ODOWISKO PRZYRODNICZE
Liczba odnalezionych rekord贸w: 39

Operacje globalne Zmie艅 format:        | Nowe wyszukiwanie
Operacje dot. bie偶膮cej strony               
1/39

IDT: .

Autorzy: Barwicka Katarzyna.

Tytu艂 orygina艂u: Ekologiczne i humanistyczne aspekty turystyki zr體nowa縪nej

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Sustainable tourism : ecological and humanistic aspects

Czasopismo: Gospodarka Rynek Edukacja

Szczeg贸艂y: 2018 : vol. 19, nr 2, s.5-11, ryc. bibliogr. 17 poz. streszcz. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Barwicka Katarzyna [*];024;000

Data wprowadzenia: 2018/05

Sygnatura: PNNP08782


2/39

IDT: .

Autorzy: Pstrocka-Rak Ma砱orzata.

Tytu艂 orygina艂u: Przyrodnicze uwarunkowania turystyki pieszej w Karkonoskim Parku Narodowym w aspekcie ch硂nno禼i i pojemno禼i turystycznej

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Ma砱orzata Pstrocka-Rak, 2017

Opis fizyczny: 386 s. : ryc. bibliogr. sum.

Uwagi: (17,6 arkusza wydawniczego)

Adnotacje: Tryb dost阷u: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=36346&from=publication

p-ISBN: 978-83-947002-0-1

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Pstrocka-Rak Ma砱orzata 0000-0002-4616-0291 [*];050;WWF

Data wprowadzenia: 2017/02

Sygnatura: PNNP08158


3/39

IDT: .

Autorzy: Pawelec Iwona.

Tytu艂 orygina艂u: Program "Szko砤 Przetrwania i Przygody S.A.S." jako przyk砤d wychowania plenerowego

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Przygoda w edukacji i edukacja w przygodzie : outdoor and adventure education w Polsce / red. Agnieszka B眐, Agnieszka Le秐y, Ewa Palamer-Kabaci駍ka

Adres wydawniczy: Warszawa : Fundacja Pracownia Nauki i Przygody, 2014

Opis fizyczny: s.341-349 : bibliogr. 7 poz. streszcz.

Uwagi: ISBN 978-83-935273-0-4

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Pawelec Iwona [ ];024;000

Data wprowadzenia: 2014/11

Sygnatura: PNNP07026


4/39

IDT: .

Autorzy: G髍ska-K酬k Lucyna.

Tytu艂 orygina艂u: "Zielona opieka" w dzia砤niach prozdrowotnych i terapeutycznych

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: "Green care" in prohealth and therapeutic activities

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: III Mi阣zynarodowa Konferencja "Teoria i praktyka adaptowanej aktywno禼i fizycznej" , 25-26.09.2013 = 3rd International Conference " Theory and practice of adapted physical activity", 25-26.09.2013 : streszczenia = abstracts

Opis fizyczny: s.21-22

Konferencja/zjazd - tytu艂: Olszty駍ka Szko砤 Wy縮za im J髗efa Rusieckiego

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Olsztyn : 25-26.09 2013

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Afiliacja: G髍ska-K酬k Lucyna 0000-0001-6100-7167 [*];040;WF

Data wprowadzenia: 2014/04

Sygnatura: PNNP06781


5/39

IDT: .

Autorzy: Adamczyk Kamila, G髍ska-K酬k Lucyna.

Tytu艂 orygina艂u: Ca硂roczny ogr骴 terapeutyczny - przyk砤dy rozwi眤a

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: The year-round therapeutic garden - examples of solutions

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: III Mi阣zynarodowa Konferencja "Teoria i praktyka adaptowanej aktywno禼i fizycznej" , 25-26.09.2013 = 3rd International Conference " Theory and practice of adapted physical activity", 25-26.09.2013 : streszczenia = abstracts

Konferencja/zjazd - tytu艂: Olszty駍ka Szko砤 Wy縮za im J髗efa Rusieckiego

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Olsztyn : 25-26.09 2013

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Afiliacja: Adamczyk Kamila [ ];000;000, G髍ska-K酬k Lucyna 0000-0001-6100-7167 [*];040;WF

Data wprowadzenia: 2014/04

Sygnatura: PNNP06778


6/39

IDT: .

