AKTYWNOζ FIZYCZNA
Liczba odnalezionych rekord贸w: 57

Operacje globalne Zmie艅 format:        | Nowe wyszukiwanie
Operacje dot. bie偶膮cej strony               
1/57

IDT: .

Autorzy: Konefa Marek, Chmura Pawe, Zaj眂 Tomasz, Chmura Jan, Kowalczuk Edward, Andrzejewski Marcin.

Tytu艂 orygina艂u: A new approach to the analysis of pitch-positions in professional soccer

Czasopismo: Journal of Human Kinetics

Szczeg贸艂y: 2019 : vol. 66, s. 143-153, ryc., tab., bibliogr. [ 32 ] poz.

Sygnatura: PNNP09169

p-ISSN: 1640-5544

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

DOI: 10.2478/hukin-2018-0067

Afiliacja: Konefa Marek [*];062;WNS, Chmura Pawe 0000-0002-4211-0393 [*];012;WWF, Zaj眂 Tomasz [ ];000;000, Chmura Jan 0000-0002-9153-7983 [*];062;WNS, Kowalczuk Edward [ ];000;000, Andrzejewski Marcin [ ];000;000

Dyscypliny czasopisma na podstawie wykazu konsultacyjnego MNiSW z 30.10.2018: nauki medyczne;nauki o kulturze fizycznej;nauki o zdrowiu

Tytu艂 czasopisma w wykazie konsultacyjnym MNiSW z 30.10.2018 (WOS): Journal of Human Kinetics

Tytu艂 czasopisma w wykazie konsultacyjnym MNiSW z 30.10.2018 (Scopus): Journal of Human Kinetics


2/57

IDT: .

Autorzy: Wi阠kowska Karolina, Wrzosek Zdzis砤wa, Kuciel Natalia, Dadacz Joanna, Fink-Lwow Felicja.

Tytu艂 orygina艂u: Associations between overweight, health behaviors and Figure Rating Scale by Stunkard at 18-year-old secondary school students from Wroclaw

Czasopismo: Journal of Education, Health and Sport

Szczeg贸艂y: 2019 : vol. 9, nr 1, s. 211-222, tab. bibliogr. 44 poz.

Sygnatura: PNNP09090

e-ISSN: 2391-8306

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

Charakt. merytoryczna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Adres url:

Adres url: http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/6521

DOI: 10.5281/zenodo.2548567

Afiliacja: Wi阠kowska Karolina [ ];000;000, Wrzosek Zdzis砤wa 0000-0002-5916-5868 [*];068;WF, Kuciel Natalia [ ];000;000, Dadacz Joanna 0000-0002-8531-5153 [*];067;WF, Fink-Lwow Felicja 0000-0002-4323-7134 [*];067;WF

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin


3/57

IDT: .

Autorzy: Puciato Daniel, Rozpara Micha, Mynarski W砤dys砤w, Ole秐iewicz Piotr, Markiewicz-Patkowska Julita.

Tytu艂 orygina艂u: Economic correlates of physical activity in adults

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Ekonomiczne korelaty aktywno禼i fizycznej os骲 doros硑ch

Czasopismo: Health Problems of Civilization

Szczeg贸艂y: 2019, 6 s., ryc. tab. bibliogr. 31 poz.

Adnotacje: Na dzie 18.03.2019 punktacja MNiSW = 9 pkt.

Sygnatura: PNNP09088

p-ISSN: 2353-6942
e-ISSN: 2354-0265

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

Charakt. merytoryczna:

J臋zyk publikacji:

Adres url:

Adres url: https://www.termedia.pl/Economic-correlates-of-physical-activity-in-adults,99,35966,1,1.html

DOI: 10.5114/hpc.2019.83301

Afiliacja: Puciato Daniel [*];000;000, Rozpara Micha [*];000;000, Mynarski W砤dys砤w [ ];000;000, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];050;WWF, Markiewicz-Patkowska Julita [ ];000;000

Dyscypliny czasopisma na podstawie wykazu konsultacyjnego MNiSW z 30.10.2018: nauki o zdrowiu

Tytu艂 czasopisma w wykazie konsultacyjnym MNiSW z 30.10.2018 (WOS): Health Problems of Civilization


4/57

IDT: .

Autorzy: Malicka Iwona, Mrowiec Joanna, Sajkiewicz Natalia, Siewierska Katarzyna, Czajkowska Maria, Wo糿iewski Marek.

Tytu艂 orygina艂u: Physical fitness of school-age children after cancer treatment

Czasopismo: International Journal of Environmental Research and Public Health

Szczeg贸艂y: 2019 : vol. 16, nr 8, art. 1436 s. 1-11, ryc. tab. bibliogr. 39 poz.

Sygnatura: PNNP09217

p-ISSN: 1660-4601

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

Charakt. merytoryczna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Adres url:

DOI: 10.3390/ijerph16081436

Afiliacja: Malicka Iwona 0000-0002-7668-001X [*];067;WF, Mrowiec Joanna [*];023;000, Sajkiewicz Natalia [*];023;000, Siewierska Katarzyna 0000-0002-6433-0821 [*];067;WF, Czajkowska Maria [ ];000;000, Wo糿iewski Marek [*];067;WF

Dyscypliny czasopisma na podstawie wykazu konsultacyjnego MNiSW z 30.10.2018: in縴nieria 秗odowiska, g髍nictwo i energetyka;nauki biologiczne;nauki chemiczne;nauki farmaceutyczne;nauki le秐e;nauki medyczne;nauki o Ziemi i 秗odowisku;nauki o kulturze fizycznej;nauki o zdrowiu;psychologia;rolnictwo i ogrodnictwo;technologia 縴wno禼i i 縴wienia;weterynaria;zootechnika i rybactwo

Tytu艂 czasopisma w wykazie konsultacyjnym MNiSW z 30.10.2018 (WOS): International Journal of Environmental Research and Public Health

Tytu艂 czasopisma w wykazie konsultacyjnym MNiSW z 30.10.2018 (Scopus): International Journal of Environmental Research and Public Health


5/57

IDT: .

Autorzy: Morasiewicz Piotr, Dejnek Maciej, Kulej Miros砤w, Dragan Szymon kasz, Konieczny Grzegorz, Krawczyk Artur, Urba駍ki Wiktor, Orzechowski Wiktor, Dragan Szymon Feliks, Pawik kasz.

