駍ki kasz, M阣ra Marek.

Tytu艂 orygina艂u: Associations between melanocortin, dopamine and serotonin neurotransmission and physical activity

Czasopismo: Medicina Sportiva

Szczeg贸艂y: 2012 : vol.16, nr 1, s.40-45, bibliogr. 65 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: J蠹k體 Pawe [*] 0000-0003-4838-3525;047;WWF, S硂wi駍ka-Lisowska Ma砱orzata [*] 0000-0001-7522-4058;047;WWF, czma駍ki kasz [ ];000;000, M阣ra Marek [*] 0000-0002-4494-1254;047;WWF

Data wprowadzenia: 2012/04

Sygnatura: PNNP05647


169/591

IDT: .

Autorzy: Czajka Kamila, Kochan Katarzyna.

Tytu艂 orygina艂u: BMI a wybrane zachowania zdrowotne uczni體 szk蟪 podstawowych i gimnazjalnych

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Body Mass Index and selected health behaviors in pupils of primary and secondary schools

Czasopismo: Problemy Higieny i Epidemiologii

Szczeg贸艂y: 2012 : t.93, nr 3, s.551-557, ryc. tab. bibliogr. 26 poz. sum.

p-ISSN: 1895-4316

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Czajka Kamila [*] 0000-0002-6013-8146;047;WWF, Kochan-Jache Katarzyna [*] 0000-0003-2632-3556;047;WWF

Data wprowadzenia: 2012/11

Sygnatura: PNNP05960


170/591

IDT: .

Autorzy: Borys砤wski Krzysztof, Borys砤wska Olga.

Tytu艂 orygina艂u: Czy sport to zdrowie? Jakie formy aktywno禼i fizycznej mo縩a uzna za zdrowe?

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Turystyka a zdrowie / red. El縝ieta Lonc, Kazimierz Klementowski

Adres wydawniczy: Wa砨rzych : Wydawnictwo Pa駍twowej Wy縮zej Szko硑 Zawodowej im. Angelusa Silesiusa, 2012

Opis fizyczny: s.141-150 : ryc. bibliogr. 15 poz. sum.

Uwagi: ISBN 978-83-63839-00-0

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Borys砤wski Krzysztof [ ];000;000, Borys砤wska Olga [*];024;000

Data wprowadzenia: 2014/01

Sygnatura: PNNP06659


171/591

IDT: .

Autorzy: Koszczyc Marta, Koper kasz.

Tytu艂 orygina艂u: Lifestyle and the attitude of seniors towards health

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: The third shift : andragogical reflections on the @ktywny Senior project / ed. by Ewa Jurczyk-Romanowska

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB; Dolno秎眘ki O秗odek Polityki Spo砮cznej, 2012

Opis fizyczny: s.173-188 : ryc. tab. bibliogr. 7 poz.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Koszczyc Marta [*] 0000-0001-5531-1656;004;WWF, Koper kasz [*];004;WWF

Data wprowadzenia: 2012/11

Sygnatura: PNNP06010


172/591

IDT: .

Autorzy: D眀rowski Dariusz, Ochmann Bartosz.

Tytu艂 orygina艂u: Lokalne i og髄noustrojowe zmiany zawarto禼i t硊szczu pod wp硑wem 鎤icze mi甓ni brzucha metod gigant-serii

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The local and systemic content of fat changes under the influence of abdominal muscle exercises with giant sets method

Czasopismo: Acta Bio-Optica et Informatica Medica, In縴nieria Biomedyczna

Szczeg贸艂y: 2012 : vol.18, nr 4, s.234-236, tab. bibliogr. 18 poz. sum.

p-ISSN: 1234-5563

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: D眀rowski Dariusz [ ];000;000, Ochmann Bartosz [*] 0000-0002-9068-1430;034;WWF

Data wprowadzenia: 2013/02

Sygnatura: PNNP06209


173/591

IDT: .

Autorzy: W阦rzynowska-Teodorczyk Kinga, Rudzi駍ka Eliza, Nowakowska Katarzyna, zorczyk Ma砱orzata, Lejczak Andrzej, Jankowska Ewa Anita, Banasiak Waldemar, Ponikowski Piotr, Wo糿iewski Marek.

Tytu艂 orygina艂u: Low level of physical fitness is a predictor of poor prognosis in men with stable heart failure

Czasopismo: Maturitas

Szczeg贸艂y: 2012 : vol. 71, Suppl.1, S.37

Uwagi: 9th European Congress on Menopause and Antropause; Athens, Greece, 28-31 March 2012

Adnotacje: K. W阦rzynowska-Teodorczyk, E. Rudzi駍ka: podw骿na afiliacja

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: W阦rzynowska-Teodorczyk Kinga [*] 0000-0001-9189-748X;042;WF, Rudzi駍ka Eliza [*] 0000-0001-9953-5539;042;WF, Nowakowska Katarzyna [ ];000;000, zorczyk Ma砱orzata [ ];000;000, Lejczak Andrzej [ ];000;000, Jankowska Ewa Anita [ ];000;000, Banasiak Waldemar [ ];000;000, Ponikowski Piotr [ ];000;000, Wo糿iewski Marek [*] 0000-0002-8241-7808;042;WF

Data wprowadzenia: 2015/05

Sygnatura: PNNP07319


174/591

IDT: .

Autorzy: Myrna-Bekas Renata, Ka硍a Ma砱orzata, Stefaniak Tadeusz, Kulmatycki Les砤w.

Tytu艂 orygina艂u: Mood changes in individuals who regularly participate in various forms of physical activity

Czasopismo: Human Movement

Szczeg贸艂y: 2012 : vol.13, nr 2, s.170-177, ryc. tab. bibliogr. 44 poz.

p-ISSN: 1732-3991

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Myrna-Bekas Renata [ ];000;000, Ka硍a Ma砱orzata [*] 0000-0001-6190-6015;043;WWF, Stefaniak Tadeusz [*] 0000-0002-6564-4582;043;WWF, Kulmatycki Les砤w [*] 0000-0002-6396-534X;051;WWF

Data wprowadzenia: 2012/07

Sygnatura: PNNP05781


175/591

IDT: .

Autorzy: Sikora Aleksandra, Kaszuba Jacek, Tomaszewska Anna.

Tytu艂 orygina艂u: Motywy podejmowania treningu aqua fitness przez kobiety w r罂nym wieku

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Motives for taking up aqua fitness by women of different ages

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2012, nr 38, s.26-32, ryc. bibliogr. 9 poz. sum.

p-ISSN: 0239-4375

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Sikora Aleksandra [*] 0000-0002-7921-230X;035;WWF, Kaszuba Jacek [ ];000;000, Tomaszewska Anna [*] 0000-0002-8805-8930;035;WWF

Data wprowadzenia: 2012/08

Sygnatura: PNNP05815


176/591

IDT: .

Autorzy: Cie秎i駍ki Wojciech, Nosek Wac砤w.

Tytu艂 orygina艂u: Nieliniowe procesy organizacji aktywno禼i ruchowej adaptacyjnej na przyk砤dzie os骲 wykluczonych spo砮cznie

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: VI Mi阣zynarodowa Konferencja Naukowa "Aktywno舵 ruchowa os骲 niepe硁osprawnych" : Wroc砤w, 30.11-01.12.2012

Opis fizyczny: s.15

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Cie秎i駍ki Wojciech [*] 0000-0001-8226-607X;044;WWF, Nosek Wac砤w [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2013/03

Sygnatura: PNNP06267


177/591

IDT: .

Autorzy: Fortuna Ma砱orzata, Majewska Bogus砤wa, Szczurowski Jacek, Konieczna-Gorysz Anna.

Tytu艂 orygina艂u: Ocena parametr體 oddechowych w grupie ch硂pc體 zdrowych oraz z wad s硊chu - znaczenie aktywno禼i fizycznej

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Assessment of some respiratory parameters in the group of healthy and hearing impaired boys - the role of physical activity

Czasopismo: Fizjoterapia Polska

Szczeg贸艂y: 2012 : vol.12, nr 3, s. 285-290, tab. bibliogr. 8 poz. sum.

p-ISSN: 1642-0136

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Fortuna Ma砱orzata [ ];000;000, Majewska Bogus砤wa [ ];000;000, Szczurowski Jacek [ ];000;000, Konieczna-Gorysz Anna [*] 0000-0002-9897-3542;014;WF

Data wprowadzenia: 2013/01

Sygnatura: PNNP06128


178/591

IDT: .

Autorzy: Surynt Agnieszka, Kulmatycki Les砤w, Czech Ma砱orzata.

Tytu艂 orygina艂u: Physical activity and the level of fitness of Wroc砤w 11-year-old pupils - comparison of statements spoken by parents and teachers

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Social and health-related aspects of physical activity / ed. by Barbara Bergier

Adres wydawniczy: Bia砤 Podlaska : Pa駍twowa Szko砤 Wy縮za im. Papie縜 Jana Paw砤 II, 2012

Opis fizyczny: s.105-113 : tab. bibliogr. 21 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Surynt Agnieszka [*] 0000-0001-6668-8010;051;WWF, Kulmatycki Les砤w [*] 0000-0002-6396-534X;051;WWF, Czech Ma砱orzata [*];051;WWF

Data wprowadzenia: 2012/11

Sygnatura: PNNP06042


179/591

IDT: .

Autorzy: Malicka Iwona, Paw硂wska Katarzyna, Wo糿iewski Marek.

Tytu艂 orygina艂u: Physical activity of women after breast cancer treatment

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: European Cancer Rehabilitation and Survivorship Symposium 2012 : The 10th Acta Oncologica Symposium : programme and abstract book

Opis fizyczny: s.42-43

Uwagi: (Copenhagen, 17-18 September 2012)

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Malicka Iwona [*] 0000-0002-7668-001X;042;WF, Siewierska Katarzyna [*] 0000-0002-6433-0821;042;WF, Wo糿iewski Marek [*] 0000-0002-8241-7808;042;WF

Data wprowadzenia: 2012/11

Sygnatura: PNNP05946


180/591

IDT: .

Autorzy: Paw硂wska Katarzyna, Malicka Iwona, Wo糿iewski Marek.

Tytu艂 orygina艂u: Physical capacity of women after breast cancer treatment

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: European Cancer Rehabilitation and Survivorship Symposium 2012 : The 10th Acta Oncologica Symposium : programme and abstract book

Opis fizyczny: s.43

Uwagi: (Copenhagen, 17-18 September 2012)

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Siewierska Katarzyna [*] 0000-0002-6433-0821;042;WF, Malicka Iwona [*] 0000-0002-7668-001X;042;WF, Wo糿iewski Marek [*] 0000-0002-8241-7808;042;WF

Data wprowadzenia: 2012/11

Sygnatura: PNNP05947


181/591

IDT: .

Autorzy: Chmura Pawe, Rokita Andrzej, Popowczak Marek, Cichy Ireneusz.

Tytu艂 orygina艂u: Reactions of the cardiovascular system during physical education classes in first grade primary school children

Czasopismo: Antropomotoryka

Szczeg贸艂y: 2012 : vol.22, nr 58, s.57-63, ryc. bibliogr. 18 poz.

p-ISSN: 1731-0652

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Chmura Pawe [*] 0000-0002-4211-0393;012;WWF, Rokita Andrzej [*] 0000-0001-5281-811X;012;WWF, Popowczak Marek [*] 0000-0002-3895-6206;012;WWF, Cichy Ireneusz [*] 0000-0001-6425-4139;012;WWF

Data wprowadzenia: 2012/12

Sygnatura: PNNP06110


182/591

IDT: .

Autorzy: Jab硂nkowska Jolanta Barbara.

Tytu艂 orygina艂u: Senior and exercise. Physical activity of the elderly at home

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Teoria i metodyka rekreacji ruchowej w 秝ietle aktualnych bada = Theory and methodology of physical recreation in the light of current research : praca zbiorowa / pod red. Wies砤wa Siwi駍kiego i Beaty Pluty

Adres wydawniczy: Pozna : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2012

Opis fizyczny: s.425-437

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Jab硂nkowska Jolanta Barbara [*] 0000-0002-9121-4172;050;WWF

Data wprowadzenia: 2012/10

Sygnatura: PNNP05923


183/591

IDT: .

Autorzy: Surynt Agnieszka, Kulmatycki Les砤w, Czech Ma砱orzata.

Tytu艂 orygina艂u: Sport and physical activity of 11-year-old pupils of Wroc砤w schools - assessment from the perspective of parents

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Social and health-related aspects of physical activity / ed. by Barbara Bergier

Adres wydawniczy: Bia砤 Podlaska : Pa駍twowa Szko砤 Wy縮za im. Papie縜 Jana Paw砤 II, 2012

Opis fizyczny: s.94-104 : ryc. bibliogr. 20 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Surynt Agnieszka [*] 0000-0001-6668-8010;051;WWF, Kulmatycki Les砤w [*] 0000-0002-6396-534X;051;WWF, Czech Ma砱orzata [*];051;WWF

Data wprowadzenia: 2012/11

Sygnatura: PNNP06043


184/591

IDT: .

Autorzy: Stod蟪ka Jacek, Kobia砶a Kamil.

Tytu艂 orygina艂u: Sprawno舵 fizyczna uczni體 14-16-letnich uczestnicz眂ych w programie "Trener Osiedlowy"

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Physical fitness of boys aged 14-16 participating in the "Community coach" program

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2012, nr 38, s.67-72, ryc. tab. bibliogr. 9 poz. sum.

p-ISSN: 0239-4375

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Stod蟪ka Jacek [*] 0000-0001-8373-5739 926284;035;WWF, Kobia砶a Kamil [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2012/08

Sygnatura: PNNP05820


185/591

IDT: .

Autorzy: Czech Ma砱orzata, Kulmatycki Les砤w, Surynt Agnieszka.

Tytu艂 orygina艂u: Taxonomy of group workout forms in fitness clubs

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Social and health-related aspects of physical activity / ed. by Barbara Bergier

Adres wydawniczy: Bia砤 Podlaska : Pa駍twowa Szko砤 Wy縮za im. Papie縜 Jana Paw砤 II, 2012

Opis fizyczny: s.114-121 : ryc. bibliogr. 12 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Czech Ma砱orzata [*];051;WWF, Kulmatycki Les砤w [*] 0000-0002-6396-534X;051;WWF, Surynt Agnieszka [*] 0000-0001-6668-8010;051;WWF

Data wprowadzenia: 2012/11

Sygnatura: PNNP06044


186/591

IDT: .

Autorzy: Czech Ma砱orzata, Kulmatycki Les砤w, Surynt Agnieszka.

Tytu艂 orygina艂u: The sense of coherence and dispositional optimism of women participating in recreational physical activity

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Social and health-related aspects of physical activity / ed. by Barbara Bergier

Adres wydawniczy: Bia砤 Podlaska : Pa駍twowa Szko砤 Wy縮za im. Papie縜 Jana Paw砤 II, 2012

Opis fizyczny: s.50-60 : ryc. tab. bibliogr. 24 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Czech Ma砱orzata [*];051;WWF, Kulmatycki Les砤w [*] 0000-0002-6396-534X;051;WWF, Surynt Agnieszka [*] 0000-0001-6668-8010;051;WWF

Data wprowadzenia: 2012/11

Sygnatura: PNNP06040


187/591

IDT: .

Autorzy: Ma秎i駍ki Jaros砤w, Witkowski Kazimierz, Gieniec Iwona.

Tytu艂 orygina艂u: Wp硑w zwi阫szonej aktywno禼i fizycznej na zr罂nicowanie budowy somatycznej i sprawno禼i motorycznej ch硂pc體 w wieku 13 lat

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Proces doskonalenia treningu i walki sportowej. T.9 / red. Anna Kuder, Krzysztof Perkowski, Dariusz edziewski

Adres wydawniczy: Warszawa : Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, 2012

Opis fizyczny: s.128-136 : tab.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Ma秎i駍ki Jaros砤w [*] 0000-0001-8557-6946;043;WWF, Witkowski Kazimierz [*] 0000-0003-1503-9904;043;WWF, Gieniec Iwona [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2012/10

Sygnatura: PNNP05908


188/591

IDT: .

Autorzy: Ka硊縩y Krzysztof, Rokita Andrzej.

Tytu艂 orygina艂u: Zainteresowania aktywno禼i ruchow uczennic z gimnazjum integracyjnego

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Zainteresowania aktywno禼i ruchow uczennic z gimnazjum integracyjnego

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2012, nr 39, s.31-34, ryc. tab. bibliogr. 5 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Ka硊縩y Krzysztof [*] 0000-0002-8832-2105;012;WWF, Rokita Andrzej [*] 0000-0001-5281-811X;012;WWF

Data wprowadzenia: 2012/11

Sygnatura: PNNP05993


189/591

IDT: .

Autorzy: Ka硊縩y Krzysztof, Rokita Andrzej.

Tytu艂 orygina艂u: Zainteresowania aktywno禼i ruchow uczni體 klas V w integracyjnej szkole podstawowej

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: VI Mi阣zynarodowa Konferencja Naukowa "Aktywno舵 ruchowa os骲 niepe硁osprawnych" : Wroc砤w, 30.11-01.12.2012

Opis fizyczny: s.20

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Ka硊縩y Krzysztof [*] 0000-0002-8832-2105;012;WWF, Rokita Andrzej [*] 0000-0001-5281-811X;012;WWF

Data wprowadzenia: 2013/03

Sygnatura: PNNP06269


190/591

IDT: .

Autorzy: Ka硊縩y Krzysztof, Rokita Andrzej.

Tytu艂 orygina艂u: Zainteresowania aktywno禼i ruchow uczni體 ko馽z眂ych edukacj wczesnoszkoln w integracyjnej szkole podstawowej

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Interest in motor activity among pupils completing early learning education in integrated elementary school

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2012, nr 39, s.35-40, ryc. tab. bibliogr. 5 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Ka硊縩y Krzysztof [*] 0000-0002-8832-2105;012;WWF, Rokita Andrzej [*] 0000-0001-5281-811X;012;WWF

Data wprowadzenia: 2012/11

Sygnatura: PNNP05994


191/591

IDT: .

Autorzy: Ka硊縩y Krzysztof, Rokita Andrzej.

Tytu艂 orygina艂u: Zainteresowania aktywno禼i ruchow uczni體 rozpoczynaj眂ych II etap edukacji w integracyjnej szkole podstawowej

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Interest in motor activity of students entering the second stage of education in integrated elementary school

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2012, nr 39, s.41-46, ryc. tab. bibliogr. 5 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Ka硊縩y Krzysztof [*] 0000-0002-8832-2105;012;WWF, Rokita Andrzej [*] 0000-0001-5281-811X;012;WWF

Data wprowadzenia: 2012/11

Sygnatura: PNNP05995


192/591

IDT: .

Autorzy: Kuciel-Lewandowska Jadwiga, Marcinkiewicz Natalia, Kierzek Andrzej, Pozowski Andrzej, Ratajczak Barbara, Boerner Ewa.

Tytu艂 orygina艂u: Zdrowy styl 縴cia a choroba zwyrodnieniowa staw體

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Healthy lifestyle and degenerative joints disease

Czasopismo: Acta Bio-Optica et Informatica Medica, In縴nieria Biomedyczna

Szczeg贸艂y: 2012 : vol.18, nr 4, s.229-233, ryc. bibliogr. 28 poz. streszcz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Kuciel-Lewandowska Jadwiga [ ];000;000, Marcinkiewicz Natalia [ ];000;000, Kierzek Andrzej [ ];000;000, Pozowski Andrzej [ ];000;000, Ratajczak Barbara [*];014;WF, Boerner Ewa [*];014;WF

Data wprowadzenia: 2013/02

Sygnatura: PNNP06210


193/591

IDT: .

Autorzy: Toczek-Werner Sylwia.

Tytu艂 orygina艂u: Aktywno舵 fizyczna a zdrowie : wybrane aspekty teoretyczno-praktyczne

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Zdrowie dziecka a oty硂舵 : poradnik dla lekarzy, piel阦niarek i 秝iadomych rodzic體 / red. nauk. Anna Feli馽zak

Adres wydawniczy: Wroc砤w : MedPharm Polska, 2011

Opis fizyczny: s.167-193 : tab. bibliogr. 15 poz.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Toczek-Werner Sylwia [ ];050;WWF

Data wprowadzenia: 2011/04

Sygnatura: PNNP05154


194/591

IDT: .

Autorzy: Kope Aleksandra, S硂wi駍ka-Lisowska Ma砱orzata, J蠹k體 Pawe, M阣ra Marek, J阣rzejczuk Diana.

Tytu艂 orygina艂u: Aktywno舵 fizyczna m昕czyzn a g阺to舵 mineralna ko禼i i ryzyko z砤ma

Czasopismo: Medycyna Sportowa

Szczeg贸艂y: 2011 : vol.27, suppl.1, s.15

Uwagi: VIII Og髄nopolska Konferencja Naukowa "痽wienie - ruch - zdrowie" Pozna, Malta 9-11 czerwca 2011 r.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Zagrodna Aleksandra [*] 0000-0003-0649-4083;047;WWF, S硂wi駍ka-Lisowska Ma砱orzata [*] 0000-0001-7522-4058;047;WWF, J蠹k體 Pawe [*] 0000-0003-4838-3525;047;WWF, M阣ra Marek [*] 0000-0002-4494-1254;047;WWF, J阣rzejczuk Diana [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2011/06

Sygnatura: PNNP05254


195/591

IDT: .

Autorzy: Malicka Iwona, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna, Jankowska Ewa, Rymaszewska Joanna, Wo糿iewski Marek.

Tytu艂 orygina艂u: Aktywno舵 fizyczna, satysfakcja z 縴cia oraz przystosowanie psychiczne do choroby nowotworowej u kobiet po leczeniu raka piersi

Czasopismo: Nowotwory

Szczeg贸艂y: 2011 : vol.61, supl.2, s.53-54

Uwagi: VII Og髄nopolska Konferencja "Diagnostyka i leczenie raka piersi". Warszawa - Falenty, 14-16 kwietnia 2011 r.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Malicka Iwona [ ] 0000-0002-7668-001X;042;WF, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna [ ] 0000-0001-5191-3799;042;WF, Jankowska Ewa [ ];000;000, Rymaszewska Joanna [ ];042;WF, Wo糿iewski Marek [ ] 0000-0002-8241-7808;042;WF

Sygnatura: PNNP06012


196/591

IDT: .

Autorzy: Bartoszewicz Ryszard.

Tytu艂 orygina艂u: Aktywno舵 ruchowa m硂dzie縴 gimnazjalnej z po硊dniowo-zachodniej Polski na tle wybranych o秗odk體 europejskich

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Movement activity of gymnasium pupils from south-west Poland in respect of other selected European centres

Informacje o wydaniu: wyd. 2 zm.

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2011

Opis fizyczny: 198 s. : ryc. tab. bibliogr. sum.

Seria: Studia i Monografie ; Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu ; 101 ; 0239-6009

p-ISBN: 978-83-89156-13-6

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Bartoszewicz Ryszard [*] 0000-0002-1467-6891;004;WWF

Data wprowadzenia: 2011/03

Sygnatura: PNNP05115


197/591

IDT: .

Autorzy: Wieczorek Marta.

Tytu艂 orygina艂u: Aktywno舵 ruchowa m硂dzie縴 niepe硁osprawnej intelektualnie jako 秗odek jej rehabilitacji

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Motor activity in mentall-disabled youth as a means of their rehabilitation

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2011, nr 35, s.141-145, ryc. bibliogr. 5 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Wieczorek Marta [*] 0000-0003-3933-246X;004;WWF

Data wprowadzenia: 2011/09

Sygnatura: PNNP05367


198/591

IDT: .

Autorzy: Gorg髄 Anna, Ole秐iewicz Piotr.