Autorzy: Ole秐iewicz Piotr, Radwa駍ka Klaudia.

Tytu艂 orygina艂u: Atrakcyjno舵 turystyczna gminy Janowice Wielkie

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Tourist attractiveness municipalities Janowice Wielkie

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Poprawa jako禼i kszta砪enia i jej uwarunkowania / pod red. Jana Grzesiaka

Adres wydawniczy: Kalisz - Konin : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydzia Pedagogiczno-Artystyczny ; Pa駍twowa Wy縮za Szko砤 Zawodowa, 2012

Opis fizyczny: s.317-333 : ryc. sum.

Seria: Ewaluacja i innowacje w edukacji

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Ole秐iewicz Piotr 0000-0002-0426-0630 [*];004;WWF, Radwa駍ka Klaudia [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2012/05

Sygnatura: PNNP05729


7/39

IDT: .

Autorzy: Adamczyk Kamila Maria, G髍ska-K酬k Lucyna.

Tytu艂 orygina艂u: Elementy zagospodarowania terenu pomocne w prowadzeniu hortiterapii i terenoterapii

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: I Og髄nopolska Konferencja Hortiterapia - stan obecny i perspektywy rozwoju terapii ogrodniczych : Krak體, 15 marca 2012

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Adamczyk Kamila Maria [ ];000;000, G髍ska-K酬k Lucyna 0000-0001-6100-7167 [*];040;WF

Data wprowadzenia: 2013/03

Sygnatura: PNNP06259


8/39

IDT: .

Autorzy: Toczek-Werner Sylwia, So硉ysik Mariusz.

Tytu艂 orygina艂u: Orientacja na dobrostan i zdrowie jako 紃骴硂 popytu na turystyk w naturze i naturalnych krajobrazach

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Focus on the welfare and health as a source of demand on tourism in nature and natural landscapes

Czasopismo: Zeszyty Naukowe Ekonomiczne Problemy Us硊g

Szczeg贸艂y: 2012, nr 698 (83), s.279-291, tab. sum.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Toczek-Werner Sylwia [*];050;WWF, So硉ysik Mariusz 0000-0002-0317-0705 [*];050;WWF

Data wprowadzenia: 2012/05

Sygnatura: PNNP05744


9/39

IDT: .

Autorzy: G髍ska-K酬k Lucyna, Sobiech Krzysztof Andrzej.

Tytu艂 orygina艂u: Park rehabilitacyjny jako model terenoterapii w chorobach cywilizacyjnych os骲 starszych

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Rehabilitation park as the model terrain therapy in modern-age diseases of elderly people

Czasopismo: Human Movement

Szczeg贸艂y: 2011, supl. 2, s.15

Uwagi: Og髄nopolska Konferencja Naukowa "Potrzeby a mo縧iwo禼i opieki nad osobami starszymi" 1-2 kwietnia 2011

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji: ,

Afiliacja: G髍ska-K酬k Lucyna 0000-0001-6100-7167 [*];040;WF, Sobiech Krzysztof Andrzej 0000-0002-8078-759X [*];040;WF

Data wprowadzenia: 2011/04

Sygnatura: PNNP05161


10/39

IDT: .

Autorzy: Kaik-Wo糿iak Anita, F眐 Tadeusz.

Tytu艂 orygina艂u: Plenerowe formy aktywno禼i ruchowej

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Obozy letnie / pod red. Ryszarda B砤chy, Wojciecha Bigiela, Wojciecha Wiesnera

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2011

Opis fizyczny: s.262-270 : ryc. bibliogr. 4 poz.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Kaik-Wo糿iak Anita 0000-0002-9385-6216 [*];049;WWF, F眐 Tadeusz [*];049;WWF

Data wprowadzenia: 2011/07

Sygnatura: PNNP05306


11/39

IDT: .

Autorzy: Zarzycki Piotr.