Tytu艂 orygina艂u: Sport and physical activity after ankle arthrodesis with Ilizarov fixation and internal fixation

Czasopismo: Advances in Clinical and Experimental Medicine

Szczeg贸艂y: 2019 : vol. 28, nr 5, tab. bibliogr. 28 poz.

Adnotacje: Na dzie 19.11.18 punktacja MNiSW = 15 pkt, IF 2017 = 1,262.

Sygnatura: PNNP08980

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

DOI: 10.17219/acem/80258

Afiliacja: Morasiewicz Piotr [ ];000;000, Dejnek Maciej [ ];000;000, Kulej Miros砤w [ ];000;000, Dragan Szymon kasz [ ];000;000, Konieczny Grzegorz [ ];000;000, Krawczyk Artur [ ];000;000, Urba駍ki Wiktor [ ];000;000, Orzechowski Wiktor [ ];000;000, Dragan Szymon Feliks [ ];000;000, Pawik kasz [*];068;WF


6/57

IDT: .

Autorzy: J蠹k體 Pawe.

Tytu艂 orygina艂u: A change in pregnancy rate due to exercise training in men?

Czasopismo: Journal of Obstetric and Gynaecology Canada

Szczeg贸艂y: 2018 : vol. 40, nr 3, s. 292, bibliogr. 6 poz.

Adnotacje: List do redakcji

Sygnatura: PNNP08536

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

DOI: 10.1016/j.jogc.2017.09.019

Afiliacja: J蠹k體 Pawe [*];062;WNS


7/57

IDT: .

Autorzy: Witkowski Kazimierz, Piepiora Pawe, Kowalska Izabela.

Tytu艂 orygina艂u: Aktywno舵 fizyczna seniorek - kobiet po 55 roku 縴cia

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Physical activity of seniors - a case study of women over 55 years old

Czasopismo: Roczniki Naukowe Wy縮zej Szko硑 Wychowania Fizycznego i Turystyki w Bia硑mstoku

Szczeg贸艂y: 2018 : vol. 25, nr 3, s.33-43, ryc. tab. bibliogr. 22 poz. sum.

Sygnatura: PNNP09065

p-ISSN: 2081-1063

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

Charakt. merytoryczna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Adres url:

Afiliacja: Witkowski Kazimierz 0000-0003-1503-9904 [*];055;WNS, Piepiora Pawe 0000-0002-6525-3936 [*];055;WNS, Kowalska Izabela [ ];000;000

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin


8/57

IDT: .

Autorzy: Mazurek Justyna, Kowalska Joanna, Rymaszewska Joanna.

Tytu艂 orygina艂u: Aktywno舵 fizyczna w prewencji i terapii zespo硊 krucho禼i

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Physical excercise as prevention and therapy for frailty syndrome

Czasopismo: Przegl眃 Lekarski

Szczeg贸艂y: 2018 : T.75, nr 2, s. 91-93, rys., bibliogr. 22 poz., Summ.

Sygnatura: PNNP08639

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

Charakt. merytoryczna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Adres url:

Afiliacja: Mazurek Justyna [ ];000;000, Kowalska Joanna 0000-0002-5232-1688 924725 [*];067;WF, Rymaszewska Joanna [ ];000;000


9/57

IDT: .

Autorzy: Skrzek Anna.

Tytu艂 orygina艂u: Aktywny senior : Cz硂wiek spe硁iony / red. nauk. Anna Skrzek

Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2018

Opis fizyczny: 148 s. : rys., tab.

Sygnatura: PNNP08647

p-ISBN: 978-83-200-5514-6

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Skrzek Anna 000-0003-1533-0291 [*];068;WF


10/57

IDT: .

Autorzy: Mraz Ma砱orzata, Turek Katarzyna, Zygmont Agnieszka.

Tytu艂 orygina艂u: Aktywny senior w rytmach muzyki i ta馽a

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Aktywny senior : cz硂wiek spe硁iony / Red. nauk. Anna Skrzek

Adres wydawniczy: Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2018

Opis fizyczny: s. 68-77 : rys., bibliogr. 13 poz.

Uwagi: ISBN 978-83-200-5514-6

Sygnatura: PNNP08658

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Mraz Ma砱orzata 0000-0001-8579-6762 [*];068;WF, Turek Katarzyna [ ];000;000, Zygmont Agnieszka 0000-0002-9725-6103 [*];024;000


11/57

IDT: .

Autorzy: Tkaczyszyn Micha, Drozd Marcin, W阦rzynowska-Teodorczyk Kinga, Flinta Irena, Kobak Kamil, Banasiak Waldemar, Ponikowski Piotr, Jankowska Ewa A..

Tytu艂 orygina艂u: Depleted iron stores are associated with inspiratory muscle weakness independently of skeletal muscle mass in men with systolic chronic heart failure

Czasopismo: Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle

Szczeg贸艂y: 2018 : vol. 9, nr 3, s. 547-556, ryc. tab. bibliogr. 41 poz.

Sygnatura: PNNP08758

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Adres url:

DOI: 10.1002/jcsm.12282

Afiliacja: Tkaczyszyn Micha [ ];000;000, Drozd Marcin [ ];000;000, W阦rzynowska-Teodorczyk Kinga [*];067;WF, Flinta Irena [ ];000;000, Kobak Kamil [ ];000;000, Banasiak Waldemar [ ];000;000, Ponikowski Piotr [ ];000;000, Jankowska Ewa A. [ ];000;000


12/57

IDT: .

Autorzy: Koszczyc Marta.

Tytu艂 orygina艂u: Dzia砤nia w obszarze aktywno禼i rekreacyjnej ludzi w p蠹nej doros硂禼i : propozycje

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Aktywny senior : cz硂wiek spe硁iony / Red. nauk. Anna Skrzek

Adres wydawniczy: Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2018

Opis fizyczny: s. 59-68 : rys., bibliogr. 11 poz.

Uwagi: ISBN 978-83-200-5514-6

Sygnatura: PNNP08653

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Koszczyc Marta 0000-0001-5531-1656 [*];069;WWF


13/57

IDT: .

Autorzy: Kowaluk Aleksandra.

Tytu艂 orygina艂u: Interaktywne gry wideo - wp硑w na codzienn aktywno舵 fizyczn dzieci : przegl眃 pi秏iennictwa

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Nowe wyzwania dla polskiej nauki. Edycja IV . Cz. 1 : materia硑 konferencyjne: streszczenia wyst眕ie / oprac. Marcin Kuczera

Adres wydawniczy: Krak體 : Creativetime, 2018

Opis fizyczny: s.17 : bibliogr. 3 poz.