Tytu艂 orygina艂u: Aktywno舵 ruchowa os骲 starszych : wyzwania edukacyjne

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Physical activity of the elderly : educational challenges

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: W kontek禼ie wyzwa wspo砪zesno禼i / red. nauk. Kazimierz Denek, Aleksandra Kami駍ka, Wojciech Kojs, Piotr Ole秐iewicz

Adres wydawniczy: Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2011

Opis fizyczny: s. 255-269 : fot. sum.

Seria: Edukacja Jutra

Uwagi: ( Na grzbiecie nr tomu XVII/3)

Adnotacje: 2. afiliacja: Wy縮za Szko砤 Zarz眃zania "Edukacja"

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Gorg髄 Anna [ ];000;000, Ole秐iewicz Piotr [*] 0000-0002-0426-0630;004;WWF

Data wprowadzenia: 2011/06

Sygnatura: PNNP05279


199/591

IDT: .

Autorzy: Majorowski Maciej, Dudkowski Andrzej, Rokita Andrzej, Naglak Karolina.

Tytu艂 orygina艂u: Aktywno舵 ruchowa z pi砶 a kszta硉owanie wybranych zdolno禼i motorycznych oraz umiej阾no禼i asertywnych ucznia w wieku 12 lat

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Motor activity with balls as a means of shaping assertive and motor skills in twelve-year-old students

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2011, nr 35, s.122-130, tab. bibliogr. 9 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Majorowski Maciej [*];012;WWF, Dudkowski Andrzej [*] 0000-0002-0232-8267;012;WWF, Rokita Andrzej [*] 0000-0001-5281-811X;012;WWF, Naglak Karolina [*];012;WWF

Data wprowadzenia: 2011/09

Sygnatura: PNNP05364


200/591

IDT: .

Autorzy: Ro縠k Krystyna, S砤wi駍ka Teresa, Ignasiak Zofia, Skrzek Anna, Fugiel Jaros砤w, Pos硊szny Pawe.

Tytu艂 orygina艂u: Assessment of respiratory function parameters declared physical activity and physical fitness in people older

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: 12th International Scientific Conference of Sport Kinetics 2011 "Present and future research in the science of human movement" : conference programme and abstracts

Adres wydawniczy: Krak體 : University School of Physical Education in Krakow, 2011

Opis fizyczny: s.88

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Ro縠k-Piechura Krystyna [*] 0000-0001-5589-4978;042;WF, S砤wi駍ka-Ochla Teresa [*] 0000-0002-7217-5868;047;WWF, Ignasiak Zofia [*] 0000-0001-8656-9107;047;WWF, Skrzek Anna [*] 0000-0003-1533-0291;015;WF, Fugiel Jaros砤w [*] 0000-0001-8333-6412;047;WWF, Pos硊szny Pawe [*] 0000-0002-8735-7840;047;WWF

Data wprowadzenia: 2012/06

Sygnatura: PNNP05766


201/591

IDT: .

Autorzy: Ro縠k-Piechura Krystyna, O砫ak Katarzyna.

Tytu艂 orygina艂u: Evaluation of quality of life, physical fitness and activity residents of Care and Adaptation Center in Wroclaw

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: 12th International Scientific Conference of Sport Kinetics 2011 "Present and future research in the science of human movement" : conference programme and abstracts

Adres wydawniczy: Krak體 : University School of Physical Education in Krakow, 2011

Opis fizyczny: s.106

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Ro縠k-Piechura Krystyna [*] 0000-0001-5589-4978;042;WF, O砫ak Katarzyna [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2012/06

Sygnatura: PNNP05769


202/591

IDT: .

Autorzy: Toczek-Werner Sylwia.

Tytu艂 orygina艂u: Idea i istota rekreacji

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Obozy letnie / pod red. Ryszarda B砤chy, Wojciecha Bigiela, Wojciecha Wiesnera

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2011

Opis fizyczny: s.7-23 : bibliogr. 34 poz.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Toczek-Werner Sylwia [*];050;WWF

Data wprowadzenia: 2011/07

Sygnatura: PNNP05293


203/591

IDT: .

Autorzy: Jakubowicz Edyta, Gruszka Izabela, Smolarski Tomasz.

Tytu艂 orygina艂u: Infrastruktura rowerowa miasta Wroc砤wia w opinii licealist體

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: City of Wroc砤w's cycle infrastructure in the eyes of high school students

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2011, nr 34, s.181-185, ryc. bibliogr. 8 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Jakubowicz Edyta [*];050;WWF, Gruszka Izabela [*];050;WWF, Smolarski Tomasz [*] 0000-0002-8323-9409;050;WWF

Data wprowadzenia: 2011/10

Sygnatura: PNNP05436


204/591

IDT: .

Autorzy: J蠹k體 Pawe, S硂wi駍ka-Lisowska Ma砱orzata, czma駍ki kasz, Jakubiec Dorota, M阣ra Marek.

Tytu艂 orygina艂u: Melanocortin-4 receptor gene polymorphism and the level of physical activity in men (HALS Study)

Czasopismo: Endocrine

Szczeg贸艂y: 2011 : vol.39, nr 1, s.62-68, tab. bibliogr. 28 poz.

p-ISSN: 0969-711X

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: J蠹k體 Pawe [*] 0000-0003-4838-3525;047;WWF, S硂wi駍ka-Lisowska Ma砱orzata [*] 0000-0001-7522-4058;047;WWF, czma駍ki kasz [ ];000;000, Jakubiec Dorota [*] 0000-0002-6337-9244;040;WF, M阣ra Marek [*] 0000-0002-4494-1254;047;WWF

Data wprowadzenia: 2011/01

Sygnatura: PNNP05051


205/591

IDT: .

Autorzy: Kumala Regina, Krzak Ma砱orzata.

Tytu艂 orygina艂u: Miejsce aktywno禼i ruchowej w zyciu student體 Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The role of motor activity in the life of people attending the University of the Third Age

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2011, nr 35, s.161-164, tab. bibliogr. 2 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Kumala Regina [*] 0000-0001-9739-6723;004;WWF, Krzak Ma砱orzata [*] 0000-0002-4272-2808;004;WWF

Data wprowadzenia: 2011/09

Sygnatura: PNNP05370


206/591

IDT: .

Autorzy: Czajka Kamila, S砤wi駍ka Teresa.

Tytu艂 orygina艂u: Motor fitness in relation to body build and physical activity in 16-18-year-old youth

Czasopismo: Antropomotoryka

Szczeg贸艂y: 2011, nr 55, s.47-54, tab. bibliogr. 49 poz. streszcz. sum.

p-ISSN: 1731-0652

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Czajka Kamila [*] 0000-0002-6013-8146;047;WWF, S砤wi駍ka-Ochla Teresa [*] 0000-0002-7217-5868;047;WWF

Data wprowadzenia: 2011/10

Sygnatura: PNNP05401


207/591

IDT: .

Autorzy: 痷rek Grzegorz.

Tytu艂 orygina艂u: Nordic walking - praktyczne zaj阠ia w terenie

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: VI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Nowoczesna diagnostyka i terapia fizykalna" : fizjoterapia dla praktyk體 - fakty i mity. Chorz體, 9-10 grudnia 2011 r.

Adres wydawniczy: Chorz體 : Elamed, 2011

Opis fizyczny: s.14

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: 痷rek Grzegorz [*] 0000-0002-1795-4367;047;WWF

Data wprowadzenia: 2012/01

Sygnatura: PNNP05535


208/591

IDT: .

Tytu艂 orygina艂u: Obozy letnie / pod red. Ryszarda B砤chy, Wojciecha Bigiela, Wojciecha Wiesnera

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2011

Opis fizyczny: 301 s. : ryc. tab. bibliogr.

p-ISBN: 978-83-89156-14-3

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: B砤cha Ryszard [*] 0000-0002-4402-0594;048;WWF, Bigiel Wojciech [ ] 0000-0001-7147-7883;048;WWF, Wiesner Wojciech [*] 0000-0001-5612-0448;049;WWF

Data wprowadzenia: 2011/07

Sygnatura: PNNP05292


209/591

IDT: .

Autorzy: Ro縠k-Piechura Krystyna, Fugiel Jaros砤w, S砤wi駍ka-Ochla Teresa.

Tytu艂 orygina艂u: Ocena parametr體 czynno禼iowych uk砤du oddechowego oraz poziomu aktywno禼i fizycznej i ich zale縩o禼i u os骲 w wieku starszym

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Relationship between lung function and physical activity levels in older people

Czasopismo: Human Movement

Szczeg贸艂y: 2011, supl. 2, s.13

Uwagi: Og髄nopolska Konferencja Naukowa "Potrzeby a mo縧iwo禼i opieki nad osobami starszymi" 1-2 kwietnia 2011

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Afiliacja: Ro縠k-Piechura Krystyna [*] 0000-0001-5589-4978;042;WF, Fugiel Jaros砤w [*] 0000-0001-8333-6412;047;WWF, S砤wi駍ka-Ochla Teresa [*] 0000-0002-7217-5868;047;WWF

Data wprowadzenia: 2011/04

Sygnatura: PNNP05159


210/591

IDT: .

Autorzy: Malicka Iwona, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna, Jankowska Ewelina, Wo糿iewski Marek, Rymaszewska Joanna.

Tytu艂 orygina艂u: Physical activity, life satisfaction and adjustment to illness in women after treatment of breast cancer

Czasopismo: Wsp蟪czesna Onkologia

Szczeg贸艂y: 2011 : vol. 15, nr 3, s.180-185, ryc. tab. bibliogr. 31 poz.

Uwagi: DOI:10.5114/wo.2011.23011

Adnotacje: J. Rymaszewska - 2. afiliacja AM

p-ISSN: 1428-2526

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Malicka Iwona [*] 0000-0002-7668-001X;042;WF, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna [*] 0000-0001-5191-3799;042;WF, Jankowska Ewelina [ ];000;000, Wo糿iewski Marek [*] 0000-0002-8241-7808;042;WF, Rymaszewska Joanna [*];042;WF

Data wprowadzenia: 2011/06

Sygnatura: PNNP05266


211/591

IDT: .

Autorzy: Kaik-Wo糿iak Anita, F眐 Tadeusz.

Tytu艂 orygina艂u: Plenerowe formy aktywno禼i ruchowej

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Obozy letnie / pod red. Ryszarda B砤chy, Wojciecha Bigiela, Wojciecha Wiesnera

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2011

Opis fizyczny: s.262-270 : ryc. bibliogr. 4 poz.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Kaik-Wo糿iak Anita [*] 0000-0002-9385-6216;049;WWF, F眐 Tadeusz [*];049;WWF

Data wprowadzenia: 2011/07

Sygnatura: PNNP05306


212/591

IDT: .

Autorzy: Bolach Eugeniusz, Bolach Bartosz, 痷rowska Anna, M硑nek Justyna.

Tytu艂 orygina艂u: Quality of life in people with diabetes type II with respect to their physical activity [Dokument elektroniczny]

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Health Education and Quality of Life III . 11th-13th October 2011, Hluboka nad Vltavou, Czech Republic

Opis fizyczny: 16 s. : tab. bibliogr. 18 poz.

Uwagi: Tryb dost阷u: CD-ROM

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Bolach Eugeniusz [*] 0000-0003-1857-0522;041;WF, Bolach Bartosz [*] 0000-0002-3433-4434;041;WF, 痷rowska Anna [*];024;000, M硑nek Justyna [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2011/10

Sygnatura: PNNP05451


213/591

IDT: .

Autorzy: Balawejder Katarzyna, S硂wi駍ka-Lisowska Ma砱orzata, M阣ra Marek.

Tytu艂 orygina艂u: Relation between physical activity and symptoms of late onset hypogonadism (andropause) in male population aged 45-75

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: 12th International Scientific Conference of Sport Kinetics 2011 "Present and future research in the science of human movement" : conference programme and abstracts

Adres wydawniczy: Krak體 : University School of Physical Education in Krakow, 2011

Opis fizyczny: s.69-70

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Balawejder Katarzyna [ ];000;000, S硂wi駍ka-Lisowska Ma砱orzata [*] 0000-0001-7522-4058;047;WWF, M阣ra Marek [*] 0000-0002-4494-1254;047;WWF

Data wprowadzenia: 2012/06

Sygnatura: PNNP05765


214/591

IDT: .

Autorzy: Surynt Agnieszka, Kulmatycki Les砤w, Torzy駍ka Katarzyna.

Tytu艂 orygina艂u: The concept of sport of 10 year-age children in the view of parents and teachers - the comparison of opinions

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Physical culture and health / ed. by Mieczys砤w Bytniewski

Adres wydawniczy: Bia砤 Podlaska : Pa駍twowa Szko砤 Wy縮za im. Papie縜 Jana Paw砤 II, 2011

Opis fizyczny: s.95-104 : ryc. bibliogr. 16 poz. streszcz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Surynt Agnieszka [*] 0000-0001-6668-8010;051;WWF, Kulmatycki Les砤w [*] 0000-0002-6396-534X;051;WWF, Torzy駍ka Katarzyna [*] 0000-0002-3329-0775;051;WWF

Data wprowadzenia: 2011/10

Sygnatura: PNNP05390


215/591

IDT: .

Autorzy: Salamon-Krakowska Katarzyna.

Tytu艂 orygina艂u: Vital values as perceived by Max Scheler and Jose Ortega y Gasset

Czasopismo: Human Movement

Szczeg贸艂y: 2011 : vol. 12, nr 3, s.277-283, bibliogr. 11 poz. sum.

Uwagi: doi: 10.2478/v10038-011-0031-9

p-ISSN: 1732-3991

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Salamon-Krakowska Katarzyna [*];040;WF

Data wprowadzenia: 2011/10

Sygnatura: PNNP05397


216/591

IDT: .

Autorzy: Bolach Bartosz, Bolach Eugeniusz, Drabik Magdalena.

Tytu艂 orygina艂u: Wp硑w aktywno禼i ruchowej na sprawno舵 fizyczn og髄n dzieci z upo秎edzeniem umys硂wym w stopniach lekkim i 秗ednim

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Impact of physical activity on physical fitness of children with mental handicap to light and moderate degree

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: II Mi阣zynarodowa Konferencja "Teoria i praktyka adaptowanej aktywno禼i fizycznej" , 26 pa糳ziernika 2011 = 2nd International Conference " Theory and practice of adapted physical activity", 26th of October 2011 : streszczenia = abstracts

Opis fizyczny: s.19-20

Konferencja/zjazd - tytu艂: Akademia Wychowania Fizycznego J髗efa Pi硈udskiego w Warszawie

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Warszawa : 26 pa糳ziernika 2011

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Afiliacja: Bolach Bartosz [*] 0000-0002-3433-4434;041;WF, Bolach Eugeniusz [*] 0000-0003-1857-0522;041;WF, Drabik Magdalena [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2014/04

Sygnatura: PNNP06769


217/591

IDT: .

Autorzy: Demczyszak Iwona, Hawro Dominika, Wrzosek Zdzis砤wa, Paprocka-Borowicz Ma砱orzata.

Tytu艂 orygina艂u: Wp硑w nordic walking na sprawno舵 uk砤du kr笨enia u os骲 z nadwag

Czasopismo: Acta Balneologica

Szczeg贸艂y: 2011 : t.53, nr 3, s.233-234

Uwagi: XXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej 08-11.09.2011 r. Na酬cz體

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Demczyszak Iwona [ ];000;000, Hawro Dominika [ ];000;000, Wrzosek Zdzis砤wa [ ] 0000-0002-5916-5868;015;WF, Paprocka-Borowicz Ma砱orzata [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2011/09

Sygnatura: PNNP05376


218/591

IDT: .

Autorzy: Szczepa駍ka-Gieracha Joanna.

Tytu艂 orygina艂u: Wp硑w treningu fizycznego na stan funkcji poznawczych oraz nastr骿 os骲 starszych z godnymi Zaburzeniami Poznawczymi

Czasopismo: Psychogeriatria Polska

Szczeg贸艂y: 2011 : vol.8, nr 3-4, s.108

Uwagi: (VIII Mi阣zynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Psychogeriatrycznego)

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Szczepa駍ka-Gieracha Joanna [*] 0000-0001-5191-3799;042;WF

Data wprowadzenia: 2012/03

Sygnatura: PNNP05634


219/591

IDT: .

Autorzy: Ma秎i駍ki Jaros砤w, Witkowski Kazimierz, Gieniec Iwona.

Tytu艂 orygina艂u: Wp硑w zwi阫szonej aktywno禼i fizycznej na zr罂nicowanie budowy somatycznej i sprawno禼i motorycznej ch硂pc體 w wieku 13 lat [Dokument elektroniczny]

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: XX Mi阣zynarodowa Konferencja Naukowa, Spa砤 21-23.11.2011 : streszczenia

Adres wydawniczy: Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego, 2011

Opis fizyczny: 2 s.nlb.

Uwagi: Tryb dost阷u: p硑ta CD-ROM

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Ma秎i駍ki Jaros砤w [*] 0000-0001-8557-6946;043;WWF, Witkowski Kazimierz [*] 0000-0003-1503-9904;043;WWF, Gieniec Iwona [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2011/12

Sygnatura: PNNP05512


220/591

IDT: .

Autorzy: Czajka Kamila, Kochan Katarzyna.

Tytu艂 orygina艂u: Zachowania zdrowotne dzieci i m硂dzie縴 zwi眤ane z postrzeganiem w砤snych proporcji cia砤

Czasopismo: Roczniki Pa駍twowego Zak砤du Higieny

Szczeg贸艂y: 2011 : t.62, nr 2, s.101-107, ryc. tab. bibliogr. 19 poz.

p-ISSN: 0035-7715

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Czajka Kamila [*] 0000-0002-6013-8146;047;WWF, Kochan-Jache Katarzyna [*] 0000-0003-2632-3556;047;WWF

Data wprowadzenia: 2011/04

Sygnatura: PNNP05189


221/591

IDT: .

Autorzy: Ka硊縩y Krzysztof.

Tytu艂 orygina艂u: Zainteresowania aktywno禼i ruchow uczni體 klas integracyjnych oraz og髄nych w szkole podstawowej z oddzia砤mi integracyjnymi

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Students' interests in motor activity in integrated and general education classes in primary school with both types of classes

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2011, nr 33, s.140-148, ryc. tab. bibliogr. 8 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Ka硊縩y Krzysztof [*] 0000-0002-8832-2105;012;WWF

Data wprowadzenia: 2011/10

Sygnatura: PNNP05414


222/591

IDT: .

Autorzy: Ka硊縩y Krzysztof, Cichy Ireneusz, Majorowski Maciej, Popowczak Marek.

Tytu艂 orygina艂u: Zainteresowania aktywno禼i ruchow uczni體 klas pierwszych gimnazjum integracyjnego oraz gimnazjum og髄nego

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Interest in motor activities among students of grade I in the integrated and general lower secondary schools

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2011, nr 34, s.170-175, ryc. tab. bibliogr. 8 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Ka硊縩y Krzysztof [*] 0000-0002-8832-2105;012;WWF, Cichy Ireneusz [*] 0000-0001-6425-4139;012;WWF, Majorowski Maciej [*];012;WWF, Popowczak Marek [*] 0000-0002-3895-6206;012;WWF

Data wprowadzenia: 2011/10

Sygnatura: PNNP05434


223/591

IDT: .

Autorzy: Ka硊縩y Krzysztof, Rokita Andrzej.

Tytu艂 orygina艂u: Zainteresowania uczni體 klas I-III gimnazjum integracyjnego r罂nymi formami aktywno禼i ruchowej

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Interests in motor activity among students of 1st-3rd grades in an integrated grammar school

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2011, nr 35, s.151-155, tab. bibliogr. 4 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Ka硊縩y Krzysztof [*] 0000-0002-8832-2105;012;WWF, Rokita Andrzej [*] 0000-0001-5281-811X;012;WWF

Data wprowadzenia: 2011/09

Sygnatura: PNNP05369


224/591

IDT: .

Autorzy: Ka硊縩y Krzysztof, Rokita Andrzej.

Tytu艂 orygina艂u: Zainteresowania uczni體 klas integracyjnych szko硑 podstawowej aktywno禼i ruchow

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The interests in motorial activity in elementary school integration classes

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2011, nr 35, s.146-150, tab. bibliogr. 5 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Ka硊縩y Krzysztof [*] 0000-0002-8832-2105;012;WWF, Rokita Andrzej [*] 0000-0001-5281-811X;012;WWF

Data wprowadzenia: 2011/09

Sygnatura: PNNP05368


225/591

IDT: .

Autorzy: Malicka Iwona, Paw硂wska Katarzyna, Wo糿iewski Marek.

Tytu艂 orygina艂u: Zawody sportowe jako forma aktywizacji dzieci leczonych z powodu choroby nowotworowej

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Sport competitions as a form of activation of children treated for cancer

Czasopismo: Pediatria Polska

Szczeg贸艂y: 2011 : t.86, nr 5, s.492-497, ryc. tab. bibliogr. 27 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Malicka Iwona [*] 0000-0002-7668-001X;042;WF, Siewierska Katarzyna [*] 0000-0002-6433-0821;042;WF, Wo糿iewski Marek [*] 0000-0002-8241-7808;042;WF

Data wprowadzenia: 2011/10

Sygnatura: PNNP05388


226/591

IDT: .

Autorzy: Kunysz Piotr, Sabat Urszula.

Tytu艂 orygina艂u: Zimowa aktywno舵 ruchowa uczni體 szk蟪 wroc砤wskich

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Physical winter activity of the young people from Wroc砤w

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2011, nr 34, s.136-141, tab. bibliogr. 10 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Kunysz Piotr [*] 0000-0003-3996-8986;049;WWF, Szczepanik Urszula [*] 0000-0002-8428-1852 926393;049;WWF

Data wprowadzenia: 2011/10

Sygnatura: PNNP05431


227/591

IDT: .

Autorzy: Socha Ma砱orzata, Pilch Urszula, Jonak Wies砤wa, Kostrzewa Agnieszka, Sobiech Krzysztof Andrzej, Wo糿iewski Marek.

Tytu艂 orygina艂u: Zmiany sk砤du cia砤 u kobiet po mastektomii w warunkach systematycznej aktywno禼i ruchowej

Czasopismo: Anthropological Review

Szczeg贸艂y: 2011, supl.7, s.100

Uwagi: (XLIII Og髄nopolska konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Antropologicznego. Wroc砤w, 6-8 wrzesnia 2011 r.)

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Socha Ma砱orzata [*] 0000-0002-4701-0121;040;WF, Pilch Urszula [*];042;WF, Jonak Wies砤wa [*];040;WF, Kostrzewa Agnieszka [ ];000;000, Sobiech Krzysztof Andrzej [*] 0000-0002-8078-759X;040;WF, Wo糿iewski Marek [*] 0000-0002-8241-7808;042;WF

Data wprowadzenia: 2011/09

Sygnatura: PNNP05351


228/591

IDT: .

Autorzy: J蠹k體 Pawe, M阣ra Marek.

Tytu艂 orygina艂u: Aktywno舵 fizyczna a czynno舵 osi podwzg髍ze-przysadka m髗gowa-tarczyca

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Endokrynologia wysi砶u fizycznego sportowc體 : z zarysem endokrynologii og髄nej / red. Marek M阣ra

Adres wydawniczy: Wroc砤w : MedPharm Polska, 2010

Opis fizyczny: s.105-115 : ryc. bibliogr.18 poz.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: J蠹k體 Pawe [*] 0000-0003-4838-3525;047;WWF, M阣ra Marek [ ] 0000-0002-4494-1254;047;WWF

Data wprowadzenia: 2010/03

Sygnatura: PNNP04551


229/591

IDT: .

Autorzy: M阣ra Marek, J蠹k體 Pawe.