Tytu艂 orygina艂u: odowisko geograficzne w 縴ciu wsp蟪czesnego cz硂wieka w 秝ietle teorii rekreacji

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Obozy letnie / pod red. Ryszarda B砤chy, Wojciecha Bigiela, Wojciecha Wiesnera

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2011

Opis fizyczny: s.24-31 : bibliogr. 29 poz.

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Zarzycki Piotr 0000-0001-6803-1362 [*];049;WWF

Data wprowadzenia: 2011/07

Sygnatura: PNNP05294


12/39

IDT: .

Autorzy: Michalczak Waldemar, Zarzycki Piotr.

Tytu艂 orygina艂u: Cechy 秗odowiska naturalnego na tle atrakcyjno禼i polskich Karpat w ocenie respondent體

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Turistična osvita v Ukraini : problemi i perspektivi. Zbirnik naukovih prac. Vip.2 / zag. red. W. T. zowiecka

Adres wydawniczy: Lviv : Ministerstvo Osviti i Nauki Ukraini ; Ministerstvo Kulturi i Turizmu Ukraini, 2010

Opis fizyczny: s.162-169 : ryc. bibliogr. 9 poz. rez. sum

Uwagi: (Mižnarodna naukovo-praktična konferencia)

Praca afiliowana przez AWF

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Michalczak Waldemar [*];049;WWF, Zarzycki Piotr 0000-0001-6803-1362 [*];049;WWF

Data wprowadzenia: 2010/04

Sygnatura: PNNP04590


13/39

IDT: .

Autorzy: Pstrocka-Rak Ma砱orzata.

Tytu艂 orygina艂u: Ocena odporno禼i szaty ro秎innej jako elementu pojemno禼i turystycznej g髍skich park體 narodowych

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Turistična osvita v Ukraini : problemi i perspektivi. Zbirnik naukovih prac. Vip.2 / zag. red. W. T. zowiecka

Adres wydawniczy: Lviv : Ministerstvo Osviti i Nauki Ukraini ; Ministerstvo Kulturi i Turizmu Ukraini, 2010

Opis fizyczny: s.141-148 : bibliogr. 20 poz. rez. sum.

Uwagi: (Mižnarodna naukovo-praktična konferencia)

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Pstrocka-Rak Ma砱orzata 0000-0002-4616-0291 [ ];050;WWF

Data wprowadzenia: 2010/04

Sygnatura: PNNP04598


14/39

IDT: .

Autorzy: Toczek-Werner Sylwia, So硉ysik Mariusz.

Tytu艂 orygina艂u: Participation of Poles in outdoor sports activities in view of age diversification

Czasopismo: Studies in Physical Culture and Tourism

Szczeg贸艂y: 2009 : vol.16, nr 4, s.431-438, tab. bibliogr. 16 poz.

Praca afiliowana przez {fld_old_univ_code}

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Toczek-Werner Sylwia [*];011;WWF, So硉ysik Mariusz 0000-0002-0317-0705 [*];011;WWF

Data wprowadzenia: 2010/02

Sygnatura: PNNP04521


15/39

IDT: .

Autorzy: Toczek-Werner Sylwia, So硉ysik Mariusz.

Tytu艂 orygina艂u: Przydatno舵 秗odowiska przyrodniczego w zaspokajaniu potrzeb zwi眤anych z aktywno禼i turystyczno-rekreacyjn w 秝ietle opinii turyst體

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Uwarunkowania rozwoju turystyki zagranicznej w Europie odkowej i Wschodniej. T.10 : Turystyka w 秗odowisku geograficznym

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wroc砤wskiego, 2008

Opis fizyczny: s.173-183 : tab. bibliogr. 15 poz.

Uwagi: ISBN 978-83-928193-1-8

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Toczek-Werner Sylwia [ ];037;WWF, So硉ysik Mariusz 0000-0002-0317-0705 [ ];037;WWF

Data wprowadzenia: 2009/01

Sygnatura: PNNP04013


16/39

IDT: .

Autorzy: Toczek-Werner Sylwia, So硉ysik Mariusz.