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Pozna ; Warszawa : 1-2.12.2018

Sygnatura: PNNP09040

p-ISBN: 978-83-63058-84-5

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Kowaluk Aleksandra [*];024;000


14/57

IDT: .

Autorzy: Kwa秐a Anna, Jaworski Krzysztof.

Tytu艂 orygina艂u: Motivation behind participation in swimming classes in the hierarchy of values of adults

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Science in swimming. 7 / ed. by Marek Rejman, Krystyna Zato, Stefan Szczepan

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu, 2018

Opis fizyczny: S.43-53 : ryc. tab. bibliogr. 34 poz.

Uwagi: ISBN 978-83-64354-35-9

Sygnatura: PNNP08817

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Kwa秐a Anna 0000-0002-2443-5450 [*];071;WWF, Jaworski Krzysztof [*];023;000


15/57

IDT: .

Autorzy: Kwa秐a Anna, Jaworski Krzysztof.

Tytu艂 orygina艂u: Motivation behind participation in swimming classes in the hierarchy of values of adults = Motywy uczestnictwa w zaj阠iach p硑wania w hierarchii warto禼i u os骲 doros硑ch

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: The 9th International Symposium "Science and Swimming" : book of abstracts / ed by Stefan Szczepan

Adres wydawniczy: Wroc砤w : ATA-DRUK,, 2018

Opis fizyczny: s. 39-40 : bibliogr. 3 poz.

Konferencja/zjazd - tytu艂: Department of Swimming, University School of Physical Education -Wroclaw, Poland

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Wroclaw, Poland : May 24-25th 2018

Sygnatura: PNNP08822

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Afiliacja: Kwa秐a Anna 0000-0002-2443-5450 [*];071;WWF, Jaworski Krzysztof [*];023;000


16/57

IDT: .

Autorzy: Jasi駍ki Ryszard.

Tytu艂 orygina艂u: Nordic walking

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Aktywny senior : cz硂wiek spe硁iony / Red. nauk. Anna Skrzek

Adres wydawniczy: Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2018

Opis fizyczny: s. 87-91 : rys., bibliogr. 8 poz.

Uwagi: ISBN 978-83-200-5514-6; brak punkt體 - 0,4 ark. wydawn.

Sygnatura: PNNP08654

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Jasi駍ki Ryszard 0000-0002-0156-8074 [*];067;WF


17/57

IDT: .

Autorzy: Szafraniec Rafa, Zdrojewska Sandra, J髗efowski Piotr.

Tytu艂 orygina艂u: Ocena aktywno禼i fizycznej i jako禼i 縴cia os骲 starszych przebywaj眂ych w domu seniora w por體naniu z osobami mieszkaj眂ymi z rodzin : Assessment of physical activity and quality of life of elderly people in the nursing home in comparison to people living with the family

Czasopismo: Gerontologia Wsp蟪czesna

Szczeg贸艂y: 2018 : vol. 6, nr 2, s. 72-76, tab., bibliogr. 11 poz., sum.

Sygnatura: PNNP09026

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Szafraniec Rafa 0000-0003-1215-6590 [*];063;WNS, Zdrojewska Sandra [ ];000;000, J髗efowski Piotr [ ];000;000


18/57

IDT: .

Autorzy: Kurzaj Monika, Pietrzak Ewelina, Mas硂wska Ewa, Ro縠k-Piechura Krystyna.

Tytu艂 orygina艂u: Ocena tolerancji wysi砶owej i poziomu aktywno禼i fizycznej dzieci po korekcji wad przeciekowych serca na tle os骲 zdrowych

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: 22 Sympozjum Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysi砶u PTK : Jachranka, [Polska] 15-17 Marca 2018 : [abstrakty]

Opis fizyczny: [1] s.

Sygnatura: PNNP08708

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Kurzaj Monika 0000-0002-8755-6145 [*];067;WF, Pietrzak Ewelina [*];023;000, Mas硂wska Ewa [ ];000;000, Ro縠k-Piechura Krystyna 0000-0001-5589-4978 [*];067;WF


19/57

IDT: .

Autorzy: Kowaluk Aleksandra, Wo糿iewski Marek.

Tytu艂 orygina艂u: Physical activity and quality of life in children treated for leukaemia

Czasopismo: Physiotherapy Quarterly

Szczeg贸艂y: 2018 : t.26, nr 2, s.9-18, tab. bibliogr. 20 poz.

Sygnatura: PNNP08812

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

Charakt. merytoryczna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Adres url:

DOI: 10.5114/pq.2018.75994

Afiliacja: Kowaluk Aleksandra [*];024;000, Wo糿iewski Marek [*];067;WF


20/57

IDT: .

Autorzy: Puciato Daniel, Rozpara Micha, Mynarski W砤dys砤w, Ole秐iewicz Piotr, Markiewicz-Patkowska Julita, D阞ska Ma砱orzata.

Tytu艂 orygina艂u: Physical activity of working-age people in view of their income status

Czasopismo: BioMed Research International

Szczeg贸艂y: 2018 : vol. 2018, Article ID 8298527, 7 s., ryc. tab. bibliogr. 46 poz.

Sygnatura: PNNP08975

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

Charakt. merytoryczna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Adres url:

DOI: 10.1155/2018/8298527

Afiliacja: Puciato Daniel [ ];000;000, Rozpara Micha [ ];000;000, Mynarski W砤dys砤w [ ];000;000, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];050;WWF, Markiewicz-Patkowska Julita [ ];000;000, D阞ska Ma砱orzata [ ];000;000


21/57

IDT: .

Autorzy: Stanula Arkadiusz, Ostrowski Andrzej, Skalski Dariusz, Wiesner Wojciech.

Tytu艂 orygina艂u: Physical fitness of professionals water rescue

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Physical activity and functional efficiency in sport and recreation / (Eds.) Jaros砤w Cholewa [i in.].

Adres wydawniczy: Racib髍z : Wydawnictwo Pa駍twowej Wy縮zej Szko硑 Zawodowej w Raciborzu, 2018

Opis fizyczny: s. 125-137 : rys., tab., bibliogr. 13 poz.