Tytu艂 orygina艂u: Aktywno舵 fizyczna a o podwzg髍ze-przysadka-jajniki : endokrynologiczne aspekty zespo硊 triady sportsmenek

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Endokrynologia wysi砶u fizycznego sportowc體 : z zarysem endokrynologii og髄nej / red. Marek M阣ra

Adres wydawniczy: Wroc砤w : MedPharm Polska, 2010

Opis fizyczny: s.136-148 : bibliogr. 22 poz.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: M阣ra Marek [ ] 0000-0002-4494-1254;047;WWF, J蠹k體 Pawe [*] 0000-0003-4838-3525;047;WWF

Data wprowadzenia: 2010/03

Sygnatura: PNNP04552


230/591

IDT: .

Autorzy: Kocha駍ki Maciej, Szafraniec Rafa, Szczuka Edyta.

Tytu艂 orygina艂u: Aktywno舵 fizyczna os骲 z ograniczon zdolno禼i motoryczn

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Physical activity in persons with the limited motor ability

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2010, nr 30, s.13-19, ryc. tab. bibliogr. 22 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Kocha駍ki Maciej [*] 0000-0002-3320-9180;014;WF, Szafraniec Rafa [*] 0000-0003-1215-6590;041;WF, Szczuka Edyta [*] 0000-0002-1987-5304;041;WF

Data wprowadzenia: 2010/11

Sygnatura: PNNP04916


231/591

IDT: .

Autorzy: Hawrylak Arletta, Skorupka Ewa, Wojna Dorota, Barczyk Katarzyna, Skolimowska Beata.

Tytu艂 orygina艂u: Aktywno舵 fizyczna student體 wybranych uczelni wy縮zych a ruchomo舵 kr阦os硊pa

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Wyzwania wsp蟪czesnej biologii : streszczenia prac prezentowanych na konferencji

Adres wydawniczy: Szczecin : Wydzia Nauk Przyrodniczych, 2010

Opis fizyczny: s.99

Konferencja/zjazd - tytu艂: Wydzia Nauk Przyrodniczych

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Szczecin : 2010.09.23-24

Uwagi: (25 lat Wydzia硊 Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczeci駍kiego. Konferencja Jubileuszowa. Szczecin, 23-24 wrze秐ia 2010)

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Hawrylak Arletta [*] 0000-0002-2329-8941;014;WF, Skorupka Ewa [ ];000;000, Wojna Dorota [*] 0000-0003-1336-2329;014;WF, Barczyk-Pawelec Katarzyna [*] 0000-0001-5745-4167;014;WF, Skolimowska Beata [*];015;WF

Data wprowadzenia: 2011/02

Sygnatura: PNNP05074


232/591

IDT: .

Autorzy: Bartoszewicz Ryszard.

Tytu艂 orygina艂u: Aktywno舵 ruchowa m硂dzie縴 gimnazjalnej w Polsce na tle wybranych kraj體 europejskich

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Movement activity of gymnasium pupils in Poland in respect of other selected European countries

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu, 2010

Opis fizyczny: 198 s. : ryc. tab. bibliogr. 140 sum.

Seria: Studia i Monografie ; Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu ; 98 ; 0239-6009

p-ISBN: 978-83-89156-01-3

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Bartoszewicz Ryszard [*] 0000-0002-1467-6891;004;WWF

Data wprowadzenia: 2010/04

Sygnatura: PNNP04592


233/591

IDT: .

Autorzy: Malicka Iwona.

Tytu艂 orygina艂u: Aktywno舵 ruchowa os骲 leczonych z powodu nowotwor體 z硂秎iwych

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Physical activity in patients treated for cancer

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Post阷y w rehabilitacji onkologicznej / red. Aleksander Kabsch, Marzena Wiernicka

Adres wydawniczy: Pozna : O秗odek Wydawnictw Naukowych, 2010

Opis fizyczny: s.75-78 : bibliogr. 26 poz. sum.

Seria: Zeszyty Promocji Rehabilitacji ; Polska Akademia Nauk. Oddzia w Poznaniu ; z.7

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Malicka Iwona [*] 0000-0002-7668-001X;042;WF

Data wprowadzenia: 2011/02

Sygnatura: PNNP05072


234/591

IDT: .

Autorzy: Ro縠k-Piechura Krystyna.

Tytu艂 orygina艂u: Aktywno舵 ruchowa os骲 w wieku podesz硑m . Punkt widzenia fizjoterapeuty

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Physical activity in the elderly. A perspective of a physiotherapist

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: XIV Mi阣zynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego : program. Pozna, 23-25 wrze秐ia 2010 roku = 14th International Congress of the Polish Cardiac Society - programme. Pozna, September 23-25, 2010

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Afiliacja: Ro縠k-Piechura Krystyna [*] 0000-0001-5589-4978;042;WF

Data wprowadzenia: 2017/09

Sygnatura: PNNP08440


235/591

IDT: .

Autorzy: Wo糿iewski Marek.

Tytu艂 orygina艂u: Aktywno舵 ruchowa w chorobie nowotworowej

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Rehabilitacja w onkologii / red. nauk. Marek Wo糿iewski, Jan Kornafel

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Elsevier Urban & Partner, 2010

Opis fizyczny: s.161-172 : ryc. tab. bibliogr. 14 poz.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Wo糿iewski Marek [*] 0000-0002-8241-7808;042;WF

Data wprowadzenia: 2010/09

Sygnatura: PNNP04765


236/591

IDT: .

Autorzy: So硉ysik Mariusz, Toczek-Werner Sylwia.

Tytu艂 orygina艂u: Biofizjologiczne aspekty turystyki

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Turystyka w uj阠iu interdyscyplinarnym / red. nauk. Jerzy Wyrzykowski, Janusz Marak

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wy縮za Szko砤 Handlowa, 2010

Opis fizyczny: s.43-90 : tab.

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: So硉ysik Mariusz [ ] 0000-0002-0317-0705 926307;050;WWF, Toczek-Werner Sylwia [ ];050;WWF

Data wprowadzenia: 2010/12

Sygnatura: PNNP04987


237/591

IDT: .

Autorzy: Stacho Aleksandra, Burdukiewicz Anna, Pietraszewska Jadwiga, Andrzejewska Justyna, Chromik Krystyna.

Tytu艂 orygina艂u: Biological symptoms of aging in women regarding physical activity and lifestyle

Czasopismo: Human Movement

Szczeg贸艂y: 2010 : vol. 11, nr 2, s.172-178, tab. bibliogr. 32 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Stacho Aleksandra [*] 0000-0003-3245-4560;045;WWF, Burdukiewicz Anna [*] 0000-0002-1397-9516;045;WWF, Pietraszewska Jadwiga [*] 0000-0002-1319-9755;045;WWF, Andrzejewska Justyna [*] 0000-0002-3662-0944;045;WWF, Chromik Krystyna [*] 0000-0002-5790-6300;045;WWF

Data wprowadzenia: 2011/01

Sygnatura: PNNP05021


238/591

IDT: .

Autorzy: Sondel Gra縴na, Jethon Zbigniew, Prystupa Tatiana, Bigiel Wojciech, Diduch Kamila.

Tytu艂 orygina艂u: Ergonomiczna ocena wybranych parametr體 somatycznych i sprawno禼iowych kobiet aktywnych zawodowo

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Wybrane kierunki bada ergonomicznych w 2010 roku / red. nauk. Jerzy Charytonowicz

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego PTErg. Oddzia we Wroc砤wiu, 2010

Opis fizyczny: s.235-242 : tab. bibliogr. 26 poz.

Seria: Zastosowania Ergonomii ; 1898-8679

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Sondel Gra縴na [ ];000;000, Jethon Zbigniew [ ];000;000, Prystupa Tatiana [*];041;WF, Bigiel Wojciech [*] 0000-0001-7147-7883;048;WWF, Diduch Kamila [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2011/06

Sygnatura: PNNP05252


239/591

IDT: .

Autorzy: Ignasiak Zofia, S砤wi駍ka Teresa, Skrzek Anna, Ro縠k Krystyna, Domaradzki Jaros砤w.

Tytu艂 orygina艂u: Evaluation of the mineral bone density of elderly people on the background of the body composition and the level of the physical activity

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: 15th annual Congress of the European College of Sport Science: 23-26 June Antalya 2010 - Turkey : book of abstracts / ed. F. Korkusuz, H. Ertan, E. Tsolakidis

Adres wydawniczy: Antalya : European College of Sport Science, 2010

Opis fizyczny: s.330

Konferencja/zjazd - tytu艂: European College of Sport Science

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Antalya : 2010.06.23-26

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Ignasiak Zofia [*] 0000-0001-8656-9107;047;WWF, S砤wi駍ka-Ochla Teresa [*] 0000-0002-7217-5868;047;WWF, Skrzek Anna [*] 0000-0003-1533-0291;015;WF, Ro縠k-Piechura Krystyna [*] 0000-0001-5589-4978;042;WF, Domaradzki Jaros砤w [*] 0000-0001-8057-3033;047;WWF

Data wprowadzenia: 2010/07

Sygnatura: PNNP04700


240/591

IDT: .

Autorzy: Sidor Alicja, Zarzycki Piotr.

Tytu艂 orygina艂u: Himalaya climbing as a form of physical activity - theoretical dissertation

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Pedagogy of health in physical culture / ed. by Marek Napiera砤 et al.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz-Lviv-Warsaw : O秗odek Rekreacji, Sportu i Edukacji w Poznaniu, 2010

Opis fizyczny: s.261-272 : bibliogr. 13 poz.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Sidor Alicja [ ];000;000, Zarzycki Piotr [*] 0000-0001-6803-1362;049;WWF

Data wprowadzenia: 2010/12

Sygnatura: PNNP04984


241/591

IDT: .

Autorzy: J蠹k體 Pawe, M阣ra Marek.

Tytu艂 orygina艂u: Hormon wzrostu a wysi砮k fizyczny i sport

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Endokrynologia wysi砶u fizycznego sportowc體 : z zarysem endokrynologii og髄nej / red. Marek M阣ra

Adres wydawniczy: Wroc砤w : MedPharm Polska, 2010

Opis fizyczny: s.60-74 : ryc. bibliogr. 17 poz.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: J蠹k體 Pawe [*] 0000-0003-4838-3525;047;WWF, M阣ra Marek [ ] 0000-0002-4494-1254;047;WWF

Data wprowadzenia: 2010/03

Sygnatura: PNNP04548


242/591

IDT: .

Autorzy: Bolach Bartosz, Robak Monika.

Tytu艂 orygina艂u: Importance of physical activity in women with type 2 diabetes participating in program of preventive maintenance of diabetes and metabolic disturbances

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Adequate movement regime and bio-psycho-social determinants of active file style / Milada Krejci et al.

Adres wydawniczy: Ceske Budejovice : University of South Bohemia, 2010

Opis fizyczny: s.77-85 : ryc. tab. bibliogr. 12 poz.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Bolach Bartosz [*] 0000-0002-3433-4434;041;WF, Robak Monika [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2011/05

Sygnatura: PNNP05209


243/591

IDT: .

Autorzy: Surynt Agnieszka, Kulmatycki Les砤w.

Tytu艂 orygina艂u: Motivations and expectations and the satisfaction degree and evaluation of sport and recreation activities participants program, in the urban health promotion and prevention of addictions "Community Sports Coach" - research report from the year 2009

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Physical activity in disease prevention and health promotion / ed. by Barbara Bergier

Adres wydawniczy: Bia砤 Podlaska : Pope John II University in Bia砤 Podlaska. Institute of Health, 2010

Opis fizyczny: s.139-148 : tab. bibliogr. 20 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Surynt Agnieszka [*] 0000-0001-6668-8010;051;WWF, Kulmatycki Les砤w [*] 0000-0002-6396-534X;051;WWF

Data wprowadzenia: 2010/09

Sygnatura: PNNP04775


244/591

IDT: .

Autorzy: Blachura Beata.

Tytu艂 orygina艂u: Motywy i bariery uprawiania narciarstwa zjazdowego w opinii dzieci i m硂dzie縴 z dysfunkcj wzroku

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Barriers and motives for going in for downhill skiing in the opinion of children and youth with vision dysfunction

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2010, nr 30, s.91-96, tab. bibliogr. 6 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Blachura Beata [*] 0000-0001-8649-5355;049;WWF

Data wprowadzenia: 2010/11

Sygnatura: PNNP04921


245/591

IDT: .

Autorzy: Kübler Magdalena, W骿cik-Grzyb Agnieszka.

Tytu艂 orygina艂u: Motywy i korzy禼i podejmowania aktywno禼i fizycznej w ocenie kobiet w 秗ednim i starszym wieku

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Motives and benefits of physical activity in middle aged and elderly women's opinion

Czasopismo: Medycyna Sportowa

Szczeg贸艂y: 2010 : vol.26, nr 5, s.253-259, ryc. tab. bibliogr. 19 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Kübler Magdalena [*];004;WWF, W骿cik-Grzyb Agnieszka [*] 0000-0002-6620-1791;004;WWF

Data wprowadzenia: 2011/04

Sygnatura: PNNP05147


246/591

IDT: .

Autorzy: S砤wi駍ka Teresa, Ignasiak Zofia, Ro縠k Krystyna, Skrzek Anna, Fugiel Jaros砤w.

Tytu艂 orygina艂u: Physical activity and the quality of life of elder women

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: 15th annual Congress of the European College of Sport Science: 23-26 June Antalya 2010 - Turkey : book of abstracts / ed. F. Korkusuz, H. Ertan, E. Tsolakidis

Adres wydawniczy: Antalya : European College of Sport Science, 2010

Opis fizyczny: s.404-405

Konferencja/zjazd - tytu艂: European College of Sport Science

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Antalya : 2010.06.23-26

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: S砤wi駍ka-Ochla Teresa [*] 0000-0002-7217-5868;047;WWF, Ignasiak Zofia [*] 0000-0001-8656-9107;047;WWF, Ro縠k-Piechura Krystyna [*] 0000-0001-5589-4978;042;WF, Skrzek Anna [*] 0000-0003-1533-0291;015;WF, Fugiel Jaros砤w [*] 0000-0001-8333-6412;047;WWF

Data wprowadzenia: 2010/07

Sygnatura: PNNP04702


247/591

IDT: .

Autorzy: Kumala Regina, Wierzgacz Adrian.

Tytu艂 orygina艂u: Place zabaw w edukacji fizycznej okresu wczesnoszkolnego

Czasopismo: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne

Szczeg贸艂y: 2010 : R.57, nr 6, s.34-36

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Kumala Regina [*] 0000-0001-9739-6723;004;WWF, Wierzgacz Adrian [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2010/06

Sygnatura: PNNP04672


248/591

IDT: .

Autorzy: M阣ra Marek, J蠹k體 Pawe.

Tytu艂 orygina艂u: P砮 a aktywno舵 fizyczna i sport wyczynowy

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Endokrynologia wysi砶u fizycznego sportowc體 : z zarysem endokrynologii og髄nej / red. Marek M阣ra

Adres wydawniczy: Wroc砤w : MedPharm Polska, 2010

Opis fizyczny: s.174-186 : ryc. bibliogr. 22 poz.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: M阣ra Marek [ ] 0000-0002-4494-1254;047;WWF, J蠹k體 Pawe [*] 0000-0003-4838-3525;047;WWF

Data wprowadzenia: 2010/03

Sygnatura: PNNP04555


249/591

IDT: .

Autorzy: Cichy Ireneusz, Rokita Andrzej, Popowczak Marek, Naglak Karolina.

Tytu艂 orygina艂u: Psychomotor development of grade I primary school children who are educated by means of traditional and non-traditional program

Czasopismo: Antropomotoryka

Szczeg贸艂y: 2010 : vol.19, nr 49, s.45-55, ryc. tab. bibliogr. 17 poz. streszcz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Cichy Ireneusz [*] 0000-0001-6425-4139;012;WWF, Rokita Andrzej [*] 0000-0001-5281-811X;012;WWF, Popowczak Marek [*] 0000-0002-3895-6206;012;WWF, Naglak Karolina [*];012;WWF

Data wprowadzenia: 2010/08

Sygnatura: PNNP04737


250/591

IDT: .

Autorzy: Haber El縝ieta, S硂wi駍ka-Lisowska Ma砱orzata, J蠹k體 Pawe, czma駍ki kasz, M阣ra Marek.

Tytu艂 orygina艂u: Relationships between the G861C polymorphism of the 5-HT1B serotonin receptor gene and the physical activity in men

Czasopismo: Advances in Clinical and Experimental Medicine

Szczeg贸艂y: 2010 : vol.19, nr 4, s.455-459, tab. bibliogr. 22 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Haber El縝ieta [ ];000;000, S硂wi駍ka-Lisowska Ma砱orzata [*] 0000-0001-7522-4058;047;WWF, J蠹k體 Pawe [*] 0000-0003-4838-3525;047;WWF, czma駍ki kasz [ ];000;000, M阣ra Marek [*] 0000-0002-4494-1254;047;WWF

Data wprowadzenia: 2010/09

Sygnatura: PNNP04753


251/591

IDT: .

Autorzy: Andrzejewski Waldemar, Kassolik Krzysztof, Brzozowski Marcin, Cymer Katarzyna.

Tytu艂 orygina艂u: The influence of age and physical activity on the pressure sensitivity of soft tissues of the musculoskeletal system

Czasopismo: Journal of Bodywork and Movement Therapies

Szczeg贸艂y: 2010 : vol.14, nr 4, s.382-390, ryc. tab. bibliogr. 19 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Andrzejewski Waldemar [*] 0000-0002-0010-3021;014;WF, Kassolik Krzysztof [*] 0000-0003-2836-3703;014;WF, Brzozowski Marcin [*];014;WF, Cymer Katarzyna [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2011/01

Sygnatura: PNNP05002


252/591

IDT: .

Autorzy: Szygu砤 Renata, Szczegielniak Jan, Dybek Tomasz.

Tytu艂 orygina艂u: Wp硑w 8-tygodniowego treningu tlenowego na mikrokr笨enie sk髍ne mierzone laserow przep硑wometri dopplerowsk u chorych na cukrzyc typu 2

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Effects of the 8-weeks aerobic training on the cutaneous microcirculation in patients with type 2 diabetes measured by laser Dopper flowmerty

Czasopismo: Acta Bio-Optica et Informatica Medica, In縴nieria Biomedyczna

Szczeg贸艂y: 2010 : vol.16, nr 2, s.133-137, ryc. tab. bibliogr. 33 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Szygu砤 Renata [ ];000;000, Szczegielniak Jan [ ];041;WF, Dybek Tomasz [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2010/06

Sygnatura: PNNP04680


253/591

IDT: .

Autorzy: M阣ra Marek, S硂wi駍ka-Lisowska Ma砱orzata.

Tytu艂 orygina艂u: Wp硑w aktywno禼i fizycznej na tkank t硊szczow jako narz眃 endokrynny

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Endokrynologia wysi砶u fizycznego sportowc體 : z zarysem endokrynologii og髄nej / red. Marek M阣ra

Adres wydawniczy: Wroc砤w : MedPharm Polska, 2010

Opis fizyczny: s.231-238 : ryc. bibliogr. 7 poz.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: M阣ra Marek [ ] 0000-0002-4494-1254;047;WWF, S硂wi駍ka-Lisowska Ma砱orzata [*] 0000-0001-7522-4058;047;WWF

Data wprowadzenia: 2010/03

Sygnatura: PNNP04559


254/591

IDT: .

Autorzy: Bolach Bartosz, Migasiewicz Juliusz, Paliga Zdzis砤w.

Tytu艂 orygina艂u: Wp硑w aktywno禼i ruchowej na r體nowag statyczn i dynamiczn u niedos硑sz眂ych w stopniu g酬bokim dzieci w wieku gimnazjalnym

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Influence of physical activity on static and dynamic balance in schoolchildren with hearing impairment

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2010, nr 30, s.190-199, ryc. tab. bibliogr. 10 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Bolach Bartosz [*] 0000-0002-3433-4434;041;WF, Migasiewicz Juliusz [*] 0000-0002-0855-0512;043;WWF, Paliga Zdzis砤w [*];035;WWF

Data wprowadzenia: 2010/11

Sygnatura: PNNP04931


255/591

IDT: .

Autorzy: J蠹k體 Pawe, M阣ra Marek.

Tytu艂 orygina艂u: Wp硑w wysi砶u fizycznego i hormon體 na tkank kostn

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Endokrynologia wysi砶u fizycznego sportowc體 : z zarysem endokrynologii og髄nej / red. Marek M阣ra

Adres wydawniczy: Wroc砤w : MedPharm Polska, 2010

Opis fizyczny: s.199-213 : ryc. bibliogr. 37 poz.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: J蠹k體 Pawe [*] 0000-0003-4838-3525;047;WWF, M阣ra Marek [ ] 0000-0002-4494-1254;047;WWF

Data wprowadzenia: 2010/03

Sygnatura: PNNP04558


256/591

IDT: .

Autorzy: M阣ra Marek, J蠹k體 Pawe.

Tytu艂 orygina艂u: Wp硑w wysi砶u fizycznego na funkcj osi podwzg髍ze-przysadka m髗gowa-gonady m阺kie

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Endokrynologia wysi砶u fizycznego sportowc體 : z zarysem endokrynologii og髄nej / red. Marek M阣ra

Adres wydawniczy: Wroc砤w : MedPharm Polska, 2010

Opis fizyczny: s.154-173 : ryc. bibliogr. 41 poz.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: M阣ra Marek [ ] 0000-0002-4494-1254;047;WWF, J蠹k體 Pawe [*] 0000-0003-4838-3525;047;WWF

Data wprowadzenia: 2010/03

Sygnatura: PNNP04554


257/591

IDT: .

Autorzy: S砤wi駍ka Teresa, Kochan Katarzyna, Krynicka Iga, Blaha Pavel.

Tytu艂 orygina艂u: Zachowania zdrowotne dzieci i m硂dzie縴 w wieku 7-16 lat

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Health behaviours in children and youth aged 7 to 16 years

Czasopismo: Roczniki Pa駍twowego Zak砤du Higieny

Szczeg贸艂y: 2010 : t.61, nr 2, s.165-169, ryc. bibliogr. 11 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: S砤wi駍ka-Ochla Teresa [*] 0000-0002-7217-5868;047;WWF, Kochan-Jache Katarzyna [*] 0000-0003-2632-3556;047;WWF, Krynicka-Pieleszek Iga [ ];000;000, Blaha Pavel [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2010/07

Sygnatura: PNNP04696


258/591

IDT: .

Autorzy: Ka硊縩y Krzysztof.

Tytu艂 orygina艂u: Zainteresowanie aktywno禼i ruchow uczni體 klas integracyjnych szko硑 podstawowej

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The interest in motorial activity in integration classes of the elementary school

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2010, nr 30, s.206-211, tab. bibliogr. 6 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Ka硊縩y Krzysztof [*] 0000-0002-8832-2105;012;WWF

Data wprowadzenia: 2010/11

Sygnatura: PNNP04932


259/591

IDT: .

Autorzy: Ka硊縩y Krzysztof.

Tytu艂 orygina艂u: Zainteresowanie r罂nymi formami aktywno禼i ruchowej w秗骴 uczni體 klas I-III gimnazjum integracyjnego

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The interest in motorial activity among students in I-III integration classes of the grammar school

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2010, nr 30, s.212-217, tab. bibliogr. 4 poz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Ka硊縩y Krzysztof [*] 0000-0002-8832-2105;012;WWF

Data wprowadzenia: 2010/11

Sygnatura: PNNP04933


260/591

IDT: .

Autorzy: Czajka Kamila, S砤wi駍ka Teresa.

Tytu艂 orygina艂u: Zwi眤ki mi阣zy budow somatyczn, aktywno禼i fizyczn oraz sprawno禼i motoryczn m硂dzie縴 polskiej w wieku 16-18 lat

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The body build and physical activity in relation to motor skills in Polish 16-18-year-olds

Czasopismo: Fizjoterapia

Szczeg贸艂y: 2010 : t.18, supl., s.98-99

Uwagi: (VII Mi阣zynarodowe Dni Fizjoterapii, Wroc砤w 28-30 maja 2010)

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Afiliacja: Czajka Kamila [*] 0000-0002-6013-8146;047;WWF, S砤wi駍ka-Ochla Teresa [*] 0000-0002-7217-5868;047;WWF

Data wprowadzenia: 2010/11

Sygnatura: PNNP04913


261/591

IDT: .