Tytu艂 orygina艂u: The usefulness of the natural environment in alleviating the needs related to the tourist recreational activity in the light of the opinion of tourists

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Conditions of the foreign tourism development in Central and Eastern Europe, vol.10 : Tourism in geographical environment / University of Wroc砤w Institute of Geography and Regional Development; Department of Regional and Tourism Geography

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Institute of Geography and Regional Development University of Wroc砤w, 2008

Opis fizyczny: s.161-171 : tab. bibliogr. 15 poz.

Uwagi: ISBN 978-83-921524-9-1

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

S艂owa kluczowe angielskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Toczek-Werner Sylwia [*];037;WWF, So硉ysik Mariusz 0000-0002-0317-0705 [*];037;WWF

Data wprowadzenia: 2008/10

Sygnatura: PNNP03845


17/39

IDT: .

Autorzy: So硉ysik Mariusz, Gawlik Rados砤w, Zaj眂zkowski Jacek.

Tytu艂 orygina艂u: Perspektywy turystyki uzdrowiskowej w kontek禼ie tworzenia obszar體 Natura 2000

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Uwarunkowania rozwoju turystyki zagranicznej w Europie odkowej i Wschodniej, t.9 : Wsp蟪czesne modele turystyki uzdrowiskowej w kontek禼ie zr體nowa縪nego rozwoju

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wroc砤wskiego, 2007

Opis fizyczny: s. 383-396 : ryc. tab. bibliogr. 5 poz.

p-ISBN: 978-83-921524-3-9

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: So硉ysik Mariusz 0000-0002-0317-0705 [*];037;WWF, Gawlik Rados砤w [ ];000;000, Zaj眂zkowski Jacek [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2007/03

Sygnatura: PNNP02935


18/39

IDT: .

Autorzy: So硉ysik Mariusz, Gawlik Rados砤w, Zaj眂zkowski Jacek.

Tytu艂 orygina艂u: Perspectives of the spa tourism development in the context of establishing Natura 2000 sites

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Conditions of the foreign tourism development in Central and Eastern Europe, vol.9 : Contemporary models of spa tourism in the aspect of sustainable development / University of Wroc砤w Institute of Geography and Regional Development; Department of Regional and Tourism Geography

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Institute of Geography and Regional Development University of Wroc砤w, 2006

Opis fizyczny: s.369-382 : ryc. tab. bibliogr. 5 poz.

p-ISBN: 83-921524-4-1

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: So硉ysik Mariusz 0000-0002-0317-0705 [*];037;WWF, Gawlik Rados砤w [ ];000;000, Zaj眂zkowski Jacek [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2007/02

Sygnatura: PNNP02900


19/39

IDT: .

Autorzy: Pstrocka Ma砱orzata, Rak Grzegorz.

Tytu艂 orygina艂u: Wp硑w wybranych form turystyki na 秗odowisko przyrodnicze - przegl眃 literatury polskiej i zagranicznej

Czasopismo: Problemy Turystyki

Szczeg贸艂y: 2006 : vol.29, nr 1-4, s.59-72, bibliogr. 112 poz.

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Pstrocka-Rak Ma砱orzata 0000-0002-4616-0291 [ ];037;WWF, Rak Grzegorz [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2007/10

Sygnatura: PNNP03235


20/39

IDT: .

Autorzy: Zarzycki Piotr.

Tytu艂 orygina艂u: Cechy 秗odowiska geograficznego polskich g髍 istotne dla pieszej turystyki g髍skiej w opinii jej uczestnik體

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Aktywno舵 ruchowa ludzi w r罂nym wieku. T.9 : red. nauk. Danuta Umiastowska

Adres wydawniczy: Szczecin : Wydawnictwo Promocyjne "Albatros", 2005

Opis fizyczny: s.385-394 : ryc. bibliogr. 3 poz. sum.

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Zarzycki Piotr 0000-0001-6803-1362 [0];011;WWF

Data wprowadzenia: 2005/12

Sygnatura: PNNP02051


21/39

IDT: .

Tytu艂 orygina艂u: Kultura fizyczna w 秗odowisku przyrodniczym w okresie letnim : pod red. Ryszarda B砤chy, Wojciecha Bigiela

Informacje o wydaniu: Wyd. 2 uzup.