Uwagi: ISBN 978-83-951494-0-5

Sygnatura: PNNP08985

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ;

S艂owa kluczowe angielskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Stanula Arkadiusz [ ];000;000, Ostrowski Andrzej [ ];000;000, Skalski Dariusz [ ];000;000, Wiesner Wojciech 0000-0001-5612-0448 [*];049;WWF


22/57

IDT: .

Autorzy: Zato Krystyna, Bening Emil, Kwa秐a Anna, Chrobot Magdalena.

Tytu艂 orygina艂u: Relationship between vital capacity of the lungs and oxygen capabilities in teenage swimmers

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Science in swimming. 7 / ed. by Marek Rejman, Krystyna Zato, Stefan Szczepan

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego we Wroc砤wiu, 2018

Opis fizyczny: S. 54-64 : ryc. tab. bibliogr. 24 poz.

Uwagi: ISBN 978-83-64354-35-9

Sygnatura: PNNP08818

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Zato Krystyna 0000-0003-1736-3687 [*];071;WWF, Bening Emil [*];023;000, Kwa秐a Anna 0000-0002-2443-5450 [*];071;WWF, Chrobot Magdalena 0000-0002-2194-6132 [*];071;WWF


23/57

IDT: .

Autorzy: Zato Krystyna, Bening Emil, Kwa秐a Anna, Chrobot Magdalena.

Tytu艂 orygina艂u: Relationship between vital capacity of the lungs and oxygen capabilities in teenage swimmers = Zale縩o舵 mi阣zy pojemno禼i 縴ciow p硊c a mo縧iwo禼iami tlenowymi w秗骴 nastoletnich p硑wak體

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: The 9th International Symposium "Science and Swimming" : book of abstracts / ed by Stefan Szczepan

Adres wydawniczy: Wroc砤w : ATA-DRUK,, 2018

Opis fizyczny: s. 67-68 : bibliogr. 3 poz.

Konferencja/zjazd - tytu艂: Department of Swimming, University School of Physical Education -Wroclaw, Poland

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Wroclaw, Poland : May 24-25th 2018

Sygnatura: PNNP08829

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Afiliacja: Zato Krystyna 0000-0003-1736-3687 [*];071;WWF, Bening Emil [*];023;000, Kwa秐a Anna 0000-0002-2443-5450 [*];071;WWF, Chrobot Magdalena 0000-0002-2194-6132 [*];071;WWF


24/57

IDT: .

Autorzy: Stod蟪ka Weronika, Domaradzki Jaros砤w.

Tytu艂 orygina艂u: Sports background and selected features of biological condition in life quality of women over 55

Czasopismo: Collegium Antropologicum

Szczeg贸艂y: 2018 : vol. 42, nr 1, s. 1-6, ryc. tab. bibliogr. 29 poz. sum.

Sygnatura: PNNP08394

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Adres url:

Afiliacja: Stod蟪ka Weronika [*];024;000, Domaradzki Jaros砤w 0000-0001-8057-3033 [*];047;WWF


25/57

IDT: .

Autorzy: Trypka El縝ieta, Turek Katarzyna, Zimna Joanna, G髍ska-K酬k Lucyna.

Tytu艂 orygina艂u: Sprawny umys : aktywno禼i wspomagaj眂e funkcje poznawcze w wieku senioralnym

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Dolno秎眘ki O秗odek Polityki Spo砮cznej, 2018

Opis fizyczny: 249 s. : ryc. tab. bibliogr. przy rozdz.

Seria: Biblioteka Nestora ; t. 10

Sygnatura: PNNP09174

p-ISBN: 978-83-931068-6-8

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Trypka El縝ieta [ ];000;000, Turek Katarzyna [ ];000;000, Zimna Joanna [ ];000;000, G髍ska-K酬k Lucyna 0000-0001-6100-7167 [*];064;WF


26/57

IDT: .

Autorzy: D眀rowska Gra縴na.

Tytu艂 orygina艂u: Trening zdrowotny

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Aktywny senior : cz硂wiek spe硁iony / Red. nauk. Anna Skrzek

Adres wydawniczy: Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2018

Opis fizyczny: s. 77-83 : rys., bibliogr. 14 poz.

Uwagi: ISBN 978-83-200-5514-6

Sygnatura: PNNP08657

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: D眀rowska Gra縴na [*];067;WF


27/57

IDT: .

Autorzy: Masocha Vincent, Czy Stanis砤w, Moss Sarah J., Monyeki Andries M..

Tytu艂 orygina艂u: Two-year changes in body composition, physical activity and selected metabolic risk factors among adolescents living in Tlokwe Municipality Area, North West Province, South Africa : the Pahl study

Czasopismo: South African Journal for Research in Sport, Physical Education and Recreation

Szczeg贸艂y: 2018 : vol. 40, nr 2, s. 99-114, rys., tab., bibliogr. [28] poz.

Sygnatura: PNNP08924

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Masocha Vincent [ ];000;000, Czy Stanis砤w 0000-0001-9395-9584 [*];069;WWF, Moss Sarah J. [ ];000;000, Monyeki Andries M. [ ];000;000


28/57

IDT: .

Autorzy: Monyeki Makama A., Masocha Vincent, Czy Stanis砤w, Moss Sarah J..

Tytu艂 orygina艂u: Two-year changes in body composition, physical activity, and selected metabolic risk factors among adolescents living in the North West province of South Africa : the PAHL study

Czasopismo: Journal of Physical Activity and Health

Szczeg贸艂y: 2018 : vol. 15, suppl. 1, s. 192

Uwagi: 7th International Society for Physical Activity and Health Congress. London, England, 15-17 October 2018

Sygnatura: PNNP09198

p-ISSN: 1543-3080
e-ISSN: 1543-5474

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

Charakt. merytoryczna:

J臋zyk publikacji:

Adres url:

Adres url: https://journals.humankinetics.com/doi/10.1123/jpah.2018-0535

DOI: 10.1123/jpah.2018-0535

Afiliacja: Monyeki Makama A. [ ];000;000, Masocha Vincent [ ];000;000, Czy Stanis砤w 0000-0001-9395-9584 [ ];069;WWF, Moss Sarah J. [ ];000;000

Dyscypliny czasopisma na podstawie wykazu konsultacyjnego MNiSW z 30.10.2018: nauki farmaceutyczne;nauki medyczne;nauki o kulturze fizycznej;nauki o zdrowiu

Tytu艂 czasopisma w wykazie konsultacyjnym MNiSW z 30.10.2018 (WOS): Journal of Physical Activity and Health

Tytu艂 czasopisma w wykazie konsultacyjnym MNiSW z 30.10.2018 (Scopus): Journal of physical activity and health


29/57

IDT: .