Autorzy: Waszczak Joanna, Sikora Aleksandra, Tomaszewska Anna, Feli馽zak Anna, Fal Andrzej M..

Tytu艂 orygina艂u: Aerobowe formy aktywno禼i fizycznej jako czynnik wspomagaj眂y redukcj masy cia砤 u dzieci i m硂dzie縴 z nadwag i oty硂禼i : opis programu zdrowotnego

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Aerobic form of physical activity as a feature improving body weight reduction in children and young people with overweight and obesity

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2009, nr 29, s.493-497, bibliogr. 7 poz. sum.

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Waszczak Joanna [*];035;WWF, Sikora Aleksandra [*] 0000-0002-7921-230X;035;WWF, Tomaszewska Anna [*] 0000-0002-8805-8930;035;WWF, Feli馽zak Anna [ ];000;000, Fal Andrzej M. [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2010/11

Sygnatura: PNNP04452


262/591

IDT: .

Autorzy: Ignasiak Zofia, S砤wi駍ka Teresa, Krynicka-Pieleszek Iga, Domaradzki Jaros砤w.

Tytu艂 orygina艂u: Aktywno舵 fizyczna doros硑ch wroc砤wian : doniesienie wst阷ne

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Physical activity of the adult population of Wroclaw

Czasopismo: Fizjoterapia

Szczeg贸艂y: 2009 : t.17, nr 2, s.33-37, tab. bibliogr. 13 poz. sum.

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Ignasiak Zofia [*] 0000-0001-8656-9107;047;WWF, S砤wi駍ka-Ochla Teresa [*] 0000-0002-7217-5868;047;WWF, Krynicka-Pieleszek Iga [ ];000;000, Domaradzki Jaros砤w [*] 0000-0001-8057-3033;047;WWF

Data wprowadzenia: 2010/01

Sygnatura: PNNP04470


263/591

IDT: .

Autorzy: Chmura Jan, Bergier J髗ef, Andrzejewski Marcin, Dybek Tomasz, Mleczko Magdalena.

Tytu艂 orygina艂u: Aktywno舵 ruchowa pi砶arzy i pi砶arek no縩ych podczas meczu mistrzowskiego

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Sport kobiet w Polsce : stan bada / red. nauk. Teresa Socha, J髗ef Bergier

Adres wydawniczy: Warszawa : Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich : Akademia Wychowania Fizycznego J髗efa Pi硈udskiego, 2009

Opis fizyczny: s.86-97 : ryc. bibliogr. 15 poz.

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Chmura Jan [*] 0000-0002-9153-7983;045;WWF, Bergier J髗ef [ ];000;000, Andrzejewski Marcin [ ];000;000, Dybek Tomasz [ ];000;000, Mleczko Magdalena [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2011/02

Sygnatura: PNNP05081


264/591

IDT: .

Autorzy: Rzepa Tadeusz.

Tytu艂 orygina艂u: Aktywno舵 ruchowa z pi砶 a edukacja do kultury fizycznej w aspekcie warto禼i humanistycznych i poznawczych : wyd. 2 zmien.

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Motor activities with a ball and physical culture education in view of humanistic and cognitive values

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu, 2009

Opis fizyczny: 129 s. : ryc. tab. bibliogr. sum.

Seria: Studia i Monografie ; Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu ; 94 ; 0239-6009

Uwagi: Wydanie pierwsze ukaza硂 si pod tytu砮m "Humanistyczne i poznawcze warto禼i aktywno禼i z pi砶 w wychowaniu fizycznym" jako Studia i Monografie nr 83

p-ISBN: 978-83-89156-90-7

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Rzepa Tadeusz [*];012;WWF

Data wprowadzenia: 2009/07

Sygnatura: PNNP04221


265/591

IDT: .

Autorzy: F眐 Tadeusz, Augustyn Agnieszka, Kaik-Wo糿iak Anita.

Tytu艂 orygina艂u: Analiza dzia砤lno禼i organizacyjno-merytorycznej Centrum Rozwoju Dziecka "Berek" we Wroc砤wiu

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The analysis of the organizational and substantial activity of the Child's Development Centre "Berek" in Wroc砤w

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Wp硑w 秝iatowego kryzysu finansowego na rozw骿 sportu, turystyki i rekreacji : praca zbiorowa / pod red. Wies砤wa Siwi駍kiego, Romana Dawida Taubera, Ewy Muchy-Szajek

Adres wydawniczy: Pozna : Wy縮za Szko砤 Hotelarstwa i Gastronomii, 2009

Opis fizyczny: s.77-86 : bibliogr. 8 poz.

Seria: Monografie ; Wy縮za Szko砤 Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu ; 6 ; 1895-1546

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: F眐 Tadeusz [ ];011;WWF, Augustyn Agnieszka [ ];000;000, Kaik-Wo糿iak Anita [*] 0000-0002-9385-6216;011;WWF

Data wprowadzenia: 2010/03

Sygnatura: PNNP04563


266/591

IDT: .

Autorzy: Ignasiak Zofia, Skrzek Anna, D眀rowska Gra縴na.

Tytu艂 orygina艂u: Bone mineral density and body composition of senior female students of the university of the third age in view of their diverse physical activity

Czasopismo: Human Movement

Szczeg贸艂y: 2009 : vol. 10, nr 2, s.109-115, tab. bibliogr. 26

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Ignasiak Zofia [*] 0000-0001-8656-9107;047;WWF, Skrzek Anna [*] 0000-0003-1533-0291;015;WF, D眀rowska Gra縴na [*];042;WF

Data wprowadzenia: 2010/01

Sygnatura: PNNP04445


267/591

IDT: .

Autorzy: J蠹k體 Pawe, S硂wi駍ka-Lisowska Ma砱orzata, czma駍ki kasz, M阣ra Marek, Trzmiel Anna, Kuliczkowska-P砤ksej Justyna.

Tytu艂 orygina艂u: CAG repeat polymorphism in the androgen receptor gene and the level of physical activity (HALS Study)

Czasopismo: Journal of Sports Medicine and Physical Fitness

Szczeg贸艂y: 2009 : vol. 49, nr 4, s.453-458, ryc. tab. bibliogr. 45 poz.

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: J蠹k體 Pawe [*] 0000-0003-4838-3525;047;WWF, S硂wi駍ka-Lisowska Ma砱orzata [*] 0000-0001-7522-4058;047;WWF, czma駍ki kasz [ ];000;000, M阣ra Marek [*] 0000-0002-4494-1254;047;WWF, Trzmiel Anna [ ];000;000, Kuliczkowska-P砤ksej Justyna [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2010/01

Sygnatura: PNNP04442


268/591

IDT: .

Autorzy: Wojcieszczyk Joanna.

Tytu艂 orygina艂u: Czy standardy rehabilitacji kardiologicznej odpowiadaj wymaganiom terapii kobiet?

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Do cardiac rehabilitation standards answer the women therapy's needs?

Czasopismo: Post阷y Rehabilitacji

Szczeg贸艂y: 2009 : t.23, nr 2, s.40-41

Uwagi: I Mi阣zynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji i Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii "Rehabilitacja polska"

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Afiliacja: Wojcieszczyk-Latos Joanna [*] 0000-0003-3949-4901;024;000

Data wprowadzenia: 2010/03

Sygnatura: PNNP04483


269/591

IDT: .

Autorzy: Antoszczuk Gabriela, Romanowska-To吵oczko Anna.

Tytu艂 orygina艂u: Dzia砤nia rodzic體 wspieraj眂e rozw骿 sprawno禼i ruchowej dzieci w wieku przedszkolnym

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Parents' actions supporting motor skills development in pre-school children

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2009, nr 27, s.4-9, ryc. bibliogr. 11 poz. sum.

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Antoszczuk Gabriela [*];004;WWF, Romanowska-To吵oczko Anna [*] 0000-0003-2236-7519;006;WWF

Data wprowadzenia: 2009/07

Sygnatura: PNNP04199


270/591

IDT: .

Autorzy: Kwa秐a Anna.

Tytu艂 orygina艂u: Edukacyjne aspekty aktywno禼i ruchowej w 秗odowisku wodnym w odniesieniu do warto禼i utylitarnych

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Educational aspects of physical activity in the water environment as referred to utilitarian values

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2009, nr 27, s.57-62, bibliogr. 20 poz. sum.

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Kwa秐a Anna [*] 0000-0002-2443-5450;010;WWF

Data wprowadzenia: 2009/07

Sygnatura: PNNP04207


271/591

IDT: .

Autorzy: czma駍ki kasz, M阣ra Marek.

Tytu艂 orygina艂u: Geny a aktywno舵 fizyczna

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Genes and physical activity

Czasopismo: Medycyna Sportowa

Szczeg贸艂y: 2009 : vol.25, nr 1, s.30-40, ryc. bibliogr. 25 poz.

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: czma駍ki kasz [ ];000;000, M阣ra Marek [*] 0000-0002-4494-1254;047;WWF

Data wprowadzenia: 2009/05

Sygnatura: PNNP04125


272/591

IDT: .

Autorzy: Kübler Magdalena, W骿cik-Grzyb Agnieszka, Staro禼iak Wojciech, Gu砤-Kubiszewska Halina.

Tytu艂 orygina艂u: High school student's education to participate in physical culture : research report

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2009, nr 28, s.312-316, ryc. bibliogr. 16 poz. sum.

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Kübler Magdalena [*];004;WWF, W骿cik-Grzyb Agnieszka [*] 0000-0002-6620-1791;004;WWF, Staro禼iak Wojciech [*] 0000-0003-4202-5727;004;WWF, Gu砤-Kubiszewska Halina [*];004;WWF

Data wprowadzenia: 2009/10

Sygnatura: PNNP04323


273/591

IDT: .

Autorzy: Bolach Bartosz, Bolach Eugeniusz, 痷rowska A., Robak M..

Tytu艂 orygina艂u: Meaning of physical activity in women with type 2 diabetes participating in program of preventive maintenance of diabetes and metabolic disturbances

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Health Education and Quality of Life II : proceedings. 8-10.10 2009, Hluboka nad Vltavou, Czech Republic

Adres wydawniczy: Ceske Budejovice : University of South Bohemia, 2009

Opis fizyczny: s.56

Uwagi: ISBN 978-80-7394-180-2

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Bolach Bartosz [*] 0000-0002-3433-4434;041;WF, Bolach Eugeniusz [*] 0000-0003-1857-0522;041;WF, 痷rowska A. [ ];000;000, Robak M. [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2015/04

Sygnatura: PNNP07251


274/591

IDT: .

Autorzy: Kübler Magdalena, W骿cik-Grzyb Agnieszka.

Tytu艂 orygina艂u: Motywy i korzy禼i podejmowania aktywno禼i fizycznej w ocenie kobiet w 秗ednim i starszym wieku

Czasopismo: Medycyna Sportowa

Szczeg贸艂y: 2009 : vol.25, suppl.1, s.21-22

Uwagi: VII Og髄nopolska Konferencja Naukowa "痽wienie - Ruch - Zdrowie", Pozna, Malta 18-20 czerwca 2009 r. Program konferencji i streszczenia

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Kübler Magdalena [*];004;WWF, W骿cik-Grzyb Agnieszka [*] 0000-0002-6620-1791;004;WWF

Sygnatura: PNNP04296


275/591

IDT: .

Autorzy: Bolach Bartosz, Bolach Eugeniusz, J髗efowski Piotr.

Tytu艂 orygina艂u: Ocena aktywno禼i ruchowej i postawy cia砤 u m硂dzie縴 niedowidz眂ej

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Assessment of physical activity and body posture in young people with visual impairment

Czasopismo: Post阷y Rehabilitacji

Szczeg贸艂y: 2009 : t.23, nr 4, s.45-51, tab. bibliogr. 10 poz. sum.

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Bolach Bartosz [*] 0000-0002-3433-4434;041;WF, Bolach Eugeniusz [*] 0000-0003-1857-0522;041;WF, J髗efowski Piotr [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2010/06

Sygnatura: PNNP04485


276/591

IDT: .

Autorzy: Piechura Jerzy Rafa, Ro縠k Krystyna, Skrzek Anna, Dziubek Violetta, Czerniejewski Kamil, Dybus Aleksandra.

Tytu艂 orygina艂u: Ocena wybranych parametr體 pr阣ko禼iowo-si硂wych mi甓ni u kobiet w zale縩o禼i od cech somatycznych i poziomu aktywno禼i fizycznej

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Assessment of selected speed-strength parameters of muscles in women depending on somatic features and the level of the physical activity

Czasopismo: Medycyna Sportowa

Szczeg贸艂y: 2009 : vol.25, nr 5, s.329-340, ryc. tab. bibliogr. 18 poz.

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Piechura Jerzy Rafa [*] 0000-0003-0385-4354;015;WF, Ro縠k-Piechura Krystyna [*] 0000-0001-5589-4978;042;WF, Skrzek Anna [*] 0000-0003-1533-0291;015;WF, Dziubek-Rogowska Wioletta [*] 0000-0003-3511-7623;042;WF, Czerniejewski Kamil [ ];000;000, Dybus Aleksandra [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2010/02

Sygnatura: PNNP04535


277/591

IDT: .

Autorzy: Toczek-Werner Sylwia, So硉ysik Mariusz.

Tytu艂 orygina艂u: Participation of Poles in outdoor sports activities in view of age diversification

Czasopismo: Studies in Physical Culture and Tourism

Szczeg贸艂y: 2009 : vol.16, nr 4, s.431-438, tab. bibliogr. 16 poz.

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Toczek-Werner Sylwia [*];011;WWF, So硉ysik Mariusz [*] 0000-0002-0317-0705 926307;011;WWF

Data wprowadzenia: 2010/02

Sygnatura: PNNP04521


278/591

IDT: .

Autorzy: Toczek-Werner Sylwia, Hordejuk Ma砱orzata.

Tytu艂 orygina艂u: Postawy kobiet wobec zwi阫szonej aktywno禼i ruchowej i ich wp硑w na dzia砤lno舵 w tym zakresie

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Attitudes of women towards increased physical activeness and their influence on activity in this scope

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Aktywno舵 ruchowa kobiet : formy, uwarunkowania, korzy禼i, zagro縠nia / pod red. Moniki Guszkowskiej

Adres wydawniczy: Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego J髗efa Pi硈udskiego, 2009

Opis fizyczny: s.93-104 : tab. bibliogr. 7 poz. sum.

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Toczek-Werner Sylwia [*];011;WWF, Czech Ma砱orzata [*];023;000

Data wprowadzenia: 2009/10

Sygnatura: PNNP04304


279/591

IDT: .

Autorzy: Wieczorek Marta, Parys Aleksandra.

Tytu艂 orygina艂u: Poziom sprawno禼i motorycznej os骲 niepe硁osprawnych jako element integracji spo砮cznej

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The level of motor fitness of disabled people as factor social integration

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2009, nr 27, s.129-136, ryc. tab. bibliogr. 10 poz. sum.

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Wieczorek Marta [*] 0000-0003-3933-246X;004;WWF, Parys Aleksandra [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2009/07

Sygnatura: PNNP04214


280/591

IDT: .

Tytu艂 orygina艂u: Realizacia zdrovogo sposobu zitta - sucasni pidhodi : naukova monografia z problem gumanitarnih ta prirodnicih aspektiv realizacii ozdorovcih vidiv fizicnih vprav, fizicnoi kulturi i sportivnoi medicini / red. Mikola Lukancenka, Valentina Kuris, Juliusz Migasiewicz, Adam Podolski

Informacje o wydaniu: , Ministerstvo osviti i nauki Ukraini; Drogobickij derzavnij pedagogicnij universitet imeni Ivana Franka; Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu; Uniwersytet Rzeszowski; Pa駍twowa Wy縮za Szko砤 Zawodowa w Jaros砤wiu

Adres wydawniczy: Drogobic : Drogobickij derzavnij pedagogicnij universitet imeni Ivana Franka, 2009

Opis fizyczny: 590 s.

Seria: Naukove Vidania ; Drogobickij derzavnij pedagogicnij universitet imeni Ivana Franka

p-ISBN: 966-7996-113-5

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Lukancenka Mikola [ ];000;000, Kuris Valentina [ ];000;000, Migasiewicz Juliusz [*] 0000-0002-0855-0512;043;WWF, Podolski Adam [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2009/06

Sygnatura: PNNP04161


281/591

IDT: .

Autorzy: S硂wi駍ka-Lisowska Ma砱orzata, J蠹k體 Pawe, M阣ra Marek, Trzmiel-Bira Anna, Kuliczkowska-P砤ksej Justyna.

Tytu艂 orygina艂u: Relationships between physical activity, age, Body Mass Index and IGF-1 serum concentration in healthy, elderly men

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: 14th Annual Congress of the European College of Sport Science, 24-27 June 2009, Oslo/Norway : book of abstracts / ed. by S. Loland et al.

Adres wydawniczy: Oslo : European College of Sport Science, 2009

Opis fizyczny: 1 s nlb.

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Oslo : 2009.06.24-27

Uwagi: Poster presentation PP-BC01 Biochemistry 1

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: S硂wi駍ka-Lisowska Ma砱orzata [*] 0000-0001-7522-4058;047;WWF, J蠹k體 Pawe [*] 0000-0003-4838-3525;047;WWF, M阣ra Marek [*] 0000-0002-4494-1254;047;WWF, Trzmiel-Bira Anna [ ];000;000, Kuliczkowska-P砤ksej Justyna [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2009/07

Sygnatura: PNNP04178


282/591

IDT: .

Autorzy: Cichy Ireneusz, Popowczak Marek.

Tytu艂 orygina艂u: Rozw骿 psychomotoryczny uczni體 ko馽z眂ych pierwsz klas szko硑 podstawowej edukowanych programem tradycyjnym i nietradycyjnym

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Psycho-motor development of pupils completing grade one of the primary school, educated according to a traditional and non-traditional curriculum

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2009, nr 27, s.17-23, tab. bibliogr. 16 poz. sum.

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Cichy Ireneusz [*] 0000-0001-6425-4139;012;WWF, Popowczak Marek [*] 0000-0002-3895-6206;012;WWF

Data wprowadzenia: 2009/07

Sygnatura: PNNP04201


283/591

IDT: .

Autorzy: Zembro-cny Agnieszka, S硂wi駍ka-Lisowska Ma砱orzata, Szygu砤 Zbigniew, Witkowski Kazimierz, Szyszka Kazimierz.

Tytu艂 orygina艂u: The comparison of antioxidant and hematological properties of N-acetylcysteine and α-lipoic acid in physically active males

Czasopismo: Physiological Research

Szczeg贸艂y: 2009 : vol.58, nr 6, s.855-861, ryc. tab. bibliogr. 29 poz.

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Zembro-cny Agnieszka [ ];000;000, S硂wi駍ka-Lisowska Ma砱orzata [*] 0000-0001-7522-4058;047;WWF, Szygu砤 Zbigniew [ ];000;000, Witkowski Kazimierz [*] 0000-0003-1503-9904;043;WWF, Szyszka Kazimierz [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2010/01

Sygnatura: PNNP04424


284/591

IDT: .

Autorzy: Rejman Marek.

Tytu艂 orygina艂u: Warto禼iowe formy aktywno禼i fizycznej : formy aktywno禼i o profilu sportowym. Temat: p硑wanie

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Zdrowy i aktywny ucze / pod red. Sylwii Toczek-Werner, Mariusza So硉ysika

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Stowarzyszenie "EKO-EDUKACJA", 2009

Opis fizyczny: s.84-86 : bibliogr. 3 poz.

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Rejman Marek [*] 0000-0003-3857-6999 926294;010;WWF

Data wprowadzenia: 2009/09

Sygnatura: PNNP04266


285/591

IDT: .

Autorzy: Majorowski Maciej.

Tytu艂 orygina艂u: Warto禼iowe formy aktywno禼i fizycznej : formy aktywno禼i o profilu sportowym. Temat: wybrane elementy gry w pi砶 siatkow

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Zdrowy i aktywny ucze / pod red. Sylwii Toczek-Werner, Mariusza So硉ysika

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Stowarzyszenie "EKO-EDUKACJA", 2009

Opis fizyczny: s.86-88 : bibliogr. 2 poz.

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Majorowski Maciej [*];012;WWF

Data wprowadzenia: 2009/09

Sygnatura: PNNP04267


286/591

IDT: .

Autorzy: Bolach Bartosz, Bolach Eugeniusz.

Tytu艂 orygina艂u: Wp硑w aktywno禼i ruchowej na postaw cia砤 u m硂dzie縴 niedowidz眂ej

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Influence of physical acticvity on body posture in young people with visual impairement

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: I Mi阣zynarodowa Konferencja "Teoria i praktyka adaptowanej aktywno禼i fizycznej" , 16 wrze秐ia 2009 = 1st International Conference " Theory and practice of adapted physical activity", 16th of September 2009 : streszczenia = abstracts

Opis fizyczny: s.6-7

Konferencja/zjazd - tytu艂: Akademia Wychowania Fizycznego J髗efa Pi硈udskiego w Warszawie

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Warszawa : 16 wrze秐ia 2009

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Afiliacja: Bolach Bartosz [*] 0000-0002-3433-4434;041;WF, Bolach Eugeniusz [*] 0000-0003-1857-0522;041;WF

Data wprowadzenia: 2014/04

Sygnatura: PNNP06776


287/591

IDT: .

Autorzy: Andrzejewski Waldemar, Kassolik Krzysztof, Chmielewski kasz, Okr阦licka-Forysiak Ewa.

Tytu艂 orygina艂u: Wp硑w b髄u przewlek砮go na stan zdrowia psychicznego os骲 w wieku starszym

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Impact of chronic pain on mental health of the elderly persons

Czasopismo: Fizjoterapia

Szczeg贸艂y: 2009 : t.17, nr 2, s.38-47, ryc. tab. bibliogr. 13 poz. sum.

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Andrzejewski Waldemar [*] 0000-0002-0010-3021;014;WF, Kassolik Krzysztof [*] 0000-0003-2836-3703;014;WF, Chmielewski kasz [ ];000;000, Okr阦licka-Forysiak Ewa [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2010/01

Sygnatura: PNNP04471


288/591

IDT: .

Autorzy: Zato Marek, Zato Krystyna, Kulik Krzysztof.

Tytu艂 orygina艂u: Wp硑w rekreacyjnego uprawiania snowboardu na zdolno舵 wysi砶ow 16-17-letnich ch硂pc體

Czasopismo: Sport Wyczynowy

Szczeg贸艂y: 2009 : R.47, nr 4, s.101-108, tab. bibliogr. 25 poz. rez. sum.

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Zato Marek [*] 0000-0003-1252-0727;034;WWF, Zato Krystyna [*] 0000-0003-1736-3687 925202;010;WWF, Kulik Krzysztof [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2010/01

Sygnatura: PNNP04440


289/591

IDT: .

Autorzy: Szygu砤 Renata, Szczegielniak Jan, Dybek Tomasz.

Tytu艂 orygina艂u: Wp硑w sze禼iomiesi阠znej systematycznej aktywno禼i fizycznej na mikrokr笨enie sk髍ne os骲 pal眂ych papierosy mierzone za pomoc laserowej przep硑wometrii dopplerowskiej

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Effects of regular six-months physical activity on cotaneous microcirculation in smoking individuals measured by laser Doppler flowmetry

Czasopismo: Acta Bio-Optica et Informatica Medica, In縴nieria Biomedyczna

Szczeg贸艂y: 2009 : vol.15, nr 3, s.218-222, ryc. tab. bibliogr. 26 poz. streszcz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Szygu砤 Renata [ ];000;000, Szczegielniak Jan [ ];041;WF, Dybek Tomasz [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2009/10

Sygnatura: PNNP04311


290/591

IDT: .