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2005

Opis fizyczny: 199 s. : ryc. tab.

p-ISBN: ISBN 83-89156-31-8

S艂owa kluczowe polskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: B砤cha Ryszard 0000-0002-4402-0594 [0];011;WWF, Bigiel Wojciech 0000-0001-7147-7883 [0];011;WWF

Data wprowadzenia: 2005/08

Sygnatura: PNNP01822


22/39

IDT: .

Autorzy: Toczek-Werner Sylwia.

Tytu艂 orygina艂u: odowisko przyrodnicze jako warto舵 w kulturze fizycznej

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Kultura fizyczna w 秗odowisku przyrodniczym w okresie letnim / pod red. Ryszarda B砤chy, Wojciecha Bigiela

Informacje o wydaniu: Wyd. 2 uzup.

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2005

Opis fizyczny: s.7-15 : bibliogr. 14 poz.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Toczek-Werner Sylwia [0];011;WWF

Data wprowadzenia: 2005/08

Sygnatura: PNNP01823


23/39

IDT: .

Autorzy: Pstrocka Ma砱orzata, Rak Grzegorz.

Tytu艂 orygina艂u: Wp硑w turystyki pieszej na 秗odowisko przyrodnicze - przegl眃 literatury

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Environmental impact of hiking - A state-of-knowledge review

Czasopismo: Przegl眃 Przyrodniczy

Szczeg贸艂y: 2005 : t.16, z.3-4, s.149-160, bibliogr. 105 poz.

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Pstrocka-Rak Ma砱orzata 0000-0002-4616-0291 [ ];037;WWF, Rak Grzegorz [ ];000;000

Data wprowadzenia: 2007/10

Sygnatura: PNNP03238


24/39

IDT: .

Autorzy: Opoka Dorota.

Tytu艂 orygina艂u: 苭iczenia oddechowe w plenerze

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Fitness w plenerze : poradnik metodyczny dla instruktor體 fitness / pod red. Doroty M. Opoka

Adres wydawniczy: Warszawa : Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, 2004

Opis fizyczny: s.41-46 : fot. bibliogr. 3 poz.

Uwagi: ISBN 83-88800-34-5

S艂owa kluczowe polskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Opoka Dorota [*];037;WWF

Data wprowadzenia: 2007/08

Sygnatura: PNNP03171


25/39

IDT: .

Autorzy: Opoka Dorota.

Tytu艂 orygina艂u: Elementy 秗odowiska przyrodniczego kluczem do fitness

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Fitness w plenerze : poradnik metodyczny dla instruktor體 fitness / pod red. Doroty M. Opoka

Adres wydawniczy: Warszawa : Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, 2004

Opis fizyczny: s.12-16 : fot. bibliogr. 6 poz.

Uwagi: ISBN 83-88800-34-5

S艂owa kluczowe polskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Opoka Dorota [*];037;WWF

Data wprowadzenia: 2007/08

Sygnatura: PNNP03170


26/39

IDT: .

Tytu艂 orygina艂u: Fitness w plenerze : poradnik metodyczny dla instruktor體 fitness / pod red. Doroty M. Opoka

Adres wydawniczy: Warszawa : Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, 2004

Opis fizyczny: 100 s. : fot. ryc. tab.

p-ISBN: 83-88800-34-5

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Opoka Dorota [*];037;WWF

Data wprowadzenia: 2007/08

Sygnatura: PNNP03169


27/39

IDT: .

Autorzy: Dziubek Violetta, Ignasiak Zofia, Puciato D..

Tytu艂 orygina艂u: The developmental differences in morphofunctional features in children from various environments

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Human growth in sickness and in health : X International Congress of Auxology July 4-7, 2004 - Firenze (Italy) Palazzo Vecchio and Convitto della Calza : abstracts

Adres wydawniczy: Firenze : NICOMP L.E., 2004

Opis fizyczny: s.233-234

Konferencja/zjazd - tytu艂: International Association for Human Auxology

Konferencja/zjazd - miejsce i data: Firenze : 2004.07.4-7

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Dziubek-Rogowska Wioletta 0000-0003-3511-7623 [0];016;WF, Ignasiak Zofia 0000-0001-8656-9107 [0];001;WWF, Puciato D. [0];000;000

Data wprowadzenia: 2005/01

Sygnatura: PNNP01508


28/39

IDT: .