Autorzy: W阦rzynowska-Teodorczyk Kinga, Banasiak Waldemar, Ponikowski Piotr.

Tytu艂 orygina艂u: Wp硑w systematycznej aktywno禼i fizycznej na sprawno舵 fizyczn chorego z kardiomiopati rozstrzeniow niedokrwienn

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: 22 Sympozjum Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysi砶u PTK : Jachranka, [Polska] 15-17 Marca 2018 : [abstrakty]

Opis fizyczny: [1] s.

Sygnatura: PNNP08747

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: W阦rzynowska-Teodorczyk Kinga [*];067;WF, Banasiak Waldemar [ ];000;000, Ponikowski Piotr [ ];000;000


30/57

IDT: .

Autorzy: Ka硍a Ma砱orzata, D阞ska Urszula, Myrna-Bekas Renata, Stefaniak Tadeusz.

Tytu艂 orygina艂u: Zmiany nastroju u kobiet po wysi砶u fizycznym w zale縩o禼i od wieku i systematyczno禼i trenowania

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Mood changes in women following physical exercise in relation to age and training regularity

Czasopismo: Hygeia Public Health

Szczeg贸艂y: 2018 : vol.53, nr 2, s.185-192, ryc. tab. bibliogr. 53 poz.

Sygnatura: PNNP08866

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Charakt. merytoryczna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Adres url:

Afiliacja: Ka硍a Ma砱orzata 0000-0001-6190-6015 [*];055;WNS, D阞ska Urszula [ ];000;000, Myrna-Bekas Renata [ ];000;000, Stefaniak Tadeusz 0000-0002-6564-4582 [*];055;WNS


31/57

IDT: .

Tytu艂 orygina艂u: Adaptacyjna aktywno舵 fizyczna : monografia / red. Eugeniusz Bolach, Adam Kawczy駍ki

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Agencja Us硊gowo-Handlowa "AGIW" dr Ryszard Pawelec, 2017

Opis fizyczny: 193 s. : ryc. tab. bibliogr.

Sygnatura: PNNP08368

p-ISBN: 978-83-928344-5-8

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Bolach Eugeniusz 0000-0003-1857-0522 [*];063;WNS, Kawczy駍ki Adam 0000-0001-7840-3799 [*];063;WNS


32/57

IDT: .

Autorzy: Skrzek Anna.

Tytu艂 orygina艂u: Adaptowana aktywno舵 fizyczna : (dostosowana aktywno舵 ruchowa)

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Encyklopedia staro禼i, starzenia si i niepe硁osprawno禼i. A-G. T.1. / red. nauk. Adam A. Zych

Adres wydawniczy: Katowice : Stowarzyszenie Thesaurus Silesiae - Skarb 眘ki, 2017

Opis fizyczny: s. 53-57 : bibliogr. 17 poz.

Uwagi: ISBN 978-83-60781-25-8

Sygnatura: PNNP08681

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Skrzek Anna 000-0003-1533-0291 [*];068;WF


33/57

IDT: .

Autorzy: Skrzek Anna.

Tytu艂 orygina艂u: Aerobic

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Encyklopedia staro禼i, starzenia si i niepe硁osprawno禼i. A-G. T.1. / red. nauk. Adam A. Zych

Adres wydawniczy: Katowice : Stowarzyszenie Thesaurus Silesiae - Skarb 眘ki, 2017

Opis fizyczny: s. 57-60 : bibliogr. 16 poz.

Uwagi: ISBN 978-83-60781-25-8

Sygnatura: PNNP08680

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Skrzek Anna 000-0003-1533-0291 [*];068;WF


34/57

IDT: .

Autorzy: Kowaluk Aleksandra, Wo糿iewski Marek.

Tytu艂 orygina艂u: Aktywno舵 fizyczna a jako舵 縴cia dzieci leczonych z powodu nowotwor體 z硂秎iwych

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Physical activity and quality of life of children treated for malignant neoplasms

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: X Mi阣zynarodowe Dni Fizjoterapii "Jako舵 i styl 縴cia w 秝ietle nowoczesnej rehabilitacji". Wroc砤w, 23-25.11.2017. Streszczenia

Opis fizyczny: s. 129-130

Uwagi: Tekst r體noleg硑 w j陑yku angielski

Sygnatura: PNNP08762

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Afiliacja: Kowaluk Aleksandra [*];024;000, Wo糿iewski Marek [*];067;WF


35/57

IDT: .

Autorzy: 痽wie Urszula, Barczyk Monika, Barczyk-Pawelec Katarzyna, Sipko Tomasz.

Tytu艂 orygina艂u: Aktywno舵 fizyczna a wyst阷owanie dolegliwo禼i b髄owych odcinka szyjnego kr阦os硊pa u pracownik體 biurowych

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Physical activity and occurrence of cervical spine pain in office workers

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: X Mi阣zynarodowe Dni Fizjoterapii "Jako舵 i styl 縴cia w 秝ietle nowoczesnej rehabilitacji". Wroc砤w, 23-25.11.2017. Streszczenia

Opis fizyczny: s.121-122

Sygnatura: PNNP08670

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Afiliacja: 痽wie Urszula [ ];000;000, Barczyk Monika [ ];000;000, Barczyk-Pawelec Katarzyna 0000-0001-5745-4167 [*];065;WF, Sipko Tomasz 0000-0002-8646-4855 [*];065;WF


36/57

IDT: .

Autorzy: Kleszyk Katarzyna, Sobera Ma砱orzata, Kuc Klaudia.

Tytu艂 orygina艂u: Aktywno舵 fizyczna dzieci w wieku 9-10 lat a wady postawy w obr阞ie tu硂wia

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Physical activity of children aged 9-10 years and postural defects of the trunk

Czasopismo: Rozprawy Naukowe AWF we Wroc砤wiu

Szczeg贸艂y: 2017, nr 59, s.12-21, ryc. bibliogr. 39 poz. streszcz. sum.

Sygnatura: PNNP08608

p-ISSN: 0239-4375
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Kleszyk Katarzyna [*];024;000, Sobera Ma砱orzata 0000-001-8724-2093 [*];035;WWF, Kuc Klaudia [ ];000;000

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin


37/57

IDT: .