Autorzy: Fugiel Jaros砤w, S砤wi駍ka Teresa, Krynicka Iga, Kochan-Jache Katarzyna.

Tytu艂 orygina艂u: Wp硑w wykszta砪enia oraz aktywno禼i fizycznej rodzic體 na poziom rozwoju zdolno禼i szybko禼iowych dziewcz眛 wiejskich w m硂dszym wieku szkolnym

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The influence of the level of education and physical activity of parents on the level of motor performance of rural girls

Czasopismo: Medycyna odowiskowa

Szczeg贸艂y: 2009 : vol.12, nr 2, s.56-63, ryc. tab. bibliogr. 17 poz. sum.

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Fugiel Jaros砤w [*] 0000-0001-8333-6412;047;WWF, S砤wi駍ka-Ochla Teresa [*] 0000-0002-7217-5868;047;WWF, Krynicka-Pieleszek Iga [ ];000;000, Kochan-Jache Katarzyna [*] 0000-0003-2632-3556;047;WWF

Data wprowadzenia: 2010/01

Sygnatura: PNNP04435


291/591

IDT: .

Autorzy: Skrzek Anna, Ignasiak Zofia, Ro縠k-Piechura Krystyna, S砤wi駍ka-Ochla Teresa, Steciwko Andrzej, Domaradzki Jaros砤w, Fugiel Jaros砤w, Pos硊szny Pawe.

Tytu艂 orygina艂u: Wst阷na ocena kondycji biologicznej senior體 z Wroc砤wia

Czasopismo: Gerontologia Polska

Szczeg贸艂y: 2009 : t.17, nr 4, s.163

Uwagi: XI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, 10-12 grudnia, Warszawa

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Skrzek Anna [*] 0000-0003-1533-0291;015;WF, Ignasiak Zofia [*] 0000-0001-8656-9107;047;WWF, Ro縠k-Piechura Krystyna [*] 0000-0001-5589-4978;042;WF, S砤wi駍ka-Ochla Teresa [*] 0000-0002-7217-5868;047;WWF, Steciwko Andrzej [ ];000;000, Domaradzki Jaros砤w [*] 0000-0001-8057-3033;047;WWF, Fugiel Jaros砤w [*] 0000-0001-8333-6412;047;WWF, Pos硊szny Pawe [*] 0000-0002-8735-7840;047;WWF

Data wprowadzenia: 2009/12

Sygnatura: PNNP04408


292/591

IDT: .

Autorzy: D阞ska Urszula, Gu砤-Kubiszewska Halina, Staro禼iak Wojciech, Bielawska Iwona.

Tytu艂 orygina艂u: Zachowania zdrowotne os骲 w okresie wczesnej i p蠹nej doros硂禼i : aspekt edukacyjny i behawioralny

Czasopismo: Psychologia Rozwojowa

Szczeg贸艂y: 2009 : t.14, nr 3, s.77-88, ryc. tab. bibliogr. 40 poz.

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: D阞ska Urszula [ ];000;000, Gu砤-Kubiszewska Halina [*];004;WWF, Staro禼iak Wojciech [*] 0000-0003-4202-5727;004;WWF, Bielawska Iwona [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2010/06

Sygnatura: PNNP04686


293/591

IDT: .

Autorzy: Kosendiak Aureliusz, Kosendiak Jan, Ole秐iewicz Piotr.

Tytu艂 orygina艂u: Zainteresowanie aktywno禼i fizyczn uczni體 szk蟪 ponadgimnazjalnych na Dolnym 眘ku

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Interest in physical activity among Lower Silesia high school students

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2009, nr 27, s.43-47, ryc. tab. bibliogr. 5 poz. sum.

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Kosendiak Aureliusz [*];024;000, Kosendiak Jan [*];043;WWF, Ole秐iewicz Piotr [*] 0000-0002-0426-0630;004;WWF

Data wprowadzenia: 2009/07

Sygnatura: PNNP04204


294/591

IDT: .

Autorzy: Popowczak Marek, Cichy Ireneusz.

Tytu艂 orygina艂u: Zmiany poziomu empatii uczni體 szko硑 ponadgimnazjalnej uczestnicz眂ych w aktywno禼i ruchowej z pi砶

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Changes in the level of empathy in secondary school students participating in physical activity with a ball

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2009, nr 27, s.91-96, ryc. bibliogr. 12 poz. sum.

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Popowczak Marek [*] 0000-0002-3895-6206;012;WWF, Cichy Ireneusz [*] 0000-0001-6425-4139;012;WWF

Data wprowadzenia: 2009/07

Sygnatura: PNNP04211


295/591

IDT: .

Autorzy: Supi駍ki Jan, Supi駍ka Urszula, Hajdrych Tomasz.

Tytu艂 orygina艂u: Aktywno舵 fizyczna i jej miejsce w kulturze fizycznej

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Physical activity and its place in physical culture

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Psychologiczne konteksty aktywno禼i fizycznej cz硂wieka / pod red. Marcina Krawczy駍kiego

Adres wydawniczy: Gda駍k : Ateneum - Szko砤 Wy縮za, 2008

Opis fizyczny: s.15-26 : bibliogr. 11 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Supi駍ki Jan [*];006;WWF, Supi駍ka Urszula [*];004;WWF, Hajdrych Tomasz [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2009/01

Sygnatura: PNNP04008


296/591

IDT: .

Autorzy: S砤wi駍ka Teresa, Czajka Kamila, Pos硊szny Pawe, Wi秐iewska Paula.

Tytu艂 orygina艂u: Aktywno舵 ruchowa dzieci i m硂dzie縴 o zr罂nicowanych proporcjach wagowo-wzrostowych

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Physical activity of children and youth with diversified weight-height proportions

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Aktywno舵 ruchowa ludzi w r罂nym wieku. T.12. : red. nauk. Danuta Umiastowska

Adres wydawniczy: Szczecin : Wydawnictwo Promocyjne "Albatros", 2008

Opis fizyczny: s.329-338 : ryc. bibliogr. 47 poz. sum.

Uwagi: ISBN 978-83-88038-65-5

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: S砤wi駍ka-Ochla Teresa [*] 0000-0002-7217-5868;033;WWF, Czajka Kamila [*] 0000-0002-6013-8146;033;WWF, Pos硊szny Pawe [*] 0000-0002-8735-7840;033;WWF, Wi秐iewska Paula [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2009/02

Sygnatura: PNNP04059


297/591

IDT: .

Tytu艂 orygina艂u: Aktywno舵 ruchowa os骲 niepe硁osprawnych : monografia. T.3 / red. nauk. Juliusz Migasiewicz, Eugeniusz Bolach

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Studio Wydawniczo-Typograficzne "Typoscript", 2008

Opis fizyczny: 343 s. : ryc. tab. bibliogr.

p-ISBN: 978-83-89366-86-3; 978-83-920186-8-1

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Migasiewicz Juliusz [*] 0000-0002-0855-0512;039;WWF, Bolach Eugeniusz [*] 0000-0003-1857-0522;041;WF

Data wprowadzenia: 2008/12

Sygnatura: PNNP03898


298/591

IDT: .

Autorzy: Chmura Jan, Bergier J髗ef, Andrzejewski Marcin, Dybek Tomasz, Mleczko Magdalena.

Tytu艂 orygina艂u: Aktywno舵 ruchowa pi砶arzy i pi砶arek no縩ych podczas meczu mistrzowskiego

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Sport kobiet w Polsce / red. J髗ef Bergier

Adres wydawniczy: Warszawa : Kancelaria Senatu, 2008

Opis fizyczny: s.57-65 : ryc. bibliogr. 15 poz.

Konferencja/zjazd - tytu艂: Komisja Nauki, Edukacji i Sportu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Warszawa : 2008.09.30

Seria: Problemy Nauki i Wychowania

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Chmura Jan [*] 0000-0002-9153-7983;012;WWF, Bergier J髗ef [ ];000;000, Andrzejewski Marcin [ ];000;000, Dybek Tomasz [ ];000;000, Mleczko Magdalena [ ];000;000

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Problemy Nauki i Wychowania

Data wprowadzenia: 2009/05

Sygnatura: PNNP04139


299/591

IDT: .

Autorzy: Malicka Iwona, Paw硂wska Katarzyna.

Tytu艂 orygina艂u: Aktywno舵 ruchowa w prewencji pierwotnej i wt髍nej raka piersi

Czasopismo: Rehabilitacja Medyczna

Szczeg贸艂y: 2008 : t.12, nr 1, s.32-38, bibliogr. 55 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Malicka Iwona [*] 0000-0002-7668-001X;042;WF, Siewierska Katarzyna [*] 0000-0002-6433-0821;042;WF

Data wprowadzenia: 2008/07

Sygnatura: PNNP03776


300/591

IDT: .

Autorzy: So硉ysik Mariusz.

Tytu艂 orygina艂u: Aktywno舵 ruchowa w 秗odowisku przyrodniczym - plenerowe metody oceny podstawowych cech motorycznych, sprawno禼i i wydolno禼i fizycznej

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Wybieram zdrowie : konspekty zaj赕 lekcyjnych dla nauczycieli szk蟪 gimnazjalnych i 秗ednich / red. nauk. Ewa Przysi昕na, Mariusz So硉ysik

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Stowarzyszenie Ekologiczne "EKO-UNIA", 2008

Opis fizyczny: s.103-107 : bibliogr. 9 poz.

Uwagi: ISBN 83-978-83-925260-5-6

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: So硉ysik Mariusz [ ] 0000-0002-0317-0705 926307;037;WWF

Data wprowadzenia: 2008/06

Sygnatura: PNNP03718


301/591

IDT: .

Autorzy: So硉ysik Mariusz.

Tytu艂 orygina艂u: Aktywno舵 ruchowa w 秗odowisku przyrodniczym - rekreacyjne gry plenerowe

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Wybieram zdrowie : konspekty zaj赕 lekcyjnych dla nauczycieli szk蟪 gimnazjalnych i 秗ednich / red. nauk. Ewa Przysi昕na, Mariusz So硉ysik

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Stowarzyszenie Ekologiczne "EKO-UNIA", 2008

Opis fizyczny: s.98-102 : ryc. bibliogr. 10 poz.

Uwagi: ISBN 83-978-83-925260-5-6

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: So硉ysik Mariusz [ ] 0000-0002-0317-0705 926307;037;WWF

Data wprowadzenia: 2008/06

Sygnatura: PNNP03717


302/591

IDT: .

Autorzy: Rejman Marek.

Tytu艂 orygina艂u: Aktywno舵 ruchowa w wodzie - wybrane formy wykorzystania 秗odowiska wodnego do cel體 prozdrowotnych

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Wybieram zdrowie : konspekty zaj赕 lekcyjnych dla nauczycieli szk蟪 gimnazjalnych i 秗ednich / red. nauk. Ewa Przysi昕na, Mariusz So硉ysik

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Stowarzyszenie Ekologiczne "EKO-UNIA", 2008

Opis fizyczny: s.108-120 : ryc. tab. bibliogr. 9 poz.

Uwagi: ISBN 83-978-83-925260-5-6

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Rejman Marek [ ] 0000-0003-3857-6999 926294;037;WWF

Data wprowadzenia: 2008/06

Sygnatura: PNNP03719


303/591

IDT: .

Autorzy: S硂wi駍ka-Lisowska Ma砱orzata, Haber El縝ieta, J蠹k體 Pawe, czma駍ki kasz, M阣ra Marek.

Tytu艂 orygina艂u: Association between 5-HTR1B receptor gene (HTR1B) G861C polymorphism and the level of physical activity

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: 13th Annual Congress of the European College of Sport Science, 9-12 July 2008, Estoril - Portugal : book of abstracts / ed. by J. Cabri, F. Alves, D. Araujo et al.

Adres wydawniczy: Estoril : European College of Sport Science, 2008

Opis fizyczny: s.82 : bibliogr. 4 poz.

Konferencja/zjazd - tytu艂: European College of Sport Science

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Estoril : 2008.07.09-12

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: S硂wi駍ka-Lisowska Ma砱orzata [*] 0000-0001-7522-4058;038;WWF, Haber El縝ieta [*];038;WWF, J蠹k體 Pawe [*] 0000-0003-4838-3525;038;WWF, czma駍ki kasz [ ];000;000, M阣ra Marek [*] 0000-0002-4494-1254;038;WWF

Data wprowadzenia: 2008/07

Sygnatura: PNNP03774


304/591

IDT: .

Autorzy: S硂wi駍ka-Lisowska Ma砱orzata, J蠹k體 Pawe, czma駍ki kasz, M阣ra Marek.

Tytu艂 orygina艂u: CAG repeat polymorphism in the androgen receptor gene and the level of physical activity

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: 13th Annual Congress of the European College of Sport Science, 9-12 July 2008, Estoril - Portugal : book of abstracts / ed. by J. Cabri, F. Alves, D. Araujo et al.

Adres wydawniczy: Estoril : European College of Sport Science, 2008

Opis fizyczny: s.82 : bibliogr. 2 poz.

Konferencja/zjazd - tytu艂: European College of Sport Science

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Estoril : 2008.07.09-12

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: S硂wi駍ka-Lisowska Ma砱orzata [*] 0000-0001-7522-4058;038;WWF, J蠹k體 Pawe [*] 0000-0003-4838-3525;038;WWF, czma駍ki kasz [ ];000;000, M阣ra Marek [*] 0000-0002-4494-1254;038;WWF

Data wprowadzenia: 2008/07

Sygnatura: PNNP03775


305/591

IDT: .

Autorzy: D阞ska Urszula, Gu砤-Kubiszewska Halina, Staro禼iak Wojciech.

Tytu艂 orygina艂u: Criterion of health and pro-health activities by students and old age people

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Higieniczno-秗odowiskowe uwarunkowania zdrowia / red. nauk. Izabella Jackowska, Maria Iskra, Andrzej Borz阠ki, Krzysztof Sztanke

Adres wydawniczy: Lublin : Uniwersytet Medyczny, 2008

Opis fizyczny: s.600-609 : ryc. bibliogr. 13 poz.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: D阞ska Urszula [ ];000;000, Gu砤-Kubiszewska Halina [*];004;WWF, Staro禼iak Wojciech [*] 0000-0003-4202-5727;004;WWF

Data wprowadzenia: 2009/03

Sygnatura: PNNP04086


306/591

IDT: .

Autorzy: Klarowicz Andrzej, Zato Krystyna, Albi駍ki Piotr.

Tytu艂 orygina艂u: Differences in conscious reception of stimuli from water environment in school children

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Science in swimming. 2 / ed. Krystyna Zato, Marcin Jaszczak

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2008

Opis fizyczny: s.16-22 : ryc. bibliogr. 9 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Klarowicz Andrzej [*] 0000-0002-4911-0900;037;WWF, Zato Krystyna [*] 0000-0003-1736-3687 925202;037;WWF, Albi駍ki Piotr [*];037;WWF

Data wprowadzenia: 2008/06

Sygnatura: PNNP03678


307/591

IDT: .

Autorzy: Opoka Dorota.

Tytu艂 orygina艂u: Fitness clubs consumer characteristics in sd

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Aktywno舵 ruchowa ludzi w r罂nym wieku. T.12. : red. nauk. Danuta Umiastowska

Adres wydawniczy: Szczecin : Wydawnictwo Promocyjne "Albatros", 2008

Opis fizyczny: s.149-155 : tab. bibliogr. 2 poz.

Uwagi: ISBN 978-83-88038-65-5

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Opoka Dorota [*];037;WWF

Data wprowadzenia: 2009/02

Sygnatura: PNNP04055


308/591

IDT: .

Autorzy: Chwa砪zy駍ka Agnieszka, G髍ska-K酬k Lucyna.

Tytu艂 orygina艂u: Ilo舵 tkanki t硊szczowej u kobiet trenuj眂ych i 鎤icz眂ych - badania wst阷ne

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Kierunki doskonalenia treningu i walki sportowej : diagnostyka. T.5 / red. Anna Kuder, Krzysztof Perkowski, Dariusz edziewski

Adres wydawniczy: Warszawa : Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, 2008

Opis fizyczny: s.203-206 : tab. bibliogr.

Uwagi: ISBN : 83-85740-24-4

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Chwa砪zy駍ka Agnieszka [*] 0000-0003-1359-2570;040;WF, G髍ska-K酬k Lucyna [*] 0000-0001-6100-7167;040;WF

Data wprowadzenia: 2008/12

Sygnatura: PNNP03945


309/591

IDT: .

Autorzy: Toczek-Werner Sylwia.

Tytu艂 orygina艂u: O zwi眤ku mi阣zy rozwojem osobistej to縮amo禼i a uczestnictwem w emocjonalnie stresuj眂ych zaj阠iach czasu wolnego

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Edukacja wobec to縮amo禼i spo砮cznej / pod red. El縝iety Gawe-Luty i Jerzego Kojko砤

Adres wydawniczy: Gda駍k : Wydawnictwo Harmonia, 2008

Opis fizyczny: s.497-509 : tab. bibliogr. 16 poz.

Uwagi: ISBN 978-83-7134-272-1

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Toczek-Werner Sylwia [*];037;WWF

Data wprowadzenia: 2008/04

Sygnatura: PNNP03563


310/591

IDT: .

Autorzy: Sebastjan Anna, D眀rowska Gra縴na, Ignasiak Zofia, 痷rek Grzegorz.

Tytu艂 orygina艂u: Ocena motoryki precyzyjnej r阫i starszych kobiet o r罂nym poziomie aktywno禼i ruchowej

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Evaluation of precise motor skills of a hand in elderly women representing different levels of physical activity

Czasopismo: Fizjoterapia

Szczeg贸艂y: 2008 : t.16, nr 1, s.41-45, ryc. bibliogr. 11 poz.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Sebastjan Anna [ ] 0000-0001-6395-6147;000;000, D眀rowska Gra縴na [*];042;WF, Ignasiak Zofia [*] 0000-0001-8656-9107;033;WWF, 痷rek Grzegorz [*] 0000-0002-1795-4367;033;WWF

Data wprowadzenia: 2008/10

Sygnatura: PNNP03850


311/591

IDT: .

Autorzy: Kaik-Wo糿iak Anita, F眐 Tadeusz.

Tytu艂 orygina艂u: Oferta Wroc砤wia w zakresie rekreacji ruchowej w opinii mieszka馽體 miasta

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Recreational offer of Wroclaw in the eyes of the inhabitants of the city

Czasopismo: Turystyka i Rekreacja

Szczeg贸艂y: 2008 : t.4, s.45-50, tab. bibliogr. 20 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Kaik-Wo糿iak Anita [*] 0000-0002-9385-6216;037;WWF, F眐 Tadeusz [*];037;WWF

Data wprowadzenia: 2009/02

Sygnatura: PNNP04031


312/591

IDT: .

Autorzy: Opoka Dorota.

Tytu艂 orygina艂u: Profile of fitness service client in Rzeszow

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Aktywno舵 ruchowa ludzi w r罂nym wieku. T.12. : red. nauk. Danuta Umiastowska

Adres wydawniczy: Szczecin : Wydawnictwo Promocyjne "Albatros", 2008

Opis fizyczny: s.143-148 : tab. bibliogr. 2 poz.

Uwagi: ISBN 978-83-88038-65-5

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Opoka Dorota [*];037;WWF

Data wprowadzenia: 2009/02

Sygnatura: PNNP04054


313/591

IDT: .

Autorzy: Antoniak-Lewandowska Krystyna, Bednarek Justyna.

Tytu艂 orygina艂u: Sportowe wsp蟪zawodnictwo rodzinne jako przyk砤d kulturowych zachowa warunkuj眂ych dobrostan

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Family competition as an example of cultural activities conditioning wellness

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Sport a dobrostan : praca zbiorowa / pod red. El縝iety Rutkowskiej

Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo NeuroCentrum, 2008

Opis fizyczny: s. 9-16 : ryc. bibliogr. 8 poz. sum.

Uwagi: ISBN 978-83-61495-60-4

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Antoniak-Lewandowska Krystyna [*] 0000-0002-3490-1320;037;WWF, Bednarek Justyna [ ];023;000

Data wprowadzenia: 2008/06

Sygnatura: PNNP03703


314/591

IDT: .

Autorzy: Pietraszewska Jadwiga, Burdukiewicz Anna, Mia砶owska Janina, Andrzejewska Justyna.

Tytu艂 orygina艂u: The characteristics of a somatic structure and body composition from an aspect of student physical activity

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Sport vs. wellness : praca zbiorowa / pod red. El縝iety Rutkowskiej

Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo NeuroCentrum, 2008

Opis fizyczny: s.105-113 : ryc. tab. bibliogr. 10 poz. streszcz. sum.

Uwagi: ISBN 978-83-61495-56-7

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Pietraszewska Jadwiga [*] 0000-0002-1319-9755;033;WWF, Burdukiewicz Anna [*] 0000-0002-1397-9516;033;WWF, Mia砶owska Janina [*];033;WWF, Andrzejewska Justyna [*] 0000-0002-3662-0944;033;WWF

Data wprowadzenia: 2008/06

Sygnatura: PNNP03705


315/591

IDT: .

Autorzy: Michalski Ryszard, Korzewa Leszek, Kowalski Pawe, Ma鎘a砤 Krzysztof, Stod蟪ka Jacek.

Tytu艂 orygina艂u: The occurrence of running injuries as influence on a person's physical fitness activity selection

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Sport vs. wellness : praca zbiorowa / pod red. El縝iety Rutkowskiej

Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo NeuroCentrum, 2008

Opis fizyczny: s.43-49 : tab. bibliogr. 12 poz. sum

Uwagi: ISBN 978-83-61495-56-7

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Michalski Ryszard [*] 0000-0002-5392-3760;035;WWF, Korzewa Leszek [*] 0000-0002-1306-6944;035;WWF, Kowalski Pawe [*] 0000-0003-2284-1241;035;WWF, Ma鎘a砤 Krzysztof [*] 0000-0001-6750-4316 926346;035;WWF, Stod蟪ka Jacek [*] 0000-0001-8373-5739 926284;035;WWF

Data wprowadzenia: 2008/10

Sygnatura: PNNP03822


316/591

IDT: .

Autorzy: Hagner Wojciech, Ka糾ierczak Urszula, Wi眂ek Magdalena, Zubrzycki Igor.

Tytu艂 orygina艂u: The primary study on influence of fitness camps on rehabilitation efficiency of full laryngectomy patients (brief research reports)

Czasopismo: International Journal of Rehabilitation Research

Szczeg贸艂y: 2008 : vol.31, nr 4, s.356-358, ryc. tab. bibliogr. 18 poz.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Hagner Wojciech [ ];000;000, Ka糾ierczak Urszula [ ];000;000, Wi眂ek Magdalena [*];042;WF, Zubrzycki Igor [*];040;WF

Data wprowadzenia: 2009/02

Sygnatura: PNNP04032


317/591

IDT: .

Autorzy: Opoka Dorota, Szlachta Joanna, Marak Janusz, Zarzycki Piotr.

Tytu艂 orygina艂u: Us硊gi rekreacyjno-sportowe jako produkt dla mieszka馽體 na przyk砤dzie miasta Leszna

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Recreational-sport service as a product for the inhabitants of the city Leszno as an example

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Turystyka i rekreacja jako formy aktywno禼i spo砮cznej / red. Wanda Staniewska-Z眛ek, Tadeusz Sankowski, Rados砤w Muszkieta

Adres wydawniczy: Pozna : Wielkopolska Wy縮za Szko砤 Turystyki i Zarz眃zania, 2008

Opis fizyczny: s.99-105 : tab. sum.

Seria: Monografie ; Wielkopolska Wy縮za Szko砤 Turystyki i Zarz眃zania w Poznaniu ; 1

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Opoka Dorota [ ];037;WWF, Szlachta Joanna [ ];000;000, Marak Janusz [ ];000;000, Zarzycki Piotr [*] 0000-0001-6803-1362;037;WWF

Data wprowadzenia: 2008/04

Sygnatura: PNNP03560


318/591

IDT: .