Autorzy: Toczek-Werner Sylwia.

Tytu艂 orygina艂u: Trendy obserwowane w rekreacji na 秝ie縴m powietrzu

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Wsp蟪czesne tendencje w turystyce i rekreacji / red. nauk Jerzy Wyrzykowski, Kazimierz Klementowski

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2004

Opis fizyczny: s.105-112 : tab. bibliogr. 16 poz.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Toczek-Werner Sylwia [0];011;WWF

Data wprowadzenia: 2004/11

Sygnatura: PNNP01381


29/39

IDT: .

Autorzy: Opoka Dorota, Zarzycki Piotr.

Tytu艂 orygina艂u: Zgadywanka terenowa i jej odmiany

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Fitness w plenerze : poradnik metodyczny dla instruktor體 fitness / pod red. Doroty M. Opoka

Adres wydawniczy: Warszawa : Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, 2004

Opis fizyczny: s.78-88 : fot. ryc. tab.

Uwagi: ISBN 83-88800-34-5

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Opoka Dorota [*];037;WWF, Zarzycki Piotr 0000-0001-6803-1362 [*];037;WWF

Data wprowadzenia: 2007/08

Sygnatura: PNNP03174


30/39

IDT: .

Autorzy: Toczek-Werner Sylwia.

Tytu艂 orygina艂u: Znaczenie zmiennych 秗odowiska naturalnego dla r罂norodno禼i zachowa rekreacyjnych

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Rekreacja, turystyka, kultura : wsp蟪czesne problemy i perspektywy wykorzystania czasu wolnego / pod red. Barbary Marciszewskiej, Jana O縟zi駍kiego

Adres wydawniczy: Gda駍k : Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu, 2004

Opis fizyczny: s.329-337 : tab. bibliogr. 6 poz.

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Toczek-Werner Sylwia [0];011;WWF

Data wprowadzenia: 2005/02

Sygnatura: PNNP01519


31/39

IDT: .

Tytu艂 orygina艂u: Kultura fizyczna w 秗odowisku przyrodniczym w okresie letnim / red. Ryszard B砤cha, Wojciech Bigiel

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2003

Opis fizyczny: 190 s. : ryc. tab.

p-ISBN: ISBN 83-89156-05-9

S艂owa kluczowe polskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: B砤cha Ryszard 0000-0002-4402-0594 [0];011;WWF, Bigiel Wojciech 0000-0001-7147-7883 [0];011;WWF

Sygnatura: PNNP00654


32/39

IDT: .

Autorzy: Toczek-Werner Sylwia.

Tytu艂 orygina艂u: odowisko przyrodnicze jako warto舵 w kulturze fizycznej

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Kultura fizyczna w 秗odowisku przyrodniczym w okresie letnim / red. Ryszard B砤cha, Wojciech Bigiel

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2003

Opis fizyczny: s.7-15

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Toczek-Werner Sylwia [0];011;WWF

Sygnatura: PNNP00655


33/39

IDT: .

Autorzy: Ignasiak Zofia, Skolimowski Tadeusz.

Tytu艂 orygina艂u: Cz阺to舵 wyst阷owania bocznych skrzywie kr阦os硊pa u m硂dzie縴 z teren體 ska縪nych

Czasopismo: Post阷y Rehabilitacji

Szczeg贸艂y: 2002 : t.16, supl.3, s.27

Uwagi: IX Sympozjum Naukowe Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji : Post阷y w leczeniu bocznych skrzywie kr阦os硊pa, Wroc砤w 18-19 pa糳ziernika 2002

Adnotacje: Sygnatura czasopisma: P C.951 II

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Ignasiak Zofia 0000-0001-8656-9107 [0];001;WWF, Skolimowski Tadeusz [0];014;WF

Sygnatura: PNNP00069


34/39

IDT: .

Autorzy: Rubi-Kulczycka Jolanta, Ignasiak Zofia.

Tytu艂 orygina艂u: Dynamika morfofunkcjonalnego rozwoju m硂dzie縴 w rejonie ekologicznie zagro縪nym

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2002

Opis fizyczny: 110 s. : ryc. tab.

Seria: Studia i Monografie ; Akademia Wychowania Fizycznego ; 62 ; 0239-6009

p-ISBN: 83-87389-85-4

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Rubi-Kulczycka Jolanta [ ];000;000, Ignasiak Zofia 0000-0001-8656-9107 [0];001;WWF

Sygnatura: PNNP00094


35/39

IDT: .

Autorzy: F眐 Tadeusz.

Tytu艂 orygina艂u: Plenerowe formy aktywno禼i ruchowej

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Kultura fizyczna w 秗odowisku przyrodniczym w okresie letnim : przewodnik do zaj赕 na obozach letnich / red. Ryszard B砤cha, Wojciech Bigiel

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2002

Opis fizyczny: s.53-54

S艂owa kluczowe polskie: ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: F眐 Tadeusz [0];011;WWF

Sygnatura: PNNP00487


36/39

IDT: .

Autorzy: Ignasiak Zofia, Domaradzki Jaros砤w, S砤wi駍ka Teresa, 痷rek Grzegorz.

Tytu艂 orygina艂u: Rozw骿 morfofunkcjonalny dzieci z teren體 przemys硂wych

Tytu艂 r贸wnoleg艂y: Morphofunctional development of children from industrial areas

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2002

Opis fizyczny: 74 s. : ryc. tab.

Seria: Studia i Monografie ; Akademia Wychowania Fizycznego ; 61 ; 0239-6009

p-ISBN: 83-87389-79-X

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Ignasiak Zofia 0000-0001-8656-9107 [0];001;WWF, Domaradzki Jaros砤w 0000-0001-8057-3033 [0];001;WWF, S砤wi駍ka Teresa 0000-0002-7217-5868 [0];001;WWF, 痷rek Grzegorz 0000-0002-1795-4367 [0];001;WWF

Sygnatura: PNNP00097


37/39

IDT: .

Autorzy: Toczek-Werner Sylwia.

Tytu艂 orygina艂u: odowisko przyrodnicze jako warto舵 w kulturze fizycznej

Tytu艂 ca艂o艣ci: W: Kultura fizyczna w 秗odowisku przyrodniczym w okresie letnim : przewodnik do zaj赕 na obozach letnich / red. Ryszard B砤cha, Wojciech Bigiel

Adres wydawniczy: Wroc砤w : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2002

Opis fizyczny: s.4-8

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Afiliacja: Toczek-Werner Sylwia [0];011;WWF

Sygnatura: PNNP00484


38/39

IDT: .

Autorzy: Wyrzykowski Jerzy.

Tytu艂 orygina艂u: Zasady oceny potencja硊 turystycznego obszar體, miejscowo禼i i obiekt體

Czasopismo: Roczniki Naukowe Pa駍twowej Wy縮zej Szko硑 Zawodowej w Wa砨rzychu I. J陑yki Obce i Turystyka

Szczeg贸艂y: 2002 : nr 1, s.121-130, tab., bibliogr. 10 poz.

S艂owa kluczowe polskie: ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Wyrzykowski Jerzy [0];011;WWF

Sygnatura: PNNP01044


39/39

IDT: .

Autorzy: Domaradzki Jaros砤w, Ignasiak Zofia.

Tytu艂 orygina艂u: Zr罂nicowanie poziomu rozwoju cech somatycznych i funkcjonalnych dzieci zamieszkuj眂ych tereny o r罂nym stopniu zanieczyszczenia

Czasopismo: Cz硂wiek i Ruch

Szczeg贸艂y: 2002, nr 1(5), s.14-20, ryc. tab. bibliogr. 37 poz. sum.

Uwagi: Sygnatura: Pr.Np.-0371

S艂owa kluczowe polskie: ; ; ; ; ; ; ; ; ;

Charakt. formalna:

J臋zyk publikacji:

Punktacja MNiSW:

Afiliacja: Domaradzki Jaros砤w 0000-0001-8057-3033 [0];001;WWF, Ignasiak Zofia 0000-0001-8656-9107 [0];001;WWF

Sygnatura: PNNP00523


Nowe wyszukiwanie | Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc艂awiu