Autorzy: Widawski Krzysztof, Ole秐iewicz Piotr, Markiewicz-Patkowska Julita.

Tytu艂 orygina艂u: Aktywno舵 fizyczna w czasie wolnym na przyk砤dzie uczni體 w 秗odowisku wiejskim

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Free time physical activity on the example of rural community pupils

Czasopismo: Zeszyty Naukowe Wy縮zej Szko硑 Humanitas. Pedagogika

Szczeg贸艂y: 2017, nr 15, s.167-179, tab. bibliogr. 20 poz. streszcz. sum.

Sygnatura: PNNP08391

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

Charakt. merytoryczna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Adres url:

Afiliacja: Widawski Krzysztof [ ];000;000, Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];050;WWF, Markiewicz-Patkowska Julita [ ];000;000


38/57

IDT: .

Autorzy: Samiec Magdalena, Salamon-Krakowska Katarzyna, Morga Paulina, Jaworska Lilianna, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna.

Tytu艂 orygina艂u: Analiza motyw體 i barier podejmowania aktywno禼i fizycznej przez osoby po 60. roku zycia

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The analysis of motives and obstacles getting physical activity by people over 60 years old

Czasopismo: Gerontologia Wsp蟪czesna

Szczeg贸艂y: 2017 : vol.5, nr 1, s.9-15, bibliogr. 19 poz. streszcz. sum.

Sygnatura: PNNP08573

p-ISSN: 2391-4653
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Samiec Magdalena [ ];000;000, Salamon-Krakowska Katarzyna [*];066;WF, Morga Paulina 0000-0002-1462-0337 [ ];000;000, Jaworska-Burzy駍ka Lilianna [*];024;000, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna [*];067;WF

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin


39/57

IDT: .

Autorzy: F眐 Tadeusz, Jarecka Paulina, Suchodolski Jakub.

Tytu艂 orygina艂u: Health knowledge and physical activity in the lifestyle of elderly people

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Turystyka, hotelarstwo, gastronomia w teorii i praktyce / red. nauk. Roman Dawid Tauber, Ewa Mucha-Szajek.

Adres wydawniczy: Pozna : Wydawnictwo Naukowe Wy縮zej Szko硑 Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, 2017

Opis fizyczny: s. 93-102 : rys., bibliogr. [27] poz., streszcz.

Seria: Monografia ; nr 16 ; ISSN 1895-1546

Uwagi: ISBN 978-83-88537-95-0

Sygnatura: PNNP08798

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: F眐 Tadeusz [ ];000;000, Jarecka Paulina [*];024;000, Suchodolski Jakub [ ];000;000


40/57

IDT: .

Autorzy: Skrzek Anna.

Tytu艂 orygina艂u: Hipokineza (hipokinezja) a starzenie si

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Encyklopedia staro禼i, starzenia si i niepe硁osprawno禼i. H-O. T.2 / red. nauk. Adam A. Zych

Adres wydawniczy: Katowice : Stowarzyszenie Thesaurus Silesiae - Skarb 眘ki, 2017

Opis fizyczny: s. 25-27 : bibliogr. [5] poz.

Uwagi: ISBN 978-83-60781-25-8

Sygnatura: PNNP08767

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

Charakt. merytoryczna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Skrzek Anna 000-0003-1533-0291 [*];068;WF


41/57

IDT: .

Autorzy: Skrzek Anna.

Tytu艂 orygina艂u: Indywidualny program aktywno禼i fizycznej

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Encyklopedia staro禼i, starzenia si i niepe硁osprawno禼i. H-O. T.2 / red. nauk. Adam A. Zych

Adres wydawniczy: Katowice : Stowarzyszenie Thesaurus Silesiae - Skarb 眘ki, 2017

Opis fizyczny: s. 55-57 : bibliogr. [10] poz.

Uwagi: ISBN 978-83-60781-25-8

Sygnatura: PNNP08768

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

Charakt. merytoryczna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Skrzek Anna 000-0003-1533-0291 [*];068;WF


42/57

IDT: .

Autorzy: Skrzek Anna.

Tytu艂 orygina艂u: Kinezyprofilaktyka

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Encyklopedia staro禼i, starzenia si i niepe硁osprawno禼i. H-O. T.2 / red. nauk. Adam A. Zych

Adres wydawniczy: Katowice : Stowarzyszenie Thesaurus Silesiae - Skarb 眘ki, 2017

Opis fizyczny: s. 116-118 : bibliogr. [18] poz.

Uwagi: ISBN 978-83-60781-25-8

Sygnatura: PNNP08769

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

Charakt. merytoryczna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Skrzek Anna 000-0003-1533-0291 [*];068;WF


43/57

IDT: .

Autorzy: Chrobot Magdalena, Kwa秐a Anna, Hendler Marta.

Tytu艂 orygina艂u: Motywacja do podejmowania aktywno禼i fizycznej w formie aqua fitness przez osoby trzeciego wieku

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Motivation to take physical activity in the form of aqua fitness by third age persons

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Stan, perspektywy i rozw骿 ratownictwa, kultury fizycznej i sportu w XXI wieku = State, prospects and development of rescue, physical culture and sports in the XXI century / red. Marek Napiera砤, Aleksander Skaliy

Adres wydawniczy: Bydgoszcz : University of Economy, 2017

Opis fizyczny: s.85-101 : ryc. bibliogr. 22 poz. streszcz. sum.

Sygnatura: PNNP08498

p-ISBN: 978-83-65507-09-9

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Chrobot Magdalena 0000-0002-2194-6132 [*];071;WWF, Kwa秐a Anna 0000-0002-2443-5450 [*];071;WWF, Hendler Marta [ ];000;000


44/57

IDT: .

Autorzy: Muszy駍ka Magdalena, Jaworska-Burzy駍ka Lilianna, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna.

Tytu艂 orygina艂u: Nasilenie objaw體 depresyjnych u kobiet po 60. roku 縴cia podejmuj眂ych regularn aktywno舵 fizyczn i dzia砤nia prozdrowotne

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Severity of depressive symptoms in women over 60 who undertake regular physical exercise and health-seeking activities

Czasopismo: Gerontologia Wsp蟪czesna

Szczeg贸艂y: 2017 : vol.5, nr 3, s.113-119, ryc. tab. bibliogr. 15 poz. streszcz. sum.