Autorzy: Zato Krystyna, Kwa秐a Anna.

Tytu艂 orygina艂u: U秝iadamianie wiedzy o warto禼iach a poziom realizacji cel體 lekcji p硑wania

Czasopismo: Sporty Wodne i Ratownictwo

Szczeg贸艂y: 2008 : vol.1, s.34-41, ryc. tab. bibliogr. 18 poz.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Zato Krystyna [*] 0000-0003-1736-3687 925202;037;WWF, Kwa秐a Anna [*] 0000-0002-2443-5450;037;WWF

Data wprowadzenia: 2008/04

Sygnatura: PNNP03544


319/591

IDT: .

Autorzy: Chwa砪zy駍ka Agnieszka, G髍ska-K酬k Lucyna.

Tytu艂 orygina艂u: Zapotrzebowanie kaloryczne kobiet trenuj眂ych w por體naniu z 鎤icz眂ymi - badania wst阷ne

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Proces doskonalenia treningu i walki sportowej. T.5 / red. Anna Kuder, Krzysztof Perkowski, Dariusz edziewski

Adres wydawniczy: Warszawa : Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, 2008

Opis fizyczny: s.176-178 : tab. bibliogr.

p-ISBN: 83-85740-23-6

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Chwa砪zy駍ka Agnieszka [*] 0000-0003-1359-2570;040;WF, G髍ska-K酬k Lucyna [*] 0000-0001-6100-7167;040;WF

Data wprowadzenia: 2008/12

Sygnatura: PNNP03951


320/591

IDT: .

Autorzy: Bolanowski Marek, Basiak Aleksander, Bolanowski Janusz, Sutkowski Krzysztof.

Tytu艂 orygina艂u: Znaczenie aktywno禼i fizycznej dla uzyskania odpowiedniej masy i g阺to禼i mineralnej ko禼i u dzieci i m硂dzie縴

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Value of physical activity for proper bone mass and bone mineral density attaining in children and adolescents

Czasopismo: Endokrynologia, Diabetologia i Choroby Przemiany Materii Wieku Rozwojowego

Szczeg贸艂y: 2008 : vol.14, nr 1, s.51-55, bibliogr. 36 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Bolanowski Marek [*];040;WF, Basiak Aleksander [ ];000;000, Bolanowski Janusz [*];015;WF, Sutkowski Krzysztof [*];040;WF

Data wprowadzenia: 2010/07

Sygnatura: PNNP04711


321/591

IDT: .

Autorzy: Piechura Jerzy Rafa, Ro縠k Krystyna, Skrzek Anna, Dziubek Violetta, Pulsakowski Grzegorz, Majewska Marta.

Tytu艂 orygina艂u: Znaczenie aktywno禼i fizycznej w kszta硉owaniu parametr體 pr阣ko禼iowo-si硂wych m昕czyzn w obr阞ie tu硂wia

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The importance of men physical activity for developing velocity and force parameters in trunk muscles

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Obci笨enie uk砤du ruchu : przyczyny i skutki / pod red. nauk. Ryszarda Palucha, Katarzyny Jach, Marcina Kuli駍kiego, Rafa砤 Michalskiego

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroc砤wskiej, 2008

Opis fizyczny: s.83-92 : ryc. tab. bibliogr.14 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Piechura Jerzy Rafa [*] 0000-0003-0385-4354;015;WF, Ro縠k-Piechura Krystyna [*] 0000-0001-5589-4978;042;WF, Skrzek Anna [*] 0000-0003-1533-0291;015;WF, Dziubek-Rogowska Wioletta [*] 0000-0003-3511-7623;042;WF, Pulsakowski Grzegorz [ ];000;000, Majewska-Pulsakowska Marta [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2009/02

Sygnatura: PNNP04035


322/591

IDT: .

Autorzy: Blachura Beata, Kunysz Piotr.

Tytu艂 orygina艂u: Znaczenie sport體 zimowych w profilaktyce chor骲 cywilizacyjnych

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Winter sports as a prevention of civilisation diseases

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Sporty 秐ie縩e : stan i perspektywy bada / pod red. Grzegorza Jurasa, Lecha Powolnego, Jana 昕y駍kiego

Adres wydawniczy: Katowice : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki, 2008

Opis fizyczny: s.34-39 : bibliogr. 9 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Blachura Beata [*] 0000-0001-8649-5355;037;WWF, Kunysz Piotr [*] 0000-0003-3996-8986;037;WWF

Data wprowadzenia: 2008/12

Sygnatura: PNNP03940


323/591

IDT: .

Autorzy: Chwa砪zy駍ka Agnieszka, G髍ska-K酬k Lucyna, Szczepu砤 kasz.

Tytu艂 orygina艂u: Aktywno舵 fizyczna przysz硑ch nauczycieli wychowania fizycznego na tle r體ie秐ik體

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Proces doskonalenia treningu i walki sportowej. T.4 / red. Anna Kuder, Krzysztof Perkowski, Dariusz edziewski

Adres wydawniczy: Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego J髗efa Pi硈udskiego, 2007

Opis fizyczny: s.153-157 : ryc. tab. bibliogr.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Chwa砪zy駍ka Agnieszka [*] 0000-0003-1359-2570;040;WF, G髍ska-K酬k Lucyna [*] 0000-0001-6100-7167;040;WF, Szczepu砤 kasz [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2007/09

Sygnatura: PNNP03197


324/591

IDT: .

Autorzy: Kosendiak Jan, Migasiewicz Juliusz, Kosendiak Aureliusz.

Tytu艂 orygina艂u: Aktywno舵 fizyczna student體 uczelni wroc砤wskich jako przejaw postaw prozdrowotnych

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Physical activity of students from Wroclaw's universities as expression of pro-health attitude

Czasopismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Sk硂dowska Sect.D Med.

Szczeg贸艂y: 2007 : vol.62, suppl.18, nr 3, s.380-383, ryc. bibliogr. 10 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Kosendiak Jan [*];039;WWF, Migasiewicz Juliusz [*] 0000-0002-0855-0512;039;WWF, Kosendiak Aureliusz [ ];024;000

Data wprowadzenia: 2007/06

Sygnatura: PNNP03032


325/591

IDT: .

Autorzy: Antoszczuk Gabriela, Lewandowski Marek, Surynt Agnieszka.

Tytu艂 orygina艂u: Aktywno舵 fizyczna w 縴ciu rodzic體 dzieci w wieku przedszkolnym

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Physical activity in the lives of parents of pre-school children

Czasopismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Sk硂dowska Sect.D Med.

Szczeg贸艂y: 2007 : vol.62, suppl.18, nr 1, s.76-79, tab. bibliogr. 1 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Antoszczuk Gabriela [*];004;WWF, Lewandowski Marek [*];004;WWF, Surynt Agnieszka [*] 0000-0001-6668-8010;004;WWF

Data wprowadzenia: 2007/06

Sygnatura: PNNP03045


326/591

IDT: .

Autorzy: Chwa砪zy駍ka Agnieszka, Malicka Iwona, Paw硂wska Katarzyna, G髍ska-K酬k Lucyna.

Tytu艂 orygina艂u: Aktywno舵 ruchowa a wiek na przyk砤dzie kobiet po leczeniu raka piersi

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Physical activity versus age as exemplified by women after breast cancer treatment

Czasopismo: Fizjoterapia

Szczeg贸艂y: 2007 : t.15, nr 4, s.54-59, ryc. blbliogr. 27 poz.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Chwa砪zy駍ka Agnieszka [*] 0000-0003-1359-2570;040;WF, Malicka Iwona [*] 0000-0002-7668-001X;042;WF, Siewierska Katarzyna [*] 0000-0002-6433-0821;042;WF, G髍ska-K酬k Lucyna [*] 0000-0001-6100-7167;040;WF

Data wprowadzenia: 2008/07

Sygnatura: PNNP03777


327/591

IDT: .

Tytu艂 orygina艂u: Aktywno舵 ruchowa dzieci i m硂dzie縴 / pod red. Tadeusza Koszczyca, J髗efa Wo硑馽a, Haliny Gu硑-Kubiszewskiej, Zdzis砤wa Paligi

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2007

Opis fizyczny: 154 s. : fot. ryc. tab.

p-ISBN: 978-83-89156-76-1

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Koszczyc Tadeusz [*] 0000-0001-6390-5438;004;WWF, Wo硑niec J髗ef [*];012;WWF, Gu砤-Kubiszewska Halina [*];004;WWF, Paliga Zdzis砤w [*];035;WWF

Data wprowadzenia: 2008/05

Sygnatura: PNNP03620


328/591

IDT: .

Autorzy: Paw硂wska Katarzyna, Chwa砪zy駍ka Agnieszka, Malicka Iwona.

Tytu艂 orygina艂u: Aktywno舵 ruchowa jako czynnik wp硑waj眂y na zdolno舵 wysi砶ow kobiet po odj阠iu piersi

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Physical activity as a factor affecting physical efficiency in women after mastectomy

Czasopismo: Medycyna Sportowa

Szczeg贸艂y: 2007 : vol.23, nr 6, s.219-223, tab. bibliogr. 13 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Siewierska Katarzyna [*] 0000-0002-6433-0821;042;WF, Chwa砪zy駍ka Agnieszka [*] 0000-0003-1359-2570;040;WF, Malicka Iwona [*] 0000-0002-7668-001X;042;WF

Data wprowadzenia: 2008/04

Sygnatura: PNNP03565


329/591

IDT: .

Autorzy: G髍ska-K酬k Lucyna, Chwa砪zy駍ka Agnieszka.

Tytu艂 orygina艂u: Aktywno舵 ruchowa matek student體 AWF na tle grupy kontrolnej

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Proces doskonalenia treningu i walki sportowej. T.4 / red. Anna Kuder, Krzysztof Perkowski, Dariusz edziewski

Adres wydawniczy: Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego J髗efa Pi硈udskiego, 2007

Opis fizyczny: s.192-195 : ryc. tab. bibliogr.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: G髍ska-K酬k Lucyna [*] 0000-0001-6100-7167;040;WF, Chwa砪zy駍ka Agnieszka [*] 0000-0003-1359-2570;040;WF

Data wprowadzenia: 2007/09

Sygnatura: PNNP03199


330/591

IDT: .

Autorzy: Bartoszewicz Ryszard.

Tytu艂 orygina艂u: Aktywno舵 ruchowa uczni體 z zaburzeniami wzroku w warunkach letniego obozu rekreacyjnego

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Motorial activity of students with disturbed vision under conditions of a summer recreation camp

Czasopismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Sk硂dowska Sect.D Med.

Szczeg贸艂y: 2007 : vol.62, suppl.18, nr 1, s.143-147, tab. bibliogr. 10 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Bartoszewicz Ryszard [*] 0000-0002-1467-6891;004;WWF

Data wprowadzenia: 2007/06

Sygnatura: PNNP03029


331/591

IDT: .

Autorzy: Surynt Agnieszka, Lewandowski Marek, Antoszczuk Gabriela.

Tytu艂 orygina艂u: Aktywno舵 ruchowa w opinii uczni體 gimnazjum i liceum

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Physical activity in opinion of gymnasium and secondary school

Czasopismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Sk硂dowska Sect.D Med.

Szczeg贸艂y: 2007 : vol.62, suppl.18, nr 8, s.96-99, tab. bibliogr. 5 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Surynt Agnieszka [*] 0000-0001-6668-8010;004;WWF, Lewandowski Marek [*];004;WWF, Antoszczuk Gabriela [*];004;WWF

Data wprowadzenia: 2007/06

Sygnatura: PNNP03027


332/591

IDT: .

Autorzy: Antoniak-Lewandowska Krystyna, Szyma駍ka Kamila.

Tytu艂 orygina艂u: Aktywno舵 ruchowa w 秗odowisku wodnym os骲 w wieku dojrza硑m

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Motion activity in adulthood

Czasopismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Sk硂dowska Sect.D Med.

Szczeg贸艂y: 2007 : vol.62, suppl.18, nr 1, s.69-71, ryc. bibliogr. 10 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Antoniak-Lewandowska Krystyna [*] 0000-0002-3490-1320;037;WWF, Szyma駍ka Kamila [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2007/06

Sygnatura: PNNP03047


333/591

IDT: .

Autorzy: Szczuka Edyta, Pawelec Ryszard.

Tytu艂 orygina艂u: Analiza codziennej aktywno禼i fizycznej kobiet z osteoporoz - uczestniczek d硊gofalowego programu zdrowotnego

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Analysis of day-to-day physical activity of women suffering from osteoporosis - members of long-wave health project

Czasopismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Sk硂dowska Sect.D Med.

Szczeg贸艂y: 2007 : vol.62, suppl.18, nr 8, s.144-147, tab. bibliogr. 6 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Szczuka Edyta [*] 0000-0002-1987-5304;041;WF, Pawelec Ryszard [*] 0000-0002-5686-9448;041;WF

Data wprowadzenia: 2007/06

Sygnatura: PNNP03031


334/591

IDT: .

Autorzy: Skrzek Anna, D眀rowska Gra縴na, Bolanowski Marek.

Tytu艂 orygina艂u: Analiza g阺to禼i tkanki kostnej s硊chaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku we Wroc砤wiu w pi阠ioletnich obserwacjach

Czasopismo: Fizjoterapia

Szczeg贸艂y: 2007 : t.15, supl.1, s.35

Uwagi: VI Mi阣zynarodowe Dni Fizjoterapii

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Skrzek Anna [*] 0000-0003-1533-0291;015;WF, D眀rowska Gra縴na [*];042;WF, Bolanowski Marek [*];040;WF

Data wprowadzenia: 2007/07

Sygnatura: PNNP03144


335/591

IDT: .

Autorzy: Ignasiak Zofia, Lis Magdalena.

Tytu艂 orygina艂u: Assessment of physical activity level of elderly people

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: II Mi阣zynarodowe Sympozjum Naukowe "odowiskowe 紃骴砤 zagro縠 zdrowotnych". Kazimierz Dolny, 26-28 kwietnia 2007. T.1.

Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo POLIHYMNIA Sp. z o.o., 2007

Opis fizyczny: s.136

Konferencja/zjazd - tytu艂: Katedra i Zak砤d Higieny AM w Lublinie; Polskie Towarzystwo Higieniczne - Oddzia Lubelski

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Kazimierz Dolny : 2007.04.26-28

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Ignasiak Zofia [*] 0000-0001-8656-9107;033;WWF, Lis Magdalena [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2008/02

Sygnatura: PNNP03477


336/591

IDT: .

Autorzy: Antoniak-Lewandowska Krystyna, Konieczny Grzegorz.

Tytu艂 orygina艂u: Bezpiecze駍two na zaj阠iach ruchowych w wodzie z niemowl阾ami i ma硑mi dzie鎚i

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: III Zimowa Szko砤 Sport體 Wodnych, Ratownictwa, Rekreacji i Rehabilitacji w Wodzie "Sporty wodne i ratownictwo"

Adres wydawniczy: Radom : Politechnika Radomska, 2007

Opis fizyczny: s.24-30 : fot. bibliogr.8 poz.

Konferencja/zjazd - tytu艂: Politechnika Radomska

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Radom

Uwagi: (Materia硑 konferencyjne vol.1/2007)

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Antoniak-Lewandowska Krystyna [*] 0000-0002-3490-1320;037;WWF, Konieczny Grzegorz [*];015;WF

Data wprowadzenia: 2007/01

Sygnatura: PNNP02818


337/591

IDT: .

Autorzy: Nawara Henryk, Pop砤wska Katarzyna.

Tytu艂 orygina艂u: Bieg terenowy

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Aktywno舵 ruchowa dzieci i m硂dzie縴 / pod red. Tadeusza Koszczyca, J髗efa Wo硑馽a, Haliny Gu硑-Kubiszewskiej, Zdzis砤wa Paligi

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2007

Opis fizyczny: s.73-74

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Nawara Henryk [*] 0000-0001-6246-9056;039;WWF, Pop砤wska Katarzyna [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2008/05

Sygnatura: PNNP03633


338/591

IDT: .

Autorzy: G髍ska-K酬k Lucyna, Bie Ewa, Czerwi駍ki Pawe, Witkowski Kazimierz, Chwa砪zy駍ka Agnieszka.

Tytu艂 orygina艂u: Biegacze d硊godystansowi - wybrane elementy stylu 縴cia

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Proces doskonalenia treningu i walki sportowej. T.4 / red. Anna Kuder, Krzysztof Perkowski, Dariusz edziewski

Adres wydawniczy: Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego J髗efa Pi硈udskiego, 2007

Opis fizyczny: s.269-273 : ryc. tab. bibliogr.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: G髍ska-K酬k Lucyna [*] 0000-0001-6100-7167;040;WF, Bie Ewa [*] 0000-0002-6749-8267;014;WF, Czerwi駍ki Pawe [ ];000;000, Witkowski Kazimierz [*] 0000-0003-1503-9904;039;WWF, Chwa砪zy駍ka Agnieszka [*] 0000-0003-1359-2570;040;WF

Data wprowadzenia: 2007/09

Sygnatura: PNNP03200


339/591

IDT: .

Autorzy: Ignasiak Zofia, S砤wi駍ka Teresa, Jegier A., Krynicka-Pieleszek Iga, Kochan Katarzyna.

Tytu艂 orygina艂u: Charakterystyka aktywno禼i ruchowej doros硑ch mieszka馽體 Wroc砤wia : wyniki bada populacyjnych

Czasopismo: Fizjoterapia

Szczeg贸艂y: 2007 : t.15, supl.1, s.30

Uwagi: VI Mi阣zynarodowe Dni Fizjoterapii

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Ignasiak Zofia [*] 0000-0001-8656-9107;033;WWF, S砤wi駍ka-Ochla Teresa [*] 0000-0002-7217-5868;033;WWF, Jegier A. [ ];000;000, Krynicka-Pieleszek Iga [*];033;WWF, Kochan-Jache Katarzyna [*] 0000-0003-2632-3556;033;WWF

Data wprowadzenia: 2007/07

Sygnatura: PNNP03136


340/591

IDT: .

Autorzy: Fujarczuk Katarzyna, Bajer-Ciszewska Agnieszka.

Tytu艂 orygina艂u: 苭iczenia og髄norozwojowe w formie uk砤du krok體 aerobiku

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Aktywno舵 ruchowa dzieci i m硂dzie縴 / pod red. Tadeusza Koszczyca, J髗efa Wo硑馽a, Haliny Gu硑-Kubiszewskiej, Zdzis砤wa Paligi

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2007

Opis fizyczny: s.133-135 : tab.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Fujarczuk Katarzyna [*];035;WWF, Bajer-Ciszewska Agnieszka [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2008/05

Sygnatura: PNNP03651


341/591

IDT: .

Autorzy: Szczuka Edyta.

Tytu艂 orygina艂u: Dolegliwo禼i b髄owe w obr阞ie kr阦os硊pa a funkcjonowanie fizyczne pacjentek z osteoporoz pomenopauzaln bior眂ych udzia w profilaktycznym programie zdrowotnym

Czasopismo: Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja

Szczeg贸艂y: 2007 : Vol.9, supl. 1, s.12-13

Uwagi: VI Interdyscyplinarny Kongres Naukowy nt. "Wsp蟪czesne zasady diagnostyki i leczenia zespo丑w b髄owych szyjnego odcinka kr阦os硊pa" Warszawa, 29-30 czerwca 2007 r.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Szczuka Edyta [*] 0000-0002-1987-5304;041;WF

Data wprowadzenia: 2007/07

Sygnatura: PNNP03111


342/591

IDT: .

Autorzy: Rutkowski Dariusz, Wieczorek Marta.

Tytu艂 orygina艂u: Expectations of blind children towards a physical education teacher - report from examinations

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Education in a reformed school = Wychowanie i kszta砪enie w reformowanej szkole. 6 / ed. by Tadeusz Koszczyc, Marek Lewandowski, Wojciech Staro禼iak

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wroc砤wskie Towarzystwo Naukowe, 2007

Opis fizyczny: s.53-56

Uwagi: (Tekst polski na do潮czonej p硑cie CD)

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Rutkowski Dariusz [*];004;WWF, Wieczorek Marta [*] 0000-0003-3933-246X;004;WWF

Data wprowadzenia: 2008/01

Sygnatura: PNNP03379


343/591

IDT: .

Autorzy: Fujarczuk Katarzyna, Bajer-Ciszewska Agnieszka.

Tytu艂 orygina艂u: Fitness - 鎤iczenia dla ka縟ego kszta硉uj眂e sylwetk cia砤

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Aktywno舵 ruchowa dzieci i m硂dzie縴 / pod red. Tadeusza Koszczyca, J髗efa Wo硑馽a, Haliny Gu硑-Kubiszewskiej, Zdzis砤wa Paligi

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2007

Opis fizyczny: s.136-140 : fot. tab.

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Fujarczuk Katarzyna [*];035;WWF, Bajer-Ciszewska Agnieszka [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2008/05

Sygnatura: PNNP03652


344/591

IDT: .

Autorzy: Bartusiak Irena, Romanowska-To吵oczko Anna.

Tytu艂 orygina艂u: Formy aktywno禼i fizycznej m硂dzie縴 wroc砤wskich szk蟪 秗ednich, kszta硉uj眂e styl 縴cia promuj眂y zdrowie

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Forms of motor activity, promoting healthy lifestyle, in Wroc砤w secondary school students

Czasopismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Sk硂dowska Sect.D Med.

Szczeg贸艂y: 2007 : vol.62, suppl.18, nr 1, s.161-165, ryc. bibliogr. 3 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Bartusiak Irena [*];006;WWF, Romanowska-To吵oczko Anna [*] 0000-0003-2236-7519;006;WWF

Data wprowadzenia: 2007/06

Sygnatura: PNNP03042


345/591

IDT: .

Autorzy: Chwa砪zy駍ka Agnieszka, G髍ska-K酬k Lucyna.

Tytu艂 orygina艂u: Formy treningu preferowane przez 鎤icz眂e kobiety w r罂nym wieku

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Proces doskonalenia treningu i walki sportowej. T.4 / red. Anna Kuder, Krzysztof Perkowski, Dariusz edziewski

Adres wydawniczy: Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego J髗efa Pi硈udskiego, 2007

Opis fizyczny: s.185-188 : ryc. tab. bibliogr.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Chwa砪zy駍ka Agnieszka [*] 0000-0003-1359-2570;040;WF, G髍ska-K酬k Lucyna [*] 0000-0001-6100-7167;040;WF

Data wprowadzenia: 2007/09

Sygnatura: PNNP03198


346/591

IDT: .

Autorzy: Konefa Marek, Czajka Kamila.

Tytu艂 orygina艂u: Frequency of overweight and obesity presence among rural youth in the subjective assessment of weight and height proportions and some healthy behaviour

Czasopismo: Polish Journal of Environmental Studies

Szczeg贸艂y: 2007 : vol.16, nr 5C, s.265-267, ryc. bibliogr. 16 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Konefa Marek [*] 0000-0002-0918-1683;024;000, Czajka Kamila [*] 0000-0002-6013-8146;033;WWF

Data wprowadzenia: 2008/04

Sygnatura: PNNP03567


347/591

IDT: .

Autorzy: Ignasiak Zofia, Skrzek Anna, D眀rowska Gra縴na.

Tytu艂 orygina艂u: G阺to舵 ko禼i i sk砤d cia砤 kobiet z UTW w aspekcie zr罂nicowanej aktywno禼i fizycznej

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Bone density and body composition of women from Third Age University in the aspect of diverse physical activity

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Mi阣zynarodowy XIV Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii "Kierunki rozwoju fizjoterapii" 19-21 pa糳ziernika 2007 roku

Adres wydawniczy: s. l. : s. n., 2007

Opis fizyczny: s.205-206; s.351-352 : bibliogr. 10 poz.