Sygnatura: PNNP08574

p-ISSN: 2391-4653
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Muszy駍ka Magdalena [ ];000;000, Jaworska-Burzy駍ka Lilianna [*];024;000, Szczepa駍ka-Gieracha Joanna [*];067;WF

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin


45/57

IDT: .

Autorzy: Rogowski kasz, Zembro-cny Agnieszka, Kusztal Mariusz, Buli駍ka Katarzyna, Pawlaczyk Weronika, Kie砨asa K., Go酬biowski Tomasz, Klinger Marian, Wo糿iewski Marek, Dziubek Wioletta.

Tytu艂 orygina艂u: Ocena aktywno禼i fizycznej w aspekcie tolerancji wysi砶owej pacjent體 z przewlek潮 chorob nerek

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: XXXII Mi阣zynarodowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej : 80-lecie medycyny sportowej w Polsce - wyzwania na przysz硂舵. Streszczenia : 12-14 pa糳ziernika 2017, Wroc砤w

Opis fizyczny: s.33

Sygnatura: PNNP08593

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Rogowski kasz [ ];000;000, Zembro-cny Agnieszka [ ];000;000, Kusztal Mariusz [ ];000;000, Buli駍ka Katarzyna 0000-0002-4233-176X [*];024;000, Pawlaczyk Weronika [ ];000;000, Kie砨asa K. [ ];000;000, Go酬biowski Tomasz [ ];000;000, Klinger Marian [ ];000;000, Wo糿iewski Marek [*];067;WF, Dziubek-Rogowska Wioletta 0000-0003-3511-7623 [*];067;WF


46/57

IDT: .

Autorzy: Rohan Anna, Fugiel Jaros砤w, Nyc M., Pinkowska Agnieszka, D眀rowski P., Domaga砤 Z., Kaca砤 R., Wo糿iak S..

Tytu艂 orygina艂u: Physical activity and the quality of life in men over the age of 60

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Health and its determinants / sci. ed. Wies砤w Kurlej, Halina Kr髄, 2017

Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Naukowe NeuroCentrum, 2017

Opis fizyczny: s.173-181 : tab. bibliogr. 30 poz. streszcz. sum.

Uwagi: ISBN 978-83-61495-67-3

Adnotacje: (rozdz.13)

Sygnatura: PNNP08380

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Rohan Anna [ ];000;000, Fugiel Jaros砤w 0000-0001-8333-6412 [*];047;WWF, Nyc M. [ ];000;000, Pinkowska Agnieszka [ ];000;000, D眀rowski P. [ ];000;000, Domaga砤 Z. [ ];000;000, Kaca砤 R. [ ];000;000, Wo糿iak S. [ ];000;000


47/57

IDT: .

Autorzy: Olszewska Anita, Jackowiak Anna, Chwa砪zy駍ka Agnieszka, Sobiech Krzysztof Andrzej.

Tytu艂 orygina艂u: Physical activity as the main factor affecting body composition of the visually impaired

Czasopismo: Physiotherapy Quarterly

Szczeg贸艂y: 2017 : t.25, nr 1, s.23-28, tab. bibliogr. 53 poz. sum.

Uwagi: doi: 10.1515/physio-2017-0002

Sygnatura: PNNP08510

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Olszewska Anita [ ];000;000, Jackowiak Anna [ ];000;000, Chwa砪zy駍ka Agnieszka 0000-0003-1359-2570 [*];064;WF, Sobiech Krzysztof Andrzej 0000-0002-8078-759X [*];064;WF


48/57

IDT: .

Autorzy: Gajda Robert, Ksi笨ek Anna, S硂wi駍ka-Lisowska Ma砱orzata.

Tytu艂 orygina艂u: Poziom aktywno禼i fizycznej kobiet a ilo舵 i sk砤d ich posi砶體

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Level of physical activity of women in comparison to quantity and composition of meals of women

Czasopismo: Chemistry. Environment. Biotechnology

Szczeg贸艂y: 2017 : vol.20, s.51-58, tab. bibliogr. 36 poz. streszcz. sum.

Uwagi: http://dx.doi.org/10.16926/cebj.2017.20.08

Sygnatura: PNNP08522

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Gajda Robert [ ];000;000, Ksi笨ek Anna 0000-0002-6677-5920 [*];062;WNS, S硂wi駍ka-Lisowska Ma砱orzata 0000-0001-7522-4058 [*];062;WNS


49/57

IDT: .

Autorzy: Rohan Anna, Chromik Krystyna, Jakubiec Dorota, Pinkowska Agnieszka, Sobiech Krzysztof Andrzej.

Tytu艂 orygina艂u: Selected lifestyle factors in first-year male university students

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Prevention and health education / sci. ed. Henryk Duda, Ma砱orzata Biskup, Tomasz W骿cik

Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Naukowe NeuroCentrum, 2017

Opis fizyczny: s.157-166 : tab. bibliogr. 22 poz. streszcz. sum.

Uwagi: ISBN 978-83-61495-55-0

Adnotacje: (rozdz.11)

Sygnatura: PNNP08377

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Rohan Anna [ ];000;000, Chromik Krystyna 0000-0002-5790-6300 [*];062;WNS, Jakubiec Dorota 0000-0002-6337-9244 [*];064;WF, Pinkowska Agnieszka [ ];000;000, Sobiech Krzysztof Andrzej 0000-0002-8078-759X [*];064;WF


50/57

IDT: .

Autorzy: Skrzek Anna.

Tytu艂 orygina艂u: Sport i aktywno舵 sportowa os骲 starszych

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Encyklopedia staro禼i, starzenia si i niepe硁osprawno禼i. P-. T.3 / red. nauk. Adam A. Zych

Adres wydawniczy: Katowice : Stowarzyszenie Thesaurus Silesiae - Skarb 眘ki, 2017

Opis fizyczny: S.315-319 : bibliogr. 10 poz.

Uwagi: ISBN 978-83-60781-25-8

Sygnatura: PNNP08853

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

Charakt. merytoryczna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Skrzek Anna 000-0003-1533-0291 [*];068;WF


51/57

IDT: .

Autorzy: Cie秎ik Barbara.

Tytu艂 orygina艂u: Udzia pacjent體 w rehabilitacji kardiologicznej i formach aktywno禼i fizycznej - przegl眃 pi秏iennictwa

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Participation of patients in cardiac rehabilitation and forms of physical activity - literature review

Czasopismo: Acta Bio-Optica et Informatica Medica, In縴nieria Biomedyczna

Szczeg贸艂y: 2017 : vol.23, nr 2, s.120-132, ryc. bibliogr. 32 poz. streszcz. sum.

Sygnatura: PNNP08420

p-ISSN: 1234-5563
e-ISSN:

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Cie秎ik Barbara [*];024;000

Uwaga dot. automatycznej identyfikacji: Niezidentyfikowano na wykazie dyscyplin


52/57

IDT: .

Autorzy: Rokita Andrzej, i秎ak Marcin, Rejman Marek.

Tytu艂 orygina艂u: Using adolescent interest in swimming to accomplish utilitarian goals of education

Czasopismo: South African Journal for Research in Sport, Physical Education and Recreation

Szczeg贸艂y: 2017 : vol.39, nr 3, s.105-120, ryc. tab. bibliogr. 36 poz. sum.

Sygnatura: PNNP08539

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Impact Factor:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Rokita Andrzej 0000-0001-5281-811X [*];012;WWF, i秎ak Marcin 0000-0001-5173-5654 [*];012;WWF, Rejman Marek 0000-003-3857-6999 [*];071;WWF


53/57

IDT: .

Autorzy: Kocha駍ki Maciej, Szafraniec Rafa, J髗efowski Piotr.

Tytu艂 orygina艂u: Wykorzystanie potencja硊 uzdrowisk dolno秎眘kich w odnowie biologicznej, psychosomatycznej i wellness

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Adaptacyjna aktywno舵 fizyczna : monografia / red. Eugeniusz Bolach, Adam Kawczy駍ki

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Agencja Us硊gowo-Handlowa "AGIW" dr Ryszard Pawelec, 2017

Opis fizyczny: s.184-193 : ryc. tab. bibliogr. 30 poz. streszcz. sum.

Sygnatura: PNNP08376

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Kocha駍ki Maciej 0000-0002-3320-9180 [*];063;WNS, Szafraniec Rafa 0000-0003-1215-6590 [*];063;WNS, J髗efowski Piotr [ ];000;000


54/57

IDT: .

Autorzy: Machniak Mariusz, Gruszka Katarzyna, Chwa砪zy駍ka Agnieszka, Sobiech Krzysztof Andrzej.

Tytu艂 orygina艂u: Zastosowanie bada termowizyjnych do oceny zmian powierzchniowej temperatury cia砤 u dzieci w wieku m硂dszym szkolnym poddawanych zr罂nicowanej aktywno禼i fizycznej

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Use of thermal imaging to evaluate body surface temparature changes in children at school age exercising in a gym and swimming pool

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: X Mi阣zynarodowe Dni Fizjoterapii "Jako舵 i styl 縴cia w 秝ietle nowoczesnej rehabilitacji". Wroc砤w, 23-25.11.2017. Streszczenia

Opis fizyczny: : s.42-43

Sygnatura: PNNP08774

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Afiliacja: Machniak Mariusz [*];024;000, Gruszka Katarzyna [ ];029;JM, Chwa砪zy駍ka Agnieszka 0000-0003-1359-2570 [*];064;WF, Sobiech Krzysztof Andrzej 0000-0002-8078-759X [*];064;WF


55/57

IDT: .

Autorzy: Groffik Bartosz, Stefaniak Tadeusz, Harmaci駍ki Dariusz, Ka硍a Ma砱orzata, Bundz Pawe.

Tytu艂 orygina艂u: Aktywno舵 fizyczna student體 Wroc砤wia

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Bezpiecze駍two zdrowotne - uj阠ie interdyscyplinarne : bezpiecze駍two w perspektywie nast阷nych pokole - zdrowe 縴cie, dorastanie i starzenie si. 2 / red. nauk. Kinga Mruczyk, Adam Pytli駍ki

Adres wydawniczy: Pozna : Wydawnictwo Wy縮zej Szko硑 Bezpiecze駍twa, 2016

Opis fizyczny: s. 119-125 : tab., bibliogr. 10 poz., sum.

Sygnatura: PNNP08741

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Groffik Bartosz [*];055;WNS, Stefaniak Tadeusz 0000-0002-6564-4582 [*];055;WNS, Harmaci駍ki Dariusz [*];055;WNS, Ka硍a Ma砱orzata 0000-0001-6190-6015 [*];055;WNS, Bundz Pawe [ ];000;000


56/57

IDT: .

Autorzy: Stefaniak Tadeusz, Harmaci駍ki Dariusz, Groffik Bartosz, Ka硍a Ma砱orzata, 痮硁a Krystian, Warzecha Rafa.

Tytu艂 orygina艂u: Prozdrowotne aspekty podejmowania treningu si硂wego przez osoby w wieku inwolucyjnym

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Bezpiecze駍two zdrowotne - uj阠ie interdyscyplinarne : bezpiecze駍two w perspektywie nast阷nych pokole - zdrowe 縴cie, dorastanie i starzenie si. 2 / red. nauk. Kinga Mruczyk, Adam Pytli駍ki

Adres wydawniczy: Pozna : Wydawnictwo Wy縮zej Szko硑 Bezpiecze駍twa, 2016

Opis fizyczny: s. 189-201 : rys., tab., bibliogr. 13 poz., sum.

Sygnatura: PNNP08740

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Stefaniak Tadeusz 0000-0002-6564-4582 [*];055;WNS, Harmaci駍ki Dariusz [*];055;WNS, Groffik Bartosz [*];055;WNS, Ka硍a Ma砱orzata 0000-0001-6190-6015 [*];055;WNS, 痮硁a Krystian [ ];000;000, Warzecha Rafa [ ];000;000


57/57

IDT: .

Autorzy: S砤wi駍ka Teresa, Ignasiak Zofia, Ro縠k Krystyna.

Tytu艂 orygina艂u: The morphofunctional condition of adult women in relation to physical activity

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: 14th Annual Congress of the European College of Sport Science, 24-27 June 2009, Oslo/Norway : book of abstracts / ed. by S. Loland et al.

Adres wydawniczy: Oslo : European College of Sport Science, 2009

Opis fizyczny: 1 s. nlb.

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Oslo : 2009.06.24-27

Sygnatura: PNNP08434

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: S砤wi駍ka Teresa 0000-0002-7217-5868 [*];047;WWF, Ignasiak Zofia 0000-0001-8656-9107 [*];047;WWF, Ro縠k-Piechura Krystyna 0000-0001-5589-4978 [*];042;WF


Nowe wyszukiwanie | Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc艂awiu