Konferencja/zjazd - tytu艂: Polskie Towarzystwo Fizjoterapii; Wy縮za Szko砤 Fizjoterapii z siedzib we Wroc砤wiu

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Wroc砤w : 2007.10.19-21

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Ignasiak Zofia [*] 0000-0001-8656-9107;033;WWF, Skrzek Anna [*] 0000-0003-1533-0291;015;WF, D眀rowska Gra縴na [*];042;WF

Data wprowadzenia: 2007/10

Sygnatura: PNNP03278


348/591

IDT: .

Autorzy: So硉ysik Mariusz.

Tytu艂 orygina艂u: Imprezy rekreacyjne - podstawy organizacji i obs硊gi : na przyk砤dzie festynu rekreacyjnego

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Aktywno舵 ruchowa dzieci i m硂dzie縴 / pod red. Tadeusza Koszczyca, J髗efa Wo硑馽a, Haliny Gu硑-Kubiszewskiej, Zdzis砤wa Paligi

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2007

Opis fizyczny: s.55-57 : tab.

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: So硉ysik Mariusz [*] 0000-0002-0317-0705 926307;037;WWF

Data wprowadzenia: 2008/05

Sygnatura: PNNP03628


349/591

IDT: .

Autorzy: Prystupa Eugeniusz, Rzepka Arkadiusz, Lara Wojciech.

Tytu艂 orygina艂u: Koncepcii vil'nogo času ljudini jak važlivoi kategorii rekreacii

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Pedagogika, psichologija ta mediko-biologični problemi fizičnogo vichovannja i sportu : naukova monografija, nr 1 / za red. prof. S. Ermakova

Adres wydawniczy: Charkiv : Charkivs'ka deržavna akademija dizajnu i mistectv, 2007

Opis fizyczny: s.106-112 : bibliogr. 36 poz. rez. sum.

Seria: ; 1818-9172

Uwagi: ISBN 966-8106-44-X

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Prystupa Eugeniusz [*];037;WWF, Rzepka Arkadiusz [ ];000;000, Lara Wojciech [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2007/03

Sygnatura: PNNP02909


350/591

IDT: .

Autorzy: Antoszczuk Gabriela, Koszczyc Marta.

Tytu艂 orygina艂u: Miejsce wychowania fizycznego i aktywno舵 fizyczna rodzic體 dzieci Wroc砤wskiej Sieci Przedszkoli Promuj眂ych Zdrowie

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Place of physical education and physical activity in the lives of parents children of Wroclaw's Network of Kindergartens Promoting Health

Czasopismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Sk硂dowska Sect.D Med.

Szczeg贸艂y: 2007 : vol.62, suppl.18, nr 1, s.72-75, tab. bibliogr. 1 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Antoszczuk Gabriela [*];004;WWF, Koszczyc Marta [*] 0000-0001-5531-1656;004;WWF

Data wprowadzenia: 2007/06

Sygnatura: PNNP03046


351/591

IDT: .

Autorzy: Nowak Pawe Fryderyk, Ignasiak Zofia.

Tytu艂 orygina艂u: Motor activity as element of prophylaxis and excessive body weight

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: odowiskowe 紃骴砤 zagro縠 zdrowotnych. 1 / red. nauk. Adam Kaczor, Andrzej Borz阠ki, Maria Iskra

Adres wydawniczy: Lublin : Katedra i Zak砤d Higieny Akademii Medycznej w Lublinie, 2007

Opis fizyczny: s.53-57 : tab. bibliogr. 14 poz.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Nowak Pawe Fryderyk [ ];000;000, Ignasiak Zofia [*] 0000-0001-8656-9107;033;WWF

Data wprowadzenia: 2008/05

Sygnatura: PNNP03607


352/591

IDT: .

Autorzy: Nowak Pawe Fryderyk, Ignasiak Zofia.

Tytu艂 orygina艂u: Motor activity as essential element of prophylaxis and execessive body weight

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: II Mi阣zynarodowe Sympozjum Naukowe "odowiskowe 紃骴砤 zagro縠 zdrowotnych". Kazimierz Dolny, 26-28 kwietnia 2007. T.1.

Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo POLIHYMNIA Sp. z o.o., 2007

Opis fizyczny: s.151

Konferencja/zjazd - tytu艂: Katedra i Zak砤d Higieny AM w Lublinie; Polskie Towarzystwo Higieniczne - Oddzia Lubelski

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Kazimierz Dolny : 2007.04.26-28

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Nowak Pawe Fryderyk [ ];000;000, Ignasiak Zofia [*] 0000-0001-8656-9107;033;WWF

Data wprowadzenia: 2008/02

Sygnatura: PNNP03486


353/591

IDT: .

Autorzy: Tomaszewska Ewa, Sobiech Krzysztof Andrzej, D眀rowska Gra縴na.

Tytu艂 orygina艂u: Motywacja do edukacji i aktywno禼i fizycznej w wieku senioralnym na przyk砤dzie s硊chaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bielawie (woj. dolno秎眘kie)

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Vostok - Belarus' - Zapad. Sotrudničestvo po problemam formirovaniâ i ukrepleniâ zdorov'â : Materialy meždunarodnogo simpoziuma; 24-28 oktábrá 2007 goda, g. Brest

Adres wydawniczy: Brest : Al'ternativa, 2007

Opis fizyczny: s.51 : bibliogr. 3 poz. sum.

Konferencja/zjazd - tytu艂: Ministerstvo Obrazovaniá Respubliki Belarus'

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Brest : 2007.10.24-28

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Tomaszewska Ewa [ ];000;000, Sobiech Krzysztof Andrzej [*] 0000-0002-8078-759X;019;WF, D眀rowska Gra縴na [*];042;WF

Data wprowadzenia: 2007/11

Sygnatura: PNNP03311


354/591

IDT: .

Autorzy: Mroczko Barbara, M阣ra Marek.

Tytu艂 orygina艂u: Niekt髍e aspekty oznaczania testosteronu u os骲 aktywnych fizycznie

Czasopismo: Medycyna Sportowa

Szczeg贸艂y: 2007 : vol.23, nr 6, s.347-352, ryc. tab. bibliogr. 17 poz.

Uwagi: Afiliacja 2: Akademia Medyczna we Wroc砤wiu

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Mroczko Barbara [ ];000;000, M阣ra Marek [*] 0000-0002-4494-1254;038;WWF

Data wprowadzenia: 2008/02

Sygnatura: PNNP03455


355/591

IDT: .

Autorzy: Ka硍a Ma砱orzata, B砤ch Wies砤w, Migasiewicz Juliusz, Pogorzelski Marek.

Tytu艂 orygina艂u: Ocena poziomu wytrzyma硂禼i biegowej 12-letnich dzieci ze 秗odowiska miejskiego i wiejskiego

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Evaluation of the run endurance in 12-year-old children from rural and urban environments

Czasopismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Sk硂dowska Sect.D Med.

Szczeg贸艂y: 2007 : vol.62, suppl.18, nr 3, s.252-255, ryc. tab. bibliogr. 7 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Ka硍a Ma砱orzata [*] 0000-0001-6190-6015;039;WWF, B砤ch Wies砤w [*] 0000-0002-3559-9151;039;WWF, Migasiewicz Juliusz [*] 0000-0002-0855-0512;039;WWF, Pogorzelski Marek [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2007/06

Sygnatura: PNNP03035


356/591

IDT: .

Autorzy: Sebastjan A., Ignasiak Zofia, D眀rowska Gra縴na, 痷rek Grzegorz.

Tytu艂 orygina艂u: Ocena precyzyjnej motoryki r阫i kobiet starszych aktywnych i nieaktywnych ruchowo

Czasopismo: Fizjoterapia

Szczeg贸艂y: 2007 : t.15, supl.1, s.34-35

Uwagi: VI Mi阣zynarodowe Dni Fizjoterapii

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Sebastjan A. [ ];000;000, Ignasiak Zofia [*] 0000-0001-8656-9107;033;WWF, D眀rowska Gra縴na [*];042;WF, 痷rek Grzegorz [*] 0000-0002-1795-4367;033;WWF

Data wprowadzenia: 2007/07

Sygnatura: PNNP03143


357/591

IDT: .

Autorzy: 痷rek Alina, D眀rowska Gra縴na, Wnuk Walentyna, Lubczy駍ka-Kowalska Wanda.

Tytu艂 orygina艂u: Ocena stanu zdrowia psychicznego i poczucia koherencji u starszych kobiet

Czasopismo: Fizjoterapia

Szczeg贸艂y: 2007 : t.15, supl.1, s.43

Uwagi: VI Mi阣zynarodowe Dni Fizjoterapii

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: 痷rek Alina [ ];000;000, D眀rowska Gra縴na [*];042;WF, Wnuk Walentyna [ ];000;000, Lubczy駍ka-Kowalska Wanda [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2007/07

Sygnatura: PNNP03152


358/591

IDT: .

Autorzy: Opoka Dorota, Migasiewicz Juliusz, Prystupa Eugeniusz.

Tytu艂 orygina艂u: Physical activity and skin carotenoid score measured non-invasive method

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: odowiskowe 紃骴砤 zagro縠 zdrowotnych / red. nauk. Adam Kaczor, Andrzej Borz阠ki, Maria Iskra

Adres wydawniczy: Lublin : Katedra i Zak砤d Higieny Akademii Medycznej w Lublinie, 2007

Opis fizyczny: s.748-752 : ryc. tab. bibliogr. 17 poz.

Uwagi: ISBN 978-83-925940-7-9

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Opoka Dorota [ ];037;WWF, Migasiewicz Juliusz [ ] 0000-0002-0855-0512;039;WWF, Prystupa Eugeniusz [ ];037;WWF

Data wprowadzenia: 2009/07

Sygnatura: PNNP04225


359/591

IDT: .

Autorzy: Cych Piotr, Kosendiak Jan, Ka硍a Ma砱orzata, Migasiewicz Juliusz.

Tytu艂 orygina艂u: Physical activity as factor limiting the risk of addiction among students

Czasopismo: Polish Journal of Environmental Studies

Szczeg贸艂y: 2007 : vol.16, nr 5C, s.103-106, ryc. bibliogr. 15 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Cych Piotr [*] 0000-0002-4736-3373;039;WWF, Kosendiak Jan [*];039;WWF, Ka硍a Ma砱orzata [*] 0000-0001-6190-6015;039;WWF, Migasiewicz Juliusz [*] 0000-0002-0855-0512;039;WWF

Data wprowadzenia: 2008/04

Sygnatura: PNNP03556


360/591

IDT: .

Autorzy: Cych Piotr, Ka硍a Ma砱orzata, Kosendiak Jan, Migasiewicz Juliusz.

Tytu艂 orygina艂u: Physical activity as the factor limiting the risk of addiction among students

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: II Mi阣zynarodowe Sympozjum Naukowe "odowiskowe 紃骴砤 zagro縠 zdrowotnych". Kazimierz Dolny, 26-28 kwietnia 2007. T.1.

Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo POLIHYMNIA Sp. z o.o., 2007

Opis fizyczny: s.382

Konferencja/zjazd - tytu艂: Katedra i Zak砤d Higieny AM w Lublinie; Polskie Towarzystwo Higieniczne - Oddzia Lubelski

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Kazimierz Dolny : 2007.04.26-28

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Cych Piotr [*] 0000-0002-4736-3373;039;WWF, Ka硍a Ma砱orzata [*] 0000-0001-6190-6015;039;WWF, Kosendiak Jan [*];039;WWF, Migasiewicz Juliusz [*] 0000-0002-0855-0512;039;WWF

Data wprowadzenia: 2008/02

Sygnatura: PNNP03500


361/591

IDT: .

Autorzy: Sondel Gra縴na, Jethon Zbigniew, Bigiel Wojciech, Marcinkiewicz Marta.

Tytu艂 orygina艂u: Physical competence of girls from lower secondary schools in the aspects of the achieved results in learning

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Education in a reformed school = Wychowanie i kszta砪enie w reformowanej szkole . 6 / ed. by Tadeusz Koszczyc, Marek Lewandowski, Wojciech Staro禼iak

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wroc砤wskie Towarzystwo Naukowe, 2007

Opis fizyczny: s.65-70 : ryc. tab.

Uwagi: (Tekst polski na do潮czonej p硑cie CD)

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Sondel Gra縴na [ ];000;000, Jethon Zbigniew [ ];022;000, Bigiel Wojciech [*] 0000-0001-7147-7883;037;WWF, Marcinkiewicz Marta [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2008/01

Sygnatura: PNNP03381


362/591

IDT: .

Autorzy: Ignasiak Zofia, D眀rowska Gra縴na, 痷rek Grzegorz.

Tytu艂 orygina艂u: Poziom ot硊szczenia u kobiet starszych - s硊chaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku aktywnych i nieaktywnych ruchowo

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Fatness level in physical active and inactive female students at Wroc砤w University of the Third Age

Czasopismo: Antropomotoryka

Szczeg贸艂y: 2007 : vol.17, nr 37, s.67-73, ryc. tab. bibliogr. 18 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Ignasiak Zofia [*] 0000-0001-8656-9107;033;WWF, D眀rowska Gra縴na [*];042;WF, 痷rek Grzegorz [*] 0000-0002-1795-4367;033;WWF

Data wprowadzenia: 2007/05

Sygnatura: PNNP03017


363/591

IDT: .

Autorzy: Surynt Agnieszka, Kulmatycki Les砤w.

Tytu艂 orygina艂u: Profilaktyka patologii zachowa w秗骴 m硂dzie縴 w 秗odowisku wroc砤wskich osiedli : ocena z perspektywy uczestnik體

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Prevention of pathological behavior among young people in environment of Wroclaw's housing estate : evaluation from participant's perspective

Czasopismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Sk硂dowska Sect.D Med.

Szczeg贸艂y: 2007 : vol.62, suppl.18, nr 8, s.92-95, tab. bibliogr. 6 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Surynt Agnieszka [*] 0000-0001-6668-8010;004;WWF, Kulmatycki Les砤w [*] 0000-0002-6396-534X;006;WWF

Data wprowadzenia: 2007/06

Sygnatura: PNNP03026


364/591

IDT: .

Autorzy: Surynt Agnieszka, Kulmatycki Les砤w.

Tytu艂 orygina艂u: Promocja zdrowia w pracy trenera osiedlowego

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Health promotion in the activity of community sport trainer

Czasopismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Sk硂dowska Sect.D Med.

Szczeg贸艂y: 2007 : vol.62, suppl.18, nr 8, s.88-91, tab. bibliogr. 10 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Surynt Agnieszka [*] 0000-0001-6668-8010;004;WWF, Kulmatycki Les砤w [*] 0000-0002-6396-534X;006;WWF

Data wprowadzenia: 2007/06

Sygnatura: PNNP03025


365/591

IDT: .

Autorzy: Cichy Ireneusz, Popowczak Marek.

Tytu艂 orygina艂u: Propozycja wykorzystania pi砮k edukacyjnych na etapie kszta砪enia zintegrowanego w celu zwi阫szenia efektywno禼i procesu dydaktycznego

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The proposition of using educational balls at the stage of integrated education in order to increase the effectiveness of the didactic process

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Humanistyczny sens gier z pi砶 w wychowaniu fizycznym / pod red. Stanis砤wa 痑ka, Micha砤 Spiesznego

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Mi阣zynarodowe Towarzystwo Naukowe Gier Sportowych, 2007

Opis fizyczny: s.115-120 : tab. bibliogr. 8 poz.

Seria: Monografia nr 8

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Cichy Ireneusz [*] 0000-0001-6425-4139;012;WWF, Popowczak Marek [*] 0000-0002-3895-6206;012;WWF

Data wprowadzenia: 2008/04

Sygnatura: PNNP03542


366/591

IDT: .

Autorzy: Prystupa Eugeniusz, Rzepka Arkadiusz, Lara Wojciech.

Tytu艂 orygina艂u: Rekreacija jak social'no-kul'turne javišče, riznovid i rezul'tat dijal'nosti

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Pedagogika, psichologija ta mediko-biologični problemi fizičnogo vichovannja i sportu : naukova monografija, nr 1 / za red. prof. S. Ermakova

Adres wydawniczy: Charkiv : Charkivs'ka deržavna akademija dizajnu i mistectv, 2007

Opis fizyczny: s.112-120 : ryc. bibliogr. 32 poz. rez. sum.

Seria: ; 1818-9172

Uwagi: ISBN 966-8106-44-X

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Prystupa Eugeniusz [*];037;WWF, Rzepka Arkadiusz [ ];000;000, Lara Wojciech [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2007/03

Sygnatura: PNNP02911


367/591

IDT: .

Autorzy: Toczek-Werner Sylwia.

Tytu艂 orygina艂u: Rekreacja i turystyka w cyklu 縴cia cz硂wieka

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Podstawy rekreacji i turystyki / pod red. Sylwii Toczek-Werner

Informacje o wydaniu: Wyd. 5 zm.

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2007

Opis fizyczny: s.14-29 : ryc. bibliogr. 17 poz.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Toczek-Werner Sylwia [*];037;WWF

Data wprowadzenia: 2007/05

Sygnatura: PNNP02992


368/591

IDT: .

Autorzy: To吵oczko Romuald T., Romanowska-To吵oczko Anna.

Tytu艂 orygina艂u: Rozwa縜nia dotycz眂e obiektywnej i subiektywnej potrzeby ruchu

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Discussion on objective and subjective needs for physical exercise

Czasopismo: Zeszyty Naukowe Wy縮zej Szko硑 Pedagogiki i Administracji w Poznaniu

Szczeg贸艂y: 2007, nr 3, s.117-123, bibliogr. 14 poz.

Uwagi: (Homines Hominibus)

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: To吵oczko Romuald T. [ ];000;000, Romanowska-To吵oczko Anna [*] 0000-0003-2236-7519;006;WWF

Data wprowadzenia: 2008/02

Sygnatura: PNNP03459


369/591

IDT: .

Autorzy: Maciantowicz Jerzy, Kowalski Pawe, Korzewa Leszek, Stod蟪ka Jacek.

Tytu艂 orygina艂u: Running has therapeutic value and slows down ageing

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: II Mi阣zynarodowe Sympozjum Naukowe "odowiskowe 紃骴砤 zagro縠 zdrowotnych". Kazimierz Dolny, 26-28 kwietnia 2007. T.1.

Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo POLIHYMNIA Sp. z o.o., 2007

Opis fizyczny: s.146

Konferencja/zjazd - tytu艂: Katedra i Zak砤d Higieny AM w Lublinie; Polskie Towarzystwo Higieniczne - Oddzia Lubelski

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Kazimierz Dolny : 2007.04.26-28

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Maciantowicz Jerzy [*];035;WWF, Kowalski Pawe [*] 0000-0003-2284-1241;035;WWF, Korzewa Leszek [*] 0000-0002-1306-6944;035;WWF, Stod蟪ka Jacek [*] 0000-0001-8373-5739 926284;035;WWF

Data wprowadzenia: 2008/02

Sygnatura: PNNP03484


370/591

IDT: .

Autorzy: Maciantowicz Jerzy, Kowalski Pawe, Korzewa Leszek, Stod蟪ka Jacek.

Tytu艂 orygina艂u: Running has therapeutic value and slows down ageing

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: odowiskowe 紃骴砤 zagro縠 zdrowotnych. 1 / red. nauk. Adam Kaczor, Andrzej Borz阠ki, Maria Iskra

Adres wydawniczy: Lublin : Katedra i Zak砤d Higieny Akademii Medycznej w Lublinie, 2007

Opis fizyczny: s.31-35 : tab. bibliogr. 12 poz.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Maciantowicz Jerzy [*];035;WWF, Kowalski Pawe [*] 0000-0003-2284-1241;035;WWF, Korzewa Leszek [*] 0000-0002-1306-6944;035;WWF, Stod蟪ka Jacek [*] 0000-0001-8373-5739 926284;035;WWF

Data wprowadzenia: 2008/05

Sygnatura: PNNP03602


371/591

IDT: .

Autorzy: Witkowski Kazimierz, Ma秎i駍ki Jaros砤w.

Tytu艂 orygina艂u: Sprawno舵 fizyczna m硂dzie縴 uprawiaj眂ej r罂ne dyscypliny sportowe i m硂dzie縴 nietrenuj眂ej

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Kierunki doskonalenia treningu i walki sportowej : diagnostyka, t.4 / red. Anna Kuder, Krzysztof Perkowski, Dariusz edziewski

Adres wydawniczy: Warszawa : Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, 2007

Opis fizyczny: s.93-97 : tab.

Uwagi: ISBN : 83-85740-22-8

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Witkowski Kazimierz [*] 0000-0003-1503-9904;039;WWF, Ma秎i駍ki Jaros砤w [*] 0000-0001-8557-6946;039;WWF

Data wprowadzenia: 2007/10

Sygnatura: PNNP03259


372/591

IDT: .

Autorzy: Filipczuk A., D眀rowska Gra縴na, Wnuk Walentyna.

Tytu艂 orygina艂u: Taniec jako forma aktywno禼i ruchowej w profilaktyce gerontologicznej s硊chaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku we Wroc砤wiu

Czasopismo: Fizjoterapia

Szczeg贸艂y: 2007 : t.15, supl.1, s.27

Uwagi: VI Mi阣zynarodowe Dni Fizjoterapii

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Filipczuk A. [ ];000;000, D眀rowska Gra縴na [*];042;WF, Wnuk Walentyna [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2007/07

Sygnatura: PNNP03131


373/591

IDT: .

Autorzy: Bartoszewicz Ryszard.

Tytu艂 orygina艂u: Taniec w strukturze zainteresowa i aktywno禼i ruchowej dziewcz眛 gimnazjalnych w wybranych krajach europejskich

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Dance in the grammar school girls' interests and physical activity structure - in selected countries of Europe

Czasopismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Sk硂dowska Sect.D Med.

Szczeg贸艂y: 2007 : vol.62, suppl.18, nr 1, s.131-136, tab. bibliogr. 5 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Bartoszewicz Ryszard [*] 0000-0002-1467-6891;004;WWF

Data wprowadzenia: 2007/06

Sygnatura: PNNP03028


374/591

IDT: .

Autorzy: Wierzbicka-Damska Iwona, Murawska-Cia硂wicz Eugenia, Baranowski Seweryn, Blachura Beata.

Tytu艂 orygina艂u: The comparative analysis of the body build and of the physical efficiency in children from primary schools in Legnica examined in 1966 and 2006

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: odowiskowe 紃骴砤 zagro縠 zdrowotnych. 1 / red. nauk. Adam Kaczor, Andrzej Borz阠ki, Maria Iskra

Adres wydawniczy: Lublin : Katedra i Zak砤d Higieny Akademii Medycznej w Lublinie, 2007

Opis fizyczny: s.289-292 : tab. bibliogr. 10 poz.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Wierzbicka-Damska Iwona [*] 0000-0002-3466-7132;034;WWF, Murawska-Cia硂wicz Eugenia [*] 0000-0001-8512-7278;034;WWF, Baranowski Seweryn [ ];000;000, Blachura Beata [*] 0000-0001-8649-5355;037;WWF

Data wprowadzenia: 2008/05

Sygnatura: PNNP03599


375/591

IDT: .

Autorzy: Wierzbicka-Damska Iwona, Murawska-Cia硂wicz Eugenia, Baranowski Seweryn.

Tytu艂 orygina艂u: The comparative analysis of the build and of the physical function level in children from primary schools in Legnica examined in 1996 and 2006

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: II Mi阣zynarodowe Sympozjum Naukowe "odowiskowe 紃骴砤 zagro縠 zdrowotnych". Kazimierz Dolny, 26-28 kwietnia 2007. T.1.

Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo POLIHYMNIA Sp. z o.o., 2007

Opis fizyczny: s.192

Konferencja/zjazd - tytu艂: Katedra i Zak砤d Higieny AM w Lublinie; Polskie Towarzystwo Higieniczne - Oddzia Lubelski

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Kazimierz Dolny : 2007.04.26-28

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Wierzbicka-Damska Iwona [*] 0000-0002-3466-7132;034;WWF, Murawska-Cia硂wicz Eugenia [*] 0000-0001-8512-7278;034;WWF, Baranowski Seweryn [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2008/02

Sygnatura: PNNP03497


376/591

IDT: .

Autorzy: Kosendiak Jan, Migasiewicz Juliusz, Stypu砶owski Dariusz.

Tytu艂 orygina艂u: The physical activity of regular soldiers during leisure time

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Biosocial effects of military service as a basis for further improvement of future physical education and sports programmes / ed. Marek Soko硂wski

Adres wydawniczy: Pozna : Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, 2007

Opis fizyczny: s.387-395 : tab. bibliogr. 3 poz.

Uwagi: ISBN 978-83-88923-83-8

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Kosendiak Jan [*];039;WWF, Migasiewicz Juliusz [*] 0000-0002-0855-0512;039;WWF, Stypu砶owski Dariusz [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2007/06

Sygnatura: PNNP03082


377/591

IDT: .

Autorzy: J蠹k體 Pawe, Wa秌o-Czopnik Dorota, Dunajska Katarzyna, M阣ra Marek, Paradowski Leszek.

Tytu艂 orygina艂u: The relationship between gastroesophageal reflux disease and the level of physical activity

Czasopismo: Swiss Medical Weekly

Szczeg贸艂y: 2007 : vol.137, nr 33, s.465-470, ryc. tab. bibliogr. 26 poz.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: J蠹k體 Pawe [*] 0000-0003-4838-3525;038;WWF, Wa秌o-Czopnik Dorota [ ];000;000, Dunajska Katarzyna [*];038;WWF, M阣ra Marek [*] 0000-0002-4494-1254;038;WWF, Paradowski Leszek [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2007/10

Sygnatura: PNNP03231


378/591

IDT: .

Autorzy: Bartoszewicz Ryszard.

Tytu艂 orygina艂u: Transfer mi阣zy zainteresowaniami sportowymi a aktywno禼i ruchow uczni體 gimnazjalnych w wybranych krajach europejskich

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Transfer between sport interests and physical activity of grammar school pupils in selected countries of Europe

Czasopismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Sk硂dowska Sect.D Med.

Szczeg贸艂y: 2007 : vol.62, suppl.18, nr 1, s.137-142, tab. bibliogr. 4 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Bartoszewicz Ryszard [*] 0000-0002-1467-6891;004;WWF

Data wprowadzenia: 2007/06

Sygnatura: PNNP03030


379/591

IDT: .

Autorzy: Chromik Krystyna, Burdukiewicz Anna, Sobiech Krzysztof Andrzej, Pozna駍ki K..

Tytu艂 orygina艂u: Wp硑w 鎤icze korekcyjnych na postaw cia砤 dzieci w wieku 7-9 lat z gminy Twardog髍a

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Vostok - Belarus' - Zapad. Sotrudničestvo po problemam formirovaniâ i ukrepleniâ zdorov'â : Materialy meždunarodnogo simpoziuma; 24-28 oktábrá 2007 goda, g. Brest

Adres wydawniczy: Brest : Al'ternativa, 2007

Opis fizyczny: s.19

Konferencja/zjazd - tytu艂: Ministerstvo Obrazovaniá Respubliki Belarus'

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Brest : 2007.10.24-28

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Chromik Krystyna [ ] 0000-0002-5790-6300;000;000, Burdukiewicz Anna [*] 0000-0002-1397-9516;033;WWF, Sobiech Krzysztof Andrzej [*] 0000-0002-8078-759X;019;WF, Pozna駍ki K. [ ];000;000

Sygnatura: PNNP03308


380/591

IDT: .

Autorzy: Skrzek Anna, Bolanowski Marek, Pluskiewicz Wojciech, Bolanowski Janusz, Adamczyk Piotr.

Tytu艂 orygina艂u: Wybrane parametry izokinetyczne mi甓ni ko馽zyn dolnych i tu硂wia a szybko舵 przechodzenia ultrad紈i阫體 przez paliczki r眐 kobiet 鎤icz眂ych tai-chi

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Selected isokinetic parameters of thigh and spine muscles and speed of phalangeal ultrasound transmission in women exercising tai-chi

Czasopismo: Acta Bio-Optica et Informatica Medica

Szczeg贸艂y: 2007 : vol.13, nr 4, s.321-325, ryc. tab. bibliogr. 24 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Skrzek Anna [*] 0000-0003-1533-0291;015;WF, Bolanowski Marek [*];040;WF, Pluskiewicz Wojciech [ ];000;000, Bolanowski Janusz [*];015;WF, Adamczyk Piotr [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2008/01

Sygnatura: PNNP03415


381/591

IDT: .

Autorzy: S硂wi駍ka-Lisowska Ma砱orzata.

Tytu艂 orygina艂u: Zasady racjonalnego 縴wienia w r罂nych formach aktywno禼i ruchowej

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Aktywno舵 ruchowa dzieci i m硂dzie縴 / pod red. Tadeusza Koszczyca, J髗efa Wo硑馽a, Haliny Gu硑-Kubiszewskiej, Zdzis砤wa Paligi

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2007

Opis fizyczny: s.15-18 : ryc. tab.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: S硂wi駍ka-Lisowska Ma砱orzata [*] 0000-0001-7522-4058;038;WWF

Data wprowadzenia: 2008/05

Sygnatura: PNNP03621


382/591

IDT: .

Autorzy: Jasi駍ki Ryszard, Wilanowski A..

Tytu艂 orygina艂u: Zmiany parametr體 przep硑wu krwi 縴lnej w ko馽zynach g髍nych i dolnych po treningu nordic walking

Czasopismo: Fizjoterapia

Szczeg贸艂y: 2007 : t.15, supl.1, s.31

Uwagi: VI Mi阣zynarodowe Dni Fizjoterapii

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Jasi駍ki Ryszard [*] 0000-0002-0156-8074;042;WF, Wilanowski A. [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2007/07

Sygnatura: PNNP03137


383/591

IDT: .

Autorzy: Prystupa Eugeniusz, Migasiewicz Juliusz, Michalczak Waldemar.

Tytu艂 orygina艂u: Aktualne koncepcje zastosowania aktywno禼i ruchowej w modyfikacji stylu 縴cia os骲 chorych na cukrzyc

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Current concepts of employment of physical activities in modification of life style on diabetes mellitus

Czasopismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Sk硂dowska Sect.D Med.

Szczeg贸艂y: 2006 : vol.60, supl.16, nr 6 (624), s.208-211, bibliogr. 10 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Prystupa Eugeniusz [*];037;WWF, Migasiewicz Juliusz [*] 0000-0002-0855-0512;039;WWF, Michalczak Waldemar [*];037;WWF

Data wprowadzenia: 2006/6

Sygnatura: PNNP02404


384/591

IDT: .

Autorzy: Bolanowski Janusz, Bolanowska Barbara.

Tytu艂 orygina艂u: Aktywno舵 fizyczna chorych na chorob niedokrwienn serca i wsp蟪istniej眂e nadci秐ienie t阾nicze

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Physical activity in patients with ischaemic heart disease and coexisting arterial hypertension

Czasopismo: Fizjoterapia

Szczeg贸艂y: 2006 : vol.14, nr 3, s.57-63, bibliogr. 33 poz.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Bolanowski Janusz [*];015;WF, Bolanowska Barbara [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2007/02

Sygnatura: PNNP02878


385/591

IDT: .

Tytu艂 orygina艂u: Aktywno舵 ruchowa os骲 niepe硁osprawnych, t. 2 / red. nauk. Juliusz Migasiewicz, Eugeniusz Bolach

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Studio Wydawniczo-Typograficzne "Typoscript", 2006

Opis fizyczny: 264 s. : fot. ryc. tab. bibliogr.

Uwagi: II Mi阣zynarodowa Konferencja Naukowa "Aktywno舵 ruchowa os骲 niepe硁osprawnych - 2005", Wroc砤w 2-3.12.2005

p-ISBN: 83-89366-66-5; 83-920186-6-4

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Migasiewicz Juliusz [*] 0000-0002-0855-0512;039;WWF, Bolach Eugeniusz [*] 0000-0003-1857-0522;041;WF

Data wprowadzenia: 2007/03

Sygnatura: PNNP02912


386/591

IDT: .

Autorzy: Bartoszewicz Ryszard.

Tytu艂 orygina艂u: Aktywno舵 ruchowa uczni體 upo秎edzonych umys硂wo podczas lekcji wychowania fizycznego

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Physical activity of mentally handicapped pupils during lessons of physical education

Czasopismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Sk硂dowska Sect.D Med.

Szczeg贸艂y: 2006 : vol.60, supl.16, nr 1 (27), s.108-111, tab. bibliogr. 5 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Bartoszewicz Ryszard [*] 0000-0002-1467-6891;004;WWF

Data wprowadzenia: 2006/6

Sygnatura: PNNP02422


387/591

IDT: .

Autorzy: Pop砤wska Katarzyna, Nawara Henryk.

Tytu艂 orygina艂u: Bieg terenowy

Czasopismo: S硂wo Sportowe

Szczeg贸艂y: 2006, nr 45, s.23, fot.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Pop砤wska Katarzyna [ ];000;000, Nawara Henryk [*] 0000-0001-6246-9056;039;WWF

Data wprowadzenia: 2007/06

Sygnatura: PNNP03058


388/591

IDT: .

Autorzy: Kumala Regina, Skarul Aleksandra.

Tytu艂 orygina艂u: Body mass disorders in children at an early school age and the possibilities of their recognition in the opinions of teachers of integrated education

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: New horizons : 24th - International Counsil for Physical Activity and Fitness Research Symposium : 24th-ICPAFR Symposium, 9-11 September 2006 Wroc砤w, Poland / ed. Stanis砤w Czy, Franco Viviani

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Elsevier Urban & Partner, 2006

Opis fizyczny: s.125-132 : ryc. bibliogr. 4 poz.

Konferencja/zjazd - tytu艂: International Counsil for Physical Activity and Fitness Research

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Wroc砤w : 2006.09.09-11

Uwagi: ISBN: 10 83-60290-16-4; ISBN 13 978-8360290-16-3

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Kumala Regina [*] 0000-0001-9739-6723;004;WWF, Skarul Aleksandra [*];004;WWF

Data wprowadzenia: 2006/9

Sygnatura: PNNP02596


389/591

IDT: .

Autorzy: Bolanowski Marek, Pluskiewicz Wojciech, Skrzek Anna, Adamczyk Piotr, Bolanowski Janusz.

Tytu艂 orygina艂u: Bone properties assessed by quantitative ultrasound at the hand phalanges in women exercising tai chi

Czasopismo: Human Movement

Szczeg贸艂y: 2006 : vol. 7, nr 2, s.162-167, ryc. tab. bibliogr. 20 poz.

Uwagi: (M. Bolanowski - r體nie afiliacja Akademia Medyczna)

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Bolanowski Marek [*];040;WF, Pluskiewicz Wojciech [ ];000;000, Skrzek Anna [*] 0000-0003-1533-0291;015;WF, Adamczyk Piotr [ ];000;000, Bolanowski Janusz [*];015;WF

Data wprowadzenia: 2007/01

Sygnatura: PNNP02785


390/591

IDT: .

Autorzy: Kunysz Piotr, Blachura Beata, S硂nina Krzysztof, Marciniak M., Prystupa Eugeniusz, Migasiewicz Juliusz, Prystupa Tatiana, Opoka Dorota, Wiesner Wojciech.

Tytu艂 orygina艂u: Changes of performance asymmetry as an effect of complex motor activity learning process

Czasopismo: Polish Journal of Environmental Studies

Szczeg贸艂y: 2006 : vol.15, nr 5B, cz. 2, s.600-602, ryc. bibliogr. 8 poz.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Kunysz Piotr [*] 0000-0003-3996-8986;037;WWF, Blachura Beata [*] 0000-0001-8649-5355;037;WWF, S硂nina Krzysztof [*];037;WWF, Marciniak M. [ ];000;000, Prystupa Eugeniusz [*];037;WWF, Migasiewicz Juliusz [*] 0000-0002-0855-0512;039;WWF, Prystupa Tatiana [*];041;WF, Opoka Dorota [*];037;WWF, Wiesner Wojciech [*] 0000-0001-5612-0448;037;WWF

Data wprowadzenia: 2007/01

Sygnatura: PNNP02812


391/591

IDT: .

Autorzy: Wierzbicka-Damska Iwona, Ciereszko M., Murawska-Cia硂wicz Eugenia, Pier骻 Beata.

Tytu艂 orygina艂u: Correlations between build and body composition and life style in 12-year-old girls and boys practicing given sport disciplines

Czasopismo: Polish Journal of Environmental Studies

Szczeg贸艂y: 2006 : vol.15, nr 2B, s.1688-1691, tab. bibliogr. 15 poz.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Wierzbicka-Damska Iwona [*] 0000-0002-3466-7132;034;WWF, Ciereszko M. [ ];000;000, Murawska-Cia硂wicz Eugenia [*] 0000-0001-8512-7278;034;WWF, Pier骻 Beata [*];034;WWF

Data wprowadzenia: 2006/10

Sygnatura: PNNP02676


392/591

IDT: .

Autorzy: Konieczny Grzegorz, Wrzosek Zdzis砤wa.

Tytu艂 orygina艂u: Effects of the method of treating trochanteric fractures on patients' physical activity

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: New horizons : 24th - International Counsil for Physical Activity and Fitness Research Symposium : 24th-ICPAFR Symposium, 9-11 September 2006 Wroc砤w, Poland / ed. Stanis砤w Czy, Franco Viviani

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Elsevier Urban & Partner, 2006

Opis fizyczny: s.103-113 : tab. bibliogr. 13 poz.

Konferencja/zjazd - tytu艂: International Counsil for Physical Activity and Fitness Research

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Wroc砤w : 2006.09.09-11

Uwagi: ISBN: 10 83-60290-16-4; ISBN: 13 978-8360290-16-3

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Konieczny Grzegorz [*];015;WF, Wrzosek Zdzis砤wa [*] 0000-0002-5916-5868;015;WF

Data wprowadzenia: 2006/9

Sygnatura: PNNP02595


393/591

IDT: .

Autorzy: Chmura Jan, Mleczko Magdalena, Szyngiera W砤dys砤w, Andrzejewski Marcin, Dargiewicz Robert, Dybek Tomasz, Basiuk Wojciech.

Tytu艂 orygina艂u: Formy aktywno禼i ruchowej pi砶arek podczas meczu

Czasopismo: Sport Wyczynowy

Szczeg贸艂y: 2006 : R.44, nr 5-6, s.31-37, ryc. tab. bibliogr. 10 poz. rez. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Chmura Jan [*] 0000-0002-9153-7983;012;WWF, Mleczko Magdalena [ ];000;000, Szyngiera W砤dys砤w [ ];000;000, Andrzejewski Marcin [ ];000;000, Dargiewicz Robert [ ];000;000, Dybek Tomasz [ ];000;000, Basiuk Wojciech [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2006/8

Sygnatura: PNNP02535


394/591

IDT: .

Autorzy: J蠹k體 Pawe, Wa秌o-Czopnik Dorota, M阣ra Marek, Paradowski Leszek.

Tytu艂 orygina艂u: Gastroesophageal reflux disease and physical activity

Czasopismo: Sports Medicine

Szczeg贸艂y: 2006 : vol.36, nr 5, s.385-391, bibliogr. 55 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: J蠹k體 Pawe [*] 0000-0003-4838-3525;038;WWF, Wa秌o-Czopnik Dorota [ ];000;000, M阣ra Marek [*] 0000-0002-4494-1254;038;WWF, Paradowski Leszek [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2006/6

Sygnatura: PNNP02444


395/591

IDT: .

Autorzy: Supi駍ka Urszula, Kübler Magdalena, Chantsoulis Marzena.

Tytu艂 orygina艂u: Health promoting activities of secondary school students permanently exempted from physical education lessons

Czasopismo: Polish Journal of Environmental Studies

Szczeg贸艂y: 2006 : vol.15, nr 5B, cz.1, s.269-273, ryc. bibliogr. 12 poz.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Supi駍ka Urszula [*];004;WWF, Kübler Magdalena [*];004;WWF, Supi駍ka Marzena [*] 0000-0002-7477-7010;015;WF

Data wprowadzenia: 2007/01

Sygnatura: PNNP02864


396/591

IDT: .

Autorzy: Murawska-Cia硂wicz Eugenia, Wierzbicka-Damska Iwona, Ka硍a Ma砱orzata, Milczarska Joanna, Paprocka-Borowicz Ma砱orzata, Januszewska Lidia, Zawadzki Marcin, Pier骻 Beata.

Tytu艂 orygina艂u: Homocysteine, vitamin B12 and folic acid concentration in blood of men and women after endurance exercise up to exhaustion

Czasopismo: Polish Journal of Environmental Studies

Szczeg贸艂y: 2006 : vol.15, nr 2B, s.1442-1445, tab. bibliogr. 22 poz.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Murawska-Cia硂wicz Eugenia [*] 0000-0001-8512-7278;034;WWF, Wierzbicka-Damska Iwona [*] 0000-0002-3466-7132;034;WWF, Ka硍a Ma砱orzata [*] 0000-0001-6190-6015;039;WWF, Milczarska Joanna [ ];000;000, Paprocka-Borowicz Ma砱orzata [ ];000;000, Januszewska Lidia [ ];000;000, Zawadzki Marcin [ ];000;000, Pier骻 Beata [*];034;WWF

Data wprowadzenia: 2006/10

Sygnatura: PNNP02672


397/591

IDT: .

Autorzy: Rzepa Tadeusz.

Tytu艂 orygina艂u: Humanistyczne i poznawcze warto禼i aktywno禼i z pi砶 w wychowaniu fizycznym

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2006

Opis fizyczny: 116 s. : ryc. tab. bibliogr.

Seria: Studia i Monografie ; Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu ; 83 ; 0239-6009

p-ISBN: 83-89156-51-2

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Rzepa Tadeusz [*];012;WWF

Data wprowadzenia: 2006/5

Sygnatura: PNNP02374


398/591

IDT: .

Autorzy: Michalczak Waldemar, Wiesner Wojciech, Migasiewicz Juliusz, Zarzycki Piotr, Opoka Dorota, Prystupa Tatiana, Prystupa Eugeniusz, Kunysz Piotr.

Tytu艂 orygina艂u: Influence of recreation training on some elements of compensation of type 2 diabetes mellitus

Czasopismo: Polish Journal of Environmental Studies

Szczeg贸艂y: 2006 : vol.15, nr 5B, cz. 2, s.594-596, tab. bibliogr. 14 poz.

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Michalczak Waldemar [*];037;WWF, Wiesner Wojciech [*] 0000-0001-5612-0448;037;WWF, Migasiewicz Juliusz [*] 0000-0002-0855-0512;039;WWF, Zarzycki Piotr [*] 0000-0001-6803-1362;037;WWF, Opoka Dorota [*];037;WWF, Prystupa Tatiana [*];041;WF, Prystupa Eugeniusz [*];037;WWF, Kunysz Piotr [*] 0000-0003-3996-8986;037;WWF

Data wprowadzenia: 2007/01

Sygnatura: PNNP02813


399/591

IDT: .

Autorzy: Bolach Eugeniusz, Szczegielniak Jan, Bolach Bartosz, Paliga Zdzis砤w, Suchy Dagmara, Bogacz Katarzyna.

Tytu艂 orygina艂u: Jako舵 縴cia kobiet oty硑ch

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Quality of life of obese women's

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Aktywno舵 ruchowa os骲 niepe硁osprawnych, t. 2 / red. nauk. Juliusz Migasiewicz, Eugeniusz Bolach, ISBN: 83-89366-66-5; ISBN: 83-920186-6-4

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Studio Wydawniczo-Typograficzne "Typoscript", 2006

Opis fizyczny: s.111-117 : tab. ryc. bibliogr. 12 poz. sum.

Konferencja/zjazd - tytu艂: Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu; Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddzia Wojew骴zki we Wroc砤wiu; Wojew骴zkie Zrzeszenie Sportowe Niepe硁osprawnych "START" we Wroc砤wiu

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Wroc砤w : 2005.12.2-3

Uwagi: II Mi阣zynarodowa Konferencja Naukowa "Aktywno舵 ruchowa os骲 niepe硁osprawnych - 2005"

Adnotacje: ISBN: 83-89366-66-5; ISBN: 83-920186-6-4

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Bolach Eugeniusz [*] 0000-0003-1857-0522;041;WF, Szczegielniak Jan [*];041;WF, Bolach Bartosz [*] 0000-0002-3433-4434;041;WF, Paliga Zdzis砤w [*];035;WWF, Suchy Dagmara [ ];000;000, Bogacz Katarzyna [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2007/03

Sygnatura: PNNP02917


400/591

IDT: .

Autorzy: S硂nina Krzysztof, Cych Piotr, Kunysz Piotr.

Tytu艂 orygina艂u: Koncepcja biegowych tras narciarskich dla poszerzenia oferty aktywnego wypoczynku zdrowotnego w rejonie G髍 Orlickich i Bystrzyckich jako przyk砤d transgranicznej wsp蟪pracy w Euroregionie "Glacensis"

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: An example of Polish-Czech cooperation in the "Glacensis" Euroregion as an offer a wide range of healthy activities with the tourist ski routes in the Orlickie and Bystrzyckie mountain areas

Czasopismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Sk硂dowska Sect.D Med.

Szczeg贸艂y: 2006 : vol.60, suppl.16, s.64-67, ryc. bibliogr. 9 poz.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: S硂nina Krzysztof [*];037;WWF, Cych Piotr [*] 0000-0002-4736-3373;039;WWF, Kunysz Piotr [*] 0000-0003-3996-8986;037;WWF

Data wprowadzenia: 2006/12

Sygnatura: PNNP02573


401/591

IDT: .

Autorzy: Wieczorek Marta, Mendryk Dariusz.

Tytu艂 orygina艂u: Learning a complex motor activity in a selected group of mentally-disabled women

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Movement and health : 5th International Conference : proceedings. G硊cho砤zy, 17-18 November 2006 / ed. Zbigniew Borysiuk

Adres wydawniczy: Opole : Opole University of Technology, 2006

Opis fizyczny: s.203-209 : ryc. tab. bibliogr. 11 poz.

Konferencja/zjazd - tytu艂: Opole University of Technology

Konferencja/zjazd - miejsce i data: G硊cho砤zy : 2006.11.17-18

Uwagi: ISBN-10: 83-60691-05-3; ISBN-13: 978-83-60691-05-2

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Wieczorek Marta [*] 0000-0003-3933-246X;004;WWF, Mendryk Dariusz [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2006/11

Sygnatura: PNNP02701


402/591

IDT: .

Autorzy: W阦rzynowska Kinga, Jankowska Ewa Anita.

Tytu艂 orygina艂u: Metody oceny sprawno禼i i aktywno禼i fizycznej chorych z niewydolno禼i serca

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Methods of evaluation of efficiency and physical activity in patients with cardiac insufficiency

Czasopismo: Fizjoterapia

Szczeg贸艂y: 2006 : vol.14, nr 2, s.77-83, bibliogr. 51 poz.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: W阦rzynowska-Teodorczyk Kinga [*] 0000-0001-9189-748X;024;000, Jankowska Ewa Anita [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2006/10

Sygnatura: PNNP02658


403/591

IDT: .

Autorzy: Czajka Kamila.

Tytu艂 orygina艂u: Model rodziny a aktywno舵 fizyczna m硂dzie縴 szk蟪 秗ednich z G硊cho砤z

Czasopismo: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne

Szczeg贸艂y: 2006 : R.53, nr 1, s.17-21, ryc. tab.

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna: